>> HOMEpage

Publicaties 1977-2007
van M.H.H. Engels
in de Nederlandse Centrale Catalogus
stand: maart 2007

1
Catalogus van incunabelen te Leeuwarden / door M. H. H. Engels. - Leeuwarden
: Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1977. - [II], 84 p. : ill., facs. ;
29 cm
Omslagtitel: Incunabelen in Leeuwarden. - Uitgave ter gelegenheid van het
125-jarig bestaan van de Provinciale Bibliotheek van Friesland. - Bibliogr.:
p. 8-9. - Met index.

2
Inventaris codex Saeckma / [door] M. Engels. - Leeuwarden : Provinciale
Bibliotheek van Friesland, 1978. - [66 p]. : ill. ; 22 cm

3
Naamlijst van Gedeputeerde Staten van Friesland : 1577-1795 / door M.H.H.
Engels. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van Friesland ; Fryske
Akademy, 1979 [i.e. 1980]. - 106 p. : ill., krt. ; 16x22 cm + Almanach (1
blad). - (Fryske Akademy ; nr. 576)
Tweede titelblad met titel: Gedeputeerde Staten van Friesland, 1577-1795 :
chronologische naamlijst met alfabetisch register. - Met reg. en lit. opg.

4
Inventaris codex Saeckma. 2e verbeterde druk / M.H.H. Engels. - Leeuwarden :
Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1979. - 66 p. ; 8o

5
Niet geschreven maar gedrukt : incunabelen uit het bezit van de Provinciale
Bibliotheek van Friesland / [samengesteld door M.H.H. Engels]. - Leeuwarden :
Friese Pers Boekerij, 1981. - 48 p. : ill., facs. ; 23 cm
Catalogus van de tentoonstelling in de P.B. Friesland van 20-11-'81 -
15-01-'82.
ISBN 90-330-1322-3

6
Beknopte inventaris van Stukken betreffende de Academie en het Athenaeum te
Franeker verzameld door W. Eekhoff (1077 Hs) / door M.H.H. Engels. -
Leeuwarden : [Provinciale Bibliotheek van Friesland], 1983. - 37 p. ; 29 cm

7
Galenus en andere medische werken in de Franeker academiebibliotheek / door
M.H.H. Engels. - Leiden : Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1983. - p.
137-155. : ill. ; 22 cm
Overdr. uit: Boeken verzamelen : opstellen aangeboden aan Mr. J.R. de Groot
bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Leiden. - Met lit.
opg.

8
Beknopte inventaris van stukken betreffende de Academie en het Athenaeum te
Franeker verzameld door W. Eekhoff (1077 Hs) / door M.H.H. Engels. -
Leeuwarden, 1983. - 37 bl. ; 29 cm

9
Hof van Friesland: Raadsheren 1578-1795 : Franeker Academie: Curatoren
1586-1795 : naamlijsten / samengesteld door M.H.H. Engels. - Leeuwarden :
[Provinciale Bibliotheek van Friesland], 1984. - 50 p. : ill. ; 16x22 cm
Opl. 25 ex., voorlopige uitg. - Met lit.opg.

10
De kaatsbaan van Coumans, 1630-1633 / M.H.H. Engels. - Leeuwarden :
[Provinciale Bibliotheek van Friesland], 1984. - [9] bl. : ill. ; 30 cm
Met lit. opg.

11
Bouricius aan Cunaeus, 25 oktober 1626 : brief van een melancholicus / M.H.H.
Engels. - Leeuwarden : [Provinciale Bibliotheek van Friesland], 1984. - 6 bl.
; 30 cm

12
Universiteit te Franeker 1585-1811 : bijdragen tot de geschiedenis van de
Friese Hogeschool / onder red. van: G.Th. Jensma, F.R.H. Smit, F. Westra ;
redactieraad: M.H.H. Engels ... [et al.]. - Leeuwarden : Fryske Akademy,
1985. - 523 p. : ill. ; 25 cm. - (Fryske Akademy ; nr. 648)
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-6171-648-9 geb.

13
Franeker Hogeschool en Athenaeum : wegwijzer voor documenten in de Provinciale
Bibliotheek van Friesland. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van
Friesland, 1985. - 29, 37 p. ; 24 cm
Opl. 75 ex. - Titel op omslag: Franeker documenten in de PB. - Bevat tevens:
Beknopte inventaris van Stukken betreffende de Academie en het Athenaeum te
Franeker verzameld door W. Eekhoff (1077 Hs) / door M.H.H. Engels.

14
Franeker folianten : Frieslands Universiteitsbibliotheek, 1585-1713 :
historische schets bij een tentoonstelling in museum 't Coopmanshûs te
Franeker, ter herdenking van de stichting in 1585 van de voormalige
universiteit van Friesland, georganiseerd in het kader van de Agrarische
dagen 1985 / [tekst: M.H.H. Engels ; foto's: Piter Doele ... et al.]. -
Franeker : Museum 't Coopmanshûs, 1985. - 32 p. : ill. ; 26 cm
Met lit. opg.

15
Codex Saeckma (408 Hs) : de 20 gedrukte stukken. - Leeuwarden : Provinciale
Bibliotheek van Friesland, 1985. - [112] bl. ; 33 cm
Fotokopieën. - Samensteller is M.H.H. Engels.

16
Zeer voorlopige inventaris van de brievencollectie F. Buitenrust Hettema
(Harlingen 1862 - Zwolle 1922) / samengest. door M.H.H. Engels. - [Leeuwarden
: Provinciale Bibliotheek van Friesland], 1985. - [21] bl. ; 30 cm

17
Handschriften en oude drukken op juridisch gebied / [tekst: M. Engels]. -
[Leeuwarden] : Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1986. - 18 p. : ill. ;
20 cm

18
Catalogus van werken door Erasmus van Rotterdam geschreven of uitgegeven,
aanwezig in de Provinciale Bibliotheek van Friesland / samengest. door M.H.H.
Engels. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1986. - 72 p. :
ill. ; 27 cm
Met suppl.: Boeken van en over Erasmus in de Provinciale Bibliotheek van
Friesland. - 1992. - Met reg.

