>> ABCpagina

***** Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland *****
studenten ca. 1380 - 1650

1: documentnummer 2: universiteit (in het Duits) 3: familienaam 4: voornamen 5: beroep vóór studie
6: sociale herkomst 7: geboorteplaats 8: regio 9: datum immatriculatie 10: studierichting
11: leeftijd 12: bronnen 13: naam moeder 14: naam vader 15: beroep vader
16: huwelijk(en) 17: kind(eren) 18: beroep(en) na studie 19: sterfdatum
20: varia 21: diversen 22: literatuur
Zoek in het onderstaande m.b.v. Ctrl+F

In honorem Doctoris Samme Zijlstra p.m.

Correcties voorbehouden: o.a. accenten

1: 04787 2: Leiden
3: Faber
4: Adolphus, Johannis 7: Harlingen 9: 14/05/1640 10: Med 11: 21 12: AAL 313

1: 00391 2: Franeker
3: Faber
4: Andreas 7: Minnertsga 8: Frisius 9: 07/09/1620 10: Theol 12: AAF no 1824

1: 02957 2: Groningen
3: Faber (Fabricius)
4: Assuerus 7: Groningen 9: 10/09/1623 10: Phil 12: AAG 13 13: Susanna 14: Gerardus Assueri 15: predikant te Zuidbroek 16: Jantien Hayes (1630) Hilletijn Jacobs 18: 1630-1649 predikant te Oostwold (Oldambt) 1649-1656 predikant te Onderwierum 19: 1656 okt 22: Duinkerken I 16, 132

1: 03899 2: Helmstadt
3: Faber
4: David 7: Esens 9: 14/01/1583 12: AAHt 3936 18: predikant in Oostfriesland astronoom 22: It Beaken I 17

1: 01143 2: Franeker
3: Faber
4: Georgius 7: Emden 9: 23/05/1645 10: Geom cand 12: AAF no 4332

1: 00706 2: Franeker
3: Faber (Johannis)
4: Gerardus 7: Sneek 8: Frisius 9: 21/03/1631 10: Phil 12: AAF no 2710 16: Maria Knol uit Sneek (1672) 18: 1639-1692 predikant te Oudega (HO) 19: 1692 21: in 1640 nog als alumnus gesteund; geschorst wegens dronkenschap 22: Romein 439; Col Kalma

1: 03619 2: Groningen
3: Faber
4: Henricus 7: Hatzum 8: Frisius orient 9: 07/12/1644 12: AAG 50

1: 01232 2: Franeker
3: Faber
4: Johannes, Nannius 7: Harlingen 8: Frisius 9: 22/04/1647 10: Ling 12: AAF no 4572 16: Frouckjen Hanses 18: 1653-1665 rector te Workum 19: 1665 ca 22: Col Kalma; Sannes, Schoolmeester Workum

1: 00170 2: Franeker
3: Faber (Adolphi)
4: Johannes 7: Harlingen 9: 28/04/1610 12: AAF no 1186 16: Jantien Lieuwes van Workum (1619) 18: 1619-1635 conrector te Harlingen 1635 deurwaarder en stadsbode te Harlingen 20: sch. Harlingensi 21: = Johannes Adolphi Faber, 1631 notaris 22: RAF Hof van Fr MMM f 43v; Col Kalma

1: 02915 2: Groningen
3: Faber (Wibrandi)
4: Petrus 9: 03/05/1622 10: Phil 12: AAG 11 21: stud 1628 te Franeker

1: 00614 2: Franeker
3: Faber
4: Petrus, Wibrandus 7: Groningen 9: 12/02/1628 10: Iur 12: AAF no 2439 18: 1630 notaris 22: RAF Hof van Fr MMM f 41v

1: 02272 2: Heidelberg
3: Faber
4: Petrus 8: Frisius 9: 15/04/1568 12: MUH II, 46,41 14: Gellius Faber de Bouma 15: pastoor/predikant 18: predikant in Gelderland 19: 1604 22: Col Kalma

1: 06244 2: Köln
3: Faber (Fabri)
4: Reynerus 7: Harlingen 8: Trai d 9: 00/00/1407 10: Iur 12: AAK I 13023

1: 02386 2: Heidelberg
3: Faber
4: Richardus 8: Frisius orient 9: 23/07/1571 12: MUH II 60,81

1: 07397 2: Rostock
3: Faber (Smyt)
4: Theodoricus 7: Groningen 9: 18/03/1494 12: MUR I 270

1: 02082 2: Franeker
3: Faber
4: Theodorus, Sebastiani 9: 02/10/1609 12: AAF no 1153 14: Seastianus Smit 15: pedel 18: 1615-1637 pedel 20: sch. Franekerensis 22: It Beaken 19 (1957) 125; Nienes, Archieven universiteit 330

1: 11928 2: Leiden
3: Faber
4: Timaeus (Tromerus) 8: Frisius 9: 27/05/1601 10: Iur 11: 1580 12: AAL 62

1: 00976 2: Franeker
3: Faber
4: Timaeus 7: Leeuwarden 9: 08/02/1641 10: Iur cand 12: AAF no 3778 16: Beatrix Lamberts wed kapitein Boeckhorst uit Harlingen (1657) 18: 1645 advocaat Hof fiscaal 20: 1645 3/7 Dr iur (PAF 28) 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 10v; GAL Klapper DTB

1: 01683 2: Franeker
3: Faber (Smyt)
4: Timaeus (Tiammerus), Remmeri 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 27/04/1597 10: Art, Ling 11: 1578 12: AAF no 428 14: Riemer Smit, in 1570 gebannen 16: Titia Adius (1606) 17: Rinske x Eyse van Solckama, Anthonius Kan 18: 1603 advocaat Hof te Leeuwarden 1606 prof iur te Franeker 19: 1623 sept 21: schreef Disputationes anniversariae ad quatuor libros Institutionum Imperialum (1609) 22: Stamboek II 59; Boeles, Hoogeschool II 8283; RAF Hof van Fr MMM f 6, HHH 1 f 13v

1: 03351 2: Groningen
3: Faber (Fabri)
4: Wilhelmus, Johannis 7: Groningen 9: 18/07/1636 10: Phil 12: AAG 34

1: 06271 2: Köln
3: Faber? (Harlingen, Harlinghe de)
4: Reinerus 5: clericus Trai d 9: 00/00/1406 10: Iur 12: AAK I 12519

1:*01676 2: Franeker
3: Fabius
4: Christophorus 9: 17/11/1596 10: Theol 12: AAF no 416 18: 1598-1601 schoolmeester in Dokkum 1601 solliciteert naar betrekking van duytsch schoolmeester aan de Maartensschool te Groningen 21: = Christophorus Suachemus? disp 1597 disputationum logicarum; = Christophorus Hector Sylvius, 1601 predikant? 22: Romein 207-208, 528-529, 556-557; GAG RA IIIa 7, 277.2

1: 09687 2: Erfurt
3: Fabri
4: Albertus 7: Groningen 9: 00/00/1463 12: MUER I 29946

1: 07821 2: Rostock
3: Fabri
4: Albertus 7: Groningen 9: 12/04/1508 12: MUR II 33

1: 07587 2: Rostock
3: Fabri
4: Johannes 7: Groningen 9: 06/04/1502 12: MUR II 10 21: een Johannes Fabri was in 1518 pastoor te Hasselt 22: AAU 38 (1912) 44

1: 07386 2: Rostock
3: Fabri
4: Theoderus 7: Groningen 9: 15/09/1491 12: MUR I 263

1: 05818 2: Köln
3: Fabri
4: Theodoricus 7: Groningen 8: Trai d 9: 13/05/1504 10: Art 12: AAK II 55962 20: bursa Laurentiana; 1505 10/2 det, 1507 27/3 inc

1: 07426 2: Rostock
3: Fabri
4: Theodorus 7: Norden 9: 18/11/1497 12: MUR I 287

1: 11005 2: Helmstadt
3: Fabricius
4: Christophorus 7: Jever 8: Frisius 9: 14/09/1620 12: AAHt 28289

1: 11369 2: Löwen
3: Fabricius
4: Egbertus 7: Workum 9: 09/02/1640 11: minor 12: MULO V 366434

1: 11033 2: Helmstadt
3: Fabricius
4: Hermannus 7: Hunnicensis 8: Frisius 9: 26/07/1623 12: AAHt 29896

1: 07453 2: Rostock
3: Fabricius
4: Hermannus 7: Esens 8: Frisius 9: 00/10/1613 12: MUR III 11

1: 10968 2: Helmstadt
3: Fabricius
4: Joannes 7: Jever 8: Frisius 9: 14/04/1617 12: AAHt 257212

1: 03136 2: Groningen
3: Fabricius
4: Joannes 7: Emden 9: 23/03/1630 10: Phil 12: AAG 23

1: 11614 2: Basel
3: Fabricius
4: Johannes 6: pauper 7: Winshemius 9: 00/00/1585 12: MUB II 33973

1: 04342 2: Leiden
3: Fabricius
4: Johannes 8: Frisius [orient] 9: 11/12/1609 10: Med 11: 23 12: AAL 97 21: zoon van David Faber, predikant en astronoom in Oostfriesland; stud ook te Helmstedt en Wittenberg, leefde 1587-1617, astronoom, ontdekker van de zonnevlekken 22: It Beaken 24 (1962) 82; Jahrbuch Emden 1963 93

1: 03579 2: Groningen
3: Fabricius (Fabrijtius)
4: Lucas 7: Vlagtwedde 8: Westerwolde 9: 25/09/1643 12: AAG 48 16: Hilletje Geers (1656) 22: GAG klapper DTB

1: 03291 2: Groningen
3: Fabricius (Fabritius)
4: Matthias 6: gratis 8: Westerwolde 9: 23/09/1634 10: Phil 12: AAG 31

1: 03646 2: Groningen
3: Fabricius
4: Matthias 7: Emden 8: Frisius 9: 15/08/1645 10: Phil 12: AAG 51

1: 02982 2: Groningen
3: Fabricius
4: Theodorus 8: Omlandus 9: 07/06/1624 10: Phil 12: AAG 14 21: = Theodorus Faber, 1651 orgelmaker, noemt zich S.S.T. cand en/of Derck Fabricius x Anna Visschers, bezitten in 1629 graf te Groningen? 22: Pathuis 803-804, 890

1: 01097 2: Franeker
3: Fabricius (Suffridi)
4: Wilhelmus 7: Franeker 9: 16/05/1644 10: Phil 11: 1624 12: AAF no 4202 13: Hylckien Fransen 14: Suffridus Fabricius 16: Antie Olphertsdr Hindama (1655) Wypkjen Bruynsma (1671) 18: 1655-1679 predikant te Wijnaldum 1675 voogd over de kinderen van Cyprianus Bruynsma, burgemeester van Sloten 19: 1679 maart 21: in 1650 als alumnus genoemd 22: Romein 205; RAF Grafschriften; Placaatboek V 523; Col Kalma

1: 03802 2: Groningen
3: Fabricius
4: Wilhelmus 7: Franeker 8: Frisius 9: 02/05/1649 10: Theol 12: AAG 59

1: 03990 2: Helmstadt
3: Facanius
4: Tio 8: Frisius 9: 20/04/1597 12: AAHt 130132

1: 05016 2: Basel
3: Falckenborch a
4: Joannis 8: Frisius orient 9: 00/00/1599 12: MUB II 48250

1: 03887 2: Helmstadt
3: Falco
4: Mitius 8: Frisius 9: 23/05/1581 12: AAHt 3129

1: 07577 2: Rostock
3: Falke
4: Everardus 7: Emden 9: 22/05/1501 12: MUR II 8

1: 06941 2: Rostock
3: Falken
4: Reinerus 7: Leeuwarden 9: 11/04/1425 12: MUR I 20

1: 02396 2: Heidelberg
3: Farel de
4: Fredericus, Hildericus 8: Frisius orient 9: 30/05/1588 12: MUH II 13969

1: 06643 2: Altdorf
3: Farel (Varel de)
4: Gerlacius, Hildericus 8: Frisius orient 9: 00/00/1592 12: MUA 1252

1: 06644 2: Altdorf
3: Farel (Varel de)
4: Menius, Hildericus 8: Frisius orient 9: 00/00/1592 12: MUA 1253 20: 305 1588 Heidelberg; 1600, 1614 Geheimrat in Bayreuth; 10 maart 1592 Dr iur utr

1: 05804 2: Köln
3: Farmsum (Ferrinsom)
4: Bernardus 8: Groningen 9: 30/10/1516 10: Art 12: AAK II 77353

1: 07396 2: Rostock
3: Farmsum (Fransum)
4: Everardus 7: Groningen 9: 15/03/1494 12: MUR I 270

1: 11469 2: Löwen
3: Farmsum (Fermisum)
4: Henricus 9: 26/02/1490 12: MULO III 6035

1: 02603 2: Groningen
3: Farmsum
4: Otto 7: Groningen 9: 18/10/1619 10: Phil 12: AAG 8 16: Margrieta Willems, zuster van Willem Geerts (1626) 18: 1627 advocaat te Groningen 1628-1638 gezworene; 1631-1637 secretaris van het Gorecht; 1640 lid admiraliteit Amsterdam 1643 lid Raad van State, 1647-1648, 1650-1651 curator Groninger universiteit; 1654, 1655 scholarch Latijnse school; 1647-1648, 1651 raadsheer, 1654-1658 burgemeester of hoofdman 19: 1658 okt 22: GAG RA IIIa 27; GAG Regeringsboek; GAG klapper DTB; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 23

1: 04485 2: Leiden
3: Farmsum (Farmesom)
4: Otto 7: Groningen 9: 27/05/1623 10: Iur 11: 23 12: AAL 168

1:*05538 2: Köln
3: Farmsum (Fermpsum de)
4: Ulricus 7: Farmsum 9: 29/01/1507 10: Art 12: AAK II 61778 21: = Mr Wilricus, 1517 pastoor te Stedum; = Wilricus Hayonis, 1537 pastoor te Appingedam 22: Gron Volksalmanak 1934 84; RAG Ter Apel 44 regest 180; Rutgers, Inventaris Ewsum regest 245

1: 04550 2: Leiden
3: Farmsum (Fermpson)
4: Otto 7: Groningen 9: 21/04/1626 10: Iur 11: 25 12: AAL 191

1: 01035 2: Franeker
3: Faronius
4: Johannes, Franciscus 6: Doctor 7: Fiolginas 9: 27/09/1642 10: Phil 12: AAF no 3986

1: 10999 2: Helmstadt
3: Faselius
4: Antonius 7: Jever 8: Frisius 9: 03/05/1620 12: AAHt 278147

