Foto's door M.H.H. Engels van HCL klapper K30.2
op de Groot-Consentboeken Leeuwarden 1580-1680
volgens beroepen
gemaakt in 1930-33 door archivaris mej. Rinske Visscher [e.a.]
Historisch Centrum Leeuwarden, v.h. gemeentearchief

>> website MpaginaE beroepen en namen Groot-Consentboeken

aardwerker-advocaat
advocaat(Banter)-
advocaat(Folsgara)-
advocaat(Popta)-antieksnijder
antieksnijder(Gerloffs)-azijnmeter
bakker-
bakker(Freerx)-
bakker(Jansen)-
bakker(Taeckes)-biersteker
biersteker(Pieters)-bodeHofvFrl
bodeHofvFrl(Stoffels)-bodeStaten
bodeStaten(Tabbes)-borduurwerker
borduurwerker(Stasis)-brouwer
brouwer(Bruinsma)-
brouwer(Jans)-
brouwerse-burgemeester
burgemeester(Lamberts)-chirurgijn
chirurgijn(Gracht)-constabel
constabel(Martens)-distelateur
distelateur(Ronde)-doctor
doctor(Hardomans)-
doctor(Velsius)-gardenier
gardenier(Cents)-gemeensman
gemeensman(Mellema)-glazenmaker
glazenmaker(Laurens)-goudsmid
goudsmid(Danckerts)-grietman
grietman(Eysinga)-hellebardier
hellebardier(Harmens)-herbergier
herbergier(Wytses)-hopman
hopman(Doyes)-
hopman(Oostervelt)-houtvester
houtzager-kapitein
kapitein(Heerma)-kistenmaker
kistenmaker(Hayes)-kleermaker
kleermaker(Egberts)-
kleermaker(Jans)-
kleermaker(Sturck)-klerk(secretarie)
klerk(secretarieHarts)-koetsier
koetsier(Hans)-koopman
koopman(Echten)-
koopman(Jansen)-
koopman(Selis)-koperslager
koperslager(Pyters)-kousenbreider
kousenbreider(Pyters)-kuiper
kuiper(Gerryts)-
kuiper(Willems)-lakenkoper
lakenkoper(Pieters)-leidekker
leidekker(Jans)-linnenwever
linnenwever(Willems)-margemaakster
margemaakster(Lysbet)-metselaar
metselaar(Dircx)-
metselaar(Siouckes)-notaris
notaris(Abbema)-
notaris(Ipkema)-
notaris(Voorde)-organist
organist(Harmens)-pelser
pensionaris-predikant
predikant(Bouritius)-
predikant(Sylvius)-proviandmeester
proviandmeester(Potter)-raadsheer
raadsheer(Scheltinga)-ritmeester
ritmeester(Vosbergen)-schepen
schepen(Claas)-schilder
schilder(Feddes)-schipper
schipper(Janssen)-schoenmaker
schoenmaker(Abraham)-
schoenmaker(Kuinder)-schrijver
schrijver(Adius)-schuitenmaker
schuitenmaker(Hendrix)-secretaris
secretaris(Henrici)-sergeant
slatter-smid
smid(Thomas)-staten(Gedeputeerde)
staten(GedeputeerdeFrans)-stoeldraaier
stoeldraaier(Taeckes)-timmerman
timmerman(Doitses)-
timmerman(Stonebrinck)-uitzetter
uitzetter(Jelles)-vaandrig
vaandrig(Schram)-vleeshouwer
vleeshouwer(Hartigh)-vroedsman
vroedsman(Wielinga)-wever
wever(Beernt)-wieldraaier
wieldraaier(Wybes)-zadelmaker
zadelmaker(Jacob)-zijdewerker