>> HOMEpage

Voorlopige (niet "full text" doorzoekbare) versie met een register van beroepen en namen!
Corrigenda 2020: 47 - den 9. Januar. 1613: staet > straet; 111 - staet bij de Wirdumerpoorte > straet ... ; 112 - 2. Junij: er bevelhebberen > der ...
1-2

3-4 ................................  ^ 

5-6 ................................  ^ 

7 ................................  ^ 

8-9 ................................  ^ 

10-12 ................................  ^ 

13-14 ................................  ^ 

15-16 ................................  ^ 

17-18 ................................  ^ 

19-21 ................................  ^ 

22-23 ................................  ^ 

24-25 ................................  ^ 

26-27 ................................  ^ 

28-29 ................................  ^ 

30-31 ................................  ^ 

32-33 ................................  ^ 

34-35 ................................  ^ 

36-37 ................................  ^ 

38-39 ................................  ^ 

40-41 ................................  ^ 

42 ................................  ^ 

43-44 ................................  ^ 

45-46 ................................  ^ 

47-48 ................................  ^ 

49-50 ................................  ^ 

51 ................................  ^ 

52-53 ................................  ^ 

54-55 ................................  ^ 

56-57 ................................  ^ 

58-59 ................................  ^ 

60-61 ................................  ^ 

62-63 ................................  ^ 

64-64addenda ................................  ^ 

64addenda. ................................  ^ 

64addenda. ................................  ^ 

64addenda. ................................  ^ 

65 ................................  ^ 

66-67 ................................  ^ 

68-69 ................................  ^ 

70-71 ................................  ^ 

72 ................................  ^ 

73-74 ................................  ^ 

75-76 ................................  ^ 

77 ................................  ^ 

78-79 ................................  ^ 

80-81 ................................  ^ 

82-83 ................................  ^ 

84-85 ................................  ^ 

86-87 ................................  ^ 

88 ................................  ^ 

89-90 ................................  ^ 

91-92 ................................  ^ 

93-94 ................................  ^ 

95-96 ................................  ^ 

97-98 ................................  ^ 

99-100 ................................  ^ 

101 ................................  ^ 

102-103 ................................  ^ 

104-105 ................................  ^ 

106-107 ................................  ^ 

108-109 ................................  ^ 

110-111 ................................  ^ 

112-113 ................................  ^ 

114-115 ................................  ^ 

116-117 ................................  ^ 

118-119 ................................  ^ 

120 ................................  ^ 

121-122 ................................  ^ 

123-124 ................................  ^ 

125-126-126addenda ................................  ^ 

126addenda ................................  ^ 

126addenda ................................  ^ 


BEROEPEN