1: 11217 2: Köln
3: Feckonis
4: Theodorus 7: Leeuwarden 9: 23/05/1484 10: Iur 12: AAK II 14685 18: 1508 sacrista te Stiens 21: voogd over Folkert en Liske kinderen 22: Oorkonden St Anthonijgasthuis 138

1: 10614 2: Prag
3: Fedderwarden (Federwort de)
4: Tylmannus 5: dominus 8: [Frisius orient] 9: 00/00/1376 12: OSTFR 188

1: 08086 2: Löwen
3: Feddonis
4: Dodo 8: Trai d 9: 21/09/1464 10: Decr 12: MULO II 14114 21: = Douwa Feddezoen, in 1503 schepen en armvoogd te Bolsward, ook genoemd in 1490? 22: Sipma, OO I 264, 331, 336

1: 07700 2: Rostock
3: Feddonis (Veddonis)
4: Thomas 7: Oldeboorn 9: 29/11/1519 12: MUR II 75

1: 08252 2: Löwen
3: Fedrici
4: Nicolaus 6: pauper 7: Aurich 8: Trai d 9: 00/05/1505 12: MULO III 29356

1: 00032 2: Franeker
3: Feenstra (Dominici)
4: Abrahamus 7: Leeuwarden 9: 08/11/1603 10: Iur 12: AAF no 792 16: Reinsck Igesdr 17: Sara x ds Gellius Acronius 18: 1607-1613 predikant te Tjerkgaast 1613-1634 predikant te Heerenveen 19: 1635 jan 21: 1631 ontvanger van de te collecteren penningen voor de verdreven predikanten uit de Palts 22: Romein 573, 611; Col Kalma

1: 11115 2: Franeker
3: Feenstra (Fenstra)
4: Dominicus 8: Frisius 9: 09/04/1635 10: Iur utr 11: 1613 12: AAF 3099 18: 1635 advocaat Hof 1660, 1671 landdagslid 19: 1679 okt 20: 1635 Dr iur (PAF 24) 21: vml zoon van ds Abraham Feenstra 22: RAF Hof van Fr MMM f 9; Placaatboek V 630, 808

1: 04692 2: Leiden
3: Feenstra (Fenstra)
4: Dominicus 8: Frisius 9: 18/11/1633 10: Iur 11: 20 12: AAL 259

1: 00683 2: Franeker
3: Feenstra (Abrahami)
4: Dominicus 8: Frisius 9: 12/05/1630 10: Ling 12: AAF no 2642 21: vml zoon van ds Abraham Dominici Feenstra

1: 01223 2: Franeker
3: Feenstra
4: Johannes 8: Frisius 9: 26/01/1647 10: Phil 12: AAF no 4550

1: 09274 2: Löwen
3: Feicken (Feikers)
4: Franciscus 7: Leeuwarden 9: 00/08/1550 12: MULO IV 410106 18: 1556 notaris 22: RAF naamlijst notarissen

1: 03847 2: Groningen
3: Feicken (Feickens)
4: Pierius 7: Franeker 9: 17/05/1650 10: Med 11: 21 12: AAG 61

1: 01176 2: Franeker
3: Feicken (Feiconides)
4: Pierius 7: Franeker 9: 26/03/1646 10: Phil, Lit 12: AAF no 4433 18: 1656 stadsarts te Harlingen 22: GA Harlingen Resolutieboek 16 f 67

1: 04683 2: Leiden
3: Feickens (Faykens)
4: Hermannus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 26/05/1633 10: Iur 11: 23 12: AAL 253

1: 03175 2: Groningen
3: Feickens (Feijcken)
4: Hermannus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 09/05/1631 10: Lit (SSLL) 12: AAG 25 16: Juliana Maria van Jeltinga 18: 1635 advocaat Hof 1649-1667 assessor krijgsgerecht 19: 1667 jan 21: Dr 22: Andreae, Kollumerland 159; RAF Hof van Fr MMM f 9; RAF Statenarch M 11b f293

1: 11116 2: Franeker
3: Feickens (Feykens)
4: Hermannus 8: Frisius 9: 30/10/1634 12: AAF 3079 20: 1635 30/5 Dr iur (PAF 24)

1: 07083 2: Rostock
3: Feiconis (Feyconis)
4: Everardus 8: Frisius 9: 13/05/1463 12: MUR I 137

1: 04289 2: Leiden
3: Feiconis
4: Focco 8: Frisius 9: 29/11/1603 10: Iur 11: 25 12: AAL 72

1: 01719 2: Franeker
3: Feiconis
4: Focco 7: Leeuwarden 9: 13/04/1598 10: Lit 11: 1578 12: AAF no 484 16: Gertie Jacobs uit Emden 18: 1605, 1644 advocaat Hof 1610 secretaris van het krijgsgerecht 19: 1644 21: Dr in 1605; afk uit Beets, zoon van Feico Fockens van Beetsterzwaag, neef van Hepco Fockens, grietman van Opsterland en van Martinus Fockens 22: RAF Hof van Fr FF7 en MMM f 6; RAF Statenarch G 41 137, M 11b f209; GAL Klapper DTB; Van Sluis

1: 07165 2: Rostock
3: Feiconis (Feyckonis)
4: Fredericus 8: Frisius 9: 03/06/1472 12: MUR I 176 16: Id 17: Fredericus (Id was zijn stiefmoeder) Berte 18: 1492, 1493 burgemeester van Sneek 19: 1494 sept a 20: 1473 bac 22: Oosterhout, Recesboeken 24 ev

1: 02578 2: Groningen
3: Feiconis
4: Gerlacus 8: Frisius orient 9: 15/11/1618 10: Phil 12: AAG 7

1: 02072 2: Franeker
3: Feiconis
4: Hector 7: Franeker 9: 19/02/1610 10: Theol 12: AAF no 1123

1: 00989 2: Franeker
3: Feikens? (Frederici)
4: Johannes 7: Sneek 9: 13/05/1641 10: Log 12: AAF no 3808 16: Dirkje Ates Reinalda (1651) Aaltje Vomelius 17: Trijntje x Pieter Hettes, bode van de Staten van Friesland Johannes, predikant Dirkjen x Dr Ottema Feike, vroedsman en apotheker te Sneek 18: 1648-1665 predikant te Menaldum 19: 1665 okt 22: Romein 90; RAF Familiearch Adema 1; Col Kalma

1: 08671 2: Löwen
3: Feitonis (Seytonis)
4: Robertus 7: Staveren 8: Trai d 9: 16/04/1502 12: MULO III 23533 18: 1520 pastoor te Minnertsga 1522 alg commissaris over Westergo 21: Mag Robertus Frederici van Staveren werd op 17 mei 1505 tot priester gewijd; mr Ropertus de Stauria was in 1519 pastoor te Idzegahuizum 22: Gen Jierboekje 1955 82; Placaatboek II 435; MullerJoosting, Bronnen rechtspraak IV 462

1: 01120 2: Franeker
3: Feitsma (Petri)
4: Johannes 7: Harlingen 9: 31/01/1645 10: Iur 12: AAF no 4293

1: 12405 2: Orleans
3: Felsenius
4: Artus 8: Frisius 9: 08/10/1565 12: RIDDORL II 492

1: 00180 2: Franeker
3: Felten (Phelten a)
4: Ausonius 7: Sneek 9: 08/05/1610 10: Lit 12: AAF no 1200 20: sch. Sn(ecana)

1: 00892 2: Franeker
3: Felten (Velten)
4: Petrus P. 7: Sneek 9: 11/10/1638 10: Log 12: AAF no 3509 13: Etscke Gijsberts 14: Hermannus Velten 15: arts te Sneek 16: ongehuwd 21: testeert maart 1658 22: Stamboek II 25; RAF Familiearch Kingma 683; Gen Jierboekje 1989 41

1: 04815 2: Leiden
3: Felten (Phelten a)
4: Petrus 7: Sneek 8: Frisius 9: 26/05/1642 10: Iur 11: 20 12: AAL 331

1: 01221 2: Franeker
3: Fennama (Vennama)
4: Dominicus, Gerrici 7: Franeker 9: 27/11/1646 10: Med 12: AAF no 4544

1: 01363 2: Franeker
3: Fennema (Jarichius)
4: Dominicus 7: Franeker 9: 30/11/1649 12: AAF no 4911 14: Jarich Ritzes Fennema 15: 1659 lid vroedschap Franeker 18: 1653-1666 inspector bursae 22: Nienes, Archieven universiteit 109, 330; GA Franeker 299

1: 01277 2: Franeker
3: Fennema (Boethii, Boetii)
4: Nicolaus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 07/03/1648 10: Phil 12: AAF no 4678 14: Bouwe Clases? 16: Johanna Winters (1661) Hopke Ebes Stania uit Bolsward (1666) 17: Ibertus, predikant Allardus, predikant Boethius, predikant 18: 1656-1671 predikant te Marssum 1671-1705 predikant te Sibrandaburen 19: 1711 21: 1651 kand; in 1705 emeritus 22: Romein 60, 341, Col Kalma

1: 04426 2: Leiden
3: Ferens
4: Enno 8: Frisius 9: 21/11/1619 10: Iur 11: 20 12: AAL 144 18: 1628 luitenant; 1632 luitenantkolonel en commandant van Limburg 1635, 1647 kolonel 21: Riquinus de Ferents, ritmeester en majoor, z.v. kolonel de Ferents huwt Susanna Sophia van Schwartzenberg (1620-1683) 22: Stamboek I 340; Ten Raa, de Bas, Leger IV 64, 221, 289, 294

1: 08031 2: Leipzig
3: Fernia (Fernie)
4: Attilius 7: Franeker 8: Frisius 9: 00/00/1538 12: MULP I 627 14: Anthonius Ataz. Fernia 15: provisorisch grietman van Hennaarderadeel 16: Catharina Roorda Auck Roorda 18: 1559 volmacht voor Minnertsga bij scheiding van de Bildtlanden; 1565 volmacht voor zichzelf 19: 1569 okt of na 1572? 21: ondertekent compromis in 1566 22: RAF FG 967; Faber, Drie eeuwen 680; Minnema Buma, Dijkrecht, bijlage, 15; Placaatboek III 480

1: 06249 2: Köln
3: Ferwerd
4: Simon 8: Trai d 9: 00/00/1417 10: Iur can 12: AAK I 19667 21: = Simon Henrici van Leeuwarden, stud 1415 te Erfurt

1: 00340 2: Franeker
3: Festus
4: Rintzius 7: Leeuwarden 9: 24/08/1614 10: Theol 12: AAF no 1499 16: Janckien Auckedr 18: 1618, 1620 predikant te Oosterwierum 1620-1651 predikant te Huizum 19: 1651 dec 21: in 1640 legerpredikant 22: Romein 46; Col Kalma

1: 00376 2: Franeker
3: Fetzonis
4: Pierius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 25/06/1619 10: Iur 12: AAF no 1769 18: 1623 notaris 22: RAF Hof van Fr MMM f 39v

1: 00272 2: Franeker
3: Fetzonis
4: Simon 7: Leeuwarden 9: 11/09/1615 10: Phil, Theol 12: AAF no 1558 18: 1619 advocaat Hof 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 7v

1: 02177 2: Utrecht
3: Feuwen
4: Habbo 7: Emden 8: Frisius orient 9: 00/00/1649 12: ASU 21

1: 04824 2: Leiden
3: Fewen
4: Fewo 7: Emden 9: 05/08/1642 10: Iur 11: 22 12: AAL 333

1:*10993 2: Helmstadt
3: Fewen
4: Fewo 7: Emden 9: 06/02/1619 12: AAHt 27097 18: 1645-1652 secretaris van Emden 19: 1652 te Leeuwarden 21: Dr 22: Quellen und Forschungen 1987 135

1: 03341 2: Groningen
3: Fewonis
4: Fewo 7: Emden 9: 24/03/1636 10: Phil 12: AAG 33

1: 12357 2: Löwen
3: Feytens
4: Franciscus 7: Leuven 9: 00/00/1567 12: MULO IV 724104

1: 04238 2: Leiden
3: Feytsma (Feitzma)
4: Boccatius 8: Frisius 9: 14/05/1596 10: Ling 11: 19 12: AAL 48

1: 01557 2: Franeker
3: Feytsma (Feitzma a)
4: Boccatius 9: 25/10/1589 12: AAF no 199 13: Aukje van Herema 14: Jelgerus van Feytsma 15: grietman van Het Bildt 16: Harich van Burmania d.v. Upco en Rints van Roorda 17: Luts x Menno Houwerda Ruardus x Machtelt van Roorda Jelgerus x Bauck van Montzima 18: 1600-1626 grietman van Kollumerland 1608-1626 lid statenvergadering 1619-1621 rentmeester der Domeinen 19: 1626 dec 22: Stamboek I 114-115; Sminia, Naamlijst 98, Andreae, Nalezing 35; RAF Inventaris Statenarchief, bijlage

1: 04123 2: Leiden
3: Feytsma a
4: Galenus 9: 12/06/1578 10: Iur 12: AAL 3 13: Habel van Offenhuyzen 14: Hesselus van Feitsma 16: ongehuwd 19: 1585 a 22: Stamboek I 115

1: 08944 2: Löwen
3: Feytsma (Feysma)
4: Hesselus 8: Frisius 9: 05/07/1545 12: MULO IV 305141 14: Ruardus Feytsma 15: Tjemck Sjucksdr Eminga 16: Luts Poppesdr van Mellema 17: Jelgerus 19: 1557 april 21: Dr iur; bewoont de Monnickhuyster sate te Boksum; grafschrift: doorkneed in de kunst van de wijze uit Stagira; = mr Hesselus Feitsma, genoemd in 1543 te Boksum? 22: RAF Doodboek; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 57; Beneficiaalb 355

1: 01556 2: Franeker
3: Feytsma (Feitzma a)
4: Hesselus 9: 25/01/1592 12: AAF no 198 13: Auck Bockesdr van Herema 14: Jelgerus Feytsma 15: 1609 grietman van Het Bildt 16: Frau Erasmusdr van Douma (1600) 17: kinderloos 19: 1605 22: Stamboek I 114

1: 01310 2: Padua
3: Feytsma (Feytzma)
4: Homerus 8: Frisius 9: 00/00/1570 10: Iur 11: 22 12: tp 13: Anna van Camminga 14: Gerrolt van Feytsma 16: ongehuwd 19: 1588 febr te Wirdum 20: 1548 22: Stamboek I 115; Vrije Fries XVII, 31

1: 02188 2: Freiburg i.B
3: Feytsma (Feitzman)
4: Homerus 8: Frisius 9: 20/06/1569 12: MUF 512,35

1: 08967 2: Löwen
3: Feytsma (Pheysma)
4: Jelgerus 8: Frisius 9: 20/05/1542 12: MULO IV 24559

