>> HOMEpage

AUTEURS IN DE BIBLIOTHEEK VAN ERASMUSDe zogenaamde verzendlijst
op persoonsnamen gerangschikt
door M.H.H. Engels

Leeuwarden, ME, © 1997
voor internet bewerkt 2001


INLEIDING
 

De zogenaamde verzendlijst van de bibliotheek van Erasmus is door Fritz Husner in 1936 te Bazel uitgegeven in Gedenkschrift zum 400. Todestage des Erasmus von Rotterdam: zie blz. 228-259, Die Bibliothek des Erasmus. Gebleken is dat deze lijst geen betrekking had op de verzending van de bibliotheek van Erasmus eind 1536 aan de koper Johannes a Lasco (Pools: Laski) te Krakau. De inventaris is op z'n laatst opgemaakt in augustus 1535 door secretaris Gilbertus Cognatus naar aanleiding van de ontruiming van Erasmus' huis in Freiburg; zie Erasmus von Rotterdam: Vorkämpfer für Frieden und Toleranz. - Bazel 1986, blz. 120. De lijst telt 413 nummers; het aantal titels is veel groter, gezien de talrijke verzamelbanden.

Wilde men weten of een bepaalde auteur in de bibliotheek van Erasmus vertegenwoordigd was, dan moest men de hele lijst nagaan, omdat de beknopte beschrijvingen zelden met de auteursnaam beginnen. De namen van auteurs, commentatoren, tekstbezorgers, vertalers en van de drukkerijen van Aldus Manutius en Johann Froben zijn nu, voor zover genoemd in de lijst, vooraan geplaatst: de oorspronkelijke titelbeschrijving volgt achter . Bij meerdere namen in één titel is die beschrijving evenveel keren herhaald. Met toevoegingen is spaarzaam omgegaan: ze zijn herkenbaar aan de cursivering. Een plaatsnaam met een sterretje geeft aan, waar het betreffende boek tegenwoordig bewaard wordt.

Aan de bibliografische completering en identificering van de (titels van de) boeken werd gewerkt door drs. E. van Gulik p.m., oud-bibliothecaris van de gemeentebibliotheek Rotterdam. Tot het verschijnen van diens uitgave bij de University of Toronto Press moge de onderhavige lijst zijn diensten bewijzen.

Ook nu al zijn enkele voorlopige, voorzichtige conclusies mogelijk. De bibliotheek van Erasmus bevatte op de eerste plaats auteurs waaruit hij vertaald heeft of geput voor de Adagia; de Aldijnen, vooral de Griekse, namen daarbij een belangrijke plaats in. Behalve de werken van Erasmus' beste vrienden, zoals hij de auteurs van de klassieken noemde, kwamen ook die van tijdgenoten en tegenstanders voor, waarop Erasmus gereageerd heeft. Zijn eigen en door hem vertaalde of uitgegeven werken vormden uiteraard een aanzienlijk deel van Erasmus' bibliotheek.

In 2018 is bij de University of Toronto Press verschenen "Erasmus and his books".

Martin Engels


DE ZOGENAAMDE VERZENDLIJST GERANGSCHIKT VOLGENS AUTEURS
   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   V   X   Z  info

 • 351 Adriani VI Quaestiones in 4tum Sententiarum Hadriani i.e. --- Florentii
 • 021 Adrianus cardina. de sermone Latino
 • 323 Aeliani De re militari, Frontini, Vegetii, ---, & Modesti libri
 • 316 Aeliano Petri Gylii versiones ex ---, Porphyrio, Heliodoro, Oppiano etc.
 • 333 Aemilij Pauli --- de reb. gestis Francorum lib. 4
 • 198 Aesopus grae. & latine cum alijs opusc.
 • 413 Aetii medici lib. 16 interprete Joan. Baptista Veronensi.
 • 133 Aetius medicus ex aediti. Frob.
 • 078 Agricola Geor. --- de pond. & mens.
 • 019 Agricola Rodol. --- de inventione dialec.
 • 306 Agricolae Rodolphi --- nonnulla opuscula, Diogenes Laertius, Cice. de Fato cum expla. Geor. Vallae.
 • 043 Agrippa ab Nettesheym Henrici Corn. --- Apologia
 • 135 Alciatus in 16. libris
 • 239 Aldi Athenaeus graece --- * Oxford
 • 221 Aldi Biblia graece ---
 • 246 Aldi Ciceronis Rhet. de Invent. etc. libri 13. ---
 • 295 Ald. Cornucopiae & Horti Adonidis grae. ---
 • 384 Aldi Cornucopiae Perot. cum Festo Pompeio etc. ---
 • 320 Ald. Epistolae graecae novem autorum ---
 • 343 Aldi Herodianus graece pariter & latine ---
 • 272 Aldi Herodotus & Pausanias grae. --- * Londen
 • 123 Aldi Lucianus graece ex offici. --- * Leeuwarden
 • 218 Aldi Platonis opera graece, --- * Den Haag
 • 208 Aldi Plutarchi opuscu. 92 grae. --- * Leeuwarden
 • 267 Ald. Plutarchi Vitae graece. --- * Leeuwarden
 • 296 Aldi Pollux de rerum vocabulis. ---
 • 157 Aldi Quintilianus ---
 • 127 Ald. Rhethorike 13 autorum graece. ---
 • 275 Ald. Strabo de situ orbis grae. ---
 • 300 Alexander ab Alexandri Eutrop. Paulus Diaco. de gestis Langobardorum & --- Genial. die. libri.
 • 149 Ambros. 1 & 4
 • 035 Ambrosii Catharini in Caietanum.
 • 233 Ambrosij Pars 1-3 operum ---
 • 327 Ambrosio Egesippus versus a D. ---
 • 278 Annotationes doctorum virorum & Antiquitatum variarum volumina 17
 • 128 Aphtonius Hermogen. & --- cum comme. graece * bibliotheek Gulielmus Staeckmans, 1645
 • 347 Apollonij Gazae gram., eiusdem de mensibus, --- de construc. lib. 4. Herod. de numeris
 • 001 Apparatus linguae Latinae
 • 270 Appianus Tacitus & --- Alexandrinus
 • 197 Apuleius de asino aureo cum commen.
 • 162 Aquino Thomae de --- pars prima
 • 170 Aquinatis Cathena aurea Thomae ---
 • 165 Aquino Secundus Secundae Sancti Thomae de ---
 • 161 Aquino Thomas de --- super epistulas Pauli
 • 322 Arati Astronomicorum libri Julij Firmici, Manilij, ---, Theonis, Procli etc.
 • 062 Argumentum in epistolas Pauli
 • 116 Aristophan. Comoediae 9. cum comme. graece * bibliotheek Johannes Bogerman, 1638
 • 210 Aristot. Politi. Economi. etc. --- cum commen.
 • 093 Aristote. Lucanus cum Utilissi. --- Rheto.
 • 214 Aristote. Zooa/ Phyta/ Organa/ Problemata/ Physika. Meteoo./ Ethika. Polit.: --- graece * Wells
 • 215 Aristotelis opera graece Bebelij
 • 212 Aristotelis opera variis interpretibus
 • 211 Aristotelis quaedam, item Theophr. Gaza interprete
 • 026 Aristotelis Lucianus, --- Rhet.
 • 325 Arnobius Commentarii in Psalmos sermone latino, per Erasmum Rot. proditi et emendati
 • 303 Arriani & Hannonis Periplus, Plutarchus de Flumi. & montibus, Strab. comp. grae.
 • 125 Asco. Pedannus in orationes Ciceronis
 • 322 Astronomicorum libri Julij Firmici, Manilij, Arati, Theonis, Procli etc.
 • 187 Athanasij opera
 • 239 Athenaeus graece Aldi * Oxford
 • 111 Atticum Ad --- M. Tullij Cic. epistolae
 • 094 Augurelli Joan. Aurelij --- Chrysopoeiae
 • 242 Augusti. de Civitate Dei. Frob.
 • 258 Augustini Operum --- To. primus; II. qui compl. epistolas; III. compl. ta didaktika; IV. compl. reliqua toon didaktikoon; V. de civitate Dei; VI. adversus haereticos; VII. adversus Donat. & Pelagianos; VIII. in Psalmos; IX. Tractatuum; X. Sermonum cum Indice omnium operum
 • 390 Augustinum Eusebii Corradi ad Sixtum 4tum epistola asserens D. --- non fuisse heremitam.
 • 156 Ausonius
 • 143 Autenticarum seu collationum feudorum libr.

