© M.H.H. Engels, 2002

>> HOMEpage

H. Baerdt van Sminia, Nieuwe naamlijst van grietmannen, 1837 en A.J. Andreae, Nalezing, 1893
Andreae's "Bladwijzer" bewerkt door M.H.H. Engels, december 2002.

Grietman (letterlijk: hij die 'groet', in rechte aanspreekt, vordert): rechter en bestuurder (burgemeester) van de grietenij (gemeente). Namen met een sterretje: niet-Friezen
Hobbe Baerdt van Sminia heeft E.M. van Burmania's Naamlijst der heeren grietslieden en secretarien in Vriesland (1785) verder (alleen de grietmannen) uitgewerkt. O = Oostergo, W = Westergo, Z = Zevenwouden
>> overzicht grietenijen

Grietmangrietenijgo/rangvanafHBvSAndreaeopmerking
A __________ >> B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W IJ Z
Abbe te JorwertBaarderadeelW/41417220
Abinga (Doije)WonseradeelW/6142625185
Achelen* (Roeland van)HennaarderadeelW/5157624483
Achelen* (Roeland van)DantumadeelO/7157211842
Adelen (Jelmer van)BarradeelW/3142020272
Aebinga (Hette)MenaldumadeelW/1157217659
Aedgers (Lieuwe)WijmbritseradeelW/7157?29796, 109, 118Lees: Hemel. Old. c.a. enz., 1524
Aerndts (Sjierk)SmallingerlandO/9153814047
Aernsma (Gijsbertus van)DantumadeelO/7162812243
Agricola (Joannes)AengwirdenZ/21593337108
Albada (Hette van)RauwerderhemO/11154316154
Albada (Lieuwe van)RauwerderhemO/11154016154
Allama (Sijth)AchtkarspelenO/6151710537
Altena (Henricus Wiardus van)TietjerksteradeelO/81752135
Anderinga (Joret)IdaarderadeelO/10143814649
Andringa (Gabbe van)DoniawerstalZ/31550343110
Andringa (Gabbe van)UtingeradeelZ/11546328105
Andringa (Jelle van)AengwirdenZ/21605337
Andringa (Jelle van)UtingeradeelZ/11601330
Andringa (Jorrit van)UtingeradeelZ/11545328105
Andringa (Lubbartus van)UtingeradeelZ/11670332
Andringa (Regnerus van)UtingeradeelZ/11640332107
Andringa (Regnerus van)LemsterlandZ/61692373
Andringa (Thiart)UtingeradeelZ/11453325103
Andringa (Tinco van)UtingeradeelZ/11613331
Andringa (Tinco van)LemsterlandZ/61666373
Andringa (Tjaard van)UtingeradeelZ/11509326104
Anskes (Pier)DoniawerstalZ/31544343109, 117
Anskes (Pier)LemsterlandZ/61580370117
Arnaud* (Anthonij d')OostdongeradeelO/4175787
Atzes (Rienk)Hemelumer OldephaertW/8160130698
Auckes (Jaen)LemsterlandZ/61585371117
Aijlva (Alef van)FerwerderadeelO/215734722
Aijlva (Cornelis van)WonseradeelW/61701274
Aijlva (Douwe van)WonseradeelW/6148825485
Aijlva (Douwe van)WestdongeradeelO/316186927
Aijlva (Douwe van)WestdongeradeelO/3163870
Aijlva (Douwe van)LeeuwarderadeelO/1165431
Aijlva (Douwe Feijo van)KollumerlandO/51712101
Aijlva (Epo van)WonseradeelW/6145625285
Aijlva (Epo van)WonseradeelW/6148925485
Aijlva (Epo van)WonseradeelW/6153326787
Aijlva (Epo van)BaarderadeelW/4163923381
Aijlva (Epo van)'t BildtW/9163.317
Aijlva (Epo van)KollumerlandO/51667100
Aijlva (Ernst van)WestdongeradeelO/315786727
Aijlva (Ernst van)OostdongeradeelO/415868232
Aijlva (Ernst van)WestdongeradeelO/3167871
Aijlva (Ernst Frans van)BaarderadeelW/41752238
Aijlva (Ernst Sicco van)WestdongeradeelO/316547087
Aijlva (Frans Ernst van)WestdongeradeelO/317637427
Aijlva (Hans Willem van)WestdongeradeelO/3171272
Aijlva (Hans Willem van)BaarderadeelW/41722236
Aijlva (Hans Willem van)BaarderadeelW/41747238
Aijlva (Hans Willem van)'t BildtW/91780323
Aijlva (Hans Willem van)BaarderadeelW/41788239
Aijlva (Hessel Douwe Ernst van)WestdongeradeelO/317227227
Aijlva (Hobbe van)BaarderadeelW/4161023281
Aijlva (Hobbe Esaias van)OostdongeradeelO/4167583
Aijlva (Johan van)Hemelumer OldephaertW/81641308
Aijlva (Peter van)WonseradeelW/6147725285
Aijlva (Scipio Meckama van)TietjerksteradeelO/8165613346Vóór zijn naam had in de tekst een * behoren te staan.
Aijlva (Sicco Douwe van)WestdongeradeelO/3178074
Aijlva (Sjoerd van)Hemelumer OldephaertW/81626308
Aijlva (Sjoerd van)DantumadeelO/71656124
Aijlva (Sijtje van)WestdongeradeelO/315236025, 26
Aijlva (Taco van)FerwerderadeelO/215924923
Aijlva (Tjaard van)WonseradeelW/6153526787
Aijlva (Tjaerd van)DantumadeelO/7160112243Sterretje ontbreekt in de tekst.
Aijlva (Tjaard van)WonseradeelW/61624271
Aijlva (Tjaerd van)DantumadeelO/71666124
Aijlva (Tjaard van)Hemelumer OldephaertW/81672310
Aijlva (Tjaard van)WonseradeelW/6167327389
Aijlva (Tjaard van)BaarderadeelW/41734237
Aijlva (Tjaard van)WonseradeelW/61747274
Aijlva (Ulbo van)BaarderadeelW/4158223181
Aijlva (Ulbo van)BaarderadeelW/41640233
Aijlva (Ulbo van)WonseradeelW/61647272
Aijlva (Ulbo van)IdaarderadeelO/101678156
Aijlva (Ulbo van)OostdongeradeelO/4169284
Aijlva (Ulbo van)RauwerderhemO/111701165
Aijsma (Doeke van)FerwerderadeelO/215824823
Aijta (Gerbrand van)WijmbritseradeelW/7155729393
Aijta (Rintje van)OostdongeradeelO/415527930
Aijta (Seerp van)WijmbritseradeelW/7155429293
Azijnga (Jorerd)OpsterlandZ/8143838449
Abbes (Taecke)HennaarderadeelW/51547 83
Abbesz. (Jhero), SubstituutLeeuwarderadeelO/11516 14
AdoWonseradeelW/61296 84
Aebinga (Feicke)LeeuwarderadeelO/11489? 13
Aegema (Gercke)TietjerksteradeelO/81501 44
Albada (Sicke van), SubstituutWijmbritseradeelW/71566 93
AmelungusFranekeradeelW/21296 62
Ampckesz. (Frans), SubstituutIdaarderadeelO/101577 51
Andla (Schelte van)?BarradeelW/31517 73
Andringa (Gabbe van)HaskerlandZ/41547 112
Asghama (Take)LeeuwarderadeelO/11432 5
Auckes (Wybrant)HaskerlandZ/41548 112
Aylva (Epe van)HennaarderadeelW/51510 82
B __________ >> A C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W IJ Z>> begin
Baerdt (Dirk van)HaskerlandZ/41601355112
Baerdt (Dirk van)OoststellingwerfZ/91639395
Baerdt (Dirk van)WeststellingwerfZ/101639404
Baerdt (Egbert van)HaskerlandZ/41650357
Baerdt (Hobbe van)HaskerlandZ/41615356
Bangma (Tjalling Oenes)IdaarderadeelO/10160715352
Baukes (Gotte)SmallingerlandO/91482138
Bauwenga (Uteka)UtingeradeelZ/11425325103
Baijaert* (Marten)Hemelumer OldephaertW/8157430497
Beere* (Arent Julianus de)Hemelumer OldephaertW/81779312
Benckes (Sibrand)LemsterlandZ/6157.370115
Bergsma (Johannes Caspar)FranekeradeelW/21786200
Bergsma (Petrus Adrianus)DantumadeelO/71782127
Blaauwschuit (Pieter)WijmbritseradeelW/7151728991
Blom (Carel Adriaan)OoststellingwerfZ/91790398
Boelens (Livius van)AchtkarspelenO/6164810940
Boelens (Pieter van)AchtkarspelenO/6163710939
Boelens (Tarquinius van)AchtkarspelenO/6167011040
Boelens (Tjerk van)AchtkarspelenO/6161810839
Boelis (Sittie)AchtkarspelenO/6154010637
Boeijemer* (Abel)GaasterlandZ/71569377119
Boeijmer* (Pieter)FranekeradeelW/2156319270
Bonga (Johan van)WestdongeradeelO/315606126
Bongahuis (Mattheus)FranekeradeelW/2153718869
Booth (Aarth)'t BildtW/915..31399
Bootsma (Hessel van)IdaarderadeelO/10159915252
Bootsma (Sierk van)RauwerderhemO/11158316254
Boshuizen (Philip van)'t BildtW/91644317101
Botnia (Dominicus Justus v.)BaarderadeelW/41648234
Botnia (Duco van)WijmbritseradeelW/7161529895
Botnia (Hendrik van)BaarderadeelW/4158123180
Botnia (Jarich van)FranekeradeelW/2155419170
Botnia (Julius van)BaarderadeelW/4156722780
Botnia (Juw van)FerwerderadeelO/215173920
Botnia (Tjalling van)HennaarderadeelW/5151324182
Botnia (Tjalling van)FranekeradeelW/2152118769
Botnia (Sijdts van)WijmbritseradeelW/7157829794
Botta (Gerk)TietjerksteradeelO/8149112944
Bottijnga (Yornd)FerwerderadeelO/214183717
Bouriciug (Jacobus van)AengwirdenZ/21657339
Bouricius (Jacobus van)AengwirdenZ/21697340
Bouricius (Johannes Crack v.)AengwirdenZ/21677339
Bouricius (Martinus van)AengwirdenZ/21721340
Brecker* (Paulus Hendriks)WestdongeradeelO/315726727
Broersma (Gaijke)KollumerlandO/515189033
Broersma (Occius)SmallingerlandO/9157714048
Bunauw* (Rudolph van)GaasterlandZ/715..375118
Burmania (Bocko van)HennaarderadeelW/51600159724584† 1629; D.J. van der Meer, Boerderijenboek Hennaarderadeel, 348-350
Burmania (Douwe van)WonseradeelW/6151126786
Burmania (Douwe van)FerwerderadeelO/215294320
Burmania (Duco Gerrold Martena van)WijmbritseradeelW/71716302
Burmania (Duco Martena v.)WijmbritseradeelW/7165030095
Burmania (Edzard van)'t BildtW/91622316101
Burmania (Edzard van)RauwerderhemO/111696165
Burmania (Edzard van)FerwerderadeelO/2170154
Burmania (Georg Ulbo van)MenaldumadeelW/1173918362
Burmania (Hobbe van)LeeuwarderadeelO/1172135
Burmania (Jarich Georg van)OostdongeradeelO/4172986
Burmania (Jarich Georg van)FranekeradeelW/21747199
Burmania (Joost van)LeeuwarderadeelO/115322314
Burmania (Julius Hobbe Unia van)OostdongeradeelO/4176288
Burmania (Laes van)IdaarderadeelO/101670155
Burmania (Laes van)LeeuwarderadeelO/1167332
Burmania (Poppe van)HennaarderadeelW/515807824584† 1597; D.J. van der Meer, Boerderijenboek Hennaarderadeel, 348-350
Burmania (Rienk van)LeeuwarderadeelO/115552415
Burmania (Rienk van)FerwerderadeelO/2161450
Burmania (Sjuck van)WijmbritseradeelW/7162630095
Burmania (Sjuck Gerrold Juckema van)WijmbritseradeelW/71671301
Burmania (Sjuck Tjaard van)MenaldumadeelW/1168218262
Burmania (Taco van)DoniawerstalZ/31688350
Burmania (Tjaard van)LeeuwarderadeelO/1168833
Burmania (Ulbo van)LeeuwarderadeelO/1176536
Burmania (Ulbo Aijlva van)LeeuwarderadeelO/1170233
Burmania (Upco van)FranekeradeelW/2149418568
Burmania (Upco van)WonseradeelW/6166427289
Burmania (Zeino Joachim Welvelde van)RauwerderhemO/111701165
Burum (Allard van)DoniawerstalZ/31705350
Burum (Allard van)FerwerderadeelO/2172256
Bustamente* (Hernando de)BarradeelW/3157520776
Buijgers (Frans)TietjerksteradeelO/8154713145
Buijgers (Johan)LeeuwarderadeelO/115352315
Buijgirs (Jan)FranekeradeelW/2154218969
Buijgirs (Pieter)WijmbritseradeelW/7156929394
Bauckesz. (Ale)?SmallingerlandO/91517 47
Bernardus, de MerslumFerwerderadeelO/21369 17
Bernardus, de ReitsimFerwerderadeelO/21314 17
Bonga (Sydts van)WestdongeradeelO/31517 25
Bootsma (Epe van)KollumerlandO/51582 35
Botnia (Julius van)HennaarderadeelW/51517 82
Botte, d'GastDantumadeelO/71242 40
Bruin (Jan)OpsterlandZ/81523 127
Burmania (Tjaert van)WijmbritseradeelW/71523 92
C __________ >> A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V W IJ Z>> begin
Cammingha (Frans Duco van)MenaldumadeelW/1168018262
Cammingha (Peter van)LeeuwarderadeelO/115061914Sterretjes ontbreken in de tekst.
