>> HOMEpage

Geschreven HOOFDLETTERS volgens
W. Bogtman, Het Nederlandsche handschrift in 1600, Haarlem 1938; herdruk [1973]