De magistraat van Leeuwarden 1588-1700

Uittreksel van de naamlijst van Petrus Henricus Petraeus
Internetbewerking en register: M.H.H. Engels - maart/augustus 2002

Petraeus' naamlijst van de leden van het bestuur van Leeuwarden beslaat de periode 1512-1784; vgl. gemeente-archief Lwd. en Prov. Bibl. Frl. Als bouwmeester of als schepen maakte Petrus Henricus Petraeus van 1758 tot 1778 bijna onafgebroken deel uit van de magistraat; daarnaast was hij van 1751 tot 1783 lid van de Leeuwarder vroedschap.
In verband met de bestudering van het leven van Johannes Saeckma (1572-1636) was deze uitgave eerst beperkt tot de periode 1588-1636: op 8.8.1588 begon Saeckma zijn studie aan de universiteit van Franeker; als presiderend raadsheer in het Hof van Friesland overleed hij op 22.12.1636. Nu is de naamlijst uitgebreid tot en met 1700.

* 1588 1591 1594 1597 1600 1603 1606 1609 1612 1615 1618 1621 1624 1627 1630 1633 1636 1639 1642 1645 1648 1651 1654 1657 1660 1663 1666 1669 1672 1675 1678 1681 1684 1687 1690 1693 1696 1699
*

