>> ABCpagina

***** Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland *****
studenten ca. 1380 - 1650

1: documentnummer 2: universiteit (in het Duits) 3: familienaam 4: voornamen 5: beroep vóór studie
6: sociale herkomst 7: geboorteplaats 8: regio 9: datum immatriculatie 10: studierichting
11: leeftijd 12: bronnen 13: naam moeder 14: naam vader 15: beroep vader
16: huwelijk(en) 17: kind(eren) 18: beroep(en) na studie 19: sterfdatum
20: varia 21: diversen 22: literatuur
Zoek in het onderstaande m.b.v. Ctrl+F

In honorem Doctoris Samme Zijlstra p.m.

Correcties voorbehouden: o.a. accenten


1: 12431 2: Orleans
3: Maarhuizen (Marchusanus)
4: Petrus 8: Frisius 9: 00/03/1564 12: RIDDORL II 429 18: 1575-1594 secretaris van Groningen 20: Lic iur utr 22: Formsma, Justitiekamer 21

1: 11500 2: Groningen
3: Maeth ter
4: Stephanus 9: 06/04/1615 12: AAG 4 16: Grietien Jebbodr Aldringa wed Eling Fossema (1638) 17: Anna x Franciscus Regneri Frankena Christina? x Hermannus Celos (1648) 21: Petrus ter Maeth is in 1578 raadsheer van Groningen; Wolterus Stephani ter Maeth is 1553 pastoor te Havelte 22: Ned Leeuw 1940 454; Gron Volksalmanak 1934 181; GAG klapper DTB; Muller, Kerkvisitatien 468

1: 04020 2: Helmstadt
3: Magnus
4: David 8: Frisius orient 9: 13/04/1604 12: AAHt 17291

1: 04035 2: Helmstadt
3: Magnus (Magirus)
4: Dominicus 8: Frisius 9: 30/04/1611 12: AAHt 215120

1: 04494 2: Leiden
3: Magnus
4: Hibbaeus 7: Norden 9: 01/09/1623 11: 51 12: AAL 171

1: 06814 2: Marburg/Lahn
3: Magnus
4: Hibbaeus 7: Norden 8: Frisius orient 9: 17/04/1600 12: CSM III 130

1: 03979 2: Helmstadt
3: Magnus
4: Hibbeus 8: Frisius [orient] 9: 10/12/1594 12: AAHt 12213

1: 03956 2: Helmstadt
3: Magnus
4: Johannes 8: Frisius [orient] 9: 07/05/1591 12: AAHt 894 20: Fac Theol. ordinatus est Johannes Magnus Othfresensis 299 1593 in pago Ellingeroda sub praefectum arcis Gandersheimensis

1: 11075 2: Helmstadt
3: Maior
4: Henningus 8: Frisius orient 9: 10/06/1606 12: AAHt 192154

1: 04016 2: Helmstadt
3: Maior
4: Philippus 8: Frisius orient 9: 17/09/1601 12: AAHt 157133

1: 12079 2: Franeker
3: Malen a
4: Johannes 9: 21/06/1633 10: Phil 12: AAF no 2960 13: Elisabeth Willems Bourdijn 14: Michael Bartholomeus van der Malen 15: 1605-1637 schoolmeester te Bolsward 16: Madeleen Nijs (1639) Trijn Hendriks wed Eske Sakes, burgemeester van Dokkum (1650) Elisabeth Folckerts (1655) 17: Johannes Michael 18: 1637-1641 conrector te Dokkum 1641-1650 rector te Dokkum arts en burgerhopman te Dokkum 19: 1672 aug a 21: werd in 1649 burger van Dokkum; testeert in 1656 22: Breuker, Japix II 227; Col Kalma; Gen Jierboekje 1993 103; RAF Copieën elders 6219; RAF klapper DTB Dokkum

1: 03879 2: Helmstadt
3: Mammen
4: Ivo 7: Wittmund 8: Frisius 9: 06/08/1579 12: AAHt 2270

1: 07961 2: Rostock
3: Mammen
4: Ivo 7: Witmund 8: Frisius 9: 00/03/1575 12: MUR II 184

1: 01207 2: Franeker
3: Mamminga
4: Henricus 8: Frisius 9: 02/09/1646 10: Phil 12: AAF no 4517 14: Nicolaus Johannes Mamminga 15: predikant te Grouw 16: Attie Oenema uit Sloten (1654) Wytske Hoppers 18: 1651 advocaat Hof monstercommissaris 1659 landdagslid voor Sloten 21: Dr 22: Romein 162; RAF Hof van Fr MMM f 11v, GEN 494; Placaatboek V 618

1: 12068 2: Franeker
3: Mamminga (Johannis)
4: Nicolaus 9: 26/08/1633 10: Ling, Art 12: AAF 2983 18: 1640-1669 predikant te Grouw 19: 1669 21: stud 1637 te Utrecht 22: Romein 162

1: 06340 2: Köln
3: Mammonis
4: Sicco 7: Leeuwarden 9: 06/11/1491 10: Leg 12: AAK II 30678 21: vml zoon van Mammo Eponis

1: 00385 2: Franeker
3: Mandewyll a
4: Johannes 8: Frisius 9: 23/04/1620 10: Theol 12: AAF no 1793 14: Bernardus Mandewyll 15: 1601 advocaat Hof : predikant te Goenga, Gauw en Offingawier 22: Romein 338; vml niet Fries

1: 11728 2: Franeker
3: Mandewyll
4: Nicolaus, Johannis 6: nobilis Curlanus? 9: 06/08/1599 12: AAF 556 14: Johannes Mandewyl 16: Lisck Saschersdr (1606) 17: Johannes 19: 1656 a 21: Dr; laat 18 latijnse boeken na 22: Col Kalma

1: 03238 2: Groningen
3: Maneel (Maniel a)
4: Johannes 7: Appingedam 9: 18/05/1633 12: AAG 28 13: Peye Entens 14: Johannes Georg Maneel, jonker 16: Johanna Maria Kijff genaamd Frens (1634) 18: kapitein; 1642-1643 lid Generaliteitsrekenkamer 1647-1648 lid admiraliteit Amsterdam, 1651, 1653 idem Harlingen; 1649-1650, 1653 redger; 1653 burgemeester van Appingedam 1659-1660, 1663-1664 curator Gron universiteit; 1661-1662 luitenant president Hoofdmannenkamer 21: Hans Adam, eigenaar van Roopoort bij Kolham, in 1679 gerechtelijk verkocht 22: Formsma, Borgen 196, 273; Hoft, Vissen 34; GAG Regeringsboek; GAG klapper DTB; Pathuis 41; RAG HJK 3

1: 03643 2: Groningen
3: Maning
4: Vitus, Rombarti 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 01/07/1645 12: AAG 51

1: 01047 2: Franeker
3: Maning (Romberti)
4: Vitus (Wytsonius) 7: Leeuwarden 9: 13/02/1643 10: Phil 12: AAF no 4025 21: = Vitus Rombarti Maning; een Wytsonius Hoytsma wil in 1647 als predikant naar OostIndie, maar trok zich in 1648 terug 22: Troostenburg 200-201; NKH 1908 98

1: 02408 2: Heidelberg
3: Maninga
4: Dodo 8: Frisius orient 9: 03/04/1616 12: MUH II 27729

1: 00507 2: Franeker
3: Mannema
4: Bosingius 8: Frisius orient 9: 02/12/1624 10: Iur 12: AAF no 2178

1: 07876 2: Rostock
3: Mannen
4: Tiarcho 8: Frisius [orient] 9: 12/06/1548 12: MUR II 115

1: 02743 2: Wittenberg
3: Mannen
4: Tiarcko 8: Frisius [orient] 9: 25/09/1550 12: AAW 259

1: 12430 2: Orleans
3: Mannen
4: Tiarco 8: Frisius orient 9: 23/08/1556 12: RIDDORL I 210

1: 12429 2: Orleans
3: Manninga (Mamminga)
4: Balduinus 8: Frisius [orient] 9: 01/09/1566 12: RIDDORL II 529 20: Lic iur utr

1: 02751 2: Wittenberg
3: Manninga (Maninga)
4: Dido 6: Nobilis 8: Frisius orient 9: 20/06/1551 12: AAW 266

1: 12080 2: Franeker
3: Manninga
4: Dodo (Doudo) 8: Omlandus 9: 25/05/1650 10: Phil 12: AAF no 4977 13: Harmentje Sickinghe 14: Hayo Unico Manninga 16: Lucretia van IJsselmuiden (1663) 18: 1661-1662 lid admiraliteit Harlingen 19: 1671 21: hoofdeling te Dijksterhuis en Pieterburen, bewoont het huis Schultinge 22: Ned Leeuw 1938 447; GAG Regeringsboek

1: 07906 2: Rostock
3: Manninga (Maninga)
4: Dodo (Dido) 6: nobilis 8: Frisius [orient] 9: 26/10/1552 12: MUR II 125

1: 12344 2: Herborn
3: Manninga
4: Hayo, Unico 9: 00/00/1606 12: HERB 16: Harmtje Sickinge (1619) 17: Luardus 19: 1652 oct 21: hoofdeling te Pietersburen 22: Ned Leeuw 1941 9; 1952 23

1: 01129 2: Franeker
3: Manninga
4: Hermannus 6: Nobilis Omlandus 9: 29/03/1645 10: Phil 12: AAF no 4304 18: 1663 kapitein 22: Pathuis 352

1: 03494 2: Groningen
3: Manninga (Manningha)
4: Luardus (Luirardus) 8: Omlandus 9: 10/05/1641 10: Phil 12: AAG 43 13: Harmentje Sickinghe 14: Hayo Unico van Manninga 16: ongehuwd 18: 1659-1660 lid admiraliteit Amsterdam 1655-1656 lid gedep staten (l) 1663-1664 lid StatenGeneraal (l) 19: 1668 ca 21: broer van Dodo; zijn bezittingen werden in 1668 en 1669 wegens schulden verkocht 22: GAG Regeringsboek; Feenstra, Adel 150

1: 09017 2: Löwen
3: Manninga (Menninghe)
4: Ludolphus 8: Frisius 9: 30/06/1547 12: MULO IV 345153

1: 03973 2: Helmstadt
3: Manninga (Manenna)
4: Ludolphus 8: Frisius [orient] 9: 07/07/1594 12: AAHt 113135

1: 07277 2: Rostock
3: Manninga (Manynge)
4: Ludolphus 7: Norden 9: 17/04/1481 12: MUR I 220

1: 02713 2: Wittenberg
3: Manninga (Manniga)
4: Ludolphus 7: Lutetsburg 8: Frisius 9: 00/05/1543 12: AAW 205

1: 04870 2: Leiden
3: Manninga
4: Luirardus (Durardus) 7: Groningen 9: 00/03/1646 10: Iur 11: 22 12: AAL 366

1: 09924 2: Orleans
3: Manninga (Mannyngha)
4: Petrus 6: Nobilis 7: Emden 8: Mon d 9: 00/02/1504 12: RIORL 244408

1: 07576 2: Rostock
3: Manninga (Mannigen)
4: Petrus 7: Emden 9: 22/05/1501 12: MUR II 8

1: 10036 2: Frankfurt
3: Manninga (Manningha)
4: Unico 8: Frisius [orient] 9: 00/00/1549 12: MUFO I 109

1: 01367 2: Padua
3: Manninga (Maningha)
4: Unico 8: Frisius orient 9: 00/00/1551 10: Iur 11: 1529 12: tp no 14 13: Fye van Ripperda 14: Dodo van Manninga 16: Hyma von Goeden Alydt Swedersdr van Buchell 19: 1588 april 21: gastheer van Marnix van St Aldegonde, speelt rol tijdens de voorbereiding van de Nederlandse opstand 22: Den Tex, Studenten 53

1: 06854 2: Marburg/Lahn
3: Manninga a Kniphausen
4: Unico 6: nobilis 8: Frisius orient 9: 05/06/1607 12: CSM IV 21

1: 02738 2: Wittenberg
3: Manninga (Manungo)
4: Unico 8: Frisius [orient] 9: 18/01/1549 12: AAW 244

1: 07711 2: Rostock
3: Mannink
4: Gherhardus 7: Norden 8: Frisius 9: 14/06/1520 12: MUR II 77

1: 02343 2: Heidelberg
3: Manslach a
4: Boethius 6: Nobilis 8: Frisius 9: 01/11/1606 12: MUH II 232,117 20: renovavit inscriptionem 233 1613 MUH II 265,103

1: 02131 2: Tubingen
3: Manslacht
4: Boethius 8: Frisius orient 9: 05/10/1607 12: Mat Tub II, 18006

1: 02792 2: Wittenberg
3: Manslo
4: Herbertus 8: Frisius 9: 23/05/1557 12: AAW 330

1: 11458 2: Löwen
3: Mantgum (Mantgumme)
4: Arnoldus 8: Trai d 9: 19/02/1483 12: MULO II 467110 20: porcus

1: 09267 2: Löwen
3: Mantgum (Mantkom)
4: Everardus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 20/06/1531 12: MULO IV 5667

1: 09107 2: Löwen
3: Mantgum (Mantegoum)
4: Theodorus 8: Frisius 9: 09/07/1565 12: MULO IV 693128 16: Taecke Eeuwedr 18: arts 1571-1599, 1600-1607 rector latijnse school te Franeker 1599 stadsarts 19: 1607 te Franeker 20: stud medicijnen 21: traktement arts 250 gld, armen gratis bedienen 22: Banga, Geschiedenis 878-879; It Beaken 1949 208

1: 11514 2: Groningen
3: Marcelli
4: Wilhelmus (Guilhelmus) 9: 25/09/1622 12: AAG 12

1: 00545 2: Franeker
3: Marcelli
4: Wilhelmus (Gulielmus) 7: Groningen 9: 16/03/1626 10: Polit, Iur 12: AAF no 2283

1: 04133 2: Leiden
3: Marci
4: Florentinus 7: Emden 9: 22/03/1580 10: Theol 12: AAL 6

1: 02940 2: Groningen
3: Marci
4: Johannes 9: 18/11/1622 10: Phil 12: AAG 12 16: Tialde Havickdr Louwens 17: Etjen x Ds Arnoldus Elleri (1663) Marcus, ds te Garnwerd Maria x ds Matthias Vechner 18: 1626-1643 predikant te Sauwerd 1643-1651 predikant te Uithuizen 19: 1651 dec 22: Duinkerken I 124, 273, 465

1: 05580 2: Köln
3: Marck (Merck de)
4: Bernardus 8: Frisius 9: 00/00/1519 10: Iur 12: AAK II 81096

1: 02335 2: Heidelberg
3: Marck a
4: Johannes 6: Nobilis 8: Frisius 9: 19/07/1595 12: MUH II 181,132

1: 12117 2: Harderwijk
3: Marck a
4: Wilhelmus 7: Groningen 9: 03/09/1649 10: Theol 12: ASGZ 4

1: 01296 2: Franeker
3: Marck a
4: Wilhelmus 8: Frisius Groninganus 9: 29/05/1648 10: Theol 12: AAF no 4713

1: 03514 2: Groningen
3: Marck a (Marck ter)
4: Wilhelmus 7: Groningen 9: 18/11/1641 10: Phil, Ling 11: 1624 12: AAG 44 16: Margaretha Cloppenburg 17: Johannes, geb 1656 18: 1650 rector latijnse school Sneek 19: 1667 sept 22: NNBW IX 684

1: 03428 2: Groningen
3: Marenholtz von
4: Johannes 8: Frisius 9: 06/03/1639 12: AAG 39

1: 05378 2: Köln
3: Margo
4: Enno 7: Emden 9: 00/00/1511 12: AAK III 1551

1: 07862 2: Rostock
3: Markensis
4: Camperus 7: Emden 9: 02/05/1543 12: MUR II 105

1: 02650 2: Groningen
3: Marlou
4: Jacobus 7: Leeuwarden 9: 04/06/1621 10: Theol 12: AAG 10

1: 00368 2: Franeker
3: Marlou
4: Jacobus 7: Leeuwarden 9: 07/05/1619 10: Theol 12: AAF no 1754 21: Sopingius Marlou was in 1636 notaris 22: RAF Hof van Fr MMM f 46v

1: 00784 2: Franeker
3: Marssum
4: Aggeus 7: Leeuwarden 9: 15/01/1636 10: Phil 12: AAF no 3209 16: Petronella van Velsen conductor der Friese militie 19: 1650 juni 22: Stamboek I 400, II 278; RAF FG 970; Gen Jierboekje 1966 85

1: 04308 2: Leiden
3: Marssum (Marsem a)
4: Henricus 7: Leeuwarden 9: 12/12/1605 10: Med 11: 18 12: AAL 81 13: Els Dircxdr 14: Jacobus Marssum 15: apotheker : 1578 collecteur generale middelen te Leeuwarden 16: Jancke Benedicti 17: Jacobus 18: 1632-1635 schepen van Leeuwarden 1639 landdagslid voor Leeuwarden 1640-1643 burgemeester van Leeuwarden 21: koopt in 1638 67 pondemaat Bildtland voor 6785 goudgulden en in 1639 met Gabe Wigeri Botnia Schiermonnikoog; bezit Camminga state 22: Gron Volksalmanak 1956 82; Sannes, Het Bildt 469; RAF Familiearch Kingma 779, 875, 878; GAL Klapper magistraat; Avis, Inventaris 173; RAF Statenarchief Mindergetal 1357

1: 00035 2: Franeker
3: Marssum (Jacobi)
4: Henricus 7: Marssum 9: 21/11/1603 10: Phil, Med 12: AAF no 796

1: 11076 2: Helmstadt
3: Marssum (Marsum a)
4: Henricus 8: Frisius occid 9: 03/07/1607 12: AAHt 19343

1: 10772 2: Franeker
3: Marssum (Marsum)
4: Jacobus 7: Leeuwarden 9: 06/09/1633 12: AAF no 2985 13: Janke Benedicti 14: Henricus Marssum 15: burgemeester van Leeuwarden 16: Anna Gravius 17: Geyscke; Jancke Henricus Agniet Elscke x Georgius van Viersen 18: 1640 advocaat Hof 19: 1667 a 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 6v; Van der Veen, Ferwerderadeel 198

1: 00667 2: Franeker
3: Marssum (Pierii)
4: Jetzo 7: Franeker 9: 08/01/1630 10: Ling, Phil 12: AAF no 2614 14: Pier Jetzes 15: schoolmeester predikant 16: Grietje Rudolphusdr Luynga (1636) 18: 1636 a1639 predikant te Garijp, Suameer en Eernewoude 1639-1648 predikant te Heerenveen 1648-1653 predikant te Workum 19: 1653 eind 20: 1632 20/12 mag art (PAF 23) 21: alumnus 22: Romein 135, 389, 573; Col Kalma

1: 06830 2: Marburg/Lahn
3: Marssum a
4: Theodorus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 15/04/1603 12: CSM III 155

1: 05061 2: Basel
3: Marssum
4: Theodorus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 00/00/1604 12: MUB III 37109 13: Els Dircxdr 14: Jacobus Marssum 15: apotheker 18: 1605 advocaat Hof 1608-1611 gezworene van Leeuwarden; 1610 stadsrentmeester van Leeuwarden, 1616 secretaris der boelgoederen; 1625 landsadvocaat 1626-1637 secretaris van de Staten van Friesland 20: 1604 16/8 Dr iur 21: Dr, disp 1602 te Franeker De pactis 22: Spanninga, Geloof 150, 172; RAF Hof van Fr MMM f 6v, Statenarch M 11 b f 432; Ahsmann, Faculteit 61

1: 01745 2: Franeker
3: Marssum (Marsum)
4: Theodorus 9: 07/05/1599 12: AAF no 537

1: 00001 2: Franeker
3: Marssum (Marsum)
4: Tjallingus 9: 16/03/1603 10: Iur 12: AAF no 753

1: 09263 2: Löwen
3: Martena (Martina)
4: Doco 7: Leeuwarden 9: 04/09/1544 11: 1530 12: MULO IV 2933 13: Bouck Heringa van Camstra 14: Mr Tjebbe van Martena 16: Swob van Botnia, d.v. Tjalling en Frouck van Hottinga Tryn van Unama d.v. Jancke en Theth van Wyboltsma 17: Johannes x Maria Christoffelsd van Sternsee Swob x David van Gorle uit Antwerpen Bauck x Evert Bartholts Entens van Mentheda (1598), Julius Haringhs van Harinxman thoe Heeg (1605) 18: 1554 lid staten van Friesland 1573 admiraal der Zuiderzee; 1578, 1593-1598 lid gedep staten; 1580, 1588-1591 lid Staten Generaal; 1598 lid Raad van State 1578 drost en olderman van Harlingen; grietman van Barradeel 19: 1605 nov te Leeuwarden 21: in 1572 balling; voorstander van Unie van Utrecht 22: Stamboek I 268, II 183; NNBW IX 652; Sminia, Naamlijst 209-212; Engels, Naamlijst St Gen 12; Engels, Naamlijst GS

1: 01112 2: Franeker
3: Martena (Martna a Burmania)
4: Duco 6: Nobilis Frisius 9: 21/11/1644 12: AAF no 4281 13: Catharina Entens 14: Sjuck van Burmania 15: 1626-1647 grietman van Wymbritseradeel 16: Edwer Luts Juckema, d.v. Gerrolt en Tied van Douma 18: 1647-1671 grietman van Wymbritseradeel dijkgraaf en pluimgraaf van Friesland 1652-1674, 1686-1689 landdagslid voor Wymbritseradeel 19: 1692 dec 22: Sminia, Naamlijst 300; Visser, Adel 436

1: 06628 2: Marburg/Lahn
3: Martena (Marthena)
4: Johannes 8: Frisius occid 9: 07/12/1569 12: CSM II 89 13: Trijn Jantjes van Unema van Blija 14: Duco van Martena 16: Maria Christoffelsdr van Sternsee 18: 1579 volmacht landsdag voor Leeuwarderadeel, Noordertrimdeel 19: 1603 21: 1579 ondertekent rekest aan Rennenberg om Unie van Utrecht te tekenen uit naam van het dorp Cornjum 22: Stamboek I 268; Placaatboek IV 37, 41

1: 10836 2: Bologna
3: Martena (Martna)
4: Kempo (Carolus Duckonis) 9: 00/00/1511 12: De Ridder, Procurateurs 235-236

1: 11302 2: Löwen
3: Martena van
4: Kempo 8: Frisius 9: 00/00/1507 12: NNBW X 587 20: stud. wrs hier

1: 09824 2: Orleans
3: Martena
4: Kempo 8: Frisius occid 9: 00/00/1507 11: 1487 12: KUOR 155 13: Sjouck Kemponisd van Unia 14: Doco Martena 16: Luts Harinxma Peye Lieuwes uit Groningerland Anna Tjercksd Walta 17: Sjouck x Schelte Sickes van Liauckama Duco 18: 1517-1524 grietman van Tietjerksteradeel 1515-1538 raadsheer Hof 19: 1538 nov 20: Dr iur 21: testeerde in 1538 22: Stamboek I 268; Placaatboek II 272-273; Vrije Fries I 1839 200-201; Andreae, Nalezing 45; RAF Doodboek

1: 09923 2: Orleans
3: Martena
4: Kempo 6: nobilis 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 10/06/1503 12: RIORL 235390

1: 09928 2: Orleans
3: Martena (Martna)
4: Theobaldus 6: nobilis 8: Frisius 9: 07/04/1508 12: RIORL 276472 13: Sjouck Kemponisd van Unia 14: Duco van Martena 16: Bauck Abbe Saschersd van Heringa 17: Doco geb 1530 19: 1530 21: Lic iur; broer van Kempo; in 1525 zoensman 22: Stamboek I 268-269, II 182-183; Sipma OO I 322, IV 258

1: 09825 2: Orleans
3: Martena
4: Theobaldus 8: Frisius occid 9: 00/00/1507 12: KUOR 156

1: 04129 2: Leiden
3: Martini (Martinus)
4: Arnoldus 7: Groningen 9: 08/05/1579 10: Theol 11: 1550 12: AAL 4 16: Grietien Moulin uit Emden (1614) 18: 1585-1594 predikant te Sijbekarspel 1594-1619 predikant te Groningen 19: 1619 mei 21: afk uit Uithuizen 22: Duinkerken I 274, 534

1: 11673 2: Rostock
3: Martini (Mertens)
4: Augustinus 7: Workum 9: 22/05/1502 12: MUR II 14 21: Mr Augustinus Haye Mertens, Dr med, "een groett orateur int Greecks ende Latine" (Jancko Douwama), geldersgezind, bezoekt in 1515 de Franse koning 22: RAF FG 965

1: 09522 2: Löwen
3: Martini
4: Bernardus 7: Bolsward 8: Trai d 9: 00/00/1449 12: MULO I 2432

1: 08174 2: Löwen
3: Martini
4: Conradus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 28/11/1461 10: Art 12: MULO II 9263

1: 04959 2: Jena
3: Martini
4: Edzard 7: Norden 8: Frisius 9: 00/00/1621 12: MUJ 198 1621 59

1: 07705 2: Rostock
3: Martini
4: Egbertus 7: Leeuwarden 9: 18/05/1520 12: MUR II 77

1: 07337 2: Rostock
3: Martini
4: Everardus 7: Emden 9: 13/05/1486 12: MUR I 245

1: 08521 2: Löwen
3: Martini
4: Everardus, Petri 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 12/06/1509 12: MULO III 37157

1: 09175 2: Löwen
3: Martini
4: Gisbertus 7: Groningen 9: 28/11/1543 12: MULO IV 27238

1: 03807 2: Groningen
3: Martini
4: Henricus 8: Frisius orient 9: 23/06/1649 10: Phil 12: AAG 59 18: 1659 conrector te Appingedam 21: cand theol 22: Vr mededeling A. Hoft, Appingedam

1: 01549 2: Franeker
3: Martini
4: Joachimus 9: 14/08/1592 10: Art, Iur 12: AAF no 183

1: 07109 2: Rostock
3: Martini
4: Johannes 7: Emden 9: 04/12/1467 12: MUR I 154

1: 11604 2: Basel
3: Martini (Marthen)
4: Martinus 8: Frisius 9: 00/00/1569 12: MUB II 9234 16: Trientie Boelema 17: Martinus Martinides 21: Marten Martens werd in 1578 vierde deurwaarder van het Hof van Friesland 22: RAF Hof van Fr C f 228

1: 03753 2: Groningen
3: Martini
4: Meinardus 7: Aurich 8: Frisius 9: 18/03/1648 10: Phil 11: 18 12: AAG 57

