>> ABCpagina

***** Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland *****
studenten ca. 1380 - 1650

1: documentnummer 2: universiteit (in het Duits) 3: familienaam 4: voornamen 5: beroep vóór studie
6: sociale herkomst 7: geboorteplaats 8: regio 9: datum immatriculatie 10: studierichting
11: leeftijd 12: bronnen 13: naam moeder 14: naam vader 15: beroep vader
16: huwelijk(en) 17: kind(eren) 18: beroep(en) na studie 19: sterfdatum
20: varia 21: diversen 22: literatuur
Zoek in het onderstaande m.b.v. Ctrl+F

In honorem Doctoris Samme Zijlstra p.m.

Correcties voorbehouden: o.a. accenten

1: 07913 2: Rostock
3: Ebben
4: Bernardus 7: Emden 9: 00/05/1554 12: MUR II 128

1: 03444 2: Groningen
3: Ebelsma
4: Eppo 8: Oldambt 9: 17/02/1640 10: Lit (Latintatis), Phil 12: AAG 41

1: 07454 2: Rostock
3: Eberhardi
4: Iohannes 7: Jever 8: Frisius 9: 00/05/1614 12: MUR III 13

1: 07975 2: Rostock
3: Eccelius
4: Hermannus 8: Frisius [orient] 9: 00/08/1580 12: MUR II 203 18: 1600 predikant te Pogum en Nuttermoor 22: Jahrbuch Emden 1897 116

1: 12244 2: Franeker
3: Eccii (Eck)
4: Johannes 7: Groningen 9: 09/07/1629 10: Iur 12: PAF 22 20: Dr iur

1: 00979 2: Franeker
3: Echten
4: Johannes 7: Sneek 9: 14/02/1641 10: Phil 12: AAF no 3781 14: Sibrand Jans Echten 16: Bartha Arentsdr Barels 17: Sibrandus, bijzitter van Ooststellingwerf 18: 1650-1668 secretaris van Doniawerstal 1667 landdagslid voor Lemsterland 21: 1669 22: Vrije Fries 20 431; Mulder, Terwisga 19; Sannes Naamlijst 265; Visser, Adel 440; Gen Jierboekje 1994 67

1: 00980 2: Franeker
3: Echten
4: Laurentius 7: Sneek 9: 14/02/1641 10: Phil 12: AAF no 3782

1: 12015 2: Leiden
3: Echten
4: Petrus 7: Leeuwarden 9: 06/10/1654 10: Iur 11: 1632 12: AAL 439

1: 10749 2: Franeker
3: Echten ab
4: Petrus 7: Leeuwarden 9: 14/03/1650 10: Phil 12: AAF no 4935 14: Petrus van Echten 15: advocaat 18: 1656 advocaat Hof 21: Dr; 1663 collator van het St Annaleen 22: RAF Hof van Fr MMM f 12; Eekhoff, Beknopte geschiedenis 21

1: 04213 2: Leiden
3: Echten (Echtenius)
4: Petrus, Gosuinus 8: Frisius 9: 28/03/1594 10: Iur 11: 1565 ca 12: AAL 39 16: Aelke Ritskes (1597) 17: Richaeus Petrus 18: 1594 advocaat Hof 1595 landdagslid 19: 1610 21: Dr te Leiden (juni 1594) 22: J. van Echten, 400 Jahre Echten 33; RAF Hof van Fr MMM f 4v; Placaatboek IV 880

1: 00374 2: Franeker
3: Echten
4: Richaeus 7: Leeuwarden 9: 03/06/1619 10: Iur 11: 1598 ca 12: AAF no 1766 13: Aelke Ritske Jansdr 14: Petrus van Echten 15: advocaat te Leeuwarden 16: Greatske Agge Douwes Langwirth 17: Anna x Gerardus de Jonge Dominicus x Anna Maria van Doyem, militair Petrus, advocaat 18: 1623 advocaat Hof 20: 1623 6/11 Dr iur (PAF 21) 21: Dr; in 1634 collator van het St Annaleen 22: J. van Echten, 400 Jahre Echten 3334; RAF Hof van Fr MMM f 8; Eekhoff, Beknopte geschiedenis 2021

1: 07888 2: Rostock
3: Ecius
4: Johannes 8: Frisius [orient?) 9: 15/05/1552 12: MUR II 122 22: Een Johannes Eccius was in 1613 conrector te Kollum, in 1615 predikant te Rolde Romein, Drenthe 114

1: 02769 2: Wittenberg
3: Ecius (Etius)
4: Johannes 8: Frisius [orient?] 9: 21/06/1554 12: AAW 294

1: 07466 2: Rostock
3: Eckhardus
4: Theodericus 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/09/1615 12: MUR III 19

1: 06732 2: Greifswald
3: Eckonis
4: Henricus 7: Aurich 8: Brem d 9: 12/07/1499 12: MUG 142

1: 06719 2: Greifswald
3: Eckonis
4: Henricus 7: Aurich 8: Brem d 9: 16/04/1483 12: MUG 88

1: 04239 2: Leiden
3: Econius (Econis)
4: Abrahamus 8: Frisius 9: 11/06/1596 10: Phil 11: 19 12: AAL 49

1: 02502 2: Heidelberg
3: Econius
4: Abrahamus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 22/09/1599 10: Theol 12: MUH II 198,111 en p. 559.

1: 01649 2: Franeker
3: Econius (Econis)
4: Abrahamus 7: Armhusanus 8: Frisius 9: 30/09/1595 10: Art, Iur 11: 1578 ca 12: AAF no 361 14: Eco Isbrandi uit Stiens 19: 1603 aug te Angers 21: broer van Isbrandus Econius 22: Jaarboek Geneal 33 1979 227

1: 06823 2: Marburg/Lahn
3: Econius
4: Abrahamus 8: Frisius 9: 09/04/1602 12: CSM III 146

1: 01538 2: Franeker
3: Econius (Eccii)
4: Isbrandus 9: 20/05/1592 10: Art, Ling 12: AAF no 162 13: Eets mr Douwedochter 14: Eco Isbrandi 15: 1578 raadsheer Hof : 1579 secretaris Staten van Friesland 16: Anna Druyvesteyn Catharina van Viersen 17: Claerken x Matthias van Viersen Eco Isbrandi Mellinga 18: 1603 lid gedep staten (O) 1601 advocaat Hof, landsadvocaat 19: 1632 mei 21: Dr 22: Gen Jierboekje 1965 3536; RAF Hof van Fr MMM f 5v; Engels, Naamlijst GS

1: 02500 2: Heidelberg
3: Econius
4: Isbrandus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 07/09/1599 12: MUH II 198,105

1: 05992 2: Köln
3: Edema
4: Hercko 7: Groningen 8: Trai d 9: 20/12/1525 10: Art 12: AAK II 87942 21: Folkert Edema woonde in 1446 te Grijpskerk 22: Formsma, Grijpskerk 7

1: 02871 2: Groningen
3: Edema
4: Wicherus 7: Groningen 9: 09/01/1616 10: Phil 12: AAG 3 16: Geesien Arens (1620) 18: 1620-1625 ca predikant te Westerwijtwerd 19: 1626 ca 21: nog genoemd in 1626 22: Duinkerken 58, I 531; GAG klapper DTB

1: 07654 2: Rostock
3: Edenis
4: Egbertus 7: Esens 9: 09/04/1514 12: MUR II 59

1: 07303 2: Rostock
3: Edesen
4: Everardus 8: Frisius [orient] 9: 21/04/1483 12: MUR I 232

1: 03223 2: Groningen
3: Edingh
4: Johannes 9: 28/12/1632 10: Phil 12: AAG 27

1: 00807 2: Franeker
3: Edingh
4: Johannes 7: Groningen 9: 22/06/1636 10: Phil 12: AAF no 3244 16: Anna van Laer 18: 1642-1651 predikant te Wittewierum 1651-1652 predikant te Farmsum 19: 1652 febr 21: weduwe bezat in 1672 een vermogen van 40.000 gulden 22: Duinkerken 58; Gron Volksalmanak 1972-1973 56

1: 04956 2: Jena
3: Edo
4: Hillert (Hildericus) 5: Prof hon causa 6: gratis 7: Jever 9: 00/00/1564 12: MUJ 158 1564 2

1: 01824 2: Franeker
3: Edonis (Aedonis)
4: Eelco (Elko) 7: Dronrijp 9: 18/02/1602 10: Iur cand 12: AAF no 680 16: Tettie Jans 18: 1606-1644 advocaat Hof 19: 1644 22: RAF Hof van Fr MMM f 4v; GAL Klapper DTB

1: 07439 2: Rostock
3: Edonis (Ederi)
4: Everardus 8: Frisius 9: 07/05/1499 12: MUR I 294

1: 07818 2: Rostock
3: Edonis
4: Godfridus 7: Sneek 9: 12/04/1508 12: MUR II 33 18: priester monnik, carmeliet 21: Godfridus Ettonis van Langweer werd op 4 maart 1514 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 83

1: 11872 2: Köln
3: Edonis (Etonis)
4: Johannes 7: Sneek 8: Trai d 9: 02/06/1511 10: Iur 12: AAK II 677117 20: bac decr 14/6 1511 21: Mr Johannes Anthonii Ethonis van Langweer werd op 4 maart 1514 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 83

1: 11357 2: Rostock
3: Edonis (Edis)
4: Johannes 8: Frisius occid 9: 16/05/1511 12: MUR II 46 20: imm 1511 te Greifswald

1: 07817 2: Rostock
3: Edonis
4: Johannes 7: Sneek 9: 12/04/1508 12: MUR II 33 21: fr Johannes Edonis, frater ord Regul werd op 21 sept 1510 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 84

1: 07762 2: Rostock
3: Edonis (Edis)
4: Lubbertus 8: Frisius 9: 27/04/1504 12: MUR II 17

1: 07091 2: Rostock
3: Edonis
4: Olphardus 7: Workum 9: 31/05/1464 12: MUR I 143 21: = Ulphardus, 1478 priester te Joure? 22: De Jong, Ontstaan 14

1: 07523 2: Rostock
3: Edonius
4: Elhardus 7: Jever 8: Frisius 9: 00/08/1639 12: MUR III 116

1: 06805 2: Marburg/Lahn
3: Edsardi
4: Lubertus 8: Frisius orient 9: 02/07/1598 12: CSM III 115

1: 04817 2: Leiden
3: Edsema
4: Aitso 7: Groningen 9: 04/06/1642 10: Iur 11: 1620 12: AAL 332 16: Ida Maria d.v.ds Oving (1647) 17: Ida Maria x Johannes Schulenboch jr Rudolphus 18: 1645-1648, 1651 landdagscomparant voor Holwierde; 1648-1653 rekenmeester 1653-1663 hoofdman te Groningen 19: 1663 aug 22: Gron Volksalmanak 1936 127; GAG Regeringsboek; RAG Comparanten; GAG klapper DTB

1: 03361 2: Groningen
3: Edsema (Edsama)
4: Aitso (Aitio) 9: 22/08/1636 10: Phil 12: AAG 34

1: 07572 2: Rostock
3: Edzardi (Eszardi)
4: Martinus 7: Emden 9: 03/04/1501 12: MUR II 6

1: 04736 2: Leiden
3: Edzema (Ezema)
4: Aitso (Aico) 7: Groningen 9: 14/04/1637 10: Phil 11: 21 12: AAL 286

1: 03582 2: Groningen
3: Edzen (Edszens)
4: Edzardus (Edzhardus) 8: Oldambt 9: 06/11/1643 10: Phil 12: AAG 48 16: Menia Eyssonius Nisa Hiddings 18: 1661-1681 landsschrijver in het Oldambt deputatus Drenthiae 19: 1693 maart 22: GAG Regeringsboek; Pathuis 532, 533

1: 01171 2: Franeker
3: Edzen
4: Edzardus 8: Oldambt (Oldamptius Groninga) 9: 11/03/1646 10: Iur 12: AAF no 4428

1: 03562 2: Groningen
3: Eeck
4: Henricus 7: Emden 8: Frisius 9: 01/04/1643 10: Phil 12: AAG 47

1: 01186 2: Franeker
3: Eeck
4: Johannes 7: Groningen 9: 13/05/1646 10: Iur 12: AAF no 4457 14: Johannes Eeck 15: secretaris Stad en Lande 18: 1661-1662, 1666-1667, 1669-1670 gezworene; 1663-1669 lid Generaliteitsrekenkamer 1670-71, 16741, 16789, 1680-81, 1684 raadsheer; 1676-77, 1680, 1686, 1690-92, 1698 Raad van State 1683-1700 herh burgemeester/hoofdman 21: 1654-1655, 1657 curator Gron universiteit, 1694-1700 bewindhebber West Indische Compagnie 22: GAG Regeringsboek

1: 00655 2: Franeker
3: Eeck
4: Johannes 7: Groningen 9: 07/07/1629 10: Iur 11: 1600 12: AAF no 2560 13: Johanna Bernardi 14: Tjaert Eeck 15: houtkoper te Farmsum 16: Aeltien Asserhuis, kl. dochter van Sicco Eyssinge (1625) Johanna Crans wed burgemeester Tjassens (1649) 17: Sicco Johannes 18: 1625-1629 gildrechtsheer; 1629-1635 secretaris van Groningen; 1635-1648 secretaris van Stad en Lande; 1648-1654 raadsheer, 1655-1663 meermalen burgemeester van Groningen 1635-1648 secretaris van de curatoren van de Groninger universiteit 1648-1649, 1658 scholarch Latijnse school 19: 1663 juni 20: Ornatus Dominus, in iuris utriusque doctor promotus postea 9 julii 21: sticht in 1648 de borg Ekenstein bij Tjamsweer 22: Gron Volksalmanak 1926 141; Feith, Ommelander borgen 94; Formsma, Borgen 392; GAG Klapper ambten; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 2223

1: 02574 2: Groningen
3: Eeck (Econius)
4: Johannes 9: 26/09/1618 10: Phil 12: AAG 7 20: promoveert 1629 te Franeker

1: 04892 2: Leiden
3: Eeck
4: Sicco 7: Groningen 9: 01/06/1647 10: Iur 11: 21 12: AAL 377

1: 03548 2: Groningen
3: Eeck
4: Sicco 7: Groningen 9: 31/12/1642 10: Phil 11: 1626 12: AAG 46 13: Aeltien Asserhuis 14: Johannes Eeck 15: burgemeester van Groningen 16: Aurelia Staal 17: Hemmo Alegonda x Lodewijk Schaffer 18: 1649-1659 gezworene te Groningen; 1655-1659 taalman 1651 lid admiraliteit Harlingen (extra ord), 1651-1659 rekenmeester 1659-1661, 1663-1666 raadsheer, 1668-1679 burgemeester of hoofdman; 1666 curator Gron universiteit 19: 1679 okt 21: bezit Ekenstein te Tjamsweer; bezit in 1672 een vermogen van 100.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1926, 141-142, 1972-1973 53; GAG Regeringsboek

1: 03431 2: Groningen
3: Eeck
4: Titardus (Tiardus) 7: Groningen 9: 03/05/1639 12: AAG 39 14: Johannes Eeck 15: burgemeester van Groningen 16: Clara Helena van den Boetzelaer, wed Camp (1658) 18: vaandrig, kapitein 22: RAG klapper resol GS; GAG klapper DTB

1: 00930 2: Franeker
3: Eeckama
4: Everardus 7: Sneek 9: 31/01/1640 10: Iur 12: AAF no 3641

1: 03746 2: Groningen
3: Eeckholt (Eeckhooren)
4: Henricus 7: Groningen 9: 08/01/1648 11: 22 12: AAG 57

1: 11523 2: Groningen
3: Eeckholt
4: Rabbirius 9: 22/12/1632 10: Phil 12: AAG 27

1: 11251 2: Pont a Mousson
3: Eelckema (Elkema)
4: Gerardus, Gerbrandi 8: Frisius occid 9: 25/11/1584 12: Frijhoff, Gens Nostra 62

1: 06594 2: Köln
3: Eelckema (Eclckema)
4: Gerardus, Jerebrandi 9: 29/07/1582 12: AAK IV 13156

1: 01370 2: Padua
3: Eelckema (Elckema)
4: Gerardus, Gerbrandi 7: Bolsward 8: Frisius occid 9: 27/10/1588 10: Iur 12: tp no 207 13: N. Lopens 14: Gerbrandus Bernardi Eelckema 15: 1579 armvoogd van Bolsward, zeer rijk 17: Gerbrandus 21: Dr; schenkt in 1596 5 pondematen land aan het Bolswarder weeshuis 22: Hallema, Vijf eeuwen 169; It Beaken 1969 190

1: 02196 2: Freiburg i.B
3: Eelckema (Felckoma)
4: Gerardus, Gerbrandi 8: Frisius 9: 05/08/1586 12: MUF 621,42

1: 04533 2: Leiden
3: Eelckema (Elckema ab)
4: Gerbrandus 8: Frisius 9: 14/06/1625 11: 16 12: AAL 185 14: Hayo Eelckema 15: advocaat Hof 16: Dorothea van Albada (1633) 19: 1645 april 20: 1609 21: woont te Oostrum; testeert in 1643; Johannes van Scheltinga betwist Ida Meynsma (x Martinus Eelckema) de erfenis 22: It Beaken 1969 190; Stamboek I 19, 213, II 185

1: 09483 2: Löwen
3: Eelckema (Haionis, Hayes)
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 19/06/1618 12: MULO V 3440 13: Catharina Bourix 14: Hayo Eelckema 15: advocaat Hof 16: Maria van Thibault (1640) 17: kinderloos 21: Mr; broer van Gerbrandus; testeert in 1645, erfgenaam wordt Martinus Hannia van Eelckema x Ida Meynsma 22: Stamboek II 185-186; RAF klapper DTB Dokkum; P. Winsemius,Chronique van Vrieslant (Franeker, 1622) 908

1: 00863 2: Franeker
3: Eelckonis
4: Dominicus 7: Franeker 9: 28/11/1637 10: Ling 12: AAF no 3411 21: verzoekt in 1665 aan de Senaat een aanbeveling voor de admiraliteit, verwezen naar de magistraat; zijn kinderen werden in 1643, 1648 en 1650 gedoopt in Sexbierum 22: Nienes, Archieven universiteit 103; RAF klapper DTB Barradeel

1: 06309 2: Köln
3: Eelconis (Eelliconis)
4: Tetardus (Chetadus) 7: Leeuwarden 9: 30/10/1509 10: Iur 12: AAK II 64753

1: 12113 2: Köln
3: Eelderwolde (Eldervelt)
4: Conradus 5: dominus 9: 00/05/1501 10: Art 12: AAK II 51393

1: 11758 2: Köln
3: Eelderwolde (Elderwelt, Groningen)
4: Hermannus 8: Trai d 9: 04/05/1453 10: Art 12: AAK I 56018 18: 1481-1492 werkzaam in de artesfaculteit; 1489-1492 rector dom facult 1468, 1475, 1494 pastoor van A kerk 19: 1497 20: 1454 31/5 pres ad bac, 1456 10/4 inc, 1489 31/5 lic theol 21: Dr iur, in 1468 mag art, in 1494 lic der hillighen scrifft genoemd; in 1490 eist Keulen zijn terugkeer uit Groningen; 1493 gezant namens Groningen bij de keizer 22: Gron Volksalmanak 1955 48; RAG Familiearch Farmsum 785; Rutgers, Inventaris Ewsum regest 87; Keussen, Alte Facultat 528; Emmius, Rerum 490

1: 06159 2: Köln
3: Eelderwolde (Elderwold)
4: Liffardus 6: Dominus 7: Groningen 9: 10/09/1481 12: AAK II 10652 18: 1497 vicaris Maartenskerk te Groningen 1503 priester van de A kerk 22: RF 1497.10; RAG HJK regest 44

1: 12401 2: Orleans
3: Eelsma
4: Fredericus 7: Harlingen 8: Trai d 9: 15/06/1551 12: RIDDORL I 132

1: 08600 2: Löwen
3: Eelsonis
4: Suffridus (Zilfridus) 6: dives 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 30/08/1508 12: MULO III 357259

1: 03742 2: Groningen
3: Eelts
4: Albertus 7: Groningen 9: 08/12/1647 11: 19 12: AAG 57 13: Wennetje van Metelen 14: Alexander Eelts 16: Margaretha Clant (1667) 21: jonker en hoofdeling op de Ruiten 22: Ned Leeuw 1939 442; Feith, Ommelander borgen 152; GAG klapper DTB

1: 03741 2: Groningen
3: Eelts
4: Jacobus 7: Groningen 9: 06/12/1647 11: 20 12: AAG 57

