« INCUNABELEN in Leeuwarden »

colofon Justinianus 1475: - Niet geschreven -
met inkt en pen, - maar gedrukt - dankzij de boekdrukkunst


Collecties: Provinciale Bibliotheek van Friesland - Buma Bibliotheek - Bibliotheek van het Hof van Friesland - Bibliotheek van het Fries Genootschap - RijksArchief in Friesland - Bibliotheek van de Ottema-Kingma-Stichting (Princessehofbibliotheek) - Hebreeuws studiecentrum dr. Leo Fuks (1990)

Met uitzondering van de collectie Fuks uitvoeriger beschreven in 1977; zie M.H.H. Engels, Catalogus van incunabelen te Leeuwarden. De "Einblattdruck" op perkament, een aflaatbrief van paus Sixtus IV, is nr. 18 (op blz. 44) van de tentoonstellingscatalogus Niet geschreven maar gedrukt - Incunabelen uit het bezit van de Provinciale Bibliotheek van Friesland, Leeuwarden [1981]. _____ >> HOMEpage
>> ALFABETISCH REGISTER
>> HERKOMSTALFABETISCH REGISTER _____ Gebruik ook de terug-knop ("vorige", "back") van uw browser!

>> HERKOMST

A B C D F G H I/J L M N O P R S T U/V/W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Abano. Zie Petrus de Abano (PB 24).

Accursius Florentinus (gloss.). Zie Hof 2, Hof 3, Hof 4, Hof 5.

Aeneas Sylvius. [Europa]. Zie bij OKS 2.

Albertus Magnus. De virtutibus alias Paradisus Animae. -- Straatsburg, Martin Flach, 10 juli 1498. *** FG 1, samengebonden met FG 4, FG 5, FG 7

Alliaco. Zie Petrus de Alliaco (PB 25).

Alt, Georg (vert.). Zie OKS 2.

Apollonius. De constructione. Zie bij PB 11.

Aratus in het Latijn, folio, 29 x 20 cm.

Aratus. Phaenomena. Zie PB 29.

Argilagnes, Franciscus (uitg.). Zie PB 24.

Aristophanes. Comoediae novem. [Grieks. Met de scholia. Uitgave: Marcus Musurus.] -- Venetië, Aldus Manutius, 15 juli 1498. *** Buma 1

Arnoldus de Villa Nova (vert.). Zie PB 1.

Augustinus. Sermo de offerendis oblationibus. Zie bij PB 18.

Averroës (comm.). Zie PB 2.

Avicenna. Canon de medicina. Lib. 1 - 5. [Vertaling: Gerardus Cremonensis. Uitgave: Petrus Rochabonella.] De viribus cordis. [Vertaling: Arnoldus de Villa Nova.] -- Venetië, Dionysius Bertochus, 6 november 1489 - 10 september 1490. *** PB 1, samengebonden met PB 2

Avicenna. Cantica de medicina. [Met het comentaar van Averroës. Vertaling: Armegandus Blasius.] -- Venetië, Andreas de Soziis, 25 september 1484. *** PB 2, samengebonden met PB 1

A B C D F G H I/J L M N O P R S T U/V/W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Bernardinus Senensis. Sermones de evangelio aeterno. -- Bazel, Nikolaus Kesler, [niet na 1494]. *** PB 3

Bernardus Parmensis (comm.). Zie PB 15.

Bernauer, Nicolaus (uitg.). Zie FG 4.

Biblia latina. -- Venetië, Franz Renner, 1480. *** RAF 1

Blasius, Armegandus (vert.). Zie PB 2.

Boec van den Houte. -- Culemborg, Johan Veldener, 6 maart 1483. *** PB 4, samengebonden met PB 31

Brant, Sebastian. De origine et conversatione bonorum regum et de laude civitatis Hierosolymae cum exhortatione eiusdem recuperandae. -- Bazel, Johann Bergmann, 1 maart 1495. *** PB 5, samengebonden met PB 33

Brant, Sebastian (uitg.). Zie PB 15.

Bricot, Thomas. Textus abbreviatus in cursum totius logices Aristotelis. Georgius Bruxellensis. Quaestiones sive expositiones in logicam Aristotelis. -- [Lyon, Jean de Vingle], 10 augustus 1499. *** PB 6

Brotheus. Zie volgende.

A B C D F G H I/J L M N O P R S T U/V/W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Calderinus, Domitius. Defensio commentariorum Martialis et recriminatio adversus Brotheum. Zie bij Buma 4-9.

Calderinus, Domitius (comm.). Zie Buma 4, Buma 5, Buma 6, Buma 7, Buma 8, Buma 9.

Cararius, Petrus. De terminatione venenorum. Zie bij PB 24.

Cato. De re rustica. Zie PB 30.

Chalcondylas, Demetrius (uitg.). Zie PB 16 en PB 17.

Colucia, Franciscus (uitg.). Zie PB 30.

Columbus, Christoffel. De insulis nuper in mari Indico repertis. Zie bij PB 33.

Columella, Lucius Junius Moderatus. De cultu hortorum. [Met het commentaar van Pomponius Laetus.] -- [Venetië], D.S., [1481 of 1482]. *** PB 7, samengebonden met PB 30

Columella. De re rustica. Zie PB 30.

Consuetudines feudorum. -- [Bazel, Michael Wenssler, 29 november 1478]. *** Hof 1, samengebonden met Hof 5

A B C D F G H I/J L M N O P R S T U/V/W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Damilas, Demetrius (uitg.). Zie PB 16.

