>> HOMEpage

Beroepen bewoners Leeuwarden rond 1550

Bron: Leeuwarder Historische Reeks VII, 2002, register blz. 204-242
Internetuitgave, uittreksel (⅓) beroepen: M.H.H. Engels, mei 2017

Voor nadere gegevens raadplege men de uitgave door Meindert Schroor (hoofdauteur), waaronder op blz. 78 t/m 117 de Contributie Oldehoofsterespel [en Minnema-espel, vgl. Inleiding blz. XIX] t.b.v. het herstel van de Sint Jacobs- of Wirdumerpoort, 1547.

Gebakken haardsteen uit 1552 van Antwerpse makelij.
Een meer beschadigd exemplaar werd in 1838 uit de schoorsteenmantel van het Holdingahuis aan de Grote Kerkstraat verwijderd en gedeponeerd in het Fries Museum.
Het schild met de keizerskroon toont het wapen van Karel de Vijfde, een dubbele arend, geflankeerd door twee draken die de zuilen van Hercules omklemmen en erachter een lint met het devies van de Orde van het Gulden Vlies: PLVS OLTRE.

  a  b  d  f  g  h  j  k  l  m  n  o  p  r  s  t  v  w  z 

accijnsmeester
Peter excysmrs, salige - 177 | Tijaert accijsmeister - 69 | accijsmeister Tijaert - 69
apotheker
Villem apoteker - 157 | Villem apteker - 121
appelhandelaar
Syurd appelman - 56
azijnmeter
Claes eeckmeter - 149 | Jacob Luytgenz eeker - 113
bakker of korenkoper                              >> begin
Frans Jan zoen corncoper ofte backer - 175
bakker, Sakser?
Anne backer ende Sassker - 58 |
bakker
Abbe backer - 67, 157, 161 | Albert backer - 105 | Alger backer - 83 | Andries Dircx backer - 84 | Andries backer van Franeker - 78 | Anna backer - 58, 171, 173 | Balthis van Mechelen, backer - 182 | Basteaen backer - 81 | Bauck bacxter - 176 | Beerent Dirxz backer - 78 | Beernt backer - 83 | Berber Hendrick backers wedue - 166 | Cornelijs backer - 172 | Cornelys backer - 173 | Douwe Egberts backer de jonge - 82 | Douwe backer, de weduwe van - 82 | Douwo backer - 167 | Dowe backer - 165 | Eeme backer - 58, 137 | Egbert backer - 59, 102, 172 | Eme backer - 171 | Frans Pietersz backer - 125 | Geert backer - 125 | Gerryt backer - 102 | Hans backer - 95, 119 | Harman backer - 100 | Harmen backer Bruijn zn. - 50 | Harmen backer - 140 | Hendrick backer - 169, 171 | Henrick backer - 59, 138 | Hessell backer - 142 | Hijlcke backers - 120 | Jacob Martensz backer - 126 | Jacob backer - 154, 157 | Jacop backer - 152 | Jan Harmen zoen backer - 168 | Jan Hendrick zoen backer - 171 | Jan Jansz backer - 122 | Jan Thonijs zoen backer - 175 | Jan Vijntses backer - 122 | Jan backer Henrick zn. - 137 | Jan backer - 57, 62, 80, 150, 151, 169 | Jan backers wedue - 165 | Jelle backer - 175 | Jugho Hendricks backers veduue - 168 | Luijthien backer - 50 | Luijtijen backer - 172 | Luytien backer - 165 | Luytyen backer - 173 | Lysbet en Thuen Thuenis backers wed. - 114 | Meijnert backer - 125 | Meynert backer - 141 | Michiel backer - 153 | Oege backer - 169 | Olphert backer - 90 | Paesche backer - 168 | Pibe backer - 170 | Pieter Claesz backer - 90 | Poppe backer - 165, 167 | Pybe backer - 172, 173 | Rentze backer - 169 | Rijoerd backer - 128 | Rinthie backer - 7, 25 | Rintze backer - 168 | Riuerdt backer - 163 | Roeloff Willemz backer - 100 | Rynthie backer wed. - 97 | Rynthije backer - 166 | Ryoerd backer - 66, 143 | Soeme backer - 170 | Symon backer - 165 | Thoenis backer - 119 | Thomas backer - 59, 138, 172 | Thomas backers - 176 | Thuen Thuenis backer - 114 | Thuenis backer - 98 | Tijmen backer - 71, 131 | Timen backer - 164 | Tomes backer - 174 | Tsomme backer - 48 | Tymen backer - 158, 160 | Tzomme backer - 135, 171 | Villem backer - 121 | Vinolt backer - 161 | Wijnoldt backer - 128 | Wybe backer van Boerum - 74 | Wybe backer - 159 | Wynoldt backer - 65 | Wynolt backer - 159 | Yme backers - 117
barbier meester
meister Geert barbier - 154 | meister Jacop barbier - 161 | meister Jan barbier - 163, 168 | meister Jan barbyer - 130 | meister Willem barbier - 163 | meyster Jacob barbier - 160 | meyster Jan barbijer - 71 | meyster Jan berbier - 166 | mr. Frans Folckert zoen barbyer - 175 | mr. Hessel barbier - 90 | mr. Jan barbier - 81, 121, 145 | mr. Luijtsen barbier - 121 | mr. Sent barbier - 126 | mr. Villem barbier - 122
barbier
Aeff mr. Jan barbier - 89 | Cornelius barber - 59 | Hilck Jan barbiers - 89 | Luijthien barbijer - 65 | Luijttzen barbier - 164 | Luythien barbier - 128 | Luytuyen berbier - 158 | Obba barbijer - 59, 138 | Obba barbyer - 150 | Obbo barbyer - 151 | Sypke barbier - 79 | Thys barbyer - 106 | Tijerck barbijer - 50
bascantor? meester
mr. Willem de bascanter - 109
beeldsnijder?
