[237] EPISTOLA XXXVII.

N.N.

Salutem in Christo.

Nobilissimi Viri; Domini amplissimi & consultissimi, quum ante aliquot hebdomadas quidam rumor de rebus vestris ad me allatus esset, confidebam Dominum & V. A. sanctam prudentiam moderationemque largiturum, ne quid in publico temere moveretur, praesertim cum anteacta experientia satis superque docuerit, orbem Reipublicae a viris prudentibus sine magno strepitu verti oportere, & Presbyterium quoque Ecclesiae vestrae suo Spiritu in omnem veritatem deducturum, ut veritas & charitas CHRISTI in vestro corpore obtineret. Neque vero dubito, si omnia ab omnibus sine privatis studiis procurata essent, quin DEUS laetum illum & foelicem eventum consiliis salutaribus praebuisset. Sed quoniam rem aliter cecidisse magno meo dolore audio, oro & obsecro V. A. ut me pro studio & officio meo erga Rempub. & Ecclesiam vestram expostulantem vobiscum & paucis communicantem de rebus vestris feratis aequo animo, ut fecistis ante paucos annos, & ignoscatis dolori meo, si quid forte praeter exspectationem vestram quasi in consilium videbor mittere. Audio jussu V. A. quemdam nomine Bergerum ad ministerium verbi in Ecclesiam vestram vocatum esse, & Ursinum his paucis diebus abdicatum. Miratus sum non mediocriter utrumque factum; sed posterius maxime, quia res vestra & Ursini aliquo pacto est mihi cognita. Verumtamen de utroque paucis conferentem vobiscum (spero) aequis animis audietis. D. Bergerus hactenus mihi ne de nomine quidem fuit notus in utramvis partem; quamobrem eo liberior futurus sum in scribendo, quia nulla odii, nulla gratiae suspicio inesse potest. Siquis me de homine ignoto in Ecclesiam ad ministerium verbi vocando consuleret, equidem hoc simpliciter responsurus essem, cum vocatio Ecclesiastica sit divinae ordinationis, ac non humanae solum, DEUM ante omnia, atque adeo solum audiri oportere (hic enim vere obtinet illud Pauli dictum Galat. I. si placere vellem hominibus, DEI servus non essem) DEUM autem duo imperare in hoc argumento, certam cognitionem ejus qui vocatur, & legitimum vocationis modum. Siquis ergo ignotus est cujus vocatio agitur, certe eos qui noverunt audiri necesse est, ut cognoscatur via & testimonio non solum politico vel civili, quod laxius, verumetiam Ecclesiastico, quod arctius, qualis in repub. qualis in Ecclesia fuerit is cujus in consilium mittitur vocatio. Nam, ut CHRISTUS per Paulum praecipit, eum oportet irreprehensum esse, I. Tim. III. & bonum habere testimonium etiam ab exteris, ne in probrum incidat & laqueum diaboli. Tum modus vocationis ut sit liber atque legitimus, interest DEI, interest Ecclesiae, interest etiam vestra, qui expresso articulo auctoritate publica perscripto ita cautum esse Ecclesiae vestrae ante annos aliquot (si bene memini) voluistis. Haec omnia si in Bergero vocando bene fideliterque provisa sunt, bene est. Metuo tamen, & graviter memo ut is etiam apud exteros bene audiat, qui ne apud domesticos quidem mihi bene audire per omnia vises est ut ego cum ipsius, tum vestra publica & Ecclesiae causa optaverim; ipsius, quia melior est bona fama thesauris multis, vestra, quia hoc quoque ad vestram existimationem pertinet; Ecclesiae denique, quia pax omnium concutitur, & praeripitur omnis aedificationis modus, ubi nec bona opinio de aliquo est concepta, nec conveniunt ab exteris domesticisve testimonia. Ad Ursinum venio, quem exauctoratum a V. A. audio. Quid agam, Viri Amplissimi? credam ne id a vobis plane, aut ab aliquo specie