"In de fette os", Grote Hoogstraat 14 Leeuwarden


M.H.H. Engels, september 2009

>> HOMEpage

De eigenaars en hoofdbewoners van het pand Grote Hoogstraat 14 te Leeuwarden
door Wim van Driel; aanvullingen door Martin Engels
Leo van der Laan stuurde begin 2017 op zijn beurt een aanvulling, waarvoor bij deze dank!
eigenaars:

tot 1586 Heyndrick Taeckes
1586-1599 Ime Pieters (vleeshouwer)
1599-1611 Sjoerd Dircx (vleeshouwer)
1611- ? Sicke Hans (vleeshouwer)
?
1664 verbouwing
? -1669 Trijntje Rinnerts Geringa, weduwe Gerrit Hanses

? -1733 Bruin/Bruno Pluim/Pluym (apothecair)
1733-1752 Jesina Adema, wed. Pluim


1752-1774 Claes Fokkes (mr. bakker)
1774-1802 Jacobus A. Buisman (mr. bakker)
1802-1828 Johannes Kuitert (broodbakker)
1828-1834 Jan P. Ybes (brood/banketbakker)
1834-1848 Jan H. Fortuin (br./banketbakker)
1848-1858 Sytske H. Ages,wed. Fortuin
1858-1860 Hendrik Fortuin (commissionair)
1860-1861 Syke J. Vliegendehond
1861-1871 Frederik Boekelman (schoenmaker)


1871-1928 Sytze Bouwma (vleeshouwer)


1928-1932 Durk Reitsfa (groentehandelaar)
1932-1939 Tietse Nauta (rijwielhandelaar)

1939-1940 Joop Slangen (Jur. kandidaat)
1940- ? Abraham van den Burg (accountant)
? -1958 Franz Paul (ovenbouwer)
1958- Vereniging Hendrick de Keyser

gevelsteen In de fette os
In de consentboeken (verkopingen van onroerend goed) komt de naam niet voor: zijn de gevelsteen en de jaarstenen 1664 van elders afkomstig? Bij de restauratie van 1967 is de os niet bruinrood opgeschilderd maar zwartbont.
hoofdbewoners/gebruikers:

tot 1586 Heyndrich Taeckes
1586-1599 Ime Pieters (vleeshouwer)
1599-1611 Sjoerd Dircx (vleeshouwer)
1611- ? Sicke Hans (vleeshouwer)
1633 Hans Sickes (vleeshouwer)
1664 verbouwing?
? -1669 Trijntje Rinnerts Geringa, weduwe Gerrit Hanses
1669-1680 Douwe Jans Wartena (mr. leidekker) en Trijntje Rinnerts Geringa
1680-1683 Douwe Jans Wartena

1703-1716 Jurrien Lolkes (vleeshouwer; overl. 00-04-1707; 27/4/1703 x Neeltje van Oosten)
1716-1733 Bruin Pluim (apothecair)
1733-1743 Jesina Adema, wed. Pluim
1743-1744 leegstaand
1745-1752 Jacob Marcus (Joods vleeshouwer)
1752-1774 Claes Fokkes (mr. bakker)
1774-1802 Jacobus A. Buisman (mr. bakker)
1802-1829 Johannes Kuitert (broodbakker)
1829-1834 Jan P. Ybes (brood/banketbakker)
1834-1848 Jan H, Fortuin (br./banketbakker)
1848-1858 Sytske H. Ages, wed. Fortuin
1858-1860 Hendrik Fortuin (commissionair)
1860-1861 Hermanus Kuitert (broodbakker)
1861-1862 Cornels S. van Veen (bakkersknecht)
1862-1868 Tjeerd M. Jongbloed (kastmaker)
1868-1871 Frederik Boekelman (schoenmaker)
1871-1889 Sytze Bouwma (vleeshouwer)
1890-1896 Lieuwe Faber (smid)
1896-1911 Reinder A. Gramsma (behanger/stoffeerder)
1911-1930 Jetze Hzn. de Vries (meubelmaker)
1930-1934 Jacobus W. Bergsma (meubelmaker)
1935-1939 Jan Keyzer (glazenwasser/meubelverkoper)

1940-1965 Hendrik Kijlstra (pensionhouder; tot 1965?)

1958-1964 G.F. Wolters' Technische Handelmaatschappij (radio/tv, witgoed)
1965-1967 leegstaand/restauratie
1967-1981 Andries H. Baart (architect)
1982-1984 Johannes Oeie (kinderboekwinkel Teltsjebeam)
1985-1992 Eduard van Gulik ('t Snoepwinkeltsje)

Ten tijde van de brand van Grote Hoogstraat 12 in 1996 waren Klaas en Marjolein Houwen huurders (sedert eind 1992) van nr. 14 "In de fette os", dat toen ook flinke schade opliep; LC 2 april 1996.
Bewoner Gerard J.J. Broeksteeg, partner van Marion van de Konijnenberg, eigenaresse van de winkel Het Negende Huis die in 1998 sedert twee jaar op nr. 14 gevestigd was, beklaagde zich over de nieuwbouw van nr. 12; LC 8 oktober 1998.
Op de new-age-winkel Het negende huis (gothic kleding; 1996-2006) volgde tot 30 mei 2009 El y Ella (kleding).
Tegenwoordig vindt men er MJ Homedesign en Crystal Core.
>> begin