Hans nitger - 125
beschuitbakker
Peter Schut bakcer - 157
bode meester
mr. Jan boede - 123
bode v.d. schoenmakers
Euert de schoemaickers bood - 107
bode
Aernt de boed - 193, 194 | Aernt de boede - 189, 190, 192, 193 | Aernt de boode - 191 | Arendt bode - 59 | Benner die boed - 152 | Bennert die boed - 163 | Byner die boed - 157 | Bynert die boed - 157 | Gerryt die boed - 154 | Haermen Staed boed - 160, 166, 172 | Haija boede - 77, 133 | Haija boode - 148 | Harmen de bood - 146 | Harmen staed boed - 157, 171, 173 | Herman bode - 159 | Herman boet - 150 | Koerts de boede - 199 | Peter boede - 72, 77, 131, 162 | Pieter Pieterz bood - 146 | Syrck die boed - 170, 174 | Syrck stadbood - 78 | Thomas die boede - 123
boekbinder
Fransciscanen, die boeckebijnder cum - 65 | Jacob boekkebinder - 147 | Jan boeckebijnder - 70 | Jan boeckebijnder - 70 | Jan boeckebynder - 158 | Pieter boekebijnder - 122 | Tijllman boeckebinder - 160 | Tijlman boeckbijnder - 130, 145 | Tijlman boeckebinder - 164 | Tijlman boekbinder - 149 | Tylman, die boeckebynder - 69
bontwerker
Abbe pelser - 66, 123, 128, 143, 149 | Arendt pelser - 58 | Arent pelser - 138 | Baucke pelser - 96 | Claes Hendricxz pelser - 97 | Dirck pelser - 60, 138 | Doue Pieter pelser - 117 | Epe pelser - 56 | Feijcke pelser - 140 | Folkert pelser - 133 | Gerrijtt pelser - 142 | Gerryt Bonnez pelser - 92 | Jacob Pybez pelser - 96 | Jan pelser - 48, 61, 62, 97, 138, 173 | Jelba pelser - 25 | Joest pelser - 65, 128, 164 | Matheus pelser - 49, 135 | Peter pelser wedue - 128 | Peter pelser - 51, 66, 73, 136, 164 | Peter pelsers wedue - 143 | Peter pelsers - 131, 146 | Pier Hendricxz pelser - 97 | Pieter Wilkez pelser - 98 | Ritske pelser - 167 | Rytske pelser - 166 | Stalenck pelser - 173 | Sytthie pelser - 61, 138 | Thomas pelsers - 175 | Trijn pelser - 140 | Tzalingh pelser - 54, 136 | Vibe pelser - 166 | Wijbe pelsser - 169 | Wilko pelser - 140 | Wythie pelser - 135 | Wytthie pelser - 51
boogmaker
Jan boochmaeker - 126
brouwer
Allert Fecke zoen brouwer - 178 | Comelis brouwer - 150 | Cornelys brouwer - 151 | Hotthie brouwer - 56, 137 | Jan brouwer - 121 | Johan van Averden, brouwer - 183 | Johan van Derthmundt, brouwer - 182 | Luyzen Theus zoen brouwer, wedue - 175 | Poppe brouwer - 50, 135 | Tyalcke brouwer - 99 | Villem brouwer - 123
doctor                              >> begin
Andringa, dr. Haring - 46 | Arnsma, doctoor Christoffer - 180 | Arnsma, doctoor Gijsbert - 180 | Bouricius, doctoor Jacobus - 180 | Bourmania, doctor Wpke van - 108 | Hoogerbeets, doctoor Petrus a - 180 | Mirica, doctoor Andreas - 180 | doctoer Johannes - 108 | doctoor Andreas Mirica - 180 | doctoor Christoffer Arnsma - 180 | doctoor Gijsbert Arnsma - 180 | doctoor Jacobus Bouricius - 180 | doctoor Petrus ab Hoogerbeets - 180 | doctor Kempe - 129 | doctor Kempo - 4, 8, 68, 144 | doctor Peter - 4, 8, 13, 30, 34, 42 | doctor Polman - 177 | doctor Syds Tyaerda - 177 | doctor Wpke van Bourmania - 108 | heer doctor Kempo - 68
drager
Claes dragher - 152
Frankenlander of Fransman?                              >> begin
Anna Hans francker - 122
glaskoper                              >> begin
Daem glaescoep(er) - 125
glazenier
Aerijaen glaesmaker - 167 | Ariaen glaesmaicker - 105 | Arijen glaesmaeker - 121 | Cryn glaesmaicker - 81 | Dirck glaesmaicker - 89 | Frans glaesmaker - 169 | Gosse glaesmaker - 159, 160 | Gosso glaessmaker - 68, 129, 140 | Hessel glaesmaecker - 101 | Hette glaesmaker - 153 | Jan glaasmacker - 148 | Jan glaesemaker - 144 | Jan glaesmaicker - 103 | Jan glaesmaker - 159, 163 | Jan glaessemaker - 66 | Jan glaessmaker - 129 | Lauwrens glaesmaicker - 81 | Olphert glaesmaecker - 91 | Peter glaesmaker - 139 | Peter glaessemaker - 63 | Sijck glaesmaeker - 153 | Sijck glaessker - 7 | Sijck glaessmaker - 5, 18 | Syrck glaessker - 5 | Syrck glaessmaker - 24
