>> HOMEpage

Gouden zegelring Eminga

Bron: Richard Deden
Internetuitgave: M.H.H. Engels, februari 2022

Eind 2021 toonde R.D. een zegelringafdruk met de vraag van wie het wapen en de initialen waren. Na herhaalde zoekpogingen was het resultaat Eminga van Parrega; de initialen S.E. zouden die van Sjuck van Eminga kunnen zijn.
De gouden zegelring van 32 gram is door een handelaar te Leeuwarden, Over de kelders, gekocht van een Groninger, die verklaarde dat de ring in zijn provincie (bij Heiligerlee?) gevonden was. - Op 1 mei 2023 verklaarde Vincent de Jong de vinder te zijn.

Genealogie Eminga volgens Simon Wierstra:
IV-c Sjuck van Eminga, overleden 1541, begraven Goutum, grafschrift, zoon van Minne van Eminga (III) en Tjemck van Cammingha.
Siuck Eminga tekende op 9-7-1504 de reversaalbrief (nr.2 en nr.122)
Op 5-1-1505 staat Siuck Eminga op de lijst van edelen uit Leeuwarderadeel.
In OFO IV-157 (1506/1510) wordt hij vermeld als schuldeiser.
Bij RvA 1511 en 1540 heeft Sjuck Eminga van Goutum veel bezit.
In 1515 bij de heerschappen, die Karel V huldigen, als Siuck Eminga (Thabor), als Siuck Emingha (Winsemius).
Zie ook grafschriften Roorda IV-31,128.
^ Het wapen Eminga volgens het Stamboek van de Friese adel ^
Het helmteken uitkomend hert ziet men ook op de gouden zegelring Eminga^ Het wapen Eminga tot Parrega volgens het CBG ^
Eminga
Bronvermelding
• Registratiecode: HDATNL005761
• Titel: Eminga
• Afbeelding: Eminga02
• Collectienummer: 1800
• Familienaam: Eminga
• Wapen: in goud een dubbelkoppige zwarte adelaar mrt op de borst een schildje: doorsneden: A gedeeld: 1 in zilver een zwart Romeins cijfer X; 2 in rood een zwarte kam met twee rijen tanden; B in blauw een zilveren wassenaar.
• Wapenvoerder
• Persoonsnaam: Eminga
• Opmerking: Tot Panderga, oude benaming voor Parrega.
• Bron: CBG, GHS 50D05, J. Romijn, Wapenboek, bestaande uit 600 Wapenschilden, so van Friesche Edelen, Eijgenerfden, als andere voorname personen, 1753, blz. 18.

De toevoeging van de kam is het gevolg van de alliantie met Camminga.

Twee andere zegelringen


Vroeg 16e eeuwse zilveren Friese zegelring. Waarschijnlijk van Edo Douwes Gerbranda (1507-1535) - Fries Museum, Leeuwarden | Collectie Koninklijk Fries Genootschap
rechts: gespiegeld

* * *


Detectormagazine 139: gevonden door Feije van der Meer in het noorden van Friesland: gouden 16e-eeuwse zegelring met wapen Aylva
Het wapen is gegraveerd in een carneool, een vleeskleurige steen.

Een envelop kende men in de zeventiende eeuw nog niet. De brief werd dichtgevouwen, op de achterkant van adressering voorzien en vervolgens gesloten met een lakzegel. Er waren verscheidene vormen van dichtvouwen; van de meest voorkomende hierboven een voorbeeld.
Hiernaast een detail van een portret uit 1641 van de toen 63-jarige Gerrit Wytsma met een zegelring aan zijn duim. Als hij een brief wilde verzegelen, hoefde hij zijn zegelring slechts onder zijn duim te draaien om veilig een afdruk in de hete zegellak te maken. Wie zijn zegelring aan de ringvinger droeg, moest de ring eerst afnemen.


Ter zijde: Wytsma was katholiek zoals kruisbeeld en rozenkrans aangeven. Hij woonde op Obbemastate te Ee. Hij was een zoon van Lieuwe van Wytsma en Teth van Eminga, vandaar het alliantiewapen op het portret.

>> begin


>> begin