1: 07809 2: Rostock
3: Martini
4: Petrus 7: Leeuwarden 9: 01/06/1507 12: MUR II 30 18: priester 21: Petrus Martini uit Leeuwarden werd op 28 februari 1512 tot priester gewijd; Dominus Petri Martini was in 1523 te Leeuwarden getuige bij een testament; Petrus Martini uit Tzum werd op 19 april 1511 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 80, 82; RAF Collectie Murray Bakker 54

1: 07673 2: Rostock
3: Martini
4: Petrus 7: Appingedam 9: 20/11/1516 12: MUR II 66

1: 12194 2: Italie
3: Martini
4: Regnerus 7: Sneek 9: 00/00/1604 10: Med 12: AAU 67 (1948) 40 21: 1604-1606 in Italie, promoveert tot Dr Med; stud 1603-1604 in Keulen om priester te worden; wordt franciscaan 22: AAU 67 (1948) 40; Haarlemsche Bijdragen 1946 143

1: 11677 2: Rostock
3: Martini
4: Reinerus 7: Sneek 9: 28/06/1508 12: MUR II 34 21: Reinerus Martini van Sneek werd op 19 april 1511 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 80

1: 05320 2: Köln
3: Martini
4: Reinerus 7: Dokkum 9: 25/10/1496 10: Art 12: AAK II 41150

1: 03355 2: Groningen
3: Martini
4: Richardus 8: Omlandus 9: 11/08/1636 10: Phil 11: 1617 12: AAG 34 16: Helena Siccodr Cnotte 17: Martinus, cand theol sterft 1661 18: 1642-1648 predikant te Wirdum 1644 legerpredikant 1648-1664 predikant te Stedum 19: 1664 juli 21: weeskind, opgevoed in het Groene Weeshuis; Pathuis 639 22: Gron Volksalmanak 1988 7778; Duinkerken I 274; RAG klapper resol GS

1: 09725 2: Erfurt
3: Martini
4: Theodoricus 7: Franeker 9: 00/00/1489 12: MUER I 42642

1: 11317 2: Rostock
3: Martini
4: Theodorus 7: Franeker 9: 23/06/1508 12: MUR II 34

1: 07890 2: Rostock
3: Martini (Martinus)
4: Thomas 8: Frisius 9: 01/06/1552 12: MUR II 122

1: 09732 2: Erfurt
3: Martini
4: Wibrandus 7: Bolsward 9: 00/00/1491 12: MUER I 43629

1: 04243 2: Leiden
3: Martini
4: Wibrandus 8: Frisius 9: 26/11/1596 10: Iur 11: 20 12: AAL 50

1: 07299 2: Rostock
3: Martini
4: Wilhelmus 7: Emden 9: 12/10/1482 12: MUR I 228

1: 09823 2: Orleans
3: Martinides
4: Martinus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 00/00/1602 12: KUOR 154 13: Trienke Boelema 14: Marten Martensz 15: deurwaarder Hof van Friesland 16: Jancke Gerritsdr Evertien Tiaerdtsdr Ariaentje Jacobusdr van Loo (1623) 17: Rijckien Ocktien 18: 1602 advocaat Hof 1605 assessor bij het krijgsgerecht 19: 1636 jan 21: Dr, disp 1602 te Franeker De in ius vocando, edendo illorumque requisitis; ondertekent in 1599 een petitie aan Schotanus 22: Jaarboek Geneal 35 1981 154; RAF Hof van Fr MMM f 6, Statenarch 11b f 117; Ahsmann, Faculteit 61

1: 01684 2: Franeker
3: Martinides (Martini)
4: Martinus 7: Leeuwarden 9: 27/04/1597 10: Ling, Art 12: AAF no 429

1: 00379 2: Franeker
3: Masettus
4: Claudius 7: Bolsward 9: 11/10/1619 10: Phil 12: AAF no 1782 13: Maycke Arnts 14: Caesar Claudius Machet uit Italie 15: lommerdhouder te Bolsward 21: Dr Claudius Caesar Massettus was in 1640 advocaat Hof, woont later te Weener 22: RAF Hof van Fr MMM f 9v, GEN 500

1: 00473 2: Franeker
3: Materlingius
4: Joannes 7: Emden 9: 19/05/1623 10: Iur 12: AAF no 2026

1: 02979 2: Groningen
3: Materlingius
4: Johannes 7: Emden 9: 03/05/1624 10: Iur 12: AAG 14

1: 01156 2: Franeker
3: Matius
4: Everardus, Johannis 5: mag arithmaticae sch. Harlinga 9: 20/08/1645 10: Geom cand 12: AAF no 4380 18: 1645 landmeter was schoolmeester 22: RAF Hof van Fr MMM f 114

1: 01084 2: Franeker
3: Matthaei
4: Bernardus 7: Staveren 8: Frisius 9: 19/03/1644 10: Theol 12: AAF no 4169 13: Trijnke Jelles 14: Mattheus Bernardi Brugbron 15: predikant te Bolsward en Harlingen 16: Stijntje Rewers 18: 1659 predikant? in Oostindie 19: 1661 op Ambon 21: in 1649 geexamineerd door classis Bolsward, moet zich meer op preken toeleggen, maar wordt toegelaten; komt om in Indie 22: Romein 188, 268-269; Col Kalma

1: 05982 2: Köln
3: Matthaei (Nathei)
4: Henricus 7: Groningen 8: Trai d 9: 28/10/1517 10: Art 12: AAK II 78821 20: det 27/1 1519

1: 03694 2: Groningen
3: Matthaeus
4: Antonius 7: Groningen 9: 06/01/1647 10: Phil 11: 1630 12: AAG 54 13: Elisabeth Michaelis 14: Coenradus Matthaeus 15: professor med te Groningen 16: Jantien d.v. prof Abdias Widmarius (1655) 18: 1653-1662 predikant te GarnwerdOostum 1662-1688 predikant te Groningen 19: 1688 april 20: gratis quia professoris filius et nepos 21: schreef De noodwendigheid van het predikambt (1671) 22: NNBW X 595; Duinkerken I 275-276

1: 11411 2: Groningen
3: Matthaeus
4: Christophorus 7: Groningen 9: 09/06/1624 11: 1608 12: AAG 15 14: Antonius Matthaeus 15: professor 18: 1639 conrector te Harderwijk 1644 professor logica, grieks en medicijnen te Harderwijk 19: 1647 juni 22: Bijdragen...Groningen X 289

1: 07638 2: Rostock
3: Matthei (Mathei)
4: Johannes 7: Norden 9: 15/11/1513 12: MUR II 55

1: 09551 2: Löwen
3: Matthei (Mathei)
4: Theodoricus 7: Staveren 8: Trai d 9: 00/00/1427 12: MULO I 24324 20: dispensatur a continuatione studii in fac art 27 aprilis 1430 prom art 1430; bac art 22 1429 21: = Mr Dirk, iur Dr 1469-1485 abt te Staveren? 22: Andreae, Odulphus 112

1: 07593 2: Rostock
3: Matthiae (Mathie)
4: Gerardus 7: Esens 9: 24/05/1512 12: MUR II 49

1: 03032 2: Groningen
3: Matthiae (Mathiae)
4: Hayo 7: Oldambt 9: 08/06/1626 10: Phil 11: 1607 12: AAG 17 13: Gele 14: Matthias Hayens 15: kerkvoogd te Westerlee : zijlvest Woldoldambt 19: 1627 okt 22: Feith, Grafschriften 405; Pathuis 737; Ned Leeuw 1985 431; vr mededeling A. Hoft, Appingedam

1: 08177 2: Löwen
3: Matthiae (Mathie)
4: Henricus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 19/11/1463 10: Art 12: MULO II 12460

1: 06404 2: Köln
3: Matthiae (Matthie)
4: Johannes 8: Stellingwerf 9: 23/06/1536 10: Iur 12: AAK II 93611 18: 1536 sept (institutie) vicaris te Makkinga 22: AAU 42 (1916) 315

1: 03586 2: Groningen
3: Matthiae
4: Petrus 9: 20/02/1644 10: Phil 12: AAG 49 16: Trijne Lowijs wed Conradus Branestein (Bruinstein?) (1655) 18: officier 22: GAG klapper DTB

1: 08469 2: Löwen
3: Matthiae (Mathie)
4: Wilhelmus 6: pauper 7: Groningen 8: Trai d 9: 31/06/1502 12: MULO III 239180 21: stud 1500 te Keulen (Wilhelmus Groningen)?

1: 01713 2: Franeker
3: Matthiae
4: Wiltetus 7: Leeuwarden 9: 04/03/1598 10: Iur 11: 1580 12: AAF no 477 14: Thijs Jansz 18: 1610 schepen van Leeuwarden 1604 advocaat Hof 1607 gerechtsschrijver 21: Dr 22: Spanninga, Geloof 172; RAF Hof van Fr MMM f 6, Statenarch 11b f146

1: 04267 2: Leiden
3: Matthiae
4: Wiltetus 8: Frisius 9: 21/10/1600 10: Iur 11: 20 12: AAL 59

1: 03061 2: Groningen
3: Matthiae (Mathiae)
4: Wirtio 7: Oldambt (Veterus Praefectura) 9: 11/06/1627 10: Phil 12: AAG 18 13: Gele N 14: Matthias Hayens 15: kerkvoogd te Westerlee 16: Syben Remmo Eltiensdr Remmens 17: Yckjen Geeltjen 18: 1639 volmacht voor het Oldambt 19: 1660 ca 22: Ned Leeuw 1963 86, 1988 241

1: 06102 2: Köln
3: Mauricii
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 24/11/1510 10: Art 12: AAK II 67091 bursa Laurentiana; inc 12/4 1513 21: Mag Johannes Ulgher werd op 7 april 1515 tot priester gewijd; = Mr Johannes Ulger Maurissinge, kreeg in 1532 een rente toegezegd, 1548-1554 provenier van Heilige Geest gasthuis; kinderen Jurgen Jarges, Willem van Bassen? Of = Johannes Manassinck, vicaris van de Maartenskerk te Groningen, gest voor febr 1539?; neef van Johannes Beylen 22: Alma; GAG PK regest 744; Brom, Naamlijst priesters 8; AAU 42 (1916) 303

1:*08021 2: Leipzig
3: Mauricii
4: Henricus 7: Groningen 9: 00/00/1469 12: MULP I 274 20: Henricus Mauricii van Emden imm in 1465 te Keulen 21: = Henricus (Hicko) Mauricii van Dornum; lic iur civ; proost te Emden 22: It Beaken 24 (1962) 149

1: 05409 2: Köln
3: Mauritii
4: Henricus 7: Emden 8: Brem d 9: 06/05/1465 10: Art 12: AAK I 72319

1: 07133 2: Rostock
3: Maurus (Moerman)
4: Fredericus 7: Emden 9: 30/10/1469 12: MUR I 163

1: 05876 2: Köln
3: Maurus (Moerman)
4: Fredericus 7: Groningen 9: 00/00/1472 10: Art 12: AAK I 83832 19: 1482 20: 1472 4/6 det als Emdensis 21: lid van de Aduarder Academie

1: 02717 2: Wittenberg
3: Meckema
4: Fredericus 8: Frisius 9: 00/02/1544 12: AAW 209 13: Sjouck Bartoltsdr Tjaerda van Starckenborch 14: Pibo van Meckema te Kollum 15: hoofdeling te Kollum 16: Ebel Juwsdr van Unia Frau Sjoertsdr van Heemstra wed Hessel van Hermana 17: Pibo x Jetscke Mennodr van Houwerda Julius x Auck van Tjessens Susanna x Georg Wolfgang Schwartzenberg 21: koopt in 1555/1556 huis te Leeuwarden 22: Stamboek I 271, II 184; RAF Rentmeestersrek 1555/1556 14

1: 11751 2: Köln
3: Meckema (Meckeman)
4: Hermannus 5: abb. mon Cist Jerusalem 6: dominus 8: Frisius 9: 15/01/1442 10: Theol 12: AAK I 44510 18: 1441-1476 abt van Gerkesklooster 21: = vml Herthetus; ruilt in 1441 land met Broer Meckema, edelman te Kollum 22: Andreae, Jerusalem 2329, 108

1: 05009 2: Basel
3: Meckema (Meckeman de)
4: Hesselus 7: Leeuwarden 8: Belga 9: 17/09/1578 12: MUB II 26039 13: Emerentia Fritsdr van Grombach 14: Sippe van Meckema 15: 1584 grietman van Kollumerland 16: His Hesselsd van Feytsma 17: Fredericus Luts x Douwe Ernstes van Aylva Hesselus 18: kapitein, gesneuveld in de slag bij Boksum 19: 1586 22: Stamboek I 271-272, II 185

1: 00013 2: Franeker
3: Meckema
4: Hesselus 8: Frisius 9: 21/05/1603 10: Phil 12: AAF no 766 13: His Hesseldr van Feytsma 14: Hesselus van Meckema 15: kapitein, gesneuveld te Boksum 16: Lisck Aedesdr van Eysinga (1609) 17: kinderloos 19: 1612 22: Stamboek I 171-272

1: 06679 2: Marburg/Lahn
3: Meckema (Meckma a)
4: Julius 8: Frisius 9: 00/00/1579 12: CSM III 32 13: Ebel Juwsd van Unia 14: Feyo van Meckema 16: Auck Sickesdr van Tjessinga Luts Sickesdr van Dekema 17: Luts x Douwe Douwes van Aylva Geertruy x Dominicus Justus Julius van Botnia 18: 1610-1624 herhaaldelijk landdagslid voor Hornhuizen 1621, 1625, 1631, 1633-1638 redger te Obergum, Saaksumhuizen, etc 19: 1638 nov 21: jonker en hoofdeling te Hornhuizen (Tammingaborg) 22: Stamboek I 271, II 185; Formsma, Borgen 179; RAG Familiearch Beckering Vinckers 69; RAG Comparanten; RAG HJK 2

1: 05486 2: Geneve
3: Meckema a
4: Julius 8: Frisius 9: 17/05/1583 10: Theol 12: LDR 825; IV 491

1: 09022 2: Löwen
3: Meckema (Mecca)
4: Mecco 7: Emden 8: Frisius 9: 24/05/1540 12: MULO IV 20871

1:*11293 2: Heidelberg
3: Meckema (Meckenman a)
4: Julius 8: Frisius 9: 05/05/1584 12: MUH II 11033

1: 02708 2: Wittenberg
3: Meckema
4: Mecko 7: Emden 8: Frisius 9: 21/12/1542 12: AAW 201

1: 03373 2: Groningen
3: Meckema a
4: Philippus 8: Frisius 9: 25/04/1637 12: AAG 35 20: = vml Philippus Aebinga van Humalda

1: 06655 2: Marburg/Lahn
3: Meckema (Meckma a)
4: Philippus 8: Frisius orient 9: 20/04/1572 12: CSM III 2 13: Ebel Juwsdr van Unia 14: Feyo van Meckema 16: Jettien Houwerda 17: Menno Houwerda van Meckema Ebel x Frans van Humalda, hopman (1614) 18: 1597-1600, 1602, 1604 lid gedep staten (l) 19: 1606 okt 21: werd door huwelijk heer op Snelgersma 22: Stamboek I 271-272; Emmius, Agro; Feith, Ommelander borgen 157; Gen Jierboekje 1988 85

1: 09072 2: Löwen
3: Meckema
4: Scipio 8: Frisius 9: 24/03/1540 12: MULO IV 20610 13: Sjouck Tjaarda van Starkenborg 14: Pibo van Meckema 15: hoofdeling te Kollum 16: Emerentia van Grombach, d.v. Frits en Luts van Martena 17: Hesselus, sneuvelt in 1586 Sjouck x Octavius van Horion uit het Luikse 18: 1555, 1584 volmacht landsdag voor Kollumerland 1587 grietman van Kollumerland 1579 lid gedep staten; 1588 lid mindergetal 19: 1599 nov 21: 1579 tekent rekest tot toetreding tot de Unie van Utrecht 22: Stamboek I 271; Sminia, Naamlijst 9598; Andreae, Nalezing 35; Placaatboek III 1187, IV 44, 456; RAF Statenarchief S 2a 68

1: 08120 2: Löwen
3: Meckonis
4: Hermannus 6: Dives 7: Groningen 9: 31/08/1485 12: MULO II 504197

1: 02761 2: Wittenberg
3: Medoch
4: Isbrandus 8: Frisius 9: 10/10/1553 12: AAW 284

1: 07962 2: Rostock
3: Medochius
4: Edzardus 8: Frisius [orient] 9: 00/04/1575 12: MUR II 185 17: Jodocus Edzards Glan, predikant te Hamburg 18: predikant te Tettens in Wangerlande 22: Jahrbuch Emden 1897 114-115

1: 02778 2: Wittenberg
3: Medochius (Middochius)
4: Richardus 8: Frisius 9: 02/05/1555 12: AAW 305

1: 10639 2: Prag
3: Medum de
4: Ocko 9: 00/00/1388 12: OSTFR 190

1: 11703 2: Rostock
3: Meel
4: Johannes 7: Joure 9: 00/06/1582 12: MUR II 208

1: 07701 2: Rostock
3: Meer (Mer)
4: Hermannus 7: Leeuwarden 9: 29/11/1519 12: MUR II 75 20: 1521 bac art (MUR II 79)

1: 11718 2: Köln
3: Meern (Merrem de)
4: Wilhelmus 5: canonicus S. Jo. 8: Trai d 9: 00/00/1422 10: Art 12: AAK I 23220 20: geen Fries

1: 03465 2: Groningen
3: Mees
4: Daniel 7: Groningen 9: 01/10/1640 10: Phil 11: 1623 12: AAG 42 13: Grietien Waldrix 14: Petrus Mees 15: koopman 16: Eetien Brongersma Foske Hommes 17: Petrus, ds te Loppersum x Sara Roberts 18: 1646 predikant te Jipsinghuizen 1648-1678 predikant te Slochteren 19: 1678 aug te Slochteren 21: schreef Dankpredikatie tot Ispinghuyzen 22: Duinkerken 128; NNBW X 600

1: 03786 2: Groningen
3: Mees (Meess)
4: Gregorius 7: Groningen 9: 26/12/1648 10: Phil 11: 1631 jan 12: AAG 59 13: Annechien Sighers 14: Jeremias Mees uit Rotterdam 15: commies der provinciale middelen 16: Rodolpha Allerts Santvoort (1656) Maria de Mey uit Rotterdam (1682) 17: Rudolphus, geb 1665 Jeremias, predikant in classis Breda 18: 1656-1557 predikant te Berlikum, 1557-1661 te Kantens 1661-1675 predikant te Groningen, 1676-1694 te Rotterdam 19: 1694 sept 21: schreef zich in 1655 in te Franeker als cand minist (AAF 5580); schreef theologische werken 22: Romein 9495; Duinkerken 128; NNBW X 600-601; Col Kalma

1: 03315 2: Groningen
3: Mees (Meess)
4: Gregorius 9: 12/08/1635 10: Iur 11: 1618 ca 12: AAG 32 13: Grietien Waldrix 14: Petrus Mees 15: koopman, solliciteur 16: Hendrikje Robers 17: Petrus, ds te Sleen en Groningen x Jantien Harkens 18: 1643-1644 gildrechtsheer 1644-1646 secretaris van het Gorecht 19: 1646 21: broer van ds Daniel Mees 22: Ned Pat II 335; Duinkerken 128; GAG Regeringsboek

1: 03665 2: Groningen
3: Mees
4: Johannes 7: Groningen 9: 26/03/1646 10: Phil 11: 1629 12: AAG 53 16: Maria Emmen Aletta Cramer (1669) 18: 1657 aug advocaat te Groningen 19: 1678 p 21: Dr iur 22: Quellen und Forschungen 15 1966 31; GAG R A IIIa 59

1: 07092 2: Rostock
3: Meger
4: Albertus 7: Groningen 9: 27/09/1465 12: MUR I 144

1:*01038 2: Franeker
3: Meier (Meirer)
4: Hermannus 7: Emden 9: 18/10/1642 10: Phil 12: AAF no 3992

1: 11013 2: Helmstadt
3: Meier
4: Andreas 7: Groningen 9: 10/01/1621 12: AAHt 2846

1: 02846 2: Groningen
3: Meier (Conradi)
4: Gerardus 8: Omlandus 9: 13/03/1615 10: Iur utr 12: AAG 1

1: 04952 2: Jena
3: Meier
4: Gerardus 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/00/1620 12: MUJ 201 1620 160

1: 07547 2: Rostock
3: Meier
4: Gerhardus 7: Aurich 8: Frisius 9: 00/04/1647 12: MUR III 146

1: 11591 2: Groningen
3: Meier (Meierus)
4: Johannes 6: pauper 8: Westfalen 9: 24/10/1629 11: 1610 13: Anna van Vullen 14: Hermannus Meier 15: predikant te Werlte (Huemmling) : 1614 administrateur van klooster Ter Apel; 1614-1637 predikant te Ter Apel 16: N. Brechtesende, d.v. predikant te Emmen; Sara Emmen d.v. schulte van Emmen Grietje Ellingh 17: Hermannus ds te Scheemda 18: 1637-1677 predikant te Ter Apel 19: 1677 okt 21: 1621 bursaal van het fraterhuis, wegens bezoek aan latijnse school; kreeg tijdens studie toelage uit de kas der provinciale kloostergoederen 22: Duinkerken I 289; Schuitema Meijer, Ter Apel 7677

1: 03225 2: Groningen
3: Meier
4: Theodorus 9: 28/12/1632 10: Phil 12: AAG 27 16: Wobbigjen N 17: Copius, ds te Schildwolde Onno ds te Solwerd 18: schoolmeester te Zuidbroek 1645-1675 praeceptor latijnse school te Appingedam 22: Duinkerken I 288, 291

1: 11054 2: Helmstadt
3: Meier
4: Wilhelmus 8: Frisius 9: 21/01/1605 12: AAHt 17811

1: 05787 2: Köln
3: Meiering (Meijerinck)
4: Bernardus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1452 10: Art 12: AAK I 54840 14: Ludolphus Meiering (vml) 15: 1449 getuige bij notariele verklaring 18: priester 20: 1453 4/6 det, 1454 8/4 inc 22: Bijdragen ... Groningen I 245

1: 11509 2: Groningen
3: Meijerhoff
4: Leonardus 9: 22/09/1620 10: Phil 12: AAG 10 21: Gerard Meyerhoff was in 1602, 1605 raadsheer te Emden 22: Quellen und Forschungen 1987 102

1: 05530 2: Geneve
3: Meiledam (Bartholdus)
4: Cornelius 8: Frisius 9: 11/11/1606 12: LDR 1893 16: Waeb Jansdr 18: 1615 p1636 predikant te Goengarijp en Broek 19: 1636 april 21: 1602 alumnus 22: Romein 623; Col Kalma

1: 01805 2: Franeker
3: Meiledam (Bartholdi)
4: Cornelius 7: Sneek 9: 31/05/1601 10: Phil, Theol 12: AAF no 647

1: 11113 2: Franeker
3: Meiledam (Regneri)
4: Henricus 9: 07/07/1595 10: Phil 12: AAF 347 14: Regnerus Meyledam 16: Hidtie Toenis 17: Regnerus Antie x Ds Gerardus van Croddenbosch 18: 1601 notaris fiscaal van Leeuwarderadeel 19: 1620 dec 21: werd in 1601 burger van Leeuwarden, afk uit Workum 22: RAF Doodboek; Col Kalma; GAL Burgerboek I 139

1: 11168 2: Franeker
3: Meiledam (Meldam)
4: Hesselus 7: Sneek 9: 09/07/1650 10: Phil 12: AAF no 5007 13: Doutien Hessels Beintema 14: Johannes Wibrandi 15: secretaris van Schoterland 22: Gen Jierboekje 1994 71

1: 03053 2: Groningen
3: Meiledam (Moildam)
4: Regnerus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 19/04/1627 10: Iur 12: AAG 18 16: Tjetske Rommertsdr Hania (1631) 18: 1630 advocaat Hof 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 8; GAL Klapper DTB

1: 11235 2: Köln
3: Meinardi (Meynardi)
4: Albertus 7: Sloten 9: 09/06/1484 10: Iur 12: AAK II 149155

1: 06879 2: Marburg/Lahn
3: Meinardi
4: Arnoldus 7: Emden 8: Frisius 9: 17/04/1613 12: CSM IV 70

1: 02054 2: Franeker
3: Meinardi
4: Arnoldus 7: Emden 9: 11/03/1609 10: Ling, Theol 12: AAF no 1099 18: 1621-1628 predikant te Niekerk 22: Duinkerken 129

1: 02226 2: Heidelberg
3: Meinardi
4: Arnoldus 7: Emden 8: Frisius orient 9: 25/10/1614 12: MUH II 266,115

1: 10264 2: Franeker
3: Meinardi
4: Ciricus (Syricus) 7: Leeuwarden 9: 04/05/1594 10: Ling 12: AAF no 272 16: Helena van Langen 17: Rudolphus Cirici 18: 1601-1604 predikant te Finkum 1604-1612 predikant te St Annaparochie 1612-1618 predikant te Sneek 21: = Ciricus Mellius Hagius? 22: Romein 103, 108; Col Kalma

1: 08701 2: Löwen
3: Meinardi (Senardi)
4: Egbertus 7: Workum (Woldrickon) 8: Trai d 9: 14/05/1496 12: MULO III 14080

1: 11937 2: Köln
3: Meinardi (Minarons)
4: Elco 7: Sneek 9: 14/05/1557 10: Art 12: AAK II 1110103

1: 11910 2: Poitiers
3: Meinardi (Meinardus)
4: Franciscus 8: Weststellingwerf 9: 00/00/1590 10: Iur 12: Vrije Fries 17 1890 429 16: d.v. prof Irlandus te Poitiers 18: 1610 prof iur te Poitiers 19: 1625 ca 21: bezocht de school van Groningen tussen 1580 en 1590, samen met Petrus Valens; schreef Disputatio de juribis episcoporum (1612) 22: Vrije Fries 17 1890 428-431; Foppens, Bibliotheca I 300

1: 05398 2: Köln
3: Meinardi (Meynarda)
4: Fredericus 8: Brem d 9: 07/06/1513 10: Art 12: AAK II 712109

1: 04067 2: Köln
3: Meinardi (Meynardi)
4: Gisbertus fil. 5: clericus 8: Trai d 9: 00/00/1389 10: Art 12: AAK 1 38436 21: = Gisbertus Visser van Ummen, 1429 notaris te Groningen? 22: RAG Familiearch Lewe regest 18

