>> HOMEpage

Het album amicorum van
Rombertus van Ockama

Bron: Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), bibliotheek
Internetuitgave: M.H.H. Engels, oktober 2021
Met dank aan Nykle Dijkstra (HCL) voor de foto's van het album.

In de Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden, d.w.z. in het gemeente-archief = Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), bevindt zich het album amicorum van Rombertus van Ockama [ook: Ockema], in 1641 advokaat bij het Hof van Friesland en in 1649 ontvanger der boelgoederen te Leeuwarden. Vgl. Catalogus der Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden / door R. Visscher. - 's-Gravenhage 1932.
Op blz. 198 wordt onder nummer C 162 het album beschreven: de namen van de scribenten, die in de periode 1638-1640 te Franeker en te Groningen [en Leiden] een bijdrage hebben geleverd.

Album amicorum van ROMBERTUS VAN OCKAMA, advokaat en in 1649 ontvanger der boelgoederen te Leeuwarden, bevattende inschrijvingen van
♥ Daniel Dammius,
Destinans finem destinat media.
Generis prosapia nobili, morum integritate conspicuo ac
egregiore literaturâ insigni iuveni viro Dno. ROMBERTO AB OCCAMA, magni ULENBURGICI Senatoris
p. m. ex filia natu maxima, non degeri nepoti libens
adscripsi omnia fausta apprecans, Franequerae
ij Calendas Junias 1638.
DANIEL DAMMIUS,
Log. P[ro]fess[or] et p[ro] temp[ore] Acad[emiae] Rect[or]
♥ Joh. Maccovius,
Non est mortale quod
opto
Nobili juveni Moribus
Ornatiss. Dno. Romberto
ab Occama Nepoti meo
dilectiss. scribebam
& quam fausta adprecabar
Franek. A[nn]o 1638 Maj 21
Joh. Maccovius S. Th. profes.
♥ C. Pynacker,
Sapiens est reipub. quod nullus cani
Juveni ornatissimo, nobili prosapiâ et
moribus praestantissimo
D. RO[M]BERTO ab OCCAMA
Benevolentiae et faventiae fidem LMQ
signabam
Fran. XI Kalendas Junias
MDCIIXL
C. Pijnacker iterum
exlegatus
Africanus
♥ Henricus Rhala,
Tacitus
Proprium humani ingenii est odisse, quem
laeseris
Eruditione & generis splendore
conspicuo junveni D. Romberto ab
Occama J.U. studiosiss[im]o scripsi
Franekarae Frisior[um] die 21 Maij 1638
Henricus Rhala
J.C. eiusdemque facultat[is]
Professor ordinarius
♥ Arnoldus Verhel,
Ducunt volentum fata,
nolentum trahunt.
Praestantiss[im]o, Ingenuo et Patritie
gentis juveni Dno. Romberto ab
Ockama Frisio SS. LL. studioso haec amica manu et
mente adscripsit Franequerae 22 Maij
a[nno] 1638
Arnoldus Verhel I.U.D.
Philosop[hiae] Mag[iste]r et Profess[or]
♥ Pierius Winsemius,
Vita Circense curriculum
Praestantissimo sua et
maiorum virtute juveni
D. Romberto ab Ackama
Test. Aff. et Mem. C. P.
C. XII Kal. Jun. A[nn]o M
D CXXXIIXo
Pierius Winsemius Illustr[ium]
Ord[inum] Historiogr[aphus], Eloq[uentiae] et Hist[oriae] Prof[essor]
♥ F. ab Inthiema,
M. Cicero in Somn[io] Scipi[onis]
Neque te sermonibus vulgi dederis, nec in praemiis humanitatis spem posueris
rerum tuarum: suis oportet te illecebris ipsa virtus trahat ad
verum decus.
Genealogiae antiquae, ingenii solertiss[imo] juveni Do[mino]
Romberto ab Occama SS. LL. stud[ioso] familiari ac
conterreaneo suo integerrimo, in perpetuae necessi-
tudinis basin haec scribebantur Grunningae d. XIX Martias
A[nn]o 1639.
F. ab Inthiema.
♥ M. van Scheltinga
ΚΑΚΗΦΟΝΙΑΜ
Π

M. van Scheltinga
♥ Dominicus Stapert,
A homme hardi fortune tend la main
Virtute, genere eminentissimo; eruditione
excellentissimo D. Romberto ad
Occama in recordationem amicitiae
scribebam
Dominicus Stapert
1638
♥ Franciscus Gomarus,

Jehova providebit.