>> HOMEpage

>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1588Hessel Aysma
Albert Everts Boner
Cornelis Symons
Wybe Orckx
Jacob Valck
Jan Arents
Reynder Jelmers
Ritske Jans
Bartel Hendriks
Marten Gerrits
Floris Lenardts
Arent A(d)ri(a)ens
Dr. Otto Swalue
1589Hessel Aysma
Cornelis Symons
Wybe Orckx
Watse Eelkes Gadema
Dr. Rembert Ulenburgh
Jan Arents
Jacob Valck
Ritske Jans
Reinder Jelmers
Marten Gerryts
Arent Ariens
Sjoucke Claes(es)
Dr. Otto Swalue
1590Hessel Aysma
Cornelis Simons
Wybe Orcx
Ypke Oedses
Dr. Rembert Ulenborgh
Albert Everts Boner
Reynder Jelmers
Marten Gerrits
Floris Lenerts
Fedse Simons
Jan Arents
Jan Freerks
Dr. Otto Swalue
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1591Cornelis Simons
Wybe Orcks
Ypke Oedses
Dr. Rembert Ulenburgh, ook pensionaris
Hessel Aysma
Reyner Jelmers
Ritske Jans
Floris Lenardts
Hendrik Rossum
Lieuwe Pyters Teetlum?
Jan Arents
Jan Freerks
Dr. Otto Swalue
1592Cornelis Simons
Dr. Rembert Ulenburgh
Hessel Aysma
Reyner Jelmers
Ipke Oedses
Floris Lenardts
Hendrik Rossum
Bartel Hendriks
Jacob Valck
Fedse Simons
Jan Freerks
Aucke Douwes
Dr. Otto Swalue
1593 Cornelis Simons
Dr. Rembert Ulenburgh
Hessel Aysma
Floris Lenards
Reyner Jelmers
Hendrik Rossum
Fedse Simons
Lieuwe Pyters Teetlum?
Marten Gerrits
Dr. Gellius Hillama
Aucke Douwes
Harmen Harkes
Dr. Otto Swalue
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1594 Cornelis Simons
Dr. Rembert Ulenburg
Hessel Aysma
Floris Lenards
Reyner Jelmers
Fedse Simons
Lieuwe Pyters Teetlum?
Marten Gerrits
Dr. Gellius Hillama
Wybe Orcx
Harmen Harkes
Bartel Hendriks
dr. Gellius Hillama
1595 Cornelis Symons
dr. Rembert Ulenburgh
Hessel Aysma
Reyner Jelmers
Fedse Simons
Lieuwe Pyters
Wybe Orcx
dr. Pieter Jans Runia
Jan Arents
Tjerk Feyes
Bartel Hendriks
Jan Freerks
dr. Gellius Hillama
1596 Cornelis Symons
dr. Rembert Ulenburgh
Hessel Aysma
Watse Eelckes Gadema
Reyner Jelmers
Lieuwe Pieters Teetlum?
Wybe Orcx
dr. Pyter Jans Runia
Jan Arents
Hotze Algers
Jan Freerks
Harmen Harkes
dr. Gellius Hillama
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1597 Hessel Aysma
Cornelis Simons
Watse Eelkes Gadema
Reyner Jelmers
dr. Rembert Ulenburgh
Lieuwe Pieters Teetlum?
dr. Petrus Johannes Runia
Jan Arents
Hotse Algers
Jan Freerks
Harmen Harkes
Wybe Orcks
dr. Gellius Hillama
1598 Cornelis Simons
Watse Eelckes Gadema
Reyner Jelmers
Wybe Orcx
Lieuwe Pieters Teetlum?
Jan Arents
Hotse Algers
Jan Keympes
dr. Hendrik Gualteri, ook pensionaris
Eco Everts Boner
Harmen Harkes
Gercke Wybes
dr. Petrus Johannes Runia
1599 Watse Eelckes Gadema
Wybe Orcx
Jan Arents
Coop Louw(ren)s
Reyner Jelmers
Lieuwe Pieters Teetlum?
Hotse Algers
Jan Keimpes
dr. Henricus Gualteri
Juriaen Hendrikcs
Harmen Harkes
Gerrit Hendricz
dr. Petrus Johannes Runia
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1600 Watse Eelckes Gadema
Wybe Orcx
Jan Arents
Coop Louw(ren)s
Lieuwe Pieters Teetlum?
Juriaen Hendricks
Eco Everts Boner
Tjerk Feyes
Marten Gerrits
Johannes Claes
Harmen Harkes
Gerrits Hendriks
dr. Petrus Johannes Runia
1601 Wybe Orcx
Jan Arents
dr. Henricus Gualteri
Harmen Harkes
Lieuwe Pieters Teetlum?
Juriaen Hendriks
Johannes Claes
Cornelis Simons
Eco Everts Boner
Hotse Algers
Gerrit Hendricks
Dirck Douwes
dr. Petrus Johannes Runia
1602 Jan Arents
Harmen Harkes
Cornelis Simons
Eco Everts Boner
Lieuwe Pieters Teetlum?
Juriaen Hendricks
Hotse Algers
Cornelis Cornelis
Herman Jacobs Heerman
Jan Freercks
Gerrits Hendricks
Dirck Douwes
dr. Hendricus Gualteri
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1603 Jan Arents
Harmen Harkes
Wybe Orcks
Juriaen Hendriks
Lieuwe Pieters Teetlum
Hotse Algers
Cornelis Cornelis
Herman Jacobs Heerman
dr. Lambertus Adius
Tjerk Feyes
Gerrit Hendricks
Dirck Douwes
dr. Henricus Gualteri
1604 Harmen Harkes
Wybe Orcx
Juriaen Hendricks
Hotse Algers
Jan Arents
Lieuwe Pieters Teetlum?
Cornelis Cornelis
Herman Jacobs Heerman
dr. Lambertus Adius
Tjerk Feyes
Dirck Douwes
Govert Tjepkes Kinnema
dr. Henricus Gualteri
1605 Harmen Harkes
Wybe Orcx
Juriaen Hendricks
Hotse Algers
Jan Arents
Lieuwe Pieters Teetlum?
Cornelis Cornelis
dr. Lambertus Adius
Tjerk Feyes
Simon Jans
Dirck Douwes
Govert Tjepkes Kinnema
dr. Henricus Gualteri
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1606 Wybe Orcx
Juriaen Hendricks
Hotse Algers
Jan Arents
Harmen Harkes
Cornelis Cornelis
dr. Lambertus Adius
Simon Jans
Cornelis Simons
Gerrit Hendricks
Dirck Douwes
Govert Tjepkes Kinnema
dr. Henricus Gualteri
1607 Juriaen Hendricks
Hotse Algers
Jan Arents
Harmen Harkes
Simon Jans
Cornelis Simons
Gerrit Hendricks
Lieuwe Pieters Teetlum?
Eco Everts Boner
Epo Meynarts
Dirck Douwes
Govert Tjepkes Kinnema
dr. Henricus Gualteri
1608 Juriaen Hendrikcs
Hotse Algers
Harmen Harkes
Simon Jans
Lieuwe Pieters Teetlum?
Eco Everts Boner
Epo Meynarts
Dirck Douwes
Wybe Orcx
Tjerk Obbes
Govert Tjepkes Kinnema
Wyger Annes
dr. Henricus Gualteri
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1609 Juriaen Hendricks
Hotse Algers
Simon Jans Runia
Eco Everts Boner
Lieuwe Pieters Teetlum?
Watse Eelkes
Matthijs Noldus
Willem Viersen
Simon Cornelis
Tjerk Obbes
Govert Tjepkes Kinnema
Wyger Annes
dr. Henricus Gualteri
1610 Harmen Harkes
Wybe Orcx
dr. Wilhelmus Velsius
Simon Douwes Ny(en)- huis
Jacob Bouricius
Arent Ariens
Cornelis Cornelis
Dirk Jans
dr. Johannes Veno
dr. Wiltetus Matthei
Vincent Ypkes Glinstra
Arent Pyters
dr. Henricus Gualteri
1611 Harmen Harkes
Wybe Orcx
dr. Wilhelmus Velsius
Simon Douwes Ny(en)- huis
Jacob Bouricius
Cornelis Cornelis
Dirck Jans
dr. Lambertus Adius
Eme Pieters
Doede Hillebrandts
Vincent Ypkes Glinstra
Hendrick Gerckes
dr. Henricus Gualteri
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1612 Harmen Harkes
Wybe Orcx
dr. Lambertus Adius
Vincent Ypkes Glinstra
Cornelis Cornelis
Eme Pieters
Doede Hillebrandts
dr. Everardus Boner
Marten Gysbert
Jan Luyloffs
Hendrik Gerrits
Jan Jans Duyff
dr. Henricus Gualteri
1613 Harmen Harkes
dr. Lambertus Adius
Vincent Ypkes Glinstra
Hendrik Gerryts
Eme Pieters
dr. Everardus Boner
Marten Gysbert
Jan Luyloffs
Arrien Jans Bos
Foeke Alberts
Jan Jans Duyff
Aucke Broers
dr. Henricus Gualteri
1614 Harmen Harkes
dr. Lambertus Adius
Hendrik Gerrits
dr. Wilhelmus Velsius
Eme Pieters
dr. Everardus Boner
Jan Luyloffs
Arrien Jans Bos
Foeke Alberts
Aucke Broers
Jan Jans Duyff
Joris Gerrits Camp
dr. Henricus Gualteri
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1615 Harmen Harkes