David Kimhi/Qimhi (RADAQ). Testamentum vetus, Profetae priores: commentarius. [Hebreeuws] -- [Soncino], Joshua Soncino, 15 oktober 1485. *** [Fuks 1]

David von Augsburg. Profectus religiosorum. Zie bij PB 13.

De Judaeorum et Christianorum communione. Zie Judaei (PB 20).

Dioscorides. De materia medica [Grieks]. Nicander. Theriaca. Alexipharmaca [Grieks].-- Venetië, Aldus Manutius, juli 1499. *** PB 8

Donatus, Aelius (comm.). Zie PB 32.

Doringk, Matthias. Zie bij PB 22.

A B C D F G H I/J L M N O P R S T U/V/W/Z _ _ _ _ _ >> begin Falcutius, folio, 41 x 28 cm.

Falcutius, Nicolaus. Sermones medicinales. -- Venetië, Bernardinus Stagninus, 24 december 1490 - 8 oktober 1491. *** PB 9

Firmicus, Julius. Astronomicorum libri octo. Zie PB 29.

Freeska Landriucht. -- Z.pl., [drukker van het Freeska Landriucht], z.j. (3 exemplaren). *** PB 10, FG 2, RAF 2

A B C D F G H I/J L M N O P R S T U/V/W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Gaza, Theodorus. Grammatica introductiva. De mensibus. Apollonius. De constructione. Herodianus. De numeris. [Alles Grieks] -- Venetië, Aldus Manutius, 25 december 1495. *** PB 11

Gemma vocabulorum. [Met de eigennamenlijst van Tortellius.] -- Deventer, Richard Pafraet, 2 januari 1497. *** PB 12

Georgius Bruxellensis. Zie bij PB 6.

Gerard [Zerbolt] van Zutphen. De spiritualibus ascensionibus. [Aanhangsel: David van Augsburg. Profectus religiosorum II,1.] -- [Deventer, Richard Pafraet, circa 1485]. *** PB 13

Gerardus Cremonensis (vert.). Zie PB 1.

Gerson, Johannes. Opera. -- Bazel, Nikolaus Kesler, 12-21 maart 1489. *** PB 14

Geschiedenis van het Heilig Kruis. Zie Boec van den Houte (PB 4).

Gregorius I. Homiliën. -- [Utrecht, Johan Veldener], 22 augustus 1479. *** FG 3

Gregorius IX. Decretales. [Met het commentaar van Bernardus Parmensis. Uitgave: Sebastian Brant.] -- Bazel, Johann Amerbach en Johann Froben, 7 oktober 1500. *** PB 15

Guilielmus de Ockam. Zie Ockam (PB 23).

A B C D F G H I/J L M N O P R S T U/V/W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Herodianus. De numeris. Zie bij PB 11.

Hilduinus. Vita sancti Dionysii. [Uitgave: Nicolaus Bernauer] -- Neurenberg, Caspar Hochfeder, [1497/98]. *** FG 4, samengebonden met FG 1, FG 5, FG 7

Homerus, folio, 31 x 22 cm.

Homerus. Opera. [Uitgave: Demetrius Chalcondylas en Demetrius Damilas.] -- Florence, Bernardus en Nerius Nerlius, [niet vóór 13 januari 1488/89]. *** PB 16

Horatius Flaccus, Quintus. Opera. [Commmentaar en uitgave: Christophorus Landinus.] -- Venetië, Bernardinus Stagninus, 1486. *** Buma 2

A B C D F G H I/J L M N O P R S T U/V/W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Immanuel b. Solomon van Rome. Testamentum vetus, Proverbia: commentarius. [Hebreeuws] -- Napels, Joseph b. Jacob [Gunzenhauser, 1487]. *** [Fuks 2]

Isocrates. Orationes. [Uitgave: Demetrius Chalcondylas en Sebastianus de Pontremulo.]-- Milaan, Ulrich Scinzenzeler, 24 januari 1493. *** PB 17

Jacobus de Voragine. Legenda Aurea. Usuardus. Martyrologium. Augustinus. Sermo de offerendis oblationibus. -- Keulen, Johann Koelhoff senior, 5 januari 1490. *** PB 18

Jan van Rode (vert.). Zie PB 21.

Johannes de Turrecremata. Expositio super psalterium. -- [Bazel, Johann Amerbach, niet na 1482]. *** PB 19, samengebonden met PB 20, PB 25, PB 27

Judaei. De Judaeorum et Christianorum communione. -- [Bazel, Martin Flach, niet na 1474]. *** PB 20, samengebonden met PB 19, PB 25, PB 27

Justinianus 1475, folio, 38 x 27 cm.