Ornatiss[im]o libri d[omi]no adscribebat
Franciscus Gomarus S. Theol[ogiae] D[octor] & Prof[essor]
Groningae A[nn]o MDCXL Julii VII/XVII
♥ Fredericus à Roorda,
Virtus exercetur, non perit rebus adversis.
Patricii sanguinis optimae indolis et amplae frugis
juvenis eruditione non minus, quam virtute praestanti Dno.
Rombarto ab Ockama SS. LL. studioso, haec immor-
talis benevolentiae ergo L.M.Q a[d]scripsit Franequerae
undecimo Calendas Junij 1638
Fredericus à Roorda

♥ F. à Reinalda,
Invia virtuti nulla est via.
Natalibus ingenio, et eruditione conspicuo
juveni D. Romberto ab Occama SS. LL. studioso,
haec in nunquam intermoriturae amicitiae τεκμηριον L.M.Q.
adscripsit Franequerae ipsis Nonis Julij 1638.
Fredericus à Reinalda
LL. cultor

♥ Petrus Bechius,
Imp.Justin. in Anth. de lenon.
Castitas sola est, quae cum ficuciâ animas
hominum Deo potest praesentare.
par les meurs,
cognoit on les humeurs.
~~~~~
sapientiae pulchra
suppellex.
Nobili prosapiâ a moribus
praestantissimo juveni viro
Romberto ab Accama SS. LL.
stud[ioso] haec paucula in perpetuae
amicitiae tesseram apposui
Petrus Bechius LL. Cand[idatus]
1638
Die 4 Junij
♥ Sch. Jul. ab Aitsema,
Tu quoque nomen aves et in Album n[ost]ra referri
Symbola, flos juvenum, qui cum non alba recuses,
Nisque nisi alba petas, sed quae sub cortice candent,
Non specie solum, procul sine procul ite colore
Gaudentes aquilo, synceros fallere docti. ευρον αμεινον.
Exul eat sublesta fides. Cui pendet ab ore
Mens animusque, tibi plenis gratamur amici
Faucibus, et cum mente manu[m] suspe[n]dimus aris
La natura non ha fatta rosa alcuna
tanto alta che la virta, non vi
possa salire. Genio, ingenio, genere Nobili rectè
hoc mentis manusque anathema ad ami-
citia aras suspendebam L.M.Q.
Sch. Jul. ab Aitsema jurium stud[iosus] A[nn]o M.DC.XXXIIX.
M. Majo.
Bien ou Rien.
♥ Joan. Steinbergius,
Pro
Conscientiâ
et
Honestate
Genere, doctrinâ, et virtute praestant[issi]mo
Dn. ab Occama amico carissimo L.Mq
memoriae, studii, ac benevolentiae causâ
adscripsit Groningae d. 12. Jul. An.
MDCXL
Joan. Steinbergius, D. et P.
♥ Nicol. Langius,
Dii bona sua laboribus vendunt.
Nihil labori deerit.
Memoriae conservandae amicitiae contistandae
Dn. Romberto ab Occama, SS LL cand.
paucula haec reliqui in Illustri Groning.
& Ommlandiae Academia 12 Julij 1640
Nicol. Langius Dithmarsus
I.U.D. & Prof. publ.
♥ Henricus Alting,
Milita bonam iustitiam
Benevolentiae testandae
ego scripsi praestantissimo
D. possessori, LL. candidato
Groningae 12 Idij 1640
Henricus Alting.
♥ T. Andreae,
Pind[arus]
Κρεατων φθονον οικτιρμων.
Suâ majorumque gloriâ Nobilis-
simo Dn. Romberto ab Occama
Jurisprudentiae Candidato
meritissimo, benevolentiae
memoriaeque causa adscribebam
L.M.Q.
Gron. Fris. a. d. III. Eid. Jul. Julias [de maand 2x]
A[nn]o [Christi] MDCXL
T. Andreae, hist[oriae] et gr[aecae] Prof[essor]
♥ Rombertus Papma,
Symb. Fortuna opes auferre,
non animum potest
Nobilitate, eruditione & syncera pie-
tate ornatissimo juveni D. Romberto
ab Occama, SS. LL. Cand., in sempiter-
nam popularis amicitiae memoriam
paucula haec reliqui. Groningae 12 Julij
1640.
