>> HOMEpage


Overdrachten onroerend goed Leeuwarden 1595-1615
onvoltooide, gedetailleerde inventaris in schoonschrift van de hand van
Wim/Willem Dolk


Bron: Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) K[lapper] 33.5
Internetuitgave: M.H.H. Engels, september 2016, in memoriam Wim/Willem Dolk (1925-2016)
Voor sommige jaren is het raadzaam ook een aan de link voorafgaande pagina te raadplegen! In de kneep van het strak gebonden aantekenboek is de tekst soms niet helemaal leesbaar.
De 'links' staan onder de afbeelding: dus na click op één daarvan even naar boven scrollen.

nrs. 1-1059: over de periode 1595 c.jan -1607 c.mei (1608)
Bron: systematisch Proclamatieboek nr. dd 3 (thans 3564); aangevuld met gegevens uit Groot en Klein Consentboeken (ee 3-5 (thans 3617-19) en ff 2-3 (thans 3680-81)), Hypotheekboeken (gg 1-7 (thans 3736-42)) en Decreetboek (aa 3-4 (thans 3494-95))
1595 ⇒ 001 002 003 004 005 006 007 008 009 1596 ⇒ 010 011 012 013 014 015 016 017 1597 ⇒ 018 019 020 021 022 023 024 1598 ⇒ 025 026 027 028 029 030 031 032 033 1599 ⇒ 034 035 036 037 038 039 040 041 1600 ⇒ 042 043 044 045 046 1601 ⇒ 047 048 049 050 051 052 1602 ⇒ 053 054 055 056 057 058 1603 ⇒ 059 060 061 062 063 064 1604 ⇒ 065 066 067 068 069 1605 ⇒ 070 071 072 073 074 075 076 1606 ⇒ 077 078 079 080 081 1607 ⇒ 082 083 084 085 086
nrs. 1060-1200: over de periode 1595 c.mrt-1608 c.jun
Bron: systematisch Decreetboeken nrs. aa 3-4 (thans 3494-95); aangevuld met gegevens uit Hypotheekboeken (gg 1-4 (thans 3736-39))
1595 ⇒ 086 1596 ⇒ 087 1597 ⇒ 088 1598 ⇒ 089 1599 ⇒ 090 1600 ⇒ 091 1601 ⇒ 092 1602 ⇒ 093 1603 ⇒ 094 1604 ⇒ 095 1605 ⇒ 096 1606 ⇒ 097 1607 ⇒ 098 1608 ⇒ 099
nrs. 1201-1206: over de periode c.1601-c.1607
Bronnen: verspreid Groot en Klein Consentboeken (ee 4-5 (thans 3618-19) en ff 2 (thans 3680)) en Hypotheekboeken (gg 2-4 (thans 3737-39))
099
nrs. 1207-1751: over de periode 1607 c.mei-1615 c.jan
Bron: (bij ontstentenis van Proclamatieboek) systematisch Groot Consentboeken ged. nrs. ee 5-7 (thans 3619-21); aangevuld met gegevens uit Decreetboek (aa 5 (thans 3496)) en Hypotheekboeken (gg 3-9 (thans 3738-44))
1607 ⇒ 099 100 101 102 1608 ⇒ 103 104 105 106 107 108 1609 ⇒ 109 110 111 112 113 114 1610 ⇒ 115 116 117 118 119 120 1611 ⇒ 121 122 123 124 125 126 127 1612 ⇒ 128 129 130 131 132 133 134 1613 ⇒ 135 136 137 138 139 140 141 1614 ⇒ 142 143 144 145 1615 ⇒ 146
nrs. 1752-2101: over periode c.1606-c.1614
Bron: (als voren) systematisch Klein Consentboeken ged. nrs. ff 3-5 (thans 3681-83); aangevuld met gegevens uit Hypotheekboeken (gg 5-6 (thans 3740-41))
1606 ⇒ 146 1607 ⇒ 147 1608 ⇒ 148 149 150 151 1609 ⇒ 152 153 154 1610 ⇒ 155 156 157 158 159 1611 ⇒ 160 161 162 1612 ⇒ 163 164 165 166 167 1613 ⇒ 168 169 170 171 1614 ⇒ 172 173 174
nrs. 2102-2139: over de periode 1609 c.feb-c.1614
Bron: systematisch Decreetboek nr. aa 5 (thans 3496); aangevuld met gegevens uit Hypotheekboek (gg 5 (thans 3740))
1609 ⇒ 174 1610 ⇒ 175 1611 ⇒ 176 1613 ⇒ 177
nrs. 2140-2148: over de periode c.1610-c.1612
Bron: verspreid Hypotheekboek (gg 6-8 (thans 3741-43))
178

>> begin