1: 12243 2: Ferrara
3: Eelts
4: Johannes 8: Frisius 9: 25/05/1554 12: Pardi 170-171 13: Lamme Wiffringe 14: Bartoldus Eelts 18: 1558-1559, 1564-1588 pastoor Maartenskerk te Groningen 1560 pastoor te Bedum 20: Dr iur can et civ 21: krijgt in 1555 prebende van Eenrum 22: AAU 42 (1916) 302; Ned Leeuw 1950 51; Van Dijk, Eelts 1648

1: 11615 2: Basel
3: Eelts (Eiltz)
4: Johannes 8: Frisius 9: 00/00/1557 12: MUB II 9930 20: promoveert te Ferrara

1: 03777 2: Groningen
3: Eemsinck
4: Boelardus 8: Frisius orient 9: 06/10/1648 10: Phil 12: AAG 58

1: 11681 2: Rostock
3: Eeslum (Eszlum)
4: Johannes 8: Trai d 9: 21/06/1517 12: MUR II 68 21: Een Johannes van Eeslum stelt orde op zaken in het klooster Ludingakerk

1: 09375 2: Löwen
3: Eeslum (Eslum)
4: Michael 7: Harlingen 9: 03/10/1560 12: MULO IV 61031 13: Renck Lieuwes Herema wed Dirck Simons 14: Adrianus Michael Eslum 15: 1554 dijkgraaf : 1550, 1559-1561 burgemeester van Harlingen; 1550 gedeputeerde 19: 1579 a 21: bezit Bolswarder prebende 22: Gen Jierboek 1990 5152, 54; Placaatboek III 186, 189

1: 00244 2: Franeker
3: Egberti
4: Egbertus 7: Franeker 8: Frisius [orient] 9: 19/05/1614 10: Theol 12: AAF no 1476

1: 04361 2: Leiden
3: Egberti
4: Egbertus 8: Frisius orient 9: 20/03/1612 10: Art 11: 14 12: AAL 105

1: 11446 2: Löwen
3: Egberti
4: Everardus 7: Harlingen 8: Trai d 9: 01/04/1475 10: Iur can 12: MULO II 32317

1: 05411 2: Köln
3: Egberti (Eckberti)
4: Henricus 7: Emden al. de Lopsum 9: 07/11/1477 10: Art 12: AAK II 3183

1: 02643 2: Groningen
3: Egberti
4: Hieronymus 7: Groningen 9: 02/05/1621 10: Phil 12: AAG 10 16: Christina Alting (1633) 21: = vlm Hieronymus Eiben 22: GAG klapper DTB

1: 12163 2: Paris
3: Egberti
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 00/00/1437 12: AAK I 39160 18: 1439, 1441 receptor 1439, 1441-1442 procurator natio anglica 20: rec 1437; vlucht in 1438, 1444 bac theol 21: nog genoemd in 1447 22: AAK I 39160

1: 06325 2: Köln
3: Egberti (Ecberti)
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 00/00/1436 10: Iur can 12: AAK I 39160

1:*07387 2: Rostock
3: Egberti
4: Johannes 7: Appingedam 9: 02/05/1493 12: MUR I 266

1: 08533 2: Löwen
3: Egberti (Engberti)
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 15/06/1514 12: MULO III 48874 21: vml Johannes Egberti, sacrista te Stiens, werd in 1551/1552 pastoor te Stiens 22: Heeringa, Rekeningen II 190

1: 09575 2: Erfurt
3: Egberti (Groningen, Grunynghen de)
4: Ludolphus 9: 00/00/1402 12: MUER I 6330

1: 06044 2: Köln
3: Egberti
4: Ludolphus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1402 10: Art 12: AAK I 1066

1: 07445 2: Rostock
3: Egberti
4: Ludolphus 7: Bellingwolde (Benningkwolt) 9: 14/10/1499 12: MUR I 296

1: 06283 2: Köln
3: Egberti
4: Martinus 7: Jemgum 9: 10/05/1486 10: Iur 12: AAK II 194148

1: 07360 2: Rostock
3: Egberti (Eggeberti)
4: Petrus 7: Petkum 9: 29/10/1490 12: MUR I 255

1: 08392 2: Löwen
3: Egberti
4: Rudolphus 7: Groningen 8: Trai d 9: 09/11/1512 12: MULO III 45392 21: Rudolphus Egberti van Rolde werd op 7 april 1515 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst priesters 8

1: 07772 2: Rostock
3: Egberti
4: Wilhelmus 7: Norden 9: 17/04/1505 12: MUR II 20

1: 07210 2: Rostock
3: Eggardi
4: Johannes 7: Workum 9: 31/05/1476 12: MUR I 198

1: 03536 2: Groningen
3: Eggen
4: Arnoldus 8: Oldambt 9: 23/08/1642 12: AAG 46 21: afk uit Wagenborgen, genoemd in 1647, x Martien Hijbels (1688)? 22: GAG klapper DTB

1: 03072 2: Groningen
3: Eggerici
4: Haico 8: Oldambt 9: 29/08/1627 10: Theol, Phil 12: AAG 18 13: Tyawe Doedens 14: Eggerick Hayckens 16: Hebeltien Garbrants 18: 1649-1666 predikant te Woldendorp 19: 1666 22: Duinkerken I 121; Ned Leeuw 1984 138-139

1: 08486 2: Löwen
3: Egidii
4: Rudolphus 6: pauper 7: Harlingen 9: 30/08/1509 12: MULO III 376217 21: Adolphus Egidii uit Harlingen werd op 15 april 1514 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 81

1: 01146 2: Franeker
3: Egmond ab
4: Theodorus, Robertus 7: Groningen 9: 03/06/1645 10: Phil 12: AAF no 4339 16: Maria Martens Eelkinck 18: 1650 febr advocaat 21: Dr; bezit in 1655 graf, in 1626 toebehorend aan Roebert Jansen Smits weduwe 22: GAG R A IIIa 46; Pathuis 873

1: 03718 2: Groningen
3: Egmond ab
4: Theodorus, Roberti (Robers) 7: Groningen 9: 09/06/1647 10: Lit (LL) 12: AAG 55

1: 07594 2: Rostock
3: Eiben (Eilenn)
4: Gerardus 7: Esens 9: 24/05/1512 12: MUR II 49

1: 07474 2: Rostock
3: Eiben
4: Hermannus 7: Esens 8: Frisius orient 9: 00/06/1618 12: MUR III 30

1: 07996 2: Rostock
3: Eiben
4: Martinus 7: Esens 8: Frisius 9: 00/06/1590 12: MUR II 233 18: 1607 advocaat Hofgericht van Oostfriesland 21: Dr 22: Van der Meer, Boarnen 120

1: 06694 2: Marburg/Lahn
3: Eilconis
4: Regnerus 8: Frisius 9: 24/04/1584 12: CSM III 44

1: 00426 2: Franeker
3: Eilshemius (Eidelshemius Danielis filius)
4: Abrahamus 7: Emden 9: 25/08/1621 10: Theol 12: AAF no 1898 13: Foelke Attema 14: Daniel Bernardus Eilshemius 15: Predikant te Eilsum 16: Anneke Cornelis 18: 1624-1627 predikant te Longerhouw en Schettens 1627-1645 predikant te Beetgum/Engelum 1645-1648 predikant te Soest 19: 1648 22: Duinkerken I 122; Romein 85, 309

1: 11131 2: Franeker
3: Eilshemius (Eilschemius)
4: Ausonius 9: 04/06/1633 10: Art, Theol 12: AAF 2952

1: 01680 2: Franeker
3: Eilshemius (Edelshemius)
4: Bernardus, Danielis 7: Emden 9: 19/04/1597 10: Art lib, Theol 12: AAF no 425 13: Foelke Attema 14: Daniel Bernardus Eilshemius 15: predikant te Eilsum 18: 1600-1602 predikant te Wetsinge 1602-1603 predikant te Appingedam 1604-1611 predikant te Scheemda 21: broer van Petrus, Abraham en Philippus 22: Duinkerken I 122

1: 00552 2: Franeker
3: Eilshemius
4: Daniel, Philippi 7: Harlingen 9: 20/05/1626 10: Ling, Art, Theol 12: AAF no 2296 13: Sibrich Auckes 14: Philippus Daniels 15: predikant 16: Jancke Tjaerts Buwalda, wed Lou Oenema (1630) Antie Lourens Joukje Salves Nicolai wed Jan Foppes 18: 1631-1650 predikant te Anjum 1649-1666 predikant van Birdaard en Janum 19: 1666 nov 22: Romein 468-469, 555; Gen Jierboekje 1989 44; Col Kalma

1: 11699 2: Rostock
3: Eilshemius (Eilsumanus)
4: Daniel 8: Frisius 9: 00/00/1574 12: MUR II 191 16: Foelke Attema 17: Bernardus Petrus Abrahamus Philippus 18: predikant te Eilsum (Oostfriesland) 22: Duinkerken I 122

1: 02834 2: Groningen
3: Eilshemius
4: Petrus, Danielis 7: Emden 9: 00/00/1615 10: Theol 12: AAG 1

1: 02410 2: Heidelberg
3: Eilshemius
4: Petrus 7: Emden 8: Frisius orient 9: 26/04/1617 12: MUH II 28258 13: Foelke Attema 14: Daniel Bernardi 15: predikant te Eilsum Janneken a Besten 18: 1620 predikant te Longerhouw en Schettens 1623 predikant te Leeuwarden 1632-1649 predikant te Emden 19: 1649 okt 22: Romein 1718, 309; Duinkerken I 122

1: 12242 2: Geneve
3: Eilshemius
4: Petrus, Danielis 7: Emden 8: Frisius orient 9: 09/11/1618 12: LDR 2384, NNBW IV 560-561 20: Dr

1: 01750 2: Franeker
3: Eilshemius
4: Philippus, Danielis 7: Emden 9: 21/05/1599 11: 1589 te Eilsum 12: AAF no 545 13: Foelke Attema 14: Daniel Eilshemius 15: predikant te Eilsum 16: Sibrich Auckes 17: Daniel Philippi, predikant 18: 1605-1631 predikant te Harlingen 19: 1631 dec 21: lid Dordse synode 22: Romein 186-187; Van der Woude, Lubbertus 351, 359-361; Col Kalma

1: 09976 2: Wittenberg
3: Eilshemius
4: Ubbo 8: Frisius [orient] 9: 00/04/1588 12: MUW II 355

1: 03886 2: Helmstadt
3: Eimers
4: Joannes 8: Frisius 9: 00/02/1581 12: AAHt 3066

1: 11132 2: Franeker
3: Eisenius
4: Johannes, Baptista 9: 26/05/1628 12: AAF 2476 20: Dr, amplissimus et doctissimus; vml geen Fries

1: 02946 2: Groningen
3: Eisonis (Eisens)
4: Epo (Ipo) 9: 16/04/1623 10: Phil 12: AAG 13 18: actuaris, schrijver en secretaris (1629, 1633) 22: RAG Register resolutien GS

1: 04542 2: Leiden
3: Eisonis (Eisen)
4: Epo (Ipo) 7: Groningen 9: 12/09/1625 10: Phil 11: 20 12: AAL 187

1: 06892 2: Marburg/Lahn
3: Eissinghe (Eysingius)
4: Petrus 7: Groningen 8: Frisius 9: 26/09/1616 12: CSM IV 105 21: prom. 1618: positiones legales de judicio possesorio

1: 02472 2: Heidelberg
3: Eissinghe (Eising)
4: Petrus 7: Groningen 8: Frisius groningensis 9: 13/04/1618 11: 1594 12: MUH II 288,48 13: Maria Knol 14: Sicco Eising (Eissinghe) 15: 1621, 1624-1625 lid gedep staten(s) : raadsheer 16: Aurelia Verrutius 18: 1622-1624 ambtman van het Gorecht, 1622-1623 gildrechtsheer; 1625-1626 secretaris van Stad en Lande 1622 rekenmeester, 1625 gezworene; 1627-1647 curator Groninger universiteit; 1642 scholarch Latijnse school 1627-1658 burgemeester of hoofdman; 1649-1650 lid Staten Generaal 19: 1658 april 21: stud te Heidelberg, Orleans (1620) 22: Emmius Agro; De Wal 125-126; Oratio parentalis in obitum Petri Eissinghe; Feith, Grafschriften 122; GAG Regeringsboek; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 2123

1: 04388 2: Leiden
3: Eissinghe (Eitsingi)
4: Petrus 7: Groningen 9: 23/05/1615 10: Iur 11: 22 12: AAL 120

1: 07596 2: Rostock
3: Eitardi
4: Sabinus 9: 24/05/1512 12: MUR II 49

1: 06479 2: Köln
3: Eithardt
4: Dominicus 8: Frisius 9: 31/10/1619 12: AAK IV 295454

1: 03882 2: Helmstadt
3: Eitzen
4: Campegius 7: Worsatus 8: Frisius 9: 10/02/1580 12: AAHt 2564

1: 04012 2: Helmstadt
3: Eitzenn
4: Joannes 8: Frisius 9: 06/05/1601 12: AAHt 15499

1: 11650 2: Rostock
3: Eitzink
4: Albertus 9: 28/11/1464 12: MUR II 1427

1: 01229 2: Franeker
3: Ekama (Eeckama alias Regneri)
4: Obertus 7: Sneek 9: 31/03/1647 10: Phil 12: AAF no 4566 13: Antje Algers 14: Reinerus Everts 15: burgemeester te IJlst 16: Tietie Hendriks uit Franeker N. Fockens Grietie Luyties 18: 1651-1675 predikant te St Johannesga en Delfstrahuizen 19: 1675 21: klaagt in 1674 over slechte traktement 22: Romein 637; Van Veen, Aanvullingen 83; Col Kalma; Gen Jierboekje 1990 56

1: 02867 2: Groningen
3: Ekelius
4: Jodocus 8: Frisius orient 9: 27/11/1615 10: Theol 12: AAG 3

1: 12120 2: Harderwijk
3: Ekelman
4: Ulphardus (Olfardus) 7: Groningen 9: 07/09/1650 10: Theol 12: ASGZ 5

1: 03720 2: Groningen
3: Ekelman (Eckelman)
4: Ulphardus 7: Bellingwolde 9: 11/06/1647 10: Phil 12: AAG 55 18: 1655-1664 predikant te Bellingwolde 19: 1664 april 22: Duinkerken 60

1: 03656 2: Groningen
3: Elama
4: Antonius 7: Groningen 9: 30/09/1645 11: 1625 ca 12: AAG 52 13: Tyake Byma 14: Valerius Elema 15: redger 16: Anna Nyeveen (1654) Elisabeth Eylkes (1661) 17: Anna x ds E. Hoexum 18: 1654-1685 predikant te Eenrum 19: 1685 juni 22: Duinkerken I 123

1: 03335 2: Groningen
3: Elama
4: Durardus 8: Omlandus 9: 22/01/1636 10: Phil 11: 1618 okt 12: AAG 33 13: Hillegunda Swalve 14: Sirp Elama 15: schepper Aduarder zijlen 16: Meeuwertien Fockens, d.v. Jacob en Ettien Louwes (1639) Margaretha Nutte (1647) Abeltje Millema (1660) 17: kinderloos 18: lid admiraliteit van Harlingen grietman te Ezinge en Hardeweer; erfschepper Aduarder zijlen; 1641-1681 herh landdagscomparant voor Ezinge; 1645-1660p redger; 1647 redger te Feerwerd 1647 rekenmeester; 1671 lid gedep staten 19: 1682 21: hoofdeling te Ezinge; bezit borg Allersma te Ezinge; bezit in 1672 een vermogen van 50.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1901 5458, 1925, 28, 1972-1973 54; NNBW IX 227-228; RAG Comparanten; klapper resol GS; RAG HJK 3

1: 01045 2: Franeker
3: Elama
4: Majettus 7: Groningen 9: 02/12/1642 10: Leg 12: AAF no 4017 13: Tyake Byma 14: Valerius Jans Elema 18: 1645 secretaris van de gecommiteerden van Stad en Lande voor het redres van de verponding, als vervanger voor zijn zieke broer Johannes 22: Elama, Genealogie Elema 72; RAG Statenarchief 127 581

1: 03362 2: Groningen
3: Elama
4: Majettus 9: 22/08/1636 10: Phil 12: AAG 34 20: 1644 7/5 Dr iur (AAG 446)

1: 11635 2: Tubingen
3: Elama (Ellama)
4: Petrus, Eberhardus 9: 06/05/1589 12: MAT TUB 6682

1: 11636 2: Tubingen
3: Elama (Ellama)
4: Pomponius 5: Boekhandelaar (bibliopola) 9: 30/12/1586 12: Mat Tub 64927

1: 05026 2: Basel
3: Elama (Ellama)
4: Pomponius 9: 00/00/1561 11: 1538 maart 12: MUB II 13337 13: Bijwe Itens 14: Reneko W. Elama tho Uithuizen 15: eigenerfde 18: rechtsgeleerde, verbleef in Duitsland en Zwitserland 1562 corrector in Bazel boekhandelaar 19: 1592 te Geneve 21: kreeg in 1579 het burgerrecht van Bazel; schreef Felini Sandaei (1567); werkt mee aan de uitgave van de geschriften van Alciades; neef van Abel Eppens 22: NNBW IX 229; De Vries II 424; Ranieri, Repertorium V 251-252

1: 02301 2: Heidelberg
3: Elama (Ellamaphileus)
4: Pomponius 8: Frisius 9: 30/06/1574 12: MUH II, 73,51

1: 06662 2: Marburg/Lahn
3: Elama (Groningensis)
4: Pomponius 8: Frisius 9: 00/00/1574 12: CSM III 13

1: 05054 2: Basel
3: Elama
4: Regnerus 8: Frisius 9: 00/12/1616 12: MUB III 18765 13: Teteke Renekedr Elama 14: Cornelius Toppen 18: arts; legerarts 19: 1622 20: 1622 8/6 Dr med 21: schreef Disputationes medicorum 22: NNBW IX 229; Elama, Genealogie Elema 34

1: 05532 2: Geneve
3: Elama
4: Regnerus 8: Omlandus 9: 00/00/1617 10: Theol, Phil 12: LDR 2305; III 232

1: 02829 2: Groningen
3: Elama
4: Regnerus 8: Omlandus 9: 13/03/1615 10: Phil 12: AAG 1

1: 12177 2: Geneve
3: Elama
4: Valerius 9: 00/00/1564 11: 1547 12: Elama, Genealogie Elema; niet in matrikel 13: Anna Allersma 14: Reneke Elama 15: eigenerfde 19: 1564 21: (half)broer van Pompeius 22: Elama, Genealogie Elema 15

1: 01844 2: Franeker
3: Elama (Elema)
4: Valerius 8: Omlandus 9: 06/06/1602 10: Iur 12: AAF no 708 13: Sijtje Renekedr Elama 14: Jan Luitjens 16: Tyake Byma 17: Sijtje x secretaris Ansta; N. Idema (hopman) Antonius, predikant (?) Cyprianus; Majettus Wigboldus, vaandrig te Groningen x Agatha Idema; 18: 1607, 1617-1619 landdagscomparant voor Oldehove 1605-1616 herh. redger; 1607 redger te Warfhuizen 19: 1649 p 22: Elama, Genealogie Elema 38, 101,118; Duinkerken I 123; RAG Comparanten; RAG HJK 2

1: 11616 2: Basel
3: Elama
4: Valerius 8: Frisius 9: 00/00/1568 12: MUB II 18170

1: 03554 2: Groningen
3: Elama
4: Wigboldus 7: Groningen 9: 02/09/1643 10: Phil 12: AAG 47 15: redger 16: Agatha Herens 17: Petrus x Anna Samuelsdr Emmius 18: 1652 vaandrig te Groningen 22: Elama, Genealogie Elema 82, 119; RAG klapper resol GS

1: 03534 2: Groningen
3: Elbergius
4: Henricus 7: Groningen 9: 13/08/1642 11: 1621 ca 12: AAG 46 16: Aletta Eppingh Christina Lisingh wed Bronckhorst (1678) 17: Rebecca x Henricus Ekkens, bontwerker 18: 1646-1648 predikant te Bellingweer 1648-1689 predikant te Baflo 19: 1689 april 22: Duinkerken I 123

1: 10087 2: Wien
3: Elchius
4: Hammonius 7: Groningen 8: Frisius 9: 14/04/1595 12: MW 4317 21: zoon van Ennius Elchio Tamminga?

