Rekenmeesters in Friesland ca. 1600 - ca. 1650
>> naamlijst Bruinsma ca. 1700 - 1795

>> HOMEpage
Voorlopige naamlijst door M.H.H. Engels, juli/augustus 2006
(O, W, Z, S = Oostergo, Westergo, Zevenwouden, Steden)

Tresoar Toegang 5 inv.nr. 2610 Eedboek: 18v-19r rekenmeesters

>> begin

A.J. Bruinsma: Rekenkamer van Friesland; Tresoar 6305 Hs/30

>> Aanvullingen

Zie ook: secretarissen Rekenkamer

>> begin