>> ABCpagina

***** Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland *****
studenten ca. 1380 - 1650

1: documentnummer 2: universiteit (in het Duits) 3: familienaam 4: voornamen 5: beroep vóór studie
6: sociale herkomst 7: geboorteplaats 8: regio 9: datum immatriculatie 10: studierichting
11: leeftijd 12: bronnen 13: naam moeder 14: naam vader 15: beroep vader
16: huwelijk(en) 17: kind(eren) 18: beroep(en) na studie 19: sterfdatum
20: varia 21: diversen 22: literatuur
Zoek in het onderstaande m.b.v. Ctrl+F

In honorem Doctoris Samme Zijlstra p.m.

Correcties voorbehouden: o.a. accenten

1: 12300 2: Paris
3: Sjaerdema
4: Dodo 9: 00/00/1500 12: Jancko Douwema's geschriften 107 13: Luts Juwsdr Harinxma 14: Sicco Sjaerdema 16: ongehuwd 18: 1502-1506 grietman van Franekeradeel 19: 1506, vermoord 22: Stamboek I 362, 363; Andreae, Nalezing 6869

1: 08333 2: Löwen
3: Sjaerdema (Franeker, Franker)
4: Hubertus 8: Trai d 9: 28/09/1493 12: MULO III 10218 13: Teth Hobbesdr Epema 14: Goffe van Sjaerdema 16: Fokel Johannesdr van Roorda 17: Teth x Wilco Bottes Holdinga 19: 1557 nov 21: woont op landgoed bij Folsgare 22: Stamboek I 363; RAF Grafschriften Wymbritseradeel

1: 05547 2: Köln
3: Sjaerdema (Franeker)
4: Sicco (Syko) 8: Frisius 9: 00/12/1471 10: Iur 12: AAK I 8343 13: Edwerd Sjaerdema 14: Douwe Aylva Sjaerdema 16: Luts Juwsdochter Harinxma (1474) 17: Dominicus, grietman Franekeradeel 18: 1484 recht ende raedt van Franeker 19: 1487 21: broer van Titardus, sluit in 1481 verbond met Leeuwarden; schieringer 22: Placaatboek I 701, 724; Stamboek I 362-363

1: 11803 2: Köln
3: Sjaerdema (Dodonis)
4: Tetardus 7: Leeuwarden 9: 09/06/1484 10: Iur 12: AAK II 149157 21: of: Tetardus Elgersma, stud 1509 te Leipzig?

1: 08088 2: Löwen
3: Sjaerdema(Ziaerdania)
4: Titardus, Dodonis 7: Franeker 8: Trai d 9: 24/07/1479 12: MULO II 397134 13: Edwert Sjaerdema 14: Douwe Tjaerts Aylva 16: Katrijn Feyckes Harinxma van Sloten 17: Luts x Gerrolt Takes van Herema 19: 1491 april 21: werd in 1478 met zijn vader en moeder toegelaten tot de broederschap St Antonius te Keulen 22: Stamboek I 362; Schotanus, Geschiedenissen, Tablinum 72

1: 02552 2: Groningen
3: Sjorda (Sioorda)
4: Hermannus 8: Frisius occid 9: 27/06/1617 10: Iur 12: AAG 5 14: Boethius Sjorda 18: 1628 procureurpostulant te Kollum 1632 notaris te Kollum 20: obreptitius ideoque expunctus 22: Andreae, Kollumerland 151, III 170

1: 10876 2: Wittenberg
3: Slichter
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/06/1565 12: MUW II 87

1: 12377 2: Deventer
3: Slijp
4: Isaac 7: Sneek 8: Frisius 9: 17/01/1644 12: ASGD 208

1: 08612 2: Löwen
3: Sloten (Slotis de)
4: Andreas 9: 18/08/1520 12: MULO III 630130

1: 08197 2: Löwen
3: Sloten (Slotis)
4: Andreas 8: Trai d 9: 10/08/1481 10: Decr 12: MULO II 438136 21: stud 1485 iur te Keulen

1: 11807 2: Köln
3: Sloten (Slotis de)
4: Andreas 9: 17/08/1485 10: Iur 12: AAK II 17535 21: stud 1481 decr te Leuven

1: 02702 2: Wittenberg
3: Sloten (Slotensis)
4: Augustinus 8: Frisius 9: 00/09/1542 12: AAW 198

1: 08613 2: Löwen
3: Sloten (Slotis de)
4: Augustinus 9: 18/08/1520 12: MULO III 630129

1: 11238 2: Köln
3: Sloten (Schlotis)
4: Bernardus 8: Trai d 9: 16/05/1483 10: Iur 12: AAK II 12931

1: 09434 2: Löwen
3: Sloten (Slotensis)
4: Bernardus 6: pauper 9: 29/08/1537 12: MULO IV 158160

1: 11239 2: Köln
3: Sloten (Sclotis)
4: Epco 9: 31/10/1506 10: Iur 12: AAK II 60281 21: = vml Everardus Everardi van Sloten, stud 1502 te Rostock

1: 11240 2: Köln
3: Sloten (Slotis de)
4: Everardus 8: Trai d 9: 22/09/1475 10: Iur can 12: AAK I 87866

1: 05610 2: Köln
3: Sloten (Slotensis)
4: Fredericus 8: Frisius 9: 30/05/1556 10: Art 12: AAK II 110082

1: 11244 2: Köln
3: Sloten (Slotis)
4: Gelmerus 8: Trai d 9: 18/09/1476 10: Iur 12: AAK II 936

1: 06956 2: Rostock
3: Sloten de
4: Gerardus 6: pauper 8: Trai d 9: 27/08/1427 12: MUR I 28

1: 11660 2: Rostock
3: Sloten (Slatis)
4: Henricus 5: frater ord Carmel 9: 17/08/1481 12: MUR I 22495 21: stud 1478 te Keulen?

1: 11786 2: Köln
3: Sloten (Slotis de)
4: Henricus 9: 21/06/1478 10: Iur can 12: AAK II 436 21: stud 1481 te Rostock?

1: 11785 2: Köln
3: Sloten (Slotis de)
4: Hertgerus 9: 21/06/1478 10: Iur can 12: AAK II 435 18: 1494 pastoor te Oudemirdum 21: schenkt bij zijn overlijden het klooster St Odulphus boeken en roerende goederen 22: Proeliarius 96

1: 05635 2: Köln
3: Sloten (Slotis)
4: Hilbrandus 8: Frisius 9: 03/07/1442 10: Iur can 12: AAK I 4512

1: 08994 2: Löwen
3: Sloten (Slotensis)
4: Johannes 8: Frisius 9: 17/11/1540 12: MULO IV 21951

1: 08617 2: Löwen
3: Sloten (Slotis)
4: Johannes 8: Trai d 9: 11/09/1520 12: MULO III 6379 21: stud 1518 te Keulen

1: 05646 2: Köln
3: Sloten (Slot)
4: Johannes 5: presbyter 7: Sloten 8: Frisius 9: 00/10/1518 10: Iur 12: AAK II 8045 18: priester 21: stud 1520 te Leuven; Johannes Inthonis van Sloten werd op 22 maart 1516 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst 17

1: 11762 2: Köln
3: Sloten (Slotis de)
4: Mericus 9: 18/10/1457 10: Iur 12: AAK I 6167 17: Suffridus?

1: 09435 2: Löwen
3: Sloten (Slotensis)
4: Petrus 9: 00/08/1541 12: MULO IV 228123

1: 07166 2: Rostock
3: Sloten (Slotis)
4: Petrus 8: Frisius 9: 10/06/1472 12: MUR I 176

1: 11787 2: Köln
3: Sloten (Slotis de)
4: Reynerus 9: 21/06/1478 10: Iur can 12: AAK II 437

1: 06930 2: Rostock
3: Sloten de
4: Richoldus 8: Frisius 9: 11/04/1424 12: MUR I 17

1: 05634 2: Köln
3: Sloten (Slotis)
4: Simon 8: Frisius 9: 03/07/1442 10: Iur can 12: AAK I 4511

1: 11245 2: Köln
3: Sloten (Slotis)
4: Suffidus (Sifridus) 8: Trai d 9: 18/09/1476 10: Iur 12: AAK II 937

1: 09102 2: Löwen
3: Sloten (Slotensis)
4: Thadeus 8: Frisius 9: 15/06/1549 12: MULO IV 388100 18: 1580 pastoor te Elahuizen? 21: in 1580 uitgeweken 22: AAU 1888 352

1: 07286 2: Rostock
3: Sloten (Slotes)
4: Theodoricus 8: Frisius occid 9: 07/07/1481 12: MUR I 223

1: 08198 2: Löwen
3: Sloten (Slotis)
4: Theodoricus 8: Trai d 9: 05/08/1467 10: Decr 12: MULO II 1942

1: 09119 2: Löwen
3: Sloten (Slotensis)
4: Tiberius 8: Frisius 9: 15/06/1549 12: MULO IV 388101

1: 07287 2: Rostock
3: Sloten (Slotes)
4: Tilemannus 8: Frisius 9: 07/07/1481 12: MUR I 223

1: 02291 2: Heidelberg
3: Sloten (Slotanus)
4: Timannus 6: pauper 8: Frisius 9: 27/04/1570 12: MUH II 55,53

1: 08625 2: Löwen
3: Sloten (Slotis)
4: Timannus 8: Trai d 9: 11/09/1520 12: MULO III 6377 21: = vml Timannus Arnoldi, 1522-1525p prebendepriester te Harich 22: RAF Hof van Fr CC Recesboek

1: 05607 2: Köln
3: Sloten (Sloytis)
4: Volkerus 8: Frisius 9: 19/07/1465 10: Iur 12: AAK I 73244

1: 08626 2: Löwen
3: Sloten (Slotis)
4: Volkerus 8: Trai d 9: 11/09/1520 12: MULO III 6378

1: 03808 2: Groningen
3: Sluis
4: Eppo, Wilhelmi 7: Groningen 9: 25/06/1649 10: Phil 12: AAG 60 21: = Eppo Wilhelmi Arents x Geesien Metelen, 1657-1664 ds te Onderwierum, gest. mei 1664? 22: Duinkerken I 16

1: 02766 2: Wittenberg
3: Sluter (Claudius)
4: Alaricus 8: Frisius [orient] 9: 09/05/1554 12: AAW 293

1: 02556 2: Groningen
3: Sluter
4: Alaricus 7: Emden 8: Frisius [orient] 9: 22/08/1617 10: Iur 12: AAG 6

1: 12444 2: Orleans
3: Sluter
4: Alricus 8: Frisius orient 9: 04/06/1561 12: RIDDORL II 351

1: 02789 2: Wittenberg
3: Sluter (Venerensis)
4: Alricus 8: Frisius [orient] 9: 07/07/1556 12: AAW 319 18: raadsheer van graaf van Oostfriesland 19: 1599 20: lic iur 21: in 1575 gezant namens Emden naar Groningen 22: Alting, Diarium 299; Jahrbuch Emden 1960 13

1: 09982 2: Wittenberg
3: Sluter
4: Johannes 7: Emden 8: Frisius [orient] 9: 00/12/1589 12: MUW II 371

1: 06709 2: Marburg/Lahn
3: Sluter (Sluterus)
4: Johannes 8: Frisius [orient] 9: 19/06/1588 12: CSM III 62

1: 05020 2: Basel
3: Sluter
4: Johannes 8: Frisius [orient] 9: 00/10/1594 12: MUB II 42127 18: 1603-1635 secretaris van Emden 21: Dr iur 22: Jahrbuch Emden 1895 423

1: 04443 2: Leiden
3: Sluter
4: Lauhardus 7: Emden 9: 22/05/1621 10: Med 11: 20 12: AAL 153

1:*04421 2: Leiden
3: Sluter (Sluyter)
4: Alaricus 7: Emden 9: 07/09/1619 10: Iur 11: 21 12: AAL 142

1: 03323 2: Groningen
3: Smaltius (Schmaltzius)
4: Conradus 8: Omlandus 9: 06/10/1635 10: Phil 12: AAG 33 14: Samuel Smaltius 15: predikant 16: Lammetje Jurgens (1643) Catharina Meertens 17: Noach, predikant 18: 1648-1658 predikant te Zuidhorn 19: 1658 april 22: Duinkerken I 404; RAG Klapper DTB

1: 03755 2: Groningen
3: Smaltius (Schmale)
4: Hermannus 9: 25/03/1648 10: Phil 11: 16 12: AAG 57

1: 06656 2: Marburg/Lahn
3: Smaltius (Schmeltzius)
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 00/00/1572 12: CSM III 3

1: 09711 2: Erfurt
3: Smaltius (Smalz)
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 00/00/1479 12: MUER I 2799

1: 03530 2: Groningen
3: Smaltzius (Smaltius)
4: Johannes 9: 10/06/1642 11: 1625 12: AAG 45 16: Emerentia Conradi (1655) 18: 1650-1653 predikant te Westerdijkshorn 1653-1681 predikant te Tinallinge 19: 1681 nov 22: Duinkerken I 404; RAG Klapper DTB

1: 00033 2: Franeker
3: Smeding
4: Brixius 7: Oldersum 9: 12/11/1603 10: Theol 12: AAF no 794

1: 10963 2: Löwen
3: Smenga (Smeynga)
4: Petrus, Pierius 8: Schoterland 9: 08/06/1566 10: Med, Ling graec et hebr 11: 1540 ca 12: MULO IV 71052 13: N. Gabbe Barentsd van Schoten 14: Henricus Smenga 16: Petronella van der Woude, wed Segers (1577) 18: 1569 professor grieks en hebreeuws 1577 professor med, opvolger van Cornelius Gemma 19: 1650 (wrs ca 1630; was 90 jaar) 20: 1578 Dr med (NNBW V 506) 21: Henricus Smeynga uit Wolvega was in 1550 abt te Mariengaarde 22: Petrus, De scriptoribus 294-296; NNBW V 506

1: 07941 2: Rostock
3: Smenga
4: Petrus, Pierius 7: Schoten 8: Frisius 9: 00/04/1564 12: MUR II 151

1: 07068 2: Rostock
3: Smid
4: Egbertus 7: Emden 9: 12/10/1461 12: MUR I 130

1: 04882 2: Leiden
3: Sminia a (Asminia)
4: Jetso 8: Frisius 9: 00/07/1646 10: Iur 11: 21 12: AAL 370

1: 09775 2: Bourges
3: Sminia
4: Jetzo 7: Akkrum 8: Frisius occid 9: 17/02/1650 12: MABOU 94170

1: 01043 2: Franeker
3: Sminia (van)
4: Jetzo 7: Sneek 9: 13/11/1642 10: Iur 11: 1625 juli 12: AAF no 4007 13: Wytske Jochemsd Hopperus 14: Hessel Sminia 15: lid staten van Friesland en van Staten Generaal 16: Anna Maria Hobbesd van Baerdt 17: Apollonia x Julius Coerts van Beyma Hobbe Baerdt x Tethje Gerroltsma 18: 1650 advocaat Hof 1653-1669 raadsheer Hof 1669 grietman Gaasterland, 1671-1677 volmacht landsdag voor Gaasterland, lid gedep staten, 1644-1645, 1647 lid Staten Generaal 19: 1678 dec 21: Dr 22: Stamboek I 364, II 254; NNBW X 938-939; Sickenga 211; Engels, Naamlijst St Gen II 4; RAF Hof van Fr MMM f 11v; Visser, Adel 440

1: 07619 2: Rostock
3: Sminia (Smynnia)
4: Johannes 8: Frisius occid 9: 25/10/1512 12: MUR II 50

1: 01419 2: Franeker
3: Sminia (Smyngia)
4: Serapius 9: 08/09/1587 10: Iur 12: AAF no 53 13: Hack van Aytta 14: Andreas van Sminia 18: kanunnik te Utrecht 21: voert ca 1608 een proces over een erfenis met zijn neef Aggeus Albada jr 22: Stamboek I 15, II 14; Vrije Fries V 335

1: 07045 2: Rostock
3: Smyd
4: Arnoldus 7: Emden 9: 29/10/1456 12: MUR I 111

1: 07121 2: Rostock
3: Smyd
4: Fredericus 7: Norden 9: 02/09/1468 12: MUR I 157

1: 07385 2: Rostock
3: Smydinghekeyme
4: Johannes 7: Groningen 9: 15/09/1491 12: MUR I 263

1: 07120 2: Rostock
3: Smyt (Smyd)
4: Albertus 7: Staveren 9: 02/06/1468 12: MUR I 156 21: stud wrs 1466 decr te Leuven

1: 07181 2: Rostock
3: Smyt
4: Albertus 8: Frisius [orient] 9: 23/05/1474 12: MUR I 187

1: 07164 2: Rostock
3: Smyt
4: Egbertus 7: Aurich 9: 19/05/1472 12: MUR I 176

1: 07063 2: Rostock
3: Smyt (Smyd)
4: Folcmarus 8: Frisius [orient] 9: 10/21/1460 12: MUR I 126

1: 07333 2: Rostock
3: Smyt
4: Gerardus 8: Frisius 9: 01/12/1485 12: MUR I 243 18: 1513 pastoor van de Maartenskerk te Groningen 21: Mr 22: GAG PK regest 629

1: 06740 2: Greifswald
3: Smyt (Smid)
4: Henricus 8: Frisius [orient] 9: 20/09/1467 12: MUG 36 21: = Henricus Smeding of Vredewolt, proost te Emden en pastoor van de Maartenskerk, broer van Johannes Vredewolt?

1: 07113 2: Rostock
3: Smyt
4: Johannes 7: Norden 9: 06/05/1468 12: MUR I 156

1: 01428 2: Franeker
3: Snecanus (Hotzonides)
4: Gellius 5: predikant (celeber theologus) 7: Sneek 9: 15/05/1588 11: 1540 ca 12: AAF no 65 16: Wobbe Auckedr van Oldeholtpade 18: 1567 pastoor te Giekerk preekt na 1567-1573 in het geheim in Friesland, vlucht naar Emden 1578-1583 predikant te Leeuwarden en Bolsward 19: 1600 ca te Leeuwarden 21: bezoekt school van Sneek en Zwolle, stud misschien te Keulen; wijkt in 1567 uit naar Emden; verdedigt de verbondstheologie 22: NNBW VI 1245-1247; Romein, 8, 122, 227, 264, 329; Col Kalma

1: 00273 2: Franeker
3: Sneeberger
4: Regnerus 7: Dokkum 9: 21/09/1615 10: Iur 12: AAF no 1559 13: Hylck Joosts 14: Arent Fransz Sneeburger 16: Fritske Thijses van Franeker (1617) 18: 1623 notaris en postulant te Kollum 1634-1639 procureur fiscaal van Het Bildt 21: Een Petrus Graefmeester, nu genaamd Sneeberger wordt in 1568 genoemd als aanwezig bij slag bij Heiligerlee 22: Jaarboek Geneal 36 1982 67; Vrije Fries 17 1890 52; Sannes, Bildt 476; RAF klapper DTB Dokkum; RAF Naamlijst notarissen

1: 11856 2: Köln
3: Sneek (Snekis de)
4: Adam 9: 18/09/1505 10: Iur 12: AAK II 58243 21: = Adam Bolema, 1511, 1550 prebendaris te Grouw? 22: Reitsma, Opkomsten 20

1: 08631 2: Löwen
3: Sneek (Snechis)
4: Adolphus 8: Frisius 9: 17/11/1526 12: MULO III 76957 21: = Alef Aggema, ondertekende rekest van de edelen in 1566?