1: 07792 2: Rostock
3: Elconis (Elko)
4: Petrus 7: Bolsward 9: 11/06/1506 12: MUR II 26 18: priester 21: Petrus Elko uit Exmorra werd op 19 april 1511 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 83

1: 06084 2: Köln
3: Elconis (Elcconis)
4: Thomas 7: Groningen 8: Westerwolde 9: 01/06/1492 10: Art 12: AAK II 315102 20: bursa Laurentiana; 1493 19/11 det, pauper 21: = Thomas, 1502 pastoor te Winschoten, bac decr? 22: Staatsarchiv Aurich Rep 371 (met dank aan Dr F.J. Bakker, Groningen)

1: 02579 2: Groningen
3: Elconius (Eltconis)
4: Taxius 8: Oldambt 9: 07/12/1618 10: Phil 12: AAG 7 18: 1627 eerste klerk 1632 solliciteur 21: = Take Elties x Crinea Sems (1630), genoemd in 1634, hun zoon Sem Elties stud 1653 iur te Franeker (AAF 5378) 22: RAG klapper DTB

1: 03703 2: Groningen
3: Elderkamp
4: Andreas 7: Groningen 9: 08/02/1647 10: Phil 12: AAG 55 16: Margaretha ter Beeck wed ds Egbertus Woelesius Margrieta Camper wed Willem van Royen, monstercommissaris (1659) Dina Gomarus uit Middelburg wed ds Noah Gerardi 18: 1653-1673 predikant te Lutjegast 1675-1677 predikant te Amboina 19: 1677 21: schreef De liefde van J. Chr. tegen Hierusalem (1657) en een beschrijving van het beleg van Groningen in 1672 22: Duinkerken I 123

1: 12026 2: Franeker
3: Elderkamp (Eldercamp)
4: Andreas 7: Groningen 9: 04/01/1650 10: Theol 12: AAF no 4919

1: 07046 2: Rostock
3: Elerdes
4: Hermannus 7: Groningen 9: 17/03/1457 12: MUR I 111

1: 11647 2: Rostock
3: Elfhusen
4: Johannes 8: Westerwolde 9: 30/11/1447 12: MUR I 8217 21: = Johannes Wilting, afk uit Onstwedde, pastoor te Garrelsweer en vicaris te Loppersum, schenkt in 1465 land aan klooster te Ter Apel? 22: Westerwolde II (1981) 23

1: 12061 2: Franeker
3: Elgersma
4: Franciscus 6: alumnus 7: Leeuwarden 9: 15/02/1644 10: Phil 12: AAF 4160 14: Jacobus Elgersma 15: hellebaardier 16: Aeltje Hermans (1650) 17: Franciscus, predikant? 18: 1649-1652 predikant te Oudkerk 1652-1667 predikant te Leeuwarden; 1667-1669 te Oudeschoot 1669-1711 predikant te Grouw 19: 1711 dec 22: Romein 22, 126, 162, 575, 678; Col Kalma

1: 11978 2: Frankfort/O
3: Elgersma
4: Rupertus 7: Leeuwarden 9: 00/00/1527 12: Lambermond, Dominicanen 52 20: Lic theol, Dr Theol

1: 11977 2: Leipzig
3: Elgersma (Dodonis)
4: Rupertus (Robertus) 7: Franeker 9: 00/00/1510 12: MULP I 502; Lambermond, Dominicanen 52 18: 1523 dominicaan, prediker in het klooster te Halle 1524 studens generalis in het klooster te Leipzig 1530 in dienst van de keurvorst van Brandenburg; 1536 domproost te Keulen a. Spree 20: Mag studentium 21: lic theol (1530); stelde een antwoord op aangaande de Swabacher artikelen; ging over tot het protestantisme 22: Lambermond, Dominicanen 52; T. Brieger, Die theologische Promotionen auf der Universitaet Leipzig 1428-1539 (Leipzig 1890)70

1: 08024 2: Leipzig
3: Elgersma (Elgerssma)
4: Titardus (Tidardus) 5: pastor 7: Leeuwarden 9: 00/00/1509 12: MULP I 500 18: 1521 raadsheer Hof 1522 officiaal van de bisschop van Utrecht en commissaris apostolicus 1526 kanunnik in Den Haag 21: bezat in 1526 drie beneficies in Friesland, waarover geklaagd werd; = Mr Tjaert Jelgersma, 1515 visiteur der dijken?; Mr Tjaert, pastoor te Stiens was in 1514 met Bucho Aytta fiscaal 22: Theissen, Centraal gezag 435; RAF FG 965, RAF Rentmeestersrek 1515-1516 f77v; Worp, Historie V 123

1: 08225 2: Löwen
3: Elingi (Workum, Woldricon)
4: Fongerus 8: Trai d 9: 14/06/1481 12: MULO II 43666 18: 1505, 1525, 1540 vicaris perpetuus te Workum 22: RAF FG 910; Placaatboek II 228; Keikes, Workum regest 34

1: 09028 2: Löwen
3: Elinxma
4: Ofco 8: Frisius 9: 24/12/1563 12: MULO IV 669118 21: Gellius Eelsma of Elinxma werd in 1568 op 29 jarige leeftijd gebannen

1: 06682 2: Marburg/Lahn
3: Elsenus
4: Bernardus 8: Frisius 9: 00/00/1579 12: CSM III 35

1: 05737 2: Köln
3: Elsinck (Elster)
4: Gerardus 7: Groningen 9: 27/04/1440 10: Art 12: AAK I 42152 21: Dr decr 22: RAG KFH 119

1: 09332 2: Löwen
3: Elsmer
4: Johannes, Walteri 7: Baenson 9: 27/08/1539 12: MULO IV 196234

1: 07522 2: Rostock
3: Elstorpius
4: Nicolaus 7: Norden 8: Frisius 9: 00/06/1639 12: MUR III 116

1: 07423 2: Rostock
3: Eltekens
4: Gerbrandus 7: Groningen 9: 22/09/1497 12: MUR I 285 21: afkomstig uit Midwolda; zoon van Eltco, wiens naam staat op de klok van Midwolda, gegoten in 1516? 22: Ned Leeuw 1983 418

1: 03584 2: Groningen
3: Elties
4: Isebrandus 7: Groningen 9: 17/12/1643 10: Phil 12: AAG 49 21: niet vermeld in Ned Leeuw 1987 22f waar dit geslacht beschreven wordt

1: 02165 2: Utrecht
3: Embda d' (Emda de)
4: Coppenius 7: Groningen 9: 00/00/1648 10: Iur stud 12: ASU 17

1: 03602 2: Groningen
3: Embda d' (Embda de)
4: Coppenius 7: Groningen 9: 22/08/1644 10: Phil 12: AAG 50 16: Maria van Nieveen (1651) 18: 1654, 1657-1658 gezworene te Groningen 19: 1658 22: GAG klapper DTB; GAG Regeringsboek

1: 11913 2: Paris
3: Embda d'
4: Everardus 9: 00/00/1585 12: Vrije Fries 13 1877 209 20: tekent stamboek van Hessel van Ostheim

1: 09495 2: Löwen
3: Embda d' (Embda ab)
4: Everardus 7: Groningen 9: 24/02/1616 12: MULO V 19

1: 02569 2: Groningen
3: Embda d' (Embda de)
4: Everardus 9: 22/05/1618 10: Iur 12: AAG 6 16: Gelmer Remmertsdr de Mepsche (1619) 17: Ava x Folckert Folckerts (1648) Popko Everardi x Abele Everardi (1649) 19: 1634 a 22: Ned Leeuw 1942 446, 1963 100

1: 07929 2: Rostock
3: Embda d' (Popconis, Pockkones)
4: Everardus 7: Groningen 8: Frisius 9: 10/06/1561 12: MUR II 142 17: Popcko Everardi 18: 1563 secretaris van Groningen 22: RF 1563.20

1: 11914 2: Paris
3: Embda d'
4: Fecco (Feico) 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/00/1585 12: Vrije Fries 13 1877 209 13: Ursula Canters 14: Popco Everardi d'Embda 15: 1570-1594 secretaris Hoge Justitiekamer Margaretha Tiassens 19: 1625 ca 20: tekent stamboek van Hessel van Ostheim 21: Fecco en Everardus Everardi werden in 1602 uit Groningen verbannen 22: Gron Volksalmanak 1980-1981 7678; Ned Leeuw 1949 114; GAG RA 277.2

1: 06559 2: Köln
3: Embda d' (Embda de)
4: Gerardus, Everardi 7: Groningen 9: 03/11/1609 10: Iur 12: AAK IV 23181 13: Albertien Veleker 14: Everardus d'Embda 15: raadsheer van Groningen 16: Roeleffien Clant 19: 1618 ca 22: Formsma, Borgen 255

1: 05454 2: Köln
3: Embden de
4: Johannes 7: Emden 9: 00/05/1502 10: Art 12: AAK II 529108

1:*11228 2: Köln
3: Embrica de
4: Henricus 7: Spijk 9: 00/00/1454 12: AAK I 57358

1: 05112 2: Köln
3: Emda de alias Amslacht
4: Albertus 7: Emden 9: 15/05/1516 10: Art 12: AAK II 76377

1: 05352 2: Köln
3: Emda de
4: Albertus 7: Emden 9: 16/11/1515 10: Iur 12: AAK II 75661

1: 05353 2: Köln
3: Emda de
4: Arnoldus 7: Emden 9: 20/05/1488 10: Art 12: AAK II 240201

1: 05362 2: Köln
3: Emda de
4: Bernardus 6: pauper 7: Emden 9: 31/10/1489 10: Art 12: AAK II 27133

1: 05386 2: Köln
3: Emda de
4: Everardus 7: Emden 9: 11/12/1515 10: Art 12: AAK II 75680

1: 05394 2: Köln
3: Emda de
4: Fredericus 7: Emden 9: 00/10/1501 10: Iur 12: AAK II 52045

1: 05407 2: Köln
3: Emda de
4: Henricus 5: Cleri Mon d 7: Emden 9: 00/00/1410 10: Iur can 12: AAK I 14610

1: 05421 2: Köln
3: Emda de
4: Henricus 7: Emden 9: 07/11/1515 10: Art 12: AAK II 75552

1: 05438 2: Köln
3: Emda de
4: Hermannus 7: Emden 8: Mon d 9: 26/03/1523 10: Iur 12: AAK II 8562

1: 05383 2: Köln
3: Emde
4: Everardus 6: pauper 7: Emden 9: 00/00/1501 12: AAK II 51164

1: 05387 2: Köln
3: Emde
4: Floris 6: pauper 7: Emden 9: 00/00/1500 12: AAK II 503108 18: 1514 schrijver (van de kanselarij?) te Emden 22: Lamschus, Emden 342

1: 05404 2: Köln
3: Emde
4: Gerardus 7: Emden 9: 00/12/1518 10: Art 12: AAK II 8054

1: 05402 2: Köln
3: Emde
4: Gerardus 6: pauper 7: Emden 9: 00/09/1500 10: Art 12: AAK II 50172

1: 05343 2: Köln
3: Emden (Emda de)
4: Agitacus 5: presbyter mon d 7: Emden 9: 24/02/1455 12: AAK I 58314

1: 05345 2: Köln
3: Emden (Emeda de)
4: Alardus (Hallardus) 6: pauper 7: Emden 9: 00/05/1467 10: Art 12: AAK I 75565

1: 05344 2: Köln
3: Emden (Emeda de)
4: Alardus 7: Emden 8: mon d 9: 00/00/1436 10: Iur 12: AAK I 39020

1: 05347 2: Köln
3: Emden (Emeda de)
4: Alardus 9: 17/12/1506 10: Iur 12: AAK II 604128

1: 02664 2: Wittenberg
3: Emden (Emedenseis)
4: Eberhardus 8: Frisius [orient] 9: 00/00/1528 12: AAW 131

1: 05370 2: Köln
3: Emden (Emeda de)
4: Egbertus 7: Emden 9: 23/11/1486 10: Art 12: AAK II 205105

1: 04096 2: Köln
3: Emden
4: Egbertus 5: Presbyter 7: Emden 8: Mon d 9: 00/00/1403 10: Iur can 12: AAK 1, 11110

1: 05372 2: Köln
3: Emden (Eemdha de)
4: Egbertus 5: presbyter Mon d 7: Emden 9: 00/00/1403 10: Iur can 12: AAK I 11110

1: 05375 2: Köln
3: Emden (Emeda de)
4: Elardus 7: Emden 9: 11/05/1506 10: Art 12: AAK II 59345

1: 05384 2: Köln
3: Emden (Emmeda de)
4: Everardus 7: Emden 9: 05/11/1507 10: Art 12: AAK II 618102

1: 05379 2: Köln
3: Emden (Eemda de)
4: Everardus 5: clericus Mon d 9: 29/05/1412 10: Iur 12: AAK I 15612

1: 05395 2: Köln
3: Emden
4: Fredericus 7: Emden 9: 24/05/1503 10: Art 12: AAK II 54284

1: 05389 2: Köln
3: Emden
4: Fredericus 6: pauper 7: Emden 9: 21/04/1478 10: Art 12: AAK II 3750

1: 05392 2: Köln
3: Emden (Emeda de)
4: Fredericus 5: clericus Mon d 9: 00/00/1430 10: Iur 12: AAK I 33234

1: 05400 2: Köln
3: Emden (Eemde)
4: Gerardus 9: 00/00/1449 10: Art 12: AAK I 24137

1:*05416 2: Köln
3: Emden (Eemeda)
4: Henricus 9: 14/11/1497 10: Art 12: AAK II 43354

1: 05380 2: Köln
3: Emden (Emede)
4: Gerardus 7: Emden 9: 10/10/1487 10: Art 12: AAK II 22467

1: 04115 2: Köln
3: Emden
4: Henricus 7: Emden 8: Mon d 9: 00/00/1410 10: Iur can 12: AAK 1 14610

1: 09845 2: Bologna
3: Emden de
4: Henricus 5: clericus Mon d 9: 00/00/1458 12: KNOD 775

1: 02678 2: Wittenberg
3: Emden (Emedanus)
4: Henricus 5: Mag. Coloniensis 8: Frisius [orient] 9: 00/00/1533 12: AAw 148

1: 05390 2: Köln
3: Emden
4: Henricus 7: Emden 9: 21/04/1478 10: Art 12: AAK II 3748

1: 05376 2: Köln
3: Emden (Emeda de)
4: Hermannus 7: Emden 9: 11/05/1506 10: Art 12: AAK II 59346

1: 05431 2: Köln
3: Emden (Eemede)
4: Hermannus 6: pauper 7: Emden 9: 29/12/1497 10: Art 12: AAK II 43597

1: 05435 2: Köln
3: Emden de
4: Hermannus 7: Emden 9: 19/12/1515 10: Art 12: AAK II 757102

1: 05443 2: Köln
3: Emden (Embda de)
4: Jacobus 9: 31/10/1489 10: Art 12: AAK II 27032

1: 05455 2: Köln
3: Emden (Emeda de)
4: Johannes 7: Emden 8: Mon d 9: 22/08/1504 10: Art 12: AAK II 56634

1: 05453 2: Köln
3: Emden (Emeda de)
4: Johannes 7: Emden 9: 25/05/1499 10: Iur 12: AAK II 469107

1: 09614 2: Erfurt
3: Emden
4: Johannes 9: 00/00/1420 12: MUER I 11840

1: 05446 2: Köln
3: Emden (Emeda de)
4: Johannes 5: clericus Mon d 9: 00/00/1433 10: Iur 12: AAK I 35823 18: 1439 secretaris van Groningen 21: of Mr Johannes Emeda, 1464 pastoor (kerkheer) te Groningen 22: GAG AHS 234 II; RAG, Archief Kalende, appendix

1: 05452 2: Köln
3: Emden (Eemede)
4: Johannes 6: pauper 7: Emden 9: 31/12/1497 10: Art 12: AAK II 435106

1: 05445 2: Köln
3: Emden (Emeda de)
4: Johannes 5: clericus Mon d 7: Emden 9: 00/00/1411 10: Iur 12: AAK I 15418

1: 05391 2: Köln
3: Emden
4: Nicolaus 7: Emden 9: 21/04/1478 10: Art 12: AAK II 3749

1: 02679 2: Wittenberg
3: Emden (Embdensis)
4: Ottho 8: Frisius [orient] 9: 00/00/1533 12: AAW 148

1: 05447 2: Köln
3: Emden (Emeda de)
4: Reynerus 5: clericus Mon d 9: 00/00/1433 10: Iur 12: AAK I 35824

1: 05448 2: Köln
3: Emden (Emeda de)
4: Theodorus 5: clericus Mon d 9: 00/00/1433 10: Iur 12: AAK I 35825

1: 07004 2: Rostock
3: Emden (Emeda)
4: Wilhelmus 9: 25/10/1443 12: MUR I 67

1: 07738 2: Rostock
3: Emdenses
4: Hermannus 9: 04/06/1522 12: MUR II 82

1: 10026 2: Frankfurt
3: Emdenses
4: Johannes 6: pauper 7: Emden 9: 00/00/1549 12: MUFO I 111

1: 07737 2: Rostock
3: Emdenses
4: Sibrandus 9: 04/06/1522 12: MUR II 82

1: 07865 2: Rostock
3: Emdensis
4: Bolardus 9: 24/08/1544 12: MUR II 107

1: 02710 2: Wittenberg
3: Emdensis
4: Erhardus 9: 21/12/1542 12: AAW 201

1: 05348 2: Köln
3: Emeda de
4: Alardus 7: Emden 9: 12/04/1511 12: AAK III 1529

1: 05350 2: Köln
3: Emeda de
4: Albertus 7: Emden 9: 10/05/1486 10: Iur 12: AAK II 194144

1: 05360 2: Köln
3: Emeda de
4: Augustus 9: 14/03/1483 12: AAK III 944

1: 05600 2: Köln
3: Emeda de
4: Elardus 9: 30/10/1506 10: Art 12: AAK II 60161

1: 05377 2: Köln
3: Emeda de
4: Elardus 7: Emden 9: 30/10/1506 10: Art 12: AAK II 60161

1: 05388 2: Köln
3: Emeda de
4: Folkerus 7: Emden 9: 14/05/1482 10: Art 12: AAK II 11792

1: 05396 2: Köln
3: Emeda de
4: Fredericus 7: Emden 9: 19/05/1506 10: Art 12: AAK II 594116

1: 05393 2: Köln
3: Emeda
4: Fredericus 5: clericus Brem d 7: Emden 9: 00/00/1444 10: Iur can 12: AAK I 48015

1: 09612 2: Erfurt
3: Emeda de
4: Henricus 6: pauper 9: 00/00/1417 12: MUER I 1099

1: 05408 2: Köln
3: Emeda de
4: Henricus 7: Emden 8: Mon d 9: 00/00/1430 10: Iur 12: AAK I 32534

1: 05427 2: Köln
3: Emeda de
4: Henricus 7: Emden 8: Frisius 9: 31/10/1504 10: Art 12: AAK II 56834

1: 05418 2: Köln
3: Emeda de
4: Henricus 7: Emden 9: 31/10/1505 10: Art 12: AAK II 58548

1: 08081 2: Löwen
3: Emeda de
4: Hermannus 8: Mon d 9: 27/06/1473 10: Art 12: MULO II 28786

1: 08082 2: Löwen
3: Emeda de alias de Borch
4: Hermannus 6: pauper 8: Frisius 9: 29/01/1474 12: MULO II 299139

1: 08411 2: Löwen
3: Emeda
4: Hilbrandus 6: pauper 7: Groningen 8: Trai d 9: 30/08/1487 12: MULO III 32158

1: 05442 2: Köln
3: Emeda de
4: Hoytacus 7: Emden 9: 06/10/1429 10: Decr 12: AAK I 31944

1: 05451 2: Köln
3: Emeda
4: Johannes 7: Emden 9: 13/11/1493 10: Art 12: AAK II 34854

1: 05461 2: Köln
3: Emeda de
4: Johannes 7: Emden 9: 00/01/1519 10: Art 12: AAK II 81744

1: 09567 2: Erfurt
3: Emeda de
4: Ludolphus 9: 00/00/1401 12: MUER I 613

1: 06218 2: Köln
3: Emeda
4: Thomas 7: Groningen 9: 16/10/1482 10: Art 12: AAK II 12250 21: uit Westeremden?