gortmaker
Cornelis gortmacker - 86 | Frans Hesselsz gortmacker - 87 | Jacob gortmaecker - 101 | Syurd gortmaker - 61, 138 | Waling gortmaker - 61
goudsmid
Barbar Hendrick goltsmyts wedue - 126 | Beernt goudtsmyt - 82 | Bernt (Janzn.) goltsmidt - 167 | Bernt Jan zoen goltsmidt - 168 | Hendrick goldtsmidt - 156 | Hendrick goltsmit - 153 | Jacop goltsmyt - 174 | Jan goltsmidt - 157 | Jan goltsmyt newe Joest - 174 | Jelle goltsmidt - 169, 178 | Johannes goltsmidt - 154 | Peter goltsmidt - 169 | Pieter goudtsmidt wed. - 97 | Vicher goltsmidt - 157 | Villem goudtsmydt - 124 | Wyger goltsmidt - 153
hardhouwer meester                              >> begin
mr. Gerrijt harthouwer - 122
hardhouwer
Claes hardthouwer - 93 | Faes hardthouwer - 111 | Jacob harthouwer, de wedue van - 90
hoedenmaker
Lubbert hoedmaeker - 76, 133 | Lubbert hoedmaker - 147, 150 | Stan hoedmaker - 141
houtsnijder
Pieter Ryeurdts zoon houtsnyder - 80 | Symen houdtsnyder - 79
houtzager
Aucke Auckez houdtsager - 85 | Folcquert houtsager - 92 | Hendrick houtsager - 93 | Thys houtsager - 79
huisschilder
Eijse Jommes ferwer - 121 | Harmen ferwer - 68 | Harmen ferwers - 130 | Hermen ferwers - 144 | IJsbren ferwer - 57 | Luijthien ferwer - 133 | Luythien ferwer - 76 | Luytien ferwer - 147 | Rinthije ferwer - 58 | Rinthye ferwer - 137
jachtopziener                              >> begin
Wiltschut (jachtopziener) - 124 | Wiltschutz (jachtopziener) - 131
kaarsenmaker                              >> begin
Joest wasdraijer - 123
kalkdrager
Jacob kalckdraeger - 192 | Jochum kalckdraeger - 191
kalkmaker
Goijthien kalckmaker - 61 | Gosse kalckmaecker - 190 | Goythienn kalckmaker - 138 | Hendrick Gerrytsz kalckmaker - 86 | Jochum kalckmaecker - 188, 196 | Popcke kalckmaecker - 62
kantklosser
Syuerd kantmaker - 133
kapelaan
heer Johan cappellaen - 183
kastelein
Velten van Landauw, kastelein - 182
ketellapper
Foppe ketelboeter - 168 | Foppo ketelboeter - 167 | Heyn Sickez ketelboeter - 88 | Jacob ketelboeter - 163 | Siuerd ketelboeter - 147
ketelmaker
Hansken keteler - 116 | Tsomme keteler - 87
kistenmaker/schrijnwerker
Aerent kistemaeker - 81 | Albert Beerntsz kistemaicker - 114 | Bartels kistemaicker - 112 | Dirck kistemaker - 156 | Doecke Rynts kistemaicker - 84 | Eelke kistemaker - 166 | Euert Ariaenz kistemaicker - 111 | Euert kistemaker - 140 | Folcquert kistemacker - 84 | Folkert kistemaeker - 137 | Folkert kistemaker - 57 | Geert kistemaker - 141 | Hendrick Michel zoen kistemaker - 166 | Hendrick kistemaecker - 164 | Hendrick kistemaker - 110, 131, 145, 158 | Henrick kistemaker - 72 | Hil Andries kistemaickers - 97 | IJsbren kistemaker - 57 | IJssbren kistemaker - 137 | Jan Albertsz kistemacker - 106 | Jan kistemaker - 59, 62, 138 | Jelte kistemaeker - 119 | Lambert Harmanz kistemaicker - 80 | Lenart kistemacker - 79 | Lenert kistemaeker - 126 | Marten Gerrytsz kistemaicker - 95 | Marten kistemaicker - 91 | Pieter kistemaeker - 124 | Reileff kistemaker - 167 | Rentze kistemaecker - 170 | Reyleff kistemaker - 166 | Rijntije kistemaker - 166 | Rinthie kistemaker - 5 | Stephen Reynersz kistemaecker - 100 | Symon Jans kistemaker - 97 | Tijs kistemaeker - 125 | Wessel kistemaicker - 107 | Wibe kistemaker - 142 | Willem Pietersz kistemaicker - 80
kleermaker