1: 09930 2: Orleans
3: Feytsma (Levardia)
4: Jelgerus 8: Trai d 9: 00/02/1510 12: RIORL 303523 13: His Gerroltsdr Herema 14: Hessel Feytsma van Huizum 16: Claer van Eminga 17: Ynts x Wytze Oedtsma van Juckema; Anna x Franciscus Aebinga van Humalda Hesselus x Luts Poppesdr van Mellema; Tieth x Foppe Hommes van Camstra Trijn x Sybeth Gabbes van Scheltema Sjuck x Riem Lollesdr van Ockinga; Feycke x nietadellijke vrouw 22: Stamboek II 114; De Ridder, Procurateurs I 303

1: 02264 2: Heidelberg
3: Feytsma (Feytzma)
4: Jelgerus 6: Nobilis 8: Frisius 9: 30/05/1567 12: MUH II, 43,41 13: Luts Poppesdr van Mellema 14: Hesselus van Feytsma 15: Iur dr 16: Auck Bockesdr van Herema 17: Hesselus x Frau Erasmusdr van Douma Boccacius x Haringh van Burmania 18: rentmeester der Domeinen in Friesland 1588 raadsheer Hof; 1605 curator univ van Franeker 1609 grietman van Het Bildt 19: 1620 sept 22: Stamboek I 114, II 74

1: 04122 2: Leiden
3: Feytsma a
4: Jelgerus (Jeltgerus) 9: 12/06/1578 10: Iur 12: AAL 3 13: Luts van Mellema 14: Hessel van Feytsma 15: jurist en filosoof 16: Auck van Herema 17: Boccatius 18: 1581-1583 lid gedep staten; 1584-1587 grietman van Kollumerland 1584-1585 gezant naar Frankrijk en Engeland; 1585, 1609, 1612 lid Staten Generaal 1588 raadsheer Hof (vml buitengewoon), rentmeester der Domeinen, 1609 grietman van Het Bildt; 1605-1620 curator univ van Franeker 19: 1620 juli 22: NNBW IX 255-256; Sickenga 161-163; Andreae, Nalezing 35; Engels, Naamlijst St Gen 11; Engels, Naamlijst GS

1: 04847 2: Leiden
3: Feytsma (Feitema)
4: Johannes 7: Harlingen 8: Frisius 9: 10/07/1644 10: Med 11: 22 12: AAL 351 18: advocaat 21: Johannes Feitsma uit Harlingen werd in 1652 burger van Leeuwarden 22: GAL Burgerboek II 112

1: 12097 2: Löwen
3: Feytsma (Feythma)
4: Ofco 9: 00/00/1563 12: RAF Nedergerecht Sneek 24 13: Ynts van Feytsma 14: Wytze Werps Oedtsma van Juckema 16: Ursula Feyes Roorda van Genum Sjouck Scheltes van Liauckama 17: geen 19: 1613 jan 20: praeses collegii frisiorum 22: Stamboek I 114

1: 12406 2: Orleans
3: Feytsma
4: Ofco 6: Nobilis 8: Frisius occid 9: 21/12/1559 12: RIDDORL I 279

1: 05676 2: Köln
3: Feytsma (Feitzma a)
4: Reinerus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 15/05/1558 10: Art 12: AAK II 1121135 13: Anna Hommesdr van Camstra 14: Geroldus van Feytsma 16: ongehuwd 22: Stamboek I 115

1: 00495 2: Franeker
3: Feytsma (Feitzma a)
4: Ruardus 6: Nobilis Frisius 7: Kollum 9: 03/06/1624 10: Iur 12: AAF no 2112 13: Haringh van Burmania 14: Boccatius van Feytsma 15: 1600 grietman van Kollumerland 16: Machtelt Watzes van Roorda 17: Boccatius, op 23 jarige leeftijd gestorven 18: 1635-1648 kapitein 22: Stamboek I 115; RAF Statenarch G 4 (1512-1635); RAF Index officieren

1: 06342 2: Köln
3: Feytsma (Feitzma)
4: Suffridus 7: Leeuwarden 9: 08/08/1551 10: Iur 12: AAK II 1056117 13: Anna Hommesd van Camstra 14: Gerrolt van Feytsma 16: Doedt Goslingsdr 18: 1554 vicaris te Bozum 19: 1596 nov 22: Stamboek I 114, II 74; Zwart, Cleuting 25; RAF Grafschriften Idaarderadeel

1: 09123 2: Löwen
3: Finschen
4: Ubbius 8: Frisius 9: 10/11/1547 12: MULO IV 35757 21: vml Ubbe Finckes, 1550-1587 secretaris te Emden 22: Eppens, Kroniek II 347

1: 00434 2: Franeker
3: Fischerus
4: Modestinus 7: Leeuwarden 9: 18/02/1622 10: Iur 12: AAF no 1921

1: 11106 2: Franeker
3: Fivelant
4: Johannes, Georgii 7: Kollum 8: Frisius 9: 29/11/1650 10: Phil 12: AAF no 5089 16: Geertie Luyties (1653) 18: 1652-1659 praeceptor latijnse school van Franeker 19: 1659 21: studeert nog in 1653 22: It Beaken 1949 228; RAF klapper DTB Dokkum

1: 07173 2: Rostock
3: Fleck
4: Gherardus 7: Emden 9: 03/06/1473 12: MUR I 182

1: 07410 2: Rostock
3: Florencii
4: Henricus 7: Franeker 9: 09/07/1495 12: MUR I 277

1: 12058 2: Franeker
3: Florentius
4: Simon, Bernardus 9: 04/02/1589 10: Ling 12: AAF 75 16: Neeltgen Doyema 18: 1600 hypodidasculus te Franeker 1604-1625 conrector te Franeker 20: Decreto Senatus Academici nomen expunctum 26 VI 1596 22: It Beaken 1949 222, 227

1: 00268 2: Franeker
3: Florus
4: Jacobus 9: 02/08/1615 10: Phil, Ling 12: AAF no 1552 14: Cornelis Florus, afk uit Utrecht 15: predikant te Idzegahuizum en Piaam 16: Ycke Foogledr 18: 1621-1627 predikant te Oude en Nijemirdum 21: 1627 afgezet wegens dronkenschap, schelden en hoererij, in 1628 dreigt excommunicatie; in 1631 werd Jacobus Florus aangesteld tot notaris 22: Romein 300, 436; RAF Hof van Fr MMM f 42; Col Kalma

1: 07451 2: Rostock
3: Foccius
4: Gellius 8: Frisius orient 9: 00/06/1613 12: MUR III 9

1: 01669 2: Franeker
3: Focconis
4: Gerardus 7: Leeuwarden 9: 19/05/1596 10: Art, Ling, Theol 12: AAF no 398 18: 1600-1602 predikant te Hindeloopen en Molkwerum; 1602-1604 predikant te Makkum 1604-1609 predikant te Koudum; 1609-1620 predikant te Oosterzee 1620 predikant te Vollenhove 22: Romein 297, 399, 404, 421, 640

1: 00393 2: Franeker
3: Focconis
4: Sibrandus 5: Hortulanus 7: Franeker 9: 13/09/1620 10: Theol 12: AAF no 1828

1: 11023 2: Helmstadt
3: Focken
4: Gerhardus 7: Jever 8: Frisius 9: 06/11/1621 12: AAHt 290112

1: 06808 2: Marburg/Lahn
3: Focken
4: Matthias 8: Frisius 9: 25/09/1598 12: CSM III 115

1: 06722 2: Greifswald
3: Fockenius
4: Albertus 8: Frisius [orient] 9: 28/08/1619 12: MUG 439

1: 10050 2: Frankfurt
3: Fockenius
4: Albertus 7: Jever 8: Frisius orient 9: 00/00/1621 12: MUFO I 656

1: 04049 2: Helmstadt
3: Fockenius
4: Albertus 7: Jever 8: Frisius 9: 13/09/1612 12: AAHt 225150

1: 07494 2: Rostock
3: Fockenius
4: Gerhardus 7: Jever 8: Frisius 9: 00/06/1625 12: MUR III 61

1: 03115 2: Groningen
3: Fockens (Phocconidis)
4: Aepco 9: 30/07/1629 11: 1609 12: AAG 21 21: Aepco Fockens was in 1567 burgemeester van Appingedam

1: 00627 2: Franeker
3: Fockens
4: Feico 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 26/05/1628 10: Lit, Art 12: AAF no 2473 18: 1649 secretaris van Wymbritseradeel 1664 landdagslid voor Smallingerland 20: frater germanus van nr 2474 22: Vrije Fries 37 49; Placaatboek V 740

1: 10384 2: Franeker
3: Fockens (Phocaei)
4: Focco (Phocaeus) 9: 06/05/1598 10: Iur 12: AAF no 498 21: = vml Focco Raarda, stud 1601 te Leiden

1: 00628 2: Franeker
3: Fockens
4: Hermannus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 27/05/1628 10: Lit 12: AAF no 2474 21: = Hoyto Fockes, 160 schoolmeester te Lions, 1654 te Spannum x Ulck Jacobsdr? 22: Sannes, Schoolmeesters Hennaarderadeel

1: 00480 2: Franeker
3: Fockens (Phocei)
4: Hermannus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 05/10/1623 10: Iur 12: AAF no 2065 18: 1630 notaris te Kollum 21: zoon van Focco Phocaei? 22: RAF Naamlijst notarissen

1: 06157 2: Köln
3: Fockens
4: Ludolphus 7: Groningen 9: 10/12/1546 10: Art 12: AAK II 100562

1: 11070 2: Helmstadt
3: Fockens (Fockonius)
4: Nomdo 8: Frisius orient 9: 06/01/1606 12: AAHt 1866 19: 1628 maart te Lutkesaaksum 22: Feith, Grafschriften 18

1: 00289 2: Franeker
3: Fockens (Foeckens)
4: Sabinus 7: Beetsterzwaag 9: 31/05/1616 11: 1599 12: AAF no 1597 13: Wisck Tetmans 14: Martinus Fockens 15: 1614-1623 grietman van Opsterland 16: Lucia Siccama, d.v. Ige en Wabbe Eeckesdr 17: Martinus x Anna van Kimmena (1654) 18: 1619-1622 secretaris, 1623-1650 grietman van Opsterland 1629-1652 volmacht landsdag; 1641, 1642, 1643 rekenmeester 1641-1643 lid admiraliteit Amsterdam; 1643, 1645-1646 lid Staten Generaal voor Zevenwouden; 1647-1649 lid gedep staten (Z) 19: 1652 22: Sminia, Naamlijst 386; Andreae, Nalezing 121; Engels, Naamlijst St Gen II 4; Engels, Naamlijst GS; Sannes, Naamlijst 277; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1641-1643

1: 02510 2: Heidelberg
3: Fockens
4: Sabinus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 29/09/1618 12: MUH II 291,144 20: is hier samen met Johannes Camp en Johannes Hachtingius; studeert nog in okt 1619 in Heidelberg

1: 00969 2: Franeker
3: Fockens
4: Tarquinius 7: Bolsward 9: 05/11/1640 10: Phil, Ling 12: AAF no 3766 13: Ydtie Fetsesdr 14: Focco Teijens uit Twijzel 15: predikant 16: N. Philips Trijntie Johannesdr 18: 1645-1695 predikant te Idzegahuizum en Piaam 19: 1695 22: Romein 301; Col Kalma

1: 06637 2: Marburg/Lahn
3: Fockens (Fockaeus)
4: Wilhelmus 8: Frisius occid 9: 14/06/1570 12: CSM II 91

1: 02278 2: Heidelberg
3: Fockens (Fockaeus)
4: Wilhelmus (Guilielmus) 8: Frisius 9: 30/09/1569 12: MUH II, 52,107 18: 1582 hoogleraar te Erfurt 21: = Wilhelmus Fachaeus 22: Bijdragen ... Groningen I 260

1: 03961 2: Helmstadt
3: Fockius
4: Theodorus 7: Jever 9: 03/09/1592 12: AAHt 100117

1: 06411 2: Köln
3: Fockonis
4: Eylardus 7: Wener 8: Mon d 9: 31/05/1511 10: Iur 12: AAK II 67690

1: 05947 2: Köln
3: Fokerna (Groningen de)
4: Hesselus (Hasselus) 9: 27/05/1499 10: Iur 12: AAK II 471143 20: bursa Laurentiana; inc 22 maart 1502, is dan pauper

1: 05946 2: Köln
3: Fokerna (Groningen de)
4: Johannes 9: 27/05/1499 10: Art 12: AAK II 471142 20: Bursa Laurentiana; 1501 12/3 det, 1502 22/3 inc 21: Johannes de Groninghen werd op 22 maart 1505 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst priesters 391

1: 08087 2: Löwen
3: Folcardi
4: Bernardus 7: [Emden] 9: 26/02/1473 12: MULO II 282213

1: 07136 2: Rostock
3: Folcardi
4: Bernardus 7: Emden 9: 05/05/1470 12: MUR I 165

1: 08140 2: Löwen
3: Folcardi
4: Martinus 7: Groningen 9: 30/08/1484 12: MULO II 490227

1: 11006 2: Helmstadt
3: Folchhardus
4: Helmericus 7: Jever 8: Frisius 9: 14/09/1620 12: AAHt 28290

1: 02807 2: Wittenberg
3: Folckardi (Voltkardij)
4: Fridericus 7: Aurich 9: 08/06/1525 12: AAW 125

1: 07064 2: Rostock
3: Folckardi (Volquerdi)
4: Johannes 8: Frisius 9: 21/10/1460 12: MUR I 126

1: 07702 2: Rostock
3: Folckeri (Volckeri)
4: Gerardus 7: Dokkum 9: 29/11/1519 12: MUR II 75

1: 09048 2: Löwen
3: Folckeri (Volken)
4: Reinerus 8: Frisius 9: 26/06/1547 12: MULO IV 345141

1: 03425 2: Groningen
3: Folckeri (Folckers)
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 10/02/1639 12: AAG 39

1: 03304 2: Groningen
3: Folckeri
4: Rudolphus 6: gratis 7: Groningen 9: 27/01/1635 10: Phil 11: 1615 12: AAG 31 18: 1648-1653 predikant te Wirdum 19: 1653 apr 21: woonde sinds 1630 in de burse van het Fraterhuis 22: Gron Volksalmanak 1851 114; Duinkerken 66

1: 03672 2: Groningen
3: Folckers
4: Andreas 7: Groningen 9: 18/07/1646 10: Phil 12: AAG 53

1: 09773 2: Bourges
3: Folckers
4: Franciscus 6: patricius 7: Groningen 9: 00/00/1646 12: MABOU 89107

1: 03561 2: Groningen
3: Folckers
4: Franciscus 7: Groningen 9: 31/03/1643 10: Phil 12: AAG 47 18: 1651-21664 herh gezworene te Groningen 1679-1686 ambtman van het KleiOldambt 19: 1686 nov, verdronken 22: GAG Regeringsboek

