>> HOMEpage

Inventaris brievencollectie Hs 339 (Tresoar)
afkomstig van de Groninger
P.H. Meekhoff Doornbosch (1870-1931)

Bron: uitgave Leeuwarden, Provinciale Bibliotheek van Friesland, November l988
Internetuitgave: M.H.H. Engels, november 2021
>> Register van correspondenten

In 1932 werd in Baflo een boeldag gehouden na het overlijden van de daar woonachtige boekenverzamelaar P. H. Meekhof Doornbosch. Deze had een enorme collectie opgebouwd die grotendeels naar de Kanselarij (Provinciale Bibliotheek van Friesland) in Leeuwarden ging, alwaar zijn vriend Geert Aeilco Wumkes van 1924 tot 1940 bibliothecaris-directeur was. Lit.: Jelle Hagen, 'Pietmeneer': het leven en lijden van Pieter Hendrik Meekhoff Doornbosch (1870-1931). In: Stad & Lande. - 8 (1999), nr: 2, p. 8-13 : ill.; >> pdf.

Inventaris

a. Arkel, Carel Justus van - Utrecht 28.3.1751
aan: Gecomm. Raaden - .....
Idem - Naarden 12.5.1753
aan: Gecomm. Raaden - .....

b. Charisius, D. - Den Haag 26.7.1663
aan: J. Oudaen - Rotterdam

c. Duvenvoirde, Jacobus van - 30.12.1601
aan: Dirck Jansz Pau - Den Haag
Hierbij: korte biografie van Jacobus van Duvenvoirde en titelblad
(Hadrianus Junius, Animadversiones, Basileae 1556) met hs.
eigendomsmerk van Jacobus van Duvenvoirde

d. Ubbo Emmius - Groningen 9.8.1624
aan: Henricus Alting

e. Gerdes. D. - Groningen 16.5.1744
aan: J. Marcus - Amsterdam

f. Grimm, Wilhelm - 29.4.1842
(kort briefje zonder adres)

g. Hempenius, S.A. - Nijkerk 20.5.1815
aan: T. Haanstra - Sneek en H. Reidsma - IJsbrechtum
Idem - Zwolle 9.8.1836
aan: Reidsma

h. Hollebeek, E. - Leiden 23.11.1790
aan: P. Abresch - Groningen

i. Klopp, Onno - Penzing 22.8.1868
aan: Charles Boner - Munchen
Idem - Penzing 1.6.1874
17.7.1877
3.2.1879
aan: graaf Crenneville

j. Johan van Ligne, graaf van Arenberg - Brussel 20.12.1557
aan: Melchior (Zobel), bisschop van Wurzburg

k. Radijs, G. - Leeuwarden 29.7.1725
aan: Petrus Alberthoma - Groningen

l. Roijen, Abraham van - 3.7.1808
aan: A. van Noorle, weduwe F.A. van Hall

m. Schenk van Toutenburg, Georg - 19.7.1534
aan: (Hauptmann) Proest
Hierbij twee vel moderne toelichting