Aeff Pieter schroors wed. - 100 | Aeryaen Sibren scroers viff - 166 | Arent schroer - 126 | Bas(tiaan) schroers - 176 | Beernt schroor - 100 | Beernt scroer - 153 | Bernt scroer - 154, 156 | Botto scroer - 141 | Claes schroer - 126 | Cornelis schroer - 124 | Danckert scroer - 50, 135, 173 | Dirck scroer - 70, 130, 149, 164 | Dominicq scroer - 165 | Dominicus scroer - 170 | Dyrck schroor - 145 | Eecke scroer - 153 | Eelke scroer - 2, 3, 9, 11, 12, 17, 19 | Egbert scroer - 167, 168 | Euert Dircxz schroor - 97 | Euolt schroer - 154 | Euolt scroer - 157 | Fecke scroer - 71 | Freryck scroer - 56, 136 | Gerrijt schroer - 119 | Gerrijt scroer - 51 | Gerryt Jansz schroor - 125 | Gherijt scroer - 51, 135 | Hansken schroer - 125 | Hessel schroor - 95 | Hindrik Harmansz schroor - 95 | Hommo scroer - 140 | Jacob Minne schroers swager - 145 | Jacob Minne scroers suager - 163 | Jacob Minne scroers - 131 | Jacob schroor - 145 | Jacob scroer - 130 | Jacop Menno scroers suager - 161 | Jan Barkele schroer - 122 | Jan Douuo zoen scroer - 152 | Jan Douwesz schroer - 125 | Jan Gerrijts schroer - 122 | Jan scroer Simon zoen - 156 | Jan scroer vestphalynck - 172 | Jan scroer westfalijngh - 170 | Jan scroer - 61, 69, 156 | Jelle scroer - 53, 166, 168 | Jorryt Hemmesz schroor - 120 | Lysbeth Wybe schroors wed. - 97 | Minne scroer - 73, 163 | Outger scroer - 69 | Peter scroer - 152, 154, 155, 156 | Poppe schroer - 122 | Roelef schroer - 120 | Romcke scroer - 130 | Romcke scroers - 70 | Ropke scroer - 53, 136 | Rumke scroer - 162 | Sasker scroer - 171 | Sasscher scroer - 174 | Sassker scroer - 58 | Sent schroer - 126 | Sent schroor - 96 | Sicke schroer - 120 | Sijmon schroer - 121 | Sijurd scroer - 72 | Syourdt Pietersz schroor - 98 | Syttzs Romcke scroers wyff - 154 | Syurd scroer - 131, 145 | Thijs scroer - 55, 136 | Thoma snijder - 133 | Thonis schroor - 102 | Thonis snijder - 166 | Tierck scroer - 157 | Tijerck scroer Minthie zn - 64 | Tijerck scroer - 148 | Tomas snijder - 148 | Tyerck scroer - 128, 143, 157 | Tys scroer - 173 | Villem scroer - 154
klokkenluider
Marten luyder - 56, 137
klossenspoeler
Arent spoeler - 59
kok
Eerick van Dorsten, kock - 182 | Thiss koich - 183
koopman
Doede, coepman - 154
koopmeester, hoofd inkoop
Doijthie coepmeester - 52
koperslager
Jacob koeperslaeger - 70 | Jacob koperslagher - 164
korfmaker
Arent corfemaeker - 120 | Claes corffmaker - 157 | Jelte Feckes corfmaeker - 119 | Peter corffmaker - 172 | Peter corfmaker - 49 | Pieter corfmaker - 119 | Sipke corffmaker - 159 | Sipke corfmaker - 65 | Viger corfmaeker - 118
koster
Peter coster - 30 | Yd Gaucke costers wed. - 95
kramer
Adze cremer - 159 | Aesga craemer - 7 | Aesge cremer - 2 | Anne craemer - 156 | Aryaen cremer - 166 | Boldwijn kremer - 53 | Boldwijnn kremer - 136 | Boldwyn cremer - 171 | Claes Abbez cramer - 96 | Claes Symensz cramer - 100 | Euert kremer - 57, 137 | Ewert cramer - 171 | Ffoeke cremer - 145 | Focke craemer - 164 | Focke cramer - 160 | Focke cremer - 158 | Focko cramer - 161, 163 | Focko kremer - 70, 130 | Gaucke cremer - 145, 160 | Gaucke kremer - 71, 131 | Gherijt kremer - 60 | Gherijtt kremer - 138 | Goijke cremer - 201 | Goytien cremer - 153 | Goyttzen craemer - [?] | Haijck kremer - 65 | Hayck craemer - 164 | Hayck cremer - 158 | Heble Jelijs cremers vedue - 173 | Hendrick cremer - 172, 173 | Henrick kremer alias Swarte Henrick - 70 | Henrick kremer - 59, 138 | Hille cremer - 125 | Jan cremer - 173 | Jan kremer - 76, 133, 147, 159 | Luthie kremer - 51 | Luythie kremer - 135 | Menthe kremers weeskynderen - 70 | Oene cramer - 164 | Oenna kremer - 132 | Oenne craemer - 162 | Oenne kremer - 75 | Pelgrem kremer - 67 | Pibe cremer - 174 | Pijbe kremer - 57 | Pilchrum craemer - 164 | Pilgrem kremer - 144, 148 | Pybe kremer - 137 | Pylgrem kremer - 129 | Rijoerd kremer - 138 | Rijtsche cremer - 122 | Rippert cremer - 171, 173 | Ruppert kremer - 53 | Ryoerdt cremer - 171 | Sicke cremer - 176 | Vattze cramer - 169 | Villem cremer - 156 | Willem cramer - 114
kuiper