• aannemer - 64add • aannemers - 64add • aanstichter - 15 • adelborsten - 12 • adjûnct - 42 • adjuncten - 43, 117 • adsistenten - 75, 77, 112, 113, 115 • afgevaardigden - 64add • apothecars - 102 • apotheeckers - 64 • apothequers - 64 • appelmeter - 2 • arbeyders - 102 • arbeytsluyden - 106 • armeluyden - 47 • armen - 2, 3, 5, 16, 29, 30, 38, 46, 47, 56, 62, 64add - 65, 66, 75, 76, 77, 80, 92, 102, 105, 107, 112, 116, 117, 126add • armevooghden - 47, 105 • assistenten - 49, 95, 111, 117, 119, 124, 126add • auditeurs - 75 • backer - 77 • backers - 115 • ballinghen - 79 • balmaker - 7 • barbiers - 105 • bedelaers - 48, 79, 92, 95, 100, 113, 119, 122, 125 • bedelers - 60 • bevelh. - 66 • bevelheb. - 30, 75 • bevelheb[beren] - 46 • bevelhebbe[re]n - 22 • bevelhebberen - 10, 28, 41, 45, 48, 49, 55, 67, 68, 70, 73, 77, 79, 82, 86, 112, 123 • bevelhebbers - 4, 12, 22, 23, 51, 64add • bewaerder - 105 • bewoonders - 46 • bierdragers - 91 • bierdragher - 85 • bierdraghers - 95, 113, 124 • biersteeckers - 61, 91, 99 • biertappers - 111, 126add • binnenvader - 99 • bode - 37, 41, 53, 70, 78, 97, 102, 112, 117, 120, 126, 126add • boden - 10, 59, 70, 98, 108, 109, 110, 112, 116, 121, 123 • boeckdrucker - 24 • boekdrukker - 126add • boelgoedtschrijver - 88 • borgemr. - 101, 106, 110, 112, 114, 118 • borgerhopluyden - 91 • boumeesters - 98 • Boumr. - 78 • boumr. - 4, 10, 34, 43, 51, 67, 71, 114 • boumren. - 1, 15, 24, 33, 37, 42, 50, 59, 61, 79, 82, 84, 95, 106, 108, 114 • boumrs. - 14, 40, 85, 87, 94, 102, 104, 109, 115, 120, 122, 123 • bouwmeesters - 64add • bouwmr. - 53 • bouwmrs. - 3 • brandmeesters - 98 • brandtmrs. - 40 • brouwer - 20, 77 • brouwers - 61, 91, 98, 117 • burgem. - 38 • burgemeester - 19, 91, 126add • burgemeesteren - 7, 10, 23, 58, 65 • burgemr. - 1, 3, 4, 5, 8, 14, 23, 24, 26, 27, 28, 41, 42, 43, 46, 48, 53, 58, 59, 68, 71, 74, 78, 82, 84, 96, 100, 109, 110, 115, 116, 117 • burgemren. - 83 • burgemrs. - 56, 59 • burger - 92, 97 • burgeren - 50, 78 • burgers - 22, 64add - 68, 86 • buytenarmen - 62
1-2 3-4 5-6 7 8-9 10-12 13-14 15-16 17-18 19-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42 43-44 45-46 47-48 49-50 51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 64-64add 65 66-67 68-69 70-71 72 73-74 75-76 77 78-79 80-81 82-83 84-85 86-87 88 89-90 91-92 93-94 95-96 97-98 99-100 101 102-103 104-105 106-107 108-109 110-111 112-113 114-115 116-117 118-119 120 121-122 123-124 125-126-126add
>> begin
• calckdragher - 3 • calckmeter - 3 • canonijck - 102 • chirurchijns - 96, 114 • clercq - 59, 60, 92, 102 • clercquen - 25, 28, 58 • clockgieter - 85, 106 • collecteur - 102, 105, 108, 112, 118, 124 • collecteurs - 64, 111, 124 • commissarien - 26, 27, 62, 75, 101 • commissaris - 25 • conrector - 64add - 123, 124 • conrectors - 54 • contraventeur - 114 • contraventeurs - 63, 96 • cooplieden - 125 • coopluyden - 7 • coster - 70, 115, 121 • cramers - 83, 96 • cranckebesoeckers - 85 • cranckenbesoecker - 61 • crediteuren - 64add • curator - 66 • cuypers - 69, 71 • deurwaerder - 32 • dienaer - 61, 73, 93, 103, 114 • dienaers - 30, 61, 65, 68, 76, 79, 100 • dieven - 20 • doodtgraver - 125 • doodtgravers - 96, 103 • dootgraver - 77 • dootslagers - 36 • drageren - 36 • dragers - 37, 43 • draghers - 3, 12, 22, 50, 58 • eigenaars - 64add - 126add • electeurs - 71, 73, 74 • emerito - 98 • emeritus - 93 • executeur - 106, 111, 113, 115, 116, 118, 122 • eygenaer - 46, 65 • eygenaers - 15, 52, 53, 60, 62, 63, 79, 92, 95, 124 • factoer - 121 • fauteur - 15 • gardeniers - 112, 125, 126add • gardiniers - 36, 126 • gasthuysmeters - 29 • gasthuysmoer - 21 • gasthuysvoogden - 40 • gasthuysvooghden - 26, 36, 39 • gecom[mitteerden] - 111 • gecommitt[eerden] - 66 • gecommitteerde - 5, 10, 15, 22, 35, 38, 50, 53, 58, 66, 67, 71, 81, 94, 119 • Gecommitteerden - 22, 41, 65, 67, 92, 104, 122 • gecommitteerden - 24, 35, 36, 42, 76, 82, 87, 88, 93, 94, 100, 103, 106, 115, 117, 120, 124 • Gedeputeerde - 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 27, 28, 29, 30, 35, 38, 40, 42, 50, 51, 53, 64add - 67, 81 • Gedeputeerden - 14, 17, 24, 26, 27, 45, 50, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 75, 