>> HOMEpage

Album amicorum van Hessel Dominicus' Coumans van Stickenbuyr*

Bron: Tresoar, album amicorum Hs 2, met inliggend knipsel uit een veilingcatalogus van na 1911 volgens kavel nr. 4288.
Internetuitgave: M.H.H. Engels, februari 2022
Januari 2023 in de oude papieren alfabetische catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Friesland (de zogenaamde AC-boekjes, oblong ringbandjes) het jaar van verwerving en catalogisering gevonden: 1917; vervolgens m.b.v. Delpher titelblad en de bladzijde met kavel 4274 van de veilingcatalogus. Mogelijk stamde het album uit het bezit van Ch. C. Coomans (1860 - 1917), ingenieur Provinciale Waterstaat Zeeland.


4274 Album amicorum van Hessel Dominicus Stickenbuyr,
Student te Franeker. Anno 1628. br. 8°. verg. perk., verg. op sn.
Dit album bevat de handteekeningen van Julius van Eysinga, met wapen.
Gale van Galema, met wapen. Hero Burmania, met wapen. Julius van
Eysingha, met wapen. Het wapen van ... . Gerrolt van Feitsma, m. wapen.
Het wapen van ... . Epeius ab Aylva, m. bijschrift en wapen. Richius a
Doyema. m. bijschrift en wapen. Deze wapens zijn alle fraai op perkament
in kleuren geteekend. Voorts bijschrift met handteekeningen van W.F.
F. Laukema, J.S. Makowsky, Sixtus à Grovestins, Georgius Stroband,
Seb. Pruyssen (later Curator). L. Scheltinga, (later Curator) en van de
Hoogleeraren Justus Reifenberg, G. Pasor, Adr. Metius, Mein. Schotanus,
M. Winsemius, Arn. Verhel, alsmede van Ant. à Holckama, Jac. Heurnius,
Aem. Wiaerda Conrector d. Lat. school e.a.
In 1631 is het Album in bezit gekomen van D. Hessel Coumans de
Stickenbuyr, Secretaris der Academie. Jac. Grasschow**, Hoogleeraar, Basilius
Ghilosalvinus***, Ungarus, Dudlejus de Nieuwenhove e. a. plaatsten er bij-
schriften in met hunne handteekeningen. — Aan het slot bevinden
zich familieaanteekeningen van de hand van bovengenoemden Coumans,
beginnende met 3 Febr. 1631, toen hij huwde met Gryttie Lamberts Camp,
en eindigende met 7 Aug. 1647. Eene andere hand vervolgde deze aan-
teekeningen met het bericht van het overlijden van Coumans, 3 April 1663.
Verschillende opvolgende (?) geslachten hebben aanteekeningen voort-
gezet tot 1887. Hierbij vinden wij de volgende familienamen: de Blocq,
Coumans, Hesseling, Janssen, Keiser, Kitmans, Klasen, Mandema, Marjus,
Merchel, Mellema — e. a. met de volgende plaatsnamen Franeker, Am-
sterdam, Groningen, Farmsum, de Pekel A. enz. - Het geheele album
bevat 14 bladen perkament‚ waarvan 4 blank en 125 bladen papier,
waarvan 63 blank.
* Stickenbuer was een sate in Franekeradeel; een landgoed van edelen heet in Friesland state, van eigenerfden sate; ** = Gerschow; *** = Ghidofalvinus, Gidófalvi, een student uit Zevenburgen
Hieronder fotonummer met toevoeging bladzijde r[ecto] resp. v[erso].

2130-r
Domitrix omnium patientia
[wapen]
Julius van Eijsinga

2133-r
[wapen]
Gale van Galama 1629, den 17en Martij
quod promisisti praesta

2134-r
fij d'avoer sans savoer
[wapen]
Hero Burmania
1629

2135-r
Multa vide; Dic pauca, quam plurima disce
Efficiunt Magnos
Haec tria saepe viros
Tuus si suus[?]
W.H. Lanckema [= 1609-1630. Wilhelmus Hoytes/Horatii Hoyer Lanckema, secr. Dantumadeel 1609-1630]
17 1630 Martij
Patronus[? advocaat?] Stickenb. secret. Dantumadeel

2139-r
Rien sans Dieu
[wapen]
Julius van Eysingha
16 29

2141-r

[wapen Abbema]

2143-r
ardua nactus
Est in se contentus honor.
Doctiss. & Praestantiss. Ju-
veni Dno. Hesselo Stiken-
buyr LL Candidato scribe-
bam & omnia fausta adpre-
cabar. Franek. A° 1629
Martij 30
Johannes Ma-
kowsky

2144-r
[wapen]
Gerrolt van Feitsma
1629

2145-r
Symb. Pietas sapientia summa

[wapen Grovestins]

2146-v
Mellia nos natura docet, docet ardua virtus,
Haec generis laudes, dedecus illa trahit.
Paucula haec in perpetuam mutuae amicitiae tesseram
ornatiss. doctissimoque Juveni viro Dno. Hesselo Dominici
Stickenbuijr LL. studioso, reliquit Franequerae Frisiorum,
10 die Martii Anno 1629.
Sixtus à Growestins Frisius
Symb.: Post Deum patria

2147-v
Hieron. part. 3. tract. 9. c. 7.
Non Hierosolymis fuisse sed Hierosolymi
bene vixisse laudandum est.
Ornatissimo morato doctoque juveni
viro Dno. Hesselo Stickenbuijr juris
atque mathematum studiosissimo
moris et συμπατριωτειας [= landgenoot] ergo apponebat
Epeius ab Aylva
Lugduni in Batavis
Luni gratiae M DC XXX 10 Cal.
Martias stilo Gregor. et Holland.