1: 07668 2: Rostock
3: Sneek (Snekis)
4: Adolphus 9: 09/08/1516 12: MUR II 65

1: 11954 2: Köln
3: Sneek (Schnekanus)
4: Albertus 9: 00/07/1588 10: Art 12: AAK IV 15150

1: 08201 2: Löwen
3: Sneek, Snekis de
4: Bernardus 8: Trai d 9: 14/06/1480 12: MULO II 41881

1: 12138 2: Köln
3: Sneek (Snekis de)
4: Bernardus 9: 18/09/1505 10: Iur 12: AAK II 58244 21: Bernardus Theodorici van Sneek werd op 16 september 1508 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 80

1: 11719 2: Köln
3: Sneek (Snekis de)
4: Bernardus 8: Trai d 9: 00/00/1423 10: Iur can 12: AAK I 25722

1: 08200 2: Löwen
3: Sneek (Snekis)
4: Bernardus 8: Trai d 9: 20/05/1470 12: MULO II 23321 21: vml heer Bennert Eda zoon, 1492, 1507 priester te Sneek, broer van goudsmid Agga Eda sin (cf echter MULO II 41881) 22: Oosterhout, Recesboeken 119, 561

1: 06781 2: Greifswald
3: Sneek (Smeke de)
4: Cornelius 9: 00/00/1514 12: MUG 174, 195 20: sacre theologie doctor, prior ordinis frat. Predicarum Rostockensis, vicarius generalis congregationis Hollandie, decanum et heretice pravitatis vigillissimum; promotor v. Wilhelmus van Buren, 107 1523.

1: 06290 2: Köln
3: Sneek (Snekis)
4: Dodo 7: Ypecolsga 9: 00/00/1464 12: AAK III 733

1: 08204 2: Löwen
3: Sneek (Snekis)
4: Everardus 8: Trai d 9: 18/09/1467 10: Decr 12: MULO II 19512 21: stud hier ook in 1563

1: 08203 2: Löwen
3: Sneek (Snekis)
4: Everardus 8: Trai d 9: 16/06/1463 10: Iur can 12: MULO II 11257 21: = vml Everardus Timanni stud 1462 iur te Keulen

1: 04100 2: Köln
3: Sneek (Sneyckis)
4: Franciscus 8: Frisius 9: 00/00/1404 10: Art 12: AAK 1, 11730 18: vicaris te Dronrijp 20: dedit 4 a propter defectum et paupertatem 21: prebendaris Franciscus Reineri van Sneek werd rond 1400 door Albrecht van Beieren als vicaris zowel aan Dronrijp als aan Langweer opgedrongen 22: Santema, Skiednis Menameradiel 39

1: 08205 2: Löwen
3: Sneek (Snekis)
4: Fredericus 6: pauper 8: Trai d 9: 22/08/1465 10: Iur can 12: MULO II 157185

1: 08099 2: Löwen
3: Sneek (Snequis)
4: Gerbrandus 8: Frisius 9: 04/09/1476 12: MULO II 3524

1: 09638 2: Erfurt
3: Sneek (Snekiss)
4: Gerbrandus 9: 00/00/1440 12: MUER I 18024 21: magister Gerbrandus Gerbo was in 1453 pastoor en notaris te Follega; Mr Gerbrandus was in 1481 notaris 22: Sipma OO IV 18; Oldenhof, Bràge 51

1: 02287 2: Heidelberg
3: Sneek (Snecanis)
4: Gisbertus 8: Frisius 9: 25/10/1569 12: MUH II 53,141 21: = Gisbert Lieuwes, 1580, 1589 schepen, 1590-1593 burgemeester van Sneek? 22: Napjus 9192

1: 11778 2: Köln
3: Sneek (Snekes)
4: Godfridus 8: Trai d 9: 18/09/1476 10: Iur 12: AAK II 935 21: = Godfridus Simonis?

1: 11773 2: Köln
3: Sneek (Sneyckys)
4: Godfridus 9: 00/09/1471 10: Iur 12: AAK I 82853 21: = Godfridus Simonis?

1: 11426 2: Löwen
3: Sneek, Sneeck
4: Godfridus 8: Trai d 9: 03/10/1457 10: Iur can 12: MULO II 4614

1: 08912 2: Löwen
3: Sneek (Smekanus)
4: Hemmo 8: Frisius 9: 05/05/1544 12: MULO IV 27945 21: Hemmo Dirckszn is van 1580-1583 raadsheer te Sneek en in 1582 volmacht landsdag voor de steden of = Dr Hemcko Adama uit Franeker, in 1580 gebannen, raadsheer in Gelderland? 22: Placaatboek IV 301; Napjus 91; AAU 1888 359

1: 08632 2: Löwen
3: Sneek (Sneckus)
4: Henricus 8: Frisius 9: 17/11/1526 12: MULO III 76959 21: = Henricus Frederici, stud 1521 eveneens te Leuven?

1: 06921 2: Rostock
3: Sneek (Smeken)
4: Henricus 6: pauper 9: 08/10/1421 12: MUR I 10

1: 06266 2: Köln
3: Sneek (Snekys de)
4: Henricus 9: 00/00/1453 10: Iur 12: AAK I 56542 18: pastoor te Langweer 20: 1453 ad leges

1: 07677 2: Rostock
3: Sneek (Snekis de)
4: Hermannus 8: Trai d 9: 26/04/1517 12: MUR II 67 21: Hermannus Bernardi stud 1518 te Leuven

1: 08937 2: Löwen
3: Sneek (Sneekanus)
4: Hermannus 8: Frisius 9: 14/06/1544 12: MULO IV 28094

1: 08210 2: Löwen
3: Sneek (Snekis)
4: Jacobus 8: Trai d 9: 23/09/1480 10: Iur can 12: MULO II 4277

1: 11825 2: Köln
3: Sneek (Snekis de)
4: Jacobus 8: Trai d 9: 11/05/1491 10: Iur 12: AAK II 29593

1: 05782 2: Köln
3: Sneek (Snecanus)
4: Jetse (Jeitzerdus) 6: pauper 8: Frisius 9: 12/06/1555 10: Art 12: AAK II 1090164 20: 1555 17/11 adm ad bac, 1556 11/3 det, 1557 18/3 inc, pauper

1: 08663 2: Löwen
3: Sneek (Sneques)
4: Johannes 6: pauper 8: Trai d 9: 30/08/1492 12: MULO III 87152 21: = Johannes Johannis, 1506 raadsheer, 1508-1509 schepen van Sneek of Johannes de Snekis, 1525 prebendaris te Rauwerd? 22: RAF Familiearch Bungenberg 1, FG 910

1: 02685 2: Wittenberg
3: Sneek (Snekanus)
4: Johannes 8: Frisius 9: 00/00/1538 12: AAW 171 21: = vml Johannes Aitgens, stud 1540 te Leuven

1: 08995 2: Löwen
3: Sneek (Snekensis)
4: Johannes 8: Frisius 9: 29/05/1545 12: MULO IV 30386

1: 11667 2: Rostock
3: Sneek (Sneke)
4: Johannes 7: Gdano 9: 06/07/1497 12: MUR I 285

1: 02701 2: Wittenberg
3: Sneek (Snesensis)
4: Johannes 8: Frisius 9: 00/06/1542 12: AAW 197

1: 05708 2: Köln
3: Sneek (Snekenus)
4: Johannes 8: Frisius occid 9: 00/01/1548 10: Art 12: AAK II 102067 20: 14/6 1549 bac, 10/3 1551 lic als Johannes Judoci Swollensis

1: 11435 2: Löwen
3: Sneek (Snekes)
4: Laurentius 8: Trai d 9: 25/10/1463 10: Art 12: MULO II 12343 21: = Lou Broers Bonninga, hoofdeling te Loinga, gest 1494; bezit twee gedrukte boeken? 22: It Beaken 52 3

1: 11752 2: Köln
3: Sneek (Snekis)
4: Ludolphus 8: Trai d 9: 00/11/1443 10: Iur can 12: AAK I 46942 21: = Lulof Hoytema, zoon van Hoyto x Eesck Hiddema van Nieuwland x Rints Epema, Ida Harinxma, 1473 grietman van Wymbritseradeel? 22: Andreae, Nalezing 90

1: 11710 2: Köln
3: Sneek (Snekis de)
4: Mauricius 8: Trai d 9: 00/00/1406 10: Iur can 12: AAK I 12824 18: monnik, 1408-1423 procurator van het klooster Thabor bij Sneek 21: afk uit Litouwen, was als kind meegenomen naar Sneek door de Sneker hoofdeling Rienck Boccama; deze liet hem dopen en stuurde hem naar school 22: Steensma, Thabor 1112, 271

1: 06345 2: Köln
3: Sneek (Snekis)
4: Meinardus 8: Trai d 9: 00/08/1443 10: Iur can 12: AAK I 46529

1: 06347 2: Köln
3: Sneek (Sneeck de)
4: Nanno 6: dominus 9: 00/00/1501 10: Iur 12: AAK II 5084 21: = Nanno, 1508 pastoor (persona) te Zurich en/of Nanno Arys, 1540 altarist te Sneek, = Nanno Hoytes van Hoytema; een heer Nanno wordt in 1515 in de Recesboeken van Sneek genoemd 22: Stamboek I 215, II 114; Faber, Drie eeuwen 661; Sipma OO I 391; Vries, Skriuwtaal boargers 85; RAF FG 845; Oosterhout, Recesboeken 617

1: 11824 2: Köln
3: Sneek (Snekis de)
4: Nicolaus 8: Trai d 9: 11/05/1491 10: Iur 12: AAK II 29592

1: 07716 2: Rostock
3: Sneek (Snekis)
4: Nicolaus 8: Frisius 9: 21/06/1520 12: MUR II 77

1: 06350 2: Köln
3: Sneek (Snekis)
4: Otto 8: Trai d 9: 21/07/1478 10: Iur can 12: AAK II 448 21: = Otto Wopkesz Wigara van Terzool, zijn huis wordt in 1483 bezet?; Mr Otto Wibrandi was 1494 1504 secretaris van Leeuwarden 22: Oldenhof, Brege 44; Vries, Stedstiole 91

1: 09640 2: Erfurt
3: Sneek (Snekiss)
4: Petrus 9: 00/00/1441 12: MUER I 18536 21: = Petrus Allardi van Sneek, genoemd in 1456? 22: Abma, Aldefurd 31

1:*09400 2: Löwen
3: Sneek (Sneeck)
4: Johannes 9: 22/11/1567 10: Art 12: MULO IV 73164

1: 11855 2: Köln
3: Sneek (Snekis de)
4: Reinerus 9: 18/09/1505 10: Iur 12: AAK II 58242 21: = Reinerus Brandt, stud 1501 te Rostock

1: 06357 2: Köln
3: Sneek (Sneke de)
4: Rembertus 5: clericus Trai d 9: 16/04/1445 12: AAK I 4836 20: 1455 ad leges; nihil dedit, quia cognatus assessoris rectoris 21: = Rommert, 1467 pastoor (persona) te Wirdum of Remboldus Volkeri van Sneek, 1487 pastoor te Anlo? 22: RAF FG 935; AAU 45 (1920) 304

1: 06360 2: Köln
3: Sneek (Snekis)
4: Sibrandus 9: 00/06/1500 10: Iur 12: AAK II 496169

1: 06359 2: Köln
3: Sneek (Snekijs de)
4: Sibrandus (Zijbrandus) 5: presbyter 8: Trai d 9: 01/05/1431 10: Iur 12: AAK I 33623; Zonta, Acta graduum Patavini 2130 18: priester 20: 1430-1437 stud de Daventria; = Sibrandus de Frisia, prom 172 1447 te Padua?

1: 08661 2: Löwen
3: Sneek (Snekis de)
4: Sibrandus 8: Frisius 9: 27/07/1491 12: MULO III 7473

1: 08660 2: Löwen
3: Sneek (Snekes)
4: Sibrandus 8: Trai d 9: 24/10/1505 12: MULO III 30568

1: 06267 2: Köln
3: Sneek (Snekys de)
4: Sibrandus 9: 00/00/1453 10: Iur 12: AAK I 56543 18: pedagoog tijdens hun studie van Feico en Julius Harinxma 20: 1456 bac iur; = Sibrandus Wibius Winanga, famil seu pedagogus quorundam domicellorum de Frisia [ nota mirabile nomen]

1: 09090 2: Löwen
3: Sneek (Snekensis)
4: Sixtus 8: Frisius 9: 01/07/1545 12: MULO IV 305134 21: = Sixtus Liauckama?

1: 08215 2: Löwen
3: Sneek (Snekis de)
4: Theodoricus 8: Trai d 9: 30/12/1479 10: Iur can 12: MULO II 40971

1: 11429 2: Löwen
3: Sneek (Sneckis)
4: Theodoricus 8: Trai d 9: 19/08/1460 10: Iur can 12: MULO II 7365

1: 05694 2: Köln
3: Sneek (Snekis)
4: Theodorus 8: Frisius 9: 14/12/1522 10: Iur 12: AAK II 85491 21: = Theodoricus Cyrici, stud 1519 art te Keulen?

1: 02689 2: Wittenberg
3: Sneek (Snekanus)
4: Thomas 8: Frisius 9: 00/00/1538 12: AAW 171 21: een Mr Thomas woont in 1543 te Sneek 22: Beneficiaalb 269

1: 06371 2: Köln
3: Sneek (Snykes)
4: Tjalling (Zelingus) 8: Trai d 9: 18/09/1476 10: Iur 12: AAK II 930 21: = heer Tjalling, prebendaris te Marssum en stichter van de prebende (1501) aldaar? 22: Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 111

1: 09544 2: Löwen
3: Sneek (Sneeckes de)
4: Walterus 8: Trai d 9: 00/00/1452 12: MULO I 25630

1: 09641 2: Erfurt
3: Sneek (Snekis)
4: Wernerus 9: 00/00/1441 12: MUER I 18712

1: 06368 2: Köln
3: Sneek (Snekijs de)
4: Wibrandus 8: Frisius 9: 04/01/1460 10: Iur can 12: AAK I 6447

1: 06369 2: Köln
3: Sneek (Snekys)
4: Wibrandus 9: 03/04/1493 10: Iur 12: AAK II 3338

1: 09601 2: Erfurt
3: Sneek (Snekys)
4: Wibrandus 9: 00/00/1410 12: MUER I 9025

1: 06370 2: Köln
3: Sneek (Sneck de)
4: Wibrandus 5: pastor in Aeschem (Oosthem bij Sneek?) 9: 23/01/1499 10: Iur 12: AAK II 46210 18: 1507, 1512, 1540 pastoor te Oosthem 21: = Wibrandus Reyneri, kreeg in 1529 een prebende te Sneek? 22: Oosterhout, Recesboeken 239, 561; GA Sneek 73 Burgerboek; RAF Nedergeecht Sneek Recesboek 1537 132v, 133; Placaatboek II 804

1: 09398 2: Löwen
3: Sneek (Snekensis)
4: Wibrandus 9: 00/06/1541 12: MULO IV 22795

1: 11822 2: Köln
3: Sneek? (Sneckzs)
4: Florentius 6: pauper 9: 28/06/1490 10: Art 12: AAK II 280113

1: 10774 2: Franeker
3: Snel (Munsterus)
4: Christophorus 7: Leeuwarden 9: 21/10/1632 10: Phil 11: 1614 juli 12: AAF no 2907 13: Catharina Hermans 14: Quirinius Snel 16: Simckien Hinnes (1642) 17: geen 18: 1640-1651 predikant te Hemelum, Mirns en Bakhuizen 1651-1660 prof logica en filosofie te Franeker 19: 1660 maart 20: 1651 8/6 Dr Phil (vml honoris causa) (Galama, Wijsgerig onderwijs 63) 21: bezoekt latijnse school te Leeuwarden bij Neuhusius; disputeert te Hemelum vaak met sacerdotes pontificii; werd hoogleraar op aanbeveling van Johannes van Aylva, grietman van Hemelumer Oldephert 22: Romein 418; Boeles, Hoogeschool II 201-203; Col Kalma

1: 06769 2: Greifswald
3: Snelgera (Snelle)
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 10/05/1483 12: MUG 89 18: 1507, 1510 priester te Wijtwerd 22: Feith, Ommelander borgen 135; Bakker, Bedelorden 35; Noordhuis, Johannieters 149

1: 02995 2: Groningen
3: Snethlage
4: Samuel 9: 14/09/1624 12: AAG 15 16: Rixt Douwes (1631) 18: 1622-1624 preceptor fraterhuis te Groningen 1631 rector te Appingedam 21: bedankt in 1648 voor het rectoraat te Franeker 22: It Beaken 1949 211; GAG klapper DTB; Schuitema Meijer, Fraterhuis 29

1: 09361 2: Löwen
3: Snouck
4: Adrianus, Arnoldi 6: pauper 7: Workum 9: 29/08/1532 12: MULO IV 78234

1: 12204 2: Franeker
3: Solckama a
4: Ausonius 8: Frisius Sylvius 9: 00/00/1630 10: Iur 12: PAF 22 13: Aeltje Meynderts Lycklama a Nijeholt 14: Tjerck van Solckama 16: Rinske Timaeusdr Faber (1633) 18: advocaat 1647-1649 rekenmeester 1649-1659 secretaris van Wonseradeel 19: 1659 ca 20: 1630 24/8 Dr iur 21: Dr; tekent mei 1629 te Franeker het AA van Hessel Coumans; werd in 1631 burger van Leeuwarden 22: Stamboek I 367, 368; Sannes, Naamlijst 249; PB Hs 2; GAL Burgerboek I 22, klapper DTB; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1647-49

