[289] EPISTOLA LXXXIX.

D. VOLFGANGO MAYERO,

Ecclesiae Basileensis Pastori doctissimo.

Dordracum.

Reverende ac Doctissime Domine, Synodum vestram multa morari, ex literis, quas ad me officiosissime scripsisti, non lubenter intelligo. Optarem potius illa dissidia ocius tolli, quae pietati officiunt & Remp. maxime laedunt. Comitate & benevolentia cum iis, de quorum doctrina expendenda agitur, certandum puto, ut omissis comperendinationibus mentem suam candide aperire & verbo DEI fratrumque suorum judicio, sese permittere velint. Tunc vestrum erit sententiam de re tota tam dilucide & moderate ferre, ut pax Ecclesiarum & securitas harum provinciarum stabiliatur. Sic vos DEUS Suo Spiritu regat, teque, Vir doctissime, sanum & incolumem diu servet. Vale & deinceps, quid isthic agetur, si vacat, perscribe. Hagae Comitis VII. Id. Ianuarii MDCXIX .

Tui Amantissimus

Io. TUMERIUS BOSSISIUS.