>> HOMEpage

REGISTER VAN AUTEURS met hun werken zoals die voorkomen in de grote verzameling van het recht:
OCEANUS IURIS - Venetiis 1584-1585

Facsimile voor rechtshistorici en bibliografen samengesteld door M.H.H. Engels
ter gelegenheid van de herdenking van de oprichting in 1499 van het Hof van Friesland

Leeuwarden: druk 1999, bewerkt voor internet 2001


facsimile < A > voornamen auteurs
facsimile < B > voornamen auteurs
facsimile < C > voornamen auteurs
facsimile < D > voornamen auteurs
facsimile < E > voornamen auteurs
facsimile < F > voornamen auteurs
facsimile < G > voornamen auteurs
facsimile < H > voornamen auteurs
facsimile < I > voornamen auteurs
facsimile < L > voornamen auteurs
facsimile < M > voornamen auteurs
facsimile < N > voornamen auteurs
facsimile < O > voornamen auteurs
facsimile < P > voornamen auteurs
facsimile < Q > voornamen auteurs
facsimile < R > voornamen auteurs
facsimile < S > voornamen auteurs
facsimile < T > voornamen auteurs
facsimile < U > voornamen auteurs
facsimile < V > voornamen auteurs
facsimile < Z > voornamen auteurs

Hieronder via ♣ ♣ ♣ resp. naar het begin!

INLEIDING

Dit register is een bijproduct van De bibliotheek van het Hof van Friesland, vooral in de tijd van raadsheer-president Johannes Saeckma. Met een uitgave van de catalogus 1634. Naast het facsimile, een verkleining van het groot folio origineel, zijn de namen van de auteurs nog eens weergegeven, zoals ze op de voornaam gealfabetiseerd zijn in Auctorum omnium, qui in tomis XVIII, partibus verò XXV, comprehenduntur, index en bovendien met in cursief weergegeven verwijzingen op de tweede naam en eventuele volgende namen.

 • Acceptantibus - zie: Franciscus de Acceptantibus ♣ ♣ ♣
 • Acduenis & Cardinalis - zie: Petrus Bertrandus, Viennensis, Episcopus Acduenis & Cardinalis
 • Acernensis - zie: Laelius Iordanus, Romanus, Episcopus Acernensis
 • Achilles Personalis, Mirandulanus
 • Actius, Forosempronienis - zie: Thomas Actius, Forosempronienis
 • Aeduus - zie: Ioannes Quintinus, Aeduus
 • Aegidius Bellamera
 • Aegidius Magister Eques
 • Aegidius Thomatius, Cuniensis
 • Aegidius - zie: Iacobus Aegidius
 • Aemilius Ferretus, Gallus
 • Aeneas de Falconibus, de Magliano, Sabinensis
 • Afflictus, Neapolitanus - zie: Matthaeus Afflictus, Neapolitanus
 • Agusellis, de Caesena - zie: Ioannes de Agusellis, de Caesena
 • Aiacensis - zie: Andreas Hispanus, ord. D. Benedicti, Episcopus Aiacensis
 • Aiello, Neapolitanus - zie: Iacobus de Aiello, Neapolitanus
 • Albanus, Bergomas, Cardinalis - zie: Hieronymus Albanus, Bergomas, Cardinalis
 • Albericus a Rosate
 • Albericus de Maletis, Papiensis
 • Albertinus, Maioricensis, Episcopus Pactensis - zie: Arnaldus Albertinus, Maioricensis, Episcopus Pactensis
 • Albertus Bolognetus, Bononiensis, Cardinalis
 • Albertus Brunus, Astensis
 • Albertus de Ferrariis, Placentinus
 • Albertus de Pergamo
 • Albinianus, Tretius - zie: Petrus Albinianus, Tretius
 • Alciatus, Mediolanensis - zie: Andreas Alciatus, Mediolanensis
 • Alenconiensis - zie: Gulielmus de Roville, Alenconiensis
 • Alexander Carrerius, Patavinus
 • Alexandrinus - zie: Ioannes Antonius Rubeus, Alexandrinus
 • Alexandrinus - zie: Iulius Clarus, Alexandrinus
 • Alfonsus Hoieda, de Mendoza, Carmonensis
 • Allobrox - zie: Aymarus Rivallius, Allobrox
 • Allobrox - zie: Petrus Antibolus, Allobrox
 • Ambrosius a Vignate
 • Amodeus Iustinus, de Castello
 • Amodeus a Ponte, Lombriscus
 • Anconitanus - zie: Benvenutus Straccha, Anconitanus
 • Andegavus - zie: Rhenatus Choppinus, Andegavus
 • Andreae - zie: Bonincontrus Bononiensis, filius D. Io. Andreae
 • Andreas Alciatus, Mediolanensis
 • Andreas Barbatia, Siculus
 • Andreas Cioffi, de Pisis
 • Andreas Gammarus, de Casali, Bononiensis - zie: Petrus Andreas Gammarus, de Casali, Bononiensis
 • Andreas Hispanus, ord. D. Benedicti, Episcopus Aiacensis
 • Andreas ab Exea
 • Andreas, de Bononia - zie: Ioannes Andreas, de Bononia
 • Angelus de Gambellionibus, Arretinus
 • Angelus de Periglis, de Perusio
 • Angelus de Ubaldis
 • Anglebermeus, Aurelianensis - zie: Ioannes Pyrrhus Anglebermeus, Aurelianensis
 • Angulariensis - zie: Franciscus Solsona, Angulariensis
 • Aninyon - zie: Michael de Aninyon
 • Antibolus, Allobrox - zie: Petrus Antibolus, Allobrox
 • Antoninus, Archiepiscopus Florentinus - zie: B. Antoninus, Archiepiscopus Florentinus
 • Antonius Bardus, Senensis - zie: Marcus Antonius Bardus, Senensis
 • Antonius Baverius, Bononiensis - zie: Marcus Antonius Baverius, Bononiensis
 • Antonius Blancus, Patavinus - zie: Marcus Antonius Blancus, Patavinus
 • Antonius Columbanus
 • Antonius Corsetus, Neptinus, Siculus
 • Antonius Cucchus, Papiensis - zie: Marcus Antonius Cucchus, Papiensis
 • Antonius Fumeus, Parisiensis
 • Antonius Gubertus, Costanus
 • Antonius Maria Coratius, Cortonensis
 • Antonius Marsilius, Columna, Bononiensis - zie: Marcus Antonius Marsilius, Columna, Bononiensis
 • Antonius Massa Gallaesius, Romanus
 • Antonius Negusantius, Fanensis
 • Antonius Nicellus, Gallus
 • Antonius Piaggius, Hispellas
 • Antonius Rubeus, Alexandrinus - zie: Ioannes Antonius Rubeus, Alexandrinus
 • Antonius de Butrio, Bononiensis
 • Antonius de Canario
 • Antonius de Matthaeis, Romanus
 • Antonius de Praetis, Pisaurensis
 • Antonius de Rosellis, Patavinus
 • Aquilanus - zie: B. Bernardinus Aquilanus
 • Archiepiscopus Florentinus - zie: B. Antoninus, Archiepiscopus Florentinus
 • Ardizone, Veronensis - zie: Iacobus de Ardizone, Veronensis
 • Arelatanus - zie: Ioannes Nicolaus Arelatanus
 • Arena, Parmensis - zie: Iacobus de Arena, Parmensis
 • Arias, Hispanus - zie: Franciscus Arias, Hispanus
 • Ariminensis - zie: Matthaeus Brunus, Ariminensis
 • Ariminensis - zie: Zanchinus Ugolinus, Ariminensis
 • Arles - zie: Martinus de Arles
 • Arnaldus Albertinus, Maioricensis, Episcopus Pactensis
 • Arnulphus Ruzaeus
 • Arretinus - zie: Angelus de Gambellionibus, Arretinus
 • Arretio - zie: Bonaguida de Arretio
 • Arze, ab Otalora - zie: Ioannes Arze, ab Otalora
 • Ascanius Clementius
 • Astensis - zie: Albertus Brunus, Astensis
 • Astensis - zie: Franciscus Brunus, Astensis
 • Astensis - zie: Georgius Natta, Astensis
 • Auctor innominatus
 • Aufrerius, Tolosanus - zie: Stephanus Aufrerius, Tolosanus
 • Augustinus Dulcetus, Veronensis
 • Aureliana, Taurinen[sis] - zie: Ioannes Franciscus Balbus, ab Aureliana, Taurinen[sis]
 • Aurelianensis - zie: Ioannes Brunellus, Aurelianensis
 • Aurelianensis - zie: Ioannes Pyrrhus Anglebermeus, Aurelianensis
 • Aurelianus - zie: Leobinus Dallerius, Aurelianus
 • Auximas - zie: Hieronymus Garzonius, Auximas
 • Avenionensis - zie: Ioannes Garo, Avenionensis
 • Avenionensis - zie: Ioannes Raynaudus, Avenionensis