1: 08606 2: Löwen
3: Meinardi (Minardi)
4: Johannes 6: pauper 7: Dijkhuizen 8: Trai d [Frisius orient] 9: 00/03/1507 12: MULO III 29213

1: 07261 2: Rostock
3: Meinardi (Meynardi)
4: Johannes 8: Frisius 9: 23/05/1480 12: MUR I 218 21: 1521 pastoor te Goenga of = mr Johannes Meinerdes, 1497 pastoor te Loquard? 22: Sipma OO IV 249; Friedlaender, Urkunden II nr 1547

1: 07116 2: Rostock
3: Meinardi
4: Johannes 7: Wiarden (Wigherdis) 8: Frisius [orient] 9: 08/05/1468 12: MUR I 156

1: 08325 2: Löwen
3: Meinardi (Minardi)
4: Johannes 7: Dijkhuizen 8: Trai d [Frisius orient] 9: 00/03/1505 12: MULO III 2914

1: 10038 2: Frankfurt
3: Meinardi
4: Laurentius 8: Frisius [orient] 9: 00/00/1592 12: MUFO I 373 18: 1612-1634 predikant te Strackholt 19: 1634 22: Reershemius 127

1: 08646 2: Löwen
3: Meinardi (Meynardi)
4: Meinardus 7: Sneek 8: Trai d 9: 10/06/1512 12: MULO III 44168 18: 1539 pastoor te Rotsterhaule 1551 pastoor te Kollum deken van Schoterland 21: Meynardus Meynardi Rotica (Rottum bij Heerenveen?) werd op 22 maart 1516 tot priester gewijd 22: Placaatboek III 241; Sipma OO II 376; Brom, Naamlijst priesters 19

1: 11362 2: Rostock
3: Meinardi
4: Petrus 7: Berlikum 9: 05/05/1512 12: MUR II 47 18: priester 21: Petrus Meynonis uit Berlikum werd op 15 dec 1515 tot priester gewijd; een Petrus van Berlikum was in 1559 capitularis te Lidlum, vgl echter Petrus Petri van Berlikum 22: Placaatboek III 454; Gen Jierboekje 1955 82

1: 06998 2: Rostock
3: Meinardi
4: Petrus 7: Emden 9: 23/09/1443 12: MUR I 66

1: 08070 2: Löwen
3: Meinardi (Meynardi)
4: Theodoricus 7: Bolsward 8: Trai d 9: 06/09/1481 12: MULO II 4466

1: 02767 2: Wittenberg
3: Meinardi (Meinhardus)
4: Udalricus 8: Frisius 9: 24/06/1554 12: AAW 294

1: 02384 2: Heidelberg
3: Meinhart
4: Wernerus 8: Frisius orient 9: 28/10/1570 12: MUH II 57154

1: 03142 2: Groningen
3: Meins
4: Johannes 7: Groningen 9: 08/04/1630 10: Phil 12: AAG 23 16: Titia Siccodr Tammen 17: Johannes x Truida Scherphuis Allegonda x ds Albertusd Alberthoma (1673) Anna x ds Hermannus Meier 18: 1647-1648, 1650-1651, 1654 gezworene 1652-1655 lid Generaliteitsrekenkamer; 1656-1663 herh raadsheer te Groningen; 1660 scholarch Latijnse school 1664 hoofdman 19: 1665 jan 21: Dr; Een Johannes Mein was vaandrig en getrouwd met Anna Croene, gest. 1633 a 22: Gron Volksalmanak 1989 71; Jaarboek Geneal 28 231; Duinkerken I 289; GAG Regeringsboek; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 63

1: 07296 2: Rostock
3: Mekelehorst
4: Hermannus 7: Aurich 9: 19/08/1482 12: MUR I 228

1: 07389 2: Rostock
3: Mekelhorst
4: Iohannes 7: Aurich 9: 04/05/1493 12: MUR I 266

1: 04643 2: Leiden
3: Melchers
4: Melchior 7: Groningen 9: 11/06/1631 10: Math 11: 24 12: AAL 236

1: 03038 2: Groningen
3: Melchers (Melchioris)
4: Melchior 7: Groningen 9: 02/09/1626 10: Phil 12: AAG 17 21: een Melchior Melchioris, speelman huwt Martien Hendiks (1623) 22: GAG klapper DTB

1: 00698 2: Franeker
3: Melchers
4: Melchior 7: Groningen 9: 25/09/1630 10: Math 12: AAF no 2679 21: Meister Melchers huurt in 1628 een huis in Noordhorn 22: Gron Volksalmanak 1964 93

1: 02773 2: Wittenberg
3: Melchioris
4: Daniel 8: Frisius 9: 02/12/1554 12: AAW 300

1: 03039 2: Groningen
3: Melchioris
4: Petrus 7: Groningen 9: 11/09/1626 10: Phil 12: AAG 17 16: Grietjen Holdenborch (1639) 1652-1659/60 voogd Aduarder Gasthuis 22: GAG Aduarder Gasthuis; GAG klapper DTB

1: 08798 2: Löwen
3: Mellema (Millema)
4: Boethius 8: Frisius 9: 09/07/1544 12: MULO IV 282160 21: broer van Petrus Mellema?

1: 04191 2: Leiden
3: Mellema a
4: Eduardus (Edovardus), Leon 9: 05/05/1590 12: AAL 27 14: Eduard Mellema 15: doceert Frans te Antwerpen 21: vader Eelcke Lieuwes Mellema, wonend te Antwerpen schreef in 1582 Carmen gratulationem voor Anjou; ruilt land in Westdongeradeel met Fonger Popma 22: NNBW X 603-604; Zwart, Cleuting 237-238; Foppens, Bibliotheca I 36

1: 10838 2: Basel
3: Mellema
4: Hector, Leon 9: 00/00/1556 12: MUB II 95196 13: Ath Hettesdr Hemmema 14: Leo Mellema 15: burgemeester van Leeuwarden 19: 1556 verdronken in de Rijn 22: Stamboek II 13

1: 08909 2: Löwen
3: Mellema (Mollana)
4: Hector 8: Frisius 9: 00/10/1551 12: MULO IV 44342

1: 08945 2: Löwen
3: Mellema
4: Hesselus 7: Dokkum 9: 23/07/1534 12: MULO IV 107130 13: Eets Gauckema 14: Popco Mellema 15: grietman van Oostdongeradeel 21: koopt in 1557/1558 een rente 22: Stamboek II 74; RAF Rentmeestersrek 1557/1558 19

1: 04486 2: Leiden
3: Mellema a
4: Livius 8: Frisius 9: 27/05/1623 10: Polit 11: 31 12: AAL 168

1: 04341 2: Leiden
3: Mellema
4: Livius 8: Frisius 9: 04/12/1609 10: Iur 11: 1591 ca 12: AAL 96 13: Ida Ottodr, dr van burgemeester van Franeker

1: 06459 2: Köln
3: Mellema
4: Ofko 7: Dokkum 8: Frisius 9: 07/07/1559 10: Iur 12: AAK IV 4100 14: Popko Mellema 15: grietman van Oostdongeradeel 16: Saes Allema van Oudwoude 18: 1582-1585 secretaris van Kollumerland 19: 1585 febr 21: zijn zuster Luts was getrouwd met Hessel van Feytsma 22: Andreae, Kollumerland 8183, 149; Reitsma, Opkomsten 184

1: 09394 2: Löwen
3: Mellema (Mellina)
4: Ofko, Popponis 9: 12/06/1532 12: MULO IV 7380 13: Eets Gaukema d.v. Ritske en Geel Boltsma 14: Popco van Mellema 15: 1517-1524 grietman van Oostdongeradeel 22: Stamboek II 74; Sminia, Naamlijst 78; Andreae, Nalezing 29

1: 09042 2: Löwen
3: Mellema (Millema)
4: Petrus 8: Frisius 9: 09/07/1544 12: MULO IV 282159 21: Dr Petrus Mellema was in 1604-1606 burgemeester van Leeuwarden 22: GAL Klapper magistraat

1: 09066 2: Löwen
3: Mellema (Melloma)
4: Richardus 9: 10/05/1539 12: MULO IV 19139 13: Eets Gauckema 14: Popco Mellema 15: grietman van Oostdongeradeel 22: Stamboek II 74

1: 09956 2: Ingolstadt
3: Mellema (Melleman)
4: Richardus 6: nobilis 8: Frisius 9: 00/10/1539 12: MUING 560

1: 10947 2: Dole
3: Mellema van
4: Sjouke 8: Frisius 9: 27/09/1526 12: Postma, Viglius van Aytta 19 13: Eets Gauckema 14: Poppe van Mellema 15: grietman van Oostdongeradeel 20: metgezel van Viglius van Aytta 21: werd in 1550 per testament benoemd tot voogd van de kinderen van Hessel Boythema; koopt in 1557/1558 land bij Dokkum 22: Stamboek II 74; RAF Rentmeestersrek 1557/1558 13; RAF EVC supplement 25

1: 08376 2: Löwen
3: Mellens
4: Fredericus, Lipponis 7: Groningen 8: Mon d 9: 23/08/1516 12: MULO III 533129

1: 05459 2: Köln
3: Mellinckhus (Willinchuysen)
4: Johannes 7: Emden 9: 26/05/1515 10: Iur 12: AAK II 748110 18: officiaal te Osnabruck 21: Dr 22: Jahrbuch Emden 18 1913 134-137

1: 11145 2: Franeker
3: Mellinga (Melinga)
4: Abrahamus 9: 16/04/1634 10: Iur 12: AAF no 3024 13: Catharina van Viersen 14: Isbrandus Econius 15: advocaat Hof 16: Idtscke Ipckama (1642) 17: Catharina x Fredericus Alema van Bolsward 18: 1640 advocaat Hof 1645 gerichtsscholt 19: 1648 aug 21: Dr 22: Gen Jierboekje 1965 36

1: 04761 2: Leiden
3: Mellinga (Mellema)
4: Abrahamus 8: Frisius 9: 17/09/1638 10: Iur 11: 22 12: AAL 298

1: 01279 2: Franeker
3: Mellinga
4: Dominicus 7: Franeker 9: 13/03/1648 10: Ling, Phil 12: AAF no 4681 13: Ydtje van Aysma, d.v. Hothje Hessels en Lolck Scheltedr van Aysma 14: Isbrandus Meinardi Mellinga 16: Anna Wringer d.v. Johannes en Jetske IJsbrands Mellinga (1666) 17: Taco Anna x Albertus Schotanus a Sterringa(1682) 18: 1654 advocaat Hof 1654 bijzitter nedergerecht Leeuwarderadeel 19: 1674 sept 21: Dr in 1654 22: RAF Hof van Fr MMM f 12, Pb Hs 1140; Gen Jierboekje 37

1: 12223 2: Angers
3: Mellinga
4: Eco 9: 00/00/1648 10: Iur 12: RAF Familiearch Sminia 711 20: Lic iur

1: 00730 2: Franeker
3: Mellinga
4: Econius 7: Leeuwarden 9: 22/09/1631 10: Iur 12: AAF no 2786

1: 00625 2: Franeker
3: Mellinga
4: Econius 9: 30/05/1628 10: Iur, Log 11: 1608 12: AAF no 2468 13: Catharina van Viersen 14: Isbrandus Econis 15: 1601 advocaat Hof, landsadvocaat 18: 1634 advocaat Hof 19: 1654 p 21: Mr, lic te Angers (1648) 22: RAF Hof van Fr MMM f 8v, Familiearch Sminia 711; Gen Jierboekje 1965 36

1: 00142 2: Franeker
3: Mellinga (Meinardi)
4: Isbrandus 7: Holwerd 9: 19/08/1597 11: 1584 12: AAF no 1004 16: Ydtje Hothjesdr van Aysma 19: 1665 22: Stamboek I 244

1: 00918 2: Franeker
3: Mellinga (Mellingha)
4: Meinardus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 20/09/1639 10: Ling 11: 1619 12: AAF no 3604 13: Ydtje van Aysma van Beetgum, d.v. Hothje Hessels en Lolck Scheltedr van Aysma 14: Isbrandus Meinardi Mellinga 16: Jetske Wringer d.v. Johannes en Jetske Andla 17: Johannes, stud 1662 te Franeker Isbrandus 18: 1645 advocaat Hof 1649-1653 secretaris van Ferwerderadeel 19: 1653 okt 20: 1645 6/3 Dr iur (PAF 28) 21: Dr 22: Gen Jierb 1965 36; RAF Hof van Fr MMM f 10v; Sannes, Naamlijst 213

1: 09389 2: Löwen
3: Mellonis (Wellonis)
4: Leo 7: Dokkum 8: Trai d 9: 16/04/1529 12: MULO IV 2022 16: Syrt Hendriksdr wed Ritske Boelema Lam Harmensdr 18: 1532, 1563 secretaris van Dokkum 1550 burgemeester van Dokkum 1560 notaris 22: Placaatboek III 184; Zwart, Cleuting 160; Sipma OO I 360; Sannes, Naamlijst 303

1: 06148 2: Köln
3: Mellonis
4: Ludolphus 7: Groningen 9: 04/05/1469 10: Iur can 12: AAK I 78727 18: 1500 pastoor te Emden 20: 1472 3/7 bac decr 22: Lamschus, Emden 482

1: 08732 2: Löwen
3: Memelick
4: Everardus, Reineri 7: Franeker 9: 26/06/1538 12: MULO IV `7597 18: 1553 pastoor te Bolsward 22: Placaatboek III 324

1: 08742 2: Löwen
3: Memelick
4: Nicolaus, Reineri 7: Franeker 9: 26/06/1538 12: MULO IV 17598

1: 08778 2: Löwen
3: Memmius
4: Augustinus (Augustus) 6: pauper 7: Bellingwolde 8: Frisius 9: 00/12/1562 12: MULO IV 647109

1: 01763 2: Franeker
3: Memmius
4: Focco 7: Weener 9: 14/04/1600 10: Theol 12: AAF no 571

1: 00425 2: Franeker
3: Memmius
4: Occo 7: Oldersum 9: 15/08/1621 10: Theol 12: AAF no 1897

1: 10659 2: Herborn
3: Menachus
4: Casparus 7: Gruningensis 9: 00/00/1604 12: HERB 88

1: 01134 2: Franeker
3: Menaldum
4: Eco, Livii 7: Franeker 9: 25/04/1645 10: Ling 12: AAF no 4315

1: 01469 2: Franeker
3: Menaldum (Sibrandus)
4: Johannes 6: Stip 9: 04/05/1591 10: Phil, Ling 12: AAF no 126 18: 1597, 1606, 1624 notaris 1609 advocaat Hof procedeert in 1633 en 1635 voor Nedergerecht Franekeradeel 21: Dr, disp ca 1595 ex secundo pandectarum libro; Mr Johannes Menaldum werd in 1601 burger van Franeker 22: RAF Hof van Fr MMM f 6v; Ahsmann, Faculteit 60; GA Franeker 27 Burgerboek; RAF Nedergerecht Franekeradeel 18 Procuratieboek 8, 9v

1: 04420 2: Leiden
3: Menaldum (Meinaldon)
4: Sibrandus 7: Franeker 8: Frisius 9: 20/08/1619 10: Iur 11: 21 12: AAL 142

1: 00256 2: Franeker
3: Menaldum
4: Sibrandus, Johannis 7: Franeker 9: 12/11/1614 10: Lit, Iur 12: AAF no 1519 14: Johannes Menaldum 15: 1623 advocaat Hof 22: Vrije Fries 45 156

1: 00430 2: Franeker
3: Menaldum
4: Sibrandus 6: Alumnus, gratis 8: Frisius 9: 07/11/1621 12: AAF no 1910 14: Gerardus Menaldum 16: Catharina Nijs d.v. Johannes Nijs, raadsheer 18: 1628-1633 predikant te Wijnaldum 1633 professor theol te Franeker 19: 1633 juni 20: sch. Franekerana cum testimonio rectoris Revii 21: een van de disputanten in Maccovius' Collegium Theologicum 22: Romein 204-205; Boeles, Hoogeschool II 141-142; Col Kalma; Gen Jierboekje 1993 101

1: 12222 2: Franeker
3: Menaldum
4: Ulpianus, Johannis 7: Franeker 9: 22/12/1631 10: Iur 12: PAF 23 20: Dr iur

1: 03122 2: Groningen
3: Menaldum
4: Ulpianus 7: Franeker 8: Frisius 9: 18/09/1629 10: Iur 12: AAG 22 14: Johannes Menaldum 18: 1632 advocaat Hof 21: Dr; = Ulpianus Sprong, 1647 landdagslid? 22: RAF Hof van Fr MMM f 8; Placaatboek V 500

1: 07506 2: Rostock
3: Menekenius
4: Eilhardus 7: Oldenburg 8: Frisius 9: 00/08/1633 12: MUR III 92

1: 04863 2: Leiden
3: Menelaides (Menclaides)
4: Aeneas 8: Frisius 9: 30/09/1645 10: Iur dr 11: 22 12: AAL 362

1: 02140 2: Utrecht
3: Menelaides
4: Aeneas 7: Harlingen 9: 00/00/1644 12: ASU 9

1: 00939 2: Franeker
3: Menelaides (Menelai)
4: Aeneas 8: Frisius 9: 22/04/1640 10: Med 12: AAF no 3663 16: Aeltie Dircx 19: 1658 a 20: 1646 6/4 mag art, 1646 6/4 Dr med (PAF 29) 22: RAF Nedergerecht Harlingen R 16 211

1: 09756 2: Erfurt
3: Mengelius
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 00/00/1549 12: MUER II 37723

1: 09755 2: Erfurt
3: Mengelius (Meingelius)
4: Theodorus 7: Groningen 9: 00/00/1548 12: MUER II 37443

1: 03809 2: Groningen
3: Menger
4: Henricus 7: Emden 8: Frisius 9: 28/06/1649 10: Lit 12: AAG 60

1: 00453 2: Franeker
3: Menger
4: Nicolaus, Eilhardi 7: Emden 9: 05/05/1622 10: Phil 12: AAF no 1990 18: raadsheer en burgemeester van Emden 22: Quellen und Forschungen 1987 103

1: 03087 2: Groningen
3: Menger
4: Nicolaus 7: Emden 9: 29/04/1628 10: Lit 12: AAG 19

1: 10839 2: Marburg
3: Mengosius
4: Jacobus 7: Groningen 9: 00/00/1569 12: CSM, genoemd in register 21: Dr

1: 03358 2: Groningen
3: Meningius
4: Henricus 8: Frisius orient 9: 15/08/1636 10: Phil 12: AAG 34

1: 09589 2: Erfurt
3: Menkonis
4: Ulfardus 7: Loppersum 9: 00/00/1404 12: MUER I 7224 21: Een Ulferdus was in 1429 persona te Baflo en Groningen 22: AAU 47 269

1: 04264 2: Leiden
3: Mennema, Phocaei (Foce)
4: Bouricius 8: Frisius 9: 04/10/1600 10: Iur 11: 18 12: AAL 59 18: 1606 advocaat Hof 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 6v

1: 03693 2: Groningen
3: Menneus
4: Johannes 7: Bonenberg 8: Frisius orient 9: 11/12/1646 12: AAG 54

1: 04735 2: Leiden
3: Menninga
4: Focco 7: Groningen 9: 14/04/1637 10: Iur 11: 22 12: AAL 286

1: 04774 2: Leiden
3: Menninga
4: Focco 8: Frisius 9: 16/07/1639 10: Iur 11: 22 12: AAL 306

1: 00935 2: Franeker
3: Menninga (Menningha)
4: Focco 8: Omlandus 9: 27/03/1640 10: Iur 12: AAF no 3654

1: 03274 2: Groningen
3: Menninga
4: Focco 8: Oldambt 9: 07/06/1634 10: Phil 12: AAG 30 18: 1652 gedeputeerde volmacht voor het Oldambt 21: schreef Korte Deductie (1652) waarin hij de souvereiniteit van het Oldambt verdedigde 22: Blecourt, Oldambt 117

1: 00002 2: Franeker
3: Mennonis
4: Fredericus 9: 10/05/1603 10: Phil 12: AAF no 754

1: 06292 2: Köln
3: Mennonis (Mynnonis fil)
4: Ivo 5: clericus Trai d 7: Ypecolsga prope Snekis 9: 16/07/1461 10: Iur 12: AAK I 66811

1: 04521 2: Leiden
3: Mennonis
4: Nicolaus 8: Oldambt 9: 31/08/1624 10: Theol 11: 23 12: AAL 181

1: 00577 2: Franeker
3: Mennonis (Mennius)
4: Nicolaus 8: Oldambt 9: 00/09/1626 12: AAF no 2355 16: Bauwe Fopkens 18: 1629-1639 predikant te Blijham 19: 1639 21: weduwe had problemen met Mennius' opvolger 22: Duinkerken I 281

1: 02628 2: Groningen
3: Mennonis
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 01/09/1620 10: Phil 12: AAG 10

1: 08546 2: Löwen
3: Mennonis (Minoris)
4: Suffridus 5: dominus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 27/08/1500 12: MULO III 202134

1: 03229 2: Groningen
3: Mennonis
4: Ulricus, Wilricus (Wilderichus) 8: Omlandus 9: 14/01/1633 10: Phil 12: AAG 27

1: 02866 2: Groningen
3: Menoldi (Menolts)
4: Hermannus 7: Groningen 9: 02/11/1615 10: Iur 12: AAG 3

1: 00174 2: Franeker
3: Menoldi
4: Hermannus 7: Groningen 9: 05/05/1610 10: Phil 12: AAF no 1191 17: Lamijn x Ds Gerardus Froon (1629) 18: 1624, 1628 solliciteur 22: Duinkerken I 140; RAG klapper resol GS

1: 00200 2: Franeker
3: Menoldi
4: Menelaus 7: Leeuwarden 9: 06/11/1610 10: Theol 12: AAF no 1247 14: Wijnold Minnes 15: schoenmaker 19: 1614 21: 1610-1614 alumnus 22: RAF Statenarchief Gf 50 nr 4, 10

1: 05793 2: Köln
3: Mensema (Meutseme)
4: Bernardus 7: Groningen 9: 24/05/1481 10: Art 12: AAK II 100114 17: Anna, wordt 1518 non in het Oldeklooster bij Appingedam 18: 1489-1523 pastoor te Godlinze 20: bursa Laurentiana; 1482 12/6 det, 1484 6/4 inc 22: Alma; AKG regest 979

1: 06096 2: Köln
3: Mensema (Mensenia)
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1500 10: Iur 12: AAK II 50539 18: 1513-1545 pastoor te Middelstum 19: 1546 21: Mr; neef van Eyso Greving, broer van Ditmarus Mensema 22: Hartgerink Koomans, Ewsum 158-159; RAG Familiearch Farmsum regest 267; Familiearch Ewsum 254, regest 214; Pathuis 126

1: 06158 2: Köln
3: Mensema (Mersema)
4: Ludolphus 7: Groningen 9: 18/05/1554 10: Art 12: AAK II 107868 18: 1562 pastoor te Niekerk; 1584 pastoor te Farmsum assessor van Timannus Petri, 1562 commissaris van de proosdij Humsterland; 1584 commisssarisgeneraal van de proosdij Loppersum 20: 1554 20/2 det, 1555 9/3 adm ad lic 22: RF 1584.80; AKG regest 1089

1: 03581 2: Groningen
3: Mensenborch
4: Petrus 8: Omlandus 9: 16/10/1643 10: Phil 11: 20 12: AAG 48 16: Anna Maria Acronius 21: Ecco Mensenborch was tot 1646 commies provinciaal van Groningen (Gron Volksalmanak 1951 109)

1: 02089 2: Padua
3: Mensingeweer (Menscheverus)
4: Henricus 8: Frisius Groningensis 9: 27/05/1563 10: Art 12: PP no 13 18: arts (lijfarts van de hertog van Holstein) 20: i.l. h. Slesvigae Ducis Holsatiae Medicus Procurator van 13 okt 1563 4 juli 1564

1: 10636 2: Prag
3: Mensonis
4: Albertus 6: pauper 7: Groningen 9: 00/00/1387 12: OSTFR 189

1: 08078 2: Löwen
3: Mensonis
4: Gerlacus 7: Dokkum 8: Trai d 9: 31/10/1476 10: Iur can 12: MULO II 35340 21: Gerlif was rond 1480 pastoor te Weidum en in 1490 pastoor van Lioessens (Us Wurk 1, 3; 40 48), in 1517 te Menaldum (Santema, Skiednis Menameradiel 35)

1: 01289 2: Franeker
3: Mensonis (Menzonius)
4: Livius 7: Parrega 8: Frisius 9: 10/05/1648 11: 1628 12: AAF no 4698 13: Auck Lieuwes 14: Menso Sibrandi 15: predikant 16: Titie Egberts Heringa 17: Auckje Sibbeltie 18: 1651-1678 predikant te Parrega, Hieslum en Greonterp 19: 1678 dec 22: Romein 394; Col Kalma

1: 00499 2: Franeker
3: Mensonis
4: Paulus 7: Bolsward 9: 01/08/1624 10: Theol 11: 1605 te Idzegahuizum 12: AAF no 2135 14: Mensonius Regneri 15: predikant 17: Menso, stud in 1669 18: 1631-1666 predikant te Lekkum en Miedum 19: 1666 febr 21: 1615-1629 begunstigde van het Hendrik Nannesleen; in 1651 geschorst wegens dronkenschap 22: Romein 67; Abma, Vier lenen 180; Col Kalma

1: 01288 2: Franeker
3: Mensonis (Menzonius)
4: Sibrandus 7: Parrega 8: Frisius 9: 10/05/1648 10: Phil, Ling 11: 1627 12: AAF no 4697 13: Auck Lieuwes 14: Menso Sibrandi 18: 1653-1687 predikant te Schraard 19: 1687 22: Romein 312; Ned Pat 38 295-296

1: 01373 2: Franeker
3: Mensonis
4: Sibrandus 6: Stip. ordinum 9: 14/04/1586 10: Theol 11: 1565 ca 12: AAF no 3 13: Doedt Hillebrandts 14: Menno Sibrandi 16: Ursula Pieters 17: Menso Pico Sibrandi, schoolmeester te Exmorra Hylck x Schelte Bottes, Dirck Pijters 18: 1596, 1597 rector latijnse school Bolsward 21: = Sibrandus Papma, in 1602 rector te Bolsward? 22: Gen Jierboekje 1971 27; Col Kalma; Kalma, Classisboek Bolsward 17

