>> HOMEpage

Reisboek 1689: Logementen (selectie)
Nederlanden, Frankrijk, Duitsland

Bron: Reis-Boek door de Vereenigde Nedelandsche Provincien, en derzelver aangrenzende Landschappen en Koningrijken. t'Amsterdam, by Jan ten Hoorn, boekverkoper over 't Oude Heeren Logement, in de History Schrijver, 1689
Internetuitgave: M.H.H. Engels, december 2020

HOLLAND
• DORDRECHT
De Doelen, daar de Draay boven in den Tooren is
De Pauw, aan het Groote Hoofd
Enkhuizen
De Rode Leeuw
De Engel, aan de Rietdijk
't Vlies, in de Vischstraat
't Kasteel van Antwerpen
• HAARLEM
De Ooievaar, by 't Haagsche Wagenveer
't Gulden Vlies
De Haan
De Pelikaan
De Leeuw, of Engelsch Ordinaris
De Toelast
altemaal omtrent de Markt
• DELFT
De Doelen
De Toelast
De Verloren Zoon
De Stadts Herberg
De Vergulde Molen
De Prins
Deze drie laatste zijn by de Rotterdamsche Poort
• LEIDEN
De Burg of 't Heren-Logement
De voorste Doelen
't Schild van Frankrijk
De Vergulde Posthoorn
De gouden Leeuw; deze drie op de Bree-straat, tegenover 't Stadhuis
't Schild van Frankrijk, in 't Noord Einde
't Witte Hart of Engelsch Ordinaris, op de Paapen-Gracht
De Beurs van Amsterdam, aan 't Haarlemmer Veer
De Zwaan, op de Haarlemmer straat
• AMSTERDAM
Logementen binnen Amsterdam
't Oude Heren Logement
't Nieuwe Heren Logement
De Doelen
De Munt
't Rondeel, in de Doelestraat
De Nieuwe Stadts Herberg
De Oude Stadts Herberg
De eerste, tweede, derde en vierde Liesvelds Bijbel
De Beurs
De Smak, of Koning van Sweden
Deze vier in de Warmoesstr.
Het Huis van Jeremias, Garekeuken in de Servet-steeg
Noch verscheidene Logementen aan het eind van de Warmoesstraat, in d'Oude Teertuinen
't Witte Hart, achter d'Oude Kerk
Vredenburg, aan 't eind van d'Oudezydts Voorburgwal
't Gouden Hoofd, in de Niesel
De grote Koning van Vrankrijk
Zijne Rooms Keizerlijke Majesteit
De Brug van Londen, of d'Oude Prins van Oranje
't Schild van Frankrijk
Deze drie Op de Zeedijk
De Jonge Bremer Hopman
't Raadhuis van Hamburg
't Oud gekroond Kopenhagen
Bergen in Noorwegen
Deze twee op de Gelderse Kaay
De Stad Wesel
't Gouden Vlies
't Gekroonde Vlies
De Keurvorst van Brandenburg
't Wapen van Holland, of Groot Keyzers Hof
De Zon
De Witte Zwaan
De drie Morianen
't Vergulde Kruis
't Schippers Huis
Deze negen Op de Nieuwen Dijk
De Vergulde Draak
De Hollandse Tuin
De Brandaris
Deze drie op de Tesselsche Kaay
De Vergulde Kop
De Koning van Polen
De drie Vriese Kooplui
Deze drie op 't Water
De Grauwe Valk, in de Valke Steeg, zijnde de eerste steeg van den Dam, tusschen het Water en de Nieuwendijk
De drie Friezen
't Wapen van Groningen
Hendrik Cazimir, Graaf van Vriesland
Deze twee in de dubbelde Worststeeg, zijnde de twede
't Wapen van Emden, in de Zout Steeg
Het witte wambuis, achter de Nieuwekerk
't Blokzijlder Schip
De Bonte Hond
De Omgekeerde Pot
Deze drie in de Baasjes Steeg
't Wapen van Groningen en de Ommelanden, in de Vrouwe steeg
De Jonge Koning van Spanjen
De Bocht van Guinee, tweemaal
De Stad Bergerac
't Veerschip van Amersfoort
Nieuw Amersfoort
Deze vijf in de Nieuwe Straat
't Kromhout, in de Dirk van Assen steeg
De Staverse Veerman
De Blauwe Klok
De Vriesche Schans
Deze drie op de Weesper Kolk
't Wapen van Alkmaar, in de S. Jakob straat
De Vergulde Granaatappel, in de Kapel steeg
De witte Roos, Soete naam Jesus steegjen
De Noordsvaarder
't Wapen van Hamburg
't Witte Fortuin
De Vorst van Holstein
De Reizende Man
Deze vijf in de Hasselaar Steeg Au Pomme d'Orange
De Oranje Appel
Deze twee in de Nes
't Hof van Arnhem, een Gaarkeuken
De Oude Gaarkeuken
De Reizende Man
't Haagse Veerhuis.
