Henk Oly - HuizenOnderzoek - Honderden Overdrachten - Het Overzicht

Historisch huizenonderzoek Leeuwarden (binnenstad), gegevens verzameld door Henk Oly (versie ca. 2010) veelal m.b.v. microfiches HCL
augustus/september 2022 op ruim 300 plaatsen herzien door Martin Engels m.b.v. scans allefriezen.nl
>> HOMEpage

Inhoudsopgave

Markeer het gewenste en zoek dat met de toetscombinatie ctrl F; elk ander trefwoord (bijv.: Saeckma) zoeken kan natuurlijk ook m.b.v. dezelfde toetscombinatie
Achter de Grote Kerk * Aed Levwerd eo * Amelandsstraat Nz * Amelandsstraat Zz * Auckamastraatje Nz * Auckamastraatje NZ voor 1600 * Auckamastraatje Zz * Ayttasteeg * Bagijnestraat Hulk (Zz, bij de Weerd) * Bagijnestraat Nz west * Bagijnestraat West (Zz, bij kaatsbaan) * Bagijnestraat Zz oost * Bagijnestraat Zz west * Bagijnestraat Nz oost * Beijerstraat Oz * Beijerstraat Wz * Berlikumermarkt * Bij de Galileërkerk * bij de Hoeksterpoort [c] * bij de Munt * Bij de Put onbekend (nabij Jacobijnerkerk) * Bij de Put ZWz * Bij de Put Zz * blanco dossier * blauwe Hand (Voorstreek Oz ten N van 't Vliet) * blauwe Hemeltje (aan de stadssingel?) * Blokhuisplein * Blokhuissteeg * Bollemanssteeg (tegenover nieuwe Latijnse school) * Bollemanssteeg Oz * Bollemanssteeg Oz voor 1606 * Bollemanssteeg Wz * Bontepapesteeg NOz * Bredeplaats Wz * Breedstraat Oz * Breedstraat Wz * burcht van Luik (Nieuwestad Zz?) * Burmaniastraat - Nieuwestad (Nieuwestad Nz?) * Burmaniastraat Oz * Burmaniastraat Wz * Burmaniastraat-Torenstraat (Nieuwestad Nz) [b] * Coehoornspoort (Kleine Kerkstraat Wz noord) * Deinumer Zuupmarkt nieuw (Nieuwestad Nz, kaatsbaan ten N) * Dokkumerend (Voorstreek Wz noord) [d] * Dokkumerend Simson (Voorstreek Wz noord, Lutkeburen) * drie gekroonde Schelvissen (achter de molen op bolwerk bij Schavernek) * Driekramerssteeg Nz (vh Muntesteeg, aldaar herberg de drie kramers) * Droevendal Nz * Druifstreek * Eewal 82 * Eewal Nz * Eewal Nz 1 * Eewal Nz bij Wortelhaven * Eewal Nz Sicco * Eewal Zz * Enkhuizen 2 [f] * Galileërkerkstraat * Gelderland en Steenwijk * Gouverneursplein Nz * Gouverneursplein Zz * Groeneweg * Groentemarkt Oz - Over de Kelders * Groentemarkt Wz * Groningen * Groot Schavernek * Grote Hoogstraat Oz noord * Grote Hoogstraat Oz zuid * Grote Hoogstraat Wz noord * Grote Hoogstraat Wz zuid * Grote Kerkstraat Nz 19 -31 * Grote Kerkstraat 41 * Grote Kerkstraat 65 - 75 * Grote Kerkstraat Duif * Grote Kerkstraat Zz * Heerestraat Oz * Heerestraat Wz wellicht * Herenwaltje Oz noord * Herenwaltje Oz zuid * Herenwaltje Wz * Hillemahuis * hoek-Heer Ivostraatje * Hoeksterkerkhof * Hofstraatje ZZ * keizer * Keizersgracht * Keizersgracht Druif * Keizersgracht Kersenboom * Kelders * Klein Schavernek * Kleine Hoogstraat Oz * Kleine Hoogstraat Wz * Kleine Kerkstraat - Burmaniastraat [c] * Kleine Kerkstraat * Kleine Kerkstraat Oz Bagijnestraat - Grote Kerkstraat * Kleine Kerkstraat Oz Bagijnestraat Grote Kerkstraat1 * Kleine Kerkstraat transport1 * Kleine Kerkstraat Wz * Klokstraat Nz * Klokstraat Zz * Koningsstraat - Tuinen 34 - 56 (Turfmarkt Wz) [b] * Korenmarkt 1 - 23 (Voorstreek Wz) [a] * Korfmakersstr - Koningsstraat 2 - 32 (Voorstreek Oz) [a] * Korfmakersstraat Nz * Korfmakersstraat Zz * Korfmakersstraat-Koningsstraat (Voorstreek Oz) * Kruisstraat Oz * Kruisstraat Wz * Lakeischoen * Maria Annastraatje Nz * Maria Annastraatje ws Zz * Maria Annastraatje Zz * metalen Klok * Minnemastraat Wz * Molens, drie * Naauw diversen * Naauw Nz * Naauw Zz * niet gelokaliseerd * niet gelokaliseerd2 * Nieuwe Oosterstraat * Nieuwe Oosterstraat Bierschip * Nieuwe Oosterstraat Nz of Zz * Nieuwe Oosterstraat Zz oost * Nieuweburen diversen * Nieuweburen Nz * Nieuweburen NZ nieuw * Nieuweburen Nz O van Vijzelstraat * Nieuweburen Nz Papegaai * Nieuweburen Zz * Nieuwestad Nz Bij de Tontjepijp [f] * Nieuwestad Nz Bij de Vrouwepoort [a] * Nieuwestad Nz Deinumer Zuupmarkt (kaatsbaan ten N) [d] * Nieuwestad Nz Weerd - Bagijnesteeg [e] * Nieuwestad Oz * Nieuwestad Zz 100 - 114 Arum blauwe Wagen [f] * Nieuwestad Zz 116-136 [g] * Nieuwestad Zz 12 - 36 [b] * Nieuwestad Zz 138 - 168 [h] * Nieuwestad Zz 38 - 48 [c] * Nieuwestad Zz 50 - 58 (Struivingspoortje - Ipe Brouwerssteeg) [d] * Nieuwestad Zz 70 - 88 [e] * Nieuwestad Zz 8 - 10 [a] * Nieuwestad Zz Over de Lange Pijp [i] * Nieuwesteeg Oz * Nieuwesteeg Wz * Nz het nieuwe vergulde Rad * Oedse Riemers * Oosterstraat - Korfmakersstraat (Tweebaksmarkt Wz) * Ossekop Oz * Oude Doelesteeg appelgrauwe Hengst * Oude Doelesteeg Oz * Oude Doelesteeg Wz * Oude Lombardsteeg * Oude Oosterstraat Nz * Oude Oosterstraat Nz diversen * Oude Oosterstraat Zz * Over de Waag * Palmboom1 * Peperstraat Nz * Pieter Andries * Pijlsteeg Oz * Poststraat Haantje * Poststraat Nz * Raadhuisplein Wz * Raadhuisplein Zz * Ruiterskwartier Nz west * Ruiterskwartier Oost * Ruiterskwartier vliegend Paard * Sacramentsstraat - Nieuweburen 53 - 83 (Voorstreek Wz) [c] * Sacramentsstraat ABC * Sacramentsstraat Nz Appelboom * Schavernek Mata Hariplein * Schoenmakersperk * Sint Jacobsstr. Oz Hof v. H. * Sint Jacobsstraat Wz noord * Sint Jacobsstraat Wz zuid * Slotmakersstraat Zz Haring * Slotmakerstraat Wz * Speelmansstraat Nz * Speelmansstraat Nz oost * Speelmansstraat Vredeman * Speelmansstraat Zz * Speelmansstraat Zz oost * Speelmansstraat Zz west * St. Jacobsstraat Oz noord * St. Jacobsstraat Oz zuid * Stadswal O * toren van Babel Nieuwestad * Torenstraat Oz * Torenstraat Wz * Tuinen Nz * Tuinen Zz * Tuinen Zz Groningen * Tuinen Zz Klok * Turfmarkt Wz * Turfmarkt Wz * Tweebaksmarkt Oz Hasselt * Uniabuurt * vergulde Veerschip * Vijzelstraat * Waalse kerk e.o. * Weaze * Weaze Oz * Weaze Wz * Weaze1 * Weerd Oz * Weerd Witte Arend * Wijde Gasthuissteeg-Pijlsteeg (Grote Kerkstraat Nz) * wijnvat * Wirdumerdijk Oz * Wirdumerdijk Oz1 * Wirdumerdijk Wz * Wortelhaven - Sacramentsstraat 25 - 51 (VoorstreekWz) [b] * Wortelhaven NO * Wortelhaven Zw * Ype Brouwerssteeg Oz * Zaailand * ZW diversen * Zwitserswaltje * Zz Voorstreek Breedstraat *** N.B. er zijn verdubbelingen
◊ a Korenmarkt 1 - 23 (Voorstreek Wz)
MINNEMASTRAAT MINNEMAHUIS het zwarte Kruis de Schepel de zwarte Bril de ijzeren Man STEEG de Eenhoorn de vergulde Kam de drie Camelotten de drie witte Webben het Veldhoen
de rode Haan
de drie (Engelse) Hozen de drie Haringen WORTELHAVEN
2005 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
1878 199 201 203 205 207 209 211 213 215 217 219 221
1832 A 564 A 561 A 560 A 559 A 558 A 557 A 556 A 555 A 554 A 553 A 552 A 551
1806 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1563 ZW Minnemahuis OBW I 228 3; 32 & 228 652
v: tvv OBW
k: Wopcke Alkez, korenkoper
huis, schuur, plaats
NO b: Feije Tyercxz
1565 naastligger: Wopcke, korenkoper
(vgl FL 176; 1570: Bij Minnemahuijs Wopcke Aleff zoen notcooper)
DVHvF 1565; 606
v: Mr. Sipcke Pieters als voogd v.d. kinderen van Hendrick Jansz
k: Jan Lamberts de jongere
de Eenhoorn
b: Nolle Thijsz
3 gg tbv Camminga
naastligger: Jacob Heer
1574 ZW erfg. Dominicus Oesterzee DV HvF 1574; 213
v: Anna Rijnthiedr, wed. Jacob Bauckesz
k: Aernt Adriaensz, kruidenier
1/2 huis en schuur, strekkend achter tot aan het diep
NO Kinderen Sijmon Binnertsz
1579 Z Wopcke Alijffsz PB 1579/218
v: Jan Fransz Koer / Tiedt Albertsdr
k: Jan Jacobsz, ijzerman / Hijlle Petersdr
N Peter Petersz, koperslager
1584 W verkopers
(of betreft dit het dwarshuis)
strekk. tot het dwarshuis
ee-2; 9
v: Wopck Aleffsz / Simpck Meijnertsdr
k: Elsken Jacobsdr, wed. Nollis Thijsz, ijzerkramer
b: Juw Wopckes (zoon v)
O erfg. Jan Jacobsz, ijzerkramer
1584 Z groot huijs onder een dak van erfg. v. Sijmen Benertsz ee-2 (3615); 49
v: erfg. Jacob [patroniem niet genoemd]
k: Cornelis Lenertsz Swartien / Anna Claesdr
1/2 huis. "het cleijn huijs" bij de Vijschmerct a.d. NW hoek
NO diep naar Eewall
1591 ZW erfg. Wopcke Aleffs ee-2; 141v
v: Elske Jacobsdr, wed. Nollis Thijsz
k: Peter Petersz / Mijncke Jansdr
wandelkoop
NO erfg. Jan Jacobs ee-2; 141v
v: Peter Petersz / Mijncke Jansdr
k: Elske Jacobsdr, wed. Nollis Thijsz
wandelkoop
1594 Z huis van Minnema of Liauckema met de voorplaats ee-3; 37v
v: erfg. Wopcke Alephsz
k: Jelcke Pietersdr, wed. Jan Egbertsz Duringh
N Pieter, koperslager
1594 Z Jelcke, wed. Jan Egberts ee-3; 32
v: Pieter Pieters, koperslager
k: Claes Claesz / Neel Eijlertsdr
b: Willem Hendriks
N Jan (Jacobs), ijzerkramer
1595 W Arent Arjensz, kruidenier aa-3; 24
v: tvv erfg. Jonge Djottesz / Trijn Claesdr
k: Cornelis Jansz
b: k
de drie Engelse Hozen
O Cornelis Swartzen
1596 Z Douwe Tijsz ee-3; 96v
v: Sijbrandus Lubbertus, hoogl. theol. Fr. / Trijncke van Oosterzee
k: Jan Oenis / Foscke Coopsdr
b: Geeske, Wilhelmij wed. de drie witte Webben
bij de Vismarkt
N Aarent Aariensz, kruidenier
1600 Z het grote Minnemahuis ee-3; 250
v: Jelcke Pijeters Hoochlandersdr / Coert Nederhoff en erfg. Durinck
k: Tijampck Minnedr, wed. Jacob Gerbensz
N Claes Claesz (Cann?)
1603 W(?) Lijuwe Pieters, schepen
ee-4; 109
v: Elisabeth, mr. Georgiensdr, wed. Douwe Mathijsz
k: Aernt Aerntsz / IJda Wilhelmidr
b: koper
de drie Camelotten
O(?)Foske, wed. Jan Oenes
1606 Z Claes Claesz GC 1606; 231v en 259
v: Jacob Jansz (erfg. van zijn ouders)
k: Thijs Jansz, kramer / Fokel Gerrijtsdr
2 x 1/2 huis etc
N Mathijs Noldus c.s.
SGR 1606 OME 1 Mijnheer Greffijer OME 2 Jacob Claessen OME 3 Claes Claessen OME 4 Tijs Janssen OME 5 Matijs Nolles OME 6 Taeck Mijnnes OME 7 huijs van 't Eenhoern
8 schoorstenen
OME 8 Lieuwe Pieterz OME 9 Aern Aernz OME 10 Geijske Wijlhelmus OME 11 Aern Aerijens OME 12 Cornelis Janssen, cramer OME 13 Cornelis Swartije
blijkens K 25 biersteker
1607 W Jan Dircxz, koperslager ee-5; 22v
v: erfg. Marij Joachimsdr en tvv Jan Broersz
k: Dirck Reinersz, zwaardveger / Marij Ariaensdr
de witte Eenhoorn
strekk. tot aan Eewal
O Lieuwe Pietersz, schepen
1613 Z ander huis onder een dak nagelaten door Feick, wed. v. Cornelis
Singels 313b/356b
v: Dirck Hendrixz Bugge
nagelaten door Cornelis Swartien, bij decreet van den Hove gekocht van
Geertien Lijckles
k: Stad Lwd
de drie Haringen
N nieuwe grote pijp
1613 Z Arien Arentsz Singels 313d / 356e
v: Gerloff Jans / Ariaentie Cornelisdr; geërfd van Feick, wed. v.
Cornelis
de drie Hozen
strekk. van de straat tot de Eewal
N Bugge
1616 ee-8; 78
v: Sicke van Liauckema
k: Schelte van Aebinga / Gerlant van Lijauckema
het Minnemahuis met de nieuwe aanbouw en verbeteringen
1617 gg-13; 10 en gg-16; 138v
Thijs Jansz, kramer / Fokel Gerrijtsdr
in de zwarte Bril
1621 Z Minnemahuis en plaats ee-10; 21
v: Tiempck Minnedr, wed. Jacob Gerbens
k: Jacob Claesz, lakenkoper
b: koper
het zwarte Kruis
N Claes Claesz (Cann?)
1622 W erfg. Thonis Pieters ee-10; 66
v: IJdeke Wilhelmi, wed. Arent Arents
k: Lambertus van Dalen
1/2 huis
O Foscke, Jan Oenes
1630 Z Harmen Dirx, schepen ee-12; 26
v: Dr. Joannes Scheltinga, adv. HvF / Fookel Matheusdr
k: Douwe Seerps
b: Claes Jansz., koekebakker
de vergulde Kam
N Lambert van Dalen
1632 gg-26; 146v
Freerck Martens, herbergier / Trijntie Jacobsdr huren huis benevens
Wortelmarkt van Harmen Jurriensz, lakenkoper / Duijcke Claasdr; (huurder bezit ook deel gg-27; 6)
1634 W Douwe Seerps ee-13; 54
v: Lambertus van Dalen / Antie Pijters
k: Claes Pijters / Antie Dirx
b: k
erfg. Jan Oenes
1634 bel. Jan Martens ee-13; 110v
v: Harmen Jurriens / Dieucke Claas
k: Afke Jans Hannia, wed. Pieter Siccama
b: Freerck Martens
de drie Hozen
bel. Thonis Christiaans
1638 n.a. gg-32; 132
v: Douwe Seerps, Antie Pijters Kan/m
k: Frederick Hachting / Trijntie Claes
b: v
bij de Vismerckt
de vergulde Kam
n.a.
1643 ZW Gerrijt Tijssen ee-16; 33
v: erfg. Arnoldus Siderius
k: Meijnte Matijssen
N Pijtter Jans, kruidenier
1646 n.a. gg-35; 203v
v: Meijnte Mathijsz
k: Jan Elgersma, ijzerkramer
de IJzeren man
n.a. Z Harmen Dirx
de Eenhoorn
gg-39; 170
v: Freerck Regnerus Hachting
k: Casparus van Campen, adv. HvF / Jancke Siccama
b: v
omtrent het Vismerck
de vergulde Kam
N Hessel Cornelis
1646 Z nieuw huis van verk. ee-22; 49
v: Antie Ulckes, wed. Claes Jansen en andere erfg. van Claes 2/3 deel;
Claes Jacobs 1/3 deel
k: Grietie Jans, wed. Jacob Zelis
b: Jan de Boij
bij Vismarkt op de Koornmarkt
strekk. tot scheidsmuur van Joh. Gualteri, erfd. tov Outgerus Alberti
(zie Oostergo)
N Jan Jacobs Popta
1652 W Gasparus van Campen
ee-19; 109
v: Hessel Cornelis, zijdekramer
k: Geert Jans Attendoren, koekbakker / Antie Ulckes
O verkopers
1652 W ? Jan Martens ee-19; 144
v: Ida en Maria van Siccama
k: Claes Jans ten Post, herbergier / Feickien Banga
b: Jan Bout
de drie Hozen
O ? Joannes Swilda Flictius
1661 Z Joh. Nicolaij ee-22; 21
v: Grietie Jacobs Bouritius, wed. Gerrit Tijssen Colthoff, lakenkoper
k: Mathijs Gerrits Colthoff, lakenkoper
de zwarte Bril
N Meinte Mathijssen
1662 N erfg. Claes Post ZW Jan Jacobs Popta
ee-22; 45
v: Maria Anthonis, wed. Dr. Johannes Swilda, medicus
k: Anne Jans / Lolckien Hendricxdr
hoekhuis
1664 W Minne Hendricksz
zie Wortelhaven
N Dr. Campen
ee-22; 270v
v: Maijcke Ariens / Joh. Niehuijsius
k: Sijbrandt Pijtters, lakenkoper / Wopck Cornelisdr
1/2 de Eenhoorn
Z? wed. van Gerrijt Willems
1664 - 1667 n.a. ff-15; 4v
v: Grietie Jans, wed. Jacob Zelis (geërfd van zoon Claes Jacobs,
verwezen wordt naar koopbrief dd 5 aug. 1663) k: Sioert Egberts / Appolonia Jacobs Tambuser
1/28 het Veldhoen
(ook andere akten van verkoop van parten aan dezelfde k in GC en KC]
n.a.
1666 ZW Jan Jacobs Popta N erfg. Claes Post
DVHvF 18; 166
v: erfg. Hendrick Hobbes / Hiske Annes
k: Eibert Gerrits, apotheker
b: Sibrant Dircx van der Meulen wijnkoper en herbergier
de drie Leliën
Z Potkas
1668 W Minne Hendricksz ee-24; 204
v: Hendrickien Aeriens / Gellius Boltsma
k: Sijbrand Pieters / Popckien Cornelisdr
de Eenhoorn
O wed. van Gerrijt Willems
1669 N Minne Hendricks dd-10; 151 k: Sijbrandt Pieters, lakenkoper
1/2 huis etc
de Eenhoorn
Z wed. van Gerrijt Willems
1677 N.A. ee-26; 70
v: Jacob Jacobs Tambuser en Aeltie Hijlckes
k: Claas Colthoff / Hiltie Sijmonsdr Bonnema
b: Sioerd Egberts c.u. 3/28 de rode Haan
N.A.
1679 ee-26; 139v
v: Claas Colthoff / Hiltie Sijmonsdr Bonnema
k: Sioerd Egberts
b: k
1/7 de rode Haan
1697 N.A. gg-72; 55
v: erfg. Grietie Jans 't Hoen / Jacob Zelis Tambuser
k: Tijebbe Tijebbes, koopman / Antie Lucas
1/28 de rode Haan
N.A.
1682 NW de drie Hozen W erfg. Ballingius Buitenpost
ee-27; 58
v: Trijntie Tieerts, wed. Evert Gerrijts, apotheker
k: Jan Oenes, gardenier / Houck Jacobsdr
b: verkoper
1/2 hoekhuis, rest behoort Jelger Jelgers
1693 Z rentemr. Sicco Siderius minnemahovinge
ee-28; 229v
v: Dr. Ulricus de Horn, adv. HvF
k: Sijmon Abrahams, mr. tinnegieter / Jcobien Freercxsdr
b: k
1/2 het Schepel
zie ook ee-30;1
N erfg. Sijbren Pieters van der Geest
1699 N Minnemahof W erfg. Matthijs Colthoff
O Bernardus de Horn
ee-30; 16
v: erfg. van Annius Siderius
k: Sicco Siderius, rentmeester
b: Joannes Vos, mr. zilversmid
1/2 huis + gebruik steeg
O Bernardus de Horn
1708 Z b: Cornelis Buma O b: Jan Oenes
ee-31; 231
v: erfg. Suffridus van Eelcoma
k: Abelus van Egten, koopman / Mirckien Douwes Wijnia
b: Pijttie Geerts
de drie Hozen
W Jacobus Recalff
N Wortelhaven
1719 Z Dr. Eelkoma ee-33; 153v
v: Antie Geerts Attendoorn
k: Gijsbert Jansen, koopman / IJbeltie Gatzes
b: verkoper
N erfg. Antie Sjoerds
1722 N Ds. Beilanus c.s. ee-33; 284v
v: erfg. van Cornelia Bruinsma
k: Dr. Sixtus Acronius, adv. HvF / Alijda IJnsma
b: Westerhuis, burgemeester
Z en W wed. en erfg. Fransen
1741 Z Gijsbert Janzen, koopman W Coenen
ff-30; 24
v: Jacob Zelis Tambuser
k: Johanna Castelein, wed. Hoen
1/5 het Veldhoen
(rest behoort div. Zelis en Jan Goverts) b: Griettie Jenties, wed. Wijbe Feikes
straat O
N Johannes Huidekoper, koopman
1750 Z Claas Meines, koopman W de drie Hozen
ee-43; 50
v: Hendrina Huidecoper / Alexander Cramer & Harmannus
Huidecoper
k: Pieter Luitjens van der Meulen, koopman
b: k
O de straat
N Reitske Doekes Smeding
1754 N erfg. rentmr. Siderius W mevr. Sixma
ee-41; 107v
v: erfg. Hette Nicolaij
k: Henricus Nauta
de Bril
Z Dr. Acronius
1767 N rentmr. Siderius W Minnemahuis
ee-45; 67v
v: Henricus Hermannus Nauta, kamerbewaarder GS
k: Jacobus Feijens / Ulkje Rinses
b: Gerardus du Bois
de Bril
Z Jonas Fransen Oldersma
1789 OME 10 E ERV. BERGHUIS G T. EISMA
1802 Z & W verkoper ee-38; 128
v: Bernardus Schrader als erfg. van zijn echtgenote Elizabeth Oldersma
k: Sjoerd en Sijtze Sijbouts, kooplieden
b: erven Bisschop
4790 cg kb 21-01-1802 gc 19-02-1802
N wed. Feijens
1801 1801/81
1802 RK Minnemastraat OME 15 Van Haersma OME 14 Sjoerd en Sijtse Sijbouts OME 13 Sjoerd en Sijtse Sijbouts OME wed. J. Feijens OME 11 Jongsma n.u. OME 10 DIV. BERGHUIS OME 9 eig. J. Metz
huurder C. Spoelstra
OME (8) Bruinsma en Romkes OME (7) Sijtse Sijbouts n.u. OME 6 Zelis, Tambozer, Jans OME 5 Paulus Haitsma n.u. OME 4 Groenia
1803 Z Ds. C. Jongsma n.u. Z steeg ee-59; 47v
v: Martinus Berghuis e.a.
k: Andries Westerkamp / Catharina Eisma
b: Thomas Kamminga
N A. van der Geest i.q.
1804 ee-59; 114
v: Jetske Hiddema, Cornelis Jongsma
k: Lucas Oling, mr. zilversmid
b: koper
naastligger Westerkamp e.a.
kad. 1832 Sijbout Sijbouts Sijbout Sijbouts Lodewijk Feijens

◊ a Korfmakersstr - Koningsstraat 2 - 32 (Voorstreek Oz)

>> begin

KORFMAKERSSTRAAT het vergulde Anker de vergulde Laars
het Wapen van Amsterdam
STEEG de drie Lelies
het Nederlands Koffiehuis
de drie Bijbels de witte Melkmond de drie Hamers
het (witte) Lam
de drie Tippebollen de vergulde Kroon/Kronenburg de Ossenkop de drie Vijzels de (vergulde) Valk KONINGSSTRAAT
de vergulde gekroonde Spiegel de blauwe Duif
2004 2 4 6 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
1878 220 222 224 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246 248 250
1832 B 400 B 399 B 398 B 396 B 395 B 394 B 393 B 392 B 391 B 390 B 389 B 388 B 387 B 386 B 385
1806 C 23 C 22 C 21 C 19 C 18 C 17 C 16 C 15 C 14 C 13 C 12 C 11 C 10 C 9 C 8
1549 tussen Jan Lamberts en Decke, schroor dd'1549; 122/69v
v: Gerrit Pietersz., smid en burger
k: Sitthie Doetthiesz, burger
1/3 huis en schuur
De Valck
strekkend achter aan het diept
tussen Jan Lamberts en Decke
schroor
1581 Z Rutger Willems GC 1581/11
v: Pieter Augustinus / Marie Lenerts
k: Aerien Lenertsz / Marithien Jacobsdr
de vergulde Kroon
strekk. t.a. diep voor Cancelrie
Gedion, timmerman
1584 ZW Geert Can ee-3; 25
v: Jacob Egbertsz, schoenmaker / Mari Marcxdr
k: Jan Wolters / Lub Lubbertsdr
1/7 huis
NO Buwe Douwesz Z Gedion Dominici ee-2; 12
v: Wolter Anthoniszn van Hees, apotheker
k: Willem Jansz, schoenmaker /Trijn
N Hil, Peter Sijbrantswed
de Valk
1584 Z Henrick Hansz dd-2; 55
v: Adam Harckema / Jel Albada & Gees Harckema
k: Rijurdt Dircxz & Peter Barnardtsz
1/2 de drie Hamers
N erfg. Peter Aernsz
1584 /1603 oa. Wijckel div. vermeldingen K 33.5 k: Pieter Cann oa Wolter Jansz
1587 Z Hendrick Hansz DVHvF 1587; 500
v: tvv erfg. Adam Harckema
k: Harmen Harckes
1/2 het witte Lam
strekk. van diep tot diep
N Pieter Aerntsz
1587 ZW Peter Can c.s. dd-2; 185
v: Jacob Egbertsz / Marij Marck Jensmadr
k: Gerleff Jansz
deel van de vergulde Laars
+ kamers daarachter
gebruik van steeg NO Buwe Douwesz
1590 Z Henric Hansz ee-2; 129
v: Pieter Binnerts / Atke Jansdr
k: Herman Harckes
N erfg. v. Peter Arntz
1590 N Henric Hansz ee-2; 130 / dd-2; 308
v: Herman Harckes / Atke Jarichs
k: Jan Lammerttsz / Itien Lousdr
het Lam
strekkend tot T.markt
Z erfg. v. Peter Arntz
1591 ZW Willem Jans of Jan Willems, schoenmaker
zie ook OSAG nr. 261
ee-2; 171v en 190 ee-3; 55
v: Peter Binnersz / Maijcken van Voerdt
k: 1/2 Hendrick Jansz, apotheker / Gerbrich Centsdr 1/2 Trijn Jansdr /
Upcke Eepez
1/2 en 2*1/4de vergulde Valk
NO Koningsstraat
1593 OSAG II; nr. 261 grondpacht uit het huis van wijlen Pieter Aarnds
1593 SAG nr. 261 het vergulden Oxehoofd
Adraen Lenaertsz, cramer
grondpacht komt overeen met hierboven
1595 Z Anna, wed. van Wolter als bewoner aa-2; 451 tvv kinderen van Roeloff Buwesz 1/2 en Douwe, Frans en Dominicus Jansz
(1/2) k: Rixt Buwedr
oud en ruineus huis
de drie Lelies
strekk. tot huis van Jacob Sijmensz
N erfg. Tijerck Pieters
1598 N kopers ee-4; 144
v: Jan Rienxz, erfg. grootvader
k: Jelle, Gerrijt en Goslick Pietersz
1/3 huis
O Hendrick Hansz
1600 Z Anna Wolters ee-4; 28
v: Rixt Buwesdr, wed. Jan Willemsz
k: Jelle Pieters, zijdekramer / Jantijen Meusdr
1602 Z Aarijaen Lenerts ee-4; 70
v: Lourens Adams / Lijntzen Meijnertsdr
k: Jan Jansz / Geesken Elantsdr
het Ossenhoofd
strekkend tot huis van Focco Epens met uitgang op de Turfmarkt
N Arent Pieters
1602 Z Jan Jansz. in
de blauwe Duif
en Focco Epens
ee-4; 86v
v: Wilhelm Jans, weduwn. van Trijtie Gerbrans
k: Arent Pijters
1/2 huis rest behoort k
N Hendrick Jans, apotheker, Frans Alberts en Dirck Dircks, vlaskoper
1606 OKE 152 JFR. WIJCKELS WED B: Watze Geerts, Cornelis Steffens OKE 150 EN 151 PIETER CAN B: P.C. MET CAARL EVERTS BAKKER OKE 150 JAN WOUTERS B: BARENT GEERTS C.S. OKE 149 JELLE PIETERS OKE 148 GERRIJT PIETERS C.S. B: E EN GOSLIJCK PIETERS OKE 147 HENDRICK HANSEN OKE 146 JAN LAMBERTS OKE 145 ARENT PIETERS OKE 144 WATZE EELCKES B: VENDRICH JORIS GERRITSZ OKE 143 WATZE EELCKES OKE 142 ITHEN RUTGERS WED. B: JAN POST C.S. OKE 141 ARIEN LENARDTSZ B: WIJBRANT JANS, APOTH. OKE 140 JAN JANSEN DUIJF OKE 139 erf. PIETER ARENTSZ B: FOLCKERT EPEMA OKE 138 HENDRICK JANSEN
1611 Z straat ee-6; 77v
v: Catharina Coenis, wed. Wijckel
k: Frans Dircx van Hemert, bakker / Lutke Gerrijtsdr
N Pieter Cann
1613 Z erfg. v. Henrick Hansz ee-7; 137
v: Jan Lambertsz, deurwaarder GS / Itien Lousdr
k: Taecke Minnes, apotheker / Pijtrick Wijtsedr
b: v en Jacob Nolles, biersteker
strekkend tot Jacob van Campen, adv.
N Arent Pieters
1616 Z Waetse Eelckes ee-8; 68
v: Itgen Rutgersdr / Take Wilckes
k: Jan Jansen Post
N Wijbe Ariens
1619 Z Pieter Kann ee-6; 165
v: Jan Wolters
k: Gerrijt Pieters / Trijntie Jarichs
4/7 huis
N Jelle Pieters
1631 Z Pieter Kann ee-12; 206
v: Atke Jelledr, wed. Sibe Peijma & Janke Jelledr
k: Goslijck Pieters Scheltinga
W verkoper
N Atke Jelledr, wed. Sibe Peijma
& Janke Jelledr
1635 Z Claes Jansen Post ee-13; 157
v: Wijbe Ariens, biersteker / Trijntie Cornelisdr
k: Upcko van Aersen, apotheker / Geeltie Crack
de vergulde gekroonde Spiegel
N wijlen Jan Jansz Duiff
1648 Z Antie Hendricx ee-18; 78v v: Antie Jans Post
k: Benne Simens, mr. bakker / Siouckien Hessels
1/4 deel
N Upko van Aersen
1650 W Goslick Pieters Scheltinga ee-18; 211v
v: Dr. Hanso Wijckel, Raad van State
k: Tierck Scheltinga / Margarita Barnarts
O Pietie Takes Minnes
1651 Z Tierck Freerck Scheltinga strekk. tot tuin van Hanenburg, commies
ee-19; 75v
v: Pietie Wytses, wed. Taco Minnes Scheltinga & andere
Scheltinga's
k: Jelte Lolles & Tonis Jans & Harcke Reiners
de drie Bijbels
N Rintie Beerns
1654 N.A. ee-19; 248
v: Pijttie, wed. v. Taecke Minnes
k: Tonis Jans
de drie Vijzels
N.A.
1655 W Frans Dircksen van Hemert, hopman en bakker ee-20; 20
v: Jan Harckes & Brecht Harckesdr / Jan Harmens, mr. bakker
k: Tierck Scheltinga / Margareta Barnarts
O Tierck Scheltinga / Margareta Barnarts
1661 Z Glinstra ee-22; 11 en 12
v: Claes Jansen ten Post / Feijckien Bangma
k: Claes Hendricx, biersteker / Grijtie Pieters
b: Bonne Sijmens, bakker
de drie Tippebollen
N Van Aerssen
1662 Z erfg. Watze Eelckes
[gehuwd met dochter van Jan Lamberts]
ee-22; 104 (1661/11 en 12) v: Douwe Simens, mr. bakker /Sjuckien Hessels
k: Claes Hendrix, biersteker / Griettie Pijters
1/2 huis en bakhuis
N Upko van Aersen
1664 Z Tonis Jansen ee-22; 257
v: Maijcke Ariens / Ds. Joannes Neuhuijsius
k: Pijtter Tijmens van Oosten, apotheker / Jacomijn van Gelder 1/4 huis
N Koningsstraat
1664 Z Finnert Isbrants ee-23; 69
v: Dr. Gosse van Campen, adv. HvF / Johanna van Siccama
k: Antie Jansdr Duijff, wed. Gerrit Harmens
b: k
N Jarich Gerrits, mr. goudsmid
1665 Z Tierck Scheltinga / Margareta Barnarts W straat
ee-23; 111
v: Jantien Jelles 1/2, Gellius van Peijma 1/4
erfg. Worp van Peijma
k: Tierck Scheltinga / Margareta Berharts
b: Claas Teeckes, mr. glasmaker
2 huizen achter elkaar en kamer met steeg naar straat en naar Gal. kerk
het Wapen van Amsterdam
N Tierck Scheltinga / Margareta Barnarts
1667 Z erfg. v. Jan Duiff ee-24; 66v
v: Thonis Jans, mr. metselaar
k: Jan Alberts, mr. bakker / Trijntie Steffens
nieuw huis
N Pijter Tijmmons van Oosten
1681 Z erfg. Claes Hendricks ee-26; 228v
v: Van Aerssen adv. HvF
k: Isbrandus Kuinder, mr. schoenmaker / Claeske IJsbrants
b: wed. Joannes Lingen
Cronenburg
O erfg. Oosterbaan
N erfg. Gerrijt Harmens
[zie GC 1664/69]
1687 Z Hector van Glinstra ee-27; 139
v: Grietie Pijters, wed. Claes Hendricks, biersteker en Clases Altona
k: Cornelis Folckerts / Maijcke Pieters
N Isbrant Kuijnder
1695 Z Lambert Rinties ee-29; 10
v: Maria van Boelens / Jacob Willems Coûtis
k: Itse Jans, koopman
b: Acronius
O de bonte Hond
N Claes Wouters
1700 Z Cornelis Folckerts ee-30; 172
v: Isbrant Jacobs Cuinder, mr. schoenmaker
k: Thonis Huberts, mr. koperslager / Lijsbeth Sijtses
b: v
O Isack Wielant
Cronenburg
N de blauwe Duif
1716 Z Teunes Huiberts ee-33; 55v
v: erfg. Antie Jans Duijff
k: Jan Hendrix Jansonius, mr. boendermaker
de blauwe Duif
met recht van gebruik van steeg tussen Ysac Wielant en "de drie Friezen"
N secr. Binner
1717 Z Teunis Huberts Voets ee-33; 95
v: erfg. v. Cornelis Folckerts, mr. brouwer
k: Auke Pieters, mr. brouwer / Sjoerdtie Goverts
O Koper
N Teunis Huberts Voets
1721 Z Tjaerd Eilarts W de straat
ee-33; 258
v: Anna van Nijkerk
k: Lourens Claasen, koopman en wolkammer / Ydtske van Broersma
O Dr. Titus Sloterdijk
N Pijtter Ruirds
1722 N.A. ee-33; 289
v: Maria van Alkamade
k: Mattheus Schaaf, koopman / Helena Vliegh
huis en pakhuizen
het vergulde Anker
N.A.
1740 Z wed. Jan Rinties W Voorstraat
e-38; 34
v: Trijntie Epkes, wed. Casper Fransen
k: Richeus Buitenpost / Anna du Frenne
O baronesse van Coehoorn
N erfg. Teunis Huiberts Voets
1742 Z straat ee-38; 96
v: Nolle Nollides
k: Nollius Hajonides / Grietie Dijxtra
b: Fetse Dijxtra, mr. bakker
N wed. Schaaf
1743 Z Lourens Estrich W straat
ee-38; 169; 179
v: Wijbe Haijes & Rintie Jans vander Wal
k: Johannes Pluim, apotheker / Elske Minnema
b: Murk Oeges, mr. schoenmaker
1/4 7& 3/4deel huis
O Sloterdijk
N Buitenpost
1743 n.a. ee-38; 165v
v: Elisabeth Cuinders / Gellius Nauta
k: Abelius Aebinga / Trijntie van Assen
b: kopers
de blauwe Duif
n.a.
1749 Z straat W straat
ee-40; 4v
v: Nollius Hajonides, mr. bakker / Grietje Dijxtra
k: Bauke Ottes van der Weide / Jantien Appeldoorn
b: Frans Olivier, mr. bakker
O Samuel Blom, mr. knoopmaker i.q.
Z wed. Schaaf
1760 Z Bauke van der Weide W Voorstraat
ee-43; 60v
v: Sijtske Schaaff / Jan de Booser
k: Claas Oenes Gorter, koopman / Janke Heimans
b: k
het vergulde Anker
N erfg. Alkamade
1761 Z straat W de straat
ee-43; 106
v: Bauke Ottes van der Weide, mr. slager
k: Tamme Tillema, mr. bakker
huis en bakkerij
O Samuel Blom i.q.
N Claas Gorter
1767 Z erfg. v. Auke de Vries ee-45; 33v
v: Abelius en andere Ebbinga's k: Tjeerd Suringar

n: Jan Faber [proclb.] huis en bakkerij en gebruik van steeg Vismarkt W
N burgemeester Wesselius
1780 Z Jan Faber ee-50; 70
v: erven Wesselius
k: Jacob Wensinga, mr. koekenbakker
huis, koek- en suikerbakkerij
N Crab, Laurens Adriani, wed. Benjamin van der Wal
RK 1782 213 Floris Couseband 210-212 RK gemeente 209 RK gemeente 208 Tjeerd Eijlards Nauta 207 Lourens Claasen 206 wed. Joh. Pluim 205 Jacob Scholingen 204 mevr. Coehoorn 203 bode Smids 202 De Vries 201 Jan Faber 199/200 Jacobus Wensinga 198 wed. Crab
1782 Z Gorter W straat
ee-51; 74
v: Florentius Justus Couseband
k: Jacobus Feijens, koopman
O RK gemeente
steeg naar
Gal. kerk
N RK gemeente
1790 N G. de Vries, oud-schepen
(kan de belending omgedraaid zijn?)
ee-54; 111
v: Sjoukje Weidema, wed. Schmitz erfg. van Petrius Schmitz
k: Tjeerd Fongers de Haan, koopman
+ gebruik van steeg
Z erfg. barones van Coehoorn
1801 Z Posthumus ee-58; 55
v: Jacobus Wensinga
k:Dirk van der Sluis, mr. boekdrukker
b: v
N juffrs. Krop c.s.
1801 Z wed. de Haan ee-58; 77
v: Pijtter de Vries
k: Everardus Ter Horst
+ recht van gebruik van steeg op Turfmarkt tussen Buma en het wapen van
Groningen
N Posthumus, koopman
1802 W erfg. Tamme Tillema N de straat
ee-58; 138
v: Klaas Oenes Gorter, koopman ook voor w. ee
k: Tjitze Ottema / Jetske Appelhof
het vergulde Anker
uitgang in steeg naar G. kerk
Z Jacobus Lienhart
O wed. Jacobus Feijens
1805 Z Korfmakersstraat ee-60; 22v
v: Vrouwkje Slaaf, wed. Tamme Tilma als diens erfg. en als erfg. van
Christina van Holsten
k: Wicher Meindertsma, mr. bakker / Aagje Adama
huis en bakkerij
N Tjitze Ottema
kad. 1832 Wigger Meindersma
bakker
wed. Tjitze Ottema B 388 Everhardus Terhorst

◊ a Nieuwestad Nz Bij de Vrouwepoort

>> begin

de bonte Kraai
2006 1 3 5
1878 1 3 5
1832 C 822 C 821 C 820
1806 322 323 324
1641 W Jacob Felckerts ee-15; 103v v: Aef Arisdr / Adam Henrix
k: Taecko Hotsis / Foockel Arisdr
1/2 huis
O w. Dr. Hendrikus Gualteri
1646 W Taco Hotses O Jelle Gerrits, brouwer ee-17; 91
v: Gualterus en Joannes Gualteri
k: Martien Rens. wed. Freerck Lubbes
2 huizen aan elkaar (vgl Sems) vgl ee-17; 256 (1647) geniaard door Andreas Henrici
O Toornstraat
1647 niet aangegeven ee-17; 256
v: Andreas Henrici / Hittie Dircx
k: Arnold van Rijen / Siouckien Jacobsdr
2 huizen, geniaard door v
niet aangegeven
1656 niet aangegeven ee-20; 103
v: Aernout van Rijen / Siouckien Jacobi
k: Wieger Bauckes / Eefke Ditmers
b: Hendrik Bosch c.u. de bonte Kraai
niet aangegeven
1663 W stadsbolwerk ee-24; 139v
v: Anthonij Pijters, doodgraver
k: Bowe Jacobs
O Teacke Hotses, stoeldraaier
1664 W Antoon Pieters GC 1664; 241
v: Teecke Hotses / Foockel Arisdr
k: Anthoon Pytters / Commer Cornelisdr
O Wieger Bauckes
1666 W Antoon Pieters GC 1666; 205
v: Pieter Uilckes
k: Hero Jilderts / Lijsbeth Haijes
de besloten Stoel
huis + kamer daarachter en steeg die uitkomt in de Torenstraat
Db 1666; 319 niaarnemer: Wieger Bauckes
y-59; 77v 'het Kackstoeltje'
O Wieger Bauckes

◊ a Nieuwestad Zz 8 - 10

>> begin

de drie Hoefijzers de zwarte Zwaan
2006 KLEIN SCHAVERNEK 10 8 STADSBOLWERK
1878 Groot Schavernek 2 Nieuwestad 10a 10 8
1832 B 1283 B 1284 B 1285
1806 E 312 E 313 E 314
1642 O wed. en erfg. van Sicke Jacobs, wagenmaker ee-15; 65
v: Machteltie Clases, erfg. Evert Gerrijts
k: Jan Tomas, mr. wever
W Jiske Lammerts
de zwarte Zwaan
1675 O erfg. v. Jan Thomas ee-25; 226v
v: Sara Bentingh
k: Gerben Siouckes / Gertie Joannesdr
W Vrouwepoort en stadsbolwerk
1693 O Sibrant Jansen c.u. Z Steven van Nuijs [zie ee-28; 309v 1694] aa-12; 89
v: Siderius / Jancke Pieters Meijer
k: Oege Bolman, smid
b: koper
de drie Hoefijzers
W Gerben Siouckes

◊ Achter de Grote Kerk

>> begin

1612 Z Jacobijijner kerk ee-7; 9
v: Tarquinius Gerardi, notaris / Elisabeth Roeloffs
k: Sijuck van Wijnia / Lisck Van Hesselinga
b: eenen Ariaen Wolters /Elisabeth
huis en doorgang
verhuuurd voor 26 ggls
kp 455 ggls
N B: Jan van Berck, wever

◊ Aed Levwerd eo

>> begin

OUDE GRACHT Aed Levwerd Wijde Gasthuissteeg
2005
1878 29 31 31 33 35 37 I 39 I 41 I 43
1832 C 214 C 213 C 212 C 211 C 210 C 209 C 208 C 207 C 206
1806 259 260 [261] 262 263 264 G 146 /147 G 145 G 144
1572 W vervallen stins W steeg naar Schoenmakersperk Pb 1572; 27
v: diversen
k: Quirijn Wijtthiez
huis & 2 kamers erachter
O Cunira Dircksdr
1575 W Hoijte Wijgers dd-1; p. 93
v: Claes Jacobsz & Geert Jacobsdr & Baucke Doeckes, grootmoeder
k: Dr Joannes Willemz Velsius, rector van de grote school / Aecht Cornelisdr van Schoonhoven
O Mr. Pieter van Harlingen
1578 het vervallen stins steeg Pb 1578; 196
v: Mr. Arent Quirijns
k: Meijnert Wiertz, metselaar / Sijbrich Eedes
Schaegen
1584 aa-1; 564
v: tvv erfgenamen van Albert Jacobsz, goudsmid / Frouck
k: Peeter Jongama
2 gg jaarlijkse grondpacht uit de grond van Barber, mr. Pieters van Harlingen
15 gg per gg. pacht
1585 bij het olde stijns W steeg Pb 1585; 70
v: Meijnert Wiertz, metselaar
k: Wlcke Hermens / IJdt Claesdr
o
Dr. Jan Loo
b: Ariaen Thomasz.
1594 N.A. aa-2; 416
v: tvv Laurens Thomasz
k: Sijrdt Gossesz, leertouwer / Marij Jelledr
bij de Gasthuispijp
1595 dd-3; 44 & ee-3; 62v
v: Upco van Burmania e.a.
k: Wijbe Lieuwesz, Wilck Jansdr
huis met de plaats t.o. Gasthuis
Cammingastins
1597 W Joannis Willemi Velsius ee-3; 116
v: Pieter Jongema, te Bolsward, erfg. van zijn moeder
k: Pijeter Liijeuwesz, not. te Bolsward / Hilcke, mr. Melchiorsdr
1/2 huis, rest behoort syndicus van Gronningerland
wandelkoop
O Wybe Lijeuwesz
1600 W Joannis Willems [Velsius] ee-4; 31v
v: Pyter Jongama (geërfd van w. moeder)
k: Pybe Gerritsma / Barbara Verrutii
1/2 huis
O erfg. Wybe metselaar
1600 PB 1600; 274; KC 1600; 162v
v: Jan Jansz / Aeff Jansdr
k: Rommert Sijmonsz / Metke Sipkedr
kamer etc. Z wijlen Wijbe metselaar waar de gedemolieerde stins stond
N Griet, wed. Tiardt Harckes
1606 KC 1606 (3681) / 75
v: Gercke Pieters Siccama / Cuniera Rommertsdr, mde voor haar zuster Aecht.
k: Jacob Arents, cur. over Pieter Pieters
Z erfg. Wybe Lieuweszn. metselaar
N Griet Tiaerdt Harckeswed
1624 W Schelte Vraelsma ee-10; 160
v: Sierd Gosses, leertouwer / Marij Jellesdr
k: Athonis del Moll / Agatha van Velsen
O gemene diept
1631 W Wtse Juckes ee-12; 266
v: Abbe Feddrix Gabbema
k: Arent Janssen / Griettie Albertsdr.
b: k
O Anthoon de Mol
1639 gg-32; 161 Arent Jansen van Rheenen, winkelier / Grietie Alberts
geven de vijf Sterren in onderpand
gekocht van Abbe Frederix
1644 W Anthoon de Moll ee-16; 198v
v: div. Heijmans crediteuren Verruti
k: Michael Potter, luitenant kolonel / Jancke van Vierssen
O Willem Willems, kleermaker
1658 W verkoper met gemeenschappelijke muur ee-21; 3 Agaeta van Velsen, wed. Anthoni del Mol
k: Justus Schaevola, conrector
O Jancke Potters
1661 W de vaart ee-21; 200
v: erfg. Del Moll
k: Pijtter van Harinxsma toe Slooten, raad ord. HvF / Susanna van Burmania
O Justus Schaevola
1669 W juff. Vierssen, wed. kapitein Potter ee-24; 188
v: tvv Willem Willems, mr. kleermaker / Maeicke Joannisdr
k: Wijbrandus Heems, deurwaarder HvF
Aed Levwerd / Oude Stins
O Grote Gasthuissteeg
1683 W wed. Schaevola ee-27; 69
v: erfg. Viersen /Potter
k: Albert Christoffel van Hania
O Oud Leeuwerd
1699 W Catharina n.n. ee-30; 9
v: Elias de Ruuck, burg. R,dam
k: Houckien Willems, wed. Jochem Wigbolts
O Elske Spanjaerts
1707 W Margaretha baronesse van Gent. wed. van Aijlva ee-31; 213v
v: Catharina Nitfen
k: Ulbo van Aijlva / Amerentiana Helena van Aijlva
b: de graaf Van Stirum
ee-31; 213v
v: Catharina Nitfen
k: Ulbo van Aijlva / Amerentiana Helena van Aijlva
b: de graaf Van Stirum
O Houckien Willems
1713 W Ds. Lollius Posthumus ee-32; 168v
v: erfg. Albert Christoffel van Hannia (gekocht van erfg. v. mevr. Potter-Vierssen)
k: Johan van Idsinga
O Oud Leeuwaerd
WMeRk
1716
147 grietman Harinxma
zelf210
146 Engel van Minnen
Ds. Posthumus 165
145 wed. brigadier Idsinga
zelfgetauxeerd op 200
144 Jan Bruining
dezelfde 63
WMeRk
1725
147 grietman Harinxma
zelf210
146 wed. Papo
hr. Verheij165
145 wed. brigadier Idsinga
zelfgetauxeerd op 200
144 Jan Bruining
dezelfde 63
WMeRk
1725
147 mevr. Harinxma nom lib. zelf210 146 wed. Papa
hr. Verheij166
145 wed. brigadier Idsinga
zelf 200
144 Jan Bruining
dezelfde 63
1730 W mevrouw Harinxma ee-35; 154v
v: Johan van Idsinga, gen. maj
k: Jacob Verheij
O Joh. van Idsinga
WMeRk
1730
147 Idsart Feije, van Harinxma
zelf 210
146 hr. Verheij
zelf 135
145 brigadier Idsinga
zelf 250
144 Jan Bruining
dezelfde 63
WMeRk
1733
147 Idsart Feije, van Harinxma
zelf 210
146 hr. Verheij
zelf 150
145 wed. brigadier Idsinga
dhr. Van der Park 468
144 Jan Bruining
dezelfde 63
1734 ee-36; 130v
v: Alegonda van Coenders, weduwe van Johan van Idsinga
k: Franciscus Frisius
1737 W mevrouw Harinxma ee-37; 51
v: Jacob Verhij
k: Jacobus Bos
O Meijer, kolonel
WMeRk
1737
147 Idsart Feije, van Harinxma
zelf 210
146 notaris Bos
zelf 150
145Dr.Frisius
Overste Meijers 250
144 Jan Bruining
diversen totaal 92
1739 n.a. ee-37; 157
v: Christoffel Geboer / Helena Bruiningh
k: Albartus Otto Swalue, mr. schilder / Antie Gaijckema
n.a.
1739 W Nicolaas Arnoldi ee-37; 164
v: Jacobus Bos
k: Jacobus Kramer, kapitein / Johanna Wijnhout
O Meijer, kolonel
WMeRk
1745
147 burgemeester N. Arnoldi zelf 250 146 Capt. Cramers
zelf 150
145 Bigot
zelf 250
144 e: A.O Swalue
diversen
1748 W wed. Adolp Peters ee-39; 151v
v: Pijtter de Vries, mr. chirurgijn
k: Pijtter Hulshuis, mr. zilversmid / Gertie Wijbrens
1/2 huis, rest behoort k.
O Dorstman, koopman
1749 W Cramers ee-39; 206v
v: Jacob Isacq Bigot / Francoijse Herbert
k: Edsart Hobbe van Burmania / Johanna Wilhelmina van Schratenbergh
b: k
O Alb. Otto Swalue
1751 W oud-burgemeester Arnoldi ee-40; 100v
v: Jacobus Cramer Lt. col. / Lumina Johanna Wijnhout
k: Quirijn de Blau, adv. HvF
O E.H. van Burmania
1754 W douariere Rengers ee-41; 78
v: Ds. Joh. Henrics Meijer
k: Johannes Meed, deurwaarder Staten van Fr. / Maria Amelia Multener
b: Joh. Georg Bicker
O Hulshuis
WMeRk
1755
147 burgemeester N. Arnoldi zelf 250 146 Ds Arnoldi
Dr. Q De Blauw 180
145 Raadsheer Burmania
zelf 250
144 e: A.O Swalue
Jans Prins 60
1759 W douariere Van Aijlva ee-43; 13v
v: erfg. Aijlva
k: Ulricus Huber, adv. HvF / Catharina Berghuis
ee-43; 13v
v: erfg. Aijlva o.a. douariere Rengers
k: Ulricus Hermannus Huber, adv. HvF / Catharina Berghuis
O Meed, deurwaarder
1762 W E.H. van Burmania ee-43; 124v
v: Albertus Otto Swalue
k: Johannes Deil, distillateur / Lijsbet Harmens
b: Haije Willems
Aad Leeuward genaamd
856 ggls
O Gasthuissteeg
WMeRk
1765
147 burgemeester N. Arnoldi zelf 250 146 Ds Arnoldi
Heer Viersen 180
145 Raadsheer Burmania
zelf 250
144 e: Joh. Deijl
Dirk Vreede e.a.
1768 W Arnoldi ee-45; 127v
v: Edzart Halbo van Burmania
k: Justus von Geusau, lt.col / Anna Antoinetta van Rengers
O erfg. van A. Swalue, schilder
1769 W douariere Van Aijlva ee-45; 167
v: Catharina Berghuis, wed. Huber
k: Hendrik de Kempenaar / Quirina Jacoba Schott
b: Henricus Sijpkens, ds.
ee-45; 167
v: Catharina Berghuis, wed. Huber
k: Hendrik de Kempenaar / Quirina Jacoba Schott
b: Henricus Sijpkens, ds.
O Meed
WMeRk
1775
147 burgemeester N. Arnoldi zelf 250 146 Ds Arnoldy erv
ontv. Ripperda 230
145 heer Geusau
zelf 250
144 e: Joh. Deijl
Dirk Vreede e.a.
1775 W Meed, cipier ee-48; 115v
v: Grietje Hulshuis
k: Petrus Heringa, burgmr. / Lucia Maria Fons
O Reeman
1778 Z Geusau ee-49; 149
v: Janneke en Elisabeth Deijl
k: Jan de Roos / Grietje van Marrum
Aed Lievwert
1204 ggls
N Gasthuissteeg
WMeRk
1785
147 burgemeester Arnoldy wed. zelf 250 146 Ds Arnoldy erv
prof .Camper 230
145 Graaf van Stierum
zelf 250
144 e: Jan de Roos met H 222 zelf 94
WMeRk
1791
147 Dezelve
F.R. van Nauta 375
146 N.A. Knock erven
b:zelf 160
145 Graaf van Stierum
zelf 250
144 Jan de Roos
WMeRk
1795
147 Dezelve
F.R. van Nauta 375
146 N.A. Knock erven
b:zelf 203
145 Graaf van Stierum
zelf 335
144 e: wed. Jan de Roos
b: L. Bosker 124
1795 W Andringa de Kempenaer ee-56; 55
v: erfg. Meeth
k: H. Wiegersma
O H. Heringa
WMeRK 1800 146 N.A. Knock erven
ledig
F.Th. Ernst van Limburg S zelf 335
1802 W Andringa de Kempenaer ee-58; 132
v: Haantje Wiegersma, deurwaarder HvF
k: Grietje Boltjes, wed. Bernardus van Daalen
O Petrus Heringa
1802 ee-58; 106
v: erven Catharina Wilhelmina van der Haer
k: Hein Blok
2900 gg
1803 W mevr. Knock ee-59; 70 v
v: Hein Blok
k: Aijso van Boelens
4000 cgls
O wed. De Roos
WMeRk
1795
147 Dezelve
zelf 375
146 N.A. Knock erven
200
145 A.A. van Boelens
zelf 275
144 e: wed. Jan de Roos
WMeRk
1804
147 Dezelve
zelf 375
G 146 N.A. Knock 1/2 & Elizabeth Knock 1/2 b: wed I.I. Renaud 200 145 A.A. Boelens
zelf 275
144 e: wed. Jan de Roos
b: L. Bosker 124
k FLB 1806 G 147 mevr. Knock
zelf 375
G 146 N.A. Knock 1/2 & Elizabeth Knock 1/2 b: wed I.I. Renaud 200 G 145 Raadshr. Boelens
zelf 275
G 144 Lukas Bosker
zelf 124
1809 Johan Georg Pater
1832
G 146 N.A. Knock 1/2 & Elizabeth Knock 1/2 b: wed I.I. Renaud 200

◊ Amelandsstraat Nz

>> begin

2005 11 9 7 5 3 1
1878 11 9 7 5 3 1
1832 B 151 B 150 B 145 B 149 B 148 B 147 B 146
1806 95b 95a 95 94 93 92
1646 O Harmen Jacobs ee-17; 63
v: Oene Gerrits / Frouckie Tietes
k: Sybren Pieters / Popkien Cornelsdr
hoek Amelandsstraat
1670 O Antie Thonis gg-63 (3798); 100; ff-15; 86
v: erfg. Thonis Jacobs / Geertie Jans
k: Yfkien Pijtters, wed. Wilkes
de drie Kolven
W erfg. Harmen Jacobs
1691 dd-14; 3ff-18; 166
v: Jetzie Pieters, wed. Andries Alberts, mr. schoenmaker
k: Pijtter van der Geest, lakengrossier
b: Casper Claassen, loodgieter
de drie Kolven
1721 O wed. nots. Ladenius N gravin Carlzon
ff-25; 309
v: Jacob Rinses & Claes Feddes
k: Jurjen Edgers, koopman / Margrietie Dircks
b: Wouter Lenartz c.u. de drie Kronen
Z straat
W erfg. Pieter van der Geest
1746 O erfg. nots. Ladenius N Amelandshof
ff-31; 87
v: Margaretha Dirks, wed. Jurjen Edgers
k: Renicus Visser, burgervaandig
voorheen de drie Kronen
Z straat
W erfg. Pieter van der Geest
1766 O Jacob Joekes ff-36; 39
v: tvv Rienk Visser
k: Dr. Jacobus Hesseling / IJtske Mouter
stal en koetshuis
W erfg. Pieter van der Geest
1766 O Wijngaarden N Amelandshof
ff-36; 38
v: tvv Rienk Visser
k: Jacob Joekes / Willemina Jans
b: Cornelis Brugmans
Z Amelandsstraat
W Dr. Hesling
1802 O de verkoper ff-44; 95v
v: Hendrik Joekes, mr. zilversmid
k: Feijke Bruinsma, kuiper
b: Jacob Witters & Anthoon Swaning
W Jouwersma
1832 stal en wagenhuis

◊ Amelandsstraat Zz

>> begin

steegje de gekroonde Pijpenton Pijpbakkerssteeg
2005 24 26
1878 42 34 32 30
1832 B 175 B 226 B 227 B 229
1806 113 112 101 104/104bis
1741 W steeg Z Obbe Fongers
ff-28; 16v
v: Saakjen & Mintie Jochems
k: Johannes Jochems, gerechtsbode
Ronduit
O steeg
1757 O Welmoed Jans ff-34; 16
v: Hijlke Wijnsdorp, burger hopman / Gertie Wijnsdorp
k: Jan Faber, mr. bakker / Cornelia Sipkes
b: Arend Veltman
zie ook KC 1758/83
W Jouwersma
zie KC 1733; 147
1761 ff-33; 2 Philippus Meinsma koopt een bouwterrein tussen 2 doorgaande stegen in A. straat
1770 O Welmoed Jans Z wed. Ds. Wierdsma
ee-46; 17v
v: Jan Faber, mr. bakker / Cornelia Sijbes 1/2
& Jan van der Meulen 1/2 k: Obbe Willems Broersma, pijpbakker / Johanna Bakker
huis met steeg ten W naar Tuinen [zie wijk-en kadkaart via tuin]
W Jouwersma
1775 W Douwe Jans Z Hendrik Riedhorst zie KC 1767 53 Schuitmakerssteeg
ff-37; 165
v: erfg. Johannes Bottinga, oud bode
k:Salvus Posthumus, mr. glazenmaker en schilder / Grietie de Vrij
Ronduit
O erfg. P. Meinsma, kolonel
1777 W Douwe Jans ee-49; 82v
v: Salvus Posthumus
k: Wijtse Houtsma, burger vaandrig / Rinske van Dijk
geheel verbouwd huis
O erfg. P. Meinsma, kolonel
KAD 1832 Jouwersma

◊ Auckamastraatje NZ voor 1600X

>> begin

1588 W Douwe Fransz., metselaar Proclamatieboek 1588/19
v: Aelcke Petersdr / Jan Mimoltsz
k: Mr. Dominicus Oedtsma, adv. HvF / Bauck Alledr. Foppema
huis en grond
gp 3 st. kp 110 daalders
O huis afk. van de erfg. Mr. Jan van der Wael
vgl TR II nr 1277 en 1368
1590 W Bartholomeus Oldeneel GC 1590 / 128
v: Douwe Fransz, metselaar / Sibrich Jansdr.
k: Mr. Dominicus Oedtsma adv. HvF / Bauck Alledr
gp 10 st. tbv His, mr. Hermens
301 gg
O k
1592 W His, mr. Harmenswed GC 1592 /170v
v: Bartholomeus Oldenel, deurwaarder / Janneke Coene
k: Mr. Doninicus Oedtsma adv. HvF / Bauck Phoppema
huis c.a.
O kopers

◊ Auckamastraatje Nz

>> begin

Heerenwaltje Oz
1584 His, mr. Hermens GC 1584; 5av
v: Eijlert Meijnerts / Sicktijen Brandenburg
k: Bartholomeus Oldeneel, deurwaarder HvF / Jannneke Coenedr
b: k
O erfg. mr. Fecke Rhala
1584 W Bartholomeus Oldeneel Proc. boek 1584 / 24
v: Lambert Andriesz n.u.
k: J. Sjouck Jeltinga, wed. mr. Fecke Rhala
1/4 huis Kleine St Jacobsstraat
O erfg. van Jetz Peters
1586 W Bartholomeus Oldeneel Proc. boek 1586 / 120
v: Anne Sijbedr
k: Buwe vanJeltinga
deel huis Kleine St Jacobsstraat
O erfg. van Jetz Peters
1592 GC 1592 / 170

◊ Auckamastraatje ZzX

>> begin

steeg steeg Sint Jacobsstraat
2005 2 4 6 8 10 12 14 / 16
1832 C 465 C 464 C 463 C 462 C 461 C 460 C 459 C 476
1806 55 95 94 93 92 91 90
sgr
wme
89 Hendrick Clasen
3
1606 W w. Neel Riemersma? [wed. van Mr. Tjalling Riemersma] W gebruik van steeg ee-4; 222
v: Auck Sijoerdtsdr. e.a.
k: Hendrick Claesz, wijnverlater / Maijcke Jansdr
O Jacob in Dort
1609 W Jochem Sijmons
voorheen de Zon
gg-4; 237v
Ruijert Takesz / Berber Steffensdr geven hypotheek op hun huis in de Kleine St. Jacobsstraat
O Gasthuiskamers
1616 W Jochem Sijmons
Certb. I; 63
v: Rieurd Taeckes, mr. timmerman / Trijn Andles
k: Tialling Claesz
b: Mr. Eeske Dioerds
gp: 28 st
Z Sijtse Sijtses
O Sijtse Sijtses
[zie Sint Jacobsstraat Wz noord]
1617 W huis door Dr. Joannes Jusum bewoond ee-8; 101
v: Tialling Claesz. Timmerman in Berltsum/ Hijlck Jacobsdr
k: Willem van Velsen / Ine Tiara
huis c.a. b: Iske, schoolmeester
28 st. gp kp 545 gg
O Sijtse Sijtses
1620 n.a. ee-10; 2
v: Hijlck Riemersma
k: Apco Gijsberts, organist / Berbera Aerntsdr
camer met mande muren en deel van achterplaats, 18 voet breed en 14 lang
gp 1 1/2 gg kp 470 gg
n.a.
1621 gg-16; 175v
Sijtse Sijtsis, snijder / Neel Jansdr
geven hypotheek op nieuw te bouwen huis op de hoek van de Grote en Kleine Sint Jacobsstraat
1621 W mr. Apcke ee-10; 48
v: Hijlck Riemersma
k: Douwe Aggis, wijnheer / Anna Jan Zwaansdr.
kamer t.o. ringmuur plaats Raadhuis
1623 gg-18; 171v
Sijtse Sijtsis, snijder / Neel Jansdr
geven hypotheek op nieuw huis op de hoek van de Grote en Kleine Sint Jacobsstraat
1623 N Kleine St. Jacobsstraat
gg-18; 2031v
v: Neel Jansdr wed. v. Sijtse Sijtsis
k: Gerbrand Beerns, chirurgijn / Berbera Albertsdr
Z mr. Gosse Sioerds
1625 W Dirck Alberts ee-10; 258
v: Apco Gijsberts, organist, Galileërkerk [blijkens Cert. Boek 1624-06-04 getrouwd met Meintske Laurentsdr]
k: Roeloff Goens, not. / Hijlckien Fetsedr.
Huis, plaats en loods
gp: 1 1/2 gg kp 1500 dalers van 30 st.
O Douwe Agges
1629 W Dirck, boekbinder
[Alberts]
ee-11; 213v
v: Hijlck Fetkedr. wed. Roeleff Goens
k: Dr. Honorio Rouckema, adv. HvF / Aeltie Jurriensdr
1/2 huis (rest bij decreet gekocht) kp 720 dalers
O Douwe Agges
1629 SAG (236) inv. nr. 987
v: erfg. Hijlck Riemersma
k: SAG
grondpacht uit huis van
Dirck Alberts, boekverkoper, b: Wibrandus Oedsma
SAG (236) inv. nr. 987
v: erfg. Hijlck Riemersma
k: SAG
grondpacht uit huis van
Dr. Rouckema, b: Aart Willems
SAG (236) inv. nr. 987
v: erfg. Hijlck Riemersma
k: SAG
grondpacht uit huis van
Anne, wed.Douwe Aggis
1630 W Dirck Alberts ee-12; 112v
v: Dr. Honorarius Rouckema adv. HvF / Aeltie Jurriensdr
k: Jan Jans, gerechtsbode / Nieske Tijssedr.
Huis en achterplaats
gp: 42 st. kp 1500 gg
O Anna, Jan Swaensdr
[zie over haar Certificaatboek 1619-07-06 (L848-255)]
1637 W erfg. Hendrik, wijnverlater ee-13; 247
v: erfg. Jochum Sijmons van Lubeck constabel in Coevorden
k: Jan Apckes, organist
O Jan Beernt, metselaar
1639 W huis van burgemeester Ammama ee-14; 119
v: Dirck Alberts / Hijlck Arnoldi Jellema
k: Rombertus Siersma / Rinckien Poptadr
b: Rodenhuijs, notaris
huis, put, bak en loods
gp 42 st kp 1620 gg
O Jan Jans
1646 W Jan Janses ee-17; 119
v: Jan Janses, bode / Nieske Tijssedr Colthof
k: Bauck Pietersdr. Hania, wed. Frans van Cassel
huis, plaats, bak
z tuin van v
2 cgl gp 950 cgl
O steeg en Claas en Wijnolt Hendriks
1650 DD-8; 197
v: tvv crediteuren van Roeloff Cornelis c.u.
n: Pieter Hania r.v.
1653 W Jan Apkes ee-19; 199
v: crediteuren van Jan Beerns / Baetie Eelckesdr
k: Aernt Walsdorffer, kapitein luitenant
Z Schol
O Berber, wed. Gerbrans
1654 GC 1654/3
v: Walsdorffer
k: Tiercx
1658 W wed. en erfg. van Jan Jansen, bode ee-21 (3635); 4
v: Thonis Jansen, mr. Stadsmetselaar
k: Michael Ammama, schepen / Geertruijt Potter
nieuw huis, loods, plaats en regenwatersbak
div erfdienstbaarheden
gp 2cgl 2 st. kp 1500 cgl
O steeg O en Pieter Hannia
1659 W Tonis Jansen, mr. metselaar N Raadhuisstraat
ee-21; 80
v: Pijtter Hannia
k: Tonis Jansen, mr. metselaar
Z tuin van v
O Jan Apckes, organist
1664 W wed. en erfg. van Jan Jansen, bode ee-23 (3637); 29 1900 cgl
v: Michiel Ammama, oud-schepen
k: Douwe Watses / Trijntie Claesedr.
Gp:2 cgl 2 st. Z tuin van Tierck Scheltinga
O huysinge nu Tierck Scheltinga toebehorende
1730 W C.H. Coopmans ee-35; 172v
v: Johannes Jansonius, wijnhandelaar
k: B. Storm, schepen / Anna van Oos
b: Johannes van Greven, klerk c.u. gp: 2 cgl 2 st aan SAG Z E. Scheltinga
WMe
1733
98 Lykle Stellingwerff 97 Bouwmeester Clonkert 96 vroedsman Coopmans
Gp 2.2
95 schepen Storm
gp 2.2
94 Anna Smeding
gp 2 .2
93 Horatius Vitringa 92 R. Zijlstra
1736 W Reinier van Sippama
& Eco Scheltinga eveneens ten w en ten z
ee-37; 43v
v: Claas Coopmans, "primier clercq" van de Staten van Frl. En vroedsman van Lwd
k: Bernardus Munnick "primier clercq" Leeuwarden / Magdalena Leffringh
b: v
huis ca + behangsel op de boven kelderskamer en bottelarie in de kelder
gp: 2 cgl s stkp: 2000 gg
O oud-schepen Beern Storm
KC 1777 / 53 v: Offringa-Foekes
KC 1798 / 122 v: Raasvelt
GC 1810 / 37 v: Horst
1832 C 456 Berend Grasman, sociëteithouder C 464 Arnold Andreae ea C 463 Hero Wijbrandi C 462 Hendrik Carel Beekman C 461 Age Taekes Vollinga C 460 Jan Hendrik Jansen C 459 Jan Hendrik Jansen C 476 Rintje Ymes Hoekstra

◊ Ayttasteeg

>> begin

1688 O Geertie Teunis ee-28; 23
v: Douwe Jansen Winsemius tvv zoon Sijtze Douwes W. (geërfd van moij [= tante] Meynuw Olpherts
k: Hendrick Claasen Busingh / Dieucke Taeckes
huis en stal
de Roskam
W Gabbe Wijbrants, mr. kleermaker
1697 O Jelle Martens ee-29; 161
v: Hendrik Busingh / Dieucke Teeckes
k: Cristoffel van Heij / Griettie Joosten
bij Wirdumerpoort en Ayttasteeg waar de Prins uithangt aan de Zuidzijde
W erfg. v. Thomas Jacobs
1698 O n.a. ee-29; 226
v: Cristoffel van Heij / Griettie Joosten
k: Dirck R/Mients, brouwer
door v van Hendrik Busingh / Dieucke Teeckes gekocht huis
W n.a.

◊ b Burmaniastraat-Torenstraat (Nieuwestad Nz)

>> begin

Torenstraat het Wagentje de drie Leeuwen de vergulde Hoorn de blauwe Poort
2012 7 13 15 17 19 21 23 25
1878 7 13 15 17 19 21 23 25
1832 C 785 C 781 C 780 C 779 C 778 C 777 C 776 C 775 C 774
1806 E 412 E 413 E 414 E 415 E 416 E 417 F 44 F 43
1593 W Lieuwe Sijtses / Fennetien Dircx ee-3 (3617); 9v
v: Jr. Claes Cator / Anna van Burmania
k: Lieuwe Sijtses / Fennetien Dircx
bij Caters nie huijsingen bij Oldehoofster poorte
O Anna Jarichs Joris
[Anna van Ockinga?]
1593 W Lieuwe Sijtses / Fennetien Dircx ee-3; 9v
v: Claes Cator / Anna van Burmania
k: Lieuwe Sijtses / Fennetien Dircx
O Anna Jarichs Joris
1595 zie gg-3; 15 uit 1605 hieronder
1596 W Harmen Jans bew. Db 1596; 55v
v: cur. over van erfgenamen van Joannes
k: Jan Sippes, smid
bew. Pieter, wannemaker
O Lijeuwe Sijtses (bewoner?)
1599 W Lieuwe Sijtzes ee-3; 173v
v: Joest van Eusum / Anna van Ockinga
k: Jacob van Marsum / Eelcke Dircxdr
b: Claas Gerritsz, roermaker
kamer
O de blauwe Poort
b: Jan, schroor
1602 W Lieuwe Sijtzes ee-4; 82
v: Jacob van Marssum, apotheker / Eelcke Dircxdr
k: Jacob Hessels / Aeff Jurgiens
kamer
O de blauwe Poort
b: Jan, knoopmaker
1605 gg-3; 15 Anna Joostesdr en Hidde Sibrants laten akte uit 1595 registreren waarin zij hun huis de drie Leeuwen als onderpand voor lening geven
SGR 1606 ZOe 106 Jan Sippes, smid 3 NOe 162 e Liuue timmerman; b Rieme en Ebil NOe 163 eb LiuueSijtzes
1610 W steeg en Jan Sippes ee-6; 25v
v: Lieuwe Sijtses, schrijnwerker / Fennekien Dircx
k: Rienck van Burmania
huis, plaats en halve steeg ten W
1610 zie ee-6; 55 gc 07-12-1610 zie ee-6; 55 gc 07-12-1610
1612 W Jan Sippes, smid ee-6; 201
v: Rienck van Burmania
k: Wlcke Alberts, gortmaker / Sijcke Andriesdr
daer den gulden Hoorn wijthangt
huis en 1/2 steeg ten W, strekkende tot Burmaniagracht
O Obbe Lijeuwes
[zoon van Lijeuwe Sijtses?]
1612 W Wlcke , gortmaker ee-6; 204
v: Rienck van Burmania
k: Obbe Lijuwes, schoenmaker / Ariaentie Arents
bij de Bilpoort
1612 gg-8; 235v
Douwe Bockes Abbema leent geld om huis te kopen van w. Anna Joostesdr en Claas Jacobsz.
1613 W Wlcke Alberts ee-7; f 80
v: Coert Meijnes en Gerrit Gerrits
(door wandelkoop verkregen van Obbe Lieuwes c.u. die het in 1612 kochten van Rienk van Burmania
k: Jacob Eesses / Aeff Jurriaensdr
bij OLV poort
O Jacob Eesses / Aeff Jurriaensdr
1616 niet aangegeven GC 1616 f 51v
v: Douwe Bockesz Abbema
k: Cornelis Jansz
bij ons L. Vrouwenpoort
daer de drie Lieuwen wthangen
niet aangegeven
1617 n.a Cb 1617; 77
v: Cornelis Jansz / Henrickien Pouwedr
k: Uilcke Tiesses / Aertie Joris
alwaer drie leeuwen van de gevel uitsteken
n.a.
1628 W Jan Sippes GC 1628; 146
v: Ulcke Alberts, gortmaker
k: Cornelis Jans, blauwverver / Anneke Clases
op de Dijk
O Jacob Eesses
1643 W Jan Sippes en steeg ee-16; 48
v: Joannes Jansz, mr. snijder / Auckien Jorys
k: Sioerd Doeckes / Hoeckien Jans
wed of erfg. van Jacob Ge[...]
1645 W Cornelis Hettes wieldraaier ee-16; 263v
v: erven Jan Sippes, mr. smid
k: Sioerdt Doeckes
O kopers met een mande steeg
1645 W Sioerd Arriens of Sioerdt Doeckes, smid GC 1645 (inv.nr. 3616); 12v
v: Aernout van Rijen / Siouckien Jacobsdr
k: Jacob Jansz van der Meij / Impkien Jacobsdr
op de dijk omtrent Vrouwenp. Nz v.h. diept
door (schoon)ouders van verkopers op 16-05-1612 gekocht van Gerrijt Gerrijts en Coert Meijnes
O Aernout van Rijen / Siouckien Jacobsdr
1646 W Sioerdt Doeckes, mr. smid / Antie Jansdr
gekocht van Jan Sippes
GC 1646; 139
v: Sioerdt Doeckes, mr. smid / Antie Jansdr
k: Sioerdt Arriens, mr. smid / Geertie Aernsdr
huis, loods, ledige plaats; door verk. gekocht van Johannes Jansz, mr. snijder
tussen DMpijp en Sch.pijp Nz.
O Jacob Janssen v.d. Meij
1657 W erfgenamen Bernardus Fullenius ee-27, 194
v: Cornelis Hettes, wieldraaier, wedn. van Jitske Tomas
k: Pieter Cornelis
b: v
huis, plaats met put, bak en "gemack
1100 gg kb 17-04-1657
O Sioerd Doeckes, mr. smid
1660 W Burmaniaplaats en gracht N Burmaniaplaats en gracht
GC 1660/113
v: Frouck Fullenius, wed. Homboodt
k: Laes Baerdt
b Pieter Goslicx, herbergier
O Jacob Jansen
1675 Torenstraat ee-25; 244
v: Dirck Gideons Inja
k: Jan Jansen / Antie Abrahams
huis, brouwerij, mouterij
O heer van Burmania
1685 erfg. v. Bernardus Fullenius (huwt in 1595 Attke Bockes [Abbema]; HCL DTB; is dus zwager van Douwe Bockes Abbema ee-27; 194
v: erfg. v. Jacob Jansen (o.a. Antie Gerrits)
k: Benedictus Roberts, teemsmaker / Tijtie Heres
tussen de Vr. poort en DM pijp a.d. NZ naast de drie Leeuwen
vrij van gp eigen muren 1134 gg
08-12-1685 / 29-01-1686
Ducke Sioerdts, mr. wagenmaker
1686 Antie Gerrits
Burmaniagracht N GC 1686 f 211
v: Doecke Sioerdts, mr. wagenmaker
k:Jan Jansen mr. schoenmaker / Riencke Pijtersdr
omtrent Vrouwenpoort; straat Z
steeg
Pijbe Beintema
1688 erfgenamen van Bernardus Fullenius ee-28; 46v
v: Benedictus Roberts / Titia Heres
k: Claes Reiners / Lieffcke Clases
tussen de Vr. poort en DM pijp a.d. NZ b: v
naast de drie Leeuwen
1150 gg 19-04-1688 18-05-1688
mr. Jan, schoenmaker
1701 ee-30; 190
v: Jacob Simons / Sijtske Lases Baard & Folpert Lases
k: Sierk Wopkes, koopman
de drie Leeuwen
O wed. Claas Ringers
1716 W Sierck Wopckes ee-33; 50v
v: Cornelia Clases Rengers
k: Lammert Jansen Boomsma en diens vader Jan Oenes Boomsma
O oud-bouwmeester Posthumus
1725 W coopman Zijlstra ee-34; 94
v: Oenias Boomsma, burgerhopman ook als executeur testamentair van Lammert Boomsma, coopman
k: Gerbrand Greuwer / Hendrickjen Eeckhoff
"wel ter nering staande huizinge" b: Bocke Clases, coopman (110 cg huur) 1175 gg kb 03-12-1725 GC niet aangegeven
O wed. bouwmeester Posthumus met deels mandelige muren
1732 W coopman Zijlstra ee-36; 23
v: Gerbrandus Greuver, coopman
k: Lijckle Stellingwerf, coopman / Elisabeth du Frenne
b: v
1254 gg kb 12-05-1733 GC 05-12-1733
O wed.bouwmeester Posthumus, met mandelige muren
1765 W S. Sijstra, koopman ee-44; 73
v: Elisabeth Stellingwerf, wed Hendrik Meetsma, koopman
k: dr Gerrit Akker, adv. HvF & Hammannus! Wijckies, koopman en distillateur
b: niet goed leesbaar
950 gg
kb 31-12-1764, GC 01-02-1765
O wed. Van der Meer, met deels mandelige muren
1767 W R. Sijlstra ee-45; 65
v: Dieuwke Vitringa, wed. dr. G. Acker
k: Theunis Eppinga
1500 cg 16-10-1767/ 13-11-1767
O wed. Van der Meer
1793 W en N het Burmaniahuis ee-55; 105
v: Rienk Zijlstra
k: Willem Pieters Hoekstra / Jantie Annes
de drie Leeuwen
O Theunis Epping
1798 W en N het Burmaniahuis ee-57; 138v
v: Willem Pieters Hoekstra / Jantije Annes
k: Bouwe Sjoerds / Truike Jans
O Theunis Epping
Floreen
1807
412 Bouwe Sjoerds 413 T. Epping 414 e. wed. Baunach
b: J A. van Slangenburg
RQ 1808 E 412 Bouwe Sjoerds E 413 Theunis Epping E 417 wed. Ds. Pluim
1810 W Bouwe Stienstra N Julius van Burmania
ee-64; 164v
v: Theunis Epping; vm. mr. grofsmid
k: Jacob Epping; zoon van v
b: k
huis en grofsmederij c.a. akte bevat beschrijving
2250 cg
not. Bavius
O Slangenburg, koopman

◊ b Koningsstraat - Tuinen 34 - 56 (Turfmarkt Wz)