1: 05351 2: Köln
3: Emede
4: Albertus 7: Emden 9: 20/09/1493 10: Art 12: AAK II 34258

1: 05363 2: Köln
3: Emede
4: Bernardus 7: Emden 9: 12/10/1495 10: Art 12: AAK II 3833

1: 05369 2: Köln
3: Emede
4: Egbertus 5: presbyter Mon d 7: Emden 9: 18/04/1461 10: Iur 12: AAK I 66115

1: 05406 2: Köln
3: Emede
4: Gerardus 7: Emden 9: 00/00/1523 10: Art 12: AAK II 86232

1: 05414 2: Köln
3: Emede
4: Henricus 6: pauper 7: Emden 9: 11/11/1482 10: Art 12: AAK II 125109

1: 05382 2: Köln
3: Emede
4: Hermannus 7: Emden 9: 10/10/1487 10: Art 12: AAK II 22465

1: 09599 2: Erfurt
3: Emede de
4: Hermannus 9: 00/00/1410 12: MUER I 9019

1: 07081 2: Rostock
3: Emede
4: Johannes 8: Frisius 9: 26/04/1463 12: MUR I `36

1: 05673 2: Köln
3: Emede
4: Reinerus 8: Frisius 9: 29/10/1486 10: Iur 12: AAK II 20247

1: 05381 2: Köln
3: Emede
4: Wilhelmus 7: Emden 9: 10/10/1487 10: Art 12: AAK II 22466

1: 09596 2: Erfurt
3: Emeden de
4: Wilhelmus 9: 00/00/1407 12: MUER I 7943

1: 08084 2: Löwen
3: Emida
4: Jacobus 8: Frisius 9: 03/06/1467 10: Decr 12: MULO II 18676

1: 02693 2: Wittenberg
3: Eminga (Emingius)
4: Caesa 8: Frisius 9: 17/01/1540 12: AAW 185

1: 11205 2: Köln
3: Eminga ab
4: Doco 8: Frisius 9: 07/12/1582 12: AAK IV 134143 18: 1588, 1599, 1621 advocaat Hof 20: is nog in 1585 in Keulen: RAF EVC 381 317 1585 21: Dr; testeert dec 1625, erfgenamen zijn Hector, Doco en Catharina Wissema; een Doco Eminga was in 1557 advocaat (Zwart, Cleuting 116) 22: Stamboek II 286; RAF Hof van Fr MMM f 4; Vrije Fries 14 101; P. Winsemius, Chronique van Vrieslant (Franeker, 1622) 908

1: 06323 2: Köln
3: Eminga (Eemynghae)
4: Edzardus (Yidzardus), Mennonis 7: Stiens 8: Trai d 9: 15/01/1460 10: Iur 12: AAK I 6553 13: Tjemck Pietersd Camminga 14: Menno Eminga 16: Wiarda 17: Sjuck x Ynts van Syrxma, Agh van Feytsma Syds x Ansck van Liunga Ids x Saeck van Nittema; Rienck Camminga Frouck x Hessel van Foppinga; Saeck x Adamus van Jongama Fouwel x Petrus Hayes van Camminga; Syds x Douwe van Aebinga; Auck x Rienck van Hemmema 19: 1490 ca 22: Stamboek I 107

1: 09783 2: Erfurt
3: Eminga (Immingen ab)
4: Edzardus 6: nobilis 8: Frisius 9: 00/00/1582 12: MUER II 45017 13: Fouwel Tjaards van Holdinga 14: Sjuck van Eminga 15: grietman Dantumadeel 16: Womck Sietsdr van Mockema (1605) 17: geen 18: 1601, 1605 kapitein 1631 kolonel 19: 1635 febr 22: Stamboek I 107; GAL Klapper DTB; Register resolutien 135; RAF Register officieren

1: 11200 2: Köln
3: Eminga (Emenga ab)
4: Franciscus 6: nobilis 9: 25/10/1595 10: Iur 11: 1574 12: AAK IV 17381 13: Wick van Hermana 14: Hesselus van Eminga 15: 1582 kerkvoogd te Goutum 16: Bauck van Eminga 17: Menno x His van Buygers Frouck x Lolle van Buygers Hesselus x Doedt van Donia 18: 1601-1619 kapitein 19: 1653 mei 22: Stamboek I 107-108; Vrije Fries 20 77; RAF Index officieren

1: 08401 2: Löwen
3: Eminga (Heminghe)
4: Henricus 6: dives 7: Groningen 9: 28/02/1506 12: MULO III 311279 21: genoemd in correspondentie van de Ewsums; Mr Helpritius Heminghe was tot 1565 (gest) vicaris te Emmen, opgevolgd door Willem Eminghe 22: AAU 42 (1916) 297

1: 12403 2: Orleans
3: Eminga (?) Eningha ab
4: Hermannus, Iovirius 6: Nobilis 8: Frisius 9: 01/04/1549 12: RIDDORL I 94 20: niet in Stamboek

1: 05030 2: Basel
3: Eminga
4: Jacobus 8: Frisius occid 9: 00/00/1564 12: MUB 15636

1: 06093 2: Köln
3: Eminga (Eeminge), maior
4: Johannes 6: pauper 9: 15/10/1497 10: Art 12: AAK II 43110 20: bursa Laurentiana; 1498 27/12 det, 1500 21/3 inc

1: 05943 2: Köln
3: Eminga (Emynge)
4: Ludolphus 7: Groningen 9: 06/05/1504 10: Art 12: AAK II 55833 18: 1519-1523, 1532 lector van het Dominicaner klooster te Groningen 1529 of 1533 prior te Groningen 20: bursa Laurentiana; det 17 juni 1505 21: filius van het klooster te Groningen; of Mr Ludolphus Eminga, 1502 pastoor te Stedum, sticht St Nicolaasprebende, gest aug 1512? 22: Bakker, Bedelorden 264; Wolfs, Acta Capitulorum 21; Pathuis 132; RAG Ter Apel 121

1: 05664 2: Köln
3: Eminga (Emynga)
4: Menno 8: Frisius 9: 13/05/1558 10: Art 11: 1540 12: AAK II 1121134 13: Eelck Bottesdr van Jaerla 14: Menno van Eminga 15: grootgrondbezitter te Goutum 16: Frouck Gerritsdr van Wytsma (1565) 17: Gerardus x Catharina Galama Eelck x Pieter Aggema van Walta Dorothea x Gale Hanses van Galama Bauck x Franciscus van Eysinga 19: 1600 maart 21: Hessel en Menno Eminga betalen in 1578 te Goutum 12 cg personele impositie 22: Stamboek I 108, 411; Mol, Aenbrengh 67, 68; Van der Meer, Boarnen 174

1: 12037 2: Orleans
3: Eminga
4: Petrus, Gabinus 9: 04/01/1619 10: Iur 12: Frijhoff, Etudiants 46 20: 1619 4/1 Dr iur

1: 02100 2: Angers
3: Eminga (Aeminga)
4: Petrus, Gabinus 8: Frisius 9: 00/00/1619 10: Equit 11: 1594 12: EEA no 1 14: Gabbe Pieters Aeminga 15: secretaris van Wonseradeel 18: 1635, 1637 burgemeester van Bolsward 1621 advocaat Hof 1637, 1639, 1649 landdagslid 20: Leiden, 265 1614 (phil), Angers, 22 1620. Friese adel (Wonseradeel) 21: Dr iur te Orleans (1619) 22: RAF Hof van Fr MMM f 7v; Placaatboek V 519; Sannes, Naamlijst 249; GA Bolsward 79; Placaatboek V 407

1: 04379 2: Leiden
3: Eminga (Gabinus)
4: Petrus 8: Frisius 9: 26/05/1614 10: Phil 11: 20 12: AAL 116

1: 05672 2: Köln
3: Eminga
4: Pibo 8: Frisius 9: 22/11/1555 10: Art 12: AAK II 109625 13: Eelck Bottesdr van Jaerla 14: Menno van Eminga 16: Biuck van Sjoerda 17: Anna x Ofcke van Bawema Eelck x Tetardus van Tiara Biuck x Haringius van Sytzama 19: 1571 22: Stamboek I 108

1: 07815 2: Rostock
3: Eminga (Eminghe)
4: Suffridus (Sifridus) 7: Leeuwarden (iuxta) 8: Frisius occid 9: 11/04/1508 12: MUR II 32 13: Wiarda 14: Ids Eminga 16: Ynts Feyckesdr van Syrxma Agh Hesseldr van Feytsma 17: Tjemck x Ruurd Hessels van Feytsma Ids x Wick van Heemstra 19: 1541 21: bezit in 1511 grond te Goutum en Finkum 22: Stamboek I 107; Mol, Aenbrengh 77, 78, 199, 208, 209

1: 06343 2: Köln
3: Eminga (Emenga)
4: Suffridus 7: Leeuwarden 9: 23/03/1556 10: Art 12: AAK II 109851 13: Wick van Heemstra 14: Ids van Eminga 16: Fouwel van Holdinga 17: Ids x Womck van Mockema Tjaert x Elisabth Coenders Botte, vaandrig, gesneuveld His x Georg van Quadt 18: 1580 grietman van Dantumadeel 19: 1586 21: 1568 uit Friesland verbannen, vlucht naar Emden 22: Stamboek I 107; II 71; Vrije Fries 17 1890 31

1: 07603 2: Rostock
3: Emis
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 28/06/1512 12: MUR II 49

1: 11326 2: Rostock
3: Emkonis
4: Gerbrandus 7: Leeuwarden 9: 13/10/1508 12: MUR II 35

1: 06840 2: Marburg/Lahn
3: Emmaeus
4: Beno 7: Wirdum 8: Frisius orient 9: 30/04/1605 12: CSM IV 2

1: 05456 2: Köln
3: Emmeda de
4: Johannes 7: Emden 9: 02/11/1507 10: Art 12: AAK II 61895

1: 05373 2: Köln
3: Emmede
4: Eylardus 6: pauper 7: Emden 9: 19/08/1475 10: Art 12: AAK I 87636

1: 05444 2: Köln
3: Emmede
4: Idzardus, Remberti 7: Emden al nomine Lopsum 9: 07/11/1477 10: Art 12: AAK II 3182

1: 05460 2: Köln
3: Emmede de maior
4: Johannes 9: 27/05/1516 12: AAK III 1676

1: 08085 2: Löwen
3: Emmede
4: Theodoricus 8: Mon d 9: 12/11/1465 10: Decr 12: MULO II 16447

1: 05457 2: Köln
3: Emmedensis
4: Johannes 7: Emden 9: 00/01/1513 10: Iur 12: AAK II 71972

1: 03357 2: Groningen
3: Emmen
4: Hieronymus 7: Groningen 9: 15/08/1636 10: Phil 12: AAG 34 13: Susanna Verrutius 14: Rudolphus Emmen 15: arts te Groningen 16: Anna Lucia Glinstra wed Verrutius 22: Ned Pat 5 103; Gen Jierboekje 1988 109

1: 01042 2: Franeker
3: Emmen
4: Hieronymus 7: Groningen 9: 29/10/1642 10: Iur 12: AAF no 3999

1: 11552 2: Löwen
3: Emmen
4: Johannes 9: 27/08/1539 12: MULO IV 197253

1: 12241 2: Reims
3: Emmen
4: Rudolphus 9: 00/00/1615 10: Med 12: RF Hs 1615.71 20: Dr med

1: 04366 2: Leiden
3: Emmen (Mullinga ab)
4: Rudolphus, Werneri 7: Groningen 8: Frisius 9: 10/05/1613 10: Med 11: 1589 12: AAL 110 14: Warner Emmen 16: Susanna Verrutius (1618) Wernerus Margaretha x Menso Alting (1643) 18: 1619-1656 arts te Groningen 21: Dr med, promoveert te Reims in 1615 22: Ned Pat 5 103; RF HS 1615.71; GAG Familie arch Quintus; Huisman, Stadsbelang 430

1: 12341 2: Basel
3: Emmen
4: Warnerus 7: Groningen 9: 00/00/1656 12: Guggisberg, Studenten 285

1: 03709 2: Groningen
3: Emmen
4: Warnerus 7: Groningen 9: 21/04/1647 10: Phil 12: AAG 55 13: Susanna Verrutius 14: Rudolphus Emmen 15: arts te Groningen 16: Aeltien Willema (1660) 17: Rudolphus Henricus, gezworene, weesheer 18: 1665-1667 gezworene; 1667 rekenmeester 1661-1665 archidiaken te Groningen 1668-1678 herhaaldelijk raadsheer van Groningen 19: 1679 sept 21: Mr; in 1658 Dr iur te Orleans; in 1652 als belhamel voor twee jaar gerelegeerd van de Groninger universiteit; bezit in 1672 een vermogen van 75.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 53; Ned Pat 5 103; RF HS 1658.85; RAG Archieven senaat 3537; GAG Diakonie Herv Gemeente bijlage 2, Regeringsboek

1: 12240 2: Orleans
3: Emmen
4: Warnerus 9: 00/00/1658 12: RF HS 1658.85 20: Dr iur

1: 10566 2: Bourges
3: Emmius
4: Egbertus 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/10/1624 12: DOTZ 172

1: 02551 2: Groningen
3: Emmius
4: Egbertus, Ubbonis 7: Groningen 9: 27/05/1617 10: Phil 12: AAG 5 19: 1625 te Orleans 21: een Egbertus Emmius was rekenmeester en bezit in 1672 een vermogen van 50.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 54

1: 03481 2: Groningen
3: Emmius
4: Samuel 6: gratis 7: Groningen 9: 19/03/1641 10: Lit bon 11: 1624 12: AAG 43 14: Wessel Emmius 18: 1654-1655, 1657-1658 gezworene te Groningen; 1658-1670 raadsheer; 1651-1655 archidiaken te Groningen; 1659 lid Raad van State; 1661-1662 lid Staten Generaal, admiraliteit Amsterdam 1668-1684 hoofdman of burgemeester 1667 scholarch Latijnse school; 1669-1670 curator Groninger universiteit 19: 1684 april 21: bezit in 1672 een vermogen van 100.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 53; GAG Diakonie Herv Gemeente bijlage 2; GAG Regeringsboek; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 23

1: 04890 2: Leiden
3: Emmius
4: Samuel 7: Groningen 9: 31/05/1647 10: Iur 11: 23 12: AAL 377

1: 07950 2: Rostock
3: Emmius
4: Ubbo 7: Greetsiel 8: Frisius 9: 00/05/1570 12: MUR II 171 14: Emme Dijken 16: Theda Tiabbern (1582) Margaretha van Bergen (1586) 17: Wessel 18: 1578-1587 rector te Norden; 1587-1595 rector te Leer 1595-1614 rector te Groningen 1614-1625 rector universiteit 19: 1625 dec 20: 1547 21: schreef Rerum Frisicarum Historia en andere geschiedswerken; polemiseerde met aanhangers van David Joris 22: NNBW VII 408-410

1:*09464 2: Löwen
3: Emmius
4: Folquerus 6: dives 7: Streckanus 9: 00/02/1618 12: MULO V 30179

1: 02080 2: Franeker
3: Emmius
4: Wessel, Obbonis 6: Rectoris filius 7: Groningen 9: 30/09/1609 10: Phil, Theol 11: 1589 12: AAF no 1151 13: Margaretha van Bergen 14: Ubbo Emmius 15: rector universiteit 16: Tateke van Wingen uit Emden (1623) 17: Margaretha x ds Jan Rappardus te Orsoy Jacomina x ds Petreius van Midlum (Oostfr) 18: 1620-1654 predikant te Groningen 19: 1654 22: De Wal 117; Duinkerken 61

1: 06897 2: Marburg/Lahn
3: Emmius (Emmii)
4: Wesselus, Ubbonis 8: Frisius 9: 25/04/1618 12: CSM IV 110

1: 02348 2: Heidelberg
3: Emmius
4: Wesselus (Wessenus) 8: Frisius 9: 06/05/1614 11: 1589 jan 12: MUH II 268,40 20: stud 1607 te Franeker

1: 12239 2: Geneve
3: Emmius
4: Wesselus, Ubbonis 8: Frisius 9: 25/02/1618 12: LDR 2337, NNBW VII 408 20: Dr

1: 02794 2: Wittenberg
3: Emonius
4: Sibrandus 8: Frisius 9: 01/12/1557 12: AAW 336

1: 05364 2: Köln
3: Empda de
4: Bernardus 7: Emden 8: Mon d 9: 31/05/1508 10: Art 12: AAK II 62562

1: 05417 2: Köln
3: Empda de
4: Henricus 7: Emden 9: 10/05/1505 10: Art 12: AAK II 577102

1: 03513 2: Groningen
3: Empenius (Empeni)
4: Regnerus 8: Omlandus 9: 13/11/1641 11: 1620 ca 12: AAG 44 14: Adolphus Regneri Empenius 15: predikant in Oostfriesland en Harkstede 22: Duinkerken 61; RF 1628.29

1: 07885 2: Rostock
3: Emptes
4: Udalricus 8: Frisius [orient] 9: 00/03/1551 12: MUR II 119

1: 11875 2: Köln
3: Emsynck Eeenenscinck)
4: Fredericus 6: dominus 8: Westerwolde, Trai d 9: 20/06/1513 10: Art 12: AAK II 713123

1: 07182 2: Rostock
3: Endestal
4: Everardus 7: Groningen 9: 25/05/1474 12: MUR I 187

1: 06948 2: Rostock
3: Endewat
4: Johannes 7: Winsum (Winsen) 9: 10/10/1426 12: MUR I 25

1: 04832 2: Leiden
3: Enema (Ennema)
4: Petrus, Pauli 7: Harlingen 9: 25/06/1643 10: Phil 11: 23 12: AAL 341

1: 01161 2: Franeker
3: Enema (Ennema)
4: Petrus, Pauli 7: Harlingen 9: 18/10/1645 10: Theol 11: 1620 12: AAF no 4403 13: Aecht Wytsedr 14: Paulus Jansen Ennema 15: lid admiraliteit : burgemeester van Harlingen 16: Aeltie Tyepckes Abbema Binke Thoenis Faber (1649) 1646-1656 predikant te Pingjum en Zurich 19: 1656 nov 22: Romein 323; RAF Statenarch Gf 514 f 191v; Col Kalma

1: 00357 2: Franeker
3: Enema (Pibonis)
4: Vitus 8: Frisius 9: 30/09/1618 10: Phil 11: 1599 12: AAF no 1729 16: Aafke Jelles Feickens Grietie Obertidr 18: 1624-1627 kandidaat te Otterloo 1627-1631 predikant te Longerhouw en Schettens 1631-1652 predikant te Makkum 19: 1652 maart 21: testeert 1652 22: Romein 297, 310; Col Kalma; RAF Hof van Fr EEE nr 1 f 200

1: 05748 2: Köln
3: Enens (Enenss)
4: Albertus 5: clericus Trai d 7: Groningen 8: Trai d 9: 19/05/1470 10: Art 12: AAK I 80335 20: 26 juni 1471 det

1: 09815 2: Orleans
3: Enens
4: Hermannus (Germanus) 7: Groningen 9: 08/08/1560 12: RIDDORL I 306, 389; KUOR 90 20: in 1562 procurator van de natio

1: 09182 2: Löwen
3: Enens
4: Hermannus 7: Groningen 9: 00/04/1554 12: MULO IV 49019 16: Cornelia Taelman 17: Albertus 18: 1567, 1570 secretaris van de Ommelanden 1597 voorgedragen als commissaris voor huwelijkszaken 1595 redger te Godlinze 21: lic iur utr te Orleans, in 1559 officiarius van de natie aldaar; neemt in 1567 de zonen van Johannes van Ewsum met hun pedagoog [Ludolphus Ensinck] onder zijn hoede, o.a. om hun Frans te leren spreken en schrijven; werd in 1570 gearresteerd in Groningen; in 1577 uit Groningen verbannen wegens beledigen stadsbestuur, in 1578 begenadigd, in 1580 uitgeweken naar Emden 22: Gron Volksalmanak 1900, 65; NNBW III 348-349; Jaarboek Geneal 36 1982 199; RAF FG 652; RF HS 1571.91; Rutgers, Inventaris Ewsum regest 578, 584, 590; Alting, Diarium 182, 409-410

1: 05792 2: Köln
3: Enens (Eenentz)
4: Johannes 7: Groningen 9: 24/05/1481 10: Art 12: AAK II 100113 18: 1503 pastoor op 't Zandt 20: bursa Laurentiana; 1482 12/6 det, 1484 6/4 inc 21: Mr 22: RAG Familiearch Lewe regest 58

1:*08744 2: Löwen
3: Enens (Eenens)
4: Abelus 7: Groningen 8: Frisius 9: 29/04/1549 12: MULO IV 38627 21: = Albertus Enens, broer van Hermannus, genoemd in 1571, 1576? 22: Ned Leeuw 1939 441

1: 07850 2: Rostock
3: Engelberti
4: Eylardus 8: Frisius 9: 26/04/1528 12: MUR II 90 18: 1557 pastoor te Tinallinge 21: = Ailco Engelberti 22: Pathuis 132

1: 08337 2: Löwen
3: Engelberti (Enghelberti)
4: Gerardus 6: dives 7: Suurhusen (Suderhuisen) 8: Frisius [orient] 9: 29/08/1523 12: MULO III 707417

1: 08122 2: Löwen
3: Engelberti (Enghelberti)
4: Henricus 6: pauper 7: Groningen 8: Trai d 9: 07/02/1484 12: MULO II 47886 18: priester 1488 notaris 20: 1486 promotie artes (Henricus de Groeningen) 22: GAG 275.4 Notarismerken; Reusens, Analectes II 241