Cammingha (Pieter van)LeeuwarderadeelO/114371312
Cammingha (Pieter van)TietjerksteradeelO/8150612944
Cammingha (Sijbrand van)LeeuwarderadeelO/115782616
Cammingha (Taco van)WonseradeelW/61652272
Camstra (Hans Willem van)IdaarderadeelO/101742158
Camstra (Renike van)LeeuwarderadeelO/115162114
Camstra (Rienk)LeeuwarderadeelO/114531612
Camstra (Tjalling Homme van)IdaarderadeelO/101695157
Camstra (Tjalling Willem van)IdaarderadeelO/101727157
Clant* (Johannes van)DoniawerstalZ/31610348
Clant* (Klaas van)KollumerlandO/515529234
Clant* (Sikke van)KollumerlandO/515799535
Colebrant* (Anthonius)FerwerderadeelO/215574620
Crack (Hippolijtus)AengwirdenZ/21605337108
Crack (Johannes)AengwirdenZ/21636338108
Cammingha (Wijtthia van), SubstituutLeeuwarderadeelO/11531 15
Camstra (Feycke)LeeuwarderadeelO/11495 13
Clama* (Hemmo)VisvlietZ1586 128
D __________ >> A B C E F G H I J K L M N O P R S T U V W IJ Z>> begin
Dekama (Hette van)BaarderadeelW/4151722279
Dekama (Jarich van)BaarderadeelW/4152722479
Dekama (Jarich van)FranekeradeelW/2155019070
Dekama (Pieter van)BaarderadeelW/4153822479
Dekama (Rienk van)KollumerlandO/515759335
Dickstera (Liova van)OostdongeradeelO/414187724
Dirksz. (Feike)IdaarderadeelO/10155014950
Doekes (Sjuck)IdaarderadeelO/10156414950
Doeijnga (Louw van)RauwerderhemO/11150615953
Doeijnga (Louw van)WijmbritseradeelW/7150528991
Donia (Ernst Harinxma van)LeeuwarderadeelO/1161629
Donia (Haring van)WijmbritseradeelW/7145527790
Donia (Hotse van)HennaarderadeelW/5145324182
Donia (Keimpe van)LeeuwarderadeelO/115942817Sterretjes ontbreken in de tekst.
Donia (Sierk van)HennaarderadeelW/5152224182
Donia (Sierk van)HennaarderadeelW/5155024383
Donia (Sierk van)KollumerlandO/515699334
Doijngha (Dowa van)DantumadeelO/7141811441
Douma (Barthold van)FerwerderadeelO/2164951
Douma (Epo van)UtingeradeelZ/11512326104
Douma (Epo van)FerwerderadeelO/216365124
Douma (Erasmus van)DoniawerstalZ/31577344110
Douma (Johan Edzard van)AengwirdenZ/21673339
Ducka (Haijo)MenaldumadeelW/1148316956
Dekema (Juw van)BaarderadeelW/41510 79
Dodo, d' ghetzerckaTietjerksteradeelO/81242 44
Donia (Douwe van)DantumadeelO/71515 42
Dottingha (Ofcke)LeeuwarderadeelO/11470 5
Douwema (Jancke van)?Half-StellingwerfZ1517 122 en 142
Doyem (Rienck van)AchtkarspelenO/61616 39
E __________ >> A B C D F G H I J K L M N O P R S T U V W IJ Z>> begin
Echten* (Jan Baron van)BarradeelW/31776219
Edis (Jelmer)UtingeradeelZ/11542328105
Eebles (Lijckle)SchoterlandZ/51517361113, 130
Eebles (Lijckle)WeststellingwerfZ/101514399124
Eeckinge (Broer)RauwerderhemO/11151716154
Ellingha (Grata)IdaarderadeelO/10139214549
Eminga (Albertus Sibrandus van)FranekeradeelW/2165219571
Eminga (Foppe van)MenaldumadeelW/1152617358
Eminga (Sjuck van)DantumadeelO/7158012043't Sterretje ontbreekt.
Enthes (Everaert)DoniawerstalZ/31562343110
Epa-zoon (Jarich)WijmbritseradeelW/7137427690
Epema (Douwe van)Hemelumer OldephaertW/8160330798
Epema (Hessel van)Hemelumer OldephaertW/8159530698
Espelbach* (George van)BarradeelW/3156120576
Eta in der HummerseWijmbritseradeelW/7142627690
Eijsinga (Edo van)LeeuwarderadeelO/1163429
Eijsinga (Focke van)BarradeelW/3155720576
Eijsinga (Frans van)TietjerksteradeelO/8162213246
Eijsinga (Frans van)RauwerderhemO/11165816455
Eijsinga (Frans van)LeeuwarderadeelO/1166531
Eijsinga (Frans Julius Idzard Johan Heringa van)RauwerderhemO/111768168
Eijsinga (Frans Julius Johan van)DoniawerstalZ/31773351
Eijsinga (Frans Julius Johan Heringa van)RauwerderhemO/111714167
Eijsinga (Hessel Roorda van)LeeuwarderadeelO/1163530
Eijsinga (Pieter van)RauwerderhemO/11160216355
Eijsinga (Ritske van)KollumerlandO/5163999
Eijsinga (Schelte Hessel Roorda van)HaskerlandZ/41750360
Eijsinga (Tjalling van)MenaldumadeelW/1160117961
Eijsinga (Tjalling van)RauwerderhemO/11163516355
Eijsinga (Tjalling van)MenaldumadeelW/1163918162
Eijsinga (Tjalling van)RauwerderhemO/11164016455
Eijsinga (Tjalling Aedo Johan Heringa van)RauwerderhemO/111729167
Eebsz. (Jaclo)RauwerderhemO/111515 54
Eesckes (Focke)OpsterlandZ/81471 120
Egmondt* (Jan van)BarradeelW/31543 73
Entens* (Hillebrant)DoniawerstalZ/31559 110
Epema (Watthie van), SubstituutIdaarderadeelO/101577 51
Epesz. (Peter)GaasterlandZ/71510 118
Everard, van TirnsLeeuwarderadeelO/11242 11
Ewingha (Dodo)DantumadeelO/71369 41
F __________ >> A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V W IJ Z>> begin
Feddriksma (Wijbe Sijbrantsz)HennaarderadeelW/5148724182
Fernija (Atte van)HennaarderadeelW/5153324382
Feijga (Szemma)SmallingerlandO/91439137
Feijtsma (Bocko van)KollumerlandO/516009835
Feijtsma (Jelger van)'t BildtW/91609315100
Fliete (Pijba to da)WonseradeelW/6142625185
Fockens (Saco)OpsterlandZ/81623386121
Fockens (Sako)LemsterlandZ/61665372
Fockens (Hepcko)OpsterlandZ/81585385121
Fockens (Martinus)OpsterlandZ/81614386
Fokelama (Sicke)SmallingerlandO/91453138
Fondens (Doeke)BaarderadeelW/4152222379
Francke (Johannes)OoststellingwerfZ/91550390123
Freerks (Dirk)UtingeradeelZ/11525328104
Freerks (Dirk)IdaarderadeelO/10151714750
Friesman (Rommert)OoststellingwerfZ/91568391123
Frietema (Reinier)WestdongeradeelO/315676427
Frietema (Reinier)WonseradeelW/6157526988
Fritzma (Iwo)WijmbritseradeelW/7153229292
Fritzma (Iwo)MenaldumadeelW/1150516958
Fennema (Douwe), SubstituutFerwerderadeelO/21582 23
Feykesz (Sjoerd)OpsterlandZ/81518 121
Feytsma (Hessel) Zie: Jelgers (Hessel)
Feytsma (Jelger van)KollumerlandO/51584 35
Fertza (Gerbrant)FranekeradeelW/21428 67
Folcnatni (Ulbodus)WijmbritseradeelW/71298 90
Folpertus, de DemingwereDantumadeelO/71314 40
Fox of Fux, van DockumOostdongeradeelO/41524 29
Frittema (Feycke van)WonseradeelW/61572 88
G __________ >> A B C D E F H I J K L M N O P R S T U V W IJ Z>> begin
Galama (Gale van)GaasterlandZ/71539376118
Galama (Seerp van)BaarderadeelW/4157722880
Gast (Eleka)WonseradeelW/6142025185
Genkens(Empke)SmallingerlandO/9155014048Lees: Geukesz.
Genum* (Arent)WeststellingwerfZ/101556400125Lees: van Genen
Gerbesz (Seckle)IdaarderadeelO/10156715051
Gerbrens (Jochum)AengwirdenZ/21576336108
Gerritsma (Pibe)LeeuwarderadeelO/115392415
Gerritzoon (Tjaard)IdaarderadeelO/10148214750
Glins (Douwe)MenaldumadeelW/1151817258
Glins (Laes)MenaldumadeelW/1154517559
Glins (Taeke)MenaldumadeelW/1154217559
Glinstra (Arent Johan van)HaskerlandZ/41790361
Glinstra (Assuerus van)TietjerksteradeelO/81697134
Glinstra (Eelco van)GaasterlandZ/71693382
Glinstra (Hector van)TietjerksteradeelO/81686134
Glinstra (Hector Willem van)TietjerksteradeelO/81714135
Glinstra (Johannes van)TietjerksteradeelO/81706135
Glinstra (Valerius van)GaasterlandZ/71679381
Glinstra (Vincentius van)OoststellingwerfZ/91773398
Goslicks (Tjaard)WijmbritseradeelW/7147728090
Goslinga (Johan van)FranekeradeelW/21662196
Goslinga (Sicco van)FranekeradeelW/21688196
Gravius (Martinus)'t BildtW/91639317101
Groingha (Boitta)BaarderadeelW/41419220
Groeningen (Pieter van)MenaldumadeelW/1153917458
Grombach* (Frits van)BarradeelW/3151720272
Grovestins (Binnert Heringa van)FerwerderadeelO/2167952
Grovestins (Binnert Heringa van)FerwerderadeelO/2170955
Grovestins (Edzard van)HennaarderadeelW/51671247
Grovestins (Edzard van)MenaldumadeelW/1160318061
Grovestins (Edzard van)MenaldumadeelW/1165318162
Grovestins (Frederik van)FerwerderadeelO/2169753
Grovestins (Jarich van)Hemelumer OldephaertW/81660309
Grovestins (Oene van)HennaarderadeelW/51647247
Grovestina (Sicco van)HennaarderadeelW/51639246
Grovestins (Wijbe van)MenaldumadeelW/1156117559
Grijph* (Andries)UtingeradeelZ/11550328105
Grijph (Ofke/Onopherus)UtingeradeelZ/11575329106
Galama (Hartman van)?Gaasterland c.a. (Hem. Old. en Noordwolde)Z/71517 96
GarwardusFranekeradeelW/21296 62
GastWijmbritseradeelW/71484 91
Gherbass (Taede), SubstituutRauwerderhemO/111502 53
Ghellema (Joucke)UtingeradeelZ/11449 103
Glins (Hans van), SubstituutMenaldumadeelW/11546 59
Goslinga (Tjepke van)FerwerderadeelO/21515 19
Goytiesz (Ulbe), SubstituutSchoterlandZ/51593 114
Grumbach* (Hans von)BarradeelW/31510 72
H __________ >> A B C D E F G I J K L M N O P R S T U V W IJ Z>> begin
Habbaz (Hette)IdaarderadeelO/10147914749
Haer (Daniël van der)Hemelumer OldephaertW/81743311
Haer (Jan Willem van der)Hemelumer OldephaertW/81745311
Haersma (Arent van)SmallingerlandO/9162514248
Haersma (Arent van)SmallingerlandO/91660142
Haersma (Arent van)AchtkarspelenO/61712112
Haersma (Arent van)SmallingerlandO/91715143
Haersma (Aulus van)SmallingerlandO/91637142
Haersma (Aulus van)SmallingerlandO/91694143
Haersma (Aulus van)AchtkarspelenO/61740112
Haersma (Daniël de Blocq van)AchtkarspelenO/61764113
Haersma (Eelco van)AchtkarspelenO/61688111
Haersma (Hans Hendrik van)OostdongeradeelO/4174487
Haersma (Hector Livius van)SmallingerlandO/91770144
Haersma (Livius van)SmallingerlandO/91723144
Haersolte (Arent van)BarradeelW/31704218
Haersolte (Rutger van)BarradeelW/31753219
Haja (Ulbe)FranekeradeelW/2146018568
Hamkema (Marten)DoniawerstalZ/3157.345110
Hanses (Doede)SchoterlandZ/51528363114
Hardenbroek* (Joost van)KollumerlandO/515579234
Haren (Adam Ernst van)'t BildtW/91698320
Haren (Duco van)WeststellingwerfZ/101711404
Haren (Duco van)'t BildtW/91788323
Haren (Ernst van)WeststellingwerfZ/101673404
Haren (Onno Zwier van)WeststellingwerfZ/101742404
Haren (Willem van)'t BildtW/91652318
Haren (Willem van)DoniawerstalZ/31679350
Haren (Willem van)WeststellingwerfZ/101688404
Haren (Willem van)'t BildtW/91718320
Haren (Willem van)'t BildtW/91723321
Haren (Willem Anne van)WeststellingwerfZ/101779406
Harinxma (Bocko van)WijmbritseradeelW/7149228391
Harinxma (Douwe van)WijmbritseradeelW/7145427790
Harinxma (Douwe van)WijmbritseradeelW/7151028991
Harinxma thoe Slooten (Ernst)BaarderadeelW/4166923581
Harinxma thoe Heeg (Edzard van)WijmbritseradeelW/7145027790
Harinxma (Feico van)WijmbritseradeelW/7146927990
Harinxma the Heeg (Haring van)WijmbritseradeelW/7146027990
Harinxma (Haring Hartman van)WijmbritseradeelW/7152629292
Harinxma (Jovius van)WijmbritseradeelW/7162229995
Harinxma thoe Slooten (Pieter van)WijmbritseradeelW/71482/87?28290
Harinxma thoe Slooten (Pieter Edzard van)BaarderadeelW/41701236
Harinxma thoe Slooten (Pieter Edzard van)WestdongeradeelO/3178975
Harinxma thoe IJlst (Sitzo van)WijmbritseradeelW/7148728091
Harkema (Aulus van)VisvlietZ1626407128
Haijkama (Oonna)TietjerksteradeelO/8145012844't Sterretje ontbreekt.
Heddama (Mella)TietjerksteradeelO/8146512944
Heemstra (Feijo van)TietjerksteradeelO/81610131
Heemstra (Willem Hendrik van)KollumerlandO/51743102
Heloma (Nicolaas van)AengwirdenZ/21657338
Heloma (Tjaard van)AengwirdenZ/21652338108
Hemmema (Hette van)MenaldumadeelW/1153117358
Hera van Smallen-EeSmallingerlandO/91392137
Herbranda (Botte)AchtkarspelenO/6150610436
Herbranda (Feijco van)AchtkarspelenO/6159310838
Herbranda (Haijo van)AchtkarspelenO/6158110738
Herama (Otte)RauwerderhemO/11157816254
Herama (Tjerk van)MenaldumadeelW/1161318061
Herema (Goslick van)WonseradeelW/6156026887, 88
Herema (Joan van)WonseradeelW/6154226886, 87't Sterretje ontbreekt.
