>> HOMEpage

Burgemeesters van Franeker 1657-1700

Uit: M. Reinalda, Naamen der Edele Agtbaare Heeren welke zedert den jaare 1657 Regeerende Burgemeesters der stad Franeker 's jaarlijks geweest zijn; Tresoar Hs 537
Internetbewerking: M.H.H. Engels, april 2008
Verwijzingen naar andere bronnen waaruit de periode vóór 1657 aangevuld kan worden, zijn welkom op het contactadres op mijn website.

De 70 bladzijden tellende naamlijst in handschrift (8292 Hs) van Dominicus Cannegieter in de Provinciale Bibliotheek van Friesland (nu Tresoar) wordt helaas sedert 1947 vermist: De stedelijke regeering van Franeker. Met een alphabetische naamlijst van personen, die op eenigerlei wijze in die regeering deel hebben gehad, sedert 1470 tot 1852. De historicus A. Hallema (Tzum 1893 - Breda 1973) heeft dit mogelijk net zoals andere Cannegieter-handschriften willen uitgeven bij Telenga's drukkerij, de vroegere uitgever van de Franeker Courant. Een oproep in genoemde krant van 15 juli 1992 leverde geen spoor van het handschrift op. Wellicht helpt deze internetpublicatie bij het zoeken naar het handschrift: waar is het verzeild geraakt, is er ooit een afschrift of fotokopie gemaakt?


1657
P. Schotanus - C. Gemmenich - J.Cl. de Bakker - Ob.Sj. Winsemius - J.W. Soltkamp - A. Dirks de Brouwer - J. van Gemmenich secretaris

1658
C. Gemmenich - J.Cl. de Bakker - H.H. Fopma - I.W. Soltkamp - A.D. de Brouwer - Fr. Pieters - J. van Gemmenich secretaris

1659
J.Cl. de Bakker - H.H. Fopma - H. Schotanus à Sterringa - A. Dirks de Brouwer - Fr. Pieters - G. Kaldenbach - J. van Gemmenich secretaris

1660
H.H. Fopma - H. Schotanus à Sterringa - O.Sj. Winsemius - Fr. Pieters tot den 11. April. - Olph. Hindema van 13. Apr. - G. Kaldenbach tot ... - Ids. Gerroltsma - J. van Gemmenich secretaris tot ... - G. Kaldenbach secretaris van 19. Nov.

1661
H. Schotanus à Sterringa - O.Sj. Winsemius - Joh. Pieters - Ids. Gerroltsma - C.S. de Weyn - G. Kaldenbach secretaris

1662
Obbe Sj. Winsemius - Joh. Pieters - H.Y. Kiestra - Ids. Gerroltsma - C.S. de Weyn - H.H. Fopma tot 23. Aug. - H. Schotanus à Sterringa van 25. Aug. - G. Kaldenbach secretaris

1663
Joh. Pieters tot 28. Juli - O. Hindema van 30. Juli - H.Y. Kiestra - I.W. Soltkamp - C.S. de Weyn - H. Schoatnus à Sterringa - Joh. Arcerius tot 3 Decemb. - C. van Gemmenich van 5 Decemb. - G. Kaldenbach secretaris

1664
H.Y. Kiestra - I.W. Soltkamp - M.R. Swing - H. Schotanus à Sterringa - C. Gemmenich - A.A. Brunia - G. Kaldenbach secretaris

1665
I.W. Soltkamp - M.R. Swing - Olph. Hindema - C. Gemmenich - A.A. Brunia - L.P. Garskamp - G. Kaldenbach secretaris

1666
M.R. Swing - Olph. Hindema - H. Schotanus à Sterringa - A.A. Brunia - L.P. Garskamp - H.Y. Kiestra - G. Kaldenbach secretaris

1667
Olp. Hindema - H. Schotanus à Sterringa - O.Sj. Winsemius tot 24. Apr. - Suffr. Westra van 26 April. - L.P. Garskamp tot 25 Maart - I. Gerroltsma van 27 Maart - H.Y. Kiestra - P. Schotanus - G. Kaldenbach secretaris

1668
H. Schotanus à Sterringa - S. Westra - J.W. Soltkamp - H.Y. Kiestra - P. Schotanus - M. Zingel - G. Kaldenbach secretaris

1669
Suffr. Westra - J.W. Soltkamp - Pj. Matthaeus - P. Schotanus - M. Zingel - C. Wellens - G. Kaldenbach secretaris

1670
I.W. Soltkamp - Ph. Matthaeus - Ids. gerroltsma - M. Zingel - Corn. Wellens - Bern. Fullenius - G. Kaldenbach secretaris

1671
Ph. Matthaeus - Ids. Gerroltsma - P. van Gemmenich - Corn. Wellens - B. Fullenius - H.Y. Kiestra - G. Kaldenbach secretaris

1672
Joh. Gerroltsma - P. van Ghemmenich - E.A. Eidsma - B. Fullenius - H.Y. Kiestra - P.D. Lomars - G. Kaldenbach secretaris

1673
P. van Ghemmenich - E.A. Eidsma - Ph. Matthaeus tot 21 Mai - I.I. de Brouwer van 23 Mai - H.Y. Kiestra - P.D. Lomars - H.I. Gisa - G. Kaldenbach secretaris

1674
E.A. Eidsma - I.I. de Brouwer - Ids. Gerroldsma - P.D. Lomars - H.I. Gisa - Jan Claassen - G. Kaldenbach secretaris

1675
I.I. de Brouwer - Ids. Gerroldsma - B. Fullenius - H.I. Gisa - Jan Claassen - C. Wellens - G. Kaldenbach secretaris

1676
Ids. Gerroldsma tot 25 Oct. - P. van Ghemmenich van 27 Oct. - B. Fullenius - H.Y. Kiestra - Jan Claassen - Corn. Wellens - P.D. Lomars - G. Kaldenbach secretaris