dr. Lambertus Adius
dr. Wilhelmus Velsius
Hendrik Gerryts
Eme Pyters
dr. Everardus Boner
Jan Luyloffs
Adriaan Jans
Aucke Broers
Foeke Alberts
Jan Jans Duyff
Joris Gerrits
dr. Henricus Gualteri
1616 Hendrik Gerrits
Simon Runia
Wybe Orcx
Jurrien Hendricks
Eme Pieters
dr. Evert Boner
Arien Jans Bos
Aucke Broers
Tjerk Abbes
Steeven Hotses
Jan Jans Duyff
Govert Tjepkes Kinnema
dr. Joachimus Lamberti Hagius
1617Simon Jans Runia
Wybe Orcx
Jurrien Hendriks
dr. Renicus Atsma
dr. Evert Boner
Arien Bos
Aucke Broers
Jacob Valck
Steeven Hotses
Tjerk Abbes
Govert Tjepkes Kinnema
Vincent Ipkes Glinstra
dr. Joachimus Lamberti Hagius
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1618 Wybe Orcx
Jurien Hendriks
dr. Renicus Atsma
Watse Eelckes Gadema
Aucke Broers
Tjerk Abbes
Steeven Hotses
Jacob Valk
Jacob Bouricius
Marten Gysberts
Govert Tjepkes Kinnema
Vincent Ipkes Glinstra
dr. Joachimus Lamberti Hagius
1619 Jurrien Hendriks
dr. Renicus Atsma
Watse Eelckes Gadema
Simon Runia
Steeven Hotses
Jacob Valck
Jacob Bouricius
Marten Gysberts
Taeke Sapes Amama
Thonis Riemers
Govert Tjepkes Kinnema
Vincent Ipckes Glinstra
dr. Joachimus Lamberti Hagius
1620 dr. Renicus Atsma
Watse Eelckes Gadema
Simon Runia
Tjerk Abbes
Jaques Valck
Jacob Bouricius
Marten Gysberts
Taco Sapes Amama
Thonis Riemers
Matthijs Noldus Sytsman
Vincent Ipckes Glinstra
Taco Dircks
dr. Joachimus Lamberti Hagius
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1621 Watse Eelckes Gadema
Simon Runia
Tjerk Abbes
Govert Tjepkes Kinnema
Marten Gysberts
Taco Sapes Amama
Theunis Riemers
Matthijs Noldus Sytsman
Steeven Hotses
Harmen Dircks
Vincent Ipkes Glinstra
Taco Dircks
dr. Joachimus Lamberti Hagius
1622 Simon Runia
Tjerk Abbes
Govert Tjepkes Kinnema
dr. Renicus Atsma
Taco Sapes Amama
Thonis Riemers
Matthijs Noldus Sytsman
Steeven Hotses
Harmen Dircks
Jurrien Hendricks
Taco Dircks
Joris Gerrits Camp
dr. Joachimus Lamberti Hagius
1623 Tjerk Abbes
Govert Tjepkes Kinnema
dr. Renicus Atsma
Vincent Ipkes Glinstra
Matthijs Noldus Sytsman
Steeven Hotses
Harmen Dircks
Jurrien Hendriks
Aucke Broers
dr. Johannes Veno
Taco Dircks
Joris Gerrits Camp
dr. Joachimus Lamberti Hagius
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1624 Govert Tjepkes Kinnema
dr. Renicus Atsma
Vincent Ipkes Glinstra
Simon Runia
Steeven Hotses
Harmen Dircks
Jurrien Hendriks
Aucke Broers
dr. Johannes Veno
Thonis Riemers
Joris Gerrits Camp
Feye Tjerks?
dr. Joachimus Lamberti Hagius
1625 dr. Renicus Atsma
Vincent Ipkes Glinstra
Simon Runia
Tjerk Abbes
Jurrien Hendriks
Aucke Broers
dr. Johannes Veno
Thonis Riemers
Taeke Dircks
dr. Johannes Hoptilla
Joris Gerrits Camp
Feye Tjerks?
dr. Joachimus Lamberti Hagius
1626 Vincent Ipkes Glinstra
Simon Runia
Tjerk Abbes
Steeven Hotses
Aucke Broers
dr. Johannes Veno
Thonis Riemers
Taeke Dircks
dr. Johannes Hoptilla
Coert Neederhoff
Feye Tjerks?
Harmen Dirks
dr. Joachimus Lamberti Hagius
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1627 Simon Runia
Tjerk Abbes
Steeven Hotses
Taco Sapes Amama
Thonis Riemers
Taco Dirks
dr. Johannes Hoptilla
dr. Cornelis Kinnema
Sybe Sybes
Coert Neederhoff
Feye Tjerks?
Harmen Dirks
dr. Joachimus Lamberti Hagius
1628 Simon Runia
Taco Sapes Amama
Tjerk Abbes
Vincent Ipckes Glinstra
Thonis Riemers
Tako Dirks
dr. Johannes Hoptilla
dr. Cornelis Kinnema
Sybe Sybes
dr. Johannes Veno
Harmen Dirks
Joris Gerrits Camp
dr. Joachimus Lamberti Hagius
1629 Tjerk Abbes
Tako Amama
Aucke Broers
dr. Johan Beyma
dr. Johannes Hoptilla
dr. Cornelis Kinnema
Sybe Sybes
dr. Johannes Veno
Willem Andries
Simon Haeyes
Harmen Dirks
Joris Gerrits Camp
dr. Joachimus Lamberti Hagius
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1630 Tako Amama
Aucke Broers
dr. Johan Beyma
Thonis Riemers
dr. Cornelis Kinnema
Sybe Sybes
dr. Johannes Veno
Willem Andries
Simon Haeyes
Wibrant Noordenbosch
Joris Gerrits Camp
Alle Burum
dr. Joachimus Lamberti
1631 Aucke Broers
dr. Johan Beyma
Thonis Riemers
Harmen Dirks
dr. Johannes Veno
Willem Andries
Simon Haeyes
Wibrant Noordenbosch
Arent Fockes
Rommert Johans
Alle Burum
Jan Hendriks
dr. Joachimus Lamberti Hagius
1632 Aucke Broers
dr. Johan Beyma
Thonis Riemers
Sybe Sybes
Willem Andries
Simon Haeyes
Wibrant Noordenbosch
Rommert Johans
Symon Erasmus Borndam
Hendrick Marssum
Alle Burum
Jan Hendriks
dr. Joachimus Lamberti Hagius
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1633 Thonis Riemers
Harmen Dircks
Sybe Sybes
Joris Gerrits Camp
Wibrant Noordenbosch
Rommert Johans
Symon Erasmus Borndam
Hendrick Marssum
Jurrien Hendriks
Otto Swalue
Alle Burum
Jan Hendriks
dr. Joachimus Lamberti Hagius
1634 Harmen Dircks
Sybe Sybes
Joris Gerrits Camp
dr. Johannes Beyma
Rommert Johans
Symon Erasmus Borndam
Hendrick Marssum
Jurrien Hendriks
Otto Swalue
Jurrien Sjouckes
Jan Hendriks
Aucke Broers
dr. Theodorus Saeckma
1635 Sybe Sybes
Joris Gerrits Camp
dr. Johannes Beyma
Taco Amama
Hendrick Marssum
Jurrien Hendriks
Otto Swalue
Jurrien Sjouckes
dr. Meynard Nyenhuis
dr. Epeus Glinstra
Jan Hendriks
Aucke Broers
dr. Theodorus Saeckma
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1636 Joris Gerrits Camp
dr. Johannes Beyma
Taco Amama
Alle Burum
Jurrien Hendriks
Otto Swalue
Jurrien Sjouckes
dr. Meyndert Nyenhuis
dr. Epeus Glinstra
Rombout Jacobs Borgh
Jan Hendriks
Harmen Harckes
dr. Theodorus Saeckma
1637dr. Johan Beima
Taco Amama
Alle van Burum
Sybe Sybes
Jurrien Sjouckes
dr. M. Nienhuis
dr. E. Glinstra
Rompt Jacobs
Lieuwe Bouwes
Jan M. Oostervelt
Jan Hendricks
Harmen Harckes
dr. Theodorus Saeckma
1638Taco Amama
Alle van Burum
Sybe Sybes
Joris Gerryts Camp
dr. M. Nienhuis
dr. E. Glinstra
Rompt Jacobs
Lieuwe Bouwes
Jan Melchers Oostervelt
Gerryt Willems
Harmen Harkes
Jacob Stevens
dr. Theodorus Saeckma
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1639Alle van Burum
Sybe Sybes
Joris G. Camp
dr. Adrianus Hagius
Rompt Jacobs
Lieuwe Bouwes
J.M. Oostervelt
Gerryt Willems
Wibrandus Itsma
dr. Joannis Glinstra
Harmen Harkes
Jacob Stevens
dr. Gotofredus Jorritsma
1640Sybe Sybes
Joris G. Camp
dr. A. Hagius
Hendrick van Marsum
Lieuwe Bouwes
J.M. Oostervelt
Gerryt Willems
Wibrandus Itsma
dr. J. Glinstra
Tiaerdt Eelckes
Jacob Stevens
Thonis Hees
dr. Gotofredus Jorritsma
1641Joris G. Camp
dr. A. Hagius
H. v. Marssum
Alle van Burum
Gerryt Willems
Wibrandus Itsma
dr. J. Glinstra
Tjaerdt Eelkes
Elias Vos
Matthias Harings
Jacob Stevens
Anthony van Hees
dr. Gothofredus Jorritsma