   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   V   X   Z  info
 • 265 Bad. Plutarchi Vitae lati. ---
 • 249 Badius Ascensius Hilarij opera. ---
 • 413 Baptista Veronens., Joan. Aetii medici lib. 16 interprete ---.
 • 201 Barbari Dioscorides cum annota. Egnatii cum Corollario Hermolai --- * Leeuwarden (Corollarium)
 • 279 Barbari Hermolai --- Castig. in Plinium cum Ioannis Tortellij Orthographia
 • 189 Basilij Mag. opera grae. Frob.
 • 250 Basilij D. --- Magni opera. Frob.
 • 337 Basilius Declaratio Eras. ad censu. --- de Spiritu
 • 073 Bayfius de re vestiaria. Libanij decla.
 • 245 Bayfius Lazarus --- de re navali, de re vest., de vasculis. Item Anto. Thyle. de coloribus
 • 002 Bayfius, Jovius, Valla
 • 266 Bebe. Graecorum vitae auto. Plutar. ---
 • 215 Bebelij Aristotelis opera graece ---
 • 378 Beda Responsiones ad propositiones a --- notatas, Elenchus in censu. Bedae.
 • 160 Bedae operum secundus tomus
 • 012 Bembus, Vives, Cuspidius
 • 046 Beraldus Glareanus. Nic. ---
 • 159 Bernardi opera
 • 324 Beroaldi Res rusti. Columellae, Varronis, Catonis etc. cum commen. --- * Liverpool
 • 262 Beroaldi Suetonius cum commenta. ---
 • 310 Berosus Diodorus Siculus, Paulus Orosius, --- & Leonis Papae Epistolae
 • 220 Biblia Frob.
 • 221 Biblia graece Aldi
 • 225 Biblia Lugd. excu.
 • 015 Bipartitum in morali philosophia
 • 264 Blondi opera. Frob.
 • 190 Boetij Opera ---
 • 065 Breviarium de laude virtu. psal.
 • 058 Brix. Joan. Crysosto. Brix.
 • 038 Brixij Chrysostomi Babylas Germa. ---. Scholia in Bud.
 • 288 Budaei Annota. --- in Pandectas
 • 291 Budaeus de Asse
 • 292 Budaei Assis ---
 • 038 Budaeum Chrysostomi Babylas Germa. Brixij. Scholia in ---
 • 287 Budaei Comment. --- in linguam Graecam
 • 289 Budaei Epistolae ---
 • 290 Budaei Philologia ---
 • 057 Budaei Plutarchi opuscula
 • 040 Buschij Vallum humanitatis ---. Magdale. Roff.

