>> HOMEpage

Album amicorum (1653-1655)
van
Sixtus Brunsvelt (Oosterzee 1635 - Leeuwarden 1683)

Bron: UB Leiden LTK 2174
Internetuitgave (in sorteerbare kolommen): M.H.H. Engels, november 2018
Foto's: Hans Zijlstra

Nadat Sixtus Brunsvelt dit Album in 1653 aanlegde, schijnt hij er enkel als student te Franeker en Groningen en daarna als Candidaat te hebben laten inschrijven en het verder ongebruikt te hebben gelaten. Nog in 1656 werd hij Predikant te Joure, in 1668 te Sneek, in 1673 te Harlingen en in 1677 te Leeuwarden, waar hij in 1683 overleden is.
Vermoedelijk was hij een zoon van Johannes Theodorus Brunsvelt, van 1630 tot aan zijn dood in 1636 Predikant te Oosterzee en Echten, dewijl hij in een der Albumbladen genoemd wordt Sixtus Johannis Brunsvelt.
Hoe hoog Gysbert, Gabbema, Rintjes en anderen hem als Jongeling ook prezen, zijne twee verzen in Klioos Kraam van 1656 zijn zeer middelmatig. Hij liet dan ook de dichtkunst varen en gaf vervolgens eenige godsdienstige werken uit, als:
Spiegel der zonde, 1662,
De levendige Christen, 1665,
Naauwkeurig Christendom, 1680,
De uitwerpinge van den Messias, 1684, na zijn overlijden uitgegeven.
Halbertsma, Hulde aan Gysbert Japiks, II 376 heeft hem onder de vrienden dezer dichters vermoed.

W. Eekhoff
21/3/64
Hier in dit Album eenige losse bladen uit een Album van de Heer Sixtus Brunsvelt.
Gijsbert Japix 1656
Wilh. Jansonius Zijtsema Frisius Advocatus 1654
Simon Abbes Gabbema, (zijnde dese deselve die het verhael van Leeuwarden heeft geschreven) 1654
inscribent op voornaam en met toelichtinginscribent familienaamfolioplaats
jaar/maand/dag
Georgius Proost, predikant Proost, Georgius 28r Leeuwarden 26 mei16550526
Wilhelmus Janssonius Zytsema, advocaat Zytsema, Wilhelmus Janssonius 13r S.l. 13 juli16540713
[Hermannus?] Warendorp Warendorp, Hermannus 24r Groningen 24 jan.16550124
Arnoldus Keitwerdius Keitwerdius, Arnoldus 12r Groningen 10 juli16540710
G[erhardus] Bramius Bramius, Gerhardus 11r Groningen 20 juni16540620
Cyprianus Duijnterp Duijnterp, Cyprianus 8r Franeker 24 maart16540324
Duco Tasma Tasma, Duco 7r Franeker [24 febr.]16540224
Henricus Truenius Truenius, Henricus 5r Franeker 28 febr.16540228
Johannes Wisman, predikant Wisman, Johannes 15r Franeker [ca. 8 sept.]16540908
L[ivius] Lamminga, 1653 fl. Lamminga, Livius 2r Franeker [31 dec.16531231]
Francisucs Folckers Folckers, Francisucs 10v Leek 18 maart16550318
Henricus Martini Martini, Henricus 22r Groningen [ca.16540000]
Hermannus Janssonius Janssonius, Hermannus 25r Groningen 14 maart16550314
Jonathan Nijenhuis Nijenhuis, Jonathan 1r Franeker 30 dec.16531230
Conradus Attama (-1665), predikant Attama, Conradus 18r Groningen [26 sept.]16540926
Matthias Elsnerus Elsnerus, Matthias 12v Groningen 8 aug.16540808
David Padbrue Padbrue, David 17r Groningen 25 sept.16540925
Nicolaus Gutberleth Gutberleth, Nicolaus 10r Franeker [29 maart]16540329
Paulus Croock Croock, Paulus 9r Franeker [1 apr.]16540401
Petrus Scheurmannus Scheurmannus, Petrus 14r Groningen 19 aug.16540819
Albertus Janssonius Janssonius, Albertus 25v Groningen [ca.16550000]
Johannes Martinus Peyerus Peyerus, Johannes Martinus 16v Leeuwarden 19 juni16560619
Abelus Robynsma, advocaat Robynsma, Abelus 21r S.l. [ca.16540000]
Johannis Seidelii Seidelius, Johannes 16r Groningen 21 dec.16541221
Albertus Bieruma (-1666), predikant Bieruma, Albertus 31r Leeuwarden [1 apr.]16560401
Johannes Verhel, advocaat Verhel, Johan 13v Leeuwarden 5 apr.16550405
Arnoldus Groenou (ca. 1624-1673), predikant Groenou, Arnoldus 27r Lettelbert 25 maart16550325
Lambertus Persijn (1632-1702), predikant Persijn, Lambertus 3r Franeker 21 jan.16540121
Petrus Groenou (ca. 1639-1702), predikant Groenou, Petrus 26r Groningen 17 maart16550317
S[amuel] Haringhouck, 1649-1672 fl., boekdrukker en -handelaar Haringhouck, Samuel van 29r S.l. 17 febr.16560217
Gijsbert Jacobs (1603-1666), schoolmeester en letterkundige Japicx, Gysbert 30r S.l. 17 febr.16560217
Nollius Hajonides 1634-1671), predikant Hajonides, Nollius 6r Franeker [4 maart]16540304
Johannes Arnoldus Arnoldus, Johannes 4r-v Franeker 16 febr.16540216
Hendrik Rintjes (1630-1698), drukker en dichter Rintjes, Hendrik 23r-v Leeuwarden 18 jan.16550118
Simon Abbes Gabbema (1628-1688), filoloog en historicus Gabbema, Simon Abbes 19r-20v Leeuwarden [17 nov.]16541117

>> begin