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1642dr. A. Hagius
H. v. Marssum
Alle van Burum
Sybe Sybes
Wibrandus Itsma
dr. J. Glinstra
Tjaerdt Eelckes
Elias Vos
Matthias Harings
Rompt Jacobs
Anthony van Hees
Harmen Harkes
dr. Gothofredus Jorritsma
1643H. v. Marssum
Alle van Burum
Sybe Sybes
Jacob Stevens
dr. J. Glinstra
Elias Vos
Matthias Harings
Rompt Jacobs
J. M. Oostervelt
Bouwe Lieuwes
Anthony van Hees
Harmen Harckes
dr. Gothofredus Jorritsma
1644Alle van Burum
Sybe Sybes
Jacob Stevens
Wibrandt Itsma
Elias Vos
Matthias Harings
Rombout Jacobs
J. M. Oostervelt
Bouwe Lieuwes
Sixtus Ravens
Harmen Harckes
Sierd Clasen
dr. Gothofredus Jorritsma
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1645Sybe Sybes
Jacob Stevens
Wibrandus Itsma
dr. Johan van Beima
Rombout Jacobs
J. M. Oostervelt
Bouwe Lieuwes
Sixtus Ravens
Gerryt Willems
dr. Menso Gabbema
Harmen Harckes
Sierd Clasen
dr. Gothofredus Jorritsma
1646Jacob Stevens
Wibrandus Itsma
dr. Johan van Beima
Alle van Burum
J. M. Oostervelt
Bouwe Lieuwes
Sixtus Ravens
Gerryt Willems
dr. M. Gabbema
Bartel Mamminga
Sierd Clasen
dr. Otto Swalue
dr. Gothofredus Jorritsma
1647Wibrandus Itsma
dr. J. v. Beima
Alle van Burum
Sybe Sybes
Sixtus Ravens
Gerryt Willems
dr. M. Gabbema
B. Mamminga
Dirck Jansen
Claes Pytters
Sierd Clasen
dr. Otto Swalue
dr. Gothofredus Jorritsma
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1648Wibrandus Itsma
Alle van Burum
Sybe Sybes
Harmen Harckes
Gerryt Willems
dr. M. Gabbema
B. Mamminga
Dirck Jansen
Claes Pytters
J. M. Oostervelt
dr. Otto Swalue
Bouwe Lieuwes
dr. Menso Gabbema
1649Alle van Burum
Sybe Sybes
Harmen Harckes
dr. Simon Simonides
B. Mamminga
Dirck Jansen
Claes Pytters
J. M. Oostervelt
Sierd Clasen
Claes Kan
dr. Otto Swalue
Bouwe Lieuwes
dr. Menso Gabbema
1650Sybe Sybes
Harmen Harckes
dr. S. Simonides
Wibrandus Itsma
Dirck Jansen
Claes Pytters
J. M. Oostervelt
Sierd Clasen
Claes Kan
Sybe Mellema
Bouwe Lieuwes
Abelus Theotardi
dr. Menso Gabbema
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1651Harmen Harckes
dr. S. Simonides
W. Itsma
A. van Burum
Jan Oostervelt
Sierd Clasen
Claes Kan
Sybe Mellema
dr. Otto Swalue
Gerryt Willems
Bouwe Lieuwes
Marcelis Goverts
dr. Menso Gabbema
1652dr. S. Simonides
W. Itsma
A. van Burum
Sybe Sybes obiit
Sierd Clasen
Claes Kan
Sybe Mellema
dr. Otto Swalue
Gerryt Willems
Jacob Jans
Marcelis Goverts
Dirck Jans
dr. Menso Gabbema obiit 3. Octob. 1652
1653W. Itsma
A. van Burum
Bouwe Lieuwes
Harmen Harkes
Sybe Mellema
dr. Otto Swalue
Gerryt Willems
Jacob Jans v. d. Mey
dr. Joannis Culenburgh
Michiel Amama
Marcelis Goverts
Dirck Jans
dr. Jacobus Adius
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1654A. van Burum
Bouwe Lieuwes obiit
Harmen Harckes
S. Simonides
dr. Otto Swalue
Gerryt Willems
Jacob J. v. d. Mey
dr. J. Culenburgh
M. Amama
J. M. Oostervelt
Dirck Jansen
Claes Kan
dr. Jacobus Adius
1655A. van Burum
Harmen Harckes
Sierd Clasen
dr. Joannis Gualteri
Jacob J. v. d. Mey
dr. J. Culenburgh
M. Amama
J. M. Oostervelt
Bartel Mamminga
Henricus Schotanus
Dirck Jansen
Claes Kan
dr. Jacobus Adius
1656Harmen Harckes
Sierd Clasen
dr. J. Gualtheri
Sybe Piers Mellema
dr. J. Culenburgh
M. Amama
J. M. Oostervelt
B. Mamminga
H. Schotanus
Gerryt Willems
Claes Kan
dr. Jacobus Jeltema
dr. Jacobus Adius
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1657Sierd Clasen
dr. J. Gualtheri
S. P. Mellema
Alle van Burum
Michiel Amama
J. M. Oostervelt
B. Mamminga
Gerryt Willems
Jacob J. v. d. Mey
Gerryt Piers
Claes Kan
dr. J. Jeltema
dr. Jacobus Adius
1658dr. J. Gualtheri
S. P. Mellema
A. van Burum
dr. Joannis Culenburgh
J. M. Oostervelt
B. Mamminga
Gerryt Willems
J. J. van der Mey
Gerryt Pytters
Gerryt Harmens
dr. Jacobus Jeltema
Dirck Gerryts
dr. Jacobus Adius
1659S. P. Mellema
A. v. Burum
dr. J. Culenburgh
Adrianus Haestrecht
Gerryt Willems
J. J. van der Mey
Gerryt Pytters
Gerryt Harmens
dr. Emilius Valeri
Harmen Raesvelt
Dirck Gerryts
Jacob Fungers Oosterbaen
dr. Jacobus Adius
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1660A. v. Burum
dr. J. Culenburgh
A. Haestrecht
François De Swart
J. J. v. d. Mey
Gerryt Pytters
Gerryt Harmens
dr. E. Valeri
H. Raesvelt
Thomas Schaeftbank
Dirck Gerryts
J. F. Oosterbaen
dr. Jacobus Adius
1661dr. J. Culenburgh
A. Haestrecht
F. De Swart
Rombartus Sirxma
Gerryt Harmens
dr. E. Valeri
H. Raesvelt
T. Schaeftbank
Warner Everts
Floris Schol
Dirck Gerryts
J. F. Oosterbaen
dr. Jacobus Adius
1662A. Haestrecht
F. De Swart
R. Sirxma
Alle van Burum
dr. E. Valeri
H. Raesvelt
T. Schaeftbank
Warner Everts
Floris Schol
Coenradus Boelens
J. F. Oosterbaen
Tacitus Ypckema
dr. Jacobus Adius
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1663F. De Swart
R. Sirxma
A. v. Burum
Romke Sickes Gaeickema
T. Schaeftbank
Warner Everts
F. Schol
C. Boelens
Sjoerd Eppinga
Suffridus Hardomans
J. F. Oosterbaen
Tacitus Ypckema
dr. Jacobus Adius
1664R. Sirxma
A. v. Burum
R. S. Gaeickema
Hillebrandt Brongersma
T. Schaeftbank
Warner Evers
F. Schol
C. Boelens
S. Eppinga
S. Hardomans
Tacitus Ypckema
Steffen Lieuwes
dr. Jacobus Adius
1665A. v. Burum
R. S. Gaeickema
H. Brongersma
A. Haestrecht
C. Boelens
S. Eppinga
S. Hardomans
J. M. Oostervelt
Tjetse Tjebbes Faber
Jurrien v. Vierssen
Steffen Lieuwes
Jacob Oosterbaen
dr. Jacobus Adius
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1666R. S. Gaeickema
H. Brongersma
A. Haestrecht
Jan Sydses
S. Eppinga
S. Hardomans
J. M. Oostervelt
T. T. Faber
J. v. Vierssen
Bartel Mamminga
Steffen Lieuwes
J. Oosterbaen
dr. Jacobus Adius
1667R. S. Gaeickema
H. Brongersma
Jan Sydses
Gerardt Walrich
J. M. Oostervelt
T. T. Faber
J. v. Vierssen
B. Mamminga
dr. Gullielmus Hagius
Gerryt Hanenburgh
Steffen Lieuwes
J. Oosterbaen
dr. Jacobus Adius
1668H. Brongersma
Jan Sydses
G. Walrich
Sjoerdt Eppinga
T. T. Faber
J. v. Vierssen
B. Mamminga
dr. G. Hagius
G. Hanenburgh
Douwe Wartena
J. Oosterbaen
Wybe Doyes Cluirda
dr. Jacobus Adius
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1669Dirck Sjoerds Ens
G. Walrich
S. Eppinga
dr. J. Culenburgh
B. Mamminga
dr. G. Hagius
G. Hanenburgh
D. Wartena
Sjoerdt Haeckma
dr. Joannis Dotingh
J. Oosterbaen
W. D. Cluirda
dr. J. Adius
1670Dirck Sjoerds Ens
S. Eppinga
dr. Joannis Culenburgh
dr. Hieronimus De Blau
dr. G. Hagius
G. Hanenburgh
D. Wartena
S. Haekma
dr. J. Dotingh
Jan Alberts Buma
W. D. Cluirda
Jacob Lammerts Fenema
dr. F. Jorritsma
1671S. Eppinga
dr. J. Culenburgh
dr. H. De Blau
Oene Gravius
D. Wartena