   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   V   X   Z  info
 • 283 Caelij Ludo. --- Lectiones antiquae
 • 035 Caietan. Ambrosii Catharini in ---.
 • 177 Caietani Commentarij super Evan. & acta apo. & super Epistolas Pauli & aliorum apost.
 • 254 Caietanus in Pentateuchum
 • 194 Calepinus
 • 314 Callimachi Hymni, Gnoomae ex diver. grae.
 • 090 Calphurnius Hippocratis Praesagia. ---
 • 388 Camerarii Joachimi --- opuscula aliquot nempe: Erratum, Aeolia, Phaenomena, Prognostica, Plan. Disticha
 • 206 Camertis Index in Plinium Joan. ---
 • 172 Canones Apostolorum Decre. pontif. antiquiora etc.
 • 031 Caroli Vita et gesta --- Magni
 • 236 Catalogus scriptorum eccl. Tritenh. Spanheym.
 • 042 Cato Sadol. --- Octo partes
 • 087 Cato Terent. --- Civilitate
 • 025 Cato. Vivis opuscula varia.
 • 324 Catonis Res rusti. Columellae, Varronis, --- etc, cum commen. Beroaldi * Liverpool
 • 228 Celsum Origenes contra ---. Romae excusus Christoph. Persona interprete
 • 192 Celsus Cornelius --- Venetiis
 • 317 Chrysolorae Grammatica (E)Manuelis --- grae.
 • 394 Chrysost. Aliquot --- Homiliae ab Eras. versae
 • 038 Chrysostomi Babylas Germa. Brixij. Scholia in Bud.
 • 410 Chrysost. Homiliae 55 --- in acta Apostolorum Eras. interprete
 • 234 Chrysosto. in Epist. 1 & 2 ad Corin. graece manuscriptus
 • 235 Chrysost. in epistolas ad Heb. Galatas. Varia, graece eadem manuscript.
 • 231 Chrysost. in Genesim interprete Oecolam.
 • 058 Chrysosto. Joan. --- Brix.
 • 150 Chrysostomi lucubrationes versae ab Eras. Catalogus lucubrationum Erasmi doorgehaald
 • 238 Chrysostomi Pars prima operum D. ---. Pars altera.
 • 166 Chrysost. psegmata Oecolamp.
 • 230 Chrysostomi Tom. 1-5 cum indice operum Jo. --- Frob.
 • 111 Cic. Ad Atticum M. Tullij --- epistolae
 • 122 Cicer. Epistolae/ Opera M. Tull. ---
 • 306 Cicero Rodolphi Agricolae nonnulla opuscula, Diogenes Laertius, --- de Fato cum expla. Geor. Vallae.
 • 253 Ciceronis de natura deorum lib. 3. Eiusdem de divinatione lib. 2. manuscrip.
 • 120 Ciceronis epistolae. Philosophica. Index. Herva.
 • 121 Ciceronis Oratoria ex editione Hervagij
 • 246 Ciceronis Rhet. de Invent. etc. libri 13. Aldi
 • 125 Ciceronis Asco. Pedannus in orationes ---
 • 370 Clementem Epistolae duae, Zuinglij una, Andreae Osiandri altera: Jovij libel. de legatione principis Moschoviae ad ---
 • 195 Clementis libri cum opere Irenaei cont. haeres.
 • 382 Cleonidae harmonicum introductorium interprete Georgio Valla: item Vitruvius Pollio de architectura: item Julius Frontinus de aquaeduct. etc.
 • 023 Clichto. De sacramento Eucha. Judoci ---
 • 060 Clichto. Propugnaculum Ecclesiae ---
 • 181 Clichtovei Antilutherus ---
 • 010 Cochlaei de libe. arbitrio. Epistolae Lutheri
 • 324 Columellae Res rusti. ---, Varronis, Catonis etc. cum commen. Beroaldi * Liverpool
 • 240 Concordantiae maiores Bibliae
 • 403 Constantini Chronicon Pauli ---
 • 295 Cornucopiae & Horti Adonidis grae. Ald.
 • 390 Corradi Eusebii --- ad Sixtum 4tum epistola asserens D. Augustinum non fuisse heremitam.
 • 191 Cratandri Lactantius ---
 • 397 Cursii Eras. responsio ad defensionem Petri --- 4.
 • 268 Curtius Q. --- Rufus cum Vandalia Alber. Krantz
 • 012 Cuspidius Bembus, Vives, ---
 • 229 Cypriani & Irenaei opera Frob.
 • 223 Cypriani Opera ---
 • 183 Cyrilli Opus --- in Evang. Joan. Trapezon. interpretatio

   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   V   X   Z  info
 • 315 De origine & gestis Britannorum
 • 323 De re militari, Frontini, Vegetii, Aeliani, & Modesti libri
 • 059 De unitate Eccle.
 • 039 Declamatiunc. in D. Pauli doctrinam.
 • 142 Decretum pars 1-3
 • 131 Demost. orationes 62 graece. Hervagij
 • 130 Demosthenes Orationes 62. graece
 • 300 Diaco. Eutrop. Paulus --- de gestis Langobardorum & Alexan. Genial. die. libri.
 • 186 Dictionarius graecus
 • 109 Didymus Homeros c.q. --- in Iliadem grae.
 • 147 Dige. Vetus 50 librorum pandectarum etc.
 • 146 Digestum Novum a 39o libro ad 50um usque
 • 310 Diodorus Siculus, Paulus Orosius, Berosus & Leonis Papae Epistolae
 • 305 Diogenes Laertius latine * Krakau
 • 306 Diogenes Laertius Rodolphi Agricolae nonnulla opuscula, ---, Cice. de Fato cum expla. Geor. Vallae.
 • 304 Diogenis Laertij de vitis lib. 10. grae. Frob.
 • 072 Diomedes de arte grammatica
 • 180 Dionisij coelest. Hierarchia cum Euclide.
 • 299 Diony. Halicarnaseus latine versus
 • 203 Dioscorides & Nicander graece * Leeuwarden
 • 201 Dioscorides cum annota. Egnatii cum Corollario Hermolai Barbari * Leeuwarden (Corollarium)
 • 202 Dioscorides cum annotati. Marcelli
 • 258 Donat. Operum Augustini To. primus; II. qui compl. epistolas; III. compl. ta didaktika; IV. compl. reliqua toon didaktikoon; V. de civitate Dei; VI. adversus haereticos; VII. adversus --- & Pelagianos; VIII. in Psalmos; IX. Tractatuum; X. Sermonum cum Indice omnium operum
 • 182 Driedonis Joan. --- de eccle. doctri. lib. 4
 • 167 Duns Scoti to skotos --- Scrip. primum super 1o Sent.
 • 168 Durandus in 4. Sententiarum libros