Justinianus. Codex. [Met de Glossa ordinaria van Accursius Florentinus.] -- Mainz, Peter Schoeffer, 26 januari 1475. *** Hof 2

Justinianus. Codex. [Met de Glossa ordinaria van Accursius Florentinus. Uitgave: Andreas Rommel.] -- Neurenberg, Johann Sensenschmidt en Andreas Frisner, 24 juni 1475. *** Hof 3

Justinianus. Institutiones. [Met de Glossa ordinaria van Accursius Florentinus.] -- Mantua, Paul von Butzbach, 18 april 1476. *** Hof 4

Justinianus. Institutiones. [Fragment uit IV,1, over diefstal. Met de Glossa ordinaria van Accursius Florentinus.] -- Mainz, Peter Schoeffer, 23 mei 1476. *** PB 20a

Justinianus. Institutiones. [Met de Glossa ordinaria van Accursius Florentinus.] -- Bazel, Michael Wenssler, 31 mei 1476. *** Hof 5, samengebonden met Hof 1

Juvenalis, Decimus Junius. Satyrae. -- Leipzig, Martin Landsberg, 1497. *** Buma 3

Juvenalis, Decimus Junius. Satyrae. [Met het commentaar van Domitius Calderinus.] Calderinus, Domitius. Defensio adversus Brotheum. -- Venetië, Jacobus Rubeus, 24 april 1475. *** Buma 4

Juvenalis, Decimus Junius. Satyrae. [Met het commentaar van Domitius Calderinus.] Calderinus, Domitius. Defensio adversus Brotheum. -- Venetië, Baptista de Tortis, 3 augustus 1482. *** Buma 5

Juvenalis, Decimus Junius. Satyrae. [Met het commentaar van Domitius Calderinus.] Calderinus, Domitius. Defensio adversus Brotheum. -- Venetië, Bonetus Locatellus voor Octavianus Scotus, 8 maart 1492. *** Buma 6

Juvenalis 1497, folio, 24 x 17 cm.

Juvenalis, Decimus Junius. Satyrae. [Met het commentaar van Domitius Calderinus.] Calderinus, Domitius. Defensio adversus Brotheum. -- Milaan, Ulrich Scinzenzeler, 5 juni 1492. *** Buma 7

Juvenalis, Decimus Junius. Satyrae. [Met het commentaar van Antonius Mancinellus, Domitius Calderinus en Georgius Valla.] Calderinus, Domitius. Defensio adversus Brotheum. -- Neurenberg, Anton Koberger, 6 december 1497. *** Buma 8

Juvenalis, Decimus Junius. Satyrae. [Met het commentaar van Antonius Mancinellus, Domitius Calderinus en Georgius Valla.] Calderinus, Domitius. Defensio adversus Brotheum. -- Venetië, Simon Bevilaqua, [1496/97]. *** Buma 9

A B C D F G H I/J L M N O P R S T U/V/W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Laetus, Pomponius (comm.). Zie PB 7.

Landinus, Christophorus (comm. en uitg.). Zie Buma 2.

Landriucht. Zie Freeska Landriucht (PB 10).

[Laurent du Bois]. Summe le roy of des conincs summe. [Vertaling en proloog: Jan van Rode.] -- Haarlem, [Jacob Bellaert], 31 mei 1484. *** PB 21

Legenda Aurea. Zie Jacobus de Voragine (PB 18).

Lyra. Zie Nicolaus de Lyra (PB 22).

A B C D F G H I/J L M N O P R S T U/V/W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Maius, Junianus. De priscorum proprietate verborum. [Met de aanvullingen van Paulus van Burgos en de replieken daarop van Matthias Doringk.] -- [Venetië, Joannes Rubeus Vercellensisl, 23 februari 1490. *** Hof 6

Mancinellus, Antonius (comm.). Zie Buma 8.

Manilius, Marcus. Astronomicorum libri quinque. Zie PB 29.

Marsus, Paulus (comm. en uitg.). Zie bij PB 32.

Martyrologium seu Viola sanctorum. -- [Straatsburg, Johann Prüss], 8 februari 1499. *** OKS 1

Merula, Georgius. Enarrationes satyrarum Juvenalis. -- Treviso, Bartholomaeus Confalonerius, [niet vóór mei] 1478. *** Buma 10

Merula, Georgius (comm.). Zie Buma 9.

Merula, Georgius (uitg.). Zie PB 30.

Mozes b. Nahman (Nachmanides; RAMBAN). Renovatio Bibliorum [Testamenti Veteris]. [Hebreeuws. Met een brief uit Jeruzalem aan zijn zoon.] -- Lissabon, Eliezer Toledano, 16 juli 1489. *** [Fuks 3]

Musurus, Marcus (uitg.). Zie Buma 1.

A B C D F G H I/J L M N O P R S T U/V/W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Nicander. Theriaca. Alexipharmaca. Zie bij PB 8.

Nicolaus de Lyra. Postillae super Biblia. -- [Keulen, Ulrich Zell, circa 1485]. *** PB 22

Niger, Franciscus (uitg.). Zie PB 29.

Niger, Gerardus. Zie Consuetudines feudorum (Hof 1).

A B C D F G H I/J L M N O P R S T U/V/W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Obertus de Horto. Zie Consuetudines feudorum (Hof 1).

Ockam, Guilielmus de. Quotlibeta septem. Tractatus de sacramento altaris. -- Straatsburg, [drukker van de Jordanus de Quedlinburg, na 6 januari 1491 ]. *** PB 23

Ovidius Naso, Publius. Fasti. (fragment). Zie bij PB 32.

A B C D F G H I/J L M N O P R S T U/V/W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Paladius. De re rustica. Zie PB 30.

Paulus van Burgos. Zie bij PB 22.

Perottus, Nicolaus. Dit is Brotheus.

Persius Flaccus, Aulus. Satyrae. -- [Leipzig, Konrad Kachelofen, tussen 1498 en 1500]. *** Buma 11

Petrus de Abano. Conciliator differentiarum philosophorum et praecipue medicorum. De venenis. Cararius, Petrus. De terminatione venenorum. [Uitgave: Franciscus Argilagnes.] -- Venetië, Bonetus Locatellus voor Octavianus Scotus, 15 maart 1496. *** PB 24

Petrus de Alliaco. Tractatus et sermones. -- [Brussel, Broeders des gemenen levens, niet na 1483]. *** PB 25, samengebonden met PB 19, PB 20, PB 27

Proclus. Sphaera. Zie PB 29.