Hermana (Taeke van)BaarderadeelW/4154522680
Hernada (Hidser)TietjerksteradeelO/8143612844
Heslinga (Sjaerdt)BarradeelW/3152620373
Heslinges (Tjaard)WijmbritseradeelW/71477280 Zie: Goslicks (Tjaard)
Hettinga (Douwe van)WijmbritseradeelW/7148728191
Hettinga (Homme van)WijmbritseradeelW/7148728191
Hettinga (Homme van)BaarderadeelW/4155822780
Hettinga (Tiete van)WijmbritseradeelW/7157.29494
Hettinga (Tiete van)DoniawerstalZ/31580345110
Heddesz (Sibren)GaasterlandZ/71585379120
Hijlckama (Jelle)HaskerlandZ/41545353112
Hinna (Liewe)MenaldumadeelW/1145916956
Hobbesen (Here)WonseradeelW/6148125285
Hoekstra (Albert ten Broeke)WestdongeradeelO/3179475
Holdinga (Gabbe van)OostdongeradeelO/414497725
Holles (Hans)GaasterlandZ/71560376118
Hoorn* (Frederik de)Hemelumer OldephaertW/8155030497
Hornada (Sije)TietjerksteradeelO/8143612944
Horne* (Jacob van)OostdongeradeelO/415..8131
Hotses (Johannes)LeeuwarderadeelO/115802716Sterretje ontbreekt.
Hottinga (Douwe van)BarradeelW/3161021578
Hottinga (Jarich van)HennaarderadeelW/5145024081
Hottinga (Jarich van)HennaarderadeelW/5152724282
Hottinga (Johan van)BarradeelW/3160021478
Hottinga (Sijbrand van)SchoterlandZ/51566364114
Hoijenga (Tjaard)FerwerderadeelO/214183717
Hoijtema (Hoijte Uninga van)HaskerlandZ/41558354112
Hoijtema (Loiliff)WijmbritseradeelW/7147328090
Hoijtema (Ulke)HaskerlandZ/41550353112
Hoijtema (Douwe Uninga van)HaskerlandZ/41521352111
Hoxwier (Aesge van)FranekeradeelW/2154218970
Humalda (Binnert Philip Aebinga van)HennaarderadeelW/5176724984
Humalda (Idsert Aebinga van)HennaarderadeelW/5179124984
Humalda (Sijtje van)WestdongeradeelO/315175926
Hummingha (Humma)WijmbritseradeelW/7145027690
Hamkema (Dirk)DoniawerstalZ/31421 100
Hanckema (Here), SubstituutHemelumer OldephaertW/81528 97
Hansz (IJde)DoniawerstalZ/31510 109
Harinxma (Laes)WijmbritseradeelW/7ca. 1488 91
Hayama (Hemcko)LeeuwarderadeelO/11445 5
Haijo, de GrouweIdaarderadeelO/101242 49
Hayaz (Hero)WonseradeelW/61374 85
Heemstra (Blende)OostdongeradeelO/41489 28
Helbada (Botte)FerwerderadeelO/21454 18
Hemmema (Doecke van)BarradeelW/31502 72
Hepkesz (Lieuwe), SubstituutBaarderadeelW/41538 79
Herbilda (Luidulfus)DongerdeelO1369 24
Herema (Douwe van), SubstituutWonseradeelW/61575 88
Herema (Gerrolt)FranekeradeelW/21438 68
Heresz (Nolle)LemsterlandZ/61523 115
Heringa (Eelck van)?MenaldumadeelW/11517 58
Heringa (Haye)LeeuwarderadeelO/11481 13
Herwey (Gerlof toe)WestdongeradeelO/31510 25
Herwey (Uffa toe)DongerdeelO1425 24
Heslinga (Doecke van), SubstituutFranekeradeelW/21527 69
Heslinga (Siurd)FranekeradeelW/21410 65
HesselinusWijmbritseradeelW/71296 90
Hette, in LollegumFranekeradeelW/21412 65
HillaFranekeradeelW/21427 67
Hobbesz (Henno)RauwerderhemO/111523 54
Holdinga (Wilke van)OostdongeradeelO/41510 29
Holles (Pier), SubstituutGaasterlandZ/71565 118
Hostyel (Tieltje)OostdongeradeelO/41525 29
Hoythetus, de HymeswaltWonseradeelW/61298 84
Humalda (Sjuck van)OostdongeradeelO/41582 31
I __________ >> A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V W IJ Z>> begin
Idema (Edo Alma van)AengwirdenZ/21772341
Idzaerda (Homme)WeststellingwerfZ/101619402
Idzaerda (Muntje)WeststellingwerfZ/101600402127
Ildsisma (Tebba)TietjerksteradeelO/8139312844
Indijck (Pilgrom ten)FerwerderadeelO/215644620
Idzencka (Schelte)LeeuwarderadeelO/11448 5
Idzerda (Inta)TietjerksteradeelO/81453 44
Intingha (Hessel)FranekeradeelW/21408 65
J __________ >> A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W IJ Z>> begin
Jans (Abbe)AengwirdenZ/21525336108
Jeldze to Smallinghera conventSmallingerlandO/91450138
Jelgers (Hessel)LeeuwarderadeelO/114791913
Jelgersma (Hector)AchtkarspelenO/6147510738
Jelgersma (Lieuwe)AchtkarspelenO/6154910637
Jellingha (Altka)LeeuwarderadeelO/114361212
Jellingha (Kempa)LeeuwarderadeelO/114021212
Jellis (Cornelis)WeststellingwerfZ/101593401127
Jelleszoon (Hancke)WonseradeelW/6145625285
Jochums (Jouke)SmallingerlandO/9161714148
Jollema (Buho Vibius)DoniawerstalZ/315..342109
Jongema (Aede van)DantumadeelO/7147511441
Jongema (Aede van)RauwerderhemO/11152516154
Jongema (Agge van)BaarderadeelW/41498221
Jongema (Duco van)FranekeradeelW/21620195
Jongema (Duco van)HennaarderadeelW/51629246
Jongema (Edo van)LemsterlandZ/61497368115
Jongema (Goslick van)WonseradeelW/6150426186
Jongema (Keimpe van)WijmbritseradeelW/7152228992
Jongstal (Gellius Wybrandus van)Hemelumer OldephaertW/81673310
Joukes (Henno)DoniawerstalZ/31528342109
Jouwsma (One van)LeeuwarderadeelO/114821913
Jouwsma (Oene)IdaarderadeelO/10149214750
Juesma (Taecke)SmallingerlandO/9153113947
Juwsma (Gatke)SmallingerlandO/9153313947
JarichusWijmbritseradeelW/71296 90
Jaerla (Menno)OostdongeradeelO/41491 28
Jaerla (Eemcko), SubstituutTietjerksteradeelO/81524 45
Jansz. (Hidde)UtingeradeelZ/11598 107
Jellesz (Seerp)WonseradeelW/61478 85
Jelckema (Wybe)UtingeradeelZ/1ca. 1450 103
Jochums (Melle)SmallingerlandO/91580 48Zie Naaml. blz. 141.
Jouwsma (Douwe)IdaarderadeelO/101510 50
Juckema (Worp)FerwerderadeelO/21505 18
Juwengha (Tjaerd)WonseradeelW/61478 85
Juwsma (Gaycke)DantumadeelO/71478 41
Juwsma (Jemme)FerwerderadeelO/21510 19
K __________ >> A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W IJ Z>> begin
Kee (Jarich a)FranekeradeelW/2141718566
Kempenaer (Daniël Livius de)LemsterlandZ/61752374
Kempenaer (Regnerus Livius van Andringa de)LemsterlandZ/61772374
Kempinga (Poppe)BaarderadeelW/4142922078
Kempo (Dr.)TietjerksteradeelO/8151712945Lees: Dr. K. Martna
Knock (Nicolaus Arnoldi)OoststellingwerfZ/91780398124
Knijff (Horatius Hiddema van)FerwerderadeelO/2172956
Koenes (Jannes)OoststellingwerfZ/91524390122
Kuijper (Baucke)SmallingerlandO/9152513947
Kee (Sibet toe)FranekeradeelW/21407 64
Kee (Epo toe)FranekeradeelW/21426 67
Kost (Gerrit)OoststellingwerfZ/91524 123
L __________ >> A B C D E F G H I J K M N O P R S T U V W IJ Z>> begin
Laeszoon (Wijthie)MenaldumadeelW/1148716956
Lezaen* (Wolpherd van)TietjerksteradeelO/8158413146
Liauckama (Schelte van)WijmbritseradeelW/7150028791
Liauckama (Schelto van)BarradeelW/3156920676
Loo* (Boudewijn van)'t BildtW/91555314100
Loo (Douwe Aijlva van)BaarderadeelW/4166023581
Lijcklama a Nijeholt (Agge)WeststellingwerfZ/101637403
Lijcklama a Nijeholt (Augustinus)OpsterlandZ/81693387
Lijcklama a Nijeholt (Augustinus)OoststellingwerfZ/91647396
Lijcklama a Nijeholt (Augustinus)UtingeradeelZ/11762334
Lijcklama a Nijeholt (Bartholdus)OoststellingwerfZ/91698397
Lijcklama a Nijeholt (Daniël de Blocq)OoststellingwerfZ/91731397
Lijcklama a Nijeholt (Daniël de Blocq)OpsterlandZ/81773388
Lijcklama a Nijeholt (Esaias)OoststellingwerfZ/91624394124
Lijcklama a Nijeholt (Esaias)WeststellingwerfZ/101639403
Lijcklama (Filibertus)WeststellingwerfZ/101600402127
Lijcklama (Hanso van)GaasterlandZ/71637380120
Lijcklama (Laelius van)Hemelumer OldephaertW/81625308
Lijcklama a Nijeholt (Livius Suffridus)OpsterlandZ/81718387
Lijcklama a Nijeholt (Lubbert)OoststellingwerfZ/91661396
Lijcklama a Nijeholt (Marcus)OoststellingwerfZ/91610393124
Lijcklama a Nijeholt (Marcus)WeststellingwerfZ/101623403
Lijcklama a Nijeholt (Regnerus)LemsterlandZ/61741374
Lijcklama a Nijeholt (Regnerus)UtingeradeelZ/11752333
Lijcklama (Rinco)WeststellingwerfZ/101626403127
Lijcklama a Nijeholt (Suffridus)OoststellingwerfZ/91639395
Lijcklama a Nijeholt (Tinco)UtingeradeelZ/11757334
Lijcklama a Nijeholt (Tinco Martinus)OoststellingwerfZ/91788398
Lijcklama a Nijeholt (Tinco Martinus)UtingeradeelZ/11790335
Lijckles (Lubbert)WeststellingwerfZ/101514399125
Lijeuwema (Lieuwe)AchtkarspelenO/6150810537
Lijnden (Reinhart Bar. v.)OpsterlandZ/81782389
Loo* (Gerrit van)'t BildtW/91530 100
Liowla (Remer)FranekeradeelW/21428 67
Luytthiens (Pier)DoniawerstalZ/31523 109
M __________ >> A B C D E F G H I J K L N O P R S T U V W IJ Z>> begin
Maringa (Wijger)BaarderadeelW/41453220
Martena (Duco van)BaarderadeelW/4149922179
Martena (Duco van)BarradeelW/3157820978, noot
Martena (Hessel van)FranekeradeelW/2150518769
Martena (Hessel van)MenaldumadeelW/1150817056
Meckama (Scipio van)KollumerlandO/515849535
Mejontsma (Petrus van)AchtkarspelenO/6167311040
Mellema (Poppe van)OostdongeradeelO/415177829
Mellema (Sierk)HennaarderadeelW/5142624081In de Nalezing op Dongeradeel; zie beneden.
Menninga (Sjoerd)LeeuwarderadeelO/113921212
Menthiez (Gerbren)AengwirdenZ/21550336108
Mernstera (Lolle)BarradeelW/3146320272
Metzger (Hans)Hemelumer OldephaertW/8153930396
Meijnes (Tzialke)DoniawerstalZ/31582347110
Michielz. (Adriaan)BarradeelW/3155020374Kruisje ontbreekt.
Midlum (Harmen Sijbes van)Hemelumer OldephaertW/81788312
Minnes (Luijtghe)OoststellingwerfZ/91540390123
Mockema (Popke van)OostdongeradeelO/4141.7624
Martna (Kempo) Zie: Kempo (Dr.)