1: 09081 2: Löwen
3: Engelberti (Ingelbertus)
4: Sibrandus 8: Frisius 9: 27/04/1547 12: MULO IV 34238

1: 03914 2: Helmstadt
3: Engelbrecht
4: Johannes 8: Frisius 9: 26/08/1585 12: AAHt 55153

1: 11880 2: Köln
3: Engelens
4: Engelbertus 8: Westerwolde (Westerwalt) 9: 09/07/1516 10: Iur 12: AAK II 7666 18: pastoor te Rysum (O.F.) 21: broer van Jacobus 22: Ned Leeuw 1980 231

1: 11881 2: Köln
3: Engelens
4: Jacobus 8: Westerwolde (Westerwalt) 9: 09/07/1516 10: Iur 12: AAK II 7667 16: Lubbe Huninga 17: Boelo Louw 18: 1539, 1559 rechter in het Oldambt 1543-1560 schrijver van het Oldambt 19: 1574 p 21: in 1556 voogd over Sybele Ebelens; in 1560 over Eggerik Phebens 22: GAG Ter Apel regest 208; Blecourt, Oldambt 338, 353-355; Bijdragen ... Groningen I 258; Ned Leeuw 1980 219-220

1: 06413 2: Köln
3: Engellinck
4: Hermannus 7: Weener 9: 27/05/1487 10: Art 12: AAK II 215125

1: 08443 2: Löwen
3: Engels (Enghels)
4: Lugerus 7: Groningen 8: Trai d 9: 29/08/1521 12: MULO III 161390 18: 1549-1563 pastoor te Ulrum commissaris voor de Marne 21: Mr 22: RAG Familiearch Lewe 259

1: 05697 2: Köln
3: Ennii (Ennius)
4: Thomas 5: Med Dr 8: Frisius [orient] 9: 08/11/1548 12: AAK II 102730 18: 1548 professor med te Keulen 1546 lijfarts en kanselier van de graaf van Oostfriesland 21: in 1538 als gezant van de graaf van Oostfriesland bij de universiteit van Keulen 22: Keussen, Alte Universitat 483; Jahrbuch Emden 1897 103

1: 05257 2: Köln
3: Ennonis
4: Fredericus 6: pauper 7: Appingedam 8: Mon d; prope Groningen 9: 22/05/1479 10: Iur 12: AAK II 60120 21: Enno to Solwerd bezat huis te Appingedam; heer Frederik is ca 1500 priester te Appingedam 22: Hoft, Vissen 236

1: 04045 2: Helmstadt
3: Ennonis
4: Georgius 7: Hagen 8: Frisius [orient] 9: 11/04/1612 12: AAHt 221116

1: 12373 2: Bologna
3: Ennonis
4: Renerus 8: Frisius 9: 00/00/1490 12: KNOD 790 20: = Rennerus Nenonis uit Kampen, stud 1485 te Keulen

1: 00384 2: Franeker
3: Ens
4: Achatius 7: Franeker 9: 15/01/1620 10: Iur 12: AAF no 1789 18: 1634 notaris en procureur postulant te Franeker 22: RAF Hof van Fr HHH 1 f 88v

1: 08731 2: Löwen
3: Ens (Gisberti)
4: Cornelius 7: Franeker 8: Trai d 9: 06/06/1528 12: MULO IV 358 14: Gisbertus Petri Ens 16: Antonia van Ryswyck 18: 1555 advocaat 19: 1557 21: Mr; koopt in 1536/1537 boerderij te Herbaijum 22: Zwart, Cleuting 43; RAF Rentmeestersrek 1536/1537 14; vr med Ype Brouwers

1: 00469 2: Franeker
3: Ens (Ensius)
4: Dominicus, Nicolai 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 08/05/1623 10: Theol 12: AAF no 2019 13: Maeicke Minckes 14: Claes Jeles 15: hardhouwer 16: Elske Frederiks Rikkinga (1628) 18: 1628-1672 predikant te Tjallebert 19: 1672 nov 21: protesteert in 1652 tegen het verloop van de stemming omtrent een grietman; in 1671 brandde de pastorie af 22: Romein 603; Col Kalma

1: 04225 2: Leiden
3: Ens
4: Edzardus 9: 14/10/1594 10: Iur 12: AAL 41

1: 01625 2: Franeker
3: Ens
4: Edzardus, Nicolai 7: Franeker 9: 28/05/1593 10: Phil 12: AAF 231

1: 01486 2: Padua
3: Ens
4: Edzardus 7: Franeker 8: Frisius occid 9: 19/05/1597 10: Iur 14: Nicolaus Ens 15: secretaris van Franekeradeel : notaris en klerk secretarie Harlingen 16: Ansck Agges Feddinga 18: 1598 advocaat Hof 1606-1608 rekenmeester 1612 secretaris Franekeradeel 19: 1619 21: Dr; zoon Aggeus, 1634 notaris en postulant te Franeker? 22: NNBW VIII 486; Hallema, Klaarkampster weeshuis 239; RAF Familiearch Kingma 849; RAF Hof van Fr HHH 1 f 88v; Placaatboek III 977, IV 6; Van der Meer, Boarnen 116; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1606-08

1: 01580 2: Franeker
3: Ens (Nicolai)
4: Edzardus 5: ecclesiast Fran 9: 19/11/1594 12: AAF 305 16: Geertie 18: 1590-1591 predikant te Tzummarum en 1592-1599 te Franeker 1599-1603 predikant te Hallum 1603-1611 predikant te Minnertsga 19: 1611 febr 21: 1586-1589 conrector te Franeker; schreef Grontlicke onderwijsinghe teghens allerleye dwalinghen der Wederdoperen deses tijts (1609) 22: Romein 112, 216, 220, 228; NNBW V 371; De Vries I 81; It Beaken 1949 221; Col Kalma

1: 06620 2: Marburg/Lahn
3: Ens
4: Gisbertus 8: Frisius occid 9: 04/10/1569 12: CSM II 89

1: 05467 2: Geneve
3: Ens
4: Gisbertus 8: Frisius 9: 00/00/1568 12: LDR 488; III, 238; De Vries I, 81

1: 02258 2: Heidelberg
3: Ens
4: Gisbertus 8: Frisius 9: 30/01/1566 12: MUH II 41,111 14: Franciscus Ens 18: 1586, 1595 burgemeester van Franeker, 1593 gezworene 1592 landdagslid 1593 commandant van het Franeker krijgsvolk 22: Hallema, Klaarkampster weeshuis 239; Placaatboek IV 802; Telting, Inventaris 303; GA Franeker 290, 292; De Vries, Genäve II 66

1: 12089 2: Franeker
3: Ens
4: Johannes, Suffridi 7: Leeuwarden 9: 16/11/1650 10: Iur 12: AAF no 5081 16: Geertruid Abbes Gabbema 18: advocaat 22: Vrije Fries XI 276

1: 00056 2: Franeker
3: Ens (Gisberti)
4: Johannes 9: 19/11/1604 10: Phil 11: 1584 12: AAF no 853 14: Gisbertus Ens 15: burgemeester van Franeker 16: Geertie Syurdts 18: 1610-1622 predikant te Foudgum en Raard 1622-1664 predikant te Welsrijp en Baijum 19: 1665 21: broer van Franciscus; wordt in sept 1664 emeritus 22: Romein 259, 477; RAF Grafschriften Hennaarderadeel; Col Kalma

1: 09833 2: Orleans
3: Ens, Suffridi (Suffridus)
4: Ludovicus of Ludolphus 8: Frisius occid 9: 00/00/1582 12: KUOR 217; Gens Schotana 8b 33

1: 06451 2: Köln
3: Ens (Suffridi)
4: Ludovicus 5: pedagogus van Haio a Rousell uit Leeuwarden 7: Bolsward 9: 05/09/1579 12: AAK IV 11717 17: kinderloos 18: 1584 advocaat Hof 19: 1605 jan 21: Mr; Ludovicus Suffridi Ens tekent als Dr op 14 sept 1588 het testament van Hisk van Harinxma; Een Sjoerd Ens terp en fenne genoemd in Benificaalboeken op IJlst 22: RAF EVC 1; RAF Hof van Fr MMM f 3v; Beneficiaalb 282

1: 10953 2: Franeker
3: Ens
4: Regnerus, Jacobi 5: oeconomicus 9: 28/03/1637 12: AAF no 3318 18: 1640 lid magistraat van Bolsward 1643 notaris 1636-1656 oeconomicus universiteit 21: in 1648 worden zijn goederen in opdracht van de Senaat gerechtelijk verkocht "onder de lans"; in 1652 was Mr Reyner Ens stadsarts van Bolsward 22: Breuker, Japix II 209; Nienes, Archieven universiteit 105, 330; RAF Hof van Fr MMM f 49v; RAF Copieën elders 6217

1: 12143 2: Köln
3: Ensinck (Engksynck)
4: Bernardus 6: dominus 7: Leer (Laer) 9: 00/11/1523 10: Iur 12: AAK II 86339

1: 05819 2: Köln
3: Ensinck (Emsynck)
4: Lambertus 7: Groningen 8: Trai d 9: 13/05/1504 10: Art 12: AAK II 55963 20: bursa Laurentiana; 1505 17/6 det, 1507 27/3 inc 21: = vml Lubbertus Ensinck, 1548 pastoor te Kolham en heer Lambertus, 1557 pastoor in Kolham 22: RAG Familiearch Farmsum regest 366, 421

1: 02517 2: Strassburg
3: Entens (Entes)
4: Asinge (Atinga) 6: Nobilis 7: Groningen 8: Frisius 9: 13/07/1622 10: Iur 12: AMUS II 205,13 18: 1639 luitenant 1653 lid gedep staten (l) 22: RAG resol GS; GAG Regeringsboek

1: 11576 2: Löwen
3: Entens
4: Bartholomeus 7: Groningen (Brumgensis) 9: 29/07/1557 12: MULO IV 548165 13: Emerentia van Holdinga 14: Bartholdus Entens van Mentheda 16: Emerentia van Iwedinga 18: 1572 viceadmiraal op de Geuzenvloot legeraanvoerder 19: 1580 mei gesneuveld voor Groningen 21: hoofdeling te Middelstum; tekent compromis der edelen; is aanwezig te Heiligerlee en Jemgum 22: NNBW VI 484-486

1: 11189 2: Köln
3: Entens
4: Bartoldus 8: Trai d 9: 18/10/1521 10: Art 12: AAK II 8395 14: Meye Entens 16: Emerentia van Holdinga 17: Bartholdus Asinge Meye x Teteke Clant Wilco; Anna 19: 1547 doodgestoken door een knecht van Wigboldus van Ewsum 21: hoofdeling te Middelstum; erft borg te Menteda; aanwezig bij aannemen van Karel V als landsheer 22: Formsma, Borgen 272; AKG regest 1042

1: 03517 2: Groningen
3: Entens
4: Egbertus 7: Groningen 9: 25/01/1642 12: AAG 45 16: Johanna Alberda (1654) 18: cornet 1660 kapitein in Deense dienst 22: RAG klapper resol GS; GAG klapper DTB

1: 03919 2: Helmstadt
3: Entens (Enthens)
4: Everardus 6: Nobilis 9: 04/04/1587 12: AAHt 6397 14: Bartholdus Entens 16: Bauck van Martena (1598) 17: Catharina x Taco van Aylva 18: 1603 hopman 19: 1603 ca 21: voert in 1595 een proces tegen Nanno tho Nansum 22: RAF FG 652, 653; GEN 491; Vrije Fries XIII 89

1: 08847 2: Löwen
3: Entens
4: Fecco 8: Frisius 9: 28/03/1564 12: MULO IV 67315

1: 08918 2: Löwen
3: Entens
4: Gerardus 8: Frisius 9: 14/10/1547 12: MULO IV 35734

1: 08880 2: Löwen
3: Entens
4: Gerardus 8: Frisius 9: 00/05/1546 12: MULO IV 32250

1: 12238 2: Ferrara
3: Entens
4: Gerardus 7: Groningen 9: 00/00/1553 12: Pardi 168-169 20: Dr iur can

1: 12404 2: Orleans
3: Entens
4: Gerardus 7: Groningen 9: 23/12/1549 12: RIDDORL I 100

1: 02462 2: Heidelberg
3: Entens
4: Gerardus 6: Gratis 8: Frisius groningensis 9: 07/02/1588 12: MUH II 137,16 16: Cornelia Helt 17: Jacobus 18: redger te Onderwierum 21: Dr; vml zoon van Jkr Jacob Entens, 1596 drost van Wedde 22: Alma; RAG HJK 71; Bas, Ten Raa, Leger II 257

1: 06658 2: Marburg/Lahn
3: Entens (Enteus)
4: Gerardus 8: Frisius 9: 18/05/1573 12: CSM III 5

1: 02759 2: Wittenberg
3: Entens
4: Gerardus 8: Frisius groningensis 9: 19/01/1553 12: AAW 278 14: Jacobus Entens 16: Swane Schaffer, wed Philippus Hoykens (1588)? 17: Jacobus 18: 1565 redger te Middelstum en Toornwerd namens Johannes Ewsum 1567 redger te Onderwierum 19: 1573 ca 21: Dr iur te Ferrara; bracht in 1567 de beelden in de kerk te Winsum in veiligheid 22: Gron Volksalmanak 1960 62; Alma; Hartgerink Koomans Ewsum 190; GAG RvR 1010 f 63; RF 1554.92; RAG HJK 71; Bakker, Bedelorden 127

1: 05897 2: Köln
3: Entens
4: Gerardus 7: Groningen 8: Trai d 9: 08/02/1457 10: Art 12: AAK I 60815 21: ruilt in 1478 met het Olde convent land; ook genoemd in 1480 22: AKG regest 637; GAG PK regest 314

1: 07023 2: Rostock
3: Entens
4: Henricus 7: Groningen 9: 15/11/1448 12: MUR I 86

1: 03325 2: Groningen
3: Entens
4: Hildebrandus 9: 26/10/1635 10: Phil 12: AAG 33 16: Aldegonda de Mepsche (1649) 17: Hillebrandus Rudolphus x Christina Theresia van Berum (1680) 18: 1653 redger; 1654-1665 landdagslid voor Warfhuizen 1648 extraord, 1649 ordinaris lid admiraliteit Harlingen 19: 1665 21: hoofdeling en jonker, koopt in 1654 de Lulemaborg te Warfhuizen voor 28.600 gulden; zijn vrouw was katholiek en schonk de katholieke armen van Groningen 500 gulden 22: Feith, Ommelander borgen 25; Formsma, Borgen 462; GAG Regeringsboek; RAG HJK 3. Zie ook Feenstra, Adel 265-266

1: 04728 2: Leiden
3: Entens
4: Hildebrandus 7: Groningen 9: 16/09/1636 10: Hist 11: 18 12: AAL 280

1: 08969 2: Löwen
3: Entens (Extens)
4: Joachimus 8: Frisius 9: 00/05/1546 12: MULO IV 32250

1: 05589 2: Köln
3: Entens
4: Rembertus 8: Frisius 9: 28/04/1552 10: Iur 12: AAK II 106322 16: Swane Ubbena 17: Johannes Hilbrandus x Gratiana Rolteman (1602) 18: 1576 gildrechter 1579 lid gezworen gemeente 22: Ned Leeuw 1956 305; Alting, Diarium 324, 449

1: 07270 2: Rostock
3: Entens (Enthens)
4: Rembertus 8: Frisius 9: 14/07/1480 12: MUR I 218

1: 06756 2: Greifswald
3: Entens (Entes)
4: Rembertus 7: Groningen 8: Mon d 9: 04/11/1480 12: MUG 77 20: 1482 bac (MUG 81)

1: 09049 2: Löwen
3: Entens (Enteus)
4: Rembertus 8: Frisius 9: 00/08/1550 12: MULO IV 40819

1: 09063 2: Löwen
3: Entens
4: Rudolphus 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/09/1565 10: Iur 12: MULO IV 70124 18: 1566, 1577 raadsheer van Groningen 22: Alting, Diarium 151, 365

1: 05588 2: Köln
3: Entens
4: Rudolphus 8: Frisius 9: 28/04/1552 10: Iur 12: AAK II 106321

1: 09065 2: Löwen
3: Entens (Enteus)
4: Rudolphus 8: Frisius 9: 00/08/1550 12: MULO IV 40818 16: Gelmer Panser (1559) 19: 1585 a 22: RAG Familiearch Farmsum 486

1: 09248 2: Löwen
3: Entens ab
4: Wilhelmus 7: Groningen 9: 00/04/1551 12: MULO IV 42923

1: 09498 2: Löwen
3: Entinck
4: Wilhelmus (Guilielmus) 7: Groningen 9: 13/11/1641 11: minor 12: MULO V 39127 18: 1647 nov advocaat 22: GAG R A IIIa 43

1: 00956 2: Franeker
3: Epei
4: Georgius 7: Franeker 9: 26/06/1640 10: Math 12: AAF no 3704

1: 02772 2: Wittenberg
3: Epei (Epenus)
4: Gerlacus 8: Frisius 9: 23/11/1554 12: AAW 300

1: 00064 2: Franeker
3: Epei (Epii)
4: Ulpianus (Ulbius) 7: Franeker 9: 26/04/1605 10: Phil, Theol 12: AAF no 865 14: Epe Lauckes 16: Tryncke Ripperts Lysbeth Edes 18: 1610-1641 predikant te Oldeboorn 19: 1641 21: alumnus 22: Romein 644; Col Kalma

1: 00610 2: Franeker
3: Epema
4: Hector 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 19/11/1627 10: Iur 11: 1608 12: AAF no 2433 13: Sjoerdje Tjaertsdr van Andringa 14: Thaert HetteWibes van Epema 16: Cornelia van Ripperda wed Ritscke Sappama (1650) 18: 1634 advocaat Hof; 1641 landdagslid voor Leeuwarderadeel 1636-1650 secretaris van Leeuwarderadeel 1646-1648 lid admiraliteit van Rotterdam 21: Dr; 1660 ouderling te Oosterlittens 22: Stamboek II 140; RAF Hof van Fr MMM f 8v; Placaatboek V 463; Sannes, Naamlijst 211; Kalma, Toezicht II 511; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1646-48

1: 04629 2: Leiden
3: Epema
4: Hector 8: Frisius 9: 02/07/1630 10: Iur 11: 22 12: AAL 228

1: 00765 2: Franeker
3: Epema ab
4: Hesselus 6: Nobilis 8: Hemelumer Oldephert 9: 04/06/1635 10: Polit, Iur 12: AAF no 3123 13: Wick Seerpsdr van Galama 14: Dominicus Hessels van Epema 15: grietman van Hemelumer Oldephert 18: 1661 landdagslid dijkgraaf van Hemelumer Oldephert 20: nobilissimi domini prefecti aggerum in Hemelum Olpherd filius 22: Placaatboek V 652; RAF Copieën elders 6219

1: 00350 2: Franeker
3: Epema
4: Serapius 8: Frisius 9: 13/06/1618 10: Iur 12: AAF no 1710 13: Eelck van Sixma 14: Hessel Douwes van Epema 15: grietman van Hemelumer Oldephert 16: Margaretha Anna Willemsdr van Inthiema 17: Wick x Joost de Vlacke uit Groningen, kapitein Douwe, luitenant x Anna Elisabeth Alberda 18: 1624 lid Generaliteitsrekenkamer 1649 landdagslid, 1652 landdagslid namens Hemelumer Oldephert 1638, 1644 dijkgraaf te Hemelum 21: was in 1635 voor 1/12 deel aandeelhouder van de polders bij Workum; Jhr Seerp van Epema werd in 1649 burger van Workum 22: Stamboek II 251; Siemelink, Workum 79; Placaatboek V 518; GA Workum Burgerboek I; Visser, Adel 436; Kalma, Toezicht 397; Obreen, Dijkplicht 225; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1624

1: 04439 2: Leiden
3: Epema ab
4: Serapius 8: Frisius 9: 29/12/1620 10: Iur 11: 21 12: AAL 151

1: 11114 2: Franeker
3: Epema
4: Sixtus 8: Frisius 9: 14/05/1633 10: Iur 12: AAF 2947 21: Jkr; woont te Koudum, wil in 1656 burger van Workum worden wat op verzet stuit, daar hij niet in de stad woont 22: GA Workum Burgerboek I

1: 03652 2: Groningen
3: Epkens (Epkenius)
4: Hayo 8: Oldambt 9: 11/09/1645 12: AAG 52 13: Sybel Hayens 14: Aylco Epckens 21: in 1654 als voorstander betrokken bij de boedelscheiding van ds Wirtio Matthiae 22: Ned Leeuw 1988 240, 242