   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   V   X   Z  info
 • 174 Eccius de primatu Petri li. 3.
 • 036 Eckij Enchiri. locorum Johan. ---
 • 327 Egesippus versus a D. Ambrosio
 • 201 Egnatii Dioscorides cum annota. --- cum Corollario Hermolai Barbari * Leeuwarden (Corollarium)
 • 047 Eobanus Hessus. Luscinius
 • 104 Epigramma. Florilegium epigra. grae.
 • 028 Epistolae ad Reuchli.
 • 370 Epistolae duae, Zuinglij una, Andreae Osiandri altera: Jovij libel. de legatione principis Moschoviae ad Clementem
 • 320 Epistolae graecae novem autorum Ald.
 • 379 Epitome inscripta Erasmo in Vallam cum appendice in Copiam verborum.
 • 379 Erasmo Paraphrasis seu potius Epitome inscripta --- in Vallam c.q. Elegantiarum libros cum appendice in Copiam verborum.
 • 257 Erasmi Adagiorum opus D. --- Rot.
 • 406 Erasmi Adagiorum opus/ Enchir. catechismi Mart. Luth. doorgehaald/ Thucydides interprete Laur. Vall. doorgehaald
 • 373 Eras. Alberti Pij responsio ad epistolam ---
 • 394 Eras. Aliquot Chrysost. Homiliae ab --- versae
 • 247 Eras. Annotationes --- in Novum Testa.
 • 339 Eras. Apologia --- in Pium & alios
 • 383 Erasmi Apologiae --- * Cambridge (dit ex. of nr. 332)
 • 332 Erasmi Apologiae --- * Cambridge (dit ex. of nr. 383)
 • 341 Eras. Apologie --- de interdicto esu carnium
 • 391 Eras. Apophtegmatum opus --- in 8o
 • 325 Erasmum Arnobius in Psalmos per --- Rot. prod. et emend.
 • 061 Erasmi Carmen votivum ---
 • 348 Eras. Chiliades adagiorum ---
 • 346 Eras. Christiani matrimonii insti. ---
 • 150 Eras. Chrysostomi lucubrationes versae ab --- . Catalogus lucubrationum Erasmi doorgehaald
 • 361 Eras. Colloquia ---
 • 363 Eras. Colloquiorum opus ---
 • 365 Eras. Commenta. de duplici Copia
 • 087 Erasmum Terent. Cato. De civilitate morum puerilium per Des. --- Roter.
 • 359 Eras. de conscrib. epistolis, eiusdem Similia.
 • 409 Eras. de conscribendis epistolis
 • 244 Eras. De copia verborum --- commentarius, manuscriptus
 • 408 Eras. De duplici copia verborum ---
 • 380 Eras. de esu car. Item contra Stunicam.
 • 393 Eras. de Puritate tabern. sive ecclesia
 • 367 Eras. De ratione studij
 • 352 Eras. de recta pronun. dialo. ciceronia. Item apologia adversus mona. Hispa.
 • 337 Eras. Declaratio --- ad censu. Basilius de Spiritu
 • 377 Eras. Declarationes --- ad censu. Paris.
 • 357 Eras. Demegoriae Oecolamp. Exomolog. ---
 • 376 Eras. Diatriba --- de libero arbitrio
 • 400 Eras. Ecclesias. sive Conci. 3
 • 402 Eras. Ecclesiastes ex prima aedit.
 • 335 Eras. Enarratio --- in Psalmum 38um
 • 358 Eras. enarrationes in 4. psalmos
 • 071 Eras. Enchir. Institu. prin. & reli. ---
 • 395 Erasmi Enchir. mili. Christiani 2
 • 158 Eras. Enchiri. Hetrusco idiomate
 • 336 Eras. Ennarr. --- in psal. trig. tertium
 • 386 Erasmi Epigrammata ---
 • 345 Eras. Epistolae Palaeonaei
 • 185 Eras. Hilarij opera per --- emend.
 • 410 Eras. Homiliae 55 Chrysost. in acta Apostolorum --- interprete
 • 338 Eras. Hyperaspistae liber secun.
 • 153 Eras. in monach. Hisp. Val. in Pog.
 • 389 Eras. Jo. Genesii antapologia in --- * Emden
 • 151 Eras. Lingua. dysoop. Petr. Sutor in ---
 • 118 Erasmo Lucianus latine versus ab --- * Bazel
 • 381 Eras. Luthe. ad --- de Servo arbitrio
 • 066 Eras. Moriae encomium ---
 • 331 Erasm. Novi Testa. Annotationes ---
 • 392 Eras. Novum Testa. --- lati. in 8o
 • 329 Eras. Novum Testa. cum annotationibus ---
 • 328 Eras. Novum Testa. grae. & lati. ---
 • 342 Eras. Novum Testa. lati.
 • 241 Eras. Novum Testamen. --- grae. & lat.
 • 226 Eras. Opus Epistolarum ---
 • 407 Eras. Opus Paraphraseoon ---
 • 385 Eras. Opuscula --- ex Plutarcho versa
 • 354 Eras. Paraphrases --- in epistolas Pauli mino.
 • 401 Eras. Paraphrases --- in Evangelia, epistolas, 4 voluminibus
 • 396 Eras. Praecationes aliquot --- 4
 • 398 Eras. purgatio ad epistolam Lutheri
 • 362 Eras. Ratio verae Theologiae
 • 397 Eras. responsio ad defensionem Petri Cursii 4.
 • 371 Erasmi Similia ---
 • 340 Eras. Symbolum Fidei, de Ecclesiae concordia ---
 • 318 Eras. Utopia Mori & Epigrammata ---
 • 050 Erasmi Varia ---. Enchir.
 • 079 Erasmi Varia ---. Libel. novus etc.
 • 077 Esaias Oecolamp.
 • 277 Etymologicon Graecum * Krakau
 • 248 Eucherius cum 30 orationibus Nazianzeni interprete Bilibaldo Pirckheimero.
 • 180 Euclide Dionisij coelest. Hierarchia cum ---
 • 199 Euclidis opera latine
 • 334 Eugubini Recognitio Veteris Test. ---
 • 372 Eugubinus adversus Lutheranos
 • 103 Eurip. Orestes, Phoenissae etc. graece
 • 100 Eurip. Rhesus, Troades & reli. graece
 • 102 Eurip. Tragoediae --- & Soph. cum comme. grae.
 • 164 Euseb. Chron. ---
 • 302 Eusebius de Evang. praeparatione vers. a Trapezon. & Platynae Historia.
 • 300 Eutrop. Paulus Diaco. de gestis Langobardorum & Alexan. Genial. die. libri.

   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   V   X   Z  info
 • 196 Faber Stapu. in Epistulas
 • 179 Fabri Stapulen. commen. in epistolas
 • 252 Fabri Stapulensis Quincuplex psalterium ---
 • 178 Fabri Stapulensis Commentarii --- super Evangelia
 • 013 Faustus Menardus, --- episco.
 • 237 Felicis Psalterium ---. Venetijs excu.
 • 384 Festo Cornucopiae Perot. cum --- Pompeio etc. Aldi
 • 286 Festus Nonius Marcellus, --- Pompeius. Varro
 • 216 Fici. Platonis opera tralatione Marsi. ---
 • 322 Firmici Astronomicorum libri Julij ---, Manilij, Arati, Theonis, Procli etc.
 • 350 Fisher alias Joh. Roffensis confutatio assertionis Lutheranae
 • 312 Fisher alias Joh. Roffensis de Eucharistia adversus Oecolamp.
 • 040 Fisher Vallum Buscij. Magdale. Roffensis i.e. Johannis ---
 • 307 Florus Solinus, Iustinus, Lucius ---
 • 387 Francisci Regula fratrum minorum cum testa. sancti ---. Venatorium Canonicorum regularium. Item irregularium, manuscrip.
 • 242 Frob. Augusti. de Civitate Dei. ---
 • 189 Frob. Basilij Mag. opera grae. ---
 • 250 Frob. Basilij D. --- Magni opera. ---
 • 220 Frob. Biblia ---
 • 264 Frob. Blondi opera.
 • 230 Frob. Chrysostomi Tom. 1-5 cum indice operum Joannis --- ---
 • 229 Frob. Cypriani & Irenaei opera ---
 • 304 Frob. Diogenis Laertij de vitis lib. 10. grae. ---
 • 219 Frob. Flavij Josephi Opera ---
 • 243 Frob. Hierony. Pars 1. 2. 3. 4. operum D. --- ---. Pars sex. Pars sep. Pars sept. doorgehaald
 • 232 Frob. Historiae Eccl. auto. ---
 • 207 Frob. Plin. Natu. hist. ---
 • 205 Frob. Plinij Natura. Histor. ---
 • 263 Frob. Sueto. cum plur. alijs auto. ---
 • 261 Frob. Suetonius cum plurib. alijs auto. ---
 • 227 Frob. Tertulliani Opera --- ---
 • 259 Frob. Titus Livius ---
 • 323 Frontini De re militari, ---, Vegetii, Aeliani, & Modesti libri
 • 382 Frontinus Cleonidae harmonicum introductorium interprete Georgio Valla: item Vitruvius Pollio de architectura: item Julius --- de aquaeduct. etc.