1: 03064 2: Groningen
3: Folckers
4: Petrus 9: 31/07/1627 10: Phil 12: AAG 18 16: N. Lewe ten Holte, wed Mepsche (1631) 18: 1632 luitenant; 1633 raadsheer te Groningen 1629, 1632, 1635-1636, 1639 lid gedep staten(s) 1641 burgemeester, 1642 hoofdman van Groningen 19: 1642 21: koopt in 1633 met Geert van IJsselmuiden de borg Duirsum te Den Ham 22: Emmius, Agro; Formsma, Borgen 226; GAG klapper DTB

1: 02202 2: Heidelberg
3: Folckersheim (Volckarsheimer)
4: Adalricus 7: Emden 8: Frisius orient 9: 19/12/1553 12: MUH I 619

1: 02875 2: Groningen
3: Folckersheim a
4: Aemilius 7: Twixelomanus 8: Frisius [orient] 9: 18/01/1616 10: Phil 12: AAG 3 21: Johannes Folckesheim, Twiselumanus bezocht in 1610 het gymnasium te Bremen (Becker, Studenten 51)

1: 09440 2: Löwen
3: Folkenius
4: Alardus 8: Frisius 9: 24/02/1616 12: MULO V 218

1: 03078 2: Groningen
3: Folkeri
4: Samuel 8: Frisius orient 9: 22/11/1627 10: Theol 12: AAG 19 16: Jantien Johannesdr Boelens 18: 1637 predikant in Brazilie 1638-1664 predikant te Feerwerd 19: 1664 juni 22: Duinkerken I 136

1: 08214 2: Löwen
3: Folkeri
4: Simon 7: Sneek 8: Trai d 9: 24/07/1479 12: MULO II 397135 14: Volkerus Simonis Hagedoorn 15: notaris te Sneek 20: pater iuravit pro eo 21: genoemd in 1493 en 1495 in het Sneker Recesboek: hij werd veroordeeld wegens vechten 22: Oosterhout, Recesboeken 144, 184

1: 08676 2: Löwen
3: Folkeri
4: Wilbrandus 7: Staveren 9: 17/10/1519 12: MULO III 61839 21: = Wilko Folkeri, 1519 notaris apostolicus publicus; 1527 stadsschrijver van Leeuwarden? 22: Vries, Skriuwtaal boargers 8283; Sipma, OO II 293

1: 01657 2: Franeker
3: Folkeri (Demosthenis alias Folchert)
4: Wilhelmus (Guielmus) 7: Franeker 9: 05/05/1596 10: Ling, Art, Theol 12: AAF no 382 16: Susanna Jans wed ds Johannes Petri 18: 1603 a1604 predikant te Schalsum 1604-1652 predikant te St Jacobiparochie 19: 1652 okt 21: aantal lidmaten klom van 40 tot 200; disp 1598 De sacr scriptura onder Antonides 22: Romein 224, 257; Vrije Fries 65 98; Col Kalma

1: 02252 2: Heidelberg
3: Folkersheimer (Tolkersheimer)
4: Johannes 8: Frisius [orient] 9: 18/04/1566 12: MUH II 3931

1:*02097 2: Padua
3: Follega (Sylvius)
4: Gabinus 8: Frisius 9: 00/10/1593 12: PP no 75

1: 01304 2: Padua
3: Folkersheimer
4: Ulricus 8: Frisius orient 9: 00/00/1558 10: Iur 12: tp no 52 14: Johannes Goltsmid 15: rentmeester generaal van Oostfriesland 16: Jeya Garmers, d.v. burgemeester Reiner Garmers van Groningen 20: stud 1556 in Orleans (RIDDORL I 192) 22: De Navorscher 1887 200-201

1: 11134 2: Franeker
3: Follega (Follegae)
4: Albertus 9: 01/04/1614 10: Phil 12: AAF no 1462 16: Foockel Folckertsdr 18: 1624-1636 rector te Sloten 19: 1636 okt 21: = Albertus Eduardi?; Een Albertus Follegae ondertekent in 1560 een rekest van de dijkgraaf bij het Rode Klif: Placaatboek III 532 22: Col Kalma

1: 06499 2: Köln
3: Follega
4: Gabinus 8: Frisius 9: 24/03/1578 10: Art 12: AAK IV 10836 14: Augustinus Gabbes Follega? 15: advocaat 22: Gen Jierboekje 1989 67

1: 04990 2: Basel
3: Follega (Sylvius)
4: Gabinus 8: Frisius 9: 00/00/1594 12: MUB II 42569 20: 1595 27/5 Dr med

1: 11963 2: Köln
3: Follega
4: Sibrandus 7: Sneek 9: 11/05/1616 10: Art 11: 1596 febr 12: AAK IV 268398 18: 1623-1624 priester te Bolsward 19: 1624 aan de pest 21: verbleef in Keulen in het Collegium Alticollense, het Nederlandse missiehuis; familie van advocaat Johannes Follega van Sneek, die in 1580 uitgeweken was? 22: Andela, Bolsward 113-114

1: 02125 2: Tubingen
3: Follega? (Vomarus)
4: Augustinus 8: Frisius 9: 01/05/1541 12: Mat Tub 117,1 21: = Augustinus Lemmer?

1: 08131 2: Löwen
3: Follens
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 31/08/1475 10: Art 12: MULO II 333290 21: Johan Folckers bezat in 1485 een huis bij de A kerk te Groningen 22: AKG regest 725

1: 08888 2: Löwen
3: Folsgare (Volsguera a)
4: Godfridus 8: Frisius 9: 07/05/1537 12: MULO IV 15541 21: = Mr Gosse Aitkens, verkoopt in 1569/70 grond bij Oldeholtpade? 22: RAF Rentmeestersrek 1569/79 f 20

1: 08947 2: Löwen
3: Folsgare (Julius)
4: Hiddius 7: Sneek 8: Frisius 9: 29/03/1564 12: MULO IV 67323

1: 07520 2: Rostock
3: Foltenius
4: Erasmus 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/11/1638 12: MUR III 115

1: 01781 2: Franeker
3: Fons a
4: Livius, Tetardi 7: Leeuwarden 9: 31/03/1601 10: Iur 12: AAF no 613 14: Tetardus Fons 15: 1584 administrateur geestelijke goederen te Jorwerd : 1588 dijksgedeputeerde 22: Vrije Fries 20 96; RAF FG 374

1: 07726 2: Rostock
3: Fopkens (Lotkens)
4: Onno 7: Appingedam 9: 04/05/1521 12: MUR II 79 18: 1523 pastoor te Solwerd (?) 21: Mr 22: GAG PK regest 695

1: 01195 2: Franeker
3: Fopma
4: Livius 7: Emden 9: 11/07/1646 10: Med 12: AAF no 4486

1: 10554 2: Wurzburg
3: Foppens
4: Gabinus 5: notarius publ in rep Embden 6: mediocris 8: Frisius occid 9: 06/06/1598 11: 1560 12: MAWU 44 14: Foppius Gabbesz 15: secretaris Ferwerderadeel 16: Rinsck van Gayckema 18: 1598 advocaat Hof 19: 1625 mei 22: Vrije Fries 46 255; RAF Hof van Fr MMM f 5; Grafschriften Leeuwarden

1: 11814 2: Köln
3: Foppens (Bolzwardia de)
4: Petrus 7: Bolsward 9: 08/08/1480 10: Iur 12: AAK II 8517

1: 08190 2: Löwen
3: Foppens
4: Wilhelmus 7: Leeuwarden 9: 30/08/1484 10: Art 12: MULO II 490220

1: 04334 2: Leiden
3: Foppii
4: Gerlacus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 29/04/1609 10: Phil 11: 20 12: AAL 94

1: 01591 2: Franeker
3: Foppii
4: Hesselus 9: 15/11/1593 10: Phil, Ling 12: AAF no 252 16: Nyes Sjoeksdr (1599) 18: 1599 notaris 21: afk uit Lutkewierum; = Hessel Foppes Luynum, 1614 notaris en postulant te Menaldumadeel x Maycke Gerbens, gest voor 1629? 22: GAL Klapper DTB; RAF Naamlijst notarissen

1: 12185 2: Löwen
3: Foppii
4: Martinus 9: 00/00/1543 11: 1519 12: Beneficiaalb 281 18: 1548, 1578 pastoor te Bolsward 1580 priester in (bisdom?) Munster 20: possessor van de Sacriste prove te Bolsward 21: balling in 1580 22: RAF Nedergerecht Bolsward 121; Van der Meer, Boarnen 244; It Beaken 31 (1969) 177

1: 04180 2: Leiden
3: Foppii (Fopponius)
4: Wilhelmus (Guilielmus) 9: 14/08/1585 10: Ling 12: AAL 18

1: 11323 2: Rostock
3: Foppinga
4: Fredericus 7: Dronrijp 9: 21/08/1508 12: MUR II 35 13: Frouck Idsdr van Eminga 14: Hessel Foppinga 18: pastoor te Lekkum pastoor te Berlikum 19: 15.3 maart 20: 1509 bac art, 1512 mag art (MUR II 42, 48) 21: Mr art 22: Stamboek I 116, II 75; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 49

1: 07395 2: Rostock
3: Foppinga (Foppengha)
4: Odulphus 7: Sneek 9: 12/10/1493 12: MUR I 268 13: Frouck Idsdr Eminga 14: Hessel Foppinga 16: Anna Wytzesdr van Oedtsma 17: Gerland x Adzert van Bouma; Wyts x Kempo van Tadema Franciscus Bauck x Alexis Geel Frouck x Andreas Grijf 19: 1543 a 21: broer van Salvius; Ofke Foppinga wordt als koper in 1525/26 in de rentmeestersrekeningen genoemd 22: Stamboek I 116; RAF Rentmeestersrek 1525/1526 18; RAF Hof van Fr III 1

1: 11327 2: Rostock
3: Foppinga (Vopinga)
4: Salvius 7: Leeuwarden 9: 04/07/1511 12: MUR II 46 13: Frouck Idsd Eminga 14: Hesselus Foppinga 15: heerschap te Dronrijp 16: Ael Hobbesd van Hermana 17: kinderloos 19: 1543 nov, begraven te Dronrijp 21: in 1533 in het testament van Wytze Camminga benoemd tot curator en voogd 22: Stamboek I 115, II 75; RAF Doodboek; Tjessinga, Aanbreng V 59; GAL, Familiearch Camminga 4

1: 06986 2: Rostock
3: Foppo (Voppo)
4: Iohannes 9: 15/10/1434 12: MUR I 49

1: 08512 2: Löwen
3: Fopponis
4: Cornelius 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 31/08/1502 12: MULO III 238158

1: 07037 2: Rostock
3: Fopponis
4: Fredericus 7: Leeuwarden 9: 11/10/1455 12: MUR I 106

1: 12144 2: Köln
3: Fopponis
4: Johannes 5: pastor in Schillinckwold 8: Trai d 9: 27/09/1524 10: Iur 12: AAK II 86930 21: fr Johannes Fopponis, O. Francisc Tertiarium werd op 17 mei 1516 tot priester gewijd, Johannes Fopponis de Benewijsen op 7 april 1515; Mr Johannes Fopponis was in 1517 altarist te Haarlem 22: Gen Jierboekje 1955 84; Heeringa, Rekeningen II 398; Brom, Naamlijst priesters 9

1: 03443 2: Groningen
3: Fossema
4: Suffridus 8: Omlandus 9: 21/01/1640 10: Phil 12: AAG 41 14: Elingius Fossema 15: 1609, 1627-1634 grietman in het Westerkwartier 18: 1657 dec advocaat te Groningen 20: ex decreto amplissimi senatus ob causas expressas sententia lata octavo Julij 1645, nomen huius albo expunctum; ook de Leidse universiteit werd gewaarschuwd hem niet te toe te laten 22: Molhuysen, Bronnen Leidsche Universiteit II 293; Feith, Ommelander borgen 148; RAG Familiearch Ewsum 146; GAG R A IIIa 59

1: 04327 2: Leiden
3: Francisci
4: Franciscus 7: Dokkum 9: 06/08/1608 10: Med 11: 22 12: AAL 92

1: 06556 2: Köln
3: Francisci (Fransen)
4: Franciscus 7: Groningen 9: 20/05/1634 10: Phil 12: AAK IV 39440

1: 11100 2: Franeker
3: Francisci
4: Franciscus 7: Oosterend 9: 23/05/1592 10: Theol 12: AAF 164 16: Martje Tjebbesdr 18: 1596-1603 rector te Sloten 19: 1603 sept 20: ex schola Amstelred 22: Col Kalma

1: 03195 2: Groningen
3: Francisci (Fransen)
4: Franciscus 7: Groningen 9: 20/02/1632 10: Phil 12: AAG 26

1: 01879 2: Franeker
3: Francisci
4: Franciscus 6: Alumnus 7: Dokkum 9: 16/05/1603 10: Ling, [med] 12: AAF no 763 14: Franciscus Fransen? 15: burgemeester van Dokkum 16: Engel Johannis (1617) 21: kreeg in 1606 pensie van 77 cg, stud dan medicijnen 22: RAF Grafschriften Dokkum, Copieën elders 6219; Van der Meer, Boarnen 111

1: 02845 2: Groningen
3: Francisci (Fransen)
4: Jacobus 7: Groningen 9: 13/03/1615 10: Iur utr 12: AAG 1 21: heerschap (hoofdeling, die geen jonker is); in 1630 eigenaar van de Klinckemaborg te Zuidhorn 22: Gron Volksalmanak 1964 109

1: 00133 2: Franeker
3: Francisci
4: Menelaus 7: Bolsward 9: 13/05/1607 10: Iur 12: AAF no 982

1: 00795 2: Franeker
3: Francisci
4: Menelaus 7: Bolsward 9: 04/04/1636 10: Iur 12: AAF no 3227 21: wrs zoon van Frans Minnes x Trijn Pietersdr (1615) 22: RAF klapper DTB Bolsward

1: 07209 2: Rostock
3: Francisci (Franck)
4: Rembertus 7: Harlingen 9: 30/05/1476 12: MUR I 198

1: 00666 2: Franeker
3: Francisci
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 30/12/1629 10: Theol 12: AAF no 2612

1: 03180 2: Groningen
3: Francisci (Fransen)
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 23/06/1631 10: Theol 12: AAG 25 16: Geertruid 21: zijn vrouw testeert in 1668, sticht Vrouw Fransen gasthuis 22: GAG Inv archief Vrouw Fransen gasthuis 1

1: 07728 2: Rostock
3: Francisci
4: Sibrandus 7: Sloten 8: Trai d 9: 08/05/1521 12: MUR II 79 21: = Siricus Francisci, 1558 pastoor te Wommels? 22: Pb Hs 1466