1: 11098 2: Franeker
3: Mensonis
4: Sixtus 7: Balk 9: 02/10/1612 10: Lit, Iur 12: AAF 1373

1: 06782 2: Greifswald
3: Mente
4: Martinus 7: Sneek 8: Trai d 9: 20/04/1496 12: MUG 131 21: = Mynthie Menthiezoon uit Sneek, broer van heer Joost Menthiezoen, in 1514 genoemd in de Recesboeken van Sneek? 22: Oosterhout, Recesboeken 600

1:*04843 2: Leiden
3: Menting (Mentingh)
4: Michael 7: Groningen 9: 16/05/1644 10: Iur 11: 28 12: AAL 349 18: 1641 advocaat te Groningen 22: GAG Resoluties B & R 1110-1641

1: 05432 2: Köln
3: Mentyt
4: Hermannus 7: Emden 9: 28/05/1504 10: Art 12: AAK II 564155

1: 07924 2: Rostock
3: Meppel (Moppel)
4: Stephanus 8: Frisius 9: 00/07/1559 12: MUR II 138

1: 05860 2: Köln
3: Mepsche (Meppesche)
4: Everardus 7: Groningen 9: 13/12/1510 10: Art 12: AAK II 670102 16: Margaretha Addinga 18: 1525-1549 herhaaldelijk hoofdman 1526-1548 herhaaldelijk burgemeester van Groningen 22: Emmius, Agro; GAG RvR 1257

1: 05924 2: Köln
3: Mepsche
4: Gerardus 7: Groningen 9: 00/12/1518 10: Art 12: AAK II 8041 18: 1575 burgemeester van Groningen 20: bursa Laurentiana, inc 14/3 1521 22: Emmius, Agro

1: 03622 2: Groningen
3: Mepsche de
4: Gerardus 7: Groningen 9: 13/01/1645 12: AAG 51 14: Johannes de Mepsche 15: rentmeester van de stad Groningen 16: Titia van Walta 17: Johannes Margaretha x Gijsbertus Criex 18: 1652-1664 rentmeester der stad Groningen 1664-1679 herh raadsheer van Groningen 1668 lid Staten Generaal, 1671 hoofdman, 1679 curator Gron universiteit 21: jonker en hoofdeling in OosterdeelLangewold; bezit borg Meininga te Grijpskerk; bezat in 1672 een vermogen van 60.000 gulden; zijn weduwe voert in 1680 een proces met de stad Groningen om een schuld van 9530 gulden die haar man en zijn broer Rempt uit hun rentmeesterschap de stad nog schuldig zou zijn 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 56, 1954, 107, 110-111; GAG regeringsboek

1: 02897 2: Groningen
3: Mepsche de
4: Hiddo 7: Groningen 9: 15/05/1616 10: Phil 12: AAG 4 16: Teetke Wicheringe (1623) 18: 1630-1643 herh gezworene 16456, 16489, 16512, 16545, 16578 raadsheer 1631-1639 assessor krijgsgerecht; 1645 artilleriemeester te Groningen; 1647, 1650, 1656 lid gedep staten (s); 1670 rekenmeester; 1653 hoofdman 21: 1627-1630 archidiaken van Groningen 22: GAG Diakonie Herv Gemeente bijlage 2; GAG klapper DTB; RAF Hof van Fr HHH 1 f 59v; Ten Raa, de Bas, Leger IV 263; GAG Regeringsboek

1: 09959 2: Ingolstadt
3: Mepsche (Mephshius)
4: Jacobus 5: clericus Trai d 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/12/1549 12: MUING 657

1: 09188 2: Löwen
3: Mepsche (Incxshe)
4: Jacobus, Everardi 7: Groningen 9: 17/07/1548 12: MULO IV 368151

1: 09912 2: Bologna
3: Mepsche (Mepshe)
4: Johannes 6: Nobilis 8: Frisius 9: 00/00/1546 12: KNOD 2355 13: Anna Jarges 14: Everardus de Mepsche 15: burgemeester 16: Agnes van Munster Catherina van Siegen d.v. burgemeester van Keulen 17: Everardus Rudolphus Rudolphus Henning dochter x Aepco van Ewsum dochter x Antoine de Locquenghien 18: 1453-1581 proost van Loppersum; 1548-1552 assessor Reichskammergericht 1554 kanselier Hof van Overijssel 1557 luitenant Hoofdmannenkamer van Groningen 19: 1585 april aan de pest 20: 1547 Dr iur utr 21: eigenaar van de borg Duirsum in Den Ham; studeerde te Ingolstadt bij Viglius van Aytta, die hem bij het Reichskammergericht aanbeval en werd diens rechterhand 22: KNOD 242-243; De Ridder, Procurateurs 401-402; Postma, Viglius van Aytta 79; Bijdragen...Groningen IX 81139; Formsma, Proosdij 40

1: 09942 2: Orleans
3: Mepsche de
4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/03/1545 12: RIORL II 4011152

1: 10842 2: Ingolstadt
3: Mepsche (Mephschius)
4: Johannes 6: Nobilis 7: Groningen 8: Frisius 9: 22/10/1539 12: MUING 559

1: 10057 2: Dole
3: Mepsche de
4: Johannes 8: Frisius 9: 16/04/1557 12: Leemans, Dole 7

1: 10841 2: Ingolstadt
3: Mepsche (Mephschius)
4: Johannes 5: clericus Trai d 6: Nobilis 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/11/1550 12: MUING 657

1: 08979 2: Löwen
3: Mepsche de (Dinepsche)
4: Johannes 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/00/1553 12: MULO IV 474155 21: vml in 1558 gedeputeerde van de Ommelanden; in 1580 gevlucht, in 1588 te Danzig gestorven; neef van de luitenant, hoofdeling te Den Ham 22: Formsma, Strijd 42; J.I Harkenroth, Oostfriesche Oorsprongkelykheden (Groningen, 1731) 137; Eppens, Kroniek II 624

1: 06126 2: Köln
3: Mepsche
4: Johannes 6: nobilis Frisius 7: Groningen 9: 30/10/1537 10: Art 12: AAK II 94513 20: 15/6 1538 bac; hic profectus Engolstadium anno 29 sept 1539 obtinuit testimonium completarum responsionum pro ingressu ad tentamen

1: 12432 2: Orleans
3: Mepsche (Mepschius)
4: Johannes 6: Nobilis 7: Groningen 8: Frisius 9: 23/08/1556 12: RIDDORL I 209 20: stud 1553 te Leuven

1: 03671 2: Groningen
3: Mepsche de
4: Rembertus 7: Groningen 9: 08/06/1646 12: AAG 53

1: 03551 2: Groningen
3: Mepsche de
4: Rembertus 7: Groningen 9: 31/01/1643 10: Phil 12: AAG 47 13: Helena van Wicheringe 14: Johannes de Mepsche 15: rentmeester der stad Groningen 16: Wilhelmina Wicheringe 18: 1653 lid admiraliteit Harlingen (extraord), 1654, 1660 idem (ordinaris) 1656-1668 herh gezworene of raadsheer 1664-1672 stadsrentmeester; 1665, 1668 scholarch Latijnse school; 1668 curator Groninger universiteit 19: 1672 mei 21: broer van Gerardus; bezit groot burgerrecht; bouwt de borg Croonhoven te Sappemeer, in 1672 bezat zijn weduwe een vermogen van 60.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 54; 1954 107; GAG Regeringsboek; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 63

1: 02191 2: Freiburg i.B
3: Mepsche de
4: Rudolphus 6: Nobilis 8: Frisius 9: 24/11/1584 12: MUF 611,14 13: Agnes van Munster 14: Johannes de Mepsche 15: luitenant der Hoofdmannenkamer 16: Joachime Boeselager 17: Everardus Rudolphus Henning 18: 1581-1594 proost van Loppersum; 1594 landdagslid 1607 redger; 1612 (aanzwering) redger op 't Zand 19: 1628 21: bezit borg Duirsum bij Den Ham; legt in 1594 de eed van trouw af aan nieuwe bewind 22: Formsma, Borgen 226; J. Frima, Het strafproces in de Ommelanden (Amersfoort, 1920) 306; Formsma, Proosdij 40; RAG HJK 2

1: 06192 2: Köln
3: Mepsche (Meppische)
4: Rudolphus 7: Groningen 8: Trai d 9: 15/05/1508 10: Iur 12: AAK II 62439 18: 1520-1568 pastoor te Bedum 1536 persona te Baflo 1536-1543 proost te Loppersum 20: 1511 2/4 bac decr 21: Dr iur; in 1520 scheidsrechter in geschil om een doodslag; = vlm Rolandus Mepsche, in 1537 Dr med en proost van Loppersum genoemd 22: Nanninga Uittendijk, Aduard 90; Alma; Roelfsema, Proosdijgoederen 68; RAG HJK regest 113

1: 08713 2: Löwen
3: Merici
4: Reinerus 7: Workum 8: Trai d 9: 00/05/1505 12: MULO III 29361 18: priester 21: Reynerus Merici van Koudum werd op 15 sept 1509 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 82

1: 07267 2: Rostock
3: Merici (Mirici)
4: Suffridus (Sifridus) 7: Sloten 9: 05/06/1480 12: MUR I 218 21: wrs Sierck Mercks, genoemd in 1496, zijn zoon Merck Siercks was 1514-1517 grietman van Schoterland en Stellingwerf, na 1517 grietman van Stellingwerf 22: Andreae, Nalezing 113

1: 07841 2: Rostock
3: Mersema (Marsma)
4: Egbertus 7: Groningen 9: 22/10/1524 12: MUR II 86 18: 1543, 1553 pastoor te Niekerk, Westerkwartier; commissaris generaal der proosdij van Humsterland 1559 pastoor te Middelstum 1559-1560 officiaal van bisschop van Munster 19: 1560 22: Bijdragen...Groningen X 183; Zeitschr fuer vaterl Geschichte 75 1917 282; RF HS 1553.73; RAG Familiearch Ewsum regest 479, 480

1: 07195 2: Rostock
3: Mersema (Mersman)
4: Johannes 7: Groningen 9: 02/05/1475 12: MUR I 192

1: 03585 2: Groningen
3: Merven ? (Meuwen)
4: Rudolphus 9: 16/02/1644 10: Iur 12: AAG 49

1: 11812 2: Groningen
3: Merven van der
4: Rudolphus 9: 03/11/1623 12: AAG 14 13: Swaentje Tammodr Coenders 14: Henricus van der Merwen 15: luitenantkolonel 19: 1634 a 22: Ned Leeuw 1937 44, 45

1: 03140 2: Groningen
3: Merwen van der
4: Albertus 7: Groningen 9: 08/04/1630 10: Phil 12: AAG 23 13: Swaentje Tammodr Coenders 14: Henricus van der Merwen 15: luitenantkolonel 16: Helena Erentreiter 17: Swana x Anton Mauritz von dem Appell 18: 1641 kapitein 19: 1658 p 22: Ned Leeuw 1937 44, 46

1: 04710 2: Leiden
3: Merwen van den
4: Albertus 7: Groningen 9: 23/10/1634 10: Iur 11: 1610000 12: AAL 266

1: 02966 2: Groningen
3: Merwen van der
4: Daniel 7: Groningen 9: 04/11/1623 10: Phil 12: AAG 14 13: Swaentje Tammodr Coenders 14: Henricus van der Merwen 15: luitenantkolonel 16: Bouwe Fransdr Coenders Alydt Horenken (1627) Helena van IJsselmuiden (1647) 17: Henricus, kapitein x Christina de Sighers; Albertus Johannes x Helena Catarina de Sighers Swana Alegunda x Jacob Gruys Ernst Rudolphus 18: 1627 vaandrig 1638 kapitein 1647 commandant van Delfzijl 19: 1658 22: Ned Leeuw 1937 4445

1: 03251 2: Groningen
3: Merwen van der
4: Tammo 9: 17/08/1633 10: Phil 12: AAG 28 13: Swaentje Tammodr Coenders 14: Henricus van der Merwen 15: luitenantkolonel 21: 1638 veniam aetatis 22: Ned Leeuw 1937 4445

1: 01265 2: Franeker
3: Mesma
4: Johannes, Jacobi 7: Leeuwarden 9: 06/01/1648 10: Phil 12: AAF no 4659 21: Johannes Meekma was in 1672 ouderling te Ferwerd 22: Kalma, Toezicht II 520

1: 07160 2: Rostock
3: Mesmaker (Semeskmaker)
4: Henricus 7: Dokkum 9: 25/03/1472 12: MUR I 174 21: Johannes Mesmaker was in 1469 lector in het franciscaner klooster te Groningen 22: Bakker, Bedelorden 250

1: 02444 2: Heidelberg
3: Metelen (Metellus)
4: Henricus 7: Groningen 9: 00/04/1569 12: MUH II 46,52 21: Sibrandus Metelen was in 1566 lid van de gezworen gemeente, "grandement favoriseur aux sectaires", gest voor 1569 22: AAU 67 (1948) 214

1: 02326 2: Heidelberg
3: Metelen
4: Johannes 8: Frisius 9: 25/04/1588 12: MUH II 138,48 14: Engelbert Metelen 15: administrateur : 1561 dienaar van luitenant en hoofdmannen 16: Foekje Fockes Sij Jantkedr, wed Lubbe Bennes (1616) 17: Engbertus Johannis Focko Johannis Rensck x Willem Altesz Antje x Jan Arents; Sijcke: Benne 18: monnik te Gerkesklooster 1600 ca1613 predikant te Twijzel en Kooten 19: 1613 okt 22: Romein 520; Heerma van Voss, Grafschriften Achtkarspelen 56; RAG HJK 43; Alting, Diarium 111

1: 07146 2: Rostock
3: Metelen
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 29/05/1471 12: MUR I 171

1: 06169 2: Köln
3: Metelen
4: Nicolaus 5: clericus Trai d 7: Groningen 9: 07/10/1468 10: Art 12: AAK I 77876 14: Johannes van Metelen 22: AKG regest 391

1: 10812 2: Franeker
3: Meter de (Obiae)
4: Balthazar 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 21/03/1635 10: Theol 12: AAF no 3095 18: 1642-1647 predikant op Ameland 1647-1655 predikant in Malakka 1657-1662 predikant te Winsum, Baard en Huins 19: 1666 21: vertrekt in 1662 weer naar OostIndie, is predikant te Colombo en Malabar; vertaalt de Heidelbergse catechismus in het Portugees 22: Troostenburg 295-296

1: 10773 2: Franeker
3: Mets a
4: Laurentius 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 09/05/1633 10: Phil, Ling 12: AAF 2941 18: 1638 advocaat Hof 21: Dr; in 1651 worden zijn goederen geãnventariseerd; zoon van Gisbertus Laurens Metz, gest 1667, koperslager te Leeuwarden? Gisbertus Metz, Leovardiensis Frisius, iur cand immatriculeerde in 1684-0526 te Franeker (AAF 8160) 22: RAF Hof van Fr MMM f 9v; Gen Jierboekje 1993 44; GAL R 4 25 1651

1: 09356 2: Löwen
3: Metslawier (Mechelamier)
4: Albertus 7: Dokkum 9: 21/05/1547 12: MULO IV 34487 21: = Albertus Sibrandi, 1581-1588 predikant te Beers, 1589 te Hallum x Griet Gerritsdr? 22: Col Kalma

1: 07808 2: Rostock
3: Metze
4: Georgius 7: Leeuwarden 9: 01/06/1507 12: MUR II 30 21: vlm zoon van Bernard Metz, 1505, 1508 ambtman te Harlingen en grietman van Hennaarderadeel 22: RAF Weesboek Hennaarderadeel S 1 232-1553

1: 07371 2: Rostock
3: Mey
4: Hayo [Henricus] 7: Emden 9: 19/05/1492 12: MUR I 261 18: 1500 pastoor te Groothusum 21: Mr 22: Friedlaender, Urkundenbuch II nr 1658

1: 04905 2: Leiden
3: Mey van der
4: Nicolaus 8: Frisius 9: 17/03/1648 10: Ling 11: 18 12: AAL 385

1: 08442 2: Löwen
3: Meyboom de
4: Ludovicus, Johannis 6: pauper 7: Groningen 8: Trai d 9: 03/06/1511 12: MULO III 41488 14: Johannes Meyboom 15: voogd in 1495 22: GAG PK regest 418

1: 00671 2: Franeker
3: Meyer (Meier)
4: Ericus 8: Frisius 9: 27/01/1630 10: Ling, Theol 12: AAF no 2620 13: Trijntje Abbema 14: Johannes Meyer 15: predikant 16: Trijnke Kingma 18: 1636-1642 predikant te Finkum en Hijum 1642-1652 p predikant te Oosterwierum 19: 1658 a 21: broer van Johannes 22: Romein 109, 347; Col Kalma

1: 05733 2: Köln
3: Meyervelt
4: Wilhelmus 7: Groningen 9: 27/04/1440 10: Art 12: AAK I 42147 20: 1441 7/7 det 21: = vml Wilhelmus Meijerink, 1483, 1496 priester Maartenskerk 22: GAG PK regest 330

1: 12221 2: Dole
3: Meylema
4: Bernardus 8: Frisius 9: 00/00/1557 10: Iur 12: Leemans, Dole 6 20: 1557 5/5 lic iur, 1557 4/6 Dr iur

1: 09345 2: Löwen
3: Meylema (Sibrandi)
4: Bernardus 7: Nijemirdum (Novo Mardo) 9: 09/06/1528 12: MULO IV 367 13: Jel Haringsdr Brecker 14: Sibe Piersz Meylema 15: woont op Meylahuis te Oosterend 16: Hack Seerpsdr van Aytta 18: advocaat Hof 1559 raadsheer Hof 19: 1565 22: Gen Jierboekje 1989 50

1: 01687 2: Franeker
3: Meylema (Tjallingi)
4: Dominicus 6: Alumnus patriae 8: Frisius 9: 28/04/1597 10: Theol 12: AAF no 432 13: Rieme Jarichsdr 14: Tjalling Watses Meylema 15: boer te Welsrijp 16: Abigail de Blocq 18: 1611-1622 secretaris van Barradeel 1621 gezworene, 1622 burgemeester van Harlingen 19: 1622 21: Mr Dominicus Tjallingii Meilema werd in 1601 burger van Franeker 22: Gen Jierboekje 1989 52; Sannes, Naamlijst 243; GA Franeker 27 Burgerboek

1: 08738 2: Löwen
3: Meylema (Mylemma)
4: Hieronymus 7: Franeker 9: 11/07/1538 12: MULO IV 176128 13: Divaer N 14: Mr Dominicus Meylema 15: priester te Welsrijp 19: 1546 ca 21: Mr; wordt in 1543 comperentelyck geleert genoemd, woont te Oosterend 22: Gen Jierboekje 1989 5051

1: 01446 2: Franeker
3: Meylema
4: Sibrandus 9: 11/05/1589 10: Iur 12: AAF no 91 13: Trijncke Goersma 14: Ciriacus Meilema 16: Botke Albertsdr 17: Sierck Trijntie x Jacobus Coerts van Bolsward 21: = Sierck Siercks Meylema?; kreeg in 1583 een toelage; was in 1598 gecommitteerde voor Oosterend bij het graven van een vaart 22: RAF Statenarch G 41 137; Gen Jierboekje 1989 5253; Obreen, Hennaarderadeel 20

1: 12116 2: Harderwijk
3: Meylsma
4: Petrus 8: Frisius 9: 17/05/1649 10: Theol 12: ASGZ 4

1: 01001 2: Franeker
3: Meylsma
4: Petrus 7: Harlingen 8: Frisius 9: 04/09/1641 10: Phil 12: AAF no 3859

1: 01127 2: Franeker
3: Meylsma (Meilsma junior)
4: Petrus, Gerardi 7: Harlingen 9: 17/03/1645 10: Phil 12: AAF no 4300 16: Catharina Pieters Persijn, zuster van ds Lambertus 17: Rinse, predikant 18: 1652-1685 predikant te Oudega, Nijega en Opeinde 19: 1685 jan 21: Petrus Meylsma uit Harlingen werd in 1646 burger van Sneek 22: Romein 152; Col Kalma; GA Sneek 73 Burgerboek

1: 09587 2: Erfurt
3: Meyma (Meyana)
4: Lippoldus 8: Frisius 9: 00/00/1396 12: MUER I 4840 18: 1447 kerkvoogd te Baflo 21: broer van Fecco; bewoont de Meymaborg te Baflo, in 1415 verwoest door Focko Ukena; vertegenwoordigt in 1447 de Marne bij sluiten van verbond tussen Groningen en de Ommelanden; of Liuppoldus, 1408 pastoor te Ranum? 22: Feith, Ommelander borgen 131; Formsma, Borgen 54; AKG regest 81

1: 00973 2: Franeker
3: Meyn de
4: Emmanuel 7: Sneek 9: 18/01/1641 10: Phil 12: AAF no 3774

1: 06744 2: Greifswald
3: Meynema (Groningen de)
4: Ako 8: Mon d 9: 29/05/1481 12: MUG 78, 86, 91 19: 1484 ca (qui postea subsequenti decanatu obiit) 20: 1483 bac art, 1484 mag art

1: 10843 2: Greifswald
3: Meynema
4: Henricus 7: Groningen 9: 00/00/1515 12: MUG

1: 09234 2: Löwen
3: Meynema (Meijnema)
4: Rutgerus 7: Groningen 9: 10/05/1558 12: MULO IV 56868

1: 10015 2: Wittenberg
3: Meyners (Meiners)
4: Bernardus 7: Lihensis 8: Frisius 9: 00/10/1602 12: MUW II 498

1: 03262 2: Groningen
3: Meyners (Meiners)
4: Petrus 7: Groningen 9: 03/02/1634 10: Phil 11: 19 12: AAG 29 18: 1644 aug advocaat te Groningen 22: GAG R A IIIa 40

1: 01478 2: Franeker
3: Meynsma (Meinsma)
4: Bononius 9: 13/04/1586 10: Iur 12: AAF no 2 13: Ebel van Herbranda 14: Hoyto Meynsma 15: jurist 16: ongehuwd 18: 1597-1612 raadsheer Hof 19: 1612 20: 1591 29/3 lic jur (PAF 21: Iur Dr 22: Stamboek I 273; NNBW IX 671; Sickenga, 166; Engels, Hof van Friesland 27, 47

1: 10644 2: Herborn
3: Meynsma (Meinsma)
4: Bononius (Bernardus) 8: Frisius occid 9: 00/00/1587 12: HERB 14

1: 03941 2: Helmstadt
3: Meynsma (Meinsma)
4: Bononius (Benno) 8: Frisius occid 9: 03/09/1589 12: AAHt 7794 20: stud te Herborn en Franeker

1: 00966 2: Franeker
3: Meynsma (Meinsma)
4: Epeus 7: Leeuwarden 9: 14/10/1640 10: Iur 12: AAF no 3762 13: Bauck Rheen 14: Gabinus Meynsma 16: Auckje Brants Lubbema (1646) 17: Binne Gerbrandus x Machteld de Swart (1672) Ipt Wytske 18: 1650-1659 secretaris van Achtkarspelen volmacht landsdag 19: 1660 21: koopt in 1658 Bennemaheerd 22: Stamboek I 273; Heerma van Voss, Grafschriften Achtkarspelen 21, 31

1: 01457 2: Franeker
3: Meynsma (Meinsma)
4: Foppius 6: Stip 9: 05/06/1590 10: Art 12: AAF no 110 13: Ebel van Herbranda 14: Hoyto Meynsma 16: Barber Liphart 17: Hoyto Epius 18: 1602 hopman 1602 assessor bij het krijgsgerecht 22: Stamboek I 273, II 185; RAF Statenarch 11b f 80, G 4 (185 1602)

1: 00803 2: Franeker
3: Meynsma (Meijnsma)
4: Foppius 7: Franeker 8: Frisius 9: 17/05/1636 10: Polit, Iur 12: AAF no 3238 13: Dieuwke Jansd Wringer 14: Hoyto Meynsma 15: burgemeester van Franeker 18: vaandrig 22: Stamboek I 213, II 185

1: 06693 2: Marburg/Lahn
3: Meynsma (Meinsma)
4: Franciscus 8: Frisius 9: 24/04/1584 12: CSM III 44

1: 05032 2: Basel
3: Meynsma
4: Franciscus 8: Frisius 9: 00/00/1592 12: MUB II 39466 20: 1592 2/3 Dr iur utr

1: 02370 2: Heidelberg
3: Meynsma
4: Franciscus 8: Frisius occid 9: 18/05/1590 12: MUH II 14861 14: Hoyto Meynsma 15: Mr 18: 1592 advocaat Hof 19: 1595, gedood bij Lingen tijdens een treffen met soldaten 21: Dr; kreeg in 1583 een toelage 22: Engels, Peregrinatio 391; RAF Statenarch G 41 137; RAF Hof van Fr MMM f 4

1: 04159 2: Leiden
3: Meynsma (Henrici)
4: Franciscus 7: Oosterend 9: 05/06/1581 10: Iur 12: AAL 9

1: 09472 2: Löwen
3: Meynsma a (Ameijnsma)
4: Gabinus (Sabo) 8: Frisius 9: 21/11/1641 10: Iur 11: minor 12: MULO V 39131 13: Ena Tjaartsd van Tiara 14: Hoyte van Meynsma 15: advocaat 16: ongehuwd 19: 1697 22: Stamboek I 273, II 186

1: 10079 2: Siena
3: Meynsma de
4: Gabinus 8: Frisius 9: 00/00/1643 12: MS 7075

1: 12220 2: Leiden
3: Meynsma
4: Gabinus 9: 04/10/1581 10: Iur 11: 1553 12: Molhuysen, Bronnen I 464 13: Ebel van Herbranda 14: Hoyto Meinsma 15: jurist 16: Bauck Hettesd van Rheen 17: Botto, priester Hector, advocaat Hoyto, advocaat 18: 1599 advocaat Hof 19: 1621 juli 20: Lic iur 21: Dr iur 22: Stamboek I 273; Vrije Fries 14 94

1: 04801 2: Leiden
3: Meynsma a
4: Gabinus 6: Nobilis 8: Frisius 9: 30/05/1641 10: Iur 11: 20 12: AAL 323 19: 1697 april

1: 00943 2: Franeker
3: Meynsma (Meinsma de)
4: Gabinus 9: 30/04/1640 10: Iur 12: AAF no 3668 13: Ena Tjaertsd van Tiara 14: Horatius Meynsma 15: advocaat 16: ongehuwd 19: 1691 22: Stamboek I 213