2148-r
ΕΥΩ Χρεια.

[wapen Aylva]

2149-v
Leges in scholis sunt virgines, in foro Meretrices.
Ornatissimo doctissimoque Juveni viro, Dno. Hesselo Stickenbuijr
LL. studiossimo, in amicitiae testimonium haec paucula reliqui
Franequerae Frisiorum 7 Calend. Martij Anno 1629.
Richius a Doijema Frisius
Mediocria durant.

2150-r
per Angusta ad Augusta

[wapen Doyema]

2151-r
Si l'huomo potesse tornar' ogni sera carico
di preda, sarebbe buono et porterebbe
la spesa
[Duitse vertaling uit La vera e perfetta chiave d'oro della lingua Italiana ... Der Rechte und Volkommene Goldene Schlüssel zu der Italiänischen Sprach, Cölln 1699, Sette dialoghi famigliari Italiani e Tedeschi / Sieben gemeine Gespräch auff Italiänisch und Teutsch p. 22: Wann der Mensch könnte alle Abend mit Wilpret [= wildbraad] beladen zurückkommen, so wär es gut und trügs ihm seine Mühe aus.]
DEODUCE COMITE
VIRTUTE.
Symb.
Praestantissimo et doctissi-
mo Juveni, dno. Hesselo Stic-
kenbuijr, in iucundam sui
memoriam, lubens apposuit
Georgius Stroband. f.[?] Bor[ussus]
Franek. Fris. Anno
1629
19 Martii styl. vet.

2152-r
Horatius
Hic murus aheneus esto,
Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa.
Ornatissimo ac summae spei
juveni affini meo dilecto lubens
scripsi Leovardiae 21 Maij 1629.
Sebastianus a Pruijssen

2153-r
Lex est officij mens generosa sui.
par temerite ruine
Magne spei Juveni cognato
scripsi Leowardiae XX die Maj
1629
DL. Scheltinga

2154-r
Senec. lib. 3. de benef. c. 6.
Nostri majores, maximi illi viri, beneficia ma-
gno animo dabam, magno perdebant.
Justus Reifenbergius scribe-
bat in Academia Frisio-
rum Dn. Hesselo Sti-
kenbuir, ll. studioso benevo-
lentiae testandae causâ. 2.
April. Anno 1629.

2155-r

Het betreft de Hebreeuwse tekst van Psalm 18:28 - alleen dan in omgekeerde volgorde, waarbij Pasor tegelijk een letter "vergeet". Dus in vertaling: "Gij vernedert de hovaardige ogen, Gij verlost het ellendige volk" (NBG51); vriendelijke mededeling van dr. Ferenc Postma.
Sis humilis, fastum DOMINUS non sivit inultum
Trita beae, perdit corda superba DEUS.
Hac in sui memoriam doctiss. juveni D. Hesselo
Stikenbuir LL. studioso, asscripsi
Georgius Pasor G. L. professor
Franekerae 2/12 Aprilis 1629.

2156-r
Felices animae quibus haec cognoscere primum
Inque domos superas scandere cura fuit. [cit. P. Ovidi Nasonis Fastorum liber primus (2. B F) 3. C C (4. D C)]
Ornatissimo et erudito iuveni Juris tumque Mathe-
seos studioso discipulo et cognato suo benevolentiae
testandae causa lubens scripsi 2 April. 1629.
Franequarae
Adrianus Metius

2157-r
Deus, Dei, Deo omnia
'Οπλον μεγιστον εστιν 'η αρετη βροτοις [= Menander, Scutum maximus est virtus mortalibus]
Franekarae Frisiorum
Anno MDCXXIX
III. Non. April.
Erudito Juveni D. Hesselo Stickenbuir, SS LL
studioso, lubens scripsi Meinardus Schotanus
SS Theol. Professor

2158-r
Sapiens si vis fieri time Deum &
vigila.
Haec paucula ex fraterno amore frater
fratri charissimo posuit 9. Novemb.
die, Anni post natum Christum 1629
Lugduni Batavorum
J.D. Coumans
Med. Doct.

2159-r
Seneca de Vit. Beat. c. 1.
Non tam bene cum rebus humanis geritur, ut melio-
ra pluribus placeat. Argumentum pessimi turba
est: Quaeramus quid optimè factum sit, non quid usi-
tatissimum.
Doctissimo, ac Ornatissimo D. Hesselo
Stickenbuir LL. stud. animi
benevoli hoc relinquebam μνημο-
συνον
M. Winsemius M. D. & Prof.
Franek. Fris. III Apr. 1629.

2160-r
Paratos nos semper inveniat, atqe impigros fatum:
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
Docto, pio, et ingenuo Juveni, Dno.
Hesselo D. Stickenbuir Mathes. et SS LL
studioso peregrè abeunti haec amicâ
mente, et manu reliqui 18 Maij 1629
in Academia Frisior. Franequerae
Arnoldus Verhel I.U.D. et
Philosophiae Prof. ord.
Morere ne moriare [= Sterf opdat je niet sterft]

2161-r
Fortior est qui se, quam qui fortissima vincit
Moenia, nec virtus altius ire potest
Haec Fratri discessuro Leydam
scripsi 29° Maij 1629
Johannes Coumans
Acad. Franeq. Secretarius

2162-r

[Arabisch?]