>> begin

KONINGSSTRAAT de Laurens Koster Benthem (verdwenen) steeg de (vergulde) Pauw de Kleerbezem de blinde Ezel de vergulde Molen STEEG Simson de witte Pauw
de drie Akkers
de vergulde Stoffer
de blauwe Pot
de groene Oliemolen
GRACHT MEELBRUG
2006 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
1878 252 254 256 258 260 262 264 266 268 270 272 274
1832 B 292 B 291 B 290 B 289 B 288 B 287 B 286 B 285 (305) B 284 B 283 B 282 B 281 B 279 B 277
1806 A 270 A 269 A 268 A 267 A 266 A 265 A 264 A 263 A 257
1570 FL S 176 Gosse Heerckesz
1577 Z Rommert Sijmensz dd-1; p. 137
v: Clara Juuckedr, wed. Luitien Jacobsz
k: Rommert & Jan Sijmonsz
doorgaand huis als erfg. van hun moeder Aecht Hoitedr
het perceel werd door Atte Meijntes en Aecht Hoitedr staande echt gekocht
N Thomas Baltus
1580 Z Evert Warners dd-1; p. 261
v: Hijl Henricxsdr, wed. Bastiaen Georgiensz
k: Henrick Jochumsz / Lijsbet Jacobsdr
de witte Pauw
N Trijn Jetzies
(vgl. 1582)
1580 N Emout Rijcx ee-1; 4v
v: Thomas Baltus / Albert Rutgersdr
k: Wijbe Orxz / Marigen Gerbrantsdr
N Hendrick Jochems
1582 Z stadstraat van Vismarkt naar Cancelrie dd-1; p. 398 / ee-1; 73
v: Ambrosius Rijurtsz / Neel Jans
k: Gerrijt Henricx, bakker / Walcke Peters
b: k en Pieter Jans, lakenkoper
huis en grond
1750 gg 2 1/2 gg gp
N erfg mr. Jacob Roussel Z Jettie, schipper dd-1; p. 384
v: Sjoucke Reijners q.q.
k: Rijener Annes
1/2 huis c.a.
N Heerediep
1590 Z Gerrit, bakker ee-2; 127v
v: Haio van Roussel, wonend te Bremen
k: Johan Onnes / Foske Koopsdr
huis bij de Vischmarckt
3000 gg
N Anna Wibrants
1593 Z Jan Oenes Db 1593; 382
v: erfg. van Anna, wed. van Wijbrant
k: Baucke Taeckesz / Tijedt Jacobsdr
groot voorhuis
vgl f 387 verkoop van achterhuis door v recht tegenover nieuwe Kanselarij
O/N Coep Louws
1594 Z Gerrit Hendrijcx, bakker ee-3; 20v
v: Jan Oenes / Fosck Coopsdr
k: Jan van Benthem, wijnheer / Rixt Jansdr
b: k
door kopers bewoond huis bij de Vischmarkt strekkend v.h. water tot het blaauhuijs van kopers
n: Jan Gerlofs (fam. van verkoopster) 3900 gg
Z Baucke Taackes
1595 O SAG; 265 p. 964 Gosse Heerckesz nu Baucke Takesz
de vergulde Pauw
1601 Z Baucke Taeckesz GC 1601; 55
v: Feijck Gerloffdr, wed. Coep Lous, burgemr.
k: Baucke Taeckesz / Tijed Jacobsdr
huis c.a. en oliemolen met uitgang op T. markt
N Rommert Sijmens
1606 SGr OHe 186 e en b Gerrit Hendrinckx; 4 OHe 187e en b Jan van Bentum; 12 OHe 188 e en b Baucke Tackes; 4 "buiten die olijmolen" OHe 189 e: Baucke Tackes; b: Jacob Bauckes; 3 OHe 190 e: Aecht Rombarts; b: Metke Rombarts; 3 OHe 191 e en b: Emit Rickx; 6 192 e/b Wijbe Orckx; 4 burgemr.; excl. mouterij 193 e/b Hendrick Jochems; 6 198 e Jan Harmens; b Sijbrant Haies; 4
Z Hendrick Joachimsz dd-2; 435
v: Willem Jettiez, kuiper / Jel Jansdr
k: Ane Jetiez / Anna Adamsdr
N Reijner Annez
1606 Z Hendrick Jochumsz dd-3; 464
v: Willem en Ane Jetzesz
k: Jan Harmens, linnenwatier (koopman in lijnwaad) / Auck Martensdr
N Reijner Annesz
1607 Z Baucke Taeckesz O schuur en oliemolen
GC 1607; 36
v: Baucke Taeckesz / Tiedt Jacobsdr
k: Jacob Bauckes (zoon van v) / Auck Hendricxdr
huis
N Rommert Sijmonsz
1608 Z Henrick Jochums ee-5; 125v
v: Evert Andriesz, kuiper
k: Evert Warnersz / Trijn Clasedr
b: kopers
1/6 huis
N Hendrick Jochems
1609 Z Jacob Buwes ee-5; 185v
v: Aecht Rommertsdr / Reinner Eijlerts
k: Neel Marijnsdr, wed. Sipcke Siurts
b: Metke Sipckesdr, wed. Rommert Simens
N Emout Ricxz van Os
1609 gg-6; 21 Blijkens een akte van borgtocht hebben Gerbrich Vincentsdr en Henrick Jans apotheker van Rixt Sijmonsdr, wed. Jan van Bentum haar huis aan de Vismarkt gekocht voor 497 cg ws. per 17 mei 1609
1609 Z Evert Warners ee-5; 243
v: Hendrick Jochums, koopman / Lijbeth Jacobsdr
k: Cornelis Jeroens / Sijtske Douues
de witte Pauw
N Jan Harmens in de blauwe Poth
1615 Z? erfg. Henrick Jochums
(belending omgedraaid?)
ee-7; 200
v: erfg. Evert Warners en anderen
k: Sijds Rienxsz, kramer / Antke Thomasdr
doorgaand huis
N? Cornelis Jeroens, apotheker
1619 Z Jan Harmens W stadsdiept
ee-9; 163
v: Jacob Carstes
k: Douwe Jelles, bakker / Eelck Harmensdr
n: Focke Jacobs
O nieuwe mouterij, gebruikt door Jan Intzes
N stadsdiept
1620 Z Benthem ee-9; 210
v: Baucke Taeckesz / Tijed Jacobsdr
k: Diorre Goverts / Renck Bauckesdr (dochter van v)
de vergulde Pauw
N Jacob Bauckes
1621 Z Sijdts Rienx ee-10; 74
v: Cornelis Jeroens / Sijtske Douuedr
k: Joachum Henrixz / Tiaerdtie Piers
b: Focke Jacobsz, apotheker
de witte Pauw
N Jan Harmens
1625 N Koningsstraat ee-10; 247
v: Hendrick Gerrijts, oud. burgemr.
k: Jacob Jacobs, ontvanger convooien adm. te Dokkum
b: Rixt Hendricksdr, moeder van v
Z Benthem
1630 Z Benthem gebruik van steeg naar Turfmarkt ee-12; 39v
v: Diorre Goverts
k: Cunnira Rommertsdr, wed. Gerck Pieters Siccama
de vergulde Pauw
N Jacob Bauckes
1631 Z erfg. Emout Rijx van Os achter het huis van Wijbe Orx, burg. (zie klapper 30.2) ee-12; 207 & 209
v: Feije Tierx, ged. staat
k: Sijdts Rienx, kramer / Auck Thomasdr
grote mouterij en huis Simson
N Jochem Hendrixz
1641 Z de blinde Ezel ee-15; 39
v: tvv crediteuren Wijtske Ates
k: Albartus Loo / Neeltie Rombarts
1/2 de vergulde Molen
N steeg N Sijds Rienx
1642 Z de vergulde Pauw schuur met oliemolen ten O ee-15; 63
v: erfg. Jacob Bauckes c.u.
k: Henrico Jacobi, postulant / Maijcke Harmens
de Kleerbezem
N Dr. Loo
1642 ZW Sijds Rienx ee-15; 72
v: Tiaercke Piers, wed. Joachim Hendrix
k: Abbe Tiaerds, koopman / Brechie Cornelisdr
de witte Pauw
N Jan Harmens
1642 Z huis nagelaten door Emit Rijx ee-15; 117v
v: Sijds Riencks / Auckien Thomasdr
k: Willem Pieters, moutmaker / Antie Willems
b: verkoper
huis en mouterij
Simson
N huis nagelaten door Jochem Hendrix
1643 Z Benthem ee-16; 21v
v: Cunnira Rommertsdr, wed. Gerck Pieters Siccama
k: Yntze Epes / Mettie Jochems
de vergulde Pauw
N erfg. v. Jacob Bauckes
1643 Z kopers
Albertus Loo
O verkopers
ee-16; 89
v: Geeske Allertsdr, wed. Adriaen van Chijs, biersteker
k: Dr. Albertus Loo, adv. HvF / Neeltie Rommerts
is al eig. van 1/2 1/2 de vergulde Molen
zie ook ee-19; 58
N steeg
1645 Z Folckert Tietes ee-17; 54
v: erfg. Gerbrich Vincents
k: Ulderick Dirx ten Horn / Lijsbettie Pijtters
huis,achterhuis, plaats en schuur
Benthem
8800 gg
N Inso IJpes
1653 Z Hette Beernts ee-19; 166v
v: Tiaertie Piers e.a. erfg. Jochum Hendrix
k: Hette Beernts, mr. schoenmaker
b: k
N erfg. Jacob Hendrix
1654 Z erfg. Jacob Hendricx W diept
ee-20; 51v
v: div. erfg. van Sijdse
k: Willem Hijlckes, lakenkoper / Trijntie Sijdses
b: k
1/2 huis
O achterhuis, strekkend tot W.J. Scholl (=b)
N erfg. Abbe Tiaerts, koopman
16549 gg-52 (3787); 35 Folckert Tietes, apotheker / Adriaentie Douwedr verhuren pand a.d. Vismarkt aan Jan Schouten van der Fis / Femmetie Claeses
1659 Z de blinde Ezel ee-21; 33
v: Albartus Loo / Neeltie Rommerts
k: Arien Sipckes
de vergulde Molen
steeg van Willem moutmaker
1659 Z de Pauw gg-52; 73
v: Jacobus Henrici Flasbloem, Dieuwke Hendrixs en Trijntie Hendrixs
k: Grietie Jans, wed. Jacob Zelis
de Kleerbezem
N de blinde Ezel
1661 Z Folckert Tietes ee-22; 3
v: Dirck de Horn / Jetske Evertsdr
k: Tijs Jansen, bode GS
Bentum
N Intze Ipes
1661 Z erfg. Jacob Hendricx ee-22; 102v
v: diversen voor soms kleine parten
k: Willem Hijlckincx, ontvanger der boelgoederen / Trijntie Sijdses (is al deels eig.)
b: k
N erfg. Abbe Tiaerts
1667 Z erfg. Dr. Bechius W straat
ee-24; 90v
v: Rienck Reijns, hooswinkelier, erfg. Bauck Douwes
ee-24; 89
v: Cornelis Reijns. idem
ee-24; 114
v: Itie Reijns, idem
k: Tierck Sioerdts
3 * 1/15 deel huis
O Marten Martens, brouwer
N vaart of diept
1670 Z wed. Sijbrandus Augustini, deurwaarder HvF (Turfmarkt!) dd-10; 215
v: Anna Franck / Jan Agges
k: Sixtus Radijs
b: k
de witte Pauw
N erfg. Willem Schol (Turfmarkt!)
1670 Z wijlen Willem Pieters ee-25; 80
v: erfg. Hendrick Popta, koopman te Amst.
k: Jacob Jacobsz Kuinder, mr. schoenmaker / Bauckie Pieters
b: Frans Raesvelt, chirurgijn
de drie Akkers
N Hette Beerns
1675 N koper W straat
gg-98; 58 / ee-25; 200
v: Eva Bechius, wed. Leonardus Vermeer, vroedsman en adv. HvF & Machtilda % Henricus Avercamp
k: Tierck Sioerdts, vroedsman en lakenkoper
b: Rienck Reijns, hooskoper
O Marten, olieslager
Z Dr. Siersma nom. ux.
1676 Z Koningsstraat ee-26; 8
v: erfg. Folckert Tietes / Adriaentie Douwes
k: Gerloff Feickes, mr. koekenbakker / Trijtie Pijters
b: Johannes van Lingen
N Benthem
1677 N.A. ee-26; 49
v: Anna Abbes Hanenburgh / Phocaeus Siersma, adv. HvF
k: Arrien Sipckes Knossens, koopman / Trijntie Abbes
b: Andries Verspeek
de witte Pauw
N.A.
1677 dd-11; 195 grondpacht
eig. pand Jacob Zelis
de Kleerbezem
1678 Z de Pauw ee-26; 104v
v: erfg. Grietie Jans, wed. Jacob Zelis Tambuser
k: Hessel Hessels Tambuser; Jacob Jacobs Tambuser en Zelis Jacobs Tambuser
4/6 huis
N de blinde Ezel
1679 Z de Pauw ee-26; 155
v: Zelis Jacobs Tambuser / Aefke Jansdr
k: Evert Gerrijts, apotheker / Trijntie Tieerts
b: Andrijs Minnes c.s. 1/3 huis
N de blinde Ezel
1682 Z voor: Hette Beerns, mr. schoenmaker
achter: Jacob Kuinder, mr. schoenmaker
W de gemene straat
ee-27; 38
v: Attie Seerps, wed. Jacob Jacobs Popta
k: Geert Douwes, koopman
b: Isbrandt Kuinder, mr. schoenmaker
de groene Lijmeulen
O Claes Juckes, bode
N Willem Hijlckes, ontvanger
1688 Z Gerloff Feickes ee-28; 62
v: diversen
k: Jacob Jacobs van Heijselt / Cornelia Baldowijn
Benthem
N Thomas Pouwels, ijzerkramer
1690 N.A. ee-28; 111v
v: erfg. Willem Hijlckes Hogefeen
k: Wijbrandus Heems, oud-deurw. HvF / Rinske Willems Hogefeen
N.A.
1693 Z verkoper W de straat
ee-28; 254v
v: Dieucke Douwes, wed. Tierck Sioerdts Westerhuis, burgemr.
k: Rinscke Willems Hogefeen, wed. Heems
O Claes Reijtsma
N diept
1695 Z wed. Evert Gerrijts ee-28; 325
v: erfg. Loo
k: Hidde Joannes, mr. kistenmaker / Berber Jansdr
b: wed. Pieter Gerbens
de blinde Ezel
O Geiske Blau
N Cornelis van der Geest
1698 Z Hidde Johannes, mr. kistenmaker O Hans Coopman
ee-29; 236
v: Eva Knossens / Cornelis van der Geest
k: Sioerd Wijbrants Oosterbaan
de vergulde Molen
N Pieter Willems, koopman en moutmeester
1700 Z b: Albert Thomas ee-30, 110
v: Paulus Bruinsma, mr. vleeshouwer / Antie Siercx Meilema
k: Freerck Jans, koopman
b: Willem Jansen van Blij, koopman
N b: Hidde Joannes
1700 Z Cornelis van der Geest ee-30; 180v
v: Dieucke Douwes, wed. Tierck Sioerdts Westerhuis, burgmr.
k: Rienck Reijns, koopman
b: koper
O Marten Jansen, olieslager
N Renske Willems Hogefeen, wed. Heems
1702 Z erfg. Jacob Cuijnders ee-31; 9v
v: Rinske Willems Hogefeen, wed. Heems
k: Albert Ottis, mr. draaier / Willemke Nieuwenhuis
b: Jacob Joannes, mr. schoenmaker
de groene Oliemolen
N Rinske Willems Hogefeen, wed. Heems
1709 Z Gerloff Feickes, koekenbakker ee-32; 16 & 22
v: Jacob van Heiselt / Cornelia van Born
k: Hessel Vegelin van Claerbergen
b: v
Benthem
N IJpe IJnses
1710 ee-32; 67v
v: Vessel Vegelin van Claerbergen
k: Pieter van der Geest, lakenkoopman
1711 Z steeg ee-32; 84 1/2
v: erfg. Rodenhuijs
k: Christiaen Jans / Nieske Jans
b: Fries Jans de Fries, mr. koperslager
N Pieter Willems, mouter als curator over de kinderen van Schelte Scheltes
1711 N.A. ee-33; 224
v: erfg Hidde Schrinerij
k: Johannes Hiddes Schrinerij (bezit 1/4) / IJda Catharina van der Werff
3/4 de blinde Ezel
N.A.
1713 Z Albert Ottes W diept of vaart
ee-32; 157v
v: Renske Willems Hogefeen, wed. Heems
k: Frans Upts / Elisabet Ruardi
N Rintie van der Geest
1714 Z Frans Oepts W straat
ee-32; 244
v: Eva Knossens, wed. Cornelis van der Geest
k: IJpe Freerx / Grietie Jans
b: k en Lourens Clasen, mr. wolkammer
N Rein Cornelis
1727 Z Van der Geest, koopman ee-35; 1
v: IJpe IJntzes
k: Anna Gravius, wed. Faber
b: k
N Freerk Jans Hajema
1736 Z eigen steeg W straat
ee-37; 35
v: Willem Pieters Mouter, koopman & e.a. erfg. Mouter
k: Tjeerd Suringar Reneman, burger hopman / Lucia Visser
b: v
huis, mouterij
Simson
N Minne Haies Leenstra n.u.
1748 Z Frans Upts Oldersma, kooppman W straat
ee-39; 157v
v: tvv erfg. IJpe Loijinga, mr. schoenmaker en leerlooier
k: Gerrardus Beekmans / Agatha de Hiengst
N Louw Estrik
1751 Z Reneman, oud-schepen ee-40; 110
v: div. Kuinders
k: Jan Hendriks Jansonius, mr. boendermaker
b: k
1/2 de drie Akkers
N erfg. Albert Ottes & Pieter Swart
1752 Z erven Kuinders W straat
ee-40; 29
v: div. Stiensma
k: Sievert Hemrika / Sijtske Haijes
b: k
O Acronius
N Oldersma, koopman
1757 Z Schinnerij ee-42; 94v
v: Geertje Jans Duijff, wed. Ruurd Nauta
k: Everwijnus Wassenberg c.u. & Hendrik Berghuis c.u.
touwnegotie
N Reneman
1764 Z Jacobus Jansma ee-44; 45
v: Sijmon en Anna Swart
k: Anna de Frenne, wed. Leenert van Cammen
b: Anna Zwart
O Jacobus Jansma
N Hemrica, koopman
1764 N Van der Geest W straat
ee-44; 63v
v: Jan Otto & Onias Faber
k: Jan Hendrik Berghuis / Catharina Felt
O Vegelin
Z erfg. F. Haijema
1769 Z Reneman, oud-schepen ee-45; 147
v: div. Wiersma, erfg. Klaaske Creeft
k: Helena Jansonius / Jacobus Jansma
b: k
1/2 de vergulde Stoffer
Z wed. Van Cammen
1772 Z Wassenberg c.s. Z eigen steeg W straat
ee-47; 25v
v: Tjeerd Suringer Reneman, oud-schepen
k: Nicolaas Reneman
huis en mouterij
O Franciscus Piersma
N Jacobus Jansma
1776 Z Nicolaas Reneman ee-49; 106
v: Jacobus Jansma / Helena Jansonius
k: Lolke Jansma / Piettie Meinderts
de drie Akkers
N Van der Wal
1779 N Wassenberg, apotheker
W straat
ee-50; 58v
v: Siete Tromp
k: Jacobus Kuinders / Trijntie Bootsman
de blinde Ezel
O Reneman
Z Du Bois, koopman
1783 Z J. Kuinders, koffieschenker W de straat
ee-52; 39v
v: erfg. Wassenberg & erfg. Berghuis
k: Sijmon Souwein, mr. boendermaker
b: Daniel Vos
O Piersma
N Reneman
1783 Z Hemrica, koopman W straat
ee-52; 78
v: erfg. Vitringa - Coulon
k: Albartus Andringa, mr. koperslager
O Acronius
N Beekmans, hoedenmaker
1789 N Zouwen ee-54; 67
v: tvv Jacobus Kuinders, koopman
k: Willem de Jong / Maaijcke Libarius
huis, utgezonderd "het fabricq" voorheen het blinde Ezel
thans het wapen van Parijs
Z G. du Bois
1796 Z Hemrica, koopman W de straat
ee-56; 123v
v: Albertus Andringa, distelateur en mr. koperslager / Klara Koorman
k: Willem Perzijn, mr. bakker / Anna Tjebbes van der Veer
O Dr. Acronius
N Beekman, hoedenmaker
1811 N.A. W straat
ee-57; 211v
v: tvv Jacobus Beekmans
k: Edzerd Leensma, mr. koperslager / Tjitske Gerbenzon
O Auke de Vries
N.A.
1801 straat
ee-58; 64
v: erfg. Bernardus Molinus, oud-schepen
k: Pieter Koumans, brouwer en apotheker
naastliggers: verk; van Temmen, verlakker
1807 Z Leensma, koperslager W straat
ee-61; 48v
v: Emerentiana Visser, erfg. van grootmoeder wed. Claas Estrik
k: Pieter de Vries
O Age Looxma en k
N wed. De Vries
1807 Z P. de Vries W Voorstraat
ee-61; 78v
v: Bernardus Schrader, koopman
k: Tietje Tjebbes van der Veer, wed. Pieter de Vries
b: k
O wed. IJpes, koopman
N De Tuinen
1809 Z A. Meeter O Dhr. Looxma
ee-63; 148
v: Zietse Sievert Hemrika, koopman en brander
k: Lucas Bosker / Woutertie de Roos
b: v
A 261 W de straat
N W. de Faber
1832 Johannes Proost, boekverkoper Otto de Boer, logementhouder Krak, geb. Kutsch; wed. en
kinderen J.H. Berghuis
Simon van Tuinen Willem de Jong Sijmon Suwein, boenderma- ker Pieter Koumans Brouwer 285 Lucas Bosker 284 Meeter B 283 Lucas Bosker, boendermaker B 282 Wijbe de Faber 281 Peter de Vries 280 Peter de Vries 279 Peter de Vries

◊ b Nieuwestad Zz 12 - 36

>> begin

de witte Zon de Ooievaar
de Wereld
de drie Friezen
de halve Maan
Kromhout Boot het vergulde half Loopen
het Dronrijpster Veerhuis
de witte gekroonde Zon de Harlinger Kelder
het Harlinger Veerhuis
Groot Schavernek
het Harlinger Veerschip
2005 36 34 32 30 28 26 20 18 16 14 12
1878 36 34 32 30 28 26 20 18 16 14 12 1
1843 E 48 E 49 E 50 E 51 E 52 69 E 72 E 73 E 74 E 75 E 76 E 77
1832 Haniasteeg B 1189 B 1190 B 1198 B 1199 B 1200 Wolvesteeg B 1268 Messemakerssteeg B 1269 B 1270 B 1280 B 1281 B 1282 B 1279
1577 Yvo Roeloffs TR II 317 Pb 1577 p. 155
v: Machteld Jansdr, wed. Cornelis Huijges
k: Sirck Hettesz Aijsma / Marij Lambertsdr
1/3 huis c.a. genaamd het Cromholt
Riemer Tzomes
1582 de drie Friezen
bew. Jan, bakker
Tr II 806 Pb 1582 p. 395; GC 1582 f 62
v: Jan Jansz en Machteld Jansdr
k: Berent Louwsz / Jantijen Sijbrantsdr
1/3 huis, rest behoort erfg. v. Sijrck Aijtsma
genaamd het Cromholt
Riemer Tzommes
1589 O Cornelis Simonsz GC 1589; 121v
v: Jets Hilledr / Jan Nannes
k: Haencke Jeltes, smid / Attke Hille
b: koper
1/2 huis op de hoek Ns en Sn
Z Sijowk, Feijcke Jans wed. om de hoek naar het Schavernek
1590 O Sioert Gerrits
DD-2; 312 in 't boot
ee-2; 131v slingerde schuite
(zie ook Sgr ZOE; 86
ee-2; 131v / dd-2; 312
v: Cornelis Simonsz, burgemeester / Thoen Albertsdr
k: Otto Swalue / Anna Tijmen Cantersdr
't gulden half loopen
afk. Baucke Oeds / Pettrick Jansdr
W! Haencke, smid
1594 Eeff, bakker TR II 2079 Db 1594 p. 421
v: tbv weesk. van Sijrck Aijsma
k: Eeff Roeloffsz / Sijbrich Pijetersdr
bewoner: Beernt Louwz
2/3 huis waar 'tCromholt uitsteekt
tussen Martenapijpe en laatste pijpe bij Oldehoofster poort
strekkend tot "des mollners fenne"
Riemer Tijommes
1595 Eeff Roeloffs TR III 76 Pb 1595 p. 39 GC 1595 f 59v
v: Beernt Lous
k: Jan Dircxz, zeepzieder/ Ael Gijsbertsdr
1/6 huis waar 't Cromhout uitsteekt
tussen DM pijp en LV poortspijp
Riemer Tzommez
1599 TR III 479 Pb 1599 p. 221 GC 1599 f 185v
v: Jan Dirxz, zeepzieder / Ael Gijsbertsdr
k: Evo Roeloffsz, bakker / Sijbrich Pietersdr (eig. van 2/3)
b: Meijnert Epkesz, smid
1/3 huis het Cromhout
tussen DM pijp en OLV pijp Zz v.h. diep strekk. tot mollenaersfenne
1600 O Oene Hendrix, schoenmaker ee-4; 22v
v: Houcke Jetzes / Attke Hijlckes
k: IJsbrand Tijaardts / Geertien Hendricx
Z Jan Feijckes
1602 N IJsbrant Tijaerdts strekk. achter tot het vergulde loopen
aa-4; 95
v: Pijter Feickes
k: Jan Feickes
door Feicke Jans bij decreet verkregen
het Harlinger Veerschip
Schavernek Oz bij de hoek
Z Gerben Jacobs
1605 wed. van Jan Roeloffs TR III 946 Pb 1605 p. 456 GC 1605 f 217
v: Eeffe Roelofs, bakker / Sijbrich Pietersdr
k: Tzerck Aebesz / Tijets Sioerdtsdr
huis gen. het cromholdt
omtrent DM pijp
Rijemer Tzijmmesz
1606 SGR / ZOe 86 Sioerdt int boodts wedue
1612 wed. v. Jan Roeloffs TR III 1660 Pb 1612-1613 f 81 v
v: Jurrien Siouckesz / Bottke Tiercxdr
k: Tijerck Abbesz. / Tijets Sijurtsdr
1/3 huis, hof c.a. gen. het crumholt
omtrent DM pijp
wijlen Riemer Tijommesz
1630 O (erfg. v.) Jurrien Siouckes ee-12; 34
v: erfg. van Jan (Roelofs)
k: Gale Tiarts, koopman / Trijntie Pieters
2/3 huis
W erfg. v. Tierck Abbes
1644 O Wolvesteeg
achter; erfg. van Wolff, zadelmaker
ee-16; 104
v: Oedts Jackes, mr. metselaar / Wijtske Oedses
k: Douwe Ulbes, Bolswarder schipper / Sijtske Wordmer
nieuw huis
voor: de straat
erfg. van Hendrick Pijters Duijnkercker
(vgl. GC 1650; 27 v
Hendrick Pijters, brouwer)
1651 O Wolvesteeg
GC 1651; 27
v: Douwe Ulbes
k: Hessel Selis / Maicke Sickes
b: wed. v. Jacobus Revius
W Hendrick Pijters, brouwer
1652 O Siurdts Aernts GC 1651; 165
v: Tietse Tietses / Maicke Gelles
k: Claes Tiaerdts, bakker / Grijtie Gerbens
b: Sara Tiaerdts
huis, plaats en achterhuis
de witte gekroonde Zon
W Hermannus Feenstra
1657 O Jacob Cuijnder Hyp. b. 1657; 51
v: diversen
k: Jan Jacobs Grijn / Wijtske Harmens
W Frans Joannes, brouwer in de halve maan
1680 n.a. ee-26; 182
v: erfg. v. Eelcke en Berber Dircx, Maaicke Dircx / Sipcke Feijckes
k: Dirck Gideons Inia
de Harlinger Kelder
n.a.
1680 n.a. ee-26; 185
v: erfg. v. Eelcke en Berber Dircx, Maaicke Dircx / Sipcke Feijckes
k: Tierck Hendrix Banga
huis en steeg
n.a.
1680 n.a. ee-26; 185
v: erfg. v. Eelcke en Berber Dircx, Maaicke Dircx / Sipcke Feijckes
k: Tierck Hendrix Banga
huis en steeg ten Westen
n.a.
1681 O Harmen Krijn ee-26; 220
v: Trijntie Fransen / Hendrick Tjaerts
k: Joucke Gerbens
b: Jan Lieuwes
andere helft behoort Jan Franses
1/2 huis, brouwerij en mouterij halve maan
W Harmen Harmens Dobbersma
1686 O erfg. v. Harmen Krijns Z erfg. v. Harmen Krijns
ee-27; 244v
v: Jan Franses, brouwer
k: Jan Lieuwes / Jacomijn Jacobs, brouwer
1/2 huis, brouwerij, mouterij
de halve Maan
W Harmen Harmens en Wolvesteeg
1687 O de Zon GC 1687; 6
v: erfg. v. Tierck Banga / Attie Jans
k: Sjoucke Oenes
b: Reijnier Wijbrens
N en W straat en diept
Z Hopman Inia
1687 N steeg en Dirck Gideons Inia ee-27; 257
v: Tierck Hendrix Banga, koopman, erfg. Attie Jans
k: Griettie Ariens, wed. Stoffel Janssens
b: koper
W straat en diept
Z de zeven Sterren
1688 O Jacob Cuijnder DVHvF 25; 73v
v: Grijtie Harmens
k: Bocke Douwes
de Ooievaar
W het halve Maantje
1699 O Pieter, brouwer ee-30; 4
v: Harmen Harmens Dobbersma
k: Harmen Eijbert Cleinhout / IJmckje Cornelis Spijcksma
b: Ansck Jacobs, wed. van Jan, kuiper
kuipersneringe
W Wolvesteeg
1699 O Pieter Proost, brouwer in
't halff Maentie
ee-30; 55
v: Reiner Gerbens, mr. metselaar / Geertie Lourens v.d. Meij
k: Harmen Egberts Kleinhout, koopman / IJmpckien Cornelis Spijcksma
't Cromholt
W Wolvesteeg
1709 O Hendrik Witting, mr. bakker als huurder ee-32; 15v
v: Lieuwe Janssen
k: Dirck Jacobs, mr. koekenbakker
b: Tietske Staphortius, herbergierse
de oude witte Zon
W Martien Siouckes
1709 O de Zon Z Abraham Buijtenpost
ee-32; 41
v: Marijtie IJsbrandts, wed Sioucke Oenes
k: Oene Siouckes (zoon) / Jancke Wijbes
hoekhuis + steeg uitkomend op Schavernek; veel mandelig met belender Z W en N straat en diept
Z Abraham Buijtenpost
(1688: Trijntie Dirx Inia + Abraham Buijtenpost)
1725 O Proost, brouwer N v en k GC 1725; 89
v: Grietie Harmens Kleinhout wed. Sijtse Huijsman
k: Doede Meijnsma / Margareta Lambergen
b: kopers
1/3 huis
N straat
W Wolvesteeg
1732 O Proost, brouwer GC 1732; 20
v: Doede Meijnsma / Margaretha Lambergen
k: Sioert Jorits, koopman
1/3 deel
W Wolvesteeg
ee-37; 56
v: erven Kleinhout 2/3 deel
k: J. Sj. Nijhoff (bezit al 1/3)
1745 O Anne Sijmons ee-39; 72
v: Jacob Dirks Acronius
k: Jan Wink / Elisabeth Brusma
b: Hero Acronius, bezit 1/2 deel
1/2 huis c.a.
W Johanna Hoen
1746 O erfg. v. B. Balck Z koffieschenker W. Sipma
ee-39; 94
v: Johannes en Josanina Proost, mr. brouwer
k: Sytse Cornelis / Sytzk Claases
huis en brouwerij
W Jacob Sjoerds Nienhoff e.a.
1747 O Wolvesteeg
Z Mesmakersteeg of Bartel Sijbes n.u. ee-39; 120v
v: Gertie Wiersma, wed. Leendert Jacobs
k: Geert Wijbes, mr. bakker en Dirk Wijbes van der Glas
b: Anna Catharina Durks
W Mesmakerssteeg of Bartel Sijbes n.u.
1751 O Wijbren Pabes ee-40; 80
v: div. Kuinders'
k: Rinse Sijmons / Maike Wijbrens
1/2 huis en herberg uitgang in Haniasteeg
de witte Zon
W schepen Balk
1755 O Haniasteeg Z Landschapsammunitiehuis
ee-41; 160
v: Ulricus Hermannus Huber
k: Jelte Gerrijts, koopman / Marike Jans
b: Jan Alles
W Landschapsammunitiehuis
1758 GC 1758; 134
v: W. Nijhoff-Aages
W. Faber
1761 O Haniasteeg Z Landschapsammunitiehuis
ee-43; 72
v: Jelte Gerrijts, koopman / Marike Jans
k: G. Dirks Stijl, koopman
W Landschapsammunitiehuis
1765 O Sijtse Cornelis ee-44; 102
v: Trijntie Martens, wed. Pabes e. a. erfg. v. Wijbren Pabes
k: Elisabeth Stellingwerf, wed. Hendrik Meetsma
W Wolvesteeg
1769 O Sijtse Cornelis ee-46; 10
v: Elisabeth Stellingwerf / Marten van der Veen
k: Abraham Coeman / Grietie Aersen
W Wolvesteeg
1779 O Jacobus Pool en steeg
(belending andersom aangegeven!)
Z Dominicus Graatsma
GC 1779; 44
v: Pijtter Huberts Wesselius
k: Claas Sibrens / Albertje Medendorp
W Acronius
(belending andersom aangegeven!)
1783 O Claas Sijbrens Z Cornelis Pieters
GC 1783; 61
v: div. Acronius'
k: Cornelis Folkertsma
huis en bakkerij
W Gosse Hoen
1795 O Sijtse Cornelis Z Rooswinkel, zilversmid
ee-56; 35
v: Abraham Coemans / Grietje Aersen
k: Jan ten Brink
W Wolvesteeg
1803 O Lint, koopman, c.s. GC 1803; 51
v: Klaas Sijbrens, mr. brouwer
k: Ernestus Jongsma
W Van der Wal, mr. bakker
1804 O M. v.d. Wal (K25: bakker) W steeg
GC 1804; 107
v: A.M. Ruit
k: Jacobus Wensinga
W Vaas
M 600 1806 H. Sierdsma wed. Adens Pieter van der Feen Jan ten Brink V.d. Meulen en Jac. Lint Meintz Daniel Felkers Tjeerd Acronius Jac. Wensinga P.J. Vaas
1806 O Lint, koopman, c.s. GC 1806; 137v
v: Ernestus Jongsma
k: Daniel Felkers / Janneke Rudolphi
b: Isak van der Wielen
W Van der Wal, mr. bakker
1807 O Jacobus Wensinga Z Auke Pieters Vallaat
ee-61; 122
v: L.M.A. Smit / Henderick van Haften
k: Jacobus Vaas (is al eigenaar van 1/2)
1/2 Harlinger Veerhuis, voorheen Harlinger Kelder
N Acronius
W de straat
1828 LC 16-5-1828 het half Maantje E 51 verandert van eigenaar
1832 Gerrit van der Wielen, stadsarchitect wed. van Petrus Jacobus Vaes
1843 de witte Zon de Wereld het halve Maantje het Dronrijpster Veerhuis

◊ b Wortelhaven - Sacramentsstraat 25 - 51 (VoorstreekWz)

>> begin

WORTELHAVEN hoekpand steeg SACRAMENTSSTRAAT
de (blauwe) Hen
de Pauw
Antwerpen
Enkhuizen
Keizer Adolf
het Wapen van Stavoren de vergulde Haas de vergulde Schoen
het Kollumer Veerhuis
het Engelse Laken? Enkhuizen? de drie Stokvissen
het zwarte Kruis
het vergulde Rad Deinum?
2006 25 27 29 31 33 35 [37] [39] 43 45 47 49 51
1878 223 225 227 229 231 233 235 235A 239 241 243 245 247
1832 A 412 A 411 A 410 A 409 A 408 A 407 A 406 A 405 A 404 A 403 A 401 A 400 A 399
1806 345 344 343 342 341 340 niet genummerd niet genummerd 336 335 334 333 332
1584 Z Gerrijt Wijbes ee-1 (3616); 15v
v: Thoen Albertsdr / Cornelis Simensz
k: Hil Thonisdr, wed. Jasper Jansz
1/2 huis bij de Vismarkt, strekk. tot Cornelis Corffke (het gulden vlies?)
N Willem Petersz
1585 ZW Ael Sipckes GC 1585; 50
v: Thonia Minnedr / Mr. Haio Piersz
k: Tijaert Vitisz
1/4 huis
NO Cornelis Simons
1587 dd-2; 162
v: Gerrijt Wijbez
k: Claes Wabbes / Jets Feijckedr
de blauwe Hen
op de hoek van de Vismarkt
strekk. v.d. straat tot kamer bewoond door Hijllgarde Gerrits
1589 ZW Dirck Govertsz GC 1589/119v
v: Govert Jansz, lakenkoper / Sijucke Aijlva
k: Jacob Berrijtz., vlaskoper / Griet Tammedr
1/2 huis
NO Sicke Jacobsz, kremer
1591 ZW Dirck Govertsz GC 1591/ 150v
v: Tiepcke Goverts / Anna Heredr
k: Jacob Berrijtz., vlaskoper / Griet Tammedr
1/2 huis
NO Sicke Jacobsz, kremer
1591 Z Jacob Berrijtsz & Tiepcke Goverts ee-2; 149v
v: Sicke Jacobsz / Teth Pietersdr
k: Wijtse Tiebes, bakker / Reijm Gerrijts
N Peter Jacobsz.
1595 O SAG 265 p. 964 Gerrijt Wijbes nu Claas Wabbes toebehorende
de Hen
SAG B 14 etc. grondpacht uit huis van Pieter Jans (mede-eig.?) Antwerpen
1599 Z Wortelhaven ee-3; 206
v: Lijsbet Claes Wabbesdr en Pieter Claes Wabbesz
k: Pijter Jansz Cluijter / Jacobijen Ariensdr
b: Cornelis Cornelis en Pieter Pieters
N Hil, wed. Jasper, kramer
1606 SGR OME 14 PIETER JANSEN BEROEP CLUIJTER OME 15 JAN JASPERS OME 16 HENDRIJCK FRIJDACH OME 17 DOEIJ BEROEP KOECKEBACKER OME 18 FRIJNNERT ISBRANTS MET D'OEVEN OME 19 CORNELIS SIJMMENS OME 20 TOENIS JANSSEN OME 21 PIETRIJCK HARMENS OME 22 HUIGOE CORNELIJS & LIJSCK GOEVERTS OME 23 JACOB BORIJTS OME 24 JACOB BORRIJTSZ OME 24 WIJTS GERLOFFS OME 25 WOPCKESZ OME 26
1607 Z Henrick Vrijdach KC 1607/140
v: Allert Henrixz, schipper te Dokkum
k: Otte Henrixz, broer van v / Neel Albertsdr
b: Doije Freercxz
1/9 huis
N Tiaert Vijtus
1610 gg-6; 122 eig. Otto Henricx
gebruiker Doeije Freercx
de vergulde Haas
1613 DVHvF 1613; 137
v: Otte Hendricxz / Neel Albertsdr
k: Gerrijt Dircxz c.u.
de vergulde Haas
N Finnert, bakker of erfg. Tijaerdt Vitus
1615 Z Finnert IJsbrants zie DB 1582/603 ee-7; 192v
v: Thoen Albertsdr, wed. Cornelis Simons, burgemeester
k: Thonis Jansz / IJbel Sipkesdr
b: v
N Thonis Jansz / IJbel Sipkesdr
1617 N.A. ee-8 (3622); 112
v: Luts Fitisdr, wed. Douwe Thomas
k: Cornelis Henrixz, bakker / Aelcke Sioerdts
b: Finnert Isbrants, bakker
n: ???? IJsbrants
1/4 de vergulde Schoen
N.A.
1619 en
1625
gg-14; 77v
Tiampcke Wopckes leent geld met de stad Enkhuizen als onderpand
gg-22; 12 idem met Enkhuizen als onderpand
1619 Z Pieter Cluijter, koopman ee-9; 185v
v: Jan & Pietie Pieters
k: Doeke Jans, "cramerie verkoper"/ Trijntie Bauckes
b: koper
2/8 Antwerpen
N Hendrik Vrijdach
1621 ZW Wopcke Jarichs & Jan Gerckes "vanwege hun respectieve kinderen" ee-10 (3624); 57
v: Ariaen Jacobs, Jacobus Bouritus e.a.
k: Voske [= Foske] Coops, wed. Jacob Borrijts en haar zoon Jan Jansz. Oenis
de drie Stokvissen
NO Jan Jan Lammerens
1621 Z Finnert Isbrants ee-7; 192v
v: Thonis Jansz, lakenkoper / Ebel Sipckedr
k: Pieter Gerckes Siccama, grossier der lakenhandelaren / Duijffke Jansdr
twee huizen aan elkaar
erfd. op grond van overeenkomst tussen Cornelis Simons enerz. en Tiaerdt en Tieth Vitus' anderz. (zie boven KC 1607)
N erfg. van Waets, Dirck Goverts wed.
1623 N.A. strekkend van Jacob Eslinge's huis oostwaarts tot aan de straat
ee-10; 122v
v: Wopcke Jansz
k: Tonis Jansz, lakenkoper / Ibel Sipckesdr
b: Doijtse Dirx, brouwer & Jochem, lakenkoper
5/12 huis + 2 kamers aan dit huis tot dat van J. Eslinge
op de hoek van de Sacramentsstr.
1623 ZW Pieter Gerckes Siccama ee-10; 113
v: Gercke Wijbes Hoptilla & Jan Gerckes Hoptilla
k: Christiaen van Innema / Debora van Wijnbrugge
deel van Enkhuizen
afkomstig van Dirck Goverts
NO Jacob Borrijts
1623 N.A. ee-10; 133
v: Pieter Lenemans / Trijncke Thoenisdr; geërfd van Tonis Folckerts / Aertie Pieters
k: Doijtse Dirx, brouwer / Jantien Gerbens
b: k e.a. 5/12 huis, brouwerij, mouterij + 2 kamers daarachter
2/12 behoort Anneke Joris
op de hoek van de Sacramentsstr.
1625 ZW Siccama ee-10; 252
v: Christiaen Thonisz Innema, apotheker
k: Jan Rennerts, bakker
b: Hette Claeszn, apotheker
1/2 Enkhuizen
N.O. wed. Jacob Borrits
1626 Z Doecke Jans ee-11; 13v
v: Hendrick Vrijdach / Houcke Willemsdr te Stavoren en Jelcke Gerbens
k: Sijbe Piers
b: k
huis, brouwerij en mouterij incl gereedschap
N Sijbe Sijbes, lakenkoper
1630 z
erfg. v. Pieter Cluijter
ee-12; 1
v: Doeke Jans, kramer / Trijntie Bauckedr
k: Sijbe Sijbes, schepen / Aeffke Gerrijtsdr
b: v
1/4 deel
N Sijbe Piers
1635 N.A. ee-13; 87
v: erfg. Pieter Gerrits Siccama / Duijfcke Hania
k: Johan van Beijma, burgemr. v. Lwd / Johanna van Beitinga
omtrent de Vismarkt
het Engelse Laken
(NB zie boven verschillend patroniem, verschrijving?)
N.A.
1635 N.A. ee-13; 148
v: Jan Gerckes Hoptilla, wed. van Bottie Dircxdr & Tiampcke Wopckes / Tijerck Wijnhoutsen Mettie Wopckes / Gerloff Jans
k: Dr. Johan van Beijma, burg. Lwd / Femma van Beitinga
2 kamers onder een dak achter
Enkhuizen (eigendom van v) + eigendom van steeg
N.A.
1638 Z Jancke Allerts c.s. ee-14; 45
v: Antie Obbesdr, wed. Jacob Esseling jr. & erfg. Jan Oenes (Redersma)
k: Jacob Claas & Joris Jacobs
b: Jacob Esseling sr. de drie Stokvissen
N Harmen Pieters
1642 ee-15; 100
v: erfg. Jan Rennerts
k: Douwe Seerps Ansma
1/2 Enkhuizen
1645 Z Harmen Pieters DVHvF-14; 67 k: Tierck Sijbrens??
controleren
N Sacramentsstraat
1646 ee-17; 119v
v: Johannes Wigarus Cluter, geërfd van vader
k: Edowardo Henrici, secretars van het krijgsgerecht / Riemk Lolles en Gerrijt Tijssen Colthoff, winkelier / Geeske Claesdochter
b: Focke Jacobs, apotheker
1/2 "mijn Cluijters huijsinge" hoekhuis
NO Sijbe Sijbes, burgemeester
1648 Z erfg. Beima W Brentie Tialckes (deze bezit huis in Sacramentstraat ee-15; 38) ee-18; 49
v: Douwe Seerps Ansma
k: Joris Jacobs, lakenkoper / Auckien Hendricx
b: verkoper
achterhuis
O voorhuis Enkhuizen gekocht door Jacob Selis c.u.
N Joris Jacobs, lakenkoper / Auckien Hendricx
1648 Z erfg. Beima ee-18; 49 v
v: Douwe Seerps Ansma
k: Jacob Selis / Grietie Jans & Claes Ariens / Tanne Selis & Tiaardt Gerrijts / Hendrickjen Selis
b: Antie Powels, ijzerkramer & Wouter Wouters, houtkramer
Enkhuizen
N Joris Jacobs
1650 Z erfg. Beima W Joris Jacobs
ee-18; 234v
v: Jacob Selis / Grietie Jans
k: Claes Ariens / Tanneke Selis & Tiaerd Gerrijts / Hendrickijen Selis
b: Pieter Jans, koperslager & Lenart Keimpes
1/3 Enkhuizen
O straat / diept
N Joris Jacobs
1651 begrafenissen
de echtgenote van Harmen Pieters in
het vergulde Rad
1653 Z erfg. Pieter Gerkes ee-19; 179
v: Anna Maria van Beima, erfg. Joh. van Beima
k: Douwe Seerps Tasma
1/2 huis
N gemeenschappelijke steeg
N Tiaerdt Gerrijts, kannegieter
1654 Z straat W Epe Jarichs Roeiaal
ee-20 (3634); 1
v: Gerrit Thijssen Colthoff, lakenkoper
k: Francois de Swart, apotheker / Maijcke Harmens van Ringelenburg
b: k
1/4 de Pauw
O de straat
N erfg. Sijbe Sijbes, burgemr.
1654 Z erfg. Pieter Gerckes W wed. Joris Jacobs
ee-19; 287
v: Rixtie van Beijma
k: Jarich Gerrijts, mr. goudsmid / Pijtie Pijtters
N Tiaerd Gerrijts, kangieter
1667 Z Tieerd Gerrijts doorgescheiden huis W erfg. Joris Jacobs
ee-24; 62
v: Claes Ariens, winkelier
k: Jan Thonis / Jauckien Jans
b: Jacob Claases
doorgescheiden huis + uitgang in steeg
O straat
N erfg. Joris Jacobs
1675 Z Francois de Swart ee-20; 268
v: div. Jorritsma / Gualteri
k: Dirck Beerns Vrijenburgh / Jancke Harmens Idema
Enkhuizen
N Claes Fransen
1685 N? en W Tiepcke Harmens Pieters ee-27; 193
v: Feickien Claesis / Livius Gravius
k: Gijsbert Jansen / Iebeltie Gatsis
b: Taecke Minnes, brouwer
O Sacramentstraat
1690 W burg. Swart ee-25; 120v
v: tvv Gesina Dircx Vrijenburgh, erfg. van Jancke Idema
k: Arjen Jansen, lakenkoper / Trijntie Pieters
Keizer Adolf
N Claes Fransen of Zelis Claesen
1693 N Tiaerd Gerrijts doorgescheiden huis W erfg. Joris Jacobs
ee-28; 235
v: Imckien Jansdr, wed. De Bell
k: Rein Hijlckes
b: Ritsma, nots. O de straat
N erfg. Joris Jacobs
1700 W? Rein Hijlckes ee-30; 141
v: Joris Jacobs
k: Oeds Oenesz (mr. gortmaker) / Tettie Gossesdr
b: Johannes Nieuwenhuis
1/2 het zwarte Kruis
O? erfg. Tiepcke Harmens
1700 Z Rein Hijlckes ee-30 (3644); 169
v: Rixt Cornelis, wed. Ludinga
k: Oeds Oenesz (mr. gortmaker) / Tettie Gossesdr
1/2 het zwarte Kruis
N Age Piersma
1720 Z erfg. Jorritsma adv. HvF ee-33; 203
v: Joannes Stapert
k: Harcke Broers Stapert, bakker / Pijttie Annes
1/3 huis
N erfg. Jan Harckes
1722 Z Harke Stapert c.s. ee-33; 285v
v: diversen, erfg. Huidekoper; Antie Rinses wed. Jan Harckes
k: Hans Willem de la Rive
N kinderen van notaris Epeus Scheverstein
1740 Z Abraham Couperus, vroedsman W Harcke Stapert en Oene Oedses
ee-38; 31
v: Petronella van der Lelij
k: Gabrinus van der Lelij, mr. zilversmid
1/3 deel
1/3 behoort Hester van der Lelij
1/3 behoort Joh. van der Lelij
b: Everwinus Wassenbergh, apotheker en vroedsman
O de straat
N Pieter Tjitses ten Veer
(betreft kamer in steeg naast Wassenberg; zie ee-34; 97)
1743 Z J. Oosterdijk ee-38; 174
v: Harcke Stapert / Sara Kock
k: Harmannus Habbema / Hijlcken Herfst
N B. de la Rive & G. van der Lelij
1749 Z mons. Lelij Z steeg ee-39; 219v
v: Auckien RienksZijlstra, wed. Pijter Tjitses van der Veen
k: Frans Olivier, mr. bakker / Willemke Steensma
huis en stokerij
N en W kinderen Terpstra en steeg
1759 W Frans Olivier ee-43; 10v
v: erfg. Rein Terpstra
k: Andries Meeter
b: k
Z straat en diept
O Oene Oedses
1765 Z schepen Couperus W Ane Oedses
ee-44; 99v
v: Johanna van der Lelij / Sipke Zijlstra 2/3 & erfg. Stoppendal
k: Frederik Zijlstra / Anna Maria van Eelcama
N mandelige steeg
1788 W en N juffrs. La Rive ee-53; 167v
v: erfg. Maria Couperus / Hendrik Victor
k: Hendrik van der Velde, koopman / Rinsje Dooitzes
Z Dhr. Zijlstra
GC 1765/99
1791 Z straat of diept
W Van der Velde
O? P. van der Meulen
ee-54; 138v
v: erfg. Frederik Zijlstra / Anna Maria Eelcoma
k: Michiel Krop, koopman
huis met mandelige steeg
N Gorter
1805 N N.N. ee-60; 73
v: Jacob Smit, mr. horlogemaker / Trijntie Heerkes
k: Jacobus Cammenga, chirurgijn / Achze Andrijs
b: Petrus Jacobus Cammenga, horlgemaker / Catharina Jillerts Jellema
N Crop
1805 W en Z J. Kramer ee-60; 75
v: erfg. Willem de la Rijve
k: Jan Terhorst, gardenier / Antie Klazes
b: v
N Kamminga, horlogemaker
kad Pieter Koumans Brouwer Eppe Roels Harkema Tjaard Hof Hendrik Flieringa erfg. Gerrit Everts Tenberge Jan Terhorst P.J. Cammenga Frans Edzerd Crop wed. Hendrik Simmer Andries Meeter Gerrit Wopkes Gorter wed. Henrikus de Wal Roelof Terhorst e.a.

◊ Bagijnestraat Hulk (Zz, bij de Weerd)

>> begin

2006 72 Weerd 70
1878 70
1832 C 541 C 540 C 542
1806 37
1612 Z Pijter Sijmons
GC 1612/ 231
v: Cornelis Corneliszn, wieldraaier / Lijck Atedr
k: Albert Albertszn, kleermaker / Anna Petersdr
N Bagijnestraat
1630 O Dirck Harmens
ee-12; 72
v: Neel Jacobsdr, wed. Wessel Frans
k: Aede Popckes, deurwaarder
bij de Bagijnepijp
de Hulk
W diept
1633 O Allert Allerts, mr. kleermaker ee-13; 23v
v: Jelle Martens
k: Geiscke Brongers Brongersma / Carel Evers
W Aede Popckes
1634 O Caerl Everts ee-13; 202
v: Aede Popckesk
k: Jurjen Lodewicks Kres, kok
W diept
1684 O [akte: Z] w. Conter ee-27 (3641); 130v
v: Lodewijk Cres e.a. erfg. van Jurjen Cres
k: Allert Schermbeek
N de straat
W diept

◊ Bagijnestraat Nz west

>> begin

Bollemanssteeg
1594 O Bollemanssteeg
en Dr. Peter Moll
N Harmen Harmens, bolleman
ee-3; 36v
v: Wijnolt Barentsz / Derckien Leenerts
k: Frans van Gel / Arentke Jans
huis en loods
W kamer van Claas Wabbes, bewoond door Lucio Hendriks
1594 W Dirck Sijmens
nieuwe kamers
ff-2; 31
v: Joannes Tijara
k: Bartelt Willems/Jantien Thonisdr.
b: k
kamer
O vier andere [kamers]
1594 ff-2; 38v
v: Dr. Joannes Tijara
k: Jelle Hansz / Hijlck Anedr.
b: Hendrickien Heijnedr
een na uiterste van de daar staande kamers bij de Koepoort van de grauwe Bagijnen.
1595 ff-2; 48
v: Joannes Tijara
k: Hendrickien Heijnedr, wed. Freeck Nannes
middelste van vijf kamers
1595 ff-2; 49v
v: Dr. Joannes Tijara
k: Bartelt Willemsz. / Jantie Thonisdr.
b: Hantzen Rutgers wed. kamer, strekkend tot aan Bagijne koepoort
1598 W Rutger, leestmaker
[vgl ff-2; 49v]
ff-2; 97v
v: Bartolt Willems / Janthijen Thonisdr
k: Lolcke Minnes, snijder / Marij Sijmonsdr
O verkoper ff-2; 58
v: Michel Heuter, alias Bock / Maritgen van Asschen
k: Arent Hanses / Maarij Fransesdr.
laatste/buitenste kamer van 5 kamers naast Koepoort
1609 W Jelle Vaars ff-3; 205
v:Wibe Orcx, schepen
k: Anna Jans, wed. Jan Sibes, metselaar
kamer bij Koepoort
O kleine poort
1622 W b: Hijlck Jelles ff-6; 135
v: Anna Jansdr, wed. Jan Sibes
k: IJsbrandt Hieronimij, mr. chirurgijn
O poort van het wagenhuis van dhr. Feitsma's erfg.

◊ Bagijnestraat West (Zz, bij kaatsbaan)

>> begin

1595 O Andries, timmerman ee-3; 59
v: Jan Dircxz, zeepzieder / Ael Gijsbertsdr
k: Dirckien Thomasdr, wed. Jacob Theunisz
W Hendrik Willems Velcius'kaatsbaan
1620 O Obbe Abbes ff-6; 40
v: Apco Gijsberts / Barbara Aerntsdr
k: Aelcke Sieuck van Donia
W Evert, wever
1631 O Cornelis, wever omtrent de Kaatsbaan achter de brouwerij waar de Hun uitsteekt
ee-12; 250
v: Gerrijt Lolckes / Trijntie Fransedr Molenijser & Harmen Monijser
k: Gerrijt Blanckema, apotheker / Antie Gerckesdr
W Dr. Donia

◊ Bagijnestraat Zz oost

>> begin

steeg 58 56 steegje 54 52 steegje 50 48
2005
1878
1832
1806
1594 O steeg GC 1594; 35
v: Rutger Hettesz / Sibbel Cornelisdr
k: Hector Pietersz / Ulck Harmensdr.
Z Freerck Tijepkesz
W erfg. Dr. Jacob Pastou
1595 O steeg GC 1595, 49v, 52
v: Hector Pieters, kistemaker / Ulck Harmensdr
k: Cornelis Cornelisz. / Lisck Aetesdr
Z Freerck Tijepckesz.
W erfg. Dr. Jacob Pastou
1599 O Anna, wed. v Dr. Seerp Hania GC 1599; 201v
v: Cornelis Cornelisz/ Lisck Aedesdr.
k: wed. en erfg. van Claes Tijaerdtz. Moldsaert
voorhuis bewoond door Claas, vleeshouwer / Angneta
W erfg. Dr. Jacob Pastou
1603 O E Claes Moldzart
B Claes, vleeshouwer
t.o. Tuchthuis
AA-4; 103
v: tvv erfg. Dr. Jacob Pastou en Aelcke Claes Raedt
k: Dr. Theodorus Bruinsveld / Christina van der Wlburch
huis, hof en distilleerkamer
b: Aelcke Claes Raedt
strekkend tot schuur van Claes Can ad Nieuwestad
steeg van Sasker en Claes Jeppes W met riet gedekte kamer van Sasker Jacobs, kuijper
1607 O Dr Bruinsvelt GC 1607; 21v
v: Saskers Jacobsz. kuiper / Stien Scheltedr.
k: Epe Claesz, metselaar / Feijck Uldrichsdr.
2 kamers onder 1 rieten dak + 7 houtvoeten plaats
v: Saskers Jacobsz. kuiper / Stien Scheltedr.
k: Epe Claesz, metselaar / Feijck Uldrichsdr.
2 kamers onder 1 rieten dak + 7 houtvoeten plaats
W Nieuwe steeg
1608 KC 1608; 218
v: Epe Claesz / Feijck Uldrichsdr.
k: Sasker Jacobsz. kuiper / Stien Scheltedr.
kamer en plaats
naast kamer gekocht door Pouwels Jochumsz. / Steintien Reijnersdr
1608 mandelige muur vankamer gekocht door Sasker Jacobs KC 1609; 221v
v: Epe Claes / Feijck Uldrichsdr.
k: Pouwels Jochumsz. / Steintien Reijnersdr
kamer, hoekhious met 7 houtvoeten plaats
Nieuwesteeg
1608 KC
1694 O De Lust, schilder Z Biense, kistmaker
ee-28 (3642); 280
v: Thomas en Catharina Salverda, erfg. van moeder Catharina Hogenheim
k: Jacobus van Eeck, mr. bakker
W de straat
1694 O Lucas Jacobs, hopman ee-28 (3642); 280v
v: Abraham de Lust, mr. schilder 1/3 & Ds. Nicolaus Alma / Catharina Cingel & Simon Kodde e.a. erfg. Melchior Zuigel verkregen van Catharine Salverda
k: Dr.Allardus Astwarda, adv. HvF
b: Rombartus Salverda
W Allardus Stellingwerff, rentemeester
1696 O Rappels, hellebardier ee-29; 70
v: div. Van der Leij
k: Ork Hettes / IJdtie Bartels
W Nieuwe steeg
1710 nietaangegeven Z Roeloff Roeloffs
ee-32 (3646); 80
v: Ork Hettes / Ytie Bartels
k: Euwe Gerbens / Stijntie Aarnts
W Nieuwe steeg
NO e
1725
351 Aestwarde 125
1724 O Astwerda met mandelig stek N straat
ee-34; 5
v: Susanna Winsemius / Durk van de Leij
k: Roeloff Nauta / Lucke Buma
b: Samuel Cahays
Z Rienck Sipckes
W Andringa, ontvanger
1736 O Georgius Huber ee-37; 19
v: div. erfg. Taecama / Bechius
k: Georgius Huber, burg. LWd
W steeg en erfg. Drenhuisen 351 Aestwarde 125
1739 O erfg. wed. Drenhusens Z Jacob Alberts Rooswinkel c.s. ee-37; 162v
v: Dr. Samuel Aestwarda, adv. HvF
k: Jacob, Petrus en Everhardus Bourboom
1/2 huis
1600 cgls
ZIE LHR IV, 166
W wed. Nauta
ZIE EE-34; 5 (1724)
NOe 1740 351 Knijff 349 wed. burg. Huber 349 / 350wed. burg. Huber 300 348 Stellingwerff 75 347 Aestwarda/Bourboom 144 345/346 Schr. Nauta erfg.
NO e
1749
349 / 350wed. burg. Huber 348 Stellingwerff 1/2 Hulshoff 1/2 347 Aestwarda/Bourboom140 345/346 Schr. Nauta erfg.
NO e
1755
349 juffer Idsinga 348 Stellingwerff 1/2 Hulshuisf 1/2 80 347 Aestwarda/Bourboom 185 345/346 Schr. Nauta erfg.
NO e
1760
349 juffer Idsinga 348 Stellingwerff 1/2 Hulshuisf 1/2 80 347 J, P en E Bourboom 185 345/346 Andeles, Looxma en Buma
1764 O Viglius en Swalue ee-48; 64
v: cur. over erfg. Godschalk van Knijff, grietman Ferwerderadeel
k: Samuel Cahais, keurslijfmaker / Aaltje Eerlig
W Exaltis, koster 349 juffer Idsinga150 348 Stellingwerff 1/2 Hulshuisf 1/2 100 347 J, P en E Bourboom 185 345/346 Andeles, Looxma en Buma
NO e
1765
349 juffer Idsinga150 348 Stellingwerff 1/2 Hulshuisf 1/2 100 347 J, P en E Bourboom 195 345/346 Andeles, Looxma en Buma
NO e
1770
349 juffer Idsinga150 348 erfg. Stellingwerff 1/2 Hulshuisf 1/2 95 347 J, P en E Bourboom 195 345/346 Andeles, Looxma en Buma
NO e
1775
349 juffer Idsinga150 348 erfg. Stellingwerff 1/2 Hulshuisf 1/2 95 347 J, P en E Bourboom 195 345/346 Andeles, Looxma en Buma
NO e
1780
349 juffer Idsinga150 348 erfg. Stellingwerff 1/2 Hulshuisf 1/2 95 347 J, P en E Bourboom 210 345/346 Andeles, Looxma en Buma
1781 ee-51; 19
v: erfg. Bourboom
k: Franciscus Bavius /nots. / Anna Ferwerda
2800 ggls.

◊ Bagijnestraat Zz west

>> begin

Nieuwesteeg
1598 W mr. Tijallingh Thomasz. GC 1598/133
v: Rutger Hettes, mr. timmerman Sibbel Cornelisdr.
k: Sijtze Lawrensz, glazemaker / Rijemme Djorresdr
b: v
huis c.a. 840 gg
O nieuwestraat naar Nieuwestad
1604 W erfg. mr. Tialling Tome ee-4; 164v
v: Sijtse Laurens, glazemaker / Rijeme Diorredr.
k: Jan Jacobsz / Dijauw Douwedr
b : Centius Lollez & Bauck Jans
O Nijestraat

◊ Bagijnestraat Nz oost

>> begin

1598 W? mr. Doeco Wijaerda Raad HvF ee-3; 145
v: Hil van Roorda, wed. Dr. Petrus Moll
k: Michijel Swart, herbergier / Grijet Bottedr.
1/2 huis en plaats c.a. Sneeck
362 gg
O vm kerk

◊ Beijerstraat Oz

>> begin

de tempel van Salomo [Tourville / pruikmaker] [de hellebaardier] de vergulde Koffer
de vijf rode Kruisen
A 662 A 661 A 660 A 659 A 658
10 8 6 4 2
Jacob Mathijsz Pb 1590 f 284
v: Machtelt Gijsbertsdr wed. v. Peter Douwes
k: Gosse Henricxz, oude kleerkoper / Neeltien Jansdr
2 kamers onder een dak
straat naar de Kleine Hoogstraat
erfg. van Jacob Mathijsz strekkende tot de kamer van Jan Hendricxz, roermaker
(zie Kleine Hoogstraat Wz) GC 1600 f 18 v
v: Goossen Hendricxz van Dam , boekverkoper / Neeltien Jansdr, vroedvrouw
k: Hans de Clercq de Jonge, schilder / Elisabeth Willem Bordeijnsdr
de vijff roode Cruijssen
steeg naar de Cleijne Hoogstrate
Rentemeester Jelger van Feitzema GC 1609 f 160
v: Keimpe Jeltesz / Helena Feddesdr van Beitinga
k: Coert Ottisz / Reinnu Wilcke dr
Jacob Mathijs
steeg
Rentemeester Jelger van Feitzma
GC 1615 f 196
v: Coert Ottesz, snijder / Reinu Wilcke/Uilcke dr
k: Jaques van Vleuten
Jacob Mathijsz
wed. en erfg. van Jacques Jacques Fluijter GC 1618 f 19 v
Pouwels Thonisz / Taetie Jansdr en Jantien Jacobsdr wed. Gosse Teackes Mockema
k: Jurrien Harmens / Jantien Andriesdr Bleckma
erfg van Hans de Clerq d' jonge
steeg
Jelger van Feitsma
GC 1618 f 213
v: Geertruit Cornelisdr /wed Jaques van Vleuten
k: Jelger van Feitsma
Jacob Mathijsz
steeg
Feitzma
GC 1620 f 216 v
v: Jelger van Feitsma
k: Bey Lourensdr wed. van Jan Hendrix
bew. Daniel de Bloem
Jurrien Harmens
schuur en plaats van Dr. Andreae GC 1629 (3625) f 220v
v: Jan Willems Dicky, sajetbreider / Pouwels Gerbensdr
k: Gerben Pijtersz, mr. snijder / Marij Jansdr
Laurens
Ben Lourensdr GC 1621 f 36 v
v: Jurrien Harmensz van Wellinckhoff, helbardier / Jantien Andriesdr Bleckma
k: Henrick van Marssum, apotheker / Jantien Benedicti
bew. Fokel Tiara
nieuw huis
erfg. van Hans de Clerq de Jonge
(1624 trouwen Tanneke Hansdr Clerq en Lourents Beerns, coffermaker, geb. te Middelburg)
erfg. v. Ben Laurents GC 1634 f 68
v: Hendrick van Marssum / Jantie Benedictie
k: Jan Hansz Botterwegh, hellebaardier / Freeckien Doedesdr
Laurents Beerns, coffermaker
Gerben Pijters, mr. snider Jan Claix en steeg ten N GC 1644 f 153
v: Jan Sipkesz, schoemakersgezel
k: Jan Hansen Botterwech, hellebardier / Freeckien Doedes
1/2 huis bew. Claes Claesen, mr. schoenmaker
Jan Hansen Botterwech, hellebardier / Freeckien Doedes
1672 ee-25; 158
v: Pijter Gerbrants, mr. kleermaker & uitdrager
k: Ype Eelckes, mr. kleermaker
Salomons Tempel
1673 & 1674 N erfg. Andree dd-11; 76 / ee-25; 158 en 173
v: Ype Eelckes / Pijter Gerbrants
k: Bouwe Jacobs Raepsvelt, mr. passementwerker
Salomons tempel
Z nots. Bentingh
N erfg. Andree ee-27; 56v
v: Marijtie Willems, wed. Bouwe Jacobs Raepsvelt
k: Hans Pieters, koetsier / Catharina Martens
Z nots. Bentingh
O en N Maritie Buwes GC 1685 (3641); 155
v: Lourens Lourens, mr. schoenmaker / Janneke Claeses van Bergen Henegouwen
IJpe Claeses Rijsvelt, mr. kleermaker / Catharina van Huet
de vergulde koffer
Z straat
Hr. Unckel Marijke Botterwegh O GC 1708; 6
v: Brechtie en Ids Rispens
k: Huber van Jever
bew: verkopers
secretaris Joannes Benting
N Hubert van Severen GC 1710; 54
v: Johannes Benting
k: Rutger Jan Ophuisen / Attje Jeroens
Z Frederikus Botterweg
U.A. van Burmania Marijke Butterwegh O GC 1718; 122v
v: Hubert van Jeveren [1713 geh. met Marighe Bitter]
k: Ysabella Wiltiana van Stockers
schepen Ophuisen
n.a. [lok. Kleine Hoogstraat GC 1759; 30] GC 1722 f 313
v: Johannis Posthumus / Wendeltie Tiberij
k: Evert de Haes / Marige Witter
n.a.
U.A. van Burmania Renicus Acama of diens moeder O GC 1735; 142
v: Gertie Adema, echtgenote v. Wijbrandus Elgersma
k: Bartholomeus Tourville
Ophuisen
Tourville [lok. Kleine Hoogstraat GC 1743;75] wed. Gellius Brouwerus O GC 1736; 30
v: Draaksma, wed. Ophuisen en erfg. O
k: Bruin Jeltes, schilder / Grietie Hendriks
vrouw Nijkerk
De Bruin schepen Smeding O GC 1737; 50
v: Ds. Fredericus Botterweg / Johanna Botterwegh, wed. Nijkerk
k: Evert de Haas / Maria Witter
bew. Arent van Rijssel, mr. knoopmaker
Evert de Haas / Maria Witter
(stal van) U.A. van Burmania wed. v. Sijmon Bruininga O GC 1749; 129
v: tvv erfg, Bartholomeus Tourville, pruikmaker
k: Elias David Pinard, chirurgus
Bruin Jeltes
Johan Marcus Brand, kamerbehanger GC 1753; 20
v: Bruin Jeltes Ritsma
k: Johannes Peijsing, gepensioneerd vaandrig / Gertie Schutting
bew: Nachenan Levij
Evert de Haas, mr. schoenmaker
erfg. van Evert de Haas Sijbren Jorna O GC 1775; 116v
v: erfg. van Evert de Haas
k: L. van Berg, mr. kleermaker / Marigje Peereboom
Muggesteeg
vaandrig Pruising Sijbren Jorna O GC 1775 121v
v: erfg. van Evert de Haas
k: Johannes Dominicus, mr. schoenmaker / Johanna Maria v.d. Velde
L. en Z. van den Berg
Jan de Goei, mr. schoenmaker Ferwerda mr. bakker O GC 1793; 126v
v: wed. en andere erfg. van Lodewijk van den Berg, mr. kleermaker
k: Jan Willem Schratenbach van Burmania
Muggesteeg
E. de Wendt N. v.d. Geest O GC 1794; 164v
v: erfg. v. IJtske Busch, wed. Pinart
k: Joseph Philippus, koopman / Branca Emanuels
erfg. v. wed. Pruising
De Wendt O GC 1804; 103
v: Branca Emmanuels, wed. v. Joseph Philips
k: Adam Aarons / Kaatje Adams Levij
erfg. v. wed. Buising
Jan de Goeij Ferwerda, bakker O GC 1805; 27v
v: Jan Willem Schratenbach van Burmania
k: Thomas Roukes / Martha Vast
Muggesteeg
wed. Roosma
[akte noemt dit belender Zuid!]
Otto Achronius O GC 1806; 80
v: Johannes Dominicus / Maria Cornelia v.d. Velde
k: Johannes Vinken / Helena Sprecher
Roukes
[akte noemt dit belender Noord!]
A 662 A 661 A 660 A 659 A 658

◊ Beijerstraat Wz

>> begin

1591 N Lourens, glasmaker KC 1591; 3
v: Jan Jacobsz, vleeshouwer
k: Wijbe Lijwesz / Wilske Jansdr
Z Gasthuissteeg
1593 OSAG II p. 951
v: Biucke van Camminga, wed. Goffe van Aebinga
k: SAG
grondpacht van Laurens Feijkens, glasmaker
OSAG II p. 951
v: Biucke van Camminga, wed. Goffe van Aebinga
k: SAG
grondpacht van Wibe Lijewes, metselaar, kamer staande achter het huis van de stadhouder
1593 grondpacht uit drie kamers
2 kamers naast die van Wijbe L noordelijkste behoort Laurens F.
Wibe Lijewes
1595 N erfg. Laurens, glasmaker & Hans Witmond GC 1596; 73v
v: Wijbe Liewes, metselaar/ Wilsck Jansdr
k: Sijbe Dirxz / Jantien Jansdr
Z Gasthuissteeg
1596 N Anne Laurens dd-3; 69
v: Hans van Witmond / Both Pietersdr
k: Aernt Hansez / Marij Fransedr.
kamer [GC1596/58v gekocht van Jan Jacobsz]
Z Sibe Dirckz Jantien Jansdr
1596 N Anne Laurensdr. dd-3; 70
v: Aernt Hansez / Marij Fransedr.
k: Sibe Dirckxz / Jantien Jansdr
kamer
Z Sibe Dirckz Jantien Jansdr
1609 N Anna Laurens ee-5; 165
v:: Sibe Dirckxz / Jantien Jansdr
k: Hendrick Claesz, proclamant / Neel Albertsdr
Z Gasthuissteeg
GC 1598 /144
1612 N kamer van het gasthuis ee-7; 12v
v: Marten Gerritszn. Haan, snijder / Beli Meinsesdr
k: Jan Assies, bakker / Rixt Tierxxdr
nieuw dwarshuis
10 st en 7 p gp kp 698 ggls
Z Rompcke Greolts
zie GC1609/220

◊ Berlikumermarkt

>> begin

UNIABUURT OUDE OOSTERSTRAAT
2005
1878 21 19 17 15 13
1832 B 731 B 727
1806 280 281 282 283 284
1577 Z Job Joostez dd-1 (3562); p. 156
v: Willem Claasdr / Pieter Pietersz
k: Paulus Jellez / Jets Wdedr [= Udedr]
Hanenbergh
N Mr. Foeke Rommartsz, adv. HvF
1594 Z Jets Pouwelsdr
Haneborch
ee-3; 38v
v: Mr. Focco Rommerts
k: Albert Evertsz Boner / Jaij Dirxdr
strekt tot [Ossekop]
N Bartolt Van Gotha
1607 Z nieuwe straat ee-5; 12v zie ook 24v
v: Hendrick Pouwelsz / Aeltie Addesdr
k: Arien Willems, glazemaker / Elisabet Gerrijtsdr
hoekhuis strekk. tot huis van Arien, metselaar
N Hanenborgh
b: Hendrick Gerrits
1611 Z nieuwe straat ee-6; 135
v: Arien Willems, glazemaker / Elisabet Gerrijtsdr
k: Henrick Gerrijtsz, bouwmeester / Rints Jellesdr
N Hanenborgh
b: kopers
1630 Z Dr. Joannes Saackema [Saeckma] ee-12 (3612); 84v
v: A.F. Gabbema / Auckje Hillebrants & Dirck Alberts / Hylck Hillema
k: Mr. Joannis Lautenbach, chirurgijn / Antie Innes
huis bij Peperstraatspijp met loods uitgaande in de Oosterstraat
gekocht van Grietie Bartel van Gothadr. wed. mr. Jacob Jans
N erfg. van Belij, mr. Hendrix wed.
1632 Z straat ee-12; 190
v: Hendrick Gerrijts Hanenburgh / Rintscke Jellesdr
k: Sake Berents, mr. kleermaker / Lijsbet Clasesdr
oud huis
Klein Hanenburg en ledige plaats ten Z
N groot huis
Hanenburg
1632 N Saacke Beernts ee-12; 136v
v: Hendrick Gerrijts Hanenburgh / Rintscke Jellesdr
k: Abbe Tijaerts / Brechtie Cornelisdr & Idts Abbes Siouck Ripperts
Hanenburg, doorgaand huis
N Saackma [Saeckma]
b: Lou Ruijrdts
1642 Z straat ee-15; 93v
v: Saecke Beernts, mr. kleermaker / Lijsbet Clases
k: Sijtske Johannes, wed. Jan Douwes 1/2 & Siurt Ates, mr. steenhouwer / Jaepcke Jansdr
Klein Hanenburg en ledige plaats
N Hanenburg, Abbe Tiaerdt c.s.
1670 Z Sioerd Ates Haackma ee-25 (3639); 93
v: Dr. Phocaeus Siersma adv. HvF / Anna Abbedr
k: Horatius Jellema
Hanenburg
N Horatius Wigeri
1677 Z straat W straat
ee-26 (3640); 50
v: Sioerd Aetes Haackma, oud schepen / Japke Jans van der Snoek
k: Homerus Sijlvius, vroedsman en Johannes Silvius
b: verkopers
O Egbert, kleermaker
N Horatius Jellema
GC 1681/1
1744 Z straat O kinderen van Hoek, hopman
ee-39; 21
v: Johannes Bouritius, Ate Scheverstein, Geertie Scheverstein
k: Harmanus Jongers / Riemke Adema
3/4 Hanenburg
b: kopers
W straat
N erfg. Reiding
1764 Z en O oud-secr. M.R.A. van Wijckel ee-44; 48
v: Hylke Stienstra, mr. timmerman
k: J. de Boser
fiche slecht leesbaar, akte geeft beschrijving
N mons. Raads
1766 o Wijkel en Gosse Oedses
ee-45; 17
v: erfg. Jan Wijbes Reiding med. dr.
k. Harmanus Jongers / Riemke Adema
Hanenburg
akte bevat beschrijving
N Wijkel
1777 Z en O secr. M.R.A. van Wijckel ee-49; 84
v: Jan de Boser
k: Tjitske Tjeerds, wed. P. Reisma
b: v
N mr. schoenmaker Raadt
Ke
1789
24 Pieter Wierstra
[bij de Ossekop]
23 Nicolaas Tresling 22 Harmens Jongers 21 Eijsinga, grietman
b: zelf
20 wed. Reitsma 19 J. Oosterhuis
1808 C Klb 280 e.b. Jan Schaaf 180 281 e.b. H. Jongers 120 282 e Eijsinga, oud-grietman
b Hellema 450
283 doorgehaald120 284 e b J. Oosterhuis 120

◊ Bij de Galileërkerk

>> begin

DRIEKRAMERSTEEG
2005
1878
1832
1806
1720 Z Nijsten DVHvF 30; 165
v: tvv erfg. Lijsbeth Gaar(r)sma
k: Oene Siouckes
b: Tiaeerd IJfkes, mr. bakker
2 gekroonde Schotels
O achteruitgang gemeenschappelijke bleek
N Pier Cornelis
1730 Z wed. Dirk Jansen ee-35; 210
v: tvv Casparus van Reeuwen
k: Obbe Fongers, mr. kleermaker / Sara Floris
N wed. rentmr. Tadema
1739 Z Fockesteeg ee-37; 172
v: tvv IJnske Fransen, wed. Dirk Jansen
k: Petrus Dortsman, oud-burger hopman
n: Dirk Nijhoff
O Dortsman
N Obbe Fongers
1740 Z wed. rentmr. Tadema
erfd. Pijter Heixan / Harmen Harckes
W straat
ee-38; 12
v: S. en J. van Nijsten
k: Jan Tjommes Wijngaarden, oud-schepen
Tweebaksmarkt bij G. kerk
N wed. Oene Sjoukes
1744 Z Dirk Nieuwhoff, mr. koperslager
ee-39; 27
v: Obbe Fongers / Sara Floris
k: Willem Ruitenbach, mr. timmerman
O Dortsman, hopman
N wed. rentmr. Tadema
1754 Z Willem Ruitenbach W straat
ee-41; 111
v: div. Tadema's
k: Francis Vertomme
O gemeenschappelijke bleek
N Wijngaarden, oud schepen

◊ bij de Munt

>> begin

47 49
1588 n.a. ee-2; 96v
v: Eijlert Meijnertsz. / Sijckien Brandeburgs
k: Epo van Boitzma / Rientze Aesgema
b: k
huis, 2 kamers en plaatsenbij 't Herenhoff, met de plaats achter Derck leertouwers huis
26 cg gp, 800 gg
Z houten staketting
1593 N gewezen vaart en munt O straat
ee-3; 9v
v: Jan Jansz. / Geert Cornelisdr.
k: Jan Monclaij, sajetbreider / Bawck Jansdr.
hof en stakettingen c.a. in 't herenhoff
W hof van Dr. Severinus, med.
Z Jarich Gerrijtsz
1594 N Jan Jansz. in de Podt ee-3; 32
v: Jan Pietersz. proviandmr. / Tijam Meijnertsdr.
k: Jarich Gerrijtsz. [Knijff] / Trijncke Jacob Lautenbachsdr.
o: huis, behalve de door Wtze Riemersz. bebouwde plaats ten Z l: in de gewezen Herenhoff. gp: 12½ cg p: 667 gg. 14 st. opm. afkomstig van Wtze Riemersz.
Z Eijlert Meijnertsz
1595 N een vaart van het bolwerk
zie Sems
ee-3; 54v /KC 1595; 50v
v: Jan Monclay / Bauck Jansdr.
k: Dirck Jansz. /Trijn Gerbrantsdr.
ledige plaats in het Heerenhof
strekk. tot de water deurstijl
Z Jarich Gerrijtsz.
1595 N Wtze Riemersz. ee-3; 63
v: Eijlert Meijnertsz.
k: Jan Jansz. zwaardveger
huis, kamer en plaats aan 't Heerenhoff
gp 3 gg
504 1/2 gg
Z verkoper
b: Sijmon Siercxz. mesker
1595 N Dirck Jansz. in de blaauwe Croonen
en het diep
NB 3 bl. kronen is O Oosterstraat hoek Herestraat
ee-3; 55v
v: Bauck Jans, wed. Jan Monclay, nu echtgenote van Pieter Jansz.
k: Jaarich Gerrijtsz. Knijff / Trijncke Jacob Lautenbach
ledige plaats gekocht van Jan Jansz. in de blauwe pot
omtrent de Munt, strekk. van het water tot de straat
Z kopers
1597 N Jarich Gerrijtsz. Knijff O verkoper
ee-3; 113v
v: Jarich Gerrijtsz. Knijff
k: Taacke Michielsz / Jelcke Scheltesdr Oosterwal
b: k
omtrent de Munte a.d. OZ van het diep
Z Wtze Riemers, metselaar
SGR KE 56 Do Reen b
Jan Harmens in Pot e
4
57 Tijaert Gaebes e/b 3 58 Jaerg Knief e/b 7 59 Roeloff Sijmens, stadbode
b; Maijcke in Sleutelle e
3
60 Tacke Machgijelse/b 3 61 Wijtse Rijmers, metseler e/b
3
62 Aernt Eevarts b
Eijlert Meijnerts e
3
63 Acht Epes b
Eijlert Meijnerts e
1
64 Dije Sijpckes b
Botsma tot Wirdum e
2
1613 N Tiaerdt Gabbes
zie GC 1604/168
GC 1613; 70v
v: Jarich Gerrijtsz. Knijff
k: Michel Haghe / Johanna Felge
b: Rieme Galama
huis met hof en poort en achteruitgang, belent hof van Eijlert Meijnerts
Z erfg. Taeco Michiels
1626 N 't gemene diep besiden de Munte ee-11; 26
v: Lampcke Gerrijtsdr, wed. Tiaerd Gabbes
k: Theotardi Agricola, deurwaarder GS / Frouck Lamberts
bij de munt a.d. brug
800 gg
Z erfg. Michiel Hage
1630 n.a. GC 1630 / 94
v: Hester Hage
k: Gualterus Gualteri
1/2 huis (k heeft andere helft geërfd) bij de Munt
n.a.
1630 GC 1630/14
1635 N Wtze Riemersz. ee-13; 105
v: Hendrik Meijer, deurwaarder GS / Jeltie Willemsdr.
k: Douwe Claix, klerk GS / Hilke Hardomans
2243 gg
bij de munt en oosterstraatspijp
Z steeg en Jr. Bootsma
1638 N Jan Pieters ee-14; 49v
v: Griet Gerrijts, wed. Oedse Riemers
k: Douwe Claix, klerk GS / Hilke Hardomans
3 gg / 750 gg
bij de munt en oosterstraatspijp
Z kopers Douwe Claix / Hiltie Hardomans
1642 N vaart ee-15; 97
v: Antie & Adriaentie Tiaerdts Agricola
k: Gualterus Gualteri, ontv. gen v.d. kloostergoederen
huis, plaats c.a. a.d. Muntpijp
Z en O koper

◊ Bij de Put onbekend (nabij Jacobijnerkerk)

>> begin

1615 O Luijtien Ariensz ee-8; 54
v: Dirck Heinsz, mr. goudsmid
k: Jan Reiners, timmerman / Hill Folckertsz
huis, plaats en loods en gebruik steeg
Bij de Put omtrent de Jac. kerk
W Zoete Naam Jezusgilde
1621 O steeg ee-10 (3624); 15v
v: Luijtien Ariensz / Anne Mets
k: Hero Intses, mr. kistenmaker / Tiertie Reijners
W Jan Reiners
1622 ee-10; 80v
1622 O steeg ee-10; 56v
v: Maritien Thonisdr., wed. Willem Reiners e.a. erfg. Willem Reijners
k: Jacob Thomas Beijma, klerk GS
W Jan Reiners
1625 O Jacob Beima ee-11; 1
v: Jan Reiners; mr. timmerman / Hil Folckerts
k: Zoete Name Jezusgilde
huis, plaats en loods en gebruik steeg
Bij de Put omtrent de Jac. kerk
excl. het uithangende bord
W Zoete Naam Jezusgilde

◊ Bij de Put ZWz

>> begin

het Schip
17 15 13 11 9 7 5 3 1 speelmansstraat
1806 I 243 I 244 I 245 I 246 I 247 I 248 I 249 I 250 I 251
1632 W "gemeene gang oplopende nae Jacobiner kercke" ee-12; 232v
v: Japke Claesdr / Abraham Willems, mr. schilder in Dokkum als erfg. van Jantien Claesis / Claas Douwes
k: Obbe Claas, mr. goudsmid / Aafke Jans
huis op noordhoek Speelmansstraat
O Speelmansstraat
1637 W "gemeene gang oplopende nae Jacobiner kercke" ee-14; 175
v: Obbe Claas, mr. goudsmid / Aafke Jans
k: Jan Jansz., mr. glasmaker
huis op noordhoek Speelmansstraat
O Speelmansstraat
1649 W wijlen wed van Arent Fockes
b: Jan Gabriels
ee-18; 121v
v: Broer Heeres / Meinske Meinses
k: Tiepcke Douwes, mr. steenhouwer / Trijntie Jansdr
b: verkopers
O Martinus Lauerman
1670 W erfg. Tiepcke Douwes ff-15; 152
v: curatoren boedel Hobbe Sijmons en Sijmon Sijmons
k: Casper Boom / Doedtie Jans
1/4 huis
Z Claeske Douwes
[kleindochter van Claas Douwes? ee-12/232]
1675 W erfg. Focke Aernts ff-16; 61
v: Impckien Hoitema, wed. Gerrit IJpes
k: Catharina Joris, wed. Jan Jacobs
b: Francois Exzaltus, vaandrig
1/4 huis rest behoort erfg. van Evert Tieskes
O Sijmon Joannes
1676 ee-26; 21
v: Claeske Douwes, wed. Gerrijt Adses, grootschipper
k: Imck Jans, wed. Bol
b: Sijbe Douwes, mr. kleermaker
nieuw huis, veel erdienstbaarheden
zie GC 1678/82
1692 W N.N. ee-28; 197
v: Imckien Jans, wed. Jan Tonis de Bol
k: Frans Block, koopman / Anneke van Aelst
O Pieter Sijbrens mr. bakker
1686 GC 1686/204
1686 W schepen Wijbinga GC 1686; 192
v: Jilles Jilles Hillinga
k: Thomas Pieters
1693 ff-19; 85
v: Catharina Joris, wed. Jan Jacobs
k: Sijmon Clasen Bronckhorst / Doutien Ruijrdts
1/4 huis
verder onleesbaar
1697 W koper ff-20; 119
v: Wijtske Lieuwes & Jetske Sijtses
k: Sijmon Clasen Bronckhorst, koopman
n: Frans Block
2 keer 1/12 huis
b: Andries Willems
O Frans Block
1701 GC 1701/188
1704 W de heer Harinxsma GC 1704; 88
v: Hendrickjen Wijbinga, erfg. van Egbertus Wijbinga en div. Scheverstein
k: Jurian Hansen Germeraat / Elske Sipkes
O Thomas Pieters
1706 W verkopers c.s. ee-31; 146
v: Frans Blocq, koopman / Anneke Cornelis van Aelst
k: Dr. Bernardus Swalue, adv. HvF
b: beneden Jasper Ras, mr. chirurgijn
O Pieter Gerbens, mr. bakker
1711 W wed. en erfg. v. Simon Clasen Bronckhorst ee-32; 95
v: Dr. Bernardus Swalue, adv. HvF / Hester de Lespiere
k: Marten Nauta, koopman / Antie Piebes
b: kopers
O Pieter Gerbens, mr. bakker
1725 W wed. en erfg.Bronckhorst ff-26; 150
v: Marten Nauta, schipper en koopman / Antie Pijbes
k: Christiaan van Fuggen / Elisabeth Roth
b: Hendrik van der Haar, trompetter vd Guarde du Corps
O en Z Abraham Lolckama
1725 W klein huis
Feugen
ee-34; 48
v: Marten Nauta, beurtschipper op Amsterdam / Antie Pietters
k: Abraham Lolckama / Wijtske Ladenius
b: beneden De Vrij, vergulder & boven juffr. De Roche
O en Z wed en erfg. Bruinings
1730 GC 1730; 157
v: Elske Sipkes, wed. Jurjen Germeraat en andere erfg. Germeraat
k: Rixt van Andree, wed. van Haren
1805 GC 1805; 60
v: Suringar
k: Gem. Lwd
O wed. Boelens
KFLB 1806 wed. Beizeit Rinse Simler wed. Jonker & Anne Scheverstein Thomas Roukes c.s. I Grabteck? I.C. Wijck erv. Hendrik de Bos
kad
1832
A 336 Stad Lwd
stadsschool
A 374 A.J. Posthuma A 375 H.J. Beizeit
onderwijzer
huis erf en bleek
A 376 H.J. Beizeit
school
A 377 J. Proost
boekverkoper

◊ Bij de Put Zz

>> begin

1702 erfg. Douwe Saeckes O Claes Willems, slotmaker
zie ee-28; 32v 1688 ee-31; 19
v: erfg. Willem Willems sr.
k: Rinske Willems Hogeveen, wed. Wibrandus Heems
Z Slotmakersstraat
1713 N erfg. Douwe Sakes O Claes Willems, slotmaker
ee-32; 160v
v: Rinske Willems Hogeveen, wed. Wibrandus Heems
k: Johan ten Post / Judith de Geis [Gijs]
Z Slotmakersstraat

◊ blanco dossier

>> begin


◊ blauwe Hand (Voorstreek Oz ten N van 't Vliet)

>> begin

2005
1878
1832
1806
1586 W Barber Oeges dd-2; 115
v: Johannes Gerrijtsz, pelser / Fokel Petersdr
k: Jacob Wijgersz / Trijn Haijedr
kamer met vrije grond en gebruik van steeg
op de Hoeck bij de blauwe Hand
O Frans Friesckes
1587 W Barber Oeges dd-2; 183
v: Jacob Wijgersz / Trijn Haijedr
k: Aijts Gossedr
kamer met vrije grond en gebruik van steeg
op de Hoeck bij de blauwe Hand
O Frans Friesckes

◊ blauwe Hemeltje (aan de stadssingel?)