1: 00276 2: Franeker
3: Meynsma
4: Horatius 8: Frisius 9: 06/12/1615 10: Iur 11: 1590 12: AAF no 1565 13: Bauck Hettesd van Rheen 14: Gabinus van Meynsma 16: Ena Tjaerts van Tiara 17: Ydt x Marten Hannia van Eelckama, Ignatius van Kingma Bauck x Johan Murray Gabinus 18: 1613 advocaat Hof 1630, 1635, 1639, 1643, 1647, 1649 burgemeester van Franeker; 1642 gezworene 1640, 1642 landdagslid voor Franeker; 1649, 1650 rekenmeester; 1652-1654 lid gedep staten (S) 21: Dr iur 22: Stamboek I 273, II 185; RAF Hof van Fr f 7; RAF Statenarchief Mindergetal 1361; GA Franeker 294, 295, 93 Resolutieboek f 1v, f 30v, 55, 59, 61; Engels, Naamijst GS; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 164-950

1: 08954 2: Löwen
3: Meynsma
4: Hoyto 8: Frisius 9: 19/01/1545 12: MULO IV 29691 16: Ebel van Herbranda of Biuck van Humalda (Gen Jierb) 17: Bononius Foppius Gabinus 18: 1556, 1566 advocaat Hof 21: 1545 lic iur; zweert 1566 trouw aan Philips II 22: Stamboek I 273; NNBW IX 671; Zwart, Cleuting 81; Gen Jierboekje 1988 85; Vrije Fries 9 409

1: 04599 2: Leiden
3: Meynsma (Minsma)
4: Johannes 7: Franeker 8: Frisius 9: 25/05/1628 10: Med 11: 22 12: AAL 210

1: 06495 2: Köln
3: Meynsma (Meynsmayck a)
4: Machius 7: Buitenpost (Epontanus) 8: Frisius 9: 30/06/1559 10: Iur 12: AAK IV 493

1: 03453 2: Groningen
3: Meyvart (Meijvart)
4: Johannes 7: Groningen 9: 25/07/1640 10: Phil 12: AAG 42 14: Franciscus Meyvart 15: professor in de logica en physica 16: Ida Wigboldi, wed Hoorn (1655) 18: 1649 mei advocaat te Groningen 20: gratis inscriptus quia professoris filius 21: Dr 22: Duinkerken 94; GAG R A IIIa 45

1: 03702 2: Groningen
3: Meyvart (Meijvart)
4: Matthaeus 7: Groningen 9: 05/02/1647 10: Phil 12: AAG 55 20: gratis quia professoris filius

1: 02621 2: Groningen
3: Michaelides
4: Johannes 9: 17/06/1620 12: AAG 9

1: 03781 2: Groningen
3: Michaelis
4: Johannes 7: Groningen 9: 25/10/1648 10: Phil 12: AAG 58 21: = Johannes Michaelis x Lammegien Geerts (1666), adelborst onder de garde?; Joachimus Michaelis werd in dec 1658 advocaat te Groningen 22: GAG R A IIIa 61; GAG klapper DTB

1: 10977 2: Helmstadt
3: Michaelis
4: Meinhardus 7: Jever 8: Frisius 9: 14/02/1618 12: AAHt 262170

1: 06575 2: Köln
3: Michaelis
4: Natalis 6: pauper 7: Groningen 9: 07/05/1614 10: Art 12: AAK IV 254212

1:*08102 2: Löwen
3: Michaelis
4: Albertus 7: Groningen 8: Trai d 9: 28/08/1470 12: MULO II 239201

1: 02859 2: Groningen
3: Michaelis
4: Rudolphus 7: Leer 9: 02/05/1615 10: Theol 12: AAG 2

1: 03101 2: Groningen
3: Middendorp
4: Johannes 9: 17/01/1629 12: AAG 21 21: Petrus Middendorp was in 1670 schuttenrichter te Appingedam 22: Hoft, Vissen 71

1: 09635 2: Erfurt
3: Midwolda (Middawalda)
4: Theodoricus 7: Groningen 9: 00/00/1436 12: MUER I 16643

1: 11225 2: Köln
3: Midwolde (Mydwalt)
4: Theodorus 9: 26/11/1441 12: AAK III 565

1: 11224 2: Köln
3: Midwolde de
4: Theodorus 5: clericus Mon d, servitor Thomas de Wener 6: pauper 9: 00/00/1423 12: AAK I 26116

1: 11226 2: Köln
3: Midwolde (Mydwolt)
4: Thomas 7: [Emden] 8: Mon d 9: 24/10/1486 10: Iur 12: AAK II 20121

1: 07298 2: Rostock
3: Midwolde (Methwolde)
4: Thomas 7: Emden 9: 12/10/1482 12: MUR I 228

1: 00664 2: Franeker
3: Miederhuis (Oberti)
4: Abrahamus 8: Frisius 9: 14/11/1629 10: Theol 12: AAF no 2601 13: Antie Hanses Steenkist 14: Obertus Foppii 15: predikant te Tjerkgaast 16: Verdue Jans uit Slijkenburg 18: 1632-1641 predikant te Langweer en Ter Oele 1641 predikant te Goengarijp en Broek 1643 ca1654 predikant te Haskerhorne 19: 1654 sept 22: Romein 617, 623, 632; Col Kalma

1: 01110 2: Franeker
3: Miederhuis
4: Foppius, Oberti 7: Franeker 8: Frisius 9: 09/10/1644 10: Theol 12: AAF no 4272 14: Obertus Foppii Miederhuis 15: predikant te Tjerkgaast 18: predikant te Blankenham en Wanneperveen 19: 1654 22: Romein 617; RAF Grafschriften Weststellingwerf

1: 02014 2: Franeker
3: Miederhuis (Foppii)
4: Obertus 7: Franeker 9: 06/10/1607 12: AAF no 1017 17: Abraham, predikant te Langweer Foppius predikant te Blankenham 18: 1610-1614 rector te Sloten 1616-1623 predikant te Tjerkgaast 1623-1654 predikant te Scherpenzeel, Spanga, Monnikeburen en Nijetrijne 19: 1654 22: Romein 611, 654; Col Kalma

1: 08348 2: Löwen
3: Militis
4: Albertus 7: Groningen 9: 26/02/1490 12: MULO III 6177

1: 07755 2: Rostock
3: Milleus
4: Volkerus 7: Staveren 9: 04/07/1503 12: MUR II 15

1: 03389 2: Groningen
3: Millies
4: Albertus 7: Groningen 9: 23/11/1637 12: AAG 37

1: 03371 2: Groningen
3: Millies
4: Albertus 7: Groningen 9: 26/01/1637 11: 1616 12: AAG 35 18: 1644-1649 predikant te Kolham 19: 1649 mei 21: Albertus Millies verbleef sinds 1633 in de burse van het Fraterhuis 22: Gron Volksalmanak 1851 114; Duinkerken 136

1: 03867 2: Groningen
3: Millinga a
4: Ernestus 8: Omlandus 9: 18/10/1650 10: Phil 11: 1632 12: AAG 62 13: Gelmer Jacobi Hillebrants 14: Nicolaus van Millingen 16: Anna Gruys geb Lellens Lucretia Jarges (1666) 17: Anna x Eilco Clant Andolphus Clant Anna Wilhelmina Clant x Johannes Stachouwer 18: 1670 lid generaliteitsrekenkamer 1671 rekenmeester 19: 1671 21: wordt in 1666 eigenaar van de Faan 22: Ned Leeuw 1939 438-439; Formsma, Borgen 103

1: 03868 2: Groningen
3: Millinga a
4: Jacobus 8: Omlandus 9: 18/10/1650 10: Phil 11: 1633 12: AAG 63 13: Gelmer Hillebrantsd 14: Nicolaus van Millenga 15: lid ged staten van Stad en Lande 16: Clara Hillebrandsdr Gruys geb Lellens 17: Geertruida x Jacobus van Boeckholt 18: 1659 vaandrig 1671 cornet en kapitein 19: 1681 nov 22: Ned Leeuw 1939 439-440; GAG RnR 549

1: 11089 2: Helmstadt
3: Minckenius (Mimkenius)
4: Meinardus 7: Butjadingen 8: Frisius 9: 17/09/1610 12: AAHt 211305

1: 07450 2: Rostock
3: Minckenius
4: Meinhardus 7: Butiada 8: Frisius 9: 00/04/1613 12: MUR III 8

1: 11232 2: Köln
3: Minderer (Mynderer)
4: Johannes 6: pauper 7: Terschelling 9: 18/01/1487 10: Art 12: AAK II 21379

1: 05292 2: Köln
3: Minnema (Menema)
4: Egbertus 7: Dokkum 9: 02/06/1489 10: Iur 12: AAK II 260175 21: = Egbertus Mensema, 1537 prebendaris te Niekerk? 22: RAG Familiearch Nienoord 537b

1: 08524 2: Löwen
3: Minnema (Mennama)
4: Franciscus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 02/11/1522 12: MULO III 68688 13: Luts Hesseldr van Feytsma 14: Franciscus Mennema 15: 1502 grietman van Leeuwarderadeel en Tietjerksteradeel : 1606-1511 raad van de hertog van Saksen 16: Sijds Sijdsdr van Eminga Wijts Goslickdr van Juwinga 17: Francisca x Petrus Sickes van Camminga 18: grootgrondbezitter 19: 1540 22: Stamboek I 277; Vries, Stedstiole 80; Mol, Aenbrengh 22, 31, 42, 43, etc

1: 11424 2: Löwen
3: Minnema (Minnemon)
4: Simon 5: frater 8: Trai d 9: 00/00/1453 12: MULO I 23416

1: 06510 2: Köln
3: Minnertsga (Minnerscha)
4: Johannes 8: Frisius 9: 29/07/1561 10: Art 12: AAK IV 16164

1: 08427 2: Löwen
3: Miren
4: Johannes 7: Groningen 8: Mon d 9: 27/11/1485 10: Art 12: MULO III 457

1: 12310 2: Italie
3: Mirica
4: Andreas 7: Lemmer 9: 00/00/1550 10: Med 12: Petrus, De Scriptoribus 236 Anna Aerts 18: arts te Leeuwarden 1552 schepen van Sneek 1554-1556 burgemeester van Sneek 19: 1585 20: kende Latijn, Grieks, Hebreeuws en Chaldees 22: Petrus, De Scriptoribus 236-237; RAF Familiearch Bungenberg 1

1: 07725 2: Rostock
3: Misselwerde
4: Hildebrandus 8: Frisius orient 9: 02/05/1521 12: MUR II 79

1: 02726 2: Wittenberg
3: Mockema (Mockeman)
4: Boethius 8: Frisius 9: 22/06/1545 12: AAW 225 13: Tiethcke van Sjoerda 14: Popcke van Mockema 16: ongehuwd 21: koopt en verkoopt tussen 1557 en 1575 verschillende boerderijen en land 22: Stamboek I 278; RAF Rentmeestersrek 1557/1558, 1558/1559 16, 23, 1571/1572 32, 1574/1575 15

1: 09350 2: Löwen
3: Mockema (Mocma)
4: Gerbrandus (= Gerrolt?) 9: 19/07/1539 12: MULO IV 193112 22: Stamboek I 279

1: 08943 2: Löwen
3: Mockema
4: Hesselus 9: 00/06/1541 12: MULO IV 22796 13: Anna Hesselsd van Foppinga 14: Ernst van Mockema 16: Oena Oenesdr van Jousma 17: Salvius Anna x Jan Raeses van Vervou, Gabbe Johans van Aylva 18: 1543 militair 1557 volmacht voor Franeker en uitburen; 1565 volmacht, bezit land buitendijks 22: Stamboek I 279; Zwart, Cleuting 102; Minnema Buma, Dijkrecht bijlage, 15; RAF Huisarchief Liauckamastate 348

1: 09388 2: Löwen
3: Mockema (Mocman)
4: Julius 7: Dokkum 9: 10/07/1538 12: MULO IV 176122 13: Tiethcke van Sjoerda 14: Popcke van Mockema 16: Lisck Eelckesdr van Heringa 17: Eelcke x Auck Wiglesdr van Herema Womck x Rolandus van Achelen Poppe 21: Juw van Mockema, schutter zweert in 1566 te Leeuwarden trouw aan Philips II 22: Stamboek I 278; Vrije Fries IX 413

1: 10932 2: Douai
3: Mockema
4: Salvius 9: 00/00/1581 12: Den Tex, Studenten 8687 21: schrijft onder naam Oenema in AA van Reinoud van Brederode

1: 01316 2: Padua
3: Mockema van
4: Salvius 8: Frisius 9: 01/11/1575 10: Iur 12: tp no 162 13: Oena Oenesdr van Jousma 14: Hessel van Oenema 16: ongehuwd 19: 1606 maart 21: zijn vader nam de naam Meckema aan wegens een eerder huwelijk van zijn vrouw met Taco Meckema; prodigus bonorum; alle goederen vielen aan de staat toe; Leicestergezind; procedeerde na 1596 voor de Staten Generaal over de commanderij van Warffum 22: Stamboek I 279

1: 09089 2: Löwen
3: Mockema (Mockama)
4: Sixtus 8: Frisius 9: 14/05/1569 12: MULO IV 75047 13: Womck Sydsd van Tjaerda 14: Botte van Mockema 16: Jet Ulckesdr Douma van Unema Aelcke Hansdr van Galama 17: Ernst x Luypck van Bolta, Anna van Foppinga Gerrolt Geel x Jarich van Popma van Terschelling 18: 1585-1595 raadsheer Hof 19: .... febr 22: Stamboek I 279; Engels, Hof 34; RAF Grafschriften Leeuwarden

1: 09359 2: Löwen
3: Mockema
4: Tjalling (Salingus) 7: Dokkum 8: Frisius 9: 25/06/1530 12: MULO IV 3848 13: Auck Tjallinghsd van Jellinga 14: Taco van Mockema 16: N. Jaspersdr van Aesgema 17: dochter 21: bezit land bij Finkum 22: Stamboek I 279; Mol, Aenbrengh 199

1: 00819 2: Franeker
3: Mockema (Mockama)
4: Wigerus (Wichardus) 9: 14/10/1636 10: Med 12: AAF no 3289

1: 04813 2: Leiden
3: Mockema
4: Wigerus (Wichardus) 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 02/04/1642 10: Med 11: 22 12: AAL 330

1: 04508 2: Leiden
3: Moda
4: Abelus 7: Emden 9: 24/11/1623 10: Iur 11: 21 12: AAL 173

1: 00397 2: Franeker
3: Moda
4: Abelus 7: Emden 8: Frisius Cov 9: 11/10/1620 10: Iur 12: AAF no 1837

1: 03222 2: Groningen
3: Moda
4: Rudolphus 7: Emden 9: 28/11/1632 10: Phil 12: AAG 27

1: 02961 2: Groningen
3: Moda
4: Theodoricus, Johannes 7: Emden 9: 30/09/1623 10: Phil 12: AAG 13

1: 09981 2: Wittenberg
3: Moenchausen
4: Rudolphus 8: Frisius 9: 00/04/1589 12: MUW II 364

1: 00660 2: Franeker
3: Mol
4: Henricus 7: Leeuwarden 9: 25/08/1629 10: Med cand 12: AAF no 2576

1: 00601 2: Franeker
3: Mol (Moll a)
4: Henricus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 25/08/1627 10: Med 12: AAF no 2403 16: Agnes de Rollee (1631) 1634 opzichter van de Makkumer zijlen 20: 1629 22/9 Dr med (PAF 22) 21: Med dr 22: RAF Statenarch M 11b f 154; GAL Klapper DTB

1: 04556 2: Leiden
3: Mol
4: Henricus 7: Leeuwarden 9: 29/05/1626 10: Med 11: 20 12: AAL 192

1: 10406 2: Franeker
3: Mol
4: Henricus, Johannis 7: Sneek 9: 08/11/1599 12: AAF 557 13: Botje Petraeusdr 14: Johannes Mol 15: schepen van Sneek 16: Ebel van Heemstra Aafke Jochums 18: rector te Sneek 1610 predikant te Huizum 1611-1626 predikant te Wommels; 1626-1631 predikant te Langweer 19: 1631 22: Romein 45, 277, 616; Vrije Fries 63 61; Col Kalma

1: 01239 2: Franeker
3: Mol
4: Johannes 7: Sneek 9: 09/06/1647 10: Phil 12: AAF no 4591 14: Henricus Mol 16: Pytje Douwes Eysma (1657) 18: 1656-1674 predikant te Nijega en Elahuizen 1674-1688 predikant te Hempens en Tirns 19: 1688 jan 21: 1651 kand; klaagt in 1672 over armoede 22: Romein 50, 441; Col Kalma; RAF GEN 500

1: 00689 2: Franeker
3: Mol de
4: Johannes, Jacobus 7: Leeuwarden 9: 19/06/1630 10: Ling, Phil 12: AAF no 2660 18: 1637 advocaat Hof 20: 1637 18/4 Dr iur (PAF 25) 21: Dr; vml zoon van Jacques Mol, die in 1599 in Dokkum een bank van lening opricht 22: RAF Hof van Fr MMM f 9; SAD 1 Resolutieboek Dokkum 66

1: 00164 2: Franeker
3: Mol (Johannis)
4: Johannes 7: Franeker 9: 02/04/1610 10: Phil, Med 11: 1589 12: AAF no 1180 13: Botje Petersdr 14: Johannes Mol 15: schepen van Sneek 16: Uilckje van Glins (1622) 18: 1626 schepen van Sneek 1629-1635, 1637-1644, 1649-1657 burgemeester van Sneek 1639, 1642 landdagslid namens Sneek; 1632-1633, 1635-1637 lid gedep staten (S) 19: 1657 21: Een Dr Johannes Jansen werd in 1619 advocaat Hof; of is bedoeld Johannes Johannis, 1618-1621 hypodidasculus te Franeker? 22: Vrije Fries 63 6364; RAF Hof van Fr MMM f 7v; RAF Statenarchief Mindergetal 1358, 1361; Engels, Naamlijst GS

1: 00311 2: Franeker
3: Mol (Moll)
4: Petrus 7: Sneek 9: 14/02/1617 10: Phil, Iur 11: 1596 nov 12: AAF no 1640 13: Botje Peters 14: Johannes Moll 15: schepen te Sneek 16: Ulrica Hamminga 17: Gellia x prof Frencelius 18: 1623 rector van de latijnse school te Sneek 1647 prof Grieks te Franeker 19: 1669 okt 21: bezoekt school te Sneek; 1625 Iur Dr 22: Boeles, Hoogeschool II 195; Wadman, Schola Alvini 2526

1: 00672 2: Franeker
3: Mol
4: Petrus 9: 02/02/1630 10: Ling, Phil 12: AAF no 2623

1: 12287 2: Löwen
3: Molanus
4: Alardus 7: Bolsward 9: 25/06/1492 12: MULO III 8463

1: 08255 2: Löwen
3: Molanus
4: Alardus 7: Aurich 8: Brem d 9: 27/05/1513 12: MULO III 8963

1: 09442 2: Löwen
3: Molanus
4: Antonius 6: dives 8: Frisius 9: 00/02/1618 11: minor 12: MULO V 32261

1: 02533 2: Groningen
3: Molanus
4: Gellius 7: Groningen 9: 13/10/1616 10: Phil 12: AAG 5

1: 08665 2: Löwen
3: Moldere
4: Johannes 7: Steinfurt (Stivordia) 9: 12/06/1518 12: MULO III 58584

1: 07729 2: Rostock
3: Molen ter (Tormolen)
4: Hermannus 7: Groningen 9: 09/05/1521 12: MUR II 79 18: 1564 priester te Warffum 21: Hans ter Meulen verdedigde in 1514 Appingedam tegen de Saksische troepen 22: Dik, Appingedam 131; Noordhuis, Johannieters 148

1: 05572 2: Köln
3: Moll of Talpa ?(Stellenwerff)
4: Petrus 8: Frisius 9: 11/06/1552 10: Art 12: AAK II 106578 18: arts te Sneek arts te Leeuwarden 21: Med dr (in Frankrijk?) 22: Petrus, De scriptoribus 259; Banga, Geschiedenis 141-142

1: 00516 2: Franeker
3: Moll
4: Petrus 5: rector te Sneek 9: 14/04/1625 10: Iur cand 12: AAF no 2199 20: 1625 6/10 Dr iur (PAF 21)

1: 10970 2: Helmstadt
3: Moller
4: Gerhardus 7: Norden 8: Frisius 9: 12/07/1617 12: AAHt 259357

1: 03768 2: Groningen
3: Moller
4: Sibrandus, Cornelii 8: Frisius orient 9: 05/08/1648 12: AAG 58

1:*07405 2: Rostock
3: Moller
4: Ludolphus 7: Norden 9: 22/11/1494 12: MUR I 275

1: 07511 2: Rostock
3: Mollerus
4: Antonius 8: Frisius 9: 00/09/1634 12: MUR III 97

1: 03878 2: Helmstadt
3: Mollerus
4: Dethardus 7: Norden 8: Frisius 9: 05/05/1579 12: AAHt 2098

1: 03974 2: Helmstadt
3: Mollerus
4: Johannes 7: Frisenhagen 9: 04/10/1594 12: AAHt 114213

1: 03800 2: Groningen
3: Mollerus
4: Johannes, Georgius 9: 24/04/1649 10: Phil 12: AAG 59 16: Helena Everts (1656) 18: predikant te Bedum 22: RAG klapper DTB

1: 08577 2: Löwen
3: Molonis
4: Petrus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 31/02/1506 12: MULO III 308204

1: 03866 2: Groningen
3: Moltemaker
4: Barolus 7: Groningen 9: 11/10/1650 10: Phil 11: 1630 12: AAG 62 16: Abeltien Valcks 17: Beerta x Ds Osewoldus Eyssonius 22: Duinkerken I 132

1: 04261 2: Leiden
3: Monsma (Montzma)
4: Cornelius 8: Frisius 9: 13/05/1600 10: Iur 11: 1580 12: AAL 58

1: 04248 2: Leiden
3: Monsma
4: Cornelius 7: Leeuwarden 9: 21/05/1597 10: Iur 11: 1580 12: AAL 51 13: Ancke Cornelisdr 14: Johannes Monsma 15: advocaat Hof 21: 1608 ca te Bazel door een struikrover vermoord, was op terugweg uit Italie 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 54; Vrije Fries III 104; RAF FG 962, 965

1: 05062 2: Basel
3: Monsma (Montsima)
4: Cornelius 8: Frisius 9: 00/08/1604 12: MUB III 4138

1: 02033 2: Franeker
3: Monsma
4: Eccius, Petri 7: Ferwerd 9: 02/05/1608 11: 1592 12: AAF no 1049 16: Taetske Ritskedr Doutien Wisses (1649) 18: 1618 fiscaal van Dokkum; 1628 postulant, 1630 notaris te Dokkum 1645, 1659 burgemeester van Dokkum 1657 landdagslid 20: sch. Franekerensi 21: Mr; in 1649 olde burgemeester 22: RAF Hof van Fr MMM f 42r; Placaatboek V 591; GAL Klapper DTB; Obreen, Dokkum; SAD 1 Resolutieboek Dokkum 148

1: 05539 2: Köln
3: Monsma (Thomae, Thome)
4: Nicolaus 7: Feerwerd 8: Mon d 9: 03/06/1508 10: Iur 12: AAK II 62568 13: Brechte 14: Tamme Monsma 18: priester 21: = Mr Nicolaus Monsma, genoemd door Jancko Douwama, die te Keulen voor priester studeerde, verkocht land te Feerwerd en raakt in conflict met Jancko Douwama 22: AKG regest 268; Douwama, Geschriften 142-144, 518

1: 01466 2: Franeker
3: Monsma (Johannis)
4: Nicolaus 7: Sneek 9: 20/11/1590 10: Theol 11: 1570 12: AAF no 121 14: Johannes Monsma 15: 1581 lid gedep staten 16: Lysbeth Arentsdr (1596) 18: 1595 ca1598 predikant te Grouw 1598-1621 predikant te Berlikum 19: 1621 jan 22: Vrije Fries 17 1890 209; Romein 93, 98, 162; Col Kalma

1: 00806 2: Franeker
3: Monsma (Rombarti)
4: Nicolaus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 11/06/1636 10: Phil 11: 1619 12: AAF no 3243 16: Franscke Riemersma 18: 1642-1671 predikant te Finkum en Hijum 19: 1671 jan 21: Dr; alumnus 22: Romein 109; Col Kalma

1: 00134 2: Franeker
3: Monsma
4: Sibrandus 8: Frisius 9: 15/05/1607 10: Iur 12: AAF no 983 18: 1613 notaris te Hallum 22: RAF Hof van Fr MMM f 35; RAF Naamlijst notarissen

1: 10850 2: Wittenberg
3: Monsma? (Nicolai)
4: Johannes 8: Frisius 9: 00/03/1563 12: MUW II 46 16: Ancke Cornelisdr 17: Cornelius 18: advocaat Hof 21: Mr J. Monsma was in 1581 lid gedep staten 22: Vrije Fries 17 1890 209; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 54

1: 07060 2: Rostock
3: Montonis
4: Suffridus 7: Dokkum 9: 31/05/1460 12: MUR I 125 21: = Sjouck Montama, in 1465 pastoor (persona) te Reitsum, broer van Bocko? 22: Placaatboek I 612

1: 09779 2: Löwen
3: Montzima
4: Bucho 8: Frisius 9: 29/08/1564 12: Andreas, Fasti 117 13: Popcke van Montzima van Bija 14: Rintje van Aytta 18: 1553 kanunnik en 1565 proost van St Jan te Utrecht aartsdiaken van St Jan te Utrecht 19: 1594 febr 20: Dr Theol 22: RAF FG 962; Stamboek II 13; Vrije Fries 20 350

1: 11573 2: Löwen
3: Montzima
4: Francho 9: 00/09/1552 12: MULO IV 4611 21: = Bucho?