De Maagd van Dort, een Gaarkeuken
't Vergulde Kalf
Deze zes op 't Rokin
't Oude Vergulde Kalf, in de Kapelsteeg
't Gekroonde Wapen van Holland
't Hof van Holland
De Graaf van Holland
De Gouden Leeuw
De Gekroonde Eendracht
De Jonge Kersenboom
Deze zes in de Kalverstraat
't Groot Schild van Frankrijk, of de Plaats Royaal
De Keizers Kroon, of de Oude befaamde Berg
't Beleg van Woerden, of den Dolfijn
Deze vier ook in de Kalverstraat
't Jacht van Kuilenburg achter de Beurs
't Schild van Vrankrijk, op de Nieuwe zydts Voorburgwal, of de Melkmarkt
't Wapen van Leiden
De drie Snoeken
De drie Gekroonde Baarzen
Deze drie op de Cingel op 't Leidse en oude Utrechts Veer
Samson
Hercules
Deze twee op het nieuwe Utrechtse Veer
't Wapen van Haarlem
De Lindeboom
Deze twee op de Haarlemmer Dijk
Behalven deze Logementen, zijn er noch omtrent alle de Poorten bekwaame Herbergen, daar de Passagiers voor een civile prijs huisvesting kunnen bekomen.
• GOUDA
't Heren-Logement
De Doelen
't Land van Steyn
't Schippers-Huis
't Land van Belofte
De Herbergen omtrent het Amsterdamsche Veer
• 's-GRAVENHAGE
De Kasteleny, voor de goeden en kwaaden
De Doelen
't Keizers Hof
Groot Gorkum
De zeven Kerken van Rome
De Ooievaar in de Kabel
De drie Snellen
De gezonde Broeder, alwaar het beste Bottelbier gemaakt word
Deze vier op het Spuy
De Keizerin, in de Heerestraat
• ROTTERDAM
't Schild van Frankrijk
De Sleutels
Het Zwijnshoofd
Het Gouden Laken
St. Lucas
De Doelen
't Ordinaris van de Weduwe H. Otten
• GORKUM
De Doelen
De Vos met de Kraan
S. Joris
De oude Tolknecht, aan de Waal-Poort
• SCHIEDAM
De Doelen
De Ooievaar
De Hollandse Tuin
• SCHOONHOVEN
Wapen van Amsterdam
Wapen van Dort
't Wapen van der Goude
De Doelen
De Keurvorst van Brandenburg
• BRIEL
De Doelen
Amsterdam
Dort
't Witte Hart
In Rotterdam
• ALKMAAR
De Waag van Amsterdam
't Moriaans Hoofd
De Toelast
De twee Doelen
't Paardenhoofd
't Huis van Gemak
't Schippers Huis
De Rode Leeuw
• HOORN
't Heren Logement
De Oude en Nieuwe Doelen
De Gouden Leeuw
't Moriaans-Hoofd
De Nobele Zwaan
In Hoorn
• ENKHUIZEN
De Oostindische Toren
De Doelen
Het Stadhuis van Amsterdam
De Fries
• EDAM
't Heren Logement
De Roskam
• MONNIKENDAM
De Doelen
De Eenhoorn
• MEDEMBLIK
De Rode Leeuw
In Hoorn
• PURMEREND
't Raadhuis van Antwerpen
De Gouden Hoorn
De drie Morianen
• IJSSELSTEIN
De Vergulde Wagen
De Ridder St. Joris
De Zalm
• WOERDEN
't Proveniers-Huis
In Utrecht
• OUDEWATER
De Doelen
De Toelast
't Varken
• HEUSDEN
S. Joris
• GEERTRUIDENBERG
De Ster
De Gouden Wagen
De Roos
De Pauw
• WORKUM
't Vergulde Hoofd
Het Paradijs
• NAARDEN
Het vliegend Hart
De dubbele Arend
't Hof van Holland
• WEESP
De Doelen
's Lands Welvaren
• MUIDEN
De Bruinvis
De Prins van Oranje
• VIANEN
De Roos
Buiten de Gorkumse Poort
• LEERDAM
De Wildeman
't Prinsen Wapen
• ASPEREN
Op de Markt, en omtrent de Poorten
• HEUKELUM
De Zwaan