Proverbia communia. -- Delft, [Christiaen Snellaert, 1495]. *** PB 26

A B C D F G H I/J L M N O P R S T U/V/W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Raimundus Peraudi. Zie [PB 30a].

Rochabonella, Petrus (uitg.). Zie PB 1.

[Rolevinck, Werner]. Quaestiones duodecim notabiles. -- [Keulen, Arnold Therhoernen, circa 1475]. *** PB 27, samengebonden met PB 19, PB 20, PB 25

Rommel, Andreas (uitg.). Zie Hof 3.

A B C D F G H I/J L M N O P R S T U/V/W/Z _ _ _ _ _ >> begin Sabellicus, folio, 41 x 27 cm.

Sabellicus, Marcus Antonius. Enneades. -- Venetië, Bernardinus en Matthaeus Venetus, 31 maart 1498. *** PB 28

Samuel, Rabbi. Epistola contra Judaeorum errores. -- Neurenberg, Caspar Hochfeder, 19 maart 1498. *** FG 5, samengebonden met FG 1, FG 4, FG 7

[Schedel, Hartmann]. Das Buch der Chroniken und Geschichten. Aeneas Sylvius. [Europa]. [Vertaling: Georg Alt] -- Neurenberg, Anton Koberger, 23 december 1493. *** OKS 2

Scriptores astronomici: Firmicus, Manilius, Aratus, Proclus. [Uitgave: Franciscus Niger] -- Venetië, Aldus Manutius, juni / [17] oktober 1499. *** PB 29 [Aratus en Proclus, beide Grieks, ontbreken.]

Scriptores rei rusticae: Cato, Varro, Columella, Paladius. [Uitgave van M.B. naar Georgius Merula en Franciscus Colucia.] -- Reggio Emilia, Bartholomaeus de Bruschis, 1482 / 5 juni 1482. *** PB 30, samengebonden met PB 7

Sebastianus ex Pontremulo (uitg.). Zie PB 17.

Sinnama, Harynchus Sifridi. Expositiones sive declarationes titulorum utriusque iuris. -- Keulen, Johann Koelhoff senior, 3 december 1491. *** Hof 7

aflaatbrief, perkament, 19 x 25 cm.

Sixtus IV. Litterae indulgentiarum. [In opdracht van Raimundus Peraudi gedrukt.]-- [Delft, Jacob Jacobszoon van der Meer], 1484. *** [PB 30a] - 1086 Hs

Spieghel der menschliker behoudenisse. -- Culemborg, Johan Veldener, 27 september 1483. *** PB 31, samengebonden met PB 4

Strazarolus, Aloisius (uitg.). Zie PB 32.

Sydrack. -- Leiden, [Hugo Janszoon van Woerden], 28 april 1495. *** FG 6

A B C D F G H I/J L M N O P R S T U/V/W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Terentius Afer, Publius. Comoediae. [Met het commentaar van Aelius Donatus. Uitgave: Aloisius Strazarolus.] -- Treviso, Paulus de Ferraria, 5 juli 1481. *** PB 32

Thomas Aquinas. De inventione medii. -- Leipzig, Martin Landsberg, [circa 1498]. *** FG 7, samengebonden met FG 1, FG 4, FG 5

Tortellius, Johannes. Propria nomina. Zie bij PB 12.

Turrecremata. Zie Johannes de Turrecremata (PB 19).

A B C D F G H I/J L M N O P R S T U/V/W/Z _ _ _ _ _ >> begin Zerbolt, octavo, 14 x 10 cm.

Usuardus. Martyrologium. Zie bij PB 18.

Valla, Georgius (comm.). Zie Buma 6, Buma 8, Buma 9.

Varro. De re rustica. Zie PB 30.

Verardus, Carolus. Historia Baetica. Columbus, Christoffel. De insulis nuper in mari Indico repertis. -- [Bazel], Johann Bergmann, 1494. *** PB 33, samengebonden met PB 5

Viola sanctorum. Zie Martyrologium seu Viola sanctorum (OKS 1).

Voragine. Zie Jacobus de Voragine (PB 18).

Willem van Occam. Zie Ockam, Guilielmus de (PB 23).

Zerbolt. Zie Gerard [Zerbolt] van Zutphen (PB 13).

>> begin


REGISTER van HERKOMST _____ Gebruik ook de terug-knop ("vorige", "back") van uw browser!

boekbandstempel
Franeker universiteitsbibliotheek A B C D E F G H  J K L M N O P R S T V W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Ackema, Rembertus, circa 1537 - na 1604. Secretaris van de hoofdmannenkamer te Groningen. Rond 1580 week hij vanwege de Spaanse vervolging naar Oost-Friesland uit: in Leer was hij secretaris en pachter van domeingoed van graaf Johann. Zie E. Friedländer, Briefe des Aggaeus de Albada an Rembertus Ackema und andere aus den Jahren 1579-1584. Leeuwarden, 1874, IV. * PB 10

Albers, Willem, uit Kuinre, eerste helft 17e eeuw. * PB 18

Alburg, Johann Heinrich August, Secklendorf 1800 - Braunschweig 1829. Studeerde theologie te Göttingen. Leraar aan het Gymnasium te Braunschweig. (Mededeling van Niedersächsisches Staatsarchiv in Wolfenbüttel.) * Buma 1