1: 04507 2: Leiden
3: Solckema (Solkema a)
4: Tarquinius 8: Frisius 9: 20/11/1623 10: Iur 11: 23 12: AAL 173

1: 00428 2: Franeker
3: Solckema (Solcama)
4: Tarquinius 8: Sylvius 9: 10/10/1621 10: Iur 12: AAF no 1904

1: 00359 2: Franeker
3: Solckema (Solcama a)
4: Tarquinius 8: SylvioFrisius 9: 10/11/1618 10: Iur 11: 1601 12: AAF no 1737 13: Antje Hinnesd van Hoytema 14: Ulcke van Solckema 16: Allegonda Clara van Solckema (1631), Aeltje Douwesd van Harinxma 17: Anna Rinnert x Ath Riencksd van Adelen 18: 1643 volmacht landsdag voor Doniawerstal 1624 advocaat Hof 19: 1665 21: Dr Iur; volgens sententie van den Hove geimmatriculeerd als advocaat; werd in 1640 burger van Sloten en in 1641 van Sneek 22: Stamboek I 368, II 25; Ned Leeuw 1961 455; RAF Hof van Fr MMM f 8; Gen Jierboekje 1988 104; GA Sloten 57 Burgerboek; GA Sneek 73 Burgerboek

1: 09446 2: Löwen
3: Solstra
4: Eduardus 6: dives 8: Frisius 9: 07/01/1647 11: minor 12: MULO V 46672 13: Sjouck van Solckama 14: Ede Edes van Sondel 18: 1657 priester te Oudega 22: Oldenhof, Sensmeer 2627; Gen Jierboekje 1989 63

1: 11734 2: Franeker
3: Somer (Hermanni)
4: Wilco 6: alumnus patriae 7: Leeuwarden 9: 12/03/1612 10: Theol 12: AAF no 1332 16: Nies Jacobsdr Tyetscke Sythiesdr Sjouckien Jansdr 18: 1620-1628 predikant te Lemmer 1628-1667 predikant te Ouwsterhaule en Oldenouwer 19: 1667 21: in 1614 was een Wilco Hermanni schoolmeester te Achlum 22: Romein 609, 634; Col Kalma

1: 03650 2: Groningen
3: Sommerigh
4: Henricus 7: Groningen 9: 09/09/1645 12: AAG 52

1: 07341 2: Rostock
3: Sonnekamp (Sunnenkamp)
4: Henricus 7: Groningen 9: 26/05/1489 12: MUR I 251

1: 07824 2: Rostock
3: Sonnensmid (Sunnensmidt)
4: Petrus 7: Emden 9: 28/05/1508 12: MUR II 34

1: 00109 2: Franeker
3: Sorginga
4: Jacobus, Andraeae 7: Bolsward 9: 25/07/1606 10: Med 12: AAF no 933

1: 04205 2: Leiden
3: Spaen
4: Leonardus, Gosevinus 7: Leeuwarden 9: 19/07/1593 10: Theol 12: AAL 36

1: 09458 2: Löwen
3: Spangius
4: Johannes 7: Spannum 8: Frisius 9: 01/09/1636 11: minor 12: MULO V 3122 18: pastoor te Makkum, 1649 te Leeuwarden aartspriester van Friesland 19: 1650 okt te Leeuwarden 20: bac theol 22: NNBW V 783

1: 09085 2: Löwen
3: Spannenburch
4: Simon 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 17/07/1536 12: MULO IV 139121 17: Hans x Hendrikje Jansdr 18: 1550 prebendehouder St Anthonius gasthuiskapel te Leeuwarden; prebendaris van het Frans Minnemaleen te Leeuwarden 1567 priester te Leeuwarden 19: 1584 a 21: zweert 1567 trouw aan de koning 22: Vrije Fries 9 413; Oorkonden St Anthonij 341-342, 534, 814

1: 03852 2: Groningen
3: Sparringa
4: Jacobus 7: Emden 9: 18/07/1650 10: Phil 12: AAG 62

1: 04029 2: Helmstadt
3: Sparringa
4: Uco 8: Frisius orient 9: 17/10/1613 12: AAHt 23279

1: 07557 2: Rostock
3: Specht
4: Conradus 7: Repholt 8: Frisius orient 9: 00/10/1649 12: MUR III 159

1: 11499 2: Groningen
3: Speckhane
4: Gerardus 9: 29/03/1615 10: Phil 12: AAG 4 21: Everardus Speckhane uit Bremen was sinds 1581 prof iur te Helmstedt 22: Quellen und Forschungen 1983 6

1: 03636 2: Groningen
3: Spengman
4: Henricus 7: Groninganus 9: 01/05/1645 10: Phil 12: AAG 51

1: 00550 2: Franeker
3: Sperchemius
4: Franciscus 7: Sneek 9: 08/05/1626 10: Theol 11: 1607 12: AAF no 2290 13: Rixt Romkes 14: Tjerck Fransen 15: burgemeester van Sneek 16: Aechte Jetsesdr Petertilla 19: 1636

1: 04929 2: Jena
3: Speulda a
4: Henricus 7: Aurich 8: Frisius 9: 18/08/1647 12: MUJ 312 1647 187

1: 01371 2: Padua
3: Speulda a
4: Henricus 7: Aurich 8: Frisius orient 9: 25/10/1649 10: Iur 11: 21 12: tp no 451 14: Joachim Speulda 15: burgemeester van Aurich 20: imm Leipzig 1648; procurator natio te Padua 1650/51, syndicus 1651/52

1: 04042 2: Helmstadt
3: Speulda (Specilda a)
4: Joachimus 8: Frisius 9: 11/04/1612 12: AAHt 221114

1: 02851 2: Groningen
3: Speulda a
4: Joachimus 8: Frisius orient 9: 17/03/1615 10: Lit 12: AAG 2

1: 01000 2: Franeker
3: Speulda a
4: Wolfgang 7: Aurich 8: Frisius orient 9: 11/08/1641 10: Iur 12: AAF no 3847

1: 07518 2: Rostock
3: Speulda a
4: Wolfgangus 7: Aurich 8: Frisius 9: 00/07/1638 12: MUR III 114

1: 01862 2: Franeker
3: Sphue
4: Albertus 7: Emden 9: 14/04/1603 10: Ling, Theol 12: AAF no 734

1: 03728 2: Groningen
3: Spiegel
4: Leonardus, Andreae 7: Groningen 9: 28/08/1647 11: 19 12: AAG 56

1: 01309 2: Padua
3: Spiekerman
4: Georgius, Heloander 8: Frisius orient 9: 31/08/1570 10: Iur 12: tp no 145 18: 1583-1593 burgemeester van Norden 1592-1600 assessor Hofgericht 20: i.l.h.: Dr iur, imm Bologna 97 1575 en 1560 te Wittenberg. Was reeds lang voor zijn imm. in Padua, immers op 2712-1569 schreef hij in het AA van Jac. van Amersfoort, nr 131 met de bijvoeging Venetiis Patavium repetens. De tekst: INVIA VIRTUTI NULLA EST VIA Nobillissime Ameronghen, quod cum tibi menti observabitur, nullis peregrinationum itenerumque laboribus ac molestiis fractus, sapientiae suavem fructum meres.(volgt het wapen). aec amicitiae ac observantiae ergo, praedicto amico multis sibi nominibus carissimo devinctissimoque. (volgt ondertekening). Tijdens zijn studie in Wittenberg en Italie was hij in Frankrijk geweest als leerling van de grote Cujas, die hem prijst in zijn inaugurele rede te Valence op 145 1571.

1: 02220 2: Heidelberg
3: Spiekerman (Spikermanus)
4: Ludolphus 7: Emden 9: 26/03/1597 12: MUH II 187,13

1: 04590 2: Leiden
3: Spierinck
4: Antonius 7: Groningen 9: 30/04/1628 10: Iur 12: AAL 209

1: 12181 2: Köln
3: Spijck
4: Jacobus 6: pauper 7: Keulen 9: 20/08/1466 10: Art 12: AAK I 18: 1476-1500 prof med te Keulen 1485, 1499 stadsarts te Groningen 21: Dr med en Dr art 22: Keussen, Alte Universitaet 481; RF 1485.11, 1499.12

1: 01248 2: Franeker
3: Spithorst
4: Johannes 7: Groningen 9: 21/08/1647 10: Iur 12: AAF no 4625

1: 01106 2: Franeker
3: Spithorst
4: Johannes 8: Omlandus 9: 16/08/1644 10: Iur 12: AAF no 4238 16: Froucke Herodr Hayckens (1653) 18: 1660 nov advocaat te Groningen 19: 1667 a 20: 1649 18/9 Dr iur (PAF 30) 21: Dr iur 22: Duinkerken I 207; GAG R A IIIa 64

1: 03094 2: Groningen
3: Sprenger
4: Johannes 7: Groningen 9: 22/08/1628 10: Phil 12: AAG 20 14: Viglius Johannis Sprenger 21: grootvader Johannes Sprenger afk uit Duitsland was tussen ca 1578 en 1590 predikant in Friesland en van 1595 en 1615 predikant in de provincie Groningen 22: Duinkerken 180

1: 01644 2: Franeker
3: Sprengerus
4: Viglius, Johannis 9: 26/06/1595 10: Theol 12: AAF no 340 14: Johannes Sprenger 15: predikant 17: Johannes 20: sch. Doccumana 22: Col Kalma

1: 10818 2: Franeker
3: Sprong
4: Cornelius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 05/10/1639 10: Theol 12: AAF 3610 16: Johanna Maria Wittert 17: Claes, ged te Marrum 1660 18: 1650 notaris 21: afk uit Leeuwarden; testeert in 1671 te Leiden 22: RAF Hof van Fr MMM f 55, Copieën elders 6219; RAF Naamlijst notarissen

1: 00744 2: Franeker
3: Sprong
4: Fredericus 8: Frisius 9: 26/04/1632 10: Iur 12: AAF no 2831 13: Sietscke van Siccama 14: Sjoerd Sprong 15: kapitein bij de garde : 1622 volmacht landsdag voor Baarderadeel 17: geen 18: 1635 advocaat Hof volmacht landsdag 19: 1673 mei, begraven te Oosterlittens 21: Dr iur utr; Fredericus Sprong uit Oosterlittens werd in 1629 burger van Sneek 22: Stamboek II 139; RAF Hof van Fr MMM f 9, Statenarch M 11b f 133; GA Sneek 73 Burgerboek; P. Winsemius, Chronique van Vrieslant (Franeker, 1622) 911

1: 04714 2: Leiden
3: Sprong (Spronck)
4: Fredericus 7: Franeker 8: Frisius 9: 27/04/1635 10: Iur 11: 26 12: AAL 270

1: 00673 2: Franeker
3: Staak (Georgii)
4: Michael 7: Sneek 9: 03/02/1630 10: Ling, Phil 11: 1611 12: AAF no 2624 14: Georgius Michaelis Staak 15: schepen en burgemeester van Sneek 16: Fetje Steffens (1635) Tietie Francisci Bauckien Seerps 17: Rudolphus, predikant Wouter x Berber Ypes Pama Jurjen, bankhouder 18: 1635-1669 predikant te IJsbrechtum, Tjalhuizum en Tirns 19: 1669 april 22: Romein 360; Col Kalma; RAF Grafschriften Wymbritseradeel

1: 09600 2: Erfurt
3: Stacii
4: Bernhardus 7: Norden 9: 00/00/1410 12: MUER I 9024

1: 10775 2: Franeker
3: Staekmans
4: Wilhelmus 7: Franeker 9: 20/08/1612 10: Lit bon, Iur 11: 1597 12: AAF no 1365 13: Evertie Ghemmenich 14: Lambertus Staekmans 15: burgemeester van Franeker 16: Foeckien Ornia van Dokkum (1623) 17: Lambertus Anna x Johannes Isbrandi, raadsheer te Groningen Titia x Simon Carolus Oginsky, kapitein 18: 1630, 1636 burgemeester van Franeker 1632-1633, 1637 lid Raad van State; 1634-1636 lid Staten Generaal 1637-1639 lid gedep staten (S) 19: 1640 21: hoofdeling in de Ruigewaard; vriend van Huygens en Anna Maria Schurmans; Hooft zendt hem zijn Historien ter beoordeling; vader sticht proveniershuis te Franeker 22: Vrije Fries 29 64; Engels, Naamlijst St Gen 12; RAF Familiearch Kingma 616; GA Franeker 93 Resolutieboek f 1v, 34, 58; Breuker, Willem Staeckmans 1314; Engels, Naamlijst GS; Gen Jierboekje 1993 96; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1632-1637

1: 08838 2: Löwen
3: Stael
4: Egidius 7: Groningen 8: Frisius 9: 18/04/1548 12: MULO IV 36548 21: Aegidius Aegidii werd in 1567 kapelaan van Johannes van Ewsum en begiftigd met de prebende te Roden; = wrs Egbertus Stael, 1573 pastoor te Oldebert 22: RAG Familiearch Ewsum regest 582, 606

1: 02903 2: Groningen
3: Stael
4: Hemmo 9: 06/09/1621 10: Phil 12: AAG 11 18: 1628-1634 rechter van Westerwolde 20: ad bursam admissus 21: in 1637 getuige bij het aangaan van huwelijkse voorwaarden van Frouke Ockens en Jan Tholen te Winschoten 22: GAG Regeringsboek; Ned Leeuw 1988 382

1: 09502 2: Löwen
3: Stael (Stal)
4: Henricus 6: dives 7: Groningen 9: 18/12/1640 12: MULO V 374232

1: 02044 2: Franeker
3: Stael
4: Henricus, Egberti 7: Groningen 9: 20/08/1608 10: Theol 12: AAF no 1070 14: Egbertus Stael 15: 1573 pastoor in Oldberth (Tolbert?); predikant in Oostfriesland en Stedum 18: 1618-1628 predikant te Ten Boer, afgezet 21: schrijft zich in 1611 te Bremen in 22: Duinkerken 180; RAG Familiearch Ewsum 606; Ned Leeuw 1926 76

1: 03412 2: Groningen
3: Stael (Gerardi)
4: Johannes 7: Groningen 9: 01/08/1638 12: AAG 38 14: Geert Jansen 15: kistemaker 16: Annetien Clinge (1646) 18: 1648-1651 predikant te Bourtange 1651-1678 predikant te Nuis 19: 1678 dec 22: Duinkerken I 416; GAG klapper DTB

1: 05931 2: Köln
3: Stael
4: Wolterus 7: Groningen 8: Trai d 9: 30/10/1522 10: Art 12: AAK II 85251 20: 1523 17/11 det, 1525 21/3 inc

1: 10877 2: Orleans
3: Stalpart van der Wielen
4: Paulus 7: Groningen 9: 07/08/1624 10: Iur 12: Frijhoff, Etudiants 74

1: 02113 2: Angers
3: Stalpart (Stalpart van der Wielen)
4: Paulus 7: Groningen 9: 00/00/1626 10: Equit 12: EEA no 159 13: Cornelia Willebrants 14: Cornelius Augustijnsz 15: bode te Den Haag 18: advocaat en priester 20: stud Orleans 78 1624 (iur) 21: neef van Jan Baptist, dichter; waarschijnlijker: zoon van Jacobus Stalpert van der Wielen, 1610-1635 provinciearts te Groningen 22: Frijhoff, Etudiants 7475; Huisman, Stadsbelang 139-140

1: 00608 2: Franeker
3: Stamler (Stumleer)
4: Adolphus 8: Frisius orient 9: 04/10/1627 10: Iur 12: AAF no 2422

1: 03172 2: Groningen
3: Stamler
4: Adolphus 8: Frisius orient 9: 15/01/1631 10: Iur utr 12: AAG 24

1: 07449 2: Rostock
3: Stamler
4: Edzardus 8: Frisius orient 9: 00/12/1612 12: MUR III 7

1: 00330 2: Franeker
3: Stamler (Stumel)
4: Johannes, Joachimi 7: Holwerd 8: [Frisius orient?] 9: 00/00/1617 10: Phil, Theol 12: AAF no 1686

1: 06894 2: Marburg/Lahn
3: Stamlerus
4: Edzardus 8: Frisius orient 9: 01/11/1616 12: CSM IV 105

1: 07478 2: Rostock
3: Stammius
4: Iohannes 7: Jever 8: Frisius 9: 00/10/1618 12: MUR III 31

1: 07477 2: Rostock
3: Stammius
4: Minso 7: Jever 8: Frisius 9: 00/10/1618 12: MUR III 31

1: 04050 2: Helmstadt
3: Stammus
4: Minso 7: Jever 8: Frisius 9: 12/09/1612 12: AAHt 225151

1: 06458 2: Köln
3: Stangerus
4: Thomas 7: Kollum 9: 18/05/1563 10: Iur 12: AAK IV 2799

1: 01308 2: Padua
3: Stangerus
4: Thomas 8: Frisius 9: 17/04/1570 10: iur 12: tp no 144 18: 1575 raadsheer van markgraaf van Baden 21: lic iur; Regnerus Stangerus, geb ca. 1550 te Groningen werd in 1574 in Groningen tot priester gewijd en werd predikant in Duitsland, Twente en Utrecht 22: Abels, Broederen 115-116

1: 11020 2: Helmstadt
3: Stangius
4: Simon 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 10/05/1621 12: AAHt 286156

1: 05307 2: Köln
3: Stania (Stammen)
4: Jeppo 7: Dokkum 8: Trai d 9: 15/10/1509 10: Iur 12: AAK II 64611 13: Luts Jeppesd Stenstera 14: Gercke Stania 16: Sjouck Tjallinga Margaretha Taeckesd van Heemstra 17: Poppe Sjouck x Hayo van Holdinga, Tjaert Joostes van Burmania Luts x Jarich Tjallings van Botnia Popck 19: 1533 dec 21: heerschap, huldigt in 1515 Karel V 22: Stamboek I 371; RAF Doodboek; Worp, Historie V 153

1: 01202 2: Franeker
3: Stania
4: Wigerus, Nicolai 7: Kollum 8: Frisius 9: 25/08/1646 10: Phil 11: 1630 ca 12: AAF no 4507 13: Eltien Auckedr 14: Claes Wichers 15: koopman te Kollum 16: Cornelia Ruirdsma uit Dokkum (1653) 17: Nicolaus 18: 1660 arts en vroedschapslid Dokkum 1667 burgemeester van Dokkum 21: Dr med; testeert in 1692; werd in 1652 burger van Dokkum 22: Waringa, Beknopte geschiedenis 47; SAD 1 Resolutieboek Dokkum 558; RAF Copieën elders 6219; Kalma, Toezicht II 527; Gen Jierboekje 1993 141