2163-r
Franequerae 1635, m. Augusti
Amicitiae e. scripsit Literatiss. etc.
Hesselo Coumans Stickenbuyr Dominici
F. Frisio Almae Acad. Franequeranae
Secretario Jacobus Gerschow Professor Ord.
in Acad. Gry[fswal]t
Op een rondreis deed Gerschow Franeker aan om aldaar te promoveren in de rechten, wat in Leiden niet gelukt was; alb. prom. Fran. 7.8.1635 dominus Jacobus Gerschovius ordinarius professor in academia Grijpswaldensi [= Greifswald], Jur.- Baltische Studien Jg. 16 Heft 1/2, 1856/57, Das Leben des Doktor Jakob Gerschow, von ihm selbst beschrieben: 30. Academia Franequera: Memor igitur aviam meam maternam fuisse Frisiam, quia Leydae non successisset, id Franequerae demum consequi animum induxi. Redii illuc et popularibus meis propositum meum detegens illos habui suasores. Magnifico igitur rectori nomen meum professus biduo post duabus vicibus in praesentia omnium facultatum professorum examini a Juridica Facultate submissus sum, ... Gerschow, wiens grootmoeder van moederszijde dus een Friezin was, had Oosterse talen gestudeerd.
2164-r
Virtuti comes invidia.
Virtutis umbra gloria.
Amplissimo, Spectatissimo, Doctissimoque
Viro, D. Hesselo Coumans de Stichenbuyr
FRISIORM Academiae à Secretis,
haec paucula in aeternae amicitiae
signum apposuit Dudlejus de Nieuwenhoven
Hagâ-Batavus, L.A.M. et J.U.D. in
hac Illustri FRISIORUM Academia
6. et 7 Septembris renunciatus. Frane-
querae Frisiorum 12 Sept. 1649.

2165-r
Specta Juvenis, in ea tempora nati sumus qui-
bus animum firmare expedit conscentibus hoc
amplis. Trasea apud Tacitum, lib. 16 annal.
Multo morum decore et doctrinâ
insigni viro iuveni Dno. Hesselo
Stickenbuyr ll. studiosisis-
simo polulari et amico suavissi-
mo, amicitiae tesseram consigna-
bam 29 Mai 1629 Franek.
J. Clingbyl J.U.D.

2166-r
temperanter, iustè, piè.
Haec tria perpetuò meditare adverbia Pauli
Haec tria sint vitae regula sancta tuae.
Ornatiss. doctiss. viro-iuveni Hesselo
Stickenbuer in signum amicitiae et benevolentiae
haec pauca apposui 29 Maij anni 1629
Haio Lamberti

2167-r
Corrige praeteritum, praesens rege, cerne fu-
turum.
In museo D.
secretarii Hesseli
Coumans, die
19 Julij 1642.
Ornatissimo doctissimo
pio Viro D. Hesselo Coumans
in perpetuae amicitiae symbolum
posui
Johannes Vockingius
V.D.M.
in Hardenberch

2168-r
Claudianus
Non tibi quid liceat, sed quid fecisse decebit
Occurrat, mentemque domet respectus honesti.
In syncerae, ex mutua conversatione contractae,
amicitiae signum
scripsi
Doctiss. ornatissimoque viro Juveni Hesselo Stic-
kenbuijer, amico meo multum charo, dis-
cessum è patria paranti
Ausonius à Solckama LL Stud.
Franeq. Frisior. 29. May 1629.
Symb.
Dic, cur, hic,
Duc, cur, huc

2169-r
Virtus post fata superstes.
Fortes creantur fortibus.
Haec amoris ergo
scripsit
Jacobus Heurnius
Ultraiectinus.

2170-r
Si coelum patria est, quid aliud
mundus, quam exilium?
Itaque hoc utere tanquam non utens 1.
Corinth. VII.
Menander
Leges sunt optimae, sed qui nimis acu-
tè inspiciunt eas, fiunt sycophantae.
Ornatissimo pietate et eruditione juveni-
viro, Dom. Hesselo Stickenbuer Math. et
SS. LL. studioso, memoriae et amicitiae ergò
scribebat Aemylius Wiaerda schol. Franeq.
conrector 4. Calend. JunI, anno aerae
Christianae M.D.CXXIX.

2171-r
Tempora Tempera Temporibus.
Memoriae et insignis amicitiae
ergò tria haec erudito ac
modesto Juveni Hesselo
Stickenbuijr olim constud. meo
lubens ponebam in Pago
Rinsmag. 13tio Kalend.
Aprilis 1630 stilo Juliano
Siboldus Attama
SS. LL. Cupid.

2172-r
α # ω
Symb.
Quod mihi cumque bonum Rex cuncti destinat orbis
Averti nulla calliditate potest.

[Deens of Duits?:] ................... ehr
en tor ...... .
Amico vero et sincero-Viro eru-
ditione et pietate praestantissimo
Hesselo Stickenbuijer in sinceri et veri amoris signum hanc
suam jamjam cum Deo in Galliam a-
biturus relinquere noluit manum
Frannickerae Frisiorum Anno
1635 30 Aug.
Johannes Paulinus Nestra-
diâ Danus
ASF (= Album studiosorum Franeker) 2465 Joannes Pauli Vendingius, Danus, ling. stud., Johannes Pauli Vinding/Winding (1609-1655), Deens Magister philosophiae uit Seeland, later docent theologie te Odense; --- of ASF 2898 15-9-1632 Johannes Pauli, Danus, theol. stud., de latere superintendent in Lüneburg; --- of ASF 3131 11-7-1635 Johannes Pauli, Danus, phil. mag. et theol. stud., Hans Thomaesen Pauelsen, later Deens resident in Lübeck?
2173-r
Cum DEO.
Apoc. 2. v. 10.
Esto fidelis usque ad mortem, & dabo tibi coronam vitae.
Praestantissimo ac Humanissimo Domino Possessori,
Perennis memoriae ergo apposuit Franekerae
Frisiorum 12 Septemb. novo stylo, 1 veteri, Anno
D. Christi M.D.C.XXXV.
Basilius Ghidofalvinus Ungarus, servus Jesu Christi
humil[l]imus, jam jam in Patriam rediturus
[manu prop]ria.