81, 84, 85, 88, 93, 95, 104, 106, 108, 114, 117, 124 • gemeenslieden - 64add • gemeensluyden - 28 • getuyghen - 44 • gevangen - 13, 44 • geweermaker - 126add • gilde-officieren - 126add • gildebroeders - 108 • goltsmeden - 6 • goudsmidsgezel - 126add • grietman - 2, 36, 43, 64add • grietslieden - 115 • grietsluyden - 15, 110 • handtwercksluyden - 111 • hartogh - 22 • herbergiers - 16, 97, 102 • historischriever - 46 • hoofddiaken - 64add - 5, 16, 32, 54, 59, 66, 69, 83, 105, 108, 112, 116, 118, 119, 120 • hooftdiaconen - 57, 75 • hooftdiaken - 46 • hooftdiakens - 19 • hopluyden - 14, 30, 34, 50, 72, 73 • hopman - 15, 47, 50, 72 • houder - 64add • huyrluyden - 15 • huysarmen - 44 • huysluyden - 40 • huysman - 45 • impetrante - 19 • ingesetenen - 8 • inwoonders - 99, 121 • inwooners - 110
1-2 3-4 5-6 7 8-9 10-12 13-14 15-16 17-18 19-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42 43-44 45-46 47-48 49-50 51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 64-64add 65 66-67 68-69 70-71 72 73-74 75-76 77 78-79 80-81 82-83 84-85 86-87 88 89-90 91-92 93-94 95-96 97-98 99-100 101 102-103 104-105 106-107 108-109 110-111 112-113 114-115 116-117 118-119 120 121-122 123-124 125-126-126add
>> begin
• kalckbranders - 82 • Keesdraghers - 67 • keesdragers - 109 • kerckendienaer - 94 • kerckvooghden - 48, 71 • kistemakers - 64add • klokgieter - 64add • klokkenluider - 126add • knecht - 19 • knechten - 19 • knechts - 17, 33 • koopmansbode - 64add • koster - 64add • krancken - 96, 105 • kuipers - 64add • laackencramers - 101 • landtsaten - 27 • lazarus - 100 • lazarussen - 126add • leproosvoogd - 64add • leproosvooghden - 62 • lijndraijer - 63 • lijndrajer - 63 • loartebiter - 2 • lombardhouder - 64add • lortebijter/lortebiter - 2 • maackelaer - 121 • Majesteyt - 8 • makelaer - 16, 124 • mede-organist - 64add • medicijns - 105 • medico - 114 • meester - 17 • meesters - 100 • merckmr. - 4, 25, 34, 120 • merckmrs. - 47 • metselaers - 19, 27, 33, 55 • metselaersknechts - 33 • metselers - 57 • meyer - 61 • misdaders - 4 • misdadigen - 36 • misdadighe - 36 • moeders - 107 • molenaers - 31, 35, 112 • mr. - 103 • muntemr. - 83, 114 • muziekleraar - 126add • notarien - 83 • notarissen - 1 • officier - 75 • officieren - 22, 64add - 70, 90, 99 • officiers - 76 • olderluyden - 33 • onderkeurmr. - 6 • ondermeester - 91 • onderschoolmr. - 22 • ontfanger - 27, 90, 105 • ontfangher - 69, 87, 88, 95, 104 • ontfanghers - 53, 84 • ontvanger - 64add - 126add • operateurs - 114 • opperrectoor - 21 • opsichter - 5, 57, 75, 119 • opsichters - 75 • organist - 57, 64add - 85 • organisten - 109 • orgelmaecker - 57 • orgelmaker - 64add • overtreder - 114 • pachtenaer - 102 • pachtenaers - 17, 91 • pachter - 105 • pachters - 27, 56, 64, 98, 126 • paep - 12 • papisten - 11, 48, 76 • passanten - 64add • pastor - 66 • pastoren - 66, 78 • pensionarien - 25, 46, 68 • pensionaris - 50, 126add • pensionarissen - 36, 64add - 126add • pensionisten - 49 • pestdraghers - 3 • pol[iciemeesteren] - 95 • policiemeesteren - 79 • policiemr. - 65 • Policiemren. - 41 • policiemren. - 18, 22, 23, 33, 35, 53, 55, 59, 61, 63, 83, 86 • Policiemrs. - 84 • policiemrs. - 109 • policy-meesteren - 64add • policymeesters - 64add • policymren. - 37 • polit[i]emeesteren - 84 • politiemeesteren - 64add - 97 • politiemeesters - 90 • politiemeisteren - 97 • politiemr. - 96 • politiemren. - 55, 57, 84, 97, 103, 105, 107, 113 • politiemrs. - 55, 63, 92 • poortiers - 39, 77, 113 • portiers - 81, 84, 111 • practicijns - 49 • practisijns - 4 • praeceptor - 126add • praeceptoren - 64add • Praeses - 122 • praeses - 66, 67, 81, 105, 108, 124 • predicant - 24, 84, 89, 94, 114 • predicanten - 7, 85, 95, 115, 123 • predikanten - 30, 61, 64add - 126add • preses - 121 • prevoost - 55 • procureur - 25, 64add - 83 • procureurs - 31, 60, 83, 108, 116 • professor - 89 • provoost - 22, 28, 34, 41, 46, 66, 72, 75, 77, 91 • pryster - 102 • puystertreder - 109