1: 03849 2: Groningen
3: Stania (Stanja)
4: Wigerus, Nicolai 8: Frisius 9: 23/05/1650 10: Med 11: 21 12: AAG 61

1: 11167 2: Franeker
3: Stantius (Stancius)
4: Jacobus 7: Harlingen 9: 14/01/1650 10: Phil 12: AAF no 4920 14: Mauritius Stansius 15: predikant 16: Anna Rinsingh (1662) Cunera? Folckertsdr van der Camp 17: Johanna x ds Arnoldus Landreben 18: 1656-1668 predikant te Achlum en Hitzum 1668-1690 predikant te Pingjum en Zurich 19: 1690 juni 22: Romein 237, 323-324; Col Kalma

1: 00287 2: Franeker
3: Stantius (Jacobi)
4: Mauritius 7: Workum (Valdrichemus) 8: Frisius 9: 15/05/1616 10: Theol 12: AAF no 1593 14: wrs Franciscus Maurits Stans 15: rector te Workum 17: Jacobus, predikant Theodorus, volmacht dochter x hopman Hannama 18: 1619-1626 predikant te Molkwerum 1626-1632 predikant te Edens en Spannum 1632-1637 predikant in Broek in Waterland; 1637-1667 te Harlingen 19: 1667 eind 21: alumnus 22: Romein 187-188, 291, 405; Col Kalma

1: 11166 2: Franeker
3: Stantius
4: Theodorus 7: Harlingen 8: Frisius 9: 05/11/1650 10: Phil 11: 1629 12: AAF no 5077 14: Maurits Jacobs Stantius 15: predikant 16: Anskien Clingbyl 17: Adriana x Dr Gaius Boelens, secretaris van Wonseradeel 18: 1661-1705 vroedsman of burgemeester van Harlingen 1664, 1667 landdagslid; 1682-1688 stadssecretaris van Harlingen 1674, 1681, 1694, 1700 lid gedep staten 19: 1705 op 76 jarige leeftijd 22: RAF Grafschriften Harlingen; Placaatboek V 707, 759; Col Kalma; RAF, Van Ruyven, Stadsbestuur Harlingen

1: 06374 2: Köln
3: Stapelmoor
4: Fredericus 5: clericus Osn d 9: 00/05/1439 10: Iur can 12: AAK I 41010

1: 12093 2: Franeker
3: Stapert (Stapertt)
4: Dominicus 9: 04/06/1633 10: Phil 12: AAF no 2953

1: 04724 2: Leiden
3: Stapert (Staepert)
4: Dominicus 7: Franeker 9: 31/07/1636 10: Iur 11: 1616 te Driezum 12: AAL 279 13: Antje Siersma 14: Hans Douwes Stapert 15: ontvanger der Vijf Delen Binnendijks : burgemeester van Franeker 16: Sibrig Seerps 17: Broer Douwes, schoolmeester en dorpsrechter te Finkum (1676) Hanso, predikant 1657 vroedschapslid van Franeker 22: Gen Jierboekje 1955, 34, 87; Placaatboek V 598; Col Kalma; Telting, Register 716

1: 10558 2: Wurzburg
3: Stapert
4: Johannes, Adamus, Vomelius 7: Speyer 9: 14/12/1617 10: Iur 11: 1598 12: MAWU 118 13: Eva Winckelmann 14: Laurentius Stapert 22: Gen Jierboekje 1955 33

1: 10553 2: Wurzburg
3: Stapert
4: Johannes, Mauricius, Vomelius 7: Speyer 9: 12/05/1598 10: Iur 12: MAWU 44

1: 11557 2: Löwen
3: Stapert (Stapart)
4: Johannes, Johannis 7: Leodium 9: 28/02/1542 12: MULO IV 241179

1: 06601 2: Köln
3: Stapert
4: Johannes, Mauritii, Vomelius 9: 07/10/1599 10: Iur 12: AAK IV 18580 13: Eva Winckelmann 14: Laurentius Stapert 18: kanunnik te Speyer 19: 1614 22: Gen Jierboekje 1955 33

1: 06602 2: Köln
3: Stapert
4: Johannes, Vomelius 9: 30/12/1600 10: Iur 12: AAK IV 191108

1: 02250 2: Heidelberg
3: Stapert
4: Laurentius, Vomelius 8: Frisius 9: 19/09/1565 11: 1550 ca 12: MUH II 37,89 13: Sibrica d.v. kapitein Marcus Sicconis 14: Cyprianus Vomelius+ 15: prof iur te Mainz; lid Reichskammergericht Speyer : raadsheer van de Paltsgraaf 16: Eva Winckelmann 17: Johannes Maurizius Cyprianus Ambrosius Johannes Adamus 18: advocaat Reichskammergericht 19: 1604 21: Dr iur; + volgens Stamboek: Epo; UJD cujus diligentia, industria ac fide multi principes, multae provinciae ac civitates longe lateque toto imperio nituntur 22: De Wal 47; Gen Jierboekje 1955 33

1: 06603 2: Köln
3: Stapert (Stappart)
4: Petrus, Ambrosius, Vomelius 9: 19/01/1617 12: AAK IV 27277 13: Eva Winckelmann 14: Laurentius Stapert 22: Gen Jierboekje 1955 33

1: 05656 2: Köln
3: Stapert (Vomelius)
4: Sabinus 9: 04/11/1544 10: Iur 12: AAK II 990112 13: Tietza Oegema 14: Johannes Stapert 16: Ida Ebele Sicconis van Albada 17: Epo, assessor te Hennaarderadeel 18: jurist te Sneek, later te Emmerich 1558-1564, 1568-1569 burgemeester van Sneek 19: 1580 te Emmerik 20: lic iur utr 21: Mr, lic iur; broer van Cyprianus; werd in 1554 burger van Sneek; in 1580 uitgeweken 22: Petrus, De scriptoribus 224-225; RAF Familiearch Bungenberg 1; AAU 1888 349; GA Sneek 27 Burgerboek

1: 01219 2: Franeker
3: Staphorstius (Staphorst)
4: Alardus 8: Frisius 9: 21/11/1646 10: Phil 12: AAF no 4541 13: Trijntie Aledr 14: Johannes Staphorstius 15: predikant in Holland en Workum 16: Jildu Saarda (1654) 17: Johannes, 1679-1696 predikant te Garijp 18: 1657-1679 predikant te Garijp, Suameer en Eernewoude 19: 1679 febr 21: 1650 kandidaat 22: Romein 136; Col Kalma

1: 04031 2: Helmstadt
3: Staphorstius
4: Casparus 8: Frisius 9: 17/10/1613 11: 1586 of 1587 12: AAHt 23283 16: Maria Keuters 17: Abrahamus Nicolaus Samuel 18: 1618 predikant te Edam 1643 predikant te Dordt, 1673 emeritus 1651 extraord professor theol te Leiden 19: 1679 nov 21: schreef Worstelingen des Boetvaerdigen (1630); Carmen Epicinium (1656). Casparus Staphorstius uit Leeuwarden bezocht in 1613 het gymnasium te Bremen (Becker, Studenten 53); bestemd om predikant in OostIndie te worden, kon echter niet vertrekken 22: NNBW V 797-798; Troostenburg 411

1: 00266 2: Franeker
3: Staphorstius (Staephorstius)
4: Casparus 7: Leeuwarden 9: 03/07/1615 10: Theol 12: AAF no 1550 20: venit Brema huc ad nos

1: 00364 2: Franeker
3: Staphorstius (Staphorst)
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 17/02/1619 10: Med 12: AAF no 1746 13: Maycke van Benthem 16: Trijntie Alledr 17: Allardus, predikant Nicolaus, predikant Theodorus 18: 1622-1630 predikant te Zwaag 1630-1637 predikant te HensbroekObdam; 1637-1641 te Wormer 1641-1652 predikant te Workum 19: 1652 sept 21: biedt zich in 1647 aan als predikant voor OostIndie 22: Troostenburg 411; Romein 389; Col Kalma

1: 09678 2: Erfurt
3: Starck (Steck)
4: Hermannus (Harthmannus) 7: Groningen 9: 00/00/1461 12: MUER I 28736

1: 09591 2: Erfurt
3: Starcke (Starke)
4: Gerlacus 7: Groningen 9: 00/00/1405 12: MUER I 742

1: 09625 2: Erfurt
3: Starcke (Starke)
4: Johannes 9: 00/00/1425 12: MUER I 1344

1: 09597 2: Erfurt
3: Starcke
4: Lucas 9: 00/00/1409 12: MUER I 8829

1: 06680 2: Marburg/Lahn
3: Starkenborg (Starckenburg a)
4: Bartholomeus 8: Frisius 9: 00/00/1579 11: 1563 12: CSM III 32 13: Trijn Eijsma 14: Willem van Starckenborch 15: hoofdeling te Blija 16: Ebel van Grovestins 17: Agatha x Georg Frederik Holdinga thoe Schwartzenberg (1636) Jeannette x Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg (1636) 18: 1610-1617 kapitein van de garde van Prins Maurits; 1617-1620 ritmeester 1620-1621 kolonel infanterie 1625 commandant van Arnhem 19: 1637 maart 21: Stamboek I 375; Ned Leeuw 1951 169; Spanninga, Haskerlan 144-145; Bas, Ten Raa, Leger III 173-174, 229

1: 10674 2: Heidelberg
3: Starkenborg (Starkenburg)
4: Nicolaus 8: Frisius Groningensis, Mon d 9: 29/07/1553 12: MUH I 617

1: 05003 2: Basel
3: Starkenborg (Starckenburg a)
4: Nicolaus 6: Nobilis 8: Frisius 9: 00/00/1556 12: MUB II 9446 13: Bawe Friling 14: Bartholdus van Starkenborgh 16: Doedtje Evers Teth Juws van Unia 17: Bartholdus Aeltje x Feyo van Heemstra 19: 1573 april 21: vlucht in 1567, wordt Ung des principaux faulteurs des sectaires genoemd; in 1570 door Alva verbannen 22: Stamboek I 375, II 263; AAU 67 (1948) 210; Ned Leeuw 1951 164

1: 09224 2: Löwen
3: Starkenborg (Sterckenborch)
4: Nicolaus, Bartholdi 7: Groningen 9: 12/04/1548 12: MULO IV 36539 13: Bawe Friling 14: Barthold van Starckenborg 15: heer op Dijkemaborg te Garsthuizen 16: Tet Unia 17: Aeltje x Feye van Heemstra 19: 1574 sept a 21: hijzelf, zijn moeder en broers beeldenstormen in Garsthuizen; in 1570 verbannen 22: Formsma, Borgen 128; Ned Leeuw 1951 164

1: 07376 2: Rostock
3: Starkjohan
4: Alardus 7: Emden 9: 19/05/1492 12: MUR I 261

1: 02913 2: Groningen
3: Staveness
4: Martinus 9: 28/04/1622 10: Lit 11: 15 12: AAG 11

1: 06377 2: Köln
3: Staveren (Staurea de)
4: Aggo 9: 31/10/1506 10: Iur 12: AAK II 60280 21: = Aggo Johannis van Wijckel, op 10 april 1512 tot priester gewijd? 22: Gen Jierboekje 1955 84

1: 09545 2: Löwen
3: Staveren (Stavria de)
4: Alardus 7: Hollandiam (prope) 8: Trai d 9: 00/00/1427 12: MULO I 420

1: 10669 2: Heidelberg
3: Staveren (Stauria de)
4: Alardus (Ayllardus) 8: Trai d 9: 00/00/1392 12: MUH I 52

1: 06378 2: Köln
3: Staveren (Staurea de)
4: Alardus 9: 21/04/1516 10: Iur 12: AAK II 76121 21: Alardus Alberti van Staveren werd op 30 maart 1510 tot priester gewijd; Alla Abbes was in 1543 pastoor te Minnertsga 22: Gen Jierboekje 1955 81; Beneficiaalb 316

1: 11441 2: Löwen
3: Staveren (Staurie)
4: Albertus 8: Trai d 9: 07/06/1466 10: Decr 12: MULO II 17065 21: = vml Albertus Smyt, stud 1468 te Rostock

1: 09546 2: Löwen
3: Staveren (Stavria de)
4: Amelius 8: Trai d 9: 00/00/1427 12: MULO I 421 20: 1430 8/2 bac art; 1431 16/4 lic art 22: Reusens, Analectes 401

1: 07265 2: Rostock
3: Staveren (Staurie)
4: Arnoldus 8: Frisius 9: 24/05/1480 12: MUR I 218 21: = Arnoldus Tilmanni, stud 1475 iur can te Leuven?

1: 12203 2: Rostock
3: Staveren (Stavria de)
4: Conradus 9: // 12: MUR I 246 20: 1486 bac art 21: = Coert Gerrits, 1506 burger van Leeuwarden?; mr Conradus koopt in 1528/1529 een huis 22: Sipma OO I 366; RAF Rentmeestersrekeningen 1528/1529 f 13

1: 06379 2: Köln
3: Staveren (Staurie)
4: Dodo 8: Trai d 9: 22/08/1510 10: Iur 12: AAK II 66342

1: 12153 2: Prag
3: Staveren (Stauria de)
4: Egbertus 8: Trai d 9: 00/00/1394 10: Art 12: AAK I 7015 20: 1394 bac art

1: 06380 2: Köln
3: Staveren (Stauria de)
4: Egbertus 8: Trai d 9: 00/00/1392 12: AAK I 7015

1: 06381 2: Köln
3: Staveren (Staurie)
4: Engelbertus 9: 00/12/1513 10: Art 12: AAK II 72090 20: bursa Laurentiana; 1514 5/12 det, 1516 1/3 lic, 1518 13/4 inc 21: = Engelbertus Frederici, 1515-1525p pastoor te Wouterswoude? 22: Teunissen, Walden 99

1: 11447 2: Löwen
3: Staveren (Staurye)
4: Folkerus 8: Trai d 9: 10/06/1476 12: MULO II 34554

1: 06382 2: Köln
3: Staveren (Stauria de)
4: Fredericus 9: 00/00/1407 10: Iur 12: AAK I 1298 21: = Fredericus Petri stud 1410 te Erfurt?

1: 07236 2: Rostock
3: Staveren (Staurie)
4: Fredericus 9: 24/04/1478 12: MUR I 208

1: 06383 2: Köln
3: Staveren (Stauria de)
4: Gellius (Gello) 9: 00/00/1441 10: Iur 12: AAK I 44265

1: 06950 2: Rostock
3: Staveren (Stauriensis)
4: Gelmerus 9: 23/04/1429 12: MUR I 39

1: 06385 2: Köln
3: Staveren (Stauria de)
4: Henricus 9: 22/07/1489 10: Iur 12: AAK II 26426

1: 11451 2: Löwen
3: Staveren (Staurie)
4: Henricus 8: Trai d 9: 15/11/1477 10: Decr 12: MULO II 36731

1: 06913 2: Rostock
3: Staveren (Stauria de)
4: Hermannus 9: 03/05/1421 12: MUR I 9 20: 1423 20/9 bac art (MUR I 14)

1: 11449 2: Löwen
3: Staveren (Staurye)
4: Isbrandus 8: Trai d 9: 10/06/1476 12: MULO II 34556 21: = Isbrandus van der Leyen, priester, in 1526 doodgeslagen? 22: RAF Rentmeestersrek 1525-1526

1: 11419 2: Löwen
3: Staveren (Steveren) de
4: Jacobus 8: Trai d 9: 00/00/1447 12: MULO I 1614

1: 06952 2: Rostock
3: Staveren (Stauria de)
4: Jaricus 9: 28/01/1427 12: MUR I 26 21: stud 1429 te Leuven

1: 09547 2: Löwen
3: Staveren (Stavria de)
4: Jaricus 8: Trai d 9: 00/00/1429 12: MULO I 10132 21: stud 1427 te Rostock

1: 08666 2: Löwen
3: Staveren (Stavria de)
4: Johannes 8: Trai d 9: 06/07/1488 10: Decr 12: MULO III 5052 21: = vml Johannes Andreae, stud 1489 iur te Keulen

1: 06387 2: Köln
3: Staveren (Staurea de)
4: Johannes 5: clericus Trai d 9: 00/00/1406 10: Iur can 12: AAK I 1267

1: 09586 2: Erfurt
3: Staveren (Stauria de)
4: Johannes 9: 00/00/1395 12: MUER I 4613

1: 06914 2: Rostock
3: Staveren (Stauria de)
4: Johannes 9: 03/05/1421 12: MUR I 9 20: = Johannes Egberti?; 1435 bac art

1:*06922 2: Rostock
3: Staveren (Stauria de)
4: Sibrandus 6: pauper 9: 21/07/1421 12: MUR I 11 21: Sibrandus de Stauria, ord Premon krijgt in 1442 van de paus plenaria toegedeeld 22: Reimers, Papsturkunden 48

1: 06388 2: Köln
3: Staveren (Stauria de)
4: Johannes 8: Trai d 9: 00/00/1418 10: Iur 12: AAK I 20410 18: 1439, 1440 gardiaan van het franciscanerklooster te Groningen 21: genoemd in 1428 (broeder Johan van Staveren); broer van Coppo, burgemeester van Groningen 22: Bakker, Bedelorden 37, 250; AKG regest 126

1: 06389 2: Köln
3: Staveren (Stauria de)
4: Johannes 9: 00/00/1441 10: Iur 12: AAK I 44164

1: 11457 2: Löwen
3: Staveren (Stauric)
4: Ludolphus 8: Trai d 9: 19/10/1482 12: MULO II 46419

1: 06391 2: Köln
3: Staveren (Staurie)
4: Martinus 9: 27/07/1485 10: Iur economicum 12: AAK II 17524

1: 07074 2: Rostock
3: Staveren (Staurie)
4: Meinardus 9: 26/06/1462 12: MUR I 132

1: 06393 2: Köln
3: Staveren (Stauria de)
4: Odolphus 8: Trai d 9: 00/00/1399 10: Iur can 12: AAK I 974

1: 11448 2: Löwen
3: Staveren (Staurye)
4: Severinus 8: Trai d 9: 10/06/1476 12: MULO II 34555

1: 09550 2: Löwen
3: Staveren (Stavria de)
4: Simon 8: Leod d 9: 00/00/1429 12: MULO I 23022