   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   V   X   Z  info
 • 319 Gaguinus Rober. --- de gestis Francorum
 • 126 Galen. de locis affectis
 • 137 Galeni 1-5 * Leeuwarden
 • 399 Galeni Marcellus de medicamentis empiricis, item --- libri 9 de variis etc.
 • 138 Galenou Therapeutikes method. * Leiden
 • 056 Gansfortii Wesselii --- Farrago rerum theologicarum cum Apolog.
 • 211 Gaza Aristotelis quaedam, item Theophr. --- interprete
 • 347 Gazae gram., eiusdem de mensibus, Apollonij de construc. lib. 4. Herod. de numeris
 • 281 Gellii Auli --- Noctes * Rotterdam
 • 276 Gemistus Thucydides, Georgius --- & Herodi. grae.
 • 273 Gemistus Xenophon, Georgius ---, Herodianus grae.
 • 389 Genesii Jo. --- antapologia in Eras. * Emden
 • 169 Gerson 1-4
 • 022 Gerson De vita et miracu. Joan. --- etc. alias Capnionica cum Reuch. Augenspiegel
 • 046 Glareanus. Beraldus
 • 141 Gregorii Decretalium --- libri 5.
 • 316 Gylij Petri --- versiones ex Aeliano, Porphyrio, Heliodoro, Oppiano etc.

   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   V   X   Z  info
 • 351 Hadriani Quaestiones in 4tum Sententiarum --- Florentii
 • 021 Hadrianus cardina. de sermone Latino
 • 303 Hannonis Arriani & --- Periplus, Plutarchus de Flumi. & montibus, Strab. comp. grae.
 • 251 Haymonis commentarij in Psalmos
 • 313 Heliodori Histo. Aethiop. lib. 10. grae.
 • 316 Heliodoro Petri Gylii versiones ex Aeliano, Porphyrio, ---, Oppiano etc.
 • 369 Henri. regem Contra --- Angliae Mart. Luth.
 • 368 Henrici regis Assertio sacramentorum ---
 • 256 Herbarius zu Teutsche von allerhand Kreuter.
 • 128 Hermogen. & Aphthonius cum comme. graece * bibliotheek Gulielmus Staeckmans, 1645
 • 279 Hermolai Barbari Castig. in Plinium cum Ioannis Tortellij Orthographia
 • 201 Hermolai Dioscorides cum annota. Egnatii cum Corollario --- Barbari * Leeuwarden (Corollarium)
 • 273 Herodianus Xenophon, Geor. Gemis., --- grae.
 • 276 Herodianus Thucydides, Geor. Gemis. & --- grae.
 • 343 Herodianus graece pariter & latine Aldi
 • 347 Herodianus Gazae gram., eiusdem de mensibus, Apollonij de construc. lib. 4. --- de numeris
 • 311 Herodoti Novem Musae a Valla versae
 • 272 Herodotus & Pausanias grae. Aldi. * Londen
 • 120 Herva. Ciceronis epistolae. Philosophica. Index. ---
 • 121 Hervagij Ciceronis Oratoria ex editione ---
 • 131 Hervagij Demost. orationes 62 graece. ---
 • 297 Hesychii dictiona. grae. * bibliotheek Johannes Lydius, 1643
 • 243 Hierony. Pars 1. 2. 3. 4. operum D. --- Frob. Pars sex. Pars sep. Pars sept. doorgehaald
 • 188 Hieronymi Index in opera --- cum lucubr. Zasij
 • 405 Hieronymi Opera D. --- in 9 tom. digestum, excu. Lutetiae
 • 185 Hilarij opera per Eras. emend.
 • 249 Hilarij opera. Bad. Ascen.
 • 090 Hippocratis Praesagia. Calphur.
 • 232 Historiae Eccl. auto. Frob.
 • 024 Hoghestratus R.P. ---. Cabala. Mantia.
 • 114 Homeri Ilias --- graece * bibliotheek Horatius Knyff, 1679
 • 115 Homeri Odysseia --- graece * bibliotheek Horatius Knyff, 1679
 • 110 Homeri Odysseia, Batracho., Hymni 32. grae.
 • 109 Homeros c.q. Didymus in Iliadem grae.
 • 108 Homerum Interpretatio in --- graece cum Porphy. quaest. grae.
 • 171 Homiliae Doctorum in Evan. dominica de tempore
 • 088 Horatius
 • 020 Hutt. Magdalenae. Febris ---. Oratio Mosel.
 • 032 Hutteni Actiones.
 • 033 Hutteni febris, trias, libertas Germa. etc.
 • 004 Hutteni Aula ---. Taci. de popu. Germa.

