>> HOMEpage

KLASGENOTEN
zesde klas lagere school St. Alphonsus
Roermond, wijk Kapel in 't Zand

Bron: Kapelgids 14e jaargang No. 34, zaterdag 10 juli 1960


Theis Arts
Hans Breukers
Frans Beaumont
Bertie Bongaerts
Loek Breuer
Peter Carbaat
Martin Engels
Leon Evers
Willem Eggermont
Theo Geradts
Leo v. d. Hout
Jan Jeurissen
Dré Joosten
Dré Kersten
Bertje Knippels
Henk Knoops
Ronny v. d. List
Theo Meuwissen
Huub Moonen
Frans Muller
Theo Munnicks
Dries Nuchelmans
Leo Neelen
Huub Rats
Jean Schickendantz
Frans Sanders
Michel Schmitz
Bertie Slabbers
Jan Silkens
George Snellebrand
Paul Stikkelman
Joop Theelen
Pim Thielen
Herman Jozef Pieters
Lo de Ponti
Willy Tobben
Wim Wolters