>> begin

Genealogische aantekeningen in het album

2119
Geesien Willems Keizer
vroedvrouw te
Oude Pekel A
den 5 December 1861
Geexamineert in den Jare 1842
in de stad
Groningen

2120
1831 den laatsten December
is Jan Hesseling
en Geessien W. Keizer getrouwt

2121
1832 den 28 November
geboren ons dogter Katharina
1834 den 25 October
is geboren ons zoon Willem
1837 den 14 Februarij
is geboren ons dogter Zwaantje
1839 den 14 julij
is geboren ons zoon Hendrik

2122
1842 den 27 September
is overleden onse dogter Chatrina
J: Hesseling overleden
1855 den 10 Decemb.
is overleden Jan H. Hesseling,
mijn Geessien Keizer man
1861 is overleden
onze zoon Henderik J. Hesseling
den 1 Junij
1869 den 15 Julij is mijne dogter
Zwaantje Hesseling overleden

2123
1861 den 16 Mei
is Frederik Hazelhoff gehuwd
met Zwaantj[e] Jans Hesseling
1862 is geboren ons Geessien den 5 Februarij
1863 is geboren ons zoon Jan den 26 September
1864 is ons zoon Willem geboren den 19 December

2125
1862 is gehuwd 26 Januarij
Willem Hesseling
en Annechien Mandema
1863 is geboren ons dogter Geessien den 12 Sept.
1864 is geboren ons twede Geessien 28 August.

2126
1864 is ons dogter Geessien overleden
den 27 Mei

2127
1863 is mijn zuster Anna getrouwt
en Willem Harms
1864 is haar zoon geboren Harm den 25 April

2128
1810 den 2 December
is overleden mijn vader
Willem Jans Keizer

2129
Geessien W. Keizer is geboren 1807
den 23 Januarij
1817
is geboren Berend L. Jansen den 11 Januarij
1819
is geboren Anna L. Jansen den 12 Januarij
1821 is onze Jan L. Jansen geboren den 3 April
1824 den 2 Junij
is geboren Johannes L. Jansen

2131
1825 den 14 Junij is overleden
vader Lukas Jansen van Schuttrop
Graafschap Bentheim
1828 den 4 December
is overleden mijnne moeder
Zwaantje Jans Rietmeiër

Geessien Keizer

2132
1848 den 17 Februarij
is onze broeder Johannes L. Jansen overleden
1858 in December
is broeder Jan geen tijding meer van gekomen
1859 den 7 Junij
is onze broeder
Beerend overleden

2136
Jouke Mandema overleden te
London in het jaar 1854 in de
ouderdom van 45 jaren
vader van mijn vrouw A. Mandema

2137
Overleden den 19 September 1860
Jantje Bruinieus te Farmsum
in den ouderdom van 46 jaren
moeder van mijn vrouw A. Mandema

2138
Willem Jans Hesseling van de Oude Pekela
gebooren in het jaar 1834 den 25 October
Annegien Mandema van Farmsum
gebooren in het jaar 1837 den 23 Maart
1862 ben ik W. Hesseling gehuwt met
Annegien Mandema
1863 is ons een dochter Geessien gebooren
1864 in Junij is ons dochter weder overleden
1864 is ons weder een Geessien gebooren
1867 is ons een zoon Jan gebooren de welke
na drie week weder is overleden

2139
[dwars:] W. Hesseling
Koopvaardij kaptein
A. Mandema
gewoont te
Oude Pekela

2140
In 1872 is ons gebooren de tweede zoon
Jan Hesseling den 12 December
In 1874 is ons in Maart een dochter
Annegiena gebooren de welke na zes
weeken weder overleet
In 1878 den 22 Maart overleet onze
moeder Geessien keizer in den ouder-
dom van ruim 71 jaar
1878 den 26 November is geboren onze
zoon Willem Hesseling

2142
Den 30 Maart 1887 is onze Geessien
gehuwd met Marienus Mellema

2174
Op huyden den 3en Februarii 1631, sijnde
op een donderdag, hebbe ick Hesselus
Coumans
secretaris in de Universiteyt
binnen Franeker voor Godt Alm. tot
mijn echte huysv[rouw]e ghetrouwt Gryttie
Lamberts Camp, sijnde een dochter van
Lambert Lamberts Camp d'Olde, ende nae
ghedane kerckl. proclamatien sijn wij op
den 13en Martii daeraen volgende door
Petrum Eilshemium dienaer des heyligen
Godl. woorts binnen Leeuwaerden in de
Galeyster kercke s'morgens vroech voor
de gansche Gemeente ende vergaderinge
te samen ghegeven.

2175
Dese mijne l. huysvrouwe Gryttie Lam-
berts Camp is op den 18en Septembris 1636
t'savondts voor ellff uyren, sijnde op
een Sondach, in den Heere ontslapen
naedat sij seventhien etmaelen
aen de gave Godts, namentlijck de
peste cranck ghelegen ende grootte
pijnne ende smartte geleden hadde.

2176
1. Op den 7en Junij 1632, sijnde op een
donderdach, s'morgens de klocke halff
seven is mijn l. huysvrouwe verlost van
een jonge dochter, welcke op den Xen nae
noen door mijn l. huysvrouwen stijpmoeder
Trijntie Ritskes te dope is ghepresen-
teert alhier binnen Franeker ende genaempt
Aerntie nae mijn l. huysv[rouw]en z. moeder
die Aerntie Tiepkes geheten hadde.