   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   V   X   Z  info
 • 188 Index in opera Hieronymi cum lucubr. Zasij
 • 206 Index in Plinium Joan. Camertis
 • 154 Index seu Repert. in Glos. ord./ Gen. Deut. cum postil. Lyra. 8 glo. ord./ Regum cum glosa ordi. & exposi. Lyrae/ Proph. pars 4a Glosae ord./ Job. Psalt. Eccl. 3a pars glo. ordi./ Evan. 5a pars glo. ord./ Epist. Apost. 6a pars bib. cum glo.
 • 145 Infortiatum a 24o libro ad 38um
 • 108 Interpretatio in Homerum graece cum Porphy. quaest. grae.
 • 195 Irenaei Clementis libri cum opere --- cont. haeres.
 • 229 Irenaei Cypriani & --- opera Frob.
 • 124 Isocratis opera graece

   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   V   X   Z  info
 • 353 Joan. Paraphrasis Eras. in --- & Acta
 • 193 Josephi Antiquita. libri & de bello Iudaico
 • 219 Josephi Flavij --- Opera Frob.
 • 370 Jovij Epistolae duae, Zuinglij una, Andreae Osiandri altera: --- libel. de legatione principis Moschoviae ad Clementem
 • 144 Justiniani Codex --- libri 9
 • 307 Justinus Solinus, ---, Lucius Florus

   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   V   X   Z  info
 • 268 Krantz Q. Curtius Rufus cum Vandalia Alber. ---

   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   V   X   Z  info
 • 184 Lactantij Firmiani opera
 • 191 Lactantius Cratandri
 • 018 Latomi Varia Petri Mosellani. --- dialo. Magdale.
 • 152 Latomus de confessione secreta
 • 095 Leitourgiai graece cum Jani Vitalis opusc.
 • 076 Leoniceni opuscula varia
 • 309 Leoniceni Nicolai --- de varia historia lib. 3
 • 366 Leoniceni Nicolai --- Dialogi
 • 310 Leonis Papae Diodorus Siculus, Paulus Orosius, Berosus & --- Epistolae
 • 073 Libanij Bayfius de re vestiaria. --- decla.
 • 052 Libertas Christiana
 • 075 Linacrius de emendata struct. Lati.
 • 151 Lingua. dysoop. Petr. Sutor in Eras.
 • 411 Livius Titus ---
 • 259 Livius Titus --- Frob.
 • 260 Livius Titus --- Paris.
 • 163 Lombardi Sententiae Petri ---
 • 175 Longlondi Sermones Joan. ---
 • 070 Longolii orationes, epistulae etc.
 • 355 Lucam Paraphra. in ---
 • 093 Lucanus cum Utilissi. Aristote. Rheto.
 • 053 Luciani Tyrannus
 • 123 Lucianus graece ex offici. Aldi * Leeuwarden
 • 118 Lucianus latine versus ab Erasmo * Bazel
 • 026 Lucianus, Arist. Rhet.
 • 047 Luscinius Eobanus Hessus. ---
 • 381 Luthe. ad Eras. de Servo arbitrio
 • 374 Lutheri Articulorum --- damnatorum ratio
 • 010 Lutheri Cochlaei de libe. arbitrio. Epistolae ---
 • 048 Luthe. Coetus cum Chris. docto. --- epistolis
 • 369 Luth. Contra Henri. regem Angliae Mart. ---
 • 007 Luther. Deutero. enarrationes ---
 • 406 Luth. Erasmi Adagiorum opus/ Enchir. catechismi Mart. --- doorgehaald/ Thucydides interprete Laur. Vall. doorgehaald
 • 398 Lutheri Eras. purgatio ad epistolam ---
 • 054 Lutherus in Galat.
 • 044 Lutheri in Novum Test.
 • 097 Luthe. Melan. orationes. Imperatores. --- epistolae etc.
 • 173 Lutheri Operationes in Psalmos
 • 074 Luthe. Rex Angeliae contra ---
 • 154 Lyra Index s. Repert. in Glos. ord./ Gen. Deut. cum postil. ---. 8 glo. ord./ Regum cum glosa ordi. & exposi. Lyrae/ Proph. pars 4a Glosae ord./ Job. Psalt. Eccl. 3a pars glo. ordi./ Evan. 5a pars glo. ord./ Epist. Apost. 6a pars bib. cum glo.

   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   V   X   Z  info
 • 282 Macrobius de Som. Scip. & de Saturn.
 • 020 Magdalenae. Febris Hutt. Oratio Mosel.
 • 040 Magdale. Vallum Buscij. Magdale. Roff.
 • 018 Magdale. Varia Petri Mosellani. Latomi dialo. ---
 • 322 Manilij Astronomicorum libri Julij Firmici, ---, Arati, Theonis, Procli etc.
 • 202 Marcelli Dioscorides cum annotati. ---
 • 399 Marcellus de medicamentis empiricis, item Galeni libri 9 de variis etc.
 • 113 Martialis cum duobus commentis
 • 003 Math. Melanch. Annota. in ---
 • 321 Mela Pomponius --- cum commentar. Vadiani
 • 003 Melanch. Annota. in Math.
 • 014 Melanc. in Epistolam ad Roma.
 • 045 Melanc. in Epistolas apostolorum
 • 009 Melan. in Genesim
 • 011 Melanc. in Prov.
 • 037 Melanc. Loci communes Philip. ---
 • 097 Melan. orationes. Imperatores. Luthe. epistolae etc.
 • 008 Melanc. Prover.
 • 013 Menardus, Faust. episco.
 • 323 Modesti De re militari, Frontini, Vegetii, Aeliani, & --- libri
 • 318 Mori Utopia --- & Epigrammata Eras.
 • 018 Mosellani Varia Petri ---. Latomi dialo. Magdale.
 • 020 Mosellani Magdalenae. Febris Hutt. Oratio Petri ---

   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   V   X   Z  info
 • 096 Nazianzeni Orationes 16. graece.
 • 248 Nazianzeni Eucherius cum 30 orationibus --- interprete Bilibaldo Pirckheimero.
 • 203 Nicander Dioscorides & --- graece * Leeuwarden
 • 293 Niger Stephanus ---
 • 286 Nonius Marcellus, Festus Pompeius. Varro
 • 330 Novi Testa. textus
 • 329 Novum Testa. cum annotationibus Eras.
 • 392 Novum Testa. Eras. lati. in 8o
 • 360 Novum Testa. grae.
 • 328 Novum Testa. grae. & lati. Eras.
 • 241 Novum Testamen. Eras. grae. & lat.

   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   V   X   Z  info
 • 231 Oecolam. Chrysost. in Genesim interprete ---
 • 166 Oecolamp. Chrysost. psegmata ---
 • 357 Oecolamp. Demegoriae --- Exomolog. Eras.
 • 077 Oecolamp. Esaias ---
 • 034 Oecolamp. Eucharistia --- Bilibal. Pirckheimeri
 • 312 Oecolamp. Roffensis de Eucharistia adversus ---
 • 224 Oecolamp. Theophylactus in 4 Evan. --- interprete
 • 316 Oppiano Petri Gylii versiones ex Aeliano, Porphyrio, Heliodoro, --- etc.
 • 089 Oppianus graece. Eius. de pisci. latine
 • 132 Orationes Rhetorum 16 graece.
 • 222 Orige. Primus & secundus tomus operum ---. Tertius & quart. tom. operum Orige.
 • 228 Origenes contra Celsum. Romae excusus Christoph. Persona interprete
 • 310 Orosius Diodorus Siculus, Paulus ---, Berosus & Leonis Papae Epistolae
 • 370 Osiandri Epistolae duae, Zuinglij una, Andreae --- altera: Jovij libel. de legatione principis Moschoviae ad Clementem
 • 086 Ovidij Elegiae
 • 085 Ovidij Fast. Trist. Epist. ex Ponto
 • 084 Ovidij Metamor.