1: 04153 2: Leiden
3: Epocius
4: Arnoldus 8: Frisius 9: 23/03/1581 10: Hist, Theol 12: AAL 9

1: 08634 2: Löwen
3: Eponis
4: Bernardus 7: Sneek 8: Trai d 9: 07/07/1506 12: MULO III 316109 18: priester 21: Bernardus Eponis van Bozum werd op 7 april 1509 tot priester gewijd 22: Brom, Naamijst 425; Gen Jierboekje 1955 82

1: 08375 2: Löwen
3: Eponis
4: Eylardus 7: Groningen 8: Trai d 9: 13/06/1521 10: Art 12: MULO III 65081

1: 09384 2: Löwen
3: Eponis
4: Franciscus 7: Dokkum 9: 10/07/1538 12: MULO IV 176123

1: 08271 2: Löwen
3: Eponis
4: Henricus 5: clericus 7: Bolsward 9: 01/10/1490 10: Decr 12: MULO III 6419 21: = Homme Epesz in 1511 pastoor (persona) te Wirdum? 22: RVA I 38

1: 11750 2: Köln
3: Eponis (Snekis)
4: Jaricus 7: Sneek 9: 00/00/1441 10: Iur 12: AAK I 4395 17: Epo Jan 18: 1453, 1476 pastoor (persona) te Wommels 21: Johannes, heer Epa zoon (priester te Wolsum) werd in 1444 priester te Kimswerd 22: RAF Grafschriften Wymbritseradeel; Sipma OO I, 93, IV 21, 28, 45

1: 08096 2: Löwen
3: Eponis
4: Mammo (Marmo) 8: Frisius 9: 25/01/1457 10: Art 12: MULO II 3691 18: 1473 vicaris te Franeker 1475-1484 pastoor te Wirdum; 1485-1504 pastoor van St Vitus te Leeuwarden 1499-1500 raadsheer van hertog Albrecht 19: 1511 a 21: Mag; neemt in 1469 deel aan de onderhandelingen met Karel de Stoute; is in 1485 scheidsrechter in ene geschil tussen de prioren van Mariengaarde en Bethlehem en een priester 22: Sipma OO IV 12; Placaatboek II 8; Vries, Stedstiole 90; AAU 68 153; Tjessinga, Aanbreng III 18

1: 02797 2: Wittenberg
3: Eppens (Equart de)
4: Abelus 8: Groningen 9: 14/10/1558 11: 1534 maart 12: AAW 350 14: Eppo Aepkens 16: Frouke Louwens (1562) Tannens Tammens 17: Leo Abeli Eppo 18: boer 1569 wedman te Wirdum 1580 proviandmeester der Staten, gedeputeerde van de Ommelanden 19: 1590 p 21: bezoekt Maartensschool te Groningen, schreef Kroniek; stud te Leuven (1555), Keulen (1557), waar hij slechts kort verbleef en bleef tot mei 1560 in Wittenberg 22: Gruoninga 12 (1966) 23; NNBW III 353-354; Gron Volksalmanak 1910 183; Eppens, Kroniek I vi

1: 11193 2: Köln
3: Eppens
4: Abelus 7: Equart 9: 00/00/1557 12: AAK III 2051

1: 03573 2: Groningen
3: Eppens
4: Hiltio 8: Omlandus 9: 10/07/1643 10: Phil 12: AAG 47 13: Epke Eltiens 14: Eppo Holtiens 15: boer : kerkvoogd te Zuidbroek 16: Remke d.v. ds Ellerus Eppinus 17: Ellerus Hillenius, landbouwer/kerkvoogd Eppo Hillenius, landbouwer/kerkvoogd 18: 1653-1684 predikant te Blijham 19: 1684 maart 22: Duinkerken I 127; E. Buringh, Stamboom van de familie Buringh. zp, 1960

1: 07206 2: Rostock
3: Eppens
4: Ludolphus 7: Groningen 9: 12/10/1475 12: MUR I 193

1: 09201 2: Löwen
3: Eppingius
4: Johannes 7: Groningen 9: 13/04/1540 12: MULO IV 20724

1: 09213 2: Löwen
3: Eppingius (Eppinc)
4: Johannes 7: Groningen 9: 02/05/1554 12: MULO IV 49153 18: 1590 pastoor te Middelbert 21: werd in 1590 door de geuzen gevangen en naar Bolsward gebracht op voor 150 leeuwendaalders weer vrijgelaten 22: Alting, Diarium 809-810

1: 02543 2: Groningen
3: Eppinus (Epping)
4: Ellerus 7: Oldambt 8: Frisius 9: 29/03/1617 10: Phil 12: AAG 5 13: Remcke Hommens 14: Eppo Ebelens 15: boer 16: Frouwe Ompkens (1620) Gepcke Jacobs (1642) Petertien Garbrants (1649) 17: Remke x Hillenius Eppens 18: 1620-1625 predikant te Meeden 1625-1672 predikant te Noordbroek 19: 1672 febr 22: Ned Leeuw 1986 454; E. Buringh, Stamboom van de familie Buringh (zp, 1960)

1: 03436 2: Groningen
3: Eppius
4: Georgius 7: Emden 8: Frisius 9: 24/06/1639 12: AAG 40

1:*06818 2: Marburg/Lahn
3: Eppius (Eppen)
4: Henricus 8: Frisius [orient] 9: 10/12/1600 12: CSM III 133

1: 02400 2: Heidelberg
3: Eppius
4: Henricus 5: ephorus baroni Inn und Kniphausen 8: Frisius orient 9: 07/07/1600 12: MUH II 20389 18: 1597 preceptor fraterhuis te Groningen 1598 docent Latijnse school 22: Gron Volksalmanak 1960 28

1: 08361 2: Löwen
3: Epponis Bavonis fil
4: Bartholomeus 7: Groningen 9: 06/07/1525 12: MULO III 744118

1: 05802 2: Köln
3: Epponis
4: Bernardus 7: Groningen 9: 18/07/1516 10: Iur 12: AAK II 76719 20: bursa Laurentiana; 1517 1/12 det, 1519 17/3 lic, pauper

1: 08686 2: Löwen
3: Epponis
4: Hermannus 7: Zuidbroek 9: 26/02/1490 12: MULO III 62108 18: pastoor, woonde in 1535/6 te Zuidbroek 21: Mr; ontving 1535/6 rente van 12 Rijdersguldens van de stad 22: Ned Leeuw 105 1988 10

1: 07703 2: Rostock
3: Epponis
4: Nanno 7: Loppersum 9: 29/11/1519 12: MUR II 75

1: 03272 2: Groningen
3: Epponis
4: Rudolphus 7: Garreltsweer 9: 16/04/1634 10: Phil 12: AAG 30 21: soldaat, x Grietje Jans (1638)? 22: RAG klapper DTB

1: 05165 2: Köln
3: Equard (Eckwerti)
4: Ludolphus 7: Bellingwolde 9: 20/11/1503 10: Iur 12: AAK II 553168 20: = Ludolphus Timanni van Equard, studeert 1513 te Rostock? 21: vml Ludolphus Fresinga, clericus mon d 1520-1530 prebendaris te Middelstum, vlucht naar Oostfriesland wegens beschuldiging van ketterij, 1531 geestelijke in Bellingwolde 22: HartgerinkKoomans, Ewsum 150-152

1: 07473 2: Rostock
3: Erasmi
4: Hermannus 8: Frisius [orient] 9: 00/10/1617 12: MUR III 28 18: 1629 predikant te Norden 19: 1629 22: Reershemius 249

1: 07327 2: Rostock
3: Erden van
4: Iohannes 7: Emden 9: 12/06/1484 12: MUR I 238

1: 08041 2: Leipzig
3: Erdmann
4: Albertus 8: Frisius orient 9: 00/00/1627 12: MULP IV 203

1: 02977 2: Groningen
3: Erentreiter
4: Erasmus 7: Emden 9: 16/04/1624 10: Phil 12: AAG 14

1: 00525 2: Franeker
3: Erentreiter (Eerentreuter)
4: Erasmus 7: Emden 9: 24/05/1625 10: Phil 12: AAF no 2216

1: 03060 2: Groningen
3: Erentreiter (Ernreiter ab Hoffzeit)
4: Erasmus 7: Emden 9: 05/06/1627 10: Lit 12: AAG 18

1: 01830 2: Franeker
3: Erici (Erricus)
4: Regnerus 7: Joure 9: 13/04/1602 10: Ling, Log, Iur 12: AAF no 690 14: Herricus Marci 20: disp in 1604 22: Van Sluis

1: 03192 2: Groningen
3: Erickens (Eerickens)
4: Laurentius 9: 06/01/1632 10: Phil 12: AAG 26 16: Maykes Petrusdr Vredeman (1647) 18: 1647 predikant te Krewert 19: 1647 aug 22: Duinkerken 63; Gen Jierboekje 1988 107

1: 00954 2: Franeker
3: Erickens (Eerkens)
4: Laurentius 7: Groningen 9: 23/06/1640 10: Theol 12: AAF no 3702

1: 03030 2: Groningen
3: Erikens (Eerikens)
4: Johannes 7: Groningen 9: 12/05/1626 10: Phil 12: AAG 17 16: Ide Allens van Slochteren 18: soldaat bij de garde van de stadhouder 22: GAG klapper DTB

1: 00692 2: Franeker
3: Eringa (Heringa ab)
4: Odolphus 7: Leeuwarden 9: 24/07/1630 10: Phil, Ling 12: AAF no 2666 18: 1640 notaris 21: = Odulphus Fockens Eringa, broer van Focco, secretaris van Smallingerland? 22: RAF Naamlijst notarissen

1: 06957 2: Rostock
3: Ermutoren de
4: Rudolphus 6: pauper 8: Trai d 9: 27/08/1427 12: MUR I 28

1: 06528 2: Köln
3: Erneresti
4: Otto 8: Frisius 9: 14/11/1604 10: Art 12: AAK IV 211103

1: 08093 2: Löwen
3: Ernesti (Arnesti)
4: Johannes 8: Frisius 9: 23/02/1480 10: Iur can 12: MULO II 410110

1: 03306 2: Groningen
3: Ernst ab
4: Gerardus 7: Groningen 9: 02/02/1635 10: Phil 12: AAG 31

1: 03951 2: Helmstadt
3: Erpenbeck
4: Christophorus 7: Aurich 8: Frisius 9: 15/08/1590 12: AAHt 8491

1: 07607 2: Rostock
3: Ertmanni
4: Everardus 7: Groningen 9: 28/06/1512 12: MUR II 49 14: Johannes Ertman 21: genoemd in 1511; broer van Wigboldus; vader zwager van Wessel Smid ten Damme 22: GAG PK regest 606

1: 02674 2: Wittenberg
3: Esens (Esensis)
4: Martinus 9: 19/06/1532 12: AAW 143

1: 07686 2: Rostock
3: Esens (Eszens)
4: Sibrandus 8: Brem d 9: 27/03/1518 12: MUR II 70

1: 10030 2: Frankfurt
3: Esensis
4: Meinhardus 7: Esens 8: Frisius orient 9: 00/00/1555 12: MUFO I 137

1: 12017 2: Ingolstadt
3: Espelbach van
4: Georgius 7: Harlingen 9: 07/05/1593 12: MUING I 12829 13: Catharina van Dekema 14: Georgius van Espelbach 15: drost van Harlingen : grietman van Barradeel 21: testeert in 1622, procedeert in 1633 tegen Luts Dekema; gestorven te Keulen ob coeleos 22: Stamboek II 3; RAF Familiearch Sminia 1440, 1441, Pb Hs 166

1: 10060 2: Rom col ger
3: Espelbach
4: Johannes 8: Frisius 9: 00/00/1584 10: Theol 12: Rom, Col ger 240

1: 10061 2: Rom col ger
3: Espelbach
4: Sixtus 8: Frisius 9: 00/00/1584 10: Theol 12: Col ger 240

1: 05890 2: Köln
3: Essen
4: Gerardus 6: pauper 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1424 12: AAK I 26410 18: 1439 (?), 1455 vicaris van de Akerk te Groningen 1464 pastoor Maartenskerk te Groningen 21: Mr Gerardus Gerardi de Essen tekent in 1439 een stuk 22: Alma; RAG Archief Kalende, appendix; GAG PK regest 80

1: 02617 2: Groningen
3: Essen ab
4: Gerardus 8: Frisius orient 9: 24/05/1620 12: AAG 9 18: 1621-1622 predikant te Ruinen 1623-1468 predikant te Steenwijkerwold, afgezet 22: Romein, Drenthe 216-217

1: 01324 2: Franeker
3: Essen ab
4: Jacobus 9: 18/01/1648 10: Iur 12: AAF no 4789 20: geen Fries

1: 07482 2: Rostock
3: Essenius
4: Henricus 7: Witmund 8: Frisius 9: 00/10/1619 12: MUR III 35

1: 03054 2: Groningen
3: Esterwegen
4: Henricus 8: Frisius orient 9: 28/04/1627 10: Phil 12: AAG 18

1: 07153 2: Rostock
3: Esticonis
4: Alardus 7: Groningen 9: 17/10/1471 12: MUR I 173 21: = Alardus Groningen, stud 1467 te Leuven

1: 08092 2: Löwen
3: Etsen
4: Sigerus (Cygerus), Johannis 8: Frisius 9: 23/02/1480 10: Iur can 12: MULO II 410109

1: 06200 2: Köln
3: Etsen (Johannis)
4: Sigerus 7: Groningen 9: 17/08/1489 10: Art 12: AAK II 26672 13: Fosse Gijsens 14: Johannes Sigers 19: 1492 a 20: bac Lovaniensis, recensuit 3 febr 1490 21: Mr; staat op de lijst van gestorvenen van de Kalendebroeders te Groningen 22: Alma; Driessen, Monumenta 612-614

1: 08416 2: Löwen
3: Etsen (Johannis)
4: Sigerus (Zegerus) 7: Groningen 8: Trai d 9: 29/08/1487 12: MULO III 32105

1: 12309 2: Italie
3: Eugalenus
4: Severinus 7: Dokkum 9: 00/00/1560 11: 1543 ca 12: Banga, Geschiedenis geneeskunde 72 16: Tiedt Hoytema 18: 1570 arts in Friesland 1580 arts te Londen, Amsterdam, Hamburg en Emden 19: 1600 dec 20: Dr Med 21: week in 1580 uit; in 1598 burger van Leeuwarden; kreeg in 1600 100 gld voor een half jaar gage 22: Banga, Geschiedenis 7287; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 51; RAG Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1600

1: 08571 2: Löwen
3: Eugenis
4: Kempo 7: Oudkerk 9: 18/06/1514 12: MULO III 48881

1: 02597 2: Groningen
3: Eukama
4: Nicolaus 7: Uithuizen 8: Omlandus 9: 02/09/1619 10: Lit (LL) 12: AAG 8 21: vml zoon van Johannes Eukama, notaris en gerichtsschrijver te Uithuizen 22: Van Boven, Notarissen 41

1: 02952 2: Groningen
3: Eukuma
4: Balthasar 8: Omlandus 9: 16/05/1623 10: Phil 12: AAG 13

1: 08697 2: Löwen
3: Eustachii
4: Hilarius, Nicolai 6: dives 7: Workum 8: Trai d 9: 30/08/1518 12: MULO III 588209

1: 08298 2: Löwen
3: Eustacii
4: Baldewinus 6: pauper 7: Dokkum 9: 31/08/1505 12: MULO III 298249

1: 06282 2: Köln
3: Everardi
4: Albertus 7: Jemgum 9: 10/05/1486 10: Iur 12: AAK II 194147

1: 11724 2: Köln
3: Everardi (Groningen)
4: Egbertus 6: dives 9: 16/10/1432 10: Art 12: AAK I 3536 21: = vml Mr Egbertus Berent Ruting, in 1459 voogd over de kinderen van Johan van Metelen 22: AKG regest 391

1: 05823 2: Köln
3: Everardi
4: Egbertus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1430 10: Art 12: AAK I 32525

1: 08475 2: Löwen
3: Everardi (Eevradi)
4: Everardus 7: Harlingen 8: Trai d 9: 00/08/1505 12: MULO III 296183

1: 07747 2: Rostock
3: Everardi
4: Everardus 7: Sloten 9: 18/06/1502 12: MUR II 12 21: Epco Sloten stud 1506 iur te Keulen

1: 02087 2: Padua
3: Everardi (Everardus)
4: Johannes 8: Frisius 9: 04/08/1557 10: Art 12: PP nr 2

1:*04178 2: Leiden
3: Everardi
4: Nicolaus 9: 01/06/1585 10: Ling 12: AAL 18

1: 08981 2: Löwen
3: Everardi (Everardus)
4: Johannes 7: Groningen 8: Frisius 9: 22/10/1553 12: MULO IV 48336

1: 08065 2: Löwen
3: Everardi (Everhardi)
4: Johannes 7: Bolsward 9: 08/06/1467 10: Decr 12: MULO II 18786

1: 07779 2: Rostock
3: Everardi
4: Johannes 7: Emden 9: 23/04/1505 12: MUR II 21

1: 12282 2: Löwen
3: Everardi
4: Ludolphus 8: Trai d 9: 31/06/1468 10: Decr 12: MULO 20: stud 1468 te Rostock

1: 07041 2: Rostock
3: Everardi (Everhardi)
4: Ludolphus 7: Leeuwarden 9: 12/10/1456 12: MUR I 110 21: stud 1460 te Erfurt

1: 08283 2: Löwen
3: Everardi (Evrardi)
4: Nicolaus 7: Bolsward 8: Trai d 9: 03/10/1504 12: MULO III 28321 18: priester 21: Nicolaus Everardi uit Bolsward werd op 29 mei 1507 tot priester gewijd; vml zoon van Everardus Nienhuys 22: Gen Jierboekje 1955 81

1: 06576 2: Köln
3: Everardi (Eberardi)
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 28/04/1617 12: AAK IV 273116

1: 09307 2: Löwen
3: Everardi
4: Petrus 6: dives 7: Leeuwarden 9: 29/08/1547 12: MULO IV 351362 21: = Mr Petrus Aesges Albada, 1558 pastoor te Hallum, 1575 volmacht voor Franeker, gest 1579, broer van Aggeus van Albada? 22: Reitsma, Opkomsten 85; Stamboek I 18; Placaatboek III 1016

1: 01597 2: Franeker
3: Everardi
4: Petrus 7: Leeuwarden 9: 24/04/1594 10: Art, Ling 12: AAF no 263

1: 11723 2: Köln
3: Everardi
4: Rembertus (Rembr.) 6: pauper 7: Veenhuizen 8: Trai d 9: 00/00/1430 10: Art 12: AAK I 33233

1: 00490 2: Franeker
3: Everardi (Evrardi)
4: Schultetus 7: Bolsward 8: Frisius 9: 07/05/1624 10: Phil, Ling 12: AAF no 2104 13: Ytien N 14: Evert Jouckes uit Bolsward* 16: Richtje Jansdr uit Sneek (1634) Metke Johannisdr (1631) 17: Johannes Schultetus, predikant; Wigle, boer; Evert; Joucke Metke, Hessel Bavius, apotheker 18: 1629-1649 predikant te Lemmer 1649-1678 predikant te Jutrijp en Hommerts 19: 1678 mei 21: * volgens anderen Evert Everts x Jilck Ennes van IJlst 22: Romein 369 609; Col Kalma; GEN 503

1: 11111 2: Franeker
3: Everardius Lycochton (Everardi)
4: Wibrandus 6: alumnus huius patriae 8: Stellingwerf 9: 28/02/1613 10: Lit, Theol 12: AAF 1400 17: Everardus Cornelius, ds te Rotterdam en Amsterdam 18: 1617-1624 predikant te Menaldum 1624 predikant te Oost en West Blokker 1645-1652 predikant te Sneek 19: 1652 aug 22: Romein 8990, 334; NKH 1908 101

1: 06800 2: Marburg/Lahn
3: Everden ab
4: Everinus 7: Emden 9: 07/06/1595 12: CSM III 101

1: 05036 2: Basel
3: Everdes
4: Everardus 7: Emden 9: 00/01/1601 12: MUB III 651

1: 04253 2: Leiden
3: Everdes
4: Everardus 7: Emden 9: 28/09/1597 10: Iur 11: 22 12: AAL 53 18: 1611-1615 raadsheer te Emden 1615-1629 burgemeester te Emden 19: 1629 22: Jahrbuch Emden 1895 423

1: 02158 2: Utrecht
3: Everdes (Eeverdes)
4: Gerhardus 7: Emden 9: 00/00/1647 12: ASU 16

1: 03607 2: Groningen
3: Everdes
4: Gerhardus 7: Emden 8: Frisius 9: 26/09/1644 12: AAG 50