1: 09927 2: Orleans
4: Franciscus 5: capellanus W. Camminga (Kammegha) 9: 00/04/1505 12: RIORL 260442 21: = Meyster Frans, 1520 kapelaan van de Heer van Moers, tracht door verraad Bolsward in handen van de Bourgondiers te spelen? 22: Thabor, Historie 252-253

1: 07545 2: Rostock
3: Franck
4: Fridericus 7: Jever 8: Frisius 9: 00/07/1645 12: MUR III 140

1: 00995 2: Franeker
3: Franck (Isbrandi, Issbrandi)
4: Hieronymus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 28/06/1641 10: Med 12: AAF no 3831 14: Isbrandus Hieronymus Franck 15: Hofchirurgijn : gezworene te Leeuwarden

1: 02155 2: Utrecht
3: Franck
4: Hieronymus 7: Leeuwarden 9: 00/00/1647 12: ASU 15 20: 1649 11/8 Dr med (Ketner, 6)

1: 00522 2: Franeker
3: Franck
4: Isbrandus, Hieronymi 5: chirurgijn 7: Leeuwarden 9: 10/05/1625 10: Med 12: AAF no 2211 13: Trijn Jansdr, uitdraagster 14: Hieronymus Franck 16: Elske Tonisdr (1601) Antie Jacobsdr Popta (1625) 18: hofchirurgijn 1612-1615 gezworene te Leeuwarden 1610-1612 vaandrig van de schutterij te Leeuwarden 19: 1642 20: 1525 12/5 lic med (PAF 21) 21: geboren te Weesp, in 1601 burger van Leeuwarden 22: Spanninga, Geloof 157, 172; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 11

1: 02651 2: Groningen
3: Franck (Henrici)
4: Jacobus 6: gratis 7: Onstwedde 9: 14/06/1621 12: AAG 10 14: Henricus Franck 15: schoolmeester te Onstwedde 18: 1641 predikant in Oostfriesland 1641-1666 predikant te Roswinkel 19: 1666 mei 21: zijn zoon bezocht de roomse school te Munster, waarvoor hij in 1645 berispt werd 22: Romein, Drenthe 292

1: 00661 2: Franeker
3: Francq (Francken)
4: Johannes 7: Groningen 9: 01/09/1629 10: Theol 12: AAF no 2581 14: Henricus Francke 15: schoolmeester te Onstwedde 17: Henricus, 1667 ds te Roswinkel 18: 1633-1669 predikant te Onstwedde 19: 1669 21: zijn broer Jacobus was predikant te Roswinkel 22: Duinkerken 67; Romein, Drenthe 292

1: 11432 2: Löwen
3: Franeker (Franckere)
4: Albertus 8: Trai d 9: 18/05/1463 10: Iur can 12: MULO II 11242

1: 02675 2: Wittenberg
3: Franeker (Franika de)
4: Cornelius 9: 00/00/1533 12: AAW 146 21: = vml Cornelius Gisberti Ens, stud 1532 te Leuven

1: 08846 2: Löwen
3: Franeker (Franekerensis)
4: Everardus 8: Frisius 9: 00/08/1551 12: MULO IV 40960

1: 11568 2: Löwen
3: Franeker (Franecarensis)
4: Everardus 8: Frisius 9: 00/06/1550 12: MULO IV 40960

1: 08334 2: Löwen
3: Franeker (Franker)
4: Gisbrandus 8: Trai d 9: 28/09/1493 12: MULO III 10219

1: 08692 2: Löwen
3: Franeker (Vraneken)
4: Godfridus 6: pauper 9: 15/05/1520 12: MULO III 62854

1: 06511 2: Köln
3: Franeker (Franicensis)
4: Joachimus 8: Frisius 9: 29/07/1561 10: Art 12: AAK IV 16165

1: 11431 2: Löwen
3: Franeker (Franyber)
4: Johannes 8: Trai d 9: 08/10/1462 10: Decr 12: MULO II 10618

1: 11471 2: Löwen
3: Franeker (Franeke)
4: Johannes 8: Frisius 9: 24/04/1494 12: MULO III 10833

1: 07678 2: Rostock
3: Franeker
4: Johannes 9: 11/05/1517 12: MUR II 68 21: = Johannes Sitionis?

1: 08335 2: Löwen
3: Franeker (Franker)
4: Leo 8: Trai d 9: 28/09/1493 12: MULO III 10217 21: Mr Lieuwe was tussen 1497 en 1525 prebendaris te Arum 22: RAF Hof van Fr CC Recesboek

1: 02682 2: Wittenberg
3: Franeker (Franekera de)
4: Severinus 8: Frisius 9: 00/00/1533 12: AAW 146

1: 07782 2: Rostock
3: Franeker
4: Simon 7: Franeker 9: 19/05/1505 12: MUR II 22

1: 10713 2: Löwen
3: Franeker (Francker de)
4: Stephanus 8: Trai d 9: 00/00/1433 12: MULO I 2315

1: 05226 2: Köln
3: Franeker
4: Syardus jr 5: presbyter Mon d 8: Frisius 9: 29/07/1461 10: Iur 12: AAK I 66924 20: 1462 ad leges 21: vml zoon van Syardus Watkens

1: 07847 2: Rostock
3: Franeker (Franneker)
4: Ulricus 8: Frisius 9: 26/04/1528 12: MUR II 90 18: 1541 vicaris te Franeker 21: = Ulbet Tiaertsz van Franeker? 22: Hallema, Martini 159

1: 02737 2: Wittenberg
3: Franekerensis (Franecrensis)
4: Andreas 8: Frisius 9: 20/09/1546 12: AAW 235 21: = vml Andreas Hesma

1: 08786 2: Löwen
3: Franekerensis (Franecensis)
4: Bernardus 8: Frisius 9: 00/08/1599 12: MULO IV 586105 21: = vml Bernardus Valerii, stud 1595 te Keulen

1: 04989 2: Basel
3: Frankena ? (Stellanus)
4: Abelus 8: Frisius 9: 00/00/1558 12: MUB II 11210

1: 00283 2: Franeker
3: Frankena (Bartholdi)
4: Abelus 7: Wolvega 8: Frisius 9: 08/05/1616 10: Phil 12: AAF no 1589 14: Bartholdus Frankena 16: Lammegien Annes 17: Aeltien x Lelius Piers Lycklema a Nijeholt Bartholdus, gest als student theologie 18: 1622-1638 predikant te Peperga en Blesdijke 1638-1673 predikant te Olde en Nijeholtpade, Ter Idzert en Oldeholtwolde 19: 1673 maart 22: Romein 657, 661; Mulder, Terwisga bijlage; Col Kalma

1: 12332 2: Leiden
3: Frankena
4: Cornelius 8: Stellingwerf 9: 16/06/1653 12: AAL 429

1: 01050 2: Franeker
3: Frankena (Francquena)
4: Cornelius 7: Sneek 9: 09/03/1643 10: Phil 12: AAF no 4031 18: 1653 advocaat Hof ontvanger van Weststellingwerf 1660-1664 ontvanger van de lijfrenten 21: Dr; Cornelius Frankena uit Wolvega werd in 1653 burger van Leeuwarden 22: RAF Hof van Fr MMM f 11v; RAF Inventaris Statenarchief, bijlage; GAL Burgerboek II 123

1: 11582 2: Löwen
3: Frankena (Francquert)
4: Johannes 9: 09/08/1561 12: MULO IV 620123 16: Betthie Meines Martens? 18: advocaat 1591, 1598 lid mindergetal 21: lic iur, oom: Abelus Frankena? 22: RAF FG 972; Teunissen, Walden 69; Placaatboek IV 988; RAF Statenarchief S 2c II f 65

1: 04337 2: Leiden
3: Frankena
4: Matthias 8: Frisius 9: 04/06/1609 10: Iur 11: 22 12: AAL 95 16: Eritia de Blocq wed Boccatius Hoppers (1630) 18: 1611-1626 secretaris van Weststellingwerf 1618 volmacht landsdag voor Zevenwouden; 1625 rekenmeester 1626-1629 lid gedep staten (Z); 1629 gedeputeerde te velde; 1631 lid Raad van State 21: lic iur 22: RAF Statenarch M 11b f 214, 237, FG 967; Placaatboek V 252; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1631

1: 09798 2: Erfurt
3: Frankena (Franckena)
4: Matthias 7: Langweer 8: Frisius 9: 00/00/1606 12: MUER II 50320

1: 01869 2: Franeker
3: Frankena (Regneri)
4: Matthias 8: Stellingwerf 9: 02/05/1603 10: Iur 12: AAF no 743 20: disp in 1604

1: 04944 2: Jena
3: Frankena (Franckena)
4: Matthias 8: Frisius 9: 00/00/1606 12: MUJ 108 1606 135 14: Regnerus Franckena 15: 1603-1605 lid GS 16: Eritia Danielsdr de Blocq 18: 1611-1626 secretaris van Weststellingwerf volmacht, monstercommissaris 1626-1630 lid Staten Generaal 21: Dr 22: Stamboek II 36; Sannes, Naamlijst 285; Engels, Naamlijst GS

1: 05548 2: Köln
3: Frankena? (Stellanus)
4: Abelus 8: Frisius 9: 30/05/1556 10: Iur 12: AAK II 109981 20: 23/11 1556 bac; 11/3 1557 det 21: = Dr Abelus Frankena, geboren te Oosterwolde, vicaris te Weidum; vlucht in 1567 naar Emden; 1580-1599 predikant van Ooststellingwerf 22: Alting, Diarium 496; Col Kalma

1: 07548 2: Rostock
3: Frano
4: Petrus, Acest 7: Jever 8: Frisius 9: 00/05/1647 12: MUR III 146

1: 11515 2: Groningen
3: Fraterman
4: Hermannus (Harmannus) 9: 10/10/1622 12: AAG 12

1: 10750 2: Franeker
3: Fraterman
4: Hermannus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 30/09/1622 10: Iur 12: AAF 1972 13: Atse Wytsma 14: Bartholomeus Froterna ? 18: rekenmeester van Groningen klerk aannemer 21: adviseur voor waterstaatszaken 22: Feith, Grafschriften 264; Gron Volksalmanak 1934 132

1: 00447 2: Franeker
3: Fraterman (Praterman)
4: Hermannus 7: Sneek 9: 07/02/1641 10: Log 12: AAF no 3776

1: 03611 2: Groningen
3: Fraterman
4: Hermannus 8: Omlandus 9: 29/10/1644 12: AAG 50

1: 01190 2: Franeker
3: Fraterman
4: Hermannus 7: Groningen 9: 08/06/1646 10: Iur 12: AAF no 4469

1: 03970 2: Helmstadt
3: Freburus
4: Johannes 8: Frisius 9: 18/05/1594 12: AAHt 11221

1: 05361 2: Köln
3: Fredenleiff Henne
4: Bernardus 6: pauper 7: Emden 9: 00/02/1485 10: Art 12: AAK II 16428

1: 09399 2: Löwen
3: Frederici ?, Sneek (Snekensis)
4: Aggeus 9: 17/07/1544 12: MULO IV 280101

1: 08753 2: Löwen
3: Frederici (Fedirici)
4: Aggeus 7: Sneek 8: Frisius 9: 00/05/1543 12: MULO IV 26256 21: = Mr Edo Feyta, 1555 advocaat Hof? 22: Zwart, Cleuting 39

1: 07645 2: Rostock
3: Frederici
4: Andreas 7: Terschelling 9: 10/05/1514 12: MUR II 56

1: 07047 2: Rostock
3: Frederici
4: Bernardus 7: Leeuwarden 9: 02/05/1457 12: MUR I 113 13: Syts Buchodr te Warga 14: Fercke van Aytta 18: pastoor en prebendaris te Wirdum 21: = Mr Bocko Aytta, testeert in 1484 22: Stamboek I 15, II 11; Verhoeven, Mol Testamenten 93

1: 02735 2: Wittenberg
3: Frederici (Friderici)
4: Bernardus 8: Frisius 9: 27/06/1546 12: MUW I 234

1: 08614 2: Löwen
3: Frederici (Fredrici)
4: Bernardus 7: Sloten 8: Trai d 9: 23/06/1511 12: MULO III 41371 18: priester 21: Bernardus Frederici werd op 15 april 1514 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 81

1: 07939 2: Rostock
3: Frederici (Friderici)
4: Edo 8: Frisius 9: 00/05/1563 12: MUR II 148

1: 08522 2: Löwen
3: Frederici
4: Franciscus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 26/11/1499 12: MULO III 19579

1: 11319 2: Rostock
3: Frederici
4: Fredericus 7: Leeuwarden 9: 12/07/1508 12: MUR II 35 21: Fredericus de Leeuwarden werd in 1513 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 1920

1: 03963 2: Helmstadt
3: Frederici (Friderici)
4: Fredericus 7: Euwessensis 9: 05/10/1592 12: AAHt 100=168

1: 02378 2: Heidelberg
3: Frederici (Fridericus)
4: Hector 8: Frisius orient 9: 21/05/1569 12: MUH II 51,52

1: 08640 2: Löwen
3: Frederici
4: Henricus 7: Sneek 8: Trai d 9: 16/09/1521 12: MULO III 66210 18: 1543 vicaris te Dronrijp 1545, 1547 pastoor te Dronrijp 19: 1547 mei 21: Mr; = Mr Heercke, gebruikt pastorieland gedeeltelijk zelf; legateert 100 gulden aan de armvoogdij 22: Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 79; Beneficiaalb 332; It Beaken 27 1965 130; RAF Hof van Fr III 1 f 221

1: 05952 2: Köln
3: Frederici
4: Henricus 5: clericus Mon d 6: pauper 7: Groningen 9: 00/00/1427 10: Art 12: AAK I 30221 18: 1431 professor artium te Keulen 20: 1428 14/6 det, 1431 19/4 inc = Henricus de Bastlo (Baflo) 21: = Mr Henricus, 1430-1443 persona te Baflo, 1444-1480 abt te Selwerd, vader van Rudolphus Agricola? (Vlg Henricus Huusman!) 22: Keussen, Alte Universitat 505; AKG regest 208; Van der Velde, Agricola 4245; Akkerman, Agricola 100-101

1: 11461 2: Löwen
3: Frederici
4: Henricus (Heynricus) 7: Groningen 8: Brem d 9: 07/10/1483 12: MULO II 47517

1: 00120 2: Franeker
3: Frederici
4: Henricus 7: Bolsward 9: 23/02/1607 10: Phil 12: AAF no 963 16: Hendrikje Beernts Griet Jansdr 18: 1615 predikant te Goengarijp 1617-1618 predikant te Opende 1619-1629 predikant te Dwingelo, afgezet 21: in 1615 uit gemeente verwijderd; Dr Heinsius Frederici uit Bolsward werd in 1635 burger van Sneek 22: Duinkerken 67; Col Kalma; GA Sneek 73 Burgerboek