Meckema (Sippe van)KollumerlandO/51510 33
Mellema (Sierck)OostdongeradeelO/41426 24
Melles (Jochum)SmallingerlandO/91582 48
Mennen (Pape)AchtkarspelenO/61395 36
Minnema (Frans van)LeeuwarderadeelO/11502 14
Mynnema (Hoecke)LeeuwarderadeelO/11406 5
Mynnema (Sipko)LeeuwarderadeelO/11465 5
Mockema (Popcke van)OostdongeradeelO/41515 29
Mockema (Tjaerd)OostdongeradeelO/41497 28
N __________ >> A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V W IJ Z>> begin
Nijsten (Barthold van)RauwerderhemO/11167016555
O __________ >> A B C D E F G H I J K L M N P R S T U V W IJ Z>> begin
Obbes (Asse)HaskerlandZ/41582355112
Obbes (Obbe)GaasterlandZ/71604379120
Ockinga (Here van)WonseradeelW/6148125385
Ockinga (Lolle van)MenaldumadeelW/1157617860
Ockinga (Watze van)MenaldumadeelW/1154017458
Oenema (Amel van)SchoterlandZ/51627465114
Oenema (Douwe Annes van)TietjerksteradeelO/8147512944
Oenema (Jacobus van)OoststellingwerfZ/91646396
Oenema (Tiberius van)UtingeradeelZ/11619331107
Oenema (Tinco van)SchoterlandZ/51591365114
Oentjes (Ruurd)IdaarderadeelO/10147714749
Oetsma (Auke)DantumadeelO/7155311742
Offenhuzen (Feddrich v.)FranekeradeelW/2157919371
Oijenbrugge* (Hendrik van)BarradeelW/3157921277
Ommingha (Hanck)WonseradeelW/6142025185
Oosterzee (Ciprianus)LemsterlandZ/61635371
Oosterzee (Christiaan Johannes)LemsterlandZ/61609371117
Oosterzee (Jancke)LemsterlandZ/615..369115
Oosthem* (Hessel van)IdaarderadeelO/10156514951
Osinga (Jancke van)WonseradeelW/6158027088
Osinga (Sijdts van)DoniawerstalZ/31619349
Osinga (Sijbrand van)WonseradeelW/6159627188
Osinga (Sijbrand van)DoniawerstalZ/31652349
Obbema (Poppe van)WestdongeradeelO/31515 25
Odesz. (Hemme), SubstituutLeeuwarderadeelO/11505 14
Oenema (Tjepcke)UtingeradeelZ/11466 104
Osinga (Seerp van)WonseradeelW/61583 88
P __________ >> A B C D E F G H I J K L M N O R S T U V W IJ Z>> begin
Phaesma (Ballink)KollumerlandO/515279134
Piebes (Dominicus)BaarderadeelW/4153922579
Piers (Holle)GaasterlandZ/71550376118
Piers (Kerste)LemsterlandZ/61539369115
Piers (Lambert)OoststellingwerfZ/91504390122
Pierszoon (Sijbe)HaskerlandZ/41580355112
Pipenpoij* (François de)Hemelumer-OldephaertW/8157730497
PoptatusBarradeelW/31324 72
R __________ >> A B C D E F G H I J K L M N O P S T U V W IJ Z>> begin
Rattaller* (Hieronijmus van)TietjerksteradeelO/8153113045
Rattaller* (Johan van)TietjerksteradeelO/8155013145
Rengers (Albertus Aemilius Lamoraal)OostdongeradeelO/4172085
Rengers (Egbert Sjuck Gerrold Juckema v. Burmania)WijmbritseradeelW/71777302
Rengers (Justinus Sjuck Gerrold Juckema van Burmania)FranekeradeelW/21794201
Rengers (Lamoraal Albertus Aemilius)GaasterlandZ/71785384
Rengers (Sjuck Gerrold Juckema van Burmania)FranekeradeelW/21732199
Rengers (Sjuck Gerrold Juckema van Burmania)WijmbritseradeelW/71747302
Rengers (Ulbo Aijlva)GaasterlandZ/71756383
Rennert (Jonge)SmallingerlandO/91479138
Rennoij* (Servaas van)WeststellingwerfZ/101559399125
Reijnalda (Aede)DoniawerstalZ/31615348
Reijnalda (Auke)DoniawerstalZ/31584347111
Reijnalda (Elardus)DoniawerstalZ/31591347111
Ringhe (Ritske van)WestdongeradeelO/3158.6827
Rinia (Haijo van)KollumerlandO/5162799
Rinia (Kersten van)OostdongeradeelO/415..8132
Rinia (Sake van)WestdongeradeelO/315436126
Rodmersma (Douwe)FranekeradeelW/2149718668
Rodmersma (Tjalling)FranekeradeelW/2152418867Lees: 1431
Rollema (Tzomme)WijmbritseradeelW/7157229694
Roorda (Abraham)IdaarderadeelO/10162015352
Roorda (Carel)IdaarderadeelO/10163515453
Roorda (Frans van)WijmbritseradeelW/7153829293
Roorda (Frederik van)SchoterlandZ/51521362113
Roorda (Frederik van)LemsterlandZ/61541372
Roorda (Popke)IdaarderadeelO/10146814649
Roorda (Watze van)HennaarderadeelW/5154424383
Roorda (Watze van)RauwerderhemO/11166516455
Roorda (Wijbrand)IdaarderadeelO/10157315051
Ropta (Werp van)OostdongeradeelO/415397830
Rowerda (Thiarck)IdaarderadeelO/10143614649
Rummerda (Douwe)WonseradeelW/6148525485
Ruijrds (Popke)IdaarderadeelO/10152214850
Rijns (IJds), Substituut?GaasterlandZ/7157.378119
Rattaller* (Philips van)'t BildtW/91528 99
Rennoy* (Gerrit van)WeststellingwerfZ/101566 125
Reyswyck* (Anthonis van)BarradeelW/31546 74
Rheen (Lolcke van), SubstituutAchtkarspelenO/61586 38
Rickwerdsma (Amcke)TietjerksteradeelO/81450 44
Rispens (Ulbe van), SubstituutHennaarderadeelW/51528 82
Rodenburg (Haye van)BarradeelW/31556 76
Roelofsz. (Vranck)OoststellingwerfZ/91524 123
Rombertus, van AnjumDongerdeelO1242 24
Roarda (Elinghus)IdaarderadeelO/101369 49
Roorda (Popke) Zie: Ruyrds (Popke)
Roorda (Tjerck)IdaarderadeelO/101502 50
S __________ >> A B C D E F G H I J K L M N O P R T U V W IJ Z>> begin
Sackma (Johannes Wopkes)DantumadeelO/7153611642Lees: Saeckma
Saekma (Suffridus)DantumadeelO/71631123
Sakes (Tinco)SchoterlandZ/51539363108, 114
Sannes (Johannes Petri)WeststellingwerfZ/101578400126
Sannes (Johannes Petri)VisvlietZ1604407128
Sappensz (Sijwart)OpsterlandZ/81501385120
Scheltema (Feijo van)KollumerlandO/5165399
Scheltinga (Cornelis van)IdaarderadeelO/101763158
Scheltinga (Daniël de Blocq van)SchoterlandZ/51647365
Scheltinga (Gajus van)KollumerlandO/51725102
Scheltinga (Johannes van)GaasterlandZ/71659381
Scheltinga (Livius van)AchtkarspelenO/61653109
Scheltinga (Martinus van)SchoterlandZ/51692366
Scheltinga (Martinus van)LemsterlandZ/61689373
Scheltinga (Martinus van)AengwirdenZ/21715340
Scheltinga (Martinus van)KollumerlandO/51775103
Scheltinga (Martinus van)SchoterlandZ/51777368
Scheltinga (Menno Coehoorn van)SchoterlandZ/51715367
Scheltinga (Schelte)Kollumerland, Achtkarspelen en DantumadeelO/5,6,715008833
Schepper* (Imilius Josinus de)FerwerderadeelO/2177058
Schepper* (Isaak de)AchtkarspelenO/6167711140
Scholtes (Henne)GaasterlandZ/71549376118
Schonenburg* (Marten van)DantumadeelO/7158212143
Schonenburg* (Sebastiaan van)KollumerlandO/515389134
Schoten (Gijsbert van)DoniawerstalZ/31517342109
Scroetsma (Feike)TietjerksteradeelO/8151813045
Scroetsma (Jouwta)TietjerksteradeelO/8148212944
Schwartzenberg en Hohenlansberg (Georg Frederik, Baron thoe)MenaldumadeelW/11766183
Schwartzenberg en Hohenl. (Georg Wilco, Bar. thoe)OostdongeradeelO/4165383
Schwartzenberg en Hohenl. (Georg Wolfgang, Bar. th.)BarradeelW/31703218
Schwartzenberg en Hohenl. (Georg Wolfgang, Bar. th.)DantumadeelO/71713125
Schwartzenberg en Hohenl. (Georg Wolfgang, Bar. th.)MenaldumadeelW/11729183
Schwartzenberg en Hohenl. (Georg Wolfgang Carel Duco, Baron thoe)MenaldumadeelW/11783184
Schwartzenberg en Hohenl. (Johannes Onuphrius, Baron thoe)OostdongeradeelO/416278232
Schwartzenberg en Hohenl. (Michael Onuphrius, Baron thoe)DantumadeelO/71725126
Schwartzenberg en Hohenl. (Wilco Holdinga, Bar. th.)BarradeelW/31689217
Schwartzenberg en Hohenl. (Wilco, Baron thoe)WonseradeelW/61758274
Schwartzenberg en Hohenl. (Wilco Holdinga Tjalling Camstra Bar. thoe)WonseradeelW/61788275
Schuilenburg* (Frans Pieter Willem van)FerwerderadeelO/2179059
Sexma (Sijcka)FerwerderadeelO/214233717
Sickes (Jelle)SmallingerlandO/9151413847
Sickinga (Pieter van)BarradeelW/3157720877
Sickinga (Tjalke van)WijmbritseradeelW/7157.29795
Sicma (Lambertus)GaasterlandZ/71632380120
Sierksma (Allert van)'t BildtW/91557315100
Sierksma (Allert van)LeeuwarderadeelO/115632515
Sierksma (Allert van)FerwerderadeelO/215744821
Sierksma (Doede van)OostdongeradeelO/415708130
Sipkes (Uta)HaskerlandZ/41466352111
Sippe of Sijppa te HesensBaarderadeelW/41433220
Sixma (Age van)BarradeelW/3168421778
Sixma (Douwe van)FranekeradeelW/21629195
Sixma (Douwe van)BarradeelW/31676216
Sixma (Tjalling van)BarradeelW/3158021378
Sixma (Tjalling van)BaarderadeelW/4164723481
Sixma (Tjalling van)RauwerderhemO/111710166
Sjuxma (Aebe of Abbe van)FerwerderadeelO/215204219
Sminia (Hobbe Baerdt van)AengwirdenZ/21757341
Sminia (Hobbe Baerdt van)TietjerksteradeelO/81772136
Sminia (Idzard van)HennaarderadeelW/51706248
Sminia (Frederik van)UtingeradeelZ/11669333107
Sminia (Jetze van)GaasterlandZ/71669381
Sminia (Tjalling Aedo van)HennaarderadeelW/51754249
Solcama (Rennert)OoststellingwerfZ/915..391123
Sternsee* (Christoffel van)BarradeelW/3155320474
Sthijntiema (Augustinus)LemsterlandZ/61498369115
Sthijntiema (Idzard)LemsterlandZ/61571370115
Suijrdts (Saekle)GaasterlandZ/71572377119
Sijkama (Ztaling)FerwerderadeelO/214483818
Sijthiema (Haring van)FerwerderadeelO/215514620
Sijthiema (Sijds van)FerwerderadeelO/215043918
Sijtiema (Oene van)FerwerderadeelO/214723818
Sijtzama (Douwe van)IdaarderadeelO/10157815152
Sijucsma (Dowa)OostdongeradeelO/414227724
Saeckesz (Wattie), SubstituutTietjerksteradeelO/81558 46
Scheltema (Sytthie van)WestdongeradeelO/31514 25
Sibada (Gerbet)FranekeradeelW/21422 66
Sickema (Andeloff)FranekeradeelW/21409 65
Siirda (Jaricus)TietjerksteradeelO/81314 44
Sjaerda (Foppe)FranekeradeelW/21429 67
Sjaerda (Sicco)FranekeradeelW/21418 66
Sjaerdema (Douwe)FranekeradeelW/21444 68
Stenstera (Jeppe)DongerdeelO1449 25
Sybico, van EchtenWonseradeelW/61313 85
Syerdsma (Tjerd)LeeuwarderadeelO/11458 5
Syrxsen (Merck)Schoterland enz.Z1515 112
Sythiema (Oene)FerwerderadeelO/21391 17
T __________ >> A B C D E F G H I J K L M N O P R S U V W IJ Z>> begin
Tadinga (Hempko)LeeuwarderadeelO/114411412
Taedema (Jan van)DantumadeelO/7160012243
Tallum (Upke)HennaarderadeelW/5157724483
Tetmans (Feijke)AengwirdenZ/21585336108
Tetmans (Feijke)UtingeradeelZ/11578329107
Teijes (Focke)OpsterlandZ/81550386121
Thiarda (Sijdze)DantumadeelO/7142311441
Thonis (Brandt)VisvlietZ15..407128
Tiersdz (Baerte)UtingeradeelZ/11622331
Tjaerda (Sijds)DantumadeelO/7151711542
Tjebbema (Sijbout)IdaarderadeelO/10147714749
Tjebbes (Jacob)SchoterlandZ/51580364114
Tjebbes (Sjierdt)AengwirdenZ/21580336108
Tour (Jacob Adriaan du)'t BildtW/91763323
Tijbisma (Fecke)WijmbritseradeelW/7142627690
Tijebbes (Ids)SchoterlandZ/51524363107, 113
Taijingha (Tako)TietjerksteradeelO/81369 44
ThitardusLeeuwarderadeelO/11314 11
TitardusFerwerderadeelO/21242 17
Tjaerda (Syds)DantumadeelO/71485 41
Tjaertza (Taka)FranekeradeelW/21425 67
Tressa-zoonUtingeradeelZ/11449 103
Tyaerd to AldahuusBarradeelW/31374 72
Tzaling, van WorkumWestdongeradeelO/31540 25
U __________ >> A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W IJ Z>> begin
Unia (Douwe Carel van)TietjerksteradeelO/81669133