   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   V   X   Z  info
 • 364 Palamedes palliata comoedia, annota. Vallae in Novum Testa. Vallae dialectica.
 • 356 Para. in epistolas ad Rom. & Corin.
 • 355 Paraphra. in Lucam
 • 349 Paraphrases in Evangelia
 • 062 Paul. Argumentum in epistolas ---
 • 177 Pauli Caietani Commentarij super Evan. & acta apo. & super Epistolas --- & aliorum apost.
 • 039 Pauli Declamatiunc. in D. --- doctrinam.
 • 354 Pauli Paraphrases Eras. in epistolas Pauli mino.
 • 064 Paulini episco. Nolani epistolae etc.
 • 272 Pausanias Herodotus & --- grae. Aldi. * Londen
 • 384 Perot. Cornucopiae --- cum Festo Pompeio etc. Aldi
 • 228 Persona Origenes contra Celsum. Romae excusus Christoph. --- interprete
 • 174 Petri Eccius de primatu --- li. 3.
 • 129 Philoponus Joannes grammaticus --- in lib. de generati. grae.
 • 029 Phimostomus scripturariorum
 • 055 Pighij Prognostica Alberti ---
 • 373 Pij Alberti --- responsio ad epistolam Eras.
 • 213 Pij Plauti opera cum interpreta. Bap. ---
 • 107 Pindaros graece cum comment.
 • 105 Pindaros graece in 8o
 • 034 Pirckheimeri Eucharistia Oecolamp. Bilibal.
 • 248 Pirckheimero Eucherius cum 30 orationibus Nazianzeni interprete Bilibaldo ---
 • 339 Pium Apologia Eras. in --- & alios
 • 388 Planudis Joachimi Camerarii opuscula aliquot nempe: Erratum, Aeolia, Phaenomena, Prognostica, --- Disticha
 • 218 Platonis opera graece, Aldi * Den Haag
 • 216 Platonis opera tralatione Marsi. Fici.
 • 217 Platonis opera Venetijs, latine
 • 302 Platynae Eusebius de Evang. praeparatione vers. a Trapezon. & --- Historia.
 • 213 Plauti opera cum interpreta. Bap. Pij.
 • 067 Plinij Epist. ---
 • 279 Plinium Hermolai Barbari Castig. in --- cum Ioannis Tortellij Orthographia
 • 206 Plinium Index in --- Joan. Camertis
 • 205 Plinij Natura. Histor. Frob.
 • 207 Plin. Natu. hist. Frob.
 • 412 Plinii C. --- Natural. Histo.
 • 209 Plotini opera latine, Florentiae * Den Haag
 • 303 Plutarchus Arriani & Hannonis Periplus, --- de Flumi. & montibus, Strab. comp. grae.
 • 266 Plutar. Graecorum vitae auto. --- Bebe.
 • 208 Plutarchi opuscu. 92 grae. Aldi * Leeuwarden
 • 057 Plutarchi opuscula Budaei
 • 385 Plutarcho Opuscula Eras. ex --- versa
 • 200 Plutarchi quaedam opuscula
 • 267 Plutarchi Vitae graece. Ald. * Leeuwarden
 • 265 Plutarchi Vitae lati. Bad.
 • 153 Poggium Bracciolinum Eras. in monach. Hisp. Val. in ---
 • 285 Politiani Omnia opera Angeli ---
 • 296 Pollux de rerum vocabulis. Aldi
 • 326 Polybii Salvianus de providentia Dei, item Sex. Ruffi Epitome cum Polybii Histo. libris
 • 068 Pomeranica Commenta. in Psalmos
 • 108 Porphy. Interpretatio in Homerum graece cum --- quaest. grae.
 • 316 Porphyrio Petri Gylii versiones ex Aeliano, ---, Heliodoro, Oppiano etc.
 • 255 Prima pars Bib. Altera pars Bib.
 • 322 Procli Astronomicorum libri Julij Firmici, Manilij, Arati, Theonis, --- etc.
 • 271 Procopius & B. Rhen. de Germ.
 • 375 Prudentij Opera ---
 • 005 Psalterium Campensis.
 • 237 Psalterium Felicis. Venetijs excu.
 • 101 Ptolemaiou De geographia lib. 8. graece
 • 134 Ptolemaeus de Geograph. latine
 • 136 Ptolemaeus de geogra. Ulmae excusus

   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   V   X   Z  info
 • 351 Quaestiones in 4tum Sententiarum Hadriani Florentii
 • 252 Quincuplex psalterium Fabri
 • 119 Quintili. Institutiones Vallae cum commento
 • 157 Quintilianus Aldi

   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   V   X   Z  info
 • 334 Recognitio Veteris Test. Eugubini.
 • 324 Res rusti. Columellae, Varronis, Catonis etc. cum commen. Beroaldi * Liverpool
 • 091 Resendij L. And. --- Genethliacon
 • 378 Responsiones ad propositiones a Beda notatas, Elenchus in censu. Bedae.
 • 022 Reuch. De vita et miracu. Joan. Gerson etc. alias Capnionica cum --- Augenspiegel
 • 028 Reuchli. Epistolae ad ---
 • 280 Reuchlini Rudimenta Hebraica * Emden
 • 176 Reuchlinus de verbo mirifico cum Cabalistica * Emden
 • 074 Rex Angeliae contra Luthe.
 • 271 Rhenanus Procopius & B. --- de Germ.
 • 127 Rhethorike 13 autorum graece. Ald.
 • 350 Roffensis confutatio assertionis Lutheranae
 • 312 Roffensis de Eucharistia adversus Oecolamp.
 • 040 Roffensis Vallum Buscij. Magdale. ---
 • 326 Ruffi Salvianus de providentia Dei, item Sex. --- Festi De historia romana Epitome cum Polybii Histo. libris