Rombertus Papma
S.S. Theol[ogiae] stud[iosus]
♥ Joannes Wichers,
Seneca
Certo ordine veniunt Parcae, nulli scriptum proferre dien,
nulli jussae cessare licet.
Symb.
Invigila horam nescis.
Praestatissimo, antiquissimâ nobilissimaque Frisiorum familiâ
nato Dn. Rombarto ab Ocakama, juveni civili prudentiae
ornatissimo, haec paucula in simplicis & haud fucatae
amicitiae testimonium deposuit. Anno 1641 die 19 Febr.
Lugduni in Batavis
Joannes Wichers Groning[anus]
♥ Theod. Albinus,
Du seyest gleich, mein Freindt[!], da wo die Sonne aufgehet,
Undt ich im Abende wo Hesperus [= de avondster] entstehet,
So scheidet uns doch nichts: mein Herze bleibet dir
In Glück undt in Gefahr; dein Herze bleibet mir. [Citaat: Martin] Opit[z].
Symb.
Threnas Audi Deus Altissime.
Paucula haec Nobilissimo, Praestantissimo, nec non
Doctissimo viro-juveni Dno. Romberto ab
Ockama LL studiosissimo, commensali et amico
suavissimo ac desideratissimo in amicitiae nun-
quam intermoriturae tesseram suique memoriam
non tam moris quam amoris ergo reliquit Gron-
ningae 3 Idus Julij Anno 1640,
Theodorus Albinus Dessa-Anhal-
tinus

♥ Magnus Umbgrovius,
Psalm. 119. 105.

quare
Duc me, nec sine me sine te, Deus optime, duci;
Nam duce me pereo, te Duce tutus eo.
Nobilitate, pietate et eruditione conspicuo
Juveni-viro D. Rob. ab Occama LL. Candidato,
contubernali suo amicissimo hoc qualecunque
donarium ad amicitiae p[er]petuum victur-
aram L.MQ. suspendit Magnus Umb-
grovius SS. Th. stud. Groningae, 1640.
prid. Id. Julij.

♥ Wilhelmus a Viersen,
J C Papinianus
in l. 15 D. de Condicionib[us] instituti.
Quae facta laedunt, pietatem, existimationem,
verecundiam, et (ut generaliter dixerim) contra
bonos mores fiunt: nec facere posse credendum
est.
Nobili prosapia et moribus
praestantissimo ac eruditissimo
Juveni viro Romberto ab Occama
SS LL stud[ioso] familiari ac conter-
raneo, in recordationem amicitiae
scribebam
Wilhelmus a Viersen. Lugduni.
Batav[orum] 14. Calend. Mar.

♥ Christophorus Szykovius,
Hebr. 13. v. 14.
οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν. [Vertaling in Statenbijbel: Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. * Filipp. 3:20.]
πληροφορίᾳ και μακροθυμιᾳ [= met volledigheid en geduld]
Symb.
Syncere et constanter.
Exiguis hisce Nobilissimo simul et Lite-
ratissimo Dno. Romberto ab Ockama
LL. Cand. dignissimo, commensali exoptatissimo,
amico sup candido et suavissimo se suique memoriam
perpetuam commendabat 11 Augusti aerae Dionysi-
anae Anno παρθενολοξιας [= bijnaam van Apollo] 1640.
Christophorus Szykovius Cracoviâ-Polonus
SS. Theol. stud.
die hierin allen gedurende zijn verblijf aan de academie te Franeker en Groningen [en Leiden], 1638-40, hun naam zetten, waarbij soms gekleurde wapens zijn getekend.
Achterin vindt men een dertigtal gravures uit het werkje van Jacobus Marcus, Deliciae Batavicae, in 1616 te Leiden uitgegeven, en voorin 6 bladz. genealogische aanteekeningen omtrent de geslachten Ulenburg en Ockama: [1 2 3 4 5 6; formaat:] breed [d.w.z. oblong] 4to.