1-2 3-4 5-6 7 8-9 10-12 13-14 15-16 17-18 19-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42 43-44 45-46 47-48 49-50 51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 64-64add 65 66-67 68-69 70-71 72 73-74 75-76 77 78-79 80-81 82-83 84-85 86-87 88 89-90 91-92 93-94 95-96 97-98 99-100 101 102-103 104-105 106-107 108-109 110-111 112-113 114-115 116-117 118-119 120 121-122 123-124 125-126-126add
>> begin
• raadsleden - 64add • raadspersonen - 73, 74, 81, 93 • raadtspersonen - 84 • Raden - 50, 51, 81, 104, 107, 114 • raedspersonen - 3 • raedspersoon - 78 • rectoor - 18, 20 • rector - 64add - 119, 123, 126add • redenaars - 62 • rentemr. - 32, 46, 48, 50, 64, 70, 84, 88, 90, 112, 126 • rentemren. - 53, 88 • rentemrs. - 122 • rentmeester - 64add • rhetorisijns - 62 • roeper - 116 • rotmeesteren - 2 • ruyteren - 113 • ruyters - 75 • scheedmaker - 3 • schepen - 5, 10, 28, 43, 49, 54, 67, 86, 92, 112 • schepenen - 4, 14, 23, 24, 45, 118 • scherrier - 34 • schipper - 77, 97 • schippers - 8, 45, 94, 96, 103, 107, 109 • scholarcha - 10, 123 • scholarchen - 25 • scholier - 72 • schooldienaren - 64add • schoolmrs. - 95 • schorsteenveger - 3 • schriever - 92 • schrijffmr. - 100, 103 • schrijfmeester - 126add • schuytemaecker - 5 • secretarii - 65 • secretaris - 10, 25, 27, 28, 38, 46, 51, 58, 59, 64add - 78, 88, 93, 97, 108, 109, 115, 118, 122, 124, 126add • sergeanten - 50 • servysmrs. - 107 • sieckentrooster - 10, 40, 51 • siecketrooster - 40 • siecketroosters - 80 • smids - 64add • soldaten - 2, 10, 30, 39, 44, 45, 64add - 73, 80, 83, 95, 115, 124 • Stadhouder - 64add • stads-alumni - 126add • stads-chirurgijns - 64add • stads-constabel - 64add • stadsbode - 126add • stadschirurchijn - 91 • stadsmetselaar - 93 • stadtsalumnus - 99 • stadtsarmen - 57, 119 • stadtsbode - 37, 47 • stadtsboden - 53, 117 • stadtsdienaers - 52, 68, 113, 122 • stadtsmakelaer - 16, 79 • stadtsmedicus - 62 • stadtsorgelmaecker - 61 • stadtsprovoost - 48 • stadtsrentmeesters - 75 • stadtstimmerman - 61, 108 • staelmr. - 34 • straatmakers - 57 • straetmaacker - 26 • stroobranders - 21 • subrector - 85 • superintendenten - 64add • tapperen - 102 • tappers - 72, 74, 92 • tarrameesters - 125 • tassemaker - 2 • timmerknechts - 33 • timmerluyden - 27, 33 • timmerman - 34 • tolman - 86 • toornblaser - 96 • toornblasers - 10 • turffmeters - 29 • twebaxluyden - 31 • tweebacksluyden - 60 • uitdragers - 126add • uythalers - 3 • vader - 99 • vaders - 106 • vaendr. - 91 • vaendrich - 31, 34, 47, 49, 51, 104 • vaendrichs - 14, 30, 50, 72, 73 • vaendrick - 39 • vianden - 15 • vischvercopers - 95, 120, 125 • viskopers - 64add • visverkopers - 64add • vleeschhouwers - 116 • voerlieden - 64add - 126add • voerluyden - 14, 86, 100 • Volmacht - 18, 31, 68 • Volmachten - 11, 13, 17, 28, 42, 67, 68, 76, 77, 82, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 113, 124 • voogden - 126add • vooghd - 7, 19 • vooghden - 44, 47, 106, 107, 112 • vooghdessen - 106, 107 • Voorsanger - 125 • voorsingher - 25 • voorstanders - 62 • voorzanger - 64add • vulnisvoerder - 122 • waartgelders - 83 • wacht - 45, 72 • wachtmeester - 20, 64add - 99 • wachtmr. - 1, 3, 7, 12, 13, 17, 22, 23, 25, 32, 36, 37, 43, 45, 49, 55, 58, 60, 62, 75, 92, 102, 103, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 125 • Wachtmrs. - 121 • waeckers - 113 • waeghknechts - 5 • waker - 3 • weerden - 16, 37 • weert - 20 • weerten - 20, 92 • weeshuysvooghden - 94, 100, 104, 105 • wever - 3 • wijnheeren - 91, 99 • wijntappers - 126add • wijnvercopers - 69, 71 • winckeliers - 64, 96 • winkelier - 126add • wipbrouwers - 58 • wit-tappers - 126add • ytiger - 74
--- >> begin

