>> HOMEpage

***** Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland *****
studenten ca. 1380 - 1650

1: documentnummer 2: universiteit (in het Duits) 3: familienaam 4: voornamen
5: beroep vóór studie 6: sociale herkomst 7: geboorteplaats 8: regio
9: datum immatriculatie 10: studierichting
11: leeftijd 12: bronnen 13: naam moeder 14: naam vader 15: beroep vader
16: huwelijk(en) 17: kind(eren) 18: beroep(en) na studie 19: sterfdatum
20: varia 21: diversen 22: literatuur

pdf (3,5 MB):

Alfabetisch op achternaam resp. patroniem

A t/m Al - Am
B t/m Bl - Bo
C - D - E - F - G
H t/m He - Hi
I J K - L
M N - O P - Q R
S t/m Si - Sj
T U V
W Y Z


Internetbewerking: M.H.H. Engels

⇓ De matrikels van de universiteit Leuven ⇓
door Samme Zijlstra geciteerd als MULO, d.i.
MATRICULA UNIVERSITATIS LOVANIENSIS ofwel
MATRICULE DE L'UNIVERSITÉ DE LOUVAIN

UNIVERSITEITSMATRIKELS


• Album studiosorum Academiae Groninganae. Groningen, 1915.
• "Album studiosorum in illustri Gymnasio Daventriensi coeptum anno Christi MDCXXX XX febr. sty. vet." in: J.C. van Slee. De Illustre school te Deventer 1630-1878. Den Haag, 1916.
• Album studiosorum Academiae Rheno-Traiectinae. Utrecht, 1886.
• Caesar, J. Catalogus studiosorum scholae Marpurgensis. Marburg, 1875-1888.
• Dotzauer, W‚ Deutsche Studenten an der Universität Bourges. Album et liber amicorum. Meisenheim, 1971.
• Epen, D.G. van Album studiosorum Academiae Gelro-Zutphaniae MDCXLVIII-MDCCCXV. Den Haag. 1904,
• Erler. G. Die Matrikel der Universität Königsberg. Leipzig, 1908.
• Erler, G. Die jüngere Matrikel der Universität Leipzig 1539-1809 als Personen- und Ortsregister bearbeitet. Leipzig, 1909.
• Fockema Andreae, S.J. en Meyer, Th. Album studiosorum Academiae Franekerensis. Franeker, 1968.
• Forstemann, C. Album Academiae Vitebergensis. 2 dln. Leipzig, 1841.
• Frederiks, J.G. "Nederlandsche studenten te Herborn". Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (1886) 156-183.
• Friedländer, E. "Ostfriesische Studenten zu Prag". Ostfriesisches Monatsblatt, III (1875) 187-190.
• Friedländer, E. Ältere Universitätsmatrikeln der Universität Frankfurt a/O I 1506-1649. Leipzig, 1888.
• Friedländer, E. Ältere Universitätsmatrikeln II. Universität Greifswald. Freiburg, 1894.
• Friesen, J. Die Matrikel der Universität Paderborn 1614-1844. Würzburg, 1931.
• Frijhoff. W. "Etudiants étrangers à l'académie d'équitation d'Angers au XVIIe siècle". Lias, 4 (1977) 13-84.
• Gouron, M. Matricule de l'Université de médicine de Montpellier (1503-1559). Genève, 1957.
• Hermelink, H. Die Matrikel der Universität Tübingen I. 1477-1600. Stuttgart, 1906.
• Hofmeister, A. Die Matrikel der Universität Rostock. 5 dln. Rostock, 1889-1912.
• Ketner, F. Album promotorum qui unde ab anno MDCXXXVI usque ad annum MDCCXVum in Academia Rheno-Trajectina gradum doctoratus adepti sunt. Utrecht, 1936.
• Keussen, H. Die Matrikel der Universität Köln, 4 dln. Bonn, 1919-1931, Düsseldorf, 1981.
• Knod, G.C. Die alten Matrikeln der Universität Strassburg 1621 bis 1793. 3 dln. Straatsburg, 1897-1902.
• Knod, G.C. Deutsche Studenten in Bologna 1289-1562. Biographischer Index zu den Acta nationis Germanicae universitatis Bononiensis. s.l., 1899.
• Kuyk, J. van "Lijst van Nederlanders, studenten te Orléans (1441-1602)". Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap (1913).
• Leemans, W.F., "Nederlanders aan de universiteit van Dôle in Bourgondië". De Nederlandsche Leeuw, 83 (1966) 4-8.
• Mayer, H. Die Matrikel der Universisät Freiburg in Breisgau. Freiburg i/B, 1907,
• Mentz, G. en Jauering, R. Die Matrikel der Universität Jena. Jena, 1944,
• Meyer, Th. Album Promotorum Academiae Franekerensis 1595-1811. Franeker, 1972.
• Pardi, C. Titoli dottorali conferiti dallo Studio di Ferara nei sec. XV e XVI. Lucca, 1900.
• Paulhart, H. Die Matrikel der Universität Wien. Wenen, Keulen, Graz, 1974.
• Pöllnitz, G. von Die Matrikel der Ludwig-Maximiliansuniversität Ingolstadt-Landshut-München, 2 dln. München, 1937-1940.
• Poelhekke, J.J. "Nederlandse leden van de Inclyta Natio Germanica Artistarum te Padua 1555-1700". Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, XII (1961) 265-373.
Reusens, W., Wils, J., en Schillings, A. Matricule de l'université de Louvain. 10 dln. Brussel, 1903-1967. [Tresoar F 3360]
• Ridder-Symoens, H. de; Illmer, D. en Ridderikhoff, C.M. Premier livre des procurateurs de la Nation Germanique de l'ancienne Université d'Orléans 1444-1546. 2 dln. Leiden, 1978, 1985.
• Ridderikhoff, C.M. Deuxième livre des procurateurs de la Nation Germanique de l'ancienne Université d'Orléans 1546-1567. 2 dln. Leiden, 1988.
• Rieu du, G. Album studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV. Den Haag, 1875.
• Schmidt, P. Das Collegium Germanicum in Rom und die Germaniker. Tübingen, 1984.
• Steinmeyer, E. von Die Matrikel der Universität Altdorf. Würzburg, 1912.
• Stelling-Michaud, S. Le Livre du Recteur de l'Académie de Genève. 6 dln. Genève, 1959-1980.
• Tex, J. den "Nederlandse studenten in de rechten te Padua 1545-1700". Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, X (1959) 45-165.
• Toepke, G. Die Matrikel der Universität Heidelberg von 1386 bis 1662. 4 dln. Heidelberg, 1884-1893.
• Vandermeersch, P. "The Reconstruction of the Liber Quintus Intitulatorum Universitatis Lovaniensis (1569-1616). An application." Lias, 12 (1985) 1-80, 13 (1986) 1-67.
• Wackernagel, H.G. Die Matrikel der Universität Basel. 4 dln. Bazel, 1951-1975.
• Weigle, Fr. Die Matrikel der deutschen Nation in Siena 1573-1738. Tübingen, 1962.
• Weigle, Fr. "Die deutschen Doktorpromotionen in Philosophie und Medizin an der Universität Padua von 1616-1663". Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, XLV (1965) 325-384.
• Zimmermann, P. Album Academiae Helmstadiensis. Hannover, 1926.