>> begin

2005
1878
1832
1806
1778 Naastligger verkoper ff-38; 122
v: Nicolaas Reneman
k: Pijter van Wijk, timmermansknecht / Grijtie Tijmens
b: wed. Hendrik Jacobs
2 kamers a. d. Stadssingel
het blauwe Hemeltje
naastligger dhr. Lamaire
1781 naastligger Reneman ff-39; 35
v: Pijter van Wijk, timmermansknecht / Grijtie Tijmens
k: Louis Le Maire, schepen
2 af te breken kamers a. d. Stadssingel
het blauwe Hemeltje
naastligger dhr. Le Maire

◊ Blokhuisplein

>> begin

1618 ee-9; 173
v: Hans Ridder
k: Jacob Roeloffs, slotmaker
1698 Z wed. Abraham Savoije
naast
de drie Kayen
ff-20; 198
v: Johannes Adema, mr. chirurgijn
k: Claes Claesen Fonck, mr. slotmaker
N Sibrandus Richeus
1714 n.a. ee-33; 2
v: Marijke Antonides, wed. Savoij
k: Ype Wijngaerden / Antie Jans
b: Pieter Tjeerds Cabbeljauw
de drie Sleutels
n.a.
1744 ee-39; 33
v: HendrikWijngaerden / Rebecca Hesling
b:Johan Emanuel Dispelius, bode
de drie Sleutels

◊ Blokhuissteeg

>> begin

ff-31; 182 ee-45; 22
1774 W gloppe Z erfg. Doeke Tijmens
ff-37; 127
v: Aaltie Gosses, wed. Jan Sluiter, mr. kleermaker
k: Caspar Pieters, timmerman / Dieuwke Geerts
het Hooghuis
O Coenraad Wolvega c.s.
1779 W erfg. Doeke Tijmens N de straat
ee-50; 100
v: tvv Caspar Pieters / Dieuwke Geerts
k: Age Pettinga / Johanna Backenius
het Hooghuis
O Coenraad Wolvega c.s.
1783 W gloppe N de straat
ff-40; 24v
v: Johanna Bekkerus, wed. Age Pettinga
k: Coert Wijgers, mr. zadelmaker
het Hooghuis
ZH Feenstra
O wed. B. v.d. Wal

◊ Bollemanssteeg Oz voor 1606

>> begin

1602 strekkend tot dwarssteeg O Michel Suart en Griet Bottedr. ee-4; 79v
v: Helena v. Siccama, wed.
Duco Wijaarda raad ord. HvF k: Jaacques Balbian, wonende te Delft
huis, hof, bepoting en beplanting + 4 cg uit de twee kamer ten nw van dit huis
2060gg, gp 23gg 9 /2 st. tbv staduit kerkopkomsten
1604 N kamer van Abraham Dauidts ff-3 (3681); 24v
v: Sicke Karstesz., mesmaker / Duyff Jansdr.
k: Jan Thomasz./ Rins Foppedr.wonend op Ameland
kamer
gp 3 gg 7 st.aan Balbian
92 gg
koopbrief 23 aug. 1603
z
kamer van Jaques Balbian
1604 O Aucke Piers ff-3; 207
v: Pheije Aetes / Hijlck Haringsdr
k: Taco Gerrolts
seeckere camer sijnde een woninge groot + de helft van het bleekveld ende plaats achter deze en de woning van v
b: k
1 fl. in de aanbreng, 4 cg gp
75 gg
W Pheije Aetes, v
1605 N Jacob timmerman ff-3 (3681); 49v
v: Otte Ottes, burger en metselaar / Meijns Hettesdr.
k: Hendrick Jansz. opperman / Trijn Geritsdr.
nieuwgebouwde kamer
gp 3 gg 7 st. 95 gg
koopbrief 28 april 1604
Z Abraham Dauidts
1605 N Otte Ottes
ff-3; 68v
v: Abraham Dauidts / Auck Freercxdr
k: Sicke Carstes / Duijff Jansdr.
kamer gp 3 gg 1 oort
87 gg
27 febr. 1605
Z Jan schoenmaker
1606 N Trijn Aenes ff-3; 78v
v: Alijt Beernts, wed. Beernt Dirxz
k: mr. Isbrandt Jeronimiz, chirurgijn / Elscke Tonisdr.
met rode pannen gedekte kamer
50 gg gp 50 st.
Z Aucke Piers
SGR NOe
1606
141 Gerlof Jans 5 1/2 140 Heere Dekema 1/2 139 Rixst Douues 1 138 Heert Piers 1 137 Stoffel Piters 1 136 mr. Isbrand 1/2 135 Auke Piers 1 134 Take Gerrolts 1 133 Feije Athes 1 132 Piter Jansz 1 131 Sibrich Laurens 1 130 Henric Jans 1 129 Sicke Carstes 1 128 Jan Thomas 1
1608 N Henrick Jans ff-3 (3681); 170
v: Sicke Carstes/ Duiff Jansdr
k: Ds. Olphardus Belida / Griet Johannesdr
nieuwe kamer
110 gg
Z Jan Thomas
1609 O kamer door zuster Jantien bewoond KC 1609; 225
v: mr. Isbrant Jeronimij chirurgijn / Elske Thonisdr
k: Here Bauckes / Trijn Lammerts
camer met ledige plaats daarachter
gp 50 st
1611 O kamer door Impck Dircx bewoond ee-9; 72v
v: Heere Bauckes, timmerman / Trijn Lambertsdr
k: Taco Gerrolts
kamer met ledige plaats daarachter
gp 50 st.
W Auke Piers
1611 N kamer van Abraham Dauidts
[zie boven]
ff-4; 72
v: Jan Thomasz, schoenmaker / Rints Foppedr
k: Ida Claesdr, wed. Wulcke Harmens
gp 3 gg 7 st te betalen aan Balbian
100 gg
Z kamer van Jaques Balbian
1612 N Henrick Jans ff-4; 112
v: Olphardus Belida / Griet Jochemsdr
k: Peter Alberts / Gerbrich Jans
gp 3 gg 7st
125gg

◊ Bollemanssteeg Oz

>> begin

C 592 C 591 C 590 C 589 C 588 C 587
F 305 F 306 F 307 F 308 F 308a F 309
1602 strekkend van B.straat tot dwarssteeg O Michel Suart en Griet Bottedr. ee-4; 79v
v: Helena v. Siccama, wed.
Duco Wijaarda raad ord. HvF k: Jaacques Balbian, wonende te Delft
huis, hof, bepoting en beplanting in de Bagijnestraat + 4 cg uit de twee kamers ten nw van dit huis
2060gg, gp23gg 9 /2 st. tbv staduit kerkopkomsten
W Bollemanssteeg
1604 N kamer van Abraham Dauidts ff-3 (3681); 24v
v: Sicke Karstesz., mesmaker / Duyff Jansdr.
k: Jan Thomasz./ Rins Foppedr. wonend op Ameland
kamer
gp 3 gg 7 st. aan Balbian
92 gg
koopbrief 23 aug. 1603
Z kamer van Jaques Balbian
1605 N Jacob timmerman ff-3 (3681); 49v
v: Otte Ottes, burger en metselaar / Meijns Hettesdr.
k: Hendrick Jansz. opperman / Trijn Geritsdr.
nieuwgebouwde kamer
gp 3 gg 7 st. 95 gg
koopbrief 28 april 1604
Z Abraham Dauidts
1605 N Otte Ottes
ff-3; 68v
v: Abraham Dauidts / Auck Freercxdr
k: Sicke Carstes / Duijff Jansdr.
kamer gp 3 gg 1 oort
87 gg
27 febr. 1605
Z Jan schoenmaker
SGR NOe
1606
141 Gerlof Jans 5 1/2 140 Heere Dekema 1/2 139 Rixst Douues 1 138 Heert Piers 1 137 Stoffel Piters 1 136 mr. Isbrand 1/2 135 Auke Piers 1 134 Take Gerrolts 1 133 Feije Athes 1 132 Piter Jansz 1 131 Sibrich Laurens 1 130 Henric Jans 1 129 Sicke Carstes 1 128 Jan Thomas 1
1608 N Henrick Jans ff-3 (3681); 170
v: Sicke Carstes/ Duiff Jansdr
k: Ds. Olphardus Belida / Griet Johannesdr
nieuwe kamer
110 gg
Z Jan Thomas
1609 O Aucke Piers ws Brouwhuis, zie geestelijke rek 1609 M 384 ff-3; 207
v: Pheije Aetes / Hijlck Haringsdr
k: Taco Gerrolts
seeckere camer sijnde een woninge groot + de helft van het bleekveld ende plaats achter deze en de woning van v
b: k
1 fl. in de aanbreng, 4 cg gp
75 gg
W Pheije Aetes, v
1611 N kamer van Abraham Dauidts
[zie boven]
ff-4; 72
v: Jan Thomasz, schoenmaker / Rints Foppedr
k: Ida Claesdr, wed. Wulcke Harmens
gp 3 gg 7 st te betalen aan Balbian
100 gg
Z kamer van Jaques Balbian
1612 N Henrick Jans ff-4 (3682); 112
v: Olphardus Belida / Griet Jochemsdr
k: Peter Alberts / Gerbrich Jans
gp 3 gg 7st
125gg
1616 ff-5: 105v
v: Gerrijt Henrix, als hoofddiaken der armen
k: Here Bauckes, timmerman / Rieme Clasedr
b: w. Sijts Alberts, wed. Rompke Reileffs
hoekkamer op het hof van de Lombard
gp 22 st.kp 126 gg
naast Hendrik snijder
1622 O huidige Lombard
Singels no 318d
v: crediteuren Balbiaen
k: Ernest van Donia, grietman
W Bollemansstraete, strekkend van de Bagijnestraat tot achter aan de camers
1624 Singels no 326 fiche 73 20-05-1624
v: stad Leeuwarden
k: Claas Henrixz, proclamant / Willemke Govertsdr
naast de poort van de nieuwe Latijnse school
1625 N Sijts Buuis ee-10; 212v
v: Agge Wijbes / Maaike Johannesdr
k: Binnert Binnerts, koopman / Marij Harmensdr.
nieuwe woninge ende hovinghe ofte plaats
581 gg
Z wed. en erfg. van Claas Hendrixz, proclament
1625 N Binnert Binnerts, schoenlapper Certificaatboek1621-1646 197
v: Willemke Goverts, wed. Claas Henrix
k: Jan Jansen van Rosendal hellebardier / Hiltie Dirx
nieuwe woning en plaats
vrij van gp
Z ingang van groote schoole
1630 ee-12; 17
v: Jan Jansen van Rosendael, hellebardier / Hiltie Dirx
k: Claes Coerts, mr. metselaar / Tietske Friesedr
huis en plaats
vrij van gp
635 gg
naast de latijnse school
1631 N Sijts Buwes ee-12; 212
v: Binnert Binnerts / Marij Harmens
k: Coert Wijndruiff, tamboerijn / Hil Tieertses
nieuwe woninge ende hovinge ofte plaats daarachter
700 gg
Z Claas Coerts
1634 n.a. ee-13; 80
v: Claes Coerts, mr. stadsmetselaar / Tietske Friesedr.
k: Freerck Crijns, mr. timmerman/ Eelcke Jansdr.
huis en plaatsje
vrij van gp
659 gg
naast Latijnse school
1655 n.a. aa-10; 94
v: tvv erfg. Freerck Crijns/Janneke Lourensdr.
k: Joucke Hansz
925 gg
naast Latijnse school
1676 N Egbert Kanckelaer Tresoar (EVC) 323, 3242
v: Joannes Papma predikant in Ackerwolde
k: Gatso Binsonides /Dieuwke Wouters
b: juffr. Ampt
door moeder van vvan Sjoerd Clasen c.s. in qualiteit is gekocht
687 gg 16st
Z Latijnse school
1678 N Egbert Kanckelaer GC 1678; 126
v: Gatso Binsonides, praeceptor Scholae / Dieucke Wouters
k: Wijger Heijns, mr. snijder / Auckien Jans
huis en plaats c.a. wandelkoop
Z Latijnse school
1696 N Esaias Remmerts ff-20; 28
v: Clara van Inia / Adam van Westerbeek kapitein
k: Esaias Remmerts, metselaar / Trijntie Siardes
b: Caspar Keyser
kamer
250 gg
Z Abraham Jans, stalknecht
1696 N Vrije steeg O Marten Tamboer
ff-20; 33
v: Clara van Inia / Adam van Westerbeek kapitein
k: Duco Timens, mr. metselaar /Sijke Clases
b: wed. Haije Minnes
vrije muren behalve aan de zz
180 gg
Z volgende perscheel
RK NOe
1716
8 Diaconiekamers Doeke Timens
Jacobus Brouwer 29
Doeke Timens
leeg
Hendrik Leertouwer
Claes Reinders 26
Dirckien Lammerts
wed Tjalke Tjallingi grondpacht a. h. geestelijk comptoir1
4 maal Hans Simons
diversen
Bastiaen Bastiaens
1725 n.a. O kopers
ee-34; 13
v: Wijngaerden, Wigeri; erfg. Ydtie Wigeri
k: Idsert van Sminia
Z Latijnse school
RK NOe
1725
8 Diaconiekamers 260 Doeke Timens
Hendrik Scholten 26
261 Doeke Timens
Harmanus 22
262 Hendrik Leertouwer
Harmen Sluiter 23
263 Dirk Lammerts
Samuel Blom pauper
stadsgrondpacht 4-11
264 t/m 267 Hans Simons
diversen
268 Grietman Sminia zelf 220
RK NOe
1730
8 Diaconiekamers 260 Doeke Timons
Jan Theunis 23
261 Doeke Timons
Otto Jong 20
262 Hendrik Leertouwers
Harmen Sluiter 25 Vleeshouwer?
263 Dirk Lammerts
Claas Pen pauper
264 t/m 267 Hans Simons
zelf 20
Sminia
RK NOe
1737
255 erfg. Burg. Wesselius 256 serg. de Haas 257 Hendr. Spierling 258 Hans Simons 259 Hartman Adams
zelf
8 Diaconiekamers 261 Doeke Timens
Hendrik Scholten 26
262 Doeke Timens
Harmanus20
262 Hendrik Leertouwer
Harmen Sluiter 25
263 Dirk Lammerts
Claas Pen
stadsgrondpacht 4-11
264 t/m 267 Hans Simons
diversen
269 Grietman Sminia 50 zelf 220
1738 N Doeke Tijmens ff-29; 84
v: erfg. Hendrik Beerns
k: Hans Jurjen Deil, hellebardier
kamer, 210 gg
Z N.N.
1739 N Hendrik Kreems ee-37; 151
v: Maijcke Hanses, erfg. van Hans Simons
k: Johannes Fleugel
"voorwoning" en drie andere woningen
zie ook Hyp 128 f 74
Z Sminia
RK NOe
1740
256 serg De Haas 257 Hendr. Spierling 258 Hartman Adams 259 Hartman Adams 30 8 Diaconiekamers 260 Doeke Tymens
Frederik Lambart 26-10
261 Doeke Tymens
Joh. Hendrix 23-3
262 wed. Hans Jurrien Deil
zelf 25-4
263 Hendrik Crijns
Lidia Pieters 22 stadsgrondpacht 4-11
264 t/m 267 Joh. Fleugel
264 Bastiaen Weerts 20; 265-267 Ledig en afgebroken
268 Sminia
zijnde de stal
RK NOe
1743
8 Diaconiekamers 260 Doeke Tymens
Aake Elgersma 25-12
261 Doeke Tymens
Joh. Hendrix 20-18
262 wed. Hans Jurrien Deil
zelf 25-4
263 Hendrik Crijns
Lidia Pieters 22 stadsgrondpacht 4-11
264 t/m 267 Joh. Fleugel
264 Joh Swarts 26; 265 L. Hengelveld 40, 266 -267 zelf
268 Sminia
zijnde de stal
RK NOe
1745
8 Diaconiekamers 260 Doeke Tymens
Aafke Elgersma 25-12
261 Doeke Tymens
Joh. Hendrix 21-3
262 wed. Hans Jurrien Deil
zelf 32
263 Hendrik Crijns
Lidia Pieters 22 stadsgrondpacht 4-11
264 t/m 267 Joh. Fleugel
zelf 50 twee anderen 26 en 40
Sminia
1749 ee-40; 10
v: Johannis Vleugel, mr. schoenmaker
k: Frans Exaltis, coster
nieuw gebouwde woning
1750 gg
zie ook Hyp. boek 135, f 66
1750 N Hendrik Kreems ee-40; 53
v: Frans Exaltis, koster van Oldehove en Westerkerk
k: Johannes Snoek praeceptor / Geertruit Jelgerhuis
nieuw gebouwd huis
2500 cgls. koopbrief 11-08-1750
Z en O J. van Sminia, grietman van Hennaarderadeel
1753 N straat ff-33 (3711); 10
v: Diaconie Ger. en Nederd. gemeente
k: Ds. Joannes Snoek, tweede praceptor van de Latijnse school / Geertruid Jelgerhuis
b: Hylkien Jans 44 st. per maand
gp4 cgls 11 st. woning
Z kopers
RK NOe
1756
niet genummerd 4 diaconiekamers 260 Doeke Tymens erven
Pytter Nicalen
24
261 Doeke Tymens erven
Een ruiter
24
262 wed Hans Jurjen Deil
Hart Benedictus
24
263 Ds. Snoek
Hendrik Heugens
20
264 tm 267 onder 266 gebracht
samen 100 Ds Snoek
268 juffer Aytta? Sminia
zijnde de stal met de voorhuisinge aan de B. straat
1756 N en O erf. Doeke Tijmens ff-33; 119
v: Pierke Pijtters, smid/ wijlen Hans Jurjen Deil
k: Abraham de Vrij / Margaretha Meurs
b: Hart Benedictus
Z Johannes Snoek, Classis Praeceptor v.d. Lat. school
1788 niet genummerd 4 diaconiekamers 260 wed. Rijk Elgersma
samen met 261 50
261 wed. Rijk (Richaeus?) Elgersma
P. Hagedoorn
262 erfg. A. de Vrij
Acke IJpes 28
263 Ds. Snoek
wed. Feenstra
20
264 tm 267 onder 266 gebracht
samen 100 Ds Snoek zelf
268 juff. M.A. van Sminia
1789 N erven M. de Vrij ee-54; 45
v: Geertruid Jelgerhuis, wed. Snoek
k: Wieger Folkertsma
b: v
+belendend pand bewoond door wed. Hania
ee-54; 45
v: Geertruid Jelgerhuis, wed. Snoek
k: Wieger Folkertsma
b: v
+belendend pand bewoond door wed. Hania
O en Z Sminia
ff-44; 161v
1804 260 Lodewijk Fellinga
zelf 28
261 Ruitenschild en Roukes
Wijbe Cuperus 65
262 Ds Ens n.u. Willem Roseboom 28 263 Dr. Folkersma ? 28 264 tm 267 onder 266 gebracht
samen 100 Dr Folkersma zelf
268 A. van Eysinga
1808 flbgeld 305 R. Ruitenschil
Joh Gijssen 52 & G. Gijsen 32
306 Dr. Ens
W. Roseboom 28
307 dr. W. Volkersma
F. Heirart 36
308 Dr. W. Volkersma zelf 115
1807 N Hofstraatje ff-45; 137v
v: Thomas Roukes
k: Ritske Ruitenschild
1/2 huis F 300
Z Dr. Folkersma, med.
1832 wed. Ritske Roukes, geb. Ruitenschild wed. Ritske Roukes, geb. Ruitenschild W. Folkersma W. Folkersma T.A.E. van Eysinga Latijnse school

◊ Bollemanssteeg Wz

>> begin

2005
1878
1832
1806
1598 Z Albert Jetzes O Nieuwe straat
ff-2; 104v
v: Jacob Johannesz, timmerman / Adue Sijuerds
k: Minne Jans / Neel Claasedr.
kamer
108 gg gp 2 cg
N Isbrandt Feijckes
1621 Z Frans van Gell en steeg W Augustinus Joosten
O verkopers
gg-16; 110
v: Pieter Pietersz, timmerman / Pietie Sickesdr
k: Jan Jansz Robijn / Antie Rienxdr
achter de Lombart
N tuin van Dr. Marsum
1623 W Augustinus Joosten
ee-10; 114v
v: Jan Jansz. Robijn / Antie Rienx
k: Jelle Minnes, brouwer / Grietie Epedr
achter de Lombart tegen de Bagijnestraat aan
O Pieter Pieters, timmerman
N tuin van Dr. Marsum
1630 ee-12; 10v
v: erfg. Jelle Minnes
k: Lubbert van Otens / Susanna Ebels
b: Kopers
t.o. Lat. school
de beurs van Amsterdam
1637 gg-34; 149 N Lubbert, herbergier
de beurs van Amsterdam
1684 Z Abraham Moselijn n.u. W Sijmon Nannings, chirurgijn
ee-27 (3641); 126
v: Feijckien Clases / Livius Gravius, nots.
k: Thomas Poulus, IJzerkramer
b: Pijtter Sijbes
t.o Latijnse school
de Beurs
N Trijntie Jacobs
1687 Z Abraham, pijpmaker ee-28; 1v
v: Thomas Poulus, mr. ijzerkramen
k: Bastiaen Baerd, ruiter
Bollemanssteeg t.o. Lat. school
N Trijntie Jacobs
1692 Z Abraham, pijpmaker ee-28; 191v
v: Bastiaen Baerd / Aechtie Albartsdr
k: Jacob Sijtses, brouwer
de Beurs van Amsterdam
O straat
N Trijntie Jacobs
1697 Z Abraham Pijpmaker ee-29; 155v
v: Jacob Sijtses, mr. brouwer e.a.
k: Trijntie Jacobs / Hans Juriaen
b: Jilles Raem c.u. de Beurs
O straat
N kopers

◊ Bollemanssteeg (tegenover nieuwe Latijnse school)

>> begin

2005
1878
1832
1806
1621 Z Frans van Gell en steeg W Augustinus Joosten
O verkopers
gg-16; 110
v: Pieter Pietersz, timmerman / Pietie Sickesdr
k: Jan Jansz Robijn / Antie Rienxdr
achter de Lombart
N tuin van Dr. Marsum
1623 W Augustinus Joosten
ee-10; 114v
v: Jan Jansz. Robijn / Antie Rienx
k: Jelle Minnes, brouwer / Grietie Epedr
achter de Lombart tegen de Bagijnestraat aan
O Pieter Pieters, timmerman
N tuin van Dr. Marsum
1630 ee-12; 10v
v: erfg. Jelle Minnes
k: Lubbert van Otens / Susanna Ebels
b: Kopers
t.o. Lat. school
de beurs van Amsterdam
1637 gg-34; 149 N Lubbert, herbergier
de beurs van Amsterdam
1684 Z Abraham Moselijn n.u. W Sijmon Nannings, chirurgijn
ee-27; 126
v: Feijckien Clases / Livius Gravius, nots.
k: Thomas Poulus, IJzerkramer
b: Pijtter Sijbes
t.o Latijnse school
de Beurs
N Trijntie Jacobs
1687 Z Abraham, pijpmaker ee-28; 1v
v: Thomas Poulus, mr. ijzerkramen
k: Bastiaen Baerd, ruiter
Bollemanssteeg t.o. Lat. school
N Trijntie Jacobs
1692 Z Abraham, pijpmaker ee-28; 191v
v: Bastiaen Baerd / Aechtie Albartsdr
k: Jacob Sijtses, brouwer
de Beurs van Amsterdam
O straat
N Trijntie Jacobs
1697 Z Abraham Pijpmaker ee-29; 155v
v: Jacob Sijtses, mr. brouwer e.a.
k: Trijntie Jacobs / Hans Juriaen
b: Jilles Raem c.u. de Beurs
O straat
N kopers

◊ Bontepapesteeg NOz

>> begin


◊ Bredeplaats Wz

>> begin

1832 A 763 A 764 A 765 A 766 A 767
1843 I 156 I 157 I 158 I 159 I 160
N1 N3 N5 N7 N9
RQ 1811 RQ 1811 Jurjen Pater I 160 J.H. Doodkorte
Stemg. 1824 Jurjen Pater
1832 Douwes Willemse Houtsma Gerrit v.d. Wielen Jurjen Pater de stad Leeuwarden wed. Jan Hendrik Doodkorte

◊ Breedstraat Oz

>> begin

2005
1878 50 52
1832 A 208 A 209
1806 155 156
1754 Z verkoper O N.N. ee-41; 79
v: Hendrik de Bos
k: Petrus Mets, koopman / Johanna Assema
voor- en achterhuis
N erfg. Huber
1779 Z erfg. Hendrik de Bos O Roomse gem. ee-49 (3663); 170
v: Petrus Metz, koopman / Johanna Assema
k: Pieter van Wijck / Grietie Thymens
b: Philip Beem [soldaat]e.a. het Roodhuis
W straat
N maj. Fortuin
1803 Z N.N. O Gerrit van der Wielen ee-59 (3673); 92
v: Grietje Tymens, wed. Pieter van Wijck
k: Daen Tjallings Dijkstra, mr. grofsmid
b: Marianna Helmers? Roodhuisje
W straat
N Lensing
1832 Doen Dijkstra, smid Hermanus Lensing, slager

◊ Breedstraat Wz

>> begin

2005
1878
1832
1806
1684 Z Tietie Willems ee-27; 116
v: Albertina Alberti ten Voordt / Feijcke Feijckes
k: Joannes Muijs, hellebardier / Sara van Ameijden
N Wessel Harmens
1686 Z Tietie Willems O straat
ee-27; 237v
v: mr. Jan Muijs / Sara van Ameijden
k: Jacob Pijters, mr. bakker / Bauckien Foppis
b: Abraham Verpoorten
de witte Fazant
huis en bakkerij
W steeg
N steeg N Wessel Harmens Goutbeek
1707 Z Antie en Pijter Jacobs ee-31 (3645); 191
v: Aafke Wessels Goutbeek
k: Schipio Bockema Viglius
N burgemeester Hanso Acronius

◊ burcht van Luik (Nieuwestad Zz?)

>> begin

zie GC 1659/89 1668'/48 Keimpe Sioerdts
1690 W de Burcht van Luik DVHvF-24 (nieuw: T14 i16822); 105v
v: Johannes Pieters trekschipper
k: Claes Tiebes
1/6 huis
O Kapitein Coenders
1690 W Tieerd Keimpes ee-28; 106v & 134
v: Jan Egberts & Aeltie Jans Hardenberg
k: Claes Tiebes, mr. bakker
delen van huis aan Nieuwestad Zz met uitgang in Doelesteeg
O Kapitein Coenders

◊ Burmaniastraat - NieuwestadX (Nieuwestad Nz?)

>> begin

Burmaniastraat
1613 ee-7; 31v
v: Lieuwe Sijgers, wieldraaier / IJdts Doytzes
k: Douwe IJsbrants / Lijsbet Pijters
huis op de hoek van de Burmaniastraat
350 gg
1622 Z Sjoucke Ulbes ee-10; 105v
v: Renicus Atsma, GS en burgemr. / Dirckien Thonisdr
k: Tiamme Pieterszn. slotmaker / Sijthie Jochems
N hoekhuis aan de Burmaniastraat
1632/3
1637/13
1685 ee-27; 150
v: div. De Ruijter
k: Ewert Harmens Benthouwer
hoek van de Burmaniastraat

◊ Burmaniastraat Oz

>> begin

1771 Z de straat W "Dr. R. Heimans erven met een steeg en voor zo verre de voor bovenkamer dese huisinge is strekkende met een mandelige muur ten westen" ee-46; 93
v: tvv Hendrik Meijer Hzn, te Amst.
k: Johannes Schaap mr. timmerman c.s.
& Elisabeth Doekes
b: Rudolph Wieleman, mr. schoenmaker
huis c.a. akte geeft beschrijving
O de stal of derde perceel
N de hovinge van Johannes Schaap
1773 Z de straat W Burmaniahuis
ee-47 (3661); 116
v: Rinnerd Heimans, med. dr.
k: Johannes Schaap, mr. timmerman
1500 cgl
kb 29-05-1773; GC 17-09-1773 O en N de koper
N koper
1776 belenders
de gemeene straat, de copers met coopman Heimans en meer anderen
ff-83; 37
v: Neeltje Olivier, Frans Olivier & Johannes Martinus Olivier voor 1/2 en Hijlke Wijnsdorp, oud-schepen voor 1/2
k: Rinner Heimans, med. dr / Geertje Wildschut
b: Pheijle IJzaks
300 gg 14 st
kb 20aug. 1776
1781 Z koper W wed. Van der Velde
ff-39, 48
v: Janke Heimans / Klaas Gorter
k: Oene Heimans / Zara Gorter
huis in een steeg in de B.str. O R. Heimans, med. dr.
N Anne Zijlstra, koopman, c.s.

◊ Burmaniastraat WzX

>> begin

1613 Z Abraham Alberts, kleermaker ee-7; 66
v: Henrick Harmens / Pietrick Feddes
k: Henrick Jans / Griet Claas
camer
2 cg gp kp 212 gg
N Anne, Clase wed.

◊ c bij de Hoeksterpoort

>> begin

Amelands- straat het Wapen van Rusland Amelandshuis Hillema- steeg de vergulde Engel steeg de vier witte Pilaren Collegie- steeg steeg steeg de (vergulde) Zwaan de Sparrenboom
het Molentje
Visvliet
Loodgieterssteeg de (brede) Bijl steeg de (vergulde) Ster de Eenhoorn Wijde Steeg ARTILLERIEHUIS ARTILLERIEHUIS de drie witte Lelies STEEG de Troffel HOEKSTERPAD
2006 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114
1878 280 282 304 306 308 310 312 322 324 326 328 330 332 334 336 346 348 350 352 354 356 358 360 362 364 366 368
1832 B 146 B 145 B 134 B 133 B 132 B 131 B 130 B 125 B 124 B 123 B 122 B 121 B 120 B 119 B 118 B 114 B 112 B 113 B 51 B 50 B 49 B 48 B 41 B 40 B 8
1806 A 91 A 80 A 79 A 78 A 77 A 76 A 72 A 71 A 70 A 69 A 68 A 67 A 66 A 65 A 60 A 59 A 58 A 57 A 56 A 55 A 54 A 52 A 50 A 11
1563 naast: Sijuerdt van Langwier OBW I 228; inv.nr. 33
v: diversen, tvv weeshuis?
k: Thomas Balthisz, pelser
strekkend van de straat tot sloot van HvA
N steeg naast: Thonis Jacobsz
1574 DVHvF 1574; 206
v: erfg. Sijurdt van Langweer
k: Jan Thonisz, bakker
b: Floris Leenaartsz
voorheen Langweer
strekk. tot Amelandshof
FL S; 175 1570 (2) Euert Louws zoens huyssteedt
dat nw Frans Jans zoen corncoper ofte backer bewoent gelt 3 gg 3 st
(6) Jan Thonijsz, bakker
voorheen Stijn Sijurdt Langwer
2 gg 2 st
(7) Thomas pelser, voorheen Obbe, scherrier; b erfg. Buwe, smid
2 gg 2 st
(8) Thonis Jacobsz; nu Peter Hendrickz
de vergulde Zwaan
2 gg. 2 st.
(9) Kempo Janz, cuijper
2 gg. 2 st. (nb vgl 1595)
1574 Z Thomas Baltus steeg dd-1; p. 81
v: Claes Rijntthiez van Stellinckwerff, deurwaarder HvF
k: Pieter Hendrickz Hesop
huis, schuur en steeg
N Kempe, kuiper
1577 Z Peter Hesop
dd-1; p. 146
v: Trijn Kempedr & Jan Kempez
k: Jan Everts, bakker / Alijt Arentsdr
huis + gebruik van steeg
N Willem Annes
1578 Z Jan Everts dd-1; p. 170
v: Willem Annes / Jel Jelledr
k: Rijnthie Aeblesz / Trijn Claesdr
N Willem Annes
1579 Z Joost Pieters, kuiper dd-1; p. 217
v: Lou Everts & de huisvrouw van Frans Jansz. bakker
k: Aernt Lambertsz. / Nies Sipckedr.
1/2 huis met de grond
610 gg
N Gosse van Aebinga
1580 Z Peter in de Swaen aa-1; 570
v: Jan Evertz, bakker / Alijt Arents tvv Jarich Henrixz, Jan Kempesz en Jel, wed. Willem Annes
k: Henrick Takez
grondpacht
N Rijntije in
de Sparrenboom
1582 Z Jan, bakker ee-1; 35
v: Rijntzie Aeblesz / Trijn Clasedr
k: Heerman Jacobs (Dokkum)
N Willem Annes
1582 W Luijttijen, brouwer ee-1 (3615); 29
v: Lijuwe & Meints Herckes erfg. van hun grootmoeder Anna Lieuwes
k: Jelle Seerpz / Lysbeth Sytiedr.
b: Andries Jansz, smid (eigenaar v. 1/2) 1/2 huis ca met vrije steeg
3 gg 3 st gp
O Cornelis Geerts
1582 ee-1; 38
v: Wijthie Meijnertsz / Atke Jacobsdr
k: Rinck Luijttiensz / Wendel Crijnsdr (won. te Oldegaleijen)
b: Agniet, wed. v. Geert
strekkend van de straat tot HvAhof
gp 3 gg-3st
kp 575 ggls
1582 N Huis van v ee-1; 52v
v: Agneta Henrixdr. wed. Geert Luijtiens
k: Ael Sipckes & Sas Sipckes
huis, schuur en hof strekk. tot HvA hof
b: Auck Sipckes
kp 1200 ggls
Z Huis waar v in woont
1583 Z Andries Jansz ee-1; 90
v: Cornelijs Geertz & Geertijen Cornelisdr
k: Henrick Takez, kramer / Trijn Sijurdts
N Sijmon Henricxz
1584 Z Jan Mercxz, brouwer ee-2; 6v
v: Lucia Jansdr (geërfd) / Frans Alberts
k: Andries Jansz, smid / Thoen Claesdr
b: k
1/4 huis
N Henrick Takesz
1585 Z erfg. Joost, kuiper ee-1; 43
v: Lou Everts / Folke Gerrijtsdr.
k: Arent Lamberts / Lijsbeth
1/3 van 1/2 huis met loods plaats en de grond, strekkend tot de plaats van HvA
Henrick Claeszn
1585 Z Andries Jansz ee-2; 50v
v: Henrick Taeckez, kramer / Trijn Sijertsdr
k: Sijds Georgiensz, bakker Cuneria Dominici
strekk. tot dwarsmuur
N Sijmen Henricxz
1588 Z een gang met 't huis v.d. h. v. Ameland aa-2; 97
v: tvv weeskind van Joost Pietersz
k: Epo Feddricxz, kuiper / Neel Saskerdr
b: k
1/3 huis
(div andere vermeldingen vanaf 1585 zie 33.5)
N Arent Lambrechts, smid
1588 Z Peter Hesop in
de Zwaan
aa-2; 140
v: Jan Everts tvv Claes Wabbes
k: Leenert Stoffelsz, roermaker
1/2 huis + kamer
N Hereman Jacobsz
1591 Z Monck Henrix Z vrije steeg ee-2; 156v
v: Jan Merxz, brouwer / Luitiesdr
k: Ethe Lijwesz / Ulck Juriensdr
huis en mouterij
strekk. v.d. straat tot HvAhof
N Andrijs Jansz, smid
& Eelcke Tiaertsz
1591 Z Andries Jansz ee-2; 164v
v: Sitie Florian / Cunira Dominici te Franeker
k: Willem Enberts / Sara Jansdr te Harlingen
N Sijmon Henrix
1591 Z de Ster dd-2; 370
v: Watze Douwesz / Agnijete Hendrixdr, ook voor stiefzn Allert Gerrijtsz
k: Arien [Adriaensz] Breman / Trijncke Benedictus
N Catharinakerkhof
1592 Z de Ster dd-2; 432
v: Adriaen Adriaansz Breman c.u.
k: Jacob Willemsz, schuitmaker / Weijntzen Welmersdr
huis en loods
N artilleriehuis met plaats
1593 Z Ethe Lijwes ee-3; 13v
v: Eelcke Tiaertsz / Anna Gerbensdr
k: Andries Jansz, stadssmid / Thoen Claesdr
b: k
1/2 huis
strekk. v.d. wal tot HvA hof
N Willem Engberts, koekenbakker
1594 Z Rincke Luijtiensz dd-2; 440 / GC 1594; 25
v: Bouwen Lenertsz, afkomstig van Henric Jansz / Sas Sipckedr
k: Ulck Riorts
de Ster
N Arien Breman
1594 Z Heerman Jacobs Z steeg ee-3; 34v
v: Otte Cornelisz / Magdalena Emckedr
k: Sipcke Claesz, bakker / Eelcke Dirxdr
1/2 huis + gebruik steeg Z strekkend tot Amelandshof
N Ritko Jurriensz
1594 Z Riencke Luijtiensz dd-2; 441 / GC 1595; 25
v: Ulck Riortsdr
k: Auck, wed. v. Peter Bernts
b: k
huis en kamer onder een dak
de (vergulde) Ster
strekk. v.d. straat tot HvAhof
N Jacob, schuitenmaker
1594 Heerman Jacobs Z steeg en Heerman Jacobs ee-3; 64
v: Wijbe Hobbis / Maaijcke Jaarichsdr
k: Sipcke Claesz, bakker / Eelcke Dirxdr
1/2 huis + gebruik steeg Z strekkend tot Amelandshof
N Ritko Jurriensz
O SAG 265 1595 p. 962 (1) w. Obbe, scheryer; nu Epe Feddricksz, cuyper
3 gg 3st
p. 962 (2) Frans Jansz, nu Arent Lammertsz, smidt
3 gg 3 st
p. 962 (3) Nanne Fransz, nu Ete Lijuwez
3gg 3 st
p. 962 (4) w. Anna Gerrijts, nu Andries Jansz, smidt
3 gg 3 st
p. 962 (5?) w. Stijn Sijoerds, nu wed. Jelle, smid & Willem Egbertsz
2 gg 2 st
p. 962 (6?) w. Stijn Sijoerds, nu Hijlck Jan Thonis
2 gg 2st
p. 962 (7?) Thomas, pelser nu Claas Buwez
2 gg 2 st
p. 963 (8) huijssteedt w. Thomas Jacobsz, nu toecomende Pijeter Heesop
2 gg. 2 st
p. 963 (9) huijssteedt w. Keijmpe Jansz, cuijper, nu toebehorende Lenart, roermaker ende Dirck Claasz
3 gg 3 st
(nb vgl 1570)
1595 Z Auck Beijnts
de Ster
ee-3; 65
v: Jacob Willemsz, schuitmaker / Wijnthien Wilmers
k: Albert Freericxz, pelser / Graats Foxdr
N artilleriehuis
1595 Z steeg ee-3; 68v
v: Sipcke Claasz. / Eelck Dircxdr
k: Heereman Jacobs
schuur en plaats achter huis van v strekkend tot HvA hof
1598 artilleriehuis dd-3; 197
v: Reijn Sijoerdsz, gortmaker / Doed Tijaardsdr
k: Wijtse Jacobsz, gortmaker / Dijeuw Jacobsdr
bolwerk
1599 Z Leenert Stoffels, roermaker Z steeg ee-3; 170
v: Heerman Jacobsz
k: Roeleff Hendrix, brouwer / Jelcke Jansdr
b: v
huis, stal en plaatsen + gebruik steeg; strekkend van diept tot Amelandshof
N Gercke Claesz, bakker
1600 artilleriehuis aa-4; 1
v: tvv weeskinderen van Wijtse Jacobsz / Dijeuw Jacobsdr
(afk. van Reijn Sijurdtsz / Doedt Tijaertsdr) k: Wijtze Douwesz / Trijn Rijenxdr
bolwerk
1603 Z Andries Jansz, smid GC 1603 / 134v
v: Willem Enberts, koekenbakker / Sara Jansdr te Harlingen
k: Eete Lijuwesz / Wlck Jurrijensdr
N Sijmen Hendrix
b: Lambert, kuiper
1606 SGr
OHe
45e/b Frans Camminge; 10 46 e Camminga b Trin Hijlckes;1 47 e/b Iepe Fedrickx; 6 48 e/b Lambart Arents; 3 excl. smidsoven
49 e L.A. b Sijmen Sijmens excl. bakkersoven
50 e Dirck Hendrickx; b Frerick Frerickx; 2 excl. bakkersoven 51 e wed. Iete Lieues; b Jelle Jansen; 6 excl. brouwerij en mouterij 72 e/b Pieter Hesop; 6 72 e Pieter Hesop; b Wpt Sijtses; 1 73 e/b Lenert Stoffels; 2; excl smederij; 74 e Lenert; b Karst; 1 75, 76, 77; Andris Hendricx 78 e/b Tomas Alles; 4 excl mouterij en brouwerij 79 e/b Sijpke Clasen; 8 buiten die backoven 80 e/b Jan Jansen 9 buiten
die mouterie en brouwerie
81 e/b Auck Sijckes 5 Auck Sipckes? 82 e/b/ Albart Frerickx 3
1607 N.A. DVHvF 1607; 478v
v: Wlck Jurgiens, wed. Iete Liewes
k: Jelle Minnes & Jan Jelles, brouwer
b: Jan Jelles, brouwer
huis en brouwerij
de vier witte Pilaren
N.A.
1607 O wed. en erfg. v. Eete Lieuwes
ee-5; 16
v: Andries Jansz, smid, mede als erfg. van zijn ouders
k: Gregorius Gregorii, klokgieter
huis, 2 loodsen, 2 kamers, 2 plaatsen, + gebruik van steeg
W wed. en erfg. v. Eete Lieuwes
1608 N Pijter, bakker aa-4; 471
v: Wlck Jurgiensdr, wed. IJte Lieuwesz
k: Sasker Warnersz, kuiper
b: k
Z Gregorius, klokgieter
1609 belender Lenert, roermaker
aa-5; 88
v: Andries Henrix tvv ee Hidtke Dirxdr en andere erfg. Dirck Claesz
k: Jacob Aernsz in Antwerpen c.u.
gebruik van steeg
1610 Z Pijter Hesop W Lenart Stoffels
ee-6; 5
v: Harmen Harckes, burgemr.
k: Thomas Alles, brouwer / Jeltie Jansdr
schuur, kamers en plaats met gebruik van de steeg
O Amelandshof
N Thomas Alles gebruik van steeg
1611 Z artilleriehuis of Hoekster kerk ee-6; 128
v: Sweer Steffensz / Aelcke Jansdr
(verkregen van de erfg. van Aucke Tallesz) k: Sijurd Anthonisz / Jantzen Petersdr
(zie ook GC 1608/84v)
Claas Berentsz
1611 O Jan Jelles, brouwer
TR III 1511
v: Gregorius Gregorij Hallensis, klokgieter / Claeske Gerrijtsdr
k: Jan Sijurts, mr. snijder / Lijsbeth Nannedr en Jan Frans, hoedstoffeerder / Dirckien Buiting
huis, schuur en steeg ten W W steeg en Sasker, kuiper
1612 O Jan Jelles, brouwer
ee-7; 6
v: Jan Sijurdtsz / Elisabeth Nannedr
k: Fedderick Epes / Ariaenthien Elbertsdr
1/2 huis, kamers, schuur en steeg ten W W steeg en Sasker Werners
1613 Z erfg. Pieter Hesop W Lenart Stoffels
ee-7; 64a
v: Lenert Stoffelsz, roermaker / Aelcke Jansdr
k: Thomas Alles, brouwer / Jelcke Jansdr
2 kamers en plaats in een steeg
O koper
250 gg
N Thomas Alles
1613 O Jan Jelles, brouwer
ee-7; 112v
v: Jan Frans / Dirckien Buijting
k: Feddrick Epes / Adriaentie Elberts
1/2 huis, kamers, schuur
W steeg en Sasker Werners
1618 gebruik van steeg ee-9; 14
v: Jantien Dirxdr / Albert Pieters; geërfd van Pieter Hesop
k: Sicke van Dekema / Helena van Camminga
b: k
5/11 * 1/2 de vergulde Zwaan
1618 gebruik van steeg ee-9; 15
v: Stijn Dirxdr / Douwe Harmens, smid; geërfd van Pieter Hesop
k: Sicke van Dekema / Helena van Camminga
b: k
5/11 * 1/2 de vergulde Zwaan
1618 gebruik van steeg Z Leenert, roermaker
ee-8; 217
v: erfg. Jacob Arents / Jantien Cornelisdr
k: Meijnt Johannesen Pijtrick Jansdr
b: k
huis en gebruik van steeg
N b: Thomas Alles
1623 Cert. boek II; 88
v: Jan Lenerts (geërfd van ouders [ Lenert Stoffels / Aeltie Jans]; broer van k)
k: Joannes Backemude / Geeske Lenertsdr
1/2 huis bij de grote pijp omtrent de Hoeksterpoort
grondp. 2 cg 31/2 st
1628 Z erfg. Lambert Aarntsz voor de straat
ee-11; 165v
v: Lijsbet Jansdr, wed. Dirck Henricx & Henrick en Claas Dircx zn en Jelle Rienx voor zijn kinderen bij Geertie Dircxdr
k: Piter Sibrants, brouwer
de vergulde Engel
strekkend tot hovinge van Camminga
N koper
1629 Z Baccemude ee-12; 80
v: Lou Gerrijts / Lijsbeth Jans (gekocht van Pietrick, Jan Meijntes' ee)
k: Jan Roelijffs, biersteker / Aeltie Lamberts
huis en achterhuis, twee vierkanten hoog
Visvliet
(zie ook gg-24; 262 en 263)
N gemeenschappelijke steeg N Jan Roelijffs, hopman biersteker / Aeltie Lamberts
1632 Z steeg en huis van Camminga Cert. b. II; 389 / ee-13; 13
v: Ariaantie Elbertsdr, wed. Federick Eepis (zoon van Eepe Feddrix), Griet Eepedr / Pieter Sibrands, biersteker
k: Harcke Eepis Jeppema (broer van Federick Eepis) / Pietie Teetlum
1/2 huis b: kopers
N Arent Lambertsz, smid
1633 Z Jan Roelijffs, hopman biersteker / Aeltie Lamberts ee-13; 55v
v: Jan Roelijffs, hopman biersteker / Aeltie Lamberts
k: Lambert Tijerds, brouwer / Lijsbet Lodewijks
b: k
huis, brouwerij en mouterij
de brede Bijl
O Amelandshof
N Hart Henrix
1637 Z erfg. Sicke van Deeckema ee-13; 262v
v: cur. over w. Joannes Baccemude, schoolmr. in de Lat. school
k: Funger Gerritsz, kramer, Doutien Wissedr
nieuw huis, schuur/bakhuis + gebruik van steeg naast huis van w. Jan Roeloffs
b: Jan Jetses, bakker
N erfg. Jan Roeloffs
1639 N.A. ee-14; 148v
v: Pijtter Sibrants, biersteker / Griet Epedr (gekocht van Lambert Tiaerdts / Lijsbet Lodewix)
k: Jan Pieters [Rouckema], molenaar / Trijntie Reiners
1/2 de Bijl
1/2 behoort Sicke Haijes, kistenmaker
N.A.
1641 ee-15 (3629); 14v
v: Tomas Alles / Jeltie Jans
k: Tomas Esling / Trintie Alberts Huitema
n: Hoitsma
huis, brouwerij, mouterij
achter het Molentje, voorheen Jan Roeloffs toebehorend
strekkend v.h. Molentje en Am. hof tot huis van Sicke Haijes
B 115,116,117?
gebruik van
steeg samen met Sicke Haijes, Jan Jetses en w. Joh. Backkemude
1642 Z Jelte Lolles W de straat
dd-1642/117
v: Sicke Haijes
k: Jan Sijdses
n: erfg. J. Pieters
1/2 huis
O Jan Sijdses
N Hart Hendricks
1642 Z artilleriehuis ee-15; 58v
v: Taets Sioerdtsdr / Haije Johannes
k: Suffridus Nijenhuis, adv. HvF / Grijtie Jacobs
N wed. van Claas Beernts
1643 Z artilleriehuis ee-16; 67v
v: Grietie Jacobsdr, wed. Suffr. Nijenhuis
k: Jacob Jansen Fennema, koopman
strekk. tot Hoekster kerkhof
N wed. van Claas Beernts
1644 Z Jan Jetses, bakker ee-16; 98v
v: Jelte Lolles
k: Zacharias Regnaerde, mr. chirurgijn / Heerckien Sijbesdr
b: Eelcke Bauckes c.u. herbergiers (niet in Weertsboek)
N steeg met in en
uitgang
N Hemme Takes i.q. Z Jacob, hoedmaker W de straat
ee-16; 67
v: Frouck Heeresdr / Joannes Joannes te Sneek
k: Pieter Hilles, schipper Grietie Ruierdtsdr
b: Gabbe Jemties c.u. O Hoekster kerkhof
N artilleriehuis
1651 Z Hette Gerbens, brouwer ee-19; 12v
v: Aernt Gerrijts, brouwer / Gaetske Foxdr
k: Dirck Sijbrants / Auckjen Sybes
1/2 de Ster
N verkoper
1655 Z erfg. van Jan Pieters, moutenaer strekkend tot Amelandshof
ee-20; 38
v: Jan Sijdses, secr. Lwdeel / Antie Claases
k: Douwe van Aijlua / Lucia van Meckama
b: v
aan beide zijden vrije oosdrup en andere rechten
N Hette Gerbens, brouwer
1657 Z vrije steeg ee-20; 143
v: Hette Gerbens, brouwer / Berber Uldricksdr
k: Tierck en Romcke Harmens als curatoren over Hessel, Harmens e.a.
huis en brouwerij
3 ggls 3 st gp
b:v
kp 2550 ggls
N b: Dirck Sibrants
1658 ee-20; 174v
v: Wijtse Hendricks als erfg. v. w. ee Albertie Pieters
k: Dirck Sijbrants, herbergier in de Ster (eig. van 1/2)
1/2 huis
b: k
N.A.
1659 Z artilleriehuis ee-21 (3635); 23
v: tvv crediteuren Jacob Jansen Fennema
k: Piebe Roelofs / Antie Rouckes
de drie witte Lelies
strekkend tot Hoekster kerkhof
N Beerntie Allerts
1660 Z vrije steeg ee-21; 97v
v: Dr. Idzardus Bloemendal adv. HvF e.a. en de cur. over Hessel Harmens
k: Sijbren Atses / Ina Siewertsdr
b: Hette Gerbens
huis en brouwerij
3 gg 3 st gp
kp 2450 gg
N Dirck Sijbrants, herbergier in
de Ster
1667
1669 Z vrije steeg ee-24; 147v
v: div. erfg. Jan Sijdses
k: 2/3 Arijen Sipkes, koopman / Trijntie Abbes
1/3 Abbe
b: wed. van Hessel Gerbens
huis en brouwerij, zonder het gereedschap van de brouwerij
2650 gg
O grond van de heer van Ameland
1670 Z erfg. Gerrijt Epes ee-25; 58v
v: Arent Lammerts, mr. smid
k: Willem Rijsbeek, boekverkoper / Trijntie Tonisdr
N Oene Rouckema
sluit wellicht aan bij diversen I
1670 Z Arien Sipckes (Cnossens) ee-25; 62v
v: Grietie Pijtters, wed. Claes Hendrix, biersteker
k: Tierck Hendricks Banga, biersteker
b: Dirck Sibrands, medeeig. n: Dirck Sijbrands
1/2 de Ster
N Ansck Arents / Pijtter Hendrix
1671 Z Dirk Sijbrens W straat
ee-25; 104v
v: Ansck Arnts Gerrijtsma / Pijtter Hendricx, brouwer; erfg. Aernt Gerrijt Gerroltsma / Gretske Focx
k: Lammert Jansen Caree / Auckien Tijssendr
huis, brouwerij, mouterij
O verkopers
N Hoekster kerkhof
1671 W straat
ee-25; 122
v: Ansck Arnts Gerrijtsma / Pijtter Hendricx, brouwer; erfg. Aernt Gerrijt Gerroltsma / Gretske Focx
k: Hero Epkes
huis, wagenhuis en paardenstal
O verkopers
1682 Z IJpe Gerrijts ee-27; 33
v: Willem Riesbeek, mr. boekbinder / Trijntie Thonnisdr
k: Claas Jansen, mr. bakker / Jouckien
b: Marijcke Visbeek, wed. Van Lingen nieuw huis, grondpacht SAG
N Oene Rouckama
1688 Z steeg ee-28; 33
v: Jan Jacobs, mr. hoedenmaker en Trijntie Jacobs erfg. Pijter Jansen / Geertie Hoeck
k: Pijter Jeltis
b: Jan Wijmert
O kerkhof
N Trijntie Jacobs
1688 Z door Pijter Jeltis gekocht huis ee-28; 39
v: erfg. Pijter Jansen / Geertie Hoeck
k: Trijntie Jacobs, wed. IJmcke Feijckes
O kerkhof
N artilleriehuis
1691 Z Willem Rijsbeeck DVHvF 24; 111
v: tvv Rouckema
de blauwe Engel
N Wimmer Jelles erven
1697 Z steeg aan het kerkhof W de straat
ee-29; 173v
v: div. Diuwwes, oa als erfg. van Pijter Diuwwes
k: IJpe Sijmens / Bauck Meijners
1/2 huis en brouwerij mandelig met Michiel Jans Hoextra
de Troffel
O Meinert Doedes
N opgang van het bolwerk
1698 Z steeg aan het kerkhof W de straat
O Meinert Doedes
ee-29; 204
v: Michiel Jans Hoextra
k:Anthonij Roeloffs
1/2 huis en brouwerij mandelig met IJpke Sijmens, mr. brouwer
de Troffel
O Meinert Doedes
N opgang van het bolwerk
1698 Z ont. Beilanus Cornelis van der Geest (et van Ena Cnossen) ee-29 (3643); 247
v: Margereta Cnossens
k: Pijter Pijters, mr. bakker / Claeske Pijters
pakhuis met camer
O ont. Beilanus
N Joanna Cnossens
1700 Z steeg ee-30; 107v
v: Pieter Jeltis, koopman
k: Anthoni Roeloffs
O kerkhof
N Trijntie Jacobs
1701 Z Claas Jansen, mr. bakker O hovinge v.d. heer van Ameland
ee-30; 223
v: Yde Hendricx, houtkoper en mr. timmerman / Hiltie Luiloffsdr
k: Foppe Gerloffs Regneri, houtkoper en ijzerwinkelier / Magaretha Ribrugh
N erfg. Minne Jellis
1710 Z erfg. ontv. Beilanus W de straat
v: Ena Cnossen, wed. V.d. Geest
k: Broer Doekes, mr. grofsmid
b: k
O het grote pakhuis van v
gp 1 gg
kp
N Wijtse Hoitsma
De Ster
1711 Z kopers ee-32; 84
v: erfg. Rodenhuijs
k: Foppe Regneri
b: Jacob Dircks, koopman
de vier witte Pilaren
N steeg
1712 Z Johannes Nijhoff c.s. ee-32; 136
v: Jouckjen Gravius, wed. Claas Jansen e.a. erfg. CJ
k: Thijs IJpes / Marijcke Foppes
b: v
Z huis en houtstek van Foppe Regneri
1712 ee-32; 140
v: Willem Jansen, molenaar / Corneliske Thijssen
k: Oene Jansen Boomsma, mr. koekenbakker / Anna Beerns Starrenbergh
b: k
1/2 de Eenhoorn rest behoort koper
1713 uitgang aan Hoekster kerkhof ee-32; 263
v: Batie Meijnerts, wed. Focke Gerrijts, brouwerse
k: Simon Wittert
1/2 de Troffel (rest behoort Anthonij Roeloffs)
1718 Z steeg aan het kerkhof W straat
ee-33; 136
v: erfg. Anthonij Roeloffs
k: Simon Johannes Witter, mr. brouwer
1/2 huis rest behoort k
de Troffel
O kopers
N opgang van het bolwerk
1722 Z erfg. schepen Banier ee-33; 277
v: erfg. Beilanus
k: Phillipus van Vierssen, adv. HvF
b: Titia Dosman, wed. Hector Livius v. Haersma
N erfg. Van der Geest
1734 Z La Rive n.u. (Hiske Smeding, dochter van Broer Doekes Tresoar DTB 935) ee-36; 147v
v: erfg. Hoitsma
k: Durk Wijtses Hoitsma, koopman en schrijnwerker / Bottje Smeding
b: Hendrik Donia
3/8 de Ster
N wed. Boomsma, hopman
1743 Z Hoitsma, koopman W de straat
ee-38; 191v
v: erfg. Anna Beerns Starrenberg
k: Tierck Hiemstra / Tieetske Gosses Sipma
de Eenhoorn
N steeg
1761 N.A. ee-43; 74v
v: Hiske Smeding / Bernardus de la Rive
k: Gerrijt Nieuhof, landschapshovenier / Geeske Aanes
O groot pakhuis wed. Philippus van Vierssen (zie ee-35; 161 en dd-24; 324) kp 1407 gg
N Dirk Hoitsma
de Ster
1768 Z G. Nieuhoff O Bottinga, oud-bode
ee-45; 86
v: erfg. Hoitsma
k: Heert Jacobs van der Woude / Gertie Romkes
b: Anne Lenses
huis en herberg
de Star
N Hiemstra
1770 Z Jacobs ee-46; 57
v: tvv erfg. Tjerk Hessels Hiemstra en Gosse van Dussen
k: Haitse Gijlstra, mr. bakker / Maria Eekhoff
b: Cornelis Douma
huis met vrije uitgang in steeg
N Weijde steeg
1789 Z en O de Kempenaer
HvF
ee-54; 55v
v: Gerrit Nieuhoff / Gatske Aanes
k: Hendrik Anheijer, mr. zadelmaker
b: v
N wed. Lieuwe Wagenaar
1794 n.a. ee-55; 173v
v: Maria Eekhoff, wed. Haitse Gijlstra
k: Valentijn Hiddes / Bontje Zweitses
Hoeksterpoort, hoek Wijde Steeg
RQ 1808 A 55 Hendrik Anheijer A 56 Valentin Hiddes
LC 07-08-1810
v: wed. Hendrik Feijens
A 79
1816 LC 19-1-1816 H.A. van Dijk verkoopt tabak
reg. stem. 1824 A 91 H.A. van Dijk
eig. Jan ter Horst
Willem Wortelaar
koperslager
Maria Elisabeth Wijnbrander Jan Rerink
grutter
Joh. Henricus Haverschmidt
apotheker
Tjeerd van der Meer
koopman
Martinus Viersen
pres. rechtbank
Taco Taconis
koekbakker
Wijbe de Faber
verwer
Eliza Melles Castelein
kastelein
Meindert Meindertsma
bakker
Willem Wortelaar
koperslager
Joh. v.d. Meulen
touwslager
Jelle Faber Schoonlingen
leerlooier
Dirk van Lon Bz
koopman
Rienk Jans Zijlstra
kastelein

◊ c Klerkstraat - Burm. straat

>> begin

Kleine Kerkstraat
de vier Heemskinderen de vergulde Fontein
2005 27 29 31 33 35 37 39 41 43 1
1878 27 29 31 33 35 37 39 41 43
1806 42 41 40 39 38 37 36 35 34
1832 Burmaniastraat C 767 C 766 C 765 C 764 C 763 C 762 C 761 C 760 C 759 C 758
1581 Z erg. Wijbrant Wijbrants ee-1; 26
v: Atte Meijntes / Aelcke Willems
k: Adie Lamberts
de vier Heemskinderen
N Rint Jochems
1616 Z [akte: N] erfg. Adie Lamberts ee-8 (3622); 96v
v: Harmen Fransz, schrijver van hopman Arent Arents / Geertruijt van Selen
k: Melle Tiaerdtsz, bakker / Neel Lousdr.
de vergulde Fontein
Nieuwestad strekkend tot Burmaniastraat
N [akte: Z] Carol Everts
1664 Z Jacob Horn ee-22 (3636); 268v
v: Antie Jansz. Duiff, wed. Gerrit Harmens
k: Iete Willems / Brechtie Willems
de vier Heemskinderen
N erfg. van Tjitske, wed. Hans Bottes
1698 W erfg. v. Gerrit Oetses ee-29; 213
v: Zelis Stevens Haen en div. Tambusers
k: Lauerens Stevens Haen
het rode Laken
O Dirck Jiuckes
1704 W erfg. v. Gerrijt Oedses ee-31; 81
v: Louerens Stevens Haen / Antie Lieuwes
k: Douwe Jans, lakenkoper / Gertie Sippes
het rode Laken
O Durck Joeckes
1724 W Hanenburgh N Hanenburgh
ee-24; 25
v: tvv cred. van Douwe Jans / Geertie Sippes, lakenkopers
k: Oepke Douwes, mr. gortmaker / Grijt Thijssen
b: Gerrit Gerrijts, lakenkoper
het rode Laken
O Minck Dirx
1734 W Mink Dirx ee-36 (3650); 103v
v: Atse Clasen Hoextra
k: Sophias Pieters Eiloff / Ruirdtje Ruirds
b: koper
1/2 huis (k bezit al 1/2)
O Hendrik Louburg
1737 n.a. ee-36; 103
v: Minck Dircks
k: Claaske Gerbens / Arrien Willems
wandelkoop
n.a.

◊ c Nieuwestad Zz 38 - 48X

>> begin

de rode Wagen steeg de blauwe sleutel
2006 48 46 44
1878 Ipe Brouwerssteeg 48 46 44 42 / 40 38
1832 B 1147 B 1148 B1149 B 1187 B 1188 Haniasteeg
1843 43 44 45 46 47
1613 O Epo Meinerts ee-7; 48
v: Evert du Gardijn / Wijtske Adius (geërfd van Adio Lamberti)
k: burg. Lambertus Adius
b: dhr. Atsma
W Frouck Moers
1619 ee-9; 177v
v: Margarita van Loo, wed. Van Aerntsma
k: Rienck Sijbrens, koopman en Gerrijt Gerrijts, mr. timmerman
ledige plaats naast de poort van huis van v
1620 o-23; 148v
achter het huis van Thomas Claasz, cramer in de blauwe Sleutel
1621 gg-18; 249v
1621 O Hania ee-10; 43 strekk. tot juffr. Aerntsma's kamers
v: Gerrijt Gerrijts, mr. timmerman / Hijlck Sijbransdr
k: Lieuwe Obbes / Teatske Obbes
W Haniasteeg
1630 O Rienck Sijbrens ee-12; 27
v: Margarita van Loo, wed. Van Aerntsma
k: Bartolt van Starkenburgh
huis met uitgang in Haniasteeg
W erfg. v. Lieuwe Obbes
1630 O Atsma
(ws. erfg. van Renicus Atsma overl. 1625, schoonzoon van Adie Lamberts, zijn dochter Renske huwde Petrus Axma die hier in 1680 overleed)
ee-12; 11
v: Funger Douwes Schellingwou / Antie Tiercx te Franeker
k: Take Pibes / Hiske Alberts
W Sibren Rienks
de rode Wagen
1638 O Take Pijbes e.a. ee-14; 83
v: Aernt Obbes, bode Ged. Staten van het Landschap / Wijpckien Harmens, geërfd van moeder die het bij hofdecreet op 9-3-1624 kocht van Gerrit Gerrits Croddebosch
k: Selcke Andries, bakker / Jisck Lieuwes
de rode Wagen
W Ritmeester Swartsenburg
1648 O erfg. Starckenborgh ee-18; 23
v: Gerrittie Isacks Knoop / Albartus Rheen, predikant Warns
k: Andries Willems, mr. kleermaker / Antie Jetses
W Haniasteeg
1661 O Atsmasteeg GC 1661; 198
v: erven Petrus Axma
k: Aesge Doeckes
W Taecke Pijbes
1665 O Swartsenberg GC 1665; 161
v: Doedtie Andriesdr / Joucke Sickes
k: Jacob Hendrix Hoochslag
W Haniasteeg
1673 ee-25; 185
v: Jan Gerrits / Aeltie Tietes
k: Heero Freercks / Lijsbetie Sijbes
1/3 huis, koper bezit rest
b: koper
de rode Wagen
1683 O Atsmasteeg GC 1683; 81
v: tvv erfg,. van Aesge Doeckes
k: W. van Hanecroth
W wed. v. Taecke Pijbes
1688 ee-28; 66 Hero Freercks
de rode Wagen
genoemd als belender van zuidelijk buurpand dat naast "het Engelse Huis" ligt
1693 O Atsmasteeg GC 1693; 249
v: W.M. van Hanekroth
k: Jacob Jilderda
W wed. v. Taecke Pijbes of Allert Molenaer
1719 O en Z het Landschap ee-32; 231
v: Wijbe Jetses, mr. schoenmaker te Surhuisterveen
k: Sybrandus Campenbos
b: Johannes Moerman, huidekoper
de blauwe Kay
op de hoek van de Haniasteeg
Hanniasteegh
1719 O en Z het Landschap ee-33; 165v
v: Sijbrandus Campenbos
k: Zelis Wijngaarden
op de hoek van de Haniasteeg straat en vaart ten N
Hanniasteegh
1803 O Yvo Brouwerssteeg Z verkopers
ee-59; 59v
v: Metje en Henderina Pluim
k: Franciscus Bavius / Anna Ferwerda

◊ c Sacramentsstraat - Nieuweburen 53 - 83 (Voorstreek Wz)

>> begin

SACRAMENTSSTRAAT het Veerhuis van Buitenpost de (rode) Koe de Brouwketel STEEG de zwarte Vilthoed de drie Koningskaarsen de witte Roos STEEG de drie Klokken
het witte Kruis
STEEG het Haantje de drie Bijenkorven
het Stienser Veerhuis
het Veerhuis van Marrum de witte Arend Warga de oude Fries STEEG de Toren van Groningen NIEUWEBUREN
2006 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 73 75 77 79 81 83
1878 249 251 253 255 257 259 261 263 267 269 271 271 275 277 279 281 283
1832 A 190 A 189 A 188 A 187 A 186 A 185 A 184 A 183 A 181 A 180 A 179 A 178 A 177 A 176 A 175 A 174 A 173
1806 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 4 3 2 1
1570 O ? erf. Hermen Pheltens DB 1570/384
v: Vitus Jacobsz o.a. tbv erfg. Lijsbeth Poppedr
k: Jacob Poppesz te Franeker
2/5 huis
W ? erfg. Hilbrandt, smid & Jacob Pietersz
1570 FL Sp. 175 Vitus Jacobs huijssteede in den Zwaen daer nuw eijgenaer van is Jacob pottebacker opt Flyet
3 1/2 gg 3 1/2 st
FL S p. 175 Saelige Hilbrant Tynnens huyssteede nuw voer deene helft zyn erffgenamen en voer dander helft Gerryt Dirck zoen smidt daer inne woenende
3 gg 21 st
FL S p. 176 Jelcke Gabbes huyssteedt nuw toebehoerende Thonys Symen Wongers zoen
2 gg 2 st
1572 Z Elbrich, bakster dd-1; p. 38
v: Jelcke Gabbes / Griet Banderinga
k: Mr. Wijbrant Albada, pastoor te Rauwerd
N Pieter Hendrickz
de witte Arend
1576 Z Thonis Sijmons Pb 1576; 111
v: Anna, Sijmonswed
k: Eelcke Wijntiez, bakker / Anna Cornelisdr
b: v
1/2 huis
N Dirck Werners
1580 Z Eelcke Wijttijesz dd-1; p. 262
v: Anna Wijgersdr
k: Wijtthije Tijebbesz, bakker / Jel Juckedr
N Jacob Pietersz
1582 Z voor: Thonis Sijmensz
achter erfg. Frans Ampkes
Pb 1582; 337
v: Heerman Jacobsz
k: Eelcke Wijntiez, bakker / Anna Cornelisdr
1/2 huis, rest behoort k, omtrent Cpijp Wz
N Wijttie Tijebbez
1584 Z voorheen van Jelcke Gabbes, nu
van Thonis Sijmonsz
tot de oude sloot
dd-2; 9
v: Hill Rienicxdr / Gerrijt Johansz
k: Gosse Bouwesz (Aeff Jansdr)
huis + recht op naastliggend huis
de witte Arend
N Harmen Dircxz, bakker
1586 Z Wijbe Agges strekkend tot scheidssloot
ee-2; 59v
v: Thonis Simensz Waijes, Harlingen
k: Peter Petersz, Harlingen
b: Olphert Olphertsz, brouwer
N de witte Arend
1586 Z Wijbe Agges strekkend tot scheidssloot
ee-2; 78v
v: Pieter Petersz, Harlingen
k: Ariaen Leenartz / Grietien Oedtsma
b: Olphert Olphertsz, brouwer
N de witte Arend
1588 Z Jan Thonisz strekkend tot de scheidssloot
ee-2 (3616); 95
v: Lijsbeth Claesdr, wed. Jacob Baertesz, pottenbakker & Geurt en Griet Jacobsdrs en tvv kind bij Thoen Jacobsdr
k: Claes Martensz, kuiper / Sas
Z Gerrijt, smid
1590 Z Claes Martens dd-2; 286
v: Geertke Willemsdr, wed. Tijerck Lambertsz
k: Willem Gerritsz, smid / Eeff Breuticxdr
1/6 van 1/2 huis bij Apijp
zie ook Pb 1591/327 zelfde k 2 x 1/12 x 1/2
N Taco Henricx, kramer
1591 Z Wibe Agges strekkend tot de scheidssloot
ee-2; 153v
v: Aeff Jansdr / Taco Albertsz, schoenmaker
k: Olphert Olphertsz, brouwer / Willemke Derxdr
b: k
straat
N de witte Arend
1595 O SAG 265 p. 963 Fijtus Jacobsz huijssteedt, nu competerende Claas Martensz, cuijper
3 1/2 gg 3 1/2 st
O SAG 265 p. 963 w. Hillebrandt Tijmens huijssteedt, nu Gerrijt Dircxsz smit met sijn mede eijgeners toebehorende
3 gg 21 st
O SAG 265p. 936 Jelcke Gabbes huyssteedt, die nu toebehoordt Olphert Olphertsz, brouwer
2 gg. 2 st.
1596 Z Olphert Olphertsz dd-3; 75 / ee-3; 77v
v: Harmen Harckes / Aaltke Jarichsdr
k: Gerloff Sipckesz, bakker / Ath Sijttiedr & Homme Jacobsz / Trijntie Gooverts
b: Bronger, kistmaker
de witte Arend
N nieuw huis van Harmen Harckes
1599 o-23; 167v (1620) v: erfg. juffr. Hijlck van Oentsma
k: Wlcke Piers
de drie Friesen
1600 Z Ritske Floris
(zie K 33.5)
Pb 1600/272 GC 1600/26
v: Wilcke Pijers, koopman / Bauck Joannisdr
k: Sijbe Dircxz, mr. metselaar / Jantijen Jansdr
ledige plaats
op de Hoeck Wz
N Wilcke Pijers, koopman / Bauck Joannisdr
de oude Fries
1601 Z Olphert Olphertsz, brouwer strekkend tot de hof van Harmen Harckes
ee-4; 37
v: Homme Jacobsz / Trijn Govertsdr
k: Gerloff Sipckesz / Ath Sijtzedr
1/2 verbrand huis
N Harmen Harckes
1604 Z Harmen Harckes ee-4; 153v
v: Ritske Florisz / Alijt Centsdr
k: Harmen Harckesz, burgemr.
b: Harmen Adgersz, bakker
N Sijbe Dirxz, metselaar
SGR 1606 WHE 2 EB LAMBERT JANS WHE 3 EB SIJTZE HESSELS BROUWER WHE 4 EB GERRIJT GEERTS WHE 5 EB CLAAS MARTENS WHE 6 EB GEERT, GERRIJT SMIDS WED. WHE 7 EB TRIJN, TAECE WED. WHE 8 EB WIJERD WIJERDS (k 25 HERBERGIER) WHE 9 EB ANNA, DR. CAARLS HUIJSVROUWE WHE 10 EB IJGRAM CLAESZ WHE 11 EB JAN CLAESZ WHE 12 EB OLPHERT OLPHERTS' WEDUUE WHE 13 EB GERLOFF SIPCKES BAKKER WHE 14 EB HARMEN HARCKES WHE 15 EB HARMEN EDGERS BAKKER WHE 16 EB SIJBE DIRCKS WHE 17 WLCKE PIERS WHE 18 MINNE HAIJKES
1608 Z erfg. Gerrijt, smid ee-5; 150
v: Toenis Sijmensz Waies en tvv erfg. Taco Hendricxz / Trijn Clasedr
k: Jan Coenders, kuiper / Hijlck Rinnertsdr
de witte Roos
2 1/2 oude schilden Cammingaburg
N erfg. Eelcke Wijnties
1609 / 1610 Z Wijbe Agges Db 1609; 1 & GC 1610; 16v
v: Willemke Dircxdr, wed. Olphert Olpherts, brouwer
k: Harmen Harckes, burgemr. / Taetske Jansdr
2 x 1/2 huis en brouwerij
N Gerleff Sipckes
1610 Z Sacramentsstraat strekkend tot nieuw huis van v bew. door Jacob Douwes
ee-9; 50
v: Wijbe Wijbesz Oetsma te Haarlem
k: Wijtse Wopckesz, koopman / Agnita Clasedr
1610 Z Dr. Caarl strekkend tot scheidssloot
ee-6; 59v
v: Ide Bauckes, stadstimmerman / Habel Wijtsedr
k: Igeramus Claaszn, brouwer / Doed Wijtsesdr; zwager en zuster van v
b: k
1/2 huis
N Wibe Agges
1610 N.A. strekkend v.d. straat t.a. de scheidssloot
ee-6; 96
v: Gerrijt Wijbes (zoon van Wijbe Agges?) / Haxst Tammedr
k: Taco Sappesz, Claes Roeloffs, Rinnert Sijtzesz & Jacob Pijbesz
b: Jan Claeszn, bakker en olieslager (deze is eig. van oliemolen en schuur) op de Hoeck bij de Heer van A.pijp
N.A.
1611 N.A. strekk. tot sloot van Joost Aijsma hov. Db 1611; 159
v: erfg. Anna Cornelisdr, wed. Eelcke Wijntiez
k: Geert Henrix, brouwer
b: k
2 1/2 oude schilden Cammingaburg
N.A.
1612 strekkend v.d. straat t.a. de scheidssloot
ee-6; 148
v: Taco Sappesz, Claes Roeloffs, Rinnert Sijtzesz & Jacob Pijbesz
k: Meile Outgersz, brouwer / Geel Douwedr
b: Jan Claeszn, bakker en olieslager (deze is eig. van oliemolen en schuur
op de Hoeck bij de Heer van A.pijp
1614 Z Wibe Agges aa-5; 1 & ee-9; 16v
v: Willemke Dircksdr, wed. Olphert Olphertsz
k: Harmen Harckes, burgem.
huis, brouwerij c.a. b: (deels) Pieter Egberts
N Gerloff Sipckes Z Ernst Assies, rentmr. GC 1614 (3621)/130v
v: Sijbe Dirxz, mr. metselaar / Jantien Jansdr
k: Dr. Willem van Velsen, burgemr. / Eene Tijara
op de Hoeck Wz
Warga
N Wilcke Piers
1615 Z Meile Outgers, brouwer ee-7; 211
v: Harmen Harckes / Taatske During
k: Gerrit Bartholomeus, brouwer / Aeg Seerpsdr
N Gerloff Sipckes, bakker
1617 Z Gerrijt Willems achter tot aan de scheidssloot
ee-8; 100
v: Claes Martens kuiper e.a. erfg. van moeder Sas Allertsdr
k: Jacob Douwes, hoedmaker / Fine Jans
voor van de straat
N erfg. Gerrijt, smid
1617 Z Meile Outgers, brouwer ee-8; 105 Gerrijt Bartelsz, brouwer / Aeg Seerpsdr
k: Ernst Assies, koopman / Henrickien Michielsdr
N Gerloff Sipckes, bakker
1617 Z Meile Outgers, brouwer ee-8; 127
v: Eernst Assies / Hendrickjen Michels
k: Jacob Claasz / Stijntie Jorisdr & Jan Lourensz / Wijtske Joannesdr
N Gerloff Sipckes
1621 Z Wuijlcke Piers Z steeg ee-10; 34
v: Barbara Coertsdr, Neel Jacobsdr, Douwe en Jan Jacobsz
k: Harmen Lubberts, bakker
N straat naar Nieuweburen
1623 Z Igram Claes ee-10; 150v
v: Meile Outgers, brouwer / Geertie Douwes
k: Minne Jelles, brouwer / Adraentie Hendrix
huis, brouwerij, mouterij
N Lambert Jans
1625 Z wed. Geert Henrix, brouwer strekkende tot de waterlossing tussen v en hof van Frans Alberts (GC 1610/240) ee-10; 263
v: Igram Claesz / Doed Wijtsedr
k: Wolter Henrix / Rintie Jacobsdr
huis, brouwerij, mouterij & brouwgereedschap
tussen Ap en Hpoort Wz
N Minne Jellis
1627 Z Wlcke Piers Z steeg ee-11; 120v
v: Harmen Lubberts, bakker
k: Fonger Gerrits, kramer en Tiepcke Gerrijts, koopman
N straat naar Nieuweburen
1629 Z wed. Velsius ee-11; 236
v: Ulcke Piers
k: Tijerck Jans / Aelcke Pijters, brouwers
de oude Fries
N b: Hermen Lubberts
1631 bel. Ernst Assies, rentmr. ee-12; 51
v: Ene van Tijara, wed. Wilhelm van Velsen
k: Gijsbert Gijsbertsz, koopman / Antie Rinnerts
bel. Tierck Jans, brouwer
1631 Z Lieuwe Dirxz, brouwer ee-12; 151
v: Jacob Roch, erfg. Anna Harckedr
k: Adriaen van der Chijs, burgerhopman en biersteker / Geijske Allerts Auskema
huis, grote tuin en kamers
steeg en Ernst Assies
1631 Z de rode Koe ee-12; 234v
v: Sijbrand Hettinga / Maritie Abrahams
k: Gerrijt Geerts, koperslager / Eefcke Jans
1/3 de Brouwketel
N Cornelis Jans en Arien Pijtters, hoedenmakers
1632 Z Lambert Jans, koekenbakker ee-12; 223
v: Lieuwe Dirxz, brouwer / Trijntie Hendrix
k: Wopcke Wopckes, brouwer / Trijn Jansdr
1/2 huis, brouwerij, mouterij
N Adriaen van der Chijs
1634 gg-27; 152 Arien Pieters leent geld met als onderpand de zwarte Vilthoed bij de Amelandspijp
1635 Z Gerrijt Geerts ee-13; 205
v: div. Corneliszonen
k: Arien Pieters, hoedmaker
N Gerrijt Dircx, smid
1642 ee-15; 99 de rode Koe
eigenaar: Idsert Janssen, koekenbakker / Machtel Pijtters
1644 Z Sacramentsstraat W FongerGerrijts
ee-16; 120
v: div. erfg. van Wijtse (Wopckesz hpo)
k: Siewert Centz, bakker / Trijntie Gerrijtsdr
b: Anne Jans & Gale Ruijrdts e.a. voor de straat
N Edsert Jans
1648 Z erfg. Jan Coenders ee-18; 51v
v: Tiepcke Taeckes / Grietie Martens, kooplieden
k: Dirck Ariens / Foockel Ariens
b: Anne Gerckes, brouwer & Freerck Martens
huis, brouwerij, mouterij de drie Klokken
omtrent de Amelandspijp
N Wolter Hendricx
1650 Z Jacob Lamberts, koekenbakker ee-18; 208v
v: Outger Jans / Sijke Minnertsdr
k: Sake Sijbrens, mr. kuiper / Jorritie Jorisdr
1/2 huis
N Geeske Allerts Auskama
1653 N? Jan Jelles c.s. ofte het huys
de rode Koe
ee-19 (3633); 149
v: tvv erfg. Gerrijt Geerts
k: Hessel Selis, koopman
b: Egbart Aetes
huis en pakhuis
de Brouwketel
W straat, O oude Ee
Z? hopman Schol
1653 Z erfg. v. Gerrijt Geerts ee-19; 152
v: Jacob Cornelis
k: Floris Willems Scholl, burgerhopman
b: Anne Jans, lakenkoopman
3/4 deel
N Dirck Janssen
1653 Z erfg. v. Gerrijt Geerts ee-19; 154
v: Hessel Selis / Maijcke
k: Floris Willems Scholl, burgerhopman
b: Anne Jans, lakenkoopman
1/4 deel
N Dirck Janssen
1653 Z Sivert Cents ee-19; 160v
v: erfg. Edsart Janssen / Machtelt Pieters
k: Sivert Cents & Jacob Lamberts, koekbakker
b: Jan Jelles e.a. de Koe
N Gerrijt Geerts
1655 ee-20; 30v
v: Dirck Arriens / Foockel Arriens
k: Evert Cornelisz / Rixtie Emes, biersteker
huis, brouwerij, mouterij de drie Klokken
omtrent de Amelandspijp
N Wolter Hendricx
1655 Z Wouter Hendricx ee-20; 68
v: Hendrick Harts / Nieske Sijbes
k: Foockeltie Hendricsdr
het Haantje
N Jacob Lammerts
1661 Z Focco Aernts c.s. Z Eelcke Tiercx, houtkoper N steeg N en Evert Cornelis, vroedsman
1661 Z Focco Aernts c.s. W kopers
ee-22; 17
v: Dirck Harmens / Walcke Jans
k: Sijbrant Pieters / Popckien Jans
de witte Roos
N steeg N en Evert Cornelis, vroedsman
1663 Z Hessel Zelis ee-22; 185v
v: Floris Willems Scholl, schepen en mr. schoenmaker
k: Claas Ariens, koopman
over de Amelandspijp
N Focke Aernts & erfg. v. Cuijnder Jacobs W Sijbrant Pieters
ee-21; 212v
v: Eelcke Tiercx, koopman
k: Dirck Harmens, gortmaker / Walcke Jans
1/2 de witte Roos (rest gekocht bij decreet Lwd; aa-10; 316)
1663 Z Wouter Hendricx strekk. achter tot de scheidssloot
ee-22; 231v
v: Foockeltie Hendricx, wed. Sijdts Doeckes
k: Cornelis Claeses, brouwer / Bauckien Sijmensdr
huis, brouwerij en mouterij
het Haantje
N Jacob Lammerts
1664 Z Joannis Glinstra ee-23; 22v
v: erfg. Jan Martens
k: Dirck Sioerts Ens, burger hopman / Sijtske Arnolts Heijns
b: Ernst Duijff
1/2 huis
N Willem Doedes
1675 Z Dhr. Ens ee-25; 210v
v: Willem Doedes / Jissel Gijsberts
k: Heijman Gijsberts / Jouwercke Rinnerts
b: Joannes Ranquet
bij de Hoeksterpijp
N Jan Tierckx, brouwer
1680 Z b: Pieter Sijbrens, bakker ee-26; 210
v: div Siverts
k: Karst Sickes / Aelcke Jansdr
b: Tjerck Karstes e.a. huis en 1/2 v. 2 kamers daarachter de rode Koe
N Harmen Harmens
1681 Z Jan Tiercx, brouwer W Caspar Boom
aa-11; 435
v: erven Radijs
k: Wijbe Hendricx, kalkbrander
de Toren van Groningen
O straat
N Nieuweburen
1683 Z "vrije sijdsband metzin oisdruip
erfg. Jacob Lammerts Fenema
(de drie Bijenkorven)
O en N mevr. Glinstra
ee-27; 86
v: erfg. Sijbe Dirks / Nieske Gerloffs
k: Imkjen Sijtses, wed. Jan Sjoerds, brouwer
b: Gerloff Sijbes, verver
(naast de drie Bijenkorven)
N "aan de cuipers sijde en huisinge" erfg. Sake Sijbrands
1693 Z IJmcke Sioerts
NB vgl ee-27; 86
ee-28; 216v
v: erfg. Johannes Glinstra
k: Dr. Joan Daniel Kutsch
huis en gebruik van steeg naar Breedstraat
N Jacob Recalff en steeg
1699 Z wed. van Benthe Wouters W oude EE of scheidssloot
ee-30; 31
v: Tettie Jans / Cornelis Visscher & Jacob IJsbrant Cuijnders
k: Hendrick Gijsberts, koopman / Foeckien Dircks
b: k
bij de A.pijp
1714 N van der Geest, koopman Z Jentie Cornelis ee-32; 230
v: Tobias van Dessel & Henricus Wassenaar & Hubertus van Emmenes
k: Sijbren Outgers Steensma, brouwer
b: Jacobus de Witte
bij de Dubbele pijp
N erfg. Hendrick Wijbes
1720 Z Sacramentsstraat ee-33; 206
v: diversen
k: Jelte Beernts Starring, tingieter
N Tjerk Karsten
1722 Z Huber & Den Hartogh ee-33; 282
v: erfg. Jacob van Recalff / Attie Ens
k: Jacob Ottes van der Meulen, mr. bakker / Pijttie Pijtters
b: wed. Jacob Dirx
N Heimans, bode
RK 1722 WHE 34 Ludinga WHE 33 Grietie van Oosten WHE 32 Abelius van Egten WHE 30 Fenema WHE 29 wed. Cluirda WHE 30 wed. Cluirda WHE 28 Huber de Hartoghe WHE 27 Jacob Ottes van der Meulen WHE 26 e Inte Heimans
b: Jentie Cornelis
WHE 25 Sibrand Outgers Stiensma WHE 23 Scheltinga 1/2; Hendrick Wijbes 1/2
1725 Z Groenewolt W oude Ee
ee-34; 70
v: Gijsbartus Wiersma, erfg. Hendrik Gijsberts Wiersma
k: Johannes Stalpart van der Wielen, cur. over dochter bij w. ee. Anna Wiersma
1/6 drie Koningskaarsen
O straat
WHE 35 Petrus van der Geest
1729 Z Groenewolt W oude Ee
ee-34; 70
v: Gysbartus Wiersma, erfg. Hendrik Gijsberts Wiersma
k: Klaas Visser, koopman / Jouckien Allerts
1/6 drie Koningskaarsen
O straat
N erfg. Pieter van der Geest
1737 N erfg. Pieter van der Geest Z Huber ee-37; 49
v: Jacob Ottes van der Meulen, mr. bakker
k: Nieske Ruurds, wed. Pieter Clasen Draijer
1/2 huis
N Heimans, bode
1750 Z Dantuma W mevr. Huber
ee-40; 62
v: Heijman Heijmans en Jouwerke Heijmans
k: Jan Clasen Cramer / Maijcke Jeltes
b: Johannes Broersma
O straat
N wed. Steensma, schepen
1752 N.A. ee-40; 152
v: Engelina en Hildegonda Wiersma, Gerrijt van der Laan
k: Pijtter de Wittert, brouwer
deel het Haantje
N.A.
1752 Z Sacramentsstraat W erfg. Margrietie de Graaf
ee-40; 167v
v: erfg. Starring, tingieter
k: Douwe Jans Klomp & Janke Jans Klomp 1/2
b: Arnoldus van Lingen
N Djurre Claasen Tichelaar
RK 1753 SACRAMENTSSTRAAT WME 45 & 44 DOUWE JANSEN KLOMP WME 43 DJURRE CLAASEN WME 42 & 41 HANENBURG WME 40 HANENBURG 1/3; FENEMA 1/3; VISSER 1/3 WHE 39 ERFG. STALPERT VAN DER WIELEN WHE 36 LUDINGH WHE 35 VAN OOSTEN, WED. VAN DER WIELEN WHE 34 DOM VAN EGTEN 1/3 PIJTTER DE WITTER 2/3 WHE 33 HIDDEMA WHE 32 CLUIRDA, WED. WIERDSMA WHE 31 CLUIRDA, WED. WIERDSMA WHE 30 HAMERSTER WHE 29 MEINERT DANTUMA WHE 28 J.K. CRAMER WHE 27 WED. SCHEPEN STIENSMA WHE 26 KALKENSTEIN / VAN DER HEIDE
1758 WHE 37 & 38 V.D. GEEST Z kopers W Hamerster, raadsheer
ee-42; 122v
v: Georgius Hiddema, adv. HvF
k: IJpe Cats / Stijntie Oldersma
b: Beinte Johannes
de drie Bijenkorven
N Dr. Wierdsma, medicus
1758 O en Z Hiltje [niet nader genoemd] strekk. achter tot de Ee
ee-42; 128
v: Pieter de Wittert, mr. brouwer
k: Ipe Cats, koopman / Stijntie Oldersma
het Haantje
N kopers, gekocht van Hiddema
1761 Z Hamerster W Hamerster
ee-43; 100v
v: Klaas Draijer, koopman, ook als erfg. van Nieske Ruurds, wed. Meindert Dantuma
k: Meindert Dantuma
1/2 huis
N.A.
1764 Z Hamerster W Hamerster
ee-44; 36v
v: Maaijcke Dam / Jan van Tiddens
k: Klaas Draijer, koopman
b: Meindert Dantuma, medeeig.
N.A.
1765 Z Couperus, schepen
W Oene Oedses, koopman
ee-44 (3658); 99v
v: Johanna van der Lelij 2/3 & div. Mathee
k: Frederik Zijlstra / Jeltje Anna Maria van Eelcoma
N mandelige steeg
1765 Z b: Wink ee-44; 131
v: Hiltje van Oosten, wed. Stalpart van der Wielen
k: Jan Faber, mr. bakker / Cornelia Sipkes
b: v
n: IJpe Cats
het witte Kruis
huis, bierhuis, brouwerij en steeg
N Cats
1766 Z wed. Hanenburg "steeg"? ee-45; 19
v: tvv geabband. boedel Rienck Visser
k: Doetie Visser, wed. Nicolaas Fenema
b: Fenema c.u. apotheker
1/3 huis en steeg verwezen word naar akte d.d. 23-4-1722 Janke Wiersma-Jurjen IJsaks
N wed. Stalpart
1768 Z wed. Hanenburg W oude Ee
ee-45; 111
v: Hiltie van Oosten, wed. Stalpart van der Wielen
k: Jan van Tiddens, koopman / Maijcke Dam
b: voorheen wed. Anheijen
de drie Koningskaarsen
N Arjen van der Geest c.s.
1774 Z beide huizen van wed. Petrus Wierdsma GC 1774 (3662); 58
v: erfg. Maria Agnes Huber / Mr. Dominicus Hamerster
k: Sijmon Binkes / Maria Venema
zeer groot huis met grote tuin en steeg naar Voorstreek en Breedstraat, verkocht voor 6800 gg
O de straat
O en N Dantema en Draijer
1798 LC 7-4-1798 erfg. Jan van Tiddens verkoopt zaden
1714 ee-32; 218v
v: Tobias van Dessel & Henricus Wassenaar, kamerbewaarders Staten & Hubertus van Emmenes, subst. gen. der prov.
k: Arjen Jansen, koopman
b: Lorens Mets, passementwerker
n: P.P. Wierdsma
N erf. van Banier, schepen
Z Johannes Dijxtra