1: 06397 2: Köln
3: Staveren (Stauria de)
4: Stephanus 9: 17/07/1489 10: Iur 12: AAK II 26422 21: stud 1488 iur can te Leuven

1: 08674 2: Löwen
3: Staveren (Stavria de)
4: Stephanus 8: Trai d 9: 26/07/1488 10: Iur can 12: MULO III 5178 21: stud 1489 iur te Keulen

1: 06392 2: Köln
3: Staveren (Staurie)
4: Suffridus (Sifridus) 9: 27/07/1485 10: Iur economicum 12: AAK II 17525

1: 06994 2: Rostock
3: Staveren (Stauria de)
4: Theodoricus (Tydericus) 9: 26/03/1437 12: MUR I 56

1: 06398 2: Köln
3: Staveren (Stauria de)
4: Theodorus 5: clericus Trai d 6: pauper 9: 00/00/1400 12: AAK I 9923

1: 07073 2: Rostock
3: Staveren (Staurie)
4: Theodorus (Tidericus) 9: 26/06/1462 12: MUR I 132

1: 06934 2: Rostock
3: Staveren (Stauria de)
4: Theodorus (Tidericus) 9: 20/10/1424 12: MUR I 19

1: 06399 2: Köln
3: Staveren (Stauria de)
4: Thomas 8: Trai d 9: 00/00/1413 10: Iur can 12: AAK I 1612

1: 07269 2: Rostock
3: Staveren (Staurie)
4: Tilemannus 9: 23/06/1480 12: MUR I 218

1: 06927 2: Rostock
3: Staveren (Stauria de)
4: Wernerus 9: 20/09/1423 12: MUR I 16

1: 11438 2: Löwen
3: Staveren (Staurie)
4: Wilbrandus (Wilrandus) 9: 07/06/1466 10: Decr 12: MULO II 17062

1: 11555 2: Löwen
3: Staveren (Stavrius)
4: Wilhelmus (Guilielmus) 9: 00/07/1541 12: MULO IV 228111

1: 04604 2: Leiden
3: Stechman (Stegman)
4: Bolardus (Boulardus) 7: Groningen 9: 22/08/1628 10: Theol 11: 1605 12: AAL 212 14: Hermannus Stechman 15: predikant te Groningen 16: Gesien Sigers (1630) 17: Hilletien x ds Hercules Terinckvelt 18: 1630-1648 predikant te Noorddijk 19: 1648 juni 22: Duinkerken I 416-417

1: 02211 2: Heidelberg
3: Stechman
4: Hermannus 7: Emden 9: 23/05/1582 12: MUH II 100,29

1: 05502 2: Geneve
3: Stechman
4: Hermannus 8: Frisius 9: 00/00/1585 12: LDR 1131

1: 05493 2: Geneve
3: Stechman
4: Hermannus 7: Emden 8: Frisius 9: 12/06/1584 10: Theol 11: 1560 12: LDR 922; V 615 17: Bolardus, predikant 18: 1590-1602 predikant te Wirdum (Oostfr) 1602-1635 predikant te Groningen 19: 1635 maart 22: Duinkerken I 416-417; Reershemius 231

1: 12000 2: Löwen
3: Stedum van
4: Hieronymus 9: 00/00/1630 12: Spanninga, Haskerlan 395

1: 00446 2: Franeker
3: Stedum a
4: Hieronymus, Egberti 7: Groninganus 9: 17/08/1622 10: Phil 12: AAF no 1963 18: 1637-1663 priester in de Zevenwouden, later te Joure 1639 pastoor van Oldeholtpade c.a. 22: A.B. de Jong, Katholiek Joure (Groningen, zj) 2325; Folk en Tsjerke II 207

1: 03783 2: Groningen
3: Steen (Stenius)
4: Hermannus 9: 03/12/1648 10: Phil 12: AAG 59

1: 03413 2: Groningen
3: Steenberg (Stienberg)
4: Johannes 7: Groningen 9: 27/08/1638 10: Phil 12: AAG 38 16: Frederica Alting, wed Hoisum (1666) 18: arts 21: Dr med 22: GAG DTB

1: 01015 2: Franeker
3: Steenkist
4: Ausonius, Gualtheri 7: Harlingen 9: 14/04/1642 10: Phil 11: 1622 12: AAF no 3910 13: Eelck Auckes 14: Gualtherus Johannis Steenkist 15: predikant te Wijnaldum 16: Aefke Jans (1659) 17: Eelckien x ds Tjardus Greydanus 18: pedagoog op SirtemaState te Engelum 1648-1669 predikant te Mantgum en Schillaard 19: 1669 sept 22: Romein 168; Col Kalma

1: 00165 2: Franeker
3: Steenkist a
4: Walterus, Johannis 7: Franeker 9: 02/04/1610 10: Phil 11: 1591 12: AAF no 1181 13: Margrietha Pietersdr van Damme 14: Johannes Wouters 15: herbergier te Franeker 16: Eelck Auckes van Balk (1618) 17: Ausonius, predikant 18: 1617-1627 predikant te Wijnaldum 19: 1627 maart 22: Romein 204; Col Kalma

1: 06071 2: Köln
3: Steenmesseler
4: Rudolphus, Focke 6: pauper 7: Groningen 9: 14/05/1478 10: Art 12: AAK II 40119 20: 21/6 1479 det

1: 02274 2: Heidelberg
3: Steenwijk (Steinwick)
4: Rudolphus 8: Frisius 9: 06/03/1569 12: MUH II, 50,25 17: Henricus Ludolphi ?, predikant 22: Col Kalma

1: 11698 2: Rostock
3: Stegeman
4: Bartholomeus 7: Warns (Warnensis) 9: 00/05/1564 12: MUR II 152 21: Gerardus Stegeman was 1533-1541 schepen van Leeuwarden 22: GAL Klapper magistraat

1: 06314 2: Köln
3: Stegman
4: Dominicus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 28/09/1555 10: Art 12: AAK II 1093217 21: Dominicus Stegman verkoopt in 1564/1565 land 22: RAF Rantmeestersrek 1564/1565 15

1: 09291 2: Löwen
3: Stegman (Stegheman)
4: Hermannus 7: Leeuwarden 9: 08/08/1549 12: MULO IV 389144

1: 10006 2: Wittenberg
3: Steinardi
4: Christophorus 7: Norden 8: Frisius 9: 00/04/1599 12: MUW II 455

1: 00653 2: Franeker
3: Steinfort van
4: Feddo 7: Emden 9: 18/06/1629 10: Theol 12: AAF no 2555

1: 06480 2: Köln
3: Steinharst
4: Everardus 8: Frisius 9: 01/11/1621 10: Art 12: AAK IV 31136

1: 02716 2: Wittenberg
3: Stella de
4: Christianus 8: Frisius 9: 00/12/1543 12: AAW 208

1: 09001 2: Löwen
3: Stella de
4: Johannes 8: Frisius 9: 25/06/1549 12: MULO IV 389112 21: = Johannes Alberti de Stellingwerf, stud 1550 te Keulen?

1: 09429 2: Löwen
3: Stellincwerf de
4: Johannes 9: 19/06/1536 12: MULO IV 13879 21: = Hans Jellis, 1558, 1580 grietenijsecretaris van Schoterland, in 1583 in gevangenschap gestorven? 22: It Beaken 31 (1969) 189

1: 00103 2: Franeker
3: Stellingwerf (Stellingwerff)
4: Fredericus 9: 17/05/1606 10: Iur 11: 1590 ca 12: AAF no 921 14: Pieter Andries 15: notaris : 1601 secretaris van Hennaarderadeel 16: Cuniertken Huycx (1611) 18: 1608 privaatdocent filosofie te Franeker 1612 advocaat te Bolsward; 1616-1617 advocaat en conrector te Bolsward 1617-1622 rector latijnse school te Sneek 19: 1622 te Sneek 20: afk uit Wommels 21: Dr; schreef De constitutione logices disputatio scholastica tegen aristotelische scholastiek (1620), Polityck discours nopende de staet van Frieslandt (1617) 22: NNBW X 972; Galama, Wijsgerig onderwijs 8285; Breuker, Japix II 543; RAF Hof van Fr MMM f 7; RAF klapper DTB Bolsward

1: 09428 2: Löwen
3: Stellingwerf (Stellincwerf de)
4: Gellius 9: 14/06/1531 12: MULO IV 5660 18: priester deken Leeuarder seendstoel 21: = Jelte Thomasz, is in 1566 56 jaar, heeft in 1540 een beneficie in Leeuwarderadeel of (eerder) Jello Nicolai, maart 1532 (institutie) vicaris te Nijetrijne, 1560 pastoor van Oldetrijne 22: Mol, Aenbrengh 29; AAU 42 (1916) 320, 325

1: 06462 2: Köln
3: Stellingwerf (Stellinchvarius)
4: Godfridus 6: pauper 9: 11/06/1560 10: Art 12: AAK IV 9239 21: Godfridus Godfridi was ca 1561 kerkvoogd te Wolvega 22: AAU 42 (1916) 347

1: 06608 2: Köln
3: Stellingwerf (Stelligwerffius)
4: Jacobus 9: 23/05/1562 10: Phil 12: AAK IV 2084 18: 1578-1584 predikant te Sneek 1584 predikant te IJsbrechtum, 1585 te Hemelum 1598-1599 predikant te Ooststellingwerf en Oldeberkoop 19: 1624 21: = wrs Jacobus Rodolphi uit Oosterwolde, eerst kloosterling in convent van Bergum? 22: Romein 359, 667; Col Kalma

1: 09403 2: Löwen
3: Stellingwerf (Steellinckwerf)
4: Jasperus 7: Spanga 9: 00/08/1550 12: MULO IV 410108

1: 06605 2: Köln
3: Stellingwerf (Stelligwerffgius a)
4: Johannes 9: 23/05/1562 10: Iur 12: AAK IV 2081 18: 1579 advocaat Hof 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 3

1: 06604 2: Köln
3: Stellingwerf (Stellingworff)
4: Johannes 9: 24/07/1562 10: Art 12: AAK IV 2198 18: 1594 schoolmeester te IJsbrechtum 21: of: = Johannes Petri Sannes, 1578-1582 grietman van Weststellingwerf; 1605-1616 grietman te Visvliet x Bauck Claesdr? (Andreae, Nalezing 126-127; RAG HJK 2); een Jan Stellingwerf was huisonderwijzer van Abel Coenders 22: Bijdragen...Groningen IX 48; Kalma, Classisboek Sneek 44

1: 00336 2: Franeker
3: Stellingwerf (Stellingwerff)
4: Lambertus 8: Frisius 9: 00/05/1618 10: Iur 12: AAF no 1697

1: 10878 2: Wittenberg
3: Stellingwerf (Stellingwerff)
4: Matthias 8: Frisius occid 9: 00/09/1573 12: MUW II 239

1: 06406 2: Köln
3: Stellingwerf (Stellinckwerfius)
4: Nicolaus 8: Frisius 9: 03/05/1558 10: Art 12: AAK II 111877 16: Rints Tzommesdr 18: derde deurwaarder van het Hof 19: 1581 te Groningen met vrouw en huishouding 20: bursa Laurentiana; 1558 15/11 adm ad bac, 1560 14/3 inc, pauper 21: Mr; in 1580 uitgeweken; zelfde wapen voert Upco Reyntjes, secretaris van Weststellingwerf; Claes Simonsz Stellingwerf, schutter zweert in 1566 Philips II trouw 22: AAU 1888 333; It Beaken 1969 161; Vrije Fries 9 411

1: 09430 2: Löwen
3: Stellingwerf (Stellincwerf de)
4: Petrus 9: 19/06/1536 12: MULO IV 13878 21: vml Petrus Foppens van Steggerda, 1539 (institutie) vicaris te Oldeberkoop; 1544 pastoor te Steggerda, noemt zich dan jong en onkundig in zaken van geestelijke opkomsten, vlm zoon van Foppe Pier Reynders, grondbezitter te Steggerda 22: Beneficiaalb Zevenw 83, 85; AAU 42 (1916) 321

1: 05695 2: Köln
3: Stellingwerf (Stellinckwerff)
4: Tinco (Tinko) 8: Frisius 9: 30/03/1556 10: Art 12: AAK II 109980

1: 11666 2: Rostock
3: Stenbycker
4: Wolterus 7: Groningen (Gronen) 9: 29/05/1495 12: MUR I 277

1: 03594 2: Groningen
3: Stenius
4: Alardus 9: 09/05/1644 10: Phil 12: AAG 49

1: 05324 2: Köln
3: Stenstera (Stenstra)
4: Sibrandus 7: Dokkum 8: Trai d 9: 23/12/1512 10: Iur 12: AAK II 70591 13: Eet Sybrandsdr van Ropta 14: Jeppe van Stenstera jr uit Foudgum 16: Saepck Werpsdr van Ydtsma wed Taco Douwes van Aebinga 17: Fedt, geb te Keulen (1517) x Rienck Douwes van Burmania en Frans Wytzes van Camminga Frau, geb te Kampen (1518) x Hero Douwes van Burmania Jouck geb te Kampen (1520) x Ade Agges van Walta en Sixtus Kempodr van Donia 21: testeert in 1521, begraven te Kampen 22: Stamboek I 372, II 259

1: 02965 2: Groningen
3: Stenvort van
4: Feddo 7: Emden 9: 17/10/1623 10: Theol 12: AAG 13

1: 06990 2: Rostock
3: Stephani (Steffani)
4: Henricus 7: Leeuwarden 9: 03/06/1436 12: MUR I 54

1: 04638 2: Leiden
3: Stephani
4: Jacobus 7: Leeuwarden 9: 20/05/1631 10: Med 11: 22 12: AAL 235 13: Sieucke 18: 1654 burgemeester, in 1657 oudburgemeester van Leeuwarden 19: 1660 jan 21: = Jacobus Pastou? 22: Kalma, Classisboek Franeker 316; Gen Jierboekje 1966 87, 89

1: 02036 2: Franeker
3: Stephani
4: Johannes 9: 24/05/1608 11: 1591 12: AAF no 1053 16: Geelcke Henrici Ennema 18: 1613-1649 predikant te Oudega, Idzega en Sandfirden 19: 1648 maart 20: sch. Snecana 22: Romein 379; Col Kalma

1: 03316 2: Groningen
3: Stephani
4: Martinus 6: gratis 7: Groningen 9: 14/08/1635 10: Phil 12: AAG 32 21: = Martinus Stephani uit Sappemeer x Hebeltjen Jans (1655)? 22: RAG klapper DTB

1: 07246 2: Rostock
3: Stephani (Stoffani)
4: Reinerus 7: IJlst 9: 26/05/1479 12: MUR I 213

1: 00893 2: Franeker
3: Sterckius
4: Johannes, Fredericus 9: 12/10/1638 10: Hum 12: AAF no 3513

1: 09761 2: Erfurt
3: Sternsee (Sternsehe a)
4: Carolus 8: Frisius 9: 00/00/1567 12: MUER II 41715 13: Cnier van Ropta 14: Christophorus van Sternsee 15: kolonel, drost van Harlingen : 1553-1560 grietman van Barradeel 16: Luts van Camminga, d.v. Menno en Luts Gerroltsd van Herema 17: kinderloos 18: 1597-1615 administrateur van het Klaarkampster weeshuis 19: 1615 mei 22: Stamboek I 5; Hallema, Klaarkampster weeshuis 252

1: 09261 2: Löwen
3: Sternzee a
4: Carolus 6: nobilis 7: Leeuwarden 9: 14/11/1565 12: MULO IV 70264

1: 11639 2: Tubingen
3: Stickel
4: Johannes, Eberhardus 7: Groningen 9: 07/08/1577 12: Mat Tub 56264

1: 06616 2: Marburg/Lahn
3: Stickhausen a
4: Eilardus 8: Frisius 9: 08/11/1561 12: CSM II 48

1: 04149 2: Leiden
3: Stickhusanius
4: Hero 8: Frisius [orient] 9: 15/11/1580 10: Iur 12: AAL 8

1: 11027 2: Helmstadt
3: Stickhusen
4: Hayo 8: Frisius [orient] 9: 01/02/1622 12: AAHt 290135

1: 06689 2: Marburg/Lahn
3: Stickhusen
4: Hieronymus 8: Frisius [orient] 9: 05/07/1583 12: CSM III 43

1:*07696 2: Rostock
3: Stickhusen
4: Hermannus 8: Frisius orient 9: 08/08/1519 12: MUR II 75

1: 03299 2: Groningen
3: Stienberg
4: Jelmerus, Ewens 9: 05/12/1634 10: Phil 12: AAG 31

1: 06319 2: Köln
3: Stiens (Steynss)
4: Gabrielus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 09/03/1521 10: Art 12: AAK II 83223

1: 12368 2: Rostock
3: Stiens (Steens)
4: Johannes 8: Frisius occid 9: 10/25/1512 12: MUR II 50

1: 05685 2: Köln
3: Stiens, Steen (Stain)
4: Stephanus 8: Frisius 9: 20/09/1503 12: AAK III 1338 21: Een heer Stenert was rond 1543 pastoor te Nes (Westdongeradeel) 22: Boelens, Nes 51

1: 01118 2: Franeker
3: Stienstra
4: Hanso 7: Franeker 9: 31/12/1644 10: Phil 12: AAF no 4291 21: = Johannes Cornelii Steenstra, 1654 schoolmeester te Witmarsum, 1665-1672 te Zurich of J. van Stiensma, in 1664 aangesteld tot postmeester van Friesland tegen 2000 gulden? 22: Sannes, Schoolmeesters van Wonseradeel; Register resolutien 772

1: 03360 2: Groningen
3: Stientiens
4: Hermannus 7: Groningen 9: 22/08/1636 10: Phil 12: AAG 34

1: 00953 2: Franeker
3: Stijlhof
4: Jacobus 7: Leeuwarden 9: 08/06/1640 10: Iur 12: AAF no 3688

1: 09481 2: Löwen
3: Stijlhof (Steylhost)
4: Jacobus 6: dives 7: Leeuwarden 9: 26/01/1641 12: MULO V 381473

1: 11588 2: Löwen
3: Stingema
4: Bernardus (Betzardus) 7: Oosterzee 9: 08/06/1565 12: MULO IV 693105

1: 03427 2: Groningen
3: Stint
4: Ludolphus, Henrici 9: 22/02/1639 12: AAG 39 21: Ludolphus Henrici verbleef sinds 1632 in de burse van het Fraterhuis 22: Gron Volksalmanak 1851 114