NAMEN

• A. Vierssen - 106 • Abbe Feerx - 58 • Abbe Fredericks - 69 • Abbe Freercks - 70 • Abbe Freerks Gabbema - 64add • Abraham Staphorst - 118 • Abraham - 96 • Adius - 5, 8 • Adriaan Hagius - 126add • Adrianus Hagius - 88 • Aeltje Jeronimuspijp - 64add • Aeltje van Ockinga - 86 • Aerdenburgh - 35 • Aernt Andries - 114 • Albert Aedes - 23 • Albert Brantzum - 43 • Albert Hendriks - 126add • Albert Jans - 77 • Albert Tierx - 58 • Aleff Coster - 71 • Aleff Simons - 70 • Alle van Burum - 117 • Allerh. - 93 • Allerheiligen - 126add • Allert Pieter Jongestal - 126add • Allert Sickesz. - 19 • Amelandsdwinger - 126add • Amelandspijp - 126add • Amelandtsdwinger - 101 • Amelandtsstrate - 123 • Ammama - 100 • Amsterdam - 64add - 73, 121 • Andries Egbertsz. - 34 • Ane Willems - 56 • Ansjou - 22 • Anthonis Verbeecke - 61 • Anthony del Moll - 64add • Anthoon Verbeek - 64add • Antwerpen - 41, 64add • Apcke Benning - 64add • Apke Gysberts - 64add • Arien Janssen van den Bosch - 54 • Arrien Willems - 72 • Atke Jelgersma-land - 64add • Aucke Broersz - 42 • Augustinus Haringius - 126add • B. Fullenius - 114 • Balbian - 64add • Balthasar Obiae - 104 • Balthus - 7 • Bartel - 47 • Baucke Douwes - 117 • Beetgum - 109 • Berlicum - 29 • Bernardo Fullenio - 87 • Bernardus Fullenius - 87 • Beyma - 96 • Bieuck Aebingha - 64add • Blessum - 13 • Blockhuys - 48 • Blockhuysterfenne - 10, 17 • Blockhuystersteegh - 62 • Bogerman - 20, 24, 64add - 89 • Bogermanni - 69 • Bogermanno - 30, 66 • Bogermannus - 120 • Bolsward - 45, 98 • Bolswart - 83, 86, 89 • Bolten - 126add • Boner - 58 • Bontepapesteegh - 94 • Bootsma - 88, 104, 105 • Bourtanghe - 35 • Broer Heeres - 116, 118 • Brol - 52, 64add - 112 • Burmania - 87 • Burum - 93, 110 • Camp - 93, 120 • Campen - 20, 102 • Cancellaryepijpe - 60 • Carel Everts - 64add • Carel Gellius - 126add • Carel Jilles - 103 • Cent Ypckes - 41, 42 • Cent Ypckesz. - 34 • Ceultsche - 96 • Christophorus Munsterus - 104 • Ciprianus Oosterzee - 2 • Claas Entes - 3 • Claas van Burmania - 19 • Claercampster - 9 • Claes Can - 91 • Claes Entes - 3 • Claes Jacobs - 64add • Claes Janssoon - 3 • Claes Pyters - 92 • Claes Roeleffs - 56 • Claes Wobma - 12 • Claude Fontaine - 126add • Clockstraet - 5 • Colde - 126add • Cornelis Backer - 50 • Cornelis Cornelis - 2 • Cornelis Cornelisz. - 5, 42, 43 • Cornelis Simonsz. - 4 • Cornelis Symons - 14 • Cornelis Verhaen - 68 • Cornelius Jerusalem - 126add • Cromme Obbe - 2 • Daniel Cnoop - 118, 126add • Dantumadeel - 42 • Deynum - 13 • Dirck Claessen - 77 • Dirck Douwes - 4 • Dirck Douwesz. - 10 • Dirck Holst - 3 • Dirckjen Atsma - 78 • Doccum - 5, 9, 10, 23, 37, 124 • Doele - 7 • Doelen - 10 • Doenia - 2 • Dominico Oedtsma - 18 • Dominicus Aggaei - 63 • Douwe Seerpsz. - 12 • Douwe Titama - 7 • Droevendal - 109 • Ede Pyters - 98 • Edo Neuhusius - 119 • Eecke Everts soon Boner - 23 • Eeke Evertsz. - 1 • Eeke Evertsz. Boner - 24 • Eelck Fedde Goitses - 12 • Eepe Meinertsz. - 24 • Eernsumerzijl - 35 • Eewal - 64add • Egbert Lambertz. - 3 • Egbertus Reneman - 126add • Eilert Meinerts - 64add • Elias Vos - 118 • Embden - 6, 34 • Emden - 64add • Eme Petersz. - 49 • Eme Tiara-land - 64add • Enckhuysen - 9 • Ene Tiara - 64add • Engelandt - 37 • Engelsche - 7, 41, 125 • Epaeus Joachimi - 103 • Erasmus Symons - 95 • Ernst Casimir - 64add • Ernsumersijl - 19, 70 • Ewaldus van der Merck van Osenbrugh - 102 • Eyssinga - 43
1-2 3-4 5-6 7 8-9 10-12 13-14 15-16 17-18 19-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42 43-44 45-46 47-48 49-50 51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 64-64add 65 66-67 68-69 70-71 72 73-74 75-76 77 78-79 80-81 82-83 84-85 86-87 88 89-90 91-92 93-94 95-96 97-98 99-100 101 102-103 104-105 106-107 108-109 110-111 112-113 114-115 116-117 118-119 120 121-122 123-124 125-126-126add
>> begin