◊ Coehoornspoort (Kleine Kerkstraat Wz noord)

>> begin

BURMANIASTRAAT het Rekenboek de Regenboog
de drie Regenbogen
REGENBOOGSTEEG Koehoornspoort OLDEHOOFSTER KERKHOF
2005 25 35
1878 13 15 19 21 23 25 35 37 39 41 43 45
1832
1806 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
1807 Z Hendrik Budde W Tjitse Stienstra
gg-167; 38v
v: Willem Overneij, mr. timmerman / Jacobje Fijnje
k: Joh. Schaap / Trijntje Vink
Grote Hoornspoort
O Kleine Kerkstraat
N Willem Overneij / Jacobje Fijnje

◊ d Dokkumerend (Voorstreek Wz noord)

>> begin

NIEUWEBUREN de Fortuin
het Wapen van Dokkum
het Dokkumer Veerhuis
STEEG de (vergulde) Druif
de (witte) Zwaan
Groningen
het Veerhuis van Anjum
STEEG de Appelboom STEEG de Zevenster de groene Kan BOLWERK
2006 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103
1878 285 287 289 291 293 295 297 299 301 303
1832 A 163 A 161 A 160 A 159 A 155A? A 153 A 152 A 147 A 146a A 146 A 145
1806 180
1579 N.A. dd-1; p. 201
v: Hil Sijurdts, wed. Mr. Meije Nieuhuis
k: Tijardt Wopckezn / Stijn Thomasdr
huis en gebruik steeg
(KC 1592 TW/ST kopen kamer achter hun huis, belending correspondeert met onderstaande)
N de Appelboom
1581 Z Jan Rijnnertsz, schuitenmaker dd-1; p. 308, 309
v: Jetz Arentsdr, geërfd van ouders
k: Folckert Jansz / Elizabeth Arentsdr
2 x 1/7 de groene Kan
N stadsbolwerk
1581 z-7; 153 1606 invent. w. Rochus Folckertsz / Nijes Heerkes; in invent. koopbrief uit 1581 van huis en kamer
de groene Kan
gekocht van Folckert Jans en Elisabeth Arents
1582 Z Heerestraat met water ee-1; 41v
v: Berber Claasdr
k: Peter Henrixz Hesop
hoek Nieuweburen
N Jan Eetes
1584 Z Jan Rinnertsz dd-2; 53
v: Jan Aernsz
k: Lijsbeth Aernsdr, wed. Folckert Jansz tbv hun kinderen
1/7 de groene Kan
N stadsbolwerk
1586 Z Douwe Sijtsma ee-2; 69v
v: Wijbe Orcxz / Marijtijen Gerbrensdr
k: Aucke Tallesz
huis, loods, 2 kamers, plaats
N wed. van Jan Rinnerts
1597 Zuijtburen W Eeble, wieldraaier
ee-3; 125v
v: Pijeter Hendrixz Heesop
k: Watsze Douwesz, verver / Agnijete Hendrixdr
b: Harmen van Jemmingen
N Jan Eetens
sgr
1606
WHe 161 e/b Waetse Douwes, feruer; 4 WHe 160 e/b Staes Claes; 4 WHe 159 e/b Claes Simens; 4 WHe 158 b
Albert Roeleffs; 1
WHe 157 e/b Hans Jansz; 4 WHe 153 e/b Tijaard Wopckes, backer WHe 151 e/b Ene Alberts wed.; 1 WHE 147 e/b Douwe van
Sijtzama & Kempo van Donia; 7
WHE 146 e/b wed. van Jan Freerx; 4 WHE 144 e/b Lambert Hettes, cuijper 3 WHe 143 e/bNijeske, Rochus wed. 4
1610 Z en W wed. Douwe van Sijtsma ee-6; 5v
v: tvv Catrina van Surbeke, wed. Jan Frederixz
k: Gerleff Boeles, schipper en koopman / Marij Jansdr
O diept
N Lambert Hettesz
1614 Z Claas Simens aa-5; 297
v: Soete Name Jesus gilde
k: Jan Tietes, snijder
b: Hans Jansz Langweer
de Druif
N Tiaard Wopckes
1614 Z Soete name Jesus gilde ee-7; 129
v: Tijaerdt Wopckes / Stijn Thomasdr
k: Hans Jansz
huis en kamer ten W ketel en bakgereedschap uitgezonderd
N Ene Albertsdr
1619 Z Henrick Thonisz ee-9; 118v
v: Hans Jansz. Langweer
k: Staes Claesz / Auckien Jansdr (zwager en zuster van v)
b: k
1/2 huis
N Claes Sijmonsz Hoeck
1621 Z Claas Simens Hoeck Z steeg ee-10; 18
v: Jan Tietes, mr. snijder / Cuinira Gerckedr & Frans Rienx, korfmaker / Geert Warnersdr; gekocht bij decreet van Soete Name Jezusgilde
k: Jan Jacobs, bakker / Claaske Doededr
b: Foecke Ripperts
Hpoort Wz diept
de Druif
N Hans Jansz
1622 Z Reiner Roeleffs ee-10; 55v
v: Andries van Sitsma (tot Friens)
k: Jan Gerrijts, lakenverver / Ariaentie Severs
N Gerloff Boeles
y-26; 228 Invent. Hans Jansz Langweer
in invent. koopbrief van de vergulde Druif
1625 Z huis nagelaten door Eene Alberts Z steeg ee-10 (3624); 250
v: Atke Eco Boners, wed. Reiner Roeloffs
k: Pieter Reijners, koopman / Lijsbet Bauckedr
1/2 huis en mouterij
N Jan Gerrijts, verver
1629 Z Henrick Thonisz cert. boek 2; 316
v: Staas Claasz / Auck Jansdr
k: Eete Gerbens / Folcke Rinnerts & Mencke Rinnerts / Popck Eetis
Hoeksterpijp Wz
de Fortuin
zie ook gg-26; 217
N Claes Sijmonsz Hoeck
1638 ee-14; 102
v: Dirck Doeckles, kuiper / Tjitske Warnersdr
k: Marrij Jans,wed. Gerloff Boeles
deFortuin
N Claes Sijmonsz Hoeck
1639 N.A. W Heijn Cornelis
ee-14; 153
v: Schippersgilde
k: Dirck van Enen / Clara Hansse dr
b: Jan Reijners
de groene Kan
N Bolwerk
1646 Z erfg. Ene Alberts Z steeg ee-17; 143
v: Reijnder enBaucke Pieterszn, Brechie Pietersdr
k: Ruijrd Jouckes, koopman
huis en mouterij
N Jan Gerrijts, verver
1650 Z Ruierd Jouckes ee-18; 244v
v: div. erfg. van Ariaentie Sioerts / Jan Gerrijts, lakenverver
k: Sioerd Jansen Eppinga, lakenverver / Clara Lefebre
5/6
N Foeke Ripperts bewoonde huisinge
1657 Z Rintie Beerns ee-20; 161
v: Tiepke Takes / Grietie Maartensdr
k: Pieter Fransen / Janke Hijlberts
de groene Kan
N stadsbolwerk
1659 Z wed. Beernt Willems Z steeg ee-21 (3635); 27v
v: Ruirdt Jouckes, koopman
k: Nanne Watzes / Betske Joannesdr
huis en mouterij
Wz diept
N Sjoerd Jansen Eppinga, hopman
1664 N.A. ee-22; 234
v: Pieter Fransen van der Houte, wannemaker / Jannikie Gijsberts
k: Bonne Pieters, mr. kuiper / Rinske Gerritsdr
b: v
de groene Kan
N.A.
1665 Z Claes Sijmons Hoeck ee-24; 29
v: Claes Buwes / Antie Abeles
k: Hans Jaspers / Tetties Herckes
1/2 de witte Zwaan
rest behoort Ruijrd Pijters
N Thomas Rouckes
1670 Z burgemeester Eppinga DVHvF-17; 371
v: tvv Aeltie Reinders, wed. Foeke Ripperts
k: Gerrijt Bauckes c.s.
de Zevenster
N bewoner Cornelis Cornelisz
1674 Z Lambert Jansen, bakker ee-25; 197v
v: Sioerd Jansen Eppinga, oud-burgemeester
k: Lambertus Fenema, schrijver compagnie te voet / Clara Sioerts Eppinga
b: k
nevens de houten brug
N b: Cornelis, timmerman
1675 Z gemeenschappelijke steeg ee-25; 217
v: erfg. Ruird Pijtters / Jeltie Sipckes, voerschipper op Dokkum
k: Tierck Hendricks Banga / Attie Jans
b: Claas Thonnis e.a. 1/2 de witte Zwaan
1675 Z erfg. Claas Sijmons Huck W erfg. Tobias Gaukes ee-25; 231
v: Hans Jaspers, herbergier
k: Arrien van der Chijs, biersteker
1/2 de witte Zwaan 1/2 is eigendom van Tierck Henderix Banga
O de straat
N erfg. Tomas Romkes
1678 Z Gerrit Bouckis ee-26; 108
v: diverse erfgenamen
k: Douwe Sakes
b: Jan Gerrits Decker
Z Haije Haijeshuis
de groene Kan
1679 Z deurwaarder Brinck
& erfg. Tialcke Cuijpers wed.
W steeg naar Nieuweburen
ee-26; 131
v: Hans Jaspers, weduwnaar van Tettie Heerckes
k: Tierck Hendricx Banga / Attie Jans
huis, loods en ledige plaats
N kinderen van Claes Sijmonsz Hoeck
1681 Z de straat ee-26; 234
v: Lucas Brinck, deurwaarder HvF
k: Alons Legentil, deurwaarder HvF
N Tjerck Hendricx Banga
1682 Z Lambert Jacobs Fenema W Jurrijen Sijmons
ee-27; 30v
v: Gerrit Bouckes, Boucke Claasen Braam, Boucke Boels allen te Harlingen
k: Lambert Jacobs Fenema
O straat
N Douwe Saeckes
1686 N.A. Z steeg ee-27; 249
v: Tierck Hendricx Banga
k: Cornelis Jans Eckringa
de Zwaan
N.A.
1690 Z Gerrit Gouckis ee-28 (3642); 133
v: Douwe Saeckes / Grytie Pijters
k: Jentie Gerrits, gortmaker / Wimcke Douwes
N de groene Kan
1694 Z en W Lambartus Fenema / Clara Eppinga ee-28; 296v
v: Lambartus Fenema, burgemeester / Clara Eppinga
k: Jacobus Eppinga adv. HvF
b: Heijn Cornelis
1/2 huis c.a.
N Jentie Gerrijts, gortmaker
1699 Z Geertie Hoeck ee-30; 11v
v: Josina van den Bergh / Tijaerdus Laquart te Haarlem 1/2 & Cornelis Jansen Eckringa / Hilckien Pietersdr 1/2
k: Jeep Sijtses Egten / Grietie Jansen
Gats Joannes en steeg ten W O straat
N wed. faendrich Dijckstra
1731 Z Melchior Pieters W Siderius, burgemr. n.u. ee-35; 214
v: Gercke Posthumus, mr. kuiper
k: Ruijrd Nauta, bode / Debora Isabella Reneman
waar de Dokkumer trekschepen afvaren
O straat
N wed. Jeep Sijdses
1740 Z Gerben Ulbes w erfg. burg. Siderius
ee-38; 28
v: Ruurd Nauta, kamerbewaarder GS / Debora Isabella Reneman
k: Douwe Lammerts, gortmaker / Lutske Eelses
waar de Dokkumer trekschepen afvaren
steeg naar Nieuweburen
O de straat
N Jeep Sijtses
1755 Z Douwe Lammerts
zie GC 1760/65
W Douwe Lammerts
ee-42; 170
v: Jacobus van Egten, koopman
k: IJpe Cats / Stijntie Oldersma
Groningen
b: Harmen de Jong
n: Douwe Lammerts
O de straat
N Piersma
1760 Z Douwe Lammerts W Douwe Lammerts
ee-43; 65v
v: Douwe Lammerts, koopman
k: Wijtse Berger, mr. metselaar / Dieuwke Adams
O straat
N Piersma

◊ d Nieuwestad Nz Deinumer Zuupmarkt (kaatsbaan ten N)

>> begin

2006 45 45 47 49 (a) 49 (b) 49 (c) 51 53 55 57 59 61 a 61 b 63 65 67 69 71
1878 45 45 47 49 (a) 49 (b) 49 (c) 51 53 55 57 59 61 a 61 b 63 65 67 69 71
1832 C 741 C 740 C 739 C 738 (deels) C 738 (deels) C 738 (deels) C 737 C 736 C 735 C 734 C 733 C 732(deels) C 732(deels) C 731 C 730 C 729 C 728 C 727
1806 33 32 31
PC nr. 408 15-1-1568 Willem Monck koopman te Amst. voor 1/3 deel eigenaar Henricus Nobel
reveth Pb 28-1-1575 f 92 (TR II 200) v: Ulbe Ulbesz
k: Rixt Frericksdr, bij consent van Reiner Raesfelt
strekk. tot in St. Annenstraat
IJde Claes Ables
nieuw huis van Sijbrant Pieters Pb 21-4-1577 (TR II 296) v: tbv weeskinderen van Evert Louws, Willem Monick, Sybrant Pieters
k: Yge van Heslinga / Jelck van Wijnia
huis, plaats, kamers en gebruik van steeg
strekt van Nieuwestad tot St. Annastraat
Henricus Nobel
1577 Henricus Nobel Pb 7-6-1577 (TR II 293) v: Henrick Pietersz / Feick Gerloffsdr
k: Walreed Duroo / Bauck Johannisdr
1/2 huis
strekkend tot St. Annastraat
erv. v. Jan Ritskes
1578
1578 Neele Hendrix Pb 1578 f 177 (TR II 359) v: Sijbrant Pietersz / Loeck Abbedr
k: Jan Janz, zeepzieder, Marijtthien Willemsdr
huis + medegebruik steeg ten W.
steeg
Ige Heslinga
1578 IJda Wblis Pb 1578 f 182(TR II 371) v: Boldewijn van Loo, als man en voogd van Jacobmijna van Kerckwerve
k: Pijbe Douwis / Wijts Claesdr
huis, schuur, achterplaats
Sijbrant Renicks
1578 Pijbe Douwes Pb 1578f 198 (TR II 408) v: Sybrant Renickz / Petrick Woltersdr
k: Henrick Henrix van Rossum
huis c.a. + medegebruik met Pijbe Douwes van steeg strekkende v.d. achterplaats tot in de Bagijnestraat
Attzie Claesz
1580 Neele Backer Pb 1580 f 270 GC 1581 f 24 v: Jan Jansz, zeepzieder Marijtgen Willemsdr.
k: Hans Snitker / Aelcke
huis etc. afkomstig van Sybrand Pieters / Foeck Abbedr. zeepketel en uithangbord van de vergulde zeepketel blijven buiten de koop
steeg Ige Heslinga
1581 Sijbrant Pieters Pb 1581 f 314 (TR II 638) v: wed. en erfg. van Wijbe van Heslinga
k: Hans Snitker
huis, steeg, plaats en kamer
strekt van Nieuwestad tot St. Annastraat
Minne Broersma protesteert
huis genaamd Henricusnobel
1584 erfg. van Ulrich Abbes GC 1584 f 22 (TR II 904) v: Neele Henricxz, bakker, / Harmen Egbertsdr
k: Evert Geertz, backer / Anna Caarls
huis, 2 loodsen, schuur en plaats; strekk. tot de muur van Peter Douwes
erfg. van Hans Snitger
1585 niet aangegeven Pb 1585 f 69 (TR II 956) v: volmachten voor Jees Wijbrantsdr eev Dr. Abelius Silvius
k: Peter Tiepckesz / Grietjen Hermensdr
voorhuis waar den swarten helm uithangt, achterhuis en ravet
strekk. met ravet tot in Bagijnestraat
(bij continuatie)
niet aangegeven
1586 Jan Gommerts GC 1586 f 69 (TR II 1060) v: Jees, wed. v. Jonge Gabbe
k: Peter Tijepckesz.en ega(te Amst.)
huis genaamd het ravet
strekk. tot in de Bagijnestraat
Reijner Raesfelts
1587 W erfg. v. Hendrick Hendricks in
de gouden Nobel
DVHvF 1587; 56
v: tvv erfg van Laes Jelles / Bauck Jansdr 3/4 en Adriaen Haijes / Abigael Abrahamsdr 1/4
k: Claes Wabbes
de vergulde Ster
O erfg. van Jan Ritskes
1588 Henrick Henricksz van Rossum GC 1588 f 107 TR II 1274
v: Attzie Claesz / Hendricktijen Harmensdr
k: Reijner Thomas / Rienck Jaspersdr
huis waar het swart farckenshooft uithangt
Anne IJsbrantsz./ Wijbe Jacobsz.
Evert Jansz / Trijn Hansedr
met steeg en huis
steeg opzoeken
v: erfg. van Hans Snitker
k: Eescke Sijuertz, bakker (1/2 deel); Doede Sijuertz, bakker, Anna Claasdr. bakker (1/2 deel)
huis met 3 kamers erachter, plaats en steeg
Pb 1585 /105 v: Petrick Hansedr
k: Evert Jansz / Trijn Hansedr
deel van kamer in BAGIJNESTRAAT, rest al in bezit kopers; kopers W en Henricus Nobel O
JanthienHenrix
BAGIJNESTRAATZIJDE W achterhuysinge [van] Henrick Willemsz Velsen nije [= nieuwe] ravet
NIEUWESTADZIJDE Evert, bakker
GC 1589 (3616) f 109 en 110 (TR II 1281) v: Trijn Hansdr (zie Pb 1585/105) eev Evert Jans (te Amst.) erfg.v. Hans Snitker
k: Peter Jansz de Gier / Hil Thonisdr, Arien Ariensz Breeman / Trienke Benedictus
nieuw voorhuis, bew. Jan Jansz, zeepzieder, en achterhuis, schuur plaats en grond + gebruik v.d. steeg ten O tot de roode poorte
Eeske e.a. protesteren, Petric Hansedr, eev Adriaan de Geest, verspiert
steeg BAGIJNESTRAATZIJDE steeg
Andries, timmerman
NIEUWESTADZIJDE steeg
IJske, bakker
BAGIJNESTRAATZIJDE W achterhuysinge [van] Henrick Willemsz Velsen nije [= nieuwe] ravet
NIEUWESTADZIJDE Evert, bakker
Pb 1590 f 318 GC 1590f 134 (TR II 1455) v: Peter Jansz / Hijl Thonisdr; Ariaen Ariaens Breman / Trincke Benedictusdr
k: Jan Dircxz, zeepzieder, Ael Gisbertsdr
nieuw voor- en achterhuis, plaats etc. koper = bewoner
strekk. van Nieuwestad tot Bagijnestraat
steeg BAGIJNESTRAATZIJDE steeg
Andries, timmerman
NIEUWESTADZIJDE steeg
IJske, bakker
1591 W erfg. v. Henric van Raesvelt Pb 1591; 434
v: Reijner Thomas / Rints Jaspers
k: Henric Takes, kramer / Trin Sioerts
O Jacob van Marssum
Claes Wabbes GC 1592 f 183 v
v: Aelcke Anthonisdr wed. van Ritske Jans, schepen, en Dirck Jans , goudsmid te Sneek
k: Upcke Geerkesz / Aelke Jansdr (zijn al eigenaar van de rest)
(deel) voor- en achterhuis
olde ravet
Peter Tieskes en het olde ravet GC 1593 f 14 v (TR II 1768) Dr. Ulpianus Ulpius, erfg. van Freric Raesfelt
k: Rutger Willems / Jantjen Jansdr
huis en plaats (m.u.v. de hooiberg), strekk. tot in de Bagijnestraat
Idt, wed. van Claes Abbes (of Alberts)
Kleine Kerkstraat GC 1595 (3617) f 52v
v: Philips Lammertz / Eebel Jaarichsdr
k: Tijmen Jansz, bakker / Aalcke Woutersdr
huis, schuur en oliemolen en steeg ten W hoek Kleine Kerkstraat, strekk. tot huis van Hendrick Willem Velsius (GC 1599/204)
Evert Geertz. bakker
de Hendricus Nobel Pb 1598 f 161 GC 1598 f 131 v
v: Claes Wabbez / Levina Woltersdr.
k: Obbe Abbes / Jees Hendrixdr
huis waar de witte henne uithangt + achterplaats en woning
strekt van Nieuwestad tot Bagijnestraat
Upcke Gerckesz
Pieter Tijepckes, zeepzieder Db 1606 f 308
v: Willem Rutgers (voogd over kinderen van Rutger Willems)
k: Isra l Gosseau
huis, plaats, kamers strekk. tot in Bagijnestraat
IJda Ubles
SGr NOe 48 Tijmen Jansz 6 SGr NOe 49 Aaltje Caarls 5 SGr NOe 50 Dirc /seepsieder 7 SGr NOe 51 Jacob Goetgeluc 3 SGr NOe 52 mr. Gijsbert 6 SGr NOe 53 Obbe Abbisz 6 SGr NOe 54 Wpke Gerrits 4 SGr NOe 55 Baarnd / seepsieder SGr NOe 56 Israel Gosseau 4 SGr NOe 57 Piter Reiners 5 SGr NOe 58 Pijbe Douwes / hopman SGr NOe 59 Thiallingh Jaspers / hopman 6 SGr NOe 60 Claas Jansz 5 SGr NOe 61 Wijbe Pijtersz 4 SGr NOe 62 Gerrijt Dircks 5
Hendrick Taeckes GC 1607 f 18 v
v: Adam Woutersz, koperslager, / Elisabeth Claesdr
k: Wijbe Pietersz / Trijn Augustinidr
huis, schuur, bleekveld, behalve het bord met de drie potten
koopbrief 24-2-1606
Gerrit Dircxsz
Jan Dircxz, zeepzieder steeg GC 1607 f 54
v: Oets Ipckes
k: Pijter Pijters / Stijntje Pieters
1/2 deel van huis, 3 kamers en achterplaats en medeeig. v. steeg t. W. (medegebr. d. Jan Dircxa, zeepzieder "tot aan de deur ten eijnden sijn Jans voorhuisinge in de voors. steige wtgaende voor nae den strate"
Janthien Willemsdr
Pijbe Douwes Pb 1607/1608(TR III 1279) v: wed. v. H. H. van Rossum
k: Tzialling Jaspers / Trijn Henrick van Rossumsdr
erfg. van Taco cramer + steeg naar Bagijnestraat
Tijmen Jansz, bakker GC 1608 f 146 (TR III 1297) v: Gerrijt en Caerll Evertszonen
k: Aelcke Caerlsdr
huis c.a. bewoond door koopster
Nieuwestad omtrent Kleine Kerkstraat
Jan Dircxz, zeepzieder
Israel Gosseau KC 1608 f 187
v: erfg. v. Ida Uubles wed.
k: wijlen Sijmon Meijnerts / Anna Jan Swaensdr
deel van huis, plaats en hof strekk. tot in Bagijnestraat
Pijbe Douwez
1613 W Mari Israel Gosseau ee-7; 57 v; Pieter Reiners / Lijsbet Claes
k: Carel Everts, blauwverver / Jantien Jans
3/5 huis, schuur en plaats
O Pijbe Douwes
Jacob, brouwer GC 1613 f 65
v: Griet Augustinus wed. Willem Jans (gekocht van Jan Pieters Luyt)
k: Maria le Sourg wed. Israel Gosseau
huis strekkend tot in Bag. str.
Obbe Abbes
Dirck Alberts, boekverkoper
Claes Coerts, mr. metselaar
bel. N Cornelis Hettis
GC 1629 f 206
v: Joh. Hoptilla adv. HvF
k: Beernd Pieters / Antje Schellingers
1/2 huis en plaats bew. Pier Dircx, brouwer e.a, strekk. tot "middelstek" + vrije doorgang naar Bag.str.
Beernd Pieters / Antje Hendricxdr Schellinger
[Beernd Pieters is ws zoon van Pieter T. want blijkens DTB afkomstig uit Amst. vgl. GC 1586 f 69]
wed en erfg. van Jacob Pibis GC1631 f 98
v: erv. Jasper Tiallings
k: Attije Dijes Domna wed. Tialling Jaspers [DTB 1611 T.J. wedn. + Atke Dijes]
deel van huis door Tialling Jaspers van moeder geërfd (k. = eig. v.d. rest) witte windhond
Aucke Broers
Sioerd Hendriks
Dirck Alberts, boekbinder GC 1635 f 135
v: Antie Schellings wed. Berend Pieters
k: Gale Tiaardts / Trijntie Pieters
1/2 huis, brouwerij, mouterij
Antie Schellings, wed Berend Pieters, zeepzieder
Thonis Riemers GC 1638 f 27 v
v: Dirck Alberts, boekverkoper, / Hijlck Arnoldi Jellema
k: Jentje Allerts, koekebakker, / Attje Rinnerts
huis, brouwerij, mouterij +gebruik van steeg naar Bagijnestraat
Gale Tiaerdts
Gale Tiaerdts GC 1640 f 189
v: Ipkema/Souters (gekocht van Schelling in 1639)
k: W. Jelis / S Feddes
5/16 huis + zeperij
het vergulde hart
Thonis Riemers
Tonis Riemers GC 1642 f 48
v: A. Gerritsdr / G. Everts
k: Reinier van Putten
Pijbe Domnis
secr. Hiemstra GC1643 f 39
v: Domna
k: Gijsb. Heimans
windhond
Sioerd Hendriks
weeskinderen van
Sioerdt Hendrix
GC 1644 f 130
v: Foppe Gales
k: Dirck Gerrijts
Hendrik Harmens
erv. van Reiner van Putten Pb 1644 f 284
v: A. Hiemstra
niaarn.: Doma-Fogelsang
G. Heimans
G. Heimans
GC 1644
v: J. Martens
G. Heimans
Dirck Gerrits
Thonis Riemers GC 1645 f 42
v: erv. van Reinier van Putten
k: Sj. Banga wed. St. Hotses
Siouck Fogelsang
Gale Tiaerts GC 1650 f 254
v: Trijntie Philips Lourenswed.
k: Tonis Riemers
huis + zeepziederij
het hart
Tonis Riemers G. Heimans GC 1647 f v: G. Heimans
k: Jan Jans
Dirck Gerrits
Thonis Riemers verkopers ten noorden
GC 1655 f 55
v: Jentjen Allerts / Attje Rinnerts
k: Haije Haijes / Pietje Jans
huis, loods, kamer en mouterij c.a.; strekk. tot blinde muur
Dirck Gerrits c.s.
Haije Haijes Sijbren Pieters ten noorden
GC 1664 f 32
v: Dieucke Jackles, wed. Pijbe Haijes Sinnema en kinderen van P H
k: Dirck Gerrits / Trijntje Ealses
1/2 deel is al eigenaar van de rest
Ewert Schellinger
Kolde Lol/Eelcama ten noorden
GC 1671 f 127
v: Haije Haijes
k: Gerloff Reiners / Trijntje Foppes
Dirck Gerrits
Gale Tiaerdts GC 1673 f 168
v: J. en Chr. van 't Vliet
k: Gerrit Pijters van Erpen
huis en zeperij
de drie kronen
Riemer Thonis W Siouck Fogelsangs huisinge met een steeg GC 1653 (3633) f 185
v: Gysbert Heimans
k: Marcelis Goverts
de witte leeuw
O Jan Jansen
1779 W Dr. Heijmans ee-50; 46
v: Albertus Reiger / Baukje van der Meulen
k: Albert van der Bij / Jetske Piers
huis, stalling, wagenhuis
O Gerhardus ter Horst
1803 W Joh. ter Horst O Bagijnestraat
ee-59; 34
v: Albert van der Bij / Jetske Piers
k: Jan Martens Osinga / Aukje Gerrits van der Meulen
huis, brouwerij, mouterij
de Ooievaar
O Tjeerd Oldersma & erfg. Klaas Draeijer
1808 RQ F 031 J.M. Osinga

◊ d Nieuwestad Zz 50 - 58 (Struivingspoortje - Ipe Brouwerssteeg)

>> begin

Poptasteeg
Struivingspoortje
de blauwe Kroon de bonte Koe
de Zwaan
de blauwe Os de Ooievaar
2006 58 56 54 52 50
1878 58 56 54 52 50 Ipe Brouwerssteeg
1832 B 1111 B 1112 B 1113 B 1146 B 1145
1843 38 39 40 41 42
SGr
1606
42 Jan Willems in de blauwe croon
5 5
1618 O de blauwe Kroon ee-8; 230
v: Jacob Jacobs, koemelker / Lub Geerts (zie Sgr ZOE; 56)
k: Tiepcke Freercx, wagenmaker / Marij Cornelisdr
(Bij Sems bevindt zich achter dit of een van de belendende panden een hooiberg)
W de bonte Koe
1639 O Tomas Sijdses (bew) aa-9; 17v
v: tvv de kinderen van w. Jan Wilberts
k: Jan Harckes en Jacob Jansen van der Meij
de blauwe Os
W Tonis Claas (bew)
1645 O n.a. ee-17; 108
v: Jacob Jansen van der Meij, mr. schoenmaker / Impckien Jacobs
k: Jan Harckes, mr. schoenmaker
de blauwe os
W n.a.
1654 O steeg naar Jacob Hendricx huis ee-19; 262v
v: Jacob Selis grossier van laken / Pietie Jansdr
k: Aesge Doeckes, mr. timmerman / IJtie Claeses
de blauwe kroon
W wed. van Sipcke wagenmaker en anderen
1663 O verkopers ee-22; 126v
v: Aesge Doeckes / IJtie Clases
k: Douwe Lens, boekbinder / Antie Eijberts
W Jan Sijtses
1663 O Aesge Doeckes ee-23; 143
v: Jan Sijdses, Jetske Riencks e.a.
k: Harcke Reijners, mr. timmerman / Doutien Heeres
huis, brouwerij en mouterij
de Zwaan
W wed. van Jan Harckes
1667 O steeg en Tiebe Jacobs ee-24; 59
v: Aesge Doeckes, mr. landschapstimmerman / Itie Claesses
k: Antie Tialckes wed. Sipcke Romckes
de blauwe Kroon
W Douwe Lens, boekbinder
1670 O Antie Tialckes ee-25; 87v
v: Douwe Lens, mr. boekbinder / Antie Gijberts
k: Zelis Jacobs Tambuser / Aefke Jans
nieuw huis
W Harcke Reiners, mr. timmerman
1694 O de koopman Daen Annes Etma ee-28; 266
v: Lijsbeth Jans / Joannes Coopmans
k: Jan Hansen / Jancke Hijlckes
b: Dirck Harmanni, bakker e.a. de blauwe Os
W en Z Seerp Jenties, brouwer
1695 O n.a. ee-29; 52
v: Seerp Jenties, voor erfg. van ee Dirkjen Lieuwes
k: Jentie Dirks, mr. brouwer in De Knijpe
b: verkoper
de Ooievaar
niet aangegeven
Jacobus Jilderda
1697 ee-29; 175
v: Jan Hansen, mr. bakker / Jancke Hilckes
k: Jentie Dircks, mr. brouwer
b: Jan de Bruin
de blauwe Os 1/2 behoort Foske Jans / Joannes Althuisius
1699 O erfg. Reineke Posthumus Z Van der Veen
ee-34; 46
v: erfg. v. Ruirsdt Gerbens / Trijntie Clasen
k: Hans Braaxma, mr. koekenbakker / Sijbrichie Hoeckema
b: Wijbrandus van der Werff
1/2 de Os
W Van der Veen
1707 O meiske Harmens Visscher Z Jentie Dircks, brouwer
ee-31; 199v
v: Joannes Althuisius
k: Pijter Hendricks Wiersma
1/2 deel; rest behoort Trijntie Ruirdts, wed. Ruirdt Gerbens
W Jentie Dircks, brouwer
1710 ee-32; 62v
Dr. Hendricus Popta betaalt Doutien Baijes ee. van Take Minnes, optekenaar van de trekschepen binnen Lwd. voor 1/2 huis, waar de blauwe Kroon uithangt
1725 O erfg. v. Reineke Posthumus GC 1725; 46
v: erfg. v. Ruijrdt Gerbens en Trijntie Claasen
k: Hans Braaxma, mr. koekenbakker / Sijbrich Hoekema
1/2 de Os (1/2 behoort P.H. Wiersma)
W Van der Veen
1803 O Nanne Ottema ee-58; 56v
v: IJetske van der Plaats / Oene Wopckes Gorter
k: Haitze Douwes Lam, mr. koekebakker
huis, pakhuis, stal etc. in verkoopvoorwaardenis sprake van Bolswarder stal
W Arendt Ferff
R.Q. 1808 E 039 Nanne Ottema E 41 Arend Ferff
1843 de blauwe Os

◊ Deinumer Zuupmarkt nieuwX (Nieuwestad Nz, kaatsbaan ten N)

>> begin

61 61 63 65 67
F 24 F 23
reëel (28) 27 (27) 26 (26) 25 (25) 24 (24) 22
1731 aa-14; 62
v: erven Johan Hendrick Schullten
k: burger-vaandrig Jan Klemrink
huis c.a. akte geeft beschrijving gp 28 st 4056 gg
O Rienk Sipkes
1733 W Alonso Legentijl
[deurwaarder]
ee-34 (3653); 57
v: Pijtter Gerrijts Reen te Stiens
Thomas Zorn, mr. bakker / Hendrickje Wiegers ter Sweep
huis c.a. 3000 cgls 23-05-1725 gc 22-06-1725
O w. secr. Duwenstein n.u.
1736 W Rienk Sipkes, koopman ee-37; 17 dd- 26; 179
v: Catharina Le Gentil / Eco Scheltinga adv. HvF
k: Hartogh Josephs, coopman en distillateur / Sara Philippus
n: Jacob Bourboom
huis c.a. 1719 gg
O mr.-bakker en koopman Thomas Zorn
R 1740 E: JAN KLEMRINK B: ZELF 225 E: ERVEN RIENK ZIJLSTRA B: TRIJNTIE HARMENS & KREEFT E: BOURBOOM B: HARTOG JOSEPHS 140 E: THOMAS ZORN B: ZELF 140 E: ERVEN DUIVESTEIN B: ZELF 180
1745 W kopers N kopers
ee-39; 65v
v: erfg. Rienk Sipkes [Sijlstra]
k: oud-schepen Jan Klemrink / Agatha Gesina Wesselius
huis c.a. (beknopte beschrijving) b: Jacob Rinties en (boven) sergeant Creeffs [= wrs. bereden sergeant Johan Pieter Krebs/Kreeft uit Groningen]
2200 cgls
O oud-burgemr. Jacobus Bourboom
1747 n.a. ee-39; 135
v: Jacob Bourboom
k: Jan Klemrink / Agatha Gesina Wesselius
ledig erf cq huisstede deels afgebroken, bewoond geweest door Hartogh Josephs
2400 cg 26-05-1747 gc 23-06-1747
n.a.
1749 W dhr. Klemrink ee-39; 202v
v: Thomas Zorn, mr. bakker / Hendrikje Wiegers
k: Jacob Bourboom, oud-burgemr. / Iskien Bruinsma
huis c.a. beknopte beschrijving
3300 cgls
03-02-1749 GC 07-03-1749
O w? (wed?) Duivenstein
1765 W wed.Klemrink ee-44; 106v
v: Petrus Bourboom als administrateur van de nalatenschap van Jacobus B.
k: Anne Ydes Bruinsma, mr. timmerman
akte geeft beschrijving
01-12-176420-09-1765 2115 cg
O Duivestein
1773 W wed. Tjaard Van der Weijde ee-47; 112v
v: Hendrina Klemrink / Jacobus Walland
k: Jentje Cats / Sjuwke Blok
groot huis c.a. beschrijving
ee-47; 112v
v: Hendrina Klemrink / Jacobus Walland
k: Jentje Cats / Sjuwke Blok
b: Remmer Folkers en Alida Engeling
O Anne Bruinsma, mr. timmerman
1774 W wed. Tjaard Van der Weijde ee-47; 157
v: Hessel Harmens Wassenaar
k: Jan Zeeper / Nieske Tichelaar
b: wijlen wed. Klemrink
geniaard r.s. door v
ee-47; 157
v: Hessel Harmens Wassenaar
k: Jan Zeeper / Nieske Tichelaar
b: Remmer Folkers & Alida Engeling
geniaard r.s. door v
O timmerman Bruinsma
1780 W Jan Zeeper ee-50; 69
v: Anne Bruinsma, mr. timmerman / Anna Klingenberg
k: Theunis Haakma, oud-schepen 5746 cgls
11-11-1749, 01-01-1780
oud-secr. Henricus Duivestein
1782 GC 1782/139
v: Hiddema-Siderius
k: L. Pierson
1785 W wed.Van der Weijde W huis gekocht door grietman Van Lynden ee-53; 32
v: Jan Zeeper
k: mr. Ennius Harmen Bergsma adonitiemr. [= ammunitiemeester] dezer provincie en pensionaris van Lwd / Baerta Bouwina Schulz
b: mr. P. Andreae van Haaren c.u. 3900 gg vrij van gp
O wed. Tresling
R 1785 E: D.J. ZEEPER E: D.J. ZEEPER B: DHR. F.R. NAUTA 400 E: D.J. ZEEPER B: ANDREAE VAN HAREN 280 E: ERVEN T. HAAKMA zelf
180
E: L. PIERSON zelf
180
1785 ee-53; 34
v: Jan Zeper
k: Reinhard Baron van Lijnden, grietman etc. / Ypkjen Hillegonda van Boelens
b: mr. Franciscus Rinia van Nauta
akte geeft beschrijving
huis en pakhuis daarachter
4900 gg 20-10-1785 11-11-1785
O huis door E.H. Bergsma gekocht
1805 GC 1805/71
1808 Z E.H. Bergsma ee-63; 17
v: JST Camstra thoe Schwartzenburg en H. / Anna Adriana Lewe
k; Haaije Beekkerk / Sijtske van Sloterdijk
huis c.a
W Pierson

◊ Dokkumerend Simson (Voorstreek Wz noord, Lutkeburen)

>> begin

1549 Thomas Jouckez dd'-1; 83
v: Mr. Pieter Jasparsz / IJne Jouckedr
k: Botte van Holdinga / Hack Feije Eijsmadr.
2 kamers onder een dak c.a. Lutkeburen bij Sinte K. poorte
Pieter Pelser
1554 Z Claes Intzes dd'-1; 210v
v: Frans Humalda ,wonende te Ee
k: Thomas Jouckesz / Clara IJmedr
grondpacht uit stede van koper
Sampson
Luttickebueren bij St. Kat. poorte
N Botte Holdinga
1554 Thomas , kuiper dd'-1; 210v
grondpacht uit stede van Botte H.
Pieter Arentsz
1554 W IJtgen Lieuwes dd'-1; 210v
grondpacht uit stede van Claes Intzez
O Thomas

◊ drie gekroonde Schelvissen (achter de molen op bolwerk bij Schavernek)

>> begin

1617 O Mari, Arents wed certificaatboek I/76 ff-5/149v
v: Aeff Arisdr, wed. Jan Beernts
k: Sentius Minnes / Tiam Thomasdr
kamer en plaats bij bolwerk bij Schavernek achter de windmolen
W Dirck Jurriens
1624 N Juwe Frans Singels nr. 324 e, fiche 72
v: Rins Tyaerds, wed. Tyepke Jans
k: Stad Lwd
huis of kamer, loods, halve hovinge en achterplaats
470 gg
O huis of kamer van Auke Piers
1630 n.a. dd-5; 421
v: tvv Sentius Minnes
k: Juwe Fansen, molenaar / Antie Wopckes
2 kamers, plaats, loods
de drie gekroonde Schelvissen
n.a.

◊ Driekramerssteeg Nz (vh Muntesteeg, aldaar herberg de drie kramers)

>> begin

TWEEBAKSMARKT
2005
1878
1832 B 442 B 442A B 443 B 444 B 445 B 446
1806
1676 W erfg. not. Stijp & mr. Botke Freerckx N bleek
GC 1676/18
v: Sicmeijer & Epckes / w Mettke Douwes
k: Jan Feickes & Hessel Brandenburgh beide bode HvF
b: Claas Jansen, herbergier
O Frouck Fullenius
1692 W Gravius N bleek van Cornelis Dircx c.s. ff-18; 192
v: Lucas Geerts, sergeant ook als erfg. echtgenote Cornelia Jans
k: Cornelis Folckerts, mr. brouwer / Trijntie Alberts
1/2 de drie Kramers rest behoort Jan Feickes
Z Fockesteegh
O huis toebehorend aan stad Lwd
1699 W Cornelis Folckerts ee-30; 14
v: Stad Lwd
k: Wesselius Lohman, not.
b: IJffke Jans
O Luiloff Jansen Vinck
1700 W Gravius, bode N bleek van Cornelis Dircx, bouwmeester
ff-21; 31
v: Feicke Falck, bode GS
k: Cornelis Folckerts, mr. brouwer / Trijntie Alberts
b: 4 soldaten
2/3 de drie Kramers
Z Fockesteeg
O Lohman, not.
1706 GC 1706/147
1711 W straat N Trijntie Metz
ee-32; 121
v: Aegtie Gravius
k: Dirck Jansen
Z Fockesteeg
O Rein Schoenmaker

◊ Droevendal Nz

>> begin

1644 W verkopers
de Moriaen
GC 1644; 157
v: erven van Willem Radijs
k: Bauck Roeliffs, wed. Hendrick Hessels
O Lucas Morel
1644 W landschapsstal GC 1644; 201
v: erfg. v. Willem Radijs
k: Dr. Joannis Wringer adv. HvF / Pijttie Mellinga
huis + zomerhuis in Droevendal en steeg daarnaast
de zwarte Moriaen
O Egbertus Jochems
1646 gebruik van steeg terzijde ee-17; 261v
v: Jan Binnerts, mr. reijdemaker / Claaske Tier x
k: Pieter Pieters, mr. metselaar / Antie Willems
de zwarte moriaan
1660 gebruik van steeg terzijde ee-22; 25v
v: Huijbert van Meurs (gekocht van Antie Pieter Pieters
k: Geert Cann / Maijcke Taeckes
voorheen de zwarte moriaan

◊ Druifstreek

>> begin

2005
1878
1832
1806
1613 Z Tamme Gerrijts ee-7; 72 v: Cornelis Melis / Oede Baerda
k: Alle Durxz / Jancke Schellingh
bij het Blokhuis
N Tamme Gerrijts
1613 Z Alle Dercksz, leidekker ee-7; 93v v: Tammerus Gerhardi, predikant / Eelckien Baerda
k: Hans Friesse, hopman / Geert Cornelisdr
huis en steeg ten N uitgaande in Kruisstraat
N Hans Friesse
1633 n.a. ee-13; 14 v: Jancke Schellings, wed. Alle Dirx & Joh. Staphorst / Trijntie Allesdr
k: Pieter Ruijrts, mr. leidekker / Trijntie Schelling
b: wed. Dr. Kuijst bij Oosterstraatspijp de witte Leihamer
n.a.

◊ e Nieuwestad Nz Weerd - Bagijnesteeg

>> begin

Bagijnesteeg de 3 rozen
de 12 Keizers
de grote Societeit
de zwarte klok
de 12 Keizers
de grote Societeit
de vergulde Engel de Weerd
2005 109 109 111 113
1878 109 109 111 113
1832 C 535 C 535 C 534 C 532
1806 G 19? G 18 G 17 G 16 & 16a
1588 W diept ee-2; 105v
v: Magdalena Jansdr / Rienck Oentzies
k: Andries Egberts / Trijncke Albertsdr, lakenkopers
nieuw enoud huis incl. het bord van de drie Rozen
O Ane Pijbes O Ane Pijbes
1595 W Thonis, apotheker bew. ee-3; 60
v: Tijeets Leenertsdr /Jacob Joorijs & Lijsbeth Nannedr / Jan Sjoerdsz & Pieter Nannesz
k: Jan Pietersz In den Engel
de vergulde Engel
O Weerd
1598 O? Jan Merxz
ee-3; 134v
v: Sijmon Feddricx / Elisabeth Harmensdr
k: Jacob van Marsum, apotheker / Elscke Dirxdr
1/2 huis
1/2 behoort Gerrijt Laurens
W? de Waerd
1599 W Ane Pijbes ee-3; 207
v: Jan Pijtersz
k: Jacob van Marsum / Elscke Dircxdr, apothekers
de vergulde Engel
O Weerd
W diept ee-33; 246
v: R. Juckema van Burmania
k: Martijn van Emmerzeel
O en N b: Sijtske Sjoukes
1742 diept ee-38; 74v
v: Bourboom
k: Arent Dijxtra
de 12 Keizers
O en N Johannes glasemaker
1748 diept ee-39; 163v
v: Arent Dijxtra / Janke Bromsma
k: Roelant Corver, koopman / Dieuwke Smeding
de 12 Keizers
O b: Johannes Wilkes
1761 W Mennonite gemeente ee-43; 69
v: Dieuwke Winsemius / Jacob Sipkes
k: Jentie Cats
O van der Wal n.u.
1762 W Mennonite gemeente ee-43 (3657); 115v
v: Jentie Cats
k: Jacob Alexander de Chalmot
N koopman van der Wal Z de straat
O wed. Nauta en erven Kup
1763 diept ee-43; 173
v: Trijntie Smeding,wed. Willem Rudolphi & Doeke Takes Smeding
k: Gajus Hajonides / Hijlkje Pijtters van der Meulen
b: Rudolf Cornet
de twaalf Keizers
O Mennonite gemeente
1777 W Mennoniete gemeente ee-49; 103v
v: Jacob Alexander de Chalmot
k: Sjouke Harkema / Clara Harts
O Munnix
1782 diept O Mennoniete gemeente
ee-51; 63
v: tvv Gajus Hajonides / Hijltie van der Meulen
k: Jacobus Feijens / Uckje Rinses
de twaalf keizers
O Mennoniete gemeente
1801 W wed. Feijens N juffrs. Nauta
ee-58; 96
v: Diakonen Doopsgezinde gemeente
k: Hendrik Lutmers, mr. schilder / Tjetske Nauta
de zwarte Klok
O Harkema
RQ 1808 G 018 Lutmers G 017 Harkema

◊ e Nieuwestad Zz 70 - 88

>> begin

de witte Ploeg de goede Koop
de vergulde Roskam
het zwarte Paard de Oliemolen het witte Kruis het Turkse Hoofd
2005 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70
1878 88 86 84 Ruiterskwartier 107 82 80 78 76 74 72 70 58
1832 B 1088 B 1089 B 1090 B 1092 B 1091 B 1094 B 1095 B 1098 B 1099 B 1104 B 1105 In het Struivingspoortje
1806 Oude Doelesteeg E 26 E 27 E 28 E 29 en steeg E 30 E 31 E 32 E 33 E 34 E 35 E 36 E 38 E 39
1578 O Douwe Sijmons PB 1578; 188
v: Johannes Thomas
k: Sijoucke Claes / Gees Jurgiens
deel huis
W Hendrick Harckes
1579 PB 1579; 257
v: Claes Jurgiens
k: Sijoucke Claes / Gees Jurgiens
deel huis
1583 O Sijoucke Claes ee-2; 87
v: Andries Hommes als voogd over IJdt Henrix
k: Douwe Philips / Anna Sijuerts
het witte Kruis
1/4 bezit van moeder van IJdt Frans Gaetzes / Bocke Douwes
W Thijs, lijndraaier
1587 wed. van Douwe Egbertsz TR II 1117 Pb 1587 p. 150 / GC 1587 f 81
v: Jacob Jacobsz, Peter Jacobsz, Jacob Douwesz, Gerrit Douwesz, Anna Petersdr, Douwe Sijmensz
k: Goslick Jansz / Lucia Jacobsdr
4/5 huis (rest behoort kopers) strekk. tot bolwerk
waar het swartte peerdt uithangt
Sijoucke Claesz
1588 O Sijoucke Claes ee-2; 105
v: Douwe Philips / Anne Sijurdts
k: Jacob Nannes / Doedt Epes
het witte Kruis (deels?)
W kamer van Jan Willems
1590 erfg. van Douwe Egberts, bakker TR II 1410 GC 1590 128 V v: Goslick Jansz / Sijcke Jacobsdr
k: Adie Lambertsz
huis c.a. strekk. tot bolwerk
waar 't swart peertuithangt
Sijoucke Claesz
1598 N.A. GC 1598; 130v
v: Grijet Jochumsdr, wed. Jan Freerxz
k: Sijurd Douwes, wielmaker / Geert Claesedr
b: Jan Tonisz, wielmaker
N.A.
1603 Z Fetze Sijmens en Foppe, wielmaker
GC 1603; 130
v: erfg. van Pieter
k: Griet Jochumsdr, wed. Jan Freercxz en Joannes Jetz
1/6 deel groot en klein huis
O geen belenders aangegeven ivm steeg?
W Pijter, brouwer
1603 DVHvF 1603; 52 v
v: Aeff Philipsdr / Meijnert Pietersz
k: Rompcke Greolts
grondpacht uit
de Goecoop
1603 Z 5; 103 Invent. Douwe Philips
in het witte Kruis
1605 gg-3; 53v
Jan Lammerts / Anna Sijoerdtsdr geven hyp. op het witte Kruis
1605 z-14; 189
v: Georgen Siouckes / Botcke Tierx
k: Claes Sijoukes / Ancke Joannis
1/5 Oliemolen
1604 O steeg en
erf. van Jan Freerxz
ee-4; 161v
v: Aeff Phillippidr, wed. Pieter Pouwels
k: Dirck Douwesz / Uilck Tijerxdr
de goede coop
W Douwe Egberdts
1609 aa-5; 10
v: Geert Claasdr, wed. Sioert Douues
k: Arien Arentsz
b: Philippus Harckes, wagenmaker
1/2 huis, schuur en plaats
naast hoekhuis O. Doelesteeg
de witte Ploeg
1609 O Oude Doelesteeg ee-5; 238
v: Sibren Wijbrants / Lijsbeth Woltersdr
k: Meinte Jansz, lijndraaier
W Geert, Sioerts wed.
1610 O Fedde Sijtses Jelgersma Pb 1610; 17v
v: Brecht Hendrixdr / Worp Peijma
k: Jacob Ansckesz / Attke Jansdr
huis en gebruik van steeg
zie TR 1856/1596
W Wiger Annes
1611 GC 1611; 120
v: Geert Claesdr, wed. Sioert Douwes
k: Arien Arentsz / Jouckien Wopckedr
1/2 huis, schuur en plaats
naast hoekhuis O. Doelesteeg
1612 z-14; 189
v: Dirck Jans, zeepzieder / Trijn Sijouckes
en v: Lieuwe Siouckes
k: Claes Sijouckes / Anna Joannis
2 maal 1/5 Oliemolen
1614 O erfg. van Douwe Philips PB 1614; 176
v: Dirk en Anna Everts, erfg. van Dirckien Tijsses
k: Gerrit Pieters / Trijncke Jarichs
2/3 huis en 2 kamers
W Fedde Jelgersma
1621 O steeg en Auck Sioerts GC 1621; 13
v: Tierck Dirxs, olde hopman / Trijntie Thimensdr
k: Jan Martens, koopman / Hiltie Jacobsdr
de goede coop
W Jacob Claasz
1621 Tierck Dirx verkochte huis GC 1621 f 41
v: Jacob Claesz, wagenmaker
k: Jelle Claasz, stadts harthouwer / Jancke Schotanus
huis c.a. + steeg naar bolwerk
huisinge alwaer t swarte peert wthangt
Dr. Adio toebehorende
Hyp.b. 16; 13v
Jan Harmens, bakker / Feijk Douwes eigenaars van het witte Kruis
1621 O wed. en erfg. v. Claes Siouckes ee-10; 54
v: Jan Harmens, bakker als erfg. v. ee-1 Feijck Douwes
k: Philip Douwes, leidekker te Bolsward, en broer van ee-1 / Ibel Frederix
b: Tonis Riemers, schepen
1/4 deel het witte Kruis
W Gerrijt Pieters
1622 O Oude Doelesteeg ee-10; 64
v: Meinte Jansz, lijndraaier
k: Egbert Doling i. opdr. v. Sweers
gemeenschappelijke goot met Geert Sioerdts
1625 Jelle Claasz GC 1624 f 161
v: Adgerus Adius
k:Thijs Piers, backer / Idtie Bauckedr
NB Hb 21/64-5 Tijs Pietersz
huis alwaer 't swarte peerd uijthangt
strekk. tot bolwerk
erfg. + wed. van Claes Siouckes
1625 O huis nagelaten door Douwe Philips ee-10(3624); 229v
v: Gerrit Pieters, koopman in zijden laken / Trijntie Jarichs
k: Albert Carstes, koopman / Anna Hendriks
W Atke Meinerds
1628 W Groninger Albert gg-23; 181
v: erg. van Attke Tiaerdts, wed. Fedde Jelgersma
k: Jacob Hendricx / Lutske Tiebbes
O steeg en erfg. van Jacob Ansckes
1629 O Gaetse Tierx ee-11; 49
v: Philip Douwes / Ebel Feddricks
k: Focke Jansen, haarwerker / Griet Sijtses
het witte Kruis
voorheen b: Tonis Riemers
W Albert Carstes
1630 Hb 25/47 1630 verhuurder: Jan Wierdtsz / Hilletgen Jacobsdr. Schellingwou te Amst. de gulden rosckam
1635 steeg kopers ten Z (zie GC 1633/36) GC 1635 f 154 v: Claes Coerts / Tietske Friesedr;
Dirck Alberts / Hijlck Arnoldi Jellema
k: Valerius Gerrolt van Heerma / Attie van Hania
huis plaats en achterhuis
die roscam
bew. Trijn Jan Mercx
Db 1635; 221 niaarn. G. van Heerma
w. Jelle Clasen
1650 O ingang of steeg van Heerma Z Heerma
ee-18; 255 v: erfg. v. Joost Baeckes
k: Hendrik Lammerts / Aeltie Roelofs
b: Anne Edes, wed. Joost Baeckes
de Roskam
W hopman Schotanus
1660 O wed. en erv. van burg. Buwe Lieuwes ee-21; 145
v: Harmen Melchers / Jeltie Sijdses
k: Teacke Pijbes / Hiscke Alberts
b: verkopers e.a. het witte Kruis
W steeg en erfg. van Albert Carsten
1668 O Thijs Piers ee-24; 131
v: erfg. van Buwe Lieuwes e.a.
k: Jaen Jeppes / Sara Claesen
huis en oliemolen met uitgang op R.K. de Oliemolen
W Teacke Pijbes
1692 O erfg. v. Zara Baxter ee-28; 192
v: Tierck Tackes Beintema (1/3 erfg. van Tacke Pijbes / Hiske Nauta
k en b: Ruijrd Gerbens / Trijntie Clases
het witte Kruis
W erfg. v. Albart Carsten
1692 O Hiske Alberts
vgl ee-30/101 1700 Hiske Ariens
ee-28; 203
v: div. Beintema
k: Frouckien Sipkes[Beintema]
b: Jan Hansen mr. bakker en Fedde Annes
huis en bakkerij
1/3 Turks Hoofd
W Dr. Popta
1694 O secr. Joannes Duijff nom. ux. (Bauckien Douwes Hellinga) GC 1694; 262v
v: Antie Kingma wed. Tijs Tieerts 3/4 en Lijsbettie Lieuwes, Jacobus Rombarti 1/4
k: Imckien Imckes, wed. Dirck Jaspers
't swarte Paerd
strekkende tot het Ruiterskwartier
erv. Sara Clasen (zie Y 50; 311 tvv diverse Jeppes' wel koopakte van pand op Ns, maar geen huisnaam)
1696 O Oude Doelesteeg ee-29; 72
v: Steven van Nijs, koopman / IJtie Hommes
k: Claes Tiebbes, mr. bakker / Engeltie Lijckles
1/2 huis, rest behoort Barent Barents
W b: Aarnt Minnes
1700 O mr. Jan, schoenmaker ee-30; 101
v: Hiske Ariens wed. Ritsinga
k: Frouckien Sipckes, wed. Beintema
1/3 deel het witte Kruis
W Pieter Willems c.s.
1701 O Imkien Dirks ee-30; 183v
v: Johannes Lambarti, mr. schoenmaker
k: Jan Thomas, mr. schoenmaker / Antie Gerbens
W wed. van Ruurd Gerbens c.s.
1712 O Jan Thomas Nauta, mr. steenhouwer Z Kopers
ee-32 (3646); 138v
v: Anna Beintema / Jurrien Brugman, mr. zwaardveger
k: Jacobus Jans, mr. wagenmaker / Sijtske Wiegersma
b: wed. Ruurd Gerbens, koopman
1/6 ? deel het witte Kruis
straat N
W Pieter Willems c.s.
1714 O Imkien Dirks Zverkopers
ee-32; 205
v: Jan Thomas, mr. steenhouwer / Antie Gerbens
k: Tettie Idses, wed. Harmen Geerts 1/2 Haije Gerrits Osinga / Minke Oldmanus 1/2
N straat
W wed. van Ruurd Gerbens
1723 O n.n. ee-33; 345
v: tvv Trijntie Clasen wed. Ruurd Gerbens
k: Cornelis Oenes, gortmaker en koopman / Doetie Haenties
b: Jurrien Burgers c.u. Anna Beintema (medeeigenaar) 1/2 huis c.a. het witte kruis
W Pieter Willems, mouter
1724 O Tettie Harmens ee-34; 20
v: Anna Beijntema, Jurjen Brugman, mr. zwaardveger
k: Cornelis Oenes, koopman en mr. gortmaker / Doetie Haenties
b: De Witter, chirurgijn
1/3 het witte kruis
W Pieter Willems, mouter c.s.
1732 O erv. Duiff ee-36 (3648); 56
v: Baucke Dijcxtra / Bauckien Crab
k: Albertus van Loo / Cornelia Cornelis Hania
N straat
W Harmannus Posthumus
1745 O Oene Cornelis ee-39; 71
v: Anna Beintema, wed. v. Jurjen Brugmans
k: Antie Wouters, wed. Reiding
1/3 huis uitg. op Ruiterskwartier
1753 O n.a. gg-134; 27
v: cur. geabband. boedel Alb. van Loo
k: IJble Fockes / IJtie Alberts van der Bij
W n.a.
1774 Rk 35 Emmenes Rk 36 Doting Rk 37 IJble Fockes Rk 38 Posthumus Rk 39 Oeds Cornelis Spoelstra Rk 41 Reiding
1779 O Van Emmenes, boekverkoper ee-50; 5
v: Doting
k: Kimp
W wed. v. IJbele Fokkes
1783 O B. van Emmenes
A. Bruinsma
Z A. Bruinsma
GC 1783; 28
v: J. Kimp
k: Cl. Kroon
N straat
W wed. v. IJbele Fokkes
1789 O Spoelstra ee-45; 22v
v: Pier Zeeper ook i.q. tbv vader Jan Zeeper/IJpke Mouter en als gelastigde van Henstra's
k: Hendrik Temming, koopman
het Turkse Hoofd
W Popta
1792 O B. van Emmenes
A. Bruinsma
Z A. Bruinsma
GC 1792; 69
v: erv. Claas Kroon
k: Jacob Sijbes en Joh. Adam Dijkhout
b: Nooteboom
N straat
W wed. v. IJbele Fokkes
1802 O A. Bruinsma Z A. Bruinsma
GC 1802; 130
v: Jacob Sijbes en Joh. Adam Dijkhout
k en b: Nooteboom
N straat
W wed. v. IJbele Fokkes
1808 R.Q. 29 Bruinsma R. Q. 30Jac. en Joh. Bruinsma R.Q. 32 wed. IJbele Fokkes R.Q. E 34 wed. O. Spoelstra
1832 wed. Jac. Bruinsma

◊ Eewal 82

>> begin

steeg Minnemastraat
86 84 82 80 78 76 74 72 70 68
1607 GC 1607; 22v Decr. 1607; 362
v: erfg. van Marij Joachimsdr
k: tussen Vismarkt en Franciscuspijp
de witte eenhoorn
1611 O Dirck Reiners gg-8; 21v
v: tvv Sicke van Liauckema
k: Arent Fransz. Wables / Teats Auckedr
1e en voorste plaats
406 gg 14 st
18-03-1611; 18-02-1612
W Arent Fransz. Wables / Teats Auckedr
1611 O Arent Fransz. Wables / Teats Auckedr gg-9; 22 en 21 v
v: tvv Sicke van Liauckema
k: Arent Fransz. Wables / Teats Auckedr
2e plaats en ommuurde plaats daarachter
359 en 175 gg
W Tarquinius Gerardi
1611 O plaats door Dirck Douwes gekocht 3743 (gg-8); 22v
v: Jonker Schelte van Aebinga i.o.v. Sicke van Liauckema
k: Tarquinius Gerardi, nots. proc. post. / Elisabeth Roeloffs
3e plaats
369 gg 21 st.
W Alle Dircx
1611 O Tarquinius Gerardi 3743 (gg-8) 23 (GC 1613; 68) v: Jonker Schelte van Aebinga i.o.v. Sicke van Liauckema
k: Alle Dircks, leidekker / Jancke Henricks Snellius
4e plaats
392 gg 21 st
W Pibo Gualteri
1611 O Alle Dircks, leidekker 3620 (ee-6); 102
v: Jonker Schelte van Aebinga i.o.v. Sicke van Liauckema
k: Pibo Gualteri / Trijntie Harmens
"de vijfte plaets aent diept van de Vismerckt aff te reeckenen" 465 gg (in 3 jrl. termijnen te betalen, later 7% rente) 22 gg. gp M.huis
18-03-1611; 19-04-1611
W Dr. Feije Gabbema
1611 O Pybo Gualteri 3620 (ee-6); 103
v: Jonker Schelte van Aebinga i.o.v. Sicke van Liauckema
k: Dr. Feijew Gabbema, adv. HvF / Anna Graetsma
6e plaats (omme met een huis te bebouwen) 530 gg 21 st. op termijnen als f. 102 2 gg gp aan Minnemahuis
18-03-1611; 19-04-16123
W Willem Wilckes
1611 O Feije Gabbema 3743 (gg-8); 23v (GC 1613; 103) v: Jonker Schelte van Aebinga i.o.v. Sicke van Liauckema
k: Willem Wilckes, goudsmid / Gerls Wopckedr
ledige plaats (omme met een huis te bebouwen") 650 gg; 18-03-1611; 18-02-1612
steeg / uitgang
Minnemahof
1611 steeg / uitgang
Minnemahof
3743 (gg-8); 24
v: Jonker Schelte van Aebinga i.o.v. Sicke van Liauckema
k: Wtze Riemers, mr. metselaar Griet Gerrijtsdr.
8e plaats 405 gg 08-04-1611; 18-02-1612
W andere door koper gekochte plaats
1611 O andere door koper gekochte plaats 3743 (gg-8); 24
v: Jonker Schelte van Aebinga i.o.v. Sicke van Liauckema
k: Wtze Riemers, mr. metselaar Griet Gerrijtsdr.
"9e plaats " 460 gg; 08-04-1611 18-02-1612
W Minnemastraat
1614 O Feije Gabbema 3622 (ee-8); 158
v: Willem Ulckes, goudsmid / Gelrs Wopckedr
k: Sijmon Feddricx, gezw. gemeensm.
nieuw huis
1689 gg; 2 gg gp 6; fl. schatting
vrij gebruik
steeg
W Wtze Riemers
1617 NO Andries Bauckes, kistenmaker 3622 (ee-8); 136
v: Arent Franszn. Wabbes / Taets Auckedr.
k: Henrik van Marssum, apotheker / Jantien Benedicti
b: Gerrit Radijs
nieuw huis, 1540 gg, 2 gg gp; 6fl schatting, 15-05-1617; 30-05-1617
ZW Arent Franszn. Wabbes / Taets Auckedr. b: Jan Riencx
1637 NO Dr. Abelius ee-13; 135v
v: Hendrick van Marssum, oud schepen
Tierck van Heerma, Grietman Menaldumadeel
ZW Kapitein Spenser

◊ Eewal Nz 1

>> begin

vgl. Jager is dit 59
1592 Z? wed. mr. Eelcke ee-2; 180v
v: Aege Arians, molenaar / Hilck Ulckedr
k: Lambert Ariens, bode HvF / Griet Jochumsdr
Eewal
N? Suipsteeg
1593 W Minne Broersma ee-3; 11v
v: Alle Feies (te Ameland)
k: Jan Pieterz / Geertien
O b: Hepko Fockens, gedeputeerde
e. verkoper
1593 W verkoper
b: Hepko Fockens, gedeputeerde
ee-3; 12
v: Alle Teies (te Ameland)
k: Jaques Vredeman / Maijcke Gerritsdr
b: Jacob, koekbakker en Aeble, speldenmaker koopprijs 500 ggls. gp 2 gg
O Ansck, mr. Eelckes
1606 SGR OMe 72 mr Jacques, Luijtenist 71 Ans, mr. Eelckes 70 Lammert Ariens
1609 W tuin van Ans mr. Eelckes
op de Eewal heeft de uitgang van gekochte huis, het huis van Ans ten W
ee-5; 250
v: Sijbe Dircxz / Jantien Jansdr
k: Lambert Adriaensz, bode / Griet Jochumsdr
doorgaand huis Speelmansstraat op Eewal
O Jan (de Kij) sajetbreider
1618 GC 1613/37 betreft
Speelmansstraat

◊ Eewal Nz bij WortelhavenX

>> begin

1594 ZW Catharina van Dekema, wed. Georg van Espelbach ee-3; 22
v: Hill Aedgers, wed. Allert Heijnes
k: mr. Meije Broersma, chirurgijn / Grietke Augustinus Boelema
NO e: Pieter Eemskerck
b: Sicke van Decama
1596 Z Catharina van Dekema, wed. Georg van Espelbach ee-3; 82
v: Grietken, Dr. v. Mr. Augustinus Boelema, wed. Meije Broersma
k: Martens Hepckesz. Fockens en Wisck Feijcke Tetmansdr
nieuw huis Eewal bij Whaven
N Lieuwe van Juckema adv. HvF
1607 W erfg. Espelbach ee-5; 27v
v: Marten Fockens, monstercomm. v. Frl. / Hijl Willemsdr
nieuw huis
k: Willem Kethel
N de heer Juckema
1610 W erfg. Espelbach ee-6; 39
v: Willem Ketel / Hiltie Willems Bloemendal
k: Cornelis Cornelis, schepen / Claeske Jacobsdr
zelfde koper koopt ook ledige plaats van belender w zie f 39v
N de heer Juckema
1613 ee-7; 59 v Lieuwe van Juckema adv. HvF/ Tietie van Burmania
k: Pijter Pijters, kleermaker
ledige plaats om met een nieuw huis te bebouwen
voor aan de Eewal naast het huis van v. gp 2 gg aan v
700 gg!
1613 tussen Cornelis, schepen ee-7; 61 v Lieuwe van Juckema adv. HvF/ Tietie van Burmania
k: Jurrien Henrix, oud-burgemr. & Taco Sapis
ledige plaats om met een nieuw huis te bebouwen
voor aan de Eewal bij het huis van v. gp 2 gg aan v
671 gg!
tussen Pijter Pijters
1630 N huis voorheen van Cornelis Cornelis nu Pieter Imes Hesma ee-12; 32
v: Jurien Hendrix, oud-burg.
k: Sitze Rinnerts Winia, koopman / Anneke van Wassenberch
2 gg gp 1651 gg
Z wed. Marten Jans, fluweelwerker

◊ Eewal Nz SiccoX

>> begin

Huygensstraat
A 481 A 480 A 479 A 478
43 45 47 49 51 53 55 57 59
1613 W erfg. Geert Jans / Jan Willems, burg. van Harlingen ee-7; 22
v: Alle Feijens
k: Dr. Sixtus Peijma adv. HvF
huis en ledige plaats strekkend tot in de Speelmansstraat
1500 gg
O voor Sijmen Sijmens, snijder
achter Rinke Heijmans
1642 W wijlen Peima ee-15; 83
v: Dirck Sijmons, mr. chirurgijn / Maijke Ritskes
k: Sijbe Piers Mellema, rentmr. / Engeltie van der Chijs
erfdienstbaarheden mbt Worp Peijma
O Jan Jacobs Popta
1643 W voor kopers
achter erfg. Peima
ee-16 (3630); 38
v: Jan Jacobs Popta
k: Sijbe Piers Mellema
doorgaand huis
O voor wed. van Sijtse Hommis achter Kinnema
1647 Z Albartus Loo ee-17; 234
v: Worp van Peijma
k: Gerrolt van Juckama
b: Sijts van Heerma
nieuw huis strekkend tot in Speelmansstr.
N nieuw huis van Sijbe Mellema
1650 N Kopers
Z Dr. Albartus Loo
ee-18; 175v
v: Gerrolt van Juckema
k: Sijbe Mellema, schepen / Engeltie van der Chijs
huis strekkend tot Speelmansstraat
N Kopers
Z Dr. Albartus Loo
1695 Z en W verkopers
O straat
N Schendel, schilder
ee-29; 25
v: Martha van Kinnema / Daniel de Blocq van Scheltinga & Anna van K e.a. Scheltinga's
k: Gosse Reijns Sipma, mr. schoenmaker / Catharina van Dessel
[bevat uitvoerige beschrijving]
Z en W verkopers
O straat
N Schendel, schilder
1695 W Reins Sipma ee-29; 34
v: Martha van Kinnema / Daniel de Blocq van Scheltinga & Anna van K e.a.Scheltinga's
k: Gijbert Van Viersen / Catharina van
3/4 huis [bevat uitvoerige beschrijving]
O straat
1706 W Phillipus van Viersen ee-31; 179
v: Gosse Reins Sipma / Catharina van Dessel
k: Hendrick Rimmery, mr. kleermaker
erfdienstbaarheden mbt Van Viersen
Z? Catharina van Meinsma, wed. Gijsbartus van Viersen
1708 NO Hairboom, kleermaker ee-31; 225v
v: erven Mellama
k: Harmanus Mellama, capitein
b: mevr. Harinxma
ZW Jouwersma, ontvanger
1723 W en N Jouwersma, ontvanger ee-33; 346v
v: div. Tjeerds, erfg. Luijtien Cornelis / Wessel Sijbrants, mr. kuiper
k: Philippus Meinsma, mr. passementwerker / Fokeltie Abrahams
grondpacht SAG
O Custos
RK OMe
1755
Kleine Hoogstraat 71 Ds Kooij n.u. 70 Overste Mellema 69 Bijsitter Jouwersma 68 Phillipus Meinsma 67C. V. Scheltinga 66 Remerij 65 Maria Meinsma 2/3 Passamier 1/3 64 Maria Meinsma 2/3 Passamier 1/3 63 erven Johan Glinstra
gc 1759/6
1760 W [Frans] Couperus N.U. , schepen ee-43; 44
v: Philippus Meinsma, koopman
k: Cornelis van Dijk
n: Cornelis Scheltinga rat. vicinitatis
O Scheltinga
1764 W Cornelis Scheltinga N C. Scheltinga
zie ook GC 1706/179 ee-44; 59
v: Emkjen Remerij
k: Jurjen Sperner
n: C Scheltinga
O Glinstra en Passamier
gc 1776/162
RK OMe
1780
Kleine Hoogstraat 71 Ds Toog, n.u. 70 Proff Gerdes wed. geb. Mellema 69 Proff Gerdes wed. geb. Mellema 68 erfg. wed. Scheltinga 67 erfg. wed. Scheltinga 66 erfg. wed. Scheltinga 65 A. Passemier 64 Ds. Passamier
Boekholt
63 Valerius van Glinstra
zelf
1784 W ander huis gekocht door Salomons ee-52; 134v
v: Dominicus Gellius Andreas Passamier
k: Nathan Salomons / Fokeltie Davijds
O Van Glinstra, postmeester generaal
1784 W Mevrouw Van Scheltinga ee-52; 134v
v: Geertruida Anna Passamier
k: Nathan Salomons / Fokeltie Davijds
O Kopers
1790 W erven mevr. Gerdes ee-54; 120
v: erven Van Scheltinga
k: Frans Swart, mr. schilder / Sijtske Feijes
stal en koetshuis
O J. Schaap c.s.
1790 W "Swart met zijn gekogte stal" ee-54; 144
v: erven Van Scheltinga
k: Johannes Schaap; mr. timmerman / Trijntie Vink
O Scheltinga, raadsheer
1804 W Nathan Salomons ee-59; 161v
v: Mr. Arendt Johan van Glinstra
k: Daniel Hermanus Andreae
huis met stal uitkomend in de Speelmansstraat
tegenover de Minnemastraat
O Cramer
RK 1804 71 Elkan Levij 70 Manger, Nauta & Cats 69 Manger, Nauta & Cats 68 Swart 67 Schaap & Huising 66 Schelling 65 Nathan Salomons 64 Nathan Salomons 63 A.J. van Glinstra
1830 I 67 A. Posthumus boekbinder
LC 03-09-1830

◊ Eewal Nz

>> begin

Zuupsteeg
1759/6 1759/7
1806 W Wielandt ee-61; 37
v: Regina Zijlstra, wed. Hubert
k: Lambartus Idzardi
b: Hendrik Pas c.u. huis op de Eewal hoek Suipsteeg
O straat

◊ Eewal Zz

>> begin

Minnemastraat
66 64 62 60 58
2005
1878
1832
1806
SGr
1606
OME 82 e b Jan Willems Schot
3 3
1622 O Minnemastraat ee-11; 222v
v: Jan Willems Dickij / Pouwels Gerbensdr
k: Dr. Nicolaus Nicolai, adv. HvF
b: Beernt Stijp
nieuw huis
W Gadye Meijnerts
1629 O Dr. Nicolaus Nicolaij ee-11; 261
v: Jan Willems Dickij / Pouwels Gerbensdr
k: Gadie Meinards, proclammant vande boelgoederen
nieuw huis
Dr. Adgerius Adius
gekocht van v
1630 Adgerius Adius ee-12; 70
v: Dr. Joannes Jusum, adv. HvF / Antie Sibrandrs
k: Dr. Sijbrandus Hilarius, medicus / Elisabeth Becx
1648 O Dr. Sijbrandus Hijlarius ee-18; 60v
Stijntie Abelus / Ulpianus Sprongh
k: Franciscus Canter / Antie Reneman
W Jhr. Tiallingh van Camstra
1659 O Claeske Nicolaij, wed. Gellius Bruinsma adv. HvF ee-21; 72
v: erfg. Gadie Meinerts
k: Gellius Dominici, nots. en landmeeter
Dr. Adgerius Adius
1661 O erfg. Maijcke Adius ee-21; 158
v: Ds. Joannes Hillarius e.a.
k: Tijs Piers, gemeensman
b: Antie Sijmon Haijes
W Frans Canter
1661 O Minnemastraat Z Wijbrand de Geest
ee-21; 224
v: Claeske Nicolaij, wed. Gellius Bruinsma adv. HvF
k: Thonis Jansen, metselaar
W Gadie Meinerts
1663 O Minnemastraat Z Wijbrand de Geest
ee-22; 151
v: Thonis Jansen, mr. metselaar
k: Jacob Gerrits Ipma / Hendrickien Mets
W Gellio Dominicij
1666 ee-23; 197v
v: Thijs Piers
k: Michiel Ammama
1672 O Minnemastraat erfg. Wijbrand de Geest Neef
ee-25; 143
v: Hendrickien Mets, wed. Jacob Gerrijts IJpma
k: Wijbrandus Heems, deurwaarder HvF
W Gellius Dominici, nots.
1717 hoek Minnemastraat Z wed. Schratenbach
ee-33; 108v
v: Sixtus Heems, adv. HvF
k: Ds. IJsaak La Migue, pred. Waalse gem. / Helena Heutecourt
W erfg. Gellius Dominici
1743 n.a. ee-39; 19
v: erfg. Beukens
k: Carel Habelius, pruikmaker / Elisabeth Zegius
n.a.
1752 n.a. ee-41; 10
v: Carel Willem Habelius
k: Claas Zijlstra
n.a.