S. Haekma
dr. J. Dotingh
J. A. Buma
Jelle Rinnerts Geringa
Homme Dircks
W. D. Cluirda
J. L. Fenema
dr. Franciscus Jorritsma
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1672S. Eppinga
dr. J. Culenburgh
O. Gravius
dr. Feio Johan Winter
S. Haeckma
dr. J. Dotingh
J. A. Buma
J. R. Geringa
Homme Dircks Goltsma
Abraham Jans Banier
J. L. Fenema
Harmanus Crans
dr. Franciscus Jorritsma
1673S. Eppinga
O. Gravius
dr. F. J. Winter
François De Swart
S. Haeckma
J. A. Buma
J. R. Geringa
A. J. Banier
Coenradus Boelens
Meierus Betius
J. L. Fenema
H. Crans
dr. Franciscus Jorritsma
1674O. Gravius
dr. F. J. Winter
F. De Swart
Abraham De Schepper
J. A. Buma
J. R. Geringa
A. J. Banier
C. Boelens
M. Betius
dr. Joannis Mensenburgh
H. Crans
Jan Cornelis Wiersma
dr. Franciscus Jorritsma
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1675dr. F. J. Winter
F. De Swart
A. De Schepper
Claes Kan
A. J. Banier
C. Boelens
M. Betius
dr. J. Mensenburgh
Sierck Tania
dr. Jacobus Recalff
H. Crans
J. C. Wiersma
dr. Franciscus Jorritsma
1676F. De Swart
A. De Schepper
C. Kan
Tjerck Sjoerds Westerhuis
C. Boelens
M. Betius
dr. J. Mensenburgh
Sierck Tania
dr. J. Recalff
Harmanus Colde
J. C. Wiersma
Jacobus Romberti
dr. Franciscus Jorritsma
1677A. De Schepper
C. Kan
T. S. Westerhuis
Tiberius Taecama
dr. J. Mensenburgh
S. Tania
dr. J. Recalff
H. Colde
Douwe Wartena
Hette Jacobs Fenema
J. C. Wiersma
J. Romberti
dr. Franciscus Jorritsma
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1678C. Kan
T. S. Westerhuis
T. Taecama
dr. Joannis Dotingh
S. Tania
dr. J. Recalff
H. Colde
D. Wartena
H. J. Fenema
Tjerck Mensenburgh
J. Romberti
Joannis Mamminga
dr. Joannis Dotingh, 5. Martii
1679T. S. Westerhuis
T. Taecama
dr. Jacobus Adius
Abraham De Schepper
H. Colde
D. Wartena
H. Fenema
T. Mensenburgh
dr. Matthias v. Vierssen
Taco Berents Smitsius
J. Romberti
J. Mamminga
dr. Joannis Dotingh
1680T. Taecama
dr. J. Adius
A. De Schepper
Dominicus Thijssen
D. Wartena
H. Fenema
T. Mensenburgh
dr. M. van Vierssen
dr. Joannis Atsma
Joannis Nicolai
J. Mamminga
Albert van der Ley
dr. Joannis Dotingh
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1681dr. J. Adius
A. De Schepper, obiit
D. Thijssen
dr. Jacobus Recalff
T. Mensenburgh
dr. M. v. Vierssen
dr. J. Atsma
J. Nicolai
Abraham Banier
Dominicus Hamerster
J. Mamminga
A. van der Ley
dr. Joannis Dotingh
1682dr. J. Adius
D. Thijssen
dr. J. Recalff
Hermannus Crans
dr. M. v. Vierssen
dr. J. Atsma
J. Nicolai
A. Banier
D. Hamerster
Egbertus Wibinga
A. v. d. Ley, obiit
Sjoerd Tjercks Westerhuis
dr. Joannis Dotingh
1683D. Thijssen
dr. J. Recalff
H. Crans
François De Swart
J. Nicolai
A. Banier
D. Hamerster
E. Wibinga
Epo Schellinga
dr. Nicolaus Broersma
Willem Scheverstein
S. T. Westerhuis
dr. Joannis Dotingh
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1684dr. J. Recalff
H. Crans
F. De Swart
dr. Petrus Mellema
A. Banier
D. Hamerster
E. Wybinga
Epo Schellinga
dr. Matthias v. Vierssen
Hector Fenema
S. T. Westerhuis
dr. Nicolaus Poutsma
dr. Joannis Dotingh
1685H. Crans
F. De Swart
dr. P. Mellema
Tiberius Taecama
E. Wybinga
E. Schellinga
H. Fenema
dr. M. v. Vierssen
Jan Alberts Buma
Jarigh Banga
S. T. Westerhuis
dr. N. Poutsma
dr. Joannis Dotingh
1686F. De Swart
dr. P. Mellema
T. Taecama
Epoeus Wielinga
E. Schellinga
H. Fenema
dr. M. v. Vierssen
J. A. Buma
J. Banga
dr. Michael v. d. Molen
dr. N. Poutsma
Johan van Aerssen
dr. Joannis Dotingh
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1687F. De Swart
T. Taecama
E. Wielinga
dr. Jacobus Recalff
H. Fenema
J. A. Buma
J. Banga
dr. M. v. d. Molen
Sjoerdt S. Westerhuis
Sierck Tania
dr. N. Poutsma
J. van Aerssen
dr. Joannis Dotingh
1688T. Taecama
E. Wielinga
dr. J. Recalff
Suffridus Boelens
J. A. Buma
J. Banga
dr. M. v. d. Molen
S. T. Westerhuis
Sierck Tania
Dominicus Hamerster
J. van Aerssen
Sierck Tjallingi
dr. Joannis Dotingh
1689E. Wielinga
dr. J. Recalff
S. Boelens
Wilhelmus Crans
dr. M. v. d. Molen
S. T. Westerhuis
S. Tania
D. Hamerster
Homerus Silvius
J. H. van Emmenes
J. van Aerssen
S. Tjallingi
dr. Joannis Dotingh
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1690dr. J. Recalff
S. Boelens
W. Crans
Jarichius Banga
S. T. Westerhuis
S. Tania
D. Hamerster
H. Silvius
J. v. Emmenes
Willem Scheverstein
S. Tjallingi
Jacob Pytters Jilderda
dr. Joannis Dotingh
1691S. Boelens
W. Crans
J. Banga
Tiberius Taecama
D. Hamerster
H. Silvius
J. v. Emmenes
W. Scheverstein
dr. G. Beilanus
Wibrandus Faber
S. Tjallingi
J. P. Jilderda
dr. Joannis Dotingh
1692W. Crans
J. Banga
T. Taecama
Epeus Wielinga
H. Silvius
J. v. Emmenes
W. Scheverstein
dr. Gerardt Beilanus
W. Faber
Sjoerdt T. Westerhuis
J. P. Jilderda
dr. Hanso Acronius
dr. Joannis Dotingh
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1693J. Banga
T. Taecama
E. Wielinga
Hermannus Crans
W. Scheverstein
dr. G. Beilanus
W. Faber
S. T. Westerhuis
Ernst Duyff
dr. Alardus AEstwarda
J. P. Jilderda
dr. H. Acronius
dr. Joannis Dotingh
1694T. Taecama
E. Wielinga
H. Crans
Lambertus Fenema
dr. G. Beilanus
W. Faber
S. T. Westerhuis
E. Duyff
dr. A. AEstwarda, obiit
Zacharias Abbema
dr. H. Acronius
Cornelis Visscher
dr. Joannis Dotingh
1695E. Wielinga
H. Crans
L. Fenema
Jarigh Banga
dr. G. Beilanus
S. T. Westerhuis
E. Duyff
Z. Abbema
J. A. Buma, obiit
Benno Bourboom
dr. H. Acronius
P. Visscher
dr. Joannis Dotingh
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1696H. Crans
L. Fenema
J. Banga
dr. Cornelius Strigelius
S. T. Westerhuis
E. Duyff
Z. Abbema
B. Bourboom
Jan van Emmenes
dr. Feito Wesselius
C. Visscher
Rintie Hoogslagh
dr. Meinardt van Dotingh
1697L. Fenema
J. Banga
dr. C. Strigelius
Epeus Wielinga
Z. Abbema
B. Bourboom
J. v. Emmenes
dr. F. Wesselius
Horatius Vitringa
dr. Viglius Crans
C. Visscher
R. Hoogslagh
dr. Meinardt van Dotingh
1698J. Banga
dr. C. Strigelius
E. Wielinga
Tiberius Taecama
B. Bourboom
J. v. Emmenes, obiit
dr. F. Wesselius
H. Vitringa
dr. V. Crans
Wibrandus Faber
R. Hoogslagh
Cornelius Tadema
dr. Meinardt van Dotingh
>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
1699dr. C. Strigelius
E. Wielinga
T. Taecama
Sjoerdt Westerhuis
dr. F. Wesselius
H. Vitringa
dr. V. Crans
W. Faber
dr. Petrus Poutsma
Adrianus De Haen
R. Hoogslagh
C. Tadema
dr. Meinardt van Dotingh
1700E. Wielinga
T. Taecama
S. Westerhuis
Benno Bourboom
dr. F. Wesselius
dr. V. Crans
W. Faber
dr. P. Poutsma
A. De Haen
Jelle Bolman
C. Tadema
Joannis Quaestius
dr. Meinardt van Dotingh