1: 09145 2: Löwen
3: Montzima (Amrontzyma)
4: Volcardus (Wolcardus) 8: Frisius 9: 30/10/1561 12: MULO IV 62849

1: 09328 2: Löwen
3: Montzima of Aytta (Rinchinnus)
4: Volcardus (Wolcardus) 7: Leeuwarden 9: 00/05/1559 11: 1546 12: MULO IV 58554 13: Rintje van Aytta 14: Popcke van Montzima van Bija 18: kanunnik 1574, 1599 deken van Oud Munster te Utrecht 19: 1605 juni p 21: Iur Dr te Pavia (1570); stud ook te Salamanca; stelt in 1603 mede een project voor een kamer van revisie voor Friesland en Utrecht op 22: RAF FG 962, 965; Stamboek I 35, II 13; Bruggeman, Inventaris 57, 96; Placaatboek IV 1261

1: 12069 2: Groningen
3: Moorlingius
4: Dominicus, Gualtheri 9: 00/00/1616 12: AAG 1

1: 00361 2: Franeker
3: Moorlingius (Moerlingius)
4: Dominicus 8: Frisius 9: 15/12/1618 10: Theol 12: AAF no 1741

1: 00329 2: Franeker
3: Moorlingius (Moerlingius)
4: Dominicus, Gualtheri 8: Frisius 9: 00/00/1617 10: Theol 12: AAF no 1685 13: Antje Gosses 14: Gualtherus Moerlingius 15: predikant te Burgwerd 17: Walterus Dominicus, woont in 1648 te Sneek 18: 1621-1639 predikant te Oldelamer en Oldetrijne 19: 1639 ca 22: Romein 651; Col Kalma; RAF GEN 501

1: 02213 2: Heidelberg
3: Moorlingius (Morlingius)
4: Walterus 7: Emden 8: Frisius 9: 18/05/1590 12: MUH II 148,60

1: 01385 2: Geneve
3: Moorlingius
4: Waltherus 7: Emden 9: 27/04/1586 10: Theol 12: AAF no 16 16: Antje Gosses 17: Dominicus Gualtheri, predikant 18: 1593-1594 predikant te Woudsend; 1594-1598 te Burgwerd 1598-1603 predikant te Workum 1603-1606 predikant te Grave en Mill ?; 1606-1613 te Grouw 19: 1613 ca 22: Romein 162, 274, 388; Col Kalma

1: 09583 2: Erfurt
3: Mor
4: Gerardus 7: Groningen 9: 00/00/1403 12: MUER I 7014

1: 09752 2: Erfurt
3: Mor (More)
4: Martinus 7: Groningen 9: 00/00/1544 12: MUER II 36224

1: 05783 2: Köln
3: Morder
4: Bernardus 7: Groningen 9: 28/09/1482 10: Art 12: AAK II 12241 20: 1483 14/5 det, 1485 12/4 inc

1: 07094 2: Rostock
3: Morman
4: Ludolphus 7: Emden 9: 14/06/1466 12: MUR I 147

1:*07134 2: Rostock
3: Morman
4: Ludolphus 7: Emden 9: 30/10/1469 12: MUR I 163

1: 07186 2: Rostock
3: Morman
4: Martinus 7: Emden 9: 11/07/1474 12: MUR I 187

1: 11227 2: Köln
3: Morra (Morre)
4: Gerlacus (Girlacus ) 5: presbyter 8: Trai d 9: 00/00/1426 10: Iur can 12: AAK I 29342 21: = Goslick, 1463 pastoor te Stiens of Gerlacus, 1431 abt St Odolphi klooster (O Bern) bij Staveren? 22: RAF FG 935; Repertorium Germanicum I 266

1: 12397 2: Orleans
3: Mucerus
4: Franciscus 7: Groningen 9: 24/03/1566 12: RIDDORL II 508 18: 1571-1582 rector Maartensschool 20: Dr iur utr 22: GAG Klapper ambtenaren

1: 09499 2: Löwen
3: Mucerus (Musceri)
4: Franciscus 6: dives 7: Groningen 9: 08/02/1628 11: minor 12: MULO V 196478 18: 1633 nov advocaat te Groningen 22: GAG R A IIIa 32

1: 05063 2: Basel
3: Mulerius
4: Carolus 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/06/1627 12: MUB III 297104; NNBW 4 1013

1: 02891 2: Groningen
3: Mulerius
4: Carolus 7: Harlingen 8: Frisius 9: 23/04/1616 12: AAG 4

1: 04462 2: Leiden
3: Mulerius (Mullerius)
4: Carolus 7: Harlingen 8: Frisius 9: 10/06/1622 10: Theol 11: 1600 12: AAL 161 13: Christina Six 14: Nicolaus Mulerius 15: Dr Med, arts te Harlingen, afkomstig uit Brugge : professor med te Groningen 18: 1631, 1633-1634, 1636-1637 gildrechtsheer te Groningen 19: 1638 augustus, begraven in Groningen 21: woont in 1631 in Den Haag; schreef linguae italicae compendiosa institutio (1631); Een korte onderwijsinghe van de spaensche tale (1648) 22: NNBW IV 1013; Feith, Grafschriften 113; GAG Regeringsboek

1: 00345 2: Franeker
3: Mulerius
4: Carolus, Nicolai 7: Harlingen 9: 01/06/1618 10: Phil 12: AAF no 1705

1: 07549 2: Rostock
3: Mulerius (Mulenius)
4: Herbardus 8: Frisius 9: 00/03/1648 12: MUR III 150

1:*10847 2: Montpellier
3: Mulerius
4: Petrus 7: Harlingen 9: 00/00/1622 12: NNBW IV 1013

1: 02996 2: Groningen
3: Mulerius
4: Johannes 9: 20/09/1624 12: AAG 15

1: 12011 2: Franeker
3: Mulerius
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 04/05/1652 10: Theol cand 12: AAF 5224

1: 03686 2: Groningen
3: Mulerius
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 05/10/1646 10: Phil 11: 1631 februari 12: AAG 54 13: Magtilda Beth 14: Petrus Mulerius 15: professor te Groningen 16: Maria van Exel d.v. burgemeester van Antwerpen 18: 1658 kandidaat te Zuidzijpe 1674 predikant te Harderwijk 19: 1692 jan te Harderwijk 20: gratis quia professoris filius et nepos 21: 1680 herdrukt geschrift uit 1618 over kometen van zijn grootvader; schreef over Openbaring, disputeerde met Van der Marck 22: NNBW II 954-955

1: 12327 2: Leiden
3: Mulerius
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 04/07/1652 10: Theol 12: AAL 422

1: 10846 2: Valence
3: Mulerius
4: Petrus 7: Harlingen 9: 00/00/1622 12: NNBW IV 1013 20: 1624 10/6 Dr med (Banga, Geneeskunde 880)

1: 04522 2: Leiden
3: Mulerius
4: Petrus 9: 11/09/1624 10: Med Dr 11: 25 12: AAL 181 20: studeert kruidkunde bij Vorstius

1: 02843 2: Groningen
3: Mulerius
4: Petrus 7: Harlingen 8: Frisius 9: 13/03/1615 10: Art 11: 1599 12: AAG 1 13: Catharina Six 14: Nicolaus Mulerius 15: Dr med, arts te Harlingen, afk uit Brugge 16: Magtilda Beth, d.v. Gilles Jansz Beth, lid vroedschap van Amsterdam (1626) 17: Nicolaus Christina x Gerhardus Reysch, burgemeester van Woerden 18: 1624 arts te Amsterdam 1628 prof fysica en botanie te Groningen 1629-1647 arts te Groningen 19: 1647 febr te Groningen 20: stud med en wiskunde 21: bezoekt school te Leeuwarden; 1622 reist naar Engeland en Frankrijk 22: NNBW IV 1013-1014; Huisman, Stadsbelang 430

1: 04444 2: Leiden
3: Mulerius (Mollerius)
4: Petrus 7: Harlingen 9: 28/05/1621 10: Med 11: 22 12: AAL 154 20: stud ook hist bij Heinsius

1: 11400 2: Bourges
3: Mulert
4: Seino 7: Groningen 8: [Overijssel] 9: 03/01/1566 12: Bijdragen...Groningen IX 39 14: Gerardus Mulert 15: luitenant van de hoofdmannenkamer 20: imm in 1565 te Orleans als Seino Mulert, nobilis, Transysselanus (RIDDORL II 460) tekent AA van Eiso Jarges 22: Bijdragen...Groningen IX 39

1: 03314 2: Groningen
3: Muller
4: Eberhardus 7: Aurich 8: Frisius 9: 08/07/1635 10: LL 12: AAG 32

1: 03372 2: Groningen
3: Muller
4: Eberhardus, Stephanus 7: Aurich 8: Frisius 9: 16/04/1637 10: Lit 12: AAG 35

1: 00886 2: Franeker
3: Muller
4: Eberhardus, Stephanus 7: Aurich 9: 18/07/1638 10: Iur 12: AAF no 3480

1: 11048 2: Helmstadt
3: Muller
4: Franciscus 7: Grunningen 9: 21/03/1628 12: AAHt 31737

1: 07495 2: Rostock
3: Mummaeus
4: Simon 7: Witmund 8: Frisius orient 9: 00/07/1625 12: MUR III 62

1: 03312 2: Groningen
3: Munckerus (Jacobi)
4: Johannes 7: Groningen 9: 23/06/1635 11: 1616 12: AAG 32 16: Irmgard van Wieringen 17: Johannes Jacobus, predikant Georgius, predikant 18: 1640-1652 predikant te Makkinga, Elsloo en Langedijke 19: 1652 21: broer van Philippus Jacobi, rector te Arnhem; zoon van N. Munkerus 1604-1631 predikant te Engelbert en Midelbert? 22: Romein 669; Duinkerken I 296; Col Kalma

1: 01337 2: Franeker
3: Munnick
4: Hanno 8: Frisius 9: 17/04/1649 10: Phil 12: AAF no 4817 21: zoon van Coert Hanses Munnick uit Sloten? 22: RAF GEN 501

1: 11169 2: Franeker
3: Munnick (Monick)
4: Theodorus 7: Sneek 9: 16/05/1650 10: Phil 12: AAF no 4966

1: 12292 2: Löwen
3: Munnickhuys
4: Albertus 9: 00/00/1594 12: Engels, Galliam 8

1: 01588 2: Franeker
3: Munnickhuys (Theodorici)
4: Albertus 9: 25/10/1593 10: Art, Ling 12: AAF no 249 13: Tryn Dircksdr 14: Dirck Alberts Munnickhuys te Wier 16: Catharina Tzummadr, gest 1604 te Jorwerd Geertien Gerrits (1606) 18: 1598 advocaat Hof 1599 rekenmeester 19: 1662, febr, begraven te Jorwerd 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 5; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 142; GAL Klapper DTB; RAF Statenarchief S 2b II 209

1: 07671 2: Rostock
3: Munnickhuysen (Mouckhusen)
4: Albertus 7: Dokkum 9: 20/11/1516 12: MUR II 66 17: Dirck Alberts Munnickhuis 22: RAF GEN 493

1:*07095 2: Rostock
3: Munster (Monster vanme)
4: Henricus 7: Groningen 9: 19/06/1466 12: MUR I 147 21: vml Hendrik van Munster, 1478 heer van Ruinen 22: Navorscher 97 (1958) 25

1: 09154 2: Löwen
3: Munster (Monasteriensis)
4: Assuerus 7: Groningen 9: 00/04/1552 12: MULO IV 45129 18: 1561-1567 schoolmeester lat school te Groningen 1555 rector te Appingedam 1578 preekt in Helpman (censor der predigen) 21: 1566 ouderling van de Groninger kerkeraad; beeldenstormer, verbannen; in 1578 uitgewezen wegens tumult om een preek 22: AAU 67 (1948) 212; Formsma, Historie van Groningen 207; Hoft, Vissen 258; Alting, Diarium 421

1: 09760 2: Erfurt
3: Munster
4: Bernardus 7: Runensis 8: Frisius 9: 00/00/1564 12: MUER II 40832

1: 08455 2: Löwen
3: Munster? (Mueter de)
4: Rudolphus 7: Groningen 8: Trai d 9: 29/08/1488 12: MULO III 52112 21: = Roelof van Munster, ca 1515 heer van Ruinen? 22: C.A. van Kalveen, Het bestuur van bisschop en Staten in het Nedersticht, Oversticht en Drenthe 1483-1520. Groningen, 1974.

1: 04514 2: Leiden
3: Munsterman
4: Conradus 7: Emden 9: 04/06/1624 10: Math 11: 25 12: AAL 178

1: 01555 2: Franeker
3: Munsterus (Monsterius(?))
4: Johannes, Heimannus 6: Alumnus Academiae 9: 10/10/1592 12: AAF no 194

1: 03734 2: Groningen
3: Munten
4: Johannes, Henrici 7: Groningen 9: 24/09/1647 10: Theol 11: 1626 12: AAG 56 16: Annetjen Weyerts (1649) Henrica Hoppinck 18: 1650-1667 predikant te Losdorp 1667-1689 predikant te Middelstum 19: 1689 febr 22: Duinkerken I 301

1: 07124 2: Rostock
3: Munter
4: Martinus 7: Esens 9: 07/05/1469 12: MUR I 161

1: 11587 2: Löwen
3: Munters
4: Henricus 6: dominus 7: Groningen? (Curingius) 9: 28/06/1564 12: MULO IV 676120

1: 03623 2: Groningen
3: Munting (Muntinck)
4: Abrahamus 6: gratis propter parentem 7: Groningen 9: 15/01/1645 10: Phil 11: 1625 juni 12: AAG 51 13: Margaretha Roelevink 14: Henricus Munting 15: professor botanie te Groningen 16: Elisabeth Gabbema 18: 1658 professor te Groningen 19: 1686 jan 21: Dr med te Angers; schreef Waare oeffening der planten (1672); Naauwkeurige beschrijving der Aardgewassen (1696) 22: NNBW VI 1043-1044

1: 12219 2: Angers
3: Munting
4: Abrahamus 9: 00/00/1646 10: Med 12: Banga, Geneeskunde 880 20: Dr med

1: 04753 2: Leiden
3: Munting
4: Henricus 7: Groningen 9: 23/06/1650 10: Iur 11: 21 12: AAL 405 18: 1661-1662, 1664-1665, 1667-1668, 1675 gezworene te Groningen 1668-1669, 1671-1672, 1675, 1677-1678, 1680 raadsheer; 1680 curator Gron universiteit 1681-1692 herh burgemeester of hoofdman 21: bezit in 1672 een vermogen van 70.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 53; GAG Regeringsboek

1: 03230 2: Groningen
3: Munting (Muntinck)
4: Henricus 9: 14/01/1633 10: Phil 11: 1583 te Groningen 12: AAG 27 13: Margaretha Roelevink 14: Joris Munting 15: koopman 16: Hester Reneman d.v. Johan, rentmeester van de Ommelanden (1612) 17: Abraham 18: lijfarts van prins Gonzaga te Napels 1612 apotheker te Groningen, 1637 Med Dr 1642 provinciaal botanicus; 1654 prof botanie 19: 1658 maart 20: 1637 Dr med (NNBW VI 1044) 21: = Henricus Munting, 1601-1608 gildrechtsheer, 1609-1610 raadsheer?; schreef Hortus universae naturae medicae Gazaphylacum 22: NNBW VI 1044-1045; GAG Regeringsboek

1: 03731 2: Groningen
3: Munting (Muntinck)
4: Hermannus 7: Groningen 9: 09/09/1647 11: 18 12: AAG 56

1: 08987 2: Löwen
3: Muntingius (Montingius)
4: Johannes 8: Frisius [orient] 9: 00/06/1552 12: MULO IV 453105 imm te Orleans in 1560. Hic ob fortunae tenuitatem nihil solvit; lic iur civ in 1561 (RIDDORL I 325, 352)

1: 05650 2: Köln
3: Muntingius (Montanus)
4: Johannes 8: Frisius [orient] 9: 30/10/1551 10: Art 12: AAK II 1058154 20: bursa Kuck; 1551 2/11 pres ad bac, 1552 28/1 det; dec. Apostolorum interc

1: 09739 2: Erfurt
3: Muris
4: Hermannus (Hartmannus) 7: Groningen 9: 00/00/1501 12: MUER II 21931

1: 09733 2: Erfurt
3: Muris
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1491 12: MUER I 43818

1: 09664 2: Erfurt
3: Muris
4: Suffridus (Sifridus) 7: Groningen 9: 00/00/1458 12: MUER I 27140 21: = stud hier ook in 1456

1: 07222 2: Rostock
3: Murmester
4: Richardus 7: Groningen 9: 20/05/1477 12: MUR I 203 18: priester te Appingedam? 21: edele heerd in Appingedam: Bene Murmester, heer Reerdt ... eigenaar 22: Hoft, Vissen 236

1: 02519 2: Strassburg
3: Mylius
4: Hermannus 8: Frisius 9: 10/09/1631 10: Iur 12: AMUS II 229,49 21: Occo Milius was 1636-1652 substituutsecretaris van Emden 22: Quellen und Forschungen 1987 135

1: 07368 2: Rostock
3: Myncke
4: Theodericus 7: Emden 9: 05/11/1491 12: MUR I 259

1: 12433 2: Orleans
3: Naerden van
4: Gisbertus 6: Nobilis 8: Frisius, Trai d 9: 29/03/1550 12: RIDDORL I 108 20: vml zoon van Maarten van Naerden, luitenant van de Hoofdmannenkamer te Groningen

1: 07340 2: Rostock
3: Naminck (Namynck)
4: Johannes 7: Emden 9: 16/08/1488 12: MUR I 249

1: 04113 2: Köln
3: Naminck
4: Johannes 5: provisor in Groningen 7: Groningen 9: 00/00/1409 10: Iur can 12: AAK 1, 1387 18: in 1396, 1412 en 1422 provisor en rector van het H. Geest gasthuis; sticht in 1422 met twee burgemeesters het Lazarus Hospitaalhuis of St Jurgens gasthuis te Helpen priester 21: heeft over rectoraat geschil met Theodoricus de Beyer, beslist in 1417 te Konstanz; staat op de lijst van gestorvenen van de Kalendebroeders te Groningen 22: Bijdragen...Groningen X 8788, 9394; Driessen, Monumenta 612-614; RAG AKG regest 89; GAG PK regest 27

1: 06017 2: Köln
3: Naminck (Naninc)
4: Johannes 6: pauper 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1429 10: Art 12: AAK I 3133 20: 1431 13/6 det

1: 03994 2: Helmstadt
3: Nanken
4: Enno 7: Sissidanus 8: Frisius 9: 25/06/1598 12: AAHt 13732

1: 11064 2: Helmstadt
3: Nanken
4: Rudolphus 8: Frisius 9: 04/04/1605 12: AAHt 17990 22: RAF Rentmeestersrek 1559-1560 f 58

1: 08633 2: Löwen
3: Nannii (Nannius)
4: Andreas 7: Sneek 9: 25/05/1527 12: MULO III 77757

1: 00242 2: Franeker
3: Nannii
4: Simon 7: Franeker 9: 11/05/1614 10: Phil 12: AAf no 1473

1: 09780 2: Löwen
3: Nannius
4: Tiberius, Theodatus 5: famulus 7: Franeker 9: 22/03/1578 10: Theol 12: MEERSCH 53328; Vigliana 115 14: Tjaard Nannes 18: 1575 ca vicepastor aan St Gudula 19: 1587 20: 1573 lic theol 22: Vigliana 115

1: 09122 2: Löwen
3: Nannius
4: Tzummo 5: dominus 8: Frisius 9: 04/05/1549 12: MULO IV 38633 18: 1549 pstoor te Tzum 21: bezat in 1549 verboden boeken, in 1559 verbannen 22: Roorda, Om it leauwe II 44; Woltjer, Friesland 124

1: 02192 2: Freiburg i.B
3: Nannius
4: Wiardus (Guidardus) 7: [Stickhusen] 8: Frisius [orient] 9: 21/11/1569 12: MUF 514,19

1: 02380 2: Heidelberg
3: Nannius
4: Wiardus 8: Frisius orient 9: 11/07/1570 12: MUH II 56110

1: 06653 2: Marburg/Lahn
3: Nannius
4: Wiardus (Wigandus) 8: Frisius orient 9: 29/11/1571 12: CSM III 1

1: 07328 2: Rostock
3: Nannonis (Nanno)
4: Hermannus 8: Frisius 9: 09/11/1484 12: MUR I 239

1: 06286 2: Köln
3: Nannonis
4: Sibrandus 7: IJlst 8: Frisius 9: 17/09/1535 10: Art 12: AAK II 9339 21: = Summo Mantheganus, 1567-1571 pastoor te Oosterwierum, 1578 abt klooster te Bergum 22: Oldenhof, Bràge 77

1: 11482 2: Löwen
3: Nannonis
4: Wilhelmus 7: Bergum (Berghis) 9: 02/10/1508 12: MULO III 36374

1: 07202 2: Rostock
3: Nannonis? (Namoris)
4: Johannes 7: Workum 9: 28/06/1475 12: MUR I 193 21: = Jan Ninnezn, voogd van St Anthoniuskerk? 22: Sipma OO I 315

1: 00193 2: Franeker
3: Nansum (Nansen to)
4: Copius 6: Nobilis 7: Groningen 9: 21/08/1610 10: Iur 12: AAF no 1226 13: Hille Lewe 14: Wilco to Nansum 15: 1607 landdagslid voor Holwierde 16: Anna Tjaerds Broersema (1613) Christina Uffkens 17: Tjaard 18: 1616, 1618, 1622, 1645 landdagslid 1618-1623 rekenmeester; 1620 kerkvoogd te Holwierde 1636, 1638, 1641-1642 lid gedep staten(l) 21: 1650-1653 eigenaar van Hankema te Zuidhorn 22: Emmius, Agro; Formsma, Borgen 165-167, 533; GAG Regeringsboek; Pathuis 552; Ned Leeuw 1940 285

1: 02430 2: Heidelberg
3: Nansum (Nantzum de)
4: Hayco 7: Groningen 9: 30/10/1566 12: MUH II 41,94 21: stamt vml af van Unico van Ripperda, gest. in 1566; = Tiacko, 1579, 1580 raadsheer? 22: Feith, Ommelander borgen 132; GAG Regeringsboek

1: 03041 2: Groningen
3: Nansum tho
4: Hero 7: Groningen 9: 14/10/1626 11: 1608 ca 12: AAG 17 13: Beerteke Gruys 14: Feico tho Nansum 15: vaandrig 18: vanaf 1625 landdagslid voor Noordhorn 1643 lid gedep staten(l) 19: 1644 22: Emmius, Agro; Ned Leeuw 1961 9; Formsma, Borgen 289

1: 03327 2: Groningen
3: Nansum tho
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 07/11/1635 10: Phil 11: 1617 ca 12: AAG 33 13: Beerteke Gruys 14: Feico tho Nansum 15: vaandrig 16: Maria Schaffer (1643) 17: Enne Maria 19: 1652 ca 22: Ned Leeuw 1961 9

1: 00835 2: Franeker
3: Nansum (Nanzum tho)
4: Rudolphus 7: Groningen 9: 07/04/1637 10: Phil 12: AAF no 3324

1: 02895 2: Groningen
3: Nassau (Solbach)
4: Philippus 7: Groningen 9: 07/05/1616 10: Phil 12: AAG 4 16: Mechtele Houbings wed Lissinck (1625) 17: Johannes, advocaat 18: advocaat 1627-1632 redger 1641-1658 secretaris Hoofdmannenkamer 20: schreef zich in 1615 in als Philippus Solbach uit Nassau Siegen, lit 22: Ned Leeuw 1961 218; RAG HJK 2

1: 09025 2: Löwen
3: Naupegus (Nanpegus)
4: Nicolaus 7: Groningen 9: 09/06/1547 12: MULO IV 344114 18: 1554-1560 praeceptor 1561-1567 rector te Groningen, vml A school 21: Mr

1: 12218 2: Ferrara
3: Naupegus
4: Wilhelmus 7: Groningen 9: 08/05/1544 10: Med 12: Pardi 20: Med dr

1: 01671 2: Franeker
3: Nauta (Augustini, Augustiani)
4: Bavius 7: Sneek 9: 16/06/1596 10: Art, Iur 12: AAF no 403 16: Romck 17: Augustinus, geb 1621 18: 1620-1621 schepen te Sneek (Baucke Nauta) 22: RAF Klapper DTB Sneek; Napjus 95

1: 01539 2: Franeker
3: Nauta (Sixti)
4: Cornelius 6: Alumnus 7: Leeuwarden 9: 20/05/1592 10: Theol 12: AAF no 163 16: Jouck Pietersdr 18: 1600, 1603 notaris te Leeuwarden 1607 advocaat Hof 21: Mr 22: RAF Hof van Fr MMM f6v; RAF Naamlijst notarissen

1: 01115 2: Franeker
3: Nauta
4: Eduardus, Foppii 7: Harlingen 9: 27/12/1644 10: Phil 12: AAF no 4288 16: Jancke Andreasdr Pieters, d.v. scheepskapitein (1646) 22: RAF FG 1031

1: 01716 2: Franeker
3: Nauta (Augustini)
4: Gaius 7: Sneek 9: 11/03/1598 10: Art 12: AAF no 480 14: Aucke Gatthies Nauta 15: Mr, werd in 1583 burger van Sneek 16: Antje Annes Buma (1614) Titia Gualtheri (1619) Lolck Aysma 17: Johannes Ydje x Cornelius Haubois, burgemeester van Sneek Antje x Haantje Wybes Tjepma, burgemeester van Sneek 18: 1607 advocaat Hof 1614 1636 secretaris Sneek 1636-1645 raadsheer Hof; 1644 lid Staten Generaal 19: 1645 20: 1607 Dr iur (PAF 18) 21: Dr iur; schreef Decisien van het Hof van Friesland, uitgegeven in 1779 22: Stamboek II 166; Sickenga 193-194; Engels, Naamlijst St Gen II 4; Sannes, Naamlijst 299; GA Sneek 27 Burgerboek

1: 04800 2: Leiden
3: Nauta
4: Johannes 7: Franeker 8: Frisius 9: 01/05/1641 10: Med 11: 22 12: AAL 322

1: 00212 2: Franeker
3: Nauta (Pibonis)
4: Johannes 6: Alumnus Frisiae 7: Leeuwarden 9: 07/04/1611 10: Theol 12: AAF no 1263 16: Griet Wybes uit Harlingen 17: Pibo Johannis, predikant Wibrandus 18: 1606 ca1613 schoolmeester te Engelum, afgezet 1620-1626 predikant te Hemelum, Mirns en Bakhuizen, afgezet 1626-1629 schoolmeester te Engelum; 1630 procureur postulant te Arum, 1648, 1652 te Kimswerd, tevens schoolmeester 21: in mei 1626 afgezet wegens dronkenschap en ruw leven; liefhebber in de mathematische conste, calculeert in 1647 de eerste Friese almanak 22: Romein 418; Col Kalma; RAF GEN 502