• F[eico]Oedsonis - 93 • Fedde Jelgersma - 53, 54 • Feycke Siouckes - 80 • Feyco Oedsonius - 118 • Fliet - 110, 112 • Franciscuspiep - 63 • Franeker - 8, 9, 20, 28, 45, 64add - 83, 89 • Franiker - 9 • Frans Jacobs - 3 • Frans - 2 • Franse - 94, 95 • Friesland - 64add • Frieslandt - 9, 14 • Friessche - 21 • G. Jorritsma - 126add • Gal.kerck - 85 • Galilaester - 125 • Galilaesterkerck - 125, 56, 57 • Galileesterkerckhoff - 35 • Galileërkerk - 126add • Geest, de - 3 • Gelderlandt - 37, 70 • Gelderse - 70 • Gercke Wybes - 7, 29 • Gerckis - 88 • Gerryt Hardomans - 64add • Gerryt Hendrix - 32 • Gerryt Hendrixz - 38, 9, 14, 27 • Gerryt Reynolts - 61 • Gerryt Swartjen - 30 • Geünieerde provinciën - 64add • Gielesde Blijde - 29 • Giovanni Fonseca - 4 • Goethals - 106 • Goethalsius - 103 • Goffe Hanssen - 86 • Gosse Var - 12 • Gothofridus Jorritsma - 126add • Govert Tiepckes - 10, 53 • Govert Tiepckesz. - 24, 49 • Grachtswal - 64add - 126add • Grauwebagijnekerck - 26, 27, 29 • Grauwenbegijnekerck - 108 • Gravenhage - 64add • Gravenhaghe - 58, 76 • Griet Hendrix - 99 • Griet Roeleffs - 92 • Groenewech - 55, 98 • Groningen - 86 • Groninghen - 14, 46 • Groteschool - 64add • Groustins - 87 • Gutberleth - 124 • Gysbert Harinck - 126add • Gysbert Harmens - 126, 126add • Gysbert van Loo - 109 • Gysbert - 64add • H. Harckes - 120 • H. Reneman - 126add • Haghe, den - 65 • Hanenburgh - 50 • Hans Cock - 64add • Hans Coertszn. - 3 • Hans Huss - 126add • Hans Martens - 126 • Hans Mathijsz. - 5 • Hans Matthijsz. - 5 • Hans Valk - 85 • Haringh Tiallinghs - 63 • Harlingen - 45, 64add - 126add • Harlinghen - 2, 5, 6, 15, 42 • Harmanno Kolde - 9, 30, 61 • Harmannus Colde - 93 • Harmannus Kolde - 93, 102 • Harmano - 93 • Harmen Harckes - 4, 10, 41 • Harmen Harckesz. - 24 • Harmen Martens - 121 • Harmen - 4 • Haskermeer - 64add - 114 • Heeren-Veen - 96 • Heerenveenster - 94, 103 • Heerenveensters - 107, 109 • Heerenwaltje - 64add • Heerestraat - 37 • Heert Pyters - 64add • Hendrick Fridach - 26 • Hendrick Gerryts - 53 • Hendrick Gerrytsz. - 43 • Hendrick Martens - 65 • Hendrick Schellingh - 120 • Hendrick Ydes - 52 • Hendrick van Marssum - 86, 112 • Hendrik Gerrits - 64add • Hendrix Pouwels - 15, 21 • Henrico Geldorpio - 73 • Henricus Kolde - 123 • Henricus Regneri - 49 • Hereman Jacobs - 4 • Herman Kolde - 6 • Hermanni - 7, 93 • Hermanno Colde - 98 • Hermannus Colde - 126add • Herper Jarichs - 56 • Hiske Aernts - 90 • Hobbe Rintjes - 77 • Hoekster- ende Oldehoofsterpoorten - 64add • Hoeksterkerk - 64add • Hoeksterpoort. - 126add • Hoexterbinnenpoort - 38 • Hoexterkercke - 3 • Hoexterpoort - 9, 13, 34, 35, 45, 63 • Holland - 64add • Hollandse - 126add • Hollandt - 122 • Hollandtsche - 60 • Homme Gosses - 19 • Homme Jacobssoon - 47 • Hooghhuystersteegh - 79 • Hooghuis - 64add • Hooghuystersteegh - 121 • Hoogstraat - 64add • Hoorn - 124 • Hotse Algers - 3, 4, 5, 16 • Hotse Algersz. - 10, 24 • Huge Cornelisz. - 23 • Huizumerpijp - 64add • Huybert Willems - 111 • Huysumer - 6, 41, 42 • Idaerderadeel - 110 • Idtien Hendriks - 126add • Imcke Foppes - 105 • Insumerzijl - 64add • Inte - 77 • Irnzum - 34 • Isaac Cnoop - 118 • Isaacus Chantesoin - 94
1-2 3-4 5-6 7 8-9 10-12 13-14 15-16 17-18 19-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42 43-44 45-46 47-48 49-50 51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 64-64add 65 66-67 68-69 70-71 72 73-74 75-76 77 78-79 80-81 82-83 84-85 86-87 88 89-90 91-92 93-94 95-96 97-98 99-100 101 102-103 104-105 106-107 108-109 110-111 112-113 114-115 116-117 118-119 120 121-122 123-124 125-126-126add
>> begin