n. Slichtenhorst, Arend van - Amersfoort 7.7.16..
aan: Rochus Hoffer - Utrecht

o. Swinderen, Th. van -
aan: J. Baert de la Faille
Idem -
aan: J. Baert de la Faille - Leiden
Idem - Haarlem 12.7.1825
aan: J. Baert de la Faille - Groningen
Idem - Leiden 16.7.1825
aan: J. Baert de la Faille - Groningen
Idem - Groningen 19.7.1845
aan: J. Baert de la Faille - Jelsum
Idem - 30.5.1846
aan: J. Baert de la Faille - Leiden
Idem - 14.3.(1848)
aan: J. Baert de la Faille
Idem - Groningen 27.10.1850
aan: P.J. Harrebomee - Utrecht
Idem - Groningen 1.6.1824
21.6.1824
aan: J. Schenck - 's-Gravenhage
Idem - Bonn/Frankfurt 26/29.6.1826
aan: R. de Marees van Swinderen
Idem - Groningen 1828
aan: proff. en doctt. fac. geneesk. en wis- en natuurk. Groningen
Idem - Groningen 9.2.1847
aan: Joh. Veeger - Purmer
Hierbij: korte biografie van Theodorus van Swinderen en
ingezonden stuk van Th. van Swinderen (Bijvoegsel Prov. Gron.
Courant 2.5.1848)
Dirksen - Berlijn 11.11.1832
aan: Th. van Swinderen - Groningen
Esenbeck, Nees van - (Bonn) 8.4.1821
aan: Th. van Swinderen - Groningen
Goldfuhr(?) - Puppelsdorf 5.1.1822
aan: Th. van Swinderen - Groningen
Hoeninghans(?), Fred. - Krefeld 22.12.1837
aan: Th. van Swinderen - Groningen
Lichtenstein, H. - Berlijn 19.7.1824
aan: Th. van Swinderen - Groningen
Nitzen(?) - Halle 19.6.1818
aan: Th. van Swinderen
Soemmering(?) - Munchen 25.3.1815
aan: ?
brieven in het Frans:
? aan ? - 23.4.1855
Salvander(?) - Essonne 13.6.xxxx
aan: ?
Ribioupier(?) - 23.1.1856
aan: ?
Brunnow(?)
aan: ?
Idem - Londen 27.3.1845
aan: ?
Hammer Purgstall - Wenen 9.3.1836
aan: ?
Krudmer(?) - New York 29.8.xxxx
aan: Martini
brieven in het Engels:
Howley - Oxford
aan: Eulner
Craufurd(?) - Samarang 9.9.1816
aan: ?

p. Thorbecke - 's-Gravenhage 25.1.1863
18.9.1863
2.12.1864
aan: M.C. de Vries jr. - Amsterdam

q. Vrijberghe, C. van - Meerhout 31.10.1674
aan: A(driaan) Paets - Madrid

r. Walman, J. - Groningen z.d.
6.2.1703
8.5.1703
3.7.1703
13.11.1703
15.12.1703
26.1.1704
5.2.1704
30.6.1704
23.9.1704
25.10.1704
24.3.1705
15.3.1706
10.7.1706
23.7.1706
7.9.1706
1.6.1709
15.6.1709
8.7.1710
24.6.1710
14.7.1711
9.1.1712
2.8.1712
aan: (oom) E. Booth - Utrecht

s. Wilhelm Ludwig, graaf van Nassau - 's-Gravenhage 9.7.1609
aan: Karel IX van Zweden

t. Verzameling handtekeningen van Groningers (81 stuks)
Hierbij: brief van M.D. Teenstra - Ulrum 30.10.1858 aan
G. Dusseldorp

>> begin

Register van correspondenten

Abresch, P. - 3
Alberthoma, Petrus - 3
Alting, Henricus - 2
Arkel, Carel Justus van - 2
Baert de la Faille, J. - 4
Booth, E. - 8
Brunnow - 6
Charisius, D. - 2
Craufurd - 6
Crenneville, graaf - 3
Dirksen - 5
Dusseldorp, G. - 8
Duvenvoirde, Jacobus van - 2
Emmius, Ubbo - 2
Esenbeck, Nees van - 5
Eulner - 6
Gerdes, D. - 2
Goldfuhr - 5
Grimm, Wilhelm - 2
Groningen, fac. geneesk. - 5
Haanstra, T. - 3
Hall, F.A. van - 3
Hammer Purgstall - 10
Harrebomee, P.J. - 4
Hempenius, S.A. - 2
Hoeninghans - 5
Hoffer, Rochus - 4
Hollebeek, E. - 3
Howley - 6
Karel IX van Zweden - 8
Klopp, Onno - 3
Krudmer - 6
Lichtenstein, H. - 5
Ligne, Johan van - 3
Marcus, J. - 2
Martini - 6
Nitzen - 5
Noorle, A. van - 3
Oudaen, J. - 2
Paets, Adriaen - 7
Pau, Dirck Jansz - 2
Proest, (Hauptmann) - 4
Radijs, G. - 3
Reidsma, H. - 3
Ribioupier - 6
Roijen, Abraham van - 3
Salvander - 6
Schenck, J. - 5
Schenk van Toutenburg, Georg - 3
Slichtenhorst, Arend van - 4
Soemmering - 5
Swinderen, R. de Marees van - 5
Swinderen, Th. van - 4, 5
Teenstra, M.D. - 8
Thorbecke - 6
Veeger, Joh. - 5
Vries jr., M.C. de - 6
Vrijberghe, C. van - 7
Walman, J. - 7
Wilhelm Ludwig - 8
Zobel, Melchior - 3

>> begin