1: 07110 2: Rostock
3: Everdes
4: Ludolphus 8: Frisius [orient] 9: 20/04/1468 12: MUR I 154

1: 03137 2: Groningen
3: Everdes
4: Rudolphus 7: Emden 8: Frisius 9: 27/03/1630 10: Phil 12: AAG 23

1: 05037 2: Basel
3: Everdes
4: Rudolphus 7: Emden 9: 00/06/1638 12: MUB III 38234

1: 07128 2: Rostock
3: Everhardi
4: Didericus 7: Emden 9: 07/05/1469 12: MUR I 161

1: 07769 2: Rostock
3: Everhardi
4: Fridericus 7: Norden 9: 06/12/1504 12: MUR II 20

1: 07072 2: Rostock
3: Everhardi
4: Hinricus 7: Norden 9: 06/05/1462 12: MUR I 131

1: 05450 2: Köln
3: Everhardi
4: Johannes 6: pauper 7: Emden 9: 26/05/1484 10: Art 12: AAK II 147106 21: een Johannes Everardi was tot 1493 provisor van H. Geest gasthuis te Groningen 22: Bijdragen...Groningen X 87

1: 07774 2: Rostock
3: Everhardi
4: Theodericus 7: Emden 9: 23/04/1505 12: MUR II 21

1: 07127 2: Rostock
3: Everhardi
4: Wilhelmus 7: Norden 9: 07/05/1469 12: MUR I 161

1: 08262 2: Löwen
3: Everici
4: Edo 7: Bolsward 8: Trai d 9: 19/07/1513 12: MULO III 468127

1: 07970 2: Rostock
3: Evers
4: Iohannes 7: Emden 9: 00/05/1577 12: MUR II 193

1: 07558 2: Rostock
3: Evers
4: Melchior 7: Jever 8: Frisius 9: 00/04/1650 12: MUR III 160

1: 07533 2: Rostock
3: Ewen (Ewenius)
4: Hayo 7: Esens 8: Frisius orient 9: 00/06/1642 12: MUR III 127

1: 01193 2: Franeker
3: Ewen
4: Hayo 7: Esens 8: Frisius orient 9: 20/06/1646 10: Iur 12: AAF no 4477

1: 12270 2: Löwen
3: Ewsum
4: Abeko 8: Groningen 9: 00/00/1476 10: Theol 12: Bijdragen ... Groningen 10 127 14: Onno van Ewsum 16: Ida Onsta 17: geen 18: 1476 proost van Usquert militair 19: 1503 22: Bijdragen ... Groningen X 127

1: 03553 2: Groningen
3: Ewsum (Ewssum ab)
4: Asinga 8: Omlandus 9: 07/02/1643 10: Phil 12: AAG 47 13: Anna Harmensdr van Sickinghe 14: Christophorus van Ewsum 16: Justina Allardsdr van Gayckinga 17: Christophorus Anna Allardus 18: vanaf 1650 landdagslid voor Oldehove 1653-1660p redger; 1659 grietman van Visvliet 1664 lid admiraliteit Amsterdam; 1665 lid Staten Generaal 19: 1669 21: in 1657 eigenaar van de Englumborg bij Oldehove 22: Stamboek I 166; Formsma, Borgen 307; Kuipers, Visvliet 20; Pathuis 546, 547; RAG HJK 3

1: 09159 2: Löwen
3: Ewsum (Eussum van)
4: Christophorus 8: Omlandus 9: 09/11/1540 12: MULO IV 219047 13: Beetke van Rasquert 14: Wigboldus van Ewsum 16: Margrieth van Dornum (1551 ca) 17: Wigboldus x Elisabeth van Ewsum Anna x Jacob van Delen, N. Braemsche op de Breede Onno Ulricus 18: 1547 grietman van Vredewold, 1550 grietman van Langewold 1549-1550 overrechter te Stitswerd 1569 raadsheer van gravin Anna van Oostfriesland 19: 1583 20: is nog in sept 1542 (beleg van de Geldersen) in Leuven 21: bezit borg te Raskwerd, bij Marum en de heerlijkheid Jennelt in Oostfriesland, waar hij meestal woonde; verleent Menno Simons onderdak; in 1566 werden zijn goederen verbeurd verklaard, in 1576 gerestitueerd 22: Stamboek I 165; Formsma, Borgen 53; HartgerinkKoomans, Ewsum 137, 310, 312; RAG Familiearch Ewsum 95

1: 04345 2: Leiden
3: Ewsum (Ewssum ab)
4: Christophorus 9: 02/07/1610 10: Iur 11: 1592 12: AAL 99 13: Sophia Egbertsdr Clant van Stedum 14: Ulricus van Ewsum 16: Anna Harmensdr van Sickinghe 17: Ulricus Hermannus Sybilla x Asing Sweers Clant van Harkstede; Asing Johannes; Johanna Margaretha x Albertus Hooftman, Allardus Alberts Andringa Anna Beerta x Rempt Rempts ten Ham, kapitein bij de garde 18: vaandrig; 1621, 1633 schepper van de schepperij Ten Boer 1632, 1634-1636 curator Gron universiteit 19: 1644 22: Stamboek I 165-166, II 105; GAG Regeringsboek; RAG klapper resol GS; Ned Leeuw 1956 307

1: 04265 2: Leiden
3: Ewsum (Eussom ab)
4: Georgius 7: Groningen 9: 10/14/1600 10: Iur 11: 23 12: AAL 59

1: 01678 2: Franeker
3: Ewsum (Eusum ab)
4: Georgius 7: Winsum (Gr) 9: 08/04/1597 10: Iur 11: 1577 12: AAF no 423 13: Anna van Burmania 14: Johannes van Ewsum 16: Clara Stevensdr Horenken 17: jong gest 18: kapitein; 1602-1604 secretaris Ommelanden; 1608, 1622-1623 lid admiraliteit Dokkum, 1609, 1611 rekenmeester; 1612 redger in Ten Boer 1615 lid Generaliteitsrekenkamer, 1616-1617 lid Raad van State 1624 lid gedep staten(l); 1625 redger; 1625 curator Gron universiteit 19: 1632 a 21: disp 1597 De hypotheoriis categoriarum vulgo postpraedicamentis bij Adama en verdedigt 1599 Positiones de donationibus onder Schotanus 22: Ned Leeuw 1954 339; Emmius, Agro; Vrije Fries 65 97, Hartgerink Koomans, Ewsum; RF 1612.13; GAG Regeringsboek; W.J. Formsma, Inventaris der Ommelander archieven (Den Haag, 1962) bijlage III; RAG HJK 2

1: 06759 2: Greifswald
3: Ewsum (Ewesum)
4: Georgius (Thoreus) 7: Groningen 8: Mon d 9: 00/00/1515 12: MUG 177

1: 07626 2: Rostock
3: Ewsum (Ensima)
4: Georgius 7: Groningen 9: 00/05/1513 12: MUR II 51

1: 02655 2: Wittenberg
3: Ewsum (Eusanuma)
4: Georgius 7: Groningen 9: 10/06/1525 12: AAW 125 13: NN 14: Rudolphus van Ewsum 18: 1520 geestelijke 21: bastaardzoon; verlaat later de priesterstand, waarop zijn vader zijn pensie intrekt. Georgius beklaagt zich hierover bij Edzard van Oostfriesland 22: Hartgerink Koomans, Ewsum 113

1: 07651 2: Rostock
3: Ewsum (Ewessen)
4: Georgius?(Theodoricus) 8: Omlandus 9: 08/11/1514 12: MUR II 59

1: 08023 2: Leipzig
3: Ewsum (Eubstum)
4: Hercules 7: Groningen 9: 00/00/1549 12: MULP I 676 14: Hercules van Ewsum 15: rentmeester Ewsums 16: Remer Bywema, zijn nicht 18: 1566 rentmeester Ewsums 19: 1579 p 21: in 1568 uitgeweken naar Oostfriesland 22: Hartgerink Koomans, Ewsum 6162, 254, 261

1: 08926 2: Löwen
3: Ewsum (Eusum)
4: Hercules 8: Frisius 9: 00/03/1553 12: MULO IV 4705

1: 05993 2: Köln
3: Ewsum ? (Groeningen de al Mydelsstem)
4: Hercules 7: Middelstum 9: 22/10/1516 10: Art 12: AAK II 77221 14: Abeke van Ewsum 17: Hercules Katrijn x Petrus Santfoort 18: 1539 pastoor te Westeremden pastoor te Middelstum 19: 1559 20: dominus, 1520 11/6 bac decr 21: Mr; in 1513 opnieuw leerling van de fraterschool; kreeg in 1552 dispensatie ut libere et secure possit abesse a residentia sue prebende in ecclesia in Middelstum; bezat de prebende sinds 1519 22: Stamboek I 165, II 104; Formsma, Borgen 255; Van Dellen, Prefectenhof 86; Rutgers, Inventaris Ewsum regest 275, 469; HartgerinkKoomans, Ewsum 34

1: 03552 2: Groningen
3: Ewsum (Ewssum ab)
4: Hermannus 8: Omlandus 9: 04/02/1643 10: Phil 12: AAG 47 13: Anna Harmensdr van Sickinghe 14: Christophorus van Ewsum 16: Wigboldina Geertsdr Lewe (1649) 17: kinderloos 19: 1656 22: Stamboek I 165; Formsma, Borgen 443

1: 11191 2: Köln
3: Ewsum (Ewtzum)
4: Hiddo (Hyddo) 9: 04/12/1528 10: Iur 12: AAK II 89815 13: Beetke van Raskwerd 14: Wigboldus van Ewsum 16: ongehuwd 17: Hercules Agnes 18: ritmeester in keizerlijke dienst, vecht in 1543 en 1544 in Frankrijk 1536 grietman van Vredewold 19: 1546 in de Schmalkaldische oorlog 21: hoofdeling te Middelstum 22: Navorscher 20 (1870) 382-383; Stamboek I 165, II 104; Hartgerink Koomans, Ewsum 137; RAG Familiearch Lewe regest 84; AKG regest 1048

1: 05476 2: Geneve
3: Ewsum (Ewssum ab)
4: Jodocus 8: Frisius 9: 12/05/1579 10: Iur 12: LDR 579; III 251 13: Anna van Burmania 14: Johannes van Ewsum 16: Anna van Ockinga 17: Lollius, 1611 beneficiant Sjaerdemaleen 19: 1604 21: spaansgezind; woont te Roden 22: Hartgerink Koomans, Ewsum 332; NNBW I 839; H. Hazelhoff, Edwert Sjaerdema's erfenis 56

1: 09212 2: Löwen
3: Ewsum (Cwbszum)
4: Johannes 7: Groningen 9: 27/02/1531 12: MULO IV 50101 13: Beetcke van Raskwerd 14: Wigboldus van Ewsum 16: Hendrick Kater Anna Joostdr van Burmania 17: Judocus x Anna Lollesd Ockinga Epco (Onno) Susanna x Jacques Peters de Challansi, hopman, Edzardus Egberts Clant Georgius (bastaard) 18: 1538 redger te Kantens; redger te Toornwerd, Engeweer, Stedum 1558 gedeputeerde van de Ommelanden 19: 1570 21: moet Leuven om zijn reformatorische ideeen verlaten; vocht in de Schmalkaldische oorlog 22: Stamboek I 166, II 104; Hartgerink Koomans, Ewsum 185, 187-188, 229; RF 1538.47; RAG Familiearch Ewsum 102-113

1: 11190 2: Köln
3: Ewsum (Ewtzum)
4: Johannes 9: 04/12/1528 10: Iur 12: AAK II 89814

1: 02934 2: Groningen
3: Ewsum (Ewssum ab)
4: Johannes (Janus) 9: 16/09/1622 10: Phil 12: AAG 12 13: Anna van der Does 14: Casparus van Ewsum* 16: ongehuwd 18: 1625, 1632 kapitein 19: 1633 aug 21: * of zoon van Georgius Ewsum, kapitein 22: Stamboek I 165, II 105

1: 03683 2: Groningen
3: Ewsum (Ewssum ab)
4: Johannes 8: Omlandus 9: 04/09/1646 10: Phil 12: AAG 54 13: Anna Harmensdr van Sickinghe 14: Christophorus van Ewsum 16: Agnes Hillebrandsdr Gruys 18: luitenant bij de ruiterij 1650 curator Gron universiteit 19: 1659 22: Stamboek I 166, II 105; GAG Regeringsboek

1: 06649 2: Marburg/Lahn
3: Ewsum (Eusum ab)
4: Onno (Uno) 8: Frisius orient 9: 12/06/1571 12: CSM III 1 13: Margrieth van Dornum 14: Christophorus van Ewsum 18: scheepskapitein 19: 1586 21: doodgeschoten door soldaten van graaf Johan van Oostfriesland 22: Stamboek I165, II 105; Tegenw. Staat van Stad en Lande I 507-508

1: 07960 2: Rostock
3: Ewsum (Erosum ab)
4: Onno 6: nobilis 8: Frisius 9: 00/10/1575 12: MUR II 184

1: 11265 2: Greifswald
3: Ewsum (Ewsma)
4: Rudolphus 7: Groningen 8: Mon d 9: 18/09/1480 12: MUG 36 13: Gele Lutetsdr Manninga 14: Onno van Ewsum 16: Luts Bockesdr van Harinxma thoe Sneek (1507) 17: Menoldus (bastaard) Georgius (bastaard) Onno x Magdalena Schenck van Tautenburg 19: 1532 21: vader had ook gestudeerd; speelt rol in de GeldersBourgondische twisten in Friesland 22: Stamboek I 165, II 104; Hartgerink Koomans, Ewsum Bijlage; Gron Volksalmanak 1943 7

1: 07959 2: Rostock
3: Ewsum (Erosum ab)
4: Ulricus (cf Oldericus) 6: nobilis 8: Frisius 9: 00/10/1574 12: MUR II 184

1: 06648 2: Marburg/Lahn
3: Ewsum (Eusum ab)
4: Ulricus (Oldericus) 8: Frisius orient 9: 12/06/1571 12: CSM III 1 13: Margrieth van Dornum 14: Christophorus van Ewsum 15: heer van Rasquert en Jennelt 16: Sophia Egbertsdr Clant van Stedum (1583) Johanna Gerritsdr van Ingen Nieulandt thoe Falburg 17: Christophorus Adelheyt x Ludolphus Polman Asing Sophia x Johannes Christophorus Schuler 1592, 1600-1601 lid Staten Generaal voor de Ommelanden 19: 1601 te Den Haag 21: bezit borg De Linde bij Marum en borg te Raskwerd 22: Stamboek I 165; andere gegevens bij Formsma, Borgen 246

1: 04828 2: Leiden
3: Ewsum ab
4: Ulricus 7: Groningen 9: 24/02/1643 10: Iur 11: 20 12: AAL 338

1: 03406 2: Groningen
3: Ewsum (Ewssum ab)
4: Ulricus 9: 07/05/1638 12: AAG 38 13: Anna Harmensdr van Sickinghe 14: Christophorus van Ewsum Johanna Emilia Mcdowell 17: Christophorus, luitenant Bernardina x ds Abdias Velingius Anna Johanna Emilia x Rudolphus Polman 18: 1648, 1661 lid gedep staten (l) 1650 redger; 1652-1653 lid Raad van State 1676-1690, 1692-1706 hoofdman 19: 1706 21: bezit Elmersmastede te Hoogkerk en Tammingahuizen bij Ten Post; heeft in 1672 een vermogen van 50.000 gulden 22: Stamboek I 165, II 105-106; Formsma, Borgen 169; Gron Volksalmanak 1972-1973 54; GAG Regeringsboek; RAG HJK 3

1: 00531 2: Franeker
3: Ewsum (Eusum ab)
4: Wigboldus 9: 08/09/1625 10: Hum, Lit, Polit 12: AAF no 2250 13: Anna van der Does 14: Casparus van Ewsum 16: ongehuwd 18: luitenant 22: Stamboek I 165, II 105

1: 09846 2: Bologna
3: Ewsum (Ewesum)
4: Wigboldus 8: Frisius 9: 00/00/1489 12: KNOD 862 13: Gele Lutetsdr Manninga 14: Onno van Ewsum 15: bezoekt 1445 het Heilige Land; sticht kerk te Middelstum 16: Beetke van Rasquert (1502) 17: Clara x Fredericus Omckozn van Ripperda; Onno, gesneuveld voor Munster Christophorus x Margaretha van Dornum; Hiddo, gesneuveld in 1546 in de Schmalkaldische oorlog Anna x Focke Petruszn van Ripperda; Johannes Gela x Epcke van Onsta; Wigboldus 19: 1528 22: Stamboek I 165, II 104

1: 09244 2: Löwen
3: Ewsum (Eussum van)
4: Wigboldus (Vrijboldus) 8: Omlandus 9: 09/11/1540 12: MULO IV 21947 13: Beetke van Raskwerd 14: Wigboldus van Ewsum 16: Geertruida van Willich uit Kleef (1554) 17: Melchior Casparus 18: militair 19: 1584 jan te Oterdum 21: bezit de borg Nienoord bij Leek; vermogend edelman, had hofnar in dienst; bezoekt 1547-1549 Palestina; tekent de Unie van Utrecht; geraakte door zijn deelname in de vervening in grote schulden 22: Stamboek I 165, II 104-105; Formsma, Borgen 276; HartgerinkKoomans, Ewsum 162-163, 310-321

1: 10998 2: Helmstadt
3: Eyben (Eiben)
4: Hieronymus 7: Groningen 9: 03/05/1620 12: AAHt 278146

1: 04488 2: Leiden
3: Eyben (Eiben)
4: Hieronymus 8: Frisius 9: 02/06/1623 10: Iur 11: 1603 12: AAL 169 13: Aeltje Hieronymusdr Verrutius 14: Martinus Eyben 15: drost van Esens 16: Christina Joachimsdr Alting (1633) 18: 1635-1637 weesheer te Groningen; 1638 ambtman van het Gorecht 1641 lid admiraliteit Dokkum; 1644 lid gedep staten(s); 1642 scholarch Latijnse school; 1643, 1646 curator Groninger universiteit; 1647-1648 lid Staten Generaal 1639-1640, 1642-1643, 1646 raadsheer; 1647 hoofdman 19: 1649 febr ca 21: bezoekt in okt 1619 school te Bremen 22: Emmius, Agro; RAF Familiearch Kingma 628; GAG Weeskamer 2, Regeringsboek; Hempenius, Weeskamer 338; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 2123

1: 06038 2: Köln
3: Eylardi (Elardi)
4: Idzardus 7: Groningen 9: 01/11/1517 10: Art 12: AAK II 79173

1: 07752 2: Rostock
3: Eylardi
4: Iohannes 7: Emden 9: 22/05/1503 12: MUR II 14

1: 04468 2: Leiden
3: Eylardi (Eilardi)
4: Isebrandus 7: Emden 9: 06/07/1622 10: Iur 11: 21 12: AAL 162

1: 03108 2: Groningen
3: Eylardi (Eilardi)
4: Johannes 8: Omlandus 9: 27/04/1629 12: AG 21

1: 07582 2: Rostock
3: Eylardi (Elardi)
4: Johannes 7: Esens 9: 26/10/1501 12: MUR II 10

1: 09200 2: Löwen
3: Eylardi (Elardi)
4: Johannes 7: Groningen 9: 29/04/1547 12: MULO IV 34349 18: 1559 pastoor te Scheemda 21: alias Swarte 22: Zeitschrift fuer vaterl Geschichte 75 1917 295

1: 00645 2: Franeker
3: Eylardi (Eilardi)
4: Johannes 7: Groningen 9: 01/12/1628 10: Phil 12: AAF no 2526 21: Eilardus Eilers werd in 1660 advocaat 22: GAG R A IIIa 63

1: 07276 2: Rostock
3: Eylardi
4: Johannes 8: Frisius occid 9: 08/04/1481 12: MUR I 220

1: 04452 2: Leiden
3: Eylardi (Ellarda)
4: Johannes 8: Frisius 9: 17/11/1621 10: Iur 11: 20 12: AAL 157

1: 08438 2: Löwen
3: Eylardi
4: Lambertus 7: Groningen 8: Trai d 9: 31/08/1499 12: MULO III 190168 18: 1525 pastoor in antiquo Gro... 22: RAF FG 910

1: 10048 2: Frankfurt
3: Eylardi (Elardi)
4: Lambertus 7: Jever 8: Frisius orient 9: 00/00/1592 12: MUFO I 372

1: 07997 2: Rostock
3: Eylardi (Eilardi)
4: Lambertus 7: Jever 9: 00/90/1590 12: MUR II 234