auctoritatis vestrae fuisse factum? Jubent me boni quidam credere: non credere jubet bona de vobis opinio. Quid enim? credamne vos publicum incendium Ecclesiae vestrae non ita pridem feliciter eluctatos nunc infeliciter in idem malum mere quodam (ut ita dicam) infortunio Reipub. & Ecclesiae vestrae? Verumtamen fecisse statuam, ut mihi sit agendi cum A. V. super ea re argumentum. Pono igitur sic factum esse. Causam, modum, eventum contemplemur. Ursinus abdicatur aut rei alterius, aut vocationis Bergericae causa, quod intercesserit, & si quid est ejusmodi. Ob rem alteram non putem, cum sciam hominem integrum vita & doctrina esse, ergo ob causam Bergeri factum est. Cur autem, obsecro? an quia intercessit & opposuit se donec plane fuisset cognitum? Videte, Viri Amplissimi, quam procul ab eo judicio absim. Bona venia vestra hoc mihi licebit ex Scriptura dicere, si non intercessisset ubi certum de Bergero non habuit legitimumque testimonium, contra officium venisset. Jubet enim Dominus Servis suis in Ecclesia videant, ne cito cuiquam imponant manus. Qui cito aut temere id faciunt, reprehensione digni sunt; non qui religiose metu pedetemptim procedunt in vocationis divinae exploratione. Si quid tumultarie factum est, non deprecabor; sed si in Presbyterio ex officio & fide (ut factum arbitror) amplius deliberandum censuit, duo reputetis obsecro per sanctissimum DEI nomen; unum, qui foras ista efferunt quae in consilio Presbyterii aut alio ullo dicuntur, non agere bona fide, nedum fraterna charitate: alterum, nullo jure divino aut humano quemquam pro sententia libere in collegio dicta multari posse. Hoc enim si licet, quae unquam libertas in consiliis futura est? Ad modum venio; delator auditur, qui ex collegio eliminat contra officium viri boni & Christiani fratris; accusatus si non auditur, si inauditus damnatur, per DEUM immortalem quis hanc rationem probaturus est? Non puto id a. V. A. factum; si factum est, aliquo alio fine factum puto; de quo quia non cognovi, tantum V. A. rogatas velim, ut a fervidis praecipitibusque consiliis eos revocetis auctoritate prudentiaque vestra qui rem eo deductam volunt. Et quem eventum res habitura sit, quaeso; expendite. Iudicia bonorum quae foris, quae domi futura sint quum reputo, equidem perhorresco; divisiones & domi & foris, incendiumque illud sopitum denuo redardescens; gravia denique, graviora quam putetur in repub. Ecclesiaeque incommoda. Ebiatharem Sacerdotem laesae Majestatis reum Salomo rex ille sapientissimus non est ultus gravius quam prout Ursinum ulcisci volunt qui vobis sunt consilii istius auctores. Quae cum ita sint, oro & obtestor V. A. ne vos in consilia eiusmodi sinatis abripi; date illud CHRISTO Domino & Servatori nostro, qui nos vindicat a peccatis nostris; date Ecclesiis quae laborant omni pietatis studio pro salute vestra; date Ecclesiae & reipub. vestrae, quae nihil nisi damnum ex actione hac sensura est; date mihi quem confirmo in hac causa esse, si unquam cupidum tranquillitatis & salutis, & honoris vestri. Efficite ut DEUS in vobis via pacis charitatisque honoretur; ita vos amet & honoretur; ita vos amet & honoret DEUS OPT. MAX. & me sufferte vero studio & amore vestri apud V. A. pro vestra existimatione laborantem.
Amplissimi viri, Domini consultissimi, DEUM oro & D. IESUM CHRISTUM, ut vos defendat ab omni malo, & deducat in omne bonum ad gloriam suam & aedificationem publicam. Lugduno Batavorum die Martis XIV. Decemb. MDXCIX.

V. A. studiosissimus

FR. IUNIUS.