Register van namen>> beginburgemeester schepen bouwmeester secretaris
A(d)ri(a)ens, Arents 16101588-1589 
Abbema, Zacharias
1694-1697

Abbes, Tjerk1620-1623, 1625-16291616-1618  
Acronius, dr. Hanso

1692, 1693, 1694, 1695
Adius, dr. Jacobus1679-16892

1653-1669
Adius, dr. Lambertus 1603-1606, 1611, 1612-1615  
Aerssen, Johan van

1686-1689
AEstwarda, dr. Alardus
1693-1694 obiit

Alberts, Foeke 1613-1615  
Algers, Hotse1604-16091596-1599, 1601-1603  
Amama, Michiel
1653-1657

Amama, Taco/Taeke Sapes1627-1630, 1635-16381619-1622  
Andries, Willem 1629-1632  
Annes, Wyger  1608-1609 
Arents, Jan1599-1603, 1606-16071588-1589, 1595-1598, 1604-16051590-1591 
Atsma, dr. Joannis
1680-1682

Atsma, dr. Renicus1617-1620, 1622-1625   
Aysma, Hessel1588-1590, 1592-15971591  
>> beginburgemeesterschepenbouwmeestersecretaris
Banga, Jarichius/Jarigh1690-1693, 1695-16981685-1688