Unia (Keimpo van)LeeuwarderadeelO/114781713
Unia (Willem Aemilius van)KollumerlandO/51730102
Unnijngha (Kempo van)LeeuwarderadeelO/114501412
Uthsma (Bocke)IdaarderadeelO/10143714649
Unama (Onthia)FerwerderadeelO/21493 18
Unema (Jancko)FerwerderadeelO/21517/19 19
Unia (Aucke) Zie: Wynia
Uninga (Renicus)LeeuwarderadeelO/11369 12
Utisma (Ubratus)AchtkarspelenO/61315 36
V __________ >> A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W IJ Z>> begin
Vastaerds* (Joost)DoniawerstalZ/31572343110
Vegilin van Claerbergen (Assuerus)HaskerlandZ/41739359
Vegilin van Claerbergen (Hessel)UtingeradeelZ/11683332
Vegilin van Claerbergen (Hessel)HaskerlandZ/41689358
Vegilin van Claerbergen (Hessel)HaskerlandZ/41749359
Vegilin van Claerbergen (Johan)DoniawerstalZ/31722350
Vegilin van Claerbergen (Philip Frederik)HaskerlandZ/41707358
Vervouw* (Hessel Laes van)FranekeradeelW/2161419471
Viersen (Arnold van)HaskerlandZ/41669357
Viersen (Mathijs van)HaskerlandZ/41681357
Visscher (Adrianus Canter)DantumadeelO/71753126
Visscher (Pieter)LemsterlandZ/61521369109, 115
W __________ >> A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V IJ Z>> begin
Waeijen* (Jacobus van der)Hemelumer OldephaertW/81688310
Walta (Douwe van)BarradeelW/31661216
Walta (Tjerk van)WonseradeelW/6149425686
Walta (Tjerk van)WonseradeelW/6151926786
Waltinga (Wijbrand), substituut?HaskerlandZ/41544353112
Waltijngha (Hobbe van)FranekeradeelW/2159619371
Wassenaer* (Carel Georg van)FranekeradeelW/21758200
Wassenaer* (Jacob Unico Willem, Graaf van)FranekeradeelW/21793200
Wattinga (Sjoerd)SmallingerlandO/91477138
Wendt (Eijso de)WestdongeradeelO/317727428
Wiarda (Oene)LeeuwarderadeelO/114381412
Wischa (Johan ter)OoststellingwerfZ/91581392124
Wissema (Sape of Sabinus)IdaarderadeelO/101673156
Woirts* (Wolf van)KollumerlandO/515399334, 42
Wopkes of Worps (Rienk)LeeuwarderadeelO/114771712
Wijbranda (Suirdt)BaarderadeelW/4142622078
Wijckel (Anne van)AengwirdenZ/21626337
Wijckel (Henricus van)GaasterlandZ/71706382
Wijckel (Martinus van)IdaarderadeelO/101692156
Wijckel (Regnerus Annaeus Lijcklama van)GaasterlandZ/71710383
Wijdenbrugh* (Ernst Willem )Hemelumer OldephaertW/81765312
WijkiaWonseradeelW/6148825485
Wijssinga (Wirpe)FerwerderadeelO/214..3817
Wijtsma (Oene van)HennaarderadeelW/5157024483
Wijtsma (Oene van)DantumadeelO/7157611943
Walckema (Gerbrant), SubstituutBarradeelW/31577 77
Wente* (Henrick de)KollumerlandO/51518 34
Werff (Wilh. van der), SubstituutBarradeelW/31570 77
Wibranda (Sybren)BarradeelW/31547 74
WibrandusDongerdeelO1314 34
WibrandusWijmbritseradeelW/71296 90
Wiggema (Gerlof)LeeuwarderadeelO/11450 12
Wiggherus, van IdaardIdaarderadeelO/101314 49
Wynia (Aucke)IdaarderadeelO/101499 50
Winia (Pier), SubstituutIdaarderadeelO/101575 51
Witzens (Tako)FranekeradeelW/21414 65
IJ __________ >> A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z>> begin
IJdsen (Rein)GaasterlandZ/71575378119
IJnsma (Saeke)SmallingerlandO/9153013947
IJnnema (Harcke)AchtkarspelenO/61490 36
Z __________ >> A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W IJ>> begin
Ztalinga (IJdze)FerwerderadeelO/214523818
Zwolle* (Barthout van)GaasterlandZ/71517376118
Zyaerda (Goffe)FranekeradeelW/21406 64

detail kaart Ferwerderadeel 1718

De grietenijen

Oostergo: 1. Leeuwarderadeel 2. Ferwerderadeel 3. West-Dongeradeel 4. Oost-Dongeradeel 5. Kollumerland 6. Achtkarspelen 6. Dantumadeel 8. Tietjerksteradeel 9. Smallingerland 10. Idaarderadeel 11. Rauwerderhem -- Westergo: 1. Menaldumadeel 2. Franekeradeel 3. Barradeel 4. Baarderadeel 5. Hennaarderadeel 6. Wonseradeel 7. Wijmbritseradeel 8. Hemelumer Oldephert 9. 't Bildt -- Zevenwouden: 1. Utingeradeel 2. Aengwirden 3. Doniawerstal 4. Haskerland 5. Schoterland 6. Lemsterland 7. Gaasterland 8. Opsterland 9. Oost-Stellingwerf 10. West-Stellingwerf -- Visvliet


grietenij (alfabetisch)vanafgrietmanHBvSAndreaeopmerking
>> begin
Achtkarspelen1315Utisma (Ubratus) 36
Achtkarspelen1395Mennen (Pape) 36
Achtkarspelen1475Jelgersma (Hector)10738
Achtkarspelen1490IJnnema (Harcke) 36
Achtkarspelen1506Herbranda (Botte)10436
Achtkarspelen1508Lijeuwema (Lieuwe)10537
Achtkarspelen1517Allama (Sijth)10537
Achtkarspelen1540Boelis (Sittie)10637
Achtkarspelen1549Jelgersma (Lieuwe)10637
Achtkarspelen1581Herbranda (Haijo van)10738
Achtkarspelen1586Rheen (Lolcke van), Substituut 38
Achtkarspelen1593Herbranda (Feijco van)10838
Achtkarspelen1616Doyem (Rienck van) 39
Achtkarspelen1618Boelens (Tjerk van)10839
Achtkarspelen1637Boelens (Pieter van)10939
Achtkarspelen1648Boelens (Livius van)10940
Achtkarspelen1653Scheltinga (Livius van)109
Achtkarspelen1670Boelens (Tarquinius van)11040
Achtkarspelen1673Mejontsma (Petrus van)11040
Achtkarspelen1677Schepper* (Isaak de)11140
Achtkarspelen1688Haersma (Eelco van)111
Achtkarspelen1712Haersma (Arent van)112
Achtkarspelen1740Haersma (Aulus van)112
Achtkarspelen1764Haersma (Daniël de Blocq van)113
>> overzicht grietenijen>> begin
Aengwirden1525Jans (Abbe)336108
Aengwirden1550Menthiez (Gerbren)336108
Aengwirden1576Gerbrens (Jochum)336108
Aengwirden1580Tjebbes (Sjierdt)336108
Aengwirden1585Tetmans (Feijke)336108
Aengwirden1593Agricola (Joannes)337108
Aengwirden1605Crack (Hippolijtus)337108
Aengwirden1605Andringa (Jelle van)337
Aengwirden1626Wijckel (Anne van)337
Aengwirden1636Crack (Johannes)338108
Aengwirden1652Heloma (Tjaard van)338108
Aengwirden1657Heloma (Nicolaas van)338
Aengwirden1657Bouricius (Jacobus van)339
Aengwirden1673Douma (Johan Edzard van)339
Aengwirden1677Bouricius (Johannes Crack v.)339
Aengwirden1697Bouricius (Jacobus van)340
Aengwirden1715Scheltinga (Martinus van)340
Aengwirden1721Bouricius (Martinus van)340
Aengwirden1757Sminia (Hobbe Baerdt van)341
Aengwirden1772Idema (Edo Alma van)341
>> overzicht grietenijen>> begin
Baarderadeel1417Abbe te Jorwert220
Baarderadeel1419Groingha (Boitta)220
Baarderadeel1426Wijbranda (Suirdt)22078
Baarderadeel1429Kempinga (Poppe)22078
Baarderadeel1433Sippe of Sijppa te Hesens220
Baarderadeel1453Maringa (Wijger)220
Baarderadeel1498Jongema (Agge van)221
Baarderadeel1499Martena (Duco van)22179
Baarderadeel1510Dekema (Juw van) 79
Baarderadeel1517Dekama (Hette van)22279
Baarderadeel1522Fondens (Doeke)22379
Baarderadeel1527Dekama (Jarich van)22479
Baarderadeel1538Hepkesz (Lieuwe), Substituut 79
Baarderadeel1538Dekama (Pieter van)22479
Baarderadeel1539Piebes (Dominicus)22579
Baarderadeel1545Hermana (Taeke van)22680
Baarderadeel1558Hettinga (Homme van)22780
Baarderadeel1567Botnia (Julius van)22780
Baarderadeel1577Galama (Seerp van)22880
Baarderadeel1581Botnia (Hendrik van)23180
Baarderadeel1582Aijlva (Ulbo van)23181
Baarderadeel1610Aijlva (Hobbe van)23281
Baarderadeel1639Aijlva (Epo van)23381
Baarderadeel1640Aijlva (Ulbo van)233
Baarderadeel1647Sixma (Tjalling van)23481
Baarderadeel1648Botnia (Dominicus Justus v.)234
Baarderadeel1660Loo (Douwe Aijlva van)23581
Baarderadeel1669Harinxma thoe Slooten (Ernst)23581
Baarderadeel1701Harinxma thoe Slooten (Pieter Edzard van)236
Baarderadeel1722Aijlva (Hans Willem van)236
Baarderadeel1734Aijlva (Tjaard van)237
Baarderadeel1747Aijlva (Hans Willem van)238
Baarderadeel1752Aijlva (Ernst Frans van)238
Baarderadeel1788Aijlva (Hans Willem van)239
>> overzicht grietenijen>> begin
Barradeel1324Poptatus 72
Barradeel1374Tyaerd to Aldahuus 72
Barradeel1420Adelen (Jelmer van)20272
Barradeel1463Mernstera (Lolle)20272
Barradeel1502Hemmema (Doecke van) 72
Barradeel1510Grumbach* (Hans von) 72
Barradeel1517Andla (Schelte van)? 73
Barradeel1517Grombach* (Frits van)20272
Barradeel1526Heslinga (Sjaerdt)20373
Barradeel1543Egmondt* (Jan van) 73
Barradeel1546Reyswyck* (Anthonis van) 74
Barradeel1547Wibranda (Sybren) 74
Barradeel1550Michielz. (Adriaan)20374Kruisje ontbreekt.
Barradeel1553Sternsee* (Christoffel van)20474
Barradeel1556Rodenburg (Haye van) 76
Barradeel1557Eijsinga (Focke van)20576
Barradeel1561Espelbach* (George van)20576
Barradeel1569Liauckama (Schelto van)20676
Barradeel1570Werff (Wilh. van der), Substituut 77
Barradeel1575Bustamente* (Hernando de)20776
Barradeel1577Walckema (Gerbrant), Substituut 77
Barradeel1577Sickinga (Pieter van)20877
Barradeel1578Martena (Duco van)20978, noot
Barradeel1579Oijenbrugge* (Hendrik van)21277
Barradeel1580Sixma (Tjalling van)21378
Barradeel1600Hottinga (Johan van)21478
Barradeel1610Hottinga (Douwe van)21578
Barradeel1661Walta (Douwe van)216
Barradeel1676Sixma (Douwe van)216
Barradeel1684Sixma (Age van)21778
Barradeel1689Schwartzenberg en Hohenl. (Wilco Holdinga, Bar. th.)217
Barradeel1703Schwartzenberg en Hohenl. (Georg Wolfgang, Bar. th.)218
Barradeel1704Haersolte (Arent van)218
Barradeel1753Haersolte (Rutger van)219
Barradeel1776Echten* (Jan Baron van)219
>> overzicht grietenijen>> begin
't Bildt15..Booth (Aarth)31399
't Bildt1528Rattaller* (Philips van) 99
't Bildt1530Loo* (Gerrit van) 100
't Bildt1555Loo* (Boudewijn van)314100
't Bildt1557Sierksma (Allert van)315100
't Bildt1609Feijtsma (Jelger van)315100
't Bildt1622Burmania (Edzard van)316101
't Bildt163.Aijlva (Epo van)317
't Bildt1639Gravius (Martinus)317101
't Bildt1644Boshuizen (Philip van)317101
't Bildt1652Haren (Willem van)318
't Bildt1698Haren (Adam Ernst van)320
't Bildt1718Haren (Willem van)320
't Bildt1723Haren (Willem van)321
't Bildt1763Tour (Jacob Adriaan du)323
't Bildt1780Aijlva (Hans Willem van)323
't Bildt1788Haren (Duco van)323
>> overzicht grietenijen>> begin
Dantumadeel1242Botte, d'Gast 40
Dantumadeel1314Folpertus, de Demingwere 40
Dantumadeel1369Ewingha (Dodo) 41
Dantumadeel1418Doijngha (Dowa van)11441
Dantumadeel1423Thiarda (Sijdze)11441
Dantumadeel1475Jongema (Aede van)11441
Dantumadeel1478Juwsma (Gaycke) 41
Dantumadeel1485Tjaerda (Syds) 41
Dantumadeel1515Donia (Douwe van) 42
Dantumadeel1517Tjaerda (Sijds)11542
Dantumadeel1536Sackma (Johannes Wopkes)11642Lees: Saeckma
Dantumadeel1553Oetsma (Auke)11742
Dantumadeel1572Achelen* (Roeland van)11842
Dantumadeel1576Wijtsma (Oene van)11943
Dantumadeel1580Eminga (Sjuck van)12043't Sterretje ontbreekt.
Dantumadeel1582Schonenburg* (Marten van)12143
Dantumadeel1600Taedema (Jan van)12243
Dantumadeel1601Aijlva (Tjaerd van)12243Sterretje ontbreekt in de tekst.