Agge cuijper - 144 | Agge kuper - 68, 129 | Bernhardus cuyper - 83 | Dirck kuijper - 135 | Dirck kuyper - 49 | Douwa cuijper - 142 | Douwe cuijper - 164 | Douwe kuijper - 71 | Dowe cuyper - 158 | Egbert cuijper - 140, 170 | Egbert kuper - 155 | Enthe cuijper - 140 | Ewert cuyper - 126 | Feijcke cuijper - 169 | Gerijt kuyper - 73 | Gerrijt cuyper - 158 | Gerrijt kuper - 164 | Gerrydt cuijper - 146 | Gherijt kuiper - 131 | Gosse cuipper - 169 | Gosso cuijper - 141 | Hessel cuijper - 141 | Jacob cuijper - 146 | Jacob cuper - 140, 142 | Jacob kuper - 132 | Jacob kuyper - 73 | Jacop kuper - 161 | Jan Egbertsz cuyper - 83 | Jan Volters cuyper - 125 | Jan cuijper - 146 | Jan kuijper - 132 | Jan kuyper die Mancke - 74 | Jochum cuyper - 78 | Jochum kuyper - 183 | Joucke cuijper - 124 | Joucke cuyper - 158 | Joucke kuper - 68, 164 | Kempo Jan zoen cuypers - 175 | Lambert cuyper - 126 | Melle kuper - 168 | Mellus cuijper - 165 | Peer cuyper - 172 | Peter cuijper - 146 | Peter cuyper - 141 | Peter kuijper - 57 | Peter kuper - 132, 137, 160 | Peter kuyper - 74 | Philippus cuyper - 82 | Pieter cuijper - 146 | Seerp cuyper - 172 | Seerp kuijper - 51 | Sijbe kuijper - 70 | Sijbe kupers wedue - 130 | Sijmon cuyper - 119 | Vibe cuyper - 119 | Willem cuyper - 173 | Willem kuper - 57 | lamme kuijper, die - 74
lakenbereider                              >> begin
Jan droechscherijer - 126
leidekker
Gysbert leydecker - 106 | Tyepck Aenrt leydeckers wed. - 103 | Willem leydecker - 109
meester                              >> begin
Mester August - 153 | Oestersees, mr. Dominicus - 176 | Taed mr. Seerps weduwe - 79 | Trijn mr. Hanses - 123 | Ursel mr. Hanses - 123 | meester Anthonis - 188, 189 | meester Anthonius - 193 | meester Anthuenis - 189 | meester Frans - 12 | meester Harmen - 193 | meester Koppen - 193 | meester Sijmon - 195, 196 | meester Thuenis - 198 | meester Wpko - 12 | meijster Obbe - 173 | meister Anthonius - 76 | meister Anthony - 133 | meister Augustinus - 154 | meister Buwo - 23 | meister Docke - 169 | meister Dodo - 18, 23, 37 | meister Euert - 67 | meister Feijcke - 57 | meister Focko - 12, 15, 16, 23, 37, 43 | meister Foppa - 54, 136 | meister Frans tot Nijehoeff - 18 | meister Frans - 16, 17 | meister Hanns - 129 | meister Hans - 67, 144, 148 | meister Hemmo - 33, 40 | meister Hessel - 156 | meister Jacob eruen - 128 | meister Jacob - 64 | meister Jan - 72, 131, 145 | meister Jarich Dekama - 2 | meister Jarich - 2, 17, 18 | meister Pier - 2, 8, 16 | meister Pijer - 16 | meister Pyer - 3, 7, 13 | meister Seem - 153 | meister Sem - 157 | meister Sibrant - 33, 43 | meister Sibren - 17, 37 | meister Sibrens - 16 | meister Sijds - 16 | meister Sybrand - 21 | meister Syds - 2 | meister Sydzs - 9 | meister Tiepke - 27 | meister Tiepko - 157 | meister Vinolt - 169 | meister Willem - 70 | meister Wpke - 17 | meister Zem - 27 | mester Ewert - 67 | mester Fope - 170, 173 | mester Hemma - 26 | mester Kempo Nicolai - 180 | meyster Dodo - 7, 8, 27, 29, 42 | meyster Feijcke - 137 | meyster Focke - 7 | meyster Focko - 9, 27, 28, 29, 30 | meyster Frans - 9 | meyster Geerts - 156 | meyster Hemmo - 29 | meyster Jacob - 158 | meyster Jacobs eruen - 143 | meyster Jan Keerbergen - 129 | meyster Jan - 158 | meyster Jann Keerbergen - 68 | meyster Jarich Dekama - 9, 28 | meyster Jarich - 9, 29 | meyster Pier - 7, 28 | meyster Pijer - 8, 29 | meyster Pyer - 9, 12, 28, 33 | meyster Sibren - 16, 29 | meyster Sibrens - 28, 41 | meyster Sybrens - 22 | meyster Syds - 28 | meyster Tiepke - 41 | meyster Tyepko - 157 | meyster Vpka - 7 | meyster Vpke - 6 | meyster Wpke - 29 | meyster Wpko - 9 | mr. Adriaen de Jonge - 107 | mr. Agge - 123 | mr. Agustines - 122 | mr. Anthonijs - 148 | mr. Cramers Rochus - 106 | mr. Dirck cock - 126 | mr. Doecke - 122 | mr. Dominick - 122 | mr. Freerck Aerns zoen - 177 | mr. Geldersche Sijmon - 190, 191 | mr. Gerryts - 178 | mr. Goslick Heerma - 180 | mr. Hans Douwes - 122 | mr. Hemmo - 20 | mr. Hexiaen - 182 | mr. Jacob Ruissiou - 124 | mr. Jacob pastouw [= Pastouw?] - 92 | mr. Jan Buwes - 125 | mr. Jan Rommerts - 124 | mr. Jan van Baueren - 120 | mr. Jans - 104 | mr. Jeronimis, saelige - 177 | mr. Johan Keerbergen - 144 | mr. Joucke - 121 | mr. Kempo Saeke Dame - 180 | mr. Leo Eelkis - 121 | mr. Mathias Rommers - 180 | mr. Mathijs Rommarts - 177 | mr. Mathijs Rommerts - 122 | mr. Mathys Jansz - 112, 113 | mr. Melchiors - 178 | mr. Pieter pastoor - 109 | mr. Pieter van Hartingen - 99 | mr. Pyer - 17 | mr. Ryenick van Bourmania - 88 | mr. Rynck van Bourmania - 88 | mr. Seerps - 79 | mr. Sicke Dekema - 149 | mr. Sijurdt - 122 | mr. Stewen Phos - 120 | mr. Syrdtsz - 123 | mr. Tiepke - 7 | mr. Wpko Burmania - 1
meesteres, schoolmeesteres?
Lucia die meistersche - 76
meier, pachter, zetboer
Coert meijer - 152 | Koert meijer - 128, 148
messenmaker
Hette mesmaicker - 105 | Jan mesmaker - 168 | Oege mesmaecker - 103 | Tomas mesmaecker - 169 | Vick Jan mesmakers wedue - 165
metselaar
Anthonis de Meester metselaer - 190, 191 | Anthonis de Meester metslaer - 197 | Anthonis de meester (mr.) metsier - 191, 192 | Ariaen metsier - 191 | Beernt metslaer - 191 | Bote Claes metselers - 94 | Botte metslaer - 189 | Buwe metselaer - 147 | Buwe metzler - 133 | Cornelis metseler - 101 | Epe metseler - 68 | Euert metselaer - 50, 135 | Ewert metseler - 171 | Femme metseler - 103 | Floer metseler - 105 | Florijs (metselaersknecht) - 190 | Florijs metseler - 192 | Florijs metslaer - 191 | Gaucke metseler - 104 | Gerbrant metselaer - 192 | Gerleff metselaer - 139 | Gerleff metseler - 62 | Hermen metseler - 197 | Hilck Jan metselers wed. - 111 | His Jelte metselers - 116 | Jacob Jans metseler - 110 | Jan metzelaer - 58 | Jan metzlaer - 137 | Jelte metseler - 104 | Joest metselaer - 122 | Joost Jansz metseller - 92 | Jorien metselaer - 191 | Koert metseler - 102 | Lewe metseler - 171 | Lijuwe metselaer - 60 | Louwken een metselaersknecht - 190, 191 | Louwken een metslersknecht - 191 | Louwken metselaer - 192 | Lubbert (metselaersknecht) - 190 | Lubbert metselaer - 191, 192, 199 | Lubbert metzelaer - 135 | Lubbert metzeler - 49 | Pieter metselaer - 123 | Pieter metseler - 112 | Ryeurdt metseler - 90 | Sipke metselaer - 124 | Sybe metseler - 83 | Syoucke metselaer - 126 | Tijaert metzlaer - 138 | Tyaert metselaer - 61 | Wopke metzelaer - 52
molenaar
Heercke muller(?) - 116 | Hendrick mullener - 108 | Maryken mulleners - 111
muziekmeester?
Hans, toennmeister - 60
naafmaker                              >> begin
Hendrick naeffmaker - 62
naaister, kleermaker
Geert een nayster oft kleermaickster - 83
naaister
Barbar naijster - 122 | Geyske naijster - 125
notenhandelaar
Wopcke Aleff zoen notcoopers - 176
olieslager                              >> begin
Breuwtick olijslager - 190 | Jan olijslaeger - 52 | Varner olislagher - 161 | Waemer olijslager - 72 | Waemer olyslaeger - 131
opstijghelper?
Goert steeghman - 129
opzichter geschut, betaalmeester
Jans Beek, busschmeesters - 182
organist, meester
mr. Harman orgelmeester - 110
organist
Damyan orghenijst - 170
orgelmaker
Harmen orgelmaker van Nijenhoeff - 167 | Nijenhoeff, Harmen, orgelmaker van - 167
pannenbakker                              >> begin
Wermboldt pannebacker - 9
pastoor
heer Iwo Johannes pastoor - 180 | heer Roleff pastoer tot Nijeholt - 9
pastoor?, meester
mr. Focko pastoer - 2
pokkendokter
meister Ewert pockenmeister - 152
portier
Luytzien portyers - 177 | Velten portyer - 182
portier?
