>> HOMEpage

Siccama aan Scaliger, 1599

Bron: Sibrandus Siccama, De veteri anno Romano Romuli et Numae Pompili antitheses, Campis, excudebat Wilhelmus Bernhardi, anno 1599.
Vertaling: M.H.H. Engels, september 2009


INLUSTRI
ET AETATIS NOSTRAE
VARRONI IOSEPHO SCALIGERO
IUL.CAES.F.

Biennium est, plus minus, cum ex publicâ legatione Reip. nostrae Hagâ Comitis rediens, Leidam petii, non aliâ de causâ, quam ut inlustri tuâ praesentiâ colloquiisque frui liceret. In quo Gratias ita mihi habui propitias, ut, me non modo ad sacra tua Oracula admitteres, verum etiam intimos Antiquitatum tuarum Thesauros reconderes, & ad FASTOS meos, de quibus nobis mentio, perficiendos, animum, consiliumque suggereres. Pro quibus immortalibus beneficiis, ut animum tibi, INLUSTRISSIME SCALIGER, humiliter devotum testarer, hasce meas ANTITHESES de veteri anno Romano, quae tui simt solius iudicii, quasique sub tuis auspiciis publicè privatimque tueri sum paratus, ad ARAM Benevolentiae tuae depono; & supplex precor venerorque, uti hoc quasi integrae frugis PRAEMESSUM, LUBENS VOLENSQUE accipias.
Hasleto Transisulaniae ad Vidrum Tubantium, IV. Kalend. Ianuarii, Anni MDCXCIX.
Tuae INLUST. GENEROS. devotus
SIBRANDUS SICCAMA
Aan de doorluchtige en de Varro van onze tijd Josephus Scaliger, zoon van Julius Caesar Scaliger,

Het is ongeveer twee jaar geleden dat ik van een algemene bezending door onze stad uit Den Haag terugkerend Leiden heb aangedaan, om geen andere reden dan om te genieten van uw doorluchtige gezelschap en gesprekken. Daarbij ben ik zo dankbaar, dat gij mij niet alleen tot uw heilige orakelspreuken toelaat, maar me ook diep in de persoonlijke schatkamers van uw oudheidkundige aantekeningen steekt, en moed en raad geeft om mijn Romeinse feest- en gedenkdagen te voltooien. Om me voor die geestelijke weldaden bij u, zeer doorluchtige Scaliger, nederig erkentelijk te bekennen, leg ik deze mijn Antitheses over het Romeinse jaar, die alleen aan u zijn om te beoordelen en die ik als 't ware onder uw toezicht bereid ben in 't openbaar en in besloten kring te verdedigen, op het altaar van uwe welwillendheid, en bid en smeek ik dat gij dit gaarne wilt aanvaarden als een oogst vooraf van de gehele vracht.
Hasselt in Overijssel aan de Twentse Vecht, 29 december 1599.
Uwe doorluchtige weldadigheid toegedane
Sibrandus Siccama

In hetzelfde jaar en bij dezelfde drukker verscheen
"Sibrandi Siccama In fastos kalendaros Romanos praecidanea"
met daarin het hieronder afgebeelde lofdicht.

Siccama's lofdicht op Scaliger
>> begin