 • Aymarus Rivallius, Allobrox
 • B. Antoninus, Archiepiscopus Florentinus ♣ ♣ ♣
 • B. Bernardinus Aquilanus
 • B. Ioannes a Capistrano
 • Bagarotus, Patavinus
 • Balbus, ab Aureliana, Taurinen[sis] - zie: Ioannes Franciscus Balbus, ab Aureliana, Taurinen[sis]
 • Balduinus, Parisiensis - zie: Franciscus Balduinus, Parisiensis
 • Baldus Bartolinus, de Perusio, sive Novellus
 • Baldus de Ubaldis, Perusinus
 • Baptista Bovius - zie: Ioannes Baptista Bovius
 • Baptista Caccialupus, a S. Severino - zie: Ioannes Baptista Caccialupus, a S. Severino
 • Baptista Lupus, Geminianus - zie: Ioannes Baptista Lupus, Geminianus
 • Baptista Pontanus, Romanus - zie: Ioannes Baptista Pontanus, Romanus
 • Baptista de S. Blasio, Patavinus
 • Baptista, Perusinus - zie: Ioannes Baptista, Perusinus
 • Barbatia, Siculus - zie: Andreas Barbatia, Siculus
 • Bardus, Senensis - zie: Marcus Antonius Bardus, Senensis
 • Barensis - zie: Hermannus Barensis
 • Barnabas Brissonius, Gallus
 • Baro, Gallus - zie: Eguinianus Baro, Gallus
 • Bartholomaeus Bellencinus, Mutinensis
 • Bartholomaeus Caepolla, Veronensis
 • Bartholomaeus Taegius, Mediolanensis
 • Bartholomaeus de Saliceto
 • Bartholomaeus, de Spina, Pisanus - zie: F. Bartholomaeus, de Spina, Pisanus
 • Bartolinus, de Perusio, sive Novellus - zie: Baldus Bartolinus, de Perusio, sive Novellus
 • Bartolus de Hucio
 • Bartolus, de Saxoferrato
 • Barzis - zie: Benedictus de Plumbino, alias de Barzis
 • Baverius, Bononiensis - zie: Marcus Antonius Baverius, Bononiensis
 • Baysio, Navarensis - zie: Petrus de Baysio, Navarensis
 • Beatius, Hispanus - zie: Gaspar Beatius, Hispanus
 • Bellamera - zie: Aegidius Bellamera
 • Bellapertica - zie: Petrus de Bellapertica
 • Bellencinus, Mutinensis - zie: Bartholomaeus Bellencinus, Mutinensis
 • Bellinus - zie: Petrus Bellinus
 • Belvisio - zie: Iacobus de Belvisio
 • Benedicti, Episcopus Aiacensis - zie: Andreas Hispanus, ord. D. Benedicti, Episcopus Aiacensis
 • Benedictus Bonius, Cortonensis
 • Benedictus de Plumbino, alias de Barzis
 • Beneventanus - zie: Odofredus Beneventanus
 • Benincasius, Perusinus - zie: Cornelius Benincasius, Perusinus
 • Benvenutus Straccha, Anconitanus
 • Bergomas, Cardinalis - zie: Hieronymus Albanus, Bergomas, Cardinalis
 • Bermundus Choverronius
 • Bernardinus Aquilanus - zie: B. Bernardinus Aquilanus
 • Bernardinus Pandus, Gravinensis - zie: Ioannes Bernardinus Pandus, Gravinensis
 • Bernardinus Rutilius, Vicetinus
 • Bernardus Comensis
 • Bernardus Laurentius
 • Bertachinus, de Firmo - zie: Ioannes Bertachinus, de Firmo
 • Bertrandus, Viennensis, Episcopus Acduenis & Cardinalis - zie: Petrus Bertrandus, Viennensis, Episcopus Acduenis & Cardinalis
 • Biturix - zie: Franciscus Duarenus, Biturix
 • Biturix - zie: Philippus Probus, Biturix
 • Blanchus, Marsiliensis - zie: Ioannes Blanchus, Marsiliensis
 • Blancus, Patavinus - zie: Marcus Antonius Blancus, Patavinus
 • Blasio, Patavinus - zie: Baptista de S. Blasio, Patavinus
 • Bobio - zie: Ioannes Maria Monticellus, de Bobio
 • Bobio - zie: Ubertus de Bobio
 • Boccatiis, de Cingulo - zie: Virginius de Boccatiis, de Cingulo
 • Boerius, Burgundalensis - zie: Nicolaus Boerius, Burgundalensis
 • Bolanus - zie: Ioannes Mauritius, Bolanus
 • Bolognetus, Bononiensis, Cardinalis - zie: Albertus Bolognetus, Bononiensis, Cardinalis
 • Bologninus, Bononiensis - zie: Ludovicus Bologninus, Bononiensis
 • Bonacossa, Ferrariensis - zie: Hippolytus Bonacossa, Ferrariensis
 • Bonaguida de Arretio
 • Boncompagnis, de Visso - zie: Cataldinus de Boncompagnis, de Visso
 • Bonincontrus Bononiensis, filius D. Io. Andreae
 • Bonius, Cortonensis - zie: Benedictus Bonius, Cortonensis
 • Bononia - zie: Ioannes Andreas, de Bononia
 • Bononienis - zie: Rolandinus Passagerius, Bononienis
 • Bononiensis - zie: Antonius de Butrio, Bononiensis
 • Bononiensis - zie: Franciscus Zoannettus, Bononiensis
 • Bononiensis - zie: Gabriel Palaeottus, Bononiensis
 • Bononiensis - zie: Galvanus Bononiensis
 • Bononiensis - zie: Gulielmus Durandus, dictus Speculator Bononiensis
 • Bononiensis - zie: Hieronymus Zannettinus, Bononiensis
 • Bononiensis - zie: Iacobus Butrigarius, Bononiensis
 • Bononiensis - zie: Iacobus Venentus, Bononiensis
 • Bononiensis - zie: Ioannes Calderinus, Bononiensis
 • Bononiensis - zie: Ioannes Campegius, Bononiensis
 • Bononiensis - zie: Ioannes de Grassis, Bononiensis
 • Bononiensis - zie: Ludovicus Bologninus, Bononiensis
 • Bononiensis - zie: Marcus Antonius Baverius, Bononiensis
 • Bononiensis - zie: Marcus Antonius Marsilius, Columna, Bononiensis
 • Bononiensis - zie: Matthaeus Matthaesilanus, Bononiensis
 • Bononiensis - zie: Petrus Andreas Gammarus, de Casali, Bononiensis
 • Bononiensis - zie: Troilus Malvetius, Bononiensis
 • Bononiensis - zie: Vincentius Palaeottus, Bononiensis
 • Bononiensis, Cardinalis - zie: Albertus Bolognetus, Bononiensis, Cardinalis
 • Bononiensis, Episcopus Feltrensis - zie: Thomas Campegius, Bononiensis, Episcopus Feltrensis
 • Bononiensis, filius D. Io. Andreae - zie: Bonincontrus Bononiensis, filius D. Io. Andreae
 • Bont - zie: Gulielmus Bont
 • Bonus de Curtili, Brixiensis
 • Borgninus Cavalcanus, Fivizanensis
 • Boschaeus, Neustrius - zie: Ioannes Boschaeus, Neustrius
 • Bottaeus, Brixianus - zie: Henricus Bottaeus, Brixianus
 • Bovius - zie: Ioannes Baptista Bovius
 • Briennensis - zie: Ioannes Gillottus, Briennensis
 • Brigantinus - zie: Uldaricus Zasius Brigantinus
 • Brissonius, Gallus - zie: Barnabas Brissonius, Gallus
 • Brixianus - zie: Henricus Bottaeus, Brixianus
 • Brixiensis - zie: Bonus de Curtili, Brixiensis
 • Brixiensis - zie: Celsus Ugonius, Brixiensis
 • Brixiensis - zie: Gulielmus de Monte, Brixiensis
 • Brixiensis - zie: Hieronymus de Monte, Brixiensis
 • Brixiensis - zie: Ludovicus Lana Brixiensis
 • Brixiensis - zie: Stephanus de Federicis, Brixiensis
 • Brixiensis, Episcopus Famaugustanus - zie: Matthias Ugonius, Brixiensis, Episcopus Famaugustanus
 • Brugensis - zie: Iacobus Raevardus, Brugensis
 • Brugensis - zie: Iodocus Damhouderius, Brugensis
 • Brunellus, Aurelianensis - zie: Ioannes Brunellus, Aurelianensis
 • Brunus - zie: Conradus Brunus
 • Brunus, Ariminensis - zie: Matthaeus Brunus, Ariminensis
 • Brunus, Astensis - zie: Albertus Brunus, Astensis
 • Brunus, Astensis - zie: Franciscus Brunus, Astensis
 • Burgundalensis - zie: Nicolaus Boerius, Burgundalensis
 • Butrigarius, Bononiensis - zie: Iacobus Butrigarius, Bononiensis
 • Butrio, Bononiensis - zie: Antonius de Butrio, Bononiensis
 • Cabellinus, de Cingulo - zie: Gaspar Cabellinus, de Cingulo ♣ ♣ ♣
 • Caccialupus, a S. Severino - zie: Ioannes Baptista Caccialupus, a S. Severino
 • Cadomensis - zie: Petrus Lenaudurius, Cadomensis