• GRAVESANDE
Tromp, twee maal
• VLAARDINGEN
De Gouden Leeuw
De Oude Zalm
• DELFSHAVEN
De Zwaan
De Wakende Leew
't Melkmeisje
• GOEREE
Op de Markt, en omtrent de Poorten
• SCHAGEN
De Rode Leeuw
Het Slot
De Wildeman
• BEVERWIJK
't Heren Logement
't Hof van Holland
De Zwaan
De Prins
De Gouden Leeuw
De Plaats Royaal
• KLUNDERT
In Antwerpen
In Breda
• WILLEMSTAD
In de Prins
In Dort
ZEELAND
• MIDDELBURG
De Gouden Leeuw
De Doelen
De Florentijnse Lelie
Het Huis van Domburg
De hoge Deur
Het Wijnhuis
't Hof van Bourgondië
Het Hof van Holland
De Helm
Graaf Lodewijk
Het Fortuintje
De Zoutkeet
• VLISSINGEN
De eerste Peer
De Peer, aan de Beurs
De Bijenkorf
De Engel
De Gouden Appel
De Oranje Appel
Water-Vliet
• VERE
De Gouden Kroon
De Trouw
De Goude Harp
S. Joris
De Toren
De Oranjeboom
De vier Heemskinderen
Zierikzee
• ARNEMUIDEN
De Stad Antwerpen
De Pool
• ZEEBURG of RAMMEKENS
De Prins
• ZIERIKZEE
De Gouden Leeuw
De Zoutketen
De Faam
De Zwaan
De Kolf
De Hollandse Tuin
• BROUWERSHAVEN
De Prins
De Admiraal Evertsz.
• ROMERS-WALE
By het Stadthuis een seer bequame Herberg, als ook op het Veer
• GOES
De Doelen
De Gouden Leeuw
De Zoutkeet
't Schippers Huis
• TER-THOLEN
't Wapen van Zeeland
En op de Markt, en omtrent de Poorten
• MAARTENSDIJK
In Tromp
En voor aan by het inkomen van de Haven
UTRECHT
• UTRECHT
't Veerschuitje, buiten de Waert-Poort
't Wapen van Amersfoort, buiten de Witte-Vrouwe-Poort
De witte Zwaan, mede buiten de Witte-Vrouwe-Poort
De Arend, buiten de Catharyne-Poort
De Hulk, buiten de Tollesteeg-Poort
De Engel, buyten de Catryne-Poort (1700)
Binnen de stad
't Kasteel van Antwerpen, by de Bakker-brugge
De Toelast, over de Bezem-brug
't Witte Paard, op Vreeburg
De Plaats Royaal, in de Minnebroers-straat
De Weduwe van Stamme, op de hoek van de Nobel-straat, tegen over S. Jans Kerkhof
De Domtoren, op 't Oude Kerkhof
• AMERSFOORT
De Doelen
De Witte Zwaan
De Vergulde Zwaan
• WIJK BIJ DUURSTEDE
De Keizerskroon
• RHENEN
De Koning van Denemarken
De Koning van Bohemen, op de Markt
• MONTFOORT
't Vergulde Hoofd
GELDERLAND
• NIJMEGEN
De Toelast
Het Hart
De Zwaan
De Keizer
• TIEL
Kranenburg
't Hof van Gelderland
• BOMMEL
De Koningin van Engeland
De Keizerskroon, op de Markt
• SCHENKENSCHANS
In Emmerik
In Arnhem
by Anthony Sergeant
Op de Markt, en omtrent de Poorten
• BUREN
De drie Koningen
Op de Markt, en omtrent de Poorten
• KUILENBURG
't Vergulde Hoofd
De Vier Heemskinderen
De Leeuw
• ROERMOND
In Emmerik
Op de Markt, en omtrent de Poorten
• VENLO
De Zwaan
De 3 Vergulde Haringen, aan de Laar-Poort
't Vergulde Lam, aan de Maas-Poort
Op de Markt, en omtrent de Poorten
• GELDER
De Keizers Kroon
Op de Markt, en omtrent de Poorten
• STRALEN
De Keizer, op de Markt
Op de Markt, en omtrent de Poorten
• WACHTENDONK
Op de Markt, en omtrent de Poorten
• ZUTPHEN
't Wijnhuis
De Wildeman
De Rode Toorn
't Grote en kleine Veldhoen