1677
B. Fullenius - H.Y. Kiestra - P. Schotanus - Corn. Wellens - P.D. Lomars - P. Arjens - G. Kaldenbach secretaris

1678
H.Y. Kiestra - P. Schotanus - S.A. Brunia tot 15. Nov. - E.A. Eidsma van 17. Nov. - P.D. Lomars - P. Arjens - N. Sterringa tot 28. Sept. - I.I. de Brouwer van 29. Sept. - G. Kaldenbach secretaris

1679
P. Schotanus - E.A. Eidsma - H.I. Gisa - P. Arjens - I.I. de Brouwer tot 27. Juli - S. de Weyn van 29. Juli tot 16. Aug. - Suffr. Westra van 17. Aug. - P. Hexan - G. Kaldenbach secretaris - Sim. de Weyn secretaris van 16. Aug.

1680
E.A. Eidsma - H.I. Gisa tot 11. Mai - Sj.O. Winsemius van 13. Mai - P.D. Lomars - Suffr. Westra - Pieter Hexan - H.Y. Kiestra - Sim. de Weyn secretaris

1681
S.O. Winsemius - P.D. Lomars - J. Verhel tot 5. Mai - P. Hendriks van 7. Mai - P. Hexan tot 19. Juni - B. Schulteti van 20. Juni - H.Y. Kiestra - M. Tjeerds - Sim. de Weyn secretaris

1682
P.D. Lomars - P. Hendriks - C. Wellens - H.Y. Kiestra - M. Tjeerds - A.I. Siderius - Sim. de Weyn secretaris

1683
P. Hendriks - C. Wellens - B. Fullenius - M. Tjeerds - A.J. Siderius - P. Schotanus - Sim. de Weyn secretaris

1684
C. Wellens tot 20. Juli - P. Arjens van 21 Juli - B. Fullenius tot 29. April - M. Tjeerds van 30. April - B. Schulteti - A.J. Siderius - P. Schotanus tot 26. Juni - Suffr. Westra van 28. Juni - Sj.Ob. Winsemius - Sim. de Weyn secretaris

1685
M. Tjeerds - B. Schulteti - H.Y. Kiestra - Suffr. Westra - Sj. Obbes Winsemius - Theod. Arents - Sim. de Weyn secretaris

1686
B. Schulteti - H.Y. Kiestra - E.A. Eidsma - Sj.O. Winsemius - Tehod. Arents - Thom. Hiddes - Sim. de Weyn secretaris

1687
H.Y. Kiestra - E.A. Eidsma - Jac. v.d. Waeyen - Theod. Arents - Thoam. Hiddes - Fr. Fullenius - Sim. de Weyn secretaris

1688
E.A. Eidsma tot 17. Mai - S.Y. Klinkhamer van 19. Mai - I. van der Waeyen tot 10. Juli - S.O. Winsemius van 11. Juli - M. Tjeerds - Th. Hiddes Westterp - Fr. Fullenius - H. Doedes - Sim. de Weyn secretaris

1689
S.O. Winsemius - M. Tjeerds - Sufrr. Westra - fr. Fullenius - H. Doedes - Hantie Jans - V

1690
M. Tjeerds - Suffr. Westra - H.Y. Kiestra - Harm. Doedes - Hantie Jans tot 16. Decemb. - Th.H. Westterp van 18. Decemb. - Theod. Arents - Sim. de Weyn secretaris - Petrus Sydwint secretaris

1691
Suffr. Westra - H.Y. Kiestra - Pybo Hendriks - Th. Hiddes Westterp - Theod. Arents - M. Reidsma - Petrus Sydwint secretaris

1692
H.Y. Kiestra tot 13. Maart - I. Egberts Ros van 15. Maart - P. Hendriks - M. Tjeerds - Theod. Arents - M. Reidsma - D. Dirksen - Petrus Sydwint secretaris - Jul. van Jeltinga secretaris

1693
P. Hendriks - M. Tjeerds - Suffridus Westerhuis - M. Reidsma - D. Dirksen - Aemilius Jacobides - Jul. van Jeltinga secretaris

1694
M. Tjeerds - Suffr. Westerhuis - S. Hessels Baarda - Dirk Dirksen - Aemilius Jacobides - J. Egb. Ros - Jul. van Jeltinga secretaris

1695
Suffr. Westerhuis - S. Hessels Baarda - Theod. Arents - Aemil. Jacobides - J. Egberts Ros - C.P. Wagens - Sj.Ob. Winsemius - Jul. van Jeltinga secretaris

1696
S.H. Baarda - Theod. Arents - S. Ypes Klinkhamer - J. Egb. Ros - C.P. Wagens - Sj.Ob. Winsemius - Jul. van Jeltinga secretaris

1697
Theod. Arents - S.Y. Klinkhamer - S. Westerhuis - C.P. Wagens - Sj.Ob. Winsemius - Aemilius Jacobides - V

1698
S.Y. Klinkhamer - Suffr. Westerhuis - Leonard Strik - S.O. Winsemius - Aemil. Jacobides - M. Tjeerds - Jul. van Jeltinga secretaris

1699
Suffr. Westerhuis - Leonard Strik - A. Pieters - Aemil. Jacobides - M. Tjeerds - J. Schotanus - Jul. van Jeltinga secretaris

1700
Leonard Strik - A. Pieters - Suffr. Westra - M. Tjeerds - J. Schotanus - H. Mennes - Jul. van Jeltinga secretaris

>> begin