 • Caepolla, Veronensis - zie: Bartholomaeus Caepolla, Veronensis
 • Caesena - zie: Ioannes de Agusellis, de Caesena
 • Caietanus, Cardinalis - zie: Thomas de Vio, Caietanus, Cardinalis
 • Calderinus, Bononiensis - zie: Ioannes Calderinus, Bononiensis
 • Calefatus - zie: Petrus Calefatus
 • Callaecus, Hispanus - zie: Ioannes Garsia, Callaecus, Hispanus
 • Calliensis - zie: Horatius Lucius, Calliensis
 • Calliensis - zie: Octavius Simoncellus, Calliensis
 • Cambanis - zie: Vitalis de Cambanis
 • Camillus Cautius, Patavinus
 • Campegius, Bononiensis - zie: Ioannes Campegius, Bononiensis
 • Campegius, Bononiensis, Episcopus Feltrensis - zie: Thomas Campegius, Bononiensis, Episcopus Feltrensis
 • Canario - zie: Antonius de Canario
 • Canibus, Patavinus - zie: Ioannes Iacobus a Canibus, Patavinus
 • Cantiuncula - zie: Claudius Cantiuncula
 • Capistrano - zie: B. Ioannes a Capistrano
 • Capuanus - zie: Ioannes Thomas de Marinis, Capuanus
 • Carafa, Neapolitanus - zie: Ioannes Carafa, Neapolitanus
 • Carbo, a Costacciario - zie: Ludovicus Carbo, a Costacciario
 • Cardinalis - zie: Albertus Bolognetus, Bononiensis, Cardinalis
 • Cardinalis - zie: Dominicus Iacobatius, Cardinalis
 • Cardinalis - zie: Hieronymus Albanus, Bergomas, Cardinalis
 • Cardinalis - zie: Petrus Bertrandus, Viennensis, Episcopus Acduenis & Cardinalis
 • Cardinalis - zie: Thomas de Vio, Caietanus, Cardinalis
 • Carmonensis - zie: Alfonsus Hoieda, de Mendoza, Carmonensis
 • Carnutensis - zie: Ludovicus Pelleus, Carnutensis
 • Carrerius, Patavinus - zie: Alexander Carrerius, Patavinus
 • Carrerius, Patavinus - zie: Ludovicus Carrerius, Patavinus
 • Casalensis - zie: Laurentius Silvanus, Casalensis
 • Casalensis - zie: Rolanus a Valle, Casalensis
 • Casali, Bononiensis - zie: Petrus Andreas Gammarus, de Casali, Bononiensis
 • Casolis - zie: Philippus de Casolis
 • Casonus, Opiterginus - zie: Franciscus Casonus, Opiterginus
 • Castaldus, Perusinus - zie: Restaurus Castaldus, Perusinus
 • Castellione, Florentinus - zie: Lapus de Castellione, Florentinus
 • Castellioneus, Florentinus - zie: Paullus Grillandus, Castellioneus, Florentinus
 • Castello - zie: Amodeus Iustinus, de Castello
 • Castillo, alias de Villa sancta - zie: Iacobus de Castillo, alias de Villa sancta
 • Catalanus - zie: Gulielmus de Monferrato, Catalanus
 • Cataldinus de Boncompagnis, de Visso
 • Catellianus Cotta, Mediolanensis
 • Cautius, Patavinus - zie: Camillus Cautius, Patavinus
 • Cavalcanus, Fivizanensis - zie: Borgninus Cavalcanus, Fivizanensis
 • Celsus Ugonius, Brixiensis
 • Cenomanus - zie: Ioannes Feraldus, Cenomanus
 • Charonda, Gallus - zie: Ludovicus Charonda, Gallus
 • Choppinus, Andegavus - zie: Rhenatus Choppinus, Andegavus
 • Choverronius - zie: Bermundus Choverronius
 • Christoforus Lanfranchinus, Veronensis
 • Christophorus Roffiniacus, Cossagaeus
 • Cingulo - zie: Gaspar Cabellinus, de Cingulo
 • Cingulo - zie: Virginius de Boccatiis, de Cingulo
 • Cioffi, de Pisis - zie: Andreas Cioffi, de Pisis
 • Cisterciensis - zie: Ioannes Monachus, Cisterciensis
 • Clarus, Alexandrinus - zie: Iulius Clarus, Alexandrinus
 • Claudius Cantiuncula
 • Claudius Coteraeus, Turonensis
 • Clementius - zie: Ascanius Clementius
 • Columbanus - zie: Antonius Columbanus
 • Columna, Bononiensis - zie: Marcus Antonius Marsilius, Columna, Bononiensis
 • Comensis - zie: Bernardus Comensis
 • Conradus Brunus
 • Constantius Rogerius, Gallus
 • Copus - zie: Ioannes Copus
 • Corasius, Tolosanus - zie: Ioannes Corasius, Tolosanus
 • Coratius, Cortonensis - zie: Antonius Maria Coratius, Cortonensis
 • Cornelius Benincasius, Perusinus
 • Corneto - zie: Tancretus, de Corneto
 • Corrigiensis - zie: Raynaldus Corsus, Corrigiensis
 • Corsetus, Neptinus, Siculus - zie: Antonius Corsetus, Neptinus, Siculus
 • Corsus, Corrigiensis - zie: Raynaldus Corsus, Corrigiensis
 • Cortonensis - zie: Antonius Maria Coratius, Cortonensis
 • Cortonensis - zie: Benedictus Bonius, Cortonensis
 • Cossagaeus - zie: Christophorus Roffiniacus, Cossagaeus
 • Costa, Lusitanus - zie: Stephanus Costa, Lusitanus
 • Costacciario - zie: Ludovicus Carbo, a Costacciario
 • Costanus - zie: Antonius Gubertus, Costanus
 • Coteraeus, Turonensis - zie: Claudius Coteraeus, Turonensis
 • Cotta, Mediolanensis - zie: Catellianus Cotta, Mediolanensis
 • Covarruvias, Toletanus - zie: Didacus, Covarruvias, Toletanus
 • Cravetta, a Saviliano - zie: Haymon Cravetta, a Saviliano
 • Crottus, a Monteferrato - zie: Ioannes Crottus, a Monteferrato
 • Cucchus, Papiensis - zie: Marcus Antonius Cucchus, Papiensis
 • Cuiacius - zie: Iacobus Cuiacius
 • Cuneo - zie: Gulielmus de Cuneo
 • Cuniensis - zie: Aegidius Thomatius, Cuniensis
 • Curtili, Brixiensis - zie: Bonus de Curtili, Brixiensis
 • Curtius - zie: Rocchus Curtius
 • Curtius, Papiensis - zie: Franciscus Curtius, Papiensis
 • Cyntholtz, Germanus - zie: Ioannes Cyntholtz, Germanus
 • Cynus, Pistoriensis
 • Cyprius - zie: Hieronymus Musconius, Cyprius
 • Cyprius - zie: Ludovicus Montaltus, Syracusius, Cyprius
 • D. Benedicti, Episcopus Aiacensis - zie: Andreas Hispanus, ord. D. Benedicti, Episcopus Aiacensis ♣ ♣ ♣
 • D. Damasus
 • D. Io. Andreae - zie: Bonincontrus Bononiensis, filius D. Io. Andreae
 • Dallerius, Aurelianus - zie: Leobinus Dallerius, Aurelianus
 • Damasus - zie: D. Damasus
 • Damhouderius, Brugensis - zie: Iodocus Damhouderius, Brugensis
 • Delphinas - zie: Guido Papa, Delphinas
 • Didacus, Covarruvias, Toletanus
 • Dilectus Durans, Gualdensis - zie: Ioannes Dilectus Durans, Gualdensis
 • Dominicus Iacobatius, Cardinalis
 • Donellus - zie: Ugo Donellus
 • Duarenus, Biturix - zie: Franciscus Duarenus, Biturix
 • Dulcetus, Veronensis - zie: Augustinus Dulcetus, Veronensis
 • Durandus, dictus Speculator Bononiensis - zie: Gulielmus Durandus, dictus Speculator Bononiensis
 • Durans, Gualdensis - zie: Ioannes Dilectus Durans, Gualdensis
 • Dynus, Mugellanus
 • Eguinianus Baro, Gallus ♣ ♣ ♣
 • Episcopus Acduenis & Cardinalis - zie: Petrus Bertrandus, Viennensis, Episcopus Acduenis & Cardinalis
 • Episcopus Acernensis - zie: Laelius Iordanus, Romanus, Episcopus Acernensis
 • Episcopus Aiacensis - zie: Andreas Hispanus, ord. D. Benedicti, Episcopus Aiacensis
 • Episcopus Famaugustanus - zie: Matthias Ugonius, Brixiensis, Episcopus Famaugustanus
 • Episcopus Feltrensis - zie: Thomas Campegius, Bononiensis, Episcopus Feltrensis
 • Episcopus Ferrariensis - zie: Paullus Leonius, Patavinus, Episcopus Ferrariensis
 • Episcopus Hispalensis - zie: Isodorus, Episcopus Hispalensis
 • Episcopus Neobiensis - zie: Gulielmus Redoanus, Genuensis, Vernatia, Episcopus Neobiensis
 • Episcopus Pactensis - zie: Arnaldus Albertinus, Maioricensis, Episcopus Pactensis