't Wapen van Overijssel
De Keizerskroon
De Stad Messina
De Druif
• DOESBURG
In Arnhem
In Deutekom
't Huis te Dieren
Op de Markt, en omtrent de Poorten
• DOETINCHEM
De Prins
Op de Markt, en omtrent de Poorten
• LOCHEM
De Rode Leeuw
Op de Markt, en omtrent de Poorten
• GROL
't Veldhoen
Op de Markt, en omtrent de Poorten
• ARNHEM
De Toelast
De Rode Leeuw
De Pauw
De Gouden Wagen
De Konstapel
't Kartouw
De Koning van Denemarken
• HARDERWIJK
De Vrede
De Os
De Mug
De Zwaan
In Amsterdam
• WAGENINGEN
De Koning van Denemarken
Op de Markt, en omtrent de Poorten
• HATTEM
De Engel
Op de Markt, en omtrent de Poorten
• ELBURG
In Arnhem
Op de Markt, en omtrent de Poorten
FRIESLAND
• LEEUWARDEN
't Hof van Friesland, over de Kasteleny, voorzien met veele groote kamers, en civil tractement
Benthem
De Ooievaar
't Vergulde Hoofd
De Toren van Babel
Gustavus Adolphus, by de Vischmarkt
't Grauwe Paard
De Zon
• BOLSWARD
De Doelen
De drie Kronen
't Fortuin
De Valk
• FRANEKER
De Valk
De Ooievaar
De Zon
• SNEEK
't Hoge Huis
De gekroonde witte Arend
De Stadts Waag
De drie Friezen
• DOKKUM
De Ooievaar
Benthem
't Groninger Trekschip
• HARLINGEN
De nieuwe Pinas
't Hof van Friesland
De Pauw
• STAVOREN
De Stadts Herberg, buiten
De Stadts Herberg, binnen
In Amsterdam, by 't Stadhuis
• SLOTEN
Op de Markt, en omtrent de Poorten
• WORKUM
Het Paradijs
De Veerschuit
In Amsterdam
• IJLST
De Pinas
De Rozenobel
• HINDELOPEN
De Prins
De Leeuw
En omtrent de Poorten
OVERIJSSEL
• DEVENTER
De grote Kroon
De kleine Kroon
De Wildeman
Op 't Trapje
De Olde St. Olof
De Halvemaan, of het Wapen van Overijssel
't Wijnhuis, op de Markt
• KAMPEN
Het Tolhuis
De Halvemaan
Het Blauwe Kruis
De Arend
• ZWOLLE
De witte Man
De Wannen, op de Markt
• HASSELT
Schoonhoven
't Wapen van Hasselt
De Groninger Toren
• VOLLENHOVEN
De Wereld op 't End
De Prins
't Wapen van Overijssel
De Vos
• STEENWIJK
't Vergulde Hoofd
In Swol, op de Markt
• OLDENZAAL
Op de Markt, en omtrent de Poorten
• OOTMARSUM
Op de Markt, en omtrent de Poorten
GRONINGEN
• GRONINGEN
De Toelast
De Zeven Provinciën
De Vonk
't Wijnhuis
De Jachtwagen
De Blauwe Engel
• WINSCHOTEN
't Raadhuis van Emden
't Blauwe Huis, buiten de Dra-Poort
• DELFZIJL
De Kroon
In Emden
• 's-HERTOGENBOSCH
De Nieuwe Doelen
De Keizer, op de Vischmarkt
De Zwaan, op de Markt
De Gans, op de Pensmarkt
De Gans, op de Schapemarkt
In Maastricht
• BERGEN-OP-ZOOM
De drie Hoefijzers
De Helm
Het Nachtegaaltje
De Zwaan, by de Wouwsche Poort
• BREDA
De Prins Kardinaal
De Oranje-appel
Beide op de Markt
De Oude Prins, achter de Kerk
De drie Morianen, in de Brugstraat
De Zwaan, op de Havermarkt
't Hof van Gelderland, in de Nieuwe Straat
Diest, in d'Antwerpsche Straat
De Zwaan, by De Antwerpsche Poort
• MAASTRICHT
De Windmolen
De Halve Maan
Het Postpaard
En by de Poorten
• GRAVE
De Kabeljauw
In Nimwegen
ZEELAND
• SLUIS
De Gouden Poort
De Gouden Kroon