Welmoedt Aeltye sluyters wedue - 171
prebendaris
heer Frans prebendarius - 107
rector meester                              >> begin
mr. Cornelis de rectoer - 110
rentmeester
Jaekes rentemeesters - 199
roggedrager
Eepe rogdrager - 103 | Jacob rogdrager - 82 | Jan rogdrager - 133, 148 | Jan roghdraegher - 77 | Symen Reyenickz rogdrager - 99 | Tryn Luytgen rogdragers - 78
roggemeter
Wijbe rogmeeter - 60 | Wijbe rogmeter - 138
scharenslijper                              >> begin
Hendrick scheerslijper - 74 | Hendrick scheerslyper - 132 | Henrick scheerslijper - 146
schedemaker
Jan sceedmaker - 153 | Jan sceijdemaker - 152
scheerder
Albert scherier - 48 | Botto scherijer - 156 | Dirck scherrier - 98 | Feije scherijer - 154 | Gerrijt scherijer - 166 | Gerryt scheryer - 167 | Hans scherijer - 162 | Jacob Marten zoen scherijer - 154 | Jan scheryer - 166, 168 | Obbe scheriers, salige - 175 | Obbe scherijer - 154, 156 | Obbe scherijers - 175 | Stoeffel scherrier - 183 | Szomme scerier - 170 | Wtte scherijer - 171
schilder
Frans Gerbrandtsz maler - 109 | Griet Lolle malers - 109 | Peter maeler - 56 | Jan Douwez schipper - 98
schoenlapper
Arent scolapper - 63 | Harmen scolapper - 76, 133, 147 | Hoijte schoenslapper - 118 | Theunis Hendricxz schoenlapper - 89 | Wibren scolapper - 56 | Wybren scolapper - 137
schoenmaker
Albert schoemaeker - 121 | Andries Jansz schoemaeker - 124 | Andries schoemaeker - 98 | Arendt scomaker - 139 | Arent schoemaeker - 119 | Arent scomaker - 51, 61, 139, 153 | Arnt schomaker - 157 | Claes scomaker - 58, 138 | Crispiaen schomaker - 168 | Derck scomaker - 170 | Dirck Jacobsz schoenmaker - 98 | Dirck Jans schomaker zn. - 66 | Dirck Martensz schoenmaker - 96 | Dirck scomaker - 162 | Douwe Wijtthiez schoemaecker - 98 | Douwe schoemaickers wed. - 99 | Douwe scomaker - 58, 137 | Ecbart schoemaeker - 121 | Euert scomaker - 66, 128, 143 | Fecko scomaker - 51 | Feyke schoemaeker - 121 | Freeck schomaeckers - 176 | Geert schomaker - 168 | Geert scomaker - 136, 165, 169 | Geit scoemaker - 171, 172 | Hans Hansz schoenmaker - 97 | Hans schomaeker - 119 | Hans schomaker - 156, 169 | Heijne schoemaeker - 125 | Hendrick schomaker - 167, 168 | Hendrick scomaker - 20, 24, 32, 38 | Henrick schomaker - 16 | Henrick scomaker - 3, 5, 7, 8, 12, 24, 142 | Hermen scomaker - 165, 166 | Hilck Syerck schoemaickers - 85 | Jacob scoemacker - 148, 159 | Jacob scomaker - 65, 66, 129, 143, 144 | Jacop scomacker - 128 | Jan Barent zn. scomaker - 64, 128 | Jan Barentz scomacker - 148 | Jan Barentz scomaker - 143 | Jan Gerbensz schoemaeker - 126 | Jan schoemaker - 161 | Jan scomaker - 130, 140, 164 | Jan van Tiel schoemaeker - 125 | Jelte scomaker - 48, 135 | Joost schoemaicker - 99 | Lijuwe schoemaeker - 176 | Liuwe schoemaeker - 118 | Lubbert scomaker - 69, 130, 144 | Marten scomaker - 59, 68, 129, 138 | Merten scoemaker - 173 | Minne schomaker - 164 | Minne scomaker - 66, 129, 144, 149, 159 | Peter scomaker - 49 | Peter scomakers aruen - 143 | Peter scomakers eruen - 126 | Reiner schomaker - 157, 164 | Renick schoemaeker - 119 | Reyner scoemaker - 157 | Reyner scomaker - 158 | Roelef schoemaker - 173 | Roeleff scomaker - 54, 136 | Roleff scomaker - 150, 151 | Sicke schomaker - 167 | Sipcke schoemaicker - 85 | Sirck schomaker - 168 | Syerd scomaker - 135 | Syeurd scomaker - 49 | Syred scoemmaker - 174 | Syurd scomaker - 51, 135 | Thijs schomaker - 168 | Tyerck Tyaerdts schomaker - 48 | Tyerck scoemaker - 172 | Tys scoemaker - 165 | Villem schoemaeker - 121 | Wbbe scommacker - 148 | Wble scoemaker - 159 | Wble scomaker - 66, 129, 143 | Wijtthie scomaker - 52 | Willem schoemaicker - 85
schoolmeester meester
mr. Jacob schoolmeester - 101 | mr. Jan de Walssche schoolmr. - 105 | mr. Wouter schoelmeester - 98
schrijver
Albert scrieuer - 66 | Albert scriuer - 129 | Gherijt scriuer - 61 | Hanssen scriuer - 66 | Johan Nagtje, sryuer - 182 | Lyckle scriuer - 56 | Marten scriuer - 168
schuitenvaarder?