[oude signatuur] C. 162; huidige signatuur A 351

Tussen de Deliciae bevindt zich een blad met penoefeningen in drie schriftsoorten, ondertekend met: Wyke Catharina van Broersma, 1669
Op de binnenkant van het voorplat de gedrukte titelbeschrijving van nr. 14 uit de catalogus der stedelijke bibliotheek door Wopke Eekhoff en: Dit album is beschreven op bl. 119 van het Overzigt eener verzameling Alba Amicorum van Jhr. F.A. Ridder van Rappard, die het van mij ten geschenke ontving en het mij in 1861, toen voor ons meerdere waarde had bekomen, teruggaf. Op de bladzijde daarnaast nog een korte handgeschreven kenschets van Rombertus ab Occama door Eekhoff.
Twee bladzijden verder de handgeschreven bevestiging van ontvangst door van Rappard uit 1850 en de terugontvangst 1861 door Eekhoff.
Weer twee bladzijden verder meldt Eekhoff de promotiedatum van Rombertus ab Occama Snecanus te Leiden en voegt daaraan toe: De Ockama's waren afkomstig van Hommerts. Daaronder het ovale inktstempel Stedelijke Bibliotheek Leeuwarden en het blindstempel Gemeente-archief Leeuwarden.
Verderop penoefeningen van Wycke Catryen van Broersma met o.a. de vermelding 'Mijn Heer en Ôme Sepaer [of Sepper?]'en 'Mademo Alua', allemaal geen verfraaing van het album.
* Studie: Franeker - Ockama, Rombertus, geb. IJlst * inschrijving: 03/11/1631 * studierichting: Phil, Ling * geboortejaar: 1616 * Album studiosorum no 2803 * moeder: Jelck Ulenburg * huwelijk: Jancke Sibrens (1646) * kinderen: Jeltie Dodo * beroep na studie: 1641 advocaat Hof; 1649 ontvanger boelgoederen te Leeuwarden * titel: Dr iur * Lit.: Stamboek II 191; RAF Hof van Frl. MMM f 10, PBF Hs 1141; GAL Klapper DTB
* Studie: Groningen - Ockama (Occama ab), Rombertus, Frisius * inschrijving: 25/07/1638 * Album studiosorum 38
* Studie: Leiden - Ockama (Occema ab), Rombertus, geb. Sneek * inschrijving: 15/12/1640, Iur cand * leeftijd: 24 * Album studiosorum 319[Leiden] 1641, Febr. 16 Visus est dignus Rombertus ab Ockema, cui in Iure conferatur gradus, quem illi contulit D. [Nic.] Dedelius [prof. theol.], D. [Joh.] Linderhusii [Linderhausen, prof. iur.] nomine

F.A. ridder van Rappard, 'Overzigt eener verzameling alba amicorum uit de XVIde en XVIIde eeuw', in: Werken van de Mij. der Ned. Letterkunde, NR VII (1856) 1-139, i.h.b. 119-120.
119: XXIX.
Het Album van ROMMERT (ROMBERTUS) VAN OCKEMA,
uit Leeuwarden; van den jare 1638.

Het album is bijzonder merkwaardig door de familie-aanteekeningen welke daarin voorkomen, en waaruit blijkt dat ROMMERT op den 18 October 1616 geboren werd, uit het huwelijk van DOEDE VAN OCKEMA met JELCKE ULENBURGH, zuster van SASKE ULENBURGH, die met den grooten REMBRANDT VAN RHYN gehuwd was.