De Rode Leeuw
De Stad Vlissingen
• AARDENBURG
In de Prins
In Sluis
Op de Markt, en omtrent de Poorten
• SAS van GENT
De gouden Appel
• HULST
Op de Markt, en omtrent de Poorten

ZUIDELIJKE NEDERLANDEN
• LEUVEN
De Zon
De Arend
• BRUSSEL
Op 't Koorn-huis
In 't Hert
In de Wolf
In de Keizer
In de Katte-straat, by 't Koorn-huis
In de Spaanse Kroon
Recht tegen over de Katte-straat
In den Gulden Arend
1
Op de Savel
In de Graaf van Egmond
In de Grand Ducq
In Ruisbroek, boven 't Spreekhuis der Jesuiten
In de Wijngaard
In de Rollebeek-straat
Au Petit Ducq
In de Gulden Fontein
In S. Huibrechts-straat, ofte Joode trappen
In S. Laurens
Op de Joode-trappen
In de Graaf van Nassau
Beneden het Kante-steen
In de Keizerin, met den Wyn
In de Discalce-straat
In de Zwarte Arend
In de Roden Arend
In de Berg-straat
In de vier Emmers
In de Prinses van Nieuburg
In S. Laurens
In S. Jacob
In de Gulden Leeuw
In de Spiegel
In de Lange-wagen-straat
In het Haasje
In 't Simme-straatken
In de Witte Leeuw
By de Cancelary
In Thienen
Tegen over de Storm-straat
In de Koningin van Zweden
By de Hoedemakers-straat
In S. Antonius de Padua, met den Wyn
In 't Zwarte Paard, tusschen de twee Bruggen van Onze L. Vrouwen Bystand
• ANTWERPEN
De Vette Gans
De Tinnen Pot
De Rozenkrans
De Bijenkorf
• LIMBURG
Op de Markt, en omtrent de Poorten
• MECHELEN
De Zwaan
De Kraan
De Emmer
De Duits
Het Gouden Hoofd
De Helm
• GENT
Het gouden Hoofd
De gouden Appel
De Zwaan
Het Hert
Het Schild van Frankrijk
De Olifant
De Windhond
Beide op de Koornmarkt
't Raadhuis van Brussel
De Zevenster, in de Veldstraat
• BRUGGE
Het Hemelrijk
De Koning van Spanje
't Gouden Hoofd, daar de Barge afvaart
De vier Heemskinderen, by 't Minne-water
De Halvemaan
De 3 Korenbloemen, by de Kraan
De Gouden Poort, in de Vlamingstraat
Het Hert
De drie Monniken
De Rode Leeuw
Deze drie in de Steenstraat
De Rode Poort, by de Hal
't Mandje, op de Markt
't Gouden Tonnetje, op d'Eyermarkt
• YPEREN
Au Roy de France
• DUINKERKEN
't Hof van Holland
Ryssel
's Lands Welvaren
S. George
• GREVELINGEN
Aux Armes de France
• KORTRIJK
Aux trois Rois
't Schaakbord
Het Zwaard
• OUDENAARDE
De Koning van Spanje
• RIJSSEL
Aux trois Rois
• DOUAY
À la Place Royale
• DOORNIK
De Failant
• AALST
't Wapen van Holland
• DENDERMONDE
De Koning van Spanje
De Koning van Frankrijk
• ATRECHT
't Wapen van Holland
S. OMER
l'Ecu de France
• KAMERIJK
Au Grand Roy de France
Au Dauphin
• MONS of BERGEN
S. Anthonis
• VALENCIENNES
In Onze Lieve Vrouw
Au duc d'Orleans
Au Prince de Condé
• HALLE
De Engel
De Roos
• LUXEMBURG
Au duc de Luxembourg
• NAMEN
De Koningin van Spanje

FRANKRIJK
• PARIJS
Le grand Hôtel de Luine
Le petit Hôtel de Luine
Beide Sur le Quay des Augustins
La Croix de Fer
La Croix Blanche
Beide Rue S. Denis
Le petit Paris
Les bons Enfans
Les Six Perdris
• ORLEANS
Le Sauvage
Les trois Rois
• ROUEN
Le Quadran de Mer
• NANTES