◊ f Enkhuizen 2

>> begin

2004
1878
1832
1806
1619 en
1625
gg-14; 77v
Tiampcke Wopckes leent geld met de stad Enkhuizen als onderpand
gg-22; 12 idem met Enkhuizen als onderpand
1635 n.a. ee-13; 148
v: Jan Gerckes Hoptilla, wed. van Bottie Dircxdr & Tiampcke Wopckes / Tijerck Wijnhoutsen Mettie Wopckes / Gerloff Jans
k: Dr. Johan van Beijma, burg. Lwd / Femma van Beitinga
2 kamers onder een dak achter
Enkhuizen (eigendom van v) + eigendom van steeg
n.a.
1648 Z erfg. Beima W Brentie Tialckes (deze bezit huis in Sacramentstraat ee-15; 38) ee-18; 49
v: Douwe Seerps Ansma
k: Joris Jacobs, lakenkoper / Auckien Hendricx
b: verkoper
achterhuis
O voorhuis Enkhuizen gekocht door Jacob Selis c.u.
N Joris Jacobs, lakenkoper / Auckien Hendricx
1648 Z erfg. Beima ee-18; 49 v
v: Douwe Seerps Ansma
k: Jacob Selis / Grietie Jans & Claes Ariens / Tanne Selis & Tiaardt Gerrijts / Hendrickjen Selis
b: Antie Powels, ijzerkramer & Wouter Wouters, houtkramer
Enkhuizen
N Joris Jacobs
1650 Z erfg. Beima W Joris Jacobs
ee-18; 234v
v: Jacob Selis / Grietie Jans
k: Claes Ariens / Tanneke Selis & Tiaerd Gerrijts / Hendrickijen Selis
b: Pieter Jans, koperslager & Lenart Keimpes
1/3 Enkhuizen
O straat / diept
N Joris Jacobs
1653 Z erfg. Pieter Gerkes ee-19; 179
v: Anna Maria van Beima, erfg. Joh. van Beima
k: Douwe Seerps Tasma
1/2 huis
N gemeenschappelijke steeg
N Tiaerdt Gerrijts, kannegieter
1654 Z erfg. Pieter Gerckes W wed. Joris Jacobs
ee-19; 287
v: Rixtie van Beijma
k: Jarich Gerrijts, mr. goudsmid / Pijtie Pijtters
N Tiaerd Gerrijts, kangieter
1667 Z Tieerd Gerrijts doorgescheiden huis W erfg. Joris Jacobs
ee-24; 62
v: Claes Ariens, winkelier
k: Jan Thonis / Jauckien Jans
b: Jacob Claases
doorgescheiden huis + uitgang in steeg
O straat
N erfg. Joris Jacobs

◊ f Nieuwestad Nz Bij de Tontjepijp

>> begin

HERENWALTJE het Hoefijzer de rode Leeuw Sint Jacobsstraat
2006 131 133 135 137 139 141
1878 131 133 135 137 139 141
1832 C 497 C 496 C 495 C 494 C 493 C 492
1806 6 5 4 3 2 1
1562 y-12; 152v
in inventarisatie van Joannes Loo koopbrief dd 19-12-1562 van de rode Leeuw gekocht van Asmus Melchiors
1576 W Wijbrant Eelckesz ee-1; 22v v: Jan Harmensz, snijder bij Goslick getogen ook als erfgenaam van zijn broer Pieter Harmensz
k: Wpcke Gerckesz / Fenne Gerrijtsdr
voorheen het Hoefijzer
O Cornelis Cornelisz
1589 W Upcke Geerckes ee-2; 120v v: Cornelis Cornelis / Eeucke Wichersdr
k: Upcke Geerckes / Aelcke Jansdr
strekk. v.h. diept tot het huis van Anne Isbrans (zie TR III 1436)
O Dr. Jan van Loo c.u.
1609 gg-5; 69v
v: Dr Gerrit van Loo
k: Nic. Vallinck/ Hester van Loo
de rode Leeuw
1613 W Upco Gerxz met erfg. van Neel Jansdr ee-7; 115v
v: Upco Gerxz / Aelcke Jansdr
k: Joost Martinus Lauwerman, schoenmaker / Neelcke Pietersdr
O de rode Leeuw
1619 ee-9; 192
v: Coert Meijnes, mr. metselaar / Griet Ansckesdr
k: Cornelis Henrix, bakker / Aelcke Sioerdtsdr
b: Pieter Lemans
1/3 deel rest behoort k
2 1/2 gg gp; 850 gg
bij de Waagspijp-hoek St. Jacobsstraat
1629 W Joost Martinus Laverman ee-11; 254
v: Hendrik van Marssum / Jantien Benedictie; Hester van Loo, wed. Nic. Vallinc
k: Lolle Sijbrandts / Ansck Jacobsdr
de rode Leeuw
O Aucke Broers
1629 W erfg. v. Upco Gerckes ee-11; 253
v: Joost Martinus Laverman, mr. schoenmaker / Neeltie Pieters
k: Meinardt Simons, kannegieter / Grietie Chelis en Jacob Chelis, kramer / Grietie Jans
O Lolle Sibrants
1631 W Aernhout van Rien, lakenkoper ee-12; 67
v: Joannes Hoptilla adv. HvF / Rintije Matheus
k: Rein Gerckes Reen
1/2 huis t.o. Waag, naast houten brug; rest behoort k
O Meinert Simens, tingieter
1639 W Lolle Sibrandts ee-14; 165
v: Sijbrandus Itsma, schepen
k: Jacob Selis / Grotie Jans
b: Auck Atsma, apotheker
O hoekhuis, de Hopsack wed. en erfg. Cornelis Hendrix
1651 W Reijn GerckesReen ee-18; 171
v: Meinert Simons, koopman/ w. Grietie Selis
k: Lolle Sibrandts
huis en lege plaats daarachter
nb vgl ee-11; 253
O Lolle Sibrandts
1663 Raadhuisburgwal N Claas Winsemius bode HvF ee-22; 154v
v: Siouckien Jacobs / Aernout van Rijen
k: Homme Dircx, mr. goudsmid / Neeltie Eijlerts
hoekhuis
O Rein Gerckes
1680 W erfg. Rein Gerckes Rheen dd-11; p. 289/ee-26; 158
v: Antie Jouwersma, wed. Watse Rheen, chirurgijn
nagelaten door Lolle Sibrants Jouwersma
k: Dominicus Thijssen, adv. HvF
n: Tiberius Taecama
O Valerius Renici
1683 W Dr. Valerius Renici DVHvF 25; 283
v: tvv Douwe Wiersma
k: mr. Bocke Douwes
de Kalandermolen
O de oude Hopzak
1725 O Dr. Huber c.s. ee-34; 85
v: Anna en Siouckien Tacama
k: Petrus van der Kimmen, rentmr. /Albertina Vitringa
O Frans Stalpert van der Wielen
1754 W erfg. Van Denkema ee-41; 87
v: Foekina Francisca Stalpart vander Wielen
k:Dominicus Feijens, koopman / Magdalena Arents Nauta
de rode Leeuw
b: (alleen intrek kap. Aijtta) 2821 gg
O Balck, bouwmeester
WMe
1800
H. Joekes
233
5 J.O Faber
H. Dilling 215
4 Nicolas N Bax
Nicolaas Kesler 200 & Cicilia v. Scheltinga 200
3 Berbera Feijens
J.B. ter Mars 150 & H. Borgrink 180
2 D. v.d. Veen
300
1 erfg wed. Roze
Barbara Rozé 184
1808 N.A. ee-62; 46
v: div. Faber
k: Johanus Henricus Joosten / Hiltje Christiaans Kijnstra
5200 cgls
G 5
N.A.

◊ f Nieuwestad Zz 100 - 114 Arum blauwe WagenX

>> begin

Arum de blauwe Wagen de vijf Ringen de drie gouden Prinsendaalders
het Wapen van Amsterdam
het zwarte Lam
2006 114 112 108 108 108 108 106 104 102 100
1878 114 112 108 108 108 108 106 104 102 100 98 96 94 92
1832 B 1030 B 1037 B 1039 B 1040 B 1041 B 1045 B 1051 B 1050 B 1052 B 1053 B 1054 B 1058 B 1059 B 1064
1806 Kastmakersteeg E 10 E 11 "E 12" "E 13" "E 14" E 15 E 16 E 17 E 18 E 19 Drie Prinsedaalderssteeg
1584 O Jan IJsbrants GC 1584; 13
v: J. IJsk Popma, wed. Tijepcke van Gerbranda
k: Harmen Jans, snijder / Griet Wopckedr
voorhuis en plaats strekk. tot bolw. en nieuw dwarshuis met Jan, wielmaker O en Laurens, glasmaker, W
W Tijs Gerlofsz
1592 O Peter Theuesz GC 1592/ 176v
v: Meijnte Jans / Anna Sijmonsdr
k: Botte Scheltes en Harmen Jans
5/8 huis
W Cornelis Frericxz Hueck
1592 O Munck Henrix, wed. van en erfg. van Freerck Pietersz
GC 1592; 188v v: Peter Theus / Belij Jacobsdr
k: 1/2 Foppe Gerlofs / Wijts Peters
1/2 Peter Derxz, brouwer, / Dorothea Sijmonsdr
W Meinte en Jelle Jans
1596 O erfg. v. Frans Pieters GC 1596; 95v
v: Jan IJsbrandtsz / Hendrickien Aanedr
k: Dirck Rienicxz, bakker / Eelck Reijnersdr
strekk. van straat tot bolwerk
W Tijepcke Gerbranda
1597 O Pijeter Dirxz GC 1597; 121v
v: Bote Scheltes / Eelck Doeckedr
k: Dr. Henricus Gualteri / Lijsbeth Gosses
5/8 huis + kamer aan het bolwerk
W Cornelis Hoeck
1598 Db 1598; 122
v: diversen (identiek aan Db 1598/122)
k: Sijmon Jans / Lutse Jansdr
b: Cornelis Jouckes, kuiper
groot huis
1598 naast zie Db 1598/122 Db 1598; 126
v: diversen
k: Willem Engberdts, glasemaecker / Belij
b: Tonis Karstz
klein huis naast Db 1598/122
naast de drie gouden Princedaalders
1598 O Claes Jansz
in de drie gouden Koningsdaalders
ee-3; 138
v: Tijerck Dircks / Trijncke Tijmens
k: Ruttger Hettes, timmerman / Sibbel Cornelis
b: Thonis Pieters, hoedemaker
doorgaand huis
W Derck Rijenixcs
1598 O Dirck Rijenxc aa-3; 169v
v: erfg. v. Harmen Jansz, schroor
k: Thomas Claasz, cremer / Nijes Haijesdr
b: Barbara, Wijbes wed. de drie Spaanse Dekens
W erfg. v. Tijs Gerloffs
1602 O Foppe Gerloffs GC 1602; 80v
v: Claes Sijmens / Geert Aarntsdr
k: Henrico Gualteri
3/8 huis
W Cornelis Freercxz
1603 O wed. en erfg. van Sijmen Jans DD-3; 130
v: tvv dochter van w. Fedde Jochums / Belij Everts en Willem Egberdts
k: Claes Frans, lakenkoper
b: Geeske Popkes
W Bauck, wed. van Claes Jans
1604 O de drie gouden Koningsdaalders dd-3; 142
v: tvv kinderen van Rutger Hettes
k: Tijerck Feijes, schepen
strekkend tot het hek van Jacob van Marssum
W Derck Rijenx, bakker
1606 O Claes Guijlckenaer (Klaas van Gulik?) strekk. tot hek van Jel Derks
DVHvF 1606; 450v
v: Bauck Tzijammedr, wed. Claes Jansz
k: Hans Claesz
b: verkoper
de drie gouden Koningsdaalders
de drie gouden Prinsendaalders
W Tijerck Feijes
1611 O wed. Lenert Peters TR III; 1516
v: Liduw Jans, wed. Simon Joannis
k: Tijerck Mijnckes / Tijetcke Hesselsdr
b: Jan, zijdekramer en Ds. Heijdoma
W wed. va. Claes Fransz
1613 O Cornelis Freercxz
ee-7 (3621); 89v
v: Jurrien Henricx, oud burgemeester / Sara Jans
k: Douwe Dirx, wagenmaker
1/2 huis
W Tierck Mincus
1625 n.a. gg-20; 195
v: Pieter Dirx / Dorothea Sijmonsdr
k: Marten Gijsbertsz, oud schepen / Wijtske Pijtersdr
1/2 de blauwe Wagen, huis brouwerij, mouterij en putstoel
rest behoort deels aan k
n.a.
1626 O Nies Jans wed. Cornelis Freerx Hoeck
ee-11; 53v
v: Pietrick Pietersdr, wed. Douwe Dirx, wagenmaker
k: Nies Jans, wed. Cornelis Freerx Hoeck
het zwarte Lam
W Wijbe Gerrits
1629 O Hendrik van Marsum nom ux. Cert. b. II; 171
v: Johannes Culenburg tvv dochter bij echtgenote 1 Aeltie Sipckes
k: Jasper Jans, schipper / Antie Hansdr
1/4 deel drie gouden prinsendaalders
1632 O Pieter Maurits, erfg. van Freerck Cornelis Hoeck gg-26; 28
v: Pieter Maurits, als erfg. van Freerck Cornelis Hoeck
k: Dirck Pieters, wagenmaker / Tiampke Impkes
W Lutger Eelkis
1631 ee-12; 107
v: Jasper Jansen / Antie Hanses 1/4
en Gerrijt Blanckema 3/4 k: Joannes Culenburgius / Catharina Becx
de drie Prinsendaalders
met gebruik van steeg
1632 O Pieter Mauris GC 1632 (3627); 34
v: Tziamcke Imcke dr, wed. Dirck Pieters
k: Lou(w) Ripperts, steenhouwer / Bona Joannisdr
het zwarte Lam
W Lutger Wijbes
1639 O wed. van Wijbe Gerrijts ee-14; 145
v: Fedrick Regneri Hachtingh / Trintie Clases, zijdewinkeliers
k: Jelle Cornelis, mr. kuiper / Trijntie Sijckes
de vijf ringen
W steeg en
de drie gouden Prinsendaalders
1635 O erfg. van Attke Dirx
(mogelijk een dochter van Dirck Rienks)
ee-13; 268
v: crediteuren van w. Thomas Claasz / Egertie Dirx
k: Haije Thomas / Auckien Jelles
1/2 de blauwe Sleutel
W Sijtske Pieters
1640 n.a. ee-14; 198v
v: Haije Thomas / Auckien Jelles
k: Margarita van Aernsma, wed Walta
b: verkoper
huis met uitgang in Oude Doelesteeg
verwezen wordt naar Dirck Rienks en een akte dd 14-4-1572
n.a.
1641 O verkopers? dorp Arum
mogelijk is bedoeld kopers, omdat het een niaarkoop betreft en het beroep van de koper
ee-15 (3629); 31 niaarkoop
v: tbv weeskind v. w. Gerlof Foppes
k: Pier Sioerdts, brouwer / Jetske Rommerts
b: Abel Alberts, koekenbakker
"doorgaende huijsinge" de blauwe wagen
W secr. Gualterus Gualteri
erfg. van H. Gualteri
1643 O Hollandershuis ee-16; 205
v: Lou Ripperts, mr. beeldhouwer
k: Claes en Simon Aleff, Rombart Wijngaarden
het zwarte Lam
W Lutger Vijbes
1657 O Teackes wed. c.s. GC 1657; 162
v: Jetske Remmerts, wed. Pier Sioerdts en Adriaentie Rommerts, wed. Ds. Womelius
k: Hessel Selis / Maeijcke Sickes
huis en mouterij
W Jetske Remmerts, wed. Pier Sioerdts
1670 O Pouwels Tierxc, houtkoper ee-25; 66v
v: Hessel van Aysma / Hester van Loo
k: Freerck Clasen
W het zwarte Lam
Hessel van Aysma
1679 O verkoper ee-26; 143
v: Hessel van Aysma
k: Paulus Tierx Stonebrinck / Geiske Freerks en Janke Harmens, wed. Egbert Alberts
doorgaand huis en kamers van Ns tot Rk
W erfg. van burgemeester Cuilenburg
1687 O schepen Tania
(+ Klaaske Piers, dochter van Pier Sioerdts)
Z Ruiterskwartier
GC 1687; 279
v: Elisabeth en Aefcke Gualteri
k: J.A. Eecma
W wed. Paulus Stonebrinck
1729 O erfg. van Reinecke Reiners Posthumus ee-35; 124
v: erf. van Geiscke Freerx, wed. Paulus Stonebrinck
k: D.G. Martena van Burmania
W kopers
1765 O Gosse Oedses van Cammen ee-44 (3658); 103
v: erven Reinardus Clock
k: Johannes Keijma / Antie Gerrits
N de straat Z Jan Freerx c.u.
W grietman Rengers
1776 O Steeven van Cammen ee-49; 13
v: Antje Gerrijts, wed Joh. Keijma
k: Hendrik Holwerda, mr. koekbakker / Repke Boelkens
+ huis aan Rk achter dit pand
W G.S.J. van Burmania Rengers
1778 O Holwerda Z verkoper
ee-49; 143v
v: S.G. Gerrolts Juckema van Burmania
k: Martinus Koen, mr. schrijnwerker / Petronella Haen
het Wapen van Amsterdam
W verkoper
1789 O Steeven van Cammen ee-54; 62
v: Hendrik Holwerda, mr. banketbakker
k: Folkert Jurrema, mr. bakker / Anna Harts
bakkersgereedschap uitgezonderd
W van Rengers
Martinus Koen
1790 O A. Sontag ee-54; 126
v: Hetto Reinalda 1/2, div. Nauta's 1/2
k: Oene Wopkes Gorter
W C. Jonker
1793 O Gorter en Jonker ee-55; 137
v: Steven van Kammen
k: Anthonij Solaro / Helena Zanie
tussen Lange en Nieuwe Pijp
O Jurrema
1795 O E.S.G. Juckema van Burmania Rengers ee-56; 59
v: E.S.G. Juckema van Burmania Rengers
k: Joh. Pulinx / Rosalina Tielenburg
ee-56; 59
v: E.S.G. Juckema van Burmania Rengers
k: Joh. Pulinx / Rosalina Tielenburg
1795 O Jurrema, bakker ee-56; 60
v: Martinus Koen, mr. schrijnwerker / w. Petronella Haen
k: Joseph Huisman, koopman / M. J. Joosten
het Wapen van Amsterdam
W Burmania Rengers
1796 O Joh. Huisman Z verkoper
ee-56; 81
v: Juckema van Burmania Rengers
k: Ds. Jan Brouwer / Anna Geertruij IJsbrandi
b: verkoper
het zwarte Lam
N straat
W Peulinx
1808 E 10 Auke Klomp e.a. E 11 Elisabet Sondag E 12 Oene Wopkes Gorter E 13 H. Luppens E 14 wed. A. Solaro E 15 E. Haselhoff e.a. E 16 P.J. Huisman E 17 Ds. Jan Brouwer e.a. E 18 Joh. Puleij e.a. E 19 B. Jelgersma

◊ g Nieuwestad Zz 116-136

>> begin

Oude Lombardsteeg de groene Pot Hoedemakerssteeg de vergulde Ploeg het nieuwe Wijnhuis 128 de negen Handkaarsen 126 vergulde Seine
witte Zwaan
wagensteeg 124 de vergulde wagen 122 Koning van Denemarken 120 vergulde Helm
gouden Ketting
118 116 Lemster Veerhuis
de drie Klavers
Kastenmakerssteeg
2006 136
1878 136 134 132 130 128 126 124 122 120 118 116
1832 B 1011 B 1011 B 1012 B 1017 B 1018 B 1019 B 1022 B 1024 B 1025 B 1026 B 1029
1573 O Claas Cleuting dd-1; p. 44 Sircx van Donia bij consent van den Hove
k: Heer Pieter van Mastricht, prelaat v.h. convent van Foswert
de vergulde Helm
W Broer Jans
1586 O Peter Matheusz ee-2; 67
v: Cornelis Cornelisz (Db 1586; 119 in den roede Roos) / Eencke Wijchersdr
k: Cornelis Cornelisz cremer / Trijn Gerritsdr
W Joannes Gauckes
1590 O Cornelis Cornelisz cramer ee-2; 132
v: Joannes Gauckes / Aeff Foppedr
k: Jacob van Marsum / Elske Derxdr
W Lijwck Jacobs
1593 O Derck Gawkes
zie Y 14; 366 [de negen Handkaarsen]
GC 1593; 12v
v: Belij Jacobsdr, wed. Peter Theus e. a. erfg. v. Peter T.
k: Thijs Jans / Wits Wilkedr
W steeg W nieuw huis van Cornelis Cornelis, kramer
1594 ee-3; 34
v: Trijn Piers, wed. Hidde Folsgara, adv. HvF en IJdt Piers, wed. Jan Sipkes
k: Sijoerd Freericx / Anna Wijbedr
2 kamers achter
de groene Pot
1597 O wed. van Jacob Gerbens ee-3; 107
v: Oedts Vincents / Tijed Jans
k: Eelcke Tijaardtsz / Anna Gerbrens
de vergulde Helm
W steeg en klein huis van Jochum, stoeldraaier
1605 O Pijeter Jansz GC 1605; 211 v: erven Dircx
k: Gabbe Gerloffsz / Jetske Gerrijtsdr
W Tijs Jansz
bew. Wolf, zadelmaker
1605 O Derck Gauckes aa-4; 247
v: tvv Thijs Jans / Wijdt Wijlckes
k: Jurrijen Hendrix
de witte Swaen
W steeg W Cornelis, kramer
1608 O Wolter Buwez GC 1608; 82
v: Trijn Piersdr, wed. Hiddee Folsgara
k: Allart Petersz / Geertke Jouckedr
b: k
W steeg
1610 O Eelcke Lanckerts ee-6; 28
v: Pieter Jans / Getske Pijters
k: Hans Harings / Geert Cornelisdr
strekk. tot Ruiterskwartier
W Gabbe Gerloffs
1612 O Peter Jansz of Hans Fries Pb 1612; 167v / ee-6; 167v
v: Gabbe Gerlofs / Tijets Gerritsdr
k: IJe Bockesz / Lijsbeth Ottesdr
b: verkopers
W oud-burgemeester Jurgien Hendricxz
1615 O Eelcke Lanckerts ee-8; 121v
v: Hans Harings / Geert Cornelisdr
k: Jacob Ansckes / Antke Jansdr
W erfg. v. IJe Bockes
1630 O gemene steeg ee-12; 36
v: Eelco Lanckerts, Suffridus Sinnema / Antie Anthonis
k: Mathia[a] Everardi, not. / Lijsbettie van Marssum
b: Jelle Jansz, lijnslager e.a
de vergulde ploeg
Nieuwestad Zz over de Lange Pijp
1649 O Lambertus van Dalen ee-18; 102
v: Dr. Otto Swalue, adv. HvF / Ietie Frijelsma
k: Jacob Pieters, hoedenmaker / Sijtscke Tijsses
b: Wijtse Gerrits (deze bezit een oven in de bijbehorende loods) de groene Pot
W erfg. van Mathijs Everts
1662 O wed. Lambartus van Dalen ee-22; 101
v: Jacob Pieters, hoedenmaker
k: Lijckle Lijckles, mr. bakker / Eelckien Sioerds
de groene Pot
W erfg van Freerck Wijbes
1663 O Focke Sickes ee-22; 128
v: erfg. van Claeske Claesses, wed. Luijtien Warnerts
k: Daem Cornelis / Trijntie Sijmons
1/2 huis c.a. door Claaske Luijtiens gekocht van Tietie en Hendrickien Jurriens
b: Meile Orcx (voor); Jan Sipckes (achter) de witte Zwaan
W steeg W Jacob Jacobs Recalff
1679 O Dr. Cup
hoekhuis van de Hooghuistersteeg
ee-26; 37
v: Frans Jans, mr. bakker / Attie Pieters
k: Assuerus Coops / Wijtscke Jans
de groene Pot
W doorgaande steeg
1681 n.a. ee-27; 4
v: Jurien en Reiner Claessen Fontein (geërfd van ouders)
k: Hendrick van de Schilt, wijnhandelaar / Agneta Harkes
bij de Lange Pijp omtrent de Waag
n.a.
1683 O Recalff GC 1684; 110v
v: Ente Everts Haersma
k: Jan Harmens van der Pol / Geertie Egberts
de Coninck van Denemarcken
W Richeus van den Bos c.s.
1685 O Rein steenhouwer
Willem, uitdrager
GC 1685 (3641); 183
v: Dr. Arent v. Bolten adv HvF
k: Jaen Annes, isercraemer / Meinscke Harmens Visscher te Sneek
b: Jan Bartels
de goede [= golde] Zeijne [Fries seine = zeis]
W burgemeester Recalff
1686 O majoor Jelle Rinnerts ee-27; 219v
v: Daam Cornelis, stalman
k: Joannes Adama, chirurgijn / Janneke van Emmenes
1/2 huis
de witte Swaen
W Recalff
de gulden Wagen
1688 O Hendrick van der Schilt ee-27; 215
v: Geringa's erfg. v. Rinnert en Arumsma's
k: Cornelia van Laeck, wed. Regnier van Laeck (zie M-227; 208)
b: Jelle Rinnerts Geringa
W Daam Cornelis
1688 Johanna Theresa van Laeck + Wilhelmus Petraeus
1688 O (Jan Harmens) van der Pol ee-28; 38
v: Richeus van den Bos / Neeltie van den Bos
k: Joucke Jouckes, houtkoper / Geiske Gerloffs
de gouden Ketting
W erfg. van Idske van Rossum
zie "de Helm"
1700 O Petreus ff 21; 61 en 72v
v: Joannes Adama, mr. chirurgijn; Trijntie Adema
k: Jan Clasen Kalck / Aeltie Elias Richard
1/4 deel; 1/4 deel reeds van kopers; 1/2 behoort Dirck Stevens
de witte Swaen
W de gulden Wagen
bew. Joannes Wilties
1705 O Jan de Haen nom. ux. Joannes Jans mr. wagenmaker Z GC 1705 (3645); 102
v: Dr. Andreas Helmont, adv. HvF
k: Jurrien Isaecks Helmont, stads koopmansbode op Amst.
voorheen het nieuwe Wijnhuis
W Wilhelmus Petraeus nom. ux
1718 O Recalff GC 1718; 118
v: Agnietje van der Pol en erfg. Ds. Bernardus van Gelder
k: Joucke Jouckes, houtkoper
de koning van Denemarcken
W koper
1719 O Joucke Jouckes GC 1719 (3647); 148
v: erven Visscher en Revius
k: Arien Jansen, lakenkoper
b: Joannes Wassenberghoor), Pieter Puls (achter) strekkend tot R. kwartier
de vergulden Helm
W Jacob Saekes c.s, en steeg
1719 O steeg en Jan Kalk GC 1719; 167
v: erven van Recalff
k: Leonardus Clock, nots. / Jancke Feenstra
b: Jan Gaikema
de gouden Wagen
W Joucke houtcoper
1724 O Petraeus noc liberorum ee-34; 21
v: Luckien Nauta, wed. luitenant Carel van Nuijs
k: Joucke Jouckes, koopman in houtwaren / Tietske Gerloffs Regneri
1/3 huis; verwezen wordt naar een koopbrief d.d. 13-1-1711 tussen Dirk Stevens, Zara Fedrix en kopers
voorheen de witte Swaen
nu de vergulde Zeijne
W kopers
1725 O Joucke Jouckes ee-34; 52
v: Rinske Jans, wed. van Claas Severijn
/ Hendrik Ritgers te Dokkum 1/2; Severijn, Sake Cornelis en Dieuwke Jacobs 1/2 k: Luitenant Nicolaus van Woerden / Agnis Matha
b: Jelle Cents
de drie Klaverbladeren
W steeg
1726 O erfg. van Jan de Haen ee-34; 134
v: L. Groenwolt-Bentes
k: Gijsbert Jans, koopman
b: Willem Hanegroot, mr. tingieter en subs. koopmansbode
W Wilhelmij Petraeij
1743 O n.a. GC 1743; 193v
v: Jancke Feenstra, wed Clock
k: Andele Andeles
de vergulden Wagen
W n.a.
1778 O Wijbe Dominicus nom. ux. (=Tietie Andeles) GC 1778; 135
v: Jouke Andeles
k: Hajonides Bolman
vanouds 't gouden Ketting genaamd
W Gerlacus Buma
1779 O Dr. Gerlacus Beima GC 1779; 39
v: Jouke Andeles
k: Gerben Sikkes / Grietje Aukes
de vergulde Wagen
ZRuiterskwartier
W Wijbe Dominicus
1782 O IJsac Bolman GC 1782; 128v
v: Gerlacus en Derkje Buma
k: Pieter Huiberts Wesselius, mr. timmerman / Renske Minnes
(ws. voorheen bakkerij, maar het bakhuis is afzonderlijk verkocht aan L. Hofman)
W huis door L. Hofman gekocht
1782 O huis door Wesselius gekocht GC 1782; 131
v: Gerlacus en Derkje Buma
k: Lodewijk Hofman, mr. koekebakker / Jettie Rodenburg
huisen bakkerij achter het buurpand O
W steeg
1808 O Cornelis Jacobs
't Wagentje
(verwezen wordt naar een contract met Gerben Sikkens als eig. van het Wagentje en Wijbe Dominicus)
GC 1808; 8v
v: dochters Van den Bosch, erven van Wijbe Dominicus
k: Sible Cats / Riemke Lunia van Wiarda
W Cornelis Jacobs, bakker
1820 LC 24-03-1820 TOUWSLAGERIJ EN -HANDEL vergenomen door A. Zwolsman
kad
1832
B 1011 J.H. van Boelens B 1011 J.H. van Boelens B 1012 Snetlage, wed. van J.T. Hamstra B 1017 S. Crommelin B 1018 A. Zwolsman B 1019 H.J. Buijs, logementhouder B 1022 R.J. Wagenaar, kastelein B 1024 G.N. Mulier nom. ux. B 1028 M.C. Bolman wed. van J. Looxma B 1029 W. Morra

◊ GalileërkerkstraatX

>> begin

ee-7; 26
v: Cornelis Sickes / Jouck Pieters
k: Beernt Riencx, metselaar / Jets Isbrants
b: Jan, kousenmaker c.s. : huijsinge ofte eindt van het Galeijster clooster in vier camers gedeelt
het water lopende bij sijden van de munte ten suijden en de strate lopende nae de gewaldiges ten O
gp 11 cg tbv de stad kp 207 gg
zie ook ee-7; 151
1612 Z Hans van Dinckelo Camers van Schelte Roggedrager en Popcke turfdrager bewoont door Jouck Hans van Esens en Tonis Ruijter
"vorders het diep etc."
ws Oz
ee-7 (3621); 10v
v: Roeloff Roeloffs, apotheker / Metke Sipckedr
k; Nicolaus Andriesz. Van der Eicken, organist / Armgart Muijs
huis en hof c.a. uitgecomen van Cornelis Cornelis cramer sr. Strekk. Tot vijf camers bij het bolwerk
14 gg + 2 st gp
de belenders moeten grondpacht aan dit huis betalen
1500gg
N Willem Kethele
1613 Z Stijn Gerrits ee-7; 28v
v: Jantien Jans
k: Willem Keetel / Hil Willems Bloemendal
b: Meinert Lubberts c.s. huis achter de munt en kamer er tegenover
niet compleet!
N Fox van Selsma, hopman
1613 Z mr. Claas, organist
Stijn Gerrits
ee-7; 47
v: Willem Kethele / Hilke Willems van Bleoemendal
k: Bartholomeus Walsdorfer, kapitein / Sybilla van den Bergh
huis, loods en camer
N Taecke Cornelis, timmerman
zie GC 1619; 59
1637 Z Boner, raad ord. HvF ee-13; 251
v: Hendrik van Marssum / Jantien Benedictidr.
k: Feijcke Douwes, klerk GS / Cathalijntie Reijlofsdr
N Oenema, gedeputeerde
1657 Z erfg. Antie Boners O Thonis Jans, mr. metselaar
ee-20; 105 v
v: erfg. Feijcke Douwes
k: Jurrien van Vierssen, bouwmeester vh Landschap / Aelcke van Marsum
b: Arnoldus Harconis
W Gal. Kerkstr.
N Thijs Jans statenbode

◊ Gelderland en Steenwijk

>> begin

[GLOPPE] MINNEMASTRAAT
2005
1878 31 33 35 37 39 41 43
1832 A 515 A 517 A 518 A 519 A 520 A 521 A 522
1806 112 111 110 109 108 107 106
1590 o-6; 236v Wapen van Gelderland naast Alle Allesz
1591 W Wapen van Gelderland aa-2; 322
v: tvv Alle Allesz
k: Tonis Verbrugge / Joostien Olphertsdr
O Maijcke Laurensdr
1598 W Aarnt Willems GC 1598; 61v
v: Anthonis Jansz Verbrugge / Joostien Olphertsdr
k: Aacht Jansdr, wed. Benedictus Idzerts
O Sijmon Juuchesz, wachtmeester
SGR 1606 96 Regnerus Hachtingh Dijener des E. 5 5 95 e b Aernt Willems 3 3 94 e b Aecht Benedictus 5 5 93 e b Pijer Hettes 4 4
1610 W Aarnt, kistenmaker ee-6; 24
v: Aegt Jansdr, wed. Benedictus Idzerts
k: Dr. Nicolao Mulerio / Cristina Six
O Pijer Hettes
1626 Z Laes van Glinstra strekk. tot secrt. dezer stad [Lamberti] ee-11; 48v
v: Ds. Regnerus Hachtingius, wedn. Antie Jans
k: Rd. Nicolao Mulerio / Christina Six
N Aarnt Willems, kistenmaker
1627 gg-22; 212 Arent Willems neemt hyp. op zijn huis in de Poststraat
Steenwijk
1630 aan beide zijden
Nicolaus Mulerius
ee-12; 28
v: Fijntie Jansdr, wed. Arent Willems
k: Jan Arents, antieksnijder, Rieme Jansdr
huis Poststraat achter de Kelders
aan beide zijden
Nicolaus Mulerius
1630 W Laes van Glinstra ee-12; 119v
v: Dr. Nicolaus Mulerius, prof.
k: Hermannus Martens Gravius, schrijver / Tiedt Sioertsdr
O Jan Aernts, antieksnijder
1633 W ingang Oud Raadhuis ee-13; 33
v: Laes van Glinstra
k: Wijts Buwedr
2 woningen, dwarshuis
O Joannes Lamberti, secr

◊ Gouverneursplein Nz

>> begin

BEIJERSTRAAT Kleine Hoogstraat
1602 W straat achter Sijtse Laurens, N Catharina Coenis, wed. dr. Tialling Wijckel
ee-4; 128v
v: mr Adriaen Cronenburch en zijn dochter Maijcke, wonende te Bergum
k: mr. Jan van Loon, proc. post en nots., Maijcke van Haselberch e.l.
b: k
huis, hoek Beijerstraat
koopbr. 16-05-1602 gc 03-06-1603 kp 820 gg; gp 3 gg SAG Z straat
1602 N Epo Joannes, kistemaker
ee-4; 121
v: mr Adriaen Cronenburch en zijn dochter Maijcke, wonende te Bergum
k: Sijtse Laurensz. glazemaker / Rijemme Diorredr
b: k
huis hoek (Kleine Hoog)straat en Gouverneursplein
586 gg; gp 1 1/2 gg tbv Jan van Loon & ee
Z straat naar logement ZG kb 16-05-1602
1606 N Epe Joannis, kistemaker
ee-4; 235v
v: Sijdtze Laurensz, glazemaker / Riemme Djorredr
k: Sijmon Rijurdtsz., snijder / Taeck Taeckdr
huis c.a. bij de Eewal op de W. hoek van de Cl Hoochstraete, strekkend tot plaats v. wed. Jan van Loon
640 gg gp 1 1/2 gg
kb 29-04-1606 Z straat
GC 1616; 56
1763 W straat N Reneman en anderen
GC 1763; 152
v: Regina Anheijer, wed. Foppe Gesel
k: Frederik Poppenhuisen, muzikant
"mijne 2 aaneengebouwde huizen" 4 gg gp
3000 cg
Z straat
O verkoper

◊ Gouverneursplein Zz

>> begin

de schrijvende Vos
2005
1878
1832
1806
SGR 1606 Me 30 Jan Sems Me 31 Ruirdt Dirckx; stadbode Me 32 Otte Ottes Me 33 Douue Douues Me 34 Dr. Jacobus Bouritius Me 35 Pieter Aerntsen Me 36 Theodorus Thijara Me 38 Pijter Buijgers, wed. Me 37 Mr. Adriaen, schilder
1599 Z Hoogstraat
Jilles Wilboerds
St. Jacobsstraat
Ruijrdt Dirxz, gezworene stadbode
GC 1599/156
v: Here Dirxz. lijnslager & Sibbel Cornelisdr erfg. van w. Keijmpo Nicolai
k: Mathijs Everts, postulant / Grijet Annedr.
b: koper en Joannes Laeszn. 3/4 doorgaand huis in de Hoogstraat, het oude huis erachter in de St. Jacobsstraat en het nieuwe gebouw ertussen bewoond door Joan Susarte de Fonseca
N Hoogstraat
Jan Jacobsz, vleeshouwer
St. Jacobsstraat
Douwe Douwezn, schroor
1601 GC 1601/52v
1602 Z kleine steeg
naar
Hoogstraat
GC 1602/81
v: Jan Lenertsz van Hoern / Sijouck Sijbe
k: Jan Semmes / Baertie van Soltelande
Sint Jacobsstraat
N Ruijrdt Dircxz, gezworene stadsbode
1607 Z Jacob Falc strekkend tot hof van v
GC 1607/19v
v: Dr. Theodoratus Tijara
k: Arien Peters / Hendricktien Hendricxdr
b: Dr. Hero Schingen
Hoogstraat
N erfg. Pieter Buijgers
1611 Z b: Marten Mellesz Z kleine steeg GC 1611; 136
v: Jan Semsz / Baertke van Soutelande
k: Wijerd Meijnertsz, secr. GS Gron.
b: Pibe Wolters
N wed. Ruirdt Dircxz
1614 Z straat en Buijgers huis ee-7; 180
v: Adriaen Ruts, mr. schilder / Elisabet Dircxdr.
k: Johannes Loudwell / Jantke Dirxdr, wijnheren
N Diept
1633 Z Alle Alles gg-27; 181v
v: Anna Hiddedr. wed. Rieurd Dirxz
k: Jan Jans, passementwerker / Trintie Pijttersdr.
de schrijvende Vos
N Mathias Everardi
1671 Z Buijgers of Meinsma ee-25; 134
v: erfg. Bartholomeus Loudwel
k: Dirck Sijbrants, oud-hopman
1/6 behoort de stad Lwd
de Seigneurie
O Eewal
N Diept

◊ Grote Kerkstraat Nz 19 -31

>> begin

GROTE KERKSTRAATNz
19 21 23 25 27 29 31
GC 1587 f 89 Tielman Staes
Joannes Tiara
v: voogden SAG
k: Wijbe Abbezn Hanija / Jantijen Henrixdr Heezop
bew. Simon Spannenburger en Buwe Foppes
Dr. Andries Mirica
Pb 1593 f 405 belender noord: Tijleman Staes
v: Dr. Joannes Tiara
k: Wtie Piers / Frouck Hylckdr.
2 kamers "in een beclempt"
Wijbe Hania
Db 1594 f 436 Tijallingh Thomasz v: tbv erfg. van Thijmen Lambertsz
k: Dirck Lijewesz / Sijouck Sijbrandtsdr
oud huis
b: Marten Claesz, timmerman
de zwarte arent
wed. en erfg. van Lijeuwe Mellema
GC 1595 f 50 Wlcke Harmensz v: Bauck Andriesdr, wed Lijeuwe Mellema
k: Marten Claasz / Ebbe Andriesdr
koopb. d.d. 14-4-1594
Mr. Jacob van Herbaijum
Db 10-2-1598 Wijbrandt Hanija v: erven van Dr. Andries Mirica
k: Saecke Sijerdtsz / Lubbrich Clasedr
Tijallingh Thomasz
GC 1599 f 166 Wtse Piers, stadsmetselaar Jantijen Hendriksdr Hesop ee. v. Wijbe Hania
k: mr. Haye Piers
Saacke Sijerdsz, kistemaker
sgr 1606 NOe 157 Wtse Piers 154 Sake, kistmaker 151 Uilke Harmens wed. 150 Marten Claas 149 Mr. Eijso Lijcklama 148 Piter, kistmaker
Db 1607 f 383 wed. van Wlcke Harmensz t.b.v Marten Claesz Renchlijn van Wesenberg
k: Dirck Lijewesz en Christiaen Hansz
nieuw huis "waer den swarten aernt uijtsteeckt"
voorheen: Mr. Jacob van Herbaijum
GC 1611 f 68 Wtse Piers, metselaar v: Pier Hettes tbv Haye Piers
k: Tierck Feies / Aelcke Jeltedr.
Saecke Sioerdts, kistemaker
GC 1617 f 142 Seacke Sioerdtsz v: erfg. van Tzialling Thomasz e.a.
k: Saecke Sioerdtsz, kistemaecker / Lubbrich Clasedr
Ida, Welcke
Harmens wed.
GC 1617 f 162 wed. van Wlcke Harmens v: Dr. Jac. Fabritius als man van Antie Dirxdr
k: Christianus Hansz als man van Reinu Martensdr
1/2 deel van huis "alwaer den swarten Aernt aan den gevel staet"
Dr. Jac. Fabritius
GC 1618 (3622) f 209 (scan van dit blad ontbreekt op allefriezen.nl) Christianus Hans, toornblazer v: Dr. Jac. Fabritius als man van Anna Dirck Lijeuwesdr
k: Focco à Rommerts / Anna van Lezaen
Pieter Kistemaker
GC 1620 f 226 Aelcke, Tierck Feijes wed. v: Saecke Sioerdts / Lubrich Clasedr.
k: Abr. v.d. Rade/Tanneke Jans
de passer
Saecke Sioerdts; bew. Pieter Mol, schilderer
GC 1630 f 123 Saecke Sioerds v: Phijcke Michielsdr echtgenote van Gerrit Rheinolts Vos
k: Jan Gerrijts, clercq / Gelske Thijmensdr.
Christiaen Pijper
GC 1631 f 164 n.a. v: Hans Christiaen (= zoon van Christaan Hans HCL K 25)
k: Claes Coerts
n.a.
GC 1635 (3635) f 104 (bew?) Jan Gerrits, klerk v: Claes Coerts
k: Hans Sorn, corporaal vd adelborsten comp. hoipman Foppe v Groustins / Levina Ewerts van As
(bew?) jonkvr. Eysinga
GC 1646 (3631) f 115 W Saecke Sioerdts v: div. erfg. van Jan ?
k: ds. Joh. Wommelius / Ariaentje Rommerts
nieuwe huizinge naast de zwarte arend recht t.o. de Bollemansstraat
O wijlen Christiaen Pijpers
de zwarte arend?
GC 1647 f 207 kopers
gekocht door Abraham v.d. Rade c.u. koopbr. d.d. 30-4-1619
v: J.S.S. Broersma als erf. van Saecke Sioerdts en Lubrich Clasedr
k: Claude Fonteine / Tanneke Jans Claix
bew. Sioerd Saeckes Broersma
adv. Joh. Wommelius
GC 1661 f 175 erven van
Claude Fonteine
v: Adriaantje Rommertsdr wed. Ds Joannis Wesselius
k: Anna Maria de Larivière wed. Van Doyens
Hans Zorn
GC 1665 f104 niet aangegeven v: Susanna Claix
wed. van Sijmen Finck
k: Sybrand van Hittinga / Maria Claix
bew. Sijtse Rinnerts (Arumtsma) 1/2 huis daer de Druckerie uithangt
wandelkoop, geërfd van zuster en zwager Fonteijne
niet aangegeven
GC 1700 f 119 "verkopers" juffr. Clant en Ballon als huurders v: tvv S. van Hettinga / Maria Claix
k: Catharina van Viersen
Eduardus Meurs c.s.
GC 1700 f 165 luitenant Saber v: tvv S. van Hettinga /Maria Claix
k: Joannes Cuilenburg
bew. Clant en Ballon
Catharina van Viersen
1707 W Dr. Meurs n.u. N Margareta, baronesse van Gent, douariere Tjaerd van Aijlva
ee-31; 208
v: erfg. Christina Zorn
k: Margareta, baronesse van Gent, douariere Tjaerd van Aijlva
b: Arjen Pieters, mr. schoenmaker
de zwarte Arend
O Margareta, baronesse van Gent, douariere Tjaerd van Aijlva
1632 W Claude Fonteine gg-26 (3761); 57v
v: Saacke Sioerdts Broersma / Lubbrich Claesdr
k: Petrus Bootz / Tietske Can
O Gerrijts Clerck

◊ Groeneweg

>> begin

2005
1878
1832
1806
1669 O verkopers dd-10; p. 123 / ee-24; 160v
Z Harinxma
v: Schoenlappersgilde
k: Jacob Gerrijts Brouwer / Hittie Daniels
het Elske
W Neuhuijsius
1679 O hek en wal ff-16; 166
v: Hittie Daniels, wed. Jacob Gerrijts, brouwer & Claes Tonnis
k: Bartel Vrede c.u.
het Elske
N Groeneweg
W Dr. Neuhuijsius
bezit tuin op Groeneweg
zie KC 1664/89
1692 Z Van Ockinga, ontvanger
ee-28; 197
v: Barthold Vreden
k: Wopcke Sickes / Grietie Sipckes
b: verkopers
het Elske
N straat
W erfg. Neuhuijsius
1662 O Frans Everts ff-13; 198v
v: erfg. Aeltie Hendrix
k: Dr. Joannes Petraeus, adv. HvF
1/2 Snoekje
koper bezit rest
Z Groene Weg
W Hette Willems

◊ Groentemarkt Oz - Over de Kelders

>> begin

OUDE OOSTERSTRAAT GROENTEMARKT GROENTEMARKT GROENTEMARKT STEEG GROENTEMARKT GROENTEMARKT GROENTEMARKT SPOOKSTEEG OVER DE KELDERS OVER DE KELDERS OVER DE KELDERS OVER DE KELDERS OVER DE KELDERS OVER DE KELDERS OVER DE KELDERS OVER DE KELDERS OVER DE KELDERS OVER DE KELDERS CIPRIANUSSTEEG
DE STER DE DRIE SCHOPPEN DE VERGULDE KAT DE RODE HOND DE ENGELSE BIJBEL DE TWEE MOUDEN HET PARADIJS DE KOPEREN POT De jonge Moor de blauwe Pot de drie Haringen de gouden Ring
2006 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
1878 11 9 7 5 3 1 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212 214 216 218 afgebroken
1832 B 721 B 717 B 716 B 715 B 714 B 713 B 712 B 711 B 710 B 709 B 708 B 707 B 706 B 705 B 704 B 703 B 702 B 701 B 700 B 699 B 689
1806 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 C 12 C 11 10 28 27 26 25 afgebroken
1574 Z Eene Jan Simons dd-1; p. 82
v: Aesge Harmensz, schepen
k: Jan Willems / Sijouck Pieters
doorgaand huis en tuintje daarachter
N Gerrijt Wijbes, burgemeester
(zie Fontes p. 121)
1584 aan de ene kant
Gerrijt Wijbes
aa-1; 715
v: Rixt, wed. van Heercke Jans
k: Willem Broeckman
1/6 huis
het Paradijs
aan de andere kant
Jeldu Eeckes
1585 SAG 821 Willem van Holten omtrent de brolbrug in de vergulde Ster
1587 Z Jets, Pouwel Jelles wed. ee-2; 9v
v: Joosten-Annes
k: Jets, Pouwel Jelles wed.
N Dr. Andreas Mirica
1587 Z Jets, Pouwel Jelles wed. ee-2; 87v
v: Jets, Pouwel Jelles wed.
k: Joannes Vincentsz
N Jan Huiberts, apotheker
1592 Z erfg. Lijwe van Oosterzee dd-2; 386
v: Jacob Canter van Oosten / Machtelt Arndstsdr
k: Egbert Karstensz, bakker / Gert Jansdr
de vergulde Steern
N en O Jets, wed. Poulus Jelles
1587 Z Gerrijt Wijbes dd-2; 154
v: Jan Heerckesz, te Bolsward
k: Willem Jansz Broeckman, bode / Marie Jansdr
1/2 v. 1/6 van het Paradijs
N Dr. Otto Swalue
1594 Z Claes Douwes ee-3; 16
v: Ritske Floris
k: Dirck Gerrits, kannegieter / Lijsabet
N Dirck Alberts
1600 Z Dirck, koperslager aa-4; 4
v: Geert Cornelisdr, wed. Jan Jansz in den Poth
k: Jan Harmensz, koopman / Auck Martensdr
het voorhuis ten W en Evert Jansz O
N voor: steeg
1600 Z erfg. van Dirck Alberts, koperslager ee-4; 21
v: Jelbe Jelbes
k: Pilgrom Auckes
strekkend tot in de Breedstraat
N hoekhuis van wijlen Tijmen, goudsmid
1602 ee-4 (3618); 116v
v: Jan Wirtsen (Amsterdam) / Griet Claesdr
k: Eepe Feddricx, kuiper / Neel Saskers
b: Matheus Cornelis, schroor
kamer, ledige plaats, gebruik van steeg
bij de rode Hand
1605 Z erfg. van Dirck Alberts, koperslager ee-4; 197v
v: Pilgrim Auckes, bleker / Griet Jansdr
k: Pijer Hettes, glazenmaker / Swaen Jansdr
doorgaand huis tot in de Breedestraat
N hoekhuis van Marij, wed. Thijmen goudsmid
bew. door Cornelis Cornelis, schepen
SGR 1606 16 e. Lijeuve Mellema weesen
b Homme Gosses
14 e: Lijsbet Jaspers
b: idem
13 e: Jan Cents
b: idem
12 e: Arnt Andris
b: Willem Jansen Ferlan
11 e: Huibert Jansen
b: Huibert Jansen
10 e: Eene Jan Sijmens
b: Willem Jansen
9 e: Jan Willems, van Harlingen
b: Wijnolt Minnes en Lijeuve Gerbens
8 e: Trincke
b: Bauck Wijbe Hettes
7 e: Bauck Wijbes en Gerrijt Wijbesdr
b: Rijntse Andris
6 e: Baltes
b: Baltes Wijllems
5 e: Bras
b: Jan Mijcgels
4 e: Otto Sualua
b: Otto Sualua
3 e: Dijrck Janssen
b: Dijrck Janssen
2 e: Jan Dirckssen
b: Jan Dirckssen
1 e: Jan Harmens
b: Jan Harmens
157 Claes Douwes, goudsmid 156 Dirck Gerrits, kangieter 155 Albert Dijercks en Tijepcke Reinners 154 Pier Hettes 153 Griet, Thijmens wed.
1607 W [?] Jan Willems, burgemeester van Harlingen GC 1607; 6v
v: Trijn Gerrijtsdr, wed. Peter Stijp, geërfd van Gerrijt Wijbes
k: Botte Scheltes
O [?] Bauck Gerritsdr
1608 Z Bauck Gerrijts, zuster van Maijcke Gerrijtsdr Pb 1608; 83v
v: Maijcke Gerrijtsdr / Mr. Regnerus Bras adv. HvF
k: Allert Lamberts / Lijsbet Henricks
b: Gerbren Jacobsz, koperslager
N erfg. van Willem Boekman
1608 Z Bauck Gerrijts, zuster van Maijcke Gerrijtsdr Pb 1608; 158
v: Allert Lamberts / Lijsbet Henricks
k: Harcke Wijbes / Foske Vitusdr
b: v
N erfg. van Willem Boekman
1610 ee-6; 118
v: Siouck Pouwels / Simon Jansz Fortuijn
k: Lijsbet Pijters, wed. Jasper Pouwels
huis, eerst door Frans Canter, later door Jets Pouwels bewoond
uitgaande in de Nieuwestraat voorheen op de Mest genaamd
1612 Z Claes Douwes ee-6; 211
v: div. erfg. van Dirck Gerrijts
k: Cornelis Henricx, bakker / Aeltie Sioerts
huis met doorgang in Korfmakersstraat
N Feicke Reimers
1613 Mensonides/1 31 dec. 1613 Jan Jansz. Starter
neemt de huur over van Pijbe Rinckes/Lijsbeth Clasedr van een huis dat toebehoort aan Trijn Gerritsdr, wed. Pieter Stijpen de andere erfg. van Bauck Gerrijts Jelgerhuis. Het staat naast het huis van Botte Scheltes
1614 Z Pier Hettes ee-7; 147v
v: Griet Luijtzensdr, wed. Thijmen Pietersz, goudsmid
k: Lambert van Dalen / Augusta Wilhelmus dr
b: kopers
hoekhuis bij Franciscuspijp
O Pier Hettes
N straat
1614 Z Lijsbet, Jaspers wed. ee-7; 163v
v: erfg. Joannes Cents
k: Oeds Vincentsz
1/2 de drie Schoppen
[1/2 GC 1614/179 k: Jan Jacobs du Boijs]
N Hubert Jansz, apotheker
1618 W Dr. Otto Swalue ee-9; 57
v: Auck Martensdr / Jan Harmens
k: Dirck Jans, lakenkoper / Trijntie Martensdr
strekkend tot in de Nieuwe Heerestraat
de koperen Pot
O Jan Dirx
1627 Z Wibrand Jans Noordenbos, vaandrig ee-11; 119
v: Trijntie Gijsberts, wed. Tieetse Ottes
k: Abbe Frederixc Gabbema / Auckien Hillebrantsdr
1/2 huis
strekkend tot huis van Lijsbet Jaspers
N Lijsbet Jaspers
1630 Z Gravius civ.sent.port. 26 dossier 19 "v": div. Stijp,erfg. Bauck Gerrits Jelgerhuijs
"k": Jurrien Jurriens, nappendraaier / Geiske bartelsr
b: Cornelis de Roos & Allaardt Folckerts
N Harcke Wijbes
1630 Z Otto Swalue ee-12; 33v
v: Trijntie Mertensdr, wed. Dirck Jans
k: Jan Dircksen / Mettie Pieters en Beernt Willems
de koperen Pot steeg naar Heerestraat
N Jan Dircksen
1630 W de rode Hand ee-12; 44
v: Sijouck Gabbes / Pieter Dionisius en andere dochters van Gabbe
k: Pijbe Rinties, schoenmaker / Geertie Hansdr
b: k
O Dr. Martinus Gravius
[koopt 1631 ee-12; 74v pand in Heerestraat met erfdienstb. mbt Pijbe Rinties]
1637 Z Gravius GC 1638; 96
v: Joannes Sijbada / Hiltie Juriens
k: Geeske Bartelsdr, wed. Jurien Juriens
N Jan Harckes & Baltis Broeckman
1638 n.a. ee-14; 25
v: Sijtske Lenz, wed. Paulus Gemmenich, secr. v. Franeker
k: Lijeuwe Cornelis / IJbeltie Piebesdr
b: (voorheen) Hendrick Willems, teemsmaker
de rode Hond
n.a.
1639 Z Lijsbet Jaspers ee-14; 116v
v: Lieuwe en Jan Pieckes
k: Dirck Jans, koperslager / Antie Hotses
deel de drie Schoppen
N wed. Huijbert Jans en erven Camp
1639 erfg. Wibrand Noordenbos ee-14; 131
v: Jan Pieters Hoeck, koopman / Idtie Jarichsdr
k: Tialcke Aleffs / Griettie Jans
1/2 huis
Lijsbet Jaspers
1641 Z Lijsbet Jaspers ee-16; 115
v: Dirck Jans, gemeensman / Antie Hotses
k: Jan Jans, koopman
b: Hessel Pijters, koopman
de drie Schoppen
N wed. Huijbert Jans en erven Arent Andries Camp
1644 n.a. ee-16; 156
v: Dr. Martinus Gravius, grietman v. Het Bildt /Geiscke Rijx van Os
k: Gerrit Nannes / Niescke Cornelis
b: Jan Janssen, koopman
achterhuis wordt gekocht door Dr. Bolten
n.a.
1650 Z Gerrijt Willems ee-18; 196
v: Trijntie Piers, wed. Jochem Hendrijcks
k: Rutger Eelckes
b: Augustinus Bruinsvelt
N Lambart van Dalen
de gouden Ring
1650 Z erfg. schepen Wibrand Noordenbos ee-18; 201
v: Pijter Riencks
k: Tialcke Alefs
1/4 huis
N Lijsbet Jaspers
1654 Z Margaretha Arents Camp, wed. Dr Joh. During in de Heerestraat ee-19; 257v
v: Gerrijt Huijbert Cathius
k: Henricus Beilanus, apotheker
b: k
de vergulde Kat
over de Brol
hoek Spooksteeg
1658 hoek Spooksteeg bij de Brol strekkend tot huis van Jan van Wijckel
ee-20; 167v
v: IJbeltie Piebes, wed. Lijuwe Cornelis
k: Dirck Crantz, koopmansbode op Amst. 1/2 en Jan Huibert van Emmenes, mr. bakker 1/2
b: v
n.a.
1658 Z Albert Tiaerdt als erfg. van Rijck Ariens ee-20; 192v
v: div. Idserts'
k: Dirck Gerrits / Hendrickien Rinties, Freerck Rijcks, mr. glazenmaker / Elscke Gerrits en Jan Gerrits
1/2 de drie Haringen
N Rutger Eelckes, lakenkoper en erfg. Jouke Jansen
1660 W Jan Huijberts van Emmenes, mr. bakker en Dirck Crantz 0 Arnoldus van Bolten adv HvF ee-21; 91v
v: Jieseltie Wijbes, wed. Lyuwe Cornelis
k: Jan Wouters / Trijntie Jielis
N Gerrit Nannes van der Werff, gemeensman
1660 tussen erfg. Wijbrant Noordenbos DVHvF 16; [48] v: erfg. Tialckes
k: Jan Fransen / Tiamcke Tijmons
de vergulde Ster
3/5 huis, houtstek en ledige plaats
ledige plaats? tussen erfg. Lijbeth Jaspers
1662 Z Oosterstraat ee-22; 118
v: erfg. Wibrand Noordenbos
k: Hendrick Martens / Jeltie Boelema
b: Feddrick Schouwen, apotheker
hoog en laag huis, aan elkaar
N Jan Fransen
1664 X-12; 54 1/2 de drie Haringen
toebedeeld aan Dirck Gerrijts Hoogslach, Jan Gerrijts Hoogslach en Rijck Freercks; geërfd van Dirck Gerrits Hoogslach
bew. Pieter Jochums, procl. boelgoederen
1667 [Z] Spooksteeg ee-24; 13
v: Dirck Crantz, koopmansbode op Amst.
k: Jan Huiberts Emmenes
1/2 huis
1667 Z Jan Jansen, koopman ee-24; 69
v: Jan Alberts Bruinsma
k: Aesge Doekes, timmerman v.h. landschap
naast de Kat
N erfg. Beilanus
1669 Z erfg. Gerrijt Nannes van der Werff ee-24 (3638); 162
v: Tyttie Benedictus / Hermannus Jellema
k: Sijtske Jans, wed. Outger Isbrants
b: Pieter Gerbens, wannemaker
de twee Mouden
N erfg. Jan Harckes
1680 Z Jan Regnaut ee-26; 204v
v: Jan Fransen / Tijamcke Sijmons
k: Pijbe Jans / Antie Freercks
de Ster
strekk. tot huis van Lijsbeth Jaspers
N Gerard Fortuijn
1681 Z Oude Oosterstraat ee-26; 230v
v: Mr. Johan Regnaut, Franse schoolmeester / Jeanne Fromij
k: Claes Janssen, mr. bakker / Jouckien Sijmons
hoog en laag huis, aan elkaar
N Piebe Jans
1682 Z doorgaand huis van Aesge Doekes in de Heerestraat
[GC 1667/69]
ee-27; 40
v: div. Beilanus
k: Coert Jansen, koopman / Jouckien Jans
b: Fredrick Schouwen, apotheker
de vergulde Kat
hoek Spooksteeg
1686 Z Pijbe Jans, houtkoper ee-27; 210
v: Gerrard Fortuin
k: Pier Piers, mr. bakker / Gertie Jans
Z Coert Jansen, koopman
1686 Z en O Tiete Piebes c.s. ee-27;217v
v: Jancke van Dalen / Gerrard Fortuijn
k: Pijter Wijbes / Antie Clases
de gouden Ring
N en W straat
1687 Z en O Tiete Piebes c.s. ee-27; 267
v: Pijter Wijbes / Antie Claeses
k: Popcke Harmens / Tiepckien Jenties
de gouden Ring
N en W straat
1688 Z Jan Wolters O Dr. Bolten
ee-28; 52v
v: Jeltie van der Werff, wed. Jan Posthumus, bode
k: Bartel Nannes / Elisabeth Sioerdts Mellama
1/2 huis
N erfg. Sijtse Outgers
1691 Z wed. Piebo Jans, houtkoper ee-28; 163
v: Pier Piers, bakker / Geertie Jans
k: Melle Gerlofs, koopman
N Coert Jansen
1694 Z Maeijcke Hoogslagh ee-28; 270v
v: Aaltie Thijssen, wed. Tiete Piebes
k: Joris Jacobs, wolkammer / Trijntie Thijssen
N de gouden Ring
1694 ee-28; 322v
v: Coert Jansen / Jouckien Jans
k: Gerrijtie Douwes, wed. Nicolaes Jongsma
de vergulde Kat
[hoek Spooksteeg]
1698 Z Melle Gerloff, gortmaker
(GC 1691/163)
ee-29; 224
v: Jouckien Jans / Coert Jansen
k: Buwe Feickes / Trijntie Melles
b: verkoper
de drie Schoppen
O Joachum van Vliet
N Focke Doeckema, apotheker
1698 Z juffr. Laverman ee-29; 227
v: Rijck Buijtenpost / Geertruit Aris
k: Gerhardus Hoogslagh, mr. boekbinder / Elisabeth Schaaf
b: k en Rintie Douwes, mr. kuiper
1/3 de drie Haringen
N Joris Jacobs
1699 N Melle Gerloffs ee-30; 99
v: Buwe Feickes / Trijntie Melles
k: Dirck Jansen / Insk Fransedr
de drie Schoppen
O Joachum van Vliet
N Feicke Doekes hoek doorgaande
steeg
O Arent van Bolten
ee-30; 22
v: erfg. van Jan van Emmenes, schepen
k: Pieter Takes, smalschipper en Joh. Hoekema
N Jan Wouters
1704 Z mevr. Laverman en Grijttie Claesen ee-31; 95v
v: cur. over Gerardus Hooghslag, boekverkoper
k: Bernardus van Asten
n: kinderen Hooghslagh
b: Sijmon Claeses Bronckhorst, koopman
1/2 de drie Haringen
N Joris Jacobs
1707 Z Wouter Jans O Dr. Bolten
ee-31; 200
v: Bartel Nannes en div. Graetsma
k: Wouter Jans
1/4 huis
N Dr. Meurs [echtgenoot van Trijntie Outgers Clockenburg]
1714 Z Wouter Jans O Dr. Bolten
ee-32; 263
v: Joanna Margareta Vinck, wed. Wouter Jansen
k: Hermannus van Roon, mr. zilversmid
1/2 huis, rest behoort Jacobus Eppinge
N Dr. Meurs
1714 ee-32; 264
v: Joanna Margareta Vinck, wed. Wouter Jansen
k: Johan Hendrick Jansonius, mr. boendermaker / Attie Jellis Vallinga
4/5 huis, rest behoort Johannes Hoeckma, mr. bakker
1719 GC 1719/161
1724 Z Trijntie Douwes O Jelgerhuis
ee-34; 31
v: Outger Klockenburgh
k: Dirk Jansen, koopman / IJnske Fransen
b: Uijlcke Wijbes, mr. koekenbakker
N wed. Huijdecopers
1728 N.A. ee-35; 16
v: Inse Fransen, wed. Dirck Jansen
k: Jochem Hendricx / Josina Jelles
de drie Schoppen
mandelige muren met Lijclama en erfg. Buwe Feickens
[GC 1698/224]
N.A.
1728 Z Trijntie Douwes ee-35; 50
v: Inske Fransen, wed. Dirk Jansen
k: Uilke Wijbes Libarius, mr. koekenbakker
N wed. Huidekoper
1730 Z juff. Hoitema ee-35; 175
v: div. Hooghslag 1/2 en Ds. Johannes Heersma 1/2
k: Bernardus van Asten
1734 Ciprianussteeg ee-36; 34
v: div. Van Asten
k: Johannes Posthumus, koopman/ Jancke Boomsma
de blauwe Pot
O Dominus Duijrsma c.s.
Z Jan Jacobs
1735 GC 1735; 144
v: Sterringa
k: Rinkhout, Wigeri
1759 Z Petrus van Asten c.s. ee-43; 23
v: div. Hettes
k: Abraham Ruurdts, koopman Boukjen Hendrix
1/2 behoort Sijtske Reins
b: k
N Rietsma
1759 Z J. Snoek ee-42; 166v
v: Enne Hoekema, koopman, Sijbrig en Poulus Hoekema
k: Willem Gesel / Agatha van der Geest
b: Wed. Gesel
bevat beschrijving
N Reneman, oud-schepen n.u.
1759 Z steeg ee-42; 167v
v: Enne Hoekema, koopman, Sijbrig en Poulus Hoekema
k: Johannes Snoek, mr. bakker / Elisabeth Meese
b: Wed. Gesel
bevat beschrijving
N Willem Gesel
1760 N Gosse Oedses van Kammen ee-43; 43
v: Trijntie Wittinga, wed. Wilhelmus Fons
k: Sijtse Henstra, koopman / Dorothea Maria Pieters
b: Hijlke Stienstra, mr. koekebakker
O Offringa
Z Reneman, oud schepen
1762 Z Abraham Ruirds, koopman c.s. ee-43; 129
v: Dirk Rietsma
k: Willem Stenhuis, mr. tingieter / Anna van den Enden
de gouden Ring
N en W straat
1765 Z Van der Wal ee-44; 69
v: div. Doekema
k: Hendrik Brouwer, koopman / Dirkje Koumans
b: boven: Cloppenburg, deurwaarder, beneden: juffr. Alberda
akte geeft meer info.
N Jongsma, vroedsman
1769 Z Abraham Ruurdts
ee-50; 53
v: Gosse Helder / Roelofke de Vries
k: Jan Koerts, mr. tingieter / Jetske Gerbens
b: v
de gouden Ring
N en W straat
1769 Z Oosterstraat O Tebbens
ee-46; 3
v: Anke Rinkhout & en Baatje van Deinum, wed. van Wigerus Rinkhout
k: Johannes Rodenhuis, apotheker / Anna Christina van Houten
huis en bakkerij
N Ds. Chevalier n.u.
1771 Z Ds. Chevallier ee-46; 95
v: Melle Bouwes, mr. gortmaker
k: Taevis Jacobs Bakker, mr. bakker / Maijcke Fockes
gortmakersgereedschappen uitgezonderd
N Zwaantje Jochums
1773 Z en O Abraham Ruurdts
ee-47; 73v
v: Wilhelmus Stenhuis
k: Albert Lammerts Hof / Aaltje Jans de Boer
de gouden Ring
N en W straat
1784 Z Brouwer, oud-schepen O straat
ee-52 (3666); 109
v: Anna Clasina Jongsma / Ds. Johannes van Assen & Benedictus Franciscus Jongsma
k: Harmanus Smeding / Gerrijtje Koumans
b: apotheker Hosson
W hopman Smeding
N steeg en Snoek, oud-bouwmr.?
K e
1789
18 Rodenhuis 17 e erfg. Ds. Chevalier n.u. b: J. Denninga en Raadsheer Haarsma 16 wed. Thevis Backer 15 wed. Willem Cuiper 14 e Brouwer, schepen
b: Tenkick, apothecar
13 Hopman Smeding 10/11/12 Snoek 9 Willem Gezel 8 erfg. Renneman b A.vd Berg 7 wed. Douwe Gerrijts
b: J. H. Dekens
6 H. van Wicheren
b: Hendr. Berberij
1789 ee-54; 58
v: erfg. Geertje Jongsma
k: Johannes Denninga, mr. wieldraaier
de Ster
1791 Z steeg ee-54; 169v
v: Johannes Snoek, oud-bouwmr en raad in de vroedschap / Elisabeth Meeze
k: Johannes Lentz, oud-mr. bakker, thans wonend op het Vliet
b: Joseph Beerends c.u.
N Gezel
1793 ee-55; 141
v: Willem Gezel, koopman
k: Rudolphus Josephus Ter Horst / Petronella Agatha Henstra
b: k
N erfg. oud-schepen Reneman
1801 Z wed. Henstra W de straat en Van Driesum
ee-58; 51
v: Gosse Oenes van Kammen (als erfg. van Oene Gosses van Kammen)
k: Hendrik Smits, koopman
b: J. van der Werf c.u. de jonge Moor
O erv. Renemans
N Ciprianussteeg en Van Driesum
1805 Z Smeding, burger hopman O bank van lening
ee-60; 40v
v: Johannes Lens, mr. bakker
k: Egbert . Schepel / Akke Boonstra
b: beneden noordzij Jan Monsma met bakkerij; zuidzij Adam Nulkes, intrek Stroband
bevat beschrijving
N Ter Horst
W Smits ee-64; 73v
v: erfg. Hendrick Smits / Anna Maria Joosten
k: Barend en Geert Schrakamp
C 11 de Jonge Moor
b: Lucas Holling
O Ciprianussteeg en E. Van Driesum
1808 26 Claas Ferwerda 25 P. Rodenhuis 24 Wijmer Fellinga 23 J.G. Monsma 22 Jochem Swart
b: Harm Mosterman
21 H. Brouwer
S. Draaisma
20. H. Smeding 19 Schepels 18 R. Ter Horst 17 div. Reneman
I van der Werff
16 Dirk Kragt 15 J. van Wicheren
H. van der Heide
14 J. H. Deekens 13 Gabriel Adriani 12 E. J. Smits 11 Lucas Holling 10 Wed. van Driesum

◊ Groentemarkt Wz

>> begin

Peperstraat
2005 6 4 2
1878 6 4 2
1832 B 927 B 929 B 930
1806 47 48 49
1561 1562 Tresoar Rentmr.rek 23 a/b 20r
v: Johannes Jans, pastoor Waxens
k: Hans Snijtker / Aelcke
huis bij de Brollbrugge
1576 Z Hans Snitger W Marten Jans
dd-1; p. 130
v: Eenne Pietersdr, geassisteerd door haar zwager/schoonzoon Hans Lenz
k: Arent van Hardenberg
b: Jan Sipckes, kruidenier
huis, m.u.v. kramerswinkel
bij de Brollbrugge
1560 ggls
O Heerestraat
N Heerestraat
1597 Z Hans Snitgers W b: Uilke Martens
ee-3; 106v
v: Aarnd van Hardenberch
k: Jets Oededr, wed. Pouwel Jellis
b: Otte, kramer
het voormalige Raadhuis
2613 ggls 3 gg grondpacht
O de Broll
W bew. Uilcke Martens
1617 Z Peperstraat ee-8; 177v
v: Douwe Abbema, deurwaarder; (gekocht van Cornelis Feitsma)
k: Hans Johans, deurwaarder
hoek van de Peperstraat
N wed. van Otto Goities
[Anna Bartels]
1635 W Tiebbe Bauckis
ee-13; 131
v: Lijsbeth Lodewijcxdr / Lammert Tiaerdts
k: Bote Everts / Eelckie Sioerdtsdr, wijnkopers
Bierhaven hoek Peperstraat
b: k
N Anthoon Buijgers
1650 n.a. ee-18; 186
v: Marten Sioerts / Pouuelien Pouuelsdr
k: Benne Sijmons, bakker
b: v en Willem Dircks, bakker
n: Bote Everts
huis op de Bierhaven
n.a.
1669 ff-15; 133
v: Jouckien Sijbrens, wed. Douwe Seerps
k: Sijtske Jochums
verkoop 3 ggls grondpacht
de Lindeboom
eig. Hendrik Adius
1678 gg-71; 149v
Johannes Atsma verhuurt kelder
naast de Lindeboom
1680 Z Johannes Atsma n.u. (+ Rinske Bruinsveld , dochter van Franciscus Bruinsveld 1673) W Tierck Scheltinga
ee-26; 170
v: Hendrick Adius, koopman te Amst.
k: Anthoni Rijbrugge / Marrijcke Flaeming
b: Serapius Popta
de Lindeboom
3 gg grondpacht
O straat
N straat
1681 Z verkopers
de drie Klokken
ee-26; 235v
v: Eelckien Sioerdts, wed. Bote Everts, wonende in de drie Klokken
k: Bernardus Cole / Elscke Winchemius
huis met uitgang in de Peperstraat
W Johannes de Ruiter
N Joh. Atsma, schepen
1688 ee-28; 49
v: Eelckien Sioerdts, wed. Bote Everts
k: Boetius van der Werff / Gretske van Echten
Bierhaven hoek Peperstraat
W Pierius Inia
N Bernardus Cole
1689 Z Bernardus Cole, koopman O de straat
ee-28; 235v
v: Dr. Johannes Atsma, adv. en schepen / Rinscke Bruijnsvelt
k: Gerhardus Hanenburgh / Elisabeth Thijsses
naast de Lindeboom
N Anthonij Rijbruch
[wolkammer]
1697 Z Bote van der Werff O de straat
ee-29; 156v
v: Bernardus Colle / Bauckien Bounalda
k: Rinske Willems Hoogeveen, wed. Wijbrandus Heems
de vette Hond
W Johannes de Ruijter
N Hanenburg, schrijver
1704 Z Bote van der Werff O de vaart
ee-29; 156v
v: Rinske Willems Hoogeveen, wed. Wijbrandus Heems
k: Frans van Baccum, mr. bakker / Agnes van der Bergh
n: J. van der Werff
de vette Hond
W Johannes de Ruijter
N Hanenburg, schrijver
1710 X 14; 130 (136) boedelscheiding
huis hoek Nauw en Brol
de Lindeboom
getax. 3700 cgls
Janneke Rijbruch dochter van Anth. Rijbruch gehuwd met Jacob du Frenne [zie ook m-227; 282]
1713 Z Bote van der Werff W erfg. Crans
DVHvF 158v
v: tbv Gerrijt Ophuisen erfg. Hanenburg
k:
b: burgemr. Hector Fenema
3/4 huis naast Lindeboom
N Jacob du Frenne
WKE 1721 53, 54 en 55 Bote van der Werf 53, 54 en 55 Bote van der Werf 53 Ds. Van Geldd? 57 Jacobus du Frenne in 't Nauw
1741 Z Bote van der Werff O de straat
ee-38; 82v
v: Horatius Boetius Hanenburg / Beitske Visser
k: Pieter Edo Frieswijk / Wijtske Tadema
b: koper
naast de Lindeboom
N Lijkle Stellingwerff
[was gehuwd met Elisabeth du Frene]
1772 Z Claas de Jong, koopman O de vaart
ee-47; 32
v: Pieter Edo Frieswijk / Wijtske Tadema
k: Jan van Altena / Dieuwke Tamboeser
b: koper
W I. de Vries, landschapsoperateur
naast de Lindeboom
N wed van Van der Wal, zilversmid
WKE 1774 54 Claas de Jong 55en 55 1/2 J. Altena 56 operateur Jan de Vries, n.u.
WKE 1785 54 Claas de Jonge 55en 55 1/2 J. Altena 56 schepen De Vries, n.u.
1791 ee-54; 135
v: Dieuwke Mensinga, wed. Jan van Altena
k: Hendrik Dauw, mr. zilversmid / Johanna Mensinga
voorste kelder verhuurd aan J.B. Nasette
1803 Z wed. de Jong ee-58; 91v
v: Hendrik Dauw / Johanna Mensinga
k: Johanes de Wal / Wobina Siderius
bij de Lindeboom
N kopers e.a.