Alewijn, Frederik (?), Amsterdam 1737-1804. Studeerde rechten te Utrecht. Curator van de Illustere School te Amsterdam. Zie NNBW IV, 32. * Buma 2

Allamand, Fridericus, circa 1730-1780. Uit Lausanne afkomstig, in 1749 ingeschreven bij de faculteit der letteren te Leiden. Zie ASL kol. 1026. Zoon van J.N.S. Allamand, hoogleraar natuurkunde te Franeker en te Leiden (Boeles II/2,507). * Buma 5

Amama, Sixtinus, Franeker 1593-1629. Hoogleraar in de Oosterse talen te Franeker. Zie Boeles II/l, 98-104. * PB 22

A B C D E F G H  J K L M N O P R S T V W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Bachmann, Ottomar, Berlijn 1855 - Frankfurt/O. 1918. Leraar klassieke talen aan het Königl. Friedrichs-Gymnasium te Frankfurt a. d. Oder. Zijn Aristophanes-collectie heeft de Bumabibliotheek na zijn dood ten geschenke gekregen. * Buma 1

Baumhauer, Henricus. Niet in genealogie "von Baumhauer", Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage. Mogelijk Heinrich B. uit Aken, eerste helft 18e eeuw (A.A. Vorsterman van Oijen, Stam- en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën. Groningen 1882-1889, II, 246) of Heinrich Jacob B., registrator te Brussel, eerste helft 19e eeuw (NDB I, 667)? * Buma 5

Beireis, Gottfried Christoph, Mühlhausen 1730 - Helmstedt 1809. Hoogleraar te Helmstedt. Zie NDB II, 20-21. * Buma 1

Beijema, Bemardus, begin 16e eeuw - 1588. Van 1578 tot 1588 rector van de Latijnse school te 's-Gravenhage. Zie H.M. Mensonides, De Haagse kohieren van de vrijwillige bijdrage tot het ontzet van Antwerpen, in: Die Haghe, jaarboek 1955,146-147, aantekening 20. * PB 28

Bois, J.H. de, antiquariaat te Haarlem. In de catalogi van deze firma uit de jaren na de Eerste Wereldoorlog, die in de bibliotheek van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels te Amsterdam bewaard worden, komt de incunabel niet voor. * OKS 2

Bouricius, Jacobus (van), Dokkum 1544 - Leeuwarden 1622. Advocaat bij het Hof van Friesland. Zie NNBW III, 159. * Hof 7

Breslau, franciscanenklooster St. Jacobus. Rond 1200 gesticht. * OKS 2

Breslau, universiteitsbibliotheek. De basis van deze bibliotheek werd in 1811 gevormd door het boekenbezit, dat Johann Gustav Büsching (1783-1829) bijeengebracht had uit de kloosters van Silezië. * OKS 2

Burman, Pieter, Utrecht 1668 - Leiden 1741. Hoogleraar in de klassieke talen te Utrecht en te Leiden. Zie NNBW IV, 354 - 358 en Bibliotheca Burmanniana [veiling bij Luchtmans te Leiden, 26 februari 1742 en volgende dagen], p. 110 no. 1484, resp. p. 34 no. 949. * PB 12, Buma 8

A B C D E F G H  J K L M N O P R S T V W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Commelin, Hieronymus, Douai 1549 - Heidelberg 1597. Geleerde en boekdrukker. Volgens Cat. bibl. Franeker. 1644, p. 57, en 1713, p. 171, stammen de handschriftelijke aantekeningen en verbeteringen in "Scriptores rei rusticae" van zijn hand. * PB 30

Cornelissen, Jan Jacob, Steenwijk 1839 - Leiden 1891. Hoogleraar in de klassieke talen te Deventer en te Leiden. Zie NNBW I, 639 - 640 en Catalogue de la bibliothèque classique de feu monsieur J.J. Cornelissen [veiling bij Brill te Leiden, 28 en 29 maart 1892], nos. 676, 670, 672 - 675, 680, 671 en 679. * Buma 3 t/m 9, Buma 10, Buma 11

Crack, Hyppolytus, gestorven in 1625. Hij was grietman van Engwirden en stichtte waarschijnlijk in 1608 Crackstate te Heerenveen. Zie NNBW X, 220 - 221 en Inventaris van stukken afkomstig van Crackstate bij Heerenveen . . . [Rijksarchief in Friesland] 1940. * RAF 1

A B C D E F G H  J K L M N O P R S T V W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Drusius, Johannes, Oudenaarde 1550 - Franeker 1616. Hoogleraar in de Oosterse talen te Franeker. Zie Boeles II/1, 46-52. * PB 22

Duval, Pierre (gelatiniseerd: Petrus Valla), Parijs begin 16e eeuw - Italië 1564. Bisschop van Sées, kenner van de oude talen. Zie DBF XII, 984. * PB 11

A B C D E F G H  J K L M N O P R S T V W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Elten, klooster Calvariënberg. Voortzetting van het gelijknamige klooster te Emmerik. Na 1679 gesticht, in 1811 opgeheven. Zie A.J. van der Ven, De Observantenkloosters in den Briemer bij Emmerik, en te Elten, in: Gelre, Bijdragen en Mededelingen XXXIV, 1931,187 - 205. * PB 19