Au Prince Robert
À la Ville d'Amsterdam
l'Epée Royale
• ROCHELLE
À la Ville de Hambourg, op de hoek van de Moelje
Au Cheine Verd
A la Table Royale
• BORDEAUX
Au Chapeau Rouge
• MARSEILLE
Aux armes de Hollande
• TOULON
La Tête noire, à la place S. Jean
• CALAIS
Au Prince d'Orange
Le Pinas
• DIEPPE
La Crosse
Les Chinois
Le Chariot
La Bastille
• HAVRE DE GRACE
Au duc d'Orleans
Au Prince de Condé
S. MALO
La Harpe
Le Cheval Blanc
• BREST
À la ville de Paris
Aux Armes de France

DUITSLAND
• REGENSBURG
Daar de Neurenbergse Bode logeert
De Vergulde Zon
• NEURENBERG
De Gulden Gans
De drie Koningen
't Rode Paard
't Bitter Hout
De Zwaan
• AUGSBURG
De Stad Bremen
't Kasteel van Antwerpen
• STRAATSBURG
De Zwarte Raven
De Os
Het Hert
De Engel
• SPIERS
De Koning van Engeland
De Zwaan
De Keizer
• WORMS
Het Hert
Het Wijnvat
De Zwarte Arend
't Koophuis
De Os
De Keizer
De Pauw
• FRANKFORT AAN DE MAIN
't Rode Mannetje
't Rode Huis
De Vergulde Engel
De Gerst
Het Kraakbeen
De Zwarte Arend
De Neurenberger Hof
• HANAU
De Gans
De Kroon
In Frankfort
• HEIDELBERG
Het Voeder Vat
De Vette Gans
't Hert, op de Markt
't dubbele Zwaard, aan de Sneler-Poort
• BACHARACH
De Gulden Leeuw
Het Rad
• MAINZ
De gulden Kroon
Het Anker
Duurkoop
In Neurenburger Hof
• KOBLENZ
't Witte Kruis
• TRIER
De Vergulde Zwaan
De Bonte Os
't Groene Woud
• KEULEN
De Struisvogel/Vogelstruis
De Heilige Geest
De Stad Luik
De Stad Amsterdam
De Wildeman
't Bolwerk aan de Rijn
Tot de Brouwers op Rome
De Viskarren, op de Hooymarkt
't Wapen van Holland, in de Rijngas
• BONN
De Helm
De Heilge Geest
In Keulen, op de Markt
• MÜNSTER
De Stad Amsterdam
De Keizer
Tot Jeuriaan Burghorst, in de Zoutstraat
• GULIK
't Keizers Hof
• AKEN
De Perenboom, op de Markt
De Klok, in de kleine Kolderstraat
De Klosbaan, in de grote Kolderstraat
De Gulden Poort, in de Wasserstraat
• KLEEF
't Hof van Holland
De vijf Ringen
't Heren Logement
In de Diergaarde
In de Lindeboom, by de Lindeboom
• WESEL
De Stad Rees
De Zwaan
't Hof van Holland
De Moriaan
• EMMERIK
De Krab
De Wijnberg
beide op de Markt
In Rees
• EMDEN
De Gouden Zwaan
De Jager
De Koning van Engeland
De Haring
• OLDENBURG
De Prins te Paard
't Wapen van Engeland
• MAAGDENBURG
De Witte Zwaan
• BREMEN
De Zwaan, daar de Post aankomt
De Druif
De Raadkelder
De vermaarde Steene Roeland, voor de Raadkelder
• STADEN
St. Tonis van Spekelsen
• HALBERSTAD
't Hof van Holland
• HILDESHEIM
't Witte Paard
• BRUNSWIJK
't Kromhout
• WOLFFENBÜTTEL
De reizende Zon
• HANOVER
De Zwaan
• LUNEBURG
't Hert
• ZELL
De loze Vos
• ROSTOCK
De Zwaan
• WISMAR
't Klein Schippers Gezelschap
't Groot Schippers Gezelschap
• HAMBURG
De Diergaarde, aan de hooge Brug
De Adelaar, aan de Molenbrug
De Duif, bij de Paardenmarkt
De Bremer Sleutel, of Koning van Deenmarken
De Koning van Zweden
De Koning van Frankrijk
De Stad Revel
De Gulden Arm
• LÜBECK
't Wapen van Hamburg
De Engel