 • Episcopus Sarniensis - zie: Ludovicus Gomesius, Episcopus Sarniensis
 • Episcopus Sergentensis - zie: Ioannes Royas, Valentinus, Episcopus Sergentensis
 • Episcopus - zie: Franciscus, Squillacensis, Episcopus
 • Eques - zie: Aegidius Magister Eques
 • Exea - zie: Andreas ab Exea
 • F. Bartholomaeus, de Spina, Pisanus ♣ ♣ ♣
 • F. Fabianus Ianuensis
 • F. Hieronymus de Luca
 • Fabianus Ianuensis - zie: F. Fabianus Ianuensis
 • Faianus, Viterbiensis - zie: Nicolaus Faianus, Viterbiensis
 • Falconibus, de Magliano, Sabinensis - zie: Aeneas de Falconibus, de Magliano, Sabinensis
 • Famaugustanus - zie: Matthias Ugonius, Brixiensis, Episcopus Famaugustanus
 • Fanensis - zie: Antonius Negusantius, Fanensis
 • Fanensis - zie: Laelius Taurellus, Fanensis
 • Fano - zie: Laurus de Palatiis, de Fano
 • Fano - zie: Martinus de Fano
 • Fara, Sardus - zie: Ioannes Franciscus Fara, Sardus
 • Federicis, Brixiensis - zie: Stephanus de Federicis, Brixiensis
 • Federicus Schenk, Germanus
 • Federicus de Senis
 • Fellinus Sandaeus, Ferrariensis
 • Feltrensis - zie: Thomas Campegius, Bononiensis, Episcopus Feltrensis
 • Feraldus, Cenomanus - zie: Ioannes Feraldus, Cenomanus
 • Fernandus Paez, Olyssiponensis
 • Ferrariensis - zie: Fellinus Sandaeus, Ferrariensis
 • Ferrariensis - zie: Hippolytus Bonacossa, Ferrariensis
 • Ferrariensis - zie: Iacobus Zocchus, Ferrariensis
 • Ferrariensis - zie: Ludovicus a Sardis, Ferrariensis
 • Ferrariensis - zie: Paullus Leonius, Patavinus, Episcopus Ferrariensis
 • Ferrariis, Placentinus - zie: Albertus de Ferrariis, Placentinus
 • Ferrarius, Montanus - zie: Ioannes Ferrarius, Montanus
 • Ferrettus, Ravennas - zie: Iulius Ferrettus, Ravennas
 • Ferretus, Gallus - zie: Aemilius Ferretus, Gallus
 • Festasius, Mutinensis - zie: Nicolaus Festasius, Mutinensis
 • Fichardus, Francofurtensis - zie: Ioannes Fichardus, Francofurtensis
 • Firmo - zie: Ioannes Bertachinus, de Firmo
 • Fivizanensis - zie: Borgninus Cavalcanus, Fivizanensis
 • Florentinus - zie: B. Antoninus, Archiepiscopus Florentinus
 • Florentinus - zie: Lapus de Castellione, Florentinus
 • Florentinus - zie: Laurentius de Rodulfis, Florentinus
 • Florentinus - zie: Paullus Grillandus, Castellioneus, Florentinus
 • Florentinus - zie: Sebastianus Medices, Florentinus
 • Follerius - zie: Petrus Follerius
 • Forcatulus - zie: Stephanus Forcatulus
 • Forosempronienis - zie: Thomas Actius, Forosempronienis
 • Forosemproniensis - zie: Hieronymus Gigas, Forosemproniensis
 • Forsterus - zie: Valentinus Forsterus
 • Fortunius Garsia, Hispanus
 • Fraguier - zie: Raymundus Fraguier
 • Franciscus Arias, Hispanus
 • Franciscus Balbus, ab Aureliana, Taurinen[sis] - zie: Ioannes Franciscus Balbus, ab Aureliana, Taurinen[sis]
 • Franciscus Balduinus, Parisiensis
 • Franciscus Brunus, Astensis
 • Franciscus Casonus, Opiterginus
 • Franciscus Curtius, Papiensis
 • Franciscus Duarenus, Biturix
 • Franciscus Fara, Sardus - zie: Ioannes Franciscus Fara, Sardus
 • Franciscus Herculanus, Perusinus
 • Franciscus Lucanus, Parmensis
 • Franciscus Pegna, Hispanus
 • Franciscus Ponzinus, Placentinus
 • Franciscus Porcellinus, Patavinus
 • Franciscus Sarmentus, Hispanus
 • Franciscus Solsona, Angulariensis
 • Franciscus Sonsbekius
 • Franciscus Vargas, Hispanus
 • Franciscus Zoannettus, Bononiensis
 • Franciscus de Acceptantibus
 • Franciscus de Pavinis, Patavinus - zie: Ioannes Franciscus de Pavinis, Patavinus
 • Franciscus de Platea
 • Franciscus, Squillacensis, Episcopus
 • Francofurtensis - zie: Ioannes Fichardus, Francofurtensis
 • Francus, Perusinus - zie: Philippus Francus, Perusinus
 • Fumeus, Parisiensis - zie: Antonius Fumeus, Parisiensis
 • Gabriel Palaeottus, Bononiensis ♣ ♣ ♣
 • Gallaesius, Romanus - zie: Antonius Massa Gallaesius, Romanus
 • Galliae - zie: Lancellottus Galliae
 • Gallus - zie: Aemilius Ferretus, Gallus
 • Gallus - zie: Antonius Nicellus, Gallus
 • Gallus - zie: Barnabas Brissonius, Gallus
 • Gallus - zie: Constantius Rogerius, Gallus
 • Gallus - zie: Eguinianus Baro, Gallus
 • Gallus - zie: Gulielmus Hannetonius, Gallus
 • Gallus - zie: Hadrianus Pulvaeus, Gallus
 • Gallus - zie: Ioannes Nider, Gallus
 • Gallus - zie: Ioannes Randaeus, Gallus
 • Gallus - zie: Ioannes Redin, Gallus
 • Gallus - zie: Ioannes Selva, Gallus
 • Gallus - zie: Ludovicus Charonda, Gallus
 • Gallus - zie: Nicolaus Lescut, Gallus
 • Gallus - zie: Pardulphus Prateius, Gallus
 • Gallus - zie: Remigius de Gonny, Gallus
 • Galvanus Bononiensis
 • Gambellionibus, Arretinus - zie: Angelus de Gambellionibus, Arretinus
 • Gammarus, de Casali, Bononiensis - zie: Petrus Andreas Gammarus, de Casali, Bononiensis
 • Garatus, Laudensis - zie: Martinus Garatus, Laudensis
 • Garo, Avenionensis - zie: Ioannes Garo, Avenionensis
 • Garsia, Callaecus, Hispanus - zie: Ioannes Garsia, Callaecus, Hispanus
 • Garsia, Hispanus - zie: Fortunius Garsia, Hispanus
 • Garzonius, Auximas - zie: Hieronymus Garzonius, Auximas
 • Gaspar Beatius, Hispanus
 • Gaspar Cabellinus, de Cingulo
 • Gaspar de Perusio
 • Geminiano - zie: Nellus de S. Geminiano
 • Geminianus - zie: Ioannes Baptista Lupus, Geminianus
 • Gentilis, Parmensis - zie: Iacobus Gentilis, Parmensis
 • Genuensis, Vernatia, Episcopus Neobiensis - zie: Gulielmus Redoanus, Genuensis, Vernatia, Episcopus Neobiensis
 • Georgio - zie: Iacobinus de S. Georgio
 • Georgius Natta, Astensis
 • Germanus - zie: Federicus Schenk, Germanus
 • Germanus - zie: Ioannes Cyntholtz, Germanus
 • Germanus - zie: Petrus Vanderanus, Germanus
 • Gigas, Forosemproniensis - zie: Hieronymus Gigas, Forosemproniensis
 • Gillottus, Briennensis - zie: Ioannes Gillottus, Briennensis
 • Gomesius, Episcopus Sarniensis - zie: Ludovicus Gomesius, Episcopus Sarniensis
 • Gonny, Gallus - zie: Remigius de Gonny, Gallus
 • Granatensis - zie: Melchior Palaez, a Meris, Granatensis
 • Grassis, Bononiensis - zie: Ioannes de Grassis, Bononiensis
 • Gravinensis - zie: Ioannes Bernardinus Pandus, Gravinensis
 • Gregorius Rhamnusius, Tarinas
 • Gregorius de Magalottis, Romanus
 • Grillandus, Castellioneus, Florentinus - zie: Paullus Grillandus, Castellioneus, Florentinus
 • Gualdensis - zie: Ioannes Dilectus Durans, Gualdensis
 • Gualdensis - zie: Nicolaus Moronus, Gualdensis
 • Gubertus, Costanus - zie: Antonius Gubertus, Costanus
 • Guerrinus Piso, Soacius
 • Guido Papa, Delphinas
 • Guido de Suzaria, Mantuanus
 • Gulielmus Bont
 • Gulielmus Durandus, dictus Speculator Bononiensis
 • Gulielmus Hannetonius, Gallus
 • Gulielmus Luveranus
 • Gulielmus Redoanus, Genuensis, Vernatia, Episcopus Neobiensis
 • Gulielmus de Cuneo
 • Gulielmus de Mandagoto, Nemausensis
 • Gulielmus de Monferrato, Catalanus
 • Gulielmus de Monte, Brixiensis