◊ Groningen

>> begin

2005
1878
1832
1806
1602 O Reijner, molenaar nieuw hoog huis
Groningen
O steeg ff-2; 185v
v: Agge Hottijesz / Lijeuck Jacobsdr
k: Sijbrich Nijtersdr, wed. Jan Luttels
kamer en loods
Nieuwe Oosterstraat
W Trijn Courts
1604 O Reijner, molenaar nieuw hoog huis
Groningen
O steeg aa-4; 207
v: erfg. Agge Hottesz, houtzager / Leuck
k: Abel Jansz, kamerbode
W Court Andrijes c.u.
1608 O Abel Jansz, kamerbode ee-5; 122v
v: Coert Andries / Trijn Hessels
k: Dirck Allesz, leidekker / Aeff Bouwedr
huis van 2 kamers
strekk. tot w. Dr Mols hof
N Ostr.
W Dirck Jansz, schoenlapper
1615 O erfg. v. Abel, kamerbode ee-7; 189v
v: Tiet Pietersdr, wed. Pieter Cornelisz
k: Geurt Cornelis, mutsmaker / Jantien Jansdr
W Dirck Jansz, schoenlapper
1617 O Geurt Cornelis, mutsmaker ee-8; 94
v: Dirck Jansz, schoenlapper / Geert Cornelisdr
k: Henningh Abelman, muntersgezel / Ded Doededr
nieuw huis Nieuwe Oosterstr. b: Pieter Jansz, popmaecker
Wijnkan
W Dircktien Thomasz
1620 O erfg. Jan van Eelen ee-9; 240v
v: Reiner Jansz te Harlingen
k: Jan Claesz & a.
zie ook Cert. boek 1; 302
W Sine Michielsz
1633 y-30; 485 Invent. Jan Dirxz Stuff; echtgenote 1 Maaicke Everts; echtgenote 2 Auck Roeloffsdr
in invent koopbrief
1635 n.a. aa-8; 200v
v: Auck Roelofsdr, wed. Hans Dirx
k: Eelcke Oedses, metselaar (Tiaerd Joannis)
4/12 Groningen
n.a.
1670 N kinderen van Abbe Freercx ee-25; 40
v: erfg. Geert Kann
k: Saecke Bienses, gortmaker
Groningen
Oosterstraat
W Dirck Crans, bode
1681 O erfg. Abbe Freercx ff-16; 252
v: Aeffke Hendricx, wed. Saacke Bienses
k: Marten Pieters, mr. metselaar / Trijntie Minnes
Groningen
Kleine Osterstraat
W Dirck Crans, bode

◊ Groot Schavernek

>> begin

het Harlinger Veerschip
de Harlinger Kelder
het voormalige
Franeker veerhuis
het Sneeker Veerhuis
het Wapen van Sneek
Wapen van Frieland
de Brabantse Wagen de vergulde Troffel Duinkerken het witte Paard Keerweer de Kalkoven
Nieuwestad 14 Nieuwestad Groot Schavernek steeg en steeg en Molensteeg
1878 14 12 1 3 5 7 9 9 9 11 13 15 17 17a 19 21
1806 E 75 E 76 E 77 E 78 E 79 E 80 E 81 E 85 E 86 E 87 E 88 E 90 E 91
1832 B 1281 B 1282 B 1279 B 1278 B 1277 B 1276 B 1275 B 1274 B 1273 B 1261 B 1260 B 1259 B 1258 B 1257 B 1256 B 1255 B 1254 B 1253 B 1252
1589 O Cornelis Simonsz GC 1589; 121v
v: Jets Hilledr / Jan Nannes
k: Haencke Jeltes, smid / Attke Hille
b: koper
1/2 huis op de hoek Ns en Sn
Z Sijowk, Feijcke Jans wed. om de hoek naar het Schavernek
1590 O Sioert Gerrits
? in 't boot ?
ee-2; 131v
v: Cornelis Simonsz, burgemeester / Thoen Albertsdr
k: Otto Swalue / Anna Tijmen Cantersdr
't gulden half loopen
afk. Baucke Oeds / Pettrick Jansdr
W! Haencke, smid
1600 O Oene Hendrix, schoenmaker ee-4; 22v
v: Houcke Jetzes / Attke Hijlckes
k: IJsbrand Tijaardts / Geertien Hendricx
Z Jan Feijckes
1602 N IJsbrant Tijaerdts strekk. achter tot het vergulde loopen
aa-4; 95
v: Pijter Feickes
k: Jan Feickes
door Feicke Jans bij decreet verkregen
het Harlinger Veerschip
Z Gerben Jacobs
1614 N erfg. Jacob Jans
[zie klapper GC]
ee-7; 165v
v: Tiaert Feddrix, mr. chirurgijn
k: Fonger Rutgers, schoenmaker
1/2 huis c.a. Schavernek Oz
Z Boele / Gaele Jans
[zie klapper GC]
1619 O bew. Marten, schoenmaker Z bew. Ernst Pijbes
aa-6; 193
v: tvv Antie Isbrants en Tiaardt Isbrants
k: Eelcke Doeckes
b: Daniel de Bloem
staande op de hoek van het Schavernek
met gebruik van steeg ten Z
1625 gg-21; 105 verhuur door Phia? Pouwels, wed. Fonger Rutgers van
de Brabantse Wagen
1648 ee-18; 119
v: Antie Taeckes / Lambarto Theodori, proc. post.; geërfd van grootouders
k: Rigtie Willemsdr / Harmanno Rheen
deel van huis en kamers
de Kalkoven
1651 N de straat ee-19; 36 v: Richtien Willems / Hermannis Reen e.a. k: Jelle Isbrants / Joucke Hoijtes
b: David Geerts, herbergier
W de straat
de Kalkoven
Z Tialling Piers, schipper
1652 N wed. Jacob Joris ee-19; 112
v: Adam Hendrix, herbergier
k: Harmen Wessels, herbergier / Tietie Tietes
de Brabantse Wagen
Z de steeg Z Baucke Sijbrants Z Baucke Sijbrants
1652 GC 1651; 165
v: Tietse Tietses / Maicke Gelles
k: Claes Tiaerdts, bakker / Grijtie Gerbens
b: Sara Tiaerdts
huis, plaats en achterhuis
de witte gekroonde Zon
W Hermannus Feenstra
1654 N de straat ee-20; 5v
v: Jelle Isbrants / Jouck Hoijtes
k: Baucke Sijbrants / Aeltie Hendricx
de Kalkoven
W de straat
Z wed. van Tialling schipper
1656 N koper ee-20; 81
v: Dirck Siercx, brouwer
k: Jacobus Jouwersma / Rixtie Willemsdr
b: Geert Claessen
nieuw huis, brouwerij, mouterij
het witte Paard
Z Tonis Jansen, mr. metselaar
1656 N Aeltie Hendrix ee-20; 83
v: Dirck Siercx, brouwer
k: Jacobus Jouwersma / Rixtie Willemsdr
b: v
nieuw huis, brouwerij, mouterij
het witte Paard
Geert Claessen als huurder
1661 O en N erfg. Baucke Sibrants en Aaltie Hendrix gg-54; 88 & dd-9; 4 ee-21; 166
v: Rixtie Willems / Jacob Jouwersma
k: Frans Eelckes, brouwer
het witte Paard
Z huis de Keerweer
en steeg
1661 N de Keerweer ee-22; 1
v: Thonis Jansen, mr. metselaar
k: Casper Coer / Elsabet Hanses
b: Aeffcke Hendricx
voor het diept
Z erfg. van Joannis, portier
1662 N Casper Coerts ee-22; 107v
v: Jacob Jannes
k: Boetius IJdema, klerk HvF / Femcke Tiepckes 1/2 en Baernt Harmens / Tijtie Willems 1/2
b: Jan Gerloffs, portier
Z Harmen Wessels
1664 N Pieter Jacobs in
in de Brabantse Wagen
ee-23; 1
v: Hendrick Pijtters, brouwer
k: Gerben IJskes Vollengae, mr. schoenmaker / Tijttie Wobbedr
huis, brouwerij, mouterij
de vergulde Troffel
Z Frans Eelckes
1669 N Gerben Iskes O Gerben Iskes ee-24; 202v
v: Elisabeth Petraeus/ Abraham de Reiger, Grietie Petraeus e.a.
k: Frans Eelckes, brouwer / Soettie Sijwerts
b: Pieter Goslix, herbergier
Duinkerken
Z Frans Eelckes N Casper Coerts
ee-22; 207
v: Boetius IJdema, klerk HvF / Femcke Tiepckes 1/2 en Baernt Harmens / Tijtie Willems 1/2
k: Jan Harmens, passementwerker / Auckien Wierts
b: Jan Gerloffs, portier
Z Harmen Wessels
1670 N Jelle IJsbrants
in de Brabantse Wagen
ee-24; 45
v: tvv Gerben Ysckes Vellinga, brouwer / Tijtie Wobbedr
k: Pijter Feijckes, brouwer / Foeckien Pieters
huis, brouwerij mouterij
de vergulden Troffel
Pijtter Goslics en Frans Eelckes
1672 N verkopers O verkopers
ee-25; 149v
v: Frans Eelckes, brouwer / Doetie? Sieuerts
k: Nanning Jacobs Fennema / Japcke Hendricx
huis en brouwerij
het witte Paard
W de straat
Z huis de Keerweer
en steeg
1674 N Molensteeg O Lois, molenaar
ee-25; 192v
v:erfg. Sipcke Clasen / Trijntie Arjens
k: Jacobus Wiarda / Alegunda Jouwersma
W de diepswal
Z erfg. Sicco Rutgers
1677 N Nanne Jacobs Fenema ee-26; 53
v: Rixtie Willems, wed. Jacobus Jouwersma
k: Martinus de Ronde; distillateur /Auckien Fockensdr.
b: k
Keerweer
Z Casper Coer
1680 n.a. ee-26; 182
v: erfg. v. Eelcke en Berber Dircx, Maaicke Dircx / Sipcke Feijckes
k: Dirck Gideons Inia
de Harlinger Kelder
n.a.
1680 n.a. ee-26; 185
v: erfg. v. Eelcke en Berber Dircx, Maaicke Dircx / Sipcke Feijckes
k: Tierck Hendrix Banga
huis en steeg
n.a.
1683 N en O Pieter Feijckes, mr. brouwer
N verkopers
ee-27; 143
v: erfg. v. Frans Eelckes / Soetie Sijwerts
k: Nanning Jacobs Fennema / Japcke Hendricks
huis brouwerij en mouterij
het witte Paard
W de straat
Z en O koper
1683 N Pieter Feijckes
(zie GC 1670/45)
O Pieter Feijckes
ee-27; 113 en Pb. 1683; 163
v: erfg. v. Frans Lolckes
niaarn: Pieter Feijckes
b: Boote Wijbes, mr. kuiper
Duijnkercken
Z Nanning Jacobs Fennema
1685 N Molensteeg Douwe Willems O W straat en wal ee-27; 233v
v: Wijbe Aleffs
k: Jan Holterman
de Kalckoven
W straat en wal
Z Wed. van Claes Heerckes, portier
1687 O de Zon GC 1687; 6
v: erfg. v. Tierck Banga / Attie Jans
k: Sjoucke Oenes
b: Reijnier Wijbrens
N en W straat en diept
Z Hopman Inia
1687 N steeg en Dirck Gideons Inia ee-27; 257
v: Tierck Hendrix Banga, koopman, erfg. Attie Jans
k: Griettie Ariens, wed. Stoffel Janssens
b: koper
W straat en diept
Z de zeven Sterren
1687 N Nanning Jacobs Fenema ee-27; 283v
v: erfg. v. Maria Rheen / Jelmer Everts Schellinger en van Rixtie Willems / Jacobus Jouwersma
k: Gercke Clasen, mr. bakker / Trijntie Haijes
Keerweer
W de straat
Z erfg. van Casper Coer
1694 N Pieter Feijckes O Pieter Feijckes
ee-28; 272
v: Pieter Feijckes, mr. brouwer
k: Dirck Janssen / Jucke Franssen
b: Freercke Pijters
Duijnkerken
Z Nanning Jacobs Fennema
1697 ee-29; 151
v: Jan Faber, oud hopman
k: Dirk Jansen, smalschipper / Inske Fransen
ZO Molensteeg
1700 Z Gercke Clasen, makker ee-30; 82
v: Elisabeth Hansen, wed. Casper Coerts
k: Jan Alberts
Z Bote Wackersma
1703 ee-31; 41
v: Pijtter Feijckes
k: Pijtter Alles
de vergulde Troffel
Z Pier Jacobs en Nanningh Fenema
1703 O Pieter Feijckes (GC 1703/41?) ee-31; 74
v: Dirck Janssen / IJnscke Franssen
k: Pier Jacobs / Lolckjen Bouwes
Duinkerken
1705 N erfg. v. Pieter Feickes O erfg. v. Pieter Feickes
ee-31; 98
v: Pier Jansen (controleren) / Lolckien Bouwes
k: Aerndt Jansen van Appeldoorn / Evertie Floris
Duinkerken
1708 N Antie Haijes ee-31; 244v
v: Cruijsbeek & Monsma & Veno
k: Hendrick Ypes, mr zeilmaker en trekschipper / Neeltie Jans
De Zevenster
Z erfg Claes Tieerts, bakker
1709 ee-32; 15v
v: Lieuwe Janssen
k: Dirck Jacobs, mr. koekenbakker
b: Tietske Stafortius, herbergierse
de witte gekroonde Zon
W Martien Siouckes
1709 O de Zon Z Abraham Buijtenpost
ee-32; 41
v: Marijtie IJsbrandts, wed Sioucke Oenes
k: Oene Siouckes (zoon) / Jancke Wijbes
hoekhuis + steeg uitkomend op Schavernek; veel mandelig met belender Z W en N straat en diept
Z Abraham Buijtenpost
(1688: Trijntie Dirx Inia + Abraham Buijtenpost)
1714 N wed. Nanningh Fenema, Arend Smidhuijden ? Pijter Sijbolts ee-33; 17
v: Hendrik Jansen Osinga
k: Jacobus Bisschop, mr. brouwer / Jeltie Rutgers Rodenburgh
huis, brouwerij, mouterij
de vergulde Troffel
Z vrije overbouwde steeg en
1718 N Hendrick "zeijlmaecker" ee-33; 123v
v: Gerrijt Haselaar, mr. hoedenmaker
k: Maijcke Thomas, wed. Michiel Bruins
1/2 huis
andere helft behoort Helena Coops / Jarich Banga
b: Sijbrandus Smedingh, mr. bakker
Z kopers
1727 N huis gekocht door zoon van koper
zie GC 1733/75
ee-34; 146
v: Haije Gerckes 2/3 & Jan Jacobs, mr. bakker
k: Joannes Rinkhorst, ble / Maijke de Jong
ker
b: Lammert Pijters, mr. bakker
Z Wopke Alberts, mr. wolkammer
1733 N verkopers O verkopers
ee-36; 75
v: Marike Thomas, wed. Michiel Bruins 5/8
Nollius Hajonides, Hajonides Bolman, Lambartus Wittinga, Petrus Hulshuis
k: Gerben Rinkhout, distillateur
met gebruik van steeg ten Z Z verkopers
1745 W Johanna Hoen
1754 N Claes Bruchts O Hero Acronius
ee-41; 88
v: Dedtie Sijmens 1/2 & Eke Benedictus, wed. Joh. van Bremen 1/2
k: Pijtter Eisma, distillateur / Antie Roukes
de Zeven sterren
Z oud burgemeester Fenema
1761 N Rinkhout ee-43; 83v
v: IJ. Ennes Wijga / Sibbeltie Clases Dijxtra
k: Sjoerd Bavius / Lidia Schreuder
Keerweer
Z Hendrik Worms
1762 N Rinkhout ee-43; 155
v: Lydia Schreuder,wed. Bavius
k: Brantje Bachum / Angnietje Jans
1/2 his, rest bij decreet door k gekocht
Z Hendrik Worms
1768 N Pieter Bouwes ee-45; 102
v: Rutger Rodenburg / Pietie Bernardus Bisschop
k: Pieter Lycklama, mr. brouwer / Sijbrich Sibolts
huis, brouwerij, mouterij
de Troffel
Z overbouwde steeg
Mart. van der Veen, burger vaandrign.u.
1783 W Gosse Hoen
1786 N P. Lycklama
GC 1768/102
ee-53; 93v
v: erfg. Stellingwerff
k: David Martinus, beurtschipper
Duinkerken
Z erfg. Rinkhout
1797 N.A. ee-57; 65
v: Johan Georg Feith / Aagje Wijngaarden
k: Albert Oosterhof & Livius Anthonides
het Sneker Veerhuis
N.A.
1800 ee-57; 215v
v: A. Oosterhof & Livius Anthonides
k: Bernardus van Halderen
1802 O Lycklama en Lint
ee-59; 20
v: erfg. Pluim
k: Frederik Hoven / Catharina de Wit
b:Johannes Beerends
huis en stal
het oud Franeker veerhuis
Z B. van Halteren
1803 Z Jan Ruijt ee-58; 60 v
v: Coenraad Wolvega, koopman
k: Petrus Jacobus Faaz
Harlinger kelder
N Auke Pieters Vallaat
1803 N Fredrik Hoven Lycklama, brouwer
ee-9; 63v
v: Bernardus van Halderen
k: Hendrik Klaases / Tjitske Harmens
het Sneker Veerhuis
Z Lycklama, brouwer
1803 N P. Lycklama GC 1803; 77
v: Albert Jans / Jitske Beerends
k: Joh. Richolet / Aleida Hindepool
Duinkerken
Z David Martinus
1804 W steeg
GC 1804; 107
v: A.M. Ruit
k: Jacobus Wensinga
W Vaas
1804 N en O Lycklama O steeg
GC 1804; 93
v: tvv Richolet
k: W.J. Schepers / Catharina Kool
Duinkerken
Z David Martinus
1804 N Lycklama ee-59; 124v
v: David Martinus
k: Beerend Miedema
Duinkerken
n.a.
1805 O wed. Heins O Lins, koopman
ee-61; 50v
v: Maaijke Rinkhout / Binse Looxma
k: Jan Steffering, trekschipper op Sneek / Dina Hendriks
b: kopers
W Hoving, mr. schoenmaker
1807 O wed. Heinstra O Zins, koopman
ee-61; 50v
v: Jan Steffering / Dina Hendriks
k: Pieter Bienzes Vogel, mr. timmerman / Grietje Jacobs Dijkstra
b: verkopers
Z Hoving, mr. schoenmaker
1807 N Acronius
O Jacobus Wensinga
ee-61; 122
v: L.M.A. Smit / Henderick van Haften
k: Jacobus Vaas (is al eigenaar van 1/2)
1/2 Harlinger Veerhuis, voorheen Harlinger Kelder
W straat
Z Auke Pieters Vallaat
R.Q. 1808 Jac. Wensinga P.J Vaas A.P. Verlaat S Swees wed. Jan Wijtses P.B. Vogel E 81 F. Hoven E 83 Dirk van der Veen? E 84 G. Broekman? J.J. Broersma W. J. Schepels
1809 N Johannes Romkes ee-63; 33v
v: Berend Miedema, mr. vleeshouwer
k: Johannes Harmannus Doodkorte / Antje Feikes
b: J.J. Broersma
oud Duinkerken
E 85
Z Scheepels, kastelein
1809 n.a. ee-63; 150
v: Anthony Eisma
k: Johannes Schweer / Grietie Rienks
de Zevenster E 78
n.a.
1810 N Doodkorte
O Wolvesteeg ee-64; 61
v: Willem Jan Schepels, kastelein / Catharina Kool
k: Chris Sonderdijk / Veronica Timmerman
nieuw Duinkerken E 86
Z Kundig
1832 wed. van Petrus Jacobus Vaes A.P. Verlaat (en 1275) Cornelis Pelle, logementhouder

◊ Grote Hoogstraat Oz noord

>> begin

Poststraat STEEG het oude Raadhuis
het Poortje
de kalkoense Haan de Laars de Maagdenberg de vergulde Valk steeg naar Minnemastraat Eewal
1878 16 18 20 24 26 28 30 32 34 36
1832 A 511 A 510 A 509 A 508 A 507 A 506 A 505 A 504 A 503
1806 118 119 120 121 122 123 124 125 126
1580 Z gemene steeg
naast huis van Ansck mr. Eelckes
ee-1; 57v
v: Allert van Sijrxsma / Beatrix van Loo
k: Ulrich Abbez. / Elisabeth Georgiensdr.
huis, hof, tuin, stalling
bij Jheronimipijpe
1400 gg; 14 st. grondpacht
N het stadsdiept
1583 Z Arums huis ee-1; 90v
v: Tijaert Heeres / Eelck
k: Mr. Gerrijt Bornstra, adv. HvF
huis met gebruik van steeg naar Poststraat
N wed. van Sijvert Eemes
1583 Z Trijn, wed. van Sijverdt Eemes GC 1583; 80
v: Scipio van Meckema / Emerentiana van Crombach
k: Jacob de Valck, goudsmid en schepen / Tijets Pietersdr
N wed. van Rutger, bakker
1589 Z Jacob de Valck Db 1589; 155
v: tvv erfg. van Rutger Willemsz, bakker / Anna Jacobsdr
k: Jan Monclaij, sajetbreider
1/2 huis Hoogstraat Oz
tegenover huis van w. Meije Nijenhuis
N Dr. Gijsbert Aernsma
1592 Z Jacob de Valck GC 1592; 186
v: Johan Monclaij / Bawck Jansdr
k: Jacob de Valck, burgemeester / Tiet Petersdr
strekkend tot Arnsma's tuin
N en W? Dr. Gisbert Arnsma
1595 n.a. ee-3; 53
v: stad Lwd
Gielis Gerrijtszn, chirurgijn / Lijsabeth Freericxdr
strek. tot steeg in Poststraat
n.a.
1599 zie GC 1595 93 Z Gillis Gerrijtsz, chirurgijn ee-3 ; 177
v: Aaff Gerrijtsdr / wed. Wilhelmus Jacobi proc. post.
k: Eme Pieters, vleeshouwer / Clara Simonsdr
huis en gebruik van steeg naar Poststraat
N Mr.Gerrijt Bornstra, adv. HvF
SGR 1606 WME 72 e b Emo Pijeters
66
WMe 74 Gerrit Harmens WMe 75 e b Jacob de Falck WMe 76 TijetseSickes cs Wme 77 Dr. Albartus
Munkehuis
WMe 82 juffer Susanna
Horions
1607 Z Poststraat ee-5; 29v
v: velen
k: Jan Bockes, vleeshouwer / Neel Jurriensdr
N Cornelis Cornelis in de Roos
1608 Z Eme Pietersx, vleeshouwer ee-5 ;109v
v: Claes Bornstra, deurwaarder HvF
k: Mr. Cornelis Sixti Nauta, adv. HvF / Jouckien Pietersdr
b: Pijter Jans, sajetbreider
N mr. Gerrijt Hardomans
1611 Z straat naar Minnemastraat recht tegenover mr. Adriaan, schilder
ee-6; 93v
v: Susanna van Meckma, wed. Octavio van Horion
k: Dr. Theodoretus Tiara adv. HvF / Geeck v. Eeminga
huis, hof ledige plaats c.a. 14 st. gp
O plaatsje achter het huis van Jan d'Kij kousenbreider
N diept
1611 Z het oude Raadhuis achter steeg naar Poststraat
ee-6; 123
v: tvv erfg. Jillis Gerrits
k: mr. Hans van den Broecke, pasteibakker / Willemke Ariens
b: kopers
N Inne Peters
1613 Z Eeme Pijters ee-7; 75v
v: Mr. Cornelis Nauta adv. HvF / Jouckien Pietersdr.
k: Suffrido Nijenhuis, adv. HvF / Trijntke Jacobsdr
b: Joannes Jusum
N mr. Gerrijt Hardomans
1614 Z Aernt van Aernsma ee-8; 30
v: Martinus Boelema, adv. HvF
k: Dr. Albarto Monichuis, adv. HvF / Geertke Gerrijtsdr
N Martinus Boelema, adv. HvF
1621 naast
de vergulde Valk
y-24; 279 Tzietse Sickes, vleeshouwer huurt huis van erfg. van Jacob de Valk naast
1670 Nienhuis of Maria Hagius ee-25; 86v
v: Suffridus Hardomans, oud schepen
k: Salomon van Alten, mr. schoenmaker
n: J. Cuijlenburgh
Z juffr. Hillema of erfg. daarvan
1682 Z Lucia van Bouricius, wed. Willem van Viersen O steeg
ee-27; 54
v: Hector van Glinstra
k: Lucia Inghuis, wed. Inthiema
b: Cornelis Inthiema, mr. pasteibakker
n: Lucia van Bouricius, wed. Willem van Viersen
de kalkoense Haan
W de straat
N erfg. Cuilenburg
1683 Z Cornelis, pasteibakker ee-27; 102
v: Joannes ten Post, luitenant etc.
k: Solomon van Alten, mr. schoenmaker
b: k
de Laars
N Nienhuis of Maria Hagius
1696 Z mr. Salomon van Alten ee-29; 74v
v: Joanna Faber / Frederik Rengnalda
k: Watso van der Thuinen, mr. chirurgijn
huis met uitgang in de Poststraat
b: Dr. Posthumus
N erfg. burgemr. Cuilenburg
1696 N Titia Faber O wed. Brissoteu? ee-29; 93
v: Dr. Joannes Cuilenborg, adv. HvF
k: Jacomina Wouwenaer
b: Jacomina Wouwenaer
N mr. Haerboom
1698 Z Rienck Renici n.u. ee-29; 232
v: Nieske Jans / Hooghslagh
k: Jan Aernts, mr. vleeshouwer
huis achter strekkend tot in de Poststraat
N Valerius van Glinstra
1698 Z Dirck Intema ee-29; 255
v: erfg. van Salomon van Alten
k: Jelle Bolleman, koopman / Maria Siccama
huis met uitgang ten O naar Poststraat
Z Watze van Thuinen
1702 naastligger
Jan Aernt
ee-31; 38
v: C. van Viersen
k: V. van Glinstra
doorgaand dubbel huis
naastligger
Inthema, pasteibakker
1709 O tuin van koper
ee-32; 18v
v: Jacomina Wouwenaer
k: Dr. Bernardus Swalue adv. HvF
b: Cornelis Juardijn, dansmeester
de Maagdenberg
W de straat
N Harmen Haerboom
1710 Z kinderen van Rienk Renici ee-32; 55v
v: Claas Bockes Balck, mr. stadstimmerman / Imkien Meekma
k: Jacobus Meekma / Wendeltje Everts 1/2/
Everardus Meekma / Joanna Rabijnsma 1/2 b: verkoper
huis met voorhuisje in Poststraat
N Valerius van Glinstra Z Watze van Tuijnen
1721 Z Poststraat O mr. Jilles glasemaker
ee-33; 223
v: Grietie Tierks / Mathijs Clasen
k: Idzert Beeckman, mr. bakker
b: Jacobus Spitholt, koopman in vette waren
W de straat
N Stalpert van der Wielen
1727 Z Meekma ee-35; 7a
v: Louisa Albertina van Glinstra / Joannis van Glinstra
k: Jan Wijngaarden, mr. kleermaker
b: Valerius van Glinstra
het oude Raadhuis
+ huis daarachter toegankelijk via een poort aan de straat en met een uitgang in de Poststraat
N kinderen Intiema
1742 Z Idsert Beekmans O Meekma
ee-38; 106v
v: Lambertus Wobma, mr. kleermaker
k: Johan Carel Kutsch / Caharina Brouwer
N Meekma
1751 Z Poststraat O wed. Meekma
ee-40; 112
v: Tobias Beekmans, mr. bakker
k: Janke Taekes
huis en bakkerij
W Grote Hoogstraat
N Kutsch, voorm. bouwmeester
1752 Z kopers O kopers
ee-40; 132v
v: Riemke Wijngaarden / Jacobus Bontekoe
k: Gerlof Hobbema, stadsbode / Geertje Wijngaarden
ws. voorhuis zie 1727
N wed. IJntema
1761 ee-44; 49
v: Geertie Wijngaarden, wed. Hobbema
k: Minke Salomons, wed. Mozes Polacq
achterhuis zie 1727
1761 Z steeg ee-43; 82
v: Gerloff Hobbema, bode / Gertie Wijngaarden
k: Nicolaas Plankman / RiemckeLieuwes
O verkoper
N wed. en erfg. Intema
1761 Z Niclaus Plankman en Gerlof Obbema W straat
aa-15; p. 16
v: erfg. Inthiema
k: Niclaus Plankman / Riemck Lieuwes
de Kalkoen
O Gerlof Obbema
N Gertie Oldersma wed. Vitringa
1761 Z wed. Vitringa ee-43; 91
v: Sijtske en Valerius van Thuijnen
k: Dr. Felix Tinga, adv. HvF
N juffr. Swalue
1766 Z wed. Cutsch W Hoogstraat
ee-45; 18v
v: Gijsbertus van der Meij, nots. Johanna Taetling
k: Philippus Meinsma
b: J. van der Feen
O Bekius, glazenmaker
N Plankman
1767 Z Tinga, advocaat O generaal Acronius
ee-45; 28
v: Hester Josina Swalue / Paulus Rombartus Nauta Beukens
k: Petrus Wierdsma, notaris en pensionaris Lwd / Jeltie van der Veen
b: Van Eijsinga, grietman
N wed. schepen Balk
1781 Z erven Meinsma W straat
ee-51; 4
v: erfg. Nicolaas Plankman
k: Rudolf Kundig, koopman en bontreder / Hendrikje Oebels
een huis naast de Kalkoen en een huis daarachter
W straat
ee-51; 4
v: erfg. Nicolaas Plankman
k: Rudolf Kundig, koopman en bontreder / Hendrikje Oebels
de Kalkoen
N Schrader
1793 Z Sijbout Posthumus W straat
ee-55; 112
v: erfg. Kutsch
k: Suringar 1/2 & Semler 1/2
O Jonkers
N Ds. Wassenaar
1805 Z Elkan IJsack Levij ee-60; 42v
v: Petrus Wierdsma/ Jeltje van der Veen
k: Johannes Bergsma / Sijtske Bergsma
N Elkan IJsack Levij
1806 Z Suringar ee-60; 152
v: H. Wiegersma, deurwaarder HvF / Jacoba v.d. Berg
k: en b: Joh. E. Lodema / Eeke Kreeft
N Roelof Kundig
1807 Z kopers van het huis door v Rudolf Kundig bewoond W straat
ee-61; 81v
v: Rudolf Kundig
k: P. v.d. Plaats, wed. H. van Peisen
de Kalkoen
O de Gloppe
N wed. Manger
KFLB 1808 wijk H 118 e Roelof Storm b G. Hajonides 119 e en bJ Suringar 120 e en b Joh. Lodema 121 de soepcommissie 122 e en b W. J. van Peisen 123 e en b mevr. Manger 124e Elkan en Mozes Levij
b Esauw?
125 Dr. J. Bergsma 126 Daarts en Fortuin

◊ Grote Hoogstraat Oz zuid

>> begin

KELDERS de Ooievaar het vergulde Verfvat steeg
naar
Kelders
de vergulde Klok
de witte Vos
wapen van Emden DE VETTE OS POSTSTRAAT
2005 165/165a 2 4 6 8 10 12 14
1878 165/165a 2 4 6 8 10 12 14
1832 A 588 A 589 A 590 A 591 A 592 A 593 A 594 A 595
1806 38 95 96 97 98 99 100 101
1562 OSAG I / p.477 1562 Mr. Tzalingh Riemersma
1572 n.a. o-4; 189 Neel, mr. Tzalings (Riemersma) versus Albert Jacobs , ten N N Albert Jacobs
1579 Z Jacob Vliermael ee-1; 2
v: div
k: Cent Jacobsz / Elisabeth
N Neel, Mr. Tzialincx
1580 Z huis door Taecke Henricxz gekocht van Engbert Wijbrants ee-1; 7v
v: tvv Cornelis Florisz
k: Claes Douwesz. / Saeck Obbedr.
steeg naar Kelders N Jacob Vliermael
1585 andere zijde
Claes Douwes, goudsmid
steeg ee-2; 40
v: Jacob Tomae van Vliermael / Anna Hamelaers
k: Andries Egbertsz / Trijn Albertsdr
de vergulde Klok
ene zijde
Cent Jacobs
1587 Z Neel, Mr. Tzialincx Riemersma ee-2; 92v
v: Henric Taekesz / Trijn Sioertsdr
k: Eeme Petersz / Clara Sijmonsdrt
b: k
N Postsraat
1588 O Hendrick Taakesz. ee-2; 116
v: Jets Wdedr, wed. Pouwels Jelles
k: Albert Evertsz Boner
N Teunijs Sijmons Waijer
1595 Z erfg. Cent Jacobs ee-3; 28
v: Tijerck Tijerxz / Jantijen Riemersma
k: Hans Pieters, pasteibakker / Pijetrickijen Mathijsdr van Stralen
b: Joost Arenburch
N kopers Neel Rijemersma
1595 O Hendrick Taakesz. GC 1595; 69
v: Albert Evertsz Boner / Jaaij Dircxdr
k: Sijmon Freericxz / Elisabeth Jaacobsdr
1665 ggls
N Teunijs Sijmons
1599 Z Hans Botterwech, pasteibakker ee-3; 19v
v: Eemo Pietersz. vleeshouwer / Clara Sijmonsdr
k: Sijurd Dirxz, vleeshouwer / Sas Reijnsdr
huis strekk. tot Neel,Marijnsdr wed. Sipcke Sijoerdts met Suffridus Nijenhuis als b
N Poststraat
1599 Z Claes Douwes, goudsmid gebruik van steeg
naar Kelders
ee-4; 19v
v:Andries Egbertsz / Trijn Albertsdr, lakenkopers
k: Gerrijt Jansz / Arijaentke Jansdr
N erfg. Cent Jacobs
1601 GC 1601; 52v
v: Tonis Sijmonsz. de Waijer / Maijcke Takedr.
k: Peter Arntsz. / Grietien Kempens
Me
1606
58 e.b. Simon Frederijckx 5 5 59 e.b. PijeterAerntzen, bakker 5 5 61 e b Gerrijt Jansen 5 5 63 e b Hans pasteibackers
wedue 2 2
65 Siurdt Dirckx
1611 Z Tierck Tiercks ee-6; 89
v: Sioerdt Dircx, vleeshouwer
k: Sicke Hans, vleeshouwer / Taets Gerrijtsdr
strekkende tot huis van Neel Sipckes
N Poststraat
1613 Z de vergulde Klok ee-7; 111
v: erfg. Vincent
k: Dubbrich Vincentsdr
N Pitrick, Hans' wed.
1615 Z kleine steeg ee-8; 24
v: erfg. van Gerrijt
k: Pieter Tonis / Aelcke Jansdr
2/5 de vergulde Klok rest behoort k
N Dubbrich Vincentsdr
1628 GC 1628; 126
v: erfg. v. Sijmon Freericx / Lijsbet Jacobsdr
k: Sijmon Haijes, apotheker
N Pieter Arentsz, bakker
1631 GC 1631; 114
v: Peter Arntsz. / Grietien Kempens
k: Cornelis Hijlkens / Trijntie Jansdr
1638 Z Claes Douwes steeg naar Kelders en Brol ee-14; 17
v: ?eerd Steffens / Machtelttie Martijns
k: Geert Hessels, koopmansbode van Lwd / Impcke Rijnsdr
N Rompt Jacobs, schepen
[erfg. van Dubbrich Centsdr Hypb 14; 231]
1657 n.a. ee-20; 126v
v: Impcke Rienes, wed. Geert Hessels en div. Samplonius
k: Dirck Crans, bontwerker en koopmansbode van Lwd. / Rinske Samplonius
b: koper
de witte Vos
n.a.
1661 n.a. ee-21; 163
v: Renicus Camp / Catharina Deinema e.a. (gekocht van crediteuren van Rompt Jacobs)
k: Franciscus Bruinsvelt
n.a.
1669 Z Mr. Frans Bruinsfelt ee-23; 25v
v: Mr. Frans Bruinsfelt
k: Claes Ariens, koopman
N Claes Hoeckstra
1682 Z Claas Arjens ee-27; 44v
v: Claes Hoeckstra, mr. antijcksnijder / Trijntie Pijtters
k: Hendrick Vormholt
Grote Hoogstraat to Nieuwe Toren
N Wartena, oud-schepen
1688 Z Claas Ariens ee-28; 25
v: Hendrick van Formholt, heer van Boeckstede
k: Doecke Sioerdts / Lamcke Hendricks
N Hans Ruirdts
1719 Z Brol ee-33; 171
v: div. Mellema
k: Jan Piebes Starringa
N Jan Kalk
1735 Z erfg. Sterringa O wed. Brouwer
ee-36; 157
v: Seerp Dirks Wildschut als curator over Sijmon Stijl
k: Oepke Douwes / Grietje Thijssen
W de straat
N Dirck Taeckes
1738 Z Douwe Upkes ee-37; 94
v: Dirk Taekes, mr. slager
k: Johannes Bottinga, bode
b: Jan ter Horst c.u. huis + steeg naar Kelders
N Dirk Taekes, mr. slager
1738 Z b: Jan ter Horst ee-37; 102
v: Dirk Taekes, mr. slager
k: Harmannus van Loo, mr. pruikmaker / Carharina Faber
N Pijter Nijeveen
1753 ee-41; 15v
v: Gertie Jongsma / Jacobus Chevalier
k: Jouke de Haan / Aaltje Johannes
apotheek
Z Brol
N Upke Douwes
RC 1756 Me 40 De Haan 39 E: Upke Douwes b: Claas Lucas 38 bode Bottinga 37 Calk
1756 LC 18-12-1756 te koop huis in de Grote Hoogstraat, waar de Ooievaar uithangt
b: Marijke Clases
1757 n.a. ee-42; 111
v: Oepke Douwes, ook als vruchtgebruiker van w. ee Grietje Thijssen
k: Aage Lettinga, mr. glasmaker / Johanna Bakkerus
n: J. de Haan (Procl.boek 1757; 15) b: Marijke Clases
n.a.
1761 Z Bottinga, oud bode ee-43; 67
v: diversen Mellema
k: Pieter Coumans, stadsdrukker en boekverkoper
b: Hessel [of Wessel?] Haringa kleermaker
huis met vrije uitgang naar Kelders
O Stijl, koopman
N Nijeveen
1771 RQ ME 37 eig. wed. Pieter Coumans
bew. I.E. Kerkian
1772 LC 15-4-1772; nr. 780 Isaak Imanuel Kerkhan, het vergulde Verfvat

◊ Grote Hoogstraat Wz noord

>> begin

Klokstraat steeg EEWAL
1806 H 76 H 75 H 74 H73 H 72 H 71 H 70 H 69 H 68 H 67 H 66
15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37
1553 naast huis van koper DVHvF /662
v: erfg. Georgien Onger o.a. Andries Georgienszn.
k: Frans Reijnerszn, kannegieter
oud huis ca tegenover het Raadhuis
1573 Z erven van Jacob, vleeshouwer dd-1; p. 46
v: Bauck en Yde Pybedrs.
k: Pybe Douwes / Wyts Clasedr
1/2 huis
N mr. Meije Nijehujs
1571 Z Gerrijt, schroor dd-1; p. 12
v: Lijeven van der Camere / Met Hendrixsdr
k: Hendrick van Raedt "burger binnen Colen" / Hijll Poot
huis met uitgang achter aan de kant tegen St. Jacobscapelle
Jan, schroor
1573 Z Marij Epe wed. DVHvF 1573; 100
v: Laes Jelles, curator van kinderen van w. Frans Reijners en Reijner Frans
k: Nicolaus Cleuting, notaris
b: Wijcher, goudsmid
N w. Claas Franszn
1573 Z erfg. Mr. Pieter van Dokkum dd-1; p. 48
v: Gosse Gaittiez, als erfg. van Mr. Pieter van Dokkum
k: Keimpe Nicolai
1/2 huis strekk. tot in St. Jacobsstr.
N wed. van Jacob, vleeshouwer
1574 Z Frouck Gerrijts dd-1; p. 75
v: Hendrick van Raedt
k: Jan Jacobsz / Lijncken Cornelisdr
huis c.a. met steeg naar St. Jac.kapel
N wed. van Epe, kramer
1575 Z Frouck Gerrijts dd-1; p. 107
v: Jan Jacobsz / Lijncken Cornelisdr
k: Lenart Jans, Swarthen/ Griet Jansdr
grondpacht 2 gg
N Marij, wed. van Epe
1576 Z Frouck Gerrijts dd-1; p. 131
v: Jan Jacobsz / Lijncken Cornelisdr
k: Lodewijk Fox, not. Anna Walingsdr
huis met grond c.a.
N Marij, wed. van Epe
1579 Z Griet, mr. Pieters dd-1; p. 219
v: Lijeuwe Herezn / Griet Eedsdr
k: Kempe Nicolai / Brecht Jochumsdr.
2/3 van 1/2 van 2 huizen c.a. Hoogstraat St. Jacobsstraat
N Jan Jacbsz, vleeshouwer
(St. Jacobsstraat Aesge Hermensz. Z en Lucas Glazemaker N)
1582 OSAG II; nr. 217; p. 720 Cornelis Cornelisz. betaalt ipv Frouck zijn moeder pacht voor huis staande op de hoek in de Hoogstraat naast de toren
1589 Z Jan Jacobsz, vleeshouwer ee-2; 119
v: Douwe Evertz / Trijn Petersdr op 't Nijlandt
k: Jacob de Valck, schepen van Lwd. / Tieth Petersdr.
huis, plaats, strekkend tot uitgang in de St. Jacobsstraat
N Hil, Mr. Meijes [Nijenhuis]
1590 Z Cornelis Corneliszn, kramer ee-2; 134
v: Lodowic Fox, not./ Anna Walingsdr
k: Mr. Georgien Gerbrandi, proc. en not. / Hidtke Reijnsdr
huis, plaats achterplaats loods uitgang c.a. t.o. Raadhuis
Marij Eepes N
1591 Z Jacob de Valck ee-2; 170
v: Sijurdt Meijesz. Nijenhuis
k: Dr. Theodoretus Tijara / Ida Buijgers
b: Neel, Frans Gerrijts
N Peter Buijgers en Dr. Theodoretus Tijara / Ida Buijgers
1592 Z Douwe Nijenhuis ee-2; 171v
v: Bauck, wed. van Jochum
k: Kempo Nicolai, notaris
b: voor v en k, achter Tijete Buwez. 1/2 huis strekk. tot in St. Jacobsstr.
N Jan Jacobsz, vleeshouwer
1593 Z erfg. Claas Cleuting ee-3; 10v
v: Claes Claesz
k: Wijerd Meijnertsz , notaris / Claara Albertsdr
tegenover het Raadhuis
N steeg N steeg en Claes Mamminga, adv. HvF [vgl. St. Jacobsstraat]
1595 Z erfg. Lijncke Pouwelsdr
[is wed. van Claas Gerrits Mamminga]
ee-3; 56
v: Douwe Nijenhuijs proc. post. / His Sijmonsdr
k: Gillis Wilbrants Baay, passementwerker / Barbara Auckedr
N Kempo Nicolai
1595 Z erfg. Claas Claasz ee-3; 59v
v: Wijerd Meijnertsz Camper / Claara Albertsdr
k: Bauck Jansdr, wed. Jan Monclaij
huis en plaats
voorheen Franeker
N kleine steeg naar St. Jacobsstraat
1595 Z bew. wed. van Luijtien, snijder GC 1595; 57
v: Dr. Tijaard Tijaara / IJda Buijgers
k: Jacob Aarentsz / Antie Hansedr
N hof van Pieter Buijgers
1597 O erfg. Claas Cleuting aa-3; 93v
v: erfg. Monclaij
k: Hendrico Joannis
t.o. vm Raadhuis
W steeg
1599 Z Gillis Wilbrandts ee-3; 156
v: Heere Dirxc, lijnslager en erfg. Kempo Nicolai
k: Matthijs Everts, proc. post. / Grijt Annesdr.
3/4 doorgaand huis (rest behoort Sijts Ammama, wed. Nicolai) b: Joannes Laesz
N Jan Jacobsz, vleeshouwer
1599 Z erfg. Lijncke Pouwelsdr ee-3; 185
v: Gillis Wilbrants Baay, passementwerker / Barbara Auckedr
k: Dominicus Lollius proc. post. / Trijn Sijbesdr.
b: v
N Matthijs Everts en wed. Kempo Nicolai
1603 Z Griet, wed. van Luijtien, snijder GC 1603; 112v
v: Jacob Arentsz / Antie Hansedr
k: Dr. Theodoretus Tijara, adv. HvF
b: Wijbrant Bauckesz, kistenmaker
N hof van Pieter Buijgers
1604 n.a. aa-4; 138
v: erfg. Niclaes Cleutingh / Sijdts Ammama
k: Mathijs Everdtsz, nots. / Grijt Annedr
b: Otto [Jans] Geesthof, roermaker achter, k voor en Adam Richei tussenin
(eerder k van 3/4) 1/4 doorgaand huis
voor in Hoogstraat
achter in St. Jacobsstraat
n.a.
1604 N Pijter Buijgers GC 1604; 148
v: Aelke Feijtsma, wed. Jan Jheronimus Bechel
k: mr. Adriaen Cornelisz. Ruth / Elisabeth Dircxdr
strekkend tot huis van w. Hendrick Rommerts [zie St. Jac. str.]
N 't gemeene diep
1605 z-6; 37 invent. Albertijen Jansdr. et 1 Pijeter Gerrits
adres: Gote Hoogstraat hoek Torenstraat
in inventarisatie geen eigendomsbewijs
SGR Me
1606
48 b Pijter Gerrijts 1 1 47 e b Aernt IJpes 43 e.b. Mr. Douue Lollius 5 5 42 e.b. Mathijs Ewarts 6 6 41 e b Hetto Frijes 36 e b Dr. Theodoretus Tijara
7 7
38 e b Pieter Buijgers wedue
7 7
37 mr. Adriaen, schilder
1607 Z Jacob Falcq O erfg. van Pieter Buijgers
ee-5; 19v
v: Dr. Theodoretus Tijara adv. HvF
k: Aris Pieters, glasmaker / Hendricktien Hendricx
N erfg. van Pieter Buijgers
1609 Z Klokstraat aa-5; 60
v: tvv erven Cornelis Cornelisz. kramer
k: Willem Hansz.
b: Pieter Gerrits, schrijver en Fenne Duckes
N w. Georgien Gerbrandi
1612 Z Mathijs Everts, notaris DVHvF 1612/21v
v: Hette Friesma als voogd van zijn kinderen bij Aeltie Jansdr. (dr. van Jan Jacobsz.
k: Hette Hettes Friesma / Grietke Gerrijtsdr
b: Wijbrant, schoenmaker
doorgaand huis
N Jacob de Valck
1614 Z straat en Buijgers huis ee-7; 180
v: Adriaen Ruts, mr. schilder / Elisabet Dircxdr.
k: Johannes Loudwell / Jantke Dirxdr, wijnheren
zie Certificaatboek 03-10-1625
N Diept
1617 Z Mathijs Euerts ee-8; 173v
v: Hector Friesma kwartiermr. Friese regiment / Grietie Gerrits
k: Willeboert Gillis / Lumme Jansdr
huis in Hoogstraat met uitgang in St. Jacobsstraat
N Jacob de Valk
1618 Z Klokstraat ee-9; 2
v: Willem Hans / w. Marij Dirx
k: Sicke Lolckes, vleeshouwer / IJtien Gerrijtsdr.
N wijlen Georgius Gerbrandij
1620 Z Anna Georgius ee-9; 206
v: erfg. van Arent Epes en Saack Jelles
k: Lieuwe Lieuwes, huikmaker / Anna Thonisdr.
N Jochum Nitterts
1623 Z achter: Pijbe Rinties
voor Sicke Lolkes
W Willem Egberts, glasmaker
ee-10; 142
v: Anna Georgijdr / Dr. Gerrijt van Loo, secr. Het Bildt
k: Lucas Coldeweij, secr. compagnie
huis met steeg naar Klokstraat
N Lieuwe Lieuwes, huikmaker
1631 Z Lucas Coldeweij, nu Rienck Sijtses, vleeshouwer ee-12; v: Lieuwe Lieuwes, huikmaker / Antie Tonisdr
k: Ruijrdt Rinnerts, vleeshouwer
N Jochum Nitterts, schoenmaker
1631 Z straat Z straat
ee-12; 172
v: Itke Gerrijtsdr
k: Jan Pieters, borduurwerker / Margareta Bastiaans
hoek Grote Hoogstraat / Klokstraat
1663 Z Matthijs Everts ee-22; 189
v: erfgenamen Gillis Baij en Wilbert Gillis
k: Lumcke? en Wilbartus Baij
huis met uigang in St. Jacobsstraat
N Jacob Valck
1671 Z Buijgers of Meinsma ee-25; 134
v: erfg. Bartholomeus Loudwel
k: Dirck Sijbrants, oud-hopman
1/6 behoort de stad Lwd
de Seigneurie
O Eewal
N Diept
1681 Z erven Bouricius en Feie Winter ee-26; 218v
v: Petrus van Buigers (te Kubaard)
k: Joannes van der Waijen, prof. theol. te F.
b: Henricus Neuhusius
W Meinsmastraat
N? Grote Hoogstraat
1684 Z wed. Dr. Dominicus Lollius ee-37; 181v
v: erf. Appolonia Marsum
k: Maijcke Gerbens, wed. Jan Lucas, knoopmaker
b: k
N Baij, secretaris
1694 Z wed. de bode Jan Croij ee-28; 265
v: Sibilla Lollius, erfg. Dr. Dominicus Lollius adv. HvF
k: Bernardus de Horn, adv. HvF / Rinske Hellinga
b: Dr. Bos, advocaat HvF
N wed. Jan Lucas knoopmaker
1701 Z Claes Thomas W Otto cramers? ee-30; 216
v: Johannes van der Waeijen, prof. in de theologie te Franeker
k: Jacobus van Waeijen, zoon van v, ged. staat en grietm.
b: Bartold Knock, adv HvF en k
N Ee of gemene burghwal
1729 Z Bernardus de Horn aa-; 21v
v: div. Assema
k: Anna van Esvelt, wed. Spanhemius
b: Johannes Clossie, n.u.
N erfg. secretaris Baij
1734 Z Johannes de Horn W majoor Hannia
ee-36; 97
v: Anna van Esveld, wed. Johannes van Spanhemius
k: Lucas Remeri, mr. kleermaker / Janke Taekes
N mevr. Knok
1738 Z Lucas Remeri ee-37; 140
v: div. Knock
k: Geert Buising, mr. timmerman
b: Claas Boorsma
N wed. Vos
1741 Z Johannes de Horn, oud-schepen W wed. Hannia
ee-38; 46
v: Lucas Remeri, kleermaker / Janke Taekes Bruiningh
k: Hero Eijkhoudt, voorzanger / Mattie Jans
b: v
N Geert Buising, timmerman
1744 Z erfg. Wopke Klases W Philippus Meinsma
ee-39; 20
v: Herbertina de Wit, wed. Jacobus v.d. Waaijen, grietman Hemelumer Olderphaert en gedeputeerde staat
k: Menno Coehoorn van Scheltinga, grietman Schoterland
hoek Grote Hoogstraat naar Prinsenhof
N de Ee of de gemene burgwal
1744 Z Buising W Sint Jacobsstraat
ee-39; 34 vgl gg132/53
v: div. Vos, erfg. van Rombartus Visscher, mr. zilversmid
k: Dieuwke Westerhuis, wed. Wielinga
O Grote Hoogstraat
N koper en erfg. van Wopke Klasen
1752 Z koper ee-40; 132
v: diversen Wopkes (o.a Claas, en Thomas)
k: Dieuwke Westerhuis, wed. Wielinga
N Scheltinga, grietman
1753 N.A. W verkoper
ee-41; 55v
v: Valentijn Bomer, hellebardier
k: Samuel Cahais
b: Hendrik Elsinga
N steeg met uitgang
1753 ee-41; 58
v: Valentijn Bomer, hellebardier
k: Hendrik Elsinga, koopman / Emminke Boukes
b: Hendrik Elsinga
N Samuel Cahais
1784 Z Christiaan Smits ee-52; 155v
v: Fredrik Kutsch, med. dr.
k: Dirk Feenstra, procureur fiscaal Lwdl
N mr. Heero Eikhoud
GC 1775/88 GC 1775/73
GC 1788/136
1797 Z P. Brandsma erven Van Echten
ee-57; 27
v: Joseph Nieuwenhuis, mr. kleermaker / Catharina Kimpkes
k: Hendrik Anheijer, mr. zadelmaker / Klara Suurmans
N J van Haagen
1797 N Bouma, slager & Elzinga, koopman? W Meij, kleermaker
ee-57; 61
v: w. Hendrina Persil, wed. Boltjes
k: Meijer Benedictus / Mariana Cohen
b. voorheen wed. Boltjes
Kh FLB 1808 77 e.b. Jetze Meij 76 e. D. Bouma
b: Boukje de Jong
75 e b D. Bouma 74 e b Meijer Benedictus 73 e: J. van Slooten
b: Elzinga
70 e.b. E. M. Cahais 71 e.b. Christ. Smids 70 e b Wed. Feenstra? 69 e: Eekhout en Plantinga
b: H. Plantinga
68 e b E. E. Levij 67 e: H. Anheijer
b: I. Swalue
66 e.b. I van Hagen

◊ Grote Hoogstraat Wz zuid

>> begin

Naauw hoekpand het vergulde Hoofd de vergulde Schoen
de atlas
Nieuwe Toren
1878 1 3 5 7 9 11 13
1832 A 604 A 603 A 602 A 601 A 600 A 599 A 598 A 597 A 596
1806 94 93 92 91 (90 afgebroken) 89 88 87
1571 Z Meijnert Pietersz dd-1; p. 8
v: Pieter Pietersz. / Fenne & Trijn Pietersdr
k: Meijnert Wijgers/ Afken Tijaerdtsdr.
huis en steeg naar St. Jacobsstraat
N Sint Jacobstoren
1572 Z Bartelt Hendrixsz. dd-1; p. 34
v: Tjaerdt IJsbrandtsz
k: Tzalinck van Campstra
N Jan Fock
1576 Z Meijnert Pietersz dd-1; p. 115
v: Meijnert Wijgers/ Afken Tijaerdtsdr.
k: WijgerAdgiesz / Bauck Rijckledr
2/3 huis en steeg naar St. Jacobsstraat
N Sint Jacobstoren
1582 N Hermen Jansz, bakker ee-1; 36
v: Fokel Jansdr / Jan Fock
k: Dirck Claesz. / Anna Kempedr
huis met steeg tot in St. Jacobsstraat
Z b: Thonis Reijners
1586 N? Meijnert Peters dd-2; 115
v: Dodo Sijrcxsma
k: Sappe Feddes / Habel Hebbedr
36 st. gp
e: Harmen Jansz, bakker e.e.
Z? Dirck Claes
1586 N? Wijger Adgersz dd-2; 201
v: Sappe Feddes / Habel Hebbedr
k: Jacob van Marssum / Eelcke Dircxdr
36 st. gp
e: Marmen Jansz, bakker e.e.
Z? Dirck Claes
1595 Z erfg. Jan Freercxz ee-3; 85
v: Bartel Hendricxz., bouwmr & raadsman van Lwd. / Geeske Roelofsdr
k: Fedde Goijties / Eelck Oenedr 1/2 & Grijet Jochemsdr. wed. Jan Freercxz. in het vergulden Hoofd 1/2
N jonge Tijaling Camstra N
1596 Z huisvr. van Douwe Sitsma en haar zusters W Fedde Goyties
ee-3; 86v (85v?) v: Ritske en Sijtske Rienicx
k: Grijet Jochemsdr. wed. Jan Freercxz. in het vergulden Hoofd
N voorheen Barteld Hendricxz. schoenmaker, door deze gebouwd
1598 Z Douwe Sijtsma n.u. ee-3; 143v
v: Grijet Jochemsdr. wed. Jan Freercxz.
k: Jan Rienxz / Neel Pietersdr
het vergulde Hoofd
N verkoper en Fedde Goijtijes
1598 Z erfg. v. Meijnert Pieters ee-3; 148v
v: Eco Evertsz. Boner, schepen
k: Wijbe Aggesz. / Foockel Pietersdr.
b: Dirck Annesz., bakker
strekkend tot huis van Neel Bartels
N nieuwe toren en vleeshuis
1601 Z eig. echtgenote van Douwe van Sijtzma
b: Baucke Ids en anderen
GC 1601; 41
v: tvv Jan Rijencxz / Neel Pijetersdr.
k: Fedde Goijtes / Eelck Oenedr
1/2 het vergulde hoofd
N Grijet Jochemsdr en Fedde Goijtes / Eelck Oenedr
SGR 1606 53 e b Dirck Claessen 6 6 52 e b Sijow, Harmen Jans wed. 5 5 51 Jurrian Jurrians, snijder
4 4
50 Dirck Annes, backer 6 6
1607 Z Jetzke Sijtsma en Lieuwe Mellema Z Eelck Oenedr / Pijter Andrijes Tijara ee-5; 47v
v: Grijet Joachimsdr / Joannes Idts
k: Eelck Oenedr / Pijter Andrijes Tijara
[PAT et 2 van EO] 1/2 de vergulde Schoen
N Dirck Claes
1611 ee-6; 91
v: Pijter Andriesz Tiara/ Eelck Oenedr
k: Jan Mathijs, klerk / Auck Peters
het vergulde hoofd
N Pijter Andriesz Tiara/ Eelck Oenedr
[PAT et 2 van EO]
1616 Z erfg. van Meijnert Pieters ee-8; 40
v: Fokel Pietersdr. wed. Wijbe Aggesz, koopman
k: Dirck Annes, bakker / Trijncke Abbedr.
strekkend tot huis van Neel Bartels, nu Sasker Claes
steeg naar St. Jacobsstraat
N Nieuwe toren
1622 Z Dirck Claes, snijder ee-10; 94
v: erfg. Schotanus
k: Dirck Annes, hopman
b: Jurrian Jurrians, snijder
gp: 2 gg
6/7 huis + gebruik van steeg naar St Jacobsstraat vergulde hoefijzer of pereboom
N Dirck Annes
1666 Z erfg. Joannis Bechius ee-24; 7
v: Cornelis Claessen, mr. kistmaker / Jeltie Jaquesdr
k: Schelte Jochums, boekverkoper / Piettie Duckes
b: koper
1/2 huis en ledige plaats (1/2 behoort Maijcke Gerrits
Grote Hoogstraat, bij de Brol
N Camstrahuis
1667 Z erfg. pastoor Bechius ee-24; 43
v: Maicke Gerrits, wed. Pieter Anderijs Tiara
k: Schelto Jochems, mr. boekbinder / Pijtie Doekes
1/2 huis ca andere 1/2 behoort k
b: koper
vooreind van de Hoogstraat
Lakeischoen
N erfg. Tialling Camstra de oude
1715 Z straat W w. Elisabeth Wessels
ee-33; 7v
v: erfg. van Egbert Harmens
k: Feico Wesselius, burg. Lwd. bezit al 1/2 huis
N Abrahamus Bechius
1732 Z Wesselius, oud-burgemeester ee-36; 12
v: erfg. Abraham Bechius
k: H. Bijker
het vergulde Hoofd
N Brouwer, schrijver
1754/75 1792/82 v: Kutsch-Brouwer
Kh FLB 1808 94 P.D de Vries 93 Klaas Posthumus 92 M. Hamminga 91 Karst Elzinga 89 Tichelaar & Galema 88 Elkant 87 R.K. Bleistra

◊ Grote Kerkstraat 41

>> begin

OUDE GRACHT Aed Levwerd Wijde Gasthuissteeg
2005
1878 29 31 31 33 35 37 I 39 I 41 I 43
1832 C 214 C 213 C 212 C 211 C 210 C 209 C 208 C 207 C 206
1806 259 260 [261] 262 263 264 G 146 /147 G 145 G 144
1572 W vervallen stins W steeg naar Schoenmakersperk Pb 1572; 27
v: diversen
k: Quirijn Wijtthiez
huis & 2 kamers erachter
O Cunira Dircksdr
1575 W Hoijte Wijgers dd-1; p. 93
v: Claes Jacobsz & Geert Jacobsdr & Baucke Doeckes, grootmoeder
k: Dr Joannes Willemz Velsius, rector van de grote school / Aecht Cornelisdr van Schoonhoven
O Mr. Pieter van Harlingen
1578 het vervallen stins steeg Pb 1578; 196
v: Mr. Arent Quirijns
k: Meijnert Wiertz, metselaar / Sijbrich Eedes
Schaegen
1584 aa-1; 564
v: tvv erfgenamen van Albert Jacobsz, goudsmid / Frouck
k: Peeter Jongama
2 gg jaarlijkse grondpacht uit de grond van Barber, mr. Pieters van Harlingen
15 gg per gg. pacht
1585 bij het olde stijns W steeg Pb 1585; 70
v: Meijnert Wiertz, metselaar
k: Wlcke Hermens / IJdt Claesdr
o
Dr. Jan Loo
b: Ariaen Thomasz.
1594 N.A. aa-2; 416
v: tvv Laurens Thomasz
k: Sijrdt Gossesz, leertouwer / Marij Jelledr
bij de Gasthuispijp
1595 dd-3; 44 & ee-3; 62v
v: Upco van Burmania e.a.
k: Wijbe Lieuwesz, Wilck Jansdr
huis met de plaats t.o. Gasthuis
Cammingastins
1597 W Joannis Willemi Velsius ee-3; 116
v: Pieter Jongema, te Bolsward, erfg. van zijn moeder
k: Pijeter Lijeuwesz, not. te Bolsward / Hilcke, mr. Melchiorsdr
1/2 huis, rest behoort syndicus van Gronningerland
wandelkoop
O Wybe Lijeuwesz
1600 W Joannis Willems [Velsius] ee-4; 31v
v: Pyter Jongama (geërfd van w. moeder)
k: Pybe Gerritsma / Barbara Verrutii
1/2 huis
O erfg. Wybe metselaar
1600 PB 1600; 274; KC 1600; 162v
v: Jan Jansz / Aeff Jansdr
k: Rommert Sijmonsz / Metke Sipkedr
kamer etc. Z wijlen Wijbe metselaar waar de gedemolieerde stins stond
N Griet, wed. Tiardt Harckes
1606 KC 1606 (3681) / 75
v: Gercke Pieters Siccama / Cuniera Rommertsdr, mede voor haar zuster Aecht.
k: Jacob Arents, cur. over Pieter Pieters
Z erfg. Wybe Lieuweszn. metselaar
N Griet Tiaerdt Harckeswed
1624 W Schelte Vraelsma ee-10; 160
v: Sierd Gosses, leertouwer / Marij Jellesdr
k: Athonis del Moll / Agatha van Velsen
O gemene diept
1631 W Wtse Juckes ee-12; 266
v: Abbe Feddrix Gabbema
k: Arent Janssen / Griettie Albertsdr.
b: k
O Anthoon de Mol
1639 gg-32; 161 Arent Jansen van Rheenen, winkelier / Grietie Alberts
geven de vijf Sterren in onderpand
gekocht van Abbe Frederix
1644 W Anthoon de Moll ee-16; 198v
v: div. Heijmans crediteuren Verruti
k: Michael Potter, luitenant kolonel / Jancke van Vierssen
O Willem Willems, kleermaker
1658 W verkoper met gemeenschappelijke muur ee-21; 3 Agaeta van Velsen, wed. Anthoni del Mol
k: Justus Schaevola, conrector
O Jancke Potters
1661 W de vaart ee-21; 200
v: erfg. Del Moll
k: Pijtter van Harinxsma toe Slooten, raad ord. HvF / Susanna van Burmania
O Justus Schaevola
1669 W juff. Vierssen, wed. kapitein Potter ee-24; 188
v: tvv Willem Willems, mr. kleermaker / Maeicke Joannisdr
k: Wijbrandus Heems, deurwaarder HvF
Aed Levwerd / Oude Stins
O Grote Gasthuissteeg
1683 W wed. Schaevola ee-27; 69
v: erfg. Viersen / Potter
k: Albert Christoffel van Hania
O Oud Leeuwerd
1699 W Catharina n.n. ee-30; 9
v: Elias de Ruuck, burg. R'dam
k: Houckien Willems, wed. Jochem Wigbolts
O Elske Spanjaerts
1707 W Margaretha baronesse van Gent. wed. van Aijlva ee-31; 213v
v: Catharina Nitfen
k: Ulbo van Aijlva / Amerentiana Helena van Aijlva
b: de graaf Van Stirum
ee-31; 213v
v: Catharina Nitfen
k: Ulbo van Aijlva / Amerentiana Helena van Aijlva
b: de graaf Van Stirum
O Houckien Willems
1713 W Ds. Lollius Posthumus ee-32; 168v
v: erfg. Albert Christoffel van Hannia (gekocht van erfg. v. mevr. Potter-Vierssen)
k: Johan van Idsinga
O Oud Leeuwaerd
WMeRk
1716
147 grietman Harinxma
zelf210
146 Engel van Minnen
Ds. Posthumus 165
145 wed. brigadier Idsinga
zelf getauxeerd op 200
144 Jan Bruining
dezelfde 63
WMeRk
1725
147 grietman Harinxma
zelf 210
146 wed. Papo
hr. Verheij165
145 wed. brigadier Idsinga
zelf getauxeerd op 200
144 Jan Bruining
dezelfde 63
WMeRk
1725
147 mevr. Harinxma nom lib. zelf 210 146 wed. Papa
hr. Verheij 166
145 wed. brigadier Idsinga
zelf 200
144 Jan Bruining
dezelfde 63
1730 W mevrouw Harinxma ee-35; 154v
v: Johan van Idsinga, gen. majoor
k: Jacob Verheij
O Joh. van Idsinga
WMeRk
1730
147 Idsart Feije, van Harinxma
zelf 210
146 hr. Verheij
zelf 135
145 brigadier Idsinga
zelf 250
144 Jan Bruining
dezelfde 63
WMeRk
1733
147 Idsart Feije, van Harinxma
zelf 210
146 hr. Verheij
zelf 150
145 wed. brigadier Idsinga
dhr. Van der Park 468
144 Jan Bruining
dezelfde 63
1734 ee-36; 130v
v: Alegonda van Coenders, weduwe van Johan van Idsinga
k: Franciscus Frisius
1737 W mevrouw Harinxma ee-37; 51
v: Jacob Verhij
k: Jacobus Bos
O Meijer, kolonel
WMeRk
1737
147 Idsart Feije, van Harinxma
zelf 210
146 notaris Bos
zelf 150
145 Dr.Frisius
Overste Meijers 250
144 Jan Bruining
diversen totaal 92
1739 n.a. ee-37; 157
v: Christoffel Geboer / Helena Bruiningh
k: Albartus Otto Swalue, mr. schilder / Antie Gaijckema
n.a.
1739 W Nicolaas Arnoldi ee-37; 164
v: Jacobus Bos
k: Jacobus Kramer, kapitein / Johanna Wijnhout
O Meijer, kolonel
WMeRk
1745
147 burgemeester N. Arnoldi zelf 250 146 Capt. Cramers
zelf 150
145 Bigot
zelf 250
144 e: A.O. Swalue
diversen
1748 W wed. Adolph Peters ee-39; 151v
v: Pijtter de Vries, mr. chirurgijn
k: Pijtter Hulshuis, mr. zilversmid / Gertie Wijbrens
1/2 huis, rest behoort k.
O Dorstman, koopman
1749 W Cramers ee-39; 206v
v: Jacob Isacq Bigot / Francoijse Herbert
k: Edsart Hobbe van Burmania / Johanna Wilhelmina van Schratenbergh
b: k
O Alb. Otto Swalue
1751 W oud-burgemeester Arnoldi ee-40; 100v
v: Jacobus Cramer Lt. col. / Lumina Johanna Wijnhout
k: Quirijn de Blau, adv. HvF
O E.H. van Burmania
1754 W douariere Rengers ee-41; 78
v: Ds. Joh. Henrics Meijer
k: Johannes Meed, deurwaarder Staten van Fr. / Maria Amelia Multener
b: Joh. Georg Bicker
O Hulshuis
WMeRk
1755
147 burgemeester N. Arnoldi zelf 250 146 Ds Arnoldi
Dr. Q. De Blauw 180
145 Raadsheer Burmania
zelf 250
144 e: A.O. Swalue
Jans Prins 60
1759 W douariere Van Aijlva ee-43; 13v
v: erfg. Aijlva
k: Ulricus Huber, adv. HvF / Catharina Berghuis
ee-43; 13v
v: erfg. Aijlva o.a. douariere Rengers
k: Ulricus Hermannus Huber, adv. HvF / Catharina Berghuis
O Meed, deurwaarder
1762 W E.H. van Burmania ee-43; 124v
v: Albertus Otto Swalue
k: Johannes Deil, distillateur / Lijsbet Harmens
b: Haije Willems
Aad Leeuward genaamd
856 ggls
O Gasthuissteeg
WMeRk
1765
147 burgemeester N. Arnoldi zelf 250 146 Ds Arnoldi
Heer Viersen 180
145 Raadsheer Burmania
zelf 250
144 e: Joh. Deijl
Dirk Vreede e.a.
1768 W Arnoldi ee-45; 127v
v: Edzart Halbo van Burmania
k: Justus von Geusau, lt.col / Anna Antoinetta van Rengers
O erfg. van A. Swalue, schilder
1769 W douariere Van Aijlva ee-45; 167
v: Catharina Berghuis, wed. Huber
k: Hendrik de Kempenaar / Quirina Jacoba Schott
b: Henricus Sijpkens, ds.
ee-45; 167
v: Catharina Berghuis, wed. Huber
k: Hendrik de Kempenaar / Quirina Jacoba Schott
b: Henricus Sijpkens, ds.
O Meed
WMeRk
1775
147 burgemeester N. Arnoldi zelf 250 146 Ds Arnoldy erv.
ontv. Ripperda 230
145 heer Geusau
zelf 250
144 e: Joh. Deijl
Dirk Vreede e.a.
1775 W Meed, cipier ee-48; 115v
v: Grietje Hulshuis
k: Petrus Heringa, burgmr. / Lucia Maria Fons
O Reeman
1778 Z Geusau ee-49; 149
v: Janneke en Elisabeth Deijl
k: Jan de Roos / Grietje van Marrum
Aed Lievwert
1204 ggls
N Gasthuissteeg
WMeRk
1785
147 burgemeester Arnoldy wed. zelf 250 146 Ds Arnoldy erv.
prof. Camper 230
145 Graaf van Stierum
zelf 250
144 e: Jan de Roos met H 222 zelf 94
WMeRk
1791
147 Dezelve
F.R. van Nauta 375
146 N.A. Knock erven
b: zelf 160
145 Graaf van Stierum
zelf 250
144 Jan de Roos
WMeRk
1795
147 Dezelve
F.R. van Nauta 375
146 N.A. Knock erven
b: zelf 203
145 Graaf van Stierum
zelf 335
144 e: wed. Jan de Roos
b: L. Bosker 124
1795 W Andringa de Kempenaer ee-56; 55
v: erfg. Meeth
k: H. Wiegersma
O H. Heringa
WMeRK 1800 146 N.A. Knock erven
ledig
F.Th. Ernst van Limburg S. zelf 335
1802 W Andringa de Kempenaer ee-58; 132
v: Haantje Wiegersma, deurwaarder HvF
k: Grietje Boltjes, wed. Bernardus van Daalen
O Petrus Heringa
1802 ee-58; 106
v: erven Catharina Wilhelmina van der Haer
k: Hein Blok
2900 gg
1803 W mevr. Knock ee-59; 70 v
v: Hein Blok
k: Aijso van Boelens
4000 cgls
O wed. De Roos
WMeRk
1795
147 Dezelve
zelf 375
146 N.A. Knock erven
200
145 A.A. van Boelens
zelf 275
144 e: wed. Jan de Roos
WMeRk
1804
147 Dezelve
zelf 375
G 146 N.A. Knock 1/2 & Elizabeth Knock 1/2 b: wed I.I. Renaud 200 145 A.A. Boelens
zelf 275
144 e: wed. Jan de Roos
b: L. Bosker 124
k FLB 1806 G 147 mevr. Knock
zelf 375
G 146 N.A. Knock 1/2 & Elizabeth Knock 1/2 b: wed I.I. Renaud 200 G 145 Raadshr. Boelens
zelf 275
G 144 Lukas Bosker
zelf 124
1809 Johan Georg Pater
1832

◊ Grote Kerkstraat 65 - 75

>> begin

PIJLSTEEG de Wildeman de tuimelaar
het Wapen van Jeruzalem
"HET OUDE STINS"? DE MODDER
A 708 A 707 A 706 A 705 A 704 A 703 A 702 A 701 A 700
61 63 65 67 69 71 73? 75?
1543 BB 73 a Noomen noot 302 grondpacht 1 oud schild, 21 st. min een duit aan Sint Vitus, eig. huis Anthonis van Hees
1548 Gabbe Douwes
of
Anthonis van Hees
Cb EE 1 1548 63/106 TR I 124
v: Sijmon Tijaertsz / Frouck Warnersdr
k: 1/4 Egbert Everts / Clara Warnersdr
1/2 Eele Harkes
op Cammingahorn recht tegenover de Hoogstraat
strekkend tot Pijlsteegsdiept
Anthonis van Hees
of
Gabbe Douwes
1559 W Tijaerdt IJsbrantsz 1559 TR 466775
v: Christiaen Anthonisz, wedr. van Anna Wijbrantsdr tvv crediteuren
k: Jelle Jacobsz
op Cammingahorne
113 cgls / 1cgl 1Ph.g
O heer Claes, koster te Nijenhoof
1561/2 Noomen, noot 302
v:
k: Jelbe Jacobs en Trijn
1561 Noomen, noot 302 Eevert tapper woont in huis van Jelbe Jacobsz dat vroeger van Anthonis van Hees was, voorheen woonde de wed. van Juw Pieters daar
Ebel Haijes Herbranda, de wed. van Gabbe Douwama hertrouwde Hoijte Meijnsma
1568 W Cornelis, bakker
DVHvF 1568; 956
v: tvv erfg. Cornelis Atties / Trijn Feijckedr.
k: Benedictus Franchet
huis op Cammingahorn, strekk. vd straat tot Jac. gracht
O Hoijtte Meijnsma
1574 W erfg. van Egbert Everts Pb 1574; 50 TR 112
v: Trijn, Jelle Jacobs wed.
k: Ulbe Hennez
bij Cammingahorn
waar de Tumelaer placht uit te hangen
201 gg /20 st 1 Ph. g.
O Prebende van Niehoof
1580 naast
de Wildeman
S 269; 24 wed. van Wble Hinnes betaalt 1 oud schild, 21 st. min een duit
1581 y-4; 233 Evert in De Tuimelaer
1581 Z? Mr. Hoijte Meijnsma Pb 1581; 304 TR II 616 grondpacht van De Wildeman
v: Tijaert IJsbrants
k: Jan Willemsz, leidekker / Anna
N? wed van Ulbe Hinnes
1585 W erfg. v. Hoijtte Meijnsma GC 1585 41v TR II 939
v: Rixt en Eene Egbertsdrs
Peter Segers / Jouw Ariensz
k: Peter Harmens / Sijouck Feddrixdr
in den Wildeman
O erfg. van Uulbe Hermens
1586 W erfg. Cornelis Freerxz, bakker v: Digna van Brechten, wed. Peter Blomme
k: Mr. Gerrit Tarquinii
huis ca. strekkend tot Jacopijnster gracht met uitgang in Pijlsteeg
O erfg. Hoijte Meinsma
1588 W Gerrijt Tarquinius ee-2; 102v
v: Mr. Gabbe, Eebel en Catharina Meijnsma (erfg. Hoijte M. en Ebel Herbranda / Trijncke Hettedr
k: Douwe Dircxz, bakker / Sibbel Ulbedr
huis, schuur c.a.
O Peter, wagener
de Wildeman
1591 z-2; 166 Invent. Sijbbel Ulbedr., et Douwe Dercxz. bakker
f. 125 eigendomsbewijs van
het Wapen van Jeruzalem
1592 dd-2; 384
v: i.o. van Wisck Van Ailva, wed. Epo van Herema
k: Eijlert Meijnertsz & Derck Claesz
stins hof en plaats etc. Oeniastins
verspiert door andere erfg.
1596 W Joannes Agricola, secr. v.d. rekenmr. van Frl. GC 1596/82v en dd-3; 85
v: Marij Claasdr. wed. hopman Wijbe Gerrijtsz Croijs
k: Pijbe Jarichsz / Bauck Dijorredr
huis c.a. bij Nijehooff
O kamers van Marij Claasdr.wed. hopman Wijbe Gerrijtsz Croijs
1596 W Pijbbe Jaarichs / Bauck Dijorredr ff-2; 76 & dd-3; 109 & 130
v: Marij Claases, wed. Wijbe Gerrits Kroes
k: Pijbbe Jaarichs / Bauck Dijorredr
kamer t.o. Witte Nonnenkerk
O het oude stins
1597 W Wilhelmus Velsius / Eene Tijara
Pb 1597/147 & GC 1597/121
v: Pijbe Jaarichsz / Bauck Djorredr
k: Wilhelmus Velsis / Eene Tijara
huis op Cammingahorn
O Eede Reijnsz. doodgraver
1597 W dr Wilhelmus Velsius Pb 1597/153& GC 1597/124
v: Pijbe Jaarichsz / Bauck Djorredr
k: Eede Reijns, doodgraver / Elisabeth Jettzedr
kamer op Cammingahorn
O het oude stins
1601 ee-4; 52
v: Taco van Aylva / Barbara van Douma
k: Dr. Wilhelmus Velsius / Eene Tiara
oude stins & huis c.a. & drie kamers ten N van hof bij Nijenhooff met uitgang aan Pijlsteegsterdiep en over Nijehoofster kerkhof
1601 ZW Gerrijt Tarquinij ee-4; 37v
v: curatoren sterfhuis Douwe Dircxz
k: Claes Cann
huis c.a. strekk. tot het diep a.d. Pijlsteegsterpijp
NO het huis
in de Wildeman
1604 W Aelcke Caerls ee-4; 194v
v: erven Tarquini
k: Dr. Joannes Velsius, med. Maijcke Wilhelmusdr
huis c.a. strekk. tot water bij Pesthuis; vgl KC 1605 V verkoopt kamer t.o. Pesthuis achter zijn grote huis
sgr 1606 OME 152 b Cornelijs Janssen, bakker, 3 OME 142 e/b Pieter Harmensz 152? 144 Aeff Wilhelmus?
1612 W Pijlsteeg ee-6; 134 v; Aelcke Caerls
k: Cornelis Jansz, bakker / Luijck Paulusdr
b: k strekk. tot muur van Velsius
zie ook KC 1604 1v betreft kamer in Pijlsteeg, verkoper ten Z en Dr. W. Velsius ten N
W Dr. Joannes Velsius
1614 ZW kopers ee-7; 126
v: Mr. Claes Can / Maertien Allesdr
k: dr. Joannes Velsius / Maijcke Wilhelminidr
b: wed. Jacob in Antwerpen
huis c.a. strekk. tot het diep a.d. Pijlsteegsterpijp
NO de Wildeman
1615 ZW verkopers ee-8; 34
v: Joannes Velsius junior, medicus / Maeijcke Wilhelmi
k: Saecke Sioerdsz, kistenmaker / Lubrich Clasedr
NO Pieter Harmens
de Wildeman
1639 ee-14; 121
v: Dr. Ernestus Ras / Taetscke Fetzesdr Renalda
k: Eppe Heeres, bakker
de Wildeman
1639 W Dr Ras
ee-14; 76
v: Claes Ipes / Auckien Harmens
k: Harmen Jacobs, mr. goudsmid / Aeltie Eilartsdr
de Wildeman
O Dirck Douwes, bakker
1652 n.a. ee-19; 128v
v: erfg. Willem van Velsen / Ene Tiara
k: Albertus huis, poort, ingang voor aan de straat met achterhuis, plaats en uitgang naar Nijehof en een kamer
b: Simonides, burgemeester
n.a.
1657 W Harmen Jacobs ee-20; 164
v: Dirck Douwes, mr. bakker
k: Justus Schevola, conrector schola trivialis
b: Dirck Douwes, mr. bakker
O Albartus Loo, adv. HvF zie 1675 ee-26; 254
1693 W de Wildeman ee-28; 213
v: erfg. Geertien van Vierssen
k: Suffridus de Bucqoij adv. HvF
O vrouw Humalda
1694 W dr. Bucqoi ee-28; 299
v: Helena van Burmania, wed. Humalda
k: Maria van Boelens / Jacob Willem Coutti
b: S. van Burmania
O Caetie Sioerts
1708 W wed. dr. Bucqoi ee-31; 237a
v: testamentair curator over de kinderen van w. Maria van Boelens en Joan Lodewijck Dois
k: Arnoldus Meerts
b: U.A. van Burmania
O Catie Sioerts
1767 W wed. Greven N straat
ee-45; 39
v: Jacobus Tiboel (te Franeker)
k: Obbo Burenstein / Jacomina de Vries
1/2 van de Wildeman
Z straat
O Bucqoij
1783 W Pijlsteeg ee-52; 56
v: Juliana Aurelia van Haarsma / Baron van Geusau
k: Nathan Salomons / Fokeltie Davids
b: beneden Corn. Jouwsma, mr. vleeshouwer; bov. wed. Heidenrick
O Douarriere Van Eisinga

◊ Grote Kerkstraat Duif

>> begin

2005
1878
1832
1806
1645 N Haring Hansen O de straat
ff-10 (3688); 216v
v: Aefke Dircx / Pijtter Hettes, gardenier
k: Freerck Rodenhuijs, nots./ Riemcke Pyters
1/2 de Duif
met uitgang op Oldehoofsterkerkhof
1657 Z Kerckstraet
ff-12; 262
v: Freerck Rodenhuijs / Romke Pijttersdr & Tamme Tonis, mr. bakker
k: Dr. Anthonis Kann, adv. HvF
de blauwe Duif
O heer IJvesstraat

◊ Grote Kerkstraat Zz

>> begin

Rochebrunesteeg hoekhuis
Bontemanssteeg
2005 10 8 6
1878
1832
1843 132 131 130
Gerrit van Belcum, de stichter van het Christoforusleen bepaalt in 1480 bij zijn testament dat men een huis moet kopen waar de prove priester in mag wonen
1578 dd-1; p. 187
v: Saapck Wijnia, wed. Ulbe van Aelua
k: Joannes Tyara, adv. HvF
Saklemahuijs, met plaats, hof c.a. K. en G. Kerkstraat
1595 ee-3; 40
v: Dr. Joannes Tijara, adv. HvF
k: Michel Hueter, alias Bock / Marijtien van Asche
Saackemahuijs, plaats en hof & kamer bij koepoort Bagijnestraat
G. en K. Kerkstraat
totaal 1750 ggls
1595 ee-3; 70
v: Michel Hueter, alias Bock / Marijtien van Asche
k: Wtze Riemersz, metselaar / Naanck Gerbrantsdr
Zaackemahuijs, huijsinghe ende stins, plaats en hof
hoek G. en K. Kerkstraat
1005 ggls
1613 Z Cornelis Geerts, bakker
ee-7; 96v
v: Wuijtze Riemers, stads mr. metselaar
k: Willem Jarichsz / Tiaerdke Allertsdr
huis en ledige plaats strekkend tot steeg van Otto Swalue
hoek G. en K. Kerkstraat
1615 O Franckenasteeg O mr. Joannes Franckena Z Willem Jarichs
ff-5; 63v
v: Wtze Riemers, stads metselaar/ Griet Gerrijtsdr
k: Henrick Geerts / Jel Stevensdr
W verkoper
1620 O Henrick ff-6; 68
v: Wtze Riemers, metselaar/ Griet Gerrijtsdr
k: Abraham Jansz, metselaarsknecht / Riemme Arisdr
W hoekhuis van Willem Jarichs
1638 Z Egbert Gerrits, kuiper (GC 1631/211) ee-14; 33
v: Jarich Willems
k: Matthijs Harings, burgerhopman / Lisbettie Lenartsdr
b: Willem Takes, bakker
hoek G. en K. Kerkstraat
1638 O steeg ff-9; 164
v: Geertie Hendrix / Hebele Wibrants, mr. kistemaker
k: Wiger Wigers, kaechvoerder / Trijn Janssdr
W Pieter Dirx, ijzerkramer
1639 O steeg Z Willem Jarichs
ff-9 (3687); 246
v: Wijger Wigerszn / Trintie Jacobsdr
k: Harmen Bartels, mr. snijder / Trijntie Erasmi
westgevel is mandelig met dubbele schoorsteen
W Pieter Dirx, ijzerkramer
1643 O zekere steeg Z strekkend tot de vaart
DVHvF 1637-1643; 287
v: tvv Jacob Canter als beneficiant van het St. Christoforiusleen
k: Sijmon Pieters
b: Gerrijt Martens, snijder
verkocht wegens bouwvalligheid
W niet ingevuld
1646 n.a. Z Jurrien Woelers
ee-17; 165
v: Claaske Pieters, wed. Jan Wessels
k: Johannes Samuels, mr. doppieswever / Pierke Pietersdr
N Grote Kerkstraat
Z Egbert Gerrijts, kuiper
1659 n.a. Z Jurrien Woelers
ee-21; 20
v: Joannes Samuels, doppieswever / Elske Harmensdr
k: Claes Hansen & Sijbrich Tierdtts, mr. wever
N Grote Kerkstraat
1664 O Bontemanssteeg ee-22; 260
v: Sijmon Pijters / Aefke Tiebbes
k: Dr. Richard Bolten / Winanda van der Sande
huis c.a. "strekkende achter tot aan de Vaerdt" andere belender "de Bock" eigenaar Jan Alberts, brouwer
W Harmen Bartels
1690 ff-18; 114v
v: Huijbert Sijbrens, mr. schoenmaker als erfgenaam van Geijscke Harmens
k: Geert Joosten, mr. grofsmid
1/5 deel van 2 kamers, "de ene voor aan de straat naast IJfcke, glasmaker een ander in de steeg een huis daarnaast staande
1696 Z Coenraed Godfried, mr schoenmaker
ee-29; 117
v: Gatske? Silvius / dr. Hiddius Fopma
k: Jan Hansen, bakker
b: Andries, schooldienaar
N Grote Kerkstraat
1710 aa-13; 111v
Z Hans Jurjen hellebardier
v: Jancke Hijlckes, wed. Jan Hansen
k: Harmen Jansen, mr. bakker
b: Claes Bartholomeus, mr. bakker
huis en bakkerij
N Grote Kerkstraat
1714 O Bontemanssteeg ee-32; 217
v: Wijbrandus de Geest, kunstschilder & Wijbranda Maria de Geest c.u.als erfg. van grootouders Dr. Richardt van Bolten / Wijnanda van de Sande en tante Johanna Bolten
k: Sjoek van Humalda
b: verkopers
W Geert Joosten, mr. smid
NOe
1716
pag. 26 overste Humalda pag. 27 Geert Joosten
b: Huijbert Sijbrens
NOe
1730
161 Overste Humalda 162 Geert Joosten
b: Gerrijt Bartels
1738 O Bontemanssteeg ee-37; 141
v: Horatius Hiddema van Knijff / Helena Cunira van Amama & Petronella Agata van Amama [erfgenamen van Humalda]
k: Douwe van Sirtema van Grovestins
strekkend tot aan het huis van Titia Jusum, gemeenschappelijk hek met de Ruiterwacht
verwezen wordt naar een akte dd 28-02-1715 met GS
W erfg. Geert
1752 O Douwe van Sirtema van Grovestins ff-32; 148v
v: iov Douwe van Sirtema van Grovestins
k: Arjen Piersonius
de grond en materialen van een oude kamer
erfdienstbaarheden tav Datz in Kleine Kerkstraat
W Arjen Piersonius
1754 O gen. Grovestins gg-134; 77v
v: Arjen Piersonius / Elske Dalemans
k: Catharina Slingermans, wed. Pieter Gerbens
2 woningen 625 ggls
W Gerardus ter Horst
NOe
1755
Bontemansteeg
155 t/m 160b
161 gen. Grovestins 162 Dirk Revius n.u.
1761 O Bontemanssteeg Z Pluim, deurwaarder
ee-43; 85
v: iov Douwe Sirtema van Grovestins
k: Johannes Noordbeek
b: wed. Noordbeek
de tuin behoort deels aan de provincie vlgs akte dd 28-02-1715 1946 ggls.
W Dirk Revius
NOe
1765
161 Heer Noordbeek 162 Dirk Revius n.u.
1801 N? Slothouwer, rector ff-44; 49v
v: Catharina van der Zijl
k: Gerrit Fortuin
O en Z? Dirk Kuipers
1801 N? Gerrit Fortuin O? Jongbloed, schoenmaker Z Brugmans
ee-58; 87v
v: Catharina van der Zijl
k: Dirk Kuipers / El. Everts
b: J. Frank, 's lands chercher
1804 N? Gerrit Fortuin O? Jongbloed, schoenmaker Z Brugmans
ee-59; 154
v: Dirk Kuijpers, metselaarsgezel / Elisabeth Everts
k: J. Frank, 's lands chercher
KhFLB 1808 Bontemanssteeg 132 Slothouwer 131 G. Fontein 130 Jan Frank