1: 07773 2: Rostock
3: Frederici
4: Hermannus 7: Emden 9: 23/04/1505 12: MUR II 21

1: 02198 2: Freiburg i.B
3: Frederici (Phrisig)
4: Hieronymus 7: Groningen 8: Trai d 9: 05/02/1522 12: MUF 258,44 14: Wilhelmus Frederici 15: pastoor Maartenskerk 18: 1533 secretaris en 1544, 1547/8 stadsrentmeester van Groningen rentmeester van Stad en Lande secretaris van Stad en Lande 19: 1558 aug 22: Mellink, Voorgeschiedenis 146, 152; Jansma, Bogerman 12

1: 01775 2: Franeker
3: Frederici
4: Hieronymus 8: Frisius orient 9: 21/08/1600 10: Iur 12: AAF no 595

1: 03911 2: Helmstadt
3: Frederici
4: Hildericus 7: Jever 8: Frisius 9: 22/10/1584 12: AAHt 47157

1: 10557 2: Wurzburg
3: Frederici (Friderici)
4: Iberus 5: SJ 8: Frisius 9: 14/11/1614 12: MAWU 104 21: Fredericus Iberi was van 1612-1614 predikant te Roderwolde 22: AAU 59 (1935) 39

1: 09367 2: Löwen
3: Frederici
4: Jacobus 7: Staveren 8: Frisius 9: 00/10/1562 12: MULO IV 64549 21: = heer Jacobus Feyckes Tirus, 1574 volmacht voor Westdongeradeel? 22: Placaatboek III 974

1: 00113 2: Franeker
3: Frederici
4: Jacobus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 04/10/1606 10: Iur 12: AAF no 949 21: Jacob Feddes was 1616-1617 raadslid te Leeuwarden; misschien Dr Jacobus Fabricius, advocaat x Anna Dircks(1616)? 22: GAL Klapper DTB

1: 02507 2: Heidelberg
3: Frederici (Frideryc)
4: Jacobus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 08/09/1611 12: MUH II 256,170

1: 06868 2: Marburg/Lahn
3: Frederici (Fridenryck)
4: Jacobus 8: Frisius 9: 00/00/1611 12: CSM IV 62

1: 06039 2: Köln
3: Frederici
4: Johannes 7: Groningen 9: 10/11/1517 10: Art 12: AAK II 79174 18: 1545 provisor H. Geest gasthuis 20: det 27 jan 1519 21: = Johannes Frederici de Loppersum? 22: RF 1545.17

1: 11223 2: Köln
3: Frederici
4: Johannes 7: Loppersum 9: 18/04/1516 10: Art 12: AAK II 76011 18: 1530 prebendaris te Loppersum 21: koopt in 1530 van Beetke van Ewsum een rente 22: Rutgers, Inventaris Ewsum regest 200

1: 07805 2: Rostock
3: Frederici (Friderici)
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 16/04/1507 12: MUR II 28 18: 1525 pastoor te Harich 21: = Johannes Feddonis van Surich, werd op 22 april 1508 tot priester gewijd, 1543 possessor van de prebende te Tjerkwerd, nog genoemd in 1578? 22: Gen Jierboekje 1955 83; RAF FG 910; Beneficiaalb 284; Van der Meer, Boarnen 233

1: 08618 2: Löwen
3: Frederici
4: Johannes 7: Sloten 8: Trai d 9: 13/06/1496 10: Iur can 12: MULO III 14077

1:*08465 2: Löwen
3: Frederici
4: Theodoricus 7: Groningen 8: Mon d 9: 23/09/1516 12: MULO III 533130

1: 08089 2: Löwen
3: Frederici fil.
4: Nicolaus 7: Franeker 8: Trai d 9: 11/07/1467 10: Decr 12: MULO II 189135

1: 07078 2: Rostock
3: Frederici
4: Petrus 7: Bolsward 9: 16/11/1462 12: MUR I 135 20: stud 1462 te Rostock

1: 05218 2: Köln
3: Frederici
4: Petrus 7: Bolsward 9: 19/09/1468 10: Iur 12: AAK I 77745 20: 1469 6/6 det; stud 1462 te Rostock

1:*05283 2: Köln
3: Frederici (Frederigi)
4: Wilhelmus 5: clericus Mon d 7: Appingedam 9: 00/00/1452 12: AAK I 54851 18: clericus

1: 07319 2: Rostock
3: Frederici
4: Sifridus 7: Dornum 9: 07/05/1484 12: MUR I 237

1: 07193 2: Rostock
3: Frederici
4: Theoderus 7: Emden 9: 02/05/1475 12: MUR I 192

1: 09590 2: Erfurt
3: Frederici (Friderici)
4: Theodoricus 8: Frisius 9: 00/00/1404 12: MUER I 7239

1: 12236 2: Ferrara
3: Frederici (Groninghen de)
4: Wilhelmus 9: // 12: Pardi 5859 20: Dr Med, Dr art

1: 09527 2: Löwen
3: Frederici (Fredrici)
4: Wilhelmus 7: Bolsward 8: Trai d 9: 00/00/1428 12: MULO I 2444 18: geestelijke 19: 1475 maart te Bolsward 21: = Mr Willem van Bolsward, in 1449 vicaris aldaar, geeft in 1453 een kwijtbrief aan olderman, schepenen en burgemeesters van Leeuwarden naar aanleiding van een schadevergoeding 22: RAF Grafschriften Bolsward; Singels, Archief Leeuwarden 1213; Keikes, Workum regest 2

1: 07571 2: Rostock
3: Frederici
4: Wilhelmus 7: Emden 9: 17/08/1500 12: MUR II 5

1: 05157 2: Köln
3: Frederici (Pistoris)
4: Wilhelmus 7: Groningen 9: 19/05/1471 12: AAK I 82297 18: 1477-1525 arts te Groningen 1489 pastoor Maartenskerk te Groningen 20: 1472 4/6 det 22: Zuidema, Frederici; Huisman, Stadsbelang 430

1: 01931 2: Franeker
3: Fredericus
4: Idzardus 7: Aurich 9: 09/03/1605 10: Phil 12: AAF no 856

1:*01876 2: Franeker
3: Fredericus (Fridericus)
4: Milesius 8: Gaasterland 9: 14/05/1603 10: Ling, Iur 12: AAF no 760 21: Een Wicherus Milesius, predikant te Hinte, preekte in 1565 te Helpman: Historie van Groningen 207

1: 00059 2: Franeker
3: Fredericus
4: Idzardus 7: Aurich (Auricanus) 9: 09/03/1605 10: Phil 12: AAF no 856

1: 05354 2: Köln
3: Freebsum
4: Arnoldus 7: Emden 9: 20/05/1489 10: Art 12: AAK II 257110 18: 1508, 1525 prebendaris te Emden 21: = mr Ayner Popkes 22: Lamschus, Emden 483

1: 00240 2: Franeker
3: Freidach
4: Lodovicus 8: Frisius orient 9: 18/07/1611 10: Iur 12: AAF no 1305

1: 05520 2: Geneve
3: Freidagh
4: Haro 9: 26/07/1597 12: LDR 1451; III 360

1: 06902 2: Marburg/Lahn
3: Freitag
4: Franciscus, Ico 8: Frisius orient 9: 07/09/1618 12: CSM IV 115

1: 00403 2: Franeker
3: Freitag
4: Frantz, Ico 8: Frisius orient 9: 07/01/1621 10: Lit, Polit 12: AAF no 1857 18: 1631-1650 drost te Leerordt 22: Jahrbuch Emden 1895 424

1: 02535 2: Groningen
3: Freitag
4: Gerardus 8: Frisius 9: 07/11/1616 10: Iur, Phil 12: AAG 5

1: 00414 2: Franeker
3: Freitag (Vridach)
4: Gerardus 8: Frisius orient 9: 27/05/1621 10: Math, Lit pol 12: AAF no 1873

1: 06798 2: Marburg/Lahn
3: Freitag
4: Hayo 6: Nobilis 8: Frisius orient 9: 15/10/1594 12: CSM III 94

1: 04805 2: Leiden
3: Freitag
4: Johannes, Gulielmus 6: Nobilis 8: Frisius orient 9: 17/08/1641 10: Hist 11: 20 12: AAL 325

1: 02406 2: Heidelberg
3: Freitag
4: Ludovicus 8: Frisius orient 9: 24/09/1614 12: MUH II 269,109

1: 06856 2: Marburg/Lahn
3: Freitag
4: Ludovicus 8: Frisius orient 9: 05/06/1607 12: CSM IV 21

1: 03356 2: Groningen
3: Freitagh
4: Johannes, Adolphus 6: gratis honoris causa 9: 11/08/1636 10: Phil 12: AAG 34 18: Med prof te Groningen

1: 04743 2: Leiden
3: Fremout
4: Johannes 7: Emden 9: 09/05/1650 10: Theol 11: 20 12: AAL 404

1: 04907 2: Leiden
3: Fremout
4: Petrus 7: Emden 9: 25/04/1648 10: Theol 11: 20 12: AAL 386

1: 07938 2: Rostock
3: Frese
4: Faconius 8: Frisius 9: 00/03/1563 12: MUR II 148

1: 04322 2: Leiden
3: Frese
4: Geerlachius 8: Frisius orient 9: 14/09/1607 10: Ling 11: 19 12: AAL 88

1: 03821 2: Groningen
3: Frese
4: Nicolaus, Gerlacus 6: Nobilis 8: Frisius orient 9: 28/09/1649 10: Iur 11: 22 12: AAG 60

1: 06859 2: Marburg/Lahn
3: Frese
4: Nicolaus 8: Frisius 9: 14/09/1608 12: CSM IV 37

1: 01505 2: Padua
3: Frese
4: Nicolaus 8: Frisius orient 9: 06/10/1612 10: Iur 11: 23 12: tp no 353; Wapenheraut 1901, 69; de Wal 445 20: geb Hinte 1589; imm Marburg 1608, Siena 2611-1612; zoon v Mauritius (imm Heidelberg 1312-1566) hoofdeling te Hinte x Oriana Cornelia v Inn und Knyphausen.

1: 02126 2: Tubingen
3: Frese
4: Rembertus 8: Frisius orient 9: 21/04/1579 12: Mat Tub 190,79

1:*02262 2: Heidelberg
3: Frese
4: Mauritius 8: Frisius [orient] 9: 13/12/1566 12: MUH II 42,118 17: Nicolaus

1: 05066 2: Basel
3: Freytag
4: Frantz, Ico 8: Frisius [orient] 9: 00/05/1621 12: MUB III 250104

1: 11194 2: Köln
3: Freyze
4: Wilhelmus 5: bibl, o. pred 9: 00/00/1417 10: Iur can 12: AAK I 3531

1: 06836 2: Marburg/Lahn
3: Friderici
4: Guilielmus 7: Emden 8: Frisius orient 9: 30/10/1603 12: CSM III 160

1: 06634 2: Marburg/Lahn
3: Fridericus
4: Hicco 8: Frisius orient 9: 29/04/1570 12: CSM II 91

1: 03944 2: Helmstadt
3: Fridericus
4: Johannes 7: Strandensis 9: 23/10/1587 12: AAHt 78=167

1: 02234 2: Heidelberg
3: Fridgeri
4: Petrus 8: Frisius 9: 00/00/1388 12: MUH I, 33

1: 04933 2: Jena
3: Friese
4: Victor 7: Emden 9: 00/00/1532 12: MUJ 110 1532 101

1: 02077 2: Franeker
3: Friesma
4: Hector 7: Leeuwarden 9: 21/08/1609 10: Iur 12: AAF no 1144 17: Hector, predikant 18: kwartiermeester 21: Gerrit Hector Friesma was in 1560 rechter te Goutum 22: Zwart, Cleuting 151

1: 01099 2: Franeker
3: Friesma (Frijsma)
4: Hector 6: Alumnus patriae 7: Leeuwarden 9: 17/06/1644 10: Phil 11: 1611 12: AAF no 4217 13: Grietje Gerrits 14: Hette Hettes Friesma 15: 1608 kwartiermeester 16: Aeltjen Anthonides 18: 1652-1668 predikant te Oudkerk en Roodkerk 19: 1668 nov 21: Dr; verdedigt theses te Groningen 22: Romein 126; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 135; Gen Jierboekje 1988 108; Col Kalma

1: 03714 2: Groningen
3: Friesma
4: Hector 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 11/05/1647 10: Theol 12: AAG 55

1: 05710 2: Köln
3: Frisens
4: Ludolphus 7: Stapelmoor 9: 00/05/1518 10: Iur 12: AAK II 80084 21: werd in 1517 tot subdiaken gewijd 22: RF Hs 1517.25, 26

1: 12371 2: Bologna
3: Frisia de
4: Adamus 9: 00/00/1296 12: KNOD 981

1: 10642 2: Prag
3: Frisia de
4: Albertus 5: Dominus 9: 00/00/1386 12: OSTFR 190

1: 10621 2: Prag
3: Frisia de
4: Everardus 6: gratis 9: 00/00/1412 12: OSTFR 189

1: 10626 2: Prag
3: Frisia de
4: Fredericus 9: 00/00/1382 12: OSTFR 189

1: 10714 2: Greifswald
3: Frisia de
4: Garbrandus 9: 00/00/1516 12: MUG 21: = Gerbrandus Emkonis?