 • Gulielmus de Roville, Alenconiensis
 • Gundissalvus de Villadiego, Hispanus
 • Guterius, Placentinis, Hispanus - zie: Ioannes Guterius, Placentinis, Hispanus
 • Hadrianus Pulvaeus, Gallus ♣ ♣ ♣
 • Hannetonius, Gallus - zie: Gulielmus Hannetonius, Gallus
 • Haymon Cravetta, a Saviliano
 • Henricus Bottaeus, Brixianus
 • Herculanus, Perusinus - zie: Franciscus Herculanus, Perusinus
 • Hercules Severolus
 • Hermannus Barensis
 • Hieronymus Albanus, Bergomas, Cardinalis
 • Hieronymus Garzonius, Auximas
 • Hieronymus Gigas, Forosemproniensis
 • Hieronymus Mangiaria, Papiensis
 • Hieronymus Musconius, Cyprius
 • Hieronymus Praevidellus, Regiensis
 • Hieronymus Zannettinus, Bononiensis
 • Hieronymus de Luca - zie: F. Hieronymus de Luca
 • Hieronymus de Monte, Brixiensis
 • Hippolytus Bonacossa, Ferrariensis
 • Hispalensis - zie: Isodorus, Episcopus Hispalensis
 • Hispanus - zie: Fortunius Garsia, Hispanus
 • Hispanus - zie: Franciscus Arias, Hispanus
 • Hispanus - zie: Franciscus Pegna, Hispanus
 • Hispanus - zie: Franciscus Sarmentus, Hispanus
 • Hispanus - zie: Franciscus Vargas, Hispanus
 • Hispanus - zie: Gaspar Beatius, Hispanus
 • Hispanus - zie: Gundissalvus de Villadiego, Hispanus
 • Hispanus - zie: Ioannes Garsia, Callaecus, Hispanus
 • Hispanus - zie: Ioannes Guterius, Placentinis, Hispanus
 • Hispanus, ord. D. Benedicti, Episcopus Aiacensis - zie: Andreas Hispanus, ord. D. Benedicti, Episcopus Aiacensis
 • Hispellas - zie: Antonius Piaggius, Hispellas
 • Hoieda, de Mendoza, Carmonensis - zie: Alfonsus Hoieda, de Mendoza, Carmonensis
 • Homodeis - zie: Signorolus de Homodeis
 • Hopperus, Phrysius - zie: Ioachimus Hopperus, Phrysius
 • Horatius Lucius, Calliensis
 • Horatius Mandosius, Romanus
 • Hucio - zie: Bartolus de Hucio
 • Iacobatius, Cardinalis - zie: Dominicus Iacobatius, Cardinalis ♣ ♣ ♣
 • Iacobinus de S. Georgio
 • Iacobus Aegidius
 • Iacobus Butrigarius, Bononiensis
 • Iacobus Cuiacius
 • Iacobus Gentilis, Parmensis
 • Iacobus Novellus, Venetus
 • Iacobus Raevardus, Brugensis
 • Iacobus Ricchus
 • Iacobus Simanca, Paoensis
 • Iacobus Venentus, Bononiensis
 • Iacobus Zocchus, Ferrariensis
 • Iacobus a Canibus, Patavinus - zie: Ioannes Iacobus a Canibus, Patavinus
 • Iacobus a Monte Pessulano - zie: Petrus Iacobus a Monte Pessulano
 • Iacobus a Saa, Lusitanus
 • Iacobus de Aiello, Neapolitanus
 • Iacobus de Ardizone, Veronensis
 • Iacobus de Arena, Parmensis
 • Iacobus de Belvisio
 • Iacobus de Castillo, alias de Villa sancta
 • Ianuensis - zie: F. Fabianus Ianuensis
 • Innocentius Quartus
 • Io. Andreae - zie: Bonincontrus Bononiensis, filius D. Io. Andreae
 • Ioachimus Hopperus, Phrysius
 • Ioannes Andreas, de Bononia
 • Ioannes Antonius Rubeus, Alexandrinus
 • Ioannes Arze, ab Otalora
 • Ioannes Baptista Bovius
 • Ioannes Baptista Caccialupus, a S. Severino
 • Ioannes Baptista Lupus, Geminianus
 • Ioannes Baptista Pontanus, Romanus
 • Ioannes Baptista, Perusinus
 • Ioannes Bernardinus Pandus, Gravinensis
 • Ioannes Bertachinus, de Firmo
 • Ioannes Blanchus, Marsiliensis
 • Ioannes Boschaeus, Neustrius
 • Ioannes Brunellus, Aurelianensis
 • Ioannes Calderinus, Bononiensis
 • Ioannes Campegius, Bononiensis
 • Ioannes Carafa, Neapolitanus
 • Ioannes Copus
 • Ioannes Corasius, Tolosanus
 • Ioannes Crottus, a Monteferrato
 • Ioannes Cyntholtz, Germanus
 • Ioannes Dilectus Durans, Gualdensis
 • Ioannes Feraldus, Cenomanus
 • Ioannes Ferrarius, Montanus
 • Ioannes Fichardus, Francofurtensis
 • Ioannes Franciscus Balbus, ab Aureliana, Taurinen[sis]
 • Ioannes Franciscus Fara, Sardus
 • Ioannes Franciscus de Pavinis, Patavinus
 • Ioannes Garo, Avenionensis
 • Ioannes Garsia, Callaecus, Hispanus
 • Ioannes Gillottus, Briennensis
 • Ioannes Guterius, Placentinis, Hispanus
 • Ioannes Iacobus a Canibus, Patavinus
 • Ioannes Lecirier, Parisiensis
 • Ioannes Lupus, Segobiensis
 • Ioannes Maria Monticellus, de Bobio
 • Ioannes Mauritius, Bolanus
 • Ioannes Monachus, Cisterciensis
 • Ioannes Montaigne
 • Ioannes Nicolaus Arelatanus
 • Ioannes Nider, Gallus
 • Ioannes Pyrrhus Anglebermeus, Aurelianensis
 • Ioannes Quintinus, Aeduus
 • Ioannes Randaeus, Gallus
 • Ioannes Raynaudus, Avenionensis
 • Ioannes Redin, Gallus
 • Ioannes Rogerius, Trochaeus
 • Ioannes Royas, Valentinus, Episcopus Sergentensis
 • Ioannes Saporta
 • Ioannes Selva, Gallus
 • Ioannes Staphylaeus, Romanus
 • Ioannes Thierry, Lingonensis
 • Ioannes Thomas de Marinis, Capuanus
 • Ioannes a Capistrano - zie: B. Ioannes a Capistrano
 • Ioannes a Lignano, Mediolanensis
 • Ioannes de Agusellis, de Caesena
 • Ioannes de Grassis, Bononiensis
 • Ioannes de Vischis
 • Ioannes, iureconsultus Romanus
 • Iodocus Damhouderius, Brugensis
 • Iordanus, Romanus, Episcopus Acernensis - zie: Laelius Iordanus, Romanus, Episcopus Acernensis
 • Iosephus Stevanus, Valentinus
 • Isodorus, Episcopus Hispalensis
 • Iulius Clarus, Alexandrinus
 • Iulius Ferrettus, Ravennas
 • Iustinus, de Castello - zie: Amodeus Iustinus, de Castello
 • Laelius Iordanus, Romanus, Episcopus Acernensis ♣ ♣ ♣
 • Laelius Taurellus, Fanensis
 • Lana Brixiensis - zie: Ludovicus Lana Brixiensis
 • Lancellottus Galliae
 • Lancellottus, Perusinus - zie: Robertus Lancellottus, Perusinus
 • Lancellottus, Politus, Senensis
 • Lanfranchinus, Veronensis - zie: Christoforus Lanfranchinus, Veronensis
 • Lanfrancus de Oriano
 • Lapus de Castellione, Florentinus
 • Laudensis - zie: Martinus Garatus, Laudensis
 • Laurentius Silvanus, Casalensis
 • Laurentius de Rodulfis, Florentinus
 • Laurentius - zie: Bernardus Laurentius
 • Laurus de Palatiis, de Fano
 • Lecirier, Parisiensis - zie: Ioannes Lecirier, Parisiensis
 • Lenaudurius, Cadomensis - zie: Petrus Lenaudurius, Cadomensis
 • Leobinus Dallerius, Aurelianus
 • Leonius, Patavinus, Episcopus Ferrariensis - zie: Paullus Leonius, Patavinus, Episcopus Ferrariensis
 • Lescut, Gallus - zie: Nicolaus Lescut, Gallus
 • Lignano, Mediolanensis - zie: Ioannes a Lignano, Mediolanensis
 • Lingonensis - zie: Ioannes Thierry, Lingonensis
 • Lombriscus - zie: Amodeus a Ponte, Lombriscus
 • Luca - zie: F. Hieronymus de Luca
 • Lucanus, Parmensis - zie: Franciscus Lucanus, Parmensis
 • Lucensis - zie: Phannuccius de Phannucciis, Lucensis
 • Lucius, Calliensis - zie: Horatius Lucius, Calliensis
 • Ludovicus Bologninus, Bononiensis
 • Ludovicus Carbo, a Costacciario
 • Ludovicus Carrerius, Patavinus
 • Ludovicus Charonda, Gallus
 • Ludovicus Gomesius, Episcopus Sarniensis
 • Ludovicus Lana Brixiensis
 • Ludovicus Montaltus, Syracusius, Cyprius
 • Ludovicus Pelleus, Carnutensis
 • Ludovicus a Sardis, Ferrariensis
 • Lupus, Geminianus - zie: Ioannes Baptista Lupus, Geminianus
 • Lupus, Segobiensis - zie: Ioannes Lupus, Segobiensis