• Jacob Bourits - 3 • Jacob Claasz. - 21 • Jacob Doedes - 5 • Jacob Douwesz. - 13 • Jacob Gerrytsz. - 21 • Jacob Jacobsz. - 3 • Jacob Petersz. - 41 • Jacob Pyters - 64add • Jacob Pytters - 64add • Jacob Sickes - 106 • Jacobijner - 125 • Jacobijner-en Galileërkerken - 64add • Jacobijnerkercke - 106 • Jacobijnerkerk - 126add • Jacobijnerkerkhof - 64add • Jacobinen - 71 • Jacobinerkerck - 57, 72, 125 • Jacobinerkerckhoff - 50, 77, 125 • Jacobus Sickes - 118 • Jacques Vredeman - 25, 36, 64add • Jan Apcke - 111 • Jan Apckes - 85, 101, 126add • Jan Apke - 57 • Jan Arentsz. - 4, 10 • Jan Bouwes - 95 • Jan Coenders - 106 • Jan Dirx - 109 • Jan Eelckes - 86 • Jan Frederixz. - 4 • Jan Jans - 40, 51 • Jan Jansen de Vries - 126add • Jan Jansenz. - 18 • Jan Janssen - 61 • Jan Jansz. - 51 • Jan Janszoon - 3 • Jan Jelles - 12, 64add • Jan Ka - 62 • Jan Luytiens - 64add • Jan Martensz. - 53 • Jan Melchiors Oosterveldt - 118 • Jan Michiels - 23 • Jan Minnes - 5 • Jan Nieuhuys - 126add • Jan Post - 91 • Jan Rienxz. - 34 • Jan Rinnerts - 5 • Jan Roeleffs - 72 • Jan Roepersteeg - 64add • Jan Saskers - 64add • Jan van Berckte - 6 • Jan - 87 • Jan de Wilde - 88, 90, 105 • Jannes Reyntjes - 23 • Jelle Claessen - 75 • Jelte Thomas - 19 • Jelte - 63 • Jeronymus Renscher - 72 • Jetse Paijesz. - 12 • Joanne Bogermanno - 58 • Joannes Martini - 83 • Jochum Brems - 70 • Jochum IJsbrants - 23 • Jochum Tieerts - 77 • Jochum - 20 • Joël Quesnoy - 126add • Johan van Beyma - 101 • Johannes Bogerman - 64add • Johanni Bogermanno - 9 • Joris Gerryts - 35, 41, 58 • Joris Gerrytsz. - 42 • Jurrien Hendrix - 4, 23, 26 • Jurrien Hendrixz. - 8, 10, 23 • Jurrien Siouckes - 54 • Juy Gercke Pytersdr. - 75 • Keimpema-espel - 56 • Kolde - 64add - 93, 118 • L. Vrouwenpoort - 13 • Lambertus Adius - 9 • Langepijp - 64add • Langhepiep - 61, 64 • Lasarushuys - 17, 99 • Latijnsche schole - 85, 91, 95, 100, 101, 122, 123 • Latijnse school - 64add - 126add • Laurens Laurens - 64add • Laverman - 64add • Leeuwarden - 64add - 126add - 64add • Leeuwarderadeel - 41, 64add • Leeuwe Petersz. - 4 • Leeuwerden - 6, 8, 9, 33, 36, 37, 42, 43, 51, 97, 101, 106, 107 • Leeuwerderadeel - 110 • Lenert Stoffels - 64add • Leowardiae - 44 • Leppedijck - 43, 115 • Leppezijl - 9, 10 • Leyden - 87 • Lieeuwe Buwes - 118 • Lieeuwe Petersz. - 28 • Lieeuwe Pieters - 4 • Lieeuwe Sytses - 29 • Lieuwe Pietersz. - 24 • Lieve Vrouwenbuitenpoort - 64add • Lievevrouwepoortsdwinger - 64add • Lodewijk N. - 126add • Lollius Dominici - 64add • Lunenborgher - 5 • Lunenburgh - 5 • Luyrd Jans - 118 • Luytjen - 26 • Margareta - 46 • Margarieta - 83 • Marssum - 13, 41, 42, 64add - 93 • Marten Harmens - 126add • Marten IJsbrants - 79 • Mathaei - 46 • Matheus - 83 • Mathijs Noldus - 26 • Maycke Lieuwe Keimpes - 6 • Maycke Martins - 31 • Meinardus Schotanus - 100 • Meinse Reins - 97 • Mellemalanden - 64add • Mellius Aegidius - 126add • Meynardus Schotanus - 84 • Meyne Johannesz. - 16 • Meynert Gerryts - 59 • Meynte Meintes - 98 • Miedumer - 43 • Minnemastraat - 64add • Minnemastraet - 41 • Mintzima - 99 • Mulerius - 40, 44
1-2 3-4 5-6 7 8-9 10-12 13-14 15-16 17-18 19-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42 43-44 45-46 47-48 49-50 51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 64-64add 65 66-67 68-69 70-71 72 73-74 75-76 77 78-79 80-81 82-83 84-85 86-87 88 89-90 91-92 93-94 95-96 97-98 99-100 101 102-103 104-105 106-107 108-109 110-111 112-113 114-115 116-117 118-119 120 121-122 123-124 125-126-126add
>> begin
• Nau - 52 • Neel Dirx - 107 • Nesterclooster - 12 • Neuhusius - 119 • Nicolaus Muler[i]us - 21 • Nieehoofsterkerck - 72 • Nieuhuys - 64add • Nieuweburen - 64add • Nieuwepijp - 64add • Nieuwestad - 64add • Nieuwestadt - 42, 64 • Nieuwesteeg - 64add • Nieuwetoorn - 34, 125 • Nieuwetoren - 126add • Nijebuyren - 92 • Nijehuys - 42 • Nijenhuys - 43 • Ockinga - 86 • Oedts Vincents - 63 • Oedze Riemers - 93 • Olde Ee - 92, 124 • Oldeboorn - 43 • Oldedeel - 41 • Oldegalileyen - 112 • Oldehoof - 62, 64add - 85, 115 • Oldehooff - 71, 110 • Oldehoofster - 106 • Oldehoofsterdwinger - 64add • Oldehoofsterpoort - 44 • Oldehove - 64add - 126add • Oldensloo - 23 • Oosterdwinger - 64add • Otto Heixan - 64add • Over- ende Nederpaltse - 79 • P. Carel Gelliers - 100 • Pascasii - 7 • Paulus] Arceri[us] - 64add • Peperstraet - 18 • Peperstraetspijp - 44 • Peperstraetspijpe - 126 • Peter Egbertsz. - 21 • Peter Hansz. - 9 • Peter Hesops - 28 • Peter Syps - 23 • Peter Yps - 2 • Petro Cabeljau - 119 • Petro Eilshemio - 78 • Petrus Cabeljauw - 114 • Philippus Melanthon - 119 • Pieter Bouckes - 126add • Pijlsteeg - 126add • Pijlsteegh - 35 • Pinxter - 31 • Potmarge - 64add • Pottebakkerspijp - 64add • Purmerend - 103 • Pybe Lieuwes - 64 • Pyter Gerryts - 102 • Pyter Hendrix - 105 • Pyter Lamberts - 118 • Pyter Nannes - 52 • Pyter - 52 • Pyter uyt de Hijde - 105 • Pytter Walta - 126add • Radaeus - 5 • Reiner Hachtingk - 64add • Reiner Siverts - 64add • Rijck Sioerdts - 126add • Rijp - 61 • Ripperda - 23 • Rippertus Sixti - 78, 93, 98, 124 • Rippertus - 82 • Ritsumazijl - 13 • Ritsumer-zijl - 29 • Ritsumerzijl - 28 • Rotterdam - 34, 90 • Runia - 68 • Ruyrd Dirxz - 12 • Ruyrd Juckema - 61 • S. Glinstra - 126add • S. Hilarius - 94 • S. Jacobsstraet - 26 • S. Sibes - 126add • Saackma - 98 • Sande - 126add • Schavernek - 64add - 126add • Scheverneck - 13 • Schilcampen - 41, 43 • Schoenmaeckersperck - 55 • Schotanus - 101 • Schou - 70 • Sibe Sibes - 118 • Sibe - 25 • Sibrant Wibrandts - 32 • Simon Douwes - 41 • Simon Douwesz. - 38 • Simon Erasmus Borndam - 92 • Singel - 126add • Sioerd Fredrix - 36 • Slotmaeckerssteegh - 25 • Sneeck - 35, 45, 83, 86, 89 • Sneecker - 45 • Sneek - 19 • Spanjaertsdijckje - 63 • St. Catharinakerckhoff - 122 • Sti. Johannis - 87 • Stijn Vlasten - 96 • Swartenwech - 120 • Swartewech - 102 • Swette - 35, 42, 45 • Sybe Dirxz. - 23 • Sybe Sybes - 101, 114 • Sybrant Wibrants - 32 • Sybrant - 33 • Sybren Wybrandtsz. - 32 • Symen Douwes Nijenhuys - 42 • Symon Cornelis - 28 • Symon Douwesz. - 27, 42 • Symon Janssenz. - 24, 28 • Symon Jansz. - 27
1-2 3-4 5-6 7 8-9 10-12 13-14 15-16 17-18 19-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42 43-44 45-46 47-48 49-50 51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 64-64add 65 66-67 68-69 70-71 72 73-74 75-76 77 78-79 80-81 82-83 84-85 86-87 88 89-90 91-92 93-94 95-96 97-98 99-100 101 102-103 104-105 106-107 108-109 110-111 112-113 114-115 116-117 118-119 120 121-122 123-124 125-126-126add
>> begin
• T. Ammama - 106, 110 • T. Tegnaeus - 94 • Taco Amama - 112, 117 • Taco Ammama - 90, 109 • Tegnaei - 94 • Theodorus Bruinsvelt - 62 • Theodorus Saeckma - 88 • Thomas Alles - 29 • Thomas Janssen - 88 • Thonis Tammesz. - 23 • Tiallingh Jaspers - 54 • Tiara - 12 • Tieerd Claessez. - 56 • Tieetzerck - 42 • Tierck Abbesz. - 23, 24 • Tierq Epes - 25 • Tobias Gutberlecht - 123 • Tobias Tegnaei - 78 • Tobias Tegnaeus - 82, 94 • Tobias Tegneus - 105 • Tonis Harmens Costerus - 91 • Tonis Riemers - 78 • Treves - 76 • Troysche - 96 • Trynwolden - 43 • Turfmarkt - 64add • Tuynen - 60, 110 • Tziallingh Oenesz. - 43 • Ubbonem Ennium [=Emmium] - 46 • Ulenburgh - 28 • Utrecht - 64add • Veen - 96, 109 • Veno - 38, 123 • Vereenighde Nederlanden - 91 • Verlaat - 40, 121 • Verlaet - 47 • Vierssen - 83, 126add • Viglius Ayta - 99 • Vincent Ypckes - 68, 71, 74 • Vischmerckspijp - 25 • Vischmerckt - 92, 125 • Vismarkt - 64add • Vismerckt - 38, 70 • Vlaems - 94, 114 • Vliedt - 38, 48, 75, 92, 101, 110, 119 • Vliet - 16, 64add - 126add • Vranckrijck - 91 • Vrouwenpoort - 64add - 87 • Waagspijp - 64add • Waeghpijpe - 121 • Waeghspijp - 52 • Waeghspijpe - 53 • Waeze - 64add • Walter Jans - 64add • Warrega - 77 • Watse Eelckesz. - 6, 28 • Watse Riemers - 64add • Weertspijp - 40 • Weese - 50 • Westerkerck - 114, 122, 125 • Westerkerk - 126add • Westindische comp[agn]ie - 87 • Wigle Ayta - 54 • Willem Lodewijk van Nassau - 64add • Willem Lodewijk - 64add • Willem Tijssen - 73 • Wirdumer - 42 • Wirdumerdwinger - 64add • Wirdumerpoort - 64add - 90, 102, 120 • Wirdumerpoorte - 79, 97, 99, 111 • Wirdumerpoortsdwinger - 64add • Wissemahuysinghe - 55 • Wittenonneclooster - 26 • Wittenonnen - 95 • Wolter Jans - 126 • Womelius - 106 • Wortelhaven - 125 • Wybe Claessen - 126 • Wybe Gerckes - 124 • Wybe Lieeuwes - 72 • Wybe Orxz - 24 • Wyger Annesz. - 24 • Ydaerderadeel - 43 • Yrnsum - 43 • Zeeland - 90 • Zuiderdwinger - 64add • Zwarteweg - 64add • Zwitsers - 64add • Zytse Hessels - 23

Raadsbesluiten Leeuwarden 1602-1639

>> begin