18a
Boekbanden van Dieuwke Kollewijn / [samengest. door J. Storm van Leeuwen ;
[Met een inleiding door M. Engels en een bijdr. van A. Sietzema]. -
[Leeuwarden] : Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1987. - 15 p. : ill. ;
15x22 cm
Uitgave in brochurevorm van affiche van de tentoonstelling in de Provinciale
Bibliotheek van Friesland 20 febr t/m 10 april 1987.

19
Aulus Gellius en zes andere klassieke handschriften : door de Franeker
universiteitsbibliotheek verworven uit de bibliotheek van professor Steinberg
/ M.H.H. Engels. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1987.-
8 p. ; 21 cm

20
Bibliotheekplan Herborn en Academiebibliotheek Franeker / door M.H.H. Engels.-
Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1987. - 14, 27 p. ; 24
cm

21
Catalogus van de bibliotheek van het Collegium Medicum te Leeuwarden, in de
Provinciale Bibliotheek van Friesland / uitgegeven, van signaturen en een
register van namen voorzien door M.H.H. Engels. - Leeuwarden : Provinciale
Bibliotheek van Friesland, 1987. - 42 p. ; 23 cm

22
Postincunabelen in de PB : Nederlandse drukken uit de periode 1501-1540 :
catalogus van een tentoonstelling / samengesteld door M.H.H. Engels. -
Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1988. - [24] p. : ill. ;
21 cm
Oplage van 50 exempl. - Tentoonstelling gehouden van 24 augustus t/m 24
september 1987 in de Provinciale Bibliotheek van Friesland. - Gedrukt in een
oplage van 50 ex. - Met reg.

23
Franeker Academieboekbinders: Arcerius en Nauta, 1664-1711 : met een beknopte
geschiedenis van de bibliotheek van de voormalige universiteit / door M.H.H.
Engels. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1988. - 16 bl.
; 30 cm

24
De bibliotheek van Arcerius / door M.H.H. Engels. - Leeuwarden : Provinciale
Bibliotheek van Friesland, 1988. - 7 p., [1] p. pl. : ill. ; 22 cm
Met lit. opg.

25
Arabische, Hebreeuwse & Griekse handschriften in de Provinciale Bibliotheek
van Friesland : tentoonstellingscatalogus / door M.H.H. Engels. - Leeuwarden
: Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1988. - 29 p., [4] p. pl. :
kleurenfoto's. ; 21 cm
Oplage 6 ex. - Met lit. opg., reg.

26
Saeckma / M.H.H. Engels. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van
Friesland, 1988. - 18 p. : ill. ; 27 cm
I: Van student (8.8.1588) tot advocaat (5.11.1595).

27
Register op de brievenverzamelingen Van der Burg - De Clercq - Hornstra (Hs
567) / door M.H.H. Engels. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van
Friesland, 1988. - 10 p. : portr. ; 28 cm

28
Brieven in de Provinciale Bibliotheek van Friesland : voorlopige inventaris /
samengest. door M.H.H. Engels in samenwerking met het PICA-bureau. -
Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1988. - [VI], 460 p. ; 30
cm
Enig ex.

29
Saeckma / M.H.H. Engels. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van
Friesland, 1988. - 8 p., [4] p. pl. : ill. ; 27 cm
II: Winsemius' lijkrede in uittreksel vertaald en toegelicht.

30
Atlas van Blaeu : geschenk van Oranje, tentoongesteld in de Provinciale
Bibliotheek van Friesland / M.H.H. Engels. - Leeuwarden : Provinciale
Bibliotheek van Friesland, 1988. - [12] p. : ill. ; 30 cm
Oplage 100 ex.

31
Inventaris van de brievencollectie Hs 339 afkomstig van de Groninger P.H.
Meekhoff Doornbosch (1870-1931) / door M.H.H. Engels. - Leeuwarden :
Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1988. - 11 bl. ; 29 cm
Met reg.

32
Saeckma / M.H.H. Engels. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van
Friesland, 1989. - 12 p. : ill. ; 27 cm
IV: Briefwisseling met Barlaeus, 1630.

33
Naamlijst van Friese afgevaardigden ter Staten Generaal van 1577 tot de dood
van Johannes Saeckma (1636) / door M.H.H. Engels. - Leeuwarden : Provinciale
Bibliotheek van Friesland, 1989. - 12 p. ; 24 cm
Voorlopige uitgave. - Met reg.

34
Naamlijst van Friese afgevaardigden ter Staten Generaal van 1637 tot 1795 /
door M.H.H. Engels. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van Friesland,
1989. - 38 bl. ; 24 cm
Voorlopige uitgave. - Met reg.

35
Erasmus' handexemplaren: vijf Griekse Aldijnen in de Franeker collectie van de
Provinciale Bibliotheek van Friesland te Leeuwarden / M.H.H. Engels. - Eerste
uitg. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1989. - 59 p. :
ill. ; 21 cm
Omslagtitel: Uit de bibliotheek van Erasmus. - Met lit. opg.

36
Een briefwisseling tussen Saeckma en Barlaeus, 1630 / M.H.H. Engels. -
[Leeuwarden : M.H.H. Engels], 1989. - P. 45-56. : ill. ; 24 cm
Bewerking van Saeckma IV. - Bevat ook de betreffende brieven. - Zonder
titelblad; koptitel. - Overdruk uit: De Vrije Fries, LXIX (1989).