2177
2. Op huyden den 4en Xbris 1633, sijnde op een
woensdach, s'morgens de klocke tegens
halff een uur, is mijn l. huysv[rouw]e verlost
van een jonge dochter, welcke op den
7en Xbris daeraen volgen[de] nae noen te
dope is gepresenteert alhier binnen Franeker
door Elisabeth [Goos, geboren te Antwerpen] sijnde d'weduwe van
mijn z. broeder Henricus Coumans Med. Doct.
ende is genaempt Maijcke, nae mijn z.l.
moeder Maijcke de Blocq.
Dese onse dochter is op den 27en Febr. 1634, sijnde
op een donderdach, d'klocke ontrent halff negen
s'morgens in den Heere ontslapen.

2178
3. Op huyden den 13en Augusti 1635 sijnde
op een donderdag s'morgens stracx naedat
d'klocke drye uren geslagen hadde, is
mijn L. huysvrouwe verlost van een Jonge
dochter genaempt naer mijn z. L. moeder
Maycke de Blocq, de welcke mijne
dochter op den 23en Augusti daeraen volgen[de]
door Juffr. Hester Huyskens weduwe van
z. Jr. Idzard van Groustins in levene grytman
over Menaldumadeel mijn mette te dope
is gepraesenteert.

2179
Op huyden den 29en Julii 1644 hebbe ick
Hesselus Coumans Acad. Secretarius weder
tot mijn echte huysvrouwe belooft voor
Godt Almachtich Maycke van Beyma sijn[de]
een nichte ofte bloedverwante van de E.
Jr. Aezgo van Popma in IJlst ende van [de] E.
Jr. Wigle van Buygers tho Cubaerdt ende sijn
wij den 25en Augusti daeraen volgende in den
dorpe Achlum van Dns. Nicolaus Isbrandi
Snecanus pastor voor de gansche gemeente
bevesticht.

2180
1. Op huyen den 3en Junii 1645 t'savondts
ontrent acht uren is mijn L. huysvrouwe
verlost van een Jonghe dochter ghe-
naempt Hibrichie nae haer z. moeder
ende is te dope gehouden van Juffr.
Hiltie van Aylva weduwe van [de] olde Burgemr.
Jr. Witze van Beyma in levene Staedt Gene-
rael, in plaetze van Juffr. Elisabet van
Ockingha, huysvrouwe van Jr. Wigle van
Buygers.

2181
2. Op huyden den 7en Augusti 1647 is mijn
L. huysvrouwe verlost van een Jonge dochter
ghenaempt Pyttie, naer haer z. vader
Pytter van Beyma, die ick selffs te
dope hebbe ghehouden.
[andere hand, van Johannes Merckel:]
Anno 1661 den 3[en] Aprilis sijnde op een
goensdach[!*] omtrent drie off vier uyren s'morgens,
is Hesselus Coumans secretaris in de uni-
versiteyt binnen Franeker, in den Heeren
ontslapen.
* taal van een zuiderling
2182
Anno 1681 den 26 Maert sinde op
en[!] saderdag nae de meedag ontrent 3 uyren
ys[!] Maycke van Beyma de heusvrouw van
Hessel Coumans in den Heeren
ontslapen ende leyt binnen Franneker[!]
in de groote kerck begraven

2183
Anno 1675 den 22 Febr. hebbe ick
Johannes Merckel [ruiter, geboren te Wassenberg] mijn heusvrow Hybrichie
Coumans getrout op grotte Vastelavent [zuidelijke taal!]
binnen Franneker[!]

2184
1. Anno 1675 den 24 Desember[!] ys min[!] dochter Maria
Merckel gebooren des frijdags sinde op Kaersavent [= Kerstavond]
tussen 8 ende 9 uyren
Anno 1676 den 4 Febr. is mijn dochter Maria Merckel
in den Heeren ontslapen op en[!] donderdag des avents tussen
9 en 10 uyren ende leyt tot Stenbergen [= Steenbergen?] begraven

2185
2. Anno 1677 den 27 Febr, is mijn soen
Balttaser[!] Merckel geboren des dinsdags avents
tussen 9 en 10 uyren
Anno 1678 den 6 Augustus sinde[!] des dinsdags
avens[!] tussen 7 en 8 uyren is mijn soen
Balttaser[!] Merckel in den Heeren ontslapen
aut[!] en[! = een] jaer en 23 weeken ende leyt in de
Graef [= Grave?] begraven

2186
3. Anno 1678 den 18 October sinde[!] op freydag
des morgens ontrent 9 uyren is mijn tweede soen
Balttaser[!] Merckel gebooren
Anno 1684 den 28 September sinde[!] op
en[!] sondag des naemedags[! zuidelijke taal] ontrent vier uyren
is mijn soen Balttaser[!] Merckel in den Heeren ontslapen
aut[!] ses jaer men[! = min] drie weeken ende leit
binnen Franeker begraven

2187
4. Anno 1680 den 28 Febr. sinde[!] des saderdags[!]
morgens ontrent 4 uyren is mijn tweede dochter
Maria Merckel gebooren
Anno 1680 den 8 Maert sinde[!] mandag[!] des
morgens tussen 6 en 7 uyren is min[!] dochter
Maria Merckel in den Heeren ontslapen sinde[!]
aut[!] 9 dagen ende leyt tot Franneker[!] begraven

2188
5. Anno 1681 den 2 Mayus sinde[!] op mandag[!] ontrent
5 uyren des morgens is mijn soon Hessel Merckel
gebooren