1: 00999 2: Franeker
3: Stirenbourg
4: Henricus 7: Aurich 8: Frisius orient 9: 11/08/1641 10: Iur 12: AAF no 3846

1: 07275 2: Rostock
3: Stock
4: Ludolphus 7: Loppersum 9: 12/11/1480 12: MUR I 220 18: 1513 prebendaris van de Nicolauskerk te Middelstum 19: 1513 ca 22: RAG Familiearch Farmsum regest 268

1: 07284 2: Rostock
3: Stockhan
4: Bernardus 8: Frisius 9: 21/06/1481 12: MUR I 223

1: 00210 2: Franeker
3: Stockman
4: Jacobus 8: Frisius 9: 04/04/1611 10: Theol 12: AAF no 1261 18: 1630, 1649 schoolmeester te Allingawier 21: verzoekt in 1620 toelating als predikant; moet patientie hebben; Jasperus Petri Stockman was 1584-1599 ds te Winsum 22: Romein 288; Kalma, Classisboek Bolsward 216, 344; Kalma, Classisboek Franeker 185

1: 02659 2: Wittenberg
3: Stoeffer
4: Johannes 7: Jever 8: Frisius [orient] 9: 00/00/1526 12: AAW 127

1: 07471 2: Rostock
3: Stoever
4: Christophorus 7: Jever 8: Frisius 9: 00/07/1617 12: MUR III 27

1: 04051 2: Helmstadt
3: Stoever (Stoveri)
4: Christophorus 7: Jever 8: Frisius 9: 12/09/1612 12: AAHt 225152

1: 00903 2: Franeker
3: Stonebrink (Stoenebrinck)
4: Jacobus 7: Leeuwarden 9: 11/02/1639 10: Lit 12: AAF no 3544 14: Hendrik Harmens of Mattheus Stonebrink 15: koopman resp notaris 16: Willemke Dircks 18: 1648-1677 predikant te Tzummarum, afgezet 21: vervalst zilver, geeft zoon de schuld; fraudeert met collectes en belastingen 22: Romein 217, 220; Col Kalma; RAF Naamlijst notarissen

1: 01334 2: Franeker
3: Stonebrink
4: Johannes, Henrici 7: Leeuwarden 9: 26/01/1649 10: Phil 12: AAF no 4808 14: Henricus Harmens? 15: koopman 16: Antie Lambertus Lieuwesdr Ooms Jannigje Pieter Stevensdr 17: Henricus, schoolmeester 18: 1653-1693 predikant te St Jacobiparochi 19: 1693 aug 21: veel klachten over dronkenschap 22: Romein 224; Col Kalma

1: 02150 2: Utrecht
3: Storc
4: Albertus H. 8: Frisius orient 9: 00/00/1646 10: Ling lat 12: ASU 13

1: 04019 2: Helmstadt
3: Storgaeus
4: Justus 7: Groningen 9: 31/07/1603 12: AAHt 16878

1: 05961 2: Köln
3: Stoter (Teuter)
4: Henricus 9: 14/10/1440 12: AAK I 430109 18: 1468-1476 secretaris van Groningen 1459-1461 professor te Keulen; 1473-1474 gezant naar keizer Frederik 1457-1465 provisor H. Geestgasthuis te Groningen; 1471 rector scoliarum; 1476 rector en vicaris van het St Johannesaltaar in de Maartenskerk; ca. 1483 proost van Humsterland 19: 1490 p 20: 1447 19/6 bac decr, 1459 19/6 Dr decr 21: Dr iur can 22: NNBW II 1385; Bijdragen...Groningen X 88; Keussen, Alte Universitat 454; RF 1476.13, 1478.3; GAG PK regest 256; Emmius, Rerum 396; Bakker, 'Huusman' 107; Reimers Urkundenbuch III nr 607

1: 12172 2: Köln
3: Stoter (Teuter)
4: Hermannus 7: Groningen 9: 14/10/1440 10: Art 12: AAK I 430108 20: minor

1: 05449 2: Köln
3: Straeckholt
4: Johannes 6: pauper 8: Emden (prope) 9: 18/05/1474 10: Art 12: AAK I 86864

1: 04577 2: Leiden
3: Straetman
4: Abrahamus 7: Groningen 9: 29/06/1627 10: Theol 11: 23 12: AAL 202

1: 02931 2: Groningen
3: Straetman (Straetmannus)
4: Abrahamus 9: 19/07/1622 10: Theol 11: 1604 12: AAG 12 14: Andreas Straetman 15: predikant 16: Willemtien Alberts (1633) 18: 1633-1667 predikant te Zuidwolde (Gr) 19: 1667 april 21: bezoekt na studie Engeland, tekent in Londen AA van Theodorus Eyssonius 22: Bijdragen...Groningen VIII 87; Duinkerken I 423-424

1: 00641 2: Franeker
3: Straetman (Straatman)
4: Abrahamus 8: Omlandus 9: 13/10/1628 10: Theol 12: AAF no 2510

1: 10273 2: Franeker
3: Straetman
4: Andreas 9: 27/05/1594 10: Theol 12: AAF no 281 18: 1598-1608 predikant te Saaksumhuizen 1608-1616 predikant te Saaksumhuizen en Mensingeweer 19: 1616 ca 22: Duinkerken 183

1: 10318 2: Franeker
3: Straetman
4: Joachimus 7: Lippe 9: 20/04/1596 10: Theol 12: AAF no 378 18: 1596-1601 predikant te Winsum 1601-1605 predikant te Leer, ontslagen 22: Duinkerken 183

1: 04048 2: Helmstadt
3: Stram
4: Joannes 6: gratis 7: Hellmershusen 8: Frisius 9: 13/08/1612 12: AAHt 225100

1: 03261 2: Groningen
3: Strating (Gerardi)
4: Everardus 7: Groningen 9: 03/01/1634 10: Phil 11: 20 12: AAG 29

1: 04775 2: Leiden
3: Strating
4: Everardus, Gerardi 8: Frisius 9: 22/07/1639 10: Theol 11: 1616 april 12: AAL 306 13: Wye Eppens 14: Gerardus Everardi Velthuis 15: predikant te Bellingwolde 16: Edina Sibrands 17: Sibrandus, luitenant 19: 1650 dec 21: Everhardus Strating uit Bellingwolde bezocht in 1636 het gymnasium te Bremen (Becker, Studenten 53); poogt in 1644 predikant te Harkstede en in 1649 te Oostwold (Old.) te worden 22: Ned Leeuw 1986 453-454; GAG Archief familie Stratingh 1

1: 03235 2: Groningen
3: Strating (Stratingius)
4: Everardus 7: Bellingwolde 9: 09/05/1633 12: AAG 28

1: 00936 2: Franeker
3: Strating
4: Everardus, Gerardi 8: Omlandus 9: 27/03/1640 10: Theol 12: AAF no 3655

1: 07810 2: Rostock
3: Strick (Stuck)
4: Gerardus 7: Groningen 9: 04/06/1507 12: MUR II 30 21: = Gerardus Stickeri, gest voor 1563, pastoor te Kuinre? 22: AAU 42 (1916) 313

1: 06234 2: Köln
3: Strick (Stryck)
4: Wilhelmus 6: pauper 7: Groningen 9: 25/05/1489 10: Art 12: AAK II 258141 20: bursa Laurentiana; 1490 7/6 det, 1492 9/4 inc

1: 05727 2: Köln
3: Stricker (Striker)
4: Johannes 7: Groningen 9: 27/04/1440 10: Art 12: AAK I 42141 13: zuster van Johan Wobbeken 18: 1462, 1472 pastoor te Appingedam 1472, 1484 a proost te Leens 19: 1484 20: 1441 28/11 det, 1444 12/5 inc 21: Mr; = Johannes Tinctoris of Verver; vermeld op de lijst van gestorvenen van de Kalendebroeders te Groningen; ook genoemd in 1458; vernieuwt in 1472 de gildebrief van de kremers van Appingedam 22: Driessen, Monumenta 613; Reimers, Papsturkunden 100; Cleveringa, Rechtsbestel 17; GAG RvR 208; RF 1462.15; AKG regest 375

1: 03904 2: Helmstadt
3: Stricker
4: Rudolphus 7: Esens 8: Frisius 9: 03/05/1583 12: AAHt 4117

1: 05069 2: Basel
3: Strigelius (Martini)
4: Dominicus 7: Leeuwarden 8: Frisius occid 9: 00/00/1605 12: MUB III 6422 20: 1606 8/5 Dr iur utr

1: 01810 2: Franeker
3: Strigelius (Martini)
4: Dominicus 7: Leeuwarden 9: 20/06/1601 10: Iur 12: AAF no 655 16: Anke Jansdr de Blocq (1608) 18: 1606 advocaat Hof 22: RAF Hof van Fr MMM f 6v; GAL Klapper DTB

1: 04022 2: Helmstadt
3: Strigelius (Martinides)
4: Dominicus 8: Frisius 9: 25/06/1604 12: AAHt 17546

1: 11055 2: Helmstadt
3: Striker
4: Enno 8: Frisius [orient] 9: 21/01/1605 12: AAHt 17812

1: 09970 2: Wittenberg
3: Striker
4: Rudolphus 7: Esens 8: Frisius 9: 00/06/1586 12: MUW II 336

1: 02803 2: Wittenberg
3: Stromer
4: Richardis 8: Frisius 9: 07/06/1559 12: AAW 361

1: 03992 2: Helmstadt
3: Stromerus
4: Henricus 8: Frisius 9: 19/05/1598 12: AAHt 136129

1: 06500 2: Köln
3: Stromius
4: Joachimus 9: 24/03/1578 10: Art 12: AAK IV 10837

1: 10423 2: Franeker
3: Stroombergius
4: Henricus 9: 13/10/1600 10: Art mag, Theol cand 12: AAF no 598 18: 1604 conrector te Utrecht; 1606 rector te Oldenzaal 1606-1608 predikant te Anlo, afgezet wegens dronkenschap 21: Antonius Stroombergius werd in 1599 predikant in de provincie Groningen 22: Duinkerken II 425; Romein, Drenthe 2123; Napjus, Lindeboom, Hooglerearen geneeskunde

1: 00800 2: Franeker
3: Struikborg (Struickborch)
4: Theodorus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 28/04/1636 10: Ling, Art 12: AAF no 3232 18: 1641-1644 predikant te Dongjum 1644-1662 predikant te Vrouwenparochie 19: 1662 22: Romein 102, 241

1: 03935 2: Helmstadt
3: Struuck (Strunck)
4: Joachimus 7: Winsemius 9: 20/09/1588 12: 72115

1: 06815 2: Marburg/Lahn
3: Struvingius
4: Hilmerus 7: Norden 8: Frisius orient 9: 17/04/1600 12: CSM III 130

1: 03999 2: Helmstadt
3: Struvingius (Strifengius)
4: Hilmerus 7: Aurich 8: Frisius 9: 16/09/1599 12: AAHt 144103

1: 07519 2: Rostock
3: Stuerenburgk
4: Henricus 7: Aurich 8: Frisius 9: 00/07/1638 12: MUR III 114

1: 03339 2: Groningen
3: Stullinga
4: Durandus 8: Omlandus 9: 20/02/1636 10: Phil 12: AAG 33 18: 1640 landdagscomparant voor Lettelbert 1645, 1648 serviesmeester 1654 kerkvoogd van Lettelbert 21: Duurt Stullinga was 1613-1620 herhaaldelijk landdagscomparant voor Leegkerk 22: RAG Comparanten; RAG klapper resol GS

1: 05967 2: Köln
3: Stuurman (Stoerman)
4: Henricus 7: Groningen 9: 00/09/1471 10: Theol 12: AAK I 82849 18: custos min Coloniensis 1469 gardiaan van klooster te Groningen; franciscaner monnik 20: bac theol; nihil solvit nisi a bedelli, quia frater minor et amicus rectoris [Heynricus Tegelen] singularis 21: dringt bij Groninger stadsbestuur aan op verbetering van de tucht der monniken; brengt in 1469 de minderbroeders tot de observantie 22: Diest Lorgion, Praedinius 10; Bakker, Bedelorden 250; Zuidema, Frederici 18

1: 07132 2: Rostock
3: Stuurman (Stureman)
4: Johannes 7: Groningen 9: 13/10/1469 12: MUR I 162 21: Johannes Stuurman, raadsheer (consul) in 1439 en burger van Groningen verkoopt in 1447 land 22: RAG Familiearch Ewsum regest 41; AAU 32 (1907) 81

1: 00068 2: Franeker
3: Stuyvesandt (Johannis)
4: Balthasar 7: Dokkum 9: 22/05/1605 10: Theol 12: AAf no 872 14: Johannes Balthasar 15: herbergier te Dokkum 16: Margaretha Hardenstein Stijntje Pieters van Haarlem 17: Petrus 18: 1619 ca 1622 predikant te Scherpenzeel 1622-1634 predikant te Berlikum 1634-1637 predikant te Delfzijl 19: 1637 21: kreeg in 1606 een pensie van 77 cg; schreef Disputatio theol secunda de Essentia Divina, praeside Henricus Antonides (1605) 22: Romein 94, 654; Kalma, Dokkum 4; Col Kalma; Van der Meer, Boarnen 111

1: 00669 2: Franeker
3: Stuyvesandt (Stuifsandt)
4: Petrus 7: Scherpenzeel 8: Frisius 9: 12/01/1630 10: Ling, Phil 11: 1612 ca 12: AAF no 2617 14: Balthasar Stuyvesant 15: predikant 18: 1642 goeverneur van Curacao 1644 goeverneur van de ABC eilanden goeverneur van Nieuw Nederland 19: 1672 te New York 22: Duinkerken 184

1: 03921 2: Helmstadt
3: Suchten (Soechtingius)
4: Henningius 7: Groenningen 9: 01/05/1587 12: AAHt 64147 20: afk uit Danzig

1: 01144 2: Franeker
3: Suchten a
4: Henricus 6: Nobilis 7: Holwerd 8: Frisius 9: 24/05/1645 10: Phil 12: AAF no 4335 13: Tjets van Tjessens 14: Henricus van Suchten 15: kapitein, is in 1637 te Delfzijl; edelman uit Danzig 21: Henricus van Suchten verblijft in 1657 te IJlst 22: Stamboek II 33, 198, 214; De Marne 1974/1975 2; Kalma, Toezicht II 528

1: 11706 2: Köln
3: Suderhusen de
4: Alardus 8: Mon d [Frisius orient] 9: 00/00/1397 10: Iur can 12: AAK I 8715

1: 07335 2: Rostock
3: Suderhusen
4: Nicolaus 8: Frisius orient 9: 30/04/1486 12: MUR I 245

1: 07377 2: Rostock
3: Suderhusen
4: Rembertus 7: Emden 9: 19/05/1492 12: MUR I 261

1: 05355 2: Köln
3: Suderhusen
4: Rodulphus 7: Emden 9: 20/05/1489 10: Art 12: AAK II 257111

1: 04392 2: Leiden
3: Suerbeeck a
4: Wilhelmus (Guilielmus) 7: Groningen 9: 08/10/1615 10: Iur 11: 24 12: AAL 122

1: 00195 2: Franeker
3: Suerbeek
4: Wilhelmus 7: Groningen 9: 03/09/1610 10: Phil 12: AAF no 1229 18: 1616, 1618 advocaat 1621, 1626 redger 21: Dr 22: RAG Familiearch Lewe 126; GAG RA IIIa 18; RAG Klapper resol GS

1: 01868 2: Franeker
3: Suffridi
4: Aemilius 7: Franeker 9: 29/04/1603 10: Phil, Theol 12: AAF no 741 13: Sjouck Watnia 14: Sjoerd Jensma 16: Jeltje Lolckes van Rheen Lutske Jansdr Lycklama 17: Sjouckje x Zacharias Huber Rintje x N. Attema Lolcke x Bauck Allinga (1623) 21: kreeg in 1606 een pensie van 77 cg; een Aemylius Suffridi was predikant te Nichtevecht 22: Stamboek II 273-274; Van der Meer, Boarnen 111; Kalma, Toezicht 390

1: 07213 2: Rostock
3: Suffridi (Cifridi)
4: Ciricus (Sericus) 7: Harlingen 9: 11/06/1476 12: MUR I 198 21: in 1496 en 1503 is Mr Cyricus pastoor te Franeker 22: Hallema, Martini 89; Pax 192

1: 11821 2: Köln
3: Suffridi
4: Dodo 7: Sneek 9: 22/07/1489 10: Iur 12: AAK II 26425 21: = Dominicus Tettema?

1: 11330 2: Rostock
3: Suffridi (Sifridi)
4: Dodo 8: Trai d 9: 09/11/1508 12: MUR II 37

1: 07168 2: Rostock
3: Suffridi (Sifridi)
4: Fredericus 7: Esens 9: 07/11/1472 12: MUR I 178

1: 07006 2: Rostock
3: Suffridi (Sifridi)
4: Fredericus 9: 01/06/1444 12: MUR I 70

1:*07009 2: Rostock
3: Suffridi (Sifridi)
4: Wesselus 9: 04/10/1445 12: MUR I 75

1: 07032 2: Rostock
3: Suffridi (Sifridi)
4: Gerardus 9: 26/06/1452 12: MUR I 95

1: 09617 2: Erfurt
3: Suffridi
4: Henricus 9: 00/00/1422 12: MUER I 12234

1: 12091 2: Franeker
3: Suffridi
4: Imco 7: Heerenveen (Venanus) 9: 20/04/1635 10: Math 12: AAF no 3102 18: 1635 21 april landmeter 22: RAF Hof van Fr MMM f 112v

1: 01829 2: Franeker
3: Suffridi
4: Jacobus 7: Bolsward 9: 09/04/1602 10: Ling, Log, Med cand 12: AAF no 689 16: Ytthien Hermans uit Harlingen (1611) 21: = Jacobus Suffridi Nauvius 22: RAF klapper DTB Bolsward

1: 10387 2: Franeker
3: Suffridi
4: Johannes 7: Bolsward 9: 15/05/1598 10: Iur 12: AAF no 505 Idtke Bernardusdr Rommerda 18: raadsheer te Bolsward 22: RAF GEN 491

1: 08560 2: Löwen
3: Suffridi
4: Johannes 7: Weidum (Leeuwarden) 8: Trai d 9: 06/12/1509 12: MULO III 38468 18: 1516-1543 p vicaris te Nijkerk (Oostdongeradeel) 21: Mr Johannes Sifridi van Leeuwarden werd op 15 april 1514 tot priester gewijd 22: RAF FG 910, 935; Reitsma, Opkomsten 114; Gen Jierboekje 1955 80

1: 11350 2: Rostock
3: Suffridi (Siffridi)
4: Johannes 7: Dokkum 9: 18/05/1510 12: MUR II 43

1: 06045 2: Köln
3: Suffridi (Sifridi)
4: Johannes 5: clericus Trai d 7: Groningen (prope) 9: 00/00/1406 10: Iur can 12: AAK I 12514

1: 06424 2: Köln
3: Suffridi (Siffridi)
4: Johannes 5: presbyter (sacerdos) 7: Lutkewierum (Wirum parva) 9: 09/01/1488 10: Theol 12: AAK II 23010 18: priester

1: 06243 2: Köln
3: Suffridi, Sifridi (Syfridi)
4: Petrus 7: Harlingen 8: Trai d 9: 00/00/1407 10: Iur 12: AAK I 13022 21: = Petrus Harlingen, stud 1403 iur can te Keulen?