37
Een onbekende brief van Saeckma aan Ubbo Emmius, 1625, over Janus Gruterus /
M.H.H. Engels. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1989. -
5 p. ; 27 cm

38
Saeckma uit en thuis / M.H.H. Engels. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek
van Friesland, 1989. - 8 p. ; 21 cm

39
Gebrandschilderde ramen met de wapens van Hanja en Saeckma voor Henricus
Schotanus / M.H.H. Engels. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van
Friesland, 1989. - 10 p. ; 21 cm

40
Johannes Saeckma en Hugo de Groot / M.H.H. Engels. - Leeuwarden : Provinciale
Bibliotheek van Friesland, 1989. - 11 p. : ill., portr. ; 21 cm

41
Een luit voor muziekles in Franeker, 1588, van opbrengst schoolboeken /
M.H.H. Engels. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1989. -
19 p. : ill. ; 21 cm
Met lit. opg.

42
Het dagboek van Furmerius in verband met Saeckma : deeluitgave met een
pleidooi voor een complete editie / M.H.H. Engels. - Leeuwarden : Provinciale
Bibliotheek van Friesland, 1990. - 11 p. ; 21 cm
Omslagtitel: Dagboek Furmerius.

43
Het testament van Saeckma's zwager Evert Boner / M.H.H. Engels. - Leeuwarden
: Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1990. - 10 p. ; 21 cm
Omslagtitel: Het testament van Evert Boner.

44
Tien merendeels neolatijnse gelegenheidsgedichten voor Johannes (Jan) Saeckma
en zijn vrouw Helionora (Hylck) Boner / verz., vert. en toegel. door M.H.H.
Engels. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1990. - 26 p. ;
30 cm
Omslagtitel: Gelegenheidsgedichten voor Saeckma.

45
Peregrinatio academica in Germaniam : Friesische Jurastudenten in den
deutschen Landen: Johann Saeckma und seine drei Vettern / Martin H.H. Engels.-
[Amsterdam : Rodopi], [1990]. - P. [379]-397. ; 23 cm
Overdr. uit: Grenzgänge : Literatur und Kultur im Kontext.

46
Gabbema's register van brieven / door M.H.H. Engels. - Leeuwarden :
Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1990. - [28] bl. ; 30 cm

47
Drusius' uittreksels uit de brieven van Erasmus = Excerpta Drusii ex
epistolis Erasmi : lijst met verwijzingen naar de uitgave van Allen /
samengest. door M.H.H. Engels. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van
Friesland, 1991. - [10] bl. : ill. ; 27 cm

48
Boeken uit Bazel in beeld : twaalf door Johann Froben voor Erasmus en andere
humanisten gedrukte uitgaven tentoongesteld in de Provinciale Bibliotheek van
Friesland, maart-juni 1991 / [tekst en samenst.: M.H.H. Engels]. - Leeuwarden
: Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1991. - [44] p., [2] bl. pl. : ill.
; 21 cm
Opl. van 100 genummerde ex. - Tentoonstellingscatalogus.

49
Als prijsboek bestempeld : voor de besten van het gymnasium / [samenstelling:
M. Engels]. - [Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van Friesland], [1991]. -
[12] p. : ill. ; 21 cm
Katalogus van een kleine tentoonstelling in de Provinciale Bibliotheek van
Friesland, zomer 1991.

50
De kaatsbaan van Franeker, 1630-1684 / M. Engels. - Leeuwarden : Provinciale
Bibliotheek van Friesland, 1991. - 19 p. : ill. ; 21 cm
Met lit. opg.

51
Editiones epistolarum : Neolatijnse brieven uitgegeven tussen 1575 en 1800 /
boektitels verzameld door M. Engels. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek
van Friesland, 1991. - [64] p. : ill. ; 30 cm
Met index.

52
Uniek, zeldzaam, bijzonder : wat er in de kluis wordt bewaard / kleine
tentoonstelling najaar 1991, samengest. door M. Engels ter gelegenheid van
25 jaar Provinciale Bibliotheek aan de Boterhoek te Leeuwarden in de schaduw
van de Oldehove (1966-1991). - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van
Friesland, 1991. - [4] p. : ill. ; 21 cm

53
Saeckma geportretteerd door Frans Hals : een veronderstelling aannemelijk gemaakt
/ M.H.H. Engels. - Leeuwarden : s.n., 1991. - p. : 53-70 : ill.. ; .. cm

54
Keuze uit het fonds van de eerste Franeker academie-drukker Aegidius
Radaeus/Gillis van den Rade, 1586-1613, waaronder een zeldzaam werk van de
wis- en sterrenkundige Adriaan Metius / M. Engels. - Leeuwarden : Provinciale
Bibliotheek van Friesland, 1992. - 19 p. : ill. ; 21 cm
Catalogus van de tentoonstelling in de Provinciale Bibliotheek van Friesland,
31 maart - 30 juni 1992. - Omslagtitel: Aegidius Radaeus, Gillis van den Rade.

55
Zestien middeleeuwse handschriften van Latijnse klassieken, waarvan drie
afkomstig uit Cluny / samengest. door M. Engels. - Leeuwarden : Provinciale
Bibliotheek van Friesland, 1992. - [15] p. ; 21 cm
Catalogus van de kleine tentoonstelling in de Provinciale Bibliotheek van
Friesland, juli-september 1992. - Met reg.

56
Het testament van Marcus Lycklama opgemaakt door zijn beste vriend Johannes
Saeckma / uitg. door M. Engels. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van
Friesland, 1992. - [6] p. : ill., portr. ; 21 cm

57
Boeken van en over Erasmus in de Provinciale Bibliotheek van Friesland /
M.H.H. Engels. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1992. -
62 p. : ill. ; 30 cm
Omslagtitel: Erasmus in de Provinciale Bibliotheek van Friesland. - Suppl.
op: Catalogus van werken door Erasmus van Rotterdam geschreven of uitgegeven,
aanwezig in de Provinciale Bibliotheek van Friesland. - 1986. - Met reg.