2189
Anno 1684 den 11 Mert[! zuidelijke taal] sinde[!] op en[!] dinsdag des morgens
ontrent 4 uyren is min[!] soon Antony Merckel geboren

2190
Anno 1686 den 14 Maey sinde[!] op en[!] vrijdag is
min[!] derde dochter Maria Merckel gebooren des nachts
ontrent twalf[!] uyren

2191
[andere hand:]
A[nn]o 1709 den 13
Maius hebbe ick
Cornelus[!] Gerrits mijn huisvrou Marijke
Merkes getrout, een dochter van Hubrigsche[!]
Koumans

2192 ontbreekt

2193
A[nn]o 1710 den 27 Martius ys Mareyke
Johannes Markus dee[!] huysfrou van
Cornelys Gerryts messter[!] temmerman[!]
in de Heere gerust met hare dochtertye
Antye Cornelys. Mareyke Johannes
was een doc[h]ter van Huebberge[!] Koumans

2194
[weer andere hand, van Antony Johannes Markes:]
Anno 1712 den 15 Jannewari[!] heb ick
Antony Johannes Markes[!] die burgerschaps
en hoedemakers gelde voldaen bennen[!] Groningen
Anno 1712 den 9 Maius heb ick
Antony Johannes Markus min[!] huisvrouw
Geessen Klasen getrout bennen[!] Groningen
in die Sentemetens[! = Sintmaartens] kercke

2195
1. Anno 1713 den 13 Augustus sinde[!] op een
sondage smorgens onttrent[!] uiren is mijn
lieve huisvrou Geesen Klasen verlost van een
jonge soon genaamt Johannes Markes
en is in die Sintemetens[! = Sintmaartens] kerck gedoopt binnen
Gronygen[!], anno 1713 den 27. ditto[!] is mijn
soon Johannes in die Here gerust
2. Anno 1714 den 23 Desember[!] sindie[!] op een sondagh
avond omtrent die klok 5 is mijn lieve huisvrou Gesen
Klasen verlost van een jonge soon genaamt Johannes
en is op Karsdagh in die Sentemetens[! = Sintmaartens] kerck gedoopt
binnen Gronygen[!]

2196
3. Anno 1717 den 5 Jannewarij sindie[!] op een
dingsdaghavond ondttrendt[! = omtrent] die klock 5 is mijn
lieve huisvrou Gesien Klasen verlost van een
jonge soon genaamt Harmanes[!] Markes[!] die
welcke ik self in die v[oor]s[chreven] kerck tie[!] doop heb ge-
houden

2197
4. Anno 1718 den 16 Junjus[!] sinde[!] op een donderdagh
avent onttrent[!] die klock 10 is mijn lieve huisvrou
Gesen Klasen verlost van een jonge dochter
genaamt Altie Markes diewelke van haar
muy[! moei = tante] Herdrinne[!] te dope is gehouden in die Martinykerk
5. 1720 den 27 Jannevarij[!] sinde[!] op een saterdagh
onttrent[!] die klock 2 is mijn lieve huisfrou
Geesen Klasen verlost van een jonge soon genamt[!]
Hesselius Markes die ik self te dope heb
gehouden in die Akerck

2198
6. 1721 den 24 Meij sindie[!] op dinsdagh die klock 5
is mijn lieve huysvrou Gesen Klasen verlost
van een jonge dochter genamt Marijke
Markes die ick self te doop heb gehouden in A
kerck
7. 1723 den 15 Desember sindie[!] op een wonsdagh[!]
morgen die klock 9 is mijn lieve huisvrou
Gesen Klasen verlost van een jonge dochter
genamt Huibberdinna Markes die ik
self te dop[!] heb gehouden in Sentema[r]tinnykerke

2199
[weer andere hand, van Herman Cornelis:]
1743 den 20 Ferber[!] byn iek[!]
Harmans[!] Cornellys getrout met
Aeltyen Marcus
1744 den 1 Aug. is myn leve vrou
Aelty Marcus in craem gekomen
den 1[?] Augus[!] des jaers
van een jonge soen een dochter Die soen
genaemt Kernenlys[!] Harmans en ys
ter doop geholden van Tryntyn
Harmens in Grote kerck

2200
Anno 1750 den 10 May ben ik
Johannes Markus met mijn
huisvrouw Zwantyn Kotmans getrout
in de Niuwe kerk tot Amsterdam
1751 den 3 September ben ik met
mijn huishouding in de Peekel A
koomen woonen

2201
1752 den 27 Dezember[!] is mijn huisvrouw
Zwaantyn Kotmans in de kraam
bevallen van een dogter en is genaamt
Geezyn Markus op wonsdagavond om 9 ur[!]
1755 den 22 Juny is mijn huysvrouw
Zwaantyn Kotmans in de kraam
bevallen van een dogter en is
genaamt Jantyn [later toegevoegd:] op sondagavond
om 7 uur

2202
[weer andere hand:]
A[nn]o 1758 In de Pekel op den 10 Junij
snaghs[!] tussen vrijdagh en saterogten[!] om drie
uur is overleden Johannes Merckes
den 14 Junij zijnde wonsdagh begraven
1758 den 3 October is geboren
op dingsdagavont om 7 uur
onse dogter genaamt
Johanna en Notiert[?]
door mij Geert Jans

2203
1700 taggentig[!] is Jurjen Jacobs schoemaker getrout
met zijn huisvrou Gesyn Markus
1710 in de maand November den 19
is onse soon geboren en is genaamt
Jurjen Jacobs

2204
1783 den 30 Meert[!] ben ik Jannes Geerts Rietmeijer
met mijn huisvrouw Gesyn Markus getrout
in de Pekel A door Do[minee] Petrus Mees
1784 den 12 Meert is onze dogter
Swaantje geboren om 2 uur op vrie-
dag
1787 in de maant Junij den 1 is onse zoon Geert
geboren
1790 in de maent November is onze zoon Johannes geboren den 15
1793 in de maent September is onse zoon Anderyas [= Andreas]
geboren den 23 November[!]