Emmerik, klooster Calvariënberg. In 1463 gesticht, in 1572 verwoest. Zie A.J. van der Ven, De Observantenkloosters enz. * PB 3

Emmerik, stiftschool. Vanaf 1592 onder leiding van de Jezuïeten. Zie Katholieke Encyclopedie X, 1951, 39. * PB 19

Erasmus, Rotterdam 1469 - Bazel 1536. Zie P.S. & H.M. Allen, Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami VII, Oxonii 1928, p. 547: Books ordered by Erasmus, en F. Husner, Die Bibliothek des Erasmus, in: Gedenkschrift zum 400. Todestage des Erasmus von Rotterdam. Basel 1936, p. 240 no. 203. * PB 8

Eversdijk, Herman Cornelis Johannes van, 1727-1766. Secretaris van het Hof van Holland. Zie ASL 1016 en [Veilingcatalogus van de bibliotheek van] H.C.J. van Eversdyck. 's-Gravenhage, Gaillard, 1766, p. 203 no. 200. * PB 21

Ewsum, Wigbolt van, 1521-1584. Studeerde van 1540-1542 te Leuven. Lid van Gedeputeerden der Ommelanden en grietman van Vredewold. Zie NNBW I, 840 en M. Hartgeringk - Koomans, Het geslacht Ewsum. Groningen 1938. * PB 28

A B C D E F G H  J K L M N O P R S T V W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Franeker, hogeschool/athenaeum, 1585-1843. Zie W.B.S. Boeles, Frieslands hogeschool en het Rijksathenaeum te Franeker. Leeuwarden 1878-1889. I, 400 - 410: bibliotheek. * PB 1, PB 2, PB 6, PB 7, PB 8, PB 9, PB 11, PB 14, PB 15, PB 16, PB 17, PB 22, PB 24, PB 28, PB 29, PB 30

Fuchs, David, uit Beieren, 16e eeuw (?). * FG 1

Exlibris Leo Fuks

Fuks, Leo, Kalisz (Polen) 1908 - Harfsen 1990. Maakte de Bibliotheca Rosenthaliana in Amsterdam tot een middelpunt van joodse studie, schonk zijn privé-bibliotheek aan Friesland. * [Fuks 1], [Fuks 2], [Fuks 3]

A B C D E F G H  J K L M N O P R S T V W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Gabbema, Simon Abbes, Leeuwarden 1628-1688. Geschied- en letterkundige; van belang is zijn omvangrijke verzameling historische documenten. Zie NNBW VI, 537-540. * RAF 2

Gedeputeerde Staten van Friesland. * PB 16

Gent, klooster Ter Hagen. Gesticht in 1235. Zie P. de Ryck, Gent, burcht van Vlaanderen. Gent 1956, 113: klein begijnhof O.L. Vrouw ter Hooie. * PB 15

Gralandt, Wilhelm, uit Neurenberg (?), circa 1500. * FG 1

A B C D E F G H  J K L M N O P R S T V W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Hachting, Johan, Leeuwarden 1594 - Franeker 1630. Hoogleraar in de logica te Franeker. Zie Boeles II/1, 119 -121. * PB 22

Halbertsma, Joost Hiddes, Grouw 1789 - Deventer 1869. Doopsgezind predikant te Bolsward en te Deventer, vooral bekend als taalkundige. Zie NNBW III, 528 - 530. Stempel: Bibliothecae Frisiae J.H. Halbertsma [dono dedit] * PB 3, PB 12, PB 19, PB 26, PB 32

Harderwijk, klooster St. Gregorius. Gesticht in 1459. Broeders des gemeenen levens. Zie M. Schoengen, Monasticon Batavum. Amsterdam 1941, II, 85 en J. Schrassert, Hardervicum antiquum. Harderwijk 1732,1,46 - 50. * PB 22

Haren, Onno Zwier van, St. Anna Parochie 1713 - Wolvega 1779. Dichter en staatsman. Zie NNBW VIII, 684 - 689. * PB 19

Herbell, Johan Frederik Mauritz, Rees 1752 - Sneek 1819. Rechtsgeleerde en historicus. Hij hielp Schwartzenberg bij de samenstelling van het Charterboek van Friesland. Zijn bibliotheek werd voor het grootste deel door de Koninklijke Bibliotheek aangekocht en in 1855 aan het Friesch Genootschap over gedragen. Zie NNBW IV, 726 - 727 en Catalogus eener groote en fraaije verzameling . . . boeken . . . nagelaten door. . . J.F.M. Herbell. Leeuwarden, J. Proost, 1819. p. 74 onderaan. * RAF 2

Hero van Oldersum. Hoofdeling van Oldersum in Oostfriesland, gestorven in 1559. * PB 10

Hilarides, Johannes, Leeuwarden circa 1648 - Bolsward 1726. Classicus, veelweter. Zie NNBW VI, 784 - 785. * RAF 2

Hoeufft, Jacob Hendrik, Dordrecht 1756 - Breda 1843. Taal- en letterkundige. Zie NNBW III, 595 - 596 en [Veilingcatalogus van de bibliotheek van] J.H. Hoeufft. Amsterdam, Radink en F. Muller, 1844, p. 26 no. 401. * Buma 8

A B C D E F G H  J K L M N O P R S T V W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Jahn, Otto, Kiel 1813 - Göttingen 1869. Hoogleraar klassieke talen, groot kenner van Juvenalis' satiren. Zie ADB XIII, 668 - 686 en [Veilingcatalogus van de bibliotheek van] O. Jahn. Bonn, Baer, Cohen & Sohn & Lempertz, 1870, p. 167 no. 5830. * Buma 3