1: 00778 2: Franeker
3: Nauta
4: Johannes 7: Molkwerum 8: Frisius 9: 01/11/1635 10: Phil 12: AAF no 3196 18: 1643-1671 arts te Workum 19: 1671 20: stud 1636 med 21: stud 1641 te Leiden 22: GA Workum Burgerboek I; Van Sluis

1: 12118 2: Harderwijk
3: Nauta
4: Johannes 6: nobilis 7: Sneek 9: 03/09/1649 10: Phil 12: ASGZ 4

1: 01295 2: Franeker
3: Nauta
4: Johannes 6: filius senatoris curiae 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 29/05/1648 10: Polit 11: 1633 12: AAF no 4712 13: Lolck Hothjedr van Aysma 14: Gaius Nauta 15: raadsheer Hof 18: ritmeester 19: 1658 aug 20: Gaji Nautae senatoris curiae heres unicus 22: Stamboek I 244, II 166; Baerderadiel 396

1: 11123 2: Franeker
3: Nauta
4: Obias, Augustini 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 10/10/1650 10: Theol 12: AAF no 5063 14: Augustinus Nauta 15: postulant te Sneek 16: Bottie Elgersma 18: 1654-1677 predikant te Tjerkgaast 19: 1677 dec 21: alumnus in 1647; 1652 disputeert onder Schotanus; schreef Gulden Leeraer der Jeugd (1663), Vreugdegalmen over den welstand van Neerlands kerken 22: Romein 612-613; NNBW X 663; RAF Grafschriften Doniawerstal; Col Kalma

1: 00852 2: Franeker
3: Nauta (Johannis)
4: Pibo 7: Franeker 9: 27/11/1637 10: Ling 12: AAF no 3409 13: Gryt Wybes? 14: Johannes Pibonis 15: predikant te Hemelum 16: Antje Henrici Schotanus (1648) 17: Henricus Johannes Augustinus 18: 1649-1656 predikant te Lemmer 19: 1656 21: 1643 cand classis Franeker 22: Romein 609; Col Kalma

1: 06610 2: Köln
3: Nemius
4: Sibrandus 8: Stellingwerf 9: 02/11/1576 10: Art 12: AAK IV 10421

1: 09504 2: Löwen
3: Neobetius
4: Hermannus 7: Groningen 9: 17/11/1630 12: MULO V 22824 20: Afk. uit NijBeets? reintitulatus est post 5 annos absentiae

1: 09387 2: Löwen
3: Neotitius
4: Joco (Jocco) 7: Dokkum 9: 06/06/1564 12: MULO IV 67577

1: 05296 2: Köln
3: Nes (Doeckem)
4: Johannes 7: Dokkum 8: Frisius 9: 02/06/1477 10: Iur 12: AAK II 23149 18: 1519 senior van het Gerkesklooster 20: 1481 bac decr 21: broer van Regnerus Bogerman 22: Andreae, Jeruzalem 46, 106

1: 11423 2: Löwen
3: Nes
4: Simon 8: Trai d 9: 00/00/1452 12: MULO I 23139

1: 03915 2: Helmstadt
3: Nessa a
4: Hayo 8: Frisius orient 9: 23/12/1585 12: AAHt 5630

1: 00876 2: Franeker
3: Neuhusius
4: Alexander 7: Leeuwarden 9: 31/03/1638 10: Iur 12: AAF no 3439 18: 1648 advocaat Hof 22: RAF Hof van Fr MMM f 13v

1: 04702 2: Leiden
3: Neuhusius
4: Henricus 7: Leeuwarden 9: 17/06/1634 10: Iur 11: 20 12: AAL 263

1: 00726 2: Franeker
3: Neuhusius
4: Henricus 7: Leeuwarden 9: 02/08/1631 10: Iur 11: 1614 12: AAF no 2774 16: Margaretha Hoptilla Dorckien Heermans (1657) 18: 1651 pensionaris van Workum 1636 advocaat Hof advocaat, assessor krijgsgerecht 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 9; RAF klapper DTB Dokkum; Vrije Fries 20 110; GAL Klapper DTB

1: 00864 2: Franeker
3: Neuhusius
4: Johannes 5: rector scole Leovardiensis 9: 29/12/1637 10: Theol 12: AAF no 3413

1: 04819 2: Leiden
3: Neuhusius
4: Johannes 7: Leeuwarden 9: 17/06/1642 10: Theol 11: 1615 12: AAL 332 13: Maregaretha Hendriks Duyskens 14: Edo Neuhusius 15: rector te Leeuwarden 16: Maycke Adriaens (1646) 18: 1651-1653 predikant te Morra en Lioessens 1654 procureur postulant te Leeuwarden 19: 1655 p 21: in 1653 afgezet door classis van Dokkum,"goed aan den borrel" 22: Romein 559; Col Kalma

1: 00564 2: Franeker
3: Neuhusius
4: Regnerus 7: Leeuwarden 9: 01/08/1626 12: AAF no 2320 13: Margaretha Hendriks Duyskens 14: Edo Neuhusius, afk uit Steinfurt 15: rector te Leeuwarden 16: Bottien Hoptilla (1636) 18: 1632 rector te Harlingen 1638-1668 p rector te Alkmaar 19: 1679 20: 1636 1/8 Dr ling lat (PAF 25) 21: stud 1632 in Frankrijk 22: Boot, Historia 28; It Beaken 44 (1982) 108

1: 12269 2: Saumur
3: Neuhusius
4: Regnerus 7: Leeuwarden 9: 00/00/1632 10: Lit 12: It Beaken 44 (1982) 100

1: 05041 2: Basel
3: Neuman
4: Ludolphus 7: Emden 9: 00/00/1618 12: MUH III 20746

1: 11035 2: Helmstadt
3: Neunobel
4: Gothardus 7: Gruningen 9: 02/04/1624 12: AAHt 30131

1: 00021 2: Franeker
3: Nicasius (Nicasii)
4: Hesselus 9: 28/06/1603 10: Theol 12: AAF no 779 18: 1607a1621 predikant te UlrumNiekerk 22: Duinkerken 141

1: 02618 2: Groningen
3: Nicasius
4: Johannes 8: Frisius groningensis 9: 24/05/1620 12: AAG 9

1: 02256 2: Heidelberg
3: Nicasius
4: Johannes 8: Frisius 9: 29/05/1566 12: MUH II, 40,77 17: Frantz Susanna x ds Johannes Smaltzius 18: 1578-1585 predikant te Borsum (Oostfr) 1585-1590 predikant te Groothusen (Oostfr); 1594-1610 predikant te Middelstum 1610-1618 predikant te Bourtange 19: 1618 21: 1578 aanwezig bij gesprek tussen gereformeerden en mennonieten te Emden; 1600 voorzitter van de eerste Drentse synode; werd naar Bourtange overgeplaatst omdat zijn zoon zich tegen het kerspel vergrepen had 22: De Wal 4950; NNBW V 366-367; Duinkerken 141; Duinkerken I 312

1: 03525 2: Groningen
3: Nickelius (Niickel)
4: Gerlacus 8: Omlandus 9: 27/04/1642 11: c. 19 12: AAG 45 16: Aurelia Bothenius (1653) Dorothea Vechnera (1663) 18: 1651 maart verzoekt om admissie als advocaat te Groningen, afgewezen 1652 redger 22: GAG R A IIIa 47; GAG klapper DTB; RAG HJK 3

1: 03500 2: Groningen
3: Nickelius
4: Johannes, Henricus 9: 06/06/1641 12: AAG 44

1: 08690 2: Löwen
3: Nicolaasga st (Villa Ste Nicolai)
4: Thomas 6: pauper 9: 29/08/1494 12: MULO III 110109

1: 08343 2: Löwen
3: Nicolai
4: Adrianus 6: pauper 7: Groningen 8: Mon d 9: 17/11/1516 12: MULO III 54113

1: 05758 2: Köln
3: Nicolai
4: Albertus 6: pauper 7: Groningen 9: 08/08/1496 10: Art 12: AAK II 40548 20: bursa Laurentiana; 1496 5/12 det

1: 08103 2: Löwen
3: Nicolai
4: Andreas 7: Groningen 9: 31/08/1475 10: Art 12: MULO II 333279 20: falco 21: = heer Andreas Nienborch, 1507 abt te Thesinge en/of Mr Andreas, genoemd in 1516? 22: GAG PK regest 553, 640

1: 05767 2: Köln
3: Nicolai (Groningen de)
4: Andreas 6: pauper 9: 14/08/1491 10: Iur 12: AAK II 30131

1: 00091 2: Franeker
3: Nicolai
4: Arnoldus 9: 10/02/1606 12: AAF no 906 18: 1616 notaris 1623, 1634 notaris en postulant te Kollum 21: in maart 1643 wordt een inventaris van zijn goederen opgemaakt 22: RAF Hof van Fr MMM f 36; RAF Naamlijst notarissen; RAF Nedergerecht Kollumerland P 12 374

1: 05252 2: Köln
3: Nicolai (Nicolaus)
4: Arnoldus 6: pauper 7: Dammis 9: 00/09/1484 12: AAK II 16047 18: 1506 pastor Columbekerk te Keulen 1503-1542 profesor artium en theologie te Keulen 1511, 1512, 1528-1531 rector Keulse universiteit 19: 1542 20: Mr in 1488 21: Dr iur utr of Dr Theol; Arnoldus de Dammone alias de Rummeswalis 22: Keussen, Alte Universitat 396, 428, 530

1: 09258 2: Löwen
3: Nicolai
4: Arnoldus, Everardi 7: Leeuwarden 9: 20/10/1543 12: MULO IV 27121

1: 04263 2: Leiden
3: Nicolai
4: Bernardus 8: Frisius 9: 08/06/1600 10: Theol 11: 63 12: AAL 58 21: = vlm Bernardus Nicolai, pastoor te Marssum, in 1567 uitgeweken; nog genoemd in 1580 22: Pb Hs 1466

1: 04471 2: Leiden
3: Nicolai
4: Bernardus 5: Min eccl olim in Hoochmade 8: Frisius 9: 21/11/1622 11: 82 12: AAL 164

1: 09445 2: Löwen
3: Nicolai ? (Gouden, van der)
4: Campegius 6: dives 8: Frisius 9: 16/05/1636 12: MULO V 31097

1: 08802 2: Löwen
3: Nicolai
4: Carolus 8: Frisius 9: 12/02/1560 12: MULO IV 59580 21: stud 1565 in Ingolstadt

1: 09963 2: Ingolstadt
3: Nicolai (Nicolaus)
4: Carolus, Everardus 7: Leeuwarden 9: 00/08/1565 12: MUING 870 14: Everhardus Nicolai 15: raadsheer Hof 1541-1555 16: Genoveva van der Goes, d.v. Aert, landsadvocaat Margaretha van Rom Jeanne Spruyt 17: Aernoud Carolus (= vml Carolus Caroli Crants?) 18: 1576-1578 raadsheer Hof, afgezet raadsheer te Mechelen 21: stud 1560 te Leuven; jurist en latijns dichter 22: NNBW III 914-915; RAF Hof van Fr C f 201v

1: 11834 2: Köln
3: Nicolai
4: Cornelius 7: Nieuwland (Nova Terra) 9: 25/06/1492 10: Art 12: AAK II 317200 20: bursa Laurentiana; 1493 5/12 det, 1495 30/4 inc

1: 02073 2: Franeker
3: Nicolai
4: Dominicus 7: Bolsward 9: 22/02/1610 10: Phil 12: AAF no 1124 20: sch. Franekerensi 21: = Dominicus Rispens 1582-1668 sept, magister? 22: RAF Grafschriften Hennaarderadeel

1: 04184 2: Leiden
3: Nicolai
4: Dominicus 9: 30/06/1586 10: Ling 12: AAL 20

1: 07615 2: Rostock
3: Nicolai
4: Eilardus 8: Frisius orient 9: 25/10/1512 12: MUR II 50

1: 00232 2: Franeker
3: Nicolai
4: Epeus 7: Oosterend 9: 23/05/1611 10: Iur 12: AAF no 1293 21: = vlm Epeus Oosterzee, stud 1616 te Marburg

1: 05256 2: Köln
3: Nicolai
4: Everardus 7: Appingedam 9: 17/05/1488 10: Art 12: AAK II 240193

1: 02609 2: Groningen
3: Nicolai
4: Everardus (Erhardus) 8: Frisius 9: 18/11/1619 10: Theol 12: AAG 9

1: 01665 2: Franeker
3: Nicolai
4: Gellius 9: 15/05/1596 10: Iur 12: AAF no 394 21: Gellius Georgius Nicolai, zoon van predikant te Tinallinge, studerende te Franeker kreeg in 1612 een stipendium van 100 cg

1: 04130 2: Leiden
3: Nicolai (Nicolaus)
4: Georgius 8: Frisius 9: 11/05/1579 10: Theol 12: AAL 4 18: 1587, 1591 predikant te Tjerkwerd 1598 predikant te Joure 1600-1603 predikant te Goengarijp 19: 1603 ca 21: = Jarichius Nicolai 22: Romein 396, 620

1: 10792 2: Franeker
3: Nicolai
4: Gerardus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 18/05/1635 10: Phil 12: AAF 2949

1: 00768 2: Franeker
3: Nicolai
4: Gerardus 7: Harlingen 9: 30/06/1635 10: Iur 12: AAF no 3128 21: Dr Gerardus Nicolaides x Geeske Douwes van Roordahuizum (1648) werd in 1638 advocaat Hof, stierf in mei 1672; er zijn meerdere Gerardus Nicolai 22: RAF Hof van Fr MMM f 9v; GAL Klapper DTB

1: 10039 2: Frankfurt
3: Nicolai
4: Gerardus 8: Frisius 9: 00/00/1614 12: MUFO I 577

1: 00546 2: Franeker
3: Nicolai
4: Gerardus 7: Groningen 9: 25/03/1625 10: Polit, Iur 12: AAF no 2284 18: 1629 advocaat te Groningen 1633-1645 redger o.a. te Ulrum 21: had in 1629 een buitenechtelijk kind 22: GAG RA IIIa 29; RAG klapper resol GS; Jensma, Franeker 129; RAG HJK 2,3

1: 00899 2: Franeker
3: Nicolai (Nicolaij)
4: Gerardus 7: Harlingen 9: 26/01/1639 10: Iur 12: AAF no 3539

1: 04578 2: Leiden
3: Nicolai
4: Gerardus 7: Groningen 9: 12/07/1627 10: Iur 11: 25 12: AAL 202

1: 03778 2: Groningen
3: Nicolai
4: Gerardus 8: Omlandus 9: 08/10/1648 10: Phil 12: AAG 58

1: 02942 2: Groningen
3: Nicolai
4: Gerardus 7: Groningen 9: 18/11/1622 10: Phil 12: AAG 12

1: 10790 2: Franeker
3: Nicolai
4: Henricus 7: Leeuwarden 9: 23/10/1650 10: Geom 12: AAF no 5071 18: 1650 landmeter 22: RAF Hof van Fr MMM f 9v

1: 08920 2: Löwen
3: Nicolai
4: Henricus 7: Lemmer 8: Frisius 9: 29/05/1548 12: MULO IV 36686 18: 1560 (resignatie) prebendaris te Oldetrijne 22: AAU 42 (1916) 325

1: 12345 2: Franeker
3: Nicolai
4: Henricus 7: [Deventer] 9: 29/04/1634 10: Phil 12: AAF 3028 16: Margaretha Bogerman 18: 1639-1643 predikant te Tjerkgaast 1643-1651 predikant te Joure; 1651-1657 predikant te Bolsward 1657-1664 predikant te Leeuwarden 19: 1664 dec 22: Romein 23, 269, 612, 620; Col Kalma

1: 05543 2: Köln
3: Nicolai (Nycolay)
4: Henricus 7: Franeker 8: Frisius 9: 14/07/1488 10: Iur 12: AAK II 24218

1: 04680 2: Leiden
3: Nicolai
4: Henricus 7: Groningen 9: 29/04/1633 10: Theol 11: 24 12: AAL 252

1: 09184 2: Löwen
3: Nicolai (Nicolaus)
4: Hermannus 7: Groningen 9: 00/05/1552 12: MULO IV 45140

1: 01660 2: Franeker
3: Nicolai
4: Jacobus 7: Leeuwarden 9: 07/05/1596 10: Art, Ling 12: AAF no 385 21: 1638 koopman te Dongjum? 22: RAF klapper AUT Franekeradeel

1: 00945 2: Franeker
3: Nicolai
4: Jacobus 7: Leeuwarden 9: 07/05/1640 10: Iur 12: AAF no 3673 14: Johannes 16: Bauckien Tierx (1646) 18: 1646 advocaat Hof 1660 landdagslid 19: 1661 jan 21: Dr; stud te Groningen (1640) en Leiden (1643) 22: Stamboek II 201; RAF Hof van Fr MMM f 10v; Placaatboek V 630; GAL Klapper DTB

1: 11528 2: Groningen
3: Nicolai (Nicolaj)
4: Jacobus 7: Colwerd 9: 08/09/1640 10: Phil 12: AAG 42

1: 04834 2: Leiden
3: Nicolai
4: Jacobus 8: Frisius 9: 15/07/1643 10: Iur 11: 21 12: AAL 342

1: 05926 2: Köln
3: Nicolai
4: Jacobus 7: Groningen 9: 00/12/1518 10: Art 12: AAK II 8055 20: lic 11/3 1521 21: Jacobus Nicolai van Zuidwolde werd op 14 sept 1517 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst II 31

1: 08740 2: Löwen
3: Nicolai
4: Johannes 7: Franeker 9: 06/06/1528 12: MULO IV 357 20: = vml Johannes Heixan, stud 1532 te Orleans

1: 08428 2: Löwen
3: Nicolai
4: Johannes 7: Groningen 9: 14/02/1507 12: MULO III 326128

1: 07231 2: Rostock
3: Nicolai
4: Johannes 7: Emden 9: 31/10/1477 12: MUR I 205

1: 06016 2: Köln
3: Nicolai (Nycolai)
4: Johannes 6: pauper 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/00/1429 10: Art 12: AAK I 3132 18: 1447 pastoor te Groningen, Go en Wold en Engelbert, 1457 pastoor en deken te Groningen, 1469 priester 1454 senior van het Dominicanerklooster te Groningen 20: 1430 4/12 det, 1431 8/6 disp 21: Johannes Nicolai wordt vermeld op de lijst van gestorvenen van de Kalendebroeders te Groningen en was in 1456 procurator et (pro tempore) thesaurus curatorum et presbyterorum Martini 22: Driessen, Monumenta 612-614; RF 1457.27; AKG regest 315; AVMC 48, 49; GAG PK 115, 119, 125, 162, 178, 276

1: 09002 2: Löwen
3: Nicolai (Claeszoen)
4: Johannes, Petri 7: Harlingen 8: Frisius 9: 29/11/1528 12: MULO IV 1446 21: Johannes Claes was in 1580 pastoor te Warstiens 22: Reitsma, Opkomsten 15

1: 08320 2: Löwen
3: Nicolai
4: Johannes 6: pauper 7: Franeker 8: Trai d 9: 30/08/1515 12: MULO III 517259 18: 1522 (nominatie), 1525 pastoor te Wolvega 21: Een Johannes Nicolai uit Wolvega werd op 11 april 1517 tot priester gewijd en is in 1551 pastoor te Nijeholtpade; een andere Johannes Nicolai was in 1525 pastoor te Foudgum 22: RAF FG 910, 935; RAF Hof van Fr CC Recesboek; Gen Jierboekje 1955 84; Roarda, Om it leauwe II 11

1: 04121 2: Leiden
3: Nicolai (Nicolaus)
4: Johannes 9: 03/08/1578 10: Art 11: 15 12: AAL 3

1: 03638 2: Groningen
3: Nicolai
4: Johannes 8: Omlandus 9: 01/05/1645 10: Phil 12: AAG 51

1: 08180 2: Löwen
3: Nicolai (Nycholai)
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 28/11/1461 10: Art 12: MULO II 9264 21: Een Jan Claesz was in 1501 raadsheer van de hertog van Friesland 22: Placaatboek II 217

1: 07434 2: Rostock
3: Nicolai
4: Johannes 7: Norden 9: 23/06/1498 12: MUR I 290

1: 01899 2: Franeker
3: Nicolai (Nicolaij)
4: Johannis 8: Stellingwerf 9: 07/10/1603 10: Iur 12: AAF no 789

1: 04547 2: Leiden
3: Nicolai
4: Laurentius 9: 01/11/1625 11: 13 12: AAL 189

1: 10670 2: Heidelberg
3: Nicolai (Nycolai)
4: Liebertus 7: Workum 9: 00/00/1400 12: MUH I 74 20: Bac art juli 1403

1: 06346 2: Köln
3: Nicolai
4: Meinardus 7: Sneek 9: 23/05/1551 10: Art 12: AAK II 105360 21: Meinardus Nicolai was in 1559 pastoor te Blesdijke 22: AAU 42 (1916) 286

1: 10794 2: Franeker
3: Nicolai
4: Nicolaus 7: Leeuwarden 9: 05/07/1632 10: Iur 12: AAF no 2876 18: 1637 advocaat Hof monnik in Brabant 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 9v

1: 07722 2: Rostock
3: Nicolai
4: Nicolaus 8: Frisius 9: 27/11/1520 12: MUR II 78 18: 1525 pastoor te Drogeham 21: Claes Claeszn was in 1556 vicaris en sacrista van Nijehove te Leeuwarden 22: RAF FG 910, 935; Zwart, Cleuting 82

1: 09376 2: Löwen
3: Nicolai
4: Nicolaus 7: Harlingen 9: 09/06/1528 12: MULO IV 365

1: 11559 2: Löwen
3: Nicolai
4: Nicolaus 7: Den Haag 9: 30/05/1543 12: MULO IV 27120 20: broer van Arnoldus Nicolai

1: 11685 2: Rostock
3: Nicolai
4: Petrus 7: Bedum (Beem) 9: 28/06/1512 12: MUR II 49

1: 07307 2: Rostock
3: Nicolai
4: Petrus 7: Bolsward 9: 14/05/1483 12: MUR I 232

1: 06333 2: Köln
3: Nicolai
4: Petrus 7: Leeuwarden 8: Trai d 9: 02/05/1510 10: Iur 12: AAK II 65537 18: 1518, 1541 pauselijk notaris te Sneek; 1525, 1531 te IJsbrechtum 1525, 1531 prebendaris te IJsbrechtum 1541 prebendaris van het Barbaraleen te Sneek 20: bac utr iuris te Bologna 1503 (1513?), = Petrus Camminga? 21: Petrus Nicolai van Leeuwarden werd op 1 april 1514 tot priester gewijd, is in 1525 prebendebezitter te Swichum vanaf 1506; Deze is hier wrs bedoeld; Petrus Nicolai van IJlst wordt in 1511gewijd, hij zal de notaris/prebendaris zijn. 22: Gen Jierboekje 1955 80, 81; RAF FG 845; RAF EVC 289; RAF Hof van Fr CC Recesboek; GA Sneek 59, f9v10; Beneficiaalb 270; RAF EVC 345

1: 01427 2: Franeker
3: Nicolai
4: Regnerus 6: Stip 9: 03/05/1588 10: Iur 12: AAF no 64 18: 1608 klerk van de procureur generaal 1613 notaris 22: RAF Statenarchief Gf 50, Ordonnantiën 1608; RAF Hof van Fr MMM f 35v

1: 02728 2: Wittenberg
3: Nicolai (Nicolaus)
4: Rudolphus 8: Frisius 9: 02/10/1545 12: AAW 227

1: 02068 2: Franeker
3: Nicolai
4: Theodoricus 6: Alumnus 7: IJlst 9: 20/05/1609 10: Theol 12: AAF no 1118 16: Sjoukje Nannes Abbema (1630) 17: Titia x ds Cornelius Viglius 18: 1629-1641 predikant te Boksum en Blessum 19: 1641 20: sch. Snecana 22: Romein 182; Col Kalma

1: 07205 2: Rostock
3: Nicolai
4: Wibrandus 7: Bolsward 9: 09/10/1475 12: MUR I 193

1: 09339 2: Löwen
3: Nicolai (Doccom)
4: Wopco 7: Dokkum 9: 00/07/1551 12: MULO IV 40953 18: 1561 pastoor te Hitzum 22: Placaatboek III 544

1: 05415 2: Köln
3: Nideri
4: Henricus 5: presbyter 7: Emden 9: 11/05/1487 10: Iur 12: AAK II 21260

1: 11502 2: Groningen
3: Niehoff
4: Abrahamus 7: Wierden (Wirdensis) 9: 06/06/1617 10: Phil 12: AAG 5 14: Johannes Niehoff 15: pastoor te Wierden 16: Trine Holtman 17: Isaac, ds te Beerta Gerardus, ds te Wierden Joachim, ds te Siddeburen 18: 1626-1667 predikant te Wierden 19: 1667 22: Duinkerken I 320; Abels, Broederen 178

1: 00885 2: Franeker
3: Niekerck
4: Georgius 7: Groningen 9: 02/07/1638 10: Iur 12: AAF no 3469

1: 03252 2: Groningen
3: Niekerk (Niekerch)
4: Georgius 9: 19/08/1633 10: Phil 12: AAG 28 16: Anna van Eijck wed ds Henricus ten Oever (1663) 1670 advocaat der Ommelanden 21: heeft in 1655 een conflict met het bestuur van de Ommelanden over veele bittere seditieuse ende oproerige woorden, waarmee hij in Den Haag de boeren had opgeroepen in opstand te komen; diende tevens bij Drenthe een plan voor belastinghervorming in. 22: RF 1670.12; RAG Statenarchief 130 459; Duinkerken I 321

1: 03997 2: Helmstadt
3: Niemejerus
4: Edo 7: Jever 9: 04/10/1598 12: AAHt 139118

1: 03590 2: Groningen
3: Nienborch
4: Daniel 7: Groningen 9: 25/03/1644 10: Phil 12: AAG 49

1: 02160 2: Utrecht
3: Nienborch
4: Daniel 7: Groningen 9: 00/00/1647 10: Ling lat 12: ASU 16

1: 05042 2: Basel
3: Nienborch a
4: Jacobus 7: Emden 8: Frisius orient 9: 00/00/1644 12: MUB III 42961

1: 09762 2: Bourges
3: Nienborch a
4: Jacobus 7: Emden 8: Frisius orient 9: 00/00/1643 12: MABOU 8741

1: 03918 2: Helmstadt
3: Nienborch
4: Johannes 8: Frisius [orient] 9: 00/10/1586 12: AAHt 62220 18: 1622 predikant te Stapelmoor 22: Reershemius 683