◊ h Nieuwestad Zz 138 - 168X

>> begin

de Wereld
het grote heren Koffiehuis
de Os
het Anker
het Fortuin
de rode Haan
het groene Hart
de Hoed de blauwe Klok de schone gevel
de Ooievaar
de Wijnroemer
Julius Caesar
Heidelberger Wijnvat
de vergulde Ton
het (oude) vergulde Hoofd
de Doos
het Poortje
de Fraterniteit
het zwarte Zadel het zwarte Kruis steeg de grauwe Hengst St. Anne
de blauwe Engel
het vergulde Hoofd / de nieuwe Wijnberg
Eikel en lam onder de Boom
het hoge Huis
2006 168 166 164 162 160 158 156 154 152 150 150 142 140 138 138
wb
1878
168 de Os 166 164 162 160 vroeger "de Hoed" vermaningsteeg 158 156 154 152 het gouden hoofd 150 oude vermaningsteeg 142 138.2? 138.1? oude lombardsteeg
wb
1843
D 130 de Os D 131 D 132 D 133 D 134 vroeger "de Hoed" D 135 de Vermaningssteeg D 137 D 138 D 139 D 142 het gouden Hoofd D 144 D 145 D 149 vroeger het zwart Kruis D 150 D 151 de grauwe Hengst D 152 Eikel en lam onder de boom 153 het Hooghuis
kad. 1832 B 967 B 966 B 965 B 964 B 963 B 962 B 959 B 958 B 957 B 956 B 956.1 B 955 B 951 B 950 B 949
1557 PC nr.196 1557 koopakte door Uuldrick Diedericx, wijnhandelaar
1567 y-13; 77 Ente Havicx / Haucx is in het bezit van het Anker
Zie rentmr. rek
1571 Douwe Tolsum Z PC 446 26/2/1571
v: Joost Idsz Blauwkerck (Jarich Wopckesz, curator over en Jan Tijebbez oom van JIB)
k: Melchior Chaerlsz, surgijn / Bauck Rompckedr
hoek Nieuwestad / Wirdumerdijk
W het anker
1573 O het anker Pb 1573; 48 TR II v: Aucke Auckesz / Anna Thomasdr
k: Wpcke Douwesz
Zie rentmr. rek
W Sijbrant Pietersz
Zie rentmr. rek
1574 O mr. Melchior Chaerls Pb 1574 TR II 169
v: erfg. van Ente Havix
k: Pieter Theus / Belij Jacobsdr
het anker
W Wpcke Douwes
1577 PB 1577 f 146
v: voogden over weeskinderen van P. van Kamminga
k: Jarich Wopckes
grondpachten Nieuwestad Zz tegenover de Waag
het hoekhuis
1 gg
PB 1577 f 146
v: voogden over weeskinderen van P. van Kamminga
k: Jarich Wopckes
grondpachten Nieuwestad Zz tegenover de Waag
het ancker
1 1/2 gg
PB 1577 f 146
v: voogden over weeskinderen van P. van Kamminga
k: Jarich Wopckes
grondpachten Nieuwestad Zz tegenover de Waag
de grond van Wpcke Douwes huis
1 1/2 gg
PB 1577 f 146
v: voogden over weeskinderen van P. van Kamminga
k: Jarich Wopckes
grondpachten Nieuwestad Zz tegenover de Waag
de grond van Alle Alles huis
1 1/2 gg
PB 1577 f 146
v: voogden over weeskinderen van P. van Kamminga
k: Jarich Wopckes
grondpachten Nieuwestad Zz tegenover de Waag
de grond van Jelle goltsmits huis huis
1 1/2 gg
PB 1577 f 146
v: voogden over weeskinderen van P. van Kamminga
k: Jarich Wopckes
grondpachten Nieuwestad Zz tegenover de Waag
de grond van Dr. Joh. Tiara huis
2 gg
PB 1577 f 146
v: voogden over weeskinderen van P. van Kamminga
k: Jarich Wopckes
grondpachten Nieuwestad Zz tegenover de Waag
de grond van de schone gevel
2 gg
PB 1577 f 146
v: voogden over weeskinderen van P. van Kamminga
k: Jarich Wopckes
grondpachten Nieuwestad Zz tegenover de Waag
de grond van kopers eigen huis
1 1/2 gg
zie Word Nieuwestad Zz Zie Word Nieuwestad ZZ
1578 O erfg. v. Meinert (Martens) Druist dd-1; p. 168
v: Ebel Warnersdr / wed Claes Atthijes (metselaar)
k: Aleff Willems, kuiper / Geert Jacobs 1/2 en Teacke Willems / Lijsbeth Jacobs 1/2
S. Anne
W 't Heeghuus
1578 O Pieter Theusz Pb 1578; 181 TR II 370
v: Wpcke Douwesz en ee
k: Sappe Feddez / Lisck Martensdr
W Alle Alles c.s.
1578 O Ds Joh. Tiara Pb 1578; 184
v: Gerrijt Teetlum
k: Pieter Teetlum / J. Joost Aijta
1/2 huis
W Jarich Wopckes
1578 Pb 1578
v: Joost Petersdr (zuster van koper)
k: Peter Teetlum
vier kamers achter
de schone Gevel
1579 O Pieter Theusz wijlen Dirck Cocks, achterplaats Z Pb 1579 TR II 505
v: Sappe Feddez / Lisck Martensdr
k: mr. Melchior Charles / Bauck Rompckedr
W achter
Dr. Johannes Tijeera steeg en woning
voor
Alle Alles
1582 O Wirdumerdijk GC 1582; 27
v: Allert Feckes / Amel Wijbrants
k: Tijerck Peters / Rixt Tiercx
strekk. tot huis waar Jancke Mellis woont
O Peter Theus
1582 O Peter Teetlum met de schone gevel GC 1582; 30
v: Afke Jarichsdr (dochter van Jarich Wopckes?) / Hermen Herckes
k: Claes Henrixz / Jantien Jarichsdr (zuster van v.)
1/4 deel huis
W erfgenamen van Jacob, zadelmaker
1583 Y 28; 177 1583 invent. Geert Willems, hoedenmaker / Jantien Heeredr dd 1626 in invent. kb. d.d. 28-8-1583 van pand op Nieuwestad bz naast Alle Alles
1589 O Straat naar St. Jacobspoort gg-1; 10v
Rixt Tierxdr, wed. Tierck Petersz / Jan Assies geven 1/2 huis op de hoek van de Nieuwestad in onderpand
1589 O wijlen H. Jarichs Procl.boek 1589 (3563); p. 257
v: Gerco Wijbes, Adie Lamberts, Jurgien en Jan Henricxs c.s. q.q.
k: Fettie Sijmens / Griet Lubbertsdr
W de blauwe Engel
1592 O de schone gevel GC 1592; 187
v: Riort Bottesz / Rieme Jarichsdr
k: Herman Peters / Anna Jansdr
1/4 huis
koper = bewoner
W Sasker, kuiper
1593 steeg Db 1593; 433 TR II 1777
v: Claes Tijara
k: Stoffel Joestesz, zadelmaker / Jantijen Stoffelsdr
W de schone gevel
1595 O Fetze Simons Rippert Alberts Z GC 1595; 46v
v: Tijs Jacobs / Anna Wernersdr
gekocht van Tijerck Pieters / Rixt Tjerxdr
k: Jacob Nannes / Doed Epedr
W het hoge huis
1596 O den olden blauwen Engel
van Jacob Nannes
Db 1596; 46v
v: erven Uldrich
k: Allert Feckesz, brouwer
hoog blauw leien huis
W steeg naar bolwerk
1598 O wijlen Jarich Wopckes (vader van Rieme Jarichs zie GC 1584: 20v) Z Dr. Doeke Eminga's dwarshuis
GC 1598; 152
v: Sasker Jacobs, kuiper / IJd Scheltesdr
k: Foecke Broers / Rijeme Alledr
W Dr. Doeke Eminga's dwarshuis
1601 DvHvF 1601 in inv. (zie onder) koopbrief d.d. 3-3-1601 door Sasker Claesz
deze woonde in 1600 nog bij de Vismarkt y-11; 268v
naast
de schone gevel
1604 O Fetze Sijmons Rippert Alberts Z GC 1604; 180
v: Doed Epedr, wed. Jacob Nannes
k: Allert Feckes, brouwer / Anna Emonts
W het hoge huis
van kopers
1605 Aeb Z 6; 288 1605 Jan Blocq
de rode Haan
SG 1606 WKE 76 E.B. Jan Blocq 3 WKE 80 E.B. Sasker Claesz 5
1607 ee-5; 48v
v: Harmen Harckes, gedeputeerde staat en burgemeester
k: Wolf Hans, zadelmaker / Aelcke Gerrijtsdr
b: Tierck Dircx
W steeg
ee-7; 39 Fetze Sijmons ten oosten!
1613 O Fetze Sijmons
(zie TR III 1692
ee-7; 40
v: Anna van Os, wed. Allart Feckes
k: Hotze Wijbrants Doijema
huis, loods en plaats
W het Hoochhuijs
1617 Ib 22/ 1617; 47 invent Sasker Claesz
de blauwe klok
1619 Db 1619; 169
v: tvv erfg. v. Sasker Claasz
k: Intze Broers /Claascke Saskersdr
naast
de schone gevel
1622 O steeg GC 1622 ; 79
v: erfg. van Sasker Claesz
k: Intze Broers / Claascke Saskersdr
deel van huis (kopers bezitten de rest) de blauwe klok
w
huis gebruikt door Waatze Gepckis
1622 Geert, hoedenmaker O steeg GC 1622 f 103 v
v: t.v.v. Intze Broers, Bolsward
k: Syw Claesedr. wed. Rieurdt Gales, hoedenmaker
voorheen in het bezit van Sasker Claas
W de schone gevel, "ontrent de butterwaag"
1623 O Wolf Hans, zadelmaker Cert.boek 2; 36
v: Rixst Henrix, wed. Gerrijt Henrix
k: Jacob Claeszn / Sijntien Joritsdr
b: Jacob Jacobs & Jan Egberts, koekenbakker
Ns Bs omtrent de Butterwage
W Fetze Simons
Y 28; 177 invent. Geert Willems, hoedenmaker / Jantien Heeredr
in invent. kb.d.d, 28-8-1583 van pand op Nieuwestad bz naast Alle Alles
1631 Jan Block GC 1631 f 178
v: Gerrit Geerts e.a.
k: Orck Meijles / Dieucke Jacobsdr
de vergulden hoedt
Tiarasteigh
1632 O Wirdumerdijk ee-12; 136
v: Rixtie Dircksdr / Gijsbert Lourens, koperslager
k: Douwe Douwes, hoedmaker / Antie Willemsdr & Rienck Jans / Grijttie Outgers
W Dr. Hoptilla, schepen
1635 Orck Meijles steeg GC 1635 f 94
v: Gale Ruijrtsz, hoedenmaker
k: Feddrick Pieters, saijetbreider / Marijtien Carstedr
1/3 huis
v: geërfd van moeder; rest behoort wijlen Sasker Claesz
de schone gevel
1636 O Sioerdt Sipcks ee-13; 178v
v: erfg. Foecke Broers
k: Assuerus van Viersen
de vergulde Ton
strekkend tot huis van Duco Eminga
W Gijsbert Gijsberts
1638 O erfg. v. Tonis Pieters GC 1638; 132
v: erven Blocq
k: Jan van Hijcken / Maertie Diorredr
W Orck Meilis, kuiper
1640 O Van Viersen ee-14; 215v
v: Glinstra's als erfg. van wilen Oets Impkes
k: Antie Johannes, wed. Sijbren Gisberts Hochel
b: k
w
steeg en Jaarsma
1644 O Sijbe Mellema GC 1644; 109
v: Meile Clasen, koopman
k: Joannes Jans / Ankie Jorisdr
gekocht van Botje Wijbrens Doijens
W het hoge huijs
Dr. Feijckens
1644 N juffren. van Aijta ee-16; 195v
v: Maicke van Orns / Dr. Ulricus van Ulenburch
k: Jan van Hijcken / Martien Diorres
h-9; 266 de Wijnromer
Z Assuerus van Vijerssen, rentmr.
1645 n.a. GC 1645; 28v
v: Assuerus van Viersen
k: Rinnert Gijsberts van der Hooff / Dieuke Jetsesdr
b: Frits Bouwens
recht t.o de Waag
n.a.
1647 O Wirdumerdijk ee-17; 191v
v: erfg. Douwe Douwes, rentmr Lwd en Antie Willems
k: Rienck Janssen / Antie Otte dr
3/4 huis
W Dr. Joannes Scheltinga, adv. HvF
1647 Pijter Heijmans GC 1647 f 199
v: Orck Meijles en erfg. v. Dieucke Jacobsdr
k: Feddrick Pieters / Martien Carstesdr
de vergulden hoedt
steeg voorheen van Tijara
1647 de oijevaer GC 1647 f 183
v: Jan Albertsz, brouwer / Aeltie Jansdr
k: Dr. Jacob van Campen adv. HvF (2/3) en Heercke Reijners, mr. timmerman / Antie Evertsdr (1/3)
het vergulde hoeft
1657 de steeg GC 1657 f 155
v: Claes Ruirdts, hoedenmaker
k: Jan Jans, mr. bakker / Willeke Harmens
1/2 huis, rest behoorde Feddrick Pijtters
bew. verk.
de Oijevaer
1658 O Pieter Heijmans, apotheker GC 1658; 183v
v: Claescke Claeses wed. Luijtien Warners, holtvercoopster
k: Thijs Jacobs, mr. hoedenmaker / Clascke Harmens
de vergulden hoed
W Feddrick Pieters, breider
1660 n.a. Db 1660; 282
v: Neeltie Joannesdr / Gerrit Jans
k: Hessel Selis (vgl nr 154 Pb 1669; 140 !)
1/2 huis, voorheen bew. door eig. Joannes Jans nu door Andries Conter, wijnhandelaar
't vergulden Hoofd
naast
het Hooghuis
1664 O erfg. v. juffvr. Jaersma GC 1664; 25
v: Griettie Andriesdr / Feddrick Hylckes Dwarsbalck, bode der stad Lwd
k: Gerrijt Willems
1/8 deel het swarte Zadel
W Wouter Hendricx, brouwer
1665 O bew. Feicke Hotses en Fokke Allis GC 1665; 92
v: erfg. van Frouck van Popma
k: Sijbrant van Walta
de Doos N
W Hendrik Willems c.s
1666 O ingang naar achterhuis van verkoper GC 1666; 185
v: Petreus? Mellema proc. post.
k: Hans Metz, mr. chirurgijn / Maria Hoijtes
bew. Aucke Jans, zadelmaker
W het vergulden hooft
bew. Abraham Revers ?
1667 Hb 1667 f 151 Van Aita verhuurt het huis waar
de Oijevaer uithangt
1669 Mellema Z GC 1669; 181
v: Hans Metz, mr. chirurgijn / Marijcke Hooijtes
k: Aucke Janssen, zadelmaker / Susanna
Pb 1669; 140 niaarnemer Maijcke Sickes wed. Hessel Selis
W het vergulden hooft
off Hessel Selis erven?
1669 het gulden Hooft verkopers Z GC 1669; 187
v: Sijbrant van Walta
k: Jacob Pieters, hoedenmaker
bew. Douwe Douwes, herbergier
de vergulde Doos
W steeg
1675 W Hendrick Willems c.s. GC 1675; 199
v: erfg. van majoor Jr. Sijbrandt van Walta
k: Lambert Burbon / Nancke Jansdr, wijnkopers
steeg voor aan de straat met een poort, uitgang in Mennonietesteeg en uitgang aan Ruiterskwartier
De Doos N
1675 W steeg? Lambert Bourboom Z GC 1675; 251
v: Jacob Pieters / Jouckjen Jusum
k: Douwe Douwes
bew: kopers
de vergulde doos
O Heijman Gysbarts
1680 O steeg naar vermaning GC 1680; 195v
v: Auckien Wolters echtgenote v. Jan Eeverts en Lijntie Sibbles Rheen wed. Ewe Douwes (beiden te Harlingen)
k: Tierck Hendrix Banga, koopman / Attie Jansdr
bew. Inne Intes
het zwarte kruis
W wed. van Hessel Hessels
Tiaerdt, stalman
1680 O erfg. v. Pijtter Heijman ee-26; 196v
v: crediteuren van Jacob Woestijn
k: Wijmer Stoffels van Gelder / Geiscke Roeloffs
deels mandelig met w. Wijbrandus Itsma
W wed. Jan Jansen, bakker en Dirck geld[d]raeger
1682 Ib 1682 f 193 Invent. Hiskia van Ayta
eigendomsbewijs van de Oijevaar en twee kamers daarachter
bew. Hubert van den Berg
1682 HB 1682; 4 verhuur door Suffridus Eelcama (2/3) en Hendricus van der Schild (1/3) aan Ruijrd Siccama, apotheker
Julius Caesar
1683 O de Wereld en
het rode Hart van Abraham Horreus
Z erven IJtsma
ee-27; 99v
v: Fredericus van Alema / Catharina van Mellinga
k: Pijter Dorsman, mr. goudsmid / Antie Pieters
b: juffr. Fokell Matheus Phaesma, wed. Joh. Scheltinga
strekt van de straat deels tot pand van w. burg. IJtsma en deels tot de Wdijk, mande muren met Pijter Heijmans, het rode Hart en IJtsma
W Pijter Ullecamp, zadelmaker
1686 de Oijevaer Pb1686 p. 278 niaarkoop 1/3 deel
v: Agnieta Harckes (Heerckesdr?)
k: Suffridus Eelcama, adv. HvF / Columba Anna van Campen (zijn eigenaar van 2/3)
zie ook ee-27; 222v
het Heidelberger Wijnvat
het vergulden hoofft
1688 O de Doos GC 1688; 29
v: diversen w.o. Hoogslach
k: Hendrick Rinties, als cur. over Rintie Hessels
bew. Hans, mr. zadelmaker
het zwarte Zadel
W de steeg naast W het zwarte kruis
1688 W ? Hendrick Rinties in qlt. O Vermaningsteeg GC 1688; 48
v: Tierck Hendricks Banga
k: Joannes van Bergum, schepen van Haarlem
bew. IJme IJntes c.u. het zwarte kruis
O ? Vermaningsteeg ?
1691 Willemke Jans de mande steeg
wed. v. mr Jan Douwes ten Z GC 1691 f 168 v
v: div. Catzius erfg. van Hiskia van Aytta
k: Francoys van der Velde / Maria van Nijs
de oijevaer
Suffridus Eelckoma n.ux.
1694 O Hendrick Rinties Z Hendrick Rinties
GC 1694; 299
v: IJme IJnties, koopman
k: Hendrick Busing
bew. IJme IJnties
't swart Kruijs
geniaard door IJnte IJmes (Pb 1694; 196)
1698 O Atsma
Dortsman
Pijter Hulstcamp, zadelmaker
(blijkens y-78; 286 woonde Pijtter Hulscamp, zadelmaker in 1720 op de Wirdumerdijk)
ee-29; 209
v: Klaas Pluim / Catharina Heimansdr ook als cur. over Jan Goeck; IJtie Goeck
k: Jan Clasen Kalck / Aeltie Elias de Rijkert, kooplieden
b: Albertus Coenradi, apotheker
het groene Hart
W Reinier van Gelder
1698 het oud vergulden hooft GC 1698; 222v
v: tvv Nancke Jans wed. Lammert Bourboom
k: Wopcke Sickes Veldema / Grijtie Sipckis
nieuw huis
N de Doos
W Rintie Hessels
het swart zadel
W steeg en poort
waarin ook de Doos een uitgang heeft
1700 de steeg de Oijevaer ten Z GC 1700 f 159
v: erfg. van Jan Jansen Albarda, mr. bakker
k: Jacob Cornelis IJssel
1/2 huis, rest behoort Sare Feddricx ee. van Dirck Stephens
de oijevaer
1703 O de straat Z Wijbe Bauckes
ee-31; 48
v: Otto Cramers
k: Rienck Jansen, coffijmaker / Geertruid Arcerius
1/2 het Koffiehuis
N de straat
W Pijtter Dorstman
1704 O het swart Kruijsen de doopsgezinde vermaning GC 1704; 75
v: Rintie Hessels Tambuser
k: Marijke Jans / Jan Mattijssen
huis en steeg
N verkopers
W verkopers
1704 GC 1704; 78
v: Rintie Hessels Tambuser
k: Hans Michels Bloemroodt, mr. zadelmaker / Aaffke Lolckama
het zwarte zadel
W steeg het zwarte kruis
1709 O de Dijck Z wed. Age Piersma
GC 1709; 12
v: Susanne Cramers / Abbema
k: Pierius Lyclama 1/2 huis
het Koffiehuis
W erven Dortsman
1709 de Oijevaer GC 1709 f 14
v: Eelcoma's
k: Frans van Baccum, mr. bakker en koopman / Agnis van der Bergh
bew: koper
Julius Caesar
het vergulden hooft
1709 O de Dijck GC 1709; 36
v: div. Hemminga's
k: Rienk Jansen Jelgerhuis / Geertruit Jansenius
het Koffiehuis
W n.a.
1720 O Douwe GC 1720; 214
v: Apolonia Caesarius, wed. Horatius van Husum
k: Renaldus Boneval / Piterneltie Christoffels
de Doos
W steeg
1724 O de steeg en Jacob van IJssel c.s. Tiitse Toutenburg c.s. Z GC 1724; 5
v: erfg. v. Gijsbartus Catzius
k: Saepcke Claesedr wed. v. Wopke Claesen
bew: Sippe Gerrijts c.u. de Ojevaer
straat en markt ten N
W Frans van Backum
1727 Jacob van IJssel c.s. de seperij ten Z GC 1727 f 148
v: Klaas Wopkes
k: Pierre Garach / Maria Bronsson
Frans Bakkum
1735 erven van La Garach erv. v. Frieswijk en Ostwarda q.q. ten Z GC 1735f 147
v: Frans van Baccum
k: Casparus Kock, binnenvoogdv.h. Landschaps tucht- en werkhuis
bew. verk. en Dom. van Baccum
Julius Caesar
het vergulden Hoefft
en Frans van Heselt
1736 Jacobus van IJssel GC 1736 f 27
v: erven Garach
k: Jurrien Burgers
Casparus Cok
1738 O Jacobus van der Heide Z Atsma
GC 1738; 118
v: Wijtske van Gelder, wed. Aebinga
k:Jacobus Bouwmeester
niaarn. Johan Coenradi
de hoed
O van IJssel
1744 O de steeg erfg. v. Anna Catharina Cnossens Z GC 1744; 26
v: erfg. v. Jac. van IJssel (1/2) en Martijntie Innes van der Werff (1/2)
k: Ane Jouwersma, mr. glaasemaaker
bew. Hendrik Feenstra, mr. bakker c.u
de gemeene straat N .
W erfg. van Anna Catharina Cnossens
1745 O Ane Jouwersma Pijtter Raasveld Z GC 1745; 68
v: erfg. v. Anna Catharina Knossen, wed. Gijsbert de Rijk
k: Dominicus Graatsma / Marijke Wiarda
bew. Not. Theodorus van der Leij c.u. merkt of Waagsplein N
W Casparus Kock
1750 O Pier Tanianom. ux (=Jancke Tamboeser) Z Lyklama
GC 1750; 31
v: Bote Tamboeser
k: Hendrik van Theeken / Trijntie Renici
huis en herberg
't vergulden hooft of nu de nieuwe wijnberg
bew. R. Bergsma
W Lyklama
(de belending van L correspondeert met de percelering van 1832)
1753 O Pier Tanianom. ux (=Jancke Tamboeser) Z grietman Lyklama
GC 1753; 23
v: Hendrik van Theeken / Trijntie Renici
k: Gijsbartus Onstein / Berbera Schreveri
huis en herberg
't vergulden hooft of nu de nieuwe wijnberg
bew. R. Bergsma
W grietman Lyklama
(de belending van L correspondeert met de percelering van 1832)
1757 O wed. Cock ee-42; 76v
v: Herman Sipckes Heimans
k: Saapke Sipckes Heimans (z. van v.) / P. H. Petreus
oud vergulde Hoofd
W Wijbe Saagmans
1761 O Ds. Sakens ee-43; 66v
v: Sijbe de Vries
k: Pieter Boltjes, mr. zadelmaker
1/2 het zwarte Zadel
W steeg W het zwarte Kruis
1766 O het zwart Kruis en de Doopsgezinde vermaning GC 1766; 144
v: Bonnema-Toutenburg
k: H. Lodema
huis +steeg
W erven Tambuser
1766 LC 16-3-1766 bew. J. IJsenbeek
't Hooghuis
1769 O Winkler nom. ux. GC 1769; 157v
v: P.H. Petraeus / Saapke Sipckes
k: A. R. Bloembergen
het oud vergulden hoofd
W wed. van Wijbe Saagmans
1773 O erven van Frieswijk Z Mennoniete gemeente
GC 1773; 90
v: Ds. Henricus Saakens / Christina Berbera Cramers
k: Pijter Cramer, koopman / Wijmke Bouwens
het Poortje
bewoner: koper
N erven van Wijbe Saagmans
W het zwarte Zadel W Steeg, met poort en stoep
1774 O wed. Onstein
H. Lodema
GC 1774; 23
v: erfg. van Livius Suffridus Lycklama k: Jan IJsenbeek / Trijntje van der Leij
het Hooghuis
W Hooghuistersteeg
H. van der Vecht à Edema
1776 O Pieter Kramer steeg Z afzonderlijk verkocht achterhuis
GC 1776; 26v
v: Aaltje Nauta, wed. Jacob Riemersma, mr. zadelmaker
kk: Otto en andere Acronius
bew. Job Swalue mr. zadelmaker
't swart Zadel
N de straat
W? Vermaningsteeg
WKE 1780 155 D. Graatsma 156 Raads. Vegelin 157 A. Bloembergen 158 Wijbe Saagmans 160 Otto Acronius c.s. 166 wed. G. Onstein
1780 O Dominicus Graatsma
zie GC 1764;34en 1745; 68
Jacobs Z GC 1780; 74
v: Casparina Kock
k: Ass. Vegelin van Claerbergen
straat N zie GC 1793; 82
W A. R. Bloembergen
1784 O A.R. Bloembergen Z Pijtter Kramer
GC 1784; 107
v: Attie Saagmans
k: Tjeerd Bredee, mr. brouwer
de Doos
W Steeg
1786 ee-53; 84
v: Pijtter Cramer
k: directie Fraterniteit
het Poortje
1786 O Bloembergen Z kopers
GC 1786; 87
v: Tjeerd Bredee, mr. brouwer
k: directie Fraterniteit
de Doos
W vrije steeg
WKE 1789 155 H. Eringa 156 Raads. Vegelin 157 A. Bloembergen 158/159 Provincie 160 Otto Acronius c.s. 166 wed. G. Onstein 167 Jan IJsenbeek
1791 O en Z ? H. Lodema
(mogelijk bewoonde Lodema B 953 of 954)
GC 1791; 163
v: Berbera Onstein-Schrenerij
k: Abraham Ruurdt
bew. Auke van der Meulen
't vergulden Hoofd
W IJsenbeek
(GC 1784; 132v; verkoop van een pand in de Hooghuistersteeg ws. B 1004, noemt IJsenbeek eigenaar van een pand ten O en N daarvan, dit correspondeert met de percelering in 1832)
1793 O de Vermaningssteeg GC 1793; 96v
v: Bo tius de Rijk erfg. van Alegonda Agnes Mathaei
k: Jacobus Tjallingi / Philipina Sterkenburg
het zwart Kruis
W H. Lodema
1799 O Ruitinga Z Collot d'Escury
GC 1799; 185
v: E, N, R, en J. van der Heide
k: Jacobus Radersma, mr. bakker / Janke Bos
b: wed. v. Jelle van der Heide
W erfg. v. apoth. Conradi
1800 O A.R. Bloembergen GC 1800; 205
v: Dep. bestuur v.d. Eems
k: Arend Johan van Glinstra
de Fraterniteit
W erfg. van Otto Acronius
1802 O Tjallingi ee-58; 122
v: cur. Harm Lodema (heeft dit pand gekocht van Bonnema-Toutenburg)
k: Reinier van Harderwijk, soc. houder / Janneke Pluim
W Bakker
1802 O Tjallingi ee-58; 174
v: Reinier van Harderwijk, soc. houder
k: Rinse Soveele
de grauwe Hingst
W Bakker
1802 O de Vermaningssteeg GC 1802; 114
v: Jacobus Tjalling / Philipina Spannenburg
k: Hendrik van den Berg / Geertje Romkes
bew. verkoper
het zwart Kruis
W Rinse Soveele c.s.
WKE 1804 155 H. Eringa 156 G. Buma 157 R. Bloembergen 158/159 (+ 160 1/2 en 162) A. J. van Glinstra 160 erfg. Otto Acronius 163 Tjalingii 165 Rinse Soveele 166 Corn. Bakker 167 Jan IJsenbeek
1804 O koopman Eeninge Z Mennoniete gemeente
GC 1804; 101
v: Doetje Hebbes / Otto Lubbes te Harlingen
k: Lolke Jansma e.a.
bew. Coffischenker Baarda
N de straat
W steeg
1805 O Wirdumerdijk Z Mennoniete gem. ee-60; 30v
v: Wessel den Os, erfg. v. w ee Dieuwke Algra
k: Frans Fransen de Vries
voorheen het grote heren Koffiehuis
N de Markt
W koopman Leeman
1807 O H. Eringa (gehuwd met Cath. Graatsma) Mennoniete gemeente Z G. Zwart
GC 1807; 96
v: Gerlacus Buma / Botje Dorhout
k: Joh. Jac. Meinsma
D 136 Nde straat
W A. R. Bloembergen
A. J. van Glinstra
O Glinstra Z Glinstra
ee-61 GC 1807; 100v
v: Eeke Jorrits, wed. Dirk Hiddes de Boer te Bolsward
k: Arij Feij / Klaaske Jacobs
het zwarte zadel
N de straat
W Vermaningsteeg
1808 GC 1808; 145
v: Lolke Gerrits Jansma e.a.
k: Albertus van Gruisen
bew. J.S. Baarda Coffyschenker
RQ 1808 R.Q. Jacobus Radersma
O Glinstra Z Glinstra
ee-56 GC 1811/56
v: Arjen Feij / Klaaske Jacobs
k: Hendrik Sijbrens Broers / Aaltje Zelle
D 144 N de straat
W Vermaningsteeg
KAD 1832 kad. 1830 Albertus van Gruisen jr. kad 1832 J.J. Meinsma kad 1832 Auke Bloembergen

◊ Heerestraat Oz

>> begin

1695 N Holwerda/Bechius O kopers
ee-29; 58v
v: Johannes Holwerda / Titia Bechius & Machteld Averkamp ? Jacobus Duijsma?
k: Charles de Lannoy, majoor / Anna Lucia van Boelens
het Poortje
W straat
Z Martinus Vitringa
1700 N Charles de Lannoy O Martinus van Scheltinga
ee-30; 100v
v: Martinus Vitringa / Trijntie Lammers Bijecorff
k: Harmannus Tiensma, deurwaarder HvF / Geertruit Pietersdr
Z Martinus van Scheltinga

◊ Heerestraat Wz wellichtX

>> begin

1613 Z tuin van kinderen van k ee-7; 26v
v: Thijs Jans, korfmaker / Lijsbet Foppes
k: Lijsbet Pieters, wed. Jasper Pouwels
huis in de nieuwe straaat "eertijds op de mist genaamd" kp 300 gg
N Willem van Vierssen, muntmeester

◊ Herenwaltje Oz noordX

>> begin

hoekpand Auckamastraatje 20 18 Maria Annastraatje
C 465 C 466 C 466 C 467 C 468 C 469 C 470
1806 G 56 G 57 G 58
1620 naast huis door Taco Sapis van v gekocht gg-16; 89v
v: Hijlck Riemersma
k: Sijbren Jochumsz, schipper / Theues Sickesdr.
nieuw huis
1620 Op het zuid naast nieuw huis
door Sijbren Jochums van v gekocht
ee-9; 239
v: Hijlck Riemersma
k: Claes Roeloff, mr. snijder
1620 naast huis door Claes Roeloffs van v gekocht gg-16; 92v
v: Hijlck Riemersma
k: Claas Alberts, koopmansbode op Amsterdam, / Meints Laurensdr.
P 750 gg koopbrief 07-05-1619
"de Jacob Roeperstraat op 't suijd"
1622 N Sijbren Jochums ee-10; 92v
v: Claes Roelofssz, mr. snijder / Trijncke Gerrijtsdr
k: Lambert Lamberts, collectioneur van de impositien/ Aertie Tiepckedr
strekkend tot hof van erfg. van Anna Cnoops
Z wed. Claas Alberts
1658 N Alle Aedes? Rommerda DVHvF 15; 181v
v: tbv erfg. Lambert Lambertsz Camp & Coumans?gekocht van Claes Roelofs
k: Douwe Tiaerts
Z wed. schrijver Loudewel als bewoner
1658 DVHvF 15; 181v
v: tbv erfg. Lambert Lambertsz Camp & Coumans?gekocht van Claes Roelofs
k: Pieter Heijmans?
Z Lijcklama als bewoner
1663 N Douwe Tieerts ee-22; 199
v: Michiel Ammama, oud-schepen
k: Abraham Verpoorten / Catalijntje de Backer
Raadhuisburghwal
Z Grietie Hercules
1701 N Alonso Legentijl
[zie Hypotheekboek]
O wed. en erfg. Dr. Ports
ee-30; 227
v: Clara Olthoff, wed. Theodorus Hellinga, medicus ook tbv Anna Hellinga
k: Dr. Joannes Feio Winter, medicus / Elisabeth Rooda
het witte Lam
Z Dr. Beuckens n.u. Pietie Fenema
Camp
1739 mandelig met Eco Scheltinga
[zie Hypotheekboek]
OLolcama en Beuckens
ee-37; 169v
v: erfg. Anthonij Gercken
k: Marinus du Bois, mr. kleermaker / Anna van Raijen
het witte Lam
n.a.
1790 ff-41; 105v
v: 2/3 IJpeij en 1/3 G.G. Siderius
k: D. A. IJpeij
b: baron van Eberstein
het witte Lam
1780 N verkopers O het metselaarsgildehuis
ee-54; 1
v: erfg. IJpeij
k: Sikke Dirk Kuiper
Z Rinze Ruirds
1790 N erfg. v. G. van Hobbema O Dr. Gongrijp
ee-54; 82
v: A. IJpeij
k: Douwe Ruitinga, mr. zadelmaker / Eelkjen Leverland
b: baron van Eberstein
W de straat
Z Sikke Kuipers
1794 N Watze Ruitinga O het metselaarsgildehuis
ee-54; 163v
v: Sikke Dirks Kuiper / Antje Berger
k: Eedt Geerts Terpstra
Z erfg. van Klaas Koopmans
RQ 1808 G 56 Hobbema G 57 Ruitinga G 58 Terpstra

◊ Herenwaltje Oz zuid

>> begin

MARIA ANNASTRAATJE de Toelast steeg voormalig Raadhuis koning David
1887 12 10 8 4 6
1832 C 507 C 502 C 501 C 499 C 500
1806 68 69 79
1620 ee-9; 214
v: Stad Lwd
k: Claes Simonsz Hoeck
huidige Raadhuis
1648 N? oud-Raadhuis /Jan Sijdses c.s. ee-18; 44
v: Dr. Gerardus Nicolaides, Maijcke en Grietie Claesesdr., erfg. van Claes Roelofs, oud-burgerhopman / Trijntie Gerritsdr
k:Claes Jansen Winsemius / Aeltie Dirks
b: v
Z? Arnout van Reen
f-38; 435 Gerrardus Nicoaides zegt Maijcke Claeses de huur op van Koning David
1676 N Adam Hovius O Jan Wiljouw [GC 1700/109] ee-26; 7
v: Claas Colthoff / Aeltie Bonnema, gek. v. erfg. Abbe Jans en kinderen Otto Snijdger
k: Jacob Jacobs Tambuser
b: verkoper
het oude Raadhuis
W de straat
Z Claas Winsemius, bode
1680 N Sicke Siderius O de Toelast
ee-26; 213
v: Juicke Doedes Frisma, mr. glasmaker
k: Sjoucke Oenes, mr. metselaar / Marijcke IJsbrants
W de straat
Z steeg Z erfg. Klaas Kann

◊ Herenwaltje Wz

>> begin

1832 C 523 huis en erf C 522 branderij, huis en pakhuis gloppe en C 522 C 521 C 520 Gloppe
C 519 Gloppe
C 518 Weerd
C 517 C 516
WMe
1843
Over de Waag
G7 aan Nieuwestad
G8 gloppe en G 8 G 25 G 26 Gloppe
G 27 Gloppe
G 28 Weerd
tuin Heerenwaltje
huis Weerd 31
Weerd 32 met
achterhuis aan Heerenw.
1878 Nieuwestad 129 Heerenwaltje 1 Heerenwaltje 3 Heerenwaltje 5
1700 Z "gloppe" ee-30; 93
v: tvv Johannes Pieters
k: Wouter Jansen / Marijcke Melles
het Wijnkannetje
Pand op de Weerd met achterhuizinge en brouwerij / mouterij ten o. akte bevat beschrijving; brouwerij ligt aan het water en heeft een vrije uitgang over de brug
N erven Dr. Dominicus Feenstra
1731 Z Jan Calck W wed. v. Hans Reyns & Hendryk ee-35; 243v
v Claes Jouwersma, mr. metselaar / Geertie Sijmons
k: Sipcke Riencxs Zijlstra, koopman en distillateur
b: k
huis, stokerij en mouterij
O Heerenwaltje
2025 Cgls
N verkopers
1798 W Thomas Eisma
zie GC 1797/36 & 1808/63
W Thomas Eisma
ee-57; 125
v: erfg. van Rienk Zijlstra / Barbara Feiens & Lodewijk Feijens
k: Eugenius Josephus Schmidt, mr. distillateur / F..B. Henstra
de IJskelder
O water en aarden waltje
3100 Cgls
W Schmidt ee-57; 125
v: erfg. van Rienk Zijlstra / Barbara Feiens & Lodewijk Feijens
k: Eugenius Josephus Schmidt, mr. distillateur / F..B. Henstra
de IJskelder
O water en aarden waltje
2200 Cgs
N Hiemstra
1792 Z Gloppe C 521 ee-57; 61v
v: erf. Sjouke Noteboom / Jannetje Sweers distillateur
k: Mozes Elkan Levij
pand aan Weerd
NB zie 1747/125
N S. van Hiemstra
1802 Z De Hoop W Le Maire
ee-58; 148
v: erfg. Aug. Lycklama k: Joh. v.d. Veen
stal en koetshuis
O de Hoop
N Opgang of glop
1803 Z Elkan
W Voorstraat
ee-59; 65
v: C. Scheltinga v. Hiemstra
k: Evert Roorda / E. Wijborg
O Heerenwalletje
13500 Cgls.
N Wassenberg
K flb 1808 7 tm 9 E.J. Schmidt
9 = branderij en onder de huur van 8 begrepen
25 H.vd Veen
26 idem stal
27 idem pakhuis
G 32 Voorda
1809 n.a. ee-63; 109v
v: erfg. Arnoldus Wassenberg
b: w. A. Wassenberg
k: Hendrik Voorda, prof. rechten Franeker
n.a.
1851 LC 24-01-1851 te koop C 519, 520 en 521 (G25, 26 en 27),

◊ Hillemahuis

>> begin

1606? O e: Otto Otteszn
b: Maike Sickingha
GC 1606; 225
v: Dr. Gellius Hillama adv. HvF / Auck Oedsdr Hearsma
k: Jan Semszn., landmeter / Baerta van Soutelande
huis c.a. Oude Oosterstraat
W voorheen erfg. Frans Canter
nu: Wtze Riemers
1610 ee-6; 53v
v: Janthien Henricxdr. v.d. Pol, wed. Otte Ottes
k: Pijeter Janszn. Cluijter / Jancke Mockema
hoek Oude Oosterstraat tegenover het huis van de heren Hillema en naast het huis van Cornelis Faber

◊ hoek-Heer Ivostraatje

>> begin

Heer Ivostraatje [7] [9]
1643 W de straat Z straat
ee-16; 24v
v: Doetie van Roorda, wed. Ernst van Donia
k: Feije Tierx [Heidema]
1/2 huis
O huis bewoond door Dr. Rippertus Sixti
1643 aa-9; 105
v: Doetie van Roorda, wed. Ernst van Donia
k: Tziets van Roorda, wed. Douwe Bockes van Burmania
1/2 huis
O huis bewoond door Dr. Rippertus Sixti
1660 W erfg. van Feije Tierx Heidema ee-21; 116
v: Erfg Tijets van Roorda
k: Tarquinius Heijdema, adv. HvF
O Overste van Loo
1671 W wijlen overste Van Loo ee-25; 98v
v: Sophia Anna van Pipenpooij
k: Willem van Haren, grietman etc.
O huis bewoond door de wed. en kinderen van Hans Michels
1679 W secretaris Wijckel
[Hendrik van Wijckel 1649 - 1719 secr. GS]
ee-26; 160
v: Arent van Loo kapitein etc.
k: Wilhelm van Velsen, mede ontvanger generaal
"heerlijcke adelijcke huijsinge", geërfd van ouders
O Wilhelm van Haren
1742 W verkopers ee-38; 123v
v: Cornelia van Glinstra / Saakma van Wijckel en Eleonora van Glinstra
k: Maria Louise prinses etc.
O koper
1743 ee-38; 166
v: Avia Cornelia van Glinstra / Saakma van Wijckel en Eleonora van Glinstra
k: Joannes Revius
oud huis c.a.
O Hare Hoogheid

◊ Hoeksterkerkhof

>> begin

1768 gg-146; 103
v: Pijtter Brandsma
k: JohannesStober / Dirkjen van Gorkum
huis en tuin
de oude School
1768 N Dantema, koopman O erven Doeke Jouwersma
ee-45; 134v
v: Pijtter Brandsma
k: Johannes Stoover / Dirkie van Gorcum
b: v
huis en tuin
de oude School
W de straat
Z steeg

◊ Hofstraatje ZZ

>> begin

1832 CD 592 C 593 C 594 C 595 C 596 C 597
1699 W wed. Egbert Kanckelaer ff-21; 2v
v: Joannes Prigge
k: Joannes Hamerster, klerk griffie HvF / Sophia Acronius
1/6 deel van huis ofte twee kammers staende onder een dak
koper bezit al 4/6 Z de school
zie ook ff-21/166
O wed. van Doede Hansen
1719 W erven Hamerster, klerk ff-25; 19
v: Auckje Doedes / Aucke Gerlofs
k: Hendrik Martijn Spierlings, sergeant / Eefke Hansen
b: Harmen Mantvelt c.s. Z Westerkerk
O erven Feenstra
1724 W Hans Sijmons ff-26; 91v
v: Susanna Hamerster
k: Jurjen Jurjens / Aafke Lammerts
n: Hans Sijmons
huis of twee kamers onder een dak
Z Hans Sijmons
O serg. Spierling
1727 W Doeke Timens ff-27; 91v
v: Johanna & Judith Maria Diest
k: Hartman Adams / Margareta van Ankum
b: mons. Gerard
huis
Z Hans Simons
O Hans Simons
1729 W serg. Spierling ff-27; 162
v: diversen [zeer velen]
k: De Haas, serg. /Machtel Jacobs
b: Rebecca Alles & Jan Theunis
huis
Z Grietman Sminia
O Dr. Wesselius
1741 W Doeke Timens ee-38; 78v
v: Hartman Adams / Machteld Auckien
k: Hendrik Noorderhoek / Marijke Bourboom
Z Johannes Vleugel, mr. schoenmaker
O V
1738 W verkoper ff-29; 59
v: Hans Sijmens
k: A.O. Swalue
n: Hartman Adams
Z verkoper
O serg. Spierling
1743 W Hartman Adams ee-39; 10
v: tvv erven Spierling
k: Aafke Elgersma
b: Ulrick Sweitser & Krijger
huis
Z Westerkerk
O Hero de Haas
1747 belender
Doeke Tymons
ee-39; 141
v: Marijke Bourboom, wed. Hendrik Noordenbroek
k: Arnoldus Offringa, mr. bakker / Claaske Foekes
n: P. Elgersma
belender: Johannes Fleugel
belender
Hartman Adams
1750 W Aafke Elgersma ee-40; 10v
v: Hero Marius Flier / Liesbeth Jacobs de Haas
k: Johannes Mertens / Yttie Jans
Z Grietman Sminia
O Erfg. Burgemeester Wesselius
1754 W Johannes Martens, met een mande muur ee-41; 74
v:erfg. Wesselius
k: Hermannus Nicodemus, kistmaker
Z Gietman Sminia
O paats van de Westerkerk met vrije muur
1793 W Jan Wildschut ff-42; 92
v: Elisabeth Scheverstein, wed. Regnerus Elgersma, mr. zilversmid
k: Pier Piersonius, looodgieter en leidekkersknecht / Aaltje Ulbes
Z juff. Sminia
O oud-schepen Brouwer
1805 W Evert ten Berge ee-60; 49
v: Neeltje Jelles Beekma, wed. Jan Freeks Wildschut
k: Marten Hemkes
Z Dr. Folkersma
O Pier Piersonius
1805 ff-45; 45v
v: Evert ten Berge, Anna Maria Joosten, wed. Smits
k: Hendrik Raus
b: H. Reinsma
Z Dr. Folkersma
O huis verkocht door de wed. Wildschut
1806 ee-60; 98
v: Hendrik Raus, koopman
k: . Schaap, mr. metselaar / Harmana Kalafel
b: H. Reinsma
huis c.a. belenders Dr. W. Folkersma e.a.
1806 n.a. ee-60; 188v
v: Henricus Brouwer
k: freule Van Eysinga
b: Machiel Jans
woning c.a.
n.a.
FLBg 290 Schaap 289 Hemkes 288 Pier Piersonius 287 Van Eysinga 286 Souwein?

◊ i Nieuwestad Zz Over de Lange Pijp

>> begin

1705 O Jan de Haen nom. ux. Joannes Jans mr. wagenmaker Z GC 1705; 102
v: Dr. Andreas Helmont, adv. HvF
k: Jurrien Isaecks Helmont, stads koopmansbode op Amst.
voorheen het nieuwe Wijnhuis
W Wilhelmus Petreeus? nom. ux
1726 O erfg. van Jan de Haen ee-34; 134
v: L. Groenwolt-Bentes
k: Gijsbert Jans, koopman
b: Willem Hanegroot, mr. tingieter en subs. koopmansbode
W Wilhelmij Petraeij

◊ keizer

>> begin

1580 N Jouke Melles (huurder) GC 1580; 1
v: erfg. v. Gabbe Selsma
k: Sijttzie Eeuwez, slotmaker / Alijt Obbedr
omtrent St. Jacobspoorte, W zijde v.d. straat
Z Luijtzen, slotmaker (huurder)
1584 PB 1584; 32 verkoop grondpacht
de Keizer
b: Jouck Melles
1590 aa-2; 199
v: Wilco Atties, voogd kinderen bij Tetke Gerritsdr
k: Andries van Mechelen / Lubberich Jansdr
b: Elingh Pietersz, schipper
waar de Spaanse Galeij uithangt
naast Sijtije, slotmaker waar de Keijser uithing
[kunnen de namen verwisseld zijn?]
1595 N Sijtze slotmaacker ee-3; 67v
v: Pieter Fransz / Tyeerts? Jouckesdr
k: Schelte Tiepckes, smid
Z erfg. Pieter Theeuniszoon
vgl Wirdumerdijk WZ
1608 N Rixt, Tijercx wed ee-5; 88
v: Lubbrich Jansdr, wed. v. Andries van Mechelen
k: Klaas Fransz / Jantzen Benedicti
b: Jouke Melles
Z Sijtse, slotmaker
1619 N erfg. Sijtske slotmaker ee-9; 62v
v: Frans Pieterszn, kuiper / Aeff Eysedr.
k: Claes Jacobsz, slotmaecker / HenrickienThomas
Z erfg.Thonis Pietersz
1631 N Leneerd ee-12; 230
v: Jan Jans / Aeltie Dirx
k: Gerrijt Lolles / Catharina Franses
Z Claes Jacobs
1633 N Gerrit Lolckes ee-12; 267v
v: Claes Jacobs, slotmaker / Hendrickien Thonisdr
k: Feije Gabbema, adv. HvF / Antie Gratema
Z Feije Gabbema, adv. HvF / Antie Gratema

◊ Keizersgracht Druif

>> begin

2005
1878
1832
1806
1657 ee-20; 153
1664 ee-23; 151
v: Jaijcke Piers ook tvv kinderen bij w. Jan Folckerts
k: Jouwe Haijes / Maijcke Hanses
huis en brouwerij
hoek van de Blokhuisterpijp
1669 W straat Z straat
ee-24; 108
v: Maicke Hanses, [wed. Harcke Jacobs]wed. Jouwe Haijes
k: Taecke Gerbens / Hiltie Taeckes
huis, brouwerij
de Druif
w. Riemer Cornelisz
O steeg
1697 ee-29; 184
v: Geertie Nannes, wed. Haring Feddes, mr. brouwer
k: Eelco Jacobs, mr. bakker
de Druif

◊ Keizersgracht Kersenboom

>> begin

2005
1878
1832
1806 C 110
1671 W Jelmer Jacobs ee-25; 117
v:tvv Hendrick Hendricks
k: Harmen Beerns, mr. linnenwever / Trijntie Tiallings
O Pieter Tonsijn
1682 W de Kersenboom ff-17; 28
v: Pijtter Tusseijn, mr. kleermaker
k: Sijmen Clasen Bronckhorst & Michiel van Jever
O Auke Pieters. houtzager
1687 W Dr. Sande ee-28; 2
v: erfg. Harmen Beerents / Trijntie Tiallinghs
k: Houcke Tietes, bleker
de Kersenboom
O Sijmon Clasen, koopman
1751 W Diaconie Z straat (Keizersgracht) ee-40; 79
v: Willemijntie Alkes, wed. Arrien Stevens
k: Frans Pippijn, koopman / Jacoba Bakker
de Kersenboom
N Dhr. De Blau
O erfg. Doutien Bronkhorst
1777 W n.n. Z straat
ee-49; 87
v: Frans Pepijn, oud-koopman
k: Anna Christiaans van Gorkum
de Kersenboom
N Q. de Blau, raadsheer
O wed. Johannes Gerkens
1809 W Schreinhout ee-63; 92
v: Geert van Gorkum
k: Klaas Foekes, mr. timmerman / Helena Wouters
de KersenboomC 110
O Otto Bekius

◊ KeizersgrachtX

>> begin

1612 O wed. van Pier, metselaar locatie: bij 't blokhuis op de diepswal bij de pijp
ee-7; 14v
v: Cornelis Mellis / Oetcke Baarda
k: Hessel Melles, metselaar / Frouck Harckesdr.
Camer met ledige plaats daarachter
240 gg
W steeg en camer van Anna Feddes

◊ Kelders

>> begin

Grote Hoogstraat steeg doorgaand huis doorgaand huis doorgaand huis doorgaand huis doorgaand huis doorgaand huis doorgaand huis steeg Minnemastraat
DE KLEERBEZEM DE BOESKOOL DE SCHONE GEVEL DE VERGULDE BOL HET GROENE KRUIS DE DRIE KRUISEN DE GEKROONDE BOORDHAMER DE WITTE GEVEL DE GOUDEN BEL DE VERGULDE BOL SINT NICOLAAS DE (WITTE) HALVE MAAN DE VERGULDE OS DE (RODE) POT HET BLAUWE LAM HET VERGULDE PAARD
2006 1 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
1878 165/165a 167 169 171 173 175 177 179 181 183 185 187 189 191 193 195 197
1832 A 588 A 587 A 586 A 585 A 584 A 582 A 581 A 580 A 579 A 578 A 577 A 574 A 573 A 572 A 571 A 568 A 567
1806 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22
1570 FONTES S; 176 Stedepachten Camm. Minn. Minnemasteden opten Kelders
Wybrant Wybrant zoens huijssteede gelt jaerlix 3 gg. 6 st.
FONTES S; 176 Stedepachten Camm. Minn. Minnemasteden opten Kelders
Joost Feyckes huyssteede nuw toebehorende Tryn Witzes gelt jaerlicx 3 gg. 6 st.
FONTES S; 176 Stedepachten Camm. Minn. Minnemasteden opten Kelders
Bast(iaan) schroers huijssteede gelt jaerlicx 3 gg. 6 st.
1574 ZW Keimpe Jeltes dd-1; p. 79
v: erfg. Lijsbeth Gerrijts
k: Aesge Harmenz, schepen
830 gg
NO Trijn Hans Lenses
1574 W Rixt Heringa dd-1; p. 74
v: Aesge Harmens, schepen
k: Keimpe Jelties / Eelcke Theusdr
huis met schuur en tuin ten o daarvan
O Trijn wed. Hans Lenz
1574 ZW Adriaan Seerp dd-1; p. 79
v: Rixt Hoytema
k: Keimpe Jeltesz / Eelcke Theusdr
strekkend tot in Poststraat
1525 gg
NO kopers
1575 W Sebastiaen Georgieszn dd-1; p. 99
v: Trijn Coertsdr, wed. Govert Folckertsz
k: Tiepcke Govertszn
huis en grond
voor de straat, achter de Poststraat
O Hette Sickes
1579 Z Renick Jans dd-1; p. 202
v: Quirijn Wijtthiesz / Tiam Johannesdr
k: Andries Egberts / Trijncke Albertsdr
huis ca op de Kelderen
N Sebastiaen Georgiens
1580 Z Egbert Andrieszn dd-1; p. 261
v: Hil Henricxdr, wed. Bastiaen Georgienszn
k: Douwe Thijszn. / Heijlthien Jansdr.
voor en achterhuis
strekkend tot in de Poststraat
N Tiepcke Goverts
1582 y-5; 467 Jan Tijssen in
de drie Haringen
op de Kelders
1582 W Tiepcke Goverts ee-1; 28
v: Meth Michaelsdr, wed. Hette Sickes
k: Arian Janssen / Marie Ariens
O erfg. Jan Everts
1583 Z? erfg. van Jan Everts ee-1; 77
v: Jacob Reijners
k: Arien Jans van den Bos / Barber Rijcxdr
het vergulde Paard
strekk. van het diept tot de [Post?]straat
N? Duijff Jelmers
1588 W Hoogstraat ee-2; 116
v: Jets Wdedr, wed. Pouwels Jelles
k: Albert Evertsz Boner
0 Henrick Taeckes
1591 Z Hendrick Taeckes ee-2; 168 verkoop grondpacht mbt
de schone Gevel
eigenaar: erfg. Cent Jacobsz
b: Jurrijen Hendricxz
N Jan Thijsz
1592 W de schoene gevel ee-2; 187v
v: Lambert Fetzezn, tvv zoon Janbij Anna Jansdr
k; Douwe Nienhuis, proc. post
1/2 huis b: Jan Thijszn. eig. 1/2
O Neel, Sipckes wed.
1592 W de schone gevel ee-2; 188
v: Douwe Nienhuis / His Sijmonsdr
k: Jacob Jepma / Ockien Bolema, lakenkopers
O Neel, Sipckes wed.
1592 W Arian Jansz
de Pot
dd-2; 374
v: Hendrick Jansen, apotheker / Gerbrich Centsdr en Trijn Jansdr
k: Pieter Binnerts
O Adriaan van den Bos
1595 OSAG II; 964
v: Frans van Camminga
k: SAG
(grondpacht) Vuyt Wijbren Wijbrens. huyssteedt nu toecomende Trijn, Hans Lens, drye ggl. vi strs.
OSAG II; 964
v: Frans van Camminga
k: SAG
(grondpacht) Joost Feijckesz. huyssteedt daar nu eygener aff is Andries Egbertsz. in 't Claverblad, daarvuyt jaarl. drye ggl.zes dtrs.
OSAG II; 964
v: Frans vanCamminga
k: SAG
Noch vuyt Bast schroers huyssteedt vnu behorende Douwe Tijssz. drie ggl. zes strs.
1595 ZW Andries Egbertsz ee-3; 51v
v: Douwe Tijs / Lijsabeth Jurijensdr
k: Jurijen Hendrixcz / Im Centsdr
NO Tiepcke Goverts
1595 W Hoogstraat N Theunis Sijmonsz
GC 1595; 69
v: Albert Evertsz Boner / Jaaij Dircxdr
k: Sijmon Freericxz / Elisabeth Jaacobsdr
O Hendrick Taakezn
1597 ZW Adriaen van den Bosch ee-3; 103
v: Reyner Jelmers
k: Hendrick Schelling
NO erfg. van Sybbe Orcxz.
1598 W Keimpe Jeltis strekkend tot in Poststraat
dd-3; 189
v: div. Lens
k: Foecke Broers / Rijemme Alledr
Sint Nicolaas
O Arent Andrijesz
1602 W Foecke Broersma
b: Toenis Tammes
achter Poststraat
ee-4; 63
v: Andrijes Egberts, lakenkoper / Trijntke Albertsdr
k: Jan Tijtes, kleermaker /Cunera Gerckesdr
O Jurrien Hendrickx
b: Otte Ottes, cramer
1602 y-14; 82 inv. Pieter Binnerts
het blauwe Lam
koopcontract van 1592 of 1593 van pand op/bij de Kelders
1603 ee-4; 138v
v: velen o.a. Licklama's
k: Pijbe Hillebrantszn
20 ggls rente uit
de schone gevel
1603 y-14; 634 Invent. Hendrick Taeckesz
de Kleerbezem
1605 W Jan Tiedes ee-4; 186
v: Im Centsdr, wed. Jurrien Hendricxs, lakenkoper
k: Jantien Jansdr, wed. Dirck Alberts, koperslager
b: v
[vgl Kelders 1610]
O Govert Tiepckes
Me
1606
127 e b Jacob Pijbes 3 3 126 Jw Jurrijans wedue 124 e b Neel Sipckes wedue
6 6
120 [b] Tonis Tammes c.s. 5 5 119 e b Jan Tijtes 3 3 117 e.b. Gowert Tiepkes 55 114 Aerijen Jansen van den Bos 5 5 113 Hendrijck Schelling 5 5 112 e.b. Pijer Sijbes 5 5
1606 N.A. ee-9; 8
v: Frans Alberts
k: Jacob Cents / Trijncke Clases
N.A.
1610 W Sijmon Freercx ee-6; 58v
v: Jacob Pijbes [Doma], ijzerkramer / Siouck Dirck Vogelsangh
k: Jan Fransz, hoedstoffeerder / Dirckien Buting
O Em, Jurrien Henrixwed.
1613 W Jan Fransz ee-7; 111
v: Erfg. Vincent en Berend
k: Dubbrich Vincentsdr
5/7 de schone Gevel
O Jacob Pijbes
1613 Z? Arien Jans van den Bos ee-8; 119v
v: wed. Hendrick Schelling
k: Gerrijt Pieters / Trijnke Jarichsdr
doorgaand huis tot in de Poststraat
N Pijer Sijbes
1617 N.A. aa-6; 29
v: Jan Frans, hoedstoffeerder
k: Jacob Cents, gardenier
1/2 huis, rest behoort k
uithangend bord wordt niet verkocht
N.A.
1620 W Jan Tiedes strekk, tot in de Poststraat
GC 1620; 235v
v: Albert Dircksz / Auck Melledr.(geërfd van Jantien Jans, moeder van v)
k: Reiner Sioerts, fijnreder / Hendrickien Baltusdr
b: Hendrick Meijer, deurwaarder
O Govert Tiepckes
1623 Z burgemeester Govert Tiepckes ee-10; 206v
v: Lucia van Mellema
k: Jan Jansz. Keijmpes / Hidtke Jorrijtsdr
de rode Pot
N Tierck Boelens vanwege zijn huisvrouw
1623 W Gerrijt Pieters strekkende tot de Poststraat
ee-10; 116
v: Jorrijt Tiercks en Sijbe Jorrits
k: Sijbe Pieters
Voor de straat
O straat responderende op de Minnemastraat
1624 W erfg. Pieter Binnerts achter Poststraat
ee-10; 187
v: Arien Jans van den Bosch, oud-schepen
k: Gerrijt Pieters, zijdekramer / Trijntie Jarichs
het vergulde Paard
voor de straat
O Gerrijt Pijters
1625 W erfg. van Jacob Cents, gardenier ee-11; 24v
v: Jan Jansz Keimpes
k: Rompt Jacobs / Geert Jans Keimpes
b: Sijbe Wopckes
1/4 de schone Gevel
O Jacob Pieters Doma
1625 W Jan Tietes strekk. tot Poststraat
ee-11; 46v
v: Reiner Sioerdts, executeur van Lwd / Hendrickien Baltusdr
k: Abbe Frederix / Auckien Hillebrandsdr
b: verkopers
de witte halve Maan
O Govert Tiepckes, burgemeester
1627 Z erfg. v. burgemeester Govert Tiepckes ee-11; 56v
v: tvv Jan Jansz. Keimpes / Hitzke Gerrijts
k: Jacob Pieters Doma / Sjouckien Dirck Fogelsangh
de rode Pot
N Tierck Boelens n.u.
1628 N Pieter Arentsz, bakker
GC 1628; 126
v: erfg. v. Sijmon Freericx / Lijsbet Jacobsdr
k: Sijmon Haijes, apotheker
O Trijntie wed. van Jacob, gardenier
1630 W Jan Jelles Hania ee-12; 144
v: erfg. van Rieme Alledr. echtgenote v. w. Foecke Broerssen
k: Meinse Reins / Richt Harmensdr
huis, loods en ledige plaats met doorgang door de kelder van het achterhuis naar de Poststraat
Sint Nicolaas
O Jan Tietes
1630 N.A. ee-12; 66
v: Geert Pieters
k: Tarquino Boelens
huis op de Kelders en huis daarachter in de Poststraat
b: Jurrien Mellis, apotheker
N.A.
1634 W erfg. v. Jacob Pijbes Doma ee-13; 68
v: Ariaentie Sipckes, wed. Gosse Olpherts
k: Alberto van Loo adv. HvF
1/2 van 2 huizen Kelders-Poststraat
de drie Kruisen
O wed. Keimpo Wijarda
1634 W erfg. Govert Tiepckes, burgemeester ee-13; 52
v: Albertus en Maaicke van Loo
k: Johannes Tijs / Trijntie Jans
de rode Pot
O Tierck Boelens
1635 W Meintse Reins, schipper ee-13; 101
v: Jan Tijetes
k: Minne Tiaards, geelgieter / Machteltie Pieters
O Abbe Frederix Gabbema
1635 W Minne, geelgieter ee-13; 164v
v: Abbe Fredrix Gabbema / Auckien Hillebrands
k: Dijeu Hesselsdr / wed. Zelis Goverts
de witte halve Maan
O erfg. v. Govert Tiepckes, burgemeester
1638 Z Rompt Jacobs ee-14; 37
v: Siouck Fogelsangh, wed. Jacob Pijbes Doma, koopman
k: Jacob Selis en Tiaerd Gerrijts
de vergulde Bol
N Albarto Loo c.s.
1638 W Tiaerd Gerrits, tingieter ee-14; 106v
v: div. waaronder Nicolai en erfg. Dirck Claas
k: Sixtus Ravens / Bouwens ?, schrijver
b: Jan Rienx
de witte Gevel
O Meinse Reins
1639 N.A. ee-14; 104
v: div. waaronder Nicolai en erfg. Dirck Claas
k: Tiaerd Gerrits, tingieter / Hendrickien Zelis
b: koper
N.A.
1642 ee-15; 56
v: Rein Meijntses, schipper
k: Alger Claessen, mr. goudsmid / Aeltie Rijcxdr
b: Jan Jacobs
1/5 Sint Nicolaas
1643 W erfg. van Sijmon Haijes ee-16; 61
v: Meijnert Sijmons, koopman
k: Pijter Dirx, ijzerkramer / Geke Wijbrants
b: voornoemde echteluijden
de Boeskool
NO Rompt Jacobs, schepen
1643 N.A. ff-10; 114v
v: Reijn Meijntses
k: Rutgerus Fungeri, nots. / Catharina Blocq
1/20 deel Sint Nicolaas
N.A.
1646 ZW Sixtus Ravens ee-17; 73
v: Harmen Meijntses
k: Alger Clasen Mensma
1/4 St. Nicolaas
NO Minne, geelgieter
1651 Z Boelens ee-19; 78
v: Trijntie Jarichs, wed. Gerrijt Pieters
k: Tierck Scheltinga, lakengrossier / Margrietien Bernarts
N Trijntie Jarichs, wed. Gerrijt Pieters
1653 ee-19; 277
v: crediteuren van Rompt Jacobs
k: Claas Ariens en Tiaerdt, tinnegieter
huis met gewelfde kelder, achter dit pand staat een huis in de Hoogstraat van Claas Douwes, boekverkoper
[GC 1722/303?]
1661 N Johannes Johannesz, erfg. van Dirck Annes gg-54; 125
v: Trijntie van Anjum, wed. Govert Tiepkes
k: Cornelis Hijlckes, bontwerker
de vergulde Os
Z Tijs Tijsz
en
Jacob Jarichs
1657 W Tiardt Gerrijts, tingieter ee-20; 119v
v: cred. Sixtus Ravens
k: Lijsbettie & Fettie Stevens
de Bel
O Alger Clasen
1661 Z Minne Tiaerdts dd-9; 71 ee-22; 37
v: Tijs Tijssen
k: Grietie Jans / Zelis Jacobs
de halve Maan
N Cornelis Hijlckes
1662 W Cornelis Hijlckes, vroedsman ee-22; 99v
v: erfg. Joannes
k: Tieert Gerrits, kannegieter / Hendrickien Zelis
de rode Pot
O Geert Pieters
1663 Z Minne Tiaerdts strekk. tot erfg. v. Jacob Jarichs
ee-22; 223
v: Zelis Jacobs / Aefke Jans
k: Jacob Jacobs / Trijntie Hettes
1/2 de halve Maan
1/2 behoort Grietie Jans
N Cornelis Hijlckes
1668 W huis waar Rienck Jans woont ee-24; 81v
v: Sijbrandus Wijbenga, (geërfd van vader, Minne Tiaerts)
k: Jan Jacobs Woestijn, mr. hoedenmaker / Beitske Jans
b: Tjard Tjaerts, geelgieter
2620 ggls
O Jacob Jacobs, lakenkoper
1668 W Rienck Jans' huis ee-24; 122
v: Jan Jacobs, hoedmaker
k: Eeuwe Jans / Antie Jelles
b: Tiaerdt Sioerdts, geelgieter
2600 ggls
O Jacob Jacobs, lakenkoper
1671 N.A. ee-25; 120v
v: diversen
k: Tiebbe Tiebes / Antie Lucas
b: Thomas Egberts
N.A.
1674 N.A. ee-25; 191
v: div. Mensma
k: Schelte Jochums, boekdrukker
b: Meijnardus Althuijsius
Sinte
N.A.
1675 N.A. achter de Poststraat
ee-25; 253
v: Dr. Jacobus Albartus van Loo, fisc. gen.
k: Joucke Clasen, koopman en Eeuwe Jans, mr. geelgieter
1/2 de drie Kruisen rest behoort erfg. v. Pietie Wijbes
voor de straat
n: A.S. Cnossens
N.A.
1675 Z Minne Tieerts strekk. tot scheidmuur van erfg. v. Jacob Jarichs
ee-25; 235
v: Jacob Jacobs Tambuser
k: Claes Colthoff, oud burgerhopman / Hiltie Bonnema
1/2 de halve Maan (1/2 beh. moeder van v) b: Ocker Daniels, mr. koekebacker
N Cornelis Hijlckes
1677 Z Euwe Jans achter Jacob Jarichs
ee-26; 59v
v: div. Tambuser
k: Tiebbe Tiebbes
1/2 de halve Maan, rest behoort Claes Colthoff
Z Euwe Jans
n: Claas Colthof
N Evert Everts
1682 W erfg. Klaas Ariens N de Poststraat
ff-17; 38
v: erfg. v. Nicolaus Wieringa
k: A? Aernts, koopman / Jildu Douwes
b: Dorstman, mr. goudsmid e.a. 1/12 de drie Kruisen
Z Voorstraat
O erfg. Tiebbe Tiebbes
1682 W Arien Clasen, koopman N de Poststraat
ee-27; 47
v: juffr. Mejontsma, wed. Jelmer Sioerts van der Schellinge e.a.
k: Hendrik van Ans / Jildu Douwes
Pijter Sierts, mr. pasteibakker
3/4 de drie Kruisen
Z de Kelders
O erfg. van Tiebbe Tiebbes
1683 ee-27; 68
v: Tiepcke Geerts Poppinga, rentmr.
k: Claas van der Coijen / Elisabeth de Blij
b: Meijnardus Althuijsius en Claas Minnes
1/4 St. Nicolaas
n: Noordgouw-Meines
1683 W Hendrik Aernts N Scheltinga
ee-27; 192
v: div. Mejontsma
k: Rintie Rinses / Doetie Jans
O straat
Z? Tiert Gerrijts
1686 W Hendrik Aernts N Scheltinga
ee-27; 245v
v: Rintie Rinses / Doetie Fransesdr
k: Jan Clasen Calck / Antie Rijchardts
O straat
Z? Tiebbe Tierts
1687 W Euwe Jans N mr. Bartholdus Nicolai
ee-28; 5v
v: Claes Colthoff erfg. Hiltie Simons Bonnema
k: Steven Venijs / IJtie Hommes en Francois v.d. Velde/ Maria Venijs
het halve Maantje
n: B. Jans
O Evert n.n. ijsercramer
1687 ee-27; 258v
v: Dr. Godefridus van Scheltinga, adv. HvF
k: Gerben Thijssen / Bauckien Sijbes
1698 W Grietie Tieerdts ee-26; 251
v: div. Swerms
k: Rintie Jacobs / Tettie IJdses
huis en gewelfde kelder
de vergulde Bol
O apotheker Hessels?
1701 ee-30; 220
v: cur. over kinderen van Abraham Clasen van der Brinck en erfg. Geiske Meines wed. Martinus van Noortgou
k: Jelle Corvinus / Trijntie van der Brinck
1702 W Rintie Jacobs N Claas Martens Wijnserda
ee-31; 27
v: Jelle Corvinus, voorzanger in de Grote Kerk / Trijntie van den Brinck
k: Josephus Graatsma / Janneke Douwes
Sint Nicolaas
O Eeuwe Jans
1706 W Lucas Tibori, apotheker ee-31; 161
v: Tieerd Gerrijts, mr. tinnegieter, geërfd van ouders
k: Joris Jacobs / Trijntie Thijsses
b: Willem Antoni Gaersgroot, mr. tinnegieter
de gekroonde Boordhamer
O Rintie Jacobs
met een mande muur
1709 W Vos, zilversmid ee-32; 39
v: Lucas Tiberi, apotheker
k: Dirck Upts / Jancke Gerbens
1/2 huis
O Willem Gaergroet
1712 N Claas Ariens koopman
gg-103; 73v
v: Wieringa
k: Remmert Visscher
deel van de drie Kruisen
Z Erfg. Tiebbe Tiebes of de Kelders
1716 W Dirck Upts Tresoar archief 327 van Sminia inv. nr. 2322 v: Joris Jacobs e.a.
k: Dirck Johannes, koopman en Torenblazer
b: Willem Garengroot
O kopers als huurders
1717 n.a. achter de Poststraat
ee-33; 102
v: Hendrik Arents, koopman / Jildue Douwes
k: Rembartus Visscher, mr. zilversmid en koopman
1/2 x 3/4 van de drie Kruisen
voor de straat
n.a
1719 W Hoogstraat N Jan Kalk
ee-33; 171
v: div. Mellema
k: Jan Piebes Starringa
O Antie Simons, wed. Velde
1720 N.A. strekkend tot in Poststraat
ff-25; 186
v: Pijter de Vos, beurtschipper
k: Rembertus Visscher, mr. zilversmid
b: Willem van Amerongen, koopman
deel de drie Kruisen
N.A.
1721 W Dirk Johannes Vlasbloem N Poststraat
ee-33; 255
v: Gerardus Samplonius / Foekjen Swerms en
Hielke Wierda
k: Wijbe Sjoerds Buma, mr. hoedenmaker / Hendrina Hanses
de gouden Bel
n: D.J. Vlasbloem
O wed. Joseph Graatsma
1722 Z erfg. van Zelis Claesis ee-33; 296
v: tvv Arjien Claesen
k: Haije Osinga, koopman
het groene Kruis
N Rinnert Visscher
1722 Z erfg. van Zelis Claesis ee-33; 298
v: crediteuren van Arien Claesen
k: Haje Osinga, koopman
het groene Kruis
O de straat
N Remmert Visscher
1722 W b: Peerboom, ijzerkramer
eig. Meekma
N Poststraat Storm
ee-33; 303v
v: Taco Tieerdts
k: Johannes van Waerdt, drogist en apotheker / Maijcke Gerrijts
O b: Terpstra, ijzerkramer
1726 n.a. gg-114; 30
v: Doetie Jans wed. Rintie Rinties
k: Wed. Bronkhorst
n.a.
1727 W Rinnert Visscher, mr. zilversmid GC 1727; 7
v: Hiltie Tiebes / Lijckele Bottenius
k: Dirck Upts / Janke Gerbens
1/2 huis, rest behoort k
Z Kelders
O Dirk Johannes Vlasbloem, stadstorenwachter en koopman
1730 W Meekma N Storm
ee-35; 143v
v: Jan van Waart, apotheker en drogist-, erfg. v. Maijcke Gerrit
k: N.G. Bosma
Z straat
O Jan Calk
1735 W erven Bosma N Otto Tieerds van der Weide
ee-36; 151
v: erfg. Aeltie Elias Richart / Jan Clasen Calk
k: Tijs Minnes van Hoek, koopman / Sijtske Jans
Z straat
O wed. Gerben Thijssen
1738 W Dirk Vlasbloem N Berend Storm
ee-37; 151
v: erfg. v. Josephus Graatsma, drogist
k: Hendrik Jansonius, mr. boendermaker / Attie Jelles Tallinga
voorheen Sint Nicolaas
gesproken wordt over een contract tussen Eeuwe Jans en Geiske Meinses, wed. Martinus van Noortgouw
akte geeft informatie over indeling etc.
O erfg. v. Eeuwe Jans
1740
1742 W Meekma N Storm, oud-schepen
ee-38; 90
v: erfg. v. Nicolaas Gerard Bosma, burger-hopman
k: Joachim van Amerongen, koopman / Maria Sipckes Bockma
Z straat
O erfg. v. koopman Calk
1742 W Schreuder N mevr. Mellema
ee-38; 157
v: Romke Sijlstra
k: Johannes Liebert, mr. hoedenmaker
n: Schreuder
1/3 de halve Maan
medeeig. burg. Schreuder
O Meekma, schepen
1748 Z Janzoneus c.s. W Poststraat
ee-39; 178
v: div. Schreuder
k: Reneke Jenties, wed. Sible Cats
N div. Schreuder
1752 W erfg. Otto Tjeerds van der Weide ee-40; 150
v: curatoren over Tijs Minnes van Hoek
k: Wigerus Wigeri, mr. boekbinder / Agata Eelcoma
[de Rotterdamsche Erasmus]
Z? Van Amerongen?
1753 W Grote Hoogstraat N Upke Douwes
ee-41; 15v
v: Gertie Jongsma / Jacobus Chevalier
k: Jouke de Haan / Aaltje Johannes
apotheek
Z Brol
O wed. Brouwer
1756 Z Joh. Sijbes W Poststraat
ee-42; 28
v: Marijke Vlasbloem / P. de Vries
k: div. Stienstra
N Jansonius
1756 Z Upts W Poststraat
ee-42; 27
v: Marijke Vlasbloem / P. de Vries
k: Johannes Sijbes
1/2 huis
N Stienstra
1768 W en N Cats ee-45; 120v
v: div. Schreuder
k: Willem Gerbens
n: Cats-Jentjes R
O schepen Meekma
1769 N.A. ee-46; 7v
v: Dirk Uptes,koopman
k: Gerrit van der Wal / Hiltie Tuisman
huis met kelder tot aan de gracht
N.A.
1764 W Klinkhamer ee-44; 19
v: erfg. Haije Osinga
k: Johannes Broekers, koopman / Catharina Tjerx Huikenga
uitgebreide beschrijving
O Upts
1764 W Dr. Heijmans ee-44; 37
v: erfg. Haije Osinga
k: Bauke Klinkhamer / Klaaske Meijer
O Broekers
1770 Z wed. Cats W Johannes Wessels
ee-46; 44
v: t.v.v. w. Johanna Robijnsma, wed. Everhardus Meekma
b: Esta, bode
k: Rinze van Helder, mr. blikslager1/2; Jacobus de Pool 1/2
O straat
N Van Egten
1773 W Sijbrandus Stienstra, mr. koekenbakker ee-47; 109
v: Bauke Klinkhamer / Klaaske Meijer
k: Marius Lentz, mr. zilversmid / Sara Stiphout
O Johannes Broekers
1773 Z erfg. van Djurre Klaasen, koopman W Poststraat
ee-47; 143
v: erven Scheverstein
k: Jan van Leek, mr. zilversmid
O de straat
N J. Probsting, koopman
1776 Z wed. Cats W Johannes Wessels
ee-50; 40
v: Rinze van Helder, mr. blikslager
k: Simon van Esta, stadsbode
1/2 huis
O straat
N Van Egten
1779 Z wed. Cats W Johannes Wessels
ee-50; 40
v: Jacobus de Pool, stadsroeper
k: Simon van Esta, stadsbode
1/2 huis
O straat
N Van Egten
1781 Z Gerrit van der Wal W de Poststraat
ee-50; 170
v: IJfke Walichius, wed Joh. Lubbert
k: Johannes Nicolaas Schermer, mr. hoedenmaker
N Nanke en Antje Stienstra
1783 W Nanke Stienstra N Poststraat
ee-52; 32v
v: tvv Johannes van den Bosch / Aleida Dominicus
k: Jentie Cats
O Jentje Cats
1797 Z Schermer W Poststraat
ee-57; 46
v: Wijbrandus Stienstra
k: Gerardus Nijeveen / Klaaske Rutgers
b: (voorheen) Nanke Stienstra)
N Swalue
1797 W Antie Stienstra N Poststraat
ee-57; 3
v: Jentje Cats
k: Harmen Bellinga Swalve
O Jentje Cats
1801 Z Cats c.s. W Dirck van Driesum W Poststraat en gang die daarin uitkomt
ee-58; 94
v: t.v.v. w. Lutske Alsem, wed. Simon van Estae
k: Johan Caspar Jonker / Hebbeltje van Beck
N D. van Ruth
1802 Z A. v.d. Wal W de Poststraat
ee-58; 116v
v: Joh. Nicolaas Schermer, mr. hoedenmaker / Janke Eelkes
k: Abraham van den Berg, mr. hoedenmaker / Janke Oedses Gorter
O De Kelders
N Van Driesum
W wed. Broekes W wed. Broekes
ee-58; 126v
v: Michiel A van der Wal, boekverkoper
k: Michiel Randolf
O de straat
O Schermer
1803 Z Cats c.s. W Dirck van Driesum W Poststraat en gang die daarin uitkomt
ee-59; 58
v: Johan Caspar Jonker / Hebbeltje van Beck
k: Otto Wijbrens / Sjoukje Ekkes
N D. van Ruth
R.Q. 1806 H 036 wed. Feit, Daam Fokkema, Jantje Hiddes, IJbeltje Schaaf H 035 Hendrik Cuperus, Maaijke Jans H 034 Grietje van der Beel
Johannes Broekes
H 033 Jetske Veenstra, IJde Bouwes van der Meulen, wed. M. Randolf H 032 A. van der Berg, Aagje Hendriks H 031 Buis, Jan Ratelaar, Ymke Sipkes H 030 Sjouke Cornelis, Riemkje van der Kam, H.B. Swalve H 029 Pieter Bakker, Attje Sieds H 028 J.M. van der Meer H 027 Gerben Jorners
Otto Wiebrens
H 026 Mijke Braambagh, D. van Ruth H 025 F. Wiegerus van Smallenburg; wed. Wigerus Wigeri, E.F. Wierdsma H 024 Jacobus Lammert H 023 D. Anjema, wed. Gephart H 022 J. H. Huilman, Marijke Yntes
1810 W Daniel van Ruth ee-64; 83
v: erfg. Wigerus Wigeri, Agatha Eelcoma
k: Coert Lambertus van Altena / Anna van den Berg
O steeg O Jacobus Lammerts
kad. 1832 Hendrik Smeding Christiaan Henricus Winkler Saakjen Lammerts Hendrik Cuperus wed. Hartog David Polak Hendrika van der Meulen erv. Abraham van den Berg Berend Jurjen Vos Swalve, wed. Harmen Bellinga Hermanus Borgrink Douwe Gerrits de Jong Pieter Colmjon Jan Cornelis Hanekamp van Harinxsma Gerard Tjaard Nicolaas Suringar erven Klaas Tigler Coenraad Hamstra wed. Johannes Andries Huisman, geb. Teunis

◊ Kleine Hoogstraat Wz

>> begin

de groene Poort de gouden Fries de gouden Pen het gouden Schabel MUGGESTEEGJE
1878 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
1832 A 664 A 665 A 666 A 667 A 668 A 669 A 670 A 671 A 672 A 673 A 674
1806 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124
Hendrick, mesmaker
voor en achter
Pb 1575 f 104? TR 218
v: Rixt Herema, echtgenote van Johannes Peraert
k: Kempe Jeltez
voor: Jan Janz
achter:Jacob Mathijsz
Tijaert IJsbrantz (W) GC 1582 f 36 v TR 673
v: Jan Arentsz / Rixt Albertsdr
k: Harmen Gerrijtsz / Lutz Meijnertsdr
Henrick,messemaker (O)
1585 zie OSAG II; 819
Tijaerdt IJsbrants (W) GC 1583 f 82 TR 699
v: Harmen Gerrijtsz / Lutger Meijnertsdr
k: Duiff Reijners wed. v. Jelmer Wijbrantz
Hendrick Martens, mesmaker (O)
juffr. Digna Pb 1585 p. 83
v: Loys Bucio, piedemontois
k: Jan Janssen / Geert Cornelisdr
de groene Poort
juffr. Digna
Jan Jansz in de Poth N Pb 1586 TR 1065
v: wed. Digna Claesdr van Brechten
k: Pier Gossesz Sijaerda
het grote huis en de plaats van v. ten W
erfg. van Tijaerdt IJsbrants Z
Machtelt Gisbertsdr GC 1588 f 100
v: Machteld Gisbertsdr. wed. van Peter Douwesz
k: Sijbrant Douwesz / Maertie Evertsdr
Mr. Tialling Wickel raad ord. HvF steeg
Jan, kistemaker GC 1589 TR 1288
v: Machteld Gijsbertsdr wed. van Peter Douwes
k: Johan Henricxz, roermaker / Anna Hermansdr
kamer van Sijbrant Douwes
verkoper GC 1589 f 123 TR 1371
v: erfg. v. Digna van Brechten
k: Jannetijen Lolledr wed. Gerrit Hermansz
Jan Jansz in de Blauwe poth
Db 1590 p 202-225
v: Bernardus Croens, cur. over Hendrick Jansz (14 jr.) zoon van w. Jan, kistemaker en Margrijete Hendricks
k: Peter Harmensz, kistemaker
bew. Gerrit, bakker
het gulden Schabel
Jantien Gerritsdr GC 1591 f 149 TR 1494
v: Jan Jansz in de blauwe poth / Gertie Cornelisdr
k: Jan Jansz Groen, snijder / Jet Sijbedr
de gruene poort
Pier Gosses Siaerda
Jantien Gerrits GC 1591 f 152 TR 1508
v: Jan Jansz Groon, snijder / Idt Sijbedr
k: Jan Mattheusz / Auck Petersdr
Pier Gosses Siarda
Jan, roermaker GC 1591 f 169 TR 1592
v: Sijbrant Douwez / Maritgen Sijbrandtsdr
k: Lamberdt Arijensz / Grijet Jochumsdr
Jan Geelhoes
Keijmpe Jeltesz GC 1594 f 28 TR 1832
v: Pieter Harmensz, kistemaker / Magdalena Staesdr
k:Staes Claesz / Auck Martensdr
Johan Nijenhuis
Hette, mesmaker GC 1596 f 74 TR 144
v: Kempo Jeltesz / Helena Feddedr
k: Claes Jansz Cort, kistmaker / Folckien Meijnertsdr
Staas Claas, kistmaker
Jan Hendricksz, roermaker GC 1599 f 203 TR 446
v: Lambert Ariensz, bode HvF / Griet Jacobsdr
k: Tijerck Jansz, breider / Maarij Roeloffsdr
de gemeene steeg
wed. en erfg. v. Claes Jansz Cort GC 1605 f 188
v: Staes Claesz / Auck Jansdr
k: Joan Mathijsz, klerk HvF / Auck Pijtersdr
erfg. van Jacob Matthijsz ten W
wed. en erfg. v. Pijer Sijaerda GC 1606 f 232 TR 979
v: Arendt Douwes te Amsterdam
k: Joan Henrix en Douwe Lollius not. publ.
Elizabet Jelmers
bew. Agneta Jelis
voor: erfg. van Reijner Jelmers
achter: koper Jelger van Feitsma
GC 1606 f 248 TR 1015
v: Hendrick Martensz voor Sipck Douwedr wed. van Hette Fries als rechthebbende van andere erfgenamen
k: Jelger van Feijtsma / Auck van Heerma
huis doorgaande in de Beijerstraat
Claes Cort
Jelger van Feitsma GC 1607 f 32
v: Folckien Meijnertsdr wed. v. Claes Jansz Cort, kistemaker
k: Mr. Cornelis Nauta adv. HvF / Jouckien Pietersdr
nieuw huis
Jan Mathijsz, klerk griffie HvF
erfg. v. Reijner Jelmersz GC 1608 f 117
v: Jelger van Feijtzma
k: Pijter Gerritsz / Jantie Jansdr
Mr. Cornelis Nauta
wed. v. Pier Siaerda GC 1608; 149v
v: Jan Reijmers, kistemaker / Marij Sijtsedr
k: Cornelis Jochums ? Belij Dirxdr
Elisabet Jelmers
Pieter Gerritsz GC 1609 f 233v
v: Mr. Cornelis Nauta / Jouckien Pietersdr
k: Pieter Gerritsz, schrijner / ee
niaarn. Jan Claix Neeltien van Wetteringe
Jan Matthijsz
wed. en erfg. van Pier Siaerda Elisabet Jelmers Jan Nijenhuijs, roermaker Db 15-2-1609 TR 2104
v: Maritien Roeleffsdr, wed. van Tierck Jansz, / Gerleff Tomasz, breider
k: Dirck Lieuwes, hardhouwer
vooraen in de Kleine Hoogstraat op de hoek van de steeg responderende op de Speulmansstrate
steeg
Jan Matthijs GC 1610 f 64 v TR 1450
v: Dr. Gosse Siaerda (erfg. van zijn ouders)
k: Luijtien Jansdr wed. v. Hendrick Usselaer
Cornelis Joachims
mr. Jan Claix GC (3620) 1611 f 138v
v: Jan Mathijsz, klerk HvF / Auck Pietersdr
k: Pijter Pijters, mr. snijder / Eva Jansdr (dochter van v.)
Jan Henriks, roermaker
erfg. van Reijner Jelmers GC 1618 f 26
v: Pieter Gerrijts / Jantien Jansdr
k: Doede Hillebrants / Aegt Jansdr
mr. Jan, franschen meester
Jan Mathijs Certb 1618 f 155
v: Luijtie Jansdr wed. v. Henrick van Usselaer
k: Jelger van Feitsma
Cornelis Joachums
Cornelis Jochums GC 1619
v: tvv erfg. v Lijsbeth Jelmers
k: Cornelis Jochems, geelgieter
Doede Hillebrants
Jan Matthijs GC 1621; 47
v: Jelger van Feijtsma
k: Pijter Sijbes en S? Lourensdr
bew. Dirck Minnolts
Cornelis Joachims
verkoper Db 1624; 41
v: tvv erfg. v. Cornelis Jochems
k: Matthijs Harings, schilder
nieuw huis
Doede Hillebrants
niet aangegeven GC 1642 f 95 v
v: Cornelis Janssen, mr. bakker / Lijsbet Aerndtsdr
k: Assuerus Franssen, mr. backer
bew: Jan Claassen, bakker
huis, plaats, bakkerij en kamer
niet aangegeven
n.a. GC 1665 f 102 wandelkoop Susanna Claix / Maria Claix / Sijbrant van Hittinga n.a.
erfg. v. Jan Matthijs GC 1669 152 v
v: erfg. van Lijsbet Tijsses
k: Jucke Doedes / Tietie Ulgers
bij Pijter Sibes van Jelger van Feitsma (...) becomen
erfg. v. Steven Hotses
Eeffke (Bechius?), Pijter Pijters wed. GC 1669 f 207
v: Femme Assuerius de Ringh, mr. bakker
Thomas Daniels, stadsbode
1/3 huis met een bakkerij daarachter
Hadwij Tijaerdt, wed. v. Johannes
Bechius GC 1670 f 76 v
v: erfg. v. Assuerus Fransen de Ringh
k: Thomas Daniels, bode
2/3 huis met achterhuis en steeg naar de Muggesteeg
Bechius
n.a. DV HvF 1679 f 17
v:
k: Allardus Stellingwerff,oud rentmr.
bew. en mede-eigenaar Dr. Wisselpenning
1/2 huis
de vergulde pen
n.a.
erfg. v. Jan Matthijs GC 1678 f 110
v: Joecke Doedes, mr. glasmaker / Tijtie Ulges
k: Keimpe Luitsmaterp, bode GS / Catharina
de gouden Fries
erfg. v. Steven Hotses
GC 1685 f 171 v
v: Joh. Theotardi als exec. v.h. test. van zijn moeder Haedwij Bechius
k: Albert Wiarda, mr. knoopmaker / Teetske Hebbema
huis met vier kamers
kamers hebben een uitgang in de Muggesteeg
erfg. van Yfke Bechius GC 1686 f 241
v: div. Thomasdr (incl. de wed. van Femme Assuerus de Ringh) erfg. van Thomas Daniels
k: Beernt Jansen, portier Wird. poort
huis met achterhuis dat een uitgang heeft in de Muggesteeg
voor: Albert Wiaerda, mr. knoopmaker
niet aangegeven GC 1698 f 225 v v: Albert Pijters Wiaerda, mr. knoopmaker / Teetske Lieuwes Hebbema
k: Pijtie Jollis
huis met vier kamers
kamers hebben een uitgang in de Muggesteeg
niet aangegeven GC 1699 f 20
v: Pietie Jelles, wed. Sicko Douwes Bolta
k: Albert Wiarda / Teetske Lourens Hebbema
huis met vier kamers
kamers hebben een uitgang in de Muggesteeg
Adam Beerns GC 1702 f 28
v: Albert Wiarda / Tetske Liewes Hebbema
k: Pijter Wiarda / Maijcke Schol
huis met vier kamers die daar vanouds toebehoren
Adam Beerns W
Muggesteegie
GC 1708 f 239
v: Adam en Hendrik van Weenen erfg. v. hun vader Beernt Jansen
k: Jarich Oudtkerck, mr. bakker
bew: Ocker Bordeves, mr. bakker
Albert Wijaerda, mr. knoopmaker c.s.
GC 1709 f 16
v: Haring Outkerk
k: Ocke Bouwes, mr. bakker / Jeltie Hartmans
Albert Wiarda e.a.
erfg. van rentmr. Stellingwerff GC 1716 f 74
v: Joh. Botterwech, wed Jacobus Nieukerk, mr. banketbakker
k: Duco Smeding, mr. suikerbakker / Jouckjen Neukerk
uithangbord blijft buiten de verkoop
verkopers ten W
mr. Ocker Buwes
Ocke Bouwes GC 1717 f 82v Pb 1717 f 96
v: Pieter Wiarda, mr. knoopmaker / Maijcke Scholl
niaarn: A. Wiaerda
huis met vier kamers die daar vanouds toebehoren
Ocke Bouwes ten W
Muggesteeg
Ds. Butterweg W? KC 1719 f 25
v: Maria Stellingwerff, wed. Dr. Theotardi 1/4 [dochter van Allert S.]; Susanna Winsemius 3/4 [dochter van w. Elisabeth S. wed. L. Wisselpenningh, 2e et Sytse Douwes Winsemius]
k: Gellius Brouwerus / Trijntie Woestijn
bew: Sijbrandus Metz, mr. stoeldraaier e.a. de Pest
suikerbakker Smeding
Ocke Bouwes GC 1719 f 56 v
v: Teetske Gebbema ee. van Albert Wiarda pro se
k: Jacobus Stipholt, koopman / Geertje Lourensdr
huis met vier kamers daarachter
Ocke Bouwes W
Muggesteeg
schepen Doeke Smeding GC 1742 f 185
v: Bouwe Oekes Wijngaarden, mr. bakker
k: Hessel Sijbrens te Warga
bakkerij met uitgang in de Muggesteeg
Evert de Haas W
Jacobus Stiphout
wed. van Sijmon Bruininga GC 1743 f 75
v: Gerrit Brouwerus erfg. van zijn moeder Lijsbeth Jans
k: Ruurd Nauta / Deborah Isabella Renema
de Pen
Bruin Jeltes W
schepen Smeding
wed. Bruininga GC 1757 f 68
v: Ruurd Nauta
k: H. Acronis
oud-schepen Smeding
Acronius GC 1759 f 30
v: Doeke Tiekes Smeding, regerend schepen
k: Josph Levi, koopman / Gelcke Benedictus
Evert de Haas W
Jorna, mr. bakker
Claas Rooswinkel GC 1766 f 153
v: Acronius
k: Douwe Libarius; Sijbren Stienstra
S. Jorna?
Caspar Cornelis, mr. blikslager O? Pijnart, stadsbode W? GC 1776 f 172
v: Claas Rooswinkel, mr. zilversmid
k: Louis Jacobs, koopman / Aeltie Tuinsma
Sijbrandus Stienstra, mr. koekebakker
Louis Jacobs GC 1779 f 60 v
v: Douwe Libarius 1/2 ; erfg. van Sijbrandus Stienstra 1/2
k: Evert Hansen, mr. timmerman / Sijtske Rommertsdr; Gerben Auckes / Antje Annes
S. Jorna
Louis Jacobs GC 1780 f 81
v: Evert Hansen, mr. timmerman / Sijtske Rommertsdr; Gerben Auckes / Antje Annes
k: Klaas Posthumus, mr. loodgieter
S. Jorna
verkoper GC 1781 f 1
v: Hessel Jorna RK priester te Workum
k: Jan van der Meulen, mr. bakker / Cornelia Albertsdr
bakkerij met uitgang in de Muggesteeg
Van den Berg, mr. kleermaker W
Johan Adam Dijkholt
Jan van der Meulen, mr. bakker GC 1781 f 30 v
v: Hessel Jorna RK priester te Workum
k: Johan Adam Dijkhout / Trijntje Jippes
Jan van der Meulen W
Muggesteeg
Otto Horovinus ? GC 1782 f 83
v: Cornelia Alberts, wed. J. v.d. Meulen
k: Sjoerd Ferwerda, mr. bakker / Minke Schouten
bakkerij met uitgang in de Muggesteeg
Van den Berg, mr. kleermaker W
Johan Adam Dijkhuis
N.N. GC 1806 f 95
v: Frerik Hooven / Anna Catharina de With
k: Klaas Posthumus, mr. loodgieter
koper
19 A 665 Gerrit de Lon 17 A 666 Douwe Schat e.a. 15 A 667 Wed. Salomon Moses Polack, geb. Polack 13 A 668 Carel Joseph Siero 11 A 669 Franciscus Cornelis Wijngaarden 9 A 670 Klaas Posthumus 7 A 671 Klaas Posthumus 5 A 672 Eliza Hosbach 3 A 673 Klaas Stellingwerf 1 A 674 Johannes Dijkhout