58
Dominicus Cannegieter, 1842-1909 : geschiedkundige publicaties en
aantekeningen in schoonschrift, biografie, inventarisatie van gegevens /
[samengest. door M. Engels]. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van
Friesland, 1992. - 24 p. : ill. ; 21 cm
Uitg. n.a.v. de tentoonstelling in de Provinciale Bibliotheek van Friesland
te Leeuwarden, van okt. t/m dec. 1992.

59
10 jaar geschenken van de Stichting Vrienden van de Provinciale Bibliotheek /
[samengest. door M. Engels]. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van
Friesland, 1993. - 50 p. : ill. ; 15x17 cm
Catalogus bij de tentoonstelling in de Provinciale Bibliotheek van Friesland
te Leeuwarden, van 23 febr. t/m/ 19 mei 1993.

60
Concordantie op Erasmus' Adagia / M. Engels. - Leeuwarden : Provinciale
Bibliotheek van Friesland, cop. 1993. - 109 p. : ill. ; 30 cm

61
Peregrinatio in Galliam : brieven van en aan Ruurd Bants, 1594-1610 / uitg.
en van een toel. voorz. door M.H.H. Engels. - Leeuwarden : Provinciale
Bibliotheek van Friesland, 1993. - 24 p. : krt. ; 30 cm
Teksten in het Nederlands, Latijn en Frans.

62
Horoscopen van de geboortedag en de zesendertigste verjaardag van Sibrandus
Siccama / uitg. van de Latijnse tekst met een toel. door M.H.H. Engels. -
Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1993. - [17] p. : ill. ;
21 cm
Met lit. opg.

63
Twee brieven van Jacobus Bouricius met betrekking tot de peregrinatio
academica (1610-1612) van zijn zoon Hector / uitg. door M.H.H. Engels. -
Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1993. - [17] p. : ill. ;
30 cm
Teksten in het Nederlands en Latijn.

64
Saeckma : van student tot curator van de Franeker academie / M.H.H. Engels. -
Leiden : Brill/Universitaire Pers, 1993. - P. [87]-106. : ill. ; 24 cm

65
Werken van Suffridus Petrus in de Provinciale Bibliotheek van Friesland /
samengest. door M.H.H. Engels. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van
Friesland, 1993. - [18] p. : ill. ; 21 cm
Overzicht bij de tentoonstelling in de Provinciale Bibliotheek van Friesland,
dec. 1993 - jan. 1994, n.a.v. de op 18 december door de Fryske Akademy
georganiseerde studiedag Mythe en geschiedschrijving in Nederland en
Friesland.

66
De Franeker Academie & Bibliotheek in afbeeldingen / M. Engels. - Leeuwarden
: Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1993. - ongepag.. : ill.. ; 30 cm.

67
Erasmus' handexemplaren: vijf Griekse Aldijnen in de Franeker collectie van de
Provinciale Bibliotheek van Friesland te Leeuwarden / M.H.H. Engels. - 2e,
verm. dr. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1994. - 93 p.
: ill. ; 25 cm
Opl. van 40 genummerde ex. - Omslagtitel: Uit de bibliotheek van Erasmus. -
1e dr.: 1989. - Met reg.

68
Hekeldichten van Thomas Herbaius en Sibrandus Siccama, uit 1604 en 1608,
bewaard door Johannes Saeckma / uitg. door M.H.H. Engels. - Leeuwarden :
Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1994. - [11] p. ; 21 cm
Tekst in het Latijn en Nederlands.

69
Voorafgaand aan de peregrinatio : een brief uit 1594 aan Johannes Saeckma van
achterneef Georgius/Gysbert Wiarda / uitg., vert. [uit het Latijn] en toegel.
door M.H.H. Engels. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van Friesland,
1994. - 12 p. : ill. ; 21 cm

70
Naamlijst van de magistraat van Leeuwarden, 1588-1636 / [Petrus Henricus
Petraeus] ; met een reg. door M. Engels. - Leeuwarden : Provinciale
Bilbliotheek van Friesland, 1994. - [26] p. ; 22 cm
Met reg.

71
Naamlijst van de Friese raden en secretarissen van de admiraliteit te Dokkum
1597-1625 / samengest. door M. Engels. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek
van Friesland, 1994. - 8 p. : ill. ; 23 cm

72
Veertien brieven aan Johannes Saeckma van Taecke Aysma, Johannes Bogerman,
Festus Hommius, Gellius Snecanus en Dothias Wiarda / uitgeg. door M.H.H.
Engels. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1994. - 17 p. ;
30 cm
Teksten in het Nederlands en het Latijn.

73
Bibliografische aanvullingen en registers op de catalogus van de bibliotheek
van de friese juristen en humanisten Johannes (1572-1636) en Theodorus
(1610-1666) Saeckma / M. Engels. - Leeuwarden : ME, 1995. - [158] p. : ill. ;
30 cm
Omslagtitel: Catalogus van de bibliotheek van Johannes & Theodorus Saeckma.

