>> HOMEpage

Edo Neuhusius, Idea grammaticae Latinae
Leovardiae, Ex officina Claudii Fontani, 1636

Bron: Tresoar RK 357
Internetuitgave: M.H.H. Engels, januari 2023
Voor zover bekend het enige bewaard gebleven exemplaar; collectie (met vochtschade) voormalige Jezuïetenstatie Leeuwarden, in 1928 in eeuwig bruikleen aan de Provinciale Bibliotheek van Friesland afgestaan; SL op titelblad betekent Societas (Jesu) Leovardiensis. Lit.: Catalogus van de boeken en handschriften van de Jezuïetenstatie te Leeuwarden - Leeuwarden, Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1941; M.P. van Buijtenen, De bibliotheek van de Jezuïetenstatie te Leeuwarden, De Vrije Fries, dl. 36, p. 71.
Jaartal: 1636; volgens de bibliotheek van Fredericus Hillama, beschreven in de inventaris (1637) van diens boedel. Ook in de bibliotheek van Aeneas Menelaides (geïnventariseerd Harlingen 1658) bevond zich een 'Idea E. Neuhusii'.


Liber primus
De etymologia
Caput I.
De Literis & Syllabis.
Caput II.
De Prosodia.
[vervolg]
Caput III.
De Vocum Specie & Figurâ.
Caput IV.
De vocum variatione ex numero.
Caput V.
De Genere Nominum ex Significatione.
Caput VI.
De Genere Nominum ex Terminatione.
[vervolg]
Caput VII.
De Qualitate Nominum
Caput VIII.
De Casibus Nominum.
Caput IX.
De Declinatione Primâ.
Caput X.
De Declinatione Secundâ.
Caput XI.
De Declinatione Tertiâ.
Caput XII.
De Declinatione Quartâ.
Caput XIII.
De Declinatione Quintâ.
Caput XIV.
De Declinatione Irregulari.
Caput XV.
De Pronomine.
Caput XVI.
De Verbi Tempore.
Caput XVII.
De Conjugatione Primâ.
Caput XVIII.
De Conjugatione Secundâ.
Caput XIX.
De Conjugatione Tertiâ.
Caput XX.
De Conjugatione Quartâ.
Caput XXI.
De Conjugatione Irregulari.
Caput XXII.
De Verborum Specie ac Figurâ.
Caput XXIII.
De Participio.
Caput XXIV.
De Adverbio.
Caput XXV.
De Praepositione.
Caput XXVI.
De Conjunctione.
Caput XXVII.
De Interjectione.
Liber secundus.
De syntaxi
Caput I.
De ratione Syntaxeos compendiariâ.
Caput II.
[vervolg]
De Convenientiâ Nominis cum Nomine.
Caput III.
De Conventia Relativa.
Caput IV.
De Conventia Nominis cum Verbo.
Caput V.
De Conventiâ Adverbiorum.
Caput VI.
De Conventiâ Conjunctionum.
Caput VII.
De Rectione Nominis Substantivi generali.
Caput VIII.
De Rectione Nominum Temporis.
Caput IX.
De Rectione Nominis Regionum & Urbium.
Caput X.
De Rectione Adjectivi ratione Comparationis.
Caput XI.
De Rectione Adjectivorum ratione Qualitatis.
Caput XII.
De Rectione Verbi regentis Genitivum.
Caput XIII.
De Verbis cum Datico.
Caput XIV.
De Verbis cum Accusativo.
Caput XV.
De Verbis cum Ablativo.
Caput XVI.
De Infinitivis Regentibus.
Caput XVII.
De Infinitivis Rectis.
Caput XVIII.
De Impersonalium speciali Rectione.
Caput XIX.
De Casibus Instrumenti & Mensurae.
Caput XX.
De Participiis.
Caput XXI.
De Adverbiis.
Caput XXII.
De Praepositonibus.
Caput XXIII.
De Interjectionibus.
Caput XXIV.
De Orationis Distinctione.
Esto hoc legitimarum interpunctionum Exemplum.

>> begin