 • Lusianus - zie: Petrus Santerna, Lusianus
 • Lusitanus - zie: Iacobus a Saa, Lusitanus
 • Lusitanus - zie: Stephanus Costa, Lusitanus
 • Luveranus - zie: Gulielmus Luveranus
 • Magalottis, Romanus - zie: Gregorius de Magalottis, Romanus ♣ ♣ ♣
 • Magister Eques - zie: Aegidius Magister Eques
 • Magliano, Sabinensis - zie: Aeneas de Falconibus, de Magliano, Sabinensis
 • Maioricensis, Episcopus Pactensis - zie: Arnaldus Albertinus, Maioricensis, Episcopus Pactensis
 • Maletis, Papiensis - zie: Albericus de Maletis, Papiensis
 • Malvetius, Bononiensis - zie: Troilus Malvetius, Bononiensis
 • Mandagoto, Nemausensis - zie: Gulielmus de Mandagoto, Nemausensis
 • Mandosius, Romanus - zie: Horatius Mandosius, Romanus
 • Mandosius, Romanus - zie: Quintilianus Mandosius, Romanus
 • Mangiaria, Papiensis - zie: Hieronymus Mangiaria, Papiensis
 • Mantua, Patavinus - zie: Marcus Mantua, Patavinus
 • Mantuanus - zie: Guido de Suzaria, Mantuanus
 • Marcus Antonius Bardus, Senensis
 • Marcus Antonius Baverius, Bononiensis
 • Marcus Antonius Blancus, Patavinus
 • Marcus Antonius Cucchus, Papiensis
 • Marcus Antonius Marsilius, Columna, Bononiensis
 • Marcus Mantua, Patavinus
 • Marcus Vertranius Maurus
 • Maria Coratius, Cortonensis - zie: Antonius Maria Coratius, Cortonensis
 • Maria Monticellus, de Bobio - zie: Ioannes Maria Monticellus, de Bobio
 • Marianus Socinus, Senensis
 • Marinis, Capuanus - zie: Ioannes Thomas de Marinis, Capuanus
 • Marquardus de Susannis, Utinensis
 • Marsiliensis - zie: Ioannes Blanchus, Marsiliensis
 • Marsilius, Columna, Bononiensis - zie: Marcus Antonius Marsilius, Columna, Bononiensis
 • Martinus Garatus, Laudensis
 • Martinus Raevaudus
 • Martinus de Arles
 • Martinus de Fano
 • Martinus de Silimanis
 • Martinus de Ve
 • Massa Gallaesius, Romanus - zie: Antonius Massa Gallaesius, Romanus
 • Matthaeis, Romanus - zie: Antonius de Matthaeis, Romanus
 • Matthaesilanus, Bononiensis - zie: Matthaeus Matthaesilanus, Bononiensis
 • Matthaeus Afflictus, Neapolitanus
 • Matthaeus Brunus, Ariminensis
 • Matthaeus Matthaesilanus, Bononiensis
 • Matthias Ugonius, Brixiensis, Episcopus Famaugustanus
 • Maturinus Montanus
 • Mauritius, Bolanus - zie: Ioannes Mauritius, Bolanus
 • Maurus - zie: Marcus Vertranius Maurus
 • Medices, Florentinus - zie: Sebastianus Medices, Florentinus
 • Mediolanensis - zie: Andreas Alciatus, Mediolanensis
 • Mediolanensis - zie: Bartholomaeus Taegius, Mediolanensis
 • Mediolanensis - zie: Catellianus Cotta, Mediolanensis
 • Mediolanensis - zie: Ioannes a Lignano, Mediolanensis
 • Melchior Palaez, a Meris, Granatensis
 • Mendoza, Carmonensis - zie: Alfonsus Hoieda, de Mendoza, Carmonensis
 • Meris, Granatensis - zie: Melchior Palaez, a Meris, Granatensis
 • Michael Ulcurunnus, Papilon[ensis]
 • Michael de Aninyon
 • Mirandulanus - zie: Achilles Personalis, Mirandulanus
 • Monachus, Cisterciensis - zie: Ioannes Monachus, Cisterciensis
 • Monferrato, Catalanus - zie: Gulielmus de Monferrato, Catalanus
 • Monspessulanus - zie: Petrus Rebuffus, Monspessulanus
 • Montaigne - zie: Ioannes Montaigne
 • Montalbano - zie: Nepos de Montalbano
 • Montaltus, Syracusius, Cyprius - zie: Ludovicus Montaltus, Syracusius, Cyprius
 • Montanus - zie: Ioannes Ferrarius, Montanus
 • Montanus - zie: Maturinus Montanus
 • Monte Pessulano - zie: Petrus Iacobus a Monte Pessulano
 • Monte, Brixiensis - zie: Gulielmus de Monte, Brixiensis
 • Monte, Brixiensis - zie: Hieronymus de Monte, Brixiensis
 • Monte, Venetus - zie: Petrus a Monte, Venetus
 • Monteferrato - zie: Ioannes Crottus, a Monteferrato
 • Monticellus, de Bobio - zie: Ioannes Maria Monticellus, de Bobio
 • Monticulus, Vicetinus - zie: Sebastianus Monticulus, Vicetinus
 • Moronus, Gualdensis - zie: Nicolaus Moronus, Gualdensis
 • Mugellanus - zie: Dynus, Mugellanus
 • Musconius, Cyprius - zie: Hieronymus Musconius, Cyprius
 • Mutinensis - zie: Bartholomaeus Bellencinus, Mutinensis
 • Mutinensis - zie: Nicolaus Festasius, Mutinensis
 • Natta, Astensis - zie: Georgius Natta, Astensis ♣ ♣ ♣
 • Navarensis - zie: Petrus de Baysio, Navarensis
 • Neapolitanus - zie: Iacobus de Aiello, Neapolitanus
 • Neapolitanus - zie: Ioannes Carafa, Neapolitanus
 • Neapolitanus - zie: Matthaeus Afflictus, Neapolitanus
 • Neapolitanus - zie: Paris de Puteo, Neapolitanus
 • Negusantius, Fanensis - zie: Antonius Negusantius, Fanensis
 • Nellus de S. Geminiano
 • Nemausensis - zie: Gulielmus de Mandagoto, Nemausensis
 • Nemausensis - zie: Vitalis Nemausensis
 • Neobiensis - zie: Gulielmus Redoanus, Genuensis, Vernatia, Episcopus Neobiensis
 • Nepos de Montalbano
 • Neptinus, Siculus - zie: Antonius Corsetus, Neptinus, Siculus
 • Neustrius - zie: Ioannes Boschaeus, Neustrius
 • Nicellus, Gallus - zie: Antonius Nicellus, Gallus
 • Nicolaus Arelatanus - zie: Ioannes Nicolaus Arelatanus
 • Nicolaus Boerius, Burgundalensis
 • Nicolaus Faianus, Viterbiensis
 • Nicolaus Festasius, Mutinensis
 • Nicolaus Lescut, Gallus
 • Nicolaus Moronus, Gualdensis
 • Nicolaus Plovius, Posnoniensis
 • Nicolaus Valla
 • Nicolaus de Ubaldis
 • Nider, Gallus - zie: Ioannes Nider, Gallus
 • Novellus - zie: Baldus Bartolinus, de Perusio, sive Novellus
 • Novellus, Venetus - zie: Iacobus Novellus, Venetus
 • Octavianus, Vulpellius ♣ ♣ ♣
 • Octavius Simoncellus, Calliensis
 • Odofredus Beneventanus
 • Oliverius Textor, Turonensis
 • Olyssiponensis - zie: Fernandus Paez, Olyssiponensis
 • Opiterginus - zie: Franciscus Casonus, Opiterginus
 • Oriano - zie: Lanfrancus de Oriano
 • Otalora - zie: Ioannes Arze, ab Otalora
 • Pactensis - zie: Arnaldus Albertinus, Maioricensis, Episcopus Pactensis ♣ ♣ ♣
 • Paez, Olyssiponensis - zie: Fernandus Paez, Olyssiponensis
 • Palaeottus, Bononiensis - zie: Gabriel Palaeottus, Bononiensis
 • Palaeottus, Bononiensis - zie: Vincentius Palaeottus, Bononiensis
 • Palaez, a Meris, Granatensis - zie: Melchior Palaez, a Meris, Granatensis
 • Palatiis, de Fano - zie: Laurus de Palatiis, de Fano
 • Pandus, Gravinensis - zie: Ioannes Bernardinus Pandus, Gravinensis
 • Paoensis - zie: Iacobus Simanca, Paoensis
 • Papa, Delphinas - zie: Guido Papa, Delphinas
 • Papiensis - zie: Albericus de Maletis, Papiensis
 • Papiensis - zie: Franciscus Curtius, Papiensis
 • Papiensis - zie: Hieronymus Mangiaria, Papiensis
 • Papiensis - zie: Marcus Antonius Cucchus, Papiensis
 • Papilon[ensis] - zie: Michael Ulcurunnus, Papilon[ensis]
 • Pardulphus Prateius, Gallus
 • Paris de Puteo, Neapolitanus
 • Parisiensis - zie: Antonius Fumeus, Parisiensis
 • Parisiensis - zie: Franciscus Balduinus, Parisiensis
 • Parisiensis - zie: Ioannes Lecirier, Parisiensis
 • Parmensis - zie: Franciscus Lucanus, Parmensis
 • Parmensis - zie: Iacobus Gentilis, Parmensis