Jauer (Jawor), in Silezië, franciscanenklooster. * OKS 2

Johannes Gerardi; aan hem is op 26 mei 1484 een aflaat verleend * [PB 30a]

Jonge van Ellemeet, Willem Cornelis Mary de, 's-Gravenhage 1811 - Oostkapelle 1888. Verzamelaar van belangrijke werken over wetenschap en kunst. Zie NNBW II, 637-639. * PB 12

A B C D E F G H  J K L M N O P R S T V W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Keiser, Jacob Warmold. Groningen 1737-1821. President van de rechtbank te Groningen. Zie Nederland's Patriciaat 1910, 222; ASG 478; [Veilingcatalogus van de bibliotheek van] J.W. Keiser. Groningen, Schierbeek, 1861, p. 14 no.206. * PB 10

Keppel, Johan Rabo baron van, Zwolle 1850 - Ukkel, Brussel 1944. Zie Nederland's Adelsboek 1943-1948,162. * RAF 1

Koppius, Pieter Adrianus, Blijham (Gr.) 1813 - Schiermonnikoog 1867. Predikant en letterkundige. Zie NNBW IX, 548. * PB 5

A B C D E F G H  J K L M N O P R S T V W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Leeuwarden, Stedelijke Bibliotheek. * PB 31

Leiden, Universiteitsbibliotheek. Zie Catalogus praestantissimorum & insignium librorum, [veiling bij Haak te Leiden, 23 en 24 oktober 1752] p. 43 no. 7. * Buma 8

Leubus (Lubiaz), cisterciënserklooster; het oudste en belangrijkste van Silezië, in 1175 gesticht, opgeheven in 1810. Zie G. Grundmann, Dome, Kirchen und Klöster in Schlesien. Frankfurt a. M. 1963, p. 191,192 en 201. * OKS 2

Linden, Johannes Antonides van der, Enkhuizen 1609 - Leiden 1664. Hoogleraar in de geneeskunde te Franeker. Zie Boeles II/1, 171 - 175 en J.W. 11,24 Napjus, Joh. Ant. van der Linden, in: Bijdragen tot de geschiedenis der geneeskunde XVI, 1936, 163 -170 en 209 - 219. * PB 7

A B C D E F G H  J K L M N O P R S T V W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Montanus. Petrus, Amsterdam 1631 - Utrecht 1679. Predikant. In 1650 als theologiestudent ingeschreven te Franeker. Zie NNBW X, 646 en ASF p. 151 no. 5045. * PB 5

Mul, Thadaeus, Enkhuizen 1712-1754. Jurist, voorzitter van de schepenen te Enkhuizen. In de Bibliotheca Mulliana, [veiling bij Schouten te Amsterdam, 5 mei 1755 en volgende dagen], komt de incunabel niet voor. * PB 23

A B C D E F G H  J K L M N O P R S T V W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Nemorecky, Johannes, afkomstig uit Polen, in 1647 te Franeker als theologiestudent ingeschreven. Zie AST p. 140 no. 4603. * PB 5

Neurenberg, franciscanenklooster St. Egidius. Gesticht in 1225 (?) * FG 1

Nijmegen, klooster Hessenberg der Tertiarissen; gesticht in 1449, in 1591 opgeheven. Zie G.A. Meijer, Katholiek Nijmegen I. Nijmegen 1904, 82 - 84. * FG 3

A B C D E F G H  J K L M N O P R S T V W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Exlibris Nanne OttemaOttema, Nanne, Leeuwarden 1874-1955. Notaris; verzamelaar, met name van keramiek. Zie J.J. Kalma, Nanne Ottema, aartsverzamelaar en museumbouwer, Leeuwarden 1957 en N. Ottema, De Princessehofbibliotheek, [Leeuwarden] 1971. * OKS 2

A B C D E F G H  J K L M N O P R S T V W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Pamphilus, Josephus, bisschop van Segni, gestorven in 1581. Zie Jöcher III, 1216. * Buma 4

Piper, Hinrick, eind 15e - begin 16e eeuw. Pastoor te Wesuwe in Emsland, ten zuidoosten van Ter Apel. * PB 18

Polucius, Julius Camillus, uit Italië (?) * Buma 6

A B C D E F G H  J K L M N O P R S T V W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Reib, Joannes Christophorus, uit Schönau bij ? , circa 1700. * OKS 2

Rheningius, Henricus, tweede helft 16e eeuw. In 1590 notaris te Coevorden. Afkomstig uit Rheine in Westfalen (?) * PB 10

Röhrscheid, Ludwig, boekhandelaar te Bonn. In de antiquariaatscatalogi van deze firma uit de jaren na de Eerste Wereldoorlog, die te Amsterdam in de bibliotheek van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels bewaard worden, wordt de incunabel niet vermeld. * OKS 2

A B C D E F G H  J K L M N O P R S T V W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Sangers, Gerard (gelatiniseerd: Gerardus Cantoris). In 1489 docent godgeleerd heid in het dominicanenklooster te Groningen. Zie NNBW III, 1514 en G.A. Meijer, Het Jacopijnenklooster te Groningen, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 32,1907, l - 102. * PB 14

Schotanus, Bernardus, Franeker 1598 - Leiden 1652. Hoogleraar rechten te Franeker. Zie Boelen II/1,122 -124. * PB 29