74
Ubbo Emmius me possidet : zoeken op namen van eigenaars of drukkers van oude
boeken in de catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Friesland / M.
Engels. - Leeuwarden : M. Engels, 1995. - [8] p. : ill. ; 21 cm

75
Zie Saeckma : over onuitgegeven aantekeningen bij de Ordonnantiën van
Friesland van 1602 / M. Engels. - Leeuwarden : ME, 1995. - [18] p. : facs. ;
30 cm

76
Codex Saeckma en Gabbema's album amicorum, ooit eigendom van Nicolaas en Ecco
Epkema / M. Engels. - Leeuwarden : ME, 1995. - 6 p. ; 21 cm

77
Merendeels verloren gegaan: 2000 brieven aan Johannes Drusius (1550-1616) /
M. Engels. - Leeuwarden : ME, 1995. - 7 p. : ill. ; 21 cm

78
Door het Fries Genootschap resp. Museum najaar 1994 aan de Provinciale
Bibliotheek van Friesland geschonken handschriften en oude drukken :
tentoonstelling in de Provinciale Biblotheek van Friesland 22 mei t/m 31
augustus 1995 / samengest. door M. Engels. - Leeuwarden : Prov. Bibl. Frl.,
1995. - [26] p. : ill. ; 21 cm

79
Claude Fonteyne, drukker te Leeuwarden 1626-1654 : retrograad chronologische
lijst van zijn uitgaven in het bezit van de Provinciale Bibliotheek van
Friesland / samengest. door M.H.H. Engels. - Leeuwarden : PBF, 1995. - [12]
p. : ill. ; 21 cm

80
Brieven aan de curator van de Universiteit van Franeker Johannes Saeckma
(1572-1636) : uitgave van de Codex Saeckma en de brieven van 12
overeenkomstige correspondenten uit de verzameling Gabbema / door M.H.H.
Engels. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1995. - 2 dl. :
ill. ; 30 cm
Teksten in het Neolatijn en Nederlands. - Met lit. opg.
Dl. I: Tekst. Dl. II: Inventaris, commentaar en register.

81
Claude Fonteyne, drukker te Leeuwarden 1626-1654 : retrograad chronologische
lijst van zijn uitgaven in het bezit van de Provinciale Bibliotheek van
Friesland / samengest. door M.H.H. Engels. - 2e, verm. dr. - Leeuwarden :
PBF, 1995. - 12 p. : ill. ; 21 cm
1e dr.: 1995.

82
Advocaten bij het (provinciaal gerechts)Hof van Friesland : chronologische en
alfabetische naamlijst 1577-1849 / bew. door M.H.H. Engels. - 1e, voorlopige
uitg. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1995. - 65 p. :
ill. ; 21 cm

83
Albertus voor Deminekus : liber amicorum voor Douwe/Deminekus Zeinstra ter
gelegenheid van zijn afscheid als wetenschappelijk medewerker van de
Provinciale Bibliotheek van Friesland op 12 oktober 1995 / [bijdragen van
Martin Engels ... et al.]. - Leeuwarden : PBF, 1995. - 53 p. : ill. ; 16x22
cm
Teksten in het Fries en Nederlands. - Opl. van 12 ex. - Met lit. opg.
Geb.

84
Van Aa tot Zeinstra e.v. : voorlopige inventaris van een bonte verzameling
portretten in de PBF (BEP) / [samengest. door] H. Bijlstra en M. Engels. -
Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1995. - 27 p. : portr. ;
30 cm
Uitg. t.g.v. het afscheid van Douwe Zeinstra van de PBF op 12 oktober 1995. -
Omslagtitel: Voorlopige inventaris van een bonte verzameling portretten in de
PBF.

85
Brieven van en aan Hugo de Groot -waaronder twee van Lieuwe van Aitzema- in
de Provinciale Bibliotheek van Friesland / uitg. door M.H.H. Engels. -
Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1995. - 18 p. : ill. ; 21
cm

86
Auteurs, nummers brieven aan Eekhoff : inventaris collectie 9246 Hs / door
M.H.H. Engels. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1996. -
47 p. : ill. ; 21 cm

87
Inventaris brievencollectie Hs 1610 afkomstig van het Fries Genootschap / M.
Engels. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1996. - [8] p.
; 30 cm

88
Twee brieven en een boekgeschenk van Friezen aan Constantijn Huygens / uitg.
en toelichting door M.H.H. Engels. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van
Friesland, 1996. - 11 p. : ill. ; 21 cm

89
Retrograde woordenlijst van Erasmus' Adagia : (rückläufiges Wortregister =
retrograde wordlist = vocabulaire invers) / M. Engels. - Leeuwarden :
Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1996. - 20, 21 p. ; 30 cm

90
Oranje/Nassau-portretten : aanvulling door M. Engels op de Voorlopige
inventaris van een bonte verzameling portretten in de PBF. - Leeuwarden :
Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1996. - 16 p. : ill. ; 21 cm

91
De alba amicorum van Bootsma, Popma en Nypoort : overzicht van de schrijvers
en data van de inscripties volgens Hs 1672 / bew. door M.H.H. Engels. -
Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1996. - [15] p. : ill. ;
30 cm
Titel vermeldt abusievelijk 'Popma' i.p.v. 'Popta'.

92
Woordfrequentie van Schotanus' en Lycklama's Latijn in hun brieven aan Saeckma
/ lijsten samengest. door M. Engels. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek
van Friesland, 1996. - 43, 9 p. : portr. ; 30 cm

93
Van Antwerpen tot Zürich : postincunabelen en niet-nederlandse drukken
(1501-1540) in de PBF : lijst volgens plaatsen en drukkers / M. Engels. -
Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1996. - [20] p. : ill. ;
30 cm

94
Oude nummers handschriften Fries Genootschap : voor zover aanwezig in de
Provinciale Bibliotheek van Friesland / lijst, samengest. door M. Engels. -
Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1996. - 13 p. : ill. ; 30
cm

95
Concordantie op Erasmus' Adagia / M. Engels. - 2e [verb.] dr. - Leeuwarden :
Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1996. - [382] p. ; 14 cm
1e uitg.: 1993.

96
Concordantie op Erasmus' Adagia / M. Engels. - 2e [verb.] dr. - [Leeuwarden :
Provinciale Bibliotheek van Friesland], 1996. - 60 p. : portr. ; 30 cm
1e uitg.: 1993.

97
Auteurs in de bibliotheek van Erasmus : de zogenaamde verzendlijst op
persoonsnamen gerangschikt / door M.H.H. Engels. - Leeuwarden : [Provinciale
Bibliotheek van Friesland], 1997. - 28, [7] p. : ill. ; 22 cm

98
Gedichten van Johannes Saeckma / M.H.H. Engels. - Leeuwarden : ME, 1997. - 18
p. : facs. ; 21 cm
Ook twee gedichten in het Grieks. - Met lit. opg.

99
Handschriften in Franeker volgens een inventaris van J.W. de Crane uit ca.
1816 / M. Engels. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek Friesland, 1997. -
19 p. : ill. ; 21 cm
Met reg.

100
Olim Erasmi : Homerus en Hesychius uit de bibliotheek van Erasmus in
Friesland & brief van Praedinius over Erasmiana / M. Engels. - Leeuwarden :
PBF, 1997. - 25 p. : ill., facs. ; 21 cm
Brief van Praedinius in Latijnse facs. tekst met vert. in het Nederlands.

101
Erasmus en Leeuwarden : uitnodiging en uithangteken : uitweiding: Erasmus'
geboortejaar / M. Engels. - Leeuwarden : [Provinciale Bibliotheek van
Friesland], 1997. - 19 p. : ill. ; 21 cm

102
Van Antwerpen tot Zürich : postincunabelen en niet-Nederlandse drukken
(1501-1540) in de PBF : lijst volgens plaatsen en drukkers / M. Engels. - 2e
[met reg. uitgebr.] uitg. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van
Friesland, 1997. - [26] p. : ill. ; 30 cm
1e dr.: 1996.

103
Korte teksten in het Nederlands, Frans, Duits en Engels over
Academiebibliotheek Franeker en Provinciale Bibliotheek van Friesland te
Leeuwarden; tien topstukken uit de kluis; kast voor geketende boeken;
bibliotheek Hof van Friesland / [Martin Engels]. - Leeuwarden : Provinciale
Bibliotheek van Friesland, 1997. - 40 p. : ill. ; 21 cm
Tekst in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.

104
Van Antwerpen tot Zürich : postincunabelen en niet-Nederlandse drukken
(1501-1540) in de PBF : lijst volgens plaatsen en drukkers met
provenance-gegevens en registers / M. Engels. - [3e uitgebr. uitg.]. -
Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1998. - VI, 57 p. : ill.
; 30 cm
Oorspr. uitg.: 1996.

105
Postincunabelen van dertig drukkers uit Duitse steden : tentoonstelling 2
maart t/m 16 mei 1998. - Leeuwarden : Provinciale en Buma Bibliotheek, 1998. -
[7] p. : ill. ; 30 cm
Tentoonstellingscatalogus. - Samensteller: M.H.H. Engels.

106
Gedrukt 1541-1600 : 152 titels uit de Buma-collectie / verzameld en
chronologisch geordend door M.H.H. Engels. - Leeuwarden : [Provinciale en
Buma-Biblioteek van Friesland], 1999. - 19 p. ; 21 cm

107
De bibliotheek van het Hof van Friesland vooral in de tijd van
raadsheer-president Johannes Saeckma : met een uitgave van de catalogus 1634
/ door M.H.H. Engels. - Leeuwarden : [s.n.], 1999. - 72 p. : ill. ; 22 cm
Uitg. n.a.v. de herdenking in 1999 van de oprichting 500 jaar geleden van het
Hof van Friesland.

108
Admiraliteit in Friesland, Dokkum 1599 : notulen- en resolutieboek van het
zeekantoor voor convoyen en licenten van de hand van secretaris Johannes
Saeckma / uitg. door M.H.H. Engels. - Leeuwarden : [Provinciale en Buma-
Bibliotheek van Friesland], 1999. - [142] p. : ill. ; 30 cm
Met lit. opg., reg.

109
Register van auteurs met hun werken zoals die voorkomen in de grote
verzameling van het recht: Oceanus Iuris-Venetiis 1584-1585 : facsimile voor
rechtshistorici en bibliografen / samengest. door M.H.H. Engels. - [2e
uitgebr. dr.]. - Leeuwarden : [s.n.], 1999. - 36 p. : ill. ; 21 cm
Ter gelegenheid van de herdenking van de oprichting in 1499 van het Hof van
Friesland. - 1e dr.: 1999.

110
Register van auteurs met hun werken zoals die voorkomen in de grote
verzameling van het recht: Oceanus Iuris-Venetiis 1584-1585 : facsimile voor
rechtshistorici en bibliografen / samengest. door M.H.H. Engels. - Leeuwarden
: [s.n.], 1999. - 10 p. : ill. ; 21 cm
Ter gelegenheid van de herdenking van de oprichting in 1499 van het Hof van
Friesland.

111
"De bibliothecaris van Franeker" en andere Nederlandse kinderboeken, vooral
van Friese schrijvers, in de Provinciale Bibliotheek van Friesland / lijst bew.
door M.H.H. Engels. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van Friesland,
2000. - 64 p. : ill. ; 21 cm
Met reg.

112
"Vermaak der jeugd" en andere Nederlandse kinderboeken in de Provinciale
Bibliotheek van Friesland : aanvulling op "De bibliothecaris van Franeker" /
lijst bew. door M.H.H. Engels. - Leeuwarden : Provinciale Bibliotheek van
Friesland, 2000. - 51 p. : ill. ; 21 cm

113
Nieuwe inventaris van de brievencollectie F. Buitenrust Hettema (Harlingen
1862-Zwolle 1922) / M. Engels en H. Bijlstra. - Leeuwarden : Provinciale
Bibliotheek van Friesland, 2000. - VIII, 140 p. : ill. ; 30 cm

114
Oceanus iuris en Vigelius' Methodus in de academiebibliotheek Franeker :
geschenken van Johannes Saeckma en anderen / M.H.H. Engels. - Leeuwarden :
ME, 2000. - 15 p. : ill. ; 21 cm

115
Catalogus van de bibliotheek van het Collegium Medicum te Leeuwarden in de
Provinciale Bibliotheek van Friesland / uitg., van signaturen en een register
van namen voorz. door M.H.H. Engels. - Herz. uitg. - Leeuwarden : Provinciale
Bibliotheek van Friesland, 2000. - 60 p. : ill. ; 21 cm
Oorspr. uitg.: 1987. - Met lit. opg., reg.

116
Twintigmaal een zerk in de Leeuwarder Grote Kerk / door M.H.H. Engels. -
Leeuwarden : ME, 2005. - 12 p. : ill. ; 21 cm
Titelp. vermeldt: Addendum: H.P. = Hans Putzer.

117
Johannes Saeckma als een vader voor Gysbert Aernsma : met een transcriptie
van Aernsma's brieven / M.H.H. Engels. - Leeuwarden : ME, 2005. - 32 p. :
ill. ; 30 cm
Omslagitel: Brieven uit Leiden en Frankrijk (1616-1618) van Gysbert Aernsma
aan Johannes Saeckma. - Bevat ook teksten in het Latijn en Frans. - Met lit.
opg.

118
Familie-aantekeningen van Hans en Hendrik van Wyckel, 1617-1697, en Album
amicorum Hans van Wyckel / uitg.: M.H.H. Engels. - Leeuwarden : ME, 2005. -
11 p. : ill. ; 21 cm

119
Descartes, Adrianus Metius, Claude Fonteyne en Jelle Reiners / M.H.H. Engels.-
Leeuwarden : ME, 2006. - 27 p. : ill. ; 21 cm
Bevat ook tekst van W. Eekhoff, 1866.

120
Biografie van Johannes Suffridi Saeckma (1572-1636), ofwel Saeckma: van
student tot curator van de Franeker Academie / M.H.H. Engels. - Leeuwarden :
ME, 2006. - 16 p. : ill. ; 21 cm
Bew. van de bijdrage aan: Miscellanea Gentiana. - Leiden, 1993.

121
Souvereine Raad of Hof van Gelre te Roermond, 1580-1795 : voorlopige naamlijst
/ door J.B. Sivré ; bew. door M.H.H. Engels. - Leeuwarden : ME, 2006. - 44 p.
; 21 cm
Met lit.opg.

122
Conscriptio exulum Frisiae 1580(-1587) / Hotzo Aecxma ; (& Regnerus/Rennert
van Solckema) ; uitg.: M.H.H. Engels. - Leeuwarden : ME, 2007. - 32 p. : ill.
; 21 cm
Omslagtitel: Conscriptio exulum Frisiae 1580. - Lijst van namen in het Latijn,
voorw. in het Nederlands. - Bew. van: Archief voor de geschiedenis van het
aartsbisdom Utrecht ; XVI (1888), 321-371.

Artikelen

*
Een tuchtkwestie aan de Franeker universiteit, 1627-1629
In: De Vrije Fries; vol. 58 (1978), pag. 101-109 / 1978*
Erasmiana in de Franeker Academiebibliotheek
In: De Vrije Fries; vol. 59 (1979), pag. 65-72 / 1979*
Incunabelen gedrukt te Metz.
In: Metzellanea libraria. Vriendenbundel t..g.v. het afscheid van de heer E.J. Metz van de Provinciale Bibliotheek van Friesland, hem aangeboden door het personeel. Leeuwarden 1980. Niet gepagineerd. / 1980*
De bibliotheek van het Hof van Friesland
In: Post Bibliothecam, Vriendenboek aangeboden aan mr. Yme Offringa ... (Leeuwarden); (1982) / 1982*
Een kolfje naar zijn hand : het kolfspel - voorloper van hockey en golf - was in de 18e eeuw in de Friese steden populairder dan het kaatsen
In: De Tweebakstrommel; (1982) (nov), pag. 47-51 / 1982*
De Franeker academiebibliotheek vóór 1700
In: Freonen om J. J. Kalma hinne (Ljouwert); (1982), pag. 266-284 / 1982*
Bibliothecaris Amama aan curator Saeckma over de Franeker universiteitsbibliotheek
In: De Vrije Fries; vol. 63 (1983), pag. 34-45 / 1983*
Erasmiana in the old University Library of Franeker
In: Erasmus in English; vol. 12 (1983), pag. 19-20 / 1983*
Galenus en andere medische werken in de Franeker academiebibliotheek
In: Boeken verzamelen (Leiden); (1983), pag. 137-155 / 1983*
Spaanse encyclopedie. Belangrijke aanwinst voor de Provinciale Bibliotheek.
In: De Tweebakstrommel; vol. 15 (1984), afl. 3 (maart), pag. 32-33 / 1984*
De bibliotheek van Arcerius.
In: Gentiana. Liber amicorum door het personeel van de provinciale en Buma Bibliotheek van Friesland aangeboden aan drs. J.J.M. van Gent t.g.v. zijn vertrek naar de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Leiden. Leeuwarden 1984, 17-20 / 1984*
De eerste catalogus van de Franeker academiebibliotheek
In: Gentiana (Leeuwarden); (1984), pag. 33-35 / 1984*
Een fraaie band uit de bibliotheek van Tiara.
In: Gentiana, 1984, 47-50 / 1984*
Mineralen als geneesmiddelen.
In: Marmer voor van der Meer. Liber amicorum aangeboden aan Sent Jan van der Meer t.g.v. zijn afscheid van de Provinciale Bibliotheek. Leeuwarden 1985. Niet gepagineerd.
[Over Georgius' Agricola's boek (1546) uit de universiteitsbibliotheek van Franeker] / 1985*
Viermaal Schotanus aan Saeckma.
In: Gens Schotana, 12 (1985), 360-377.
[Brieven van Henricus, Bernardus, Meinardus en Christianus Schotanus] / 1985*
Boeken in schoonschrift. In: De Tweebakstrommel; vol. 16 (1985) afl. 10/11 (nov/dec), pag. 19-21. Auteur: Hamar [= Haye Bijlstra en Martin Engels] / 1985*
De Franeker academiebibliotheek 1626-1644
In: Universiteit te Franeker 1585-1811; (Leeuwarden 1985), pag. 161-176 / 1985*
Een Italiaanse boekband
In: De Tweebakstrommel; vol. 17 (1986) afl. 5 (mei), pag. 24-26 / 1986*
Bijzondere herkomst, bijzondere banden. Folianten uit de afdeling "geschiedenis"
In: De Tweebakstrommel; vol. 17 (1986) afl. 3 (maart), pag. 21-23 / 1986*
Dierkunde-boeken uit de 16de eeuw van Gesner en Aldrovandi
In: De Tweebakstrommel; vol. 17 (1986) afl. 1 (jan), pag. 30-33 / 1986*
Tentoonstelling van gebeden- en getijdenboeken in de PB
In: De Tweebakstrommel; vol. 18 (1987) afl. 4 (april), pag. 16-17 / 1987*
Sân klassike hânskriften út de bibliotheek fan professor Steinberg
In: Ut de smidte fan de Fryske Akademy; jrg. 21 (1987) afl. 2 (juni), pag. 15 / 1987*
Boekbanden van Dieuwke Kollewijn
In: De Tweebakstrommel; vol. 18 (1987) afl. 3 (maart), pag. 10-11 / 1987*
Franeker academieboekbinders Arcerius en Nauta (1664-1711)
In: De Tweebakstrommel; vol. 18 (1987), afl. 4, pag. 37-41 / 1987*
Boek van Provinciale Bibliotheek op portret van Erasmus
In: De Tweebakstrommel; vol. 18 (1987) afl. 8 (okt), pag. 26-29 / 1987
[Lucianus 1503]*
Bestempelde boekbanden
In: De Tweebakstrommel; vol. 19 (1988) afl. 3 (maart), pag. 28-31 / 1988*
Bibliotheekplan Herborn en Academiebibliotheek Franeker
In: De Neitiid; vol. 3 (1988), afl. 11 (sep) / 1988*
Franeker academieboekbinders: Arcerius en Nauta (1).
In: Boek & band 4 (1988/1989), no. 1, blz. 3-8 / 1988*
Arcerius en Nauta, academieboekbinders (2).
In: Boek & band 4 (1988/1989), no. 2, blz. 3-8 / 1988*
De bibliotheek van Meerman.
In: De Tweebakstrommel 19 (1988), no. 16, blz. 7 / 1988*
Brief van Erasmus aan Viglius voor Gabbema onbereikbaar
In: De Tweebakstrommel; vol. 19 (1988) afl. 7 (16 mei), pag. 8 / 1988*
De bibliotheek van het Leeuwarder Collegium Medicum
In: De Tweebakstrommel; vol. 19 (1988) afl. 1 (jan), pag. 32 / 1988*
De kaatsbaan van Coumans (1630-1633)
In: De Tweebakstrommel; vol. 19 (1988) afl. 2 (feb), pag. 23-26 / 1988*
Franeker academieboekbinders : Arcerius en Nauta
In: Boek & band; vol. 4 (1988), afl. 1 (mei-jun), pag. 3-7 / 1988*
Nieuws van de P.B. [Geschonken: twee zeldzame Nederlandse drukken uit de tijd rond 1600]
In: De Tweebakstrommel; vol. 20 (1988), afl. 3 (13 feb), pag. 7 / 1988*
Een briefwisseling tussen Saeckma en Barlaeus, 1630
In: De Vrije Fries; vol. 69 (1989), pag. 45-56 / 1989*
[Twee afbeeldingen: De Griekse letters alpha en omega: symbolen voor begin en einde]
In: De Tweebakstrommel; vol. 21 (1989) afl. 21 (18 dec.), pag. 1 / 1989*
Universiteit/Bibliotheek van Franeker. Verloren/Behouden voor Friesland
In: De Tweebakstrommel; vol. 21 (1990), afl. 4 (28 feb), pag. 7 / 1990*
Peregrinatio academica in Germaniam. Friesische Jurastudenten in den deutschen Landen: Johann Saeckma und seine drei Vettern.
In: Grenzgänge. Literatur und Kultur im Kontext. Amsterdam 1990, 379-397 / 1990*
Saeckma geportretteerd door Frans Hals. Een veronderstelling aannemelijk gemaakt.
In: De Vrije Fries; vol. 71 (1991), pag. 53-70 / 1991*
Handschriften van D. Cannegieter
In: Franeker Courant; (1992) (15 jul) / 1992*
Nach der Peregrinatio. Freundschaften von Saeckma (Friesland) mit Casaubon und Lect (Genf).
In: Duitse kroniek jrg. 42 (voorjaar 1992) nr. 1-3, blz. 77-96 / 1992*
P.B. nieuwtje. [Geschonken: Leeuwarder almanak 1809]
In: Profyl; vol. 1 (1993), afl. 6 (jun), pag. 7 / 1993*
Saeckma : van student tot curator van de Franeker academie
In: Miscellanea Gentiana Leiden; (1993), pag. 87-106 / 1993*
Werken van Suffridus Petrus in de Provinciale Bibliotheek van Friesland
In: It Beaken; vol. 56 (1994), afl. 2/3, pag. 239-251 / 1994*
Vroeger eigendom van Erasmus. Boeken in zeventiende-eeuwse veilingcatalogi en in Praedinius' brief van 1554
In: De Vrije Fries; vol. 80 (2000), pag. 55-80 / 2000

>> begin

>> begin