Banier, Abraham Jans
1672-1675

Banier, Abraham
1681-1684

Beilanus, dr. Gerardt
1691-1695

Beima/Beyma, dr. Johan van1629-1632, 1634-1637, 1645-1647


Betius, Mejerus
1673-1676

Blau, dr. Hieronimus De1670-1671


Boelens, Coenradus
1662-1665, 1673-1676

Boelens, Suffridus1688-1691


Bolman, Jelle
1700

Boner, Albert Everts15881590  
Boner, Eco Everts1602, 16091598, 1600-1601, 1607-1608  
Boner, dr. Everardus 1612-1617  
Borgh, Rombout Jacobs 1636  
Borndam, Symon Erasmus 1632-1634  
Bos, Ar(r)ien Jans 1613-1616, 1617  
Bourboom, Benno17001695-1698

Bouricius, Jacob 1610-1611, 1618-1620  
Bouwes, Lieuwe
1637-1640

Broers, Aucke1629-16321614-1618, 1623-16261613, 1634-1635 
Broersma, dr. Nicolaus
1683

Brongersma, Hillebrandt1664-1668


Buma, Jan Alberts
1670-1674, 1685-1688, 1695 obiit

Burum, Alle van1636-1639, 1641-1644, 1646-1649, 1651-1655, 1657-1660, 1662-1665
1630-1633
>> beginburgemeesterschepenbouwmeestersecretaris
Camp, Joris Gerrits/Gerryts1633-1636, 1638-1641 1614-1615, 1622-1625, 1628-1630 
Claes(es), Sjoucke  1589 
Claes, Johannes 1600-1601  
Clasen, Sierd1655-16571649-16521644-1647
Cluirda, Wybe Doyes

1668-1671
Colde, Harmanus
1676-1679

Cornelis, Cornelis 1602-1606, 1610-1612  
Cornelis, Simon 1609  
Crans, Hermannus1682-1685, 1693-1696
1672-1675
Crans, Wilhelmus1689-1692


Crans, dr. Viglius
1697-1700

Culenburgh, dr. Joannis1658-1661, 1669-16721653-1656

>> beginburgemeesterschepenbouwmeestersecretaris
Dircks, Harmen1631, 1633-16341621-16241626-1629 
Dircks, Homme
1671

Dircks, Taco/Taeke 1625-16281620-1623 
Dotingh, dr. Joannis16781669-1672
5. Martii 1678-1695
Dotingh, dr. Meinardt van


1696-1700
Douwes, Aucke  1592-1593 
Douwes, Dirck 16081601-1607 
Duyff, Ernst
1693-1696

Duyff, Jan Jans  1612-1616 
>> beginburgemeesterschepenbouwmeestersecretaris
Eelckes, Tjaerdt
1640-1642

Emmenes, J. H. van
1689-1692, 1696-1698 obiit

Ens, Dirck Sjoerds1669-1670


Eppinga, Sjoerdt1668-16731663-1666

Everts, Warner
1661-1664

>> beginburgemeesterschepenbouwmeestersecretaris
Faber, Tjetse Tjebbes
1665-1668

Faber, Wibrandus
1691-1694, 1698-1700

Fenema, Hette Jacobs
1677-1680, 1684-1687

Fenema, Jacob Lammerts

1670-1673
Fenema, Lambertus1694-1697


Feyes, Tjerk 1595, 1600, 1603-1605  
Fockes, Arent 1631  
Freerks, Jan 1597, 16021590-1592, 1595-1596 
>> beginburgemeesterschepenbouwmeestersecretaris
Gabbema, dr. Menso
1645-1648
1648-1652 obiit 3. Octob.
Gadema, Watse Eelckes1589, 1596-1600, 1618-16211609  
Gaeickema, Romke Sickes1663-1667


Gerckes, Hendrick  1611-1612 
Geringa, Jelle Rinnerts
1671-1674

Gerrits, Marten 1588-1590, 1593-1594, 1600  
Gerryts, Dirck

1658-1661
Gerryts, Hendrik1613-1616   
Glinstra, dr. Epeus 1635-1638  
Glinstra, dr. Joannis
1639-1643

Glinstra, Vincent Ipkes/ Ypkes1612-1613, 1623-1626, 1628 1610-1611, 1617-1621 
Goltsma, Homme Dircks
1672

Goverts, Marcelis

1651-1653
Gravius, Oene1671-1674


Gualteri, dr. Henricus1601en pensionaris 1598-1599 1602-1615
Gualteri, dr. Joannis1655-1658


Gysberts, Marten 1612-1613, 1618-1621  
>> beginburgemeesterschepenbouwmeestersecretaris
Haeckma, Sjoerdt
1669-1673

Haen, Adrianus De
1699-1700

Haestrecht, Adrianus1659-1662, 1665-1666


Haeyes, Simon 1629-1632  
Hagius, dr. Adrianus1639-1642


Hagius, dr. Gullielmus
1667-1670

Hagius, dr. Joachimus Lamberti   1616-1633
Hamerster, Dominicus
1681-1684, 1688-1691

Hanenburgh, Gerryt
1667-1670

Harckes, Harmen1601-1605, 1607-1608, 1610-1615, 1648-1651, 1653-165616061593-1594, 1596-1600, 1636-1639, 1642-1645 
Hardomans, Suffridus
1663-1666

Harings, Matthias
1641-1644

Harmens, Gerryt
1658-1661

Heerman, Herman Jacobs 1602-1604  
Hees, Thonis/Anthony van

1640-1643
Hendricks, Gerrit  1606-16071599-1603
Hendricks, Jan

1637
Hendricks, Juriaen/Jurrien1603-1609, 1616-16191599-1602, 1622-1625, 1633-1636  
Hendriks, Bartel 1588, 15921594-1595 
Hendriks, Jan  1631-1636 
Hillama, dr. Gellius 1593-1594 1594-1597
Hillebrandts, Doede 1611-1612  
Hoogslagh, Rintie

1696-1699
Hoptilla, dr. Johannes 1625-1629  
Hotses, Steeven1626-16271616-1619, 1621-1624  
>> beginburgemeesterschepenbouwmeestersecretaris
Itsma, Wibrandt/Wibrandus1644-1648, 1650-16531639-1642

>> beginburgemeesterschepenbouwmeestersecretaris
Jacobs, Rombout/Rompt
1637-1639, 1642-1645

Jans, Dirck 1610-1611  
Jans, Jacob
1652

Jans, Ritske 1588-1589, 1591  
Jans/Jansen, Dirck
1647-16501652-1655
Jelmers, Reyn(d)er1592, 1595, 1597-15981588-1591, 1593-1594, 1596, 1599  
Jeltema, dr. Jacobus