Schwartzenberg, Georg Frederik baron thoe - en Hohelansberg, Den Haag 1733- 1783. Hij was de uitgever van het Charterboek van Friesland. Zie NNBW III, 1157-1158 en VII, 1122. Schwartzenberg, Georg Frederik baron thoe - en Hohenlansberg, Beetgum 1791- 1868. Hij was een kleinzoon van de vorige. Zie Nederland's Adelsboek 1917, 128. * RAF 2

Sinapius, Daniël, Amsterdam circa 1589 - Leiden 1638. Promoveerde te Leiden tot doctor in de wijsbegeerte. Zie NNBW X, 922. * Buma 1

Sminia, Hector (Arend Johannes' zoon) van, Oudkerk (Frl.) 1829-1877. Studeerde te Groningen. Lid van Gedeputeerde Staten van Friesland. Zie ASG 311 en Nederland's Adelsboek 1917, 263. * PB 21

Sminia, Hobbe Baerdt van, Leeuwarden 1797 - Bergum 1858. Historicus. Zie NNBW IV, 1253. * FG 3,6

Steeghuis/Stechius/Versteeg, Gottfried. Medicus uit Amersfoort, rond 1600 op het toppunt van zijn roemvolle loopbaan. Studie te Leuven, Montpellier en Parijs. Stadsmedicus te Nijmegen, arts van bisschop Julius te Würzburg - waar hij "Falcutius" in 159x kocht -, lijfarts van keizer Ferdinand I, Maximiliaan II en Rudolph II. Zie NNBW II, 1362. * PB 9

A B C D E F G H  J K L M N O P R S T V W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Ter Apel, kruisherenklooster. Gesticht in 1465. Zie A.T. Schuitema Meijer, Het klooster Ter Apel. Groningen 1966, en A.G. Roos, Het enig overgebleven boek van het klooster Ter Apel, in: Het Boek IV, 1915, 33 - 34. * PB 18

Thill, David van, tweede helft 16e eeuw. Mogelijk een van de leden van de Kleefse familie Van Till, die in de Reformatie naar Oostfriesland zijn uitgeweken? * PB 28

Tiara, Petrejus, Workum 1514 - Franeker 1586. Hoogleraar Grieks te Franeker. Zie Boeles II/1, 44 - 46 en S. Galama, Petrejus Tiara. Bolsward 1964. * PB 1, PB 28

Tjassens, Herman, Groningen 1735-1809, en Samuel Wolter, Groningen 1739- 1814. Beide promoveerden te Groningen tot meester in de rechten. Zie ASG 477 resp. 478. * PB 10

Trier (?), klooster der Augustijnen-Eremieten. * Hof 3

A B C D E F G H  J K L M N O P R S T V W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Voorda, Johannes Henricus, Franeker 1732 - Leeuwarden 1814. Advocaat te Leeuwarden, hoogleraar te Utrecht en te Franeker. Zie Boeles II/2, 649 - 653 en Lijst der [aan het Hof van Friesland] gelegateerde boeken en manuscripten, in: Bibliografie van Jacobus, Bavius en Johannes Henricus Voorda, (Prov. Bibl. handschrift 1536), nos. 26-29. NNBW X, 1339-1340. * Hof 2 t/m 5

Voorst, Dirk Comelis van. Delft 1752 - Amsterdam 1833, en Jan Jacob van, Doodewaard 1791 - Amsterdam 1869. Vader en zoon; in 1773 resp. 1814 als theologiestudent ingeschreven te Leiden; predikanten te Amsterdam. Zie NNBW X, 1134 resp. 1135 en Catalogue de la bibliothèque de théologie de D.C. van Voorst et J.J. van Voorst, pasteurs évangéliques à Amsterdam [veiling bij F. Muller te Amsterdam, 1859], no. 1988. * PB 23, Buma 8

Vulcanius, Bonaventura (eigenlijk: de Smet), Brugge 1538 - Leiden 1614. Hoogleraar Grieks te Leiden. Zie NNBW X, 1143 - 1145 en Bibliotheca Bon. Vulcanii [veiling bij Elzevier te Leiden, 1610], p. 44 resp. F l (no. 4). * Buma 1, Hof 6

A B C D E F G H  J K L M N O P R S T V W/Z _ _ _ _ _ >> begin

Wierdsma, Petrus, Leeuwarden 1729-1811. Rechtsgeleerde door zelfstudie. Met P. Brantsma verzorgde hij de uitgave De oude Friesche Wetten. Campen en Leeuwarden, 1783 en 1788. Zie NNBW III, 1421 -1422 en Catalogus van ... boeken, van manuscripten . . . en van zeer oude drukken, ... verzameld door Petrus Wierdsma. Franeker, D. Romar, en Leeuwarden, J.W. Brouwer, 1813, p. 38 nos. 11 en 12. * FG 2, RAF 2

Winsemius, Menelaus, Leeuwarden 1591 - Franeker 1639. Hoogleraar in de geneeskunde te Franeker. Zie Boeles II/1 ,96-98 en J.W. Napjus, Menelaus Winsemius, in: Bijdragen tot de geschiedenis der geneeskunde XVI, 1936, 119-122. * PB 8

Witman, Caspar, uit Duitsland (?). * Buma 11

Zavatta. Italiaanse familie uit Commacchio, prov. Ferrara. * Buma 10
ornament

M.H.H. Engels, St. Martinusdag 2002

>> begin