1: 04943 2: Jena
3: Eylardi (Eleis)
4: Lambertus 8: Frisius [orient] 9: 00/00/1596 12: MUJ 89 1596 18

1: 07889 2: Rostock
3: Eymardus
4: Johannes 7: Wurden 8: Frisius 9: 15/05/1552 12: MUR II 122

1: 04039 2: Helmstadt
3: Eymerus
4: Sethus 7: Wuerdanus 8: Frisius 9: 11/10/1611 12: AAHt 21857

1: 02356 2: Heidelberg
3: Eysinga (Eyssinga)
4: Adamus, Tjallingi 8: Frisius 9: 22/04/1616 12: MUH II 277,54 13: Womck Aedes van Heringa 14: Solinus van Eysinga 19: 1618 te Bazel 22: Stamboek I 100

1: 02310 2: Heidelberg
3: Eysinga (Eysingha)
4: Adamus 8: Frisius 9: 07/10/1585 11: 1560 12: MUH II, 120,180 13: Lisck van Jousma 14: Franciscus van Eysinga 16: Foeck van Eelsma (1587), d.v. Jelte Eelsma x Wick van Gabbema 17: Jelte Lisck x Hessel Hessels van Meckema, Erich Steyns Brahe (Denemarken); Franciscus Julius Richardus; Suffridus (Sjuck) 18: 1593 lid staten van Friesland, bij commissie ter oplossing van geschil tussen stadhouder en Carel van Roorda 1596 lid Staten Generaal; 1591, 1598 lid mindergetal; 1601 lid Admiraliteit Dokkum 1602-1608 raadsheer Hof; 1607 lid gedep staten 19: 1619 te Oenkerk 21: Dr iur; maakt studiereis naar Duitsland 22: NNBW IV 586-587; Sickenga 174-175; Stamboek I 99 II 66; Placaatboek IV 989; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarchief, Resoluties Staten 1591, 1601

1: 02355 2: Heidelberg
3: Eysinga (Eysingha ab)
4: Adamus, Petrus 8: Frisius 9: 22/04/1616 12: MUH II 277,53 13: Fokel van Heringa 14: Petrus van Eysinga 16: Trijn Juliusdr van Eysinga 17: Franciscus x Aeltje van Eysinga Rinthje x Gemme Laes van Burmania (1644) Julius; in 1647 gest te Padua; Focco Fokel x Pier van Sytzama (1649) 18: 1623-1624 lid admiraliteit Noorderkwartier 1634-1635 grietman van Leeuwarderadeel 19: 1636 dec te Wirdum 21: Aede van Eysinga was van 1637-1640 (gest) lid Admiraliteit Rotterdam 22: Stamboek I 100; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordannantiën 1623-24, 1637-1650; Sminia, Naamlijst 2930; NNBW IV 587

1: 05503 2: Geneve
3: Eysinga (Eysingha ab)
4: Adamus 8: Frisius 9: 00/00/1585 12: LDR 1142; III 256; De Vries I 131 20: 1560

1: 05055 2: Basel
3: Eysinga (Eyssingha ab)
4: Adamus 8: Frisius 9: 00/00/1617 12: MUB III 19411; NNBW 4 587; Guggisberg 252 a 78

1: 01508 2: Padua
3: Eysinga (Eijssinga van)
4: Adamus 8: Frisius 9: 19/11/1618 10: Iur 11: 22 20: wrs zoon van Petrus Eysinga

1: 04143 2: Leiden
3: Eysinga (Eisinga ab)
4: Adamus 8: Frisius 9: 03/09/1580 10: Iur 12: AAL 8

1: 04416 2: Leiden
3: Eysinga ab
4: Adamus 8: Frisius 9: 19/10/1618 10: Iur 11: 22 12: AAL 137

1: 00251 2: Franeker
3: Eysinga ab
4: Adamus 8: Frisius 9: 29/08/1614 10: Hum, Lit, Iur 12: AAF no 1503 20: zoon van Solinus Eysinga

1: 11133 2: Franeker
3: Eysinga ab
4: Adamus, Petri ab Eysinga filius 9: 07/05/1614 10: Iur 12: AAF 1472

1: 02170 2: Utrecht
3: Eysinga ab
4: Focco 8: Frisius 9: 00/00/1648 11: 1629 12: ASU 19 13: Catharina van Eysinga 14: Adamus van Eysinga 19: 1652 22: NNBW IV 587; Stamboek I 100

1: 08850 2: Löwen
3: Eysinga (Eysingha)
4: Focco 8: Frisius 9: 12/07/1544 11: 1530 12: MULO IV 283199 13: Tied Juckema 14: Adamus van Eysinga 16: Jel van Glins 17: kinderloos 18: 1557, 1563 substituut grietman van Barradeel 21: woonde te Harlingen; verbannen door Alva; overleden te Hamburg 22: NNBW IV 586; Sminia, Naamlijst 205; Andreae, Nalezing 76

1: 09763 2: Bourges
3: Eysinga d'
4: Franciscus (Francois) 6: baro 7: Hitsum 8: Frisius 9: 00/00/1644 11: 1621 12: MABOU 8753

1: 10601 2: Orleans
3: Eysinga a
4: Franciscus 8: Frisius 9: 28/03/1645 12: DOTZ 240

1: 06898 2: Marburg/Lahn
3: Eysinga (Eysingha ab)
4: Franciscus 8: Frisius 9: 13/04/1618 11: 1594 12: CSM IV 114 13: Foeck van Eelsma 14: Adamus van Eysinga 15: raadsheer Hof 16: Hylck van Eysinga (1623) d.v. Solinus x Luts van Dekama 17: Hylck x Tjaard van Aylva Foeck x Gemme Laes van Burmania (1655) Lisck x Sippe van Aylva Hylck x Tetardus van Aylva 18: kapitein 1622-1656 grietman van Tietjerksteradeel 1622-1656 landdagslid, lid gedep staten; 1648-1650 lid Staten Generaal (O) 19: 1661 sept 21: Franciscus ab Eysinga uit Leeuwarden bezoekt in 1617 het gymnasium te Bremen (Becker, Studenten 51) 22: NNBW IV 588; Sminia, Naamlijst 132-133; Stamboek I 100; Engels, Naamlijst St Gen II 5

1: 00302 2: Franeker
3: Eysinga ab
4: Franciscus 7: Leeuwarden 9: 11/09/1616 10: Iur 12: AAF no 1619 20: broer van Gellius van Eysinga

1: 00926 2: Franeker
3: Eysinga (Eysinha ab)
4: Franciscus 9: 01/12/1639 10: Lit 11: 1621 febr 12: AAF no 3634 13: Catharina van Eysinga 14: Adamus van Eysinga 16: Aeltje van Eysinga 17: Catharina x Edzard van Burmania Tjalling Aedo Johan Heringa van Eysinga x Cecilia van Humalda Eets x Gerrit van Doys 18: 1640-1644 lid admiraliteit Rotterdam; 1646 monstercommissaris; 1648-1650 lid Staten Generaal 1658-1665 grietman van Rauwerderhem; 1660-1665 landdagslid 1665-1673 grietman van Leeuwarderadeel; 1666-1672 landdagslid 19: 1673 april 22: Stamboek I 100, II 67; Sminia, Naamlijst 3132; RAF Statenarch M 11b f 47v; Visser, Adel 439; Engels, Naamlijst St Gen II 5; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1640-1644

1: 08853 2: Löwen
3: Eysinga (Eyssingha)
4: Franciscus 8: Frisius 9: 17/08/1549 12: MULO IV 391204 13: Tieth van Juckema 14: Adamus van Eysinga 16: Lisck van Jousma Lisck van Waltinga Riem van Galama 17: Adamus Julius Focco 18: 1560 volmacht van Wirdum voor Leppedijk; 1565 volmacht 1578 raadsheer Hof, 1602 president 19: 1603 21: Mr; 1568 verbannen 22: Sickenga 157-158; Stamboek I 99; Minnema Buma, Dijkrecht bijlage, 15

1: 06899 2: Marburg/Lahn
3: Eysinga (Eysingha ab)
4: Gellius 8: Frisius 9: 13/04/1618 12: CSM IV 114

1: 00303 2: Franeker
3: Eysinga ab
4: Gellius 7: Leeuwarden 9: 11/09/1616 10: Iur 12: AAF no 1620 13: Foeck Eelsma 14: Adamus van Eysinga 16: ongehuwd (wrs) 18: hofjonker van Ernst Casimir 1628-1631 lid Staten Generaal 20: 1590 21: 1626 maakt testament 22: NNBW IV 587; Stamboek I 100, II 67; Engels, Naamlijst St Gen 11

1: 04162 2: Leiden
3: Eysinga (Eissynga)
4: Julius 8: Frisius 9: 05/07/1581 10: Iur 12: AAL 10 13: Lisck van Jousma 14: Franciscus van Eysinga 15: raadsheer Hof 16: Rinthje van Gratama, d.v. Rienck x Catharina van Aesgema 17: Anna x Hero van Burmania; x Philips van Boshuysen, grietman van Het Bildt Lisck x Doco Laso van Jongama Trijn x Adamus van Eysinga 18: 1603 kapitein 1603 luitenantkolonel 19: 1631 mei 20: 1564 21: verdient in 1608 300 gl per maand; 1601-1602 lid Raad van State? (RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën) 22: NNBW IV 590591; Stamboek I 99, II 66; Ten Raa, de Bas, Leger II 157, 411, III 177; RAF Index officieren

1: 01476 2: Padua
3: Eysinga ab
4: Julius 6: Nobilis Frisius 9: 19/01/1647 10: Iur 11: 23 12: tp no 435 20: begraven in SS Filippo & Giacomo, grafschrift: Gradum siste & contemplare peregre conditos cineres Nobilis Viri Julii ab Eysinga, qui Frisiae patriae flebilis occidit, dum extra patriam in patriam transit, sed illustri atque infracto Belgae non fuit gravior foris quam domi mors ubi vis in Caelum subsilet animus originis suae memor, aeternum ibi deum gaudet, et tu laetare.

1: 10080 2: Siena
3: Eysinga (Eyhinga ab)
4: Julius 6: nobilis 8: Frisius 9: 01/09/1646 11: 1623 te Wirdum 12: MS 7239 13: Trijn Juwsd van Eysinga 14: Adamus van Eysinga 19: 1647 te Padua 22: Den Tex, Studenten 139

1: 00997 2: Franeker
3: Eysinga ab
4: Julius 8: Frisius 9: 20/07/1641 10: Phil 12: AAF no 3840 13: Catharina van Eysinga. d.v. Julius x Rinthje Gratinga 14: Adamus van Eysinga 19: 1647 jan te Padua 20: 1623 22: NNBW IV 587; Stamboek I 100

1: 04127 2: Leiden
3: Eysinga (Eisinga ab)
4: Petrus 8: Frisius 9: 03/11/1578 10: Lit 11: 1564 12: AAL 3 13: Hylck van Harinxma thoe Slooten 14: Solinus van Eysinga 16: Foockel van Heringa (1594) d.v. Adamus x Anna van Roorda 17: Adamus Hesselus Roorda van Eysinga Solinus Hylck x Menno Houwerda 18: 1602-1635 grietman van Rauwerderhem 1612, 1614, 161718, 1622 lid Admiraliteit Noorderkwartier; 1621-1636 bewindvoerder WestIndische Compagnie 1634, 1639-1643 lid gedep staten (O) 19: 1645 te Rauwerd 20: 1564 21: houdt redevoering bij het aantreden van stadhouder Ernst Casimir; doet 1635 afstand van grietmanschap t.b.v zijn zoon Solinus 22: NNBW IV 593; Stamboek I 100; Sminia, Naamlijst 163; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantieën 1612-1622

1: 04492 2: Leiden
3: Eysinga (Eisinga ab)
4: Richardus (Richaeus) 7: Leeuwarden 9: 23/07/1623 10: Iur 11: 20 12: AAL 170

1: 02922 2: Groningen
3: Eysinga (Eysingha ab)
4: Richardus 8: Frisius 9: 22/05/1622 11: 1603 12: AAG 12 13: Foeck van Eeltsma 14: Adamus van Eysinga 15: raadsheer Hof 16: Bauck van Roorda, d.v. Watze en Ursel Scheltema(1633) 17: Gellius; Adamus, jong gest Foeck x Dominicus van Sytzama Orsel; Machtelt x Jan Matthijs Veugen (ritmeester) Wick x Caspar Veugen (kapitein) 18: 1639-1653 grietman van Kollumerland 1632-1644 landdagslid 19: 1652 22: NNBW IV 589; Sminia, Naamlijst 99; Stamboek I 99, II 67

1: 09764 2: Bourges
3: Eysinga (Eijssinga)
4: Solinus (Tialling) 6: hoofdeling 7: Marssum 9: 30/04/1644 12: MABOU 8754

1: 04505 2: Leiden
3: Eysinga ab
4: Solinus 8: Frisius 9: 11/11/1623 10: Iur 11: 1596 12: AAL 173 13: Foockel van Heringa 14: Petrus van Eysinga 15: grietman : lid gedep staten 16: ongehuwd 18: kapitein 1635 grietman van Rauwerderhem; 1639 van Menaldumadeel 1638-1658 landdagslid namens Rauwerderhem; 1644-1647 lid gedep staten (O); 1647-1653 curator univ Franeker 19: 1653 te Rauwerd, 1658, 55 jaar volgens grafschrift 22: NNBW IV 593; RAF Grafschriften Rauwerderhem; Visser, Adel 435; Engels, Naamlijst GS

1: 00250 2: Franeker
3: Eysinga
4: Solinus (Tzalingus) 8: Frisius 9: 29/08/1614 10: Hum, Lit, Iur 12: AAF no 1502

1: 02311 2: Heidelberg
3: Eysinga (Eysingha)
4: Solinus 8: Frisius 9: 07/10/1585 11: 1562 12: MUH II 120,180 13: Hylck van Harinxma thoe Slooten 14: Solinus van Eysinga 15: raadsheer Hof 16: Womck van Heringa, d.v. Adamus x Anna van Roorda Luts van Dekema, d.v. Sicke x Hil van Tamminga 17: Solinus en Adamus (tweeling) Hylck x Franciscus van Eysinga 18: luitenant kolonel 1598 lid commissie van onderzoek inzake fraude van ontvanger generaal Taco Dykstra; in 1599 lid Staten Generaal 1601 grietman van Menaldumadeel; 19: 1603 21: Iur dr; herziet in 1602 de landsordonnantien; schreef In Institutinum Justiniani lib III breves commentarii (1593) 22: NNBW IV 593; Stamboek I 99, II 66; Engels, Naamlijst St Gen 11; Folium V (1957) 39

1: 12402 2: Orleans
3: Eysinga ab
4: Solinus 6: Nobilis 8: Frisius 9: 28/06/1547 12: RIDDORL I 43 13: Tieth Ritsked van Juckema 14: Aede van Eysinga 16: Hylck Tietes van Harinxma thoe Slooten 17: Tjalling Petrus 18: 1557 raadsheer Hof 19: 1572 21: Dr iur 22: Stamboek I 99, II 66

1: 05494 2: Geneve
3: Eysinga (Eysingha ab)
4: Solinus 8: Frisius 9: 00/00/1585 10: Theol 12: LDR 1044

1: 05492 2: Geneve
3: Eysinga (Eysingha ab)
4: Solinus 8: Frisius occid 9: 12/06/1584 10: Iur 12: LDR 914; III 256; NNBW 4 590-591; De Vries I 126

1: 04126 2: Leiden
3: Eysinga (Eisinga ab)
4: Solinus 8: Frisius 9: 03/11/1578 10: Lit 12: AAL 3

1: 04332 2: Leiden
3: Eysinga (Eitzinga ab)
4: Suffridus 8: Frisius 9: 24/03/1609 10: Iur 11: 17 12: AAL 94

1: 00189 2: Franeker
3: Eysinga (Eisinga ab)
4: Suffridus 7: Leeuwarden 9: 26/06/1610 12: AAF no 1215 13: Foeck van Eelsma 14: Adamus van Eysinga 16: Margaretha van Lauwijck (1621) 18: kapitein 22: Stamboek I 100, II 67

1: 04362 2: Leiden
3: Eysinga (Eitzinga)
4: Suffridus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 07/05/1612 10: Iur 11: 20 12: AAL 106

1: 10602 2: Orleans
3: Eysinga van
4: Tjalling 8: Frisius 9: 00/03/1644 12: DOTZ 241

1: 05029 2: Basel
3: Eysinga (Eisinga ab)
4: Tjalling (Solinus) 8: Frisius occid 9: 00/00/1585 12: MUB II 33290 20: 1585 23/6 Dr iur utr

1: 10582 2: Bourges
3: Eysinga van
4: Tjalling 6: hoofdeling 8: Frisius 9: 30/04/1644 12: DOTZ 241

1: 03825 2: Groningen
3: Eysonius (Eijssonius)
4: Eiso 7: Groningen 9: 03/11/1649 10: Lit 11: 1630 12: AAG 61 17: Osewoldus ds te Middelstum 18: 1654-1655 predikant in Den Andel 1655-1666 predikant te Wehe 1666 predikant te Groningen 19: 1666 sept 22: Duinkerken I 132

1: 09588 2: Erfurt
3: Eysonius (Eysonis)
4: Godfridus 7: Stedum 9: 00/00/1404 12: MUER I 7223

1: 04108 2: Köln
3: Eysonius (Stedum, Steden de)
4: Godfridus 8: Frisius, mon d 9: 00/00/1407 10: Iur 12: AAK I 13029

1: 03430 2: Groningen
3: Eysonius (Eijssonius)
4: Henricus 7: Groningen 9: 30/05/1639 10: Lit, Phil, Med 11: 1620 12: AAG 39 13: Wemele Osewolt 14: Rudolphus Eysonius 16: Elisabeth Brongersma (1648) Sophia Wedder, wed. Gerhardus Meykecht 17: Rudolphus, prof med 18: 1649-1690 arts te Groningen 1654 buitengewoon hoogleraar anatomie te Groningen 19: 1690 aug 20: 1649 29/6 Dr med 21: 1649 Med Dr met Disputatio de apoplexia; 1665 Phil Dr 22: NNBW IX 250-251; Duinkerken I 132; Huisman, Stadsbelang 430

1: 03217 2: Groningen
3: Eysonius (Aisonius)
4: Numa 8: Oldambt 9: 21/09/1632 10: Iur 12: AAG 27

1: 12237 2: Orleans
3: Eysonius
4: Theodorus 7: Groningen 9: 00/00/1628 12: Bijdragen ... Groningen VIII 94 20: Dr iur

1: 02649 2: Groningen
3: Eysonius (Eijssonius)
4: Theodorus 7: Groningen 9: 06/02/1621 10: Phil 11: 1604 12: AAG 10 13: Wemele Osewolts 14: Rudolphus Eyssonius 18: 1628 advocaat te Groningen en in het Oldambt 21: studeerde tot 1626 in Groningen, daarna in buitenland 22: Bijdragen...Groningen VIII 81, 9495; GAG RA IIIa 28

1: 04600 2: Leiden
3: Eysonius (Eyssonius)
4: Theodorus 7: Groningen 9: 03/06/1628 10: Iur 11: 24 12: AAL 210

1: 04562 2: Leiden
3: Eysonius
4: Theodorus 7: Groningen 9: 13/08/1626 10: Iur 11: 22 12: AAL 194

1: 12319 2: Groningen
3: Eyssinghe
4: Sicco, Theodori 7: Groningen 9: 21/08/1651 10: Phil 12: AAG 65

1: 03680 2: Groningen
3: Eyssingius (Eyssinghe)
4: Sicco 7: Groningen 9: 03/09/1646 10: Phil 12: AAG 54 18: 1655-1666 herh gezworene 1658-1666 rekenmeester 19: 1666 22: GAG Regeringsboek

1: 04935 2: Jena
3: Eyter
4: Hayo 7: Esens 8: Frisius orient 9: 00/00/1618 12: MUJ 95 1618 98

1: 02322 2: Heidelberg
3: Eytering (Eternig)
4: Josias 8: Frisius 9: 16/11/1587 12: MUH II 136,199 18: 1593, 1599 predikant te Joure 19: 1599 ca 21: afk uit Duitsland 22: Romein 619; Col Kalma

1: 07724 2: Rostock
3: Eythama
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 16/12/1520 12: MUR II 78

1: 07398 2: Rostock
3: Eyzens
4: Gherardus 8: Frisius orient 9: 15/05/1494 12: MUR I 272

1: 07399 2: Rostock
3: Eyzens
4: Wilhelmus 8: Frisius orient 9: 15/05/1494 12: MUR I 272

1: 02403 2: Heidelberg
3: Ezerdi
4: Lubbertus 8: Frisius orient 9: 14/04/1601 12: MUH II 20735