◊ Kleine KerkstraatX

>> begin

2005 18 20 22 24
1878 18 20 22 24
1832 C 694 C 695 C 696 C 697
1806 72 73 74 75
1583 m-383; 11 Kleine Kerkstraat, hoek St. Annastraat
St. Vitushuis
b: Hendrick Pouwels
Bagijnestraat
1585 Z kamer van Frans Meijnthies en Folcke el. OSAG II; 840
v: Tzomme Eepeszn & Rintz Eepedr.
k: Voogden SAG
N huis van St. Vitus
1585 Z kamer van Folcku Fransz dd-2; 95
v: Gasthuisvoogden van L.
k:Peter Jaspers / Magdalena Jacobsdr
klein kamertje met rieten dak
N Stads- of St. Vijtshuis
1590 Z het Engelse Wapen
(Evert Bartels?)
betreft kamer van Folcke Fransz
aa-2; 248 tvv Reijner Thomas & Claes Douwes
k: Pieter Jaspers
Kleine Kerkstraat
N Pieter Jaspers

◊ Klein SchavernekX

>> begin

Konijnenberg
2005
1878
1832
1806
1613 Z Auck Gerbrants wed. ee-7; 55
v: Petrus Harmannij , ds te Stiens / Fookel Jans & Rints Jans
k: Harmen Willems van Stiens / Aeltie Cornelis
N Geertien Isbrants
650 gg
1612 Z Tieets? Bauckes
ee-7; 10
v: Goslick Jans / Sijke Jacobsdr
k: Cornelis Freercxzn Hoeck als curator over Trijntie Jelmersdr
700 ggls
N Jacob Claaszn
zie GC 1596/86 hoek Nieuwestad
1680 Z Rein Rengers, burgervaandrig ee-26; 166
v: Claas Rengers, leertouwer
k: Joost Jacobs, kleermaker / Geescke Ottes
b: Ietse Jacobs, opschrijver
N wed. Gerben Jansen
GC 1681; 224 GC 1661; 204
1684 Z Sioerdt Rijcx ee-27; 137
v: Jucke Montes, veerschipper op Amst. / Auckien Thomasdr
k: Jacob Sijdses / Sieucke Wijbrens
N erfg. van Trijntie Alberts
1687 Z Jacob Sijdses ee-28; 6v
v: Antie Hendrix / Jan Boom
k: Dirck Gideons Inia
b: Ytse Jacobs
N Reijen Ringers, vaandrig
1694 Z Dirck Gideons Inia ee-28 (3642); 309v
v: Rein Ringers, oud-burgervaandrig
k: Steven van Nijs / IJdtie Hommes
b: v
N Steven van Nijs / IJdtie Hommes
1703 aa-13; 4v
v: erfg. Steven van Nijs
k: Joannes Moorman
b: Jan Holterman & Pijter Alles
huis, brouwerij, mouterij
de Konijnenberg
N Sijbren Jansen
1703 N Dirck Gideons Inia aa-13; 7v
v: erfg. Steven van Nijs
k: Catharina Eelcoma
Z de Konijnenberg
1713 Z Jan Claesen W Bolwerk
ee-22; 184v
v: Jesina Christina Inia (geërfd van ouders)
k: Jan Posthumus / Riemke Pieters
b: Harigh Jansen
O straat
N erfg. bijzitter Hanenburgh
1726 Z Pietie Tierds ee-34; 108v
v: Jan Clasen Romersma, mr. brouwer / Tjaltie Jacobs
k: Foppe Reiners, mr. brouwer / Berberke Steensma
huis, brouwerij, mouterij incl . gereedschap
de Konijnenberg
N wed. bouwmeester Jan Posthumus
1730 Z Postemus, bouwmeester ee-35; 150
v: Pijtie Tjeerds
k: Claas Feddes / Antie Sakes
n: Foppe Reinders
naast de Konijnenberg
N Foppe Reijnders
1730 RK ZOE 363 RK ZOE 364
1731 Z wed. Posthumus, bouwmr. ee-35; 226v
v: Jan Nollides, erfg. van Wijbe Nollides, erfg. Grietie Harmens, erfg. Harmen Jansen, mr. bakker
k: Sijbrandus Campenbos
b: Pieter la Fontaine
hoek van Klein Schavernek
N gemene straat

◊ Kleine Hoogstraat Oz

>> begin

Speelmansstraat
1551 zie 33.5/I/451 Recesboek F-2/215 1551!
Lijst L 1547 Albert, backer Ariaen, glasmaicker mr. Jan de Walssche schoolmr.
1562 OSAG I; 474 REK SAG OVER 1561 ? Adriaen Hendricxzoon 27 stuivers grondpacht huis in Hoogstraat bij Cammingahorn
1580 naast
w. Adriaen glasmaker
ee-1; 8v
v: Mr. Jacob Herbaijum, adv. HvF
k: Rompcke Jochumsz, schroor
b: Hendrickien Beijermans
huis, grond, ledige plaats
naast
Cornelis Mescke
zie Protocol Cleuting nr. 263
1581 N Heerestraat naarde Jacobinen O Witte Nonnen
ee-1; 20
v: Juffr. Bauck Foppinga, wed. dr. Alexius van Gel
k: Regnier Cant, burgemr. van Amst.
3 huizen en grond; belast met 2gg 18 st. grondpacht
Z erfg. van Albert, pasteibakker
1581 N Heerestraat naarde Jacobinen O Witte Nonnen
ee-1; 22
v: Regnier Kandt, burgemr. van Amst.
k: Lourens de Veen, secr. Lwd / Jantthijen Gerrijtsdr.
b: Eede Tuijnen, mr. Hero adv. HvF e.a. huizen plaatsen en grond; belast met 2gg 18 st. grondpacht
Z erfg. van Albert, pasteibakker
1582 4-m-382; 106 Louerens Glasmaker, Hoogstraat naast het hoekhuis betaalt grondpacht tvv voorheen Witte Nonnen 4-m-382; 106 Willem Glasmaker, Hoogstraat bij Cammingahorn betaalt grondpacht tvv voorheen Witte Nonnen 4-m-382; 106 Romke schroor, Hoogstraat bij Cammingahorn betaalt grondpacht tvv voorheen Witte Nonnen 4-m-382; 106 Cornelis Meske, Hoogstraat bij Cammingahorn betaalt grondpacht tvv voorheen Witte Nonnen
1583 N Lourens de Veen, secr. Lwd / Jantthijen Gerrijtsdr. ee-2; 78v
v: velen zie K33.5 II 700
ws. erfgenamen van Albert
k: Lourens de Veen, secr. Lwd / Jantthijen Gerrijtsdr.
huislood en schuur
Cammingahorn
Z Willem Ariens of Jantijen, zijn moeder
osag nr. 217 p. 721 Jancke, de weduue van Aergen, glaesmaker
1584 N Jantijen Ariens ee-2; 7 vgl. v: tvv Joachim Romckeszn (Rompcke Jochems/Lijsbeth Fongersdr.)
k: Peter Peterszn, schroor
voorhuis c.a.
Z erfg. Cornelis, metsker
1589 N Jantijen L.de Veens ee-3; 111
v: Janthien Willemsdr, wed. Ariaen Henricxz. glasmaker
k: Willem Adriaensz, glasmaker/ Claeske Reijnsdr
huis, loods en plaats
Peter Peterszn.
1599 Z kleine huis van v ee-3; 184
v: Jantijen Gerritsdr, wed. Laurens de Veno
k: Erasmus Sibrandts, schroor / Hijlck Lieuwedr.
b: koper
Z Willem Arijenszn, glasmaker
1601 n.a. ee-4; 53v
v:Jantijen Gerrijtsdr, wed. Laurens de Veen
k: mr. Hero Joachimi, adv, HvF / Griet Jacobsdr
huis, paats bleek op Cammingahorn
n.a.
1602 N Mr. Hero Joachimi, adv. HvF ee-4; 83
v: Jantijen Gerrijtsdr, wed. Laurens de Veen
k: Gercke Gerritsz, kistemaker / Trijn Claasdr.
huis & 1/2 huis ten Z daarvan (rest behoort Erasmus Sijbrens) Hoogstraat bij Cammingahorn
Z Erasmus Sijbrens
b: tot vorig jaar Anneke Harmens
1602 N Gercke Gerrijts ee-2; 192
v: Jantijen Gerrijtsdr, wed. Laurens de Veen
k: Erasmus Sijbrants, snijder / Hijlck Lijeuwedr.
Z Erasmus Sijbrants, snijder / Hijlck Lijeuwedr.
1606 SGR OMe 143 Meister Heere 6 144 e. Aeff Wilhelmus
b . Gercke Gerrijts 4
145 e.b. Asmus Sijbrantsz. 4 146 e.b. Wijllem Aerijens 5 (aangeslagen voor 3) 147 e.b. Pieter Pieter z 2 148 dije Fransoijs mr. 3 149 e.b. Claes Claesssen met die smitte 4
1608 N erfg. Mr. Hero Joachimi, adv. HvF aa-4; 438
v: tvv Gercke Gerrijtsz, kistemaker
k: tbv kinderen van Wibe Oens? / Berbera Gerritsdr
1/4 deel van nieuw huis
N Erasmus Sibrants
1613 N Kerkstraat ee-13; 45
v: erfg. Hero Joachimi
k: Dominicus Strigelius, adv. HvF
huis en ledige plaats daarnaast
Z Barber Gerritsdr, wed. Egbert Carstes Renneman
1619 N Hijlck Erasmi Sibrants weduwe? ee-9; 87
v: Willem Ariens, mr. glasmaker / Claaske Reijnsdr.
k: Pieter Pietersz. senior
huis met plaats strekt tot koor van kerk van witte nonnen met daarop een kamer, grondpacht aan het gasthuis
Z Pieter Pieters senior
1627 N Pieter Pieters, snijder ee-11; 94
v: Taco Sapis Amama, burgemr. / Trijntie Thonisdr.
k: Jacob Harmens, mr. snijder / Antie Willemsdr.
huis, loods en plaatske
Z Claas Claasz.
1628 N Berber Wijbes ee-11; 127
v: Hijlck Lieuwesdr. wed. Erasmus Sijbrensz.
k: Jacob Jans / Trijntie Luijtiensdr.
b: v en k
Kleine Hoogstraat bij Cammingahorn
Z Dijucke Pieters
1630 N Berber Wijbes ee-12; 78
v: Jacob Jans, mr. snijder / Trijntie Luijtiensdr
k: Abelo Isbrandi, med. dr. / Antie Thonisdr.
Z Dieucke Pieters
1632 N Berber Wijbes ee-12; 163
v: Abelo Isbrandi, med. dr. / Antie Thonisdr.
k: Claes Coerts / Tijetscke Friesedr.
wandelkoop
Z Dieucke Pieters
1642 ee-15; 79
v: Thonis Allesz. / Jelke Jansdr. & Joannes Wemerus, predikant te Makkum / Tiettie Tiercks
k: Jan Tiercks / Jancke Rieucksdr
b: Hemme Taekes, vleeshouwer
Kleine Hoogstraathoek van de Speelmansstraat
1650 N wijlen Pijtter Pijtters ee-18; 229v
v: Jacob Harmens, mr. snijder / Antie Willems
k: Lourens Jans, mr. passementwerker / Trijntie Jans
Z Jan Tierckz.
1664 N Jacob Harmens strekt tot Pijtter Tousijn
ee-23; 11v
v: Jan Tiercx
k: Sijtse Spanhemius / Idtie Groen
Z Speelmansstraat
1665 N Pijtter Pijtters of de wed. van Tjeerd Joannes ee-23; 155
v: Antie Jacobs, wed. Jacob Harmens, mr. kleermaker
k: Jan Pesschon hellebardier en mr. kleermaker / Rosijna Hanses
Z huis dat verkocht is door Jan Tiercx
1721 ee-33; 237
v: Frans Stalpart v.d. Wielen, koopman / Alegonda Renici
k: Gellius Meilema, medicinae doctor
b: Gerrijt Muller
deels
O? Spanhemius
1731 N Dr. Huber ee-35; 221
v: Grietie Damminga
k: Douwe Wijbrens, mr. metselaar / Grijttie Hoijtes
b: v
Z Dr. Weilema
1750 N Mr. Douwe Wijbrens O Sterringa n.u. ee-40; 36v
v: tvv Gellius Dominicus Weilema
k: Tjerk Hiemstra / Tetske van Sippama
bevat beschrijving
Z erfg. Spanhemius
1770 N Le Maire, oud-schepen O Dr. Fooij n.u. ee-46; 35v
v: Aeltie Jouws, wed. Johannes Douwes Feddema
k: Willem Feddema, mr. metselaar / Lijsbeth Rodenhuis
Z erfg. Tjerk Hiemstra
1771 W W. Feddema Ds Fooij n.u. ee-46; 127
v: tvv erfg. Tjerk Hessels Hiemstra en Gosse van Dussen
k: Johannes Keimp, mr. schrijnwerker
b: erfg. Harmen Keimp, kastmaker
O Zijlstra
1780 N Louis Le Maire, koopman / Aeltie van der Ploeg O Dr. Fooij n.u. ee-50; 109
v: Willem Feddema, mr. metselaar
k: Louis Le Maire, koopman / Aeltie van der Ploeg
b: v
Z Johannes Kimp
1784 NO Louis Le Maire ee-52; 119
v: Maria Pommerol, wed. Jetze IJdes Weijdema
k: Johan Christoph Hosbach, mr. slotmaker / Anna Catharina Sneijder
ZO Van Haeften, koopman
1798 NO wed. B. Bos ee-57; 132
v: Catharina Theresia van Duijsel, wed. Louis le Maire
k: Johannes Christoffel Hosbach, mr. smid / Catharina Sneider
b: H. Hemsing
ZO kopers
K flb
1808
81 Nathan Salomons 80 Nathan Salomons 79 Nathan Salomons 78 Nathan Salomons 77 Elkan J. Levij 76 J. Hosbach 75 J. Hosbach 74 I. van Haften

◊ Kleine Kerkstraat Oz Bagijnestraat - Grote Kerkstraat

>> begin

Grote Kerkstraat hoekpand de bok / de Ruiterwacht de bok / de Ruiterwacht Bagijnestraat
1843 Infirmerie / militair hospitaal 1843 Infirmerie / militair hospitaal
1843 F 92 F 92 F 91 F 90 F 89 F 89 F 77
1878 K 36 K 36 K 34 K 32 K 30 K 28 K 26
1832 C 674 C 673 C 671 C 670 C 669 C 669 C 668
1604 n.a. ee-5; 17
v: w. Michiel de Bock / Maritien van Assche
k: Willem Jan Gommerts
huis, paardenstal ledige plaats
1750 ggls
n.a.
SGR 1606 OE 24 Belij Lieuwes 3 25 Dirc Bothienter 3 35 Wilhelm Jan Gommerts 6 36 Take Jansz 2
1609 N Doed Willems Jan Gommerts
De Bock
ee-5; 235
v: Taeke Jans, schipper / Hil Tiallingsdr
k: Hartman Annes / Antie Idsedr.
Z Bagijnestraat
1610 N Wtze, metselaar ee-6; 9v
v: Dued Haringsdr / Gijsbert Harmens
ook voor haar voorkinderen Maijcke en Gommert
k: Hessel Jans / Neel Bouwes
huis, stal, plaats, hof
In den Bock
Z Hartman Annes
1613 Z Willem Jarichs ee-7; 68v
v: Wijtze Riemers, stadsmetselaar
k: Cornelis Geerts, bakker / Geert Cornelisdr
N Wijtze Riemers, stadsmetselaar
1613 ee-7; 96v
v: Wuijtze Riemers, stads mr. metselaar
k: Willem Jarichsz / Tiaerdke Allertsdr
huis en ledige plaats strekkend tot steeg van Otto Swalue
hoek G. en K. Kerkstraat
Z Cornelis Geerts, bakker
1615 Z? Grote Kerkstraat ee-8; 2v
v: Bely Lieuwesdr, wed. Hendrick Harderwijck
k: Pieter Feddes / Lieuck Hannia
hoek Kleine Kerkstraat
strekkend tot Dirck Bottienters huis
N Jan Claassen. kistemaker
1618 In de Bok ee-9; 107
v: Arien Jacobs, schrijver e.a.
k: Buwe Jelgers, koopman in kleine waren
Z Bagijnestraat
1620 N Pieter Harlingensis, schildenaer / Lijeuck Hanijadr. ff-6; 14v vgl gg-14; 5v v: Pieter Harlingensis, schildenaer / Lijeuck Hanijadr.
k: Jan Gerrijts, lademaker / Antke Andriesdr.
strekkend tot Jan Jansz. doodgraver
Z Jan Claassen
1630 N Oetse Riemers eig. Egbert Gerrijts bew. ee-12; 51v
v: Scipio Raardt / Tietske Hanne dr Hettinga
k: Jan Jochems / Antie Clasedr
1/2 huis en stal c.a. de Bok
1450 ggls
Z Buwe Jelgers
1632 N Tiaardtie Willems ee-12; 211
v: Wijbrand Huijberts; erfg? van Cornelis Geerts
k: Egbert Gerrijjts, kuiper / Sijbe Jans
b: Jacob Gerloffs, korfmaker
Z Wtze Riemers
1634 N Belij Harderwijck ee-13; 62
v: Petrus Boots / Tyeetske Can
k: Jan Jansz. van Rosendal, hellebardier / Heiltie Dirxdr.
Z Jan Claasz. kistenmaker
1637 ij-32; 355 In inventarisatie Oedse Riemers eigendomsbewijs van huis naast de Bok
1637 N Jan Wessels ff-9; 168
v: Sierdt Claesis & Pieter Gerrits, lakenkopers, crediteuren van w. Jan van Rosendal e.a.
k: Egbert Gerrits, mr. kuiper, Thonis Roelofs, mr. metselaar & Thonis Janssens, mets. gezel
Z Jan Claases, kistenmaker
1638 N Jan Wessels / Claeske Pieters ff-9; 192v
v: Jan Wessels / Claeske Pieters
k: Jurgien Woelers / Rechtie Ruts
Z Egbert Gerrijts c.s.
1639 dd-6; 442 sluit aan bij ff-9; 168 niaarnemer: Jan Wessels
1646 ee-17; 165
v: Claaske Pieters, wed. Jan Wessels
k: Johannes Samuels, mr. doppieswever / Pierke Pietersdr
N Grote Kerkstraat
Z Egbert Gerrijts, kuiper
Z Jurrien Woelers
1659 N Grote Kerkstraat ee-21; 20
v: Joannes Samuels, doppieswever / Elske Harmensdr
k: Claes Hansen & Sijbrich Tierdtts, mr. wever
Z Jurrien Woelers
1667 N Grote Kerkstraat aa-10; 571
v: wed. Jacob Lenz
k: Sipke Sipkes
1/4 deel
Z wed. en erfg. van Jan Claas
1675 N "Cippier Gerrijt Oedses" en wed. van Richolt Bolten O Cornelis Jusum
ee-25; 221v
v: div. Bruinsma
k: GS Friesland
b: Pieter, stalman
de Bok
Z Jelger Buwes
1685 N de Ruiterwacht ee-27; 164
v: Mins Bouwes
k: Aefke Boetius, wed. Joannes Moda
Kleine Kerkstraat hoek Bagijnestraat
Z Bagijnestraat
1686 N Dr. Fopma ee-27; 211v
v: Siricus Tiallingi, vroedsman / Nieske Hanses
k: Coenraad Godefried, mr. schoenmaker / Catharina Emans
b: Dr. Cornelius Clockenburg
1/2huis rest behoort Johannes Hylcama, mr. chirurgijn n.u.
Z Gerrijt Oedses
1691 ff-18; 186v
v: Joannes Hijlcama, mr. chirurgijn / Wijtske Jans
k: Siericus Tjallingi, bouwmr. vroedsman / Nieske Hanses
b: mede eig. Coenraad Godfried
1/2 huis
Z Gerrijt Oedses
1695 N de Ruiterwacht ee-29; 32v
v: Aeffke Bo tius, wed. Moda
k: David Savoij, mr. spoormaker / Elisabeth Droux
Z Bagijnestraat
1696 N Andreas NN schoolmeester ee-29; 116
v: Coenraad Godvried, mr. schoenmaker / Catarina Ymantsdr
k: Johan Jurriens Gelsius, hellebardier
Z Hanenburgh, schrijver
1716 NOE 15 Tjebbe Innes & Evert Schoonbeek p. 15 Hans Jurrien Geelsius p. 15 Grietie Hanenburg p.15 David Savoij
1723 NOE 95 Grijtie Hanenburgh 92 David Savoij
1730 rk
NOE
99 Hans Jurjen Galesus 97 Grijtie Hanenburg 94 erfg. David Savoij
1734 N Jan Nollides, burgemeester O overste Humalda
ee-36; 120v
v: erfg. Hans Jurjen Gelsius
k: Anthony Datz, serg.v.d. garde / Maria Bok
Z wed. Ds. Bootshaak
1738 N Grote Kerkstraat ee-37; 101 Jan Nollides.o.a. oud-burgemr. van Harlingen k: Lenert Piers, mr. timmerman
b: Freerk Sents
bevat beschrijving
Z Datz, sergeant
1740 N en O k ee-38; 22
v: Mandelius en Elisabeth Hanenburg en Horatius Boetius Hanenburg
k: Douwe van Sirtema van Grovestins
Z Landschaps wachthuis en stal
1740 N de Ruiterwacht ee-38; 40
v: Sara Savoij
k: Jan Baers, mr. draaier
Z Bagijnestraat
NOE 1749 Feikes
Adema
97 generaal Grovestins 96 Juffr. Nijsten 95 Juffr. Nijsten 94 Jan Baars
1751 ee-40; 83v
v: Douwe van Sirtema van Grovestins / Carolina Schuts
k: Ernst Muller / Teuntje Voorthuis
Z Landschaps wachthuis en stal
1754 N Grote Kerkstraat O Catharina Singerman, wed. Pieter Gerbens van Straaten
ff-33; 52
v: Arjen Piersonius, erfg. van Lenert Piers
k: Gerardus ter Horst
2 woningen en regenbak "staande in de Grote Kerkstraat op de grond van de nieuw gebouwde huisinge"
Z Datz
NOE 1755 102 G. Terhorst 98 Doeke Feikes 9/10 Piersma n.u. 1/10 b: IJsak Kerkgang
99 serg. Datz b: Pieter Leen
100 bode Bottinga1/2 & Piersma n.u. 1/2 101 Jan Gerrijts
97 E. Mulder 96 juffr. Nijsten b Margriet Pereboom 95 Juffr. Nijsten b Dhr. Coehoorn 94 J. Baars
1756 N Ruiterwacht O Sara Savoijs
ff-33; 127
v: Agnietie Abramsma, wed. Jan Baars
k: Wapke Wijnekes, mr. brouwer / Grietie Geerts
Z Bagijnestraat
1764 ee-44; 38v
v: tvv erfg. Gosewijn van Coehoorn
k: Elisabeth Stellingwerf, wed. Meetsma
b: Margarieta Pereboom
O straat; W en Z 1e perceel; N Douwe Feikes
NOE 1765 102 G. Terhorst 98 Doeke Feikes 9/10 Piersma n.u. 1/10 b: IJsak Kerkgang
99 hopman Datz b: Pieter Leen
100 bode Bottinga1/2 & Piersma n.u. 1/2 101 Jan Gerrijts
97 E. Muller 94 1/2 H. Wijnecus
1766 N Dats, hopman O Dois
ee-44; 175
v: Ernst Muller / Teuntie Voorthuis
k: Hendrik Vehrman, chirurchijn majoor van de Friesche garde
bevat beschrijving
Z Ruiterwacht
1771 N Ruiterwacht O Savoij
ee-46; 134v
v: erfg. Hermanus Wijnekes
k: Johannes Kelderman, mr. schoenmaker / Grijttje Boerkamp
Z Bagijnestraat
1776 N G. ter Horst O erfg wed van Dirk Ruijl
dd-38; 124 GC 1776/16
v: Maria Datz
k: Fokeltie Reneman, wed. Wehrman
n: Johannes Baur r.s.
Z Fokeltie Renneman, wed. Wehrman
1783 N Ruiterwacht O Jan Wouda
ee-52; 48v
v: erven Kelderman
k: Ruurd Ruurds / Oeke Sijmonsdr.
b: Grietje Boercams, wed. Kelderman
Z Bagijnestraat
1797 n.a. wed. Ter Horst ee-37; 39
v: erfg. Boers
k: Anthoon Jongbloed, mr. schoenmaker / Maria Boelens
n.a. erfg. wed. Whiel
1801 N A. Jongbloed O Slothouwer
ee-58; 45
v: erfg. Fokeltie Reneman
k: J. Br. Gasinjet
b: koper
Z de Ruiterwacht
KhFLB 1807 92 wed. I ter Horst 86 91 A. Jongbloed 56 90 M. IJsaks 130 89 Ruiterswacht 88 wed. R. Ruurds
1807 N A. Jongbloed O Slothouder
ee-61; 75v
v: erfg. Gasinjet
k: Meijer Isaks
Z de Ruiterwacht
KhFLB 1810 F 92 wed. I. ter Horst F 92 wed. I. ter Horst 91 A. J. Jonbloed 90 M. IJsaks 89 Ruiterswacht 88 wed. R. Ruurds
kad. 1832 Everhardus ter Horst Everhardus ter Horst Reinder Dirks de Vries Reinder Dirks de Vries Infirmery Ruurd Ruurds Posthumus

◊ Kleine Kerkstraat Oz Bagijnestraat Grote Kerkstraat1

>> begin

Grote Kerkstraat hoekpand de bok / de Ruiterwacht Bagijnestraat
1843 Infirmerie / militair hospitaal
1843 F 92 F 92 F 91 F 90 F 89 F 77
1878 K 36 K 36 K 34 K 32 K 30/28 K 26
1832 C 674 C 673 C 671 C 670 C 669 C 668
1604 n.a. ee-5; 17
v: w. Michiel de Bock / Maritien van Assche
k: Willem Jan Gommerts
huis, paardenstal ledige plaats
1750 ggls
n.a.
SGR 1606 OE 24 Belij Lieuwes 3 25 Dirc Bothienter 3 35 Wilhelm Jan Gommerts 6 36 Take Jansz 2
1609 N Doed Willems Jan Gommerts
De Bock
ee-5; 235
v: Taeke Jans, schipper / Hil Tiallingsdr
k: Hartman Annes / Antie Idsedr.
Z Bagijnestraat
1610 N Wtze, metselaar ee-6; 9v
v: Dued Haringsdr / Gijsbert Harmens
ook voor haar voorkinderen Maijcke en Gommert
k: Hessel Jans / Neel Bouwes
huis, stal, plaats, hof
In den Bock
Z Hartman Annes
1613 Z Willem Jarichs ee-7; 68v
v: Wijtze Riemers, stadsmetselaar
k: Cornelis Geerts, bakker / Geert Cornelisdr
N Wijtze Riemers, stadsmetselaar
1613 ee-7; 96v
v: Wuijtze Riemers, stads mr. metselaar
k: Willem Jarichsz / Tiaerdke Allertsdr
huis en ledige plaats strekkend tot steeg van Otto Swalue
hoek G. en K. Kerkstraat
Z Cornelis Geerts, bakker
1615 Z? Grote Kerkstraat ee-8; 2v
v: Bely Lieuwesdr, wed. Hendrick Harderwijck
k: Pieter Feddes / Lieuck Hannia
hoek Kleine Kerkstraat
strekkend tot Dirck Bottienters huis
N Jan Claassen. kistemaker
1618 In de Bok ee-9; 107
v: Arien Jacobs, schrijver e.a.
k: Buwe Jelgers, koopman in kleine waren
Z Bagijnestraat
1620 N Pieter Harlingensis, schildenaer / Lijeuck Hanijadr. ff-6; 14v vgl gg-14; 5v v: Pieter Harlingensis, schildenaer / Lijeuck Hanijadr.
k: Jan Gerrijts, lademaker / Antke Andriesdr.
strekkend tot Jan Jansz. doodgraver
Z Jan Claassen
1630 N Wetse Riemers eig. Egbert Gerrijts bew. ee-12; 51v
v: Scipio Raardt / Tietske Hanne dr Hettinga
k: Jan Jochems / Antie Clasedr
1/2 huis en stal c.a. de Bok
1450 ggls
Z Buwe Jelgers
1632 N Tiaardtie Willems ee-12; 211
v: Wijbrand Huijberts; erfg? van Cornelis Geerts
k: Egbert Gerrijts, kuiper / Sijbe Jans
b: Jacob Gerloffs, korfmaker
Z Wtze Riemers
1634 N Belij Harderwijck ee-13; 62
v: Petrus Boots / Tyeetske Can
k: Jan Jansz. van Rosendal, hellebardier / Heiltie Dirxdr.
Z Jan Claasz. kistenmaker
1637 ij-32; 355 In inventarisatie Oedse Riemers eigendomsbewijs van huis naast de Bok
1637 N Jan Wessels ff-9; 168
v: Sierdt Claesis & Pieter Gerrits, lakenkopers, crediteuren van w. Jan van Rosendal e.a.
k: Egbert Gerrits, mr. kuiper, Thonis Roelofs, mr. metselaar & Thonis Janssens, mets. gezel
Z Jan Claases, kistenmaker
1638 N Jan Wessels / Claeske Pieters ff-9; 192v
v: Jan Wessels / Claeske Pieters
k: Jurgien Woelers / Rechtie Ruts
Z Egbert Gerrijts c.s.
1639 dd-6; 442 sluit aan bij ff-9; 168 niaarnemer: Jan Wessels
1646 ee-17; 165
v: Claaske Pieters, wed. Jan Wessels
k: Johannes Samuels, mr. doppieswever / Pierke Pietersdr
N Grote Kerkstraat
Z Egbert Gerrijts, kuiper
Z Jurrien Woelers
1659 N Grote Kerkstraat ee-21; 20
v: Joannes Samuels, doppieswever / Elske Harmensdr
k: Claes Hansen & Sijbrich Tierdtts, mr. wever
Z Jurrien Woelers
1667 N Grote Kerkstraat aa-10; 571
v: wed. Jacob Lenz
k: Sipke Sipkes
1/4 deel
Z wed. en erfg. van Jan Claas
1675 N "Cippier Gerrijt Oedses" en wed. van Richolt Bolten O Cornelis Jusum
ee-25; 221v
v: div. Bruinsma
k: GS Friesland
b: Pieter, stalman
de Bok
Z Jelger Buwes
1685 N de Ruiterwacht ee-27; 164
v: Mins Bouwes
k: Aefke Boetius, wed. Joannes Moda
Kleine Kerkstraat hoek Bagijnestraat
Z Bagijnestraat
1686 N Dr. Fopma ee-27; 211v
v: Siricus Tiallingi, vroedsman / Nieske Hanses
k: Coenraad Godefried, mr. schoenmaker / Catharina Emans
b: Dr. Cornelius Clockenburg
1/2huis rest behoort Johannes Hylcama, mr. chirurgijn n.u.
Z Gerrijt Oedses
1691 ff-18; 186v
v: Joannes Hijlcama, mr. chirurgijn / Wijtske Jans
k: Siericus Tjallingi, bouwmr. vroedsman / Nieske Hanses
b: mede eig. Coenraad Godfried
1/2 huis
Z Gerrijt Oedses
1695 N de Ruiterwacht ee-29; 32v
v: Aeffke Bo tius, wed. Moda
k: David Savoij, mr. spoormaker / Elisabeth Droux
Z Bagijnestraat
1696 N Andreas NN schoolmeester ee-29; 116
v: Coenraad Godvried, mr. schoenmaker / Catarina Ymantsdr
k: Johan Jurriens Gelsius, hellebardier
Z Hanenburgh, schrijver
1720 NOe 97 Hans Jurjen Gellerius 48 95 Grijtie Hanenburgh 140 92 David Savoij
1730 NOe 99 Hans Jurjen Galesus 48 97 Grijtie Hanenburg 120 94 erfg. David Savoij
1734 N Jan Nollides, burgemeester O overste Humalda
ee-36; 120v
v: erfg. Hans Jurjen Gelsius
k: Anthony Datz, serg.v.d. garde / Maria Bok
Z wed. Ds. Bootshaak [=Grietie Hanenburg]
1738 N Grote Kerkstraat ee-37; 101 Jan Nollides.o.a. oud-burgemr. van Harlingen k: Lenert Piers, mr. timmerman
b: Freerk Sents
bevat beschrijving
Z Datz, sergeant
1740 NOe 99 serg. Datz 50 97 Grietie Hanenburg 110
1740 N en O k ee-38; 22
v: Mandelius en Elisabeth Hanenburg en Horatius Boetius Hanenburg
k: Douwe van Sirtema van Grovestins
Z Landschaps wachthuis en stal
1740 N de Ruiterwacht ee-38; 40
v: Sara Savoij
k: Jan Baers, mr. draaier
Z Bagijnestraat
1749 NOe 99 serg. Datz 60 97 generaal Grovestins 100 94 Jan Baars
1751 ee-40; 83v
v: Douwe van Sirtema van Grovestins / Carolina Schuts
k: Ernst Muller / Teuntje Voorthuis
Z Landschaps wachthuis en stal
1754 N Grote Kerkstraat O Catharina Singerman, wed. Pieter Gerbens van Straaten
ff-33; 52
v: Arjen Piersonius, erfg. van Lenert Piers
k: Gerardus ter Horst
2 woningen en regenbak "staande in de Grote Kerkstraat op de grond van de nieuw gebouwde huisinge"
Z Datz
1756 N Ruiterwacht O Sara Savoijs
ff-33; 127
v: Agnietie Abramsma, wed. Jan Baars
k: Wapke Wijnekes, mr. brouwer / Grietie Geerts
Z Bagijnestraat
NOE 1765 99 Lnt. Dats 60 97 E. Muller 90 94 W. Winecus
1766 N Dats, hopman O Dois
ee-44; 175
v: Ernst Muller / Teuntie Voorthuis
k: Hendrik Vehrman, chirurchijn majoor van de Friesche garde
bevat beschrijving
Z Ruiterwacht
NOe
1770
99 Vroedsman Datz 65 97 Dhr. Wehrman 90
1771 N Ruiterwacht O Savoij
ee-46; 134v
v: erfg. Hermanus Wijnekes
k: Johannes Kelderman, mr. schoenmaker / Grijttje Boerkamp
Z Bagijnestraat
1776 N G. ter Horst O erfg wed van Dirk Ruijl
dd-38; 124 GC 1776/16
v: Maria Datz
k: Fokeltie Reneman, wed. Wehrman
n: Johannes Baur r.s.
Z Fokeltie Renneman, wed. Wehrman
1780 98 Joh.de Boer 50 97 wed. Wherman 90
1783 N Ruiterwacht O Jan Wouda
ee-52; 48v
v: erven Kelderman
k: Ruurd Ruurds / Oeke Sijmonsdr.
b: Grietje Boercams, wed. Kelderman
Z Bagijnestraat
1790 98 Joh.de Boer 50 97 wed. majoor Whiel 90
1797 n.a. wed. Ter Horst ee-37; 39
v: erfg. Boers
k: Anthoon Jongbloed, mr. schoenmaker / Maria Boelens
n.a. erfg. wed. Whiel
1800 NOe 89 Jongbloed 56 97 Reneman 130
1801 N A. Jongbloed O Slothouwer
ee-58; 45
v: erfg. Fokeltie Reneman
k: J. Br. Gasinjet
b: koper
Z de Ruiterwacht
1807 N A. Jongbloed O Slothouder
ee-61; 75v
v: erfg. Gasinjet
k: Meijer Isaks
Z de Ruiterwacht
KhFLB 1807 92 wed. I ter Horst 68 91 A. Jongbloed 56 90 M. IJsaks 130 89 Ruiterswacht 88 wed. R. Ruurds
kad. 1832 C 674 & C 673 Everhardus ter Horst C 671 Reinder Dirks de Vries C 670 Reinder Dirks de Vries C 669 Infirmery C 668 Ruurd Ruurds Posthumus

◊ Kleine Kerkstraat transport1

>> begin

Grote Kerkstraat hoekpand de bok / de Ruiterwacht Bagijnestraat
1843 Infirmerie / militair hospitaal
1843 F 92 F 92 F 91 F 90 F 89 F 77
1878 K 36 K 36 K 34 K 32 K 30/28 K 26
1832 C 674 C 673 C 671 C 670 C 669 C 668
1604 n.a. ee-5; 17
v: w. Michiel de Bock / Maritien van Assche
k: Willem Jan Gommerts
huis, paardenstal ledige plaats
1750 ggls
n.a.
SGR 1606 OE 24 Belij Lieuwes 3 25 Dirc Bothienter 3 35 Wilhelm Jan Gommerts 6 36 Take Jansz 2
1609 N Doed Willems Jan Gommerts
De Bock
ee-5; 235
v: Taeke Jans, schipper / Hil Tiallingsdr
k: Hartman Annes / Antie Idsedr.
Z Bagijnestraat
1610 N Wtze, metselaar ee-6; 9v
v: Dued Haringsdr / Gijsbert Harmens
ook voor haar voorkinderen Maijcke en Gommert
k: Hessel Jans / Neel Bouwes
huis, stal, plaats, hof
In den Bock
Z Hartman Annes
1613 Z Willem Jarichs ee-7; 68v
v: Wijtze Riemers, stadsmetselaar
k: Cornelis Geerts, bakker / Geert Cornelisdr
b: k
huis en bakhuis
kp 525 gg
N Wijtze Riemers, stadsmetselaar
1613 ee-7; 96v
v: Wuijtze Riemers, stads mr. metselaar
k: Willem Jarichsz / Tiaerdke Allertsdr
huis en ledige plaats strekkend tot steeg van Otto Swalue
hoek G. en K. Kerkstraat
Z Cornelis Geerts, bakker
1615 Z? Grote Kerkstraat ee-8; 2v
v: Bely Lieuwesdr, wed. Hendrick Harderwijck
k: Pieter Feddes / Lieuck Hannia
hoek Kleine Kerkstraat
strekkend tot Dirck Bottienters huis
N Jan Claassen. kistemaker
1618 In de Bok ee-9; 107
v: Arien Jacobs, schrijver e.a.
k: Buwe Jelgers, koopman in kleine waren
Z Bagijnestraat
1620 N Pieter Harlingensis, schildenaer / Lijeuck Hanijadr. ff-6; 14v vgl gg-14; 5v v: Pieter Harlingensis, schildenaer / Lijeuck Hanijadr.
k: Jan Gerrijts, lademaker / Antke Andriesdr.
strekkend tot Jan Jansz. doodgraver
Z Jan Claassen
1630 N Wetse Riemers eig. Egbert Gerrijts bew. ee-12; 51v
v: Scipio Raardt / Tietske Hanne dr Hettinga
k: Jan Jochems / Antie Clasedr
1/2 huis en stal c.a. de Bok
1450 ggls
Z Buwe Jelgers
1632 N Tiaardtie Willems ee-12; 211
v: Wijbrand Huijberts; erfg? van Cornelis Geerts
k: Egbert Gerrijts, kuiper / Sijbe Jans
b: Jacob Gerloffs, korfmaker
Z Wtze Riemers
1634 N Belij Harderwijck ee-13; 62
v: Petrus Boots / Tyeetske Can
k: Jan Jansz. van Rosendal, hellebardier / Heiltie Dirxdr.
Z Jan Claasz. kistenmaker
1637 ij-32; 355 In inventarisatie Oedse Riemers eigendomsbewijs van huis naast de Bok
1637 N Jan Wessels ff-9; 168
v: Sierdt Claesis & Pieter Gerrits, lakenkopers, crediteuren van w. Jan van Rosendal e.a.
k: Egbert Gerrits, mr. kuiper, Thonis Roelofs, mr. metselaar & Thonis Janssens, mets. gezel
Z Jan Claases, kistenmaker
1638 N Jan Wessels / Claeske Pieters ff-9; 192v
v: Jan Wessels / Claeske Pieters
k: Jurgien Woelers / Rechtie Ruts
Z Egbert Gerrijts c.s.
1639 dd-6; 442 sluit aan bij ff-9; 168 niaarnemer: Jan Wessels
1646 ee-17; 165
v: Claaske Pieters, wed. Jan Wessels
k: Johannes Samuels, mr. doppieswever / Pierke Pietersdr
N Grote Kerkstraat
Z Egbert Gerrijts, kuiper
Z Jurrien Woelers
1659 N Grote Kerkstraat ee-21; 20
v: Joannes Samuels, doppieswever / Elske Harmensdr
k: Claes Hansen & Sijbrich Tierdtts, mr. wever
Z Jurrien Woelers
1667 N Grote Kerkstraat aa-10; 571
v: wed. Jacob Lenz
k: Sipke Sipkes
1/4 deel
Z wed. en erfg. van Jan Claas
1675 N "Cippier Gerrijt Oedses" en wed. van Richolt Bolten O Cornelis Jusum
ee-25; 221v
v: div. Bruinsma
k: GS Friesland
b: Pieter, stalman
de Bok
Z Jelger Buwes
1685 N de Ruiterwacht ee-27; 164
v: Mins Bouwes
k: Aefke Boetius, wed. Joannes Moda
Kleine Kerkstraat hoek Bagijnestraat
Z Bagijnestraat
1686 N Dr. Fopma ee-27; 211v
v: Siricus Tiallingi, vroedsman / Nieske Hanses
k: Coenraad Godefried, mr. schoenmaker / Catharina Emans
b: Dr. Cornelius Clockenburg
1/2huis rest behoort Johannes Hylcama, mr. chirurgijn n.u.
Z Gerrijt Oedses
1691 ff-18; 186v
v: Joannes Hijlcama, mr. chirurgijn / Wijtske Jans
k: Siericus Tjallingi, bouwmr. vroedsman / Nieske Hanses
b: mede eig. Coenraad Godfried
1/2 huis
Z Gerrijt Oedses
1695 N de Ruiterwacht ee-29; 32v
v: Aeffke Bo tius, wed. Moda
k: David Savoij, mr. spoormaker / Elisabeth Droux
Z Bagijnestraat
1696 N Andreas NN schoolmeester ee-29; 116
v: Coenraad Godvried, mr. schoenmaker / Catarina Ymantsdr
k: Johan Jurriens Gelsius, hellebardier
Z Hanenburgh, schrijver
1720 NOe 97 Hans Jurjen Gellerius 48 95 Grijtie Hanenburgh 140 92 David Savoij
1730 NOe 99 Hans Jurjen Galesus 48 97 Grijtie Hanenburg 120 94 erfg. David Savoij
1734 N Jan Nollides, burgemeester O overste Humalda
ee-36; 120v
v: erfg. Hans Jurjen Gelsius
k: Anthony Datz, serg.v.d. garde / Maria Bok
Z wed. Ds. Bootshaak [=Grietie Hanenburg]
1738 N Grote Kerkstraat ee-37; 101 Jan Nollides.o.a. oud-burgemr. van Harlingen k: Lenert Piers, mr. timmerman
b: Freerk Sents
bevat beschrijving
Z Datz, sergeant
1740 NOe 99 serg. Datz 50 97 Grietie Hanenburg 110
1740 N en O k ee-38; 22
v: Mandelius en Elisabeth Hanenburg en Horatius Boetius Hanenburg
k: Douwe van Sirtema van Grovestins
Z Landschaps wachthuis en stal
1740 N de Ruiterwacht ee-38; 40
v: Sara Savoij
k: Jan Baers, mr. draaier
Z Bagijnestraat
1749 NOe 99 serg. Datz 60 97 generaal Grovestins 100 94 Jan Baars
1751 ee-40; 83v
v: Douwe van Sirtema van Grovestins / Carolina Schuts
k: Ernst Muller / Teuntje Voorthuis
Z Landschaps wachthuis en stal
1754 N Grote Kerkstraat O Catharina Singerman, wed. Pieter Gerbens van Straaten
ff-33; 52
v: Arjen Piersonius, erfg. van Lenert Piers
k: Gerardus ter Horst
2 woningen en regenbak "staande in de Grote Kerkstraat op de grond van de nieuw gebouwde huisinge"
Z Datz
1756 N Ruiterwacht O Sara Savoijs
ff-33; 127
v: Agnietie Abramsma, wed. Jan Baars
k: Wapke Wijnekes, mr. brouwer / Grietie Geerts
Z Bagijnestraat
NOE 1765 99 Lnt. Dats 60 97 E. Muller 90 94 W. Winecus
1766 N Dats, hopman O Dois
ee-44; 175
v: Ernst Muller / Teuntie Voorthuis
k: Hendrik Vehrman, chriruchijn majoor van de Friesche garde
bevat beschrijving
Z Ruiterwacht
NOe
1770
99 Vroedsman Datz 65 97 Dhr. Wehrman 90
1771 N Ruiterwacht O Savoij
ee-46; 134v
v: erfg. Hermanus Wijnekes
k: Johannes Kelderman, mr. schoenmaker / Grijttje Boerkamp
Z Bagijnestraat
1776 N G. ter Horst O erfg wed van Dirk Ruijl
dd-38; 124 GC 1776/16
v: Maria Datz
k: Fokeltie Reneman, wed. Wehrman
n: Johannes Baur r.s.
Z Fokeltie Renneman, wed. Wehrman
1780 98 Joh.de Boer 50 97 wed. Wherman 90
1783 N Ruiterwacht O Jan Wouda
ee-52; 48v
v: erven Kelderman
k: Ruurd Ruurds / Oeke Sijmonsdr.
b: Grietje Boercams, wed. Kelderman
Z Bagijnestraat
1790 98 Joh.de Boer 50 97 wed. majoor Whiel 90
1797 n.a. wed. Ter Horst ee-37; 39
v: erfg. Boers
k: Anthoon Jongbloed, mr. schoenmaker / Maria Boelens
n.a. erfg. wed. Whiel
1800 NOe 89 Jongbloed 56 97 Reneman 130
1801 N A. Jongbloed O Slothouwer
ee-58; 45
v: erfg. Fokeltie Reneman
k: J. Br. Gasinjet
b: koper
Z de Ruiterwacht
1807 N A. Jongbloed O Slothouder
ee-61; 75v
v: erfg. Gasinjet
k: Meijer Isaks
Z de Ruiterwacht
KhFLB 1807 92 wed. I ter Horst 68 91 A. Jongbloed 56 90 M. IJsaks 130 89 Ruiterswacht 88 wed. R. Ruurds
kad. 1832 C 674 & C 673 Everhardus ter Horst C 671 Reinder Dirks de Vries C 670 Reinder Dirks de Vries C 669 Infirmery C 668 Ruurd Ruurds Posthumus

◊ Kleine Kerkstraat WzX

>> begin

BURMANIASTRAAT het Rekenboek de Regenboog
de drie Regenbogen
REGENBOOGSTEEG Koehoornspoort OLDEHOOFSTER KERKHOF
2005 13 15 19 21 23 25 35 37
1878 13 15 19 21 23 25 35 37 39 41 43 45
1832
1806 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
1606 Noe 23
1608 Z Rudt Christiaens ee-5; 114v
v: Auck Claes / wed. Tierck Sijbes
k: Harmen Willems van Steens / Aelcke Cornelis
b: v
huis, hof, led. Plaats
400 gg
N led. Plaats van de vaandrigvan Cammingha
1613 Z Rudt Christiaens ee-7; 54
v: Harmen Willems van Stiens / Aelcke Cornelis
k: Lenart Tiesses, nots. / Wijts Aeltses
b: mr. Harper Jarichs
huis, hof en ledige plaats
gp 6 gg2 st aan de rentmr. Geest. Goed. Kp 725 gg
N Jan Claes, kistemaker
1626 Z wed. en erf. Eilert Roeloffs, metselaar gg-21; 174
v: erfgenamen Ruts Christiaens
k: Aedo Neuhusius, rector Lat. school / Margaretha Duijsker
huis, plaats en steeg ten n to De Bok
10 gg gp 480 gg en 7 st
kb 25-01-1625
N steeg N Marten Schuting, hellebardier
1639 aa-9; 34r
v: erfg. Edo Neuhusius Margaretha Dufkens
k: Douwe Jansen
b: Wilhelmus Henrix, koster
1/2 huis; 540 gg
1653 steeg tussen dit huis en dat waar
de regenboog uithangt
ee-19; 188
v: Pijter van Harinxma tot S. / Susanna van Burmania
k: Coenraad Raerdt, muntmr. / Margaretha Wolters
driedubbel huis met drie separate woningen met div. uitgangen
6000 cg
N Jan Claas, kistemaker
1786 Z erven Bles W Diaconie
ee-35; 91
v: Johannes Brens, korenmeter / Aeltie Daelman
k: Jacobus Bakker / Elisabeth Pes?
de drie Regenbogen
Z wed. G van der Bles
1797 Z erven Bles W Diaconie
ee-37; 48
v: Jacobus Bakkers, mr. knoopmaker / Elisasbeth Pasio
k: Hendrik Budde, koopman / Stientje Jans
de drie Regenbogen
N erven Bles
1807 Z Hendrik Budde W Tjitse Stienstra
gg-167; 38v
v: Willem Overneij, mr. timmerman / Jacobje Fijnje
k: Joh. Schaap / Trijntje Vink
Grote Hoornspoort
O Kleine Kerkstraat
N Willem Overneij / Jacobje Fijnje

◊ Klokstraat Nz

>> begin

GROTE HOOGSTRAAT de vergulde Bijbel Sint Jacobsstraat
de vergulde Pers
2005
1878 17 15 13
1832 A 629 A 630 A 631 A 632
1806 77 78 79
SGR Me 22 Willem Egberts, glasemaker 1 23 Pijeter boeckbinders wedue
1
24 mr. Gosse, schoolmeester
1
27 Tijallingh Fokles eig. 2
1607 O kamer verkocht aan Willem Egbers, glazemaker GC 1607/67v
v: Jan Jelles / Tierckien Tierck Teetlumsdr & Goslick Pittersz / Tetke Tierck Teetlumsdr & Seerp Teetlum
k: Hijlck Arents Arnoldidr, wed. Piter Soutelande
b: k
kamer
W kamer verkocht aan Mr. Cornelis Sickes Nauta
1607 O Cornelis Cornelisz, cramer GC 1607 / 77
v: Jan Jelles / Tierckien Tierck Teetlumsdr & Goslick Pittersz / Tetke Tierck Teetlumsdr & Seerp Teetlum
k: Willem Egbertsz. glazemaker / Aelke Lucasdr
b: kopers
kamer
W kamer gekocht door Hijlck, Pieters wed.
1607 O kamer gekocht door Hijlck, Pieter Soutelants wed. GC 1607 / 129
v: Jan Jelles / Tierckien Tierck Teetlumsdr & Goslick Pittersz / Tetke Tierck Teetlumsdr & Seerp Teetlum
k: Cornelis Sickesz. Nauta adv. HvF / Jouck Pietersdr.
b: Gosse, schoolmeester
kamer
W Tziallingh Fookles
1607 O Hilck wed. Pieter Soutlant GC 1609 / 129
v: Cornelis Sickesz. Nauta adv. HvF / Jouck Pietersdr.
k: Auck Feckedr Cock
b: Gosse, schoolmeester
kamer
W wed. erfg. Tjalling Foeckles
1610 O Willem Egbers N Dirck Harderwijck & Jantien, huikmaakster
ff-4; 8v
v: Auk Feckes Cock
k: Hijlckien Arentsdr, wed. Pieter Soutelande
ledige plaats achter huis van k
W Auk Feckes Cock
1615 O Hijlckien Arentsdr.boekverkoperse ee-8; 7
v: Auck Feckedr Cock
k: Silvius de Blijde, operateur / Anneke IJpckes
W Otto Allerts Heixan
1617 O Willem Hans aa-6; 21
v: Willem Hansz, wedn. van Marij Dirxdr
1/2 huis
k: Pijbe Rinties [bezit al 1/2]
W Willem Egberts
1625 Z Nieuwe Torenstraat
ee-10; 231
v: Otto Albarts Heixan / Anna Smits van Os
k: Jacob Jacobs / Siouckien
N Auck Cock
Sint Jacobsstraat
1628 O Pijbe Rinties certificaatboek 1628/280
v: Willem Egberts, glazemaker / Aeltie Lucasdr
k: Dirck Alberts, boekverkoper / Hiltie Arnoldi Jellema
b: v
W verkoper
1631 O straat Z straat
ee-12; 172
v: Itke Gerrijtsdr
k: Jan Pieters, borduurwerker / Margareta Bastiaans
hoek Grote Hoogstraat / Klokstraat
N b: Rienck Sijtses zie G. Hstr. Wz n
W Pijbe Rinties
1636 O erfg. Pijbe Rinties, hopman ee-13; 229
v: Dirck Alberts, boekverkoper / Hijlck Arnoldi Jellema
k: Aefke Ballings / Dirck Feckes
W Dirck Alberts / Hijlck Arnoldi Jellema
1637 O erfg. Pijbe Rinties, hopman ee-13; 239
v: Aefke Ballings / Dirck Feckes
k: Gijsbert Sijbes, boekverkoper, Fokeltie Douwes
W Dirck Alberts / Hijlck Arnoldi Jellema
1640 O Dirck Alberts / Hijlck Arnoldi Jellema ee-14; 154
v: Dirck Alberts / Hijlck Arnoldi Jellema
k: Lambert Harmens, bode GS
b: Harmen Tiebes, kleermaker
W Jacob Jacobs, wijnheer
1658 O wed. Jan Pieters, borduurwerker ee-20; 215
v: Jeseltie Piebes, wed. Lieuwe Cornelis, schoenmaker
k: Ittien Hommes, wed. Joan Sijmmens
W Gijsbert Sijbes, boekdrukker
1661 O Singell ee-12; 202v
v: erfg. Lammert Harmens
k: Bauke Sijlvius / Hilties Yes Rijckerda
W Claes Can
1680 O wed. Cingell ee-26; 183v
v: Hiltie Yes Rickerda / Arien van der Gracht
k: Meijnardus Schoonhoven, proc. post / Catharina van den Bergh
1/2 huis; rest behoort Hessel Janssen als cur. over kinderen van Baucke Sijlvius
W Claes Kan

◊ Klokstraat Zz

>> begin

1552 naast
Jacob, slootmaker
ee-1; 248/141
v: Marten Harmansz, slootmaker / Anna
k: Hans Willemsz / Marij Claesdr.
gp: 1 1/2 gg. huis in de Sint Jacobsstege met kleine achteruitgang
naast
Capelle van Sint Jacob
1555 naast
Jacob, slootmaker
ee-1; 353/216v
v; Hans Willemsz / Marij
k: Best Albertsdr. wed. Sijmon Hillebrants
gp: 1 1/2 gg
huis, met kleine uitgang erachter
naast
Capelle van Sint Jacob
1555 naast
Rommert, schroor
[zie St. Jacobsstraat]
ee-1; 366/223v
v: Jacob Foppez. / Griet
k: Best Albertsdr
gp: 14 st
kamer bij St. Jacobskapel, plaatsje 1/2 gevel van huis dat bewoond wordt door Rommert, schroor
naast
koopster
1609 W Wijbrant Rommerts
[zie St. Jacobsstraat]
GC 1609/29
v: Jacobus Wijbrandus, not. te Enkhuizen / Trijn Tijartsdr
k: Jacob IJsses/ Aeff Jurijensdr
gp 2 gg. huis, kamer en grond
GC 1609/29
v: Jacobus Wijbrandus, not. te Enkhuizen / Trijn Tijartsdr
k: Jacob IJsses/ Aeff Jurijennsdr
gp 2 gg. huis, kamer en grond
O de Sint Jacobs capelle

◊ Korfmakersstraat NzX

>> begin

VOORSTREEK TWEEBAKSMARKT
2006 1 3 5 7 11 13 15 17 DE ZON
1878 220 1 3 5 7 9 11 13 15 17
1832 B 400 B 401 B 403 B 404
1806 23 35 36 37 38 39 40 41 42 43 niet genummerd 44
1606 OKe
1611 N Pieter Cann
33.5 III 1462
v: Catharina Coenis wed. Tialling Wijckel
k: Frans Dircx van Hemert, bakker / Antke Gerrjits
leien gedekt huis, bakhuis, loods en plaats
hoekhuis
vgl Voorstreek oz; zie nr. 1542
O v bew. Marten Gijsberts korfmaker
1612 W b: Marten Gijsberts c.u. N Pieter Cann
33.5; III nr 1542
v: Catharina Coenis wed. Tialling Wijckel
k: Jan Juckes, korfmaker / Toentcke Pijtersdr.
b: Pieter Hans, snijder / Geijscke
1612 W huis verkocht aan Frans Dircxz van Hemert / Antke Gerritsdr N Pieter Cann
33.5 III; nr. 1583
v: Catharina Coenis wed. Tialling Wijckel
k: Jan Tietes snijder / Cunira Gerckes
b: Marten Gijsberts, schepen / Wijtske Pijtersdr
O b: Pijter Hansz / Geiske
1612 W nieuw huis van v bew. door Claes Gillis, stoeldraaier / Reijnsck Assijesdr Z straat
33.5 III 1540
v: Catharina Coenis wed. Tialling Wijckel
k: Marten Gijsberts, burgerhopman / Wijtske Pijtersdr
b: Marcus Verspeeck, bode HvF / Gerbrich Pijtersdr
800 gg; 1 gg aan v n: berryganck
O huis verkocht aan Jacob Claeszn
1613 W Pijter Jans / Elkse Thomasdr 33.5 III nr. 1682
v: v: Catharina Coenis wed. Tialling Wijckel & dochters Doedt W + Dr. Petrus Runia & Bauck W + Johan van Aysma
k: Jacob Jacobsz, bode HvF /Tijedt Wtzedr
huis loods en plaats met gebruik van Berrygang achter huis van Pijter Cann
850 gg; 1 gg aan v
O b: Marcus Verspeeck
e: Marten Gijsberts
ee-7?; 104 Catharina Coenes, wed. Tialling Wijckel berryganck
1613 W Marten Gijsberts, schepen ee-7 (3621); 25
v: Jacob Claesz, wagenmaker / Lyoedts Jarichs
k: Claes Jellis, stoeldraaier / Reinsch Assies
Huis, loods en plaats
b: Harmen Martens, korfmaker
gekocht van oostelijke belender
gp 1 gg kp 570 gg
Catharina Coenes
1632 W Jacob Jacobs, deurwaarder ee-12; 238v
v: Thonis Jans, korfmaker / Hiltie Pijttersdr
k: Jacob Beijma
O Claes Gielisz, stoeldraaier
1642 W wijlen Jacob van Beijma ee-16; 162v
v: Dirck Dircksen / Tiettie Heeres, wijnkopers
k: Hans Rudiger, wijnkoper / Gerritie Gerrijts
nieuw huis
het vat van Heidelberg
O wijlen Tialling van Ruinia
1648 W Jacob Jacobs Recalff ee-18; 31
v: erfg. Jacob Beijma
k: Douwe Meijnerts / Hiltie Jans
b: Sicke Jelles e.a.
O Tijerck Mensborgh, pasteibakker
1649 W wijlen Jacob van Beijma ee-18; 88v
v: Hans Rudiger / Gerritie Gerrijts, wijnkopers
k: Tierck van Mensburgh, pasteibakker / Trijntie Pieters
het vat van Heidelberg
O Tjalling van Ruinia
1662 W Gerben, metselaarsknecht ee-92; 96v
v: Jacob Jacobs Recalf, deurwaarder
k: Obbe Hansen
n: J. Bartou
O Douwe Meijnerts
1668 W Gerben, metselaarsknecht N steeg
ee-22; 115v
v: Johannes Bartouw, mr. pasteibakker / Goijckien Wielinga
k: Tierck Scheltinga / Margareta Barnard
b: Obbe Hansen
O Douwe Meijnerts
1679 W Gerrijt Willems? [Hoogslag?] ee-26; 135 v Johanna van Heek en tvv Henricus Winsemius en erfg. burgem. Claas Kann
k: Jaring Banga / Icke Cornelis Algera
O de Zon
1696 GC 1696 82
1716 wed. Dr. Rispens Dr Tadema
burg. Banga wed. 147
1721 234 Petreus 235 Oosterdijk zelf 112 236 Dr. Tadema
wed. burg. Banga 147
1722 n.a. gg-109; 43v
v: Maria Helena Beintema (geërfd van Dominicus Beintema / Brigitta Maria Bogers
k: Johannes Oosterdijk
n.a.
1730 234 Petreus 235 Rollarius Oosterdijk
capt. Lemoljer 112
236 Dr Tadema wed. Burg. Banga wed. 147
1733 W Antje van Essen N steeg
ee-36; 92
v: div. Petraeus
k: Caprianus Johannes Elsinga, deurwaarder / Trijntje Regneri
O J. Oosterdijk, rollarius
1736 W n.n. ee-37; 23
v: erfg. Rutger Ophuisen
k: Livius Croesen
b: Sjoerdt Boorsma, mr. verver
1/2 huis
O Hamstra, bode
1737 235 Oosterdijck
zelf 112
236 Dr. Tadema wed. juff Rinske Banga 147
1740 235 Oosterdijck
zelf 112
236 Dr. Tadema wed. wed. Dr. Grevenstein 170
1742 W erfg. Hette Tijnsma N uitgaande steeg
ee-38; 116
v: Johannes Hamstra, bode
k: Jan de Boser / Sijtske Schaaff
erfd. vlgs akte 8/8/1662 tussen Tjerk Scheltinga en Johannes Bartouw
O deurw. Elsinga
1743 W Wiegersma, nom. filii ee-38; 186v
v: tvv Siouckien Tiensma / Livius Croesen
k: Gerhardus van Gent / Maria Bronkhorst
b: Sioerd Boorsma, mr. verver
O Booser, koopman
1746 W Elsinga uitgang door steeg ten N ee-39; 104v
v: Petrus Oosterdijk (geërfd van J. Oosterdijk)
k: Harmina Ketel, wed. Verrier
zie GC 1764/63
O wijlen? Dr.Tadema
1751 235 juffer Variee
zelf 112
236 Dr. J. Tadema wed
dr. Gerroltsma
zelf 120
1755 235 juffer Variee
zelf 112
236 Dr. J. Tadema
dr. Gerroltsma
zelf 120
1756 235 juffer Variee
zelf 112
236 Dr. J. Tadema
getaxeerd op zelf 120
1757 235 juffer Variee
zelf 112
236 Dr. J. Tadema
zelf 120
1758 235 juffer Varie
zelf 112
236 Dr. J. Tadema
zelf 140
1755 W A.Dijxtra ee-11; 168
v: Trijntie Coopmans / Cornelis Feensma
k: Frans Pepijn / Jacoba Bakker
b: Frans Vos, mr. schoenmaker
O G. van Gent
1760 235 juffer Varie
zelf 112
236 Dr. J. Tadema
zelf 120
1764 W oud bouwmeester J. Tadema
[belending omgedraaid?]
ee-44; 63v
v: Johannes Verrier
k: Jaecke Gravius, oud-schepen
b: v
O Ciprianus Johannes Elsinga
1770 235 Schepen Gravius zelf 112 236 burg. Jarig Tadema
zelf 120
1771 W? Gorter, koopman
ee-46; 125v
v: erfg. Gerardus van Gent / Maria Bronkhorst
k: Jan de Booser, koopman
b: Horianus Raap, mr. pruikmaker
O Jan de Booser
1775 W verkoper N steeg
ee-48; 158
v: Jan de Booser, koopman
k: Johan Leenhart, mr. keurslijfmaker / Catharina Roose
b: Sicco Cloppenburg, deurwaarder
erfd. vlgs akte 8/8/1662 tussen Tjerk Scheltinga en Johannes Bartouw
O subst. griffier Elzinga
1778 oud schepen Gravius
zelf 100
236 Burg. Jarig Tadema
zelf 120
1779 W Frans Pepijn ee-50; 59
v: Jan de Boser
k: Jan Lodewijks IJdema, timmermansknecht / Maria de Jong
b: Adrianus Raap
O Jan Hendriks Leenhart
1780 W oud bouwmeester Gravius ee-50; 130v
v: Theodorus en Petronella Tadema
k: Hylke Wijnsdorp, oud schepen
b: moeder van v
3500 cgls, vrij van gp
O wed. Van der Weide
1783 W Willem Wink
ee-52; 47v
v: tvv Frans Pepijn
k: Sijmon Mellema, mr. loodgieter / Wilhelmina Wink
b: Eilert Enninga, mr. smid
O Jan IJdama
1788 W Sijmen Mellema N Claas Gorter
ee-54; 8
v: tvv Jan Lodewijks IJdema, timmermansknecht
k: Claas Tigler, leraar doopsgez. en Gerbrand Tigler
O Jan Hendriks Leenhart
RK 1791 230 Willem Wink 231 S. Mellema 232 Ds. Tichelaar 233 H. Leenhart 234 wed. Tresling 235 Burg. Gravius
zelf 10
236 old Schepen Wijnsdorp
zelf 110
1799 W Willem Wink
zie Hijp.b 1788/95
NO Gorter
ee-57; 174
v: Wilhelmina Wink, wed. Sijmen Mellema
k: Willem Jansz Leekstra, koopman / Sophia Jans Brosilisus
b: kopers
O Ds. Tigler
1799 W Hendrik Davids ee-57; 181v
v: div. Wink, als erfg. van hun moeder Trijntje Pieters
k: Wijmer Fellinga / Sjouckje van Dijk
b: Janke Pieters Waller
O Willem Leekstra
RQ 1808 Moses Cohen
Lodewijk Fellinga
Hendrik J. Feenstra
Pieter Miedema
Matthias Arnold huisvrouw van Willem Leegstra Meijer Nathans wed. Dupied
Joh. Leenhart
wed. Joh. Broekers
IJbeltje S. Dijkstra
Roeltje Johannes Os wed. Ds. Nanninga
Ida Nienhuis

◊ Korfmakersstraat ZzX

>> begin

1613 W Marten Gijsberts, schepen zijde onzeker: bij Korfmakerstraat bij Galeisterpyp
ee-7; 25
v: Jacob Claasz., wagenmaker / Lyoedts Jarichsdr
k: Claes Jelis, stoeldraaier / Reinsch Assies
b: Harmen Martens, korfmaker
kp 570 gg
O erfg. Raadsheer Wijckel
1627 W erfg. EvertJans en Worp Jelles ee-11; 101
v: Gijsbert Lourens, koperslager / Rixtien Dirxdr
k: Geert Pieters, glasmaker / Griettie Baukesdr.
nieuw huis
O en Z Jelbe Jelbes
1630 W steeg en Geert Pieters, glasmaker ee-11 (3625); 272
v: div. Jelbis (o.a. Thimon)
k: Dr. Lambert Beijma, secr. GS / Elske Nederhoffs
O Hector Meijnsma
1630 W Jelbe Jelbes, nu Lolke Beijma ee-12; 13v
v: Bernu Assema echtgenote van Eduardus Boner, Raad ord. HvF
k: Dr Hector Meijnsma, adv. ? Jantien Bouricius
omtrent Galeijster pijp
3150 ggls; gp 28 st. zie 1636/155 en 1637/251
O Wouter Jans, korfmakerer

◊ Korfmakersstraat-Koningsstraat (Voorstreek Oz)

>> begin

B 388 B 387 B 386
KORFMAKERSSTRAAT DE ZON STEEG STEEG STEEG STEEG KONINGSSTRAAT
1878 50 48A 48 OPEN 42 40 38 36 34 32 30 28
1832 B 411 OPEN B 412 B 414 B 415 B 416 B 417 B 418 B 419A B 419B B 420 B 421 B 377
1806 44 NIET GENUMMERD 46 OPEN OKE 48 49 50 51 52 53 54 55
1608 N Anna Coenis strekkend tot huis van Otto Swalue
ee-5; 86v
v: Rixt Jans / Pieter Jans, smid
k: Maeijcke van Duivene wed. Casper van Tongeren
t.o. Droevendal
Z Foppe Groustins
1620 Z wed. Hendrick Hansen W Take Minnes
ee-10; 11
v: Dr. Wilhelmus Regneri/ Maria Toenis
k: Ewert Reijners / Saackien Tammes
t.o. Droevendal
zie GC 1618/235
N Aernt en Foockel Pieters
1626 Z Jacob Jacobs, bode ee-10; 276
v: div. Ariens erfg. van Arien Jans van den Bos
k: Pijter Oeges, schipper / Sas Ariens
4/5 huis
t.o. Gal. kerk
N Auck, wed. Hendrik Hans
1630 Z Jacob Jacobs, deurwaarder ee-12; 29v
v: Pieter Oeges, schipper
k: Marten Fockens, ged.
N Anne Wijckel
1631 GC 1631/71
1638 Z wijlen Beernt Jans
[IJ-27; 495 huis t.o. Gal. kerk]
ee-14; 118
v: R. Jans
k: Lambert Heixan / IJdtie Amama
t.o.Gal.kerk
N Jacob Jacobs
1638 Z Andries Pijters Drogenham aa-8; 250
v: Joost Egberts, geërfd van Trijn Egberts
k: Pieter Ulbes
b: Jochem Marks
de drie Friezen
oud en bouwvallig huis
N ledige plaats van Baerte Sijbrens, bode
1639 Z erfg. van Trijn Mercks ee-14; 86v
v: Pijtter Wijbes
k: Bartel Sijbrants, bode / Frouckien Thijssesdr
ledige plaats, bij de Canselarijpijpe t.o. Landschapshuis
N Willem Andries
1641 Z wijlen Beernt Jans ee-15; 23
v: IJdtie Amama, wed. Lambert Heixan, ingenieur
k: H. Ipkema, secr. rekenkamer
t.o.Gal.kerk
zie ook ee-16/18v
N Jacob Jacobs
1645 Z erven Pijtter Everts en Jan Post W Upcko van Aersen
aa-9; 158
v: Andries Pijtters Drogenham
k: Dr. Hanso van Wijckel adv. HvF
b: v
1/2 het beloofde Land
N steeg
1645 Z Oedse Juckes ee-17; 36
v: Baerte Sijbrandts, bode / Frouckien Thijssedr
k: Trijntie Hans, wed. Joucke Abbes, schipper
b: Epeus Ritsma
t.o. Gal. kerk
N Jacob Jacobs
1645 Z kopers ee-16 (3630); 243
v: Jissien Evertsdr / Salomon ten Burgh, koopman
k: Jelle Hanenburgh, ged. staat van Frl. / Pijttie Wijtinga
b: Lammert Ariens van den Bos
t.o . Droevendal
Z Dr. Wickel
1647 Z erfg. Andreas Pieters Drogenham ee-17; 186v
v: Pieter Ulbes, bode
k: Dirck Dircksen / Geertie Bauckes
de drie Friezen
over landschapshuis
N Dr. Thomae
1650 Z Oedse Juckes, metselaar
[ij-38; 177 4/6 huis t.o. Gal. kerk]
Z steeg ee-19; 39v
v: Hesselius Coenradi. erfg. Trijntie Jans
k: Dr. Nicolaus Beilanus, adv. HvF
b: verkoper
N Jacob Jacobs Recalff
1652 Z steeg ee-19; 143 W koper
v: Dirck Dircxs / Geertie Bauckes, herbergiers
k: Tiberius Thomae adv HvF
b: v
N kopers
1662 Z erfg. Oedse Joeckes ee-22; 120
v: Dr. Nicolaus Beilanus
k: Feijo Winter / Pijttie Willems
b: Anna Beilanus, wed. Gravius
N? steeg N Jacob Jacobs Recalff
1664 Z Salomon Jilles, deurwaarder ee-23; 46
v: Thonis Jansen, mr. stadsmetselaar
k: Jacob Oosterbaan, oud-bouwmr.
b: Steven Roeloffs, vleeshouwer
het beloofde Land
N Dr. Thomae, adv. HvF
1669 Z Winter W Tierck Scheltinga
ee-24; 171v
v: C en J Recalff
k: Lieuwe Jelgers, mr. kuiper / Aefke Theunisdr
2w/e huis en steeg
N juffr. Fockens
1677 aan de andere kant
moeder van verkoper
ee-26; 67v
v: erfg. Saco Fockens
k: Jelis Jelissen, mr. glasmaker / Geiske Jans
aan de ene kant
kopers als huurders
1679 ee-26;135 O de Zon
zie Korfmakersstraat
1681 Z Korfmakersstraat W Banga
ee-27; 8v
v: crediteuren van Jan van Aijsma en Jan Runia
k: Dominicus Tijssen, burgemr.
b: Ieppe Tjercx
de Zon
N bew. Loudewell, klerk
1681 Z Salomon Jilles, deurwaarder ee-27; 223
v: Wijbren Fongers Oosterbaan erfg. v. Jacob F.O.
k: Pijter Simons, herbergier in de drie Friezen / Lijsbetie Pijters
N kopers
1683 Z Jillis Jillissen ee-37; 79
v: erfg. Saco van Fockens
k: Jacobus Siccama, notaris / Lijsbeth Steindam
tussen Gal.- en Kanselarijpijpen
N erfg. Hanenburg
1686 Z Tierck Hendricx Banga
W IJsbrant Kuijnder
ee-27; 240
v: Pijter Sijmens, wijnhandelaar / Lijsbeth Pijters
k: Tiaerd Douwes Haringa
het hof van Friesland
verkoop op redemptie
N steeg
1687 Z steeg en erfg. Watze Eelckes W erfg. burgem. Watze Eelckes
ee-27; 256v
v: Tierck Hendricx Banga, koopman e.a. erfg. van Attie Jansdr
k: Cornelis Folckerts / Maijcke Pijters
N nieuw huis van Pieter Sijmons
1687 Z Tierck Hendricx Banga
W IJsbrant Kuijnder
ee-27; 273
v: tvv Pijter Sijmons / Lijsbeth Pijters
k: IJsaac Wielant / Hiltie Luijrtsma
het hof van Friesland
zie GC 1720 210
N steeg
1709 Z erfg. burg. Tijssen Z steeg W wed. Scheltinga
ee-32; 42
v: div. Heringa
k: Arnoldus Wassenbergh, apotheker en vroedsman
b: Petrus Heringa
t.o. Gal. kerk
N Staphortius
OKE 1716 beginnende bij de Zon
wed. schepen Jan Ophuisen
IJsacq Wielant Wassenberg steeg Staforstius vier percelen! Jilles Hellinga wed. not. Siccama Sloterdijk wed. Hector Glinstra wed. Cornelis Folckerts IJsac Wijlant erfg. Donga erf. Donga Koningsstraat
1719 Z Korfmakersstraat W schepen Banga
ee-33; 170
v: Hiltie van Hanenburg / Bernardus van Gelder
k: Tjeerd Idskes, mr. bakker / Waltie Wijmers
de Zon
N Wieland
1720 n.a. ee-33; 210
v: Thomas Wielandt, koopman
k: Fredericus Sloterdijck, griffier
n: H. Rodes
sprake is van een steeg en erfd. tvv Hubertus Voets
n.a.
1721 Z steeg, in gemeenschappelijk gebruik met Auke Pieters W huis en brouwerij van Auke Pieters
ee-33; 249v
v: Dr. Nicolaes de Jongh, adv. HvF
k: Auke Pieters, mr. brouwer /Sjoerdtie Govers
b: verkoper
N Wieland
1722 Z Teunis Huiberts Voets Z steeg W verkopers
ee-33; 271
v: diversen o.a. Gemmenich Beilanus
k: Jan van Laer / Lijsbeth Hendrix
n: Th. H. Voets
b: k
het Wapen van Groningen
N verkopers
1724 Z Jilles Jillesen ee-34; 24
v: erfg. Siccama / Steindam
k: Jan Keimpes / Margareta Hendriks
N Sloterdijk
1724 Z Mons. Voets Z steeg W mevr. Ghemmenich
ee-34; 37
v: Berbera Voets / Dominicus van Backum, mr. brouwer
k: Jan Jans Laer / Elisabeth Hendrix
het Wapen van Groningen
N mevr. Ghemmenich
1726 Z steeg ee-34; 131 W verkopers
v: Berbera Voets
k: Abelij van Egten
b: Doekema, bode
N koopman van der Werff
OKE 1730 183 ERFG. DEURW. STAPHORSTIUS 184 JILLES HILLINGA 185 JAN KEIMPES 186 SLOTERDIJK 187 MEVR. GLINSTRA 188 ABELIUS VAN EGTEN 189 YGE VAN DER WERFF 190 JAN VAN LAAR 191 DHR. GEMMENICH KONINGSTRAAT
1739 Z raadsheer Sloterdijk W Casper Zeth
dd-27; 78
v: Willem van Glinstra
k: IJffke Folckerts Wijringa
n: C.A. van Sminia van Coehoorn
de bonte Hond
N erven Voets
1756 Z steeg ff-33; 149
v: tvv D.L. van Egten
k: Van Sminia van Coehoorn
b: Tomas Roukes
N Stalpart van der Wielen
1760 Z erfg. mevr. Coehoorn ee-43; 80
v: Boetius Stalpart van der Wielen
k: Catharina Maria Balk / R. Noordbeek
N steeg
1791 N Hendrik Keimpema, bode W wed. Klaas Estrich
ee-55; 32v
v: Harmen Adolph Sloterdijk
k: Neelje Zijlstra, wed. Sijtze Roelofs Nicolai
Z n.a.
1801 W mandelige steeg W G. Buma
ee-59; 4v
v: Van Limburg Stirum
k: Gerlacus Buma
b: J. Collard
O en N G.Buma
RQ1808 b 50 J.H. Nicolai, F. Zijlstra b 51 o.a graaf Stierum b 52 Jilles Collard o.a. wed. G. Buma

◊ Kruisstraat Oz

>> begin

2005
1878
1832
1806
1635 Z Brecht Jans ee-14; 3v
v: diversen, voogden stads weeshuis
erfg. Hil Jans / Arien Jans
k: Cornelis Sijtses, bode HvF
de Kalkpot
N Hans Caerls
1753 Z erfg. Knock, adv. KC 1742/97? O Ttitia Dotingh, wed. Bouma
ff-32; 168
v: Andries Bottes, timmermansgezel & Klaas Bottema, metselaarsgezel
k: Aaltje Brandsma, wed. Valck
b: Dirck Loijenga e.a. de Kalkpot
W de straat
N koper
Aaltje Brandsma, wed. Valck

◊ Kruisstraat Wz

>> begin

Keizersgracht Kruisstraat steeg
"de Kartouw"
1878 27
1832 B 613
1806 C 117 C 118 C 118a C 118b C 96
1614 N diept ff-5; 31
v: Robert Monclay, geërfd van ouders
k: Ritske Wijtses / Grijet Jansdr
deel van kamer Dwarsoosterstraat
Z Jan Minnes, timmermansknecht
1618 N Herenvaart of diept W Michel Haecx
ff-5; 157
v: Jan Monclay
k: Ritske Wijtses / Grijeyt Jansdr
deel van kamer
O Herenstraat
n.a.

◊ Lakeischoen

>> begin

2005
1878
1832
1806
1666 Z erfg. Joannis Bechius ee-24; 7
v: Cornelis Claessen, mr. kistmaker / Jeltie Jaquesdr
k: Schelte Jochums, boekverkoper / Piettie Duckes
b: koper
1/2 huis en ledige plaats (1/2 behoort Maijcke Gerrits
Grote Hoogstraat, bij de Brol
N Camstra
1667 Z erfg. pastoor Bechius ee-24; 43
v: Maicke Gerrits, wed. Pieter Anderijs Tiara
k: Schelto Jochems, mr. boekbinder / Pijtie Doekes
1/2 huis ca andere 1/2 behoort k
b: koper
vooreind van de Hoogstraat
Lakeischoen
N erfg. Tialling Camstra de oude

◊ Maria Annastraatje Nz

>> begin

1 3 5 7 9
C 470 C 471 C 472 C 473 C 474
1806 G 63
Z Clocksteige dd-1; p. 38
v: Nicolaas Cleuting / Jets Harmensdr, bij tussenspreken van Frans Gerrijts en Aerndt Harderwijck
k: Epe van Herema / J Wisck van Aluwa
huis en hof uitgebreid beschreven strekkend tot steegje van Neel, wed. Tzialling Riemersma
N Gasthuiscameren
Z Clocksteige GC 1587/79
v: Epe van Herema / J Wisck van Aijlua w