Een transcriptie van de familie-aantekeningen Uilenburg geeft Ben Broos, Saskia de vrouw van Rembrandt, 2012, blz. 44 en 45:
De twee eerste pagina's van het album bevatten de gegevens over de Uylenburgh-familie ... Hier volgt een transcriptie en vertaling:
'Notabilia q(uae)dam'
(Enkele aanmerkelijke zaken)
'Avus meus maternus Rombertus Ulenburgh obiit Leova-
rdiae die 3a mens. junij 1624'

(Mijn moeders vader Rombertus Uylenburgh overleed in Leeuwarden op de 3e dag van de maand juni 1624)
'Siuckien aesinga[!] eius uxor obijt den 17en Junij 1619'
(Sjoukje Osinga zijn vrouw stierf op 17 juni 1619)
'Saske Ulenburgh, matertera magna è vivis decessit
Leovardiae den 16en martij 1634'

(Sas Uylenburgh, mijn oudtante van moeders kant, heeft de levenden verlaten op 16 maart 1634)
Jelcke Ulenburgh, mater mea charissima obijt Ilst
den 29en 8bris 1637'

(Jeltje Uylenburgh, mijn zeer geliefde moeder stierf in IJlst op 29 oktober 1637)
'Doede van Ockema, pater observantiss[imus] demigravit
Coverdiae den 20en augusti 1620'

(Doede van Ockema, mijn zeer eerbiedwaardige vader, ging heen te Coevorden op 20 augustus 1620)
'verte'
(sla om)
'Rombertus Ulenburgh, patruus obijt Leovardiae den
: 1631'

(Rombertus Uylenburgh, mijn oom stierf te Leeuwarden [dag onbekend] 1631)
'Antie Ulenburgh, matertera obijt Franekerae den
9en 9bris 1633'

(Antje Uylenburgh, mijn tante, stierf in Franeker op 9 november 1633)
'Titia Ulenburgh, matertera obijt Flissingiae den
den 5en Junij 1641'

(Titia Uylenburgh, mijn tante stierf te Vlissingen op 5 juni 1641)
'Saske Ulenburgh, matertera obijt Amstreodamj[!] den 4en Junij 1642'
(Saskia Uylenburgh, mijn tante stierf te Amsterdam op 4 juni 1642)
'Gerardus à Loo, materterae Hiskiae maritus
obijt in pago St. Annae opter bildt den 26en xbris
1641'
[er stond eerst 1643]
(Gerrit van Loo, de man van mijn tante Hiskia stierf in het dorp Sint Annaparochie op 26 december 1641)
De vader van JELCKE en SASKE was ROMBERTUS ULENBORGH, dezelfde die, blijkens hetgeen de Heer G.H.M. DELPRAT daaromtrent in Nijhoff's Bijdragen (Dl. II. bl. 119) heeft medegedeeld, zich als afgevaardigde der Friesche steden te Delft bevond, op het oogenblik dat Prins WILLEM I aldaar vermoord werd. Zijne echtgenoot was SIUCKIEN OESINGA. Hierdoor vervalt al hetgeen omtrent de afkomst der echtgenoot van REMBRANDT is verdicht geworden, vermits zij eene vrouw van aanzienlijke afkomst was, die behalve hare schoonheid, ook zoo lang zij leefde, gunstigen invloed had op het huishoudelijk en maatschappelijk leven van Neerlands grooten kunstenaar. Zij stierf te Amsterdam op den 4 Junij 1642.
Van haar huwelijk met REMBRANDT wordt in het Album niets vermeld 1), hetgeen echter ten aanzien der
-----
1) Zie daarover den Heer P. Scheltema, Redev. over het leven en de verdiensten van Rembrand van Rijn, Amst. 1853, bl. 11 en 51.
-----
120:
andere zusters van REMBRANDTS vrouw mede het geval is; zoodat uit dit stilzwijgen niets ten nadeele van REMBRANDT kan worden afgeleid.
ROMMERT VAN OCKEMA was student in de Regten; eerst in 1638 te Franeker, daarna in 1639 en 1640 te Groningen.

Belangrijke inscriptiën zijn die van DANIEL DAMMIUS; JOH. MACCOVIUS (gehuwd met Rommerts moeders zuster, ANTJE ULENBURGH); C. PYNACKER; HENRICUS RHALA; ARNOLDUS VERHEL; PIERIUS WINSEMIUS; FRANCISCUS GOMARUS; HENRICUS ALTING, en T. ANDREAE.
Er zijn slechts drie wapens in geschilderd, en wel van de Friesche geslachten ROORDA, REINALDA en BECHIUS.
De inscriptie van DAMMIUS getuigt van de hooge achting waarin de hiervoren vermelde ROMBERTUS ULENBURGH, den 3 Junij 1624 als Raadsheer in het Hof van Friesland te Leeuwarden overleden, en naar wien ROMBERT VAN OCKEMA genoemd werd, bij zijne tijdgenooten stond; waarom die inscriptie in haar geheel wordt medegedeeld:

Destinans finem destinat media.
Generis prosapia nobili, morum integritate conspicuo ac egregiore literaturâ insigni juveni viro Dno ROMBERTO AB OCCAMA, magni ULENBURGICI Senatoris p. m. ex filia natu maxima, non degenerato nepoti libens adscripsi, omnia fausta apprecans, Franequerae ij Calendas Junias 1638.
DANIEL DAMMIUS,
Log. Pfess. et p. temp. Acad. Rector.

>> begin