1: 10629 2: Prag
3: Frisia de
4: Gerardus 6: pauper 9: 00/00/1382 12: OSTFR 189

1: 10625 2: Prag
3: Frisia de
4: Gliwardus 9: 00/00/1382 12: OSTFR 189

1: 05659 2: Köln
3: Frisia de
4: Ludolphus 8: Mon d 9: 00/00/1418 10: Iur 12: AAK I 20713

1: 10622 2: Prag
3: Frisia de
4: Martinus 9: 00/00/1373 12: OSTFR 189

1: 10628 2: Prag
3: Frisia de
4: Martinus 6: pauper 9: 00/00/1382 12: OSTFR 189

1: 05665 2: Köln
3: Frisia de
4: Michaelus 9: 00/00/1447 12: AAK III 638

1: 10624 2: Prag
3: Frisia de
4: Nicolaus 6: pauper 9: 00/00/1382 12: OSTFR 189 21: = Nicolaus de Weydum, 1402 deken van Franeker, tekent instructie voor uitoefenen van het kerkelijk recht van de deken van Franeker 22: Placaatboek I 240

1: 05668 2: Köln
3: Frisia (Fresia de)
4: Olfram 8: Brem d 9: 00/00/1403 10: Leg 12: AAK I 11112

1: 10627 2: Prag
3: Frisia de
4: Thomas 6: pauper 9: 00/00/1382 12: OSTFR 189

1: 10631 2: Prag
3: Frisia de
4: Thomas 9: 00/00/1383 12: OSTFR 189

1: 10630 2: Prag
3: Frisia de
4: Tydericus 6: pauper 9: 00/00/1382 12: OSTFR 189

1: 09847 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Adolphus 9: 00/00/1360 12: KNOD 982

1: 09848 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Alardus 9: 00/00/1360 12: KNOD 983

1: 09849 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Albertoldus 9: 00/00/1292 12: KNOD 984

1: 09532 2: Löwen
3: Frisius (Frisia de)
4: Andreas 8: Trai d 9: 00/00/1431 12: MULO I 62

1: 09850 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Andreas 9: 00/00/1350 12: KNOD 985 21: Een Andreas Harderinc was in 1354 en voor 1370 pastoor (persona personatus) van de Maartenskerk te Groningen; een Andreas stierf ca 1400 22: Gron Volksalmanak 1912 213; GAG PK 9; Repertorium Germanicum II 699

1: 09851 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Antatus 9: 00/00/1295 12: KNOD 986 20: = Aptatus, Appetatus

1: 09853 2: Bologna
3: Frisius (Frisea de)
4: Augustinus 9: 00/00/1367 12: KNOD 987

1: 09854 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Baldewinus 9: 00/00/1292 12: KNOD 988

1: 08013 2: Leipzig
3: Frisius (Frisonia de)
4: Bocco (Boecius = Duco?) 9: 00/00/1415 12: MULP I 49

1: 09875 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Carolus (Karalus) 8: Frisius occid 9: 00/00/1509 12: KNOD 1007 21: = Kempo van Martena

1: 11629 2: Konigsberg
3: Frisius
4: Casparus 9: 00/00/1544 12: MUKO 4 18: pastoor te Leeuwarden? 21: in 1559 gesuspendeerd 22: Avis, Inventaris 40

1: 08340 2: Löwen
3: Frisius (Frisia de)
4: Cornelius 5: frater, ord pred. 9: 13/01/1496 10: Theol 12: MULO III 13261 18: monnik

1: 09855 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Dadico 9: 00/00/1299 12: KNOD 989 21: Een Dodo was in 1336 pastoor van de St Vituskerk te Leeuwarden; een Dodo Ernalda leent in 1319 geld aan het dekenaat Franeker 22: It Beaken 17 90; Hallema, Martini 19

1: 09608 2: Erfurt
3: Frisius (Frisia de)
4: Duco 9: 00/00/1413 12: MUER I 9939 21: = Duco, 1421 pastoor te Ferwerd? 22: Placaatboek I 435

1: 09858 2: Bologna
3: Frisius (Friso)
4: Eckhardus (Ekchardus) 9: 00/00/1293 12: KNOD 992

1: 09859 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Enochus 9: 00/00/1292 12: KNOD 993 21: = Ene Wigboldi, 1305 burgemeester van Groningen? (Gron Volksalmanak 1953 41

1: 09857 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Everardus 9: 00/00/1291 12: KNOD 991

1: 09860 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Florentius 9: 00/00/1297 12: KNOD 994

1: 09863 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Fredericus 9: 00/00/1302 12: KNOD 996

1: 09862 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Fredericus 9: 00/00/1292 12: KNOD 996

1: 12031 2: Padua
3: Frisius (Frisia de)
4: Fredericus 9: 14/01/1441 10: Med 12: Zonta, Acta graduum Patavini 1486 20: Art dr

1: 04321 2: Leiden
3: Frisius
4: Fredericus 9: 21/08/1607 10: Art 11: 16 12: AAL 88

1: 09864 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Gayko 9: 00/00/1294 12: KNOD 997 21: = Gaycko Gayckema van Garreweer, in 1325 borg bij een verdrag tussen Hessel, proost van Farmsum en het Oldambt? 22: Gron Volksalmanak 1935 22

1: 09865 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Gerardus 9: 00/00/1292 12: KNOD 998

1: 09866 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Gerardus 9: 00/00/1296 12: KNOD 998

1: 04400 2: Leiden
3: Frisius
4: Gisbrechtus 9: 22/02/1617 11: 1602 12: AAL 129

1: 09797 2: Erfurt
3: Frisius
4: Godfridus 7: Leeuwarden 9: 00/00/1605 12: MUER II 50125 21: = wrs Godfridus Pauli

1: 09867 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Godscalcus 9: 00/00/1292 12: KNOD 999

1: 09852 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Habetacus (Appetatus) 9: 00/00/1296 12: KNOD 986

1: 09868 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Henricus 9: 00/00/1292 12: KNOD 1000 21: Henricus de Groningen, Dominicaan was in 1288-1289 lector te Regensburg 22: Bakker, Bedelorden 270

1: 09869 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Hero 9: 00/00/1292 12: KNOD 1001

1: 09870 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Hiddo 9: 00/00/1296 12: KNOD 1002

1:*09872 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Ybo 9: 00/00/1301 12: KNOD 1004

1: 06737 2: Greifswald
3: Frisius (Frisia de)
4: Hildebrandus 5: examinator 9: 00/00/1512 12: MUG 170 21: = vml Hillebrandus Hillebrandi van Leeuwarden

1: 09874 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Johannes 9: 00/00/1350 12: KNOD 1006

1: 07893 2: Rostock
3: Frisius
4: Johannes 8: [Hoya] 9: 14/09/1552 12: MUR II 123 20: imm 1551 te Wittenberg als Johannes Frisius ex comitatu de Hoy, nobilis 22: Jahrbuch Emden 1897 106

1: 09873 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Johannes 9: 00/00/1297 12: KNOD 1005

1: 03897 2: Helmstadt
3: Frisius (Phrysius)
4: Johannes 7: Emden 9: 00/07/1582 12: AAG 38164

1: 05653 2: Köln
3: Frisius (Frisia de)
4: Julianus 5: prepositus Usquardensis 9: 00/00/1441 12: AAK III 553 18: 1431 pastoor te Westeremden; 1434-1475 proost van Usquert 1446, 1466 pastoor te Bedum 19: 1475 21: bastaardbroer van Menneke van Ewsum; oom van Onno van Ewsum; bemiddelt in 1437 bij verdrag tussen Groningen en Hamburg; koopt in 1468 een missaal, vervaardigd door de zusters van Selwerd; sticht te Bedum drie vicariaten 22: Bijdragen...Groningen X 113, 114, 123, 127-128; Damen, Benediktijnenkloosters 91; HartgerinkKoomans, Ewsum 4647; GAG PK regest 108; RFHS 1466.27

1: 11556 2: Löwen
3: Frisius
4: Lambertus 7: Gravia (Grouw?) 9: 11/01/1542 12: MULO IV 23883 18: 1543 vicaris te Grouw 22: Beneficiaalb 108

1: 09876 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Lambertus 9: 00/00/1292 12: KNOD 1008

1: 09877 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Laurentius 9: 00/00/1350 12: KNOD 1009

1: 09878 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Meinardus 9: 00/00/1294 12: KNOD 1010

1: 11695 2: Rostock
3: Frisius
4: Melchior 9: 17/05/1548 12: MUR II 115 21: = Melchior Ryem?

1: 09879 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Merco (Menko?) 9: 00/00/1296 12: KNOD 1011

1: 09880 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Mognolpus 9: 00/00/1292 12: KNOD 1012 21: Maurus Mauringa van Szyntinge ondertekent in 1329 een zoenbrief 22: Oldenhof, Bràge 40

1: 10716 2: Wittenberg
3: Frisius (Frisus)
4: Noah 9: 00/04/1578 12: MUW II 272

1: 09881 2: Bologna
3: Frisius (Frisea de)
4: Octo 9: 00/00/1297 12: KNOD 1013

1: 09226 2: Löwen
3: Frisius (Frizo)
4: Paulus 7: Groningen 9: 28/04/1544 12: MULO IV 27938 18: 1549 notaris publicus te Groningen 1552 vicaris A kerk 19: 1555 juli a 20: promoveert 31/3 1547 (artes); falco 21: Mr 22: Staatsarchiv Oldenburg Bestand 90 1549 III 14; GAG PK regest 793, 801; Reusens, Analectes III 34

1: 07946 2: Rostock
3: Frisius
4: Petrus 9: 00/05/1567 12: MUR II 162

1: 09882 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Petrus (Petro) 9: 00/00/1344 12: KNOD 1014

1: 02722 2: Wittenberg
3: Frisius
4: Petrus 9: 01/05/1545 12: AAW 222

1: 09883 2: Bologna
3: Frisius (Frizia de)
4: Raynerus 9: 00/00/1350 12: KNOD 1015

1: 09884 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Sascherus (Saczerus) 9: 00/00/1295 12: KNOD 1016

1:*09856 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Ditmannus 9: 00/00/1290 12: KNOD 990

1: 09861 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Sibrandus (Febrandus) 9: 00/00/1295 12: KNOD 995

1: 09091 2: Löwen
3: Frisius
4: Sibrandus 7: Groningen (Grunega egens) 9: 16/11/1535 12: MULO IV 13136 21: = Sibrandus Bywema?; schreef 1531 en 1534 een brief aan Johan van Ewsum 22: Groniek 1992 22, 2324

1: 09060 2: Löwen
3: Frisius
4: Sixtus 8: Septemsylvius (Zevenwouden) 9: 24/06/1542 12: MULO IV 24699

1: 09886 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Suffridus (Syfridus) 9: 00/00/1292 12: KNOD 1018

1: 09885 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Sydacus 9: 00/00/1297 12: KNOD 1017 21: Syardus was in 1351 abt van Lidlum

1: 09887 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Tammo 9: 00/00/1300 12: KNOD 1019

1: 09888 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Theagrippus 9: 00/00/1294 12: KNOD 1020 21: Theadbodus was in 1325 personaa van de kerk van Wons en officialis foraneus in het dekenaat Bolsward 22: It Beaken 17 91

1: 09890 2: Bologna
3: Frisius (Friso)
4: Theodoricus 9: 00/00/1293 12: KNOD 1021

1: 09891 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Ubaldus 9: 00/00/1292 12: KNOD 1022

1: 09574 2: Erfurt
3: Frisius (Fryzia de)
4: Ulphardus 9: 00/00/1404 12: MUER I 6228 21: = Olfram, stud 1403 te Keulen?

1: 09894 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Volkerus (Volgerus) 9: 00/00/1295 12: KNOD 1024

1: 09892 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Volkerus 9: 20/06/1376 12: KNOD 1023

1: 09893 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Volkerus (Volkardus) 9: 00/00/1294 12: KNOD 1024

1: 09895 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Volquinus 9: 00/00/1372 12: KNOD 1025

1: 09898 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Vribondus (Wribondus) 9: 00/00/1297 12: KNOD 1027

1: 09896 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Walfridus 9: 00/00/1294 12: KNOD 1026

1: 09897 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Wibrandus (Wicbrandus) 9: 00/00/1292 12: KNOD 1027

1: 02739 2: Wittenberg
3: Frisius
4: Wigerus (Weichardus) 8: [vml Frisius orient] 9: 15/10/1549 12: AAW 249 21: = Wigerus Auen?

1: 09899 2: Bologna
3: Frisius (Frisia de)
4: Wolfardus (Wiolfus) 9: 00/00/1296 12: KNOD 1028

1: 09580 2: Erfurt
3: Friso
4: Albertus 6: pauper 7: Appingedam 9: 00/00/1403 12: MUER I 6727

1: 01712 2: Franeker
3: Friso
4: Arnoldus 6: Nobilis 9: 14/01/1598 10: Iur 12: AAF no 476 20: = vml Arnoldus Haersma

1: 10610 2: Prag
3: Friso
4: Asigo 9: 00/00/1372 12: OSTFR 188

1: 09572 2: Erfurt
3: Friso
4: Bernardus 7: Appingedam 9: 00/00/1401 12: MUER I 6137 21: Een Bernardus was in dec 1401 lector van het Minderbroederklooster te Groningen 22: Gron Volksalmanak 1941 197

1: 10613 2: Prag
3: Friso
4: Cuno 6: pauper 9: 00/00/1372 12: OSTFR 188

1:*10715 2: Löwen
3: Friso
4: Simon 8: Trai d 9: 00/00/1434 12: MULO I 23320 21: = Simon Hagedoorn?

1: 09579 2: Erfurt
3: Friso
4: Egbertus 7: Dokkum 9: 00/00/1403 12: MUER I 6726

1: 05620 2: Köln
3: Friso
4: Godfridus 7: Schingen 9: 00/00/1433 12: AAK III 384 18: pastoor te Huizum 19: 1500 te Franeker 21: stud phil en theol; stelt de Statuta provincialia et synodalia Trajectina samen; schreef commentaar op brieven van Paulus en Vitae van Friese heiligen; zijn broer Galenus bekwaamde zich in de meetkunde 22: Wumkes, Bodders, 110; Petrus, De scriptoribus 124-127

1: 09576 2: Erfurt
3: Friso
4: Henricus 7: Midlum 9: 00/00/1401 12: MUER I 6410 21: wrs Hiddo Bockema, zoon van Ludolphus Bockema van Koudum, pastoor te Midlum (1414); was bac art; werd benedictijner monnik te Hemelum en later proost 22: Reimers, Papsturkunden 8

1: 10641 2: Prag
3: Friso
4: Johannes 6: pauper 9: 00/00/1394 12: OSTFR 190

1: 09570 2: Erfurt
3: Friso
4: Martinus 7: Appingedam 9: 00/00/1401 12: MUER I 6135

1: 09610 2: Erfurt
3: Friso
4: Reinbergius 7: Leeuwarden 9: 00/00/1414 12: MUER I 10321

1: 09571 2: Erfurt
3: Friso
4: Walfridus 7: Appingedam 9: 00/00/1401 12: MUER I 6136

1: 08648 2: Löwen
3: Fristen
4: Paulus 7: Sneek 9: 31/12/1523 12: MULO III 715121 21: Baucko Frisken was 1518-1525p vicaris te Harich 22: RAF Hof van Fr CC Recesboek

1: 06669 2: Marburg/Lahn
3: Fritema (Fritzema a)
4: Bucho 9: 17/06/1577 12: CSM III 27

1: 06547 2: Köln
3: Fritema (Fritema)
4: Bucho 6: nobilis 7: Groningen 9: 31/01/1579 10: Art 12: AAK IV 11830 13: Ydt Gerbrandsd van Aytta 14: Feyco van Fritema 15: raadsheer en ontvanger des konings te Groningen 19: 1591 te Keulen 21: egregius iuvenis et rei bellicae spectabilis, dum Coloniam tendit, a praedonibus circumventus, sphera bombardica trajectus, non multo post Coloniae diem extremum clausit, 13 decembris 1591 22: Stamboek I 282, II 192