• LEIPZIG
De Grauwe Wolf
• DRESDEN
De Zwarte Wolf
• BERLIJN
't Bonte Paard
• FRANKFORT aan de ODER
't Zwijnshoofd
• STETTIN
De Kardinaalshoed
• STRALSUND
De Krijgsman
• PRAAG
De grote Stad
't Konings Hof
De Tuin
• BRESLAU
De Bonte Os
• DANZIG
De Witte Leeuw, in de Houtstraat
De Gouden Kroon
De drie Kronen
De Breslause Herberg
• KONINGSBERG
De Pauw
De Windhond

444 Sonne-wyser aan de hand

Die aan de Hand de uuren des daags wil weeten, die neem I. een regte Stroo-halm, Riet of dun houtje, in de lengte der heele voorste Vinger, van den top af tot den aanvang van d'eerste linie der Hand toe, genoemd de Disch-linie.
II. Als nu de Zon schijnt, zoo steckt men de linker Hand uit, op zulk een wijs dat de vlakte des zelven legt gewend tegens de regter Hand, en steekt men de Stroo-halm tusschen de Duim en voorste Vinger, regt over de linie des leevens; welkers voor uitsteekende deel na de vlakke Hand, zig vergelijkt met de lengte des voorsten Vingers, en over al een regten hoek met de Hand maakt.
III. Dit gedaan zijnde, zoo wend het gantsche lighaam van de Zon af, met d'uitgestrekte Hand gintfch en herwaards na de Zon toe, tot dat 't uytterfte der schaduw, 't welk de weg des Duims in de vlakke hand werpt, met de leevens linie gelijk komt, en van de zelve gelijk als vervuld werd.
IV. Ziet dan toe, aan welke Vinger de schaduwe des Stroo-halms komt te vallen, zoo hebt gy de begeerde Uur, als gy maar alleen te vooren weet, ter welker uur de Zon voor dien dag opgaat. Want zoo de schaduw des voormiddags valt op 't uitterste des voorsten Vingers, zoo is 't de naaste uur na Sonnen opgang, als hier 7 valt se op 't uitterste des Ring-vingers (of des derden in ordre) zo is 't 8 uuren; of op 't uitterste des kleinen Vingers, zoo is 't 9 uuren. Op 't eerste lid des gedagten kleinen Vingers, van bovenaf te rekenen, zoo is 't 10 uuren. Op 't middelste lid, is 't 11. Op 't derde is 't 12 uuren.
V. 's Namiddags. Zoo de schaduw wederom valt op 't tweede lid des kleinste Vingers, zoo is 't d'eerste uur. Indien op 't eerste, zoo is 't de tweede. Indien op 't uitterste des kleinsten Vingers, zoo is 't de derde. Indien op 't uitterste des Ring-vingers, zoo is 't de vierde uur, en zoo al voorts. VI. Gaat de Zon ten 5 of ten 7 uuren op, zoo werden d'uren op de zelve wys ordentlijk na malkander geteld: en dan valt de Middag‚ of de 12 uur, als ze ten 5 uuren opgaat, op de eerste Linie welke na de kleine Vinger in de vlakke hand staat, of de Eysch-linie. Maar gaat ze ten 7 uuren op‚ zoo valt de schaduwe op 't derde lid des gedagten Vingers.
Dusdanig kan men d'Astronomische uuren, op alle tijden des daags, wanneer de Zon maar schijnt, leeren kennen.
446 Reys Medicyn-Boek
452 Waarschouwingen voor reisende lieden
460 Wegwyzer Duitschland
497 Wegwyzer Vrankryk - 508
565 Wegwyzer Italien
529 Wegwyzer den Rijn op en af aan beyde zyden

>> begin