 • Parmensis - zie: Iacobus de Arena, Parmensis
 • Passagerius, Bononienis - zie: Rolandinus Passagerius, Bononienis
 • Patavinus - zie: Alexander Carrerius, Patavinus
 • Patavinus - zie: Antonius de Rosellis, Patavinus
 • Patavinus - zie: Bagarotus, Patavinus
 • Patavinus - zie: Baptista de S. Blasio, Patavinus
 • Patavinus - zie: Camillus Cautius, Patavinus
 • Patavinus - zie: Franciscus Porcellinus, Patavinus
 • Patavinus - zie: Ioannes Franciscus de Pavinis, Patavinus
 • Patavinus - zie: Ioannes Iacobus a Canibus, Patavinus
 • Patavinus - zie: Ludovicus Carrerius, Patavinus
 • Patavinus - zie: Marcus Antonius Blancus, Patavinus
 • Patavinus - zie: Marcus Mantua, Patavinus
 • Patavinus, Episcopus Ferrariensis - zie: Paullus Leonius, Patavinus, Episcopus Ferrariensis
 • Paullus Grillandus, Castellioneus, Florentinus
 • Paullus Leonius, Patavinus, Episcopus Ferrariensis
 • Paullus de Roma
 • Pavinis, Patavinus - zie: Ioannes Franciscus de Pavinis, Patavinus
 • Peckius, Zirizaeus - zie: Petrus Peckius, Zirizaeus
 • Pegna, Hispanus - zie: Franciscus Pegna, Hispanus
 • Pelleus, Carnutensis - zie: Ludovicus Pelleus, Carnutensis
 • Pergamo - zie: Albertus de Pergamo
 • Periglis, de Perusio - zie: Angelus de Periglis, de Perusio
 • Personalis, Mirandulanus - zie: Achilles Personalis, Mirandulanus
 • Perusinus - zie: Baldus de Ubaldis, Perusinus
 • Perusinus - zie: Cornelius Benincasius, Perusinus
 • Perusinus - zie: Franciscus Herculanus, Perusinus
 • Perusinus - zie: Ioannes Baptista, Perusinus
 • Perusinus - zie: Philippus Francus, Perusinus
 • Perusinus - zie: Restaurus Castaldus, Perusinus
 • Perusinus - zie: Robertus Lancellottus, Perusinus
 • Perusio - zie: Angelus de Periglis, de Perusio
 • Perusio - zie: Gaspar de Perusio
 • Perusio - zie: Petrus de Perusio
 • Perusio, sive Novellus - zie: Baldus Bartolinus, de Perusio, sive Novellus
 • Pessulano - zie: Petrus Iacobus a Monte Pessulano
 • Petrus Albinianus, Tretius
 • Petrus Andreas Gammarus, de Casali, Bononiensis
 • Petrus Antibolus, Allobrox
 • Petrus Bellinus
 • Petrus Bertrandus, Viennensis, Episcopus Acduenis & Cardinalis
 • Petrus Calefatus
 • Petrus Follerius
 • Petrus Iacobus a Monte Pessulano
 • Petrus Lenaudurius, Cadomensis
 • Petrus Peckius, Zirizaeus
 • Petrus Ravennas
 • Petrus Rebuffus, Monspessulanus
 • Petrus Santerna, Lusianus
 • Petrus Vanderanus, Germanus
 • Petrus a Monte, Venetus
 • Petrus de Baysio, Navarensis
 • Petrus de Bellapertica
 • Petrus de Perusio
 • Petrus de Ubaldis
 • Phannucciis, Lucensis - zie: Phannuccius de Phannucciis, Lucensis
 • Phannuccius de Phannucciis, Lucensis
 • Philippus Francus, Perusinus
 • Philippus Probus, Biturix
 • Philippus de Casolis
 • Phrysius - zie: Ioachimus Hopperus, Phrysius
 • Piaggius, Hispellas - zie: Antonius Piaggius, Hispellas
 • Piperata - zie: Thomas de Piperata
 • Pisanus - zie: F. Bartholomaeus, de Spina, Pisanus
 • Pisaurensis - zie: Antonius de Praetis, Pisaurensis
 • Pisis - zie: Andreas Cioffi, de Pisis
 • Piso, Soacius - zie: Guerrinus Piso, Soacius
 • Pistoriensis - zie: Cynus, Pistoriensis
 • Placentinis, Hispanus - zie: Ioannes Guterius, Placentinis, Hispanus
 • Placentinus
 • Placentinus - zie: Albertus de Ferrariis, Placentinus
 • Placentinus - zie: Franciscus Ponzinus, Placentinus
 • Platea - zie: Franciscus de Platea
 • Plovius, Posnoniensis - zie: Nicolaus Plovius, Posnoniensis
 • Plumbino, alias de Barzis - zie: Benedictus de Plumbino, alias de Barzis
 • Politus, Senensis - zie: Lancellottus, Politus, Senensis
 • Pontanus, Romanus - zie: Ioannes Baptista Pontanus, Romanus
 • Ponte, Lombriscus - zie: Amodeus a Ponte, Lombriscus
 • Ponzinus, Placentinus - zie: Franciscus Ponzinus, Placentinus
 • Porcellinus, Patavinus - zie: Franciscus Porcellinus, Patavinus
 • Posnoniensis - zie: Nicolaus Plovius, Posnoniensis
 • Praetis, Pisaurensis - zie: Antonius de Praetis, Pisaurensis
 • Praevidellus, Regiensis - zie: Hieronymus Praevidellus, Regiensis
 • Prateius, Gallus - zie: Pardulphus Prateius, Gallus
 • Probus, Biturix - zie: Philippus Probus, Biturix
 • Pulvaeus, Gallus - zie: Hadrianus Pulvaeus, Gallus
 • Puteo, Neapolitanus - zie: Paris de Puteo, Neapolitanus
 • Pyrrhus Anglebermeus, Aurelianensis - zie: Ioannes Pyrrhus Anglebermeus, Aurelianensis
 • Quartus - zie: Innocentius Quartus ♣ ♣ ♣
 • Quintilianus Mandosius, Romanus
 • Quintinus, Aeduus - zie: Ioannes Quintinus, Aeduus
 • Raevardus, Brugensis - zie: Iacobus Raevardus, Brugensis ♣ ♣ ♣
 • Raevaudus - zie: Martinus Raevaudus
 • Randaeus, Gallus - zie: Ioannes Randaeus, Gallus
 • Ravennas - zie: Iulius Ferrettus, Ravennas
 • Ravennas - zie: Petrus Ravennas
 • Raymundus Fraguier
 • Raynaldus Corsus, Corrigiensis
 • Raynaudus, Avenionensis - zie: Ioannes Raynaudus, Avenionensis
 • Rebuffus, Monspessulanus - zie: Petrus Rebuffus, Monspessulanus
 • Redin, Gallus - zie: Ioannes Redin, Gallus
 • Redoanus, Genuensis, Vernatia, Episcopus Neobiensis - zie: Gulielmus Redoanus, Genuensis, Vernatia, Episcopus Neobiensis
 • Regiensis - zie: Hieronymus Praevidellus, Regiensis
 • Remigius de Gonny, Gallus
 • Restaurus Castaldus, Perusinus
 • Rhamnusius, Tarinas - zie: Gregorius Rhamnusius, Tarinas
 • Rhenatus Choppinus, Andegavus
 • Ricchus - zie: Iacobus Ricchus
 • Rivallius, Allobrox - zie: Aymarus Rivallius, Allobrox
 • Robertus Lancellottus, Perusinus
 • Rocchus Curtius
 • Rodulfis, Florentinus - zie: Laurentius de Rodulfis, Florentinus
 • Roffiniacus, Cossagaeus - zie: Christophorus Roffiniacus, Cossagaeus
 • Rogerius, Gallus - zie: Constantius Rogerius, Gallus
 • Rogerius, Trochaeus - zie: Ioannes Rogerius, Trochaeus
 • Rogerius, antiquus glossator
 • Rolandinus Passagerius, Bononienis
 • Rolanus a Valle, Casalensis
 • Roma - zie: Paullus de Roma
 • Romanus - zie: Antonius Massa Gallaesius, Romanus
 • Romanus - zie: Antonius de Matthaeis, Romanus
 • Romanus - zie: Gregorius de Magalottis, Romanus
 • Romanus - zie: Horatius Mandosius, Romanus
 • Romanus - zie: Ioannes Baptista Pontanus, Romanus
 • Romanus - zie: Ioannes Staphylaeus, Romanus
 • Romanus - zie: Ioannes, iureconsultus Romanus
 • Romanus - zie: Quintilianus Mandosius, Romanus
 • Romanus - zie: Sebastianus Vantius, Romanus
 • Romanus, Episcopus Acernensis - zie: Laelius Iordanus, Romanus, Episcopus Acernensis
 • Rosate - zie: Albericus a Rosate
 • Rosellis, Patavinus - zie: Antonius de Rosellis, Patavinus
 • Roville, Alenconiensis - zie: Gulielmus de Roville, Alenconiensis
 • Royas, Valentinus, Episcopus Sergentensis - zie: Ioannes Royas, Valentinus, Episcopus Sergentensis
 • Rubeus, Alexandrinus - zie: Ioannes Antonius Rubeus, Alexandrinus
 • Rutilius, Vicetinus - zie: Bernardinus Rutilius, Vicetinus
 • Ruzaeus - zie: Arnulphus Ruzaeus