1: 11178 2: Franeker
3: Suffridi
4: Phocaeus 7: Workum 9: 28/07/1620 10: Lit, Phil 12: AAF no 1807

1: 00957 2: Franeker
3: Suffridi
4: Regnerus 7: Franeker 9: 26/06/1640 10: Math 12: AAF no 3705

1: 07636 2: Rostock
3: Suffridi (Zifridi)
4: Sebastianus 7: Leeuwarden 9: 22/09/1513 12: MUR II 54 21: = Baucke Suffridi, 1548 prebendaris te Berlikum? 22: RAF EVC supplement 25

1: 06453 2: Köln
3: Suffridi
4: Severinus 7: Bolsward 9: 02/11/1568 10: Art 12: AAK IV 6219 14: Folker Seerps 18: vicaris van de Catharinaparochie te Leeuwarden 1580 kapelaan van de Maartenskerk te Groningen 1587 pastoor en commissaris te Loppersum; 1584 vicarius et decanus civitatis Groningae et jurisdictionis Go et Wolde 21: Mr Serapius Suffridi; in 1580 uitgeweken 22: AAU 1888 331; It Beaken 1969 157; RF 1584.35; RAG Familiearch Farmsum regest 577; Bolt, St Geertruidsleen 11

1: 11324 2: Rostock
3: Suffridi (Sifridi)
4: Sibrandus 7: Ferwerd 9: 21/08/1508 12: MUR II 35

1: 01620 2: Franeker
3: Suffridi
4: Siricus 7: Bolsward 9: 07/08/1594 10: Iur 12: AAF no 292 16: Beatris Jacobs (1611) 18: 1603-1615 conrector te Bolsward 1615 notaris 19: 1626 22: Breuker, Japix II 212; RAF Hof van Fr MMM f 35v; RAF klapper DTB Bolsward

1: 01454 2: Franeker
3: Suffridi
4: Sixtus 9: 20/05/1590 10: Art 12: AAF no 106

1: 11692 2: Rostock
3: Suffridi (Sifridi)
4: Suffridus (Sifridus) 7: Fendum 8: Trai d 9: 18/06/1521 12: MUR II 80

1: 10104 2: Franeker
3: Suffridi
4: Suffridus 6: stip 7: Huizum 9: 14/04/1586 10: Phil 12: AAF no 15 14: Siurdt van Huizum 15: predikant te Schalsum 16: Anna d.v. ds Mattheus Thomas 18: 1594-1602 predikant te Makkum 1602-1617 predikant te Deinum 19: 1617 april 21: kreeg in 1583 een toelage; M(ag)Sjoerd Sjoerds van Huizum ondertekent in 1578 rekest van inwoners van Harlingen voor godsdienstvrijheid (misschien de vader?); volgens Saeckma, een studievriend, was hij in 1593 predikant te Schingen en Slappeterp; 1599 scriba van de synode te Joure 22: Romein 55, 297; Col Kalma; P. Winsemius, Chronique van Vrieslant (Franeker, 1622) 625; Engels, Peregrinatio 385; RAF Statenarch G 41 136; Vrije Fries 14 50

1: 07634 2: Rostock
3: Suffridi (Siffridi)
4: Theodoricus 7: Dokkum 9: 13/09/1513 12: MUR II 53 18: 1515, 1525, 1542 priester te Jouwswier 21: Theodoricus Suffridi van Engwierum werd op 16 december 1514 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 83; RAF FG 935; RAF Hof van Fr CC Recesboek

1: 08472 2: Löwen
3: Suffridi (Souffridi)
4: Winoldus 7: Hargis (Harich?) 8: Frisius occid 9: 09/06/1514 12: MULO III 48868 1517-1525p vicaris te Nijega 21: Winaldus Siffridi de Hargis werd op 28 maart 1517 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 84; RAF Hof van Fr CC Recesboek

1: 04518 2: Leiden
3: Suidas
4: Hermannus 7: Emden 9: 13/08/1624 10: Theol 11: 20 12: AAL 180

1: 10971 2: Helmstadt
3: Suidas (Swidas)
4: Hermannus 7: Groningen 8: Frisius [orient] 9: 16/07/1617 12: AAHt 259361

1: 07347 2: Rostock
3: Suide (Suding)
4: Ludolphus 8: Frisius 9: 16/10/1489 12: MUR I 252

1: 08460 2: Löwen
3: Suide (Zuidinghen)
4: Rudolphus 7: Groningen 8: Trai d 9: 29/08/1487 12: MULO III 32148

1: 03798 2: Groningen
3: Suijnck (Johannis, Joannis)
4: Hermannus 9: 15/04/1649 10: Theol 12: AAG 59

1: 03723 2: Groningen
3: Suijnck
4: Hermannus, Johannis 7: Groningen 9: 30/06/1647 10: Phil 12: AAG 55 Johannes, secretaris huwt in 1682 21: Johannes Suirinck was in 1659 secretaris 22: RAG klapper DTB; Pathuis 82

1: 01329 2: Franeker
3: Suirland
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 01/12/1648 10: Phil 12: AAF no 4799 14: Rippertus Sixtus (door adoptie) 15: predikant te Leeuwarden 21: verzoekt in 1652 om het ambt van hypodidasculus aan de latijnse school van Franeker; Rippertus Sixtus werd wegens enkele filosofische thesen van Johannes Henrici Suirland in 1648 vereerd met 25 gld 22: RAF Statenarch Gf 571 (42 1648); Telting, Register 304

1: 12140 2: Köln
3: Sulchonis
4: Hero 5: presbyter Trai d 9: 20/08/1512 10: Iur 12: AAK II 69940 21: = Hero Geltonis van Sloten, in 1511 tot priester gewijd? 22: Gen Jierboekje 1955 81

1: 10072 2: Siena
3: Suncken (Sunquinius)
4: Boethius 8: Frisius orient 9: 26/11/1612 12: MS 4712

1: 06841 2: Marburg/Lahn
3: Suncken
4: Boethius 7: Manschlagt 8: Frisius orient 9: 30/04/1605 12: CSM IV 2

1: 11531 2: Groningen
3: Surenhusen a
4: Godfridus 6: pauper 7: Elberfeld (Montanus) 9: 06/05/1647 10: Phil 12: AAG 55 18: 1655-1668 predikant te Rottum 1668-1673 predikant te Menkeweer 19: 1673 aug 22: Duinkerken 184

1: 08996 2: Löwen
3: Surhousen
4: Johannes, Esgo fil. 9: 06/07/1548 12: MULO IV 368135 21: vml zoon van Harco Aepken, afk uit Oostfriesland en raadsheer van de graaf aldaar 22: Ranieri, Repertorium I 33

1: 03467 2: Groningen
3: Surinck
4: Johannes 7: Emden 9: 16/10/1640 10: Phil 11: 17 12: AAG 42 18: 1656 secretaris 22: RAG klapper resol GS

1: 02349 2: Heidelberg
3: Surius
4: Rudolphus 8: Frisius [orient] 9: 06/05/1614 12: MUH II 26841

1:*01813 2: Franeker
3: Sutoris (Sutor)
4: Johannes, Henrici 7: Leeuwarden 9: 02/09/1601 12: AAF no 667 21: Johannes Sutorius werd in 1633 aangesteld als preceptor van het fraterhuis te Groningen 22: Gron Volksalmanak 1960 29

1: 05836 2: Köln
3: Sutoris (Grunniensis)
4: Elbertus (Elebertus) 7: Groningen 9: 05/08/1539 10: Art 12: AAK II 9594 20: bursa Laurentiana; 1539 13/11 adm ad bac, 1540 16/3 det, pauper, 1541 3/3 adm ad lic

1: 05975 2: Köln
3: Sutoris of Wilhelmi
4: Henricus 6: pauper 7: Groningen 9: 17/11/1496 10: Art 12: AAK II 416158 18: 1549 persona van de Maartenskerk te Groningen 19: 1557 okt 21: Mr 22: Van Dijk, Eelts 2122; Gron Volksalmanak 1913 226; Alting, Diarium 114

1: 07143 2: Rostock
3: Sutoris
4: Henricus 7: Norden 9: 18/12/1470 12: MUR I 168

1: 06104 2: Köln
3: Sutoris
4: Johannes 5: clericus Mon d 6: pauper 7: Groningen 9: 20/08/1512 10: Art 12: AAK II 69948 18: geestelijke 1571 prior te Rottum 20: bursa Montis; 1513 2/11 pres ad bac; = Johannes Helm 22: GAG PK regest 860

1: 07721 2: Rostock
3: Sutoris
4: Michael 7: Appingedam 9: 17/10/1520 12: MUR II 78

1: 09742 2: Erfurt
3: Sutoris
4: Rudolphus (Rulinus) 7: Groningen 9: 00/00/1511 12: MUER II 27315

1: 05849 2: Köln
3: Sutoris
4: Wesselus 7: Groningen 8: Trai d 9: 18/04/1467 12: AAK I 75220

1: 11406 2: Orleans
3: Swaechman
4: Regnerus, Matthiae 7: Groningen 9: 00/00/1627 12: Bijdragen...Groningen VIII 9192

1: 04516 2: Leiden
3: Swaechman
4: Regnerus 7: Groningen 9: 16/07/1624 11: 24 12: AAL 179

1: 03402 2: Groningen
3: Swaechman
4: Regnerus 7: Groningen 9: 03/03/1638 12: AAG 37

1: 02561 2: Groningen
3: Swaechman (Suachman)
4: Regnerus 7: Groningen 9: 20/02/1618 10: Phil 11: 1600 12: AAG 6 16: Reneke Cransien (1633) 18: 1628-1637 preceptor Latijnse school te Groningen 19: 1637 21: tekent AA van Theodorus Eyssonius 22: Bijdragen...Groningen VIII 9192; GAG 69 Latijnse school; GAG klapper DTB

1: 12346 2: Franeker
3: Swaga (Zoega)
4: Johannes 9: 21/04/1634 12: AAF 3027 14: Tarquinius Swaga 15: volmacht landsdag : bijzitter gerecht Doniawerstal 18: 1654 volmacht 22: Ned Leeuw 1961 455

1: 00858 2: Franeker
3: Swaga a
4: Laelius 9: 13/11/1637 10: Phil, Iur 12: AAF no 3401 13: Rinsje Lycklesdr Lycklama 14: Tarquinius Swaga 15: 1632 volmacht landsdag voor Zevenwouden : bijzitter gerecht Doniawerstal 18: 1647-1691 secretaris van Ooststellingwerf 1643, 1665 landdagslid, 1686 volmacht landsdag voor Ooststellingwerf 21: Tarquinius Swaga schenkt in 1636 geld voor de bouw van de kerk te Boornzwaag 22: Stamboek I 251, II 171; Ned Leeuw 1961 455; Vrije Fries 19 389; Oosterwijk, Dorpen 103; Placaatboek V 340, 482; Sannes, Naamlijst 281

1: 01109 2: Franeker
3: Swalue (Swaluwe)
4: Albertus 7: Leeuwarden 9: 03/10/1644 10: Phil, Iur 12: AAF no 4269 13: Idke Frielsma 14: Otto Swalue 15: schepen van Leeuwarden 18: schrijver compagnie infanterie 22: vr med Ype Brouwers

1: 03567 2: Groningen
3: Swalue
4: Albertus 7: Leeuwarden 9: 25/05/1643 10: Iur 12: AAG 47

1: 04874 2: Leiden
3: Swalue
4: Bernardus 7: Emden 9: 00/05/1646 10: Med 11: 20 12: AAL 369 18: 1651 arts te Zwolle 1651 arts te Emden 22: J.C. Stracke, 5 Jahrhunderte Arzt und Heilkunde in Ostfriesland (Aurich, 1960) 84

1: 05044 2: Basel
3: Swalue (Salwe)
4: Bernardus 7: Emden 8: Frisius 9: 25/04/1610 12: MUB III 114119

1: 04908 2: Leiden
3: Swalue (Swaelue)
4: Bernhardus 7: Emden 9: 14/05/1648 10: Med 11: 22 12: AAL 286

1: 02048 2: Franeker
3: Swalue (Swaluwe)
4: Eccius 7: Leeuwarden 9: 15/11/1608 10: Iur 12: AAF no 1089 13: Anna Timanni Canter 14: Otto Swalue 15: advocaat : secretaris van Leeuwarden 18: 1613 advocaat Hof 21: Mr 22: RAF Hof van Fr MMM f 7

1: 04899 2: Leiden
3: Swalue (Swalb)
4: Jacobus, Otto 7: Emden 9: 18/10/1647 10: Iur 11: 25 12: AAL 381

1: 02146 2: Utrecht
3: Swalue
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 00/00/1646 10: Iur stud 12: ASU 12

1: 03633 2: Groningen
3: Swalue
4: Johannes, Bernhardi 7: Emden 9: 14/04/1645 10: Phil 12: AAG 51

1: 10831 2: Franeker
3: Swalue (Svalue)
4: Otto 9: 12/11/1613 10: Iur 12: AAF no 1449 20: naam doorgehaald

1: 04772 2: Leiden
3: Swalue
4: Otto 7: Leeuwarden 9: 05/07/1639 10: Iur cand 11: 47 12: AAL 305

1: 04875 2: Leiden
3: Swalue
4: Otto 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 00/05/1646 10: Phil 11: 18 12: AAL 369 13: Idke Frielsma 14: Otto Swalue 15: schepen van Leeuwarden 18: 1653 advocaat Hof 19: 1676 dec 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 11v

1: 00203 2: Franeker
3: Swalue
4: Otto 7: Leeuwarden 9: 22/11/1610 10: Iur 12: AAF no 1250 13: Anna Timanni Canter 14: Otto Swalue 15: advocaat : secretaris van Leeuwarden 16: Ydtke Frielsma (1621) 17: Otto Albertus, solliciteur Eco Menck; Tiberius 18: 1639 advocaat Hof bouwmeester van Leeuwarden 1633-1636, 1651-1654 schepen van Leeuwarden; 1640 landdagslid voor Leeuwarden 19: 1672 dec 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 9v; RAF Statenarchief Mindergetal 1359; GAL Klapper magistraat; vr med Ype Brouwers

1:*01159 2: Franeker
3: Swalue (Swaluwe)
4: Johannes 7: Emden 9: 10/10/1645 10: Phil 12: AAF no 4398

1: 04877 2: Leiden
3: Swalue (Swaelve)
4: Otto 7: Emden 9: 00/06/1646 10: Iur 11: 25 12: AAL 369

1: 04387 2: Leiden
3: Swalue (Swaelue)
4: Otto 8: Frisius 9: 22/11/1614 10: Iur 11: 22 12: AAL 118

1: 04754 2: Leiden
3: Swart de
4: Franciscus, Cornelii 7: Leeuwarden 9: 29/09/1650 10: Phil 11: 20 12: AAL 407 18: 1675 burgemeester van Leeuwarden 1675 volmacht Landsdag 21: Cornelis Zwart testeert in 1666 te Staveren 22: Gen Jierboekje 1956 66; Kalma, Toezicht II 528

1: 03178 2: Groningen
3: Swart (Schwarte)
4: Gerhardus 7: Emden 9: 19/05/1631 10: Theol 12: AAG 25

1: 04883 2: Leiden
3: Swart
4: Jacobus 7: Emden 9: 00/06/1646 10: Theol 11: 25 12: AAL 370

1: 03495 2: Groningen
3: Swart
4: Jacobus 7: Emden 9: 10/05/1641 10: Phil 12: AAG 43

1: 01037 2: Franeker
3: Swart (Swarts)
4: Jacobus 7: Emden 9: 15/10/1642 10: Theol 12: AAF no 3990 16: Hillegunda Tiassens 18: 1662-1670 herh gezworene van Groningen 1661-1666 rekenmeester; 1666-1668 lid Raad van State 1666, 1669-1670 lid Staten Generaal; 1670 raadsheer 21: bezit groot burgerrecht, zijn weduwe bezit in 1672 een vermogen van 60.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 54; GAG Regeringsboek

1: 03803 2: Groningen
3: Swart (Swaert a)
4: Simon 7: Leerordt 8: Frisius orient 9: 11/05/1649 10: LL 12: AAG 59

1: 07764 2: Rostock
3: Swederis
4: Hinricus 7: Norden 9: 14/05/1504 12: MUR II 18

1: 00774 2: Franeker
3: Sweringa
4: Bouricius, Isbrandi 7: Sneek 9: 19/08/1635 10: Ling, Phil 12: AAF no 3180 16: Jantien Hendrix 17: Jannetje Wybke Jan 18: 1638 paedagogus bij Burmania 1639-1669 predikant te Cornjum 19: 1669 p 21: 1669 emeritus; verzen van hem in H. Lautenbach, Het Lam Godts (1665) 22: NNBW X 1005; Romein 79; Col Kalma

1: 07403 2: Rostock
3: Sweten
4: Iacobus 7: Norden 9: 09/06/1494 12: MUR I 173

1: 09534 2: Löwen
3: Swinde
4: Arnoldus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1446 12: MULO I 158 21: zegelt in 1481 een verkoopcontract tussen Ludeke Schade en Rudolphus de Mepsche over goederen gelegen bij Roden 22: RAG Familiearch Ewsum regest 70

1: 02447 2: Heidelberg
3: Swinderen (Swindern a)
4: Casperus 7: Groningen 9: 27/05/1569 12: MUH II 51,58 21: Reynerus Holt van Swinderen was in 1529 burgemeester van Groningen 22: RF 1529.4

1: 02448 2: Heidelberg
3: Swinderen (Swindern a)
4: Philippus 7: Groningen 9: 27/05/1569 12: MUH II 51,59