Dantumadeel1628Aernsma (Gijsbertus van)12243
Dantumadeel1631Saekma (Suffridus)123
Dantumadeel1656Aijlva (Sjoerd van)124
Dantumadeel1666Aijlva (Tjaerd van)124
Dantumadeel1713Schwartzenberg en Hohenl. (Georg Wolfgang, Bar. th.)125
Dantumadeel1725Schwartzenberg en Hohenl. (Michael Onuphrius, Baron thoe)126
Dantumadeel1753Visscher (Adrianus Canter)126
Dantumadeel1782Bergsma (Petrus Adrianus)127
>> overzicht grietenijen>> begin
Doniawerstal1421Hamkema (Dirk) 100
Doniawerstal1510Hansz (IJde) 109
Doniawerstal15..Jollema (Buho Vibius)342109
Doniawerstal1517Schoten (Gijsbert van)342109
Doniawerstal1523Luytthiens (Pier) 109
Doniawerstal1528Joukes (Henno)342109
Doniawerstal1544Anskes (Pier)343109, 117
Doniawerstal1550Andringa (Gabbe van)343110
Doniawerstal1559Entens* (Hillebrant) 110
Doniawerstal1562Enthes (Everaert)343110
Doniawerstal1572Vastaerds* (Joost)343110
Doniawerstal1577Douma (Erasmus van)344110
Doniawerstal157.Hamkema (Marten)345110
Doniawerstal1580Hettinga (Tiete van)345110
Doniawerstal1582Meijnes (Tzialke)347110
Doniawerstal1584Reijnalda (Auke)347111
Doniawerstal1591Reijnalda (Elardus)347111
Doniawerstal1610Clant* (Johannes van)348
Doniawerstal1615Reijnalda (Aede)348
Doniawerstal1619Osinga (Sijdts van)349
Doniawerstal1652Osinga (Sijbrand van)349
Doniawerstal1679Haren (Willem van)350
Doniawerstal1688Burmania (Taco van)350
Doniawerstal1705Burum (Allard van)350
Doniawerstal1722Vegilin van Claerbergen (Johan)350
Doniawerstal1773Eijsinga (Frans Julius Johan van)351
>> overzicht grietenijen>> begin
Ferwerderadeel1242Titardus 17
Ferwerderadeel1314Bernardus, de Reitsim 17
Ferwerderadeel1369Bernardus, de Merslum 17
Ferwerderadeel1391Sythiema (Oene) 17
Ferwerderadeel1418Hoijenga (Tjaard)3717
Ferwerderadeel1418Bottijnga (Yornd)3717
Ferwerderadeel1423Sexma (Sijcka)3717
Ferwerderadeel14..Wijssinga (Wirpe)3817
Ferwerderadeel1448Sijkama (Ztaling)3818
Ferwerderadeel1452Ztalinga (IJdze)3818
Ferwerderadeel1454Helbada (Botte) 18
Ferwerderadeel1472Sijtiema (Oene van)3818
Ferwerderadeel1493Unama (Onthia) 18
Ferwerderadeel1504Sijthiema (Sijds van)3918
Ferwerderadeel1505Juckema (Worp) 18
Ferwerderadeel1510Juwsma (Jemme) 19
Ferwerderadeel1515Goslinga (Tjepke van) 19
Ferwerderadeel1517/19Unema (Jancko) 19
Ferwerderadeel1517Botnia (Juw van)3920
Ferwerderadeel1520Sjuxma (Aebe of Abbe van)4219
Ferwerderadeel1529Burmania (Douwe van)4320
Ferwerderadeel1551Sijthiema (Haring van)4620
Ferwerderadeel1557Colebrant* (Anthonius)4620
Ferwerderadeel1564Indijck (Pilgrom ten)4620
Ferwerderadeel1573Aijlva (Alef van)4722
Ferwerderadeel1574Sierksma (Allert van)4821
Ferwerderadeel1582Aijsma (Doeke van)4823
Ferwerderadeel1582Fennema (Douwe), Substituut 23
Ferwerderadeel1592Aijlva (Taco van)4923
Ferwerderadeel1614Burmania (Rienk van)50
Ferwerderadeel1636Douma (Epo van)5124
Ferwerderadeel1649Douma (Barthold van)51
Ferwerderadeel1679Grovestins (Binnert Heringa van)52
Ferwerderadeel1697Grovestins (Frederik van)53
Ferwerderadeel1701Burmania (Edzard van)54
Ferwerderadeel1709Grovestins (Binnert Heringa van)55
Ferwerderadeel1722Burum (Allard van)56
Ferwerderadeel1729Knijff (Horatius Hiddema van)56
Ferwerderadeel1770Schepper* (Imilius Josinus de)58
Ferwerderadeel1790Schuilenburg* (Frans Pieter Willem van)59
>> overzicht grietenijen>> begin
Franekeradeel1296Garwardus 62
Franekeradeel1296Amelungus 62
Franekeradeel1406Zyaerda (Goffe) 64
Franekeradeel1407Kee (Sibet toe) 64
Franekeradeel1408Intingha (Hessel) 65
Franekeradeel1409Sickema (Andeloff) 65
Franekeradeel1410Heslinga (Siurd) 65
Franekeradeel1412Hette, in Lollegum 65
Franekeradeel1414Witzens (Tako) 65
Franekeradeel1417Kee (Jarich a)18566
Franekeradeel1418Sjaerda (Sicco) 66
Franekeradeel1422Sibada (Gerbet) 66
Franekeradeel1425Tjaertza (Taka) 67
Franekeradeel1426Kee (Epo toe) 67
Franekeradeel1427Hilla 67
Franekeradeel1428Liowla (Remer) 67
Franekeradeel1428Fertza (Gerbrant) 67
Franekeradeel1429Sjaerda (Foppe) 67
Franekeradeel1438Herema (Gerrolt) 68
Franekeradeel1444Sjaerdema (Douwe) 68
Franekeradeel1460Haja (Ulbe)18568
Franekeradeel1494Burmania (Upco van)18568
Franekeradeel1497Rodmersma (Douwe)18668
Franekeradeel1505Martena (Hessel van)18769
Franekeradeel1521Botnia (Tjalling van)18769
Franekeradeel1524Rodmersma (Tjalling)18867Lees: 1431
Franekeradeel1527Heslinga (Doecke van), Substituut 69
Franekeradeel1537Bongahuis (Mattheus)18869
Franekeradeel1542Hoxwier (Aesge van)18970
Franekeradeel1542Buijgirs (Jan)18969
Franekeradeel1550Dekama (Jarich van)19070
Franekeradeel1554Botnia (Jarich van)19170
Franekeradeel1563Boeijmer* (Pieter)19270
Franekeradeel1579Offenhuzen (Feddrich v.)19371
Franekeradeel1596Waltijngha (Hobbe van)19371
Franekeradeel1614Vervouw* (Hessel Laes van)19471
Franekeradeel1620Jongema (Duco van)195
Franekeradeel1629Sixma (Douwe van)195
Franekeradeel1652Eminga (Albertus Sibrandus van)19571
Franekeradeel1662Goslinga (Johan van)196
Franekeradeel1688Goslinga (Sicco van)196
Franekeradeel1732Rengers (Sjuck Gerrold Juckema van Burmania)199
Franekeradeel1747Burmania (Jarich Georg van)199
Franekeradeel1758Wassenaer* (Carel Georg van)200
Franekeradeel1786Bergsma (Johannes Caspar)200
Franekeradeel1793Wassenaer* (Jacob Unico Willem, Graaf van)200
Franekeradeel1794Rengers (Justinus Sjuck Gerrold Juckema van Burmania)201
>> overzicht grietenijen>> begin
Gaasterland c.a.1517Galama (Hartman van)? 96
Gaasterland15..Bunauw* (Rudolph van)375118
Gaasterland1510Epesz. (Peter) 118
Gaasterland1517Zwolle* (Barthout van)376118
Gaasterland1539Galama (Gale van)376118
Gaasterland1549Scholtes (Henne)376118
Gaasterland1550Piers (Holle)376118
Gaasterland1560Holles (Hans)376118
Gaasterland1565Holles (Pier), Substituut 118
Gaasterland1569Boeijemer* (Abel)377119
Gaasterland1572Suijrdts (Saekle)377119
Gaasterland157.Rijns (IJds), Substituut?378119
Gaasterland1575IJdsen (Rein)378119
Gaasterland1585Heddesz (Sibren)379120
Gaasterland1604Obbes (Obbe)379120
Gaasterland1632Sicma (Lambertus)380120
Gaasterland1637Lijcklama (Hanso van)380120
Gaasterland1659Scheltinga (Johannes van)381
Gaasterland1669Sminia (Jetze van)381
Gaasterland1679Glinstra (Valerius van)381
Gaasterland1693Glinstra (Eelco van)382
Gaasterland1706Wijckel (Henricus van)382
Gaasterland1710Wijckel (Regnerus Annaeus Lijcklama van)383
Gaasterland1756Rengers (Ulbo Aijlva)383
Gaasterland1785Rengers (Lamoraal Albertus Aemilius)384
>> overzicht grietenijen>> begin
Haskerland1466Sipkes (Uta)352111
Haskerland1521Hoijtema (Douwe Uninga van)352111
Haskerland1544Waltinga (Wijbrand), Substituut?353112
Haskerland1545Hijlckama (Jelle)353112
Haskerland1547Andringa (Gabbe van) 112
Haskerland1548Auckes (Wybrant) 112
Haskerland1550Hoijtema (Ulke)353112
Haskerland1558Hoijtema (Hoijte Uninga van)354112
Haskerland1580Pierszoon (Sijbe)355112
Haskerland1582Obbes (Asse)355112
Haskerland1601Baerdt (Dirk van)355112
Haskerland1615Baerdt (Hobbe van)356
Haskerland1650Baerdt (Egbert van)357
Haskerland1669Viersen (Arnold van)357
Haskerland1681Viersen (Mathijs van)357
Haskerland1689Vegilin van Claerbergen (Hessel)358
Haskerland1707Vegilin van Claerbergen (Philip Frederik)358
Haskerland1739Vegilin van Claerbergen (Assuerus)359
Haskerland1749Vegilin van Claerbergen (Hessel)359
Haskerland1750Eijsinga (Schelte Hessel Roorda van)360
Haskerland1790Glinstra (Arent Johan van)361
>> overzicht grietenijen>> begin
Wijmbritseradeel157?Aedgers (Lieuwe)29796, 109, 118Lees: Hemel. Oldephaert c.a. enz., 1524
Hemelumer Oldephaert1528Hanckema (Here), Substituut 97
Hemelumer Oldephaert1577Pipenpoij* (François de)30497
Hemelumer Oldephaert1539Metzger (Hans)30396
Hemelumer Oldephaert1550Hoorn* (Frederik de)30497
Hemelumer Oldephaert1574Baijaert* (Marten)30497
Hemelumer Oldephaert1595Epema (Hessel van)30698
Hemelumer Oldephaert1601Atzes (Rienk)30698
Hemelumer Oldephaert1603Epema (Douwe van)30798
Hemelumer Oldephaert1625Lijcklama (Laelius van)308
Hemelumer Oldephaert1626Aijlva (Sjoerd van)308
Hemelumer Oldephaert1641Aijlva (Johan van)308
Hemelumer Oldephaert1660Grovestins (Jarich van)309
Hemelumer Oldephaert1672Aijlva (Tjaard van)310
Hemelumer Oldephaert1673Jongstal (Gellius Wybrandus van)310
Hemelumer Oldephaert1688Waeijen* (Jacobus van der)310
Hemelumer Oldephaert1743Haer (Daniël van der)311
Hemelumer Oldephaert1745Haer (Jan Willem van der)311
Hemelumer Oldephaert1765Wijdenbrugh* (Ernst Willem )312
Hemelumer Oldephaert1779Beere* (Arent Julianus de)312
Hemelumer Oldephaert1788Midlum (Harmen Sijbes van)312
>> overzicht grietenijen>> begin
Hennaarderadeel1426Mellema (Sierk)24081In de Nalezing op Dongeradeel; zie beneden.
Hennaarderadeel1450Hottinga (Jarich van)24081
Hennaarderadeel1453Donia (Hotse van)24182
Hennaarderadeel1487Feddriksma (Wijbe Sijbrantsz)24182
Hennaarderadeel1510Aylva (Epe van) 82
Hennaarderadeel1513Botnia (Tjalling van)24182
Hennaarderadeel1517Botnia (Julius van) 82
Hennaarderadeel1522Donia (Sierk van)24182
Hennaarderadeel1527Hottinga (Jarich van)24282
Hennaarderadeel1528Rispens (Ulbe van), Substituut 82
Hennaarderadeel1533Fernija (Atte van)24382
Hennaarderadeel1544Roorda (Watze van)24383
Hennaarderadeel1547Abbes (Taecke) 83
Hennaarderadeel1550Donia (Sierk van)24383
Hennaarderadeel1570Wijtsma (Oene van)24483
Hennaarderadeel1576Achelen* (Roeland van)24483
Hennaarderadeel1577Tallum (Upke)24483
Hennaarderadeel158078Burmania (Poppe van)24584† 1597; D.J. van der Meer, Boerderijenboek Hennaarderadeel, 348-350
Hennaarderadeel16001597Burmania (Bocko van)24584† 1629; D.J. van der Meer, Boerderijenboek Hennaarderadeel, 348-350
Hennaarderadeel1629Jongema (Duco van)246
Hennaarderadeel1639Grovestina (Sicco van)246
Hennaarderadeel1647Grovestins (Oene van)247
Hennaarderadeel1671Grovestins (Edzard van)247
Hennaarderadeel1706Sminia (Idzard van)248
Hennaarderadeel1754Sminia (Tjalling Aedo van)249
Hennaarderadeel1767Humalda (Binnert Philip Aebinga van)24984
Hennaarderadeel1791Humalda (Idsert Aebinga van)24984
>> overzicht grietenijen>> begin
Idaarderadeel1242Haijo, de Grouwe 49
Idaarderadeel1314Wiggherus, van Idaard 49
Idaarderadeel1369Roarda (Elinghus) 49
Idaarderadeel1392Ellingha (Grata)14549
Idaarderadeel1436Rowerda (Thiarck)14649
Idaarderadeel1437Uthsma (Bocke)14649
Idaarderadeel1438Anderinga (Joret)14649
Idaarderadeel1468Roorda (Popke)14649
Idaarderadeel1477Tjebbema (Sijbout)14749
Idaarderadeel1477Oentjes (Ruurd)14749
Idaarderadeel1479Habbaz (Hette)14749
Idaarderadeel1482Gerritzoon (Tjaard)14750
Idaarderadeel1492Jouwsma (Oene)14750
Idaarderadeel1499Wynia (Aucke) 50
Idaarderadeel1502Roorda (Tjerck) 50
Idaarderadeel1510Jouwsma (Douwe) 50
Idaarderadeel1517Freerks (Dirk)14750
Idaarderadeel1522Ruijrds (Popke)14850
Idaarderadeel1550Dirksz. (Feike)14950
Idaarderadeel1564Doekes (Sjuck)14950
Idaarderadeel1565Oosthem* (Hessel van)14951
Idaarderadeel1567Gerbesz (Seckle)15051
Idaarderadeel1573Roorda (Wijbrand)15051
Idaarderadeel1575Winia (Pier), Substituut 51
Idaarderadeel1577Ampckesz. (Frans), Substituut 51
Idaarderadeel1577Epema (Watthie van), Substituut 51
Idaarderadeel1578Sijtzama (Douwe van)15152
Idaarderadeel1599Bootsma (Hessel van)15252
Idaarderadeel1607Bangma (Tjalling Oenes)15352
Idaarderadeel1620Roorda (Abraham)15352
Idaarderadeel1635Roorda (Carel)15453
Idaarderadeel1670Burmania (Laes van)155
Idaarderadeel1673Wissema (Sape of Sabinus)156
Idaarderadeel1678Aijlva (Ulbo van)156
Idaarderadeel1692Wijckel (Martinus van)156
Idaarderadeel1695Camstra (Tjalling Homme van)157
Idaarderadeel1727Camstra (Tjalling Willem van)157
Idaarderadeel1742Camstra (Hans Willem van)158
Idaarderadeel1763Scheltinga (Cornelis van)158
>> overzicht grietenijen>> begin
Kollumerland, Achtkarspelen en Dantumadeel1500Scheltinga (Schelte)8833
Kollumerland1510Meckema (Sippe van) 33
Kollumerland1518Wente* (Henrick de) 34
Kollumerland1518Broersma (Gaijke)9033
Kollumerland1527Phaesma (Ballink)9134
Kollumerland1538Schonenburg* (Sebastiaan van)9134
Kollumerland1539Woirts* (Wolf van)9334, 42
Kollumerland1552Clant* (Klaas van)9284
Kollumerland1557Hardenbroek* (Joost van)9234
Kollumerland1569Donia (Sierk van)9334
Kollumerland1575Dekama (Rienk van)9335
Kollumerland1579Clant* (Sikke van)9535
Kollumerland1582Bootsma (Epe van) 35
Kollumerland1584Meckama (Scipio van)9535
Kollumerland1584Feytsma (Jelger van) 35
Kollumerland1600Feijtsma (Bocko van)9835
Kollumerland1627Rinia (Haijo van)99
Kollumerland1639Eijsinga (Ritske van)99
Kollumerland1653Scheltema (Feijo van)99
Kollumerland1667Aijlva (Epo van)100
Kollumerland1712Aijlva (Douwe Feijo van)101
Kollumerland1725Scheltinga (Gajus van)102
Kollumerland1730Unia (Willem Aemilius van)102
Kollumerland1743Heemstra (Willem Hendrik van)102
Kollumerland1775Scheltinga (Martinus van)103
>> overzicht grietenijen>> begin
Leeuwarderadeel1242Everard, van Tirns 11
Leeuwarderadeel1314Thitardus 11
Leeuwarderadeel1369Uninga (Renicus) 12
Leeuwarderadeel1392Menninga (Sjoerd)1212
Leeuwarderadeel1402Jellingha (Kempa)1212
Leeuwarderadeel1406Mynnema (Hoecke) 5
Leeuwarderadeel1432Asghama (Take) 5
Leeuwarderadeel1436Jellingha (Altka)1212
Leeuwarderadeel1437Cammingha (Pieter van)1312
Leeuwarderadeel1438Wiarda (Oene)1412
Leeuwarderadeel1441Tadinga (Hempko)1412
Leeuwarderadeel1445Hayama (Hemcko) 5
Leeuwarderadeel1448Idzencka (Schelte) 5
Leeuwarderadeel1450Unnijngha (Kempo van)1412
Leeuwarderadeel1450Wiggema (Gerlof) 12
Leeuwarderadeel1453Camstra (Rienk)1612
Leeuwarderadeel1458Syerdsma (Tjerd) 5
Leeuwarderadeel1465Mynnema (Sipko) 5
Leeuwarderadeel1470Dottingha (Ofcke) 5
Leeuwarderadeel1477Wopkes of Worps (Rienk)1712
Leeuwarderadeel1478Unia (Keimpo van)1713
Leeuwarderadeel1479Jelgers (Hessel)1913
Leeuwarderadeel1481Heringa (Haye) 13
Leeuwarderadeel1482Jouwsma (One van)1913
Leeuwarderadeel1489?Aebinga (Feicke) 13
Leeuwarderadeel1495Camstra (Feycke) 13
Leeuwarderadeel1502Minnema (Frans van) 14
Leeuwarderadeel1505Odesz. (Hemme), Substituut 14
Leeuwarderadeel1506Cammingha (Peter van)1914Sterretjes ontbreken in de tekst.
