>> HOMEpage

***** Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland *****
studenten ca. 1380 - 1650

1: documentnummer 2: universiteit (in het Duits) 3: familienaam 4: voornamen
5: beroep vóór studie 6: sociale herkomst 7: geboorteplaats 8: regio
9: datum immatriculatie 10: studierichting
11: leeftijd 12: bronnen 13: naam moeder 14: naam vader 15: beroep vader
16: huwelijk(en) 17: kind(eren) 18: beroep(en) na studie 19: sterfdatum
20: varia 21: diversen 22: literatuur

pdf (3,5 MB): ♣

Alfabetisch op achternaam resp. patroniem

A t/m Al - Am
B t/m Bl - Bo
C - D - E - F - G
H t/m He - Hi
I J K - L
M N - O P - Q R
S t/m Si - Sj
T U V
W Y Z

Internetbewerking: M.H.H. Engels