1656-1658
Jilderda, Jacob Pytters

1690-1693
Johans, Rommert 1631-1634  
Jorritsma, dr. Franciscus


1670-1677
Jorritsma, dr. Gothofredus


1639-1647
>> beginburgemeesterschepenbouwmeestersecretaris
Kan, Claes1675-16781649-16521654-1657
Keimpes, Jan 1598-1599  
Kinnema, dr. Cornelis 1627-1630  
Kinnema, Govert Tjepkes1621-1624 1604-1609, 1616-1619 
>> beginburgemeesterschepenbouwmeestersecretaris
Lenardts, Floris1593-15941590-15921588 
Ley, Albert van der

1680-1681 obiit
Lieuwes, Bouwe1653-1654 obiit1643-16461648-1651
Lieuwes, Steffen

1664-1667
Louw(ren)s, Coop1599-1600   
Luyloffs, Jan 1612-1615  
>> beginburgemeesterschepenbouwmeestersecretaris
Mamminga, Bartel
1646-1649, 1655-1658, 1666-1669

Mamminga, Joannis

1678-1681
Marsum, Hendrick van1640-16431632-1635

Matthei, dr. Wiltetus 1610  
Mellema, dr. Petrus1684-1686


Mellema, Sybe Piers1650-1653, 1656-1659


Mensenburgh, dr. Joannis
1674-1681

Mey, Jacob Jans v. d.
1653-1656, 1657-1660

Meynarts, Epo 1607-1608  
Molen, dr. Michael v. d.
1686-1689

>> beginburgemeesterschepenbouwmeestersecretaris
Neederhoff, Coert 1626-1627  
Nicolai, Joannis
1680-1683

Nienhuis, dr. M.
1637-1638

Noordenbosch, Wibrant 1630-1633  
Nyenhuis, dr. Meyndert 1635-1636  
Nyenhuis, Simon Douwes1610-1611   
>> beginburgemeesterschepenbouwmeestersecretaris
Obbes, Tjerk 1608-1609  
Oedses, Ypke1590-15911592  
Oosterbaen, Jacob Fungers

1659-1663, 1665-1669
Oostervelt, Jan Melchers
1637-1640, 1643-1646, 1648-1651, 1654-1658, 1665-1667

Orckx, Wybe1588-1591, 1598-1601, 1603-1606, 1610-1612, 1616-16181594-1596, 16081597 
>> beginburgemeesterschepenbouwmeestersecretaris
Piers, Gerryt
1657

Pieters, Eme 1611-1616  
Poutsma, dr. Nicolaus

1684-1687
Poutsma, dr. Petrus
1699-1700

Pyters, Arent  1610 
Pytters, Claes
1647-1650

Pytters, Gerryt
1658-1660

>> beginburgemeesterschepenbouwmeestersecretaris
Quaestius, Joannis

1700
>> beginburgemeesterschepenbouwmeestersecretaris
Raesvelt, Harmen
1659-1662

Ravens, Sixtus
1644-1647

Recalff, dr. Jacobus1681-1684, 1687-16901675-1678

Riemers, Thonis1630-16331619-1622, 1624-1628  
Romberti, Jacobus

1676-1679
Rossum, Hendrik 1591-1593  
Runia, dr. Pieter Jans 1595-1597 1598-1601
Runia, Simon Jans1605, 1609, 1616-1617, 1619-1622, 1624-16281606-1608  
>> beginburgemeesterschepenbouwmeestersecretaris
Saeckma, dr. Theodorus   1634-1638
Schaeftbank, Thomas
1660-1664

Schellinga, Epo
1683-1686

Schepper, Abraham De1674-1677, 1679-1681 obiit


Scheverstein, Willem
1690-16931683
Schol, Floris
1661-1664

Schotanus, Henricus
1655-1656

Silvius, Homerus
1689-1692

Simonides, dr. Simon1649-1652, 1654


Simons, Cornelis1590-1594, 1597-1598, 16021601, 1606-1607  
Simons, Fedse 1590, 1592-1595  
Sirxma, Rombartus1661-1664


Sjouckes, Jurrien 1634-1636  
Sjouckes, Jurrien
1637

Smitsius, Taco Berents
1679

Stevens, Jacob1643-1646
1638-1641
Strigelius, dr. Cornelius1696-1699


Swalue, dr. Otto 
 1588-1593
Swalue, dr. Otto
1633-1636, 1651-16541646-1649
Swart, François De1660-1663, 1673-1676, 1683-1687


Sybes, Sybe1632-1635, 1637-1640, 1642-1645, 1647-1650, 1652 obiit1627-1630

Sydses, Jan1666-1668


Symons, Cornelis1588-1589, 1595-1596   
Sytsman, Matthijs Noldus 1609, 1620-1623  
>> beginburgemeesterschepenbouwmeestersecretaris
Tadema, Cornelius

1698-1700
Taecama, Tiberius1677-1680, 1685-1688, 1691-1694, 1698-1700


Tania, Sierck
1675-1678, 1687-1690

Teetlum, Lieuwe Pyters 1591, 1593-1605, 1607-1609  
Theotardi, Abelus

1650
Thijssen, Dominicus1680-1683


Tjallingi, Sierck

1688-1691
Tjerks, Feye  1624-1627 
>> beginburgemeesterschepenbouwmeestersecretaris
Ulenburgh, dr. Remberten pensionaris 1591-15961589-1590, 1597  
>> beginburgemeesterschepenbouwmeestersecretaris
Valck, Jacob 1588-1589, 1592, 1617-1620  
Valeri, dr. Emilius
1659-1662

Velsius, dr. Wilhelmus1610-1611, 1614-1615   
Veno, dr. Johannes 1610, 1623-1636, 1628-1631  
Viersen, Willem 1609  
Vierssen, Jurrien v.
1665-1668

Vierssen, dr. Matthias v.
1679-1682, 1684-1686

Visscher, Cornelis

1694, 1696-1697
Visscher, P.

1695
Vitringa, Horatius
1697-1699

Vos, Elias
1641-1644

>> beginburgemeesterschepenbouwmeestersecretaris
Walrich, Gerardt1667-1669


Wartena, Douwe
1668-1671, 1677-1680

Wesselius, dr. Feito
1696-1700

Westerhuis, Sjoerdt Tjercks1699-17001687-1690, 1692-16961682-1685
Westerhuis, Tjerck Sjoerds1676-1679


Wibinga/Wybinga, Egbertus
1682-1685

Wielinga, Epeus/Epoeus1686-1689, 1692-1695, 1697-1700


Wiersma, Jan Cornelis

1674-1677
Willems, Gerryt
1638-1641, 1645-1648, 1651-1654, 1656-1659

Winter, dr. Feio Johan1672-1673


Wybes, Gercke  1598 
>> beginburgemeesterschepenbouwmeestersecretaris
Ypckema, Tacitus

1662-1664

Laatste bewerking: 8-8-2002