Allert schuteferger - 55 | Tzalingh schuteferier - 76
schuitmaker
Baucke schuytmakers wedue - 137 | Eecke schuijtmaker - 51 | Eeke scutmaecker - 135 | Epe schuijtmaker - 67 | Geert schuytmaker - 53 | Lijuwe schuijtmaker - 135 | Lijuwe schuytmaker - 49 | Lijwe schuytmaker - 171 | Poppe schuijtmaker - 50 | Sijbrenn schuijtmaker - 57 | Sybren schuijtmaker - 137 | Syurd schuijtmakers - 129 | Tijaerdt schuijtmaecker - 53 | Tijebbe schuijtmaker - 171 | Tijebbe schuijtmaker - 49 | Tsomme schutemaker - 52 | Tyebbe schuytmaker - 135 | Watthie schuijtmaker - 51 | Watthije schuijtmaker - 135
slager
Coenert fleishower - 173 | Harmen fleyshouwer - 138 | Harmen fleysschouwer - 61 | Hendrick fleisck houwer - 153 | Jacob fleijshouer - 152 | Peter fleischouwe - 153 | Peter fleysck hower - 152 | Rijoerd fleijschouwer - 55
slotenmaker
Euert sloetmaker - 60, 138 | Geerdt sloetmaker - 138 | Geert sloetmaker - 60 | Jacob sloetmaker - 165, 168 | Jan sloetemaeker - 126 | Lambert slootmaecker - 90 | Merten scloetmaker - 153 | Marten sloetmaker - 156 | Sijmon sloetemaeker - 126 | Wolter sloetemaker - 133 | Wolter sloetmaker - 76, 147 | sloetmaker, die - 60
smid
Albert smidt - 141 | Andries smidt - 172 | Andrijes smidt - 136 | Andryes smidt - 51 | Aucke Auckesz smydt - 126 | Aucke smidt - 59, 141, 178 | Awcke smyt - 172 | Buwa smidt - 39 | Buwe smidt - 140 | Claes smydt - 125 | Douwe smidt - 201 | Douwe smyt, jonge - 86 | Douwe smyt - 84 | Elijngh smidt - 159 | Eling smyt - 83 | Elingh smidt - 73, 132, 160, 164 | Fijtis smit - 199, 201 | Georgh van Gryppinge, smyt - 182 | Georgien smidt - 178 | Gerhyt van Bloxziell, smytknecht - 183 | Gerrijt Peter smidts, zoen - 154 | Gerryt Dirck zoen smidt - 175 | Hans smyt van Worms - 182 | Hansken smydt - 123 | Haring smidt - 52 | Hille smyt - 86 | Jacob smyt - 81 | Jancke smidt - 167 | Jelle smidt - 165, 167 | Johan smydt - 183 | Johannes smyt Geeskes - 82 | Jurgen smydt - 125 | Lijwe smidt - 165 | Olffert smidt - 141 | Peter smid - 131 | Peter smidt - 73, 131, 133, 142, 146, 148, 162, 163, 164 | Peter smit - 164 | Rijoerd smidt - 140 | Rijoerdt smidt - 158 | Riuerdt smidt - 160 | Riurdt smidt - 162 | Ruierdt smidt - 160 | Ryoerd smidt - 141 | Ryoerdt smidt - 73, 132, 146 | Sack smydt - 125 | Saeckle smidt - 73, 132 | Saekle smidt - 146 | Saekle smidt - 164 | Seerp smidt - 165 | Seerp smyt - 86 | Sijurdt smydt - 126 | Thomas smids - 68 | Thomas smidt - 73, 131, 141, 160 | Tijalle smidtt - 142 | Tomas smidt - 146 | Tyaerdt smidt - 51 | Tyaert smidt - 136 | Tyert smit - 170 | Tyesk Wpke smidts, vedue - 159 | Vitus smidts - 176 | Wpke smidt - 141
speelman
Anna Harmen pijpers - 120 | Benedictus pijper - 127 | Hans pyffer - 182 | Lenart pijper - 111 | Pieters Harmensz pijper - 126
steenbakker
Andrees tijchler - 31 | Andrees tychlaer - 5 | Andries tichlaer - 4, 25 | Andries tichler - 11 | Andries tijchlaer - 7 | Andries tijchler - 18 | Andries tychlaer - 8 | Douwe tichler - 195 | Jelle tichlaer - 4 | Jelle tichler - 38
steenbakker
Jelle tijchler - 8
steenbikker
Gerrolt steenbicker - 142
steenhouwer
Cornelis Edgersz styenhouwer - 81 | Jellte steenmetzlaer - 60 | Jelte steenmetzler - 138 | Lucas steenhouwer - 49, 135
steenmeter: -teller of -weger
Cornelis Rymersz steenmeeter - 113
steensjouwer
Albert stijendrager - 190, 191 | Hopenal stