>> HOMEpage

Organisten Leeuwarden

Bron: A.P. Oosterhof, De stadsmuziek, in: Leeuwarden 1435-1935, Gedenkboek, Leeuwarden 1935, blz. 225-250
Aangevuld m.b.v. allefriezen.nl
Internetuitgave: M.H.H. Engels, oktober 2018

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Jacobijnerkerk.

Petrus Christianus; wordt in 1580 genoemd, maar wijkt volgens de Conscriptio exulum in datzelfde jaar reeds uit.
6 September 1597. Matthijs Matthijszoon Mercker.
17 Augustus 1599. Egbert de Gruyter.
..... Gijsbert Harmens Havinck; wordt in 1618 genoemd; trouwt voor de tweede maal in December 1638.
..... Meynnert Egberts; wordt vermoedelijk aangesteld in 1674. [al 1654, 1666 en 1669]
[1674?] Evert (H)avercamp; wordt in Juli 1683 beëdigd als leeraar in het zingen aan de Latijnsche school; krijgt burgerrecht in 1674; koopt in 1688 een orgel in Dokkum.
1694. Egbertus [Ennius] Veltcamp; wordt 24 Maart beëdigd.
1702. Nicolaas Woorthouwer; wordt 28 October beëdigd. [nog 1705]
16 December 1707. Cornelis Bakkerus; wordt 29 December beëdigd.
26 Februari 1713. Reinier Popma [van] O(e)v(er)ing [*1692, †1782]; wordt 7 Maart beëdigd.
29 Juli 1757. Sybe de Vries [† 1788]; wordt 5 Augustus beëdigd.
9 Maart 1804. Pieter Jans Frank.

Galileërkerk.

1617. Apcke [ook Abco] Gijsberts Benning (ook Beintingh). [nog 1622]
9 Maart 1633. Jan Apckes Benning. [ook Beintingh, nog 1652]
..... Evert Havercamp. [al 1674; lidmaat 4 nov.]
..... Hans [Claessen] Coopman(s); wordt in 1686 genoemd. [al 1680, nog 1697, ook boekverkoper]
16 September 1712. Reinier Popma [van] O(e)v(er)ing.
3 Maart 1713. Zacharius Raadcamp [† 1728]; wordt 7 Maart beëdigd.
1 October 1728. Pieter Sybes de Vries; wordt 8 October 1728 beëdigd; examinator was Tiedger Tiepkema te Franeker. [nog 1749, ook zadelmaker]
26 October 1776. Auke van der Meulen; wordt 30 October beëdigd. [nog 1796]
28 October 1796. Jacob Lubach; wordt 5 November beëdigd.

Westerkerk.

25 Juli 1727. Samuel Tresling; wordt 1 November beëdigd. [nog 1736, 1749]
3 November 1769. Evert ter Maat; wordt 4 November beëdigd.
8 Juni 1787. Pieter Jans Frank.
9 Maart 1804. Sybe de Vries. [al 1793]

>> begin