2205
1805 den 13 Januarij is onse zoon Jurjen Jacobs
getrouwt met Styntje Jans
1806 den 19 September is onse Jurjen een
zoon geboren en is genaamt Jan Gerorg[!]

2206
1812 den 29 Meert is onze
zuster Geesyn Markus
ooverleeden
1813 den 10[?] Deezember[!] is haar man
Jan Reitmeyer overleeden
1823 den 26 Februarij is overleeden
Johannes Markus
1824 den 18 Februarij is overleeden Jantjen Markus
1824 den 31 Julij is overleeden Jantje
Markus haar man Arent Poppes
Noorman

>> beginAantekeningen

Universiteit Franeker: Studenten Coumans

1:*00039 2: Franeker
3: Coumans
4: Henricus, Dominici 9: 14/03/1604 10: Phil 11: 1583 12: AAF no 800 14: Dominicus Coumans 18: 1629 arts te Leiden 21: Dr med; tekent in 1629 het AA van Hesselus Coumans 22: PB Hs 2

1: 04336 2: Leiden
3: Coumans
4: Henricus 7: Franeker 9: 26/05/1609 10: Med 11: 21 12: AAL 95

1: 04620 2: Leiden
3: Coumans (Stickenbuer, Stuckmuyr)
4: Hesselus 7: Franeker 9: 18/06/1629 10: Iur 11: 20 12: AAL 219

1: 00510 2: Franeker
3: Coumans (Stickenbuer)
4: Hesselus 7: Franeker 8: Frisius 9: 22/01/1625 10: Polit, [Iur], [Math] 11: 1609 ca 12: AAF no 2183; PB Hs 2 13: Maycke de Blocq 16: Griettie Lamberts Camp Maycke van Beyma (1644) 17: Hybrichie x Johannes Merckel (1675) 1635 landmeter 19: 1661 april 21: broer van Johannes, secretaris van de universiteit van Franeker; Hans Douwes Stickenbuer was in 1560 rechter te Tzum 22: Placaatboek III 484; PB Hs 2; Muller, Admissies 67

1: 01113 2: Franeker
3: Coumans
4: Horatius 7: Franeker 9: 29/11/1644 10: Phil, Math 12: AAF no 4284

1: 02034 2: Franeker
3: Coumans
4: Johannes, Dominici 7: Franeker 9: 04/05/1608 12: AAF no 1050 16: Machteld Nicolausdr van Staphorst (1618) 17: Nicolaus Horatius 18: 1621-1630 secretaris van de Franeker universiteit; 1636 advocaat Hof 1621-1626 bibliothecaris 1615 notaris; 1617 secretaris van Lemsterland 19: 1646 20: 1634 13/9 Dr iur (PAF 24); sch. Franekerensis 21: Dr in 1634; zijn huis werd door studenten geplunderd 22: Vrije Fries 6 1853 303; Nienes, Archieven Franeker 327, 331; It Beaken 1957 117-134

1: 00809 2: Franeker
3: Coumans
4: Nicolaus 7: Franeker 9: 31/07/1636 10: Ling 12: AAF no 3254 14: Johannes Coumans 15: advocaat : secretaris universiteit 16: Tietske Elgersma (1654) 18: 1639 solliciteur 1653 notaris 19: 1663 p1670 a 22: Col Kalma

1: 01052 2: Franeker
3: Coumans
4: Nicolaus 7: Leeuwarden 9: 29/03/1643 10: Geom 12: AAF no 4038 18: 1653 notaris 22: RAF Hof van Fr MMM f 56v