1: 03420 2: Groningen
3: Nienborch (Nieuwenborch)
4: Johannes 7: Groningen 9: 27/10/1638 12: AAG 39

1: 03523 2: Groningen
3: Nienborg
4: Jacobus 7: Emden 8: Frisius 9: 28/02/1642 10: SS LL 11: 22 12: AAG 45

1: 01153 2: Franeker
3: Nienburch
4: Daniel 7: Groningen 9: 09/08/1645 10: Phil 12: AAF no 4373

1: 11704 2: Rostock
3: Nienburg
4: Johannes 8: Frisius [orient] 9: 00/06/1590 12: MUR II 233

1: 09973 2: Wittenberg
3: Nienburg
4: Johannes 8: Frisius [orient] 9: 00/08/1587 12: MUW II 350

1: 08689 2: Löwen
3: Niencanis
4: Petrus 7: Uitwierde 9: 26/02/1490 12: MULO III 62110

1: 09736 2: Erfurt
3: Nienhuis (Novadomo de)
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1496 12: MUER II 19521

1: 10804 2: Franeker
3: Nienhuis
4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 28/09/1637 10: Phil, Ling 12: AAF no 3388 16: Antie 21: zoon van Hendrik Nienhuis uit Sneek? 22: RAF klapper DTB Sneek

1: 12434 2: Orleans
3: Nienhuis (Nieuhuys)
4: Meinardus, Ludolphi 8: Frisius occid 9: 31/03/1562 12: RIDDORL II 391 16: Hil Sywerts 17: Suffridus, advocaat Dominicus, notaris 18: advocaat Hof 22: Roarda, Nammen fan Dokkumers 63; RAF Grafschriften Leeuwarden

1: 09790 2: Erfurt
3: Nienhuis (Newehaus)
4: Sacharias 8: Frisius occid 9: 00/00/1588 12: MUER II 46726

1: 09793 2: Erfurt
3: Nienhuis (Nienzius)
4: Severinus (= Suffridus?) 7: Leeuwarden 9: 00/00/1590 12: MUER II 47240 20: hic autem ultra speciale praestatum iuramentum et contra inhibitionem secretis consilii et rectoris cum aliis duobus suis conterraniis discessit

1: 01544 2: Franeker
3: Nienhuis (Nyenhuys)
4: Simon, Dominici 7: Leeuwarden 9: 29/05/1592 10: Lit, Art 12: AAF no 170 13: His Simensdr 14: Dominicus Meijes Nienhuis 15: notaris en procureur postulant te Leeuwarden 16: Anna Allardsdr (1601) 18: 1604-1608 secretaris van Oostdongeradeel; 1609, 1612 gezworene van Leeuwarden 1610-1611 burgemeester van Leeuwarden 19: 1614 aug 22: Vrije Fries 46 241; Spanninga, Geloof 172; Sannes, Naamlijst 217

1: 03940 2: Helmstadt
3: Nienhuis (Nienhaus)
4: Suffridus 7: Leeuwarden 8: Frisius occid 9: 30/06/1589 12: AAHt 7752

1: 01664 2: Franeker
3: Nienhuys (Nyenhuys)
4: Christianus, Wilhelmi (Guielmi) 9: 15/05/1596 10: Med 12: AAF no 392

1: 03544 2: Groningen
3: Nienhuys (Nyenhuis)
4: Daniel 7: Groningen 9: 01/12/1642 10: Phil 12: AAG 46

1: 04862 2: Leiden
3: Nienhuys (Niewenhuysius)
4: Epeus 8: Frisius 9: 30/09/1645 10: Iur 11: 21 12: AAL 362

1: 08053 2: Löwen
3: Nienhuys (Nova Doma de)
4: Everardus (Evradus) 7: Bolsward 8: Trai d 9: 30/08/1475 12: MULO II 330188 21: P. Nienhuys was in 1523 notaris te Leeuwarden 22: Placaatboek II 462

1: 11407 2: Orleans
3: Nienhuys (Nyenhuys)
4: Meinardus 8: Frisius 9: 00/00/1627 12: Bijdragen...Groningen VIII 92

1: 01346 2: Franeker
3: Nienhuys (Nijenhuijs)
4: Michael 7: Leeuwarden 9: 20/07/1649 10: Phil 12: AAF no 4855

1: 10551 2: Wurzburg
3: Nienhuys (Nyehusius)
4: Sacharius 6: dives 8: Frisius 9: 10/03/1596 10: Iur 12: MAWU 36

1: 01407 2: Franeker
3: Nienhuys
4: Suffridus, Meionis 9: 20/04/1587 10: Iur 12: AAF 40 13: Hil Sywerts 14: Meyo Nienhuys 15: advocaat Hof 16: Tryntie Jacobs, d. v. burgemeester Jacob Gabbes van Dokkum 17: Meinardus 18: 1592 advocaat Hof 19: 1641 febr 21: Dr; broer Dominicus Meijonis Nienhuys was in 1579 notaris te Leeuwarden 22: Placaatboek IV 35; RAF Hof van Fr MMM f 4; Roarda, Nammen fan Dokkumers 63; RAF Grafschriften Leeuwarden

1: 04789 2: Leiden
3: Nieuenburgius
4: Jacobus 7: Emden 9: 19/05/1640 10: Theol 11: 19 12: AAL 314

1: 11767 2: Köln
3: Nieuwland (Nova Terra de, alias de Mera)
4: Arnoldus 6: pauper 8: Trai d 9: 26/05/1464 12: AAK I 71525

1: 11844 2: Köln
3: Nieuwland (Nova Terra de)
4: Cornelius 9: 23/05/1497 10: Art 12: AAK II 425113 20: = Cornelius Nicolai?

1: 11766 2: Löwen
3: Nieuwland (Nova Terra de)
4: Johannes 6: pauper 8: Trai d 9: 26/05/1464 10: Art 12: AAK I 71524

1: 11772 2: Köln
3: Nieuwland (Nova Terra de)
4: Johannes 9: 21/01/1468 12: AAK I 76421

1: 11857 2: Köln
3: Nieuwland (Nova Terra de)
4: Macharius 9: 05/02/1502 10: Art 12: AAK II 59013 20: nihil solvit propter pastorem Columbe (= Dr Arnoldus de Dammone, nr 16047); bursa Laurentiana; 1506 1122 det, 1508 13/4 inc

1: 05602 2: Köln
3: Nijemirdum (Nijmarten de)
4: Euwo 8: Frisius 9: 15/12/1463 10: Iur 12: AAK I 707109

1: 00986 2: Franeker
3: Nijenburch a
4: Jacobus 7: Emden 9: 20/04/1641 10: Iur 12: AAF no 3798

1: 05857 2: Köln
3: Nijhove (Nova curia de)
4: Everardus 6: dominus 7: Groningen 9: 04/07/1487 10: Iur 12: AAK II 2182 18: 1513, 1517, 1539 pastoor te Huizinge 19: 1539 jan 20: 1489 14/7 inc 22: RAG Familiearch Lewe regest 67, 71; Pathuis 117

1: 04317 2: Leiden
3: Nijs (Nys)
4: Johannes 7: Franeker 9: 24/11/1606 10: Iur 11: 22 12: AAL 84 20: 1606 Dr utr iur 22: NNBW IX 721

1: 01789 2: Franeker
3: Nijs (Nyss)
4: Johannes, Petri 7: Franeker 9: 22/04/1601 10: Iur 12: AAF no 622 14: Petrus Charles Nijs 15: burgemeester van Franeker 16: Alida Gerbrandi Getserda 17: Petrus Catharina x Sibrandus Gerrits, predikant, professor 18: 1610 advocaat Hof 1623-1625 lid gedep staten (S) 1624-1649 raadsheer Hof, 1626-1649 curator universiteit van Franeker 19: 1649 21: Dr 22: NNBW IX 721; Sickenga 185; RAF Hof van Fr MMM f 7; RAF GEN 494; Engels, Naamlijst GS; Gen Jierboekje 1993 101

1: 04765 2: Leiden
3: Nijs (Nies)
4: Petrus 8: Frisius 9: 27/11/1638 10: Iur 12: AAL 300

1: 00763 2: Franeker
3: Nijs a
4: Petrus 9: 28/05/1635 10: Hum, Phil, Lit 11: 1617 12: AAF no 3121 13: Aeltje Gerbrandi 14: Johannes Nijs, afk uit Luik 15: raadsheer Hof : curator univ van Franeker 17: kinderloos 18: 1643, 1644 rekenmeester 1649-1660 raadsheer Hof 19: 1660 20: amplissimi domini Johanni Nijs in provinciali Frisiorum Curia senatoris ordinarii et acad. Curatoris filius 22: Stamboek II 155; NNBW IX 721; Sickenga 210-211; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1643, 1644

1: 09634 2: Erfurt
3: Nis, ter (Torniss)
4: Johannes 7: Groningen 9: 00/00/1436 12: MUER I 16616

1: 04776 2: Leiden
3: Nispen van
4: Henricus 7: Workum 9: 30/07/1639 10: Iur 11: 21 12: AAL 306

1: 03541 2: Groningen
3: Nitring (Henrici)
4: Lambertus 7: Groningen 9: 13/10/1642 10: Phil 11: 1623 12: AAG 46 13: Wemeltien Arents 14: Mr Henricus Harmens Nitring 15: aannemer 16: Grietjen Munting (1659) 18: 1646-1678 predikant te Zandeweer 19: 1678 dec 22: Duinkerken 142, Duinkerken I 316; RF 1644.7; RAG klapper resol GS

1: 05843 2: Köln
3: Nittersum (Nitersen)
4: Eppo 7: Groningen 9: 19/12/1515 10: Art 12: AAK II 75798

1: 10056 2: Dole
3: Nitzen van der (Nittsenius)
4: Martinus 8: Frisius 9: 07/05/1550 12: Leemans Dole, 5

1: 09301 2: Löwen
3: Nitzen van der (Nitsen)
4: Martinus 6: dives 7: Leeuwarden 9: 29/08/1547 12: MULO IV 351361 13: Elisabeth van Roon 14: Carolus van der Nitzen, afk uit Maastricht 15: president Hof 16: Catharina van Roorda Idt Gratinga 17: Dominicus Carolus x Ath van Offenhuyzen 18: 1577-1578 lid Staten Generaal 1574 lid landsdag voor Minnertsga 21: woont op Fernia state te Minnertsga 22: Engels, Naamlijst 12; Zwart, Cleuting 133; Wumkes, Minnertsgea 21; RAF Grafschriften Barradeel

1: 10805 2: Franeker
3: Noe (Noes)
4: Thomas 7: Leeuwarden 9: 14/11/1650 10: Phil 12: AAF no 5080 16: Foske Jans (1655) Jeltje Sierds van der Ley 18: 1655-1696 predikant te Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude 21: okt 1696 emeritus; werd toegelaten zonder voldoende getuigschriften; Ofco Noe, mr snijder uit Leeuwarden werd in 1655 burger van Franeker 22: Romein 459; Col Kalma; GA Franeker 27 Burgerboek; Cuperus Leven I 92

1: 11542 2: Löwen
3: Nollonis (Nolonis)
4: Dominicus 7: Oosterzee 9: 10/06/1532 12: MULO IV 7373 18: 1552 advocaat 22: Placaatboek III 299

1: 08988 2: Löwen
3: Nollonis
4: Johannes 7: Oosterzee 8: Frisius 9: 24/07/1545 12: MULO IV 306162 14: Nollo Heeres 15: 1524-1528 grietman van Lemsterland 18: 1543 prebendaris te Oosterzee 22: Gens Schotana 10 135-136

1: 07566 2: Rostock
3: Nommersen
4: Paulus 7: Folkesbel 8: Frisius occid 9: 22/11/1499 12: MUR III 1

1: 03145 2: Groningen
3: Noorddijk (Johannis)
4: Wilhelmus 7: Groningen 9: 05/05/1630 10: Phil 12: AAG 23 16: Lamijn Menolts, wed ds Gerardus Froon (1638) Annechien Meijer 17: Johannes, ds te Westerbroek Gerardus, arts te Groningen ? 18: 1638-1666 predikant te Westerbroek 19: 1666 juni 22: Duinkerken I 140; Huisman, Stadsbelang 430

1: 02919 2: Groningen
3: Noordendorp (Georgii)
4: Franciscus 9: 11/05/1622 10: Phil 12: AAG 11 16: Geesjen Sigers (1658) 18: 1629 adjunctpredikant, 1630-1663 predikant te Tjamsweer 19: 1663 maart 21: studeert nog in 1629 22: Duinkerken 143, Duinkerken I 317; RAG klapper resol GS

1: 04763 2: Leiden
3: Noordendorp (Melessus)
4: Jacobus 7: Noorddorp 8: Groninganus 9: 02/10/1638 10: Theol 11: 22 12: AAL 298

1: 00908 2: Franeker
3: Noordendorp
4: Jacobus, Melissus 8: Omlandus Groninganus 9: 25/04/1639 10: Theol 12: AAF no 3558 16: Aefke Claesen Hommes 18: 1640, 1643, 1648-1653, 1655 redger 1641-1656 secretaris van Appingedam 21: in 1652 redger te Delfzijl; Petrus Jacobus Melis was 1636 en 1644 burgemeester van Appingedam 22: Dik, Appingedam 181; Hoft, Vissen 71; RAG klapper resol GS; RAG HJK 2,3

1: 00832 2: Franeker
3: Noordendorp (Melissus)
4: Jacobus 7: Appingedam 8: Omlandus 9: 31/03/1637 10: Theol 12: AAF no 3320

1: 12167 2: Köln
3: Noordhorn
4: Johannes 5: presbyter 8: Mon d 9: 23/05/1457 10: Art 12: AAK I 61147

1: 04520 2: Leiden
3: Noordhorn ? (Noorthoven)
4: Richardus 7: Groningen 9: 23/08/1624 10: Iur 11: 22 12: AAL 180 17: Elisabeth x Johannes Tammen 22: Ned Leeuw 36 (1918) 68

1: 09607 2: Erfurt
3: Norda de
4: Albertus 9: 00/00/1413 12: MUER I 9928

1: 09603 2: Erfurt
3: Norda de
4: Bartoldus 9: 00/00/1413 12: MUER I 9723

1: 07024 2: Rostock
3: Norda de
4: Everardus 9: 27/05/1450 12: MUR I 89

1: 06974 2: Rostock
3: Norda de
4: Tirkingius 9: 01/05/1430 12: MUR I 36

1: 07084 2: Rostock
3: Norden
4: Hinricus 8: Frisius 9: 20/05/1463 12: MUR I 137

1: 09913 2: Bologna
3: Norden de
4: Johannes 8: Frisius 9: 00/00/1371 12: KNOD 2564

1: 07001 2: Rostock
3: Norden (Nordani)
4: Tidericus 9: 21/10/1443 12: MUR I 67

1: 07003 2: Rostock
3: Norden
4: Tidericus 9: 25/10/1443 12: MUR I 67

1: 04673 2: Leiden
3: Nordens
4: Joannes 7: Norden 9: 06/11/1632 10: Med 11: 25 12: AAL 248

1: 10849 2: Wittenberg
3: Nordensis (Nardensis)
4: Joachimus 8: Frisius 9: 00/05/1564 12: MUW II 70

1: 02745 2: Wittenberg
3: Nordensis
4: Johannes 8: Frisius 9: 17/10/1550 12: AAW 260

1: 07898 2: Rostock
3: Nordensis
4: Wichmannus 8: Frisius 9: 21/09/1552 12: MUR II 123

1: 02824 2: Wittenberg
3: Nordis (Nardis)
4: Everardus 8: Frisius 9: 00/00/1509 12: AAW 29

1: 07585 2: Rostock
3: Nordis
4: Iacobus 7: Emden 9: 03/11/1501 12: MUR II 10

1: 05669 2: Köln
3: Nordis
4: Optatus 8: Frisius 9: 31/10/1504 10: Art 12: AAK II 56942

1: 06992 2: Rostock
3: Nordis
4: Thydericus 9: 08/03/1437 12: MUR I 56

1: 07080 2: Rostock
3: Nordis
4: Tidericus 8: Frisius 9: 22/04/1463 12: MUR I 136

1: 06967 2: Rostock
3: Nordis
4: Ysebrandus 9: 09/11/1428 12: MUR I 32

1: 08762 2: Löwen
3: Nordochius
4: Alexander 8: Frisius 9: 00/04/1559 12: MULO IV 58542

1: 09192 2: Löwen
3: Norg (Norchanus)
4: Joachimus 7: Groningen 8: Trai d 9: 00/05/1546 12: MULO IV 32369

1: 09795 2: Erfurt
3: Nortegius
4: Poppeius 8: Frisius 9: 00/00/1603 12: MUER II 49737

1: 07894 2: Rostock
3: Nortochius
4: Gibbo 8: Frisius [orient] 9: 20/09/1552 12: MUR II 123 18: conrector te Emden predikant te Wirdum 22: Jahrbuch Emden 1897 106; Schilling, Kirchenratsprotokolle I 539

1: 02746 2: Wittenberg
3: Nortochius (Nordensis)
4: Gibbo 8: Frisius [orient] 9: 17/10/1550 12: AAW 260

1: 11058 2: Helmstadt
3: Nortselius
4: Johannes 8: Frisius [orient] 9: 21/01/1605 12: AAHt 17815

1: 10041 2: Frankfurt
3: Nostius
4: Hermannus 8: Frisius westphalus 9: 00/00/1596 12: MUFO I 410

1: 11797 2: Köln
3: Nova ecclesia de
4: Reynerus 6: pauper 9: 17/03/1483 10: Art 12: AAK II 12716

1: 09737 2: Erfurt
3: Nulen (Terwtloe)
4: Hugo 7: Groningen 9: 00/00/1500 12: MUER II 21424

1: 11854 2: Bologna
3: Nulens (Nulensis)
4: Hugo 8: Frisius 9: 00/00/1510 12: KNOD 381 18: 1513, 1527-1548 pastoor en persona te Groningen 19: 1549 21: Dr decr; = Hugo de Nuloe en vlm Hugo Jacobi; Hugo en Henricus ten Nuel, broers verkopen in 1506 een rente; pleit in 1524 bij Karel van Gelre voor een wapenstilstand tussen Gelre en Karel V 22: Gron Volksalmanak 1980-1981 125; Alma; GAG Armhuiszittend gasthuis 230, PK regest 549; Emmius Rerum 820

1: 06018 2: Köln
3: Nulens (Nuel ten)
4: Hugo 7: Groningen 9: 18/12/1503 10: Art 12: AAK II 555204 20: 1504 27/3 inc

1: 11535 2: Löwen
3: Nulens (Nulanus)
4: Rudolphus (Rolphus) 7: Groningen 9: 15/11/1524 12: MULO III 73664

1: 04559 2: Leiden
3: Nut
4: Theodorus 7: Groningen 9: 25/06/1626 10: Iur 11: 21 12: AAL 193

1: 00108 2: Franeker
3: Nyeman (Nijeman)
4: Gerardus 7: Groningen 9: 03/07/1606 10: Med 12: AAF no 932

1: 00998 2: Franeker
3: Nyenhuis (Nieuenhuys)
4: Epeus 7: Leeuwarden 8: Frisius 9: 23/07/1641 10: Phil 12: AAF no 3841 18: 1648 advocaat Hof 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 11

1: 04460 2: Leiden
3: Nyenhuis (Nieuwenhuys)
4: Meinardus 7: Leeuwarden 9: 17/05/1622 10: Iur 11: 1602 12: AAL 160 13: Tryntie Jacobs 14: Suffridus Nienhuis 15: advocaat Hof 16: Marycke, Maria Lamberti (1631) 18: 1627 advocaat Hof 1635-1636 schepen van Leeuwarden 19: 1638 nov 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 8; Roarda, Nammen Dokkumers 63; GAL Klapper DTB

1: 08462 2: Löwen
3: Nyens de
4: Bartholomeus, Petri 6: pauper 7: Groningen 8: Mon d 9: 28/08/1511 12: MULO III 421325 21: Bartholomeus Petri (geestelijke?) treedt in 1558 te Uitwierde op als getuige 22: RAG HJK 494 no 27

1: 03705 2: Groningen
3: Nyeveen van
4: Antonius 8: Omlandus 9: 16/02/1647 10: Phil 12: AAG 55

1: 03509 2: Groningen
3: Nyeveen (Nijeveen van)
4: Arnoldus 7: Groningen 9: 27/10/1641 11: 1626 12: AAG 44 13: Jantijn Eissinge 14: Hugo van Nyeveen 15: burgemeester van Groningen 16: Helena Elisabeth Losecaet 17: Lamme Hugo, stud, redger, lid admiraliteit, lid Staten Generaal Christianus Petrus 18: 1651-1652, 1655-1656, 1658 gezworene van Groningen; 1651-1654 rekenmeester; 1655-1658 ambtman van het Gorecht 1661, 1663-1664 raadsheer, tevens scholarch Latijnse school, 1666-1668 raadsheer en curator universiteit van Groningen 1667-1683 burgemeester of hoofdman 19: 1683 dec 20: gratis in honorem patris consulis et curatoris 21: maakt in 1664 de plaats Overwater te Hoogezand tot buiten; koopt in 1675 de borg de Brake bij Obergum; bezit in 1672 een vermogen van 100.000 gulden 22: Ned Leeuw 1963 98; Gron Volksalmanak 1972-1973 53; GAG Regeringsboek; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 23

1: 04896 2: Leiden
3: Nyeveen a
4: Arnoldus 7: Groningen 9: 03/09/1647 10: Iur 11: 21 12: AAL 380

1: 02835 2: Groningen
3: Nyeveen a
4: Arnoldus 7: Groningen 9: 13/03/1615 10: Theol 12: AAG 1

1:*02865 2: Groningen
3: Nyeveen a
4: Hugo 7: Groningen 9: 27/10/1615 12: AAG 3

1: 01200 2: Franeker
3: Nyeveen (Nijeveen a)
4: Arnoldus 6: Nobilis Groninganus 9: 23/08/1646 10: Iur 12: AAF no 4503

1: 02156 2: Utrecht
3: Nyeveen (Nijeveen van)
4: Arnoldus 7: Groningen 8: Frisius 9: 00/00/1647 12: ASU 15

1: 00183 2: Franeker
3: Nyeveen (Nijeveen a)
4: Hugo 7: Groningen 9: 11/05/1610 10: Iur (Legum) 12: AAF no 1205 16: Jantijn Eissinge (1622) 17: Arnoldus 18: 1620-1621, 1624-1625, 1628 raadsheer van Groningen 1626-1645 hoofdman of burgemeester; 1628-1629, 1632-1633, 1641, 1644-1645 curator Gron universiteit 1622-1623 lid gedep staten(s); 1646-1647 lid Staten Generaal 19: 1646 (?) 20: 1615 14/11 Dr iur (AAG 445) 21: op Ter Brake 22: Emmius, Agro; Ned Leeuw 1963 98; GAG Klapper ambten, Regeringsboek

1: 00182 2: Franeker
3: Nyeveen (Nieveen a)
4: Johannes 7: Groningen 9: 11/05/1610 10: Theol 12: AAF no 1204 Elsabet van Hoorn 18: 1618-1623 predikant te Blankenham 1623-1634 predikant te Warfhuizen 1634-1653 predikant te EenrumMensingeweer 19: 1653 juli 22: Duinkerken 144

1: 03655 2: Groningen
3: Nyeveen (Nijeveen van)
4: Wolterus 9: 27/09/1645 12: AAG 52 18: 1651-1656 grietman en redger 22: RAG klapper resol GS; RAG HJK 3

1: 05326 2: Köln
3: Nygenkirchen
4: Ypoldus 7: Nijkerk 8: Frisius 9: 19/02/1392 12: AAK I 6615

1: 03884 2: Helmstadt
3: Nykamer
4: Martinus 8: Frisius orient 9: 23/06/1580 12: AAHt 2763

1: 06674 2: Marburg/Lahn
3: Nykamer
4: Martinus 8: Frisius orient 9: 14/05/1579 12: CSM III 32

1: 03766 2: Groningen
3: Nysten (Nijsten a)
4: Bartholomeus 7: Dokkum 8: Frisius 9: 19/06/1648 10: Phil 11: 21 12: AAG 58

1: 01185 2: Franeker
3: Nysten (Nijsten van de)
4: Bartholomeus 8: Frisius 9: 11/05/1646 10: Iur 11: 1628 12: AAF no 4456 13: Aef Jeltinga 14: Petrus Nysten 16: Margaretha Huych 17: 19 kinderen 18: sinds 1652 volmacht landsdag 1670-1696 grietman van Rauwerderhem, tevens landdagslid 1668 lid gedep staten; 1668, 1669, 1683, 1684 commissaris politiek op de synode 19: 1696 maart 22: Stamboek I 232; Sminia, Naamlijst 165, Andreae, Nalezing 55; Visser, Adel 440

1: 04930 2: Jena
3: Nysten a
4: Johannes, Petri (Wettreus) 8: Frisius Belga 9: 00/00/1605 12: MUJ 361 1605 145

1: 06837 2: Marburg/Lahn
3: Nysten
4: Johannes, Petri 8: Frisius 9: 19/04/1604 12: CSM III 164

1:*08037 2: Leipzig
3: Nysten (Niestein)
4: Johannes, Petreius 8: Frisius Belga 9: 00/00/1604 12: MULP IV 317

1: 09796 2: Erfurt
3: Nysten (Nisten a)
4: Johannes, Petreus 8: Frisius 9: 00/00/1605 12: MUER II 50117

1: 01808 2: Franeker
3: Nysten (Niesten)
4: Johannes, Petri 8: Frisius 9: 04/06/1601 10: Iur 12: AAF no 650 18: 1609 advocaat Hof 1637-1649 assessor krijgsgerecht 19: 1649 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 6v, Statenarch M 11b f 75, G 4 (2511-1637)

1: 02059 2: Franeker
3: Nysten (Nisten)
4: Petrus 7: Leeuwarden 9: 07/05/1609 10: Iur 12: AAF no 1109 16: Aef van Jeltinga 18: 1615 advocaat Hof 1622-1628 secretaris van Barradeel 19: 1628 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 7v; It Beaken 16 158; Sannes, Naamlijst 243

1: 06872 2: Marburg/Lahn
3: Nysten
4: Petrus 8: Frisius 9: 00/00/1612 12: CSM IV 66

1: 07177 2: Rostock
3: Nytardi
4: Henricus 7: Emden 9: 16/10/1473 12: MUR I 183