 • S. Blasio, Patavinus - zie: Baptista de S. Blasio, Patavinus ♣ ♣ ♣
 • S. Geminiano - zie: Nellus de S. Geminiano
 • S. Georgio - zie: Iacobinus de S. Georgio
 • S. Severino - zie: Ioannes Baptista Caccialupus, a S. Severino
 • Saa, Lusitanus - zie: Iacobus a Saa, Lusitanus
 • Sabinensis - zie: Aeneas de Falconibus, de Magliano, Sabinensis
 • Saliceto - zie: Bartholomaeus de Saliceto
 • Sandaeus, Ferrariensis - zie: Fellinus Sandaeus, Ferrariensis
 • Santerna, Lusianus - zie: Petrus Santerna, Lusianus
 • Saporta - zie: Ioannes Saporta
 • Sardis, Ferrariensis - zie: Ludovicus a Sardis, Ferrariensis
 • Sardus - zie: Ioannes Franciscus Fara, Sardus
 • Sarmentus, Hispanus - zie: Franciscus Sarmentus, Hispanus
 • Sarniensis - zie: Ludovicus Gomesius, Episcopus Sarniensis
 • Saviliano - zie: Haymon Cravetta, a Saviliano
 • Saxoferrato - zie: Bartolus, de Saxoferrato
 • Schenk, Germanus - zie: Federicus Schenk, Germanus
 • Sebastianus Medices, Florentinus
 • Sebastianus Monticulus, Vicetinus
 • Sebastianus Vantius, Romanus
 • Segobiensis - zie: Ioannes Lupus, Segobiensis
 • Selestadiensis - zie: Ugo Selestadiensis
 • Selva, Gallus - zie: Ioannes Selva, Gallus
 • Senensis - zie: Lancellottus, Politus, Senensis
 • Senensis - zie: Marcus Antonius Bardus, Senensis
 • Senensis - zie: Marianus Socinus, Senensis
 • Senis - zie: Federicus de Senis
 • Sergentensis - zie: Ioannes Royas, Valentinus, Episcopus Sergentensis
 • Severino - zie: Ioannes Baptista Caccialupus, a S. Severino
 • Severolus - zie: Hercules Severolus
 • Siculus - zie: Andreas Barbatia, Siculus
 • Siculus - zie: Antonius Corsetus, Neptinus, Siculus
 • Signorolus de Homodeis
 • Silimanis - zie: Martinus de Silimanis
 • Silvanus, Casalensis - zie: Laurentius Silvanus, Casalensis
 • Simanca, Paoensis - zie: Iacobus Simanca, Paoensis
 • Simon Vicetinus
 • Simoncellus, Calliensis - zie: Octavius Simoncellus, Calliensis
 • Soacius - zie: Guerrinus Piso, Soacius
 • Socinus, Senensis - zie: Marianus Socinus, Senensis
 • Solsona, Angulariensis - zie: Franciscus Solsona, Angulariensis
 • Sonsbekius - zie: Franciscus Sonsbekius
 • Speculator Bononiensis - zie: Gulielmus Durandus, dictus Speculator Bononiensis
 • Spina, Pisanus - zie: F. Bartholomaeus, de Spina, Pisanus
 • Squillacensis, Episcopus - zie: Franciscus, Squillacensis, Episcopus
 • Staphylaeus, Romanus - zie: Ioannes Staphylaeus, Romanus
 • Stephanus Aufrerius, Tolosanus
 • Stephanus Costa, Lusitanus
 • Stephanus Forcatulus
 • Stephanus de Federicis, Brixiensis
 • Stevanus, Valentinus - zie: Iosephus Stevanus, Valentinus
 • Straccha, Anconitanus - zie: Benvenutus Straccha, Anconitanus
 • Susannis, Utinensis - zie: Marquardus de Susannis, Utinensis
 • Suzaria, Mantuanus - zie: Guido de Suzaria, Mantuanus
 • Syracusius, Cyprius - zie: Ludovicus Montaltus, Syracusius, Cyprius
 • Taegius, Mediolanensis - zie: Bartholomaeus Taegius, Mediolanensis ♣ ♣ ♣
 • Tancretus, de Corneto
 • Tarinas - zie: Gregorius Rhamnusius, Tarinas
 • Taurellus, Fanensis - zie: Laelius Taurellus, Fanensis
 • Taurinen[sis] - zie: Ioannes Franciscus Balbus, ab Aureliana, Taurinen[sis]
 • Textor, Turonensis - zie: Oliverius Textor, Turonensis
 • Thierry, Lingonensis - zie: Ioannes Thierry, Lingonensis
 • Thomas Actius, Forosempronienis
 • Thomas Campegius, Bononiensis, Episcopus Feltrensis
 • Thomas de Marinis, Capuanus - zie: Ioannes Thomas de Marinis, Capuanus
 • Thomas de Piperata
 • Thomas de Vio, Caietanus, Cardinalis
 • Thomatius, Cuniensis - zie: Aegidius Thomatius, Cuniensis
 • Toletanus - zie: Didacus, Covarruvias, Toletanus
 • Tolosanus - zie: Ioannes Corasius, Tolosanus
 • Tolosanus - zie: Stephanus Aufrerius, Tolosanus
 • Tretius - zie: Petrus Albinianus, Tretius
 • Trochaeus - zie: Ioannes Rogerius, Trochaeus
 • Troilus Malvetius, Bononiensis
 • Turonensis - zie: Claudius Coteraeus, Turonensis
 • Turonensis - zie: Oliverius Textor, Turonensis
 • Tyndarus
 • Ubaldis - zie: Angelus de Ubaldis ♣ ♣ ♣
 • Ubaldis - zie: Nicolaus de Ubaldis
 • Ubaldis - zie: Petrus de Ubaldis
 • Ubaldis, Perusinus - zie: Baldus de Ubaldis, Perusinus
 • Ubertus de Bobio
 • Ugo Donellus
 • Ugo Selestadiensis
 • Ugolinus, Ariminensis - zie: Zanchinus Ugolinus, Ariminensis
 • Ugonius, Brixiensis - zie: Celsus Ugonius, Brixiensis
 • Ugonius, Brixiensis, Episcopus Famaugustanus - zie: Matthias Ugonius, Brixiensis, Episcopus Famaugustanus
 • Ulcurunnus, Papilon[ensis] - zie: Michael Ulcurunnus, Papilon[ensis]
 • Uldaricus Zasius Brigantinus
 • Utinensis - zie: Marquardus de Susannis, Utinensis
 • Valentinus Forsterus ♣ ♣ ♣
 • Valentinus - zie: Iosephus Stevanus, Valentinus
 • Valentinus, Episcopus Sergentensis - zie: Ioannes Royas, Valentinus, Episcopus Sergentensis
 • Valla - zie: Nicolaus Valla
 • Valle, Casalensis - zie: Rolanus a Valle, Casalensis
 • Vanderanus, Germanus - zie: Petrus Vanderanus, Germanus
 • Vantius, Romanus - zie: Sebastianus Vantius, Romanus
 • Vargas, Hispanus - zie: Franciscus Vargas, Hispanus
 • Ve - zie: Martinus de Ve
 • Venentus, Bononiensis - zie: Iacobus Venentus, Bononiensis
 • Venetus - zie: Iacobus Novellus, Venetus
 • Venetus - zie: Petrus a Monte, Venetus
 • Vernatia, Episcopus Neobiensis - zie: Gulielmus Redoanus, Genuensis, Vernatia, Episcopus Neobiensis
 • Veronensis - zie: Augustinus Dulcetus, Veronensis
 • Veronensis - zie: Bartholomaeus Caepolla, Veronensis
 • Veronensis - zie: Christoforus Lanfranchinus, Veronensis
 • Veronensis - zie: Iacobus de Ardizone, Veronensis
 • Vertranius Maurus - zie: Marcus Vertranius Maurus
 • Vicetinus - zie: Bernardinus Rutilius, Vicetinus
 • Vicetinus - zie: Sebastianus Monticulus, Vicetinus
 • Vicetinus - zie: Simon Vicetinus
 • Viennensis, Episcopus Acduenis & Cardinalis - zie: Petrus Bertrandus, Viennensis, Episcopus Acduenis & Cardinalis
 • Vignate - zie: Ambrosius a Vignate
 • Villa sancta - zie: Iacobus de Castillo, alias de Villa sancta
 • Villadiego, Hispanus - zie: Gundissalvus de Villadiego, Hispanus
 • Vincentius Palaeottus, Bononiensis
 • Vio, Caietanus, Cardinalis - zie: Thomas de Vio, Caietanus, Cardinalis
 • Virginius de Boccatiis, de Cingulo
 • Vischis - zie: Ioannes de Vischis
 • Visso - zie: Cataldinus de Boncompagnis, de Visso
 • Vitalis Nemausensis
 • Vitalis de Cambanis
 • Viterbiensis - zie: Nicolaus Faianus, Viterbiensis
 • Vulpellius - zie: Octavianus, Vulpellius
 • Zanchinus Ugolinus, Ariminensis ♣ ♣ ♣
 • Zannettinus, Bononiensis - zie: Hieronymus Zannettinus, Bononiensis
 • Zasius Brigantinus - zie: Uldaricus Zasius Brigantinus
 • Zirizaeus - zie: Petrus Peckius, Zirizaeus
 • Zoannettus, Bononiensis - zie: Franciscus Zoannettus, Bononiensis
 • Zocchus, Ferrariensis - zie: Iacobus Zocchus, Ferrariensis