Zie ook genealogie Coumans.
Stickengaburen en andere spellingen

De geschiedenis van Achlum door Klaas van der Pol, Drachten 1987, blz. 46-47:
Boerderij 3, Sickenbuersterasate
Ook deze hofstede is er net als de vorige (2) niet meer. Zij heeft aan de weg naar Finghiasate (2), ongeveer 100 meter van de Lollumer­weg gestaan. In 1850 is van de schuur een deel als arbeiders­woning ingericht. Het land ongeveer 100 pondemaat is door kleine boeren uit Achlum en Tzum in gebruik genomen.
In 1514 woonde er volgens het stemregister Sijmen Albertszoon of Sijmen thoe Sickenbuyren. De boerderij was toen vermoedelijk iets kleiner. Het was in 1563 dat Sijds Minneszoon er boer was.
In mei van datzelfde jaar procedeerde hij tegen de pastoor van het klooster. We brengen dit in verband met de ernaast liggende boerderij no. 2 die van het klooster was.
Of het verschil daarmee in verband stond weten we niet.
Even later verhuisde Sijds naar Welsrijp, maar er bleef gedonder, want op 29 april 1572 werd er namens de grietman een taxatie gemaakt van de waarde van de "ruychscharne" de mestvaalt en de voor de winter gezaaide gewassen. De grietman fungeerde hier als rechter. Verscheidene jaren later werd de boerderij bewoond door Dauwe Tammes die tijdens de veepestperioden ook al zijn vee verloor.
Thans rest hiervan nog alleen een burgerhuis. Aan het eind van de opvaart die samen met die van Finghiasate naar de Tzummer­vaart onder Franeker liep. Officieel werd hij Veldzicht genoemd, maar rond de eeuwwisseling was het ‘Bruinsma’s pleats’ naar de familie van die naam, die er verscheidene jaren heeft gewoond.
Na de veertiger jaren is er een honderd meter westelijker een bedrijf gesticht.
Van oorsprong hoorde er 80 pondemaat land bij deze boerderij.
In 1721 woonde er Jacob Tjepkes die bijzitter of dorpsrechter in Achlum was. In de kerk ligt een grafsteen van zijn vrouwen een zoontje. Inse Douwes had er enkele jaren later een goed bestaan. Maar door de behoefte aan woongelegenheid werd er in 1873 van het voorhuis twee woningen gemaakt.
Bij een nalatenschap is de boerderij in 1915 in delen verkocht. De schuur raakte erg in verval en stortte tijdens de twee wereld­oorlog in.
Stemkohier 1698 Achlum (Franekeradeel)
Stem nr. 3, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Lolcke (LOLKE) Minx (MINKS), eigenaar voor 1/4; mennist
Vrouw Deitsen (DOOITSKE) van Roorda, eigenaar voor 1/2; gereformeerd
Douwe Tammes, eigenaar voor 1/4, gebruiker voor 't geheel; mennist
Bron: Stemkohieren 1698, gedrukt op last van de Staten van Friesland
Stemkohier 1728 Achlum (Franekeradeel)
Stem nr. 3, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Douwe Tammes, eigenaar voor 3/4, en gebruiker voor 't geheel
Melle Scholtes (SCHELTES), uit naam van zijn vrouw, eigenaar voor 1/4
Bron: Stemkohieren 1728, gedrukt op last van de Staten van
Friesland (Leeuwarden 1730). Tresoar: Toegang 5, inv. nr. 3288Kaart uit "De geschiedenis van Achlum" door Klaas van der Pol, Drachten 1987


detail van Franekeradeel uit de atlas van Schotanus

Nieuwe encyclopedie van Fryslân
Flearen, De
1. Kleine nederzetting bestaande uit twee terprestanten met bebouwing W. van Tzum (164-574). De noordelijke terp (Greate Vlearen) stond ook bekend als Sidlum, de zuidelijke (Lyts Vlearen) als Sikkingaburen.


Detail Tzum en kleine Flaaren van de kaart Slagtedijk door Pieter Ids Portier (Tresoar); het Zuiden is boven!

Wikipedia
De Vlaren of [zonder lidwoord] Vlaren (Fries: de Flearen of de Vlaeren) is een buurtschap in de Nederlandse gemeente Waadhoeke in de provincie Friesland.
Het ligt ten noordwesten van Lollum en ten zuidwesten van Tzum, waar het formeel onder valt. De bewoning ligt aan de Lollumerweg als cluster van los gelegen boerderijen nabij de Baymerleane.
In 1511 werd de plaats vermeld als Flaeren, in 1640 als de Flaeren en in 1664 als De Flaeren. Het is de overkoepelende naam van een aantal terpen. Twee van werden aangeduid als Sikkingaburen en Sidlum. Het is van Sikkengaburen bekend dat men daarmee Klein-Vlaren bedoelt. Van Sidlum wordt om die reden soms aangenomen dat het de terp Groot-Vlaren betreft. Maar een eventuele derde terp wordt niet uitgesloten.
Rond 1700 spreekt men van twee plaatsen, Vlaaren en Klein Vlaaren, in 1852 van Vlaren en Klein Vlaren en in 1883 weer als één plaats, De Vlaren. De plaatsnaam zou verwijzen naar het feit dat het moerassig laag land was, gelijk aan de aanduiding vledder. Vlaren kwam als aanduiding vaker voor in Friesland: op kaarten en documenten zowel met de kleine letter d als met de hoofdletter D.
Groot-Vlaren was de grootste en hoogste terp van de plaats. De terp is rond 1875 afgegraven. In deze terp is een hurkgraf gevonden dat dateert uit circa 400 tot 200 voor Christus. Er is ook een boerderij met de naam Groot-Vlaren in de buurtschap.

De Vrije Fries 1924, 199-200
Blijkens Charterboek I, 498 v.v. (register van 1433) had Franekeradeel acht rechters, onder wie de grietman was begrepen. De grietenij was verdeeld in vier "vierendeelen" (fiaerndel). Elk vierendeel stelde jaarlijks twee rechters. Binnen elk vierendeel gingen de rechterambten bij toerbeurt om over de "buurschappen" en binnen elke buurschap over de "staten".
Nu valt het al dadelijk op dat zeer vele van de in het register genoemde buurschappen den naam dragen van een geslacht. (Bijv. Zyaerdama, Eddeghama, Lollegama en Dodeghama buurschap; Stickenga buur, Talma buren, Faltema buren, Teetlama buren enz. Zie ook Reg. v. Aanbr. III, 354: Andlebueren (ald. 336: Pybe Andla); 406: Ottinga bueren; Beneficiaalb. 397: Mollema buyren.) Maar wat alles afdoet is, dat die buurschappen in het register ook "tamen" worden genoemd. En "tam" is niets anders dan geslacht.
Onder de in het register genoemde buurschappen zijn er enkele, waar maar ééne "riucht ferende state" was, welke denzelfden naam scheen te dragen als de buurschap, bijv. Stickenghabuur, Fynghia, Deersma, Gerlaterp. Waarschijnlijk zijn deze "staten" groothoeven geweest, die oorspronkelijk de geheele buurschap omvatten.
In de andere buurschappen waren in 1433 twee of drie, een enkele maal vier "riucht ferende staten". Hier zal de groothoeve zich dus al vroeg in kleinere hoeven gesplitst hebben: de in ’t register vermelde staten.


>> begin