1: 11247 2: Pont a Mousson
3: Fritema a
4: Godfridus 7: Bolsward 8: Leovard d 9: 00/00/1585 12: Frijhoff, Gens Nostra 62 13: Mary Goffesdr van Sjaerdema 14: Petrus van Fritema 15: raadsheer Hof, balling 20: mag art 22: Stamboek I 282, II 191

1: 12235 2: Ferrara
3: Fritema (Fritzma)
4: Petrus 8: Frisius 9: 31/03/1554 12: Pardi 170-171 20: Dr iur can et civ

1: 09037 2: Löwen
3: Fritema (Fritzma)
4: Petrus 7: Sneek 8: Frisius 9: 16/05/1544 12: MULO IV 28065 13: Tjaertcke van Donia 14: Ivo van Fritema 15: 1532 grietman van Wymbritseradeel 16: Mary Foppesd van Sjaerdema 17: Ivo x Frouck Poppesd van Burmania Catharina x Warmolt Hillebrants Godefridus (Goffe) 18: 1551 lid gedep staten 1563 raadsheer Hof 21: Dr iur te Ferrara; in 1580 verbannen 22: Stamboek I 282; Placaatboek III 240; Vrije Fries 20 333-334

1: 06356 2: Köln
3: Fritema (Fritsma)
4: Reinerus 7: Sneek 9: 05/05/1550 10: Art 12: AAK II 103946 13: Tjaerke van Donia 14: Ivo Fritema uit Groningerland 16: Saepk Pieterd van Camminga 17: Ivo Eelck x Syds Scheltes van Tjaarda 18: 1567 grietman van Westdongeradeel 1559 volmacht van Franekeradeel n.a.v aanstellen ontvangergeneraal voor de Vijfdelen 1573 grietman van Wonseradeel 19: 1598 a 21: spaansgezind, in 1580 uit Friesland verbannen, woonde in Groningen, in 1598 echter in Dongjum 22: Stamboek I 282; II 191; Sminia, Naamlijst 6466; Andreae, Nalezing 27

1: 08848 2: Löwen
3: Fritema? (Snecanus)
4: Feyco 6: nobilis 8: Frisius 9: 00/02/1559 12: MULO IV 58093 13: Tjaertcke van Donia 14: Ivo van Fritema 16: Ydt Gerbrants van Aytta 17: Tjarda x Thomas van Gramaye Edwert x Petrus Micault, drost van Lingen Bucho, sterft 1591 te Keulen; Folckert x Catharina Splinter; drost van Drenthe Wigle, stud te Keulen, sterft aldaar; Ivo, vaandrig, sneuvelt 18: raadsheer en rentmeester generaal (1569-1579) in Groningen en Drenthe landdagslid 20: staat in matrikel bij Otto Galama 22: Stamboek I 282, II 190-191; Heerma van Voss, Stukken afkomstig uit het archief van de Hollandse Rekenkamer 5

1: 07564 2: Rostock
3: Fritzius
4: AntonGunther 8: Frisius 9: 00/07/1650 12: MUR III 162

1: 03470 2: Groningen
3: Frix
4: Fricco 7: Groningen 9: 15/12/1640 10: Phil 11: 18 12: AAG 43

1: 04500 2: Leiden
3: Frix
4: Hermannus 7: Groningen 9: 07/10/1623 10: Iur 11: 20 12: AAL 172 16: Jantien Weinichman 19: 1633 a 22: GAG klapper DTB

1: 10572 2: Bourges
3: Frix
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 00/00/1625 12: DOTZ 178

1: 10597 2: Orleans
3: Frix
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 29/16/1624 12: DOTZ 178

1: 04661 2: Leiden
3: Frix
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 08/03/1632 10: Iur 11: 22 12: AAL 241

1: 04499 2: Leiden
3: Frix
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 07/10/1623 10: Iur 11: 22 12: AAL 172 13: Woltertien Grauwers 14: Tjaert Frix 16: Baukien Diurcken (1637) 17: Tjaert Wya x Bocco Ketel (1659) 18: brouwer; 1640 burgervaandrig 1655 (burger) luitenant 19: 1662 a 22: Ned Leeuw 1963 95, 1982 419, 420

1: 03268 2: Groningen
3: Frix
4: Regnerus 7: Groningen 9: 27/01/1634 10: Phil 12: AAG 29 16: Bywke Bolts (1654) 21: afk uit Tjamsweer 22: RAG klapper DTB

1: 10634 2: Prag
3: Frizo
4: Olbodus 7: Sthenyghe 9: 00/00/1385 12: OSTFR 189

1: 06954 2: Rostock
3: Frizo
4: Robertus 7: Dokkum 8: Trai d 9: 29/06/1427 12: MUR I 28 21: Ruibertus was in 1454 pastoor te Wirdum of Weidum of Rippertus, 1459 pastoor en notaris te Stiens 22: Vrije Fries 14 322; Koopmans, Notariaat 162

1: 00194 2: Franeker
3: Frolo a
4: Elias 7: Leeuwarden 9: 27/08/1610 10: Iur 12: AAF no 1228 16: Magdalena Mr Jelles de Blijde dr (1612) 18: advocaat 21: Dr 22: GAL Klapper DTB

1: 02429 2: Heidelberg
3: Froma (Ffroma)
4: Ballo 7: Groningen 9: 10/30/1566 12: MUH II 41,99 14: Ballo Froma 15: hoofdeling te Wirdum 16: Griete Writsers 17: Hille x Gerardus Gruys 18: 1575 gedeputeerde voor de Ommelanden 21: in ballingschap naar Oostfriesland gegaan en aldaar gestorven; in Wirdum echter grafsteen voor Ballo Froma gest aug 1616 22: Feith, Ommelander borgen 106; Formsma, Ommelander strijd 73; Formsma, Borgen 486; Gron Volksalmanak 1906 215

1: 02436 2: Heidelberg
3: Froma
4: Mello 7: Groningen 9: 25/04/1567 12: MUH II 42,23

1: 06520 2: Köln
3: Fronhoven
4: Sixtus 7: Franeker 8: Frisius 9: 31/08/1569 10: Art 12: AAK IV 6478

1: 03184 2: Groningen
3: Froon
4: Engelbertus 7: Groningen 9: 05/10/1631 12: AAG 25

1: 03003 2: Groningen
3: Froon (Froen)
4: Gerardus 9: 26/10/1624 10: Theol 12: AAG 15 16: Lamijn Menolts (1629) 18: 1632-1637 predikant te Westerbroek 19: 1637 maart 21: zoon van Berent Frone, 1622-1628 voogd Jacob en Annagesthuis? 22: Duinkerken I 140; GAG Jacob en Annagasthuis, bijlage

1: 03033 2: Groningen
3: Froon (Fronius)
4: Petrus 7: Groningen 9: 23/06/1626 10: Phil 12: AAG 17

1: 00635 2: Franeker
3: Froon (Fronus)
4: Thomas, Bangius 9: 02/08/1628 10: Ling, Theol 12: AAF no 2491

1: 07221 2: Rostock
3: Frunnes
4: Simon 7: Groningen 9: 19/05/1477 12: MUR I 203

1: 07835 2: Rostock
3: Fubkoni
4: Petrus 7: Franeker 8: Trai d 9: 29/01/1524 12: MUR II 85

1: 02086 2: Franeker
3: Fuchsius de Pinbach
4: Adamus, Valentinus 7: Franeker 9: 02/11/1609 10: 0 12: AAF no 1157 21: Een Valentinus molesteert in 1609 de predikant van Gaast 22: Kalma, Classisboek Bolsward 91

1: 04689 2: Leiden
3: Fullenius (Follenius)
4: Bernardus 9: 15/08/1633 12: AAL 256 16: Atkje Abbema, d.v. deurwaarder Bocke Abbema 17: Bernardus Nathaniel 18: 1593-1636 predikant te Leeuwarden 19: 1636 ca 20: V.D.M. in eccl. Leowardiana deput. ad recensionem versionis Bibliae hon. ergo 21: Dr theol, afkomstig uit Westfalen; revisor bij de Statenvertaling 22: NNBW III 425; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 83

1: 00417 2: Franeker
3: Fullenius
4: Bernardus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 28/05/1621 10: Ling, Phil 11: 1602 12: AAF no 1876 13: Atje Abbema 14: Bernardus Fullenius 15: predikant te Leeuwarden : 1634 revisor van de Bijbelvertaling 16: Ebel Hinckema van Hinckenborg 17: Bernardus Frouck x Balthasar Becker Sethus, predikant Frans, Dr iur 18: 1629 prof oosterse talen 1636 prof wiskunde 19: 1657 jan 22: Stamboek II 100; Boeles, Hoogeschool II 136-137; Col Kalma

1: 04580 2: Leiden
3: Fullenius (Tullenius)
4: Bernardus 7: Leeuwarden 9: 28/08/1627 10: Theol 11: 24 12: AAL 203

1: 04581 2: Leiden
3: Fullenius (Tullenius)
4: Nathaniel 7: Leeuwarden 9: 28/08/1627 10: Phil, Med 11: 20 12: AAL 203

1: 00542 2: Franeker
3: Fullenius
4: Nathaniel 7: Leeuwarden 9: 25/01/1626 10: Ling, Log 12: AAF no 2277

1: 11135 2: Franeker
3: Fullenius
4: Nathaniel 9: 07/01/1633 10: Med 11: 1606 12: AAF 2922 13: Atkje Abbema 14: Bernardus Fullenius 15: predikant te Leeuwarden 16: Catharina Sydsdr van Donia* (1636) 17: Hendrikje x Dionisius Petri Lomars Kempo, majoor, kapitein x Catherina van Nijsten 18: arts te Leeuwarden ontvanger van het Westerdeel van Breda 20: 1633 27/2 Dr med (PAF 24) 21: * van Hinckema volgens DTB Leeuwarden en Stamboek 22: Stamboek II 101; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 83; RAF Familiearch Kingma 628; GAL klapper DTB; Gen Jierboekje 1993 60

1: 00762 2: Franeker
3: Funger (Fungerus)
4: Bauco (Baucanius) 7: Bolsward 8: Frisius 9: 28/05/1635 10: Phil 11: 1615 12: AAF no 3120 14: Haring Funger 15: schrijver te Bolsward 16: Rinckjen Broerckes uit Lemmer (1653) 18: 1653 procureur fiscaal te Bolsward 22: RAF klapper DTB Bolsward; Stamboek I 35, losse aantekening

1: 12278 2: Greifswald
3: Fungeri
4: Andreas 6: clericus 7: Heeg 8: Trai d 9: 00/00/1488 12: MUG

1: 12277 2: Erfurt
3: Fungeri
4: Fredericus 7: Heeg 8: Frisius 9: 00/00/1488 11: MUG I

1: 03367 2: Groningen
3: Fungerus
4: Bauco 7: Bolsward (Bellingwolde) 9: 17/11/1636 11: 21 12: AAG 35

1: 11379 2: Löwen
3: Fungerus
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 00/00/1578 12: Petrus, De scriptoribus 280

1: 00509 2: Franeker
3: Fungerus
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 04/01/1625 10: Iur 12: AAF no 2182 18: 1628 advocaat Hof 19: 1650 nov 20: 1628 lic iur (PAF 22) 21: Mr 22: RAF Hof van Fr MMM f 8

1: 06496 2: Köln
3: Fungerus (Funckeri)
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 24/03/1578 10: Iur, med 12: AAK IV 10833 13: Anna N 14: Fungerus Johannis 15: rector 16: Ludts Wybes, d.v. Wybrandus Hallumensis, praeceptor te Leeuwarden 18: 1579 advocaat Hof 1584 rector Bolsward, 1592 te Leeuwarden 1607 rector te Franeker 19: 1612 te Franeker 21: Dr; studeert in Frankrijk en Duitsland; Latijns dichter, schreef Carminum Sylva (1607) en Carminum moralium libri tres (1611); schreef De conflagratione mundi (1591), Symbolorum variorum liber unus (1598); De puerorum disciplina et recte eductione (1586) 22: Petrus, De scriptoribus 279-281; NNBW IV 623-624; Folium V (1957) 38, 39, 41; RAF Hof van Fr MMM f 3; Col Kalma

1: 00137 2: Franeker
3: Fungerus
4: Johannes 5: rector sch. Franekerensis 9: 04/06/1607 12: AAF no 989

1: 04442 2: Leiden
3: Fungerus (Fungers)
4: Johannes 8: Frisius 9: 06/05/1621 10: Phil 11: 20 12: AAL 153

1: 02357 2: Heidelberg
3: Fungerus
4: Johannes 8: Frisius 9: 23/04/1616 12: MUH II 277,56 14: Johannes Fungerus (wrs) 18: 1621 advocaat Hof 21: Dr; Johannes Fungerus jr 22: RAF Hof van Fr MMM f 7v

1: 02861 2: Groningen
3: Furmerius
4: Arnoldus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 26/05/1615 10: Phil 12: AAG 3 21: A. Furmerius was tot 1653 kapitein (vanaf 1634?) 22: RAF Index officieren

1: 05005 2: Basel
3: Furmerius
4: Bernardus, Gerbrandus 8: Frisius 9: 00/00/1562 11: 1542 12: MUB II 13563 13: Aef Mr Seerp Beymadr 14: Gerbrandus Arnoldi 15: 1547-1550, 1553-1557 gezworene van Leeuwarden : 1545, 1546, 1551, 1552, 1558 schepen 16: Tiedt Gerbens 17: Ida x Rombertus Ytsma (1599) Bernardus Bernardi x Auck Huygesdr 18: 1597 praeceptor te Leeuwarden 1597-1616 historieschrijver van Friesland 19: 1616 aug 21: leerling van Suffridus Petrus, verdedigde hem in 1604 met de Hyperaspistes apologiae (1604) tegen de kritiek van Ubbo Emmius; schreef Annalium Phrisicorum libri tres (1609) 22: Vrije Fries 11 340; Folium V (1957) 40; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 2425; RAF GEN 500

1: 09076 2: Löwen
3: Furmerius (Gerbrandi)
4: Serapius 8: Frisius 9: 14/05/1569 12: MULO IV 75048 13: Aef mr Seerp Beymasdr 14: Gerbrandus Arnoldi 15: schepen van Leeuwarden 19: 1586 a 21: broer van Bernardus Furmerius 22: RAF GEN 500

1: 04716 2: Leiden
3: Fusius (Fuscus)
4: Johannes, Lubbertus 7: Groningen 9: 11/06/1635 10: Iur 11: 23 12: AAL 272 21: = Johannes Lubberti, stud 1629 te Groningen

1: 09216 2: Löwen
3: Fusius
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/06/1554 12: MULO IV 49268 18: 1565-1575 arts te Groningen 19: 1575 sept 22: Huisman, Stadsbelang 430