Leeuwarderadeel1516Abbesz. (Jhero), Substituut 14
Leeuwarderadeel1516Camstra (Renike van)2114
Leeuwarderadeel1531Cammingha (Wijtthia van), Substituut 15
Leeuwarderadeel1532Burmania (Joost van)2314
Leeuwarderadeel1535Buijgers (Johan)2315
Leeuwarderadeel1539Gerritsma (Pibe)2415
Leeuwarderadeel1555Burmania (Rienk van)2415
Leeuwarderadeel1563Sierksma (Allert van)2515
Leeuwarderadeel1578Cammingha (Sijbrand van)2616
Leeuwarderadeel1580Hotses (Johannes)2716Sterretje ontbreekt.
Leeuwarderadeel1594Donia (Keimpe van)2817Sterretjes ontbreken in de tekst.
Leeuwarderadeel1616Donia (Ernst Harinxma van)29
Leeuwarderadeel1634Eijsinga (Edo van)29
Leeuwarderadeel1635Eijsinga (Hessel Roorda van)30
Leeuwarderadeel1654Aijlva (Douwe van)31
Leeuwarderadeel1665Eijsinga (Frans van)31
Leeuwarderadeel1673Burmania (Laes van)32
Leeuwarderadeel1688Burmania (Tjaard van)33
Leeuwarderadeel1702Burmania (Ulbo Aijlva van)33
Leeuwarderadeel1721Burmania (Hobbe van)35
Leeuwarderadeel1765Burmania (Ulbo van)36
>> overzicht grietenijen>> begin
Lemsterland15..Oosterzee (Jancke)369115
Lemsterland1497Jongema (Edo van)368115
Lemsterland1498Sthijntiema (Augustinus)369115
Lemsterland1521Visscher (Pieter)369109, 115
Lemsterland1523Heresz (Nolle) 115
Lemsterland1539Piers (Kerste)369115
Lemsterland1541Roorda (Frederik van)372
Lemsterland157.Benckes (Sibrand)370115
Lemsterland1571Sthijntiema (Idzard)370115
Lemsterland1580Anskes (Pier)370117
Lemsterland1585Auckes (Jaen)371117
Lemsterland1609Oosterzee (Christiaan Johannes)371117
Lemsterland1635Oosterzee (Ciprianus)371
Lemsterland1665Fockens (Sako)372
Lemsterland1666Andringa (Tinco van)373
Lemsterland1689Scheltinga (Martinus van)373
Lemsterland1692Andringa (Regnerus van)373
Lemsterland1741Lijcklama a Nijeholt (Regnerus)374
Lemsterland1752Kempenaer (Daniël Livius de)374
Lemsterland1772Kempenaer (Regnerus Livius van Andringa de)374
>> overzicht grietenijen>> begin
Menaldumadeel1459Hinna (Liewe)16956
Menaldumadeel1483Ducka (Haijo)16956
Menaldumadeel1487Laeszoon (Wijthie)16956
Menaldumadeel1505Fritzma (Iwo)16958
Menaldumadeel1508Martena (Hessel van)17056
Menaldumadeel1517Heringa (Eelck van)? 58
Menaldumadeel1518Glins (Douwe)17258
Menaldumadeel1526Eminga (Foppe van)17358
Menaldumadeel1531Hemmema (Hette van)17358
Menaldumadeel1539Groeningen (Pieter van)17458
Menaldumadeel1540Ockinga (Watze van)17458
Menaldumadeel1542Glins (Taeke)17559
Menaldumadeel1545Glins (Laes)17559
Menaldumadeel1546Glins (Hans van), Substituut 59
Menaldumadeel1561Grovestins (Wijbe van)17559
Menaldumadeel1572Aebinga (Hette)17659
Menaldumadeel1576Ockinga (Lolle van)17860
Menaldumadeel1601Eijsinga (Tjalling van)17961
Menaldumadeel1603Grovestins (Edzard van)18061
Menaldumadeel1613Herama (Tjerk van)18061
Menaldumadeel1639Eijsinga (Tjalling van)18162
Menaldumadeel1653Grovestins (Edzard van)18162
Menaldumadeel1680Cammingha (Frans Duco van)18262
Menaldumadeel1682Burmania (Sjuck Tjaard van)18262
Menaldumadeel1729Schwartzenberg en Hohenl. (Georg Wolfgang, Bar. th.)183
Menaldumadeel1739Burmania (Georg Ulbo van)18362
Menaldumadeel1766Schwartzenberg en Hohenlansberg (Georg Frederik, Baron thoe)183
Menaldumadeel1783Schwartzenberg en Hohenl. (Georg Wolfgang Carel Duco, Baron thoe)184
>> overzicht grietenijen>> begin
Dongerdeel1242Rombertus, van Anjum 24
Dongerdeel1314Wibrandus 34
Dongerdeel1369Herbilda (Luidulfus) 24
Dongerdeel1425Herwey (Uffa toe) 24
Dongerdeel1449Stenstera (Jeppe) 25
Oostdongeradeel141.Mockema (Popke van)7624
Oostdongeradeel1418Dickstera (Liova van)7724
Oostdongeradeel1422Sijucsma (Dowa)7724
Oostdongeradeel1426Mellema (Sierck) 24
Oostdongeradeel1449Holdinga (Gabbe van)7725
Oostdongeradeel1489Heemstra (Blende) 28
Oostdongeradeel1491Jaerla (Menno) 28
Oostdongeradeel1497Mockema (Tjaerd) 28
Oostdongeradeel1510Holdinga (Wilke van) 29
Oostdongeradeel1515Mockema (Popcke van) 29
Oostdongeradeel1517Mellema (Poppe van)7829
Oostdongeradeel1524Fox of Fux, van Dockum 29
Oostdongeradeel1525Hostyel (Tieltje) 29
Oostdongeradeel1539Ropta (Werp van)7830
Oostdongeradeel1552Aijta (Rintje van)7930
Oostdongeradeel1570Sierksma (Doede van)8130
Oostdongeradeel15..Horne* (Jacob van)8131
Oostdongeradeel15..Rinia (Kersten van)8132
Oostdongeradeel1582Humalda (Sjuck van) 31
Oostdongeradeel1586Aijlva (Ernst van)8232
Oostdongeradeel1627Schwartzenberg en Hohenl. (Johannes Onuphrius, Baron thoe)8232
Oostdongeradeel1653Schwartzenberg en Hohenl. (Georg Wilco, Bar. thoe)83
Oostdongeradeel1675Aijlva (Hobbe Esaias van)83
Oostdongeradeel1692Aijlva (Ulbo van)84
Oostdongeradeel1720Rengers (Albertus Aemilius Lamoraal)85
Oostdongeradeel1729Burmania (Jarich Georg van)86
Oostdongeradeel1744Haersma (Hans Hendrik van)87
Oostdongeradeel1757Arnaud* (Anthonij d')87
Oostdongeradeel1762Burmania (Julius Hobbe Unia van)88
>> overzicht grietenijen>> begin
Half-Stellingwerf1517Douwema (Jancke van)? 122 en 142
Ooststellingwerf15..Solcama (Rennert)391123
Ooststellingwerf1504Piers (Lambert)390122
Ooststellingwerf1524Koenes (Jannes)390122
Ooststellingwerf1524Kost (Gerrit) 123
Ooststellingwerf1524Roelofsz. (Vranck) 123
Ooststellingwerf1540Minnes (Luijtghe)390123
Ooststellingwerf1550Francke (Johannes)390123
Ooststellingwerf1568Friesman (Rommert)391123
Ooststellingwerf1581Wischa (Johan ter)392124
Ooststellingwerf1610Lijcklama a Nijeholt (Marcus)393124
Ooststellingwerf1624Lijcklama a Nijeholt (Esaias)394124
Ooststellingwerf1639Baerdt (Dirk van)395
Ooststellingwerf1639Lijcklama a Nijeholt (Suffridus)395
Ooststellingwerf1646Oenema (Jacobus van)396
Ooststellingwerf1647Lijcklama a Nijeholt (Augustinus)396
Ooststellingwerf1661Lijcklama a Nijeholt (Lubbert)396
Ooststellingwerf1698Lijcklama a Nijeholt (Bartholdus)397
Ooststellingwerf1731Lijcklama a Nijeholt (Daniël de Blocq)397
Ooststellingwerf1773Glinstra (Vincentius van)398
Ooststellingwerf1780Knock (Nicolaus Arnoldi)398124
Ooststellingwerf1788Lijcklama a Nijeholt (Tinco Martinus)398
Ooststellingwerf1790Blom (Carel Adriaan)398
>> overzicht grietenijen>> begin
Opsterland1438Azijnga (Jorerd)38449
Opsterland1471Eesckes (Focke) 120
Opsterland1501Sappensz (Sijwart)385120
Opsterland1518Feykesz (Sjoerd) 121
Opsterland1523Bruin (Jan) 127
Opsterland1550Teijes (Focke)386121
Opsterland1585Fockens (Hepcko)385121
Opsterland1614Fockens (Martinus)386
Opsterland1623Fockens (Saco)386121
Opsterland1693Lijcklama a Nijeholt (Augustinus)387
Opsterland1718Lijcklama a Nijeholt (Livius Suffridus)387
Opsterland1773Lijcklama a Nijeholt (Daniël de Blocq)388
Opsterland1782Lijnden (Reinhart Bar. v.)389
>> overzicht grietenijen>> begin
Rauwerderhem1502Gherbass (Taede), Substituut 53
Rauwerderhem1506Doeijnga (Louw van)15953
Rauwerderhem1515Eebsz. (Jaclo) 54
Rauwerderhem1517Eeckinge (Broer)16154
Rauwerderhem1523Hobbesz (Henno) 54
Rauwerderhem1525Jongema (Aede van)16154
Rauwerderhem1540Albada (Lieuwe van)16154
Rauwerderhem1543Albada (Hette van)16154
Rauwerderhem1578Herama (Otte)16254
Rauwerderhem1583Bootsma (Sierk van)16254
Rauwerderhem1602Eijsinga (Pieter van)16355
Rauwerderhem1635Eijsinga (Tjalling van)16355
Rauwerderhem1640Eijsinga (Tjalling van)16455
Rauwerderhem1658Eijsinga (Frans van)16455
Rauwerderhem1665Roorda (Watze van)16455
Rauwerderhem1670Nijsten (Barthold van)16555
Rauwerderhem1696Burmania (Edzard van)165
Rauwerderhem1701Aijlva (Ulbo van)165
Rauwerderhem1701Burmania (Zeino Joachim Welvelde van)165
Rauwerderhem1710Sixma (Tjalling van)166
Rauwerderhem1714Eijsinga (Frans Julius Johan Heringa van)167
Rauwerderhem1729Eijsinga (Tjalling Aedo Johan Heringa van)167
Rauwerderhem1768Eijsinga (Frans Julius Idzard Johan Heringa van)168
>> overzicht grietenijen>> begin
Schoterland enz.1515Syrxsen (Merck) 112
Schoterland1517Eebles (Lijckle)361113
Schoterland1521Roorda (Frederik van)362113
Schoterland1524Tijebbes (Ids)363107, 113
Schoterland1528Hanses (Doede)363114
Schoterland1539Sakes (Tinco)363108, 114
Schoterland1566Hottinga (Sijbrand van)364114
Schoterland1580Tjebbes (Jacob)364114
Schoterland1591Oenema (Tinco van)365114
Schoterland1593Goytiesz (Ulbe), Substituut 114
Schoterland1627Oenema (Amel van)465114
Schoterland1647Scheltinga (Daniël de Blocq van)365
Schoterland1692Scheltinga (Martinus van)366
Schoterland1715Scheltinga (Menno Coehoorn van)367
Schoterland1777Scheltinga (Martinus van)368
>> overzicht grietenijen>> begin
Smallingerland1392Hera van Smallen-Ee137
Smallingerland1439Feijga (Szemma)137
Smallingerland1450Jeldze to Smallinghera convent138
Smallingerland1453Fokelama (Sicke)138
Smallingerland1477Wattinga (Sjoerd)138
Smallingerland1479Rennert (Jonge)138
Smallingerland1482Baukes (Gotte)138
Smallingerland1514Sickes (Jelle)13847
Smallingerland1517Bauckesz. (Ale)? 47
Smallingerland1525Kuijper (Baucke)13947
Smallingerland1530IJnsma (Saeke)13947
Smallingerland1531Juesma (Taecke)13947
Smallingerland1533Juwsma (Gatke)13947
Smallingerland1538Aerndts (Sjierk)14047
Smallingerland1550Genkens(Empke)14048Lees: Geukesz.
