>> HOMEpage

Privatim gepromoveerd Franeker 1648

Bron: o.a. UB Uppsala
Internetuitgave: M.H.H. Engels, maart 2021

Voordat de uitgaven van het album studiosorum [1968] en het album promotorum [1972] van Franeker [cit.: ASF resp. APF] verschenen, zijn er al deeluitgaven samengesteld zoals Henny Glarbo, Danske og Norske studenter ved universitetet i Franeker (1592-1803), in: Personalhistorisk tidsskrift, jrg. 53 (1932), p. 53-67 en Georg Eberhard Becker, Die deutschen Studenten und Professoren an der Akademie zu Franeker, [Soest 1943].
De beschrijving van een boekband uit Franeker in de universiteitsbibliotheek van Uppsala, in het zgn. "Alvin portal", gaf aanleiding Glarbo te raadplegen i.v.m. de Deense student Gerhardus Stalhoff, de vroegere eigenaar van de Hippocratesuitgave uit 1624 in genoemde band. Daarbij bleek dat Garbo niet alleen meer geeft dan het bekritiseerde album promotorum maar ook zelfs meer dan het album studiosorum.
ASF: 4762 9-9-1648 Gerhardus Stalhovius, Danus, med
APF: 27-9-1648 Gerardus Stalhovius, Danus - Med
Garbo: 1648 9. Sept. Gerhardus Stalhovius Danus, Med. privatim Dr. med. Franeker 27. Sept. 1649147).
147) Gerhard Staalhøft, 1622—83, Dr. med. Grubemedicus i Falun.
N.B. Garbo schrijft abusievelijk 27. Sept. 1649 i.p.v. 1648!
Staalhøft was 12 januari 1622 geboren in Naksov, waar zijn vader Henrik burger was. Hij studeerde chirurgie in Amsterdam en promoveerde te Franeker. In 1652 werd hij arts in Blekinge en Kristianstad, in 1655 lijfarts van paltsgraaf Adolph Johan, in 1656 practizeerde hij in Linkøping en vervolgens in Stockholm. Vanaf 1662 is hij in Falun werkzaam geweest, waar hij in 1667 stadsarts en mijnarts werd met onderbrekeningen in Norkøping (veldscheerder = legerbarbier, -chirurgijn), Nykeping en van 1671 tot 1677 in Gøteborg. Op 14 november 1683 is hij overleden.
Wikipedia: Falun is bekend vanwege het Mijngebied van de Grote Koperberg, dat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. De zeer grote koperrijkdom werd reeds vroeg in de geschiedenis gedolven. Dankzij deze hebben de Zweedse koningen in de 17e en 18e eeuw tal van veldtochten kunnen financieren. Vanaf het einde van de 17e eeuw werd de koperdelving steeds minder totdat zij eind 1992 geheel werd stopgezet. De totale hoeveelheid koper die bij elkaar werd gewonnen bedraagt zo'n half miljoen kilo. Door de mijnbouw is er een gangenstelsel ontstaan van wel 80 km lengte.BIBLIOTHECAE / ACADEM. UPSAL.

D[ono] D[edit] JGS


Ex Bibliotheca / Caroli Zetterström / 1830
          

Gerhardus Stalhoff / Med: Doct: / possidet

1648.
10 Imp[er]ial:
[= keizer Karel V gulden / Carolusgulden]
Franekerae


Privatim promoveren was goedkoper dan in het openbaar: geen gedrukte theses, 'gerechtigheydt pro doctoratu', ceremoniën. Kreeg zoals in Groningen ook in Franeker de gepromoveerde theoloog een bijbel, de jurist een corpus juris, de medicus een exemplaar van Hippocrates, de doctor philosophiae een werk van Aristoteles?
Stalhoff zal gepromoveerd zijn door prof. Johannes Antonides van der Linden (1609-1664), die veel promovendi uit Engeland en Denemarken aantrok.
De hieronder afgebeelde aantekeningen in de Hippocrates stammen bijna allemaal van de hand van professor Johannes van der Linden. Is het boek door Gerhardus Henrici Stalhovius alias Stalhoff alias Staalhøft van zijn promotor gekocht?


Hoe de aantekeningen op dit laatste, ingeplakte briefje geïnterpreteerd moeten worden, blijft voorlopig een vraag.
Vertaling:
Met tussenkomst van Gods barmhartigheid uit te werken
1. Documenten, Medicamenten, Instrumenten } reizen { en hun gebruik van Gerhard Hendriks Stalhoff, Deen uit 'Naxchow', Med. Doct.
2. Recepten: Enige honderden uit de praktijk, met waarnemingen van 23 jaar, G.H.S.
3. Reizen van 13 jaar met waarnemingen, G.H.S.
4. De werken van mijn jeugd te herzien

>> begin