   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   V   X   Z  info
 • 301 Sabellici Rhapsodiae --- pars prima, secunda, tertia
 • 042 Sadol. Cato. Octo partes
 • 404 Sadoleti comment. in epistolam ad Romanos, Zasii enarratio in tit. institutionum de actionibus het laatste doorgehaald
 • 006 Sadoleti Jacobi --- in psal. 93 interpretatio
 • 308 Salustij Opera ---
 • 326 Salvianus de providentia Dei, item Sex. Ruffi Epitome cum Polybii Histo. libris
 • 282 Scip. Macrobius de Som. --- & de Saturn.
 • 322 Scriptorum Astronomicorum libri --- Julij Firmici, Manilij, Arati, Theonis, Procli etc.
 • 323 Scriptorum De re militari, --- Frontini, Vegetii, Aeliani, & Modesti libri
 • 324 Scriptorum Res rusticae --- Columellae, Varronis, Catonis etc. cum commen. Beroaldi * Liverpool
 • 165 Secundus Secundae Sancti Thomae de Aquino
 • 148 Senecae opera
 • 080 Senecae Natural. --- Quaesti. lib. 7
 • 081 Senecae Tragoediae ---
 • 063 Sententi. Textus Magistri Sententiarum
 • 140 Sextus Decretalium
 • 092 Silius Italicus
 • 390 Sixtum 4tum Eusebii Corradi ad --- epistola asserens D. Augustinum non fuisse heremitam.
 • 307 Solinus, Iustinus, Lucius Florus
 • 102 Soph. Tragoediae Eurip. & --- cum comme. grae.
 • 112 Statii Sylvae, Thebais, Achylleis cum comme.
 • 334 Steuchi Eugubini Recognitio Veteris Test. Augustini ---
 • 372 Steuchus Eugubinus adversus Lutheranos
 • 303 Strab. Arriani & Hannonis Periplus, Plutarchus de Flumi. & montibus, --- comp. grae.
 • 274 Strabo de situ orbis
 • 275 Strabo de situ orbis grae. Ald.
 • 380 Stunicam Eras. de esu car. Item contra ---
 • 051 Suetonius
 • 262 Suetonius cum commenta. Beroaldi
 • 261 Suetonius cum plurib. alijs auto. Frob.
 • 263 Sueto. cum plur. alijs auto. Frob.
 • 344 Suidas Mediolani excusus
 • 069 Supputationes errorum
 • 151 Sutor Lingua. dysoop. Petr. --- in Eras.
 • 016 Sutoris De Tralatione Bibliae Petri ---

   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   V   X   Z  info
 • 269 Tacitus Cornelius ---
 • 270 Tacitus & Appianus Alexandrinus
 • 004 Tacitus Aula Hutteni. --- de popu. Germa.
 • 087 Terent. Cato. De civilitate morum puerilium per Des. Erasmum Roter.
 • 083 Terentius
 • 117 Terentius cum commentariis
 • 227 Tertulliani Opera --- Frob.
 • 294 Theocritus cum alijs opusculis Graecis
 • 106 Theocritus graece in 4o
 • 098 Theocritus graece. Eidullia epigram.
 • 099 Theokritos latine & graece
 • 322 Theonis Astronomicorum libri Julij Firmici, Manilij, Arati, ---, Procli etc.
 • 139 Theophili Institouta --- Anteces. grae.
 • 211 Theophrasti Aristotelis quaedam, item --- Gaza interprete
 • 224 Theophylactus in 4 Evan. Oecolam. interprete
 • 406 Thucydides Erasmi Adagiorum opus/ Enchir. catechismi Mart. Luth. doorgehaald/ --- interprete Laur. Vall. doorgehaald
 • 276 Thucydides, Geor. Gemis. & Herodi. grae.
 • 245 Thylesius Lazarus Bayfius de re navali, de re vest., de vasculis. Item Anto. --- de coloribus
 • 027 Titelmanni collationes 5 super epistolam ad Ro.
 • 017 Tonstallus de arte supputandi
 • 279 Tortellij Hermolai Barbari Castig. in Plinium cum Ioannis --- Orthographia
 • 302 Trapezon. Eusebius de Evang. praeparatione vers. a --- & Platynae Historia.
 • 183 Trapezon. Opus Cyrilli in Evang. Joan. --- interpretatio
 • 236 Trittenheim Catalogus scriptorum eccl. Joannis a --- abbatis Spanheym.
 • 155 Tuscula. Foemina Christiana.

   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   V   X   Z  info
 • 298 Valerius Maximus cum commento
 • 382 Valla, Georgio Cleonidae harmonicum introductorium interprete ---: item Vitruvius Pollio de architectura: item Julius Frontinus de aquaeduct. etc.
 • 306 Valla, Georgius Rodolphi Agricolae nonnulla opuscula, Diogenes Laertius, Cice. de Fato cum
 • expla. ---.
 • 311 Valla, Laur. Herodoti Novem Musae a --- versae
 • 364 Valla, Laur. Palamedes palliata comoedia, annota. --- in Novum Testa. Vallae dialectica.
 • 119 Vallae, Laur. Quintili. Institutiones --- cum commento
 • 379 Vallam, Laur. Epitome inscripta Erasmo in --- cum appendice in Copiam verborum.
 • 153 Valla, Laur. Eras. in monach. Hisp. --- in Poggium Bracciolinum.
 • 286 Varro Nonius Marcellus, Festus Pompeius. ---
 • 324 Varronis Res rusti. Columellae, ---, Catonis etc. cum commen. Beroaldi * Liverpool
 • 323 Vegetii De re militari, Frontini, ---, Aeliani, & Modesti libri
 • 082 Vergilius
 • 031 Vita et gesta Caroli Magni
 • 095 Vitalis Leitourgiai graece cum Jani --- opusc.
 • 382 Vitruvius Cleonidae harmonicum introductorium interprete Georgio Valla: item --- Pollio de architectura: item Julius Frontinus de aquaeduct. etc.
 • 012 Vives Bembus, ---, Cuspidius
 • 025 Vivis Cato. --- opuscula varia.
 • 041 Vivis Lod. --- declamationes Syllanae.
 • 284 Volaterranus

   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   V   X   Z  info
 • 273 Xenophon, Geor. Gemis., Herodianus grae.
 • 204 Xenophontis opera graece

   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   V   X   Z  info
 • 404 Zasii Sadoleti comment. in epistolam ad Romanos, --- enarratio in tit. institutionum de actionibus het laatste doorgestreept
 • 030 Zasii Varia scil. --- apolog. De fructu studiorum etc.
 • 188 Zasij Index in opera Hieronymi cum lucubr. ---
 • 370 Zuinglij Epistolae duae, --- una, Andreae Osiandri altera: Jovij libel. de legatione principis Moschoviae ad Clementem
 • 049 Zwinglius de sacramentis

>> begin