Smallingerland1577Broersma (Occius)14048
Smallingerland1580Jochums (Melle) 48Zie Naaml. blz. 141.
Smallingerland1582Melles (Jochum) 48
Smallingerland1617Jochums (Jouke)14148
Smallingerland1625Haersma (Arent van)14248
Smallingerland1637Haersma (Aulus van)142
Smallingerland1660Haersma (Arent van)142
Smallingerland1694Haersma (Aulus van)143
Smallingerland1715Haersma (Arent van)143
Smallingerland1723Haersma (Livius van)144
Smallingerland1770Haersma (Hector Livius van)144
>> overzicht grietenijen>> begin
Tietjerksteradeel1242Dodo, d' ghetzercka 44
Tietjerksteradeel1314Siirda (Jaricus) 44
Tietjerksteradeel1369Taijingha (Tako) 44
Tietjerksteradeel1393Ildsisma (Tebba)12844
Tietjerksteradeel1436Hernada (Hidser)12844
Tietjerksteradeel1436Hornada (Sije)12944
Tietjerksteradeel1450Rickwerdsma (Amcke) 44
Tietjerksteradeel1450Haijkama (Oonna)12844't Sterretje ontbreekt.
Tietjerksteradeel1453Idzerda (Inta) 44
Tietjerksteradeel1465Heddama (Mella)12944
Tietjerksteradeel1475Oenema (Douwe Annes van)12944
Tietjerksteradeel1482Scroetsma (Jouwta)12944
Tietjerksteradeel1491Botta (Gerk)12944
Tietjerksteradeel1501Aegema (Gercke) 44
Tietjerksteradeel1506Cammingha (Pieter van)12944
Tietjerksteradeel1517Kempo (Dr.)12945Lees: Dr. K. Martna
Tietjerksteradeel1518Scroetsma (Feike)13045
Tietjerksteradeel1524Jaerla (Eemcko), Substituut 45
Tietjerksteradeel1531Rattaller* (Hieronijmus van)13045
Tietjerksteradeel1547Buijgers (Frans)13145
Tietjerksteradeel1550Rattaller* (Johan van)13145
Tietjerksteradeel1558Saeckesz (Wattie), Substituut 46
Tietjerksteradeel1584Lezaen* (Wolpherd van)13146
Tietjerksteradeel1610Heemstra (Feijo van)131
Tietjerksteradeel1622Eijsinga (Frans van)13246
Tietjerksteradeel1656Aijlva (Scipio Meckama van)13346Vóór zijn naam had in de tekst een * behoren te staan.
Tietjerksteradeel1669Unia (Douwe Carel van)133
Tietjerksteradeel1686Glinstra (Hector van)134
Tietjerksteradeel1697Glinstra (Assuerus van)134
Tietjerksteradeel1706Glinstra (Johannes van)135
Tietjerksteradeel1714Glinstra (Hector Willem van)135
Tietjerksteradeel1752Altena (Henricus Wiardus van)135
Tietjerksteradeel1772Sminia (Hobbe Baerdt van)136
>> overzicht grietenijen>> begin
Utingeradeel1425Bauwenga (Uteka)325103
Utingeradeel1449Ghellema (Joucke) 103
Utingeradeel1449Tressa-zoon 103
Utingeradeelca. 1450Jelckema (Wybe) 103
Utingeradeel1453Andringa (Thiart)325103
Utingeradeel1466Oenema (Tjepcke) 104
Utingeradeel1509Andringa (Tjaard van)326104
Utingeradeel1512Douma (Epo van)326104
Utingeradeel1525Freerks (Dirk)328104
Utingeradeel1542Edis (Jelmer)328105
Utingeradeel1545Andringa (Jorrit van)328105
Utingeradeel1546Andringa (Gabbe van)328105
Utingeradeel1550Grijph* (Andries)328105
Utingeradeel1575Grijph (Ofke/Onopherus)329106
Utingeradeel1578Tetmans (Feijke)329107
Utingeradeel1598Jansz. (Hidde) 107
Utingeradeel1601Andringa (Jelle van)330
Utingeradeel1613Andringa (Tinco van)331
Utingeradeel1619Oenema (Tiberius van)331107
Utingeradeel1622Tiersdz (Baerte)331
Utingeradeel1640Andringa (Regnerus van)332107
Utingeradeel1669Sminia (Frederik van)333107
Utingeradeel1670Andringa (Lubbartus van)332
Utingeradeel1683Vegilin van Claerbergen (Hessel)332
Utingeradeel1752Lijcklama a Nijeholt (Regnerus)333
Utingeradeel1757Lijcklama a Nijeholt (Tinco)334
Utingeradeel1762Lijcklama a Nijeholt (Augustinus)334
Utingeradeel1790Lijcklama a Nijeholt (Tinco Martinus)335
>> overzicht grietenijen>> begin
Visvliet15..Thonis (Brandt)407128
Visvliet1586Clama* (Hemmo) 128
Visvliet1604Sannes (Johannes Petri)407128
Visvliet1626Harkema (Aulus van)407128
>> overzicht grietenijen>> begin
Westdongeradeel1510Herwey (Gerlof toe) 25
Westdongeradeel1514Scheltema (Sytthie van) 25
Westdongeradeel1515Obbema (Poppe van) 25
Westdongeradeel1517Bonga (Sydts van) 25
Westdongeradeel1517Humalda (Sijtje van)5926
Westdongeradeel1523Aijlva (Sijtje van)6025, 26
Westdongeradeel1540Tzaling, van Workum 25
Westdongeradeel1543Rinia (Sake van)6126
Westdongeradeel1560Bonga (Johan van)6126
Westdongeradeel1567Frietema (Reinier)6427
Westdongeradeel1572Brecker* (Paulus Hendriks)6727
Westdongeradeel1578Aijlva (Ernst van)6727
Westdongeradeel158.Ringhe (Ritske van)6827
Westdongeradeel1618Aijlva (Douwe van)6927
Westdongeradeel1638Aijlva (Douwe van)70
Westdongeradeel1654Aijlva (Ernst Sicco van)7087
Westdongeradeel1678Aijlva (Ernst van)71
Westdongeradeel1712Aijlva (Hans Willem van)72
Westdongeradeel1722Aijlva (Hessel Douwe Ernst van)7227
Westdongeradeel1763Aijlva (Frans Ernst van)7427
Westdongeradeel1772Wendt (Eijso de)7428
Westdongeradeel1780Aijlva (Sicco Douwe van)74
Westdongeradeel1789Harinxma thoe Slooten (Pieter Edzard van)75
Westdongeradeel1794Hoekstra (Albert ten Broeke)75
>> overzicht grietenijen>> begin
Weststellingwerf1514Eebles (Lijckle)399124
Weststellingwerf1514Lijckles (Lubbert)399125
Weststellingwerf1556Genum* (Arent)400125Lees: van Genen
Weststellingwerf1559Rennoij* (Servaas van)399125
Weststellingwerf1566Rennoy* (Gerrit van) 125
Weststellingwerf1578Sannes (Johannes Petri)400126
Weststellingwerf1593Jellis (Cornelis)401127
Weststellingwerf1600Idzaerda (Muntje)402127
Weststellingwerf1600Lijcklama (Filibertus)402127
Weststellingwerf1619Idzaerda (Homme)402
Weststellingwerf1623Lijcklama a Nijeholt (Marcus)403
Weststellingwerf1626Lijcklama (Rinco)403127
Weststellingwerf1637Lijcklama a Nijeholt (Agge)403
Weststellingwerf1639Baerdt (Dirk van)404
Weststellingwerf1639Lijcklama a Nijeholt (Esaias)403
Weststellingwerf1673Haren (Ernst van)404
Weststellingwerf1688Haren (Willem van)404
Weststellingwerf1711Haren (Duco van)404
Weststellingwerf1742Haren (Onno Zwier van)404
Weststellingwerf1779Haren (Willem Anne van)406
>> overzicht grietenijen>> begin
Wijmbritseradeel1296Jarichus 90
Wijmbritseradeel1296Wibrandus 90
Wijmbritseradeel1296Hesselinus 90
Wijmbritseradeel1298Folcnatni (Ulbodus) 90
Wijmbritseradeel1374Epa-zoon (Jarich)27690
Wijmbritseradeel1426Tijbisma (Fecke)27690
Wijmbritseradeel1426Eta in der Hummerse27690
Wijmbritseradeel1450Hummingha (Humma)27690
Wijmbritseradeel1450Harinxma thoe Heeg (Edzard van)27790
Wijmbritseradeel1454Harinxma (Douwe van)27790
Wijmbritseradeel1455Donia (Haring van)27790
Wijmbritseradeel1460Harinxma the Heeg (Haring van)27990
Wijmbritseradeel1469Harinxma (Feico van)27990
Wijmbritseradeel1473Hoijtema (Loiliff)28090
Wijmbritseradeel1477Heslinges (Tjaard)280 Zie: Goslicks (Tjaard)
Wijmbritseradeel1477Goslicks (Tjaard)28090
Wijmbritseradeel1482/87?Harinxma thoe Slooten (Pieter van)28290
Wijmbritseradeel1484Gast 91
Wijmbritseradeel1487Hettinga (Homme van)28191
Wijmbritseradeel1487Harinxma thoe IJlst (Sitzo van)28091
Wijmbritseradeel1487Hettinga (Douwe van)28191
Wijmbritseradeelca. 1488Harinxma (Laes) 91
Wijmbritseradeel1492Harinxma (Bocko van)28391
Wijmbritseradeel1500Liauckama (Schelte van)28791
Wijmbritseradeel1505Doeijnga (Louw van)28991
Wijmbritseradeel1510Harinxma (Douwe van)28991
Wijmbritseradeel1517Blaauwschuit (Pieter)28991
Wijmbritseradeel1522Jongema (Keimpe van)28992
Wijmbritseradeel1523Burmania (Tjaert van) 92
Wijmbritseradeel1526Harinxma (Haring Hartman van)29292
Wijmbritseradeel1532Fritzma (Iwo)29292
Wijmbritseradeel1538Roorda (Frans van)29293
Wijmbritseradeel1554Aijta (Seerp van)29293
Wijmbritseradeel1557Aijta (Gerbrand van)29393
Wijmbritseradeel1566Albada (Sicke van), Substituut 93
Wijmbritseradeel1569Buijgirs (Pieter)29394
Wijmbritseradeel157.Hettinga (Tiete van)29494
Wijmbritseradeel1572Rollema (Tzomme)29694
Wijmbritseradeel157.Sickinga (Tjalke van)29795
Wijmbritseradeel1578Botnia (Sijdts van)29794
Wijmbritseradeel1615Botnia (Duco van)29895
Wijmbritseradeel1622Harinxma (Jovius van)29995
Wijmbritseradeel1626Burmania (Sjuck van)30095
Wijmbritseradeel1650Burmania (Duco Martena v.)30095
Wijmbritseradeel1671Burmania (Sjuck Gerrold Juckema van)301
Wijmbritseradeel1716Burmania (Duco Gerrold Martena van)302
Wijmbritseradeel1747Rengers (Sjuck Gerrold Juckema van Burmania)302
Wijmbritseradeel1777Rengers (Egbert Sjuck Gerrold Juckema v. Burmania)302
>> overzicht grietenijen>> begin
Wonseradeel1296Ado 84
Wonseradeel1298Hoythetus, de Hymeswalt 84
Wonseradeel1313Sybico, van Echten 85
Wonseradeel1374Hayaz (Hero) 85
Wonseradeel1420Gast (Eleka)25185
Wonseradeel1420Ommingha (Hanck)25185
Wonseradeel1426Abinga (Doije)25185
Wonseradeel1426Fliete (Pijba to da)25185
Wonseradeel1456Jelleszoon (Hancke)25285
Wonseradeel1456Aijlva (Epo van)25285
Wonseradeel1477Aijlva (Peter van)25285
Wonseradeel1478Jellesz (Seerp) 85
Wonseradeel1478Juwengha (Tjaerd) 85
Wonseradeel1481Hobbesen (Here)25285
Wonseradeel1481Ockinga (Here van)25385
Wonseradeel1485Rummerda (Douwe)25485
Wonseradeel1488Aijlva (Douwe van)25485
Wonseradeel1488Wijkia25485
Wonseradeel1489Aijlva (Epo van)25485
Wonseradeel1494Walta (Tjerk van)25686
Wonseradeel1504Jongema (Goslick van)26186
Wonseradeel1511Burmania (Douwe van)26786
Wonseradeel1519Walta (Tjerk van)26786
Wonseradeel1533Aijlva (Epo van)26787
Wonseradeel1535Aijlva (Tjaard van)26787
Wonseradeel1542Herema (Joan van)26886, 87't Sterretje ontbreekt.
Wonseradeel1560Herema (Goslick van)26887, 88
Wonseradeel1572Frittema (Feycke van) 88
Wonseradeel1575Frietema (Reinier)26988
Wonseradeel1575Herema (Douwe van), Substituut 88
Wonseradeel1580Osinga (Jancke van)27088
Wonseradeel1583Osinga (Seerp van) 88
Wonseradeel1596Osinga (Sijbrand van)27188
Wonseradeel1624Aijlva (Tjaard van)271
Wonseradeel1647Aijlva (Ulbo van)272
Wonseradeel1652Cammingha (Taco van)272
Wonseradeel1664Burmania (Upco van)27289
Wonseradeel1673Aijlva (Tjaard van)27389
Wonseradeel1701Aijlva (Cornelis van)274
Wonseradeel1747Aijlva (Tjaard van)274
Wonseradeel1758Schwartzenberg en Hohenl. (Wilco, Baron thoe)274
Wonseradeel1788Schwartzenberg en Hohenl. (Wilco Holdinga Tjalling Camstra Bar. thoe)275
>> overzicht grietenijen>> begin
26-12-2002, laatste corr. juli 2011, met dank aan Piet Nieuwland --- Verbeteringen van (OCR)fouten en aanvullingen o.v.v. grietmannen a.u.b. aan het e-mailadres op de homepage (via contact).