1: 01162 2: Franeker
3: Swing
4: Renicus, Maevii 7: Franeker 9: 30/10/1645 10: Ling, Phil 12: AAF no 4405 20: stud 1649 theol (Van Sluis)

1: 05537 2: Köln
3: Syaerd, Tjaard (Sward) 5: pastor, prepositus Fermissensis (Farmsum) 7: Farmsum 8: Mon d 9: 00/00/1422 12: AAK I 24624 18: pastoor en proost te Farmsum

1: 05981 2: Köln
3: Sydrach
4: Henricus 7: Groningen 9: 17/10/1516 10: Art 12: AAK II 7717 20: bursa Laurentiana; 1517 1/12 det, 1519 17/3 lic, 1520 22/3 inc

1: 07406 2: Rostock
3: Syger
4: Clemens 7: Norden 9: 26/02/1495 12: MUR I 275

1:*01228 2: Franeker
3: Sylvius
4: Johannes, Jacobi 7: Leeuwarden 9: 22/03/1647 10: Phil 12: AAF no 4562 14: Jacobus Homeris 15: klerk ter griffie : notaris 16: Meinu Johannis Scheverstein? 18: paedagoog bij Foppe Grovestins te Engelum 1661-1685 predikant te Weidum, afgezet 21: 1651 kandidaat; klachten over ergerlijk gedrag en traagheid in de dienst 22: Romein 174; Col Kalma

1: 07402 2: Rostock
3: Syger (Syer)
4: Wilhelmus 7: Norden 9: 09/06/1494 12: MUR I 273

1: 04991 2: Basel
3: Sylvius
4: Abelus, Walterus (Gualtherus) 8: Frisius 9: 00/00/1572 12: MUB II 20753 20: 1572 24/6 Dr med

1: 04482 2: Leiden
3: Sylvius
4: Andreas 7: Sloten 8: Frisius 9: 20/05/1623 10: Iur 11: 21 12: AAL 168

1: 01615 2: Franeker
3: Sylvius (Silvius)
4: Christophorus, Hector 6: Alumnus ex Franequer 9: 06/06/1594 10: Med 12: AAF no 286 17: Hiddius Christophori 18: 1601-1603 predikant te Pietersbierum; 1603-1611 te Holwerd/Paesens 1611-1618 predikant te Nijkerk (Oostdongeradeel) en Paesens 1618-1625 predikant te Dronrijp 19: 1625 ca 22: Col Kalma

1: 11368 2: Löwen
3: Sylvius
4: Gerbrandus 7: Sneek 9: 14/01/1639 12: MULO V 346250

1: 09972 2: Wittenberg
3: Sylvius (Silvius)
4: Henricus 6: gratis 8: Frisius [orient?] 9: 00/04/1587 12: MUW II 346

1: 07992 2: Rostock
3: Sylvius
4: Henricus 8: Frisius [orient?] 9: 00/04/1588 12: MUR II 225

1: 03934 2: Helmstadt
3: Sylvius (Bylvius)
4: Henricus 8: Frisius [orient?] 9: 19/09/1588 12: AAHt 72112 20: zoon van ds Sylvius uit Thunum of Esens 21: = Henricus Buschmannus x Grietie Gerritsdr, ds te Beers 1589-1616? Of Henricus Sylvius, gest 1638 schoolmeester te Oosterend? 22: Romein 176; Col Kalma; Sannes, Schoolmeesters Hennaarderadeel

1: 10549 2: Wurzburg
3: Sylvius
4: Johannes, Henricus 9: 18/11/1590 10: Theol 12: MAWU 24

1: 09315 2: Löwen
3: Sylvius
4: Reinerus 7: Leeuwarden 9: 00/06/1558 12: MULO IV 56884

1: 02488 2: Heidelberg
3: Sylvius
4: Stephanus 5: pastoor te Tzum en Leeuwarden 7: Wijnjeterp 8: Frisius occid 9: 06/02/1559 11: 1501 ca 12: MUH II 17,3 15: onbemiddeld 18: 1559 pastoor te Groningen landdagslid 19: 1561 20: 1559 6/2 Dr 21: zoon van obscure ouders; stud letteren en theol; heer Steven bezit in 1543 met zijn broers land te Wijnjeterp; voogden van Dr Stephanus Sibrandi wezen verkopen in 1564/1565 land aan Arent Jansz van Beetsterzwaag 22: Petrus, De scriptoribus 9293; De Wal 4243; Placaatboek III 239-240; RAF Rentmeestersrek 1564-1565 f 21; Beneficiaalb Zevenw 96

1: 11154 2: Franeker
3: Sylvius (Sylvanus)
4: Walterus (Gualterus) 9: 05/04/1605 12: AAF no 858 21: = Gjalt Atses, dorpsrecher van Oudega, assessor van grietenijgerecht van Smallingerland, zoon van Atse Ebis, x Meyns Wymers? 22: Bekkema, Oudega 55

1: 01626 2: Franeker
3: Sylvius (Silvius)
4: Wibrandus (Vibius), Johannis 9: 24/11/1594 10: Phil, Ling 11: 1578 12: AAF no 306 14: Johannes Meppel 15: predikant te Itens 16: Maycke Henrici Schotanus 17: Johannes Meinardus 18: 1602-1605 predikant te Oosterend 1605-1626 predikant te Lutkewierum 19: 1626 juni 20: ex Harlingensi 21: = Wibrandus Johannis Meppel 22: Romein 279-280, 353; Col Kalma

1: 10550 2: Wurzburg
3: Sylvius
4: Wilhelmus (Guilielmus) 6: pauper 9: 25/11/1590 10: Phil 12: MAWU 24

1: 04873 2: Leiden
3: Synckel
4: Andraeas 8: Frisius [orient] 9: 00/05/1646 10: Med 11: 20 12: AAL 368

1: 02402 2: Heidelberg
3: Syriocus
4: Johannes 8: Frisius orient 9: 14/04/1601 12: MUH II 20734

1: 08780 2: Löwen
3: Syrxma (Scyrpma)
4: Bernardus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 30/05/1543 12: MULO IV 26255 13: Goyck Joostesd 14: Tjepcke van Syrxma 15: advocaat te Leeuwarden, lic iur 16: Janthien Pietersdr, stiefdochter van Seerp Hania, burgemeester van Leeuwarden 17: Rombertus Allardus Johannes Bernardi x Christina Swalue 1572 licht vendel burgers te Leeuwarden 21: smeekt in 1557 zijn vrouw om vergiffenis en hervatting van de echtelijke conversatie; is met zijn broer Dodo in 1573 patroon van de St Barbaraprebende te Leeuwarden (possesseur Johannes de Breda, clercq des bisdoms van Utrecht) 22: Stamboek I 354, II 245-246; Zwart, Cleuting 111-112; RAF Hof van Fr C 146 146v; It Beaken 27 (1965) 143

1: 08809 2: Löwen
3: Syrxma (Syrsma)
4: Ciricus 8: Frisius 9: 00/06/1553 11: 1525 12: MULO IV 47288 13: Agniet Abbes 14: Funger Cirici Syrxma 15: schepen van Leeuwarden 16: Baaff Folkertsd d.v. Folkert Simons (broer van Petrus en Johannes, beiden advocaat) en Trijn Claesd 17: Funger Aelcke 19: 1582 a? 21: Mr; Ciricus Fongers koopt in 1566/1657 land bij Pingjum en tekent in 1566 het compromis der edelen 22: Gen Jierboekje 1965 8183; RAF Rentmeestersrek 1566/1567 27; Faber, Drie eeuwen, 675

1: 08516 2: Löwen
3: Syrxma (Zsyrsma)
4: Dodo, Alardi, Dodonis 6: dives 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 27/02/1511 12: MULO III 409297 14: Allert Doedes 15: 1506 schepen van Leeuwarden 21: Mag Dodo de Leeuwarden werd op 10 juni 1514 tot priester gewijd; Dodo Allardi bezit in 1511 een huis te Leeuwarden 22: Gen Jierboekje 1955 79; Vries, Stedstiole 75; Vrije Fries 73 (1993) 92

1: 10747 2: Franeker
3: Syrxma (Ciersma)
4: Otto 7: Leeuwarden 9: 06/11/1632 10: Phil 12: AAF 2911

1: 03309 2: Groningen
3: Syrxma (Sierxma)
4: Otto 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 03/03/1635 10: Lit (SS LL) 12: AAG 31

1: 00791 2: Franeker
3: Syrxma (Sierxema)
4: Otto 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 12/03/1636 10: Iur 12: AAF no 3218 13: Christina Swalue 14: Johannes Syrxma 15: burgemeester van Leeuwarden 16: Tjitske Frielsma uit Bolsward (1639) 18: 1639 advocaat Hof 19: 1643 mei (a) 21: Dr iur te Leiden (1639); 1624 beneficiant van het St Christophorileen 22: Gen Jierboekje 1990 55; Ned Leeuw 1978 411; RAF Hof van Fr MMM f 9v, RAF Familiearch Kingma 624

1: 04773 2: Leiden
3: Syrxma (Syasma)
4: Otto 8: Frisius 9: 12/07/1639 10: Iur cand 11: 24 12: AAL 306

1: 05034 2: Basel
3: Syrxma (Sirsma a)
4: Rembertus 8: Frisius occid 9: 00/00/1584 12: MUB II 32743 13: Jantje Pietersd 14: Bernardus Allardus Syrxma 15: hopman 16: Auckje Pieter Bonnesdr 18: 1593-1596 lid gedep staten (S) 1597-1600 lid Raad van State 1600-1603 secretaris admiraliteit van Friesland 19: 1603 20: 1584 9/2 Dr iur civ 21: Dr Iur; stud op kosten van het St Barbaraleen te Leeuwarden 22: Stamboek I 354; Gens Schotana 13, 13; Ned Leeuw 1979 404-405; Engels, Naamlijst GS

1: 00077 2: Franeker
3: Syrxma (Sirxma)
4: Rombertus 7: Sneek 9: 00/08/1605 10: Iur 12: AAF no 882 13: NN 14: Bernardus Syrxma 16: Bauck Peters (1619) 22: Stamboek I 354, II 246

1: 09801 2: Erfurt
3: Syrxma (Syrzma)
4: Rombertus 7: Sneek 8: Frisius occid 9: 00/00/1607 12: MUER II 2056

1: 02362 2: Heidelberg
3: Syrxma (Syrxman)
4: Rombertus 8: Frisius Belga 9: 00/12/1610 12: MUH II 251,150

1: 04949 2: Jena
3: Syrxma
4: Rombertus 8: Frisius 9: 00/00/1608 12: MUJ 326 1608 132

1: 00216 2: Franeker
3: Syso
4: Henricus 7: Emden 9: 12/04/1611 10: Theol 12: AAF no 1268

1:*00982 2: Franeker
3: Sytzama (Sypma)
4: Dominicus 6: Nobilis 7: Sneek 9: 24/02/1641 10: Phil 11: 1620 12: AAF no 3788 13: Johanna Christoffeldr van Arentsma 14: Andreas Sytzama 15: 1626 gerechtsscholt 16: Foeck Ritsckesdr van Eysinga (1657) 17: Johanna Beatrix x Berent Heinrich van Voss Andreas 18: 1646 kapitein bij de infanterie 1672 majoor 19: 1672, begraven te Zutphen 22: Stamboek I 356, II 249; RAF Statenarch M 11b f 21; Register resolutien 464

1: 01504 2: Padua
3: Sytzama (Sytzema a)
4: Andreas 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 22/03/1612 10: Iur 11: 1586 te Friens 12: tp no 350 13: Jetske Andriesd van Beslinga 14: Dominicus van Sytzama 15: 1578 grietman van Idaarderadeel 16: Johanna Christoffeld van Arentsma 17: Jetscke x Jarich Tjercks van Herema Dominicus Christoffel Pierius 18: 1626 gerechtsscholt 19: 1637 juli op Beslingastate 22: Stamboek I 356; Den Tex, Studenten 124

1: 10586 2: Bourges
3: Sytzama a
4: Dominicus 6: nobilis 7: Friens 9: 00/00/1644 11: 1620 12: DOTZ 242

1: 11973 2: Löwen
3: Sytzama
4: Dominicus 7: Arum 9: 00/00/1570 10: Iur, Phil 12: W. Loonstra, Rinsma State (zp. 1975) 17 13: Rintscke Douwesdr Douma van Oenema 14: Pierius van Sytzama 16: Jetsche Andriesdr van Beslinga (1573) 17: Pier Andreas x Johanna Christoffelsdr Arentsma Rienck Sjouck x Joachim Tjommes van Wijckel 18: 1578-1586, 1601-1607 grietman van Idaarderadeel dijkgraaf lid gedep staten 19: 1607 juli 22: Stamboek I 356, II 249

1: 06505 2: Köln
3: Sytzama (Sythiema a)
4: Haringius 6: nobilis 8: Frisius 9: 25/10/1590 10: Iur 12: AAK IV 1572 13: Syds Mennodr van Eminga 14: Haring Sytzama 15: grietman van Ferwerderadeel, gest maart 1557 16: Bjuck Pybesdr van Eminga His Hesseldr van Eminga 17: Haring Oene Bibiana Hessel Juliana 19: 1612 22: Stamboek I 355; Placaatboek III 426

1: 11925 2: Douai
3: Sytzama
4: Haringius 9: 00/00/1576 12: Vrije Fries 8 114 20: tekent AA van Joost van Ockema

1: 11332 2: Rostock
3: Sytzama (Zitzema)
4: Johannes 8: Trai d 9: 01/12/1508 12: MUR II 37 14: Pier Sytzes uit Arum 18: priester 21: Johannes Petri Zitzima, clericus saecularis werd op 19 april 1511 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 84

1: 01044 2: Franeker
3: Sytzama (Sijtsma)
4: Pierius 7: Leeuwarden 9: 30/11/1642 10: Phil 11: 1626 te Friens 12: AAF no 4016 13: Johanna Christoffelsd van Arentsma 14: Andreas van Sytzama 15: gerechtsscholt 16: Foockel Aedes van Eysinga (1649) Juliana Feckesd van Jeltinga (1653) 17: Andreas; Fecco x Margaretha van Dambitz Dominicus Pico Galenus x Johanna Blanckvoort Foockel x Titus Feyes van Harinxma 19: 1665 jan 22: Stamboek I 356

1: 11924 2: Douai
3: Sytzama
4: Sixtus 7: Hallum 9: 00/00/1576 12: Vrije Fries 8 114 13: Syds Mennodr Eminga 14: Haringius van Sytzama 15: grietman van Ferwerderadeel 16: Frouck Wytzes van Camminga 17: Wytze, krankzinnig 19: 1623 juli 20: tekent AA van Joost van Ockinga 22: Stamboek I 356; Vrije Fries 8 114; RAF Grafschriften Ferwerderadeel

1: 03416 2: Groningen
3: Sytzama (Zytsema)
4: Wicherus, Bennonis 7: Groningen 9: 03/09/1638 10: Phil 12: AAG 38 14: Benno Sytzama 16: Catharina Fuist 18: 1644-1659 predikant te Oldehove 19: 1659 maart 22: Duinkerken I 527

1: 05531 2: Geneve
3: Syxma a
4: Dominicus 8: Frisius 9: 00/00/1613 12: LDR 228022; V 579 13: Ydtscke Douwesd van Hottinga 14: Tjallingh van Syxma 15: 1580 grietman van Barradeel 16: Sjouck Ulbesd van Aylva 17: Tjalling, 1646 kapitein Ulbe 18: 1629-1652 grietman van Franekeradeel 1632-1648 landdagslid 22: Stamboek I 360; Sminia, Naamlijst 195

1: 00179 2: Franeker
3: Syxma (Sixma a)
4: Dominicus 6: Nobilis 9: 08/05/1610 10: Art, Ling 12: AAF no 1198 16: Sjouck van Aylva 18: 1620 monstercommissaris 1626-1628, 1634-1636, 1638-1642 dijkgraaf der Vijf Deelen 1629 grietman van Franekeradeel; 1638-1640 landdagslid voor Franekeradeel, 1642 voor Doniawerstal; 1638-1639 lid Mindergetal 21: woont op Andla State te Ried 22: Placaatboek III, 1186; RAF Statenarch M 3, M 11b f 280; Cannegieter, Archief Vijf Deelen 287, 288, 289-290; Visser, Adel 435

1: 02276 2: Heidelberg
3: Syxma (Sytma)
4: Tjallingius 8: Frisius 9: 12/08/1569 12: MUH II 52,94 13: Bauck Riencks van Popma 14: Dominicus van Andla, genaamd Syxma 16: Ydscke Douwesd van Hottinga 17: Dominicus x Sjouck Ulbesd van Aylva Syds x Douwe Jans van Hottinga Tjets x Sibrandus Sibrandi van Osinga 18: hopman onder Dominicus van Grovestins 1580-1599 grietman van Barradeel 1583, 1596 volmacht landsdag 19: 1599 21: is tussen 1571 en 1574 blijkens zijn AA in Leuven en Douai 22: Stamboek I 360; De Wal 59; Sminia, Naamlijst 213-214, Andreae, Nalezing 78; RAF FG 1027

1: 00904 2: Franeker
3: Syxma (Sirxema)
4: Tobias 7: Leeuwarden 9: 15/02/1639 10: Iur 12: AAF no 3545 13: Christina Swalue 14: Johannes Syrxma 18: luitenant 1657-1671 majoor 1665-1671 commandant van Emden 22: Ned Leeuw 1978 409; Register resolutien 463, 734; Ten Raa, de Bas, Leger V 529

1: 11127 2: Franeker
3: Syxma a
4: Ulpianus 6: nobilis 8: Frisius 9: 16/05/1650 10: Iur 12: AAF no 4964 13: Sjuck Ulbesd van Aylva 14: Dominicus van Syxma 15: 1629 grietman van Franekeradeel 16: Alegonda Juliusd van Unia 17: Tjalling; Ida Maria x Jarich Heres van Ockinga Julius Ritscke x Sjuck Bartoltsd van Douma; Tjalling Douwe x Cunigunda van Eybergen Johannes Ulbe x Remck van Douma, His van Burmania 18: 1654 kapitein 1671 majoor 19: 1672 okt 22: Stamboek I 360, II 251; RAF Statenarch G 4 (812 1654); Register resolutien 464

1: 05333 2: Köln
3: Syxma (Syssma)
4: Wigerus (Wycherus) 7: Dokkum 9: 11/05/1557 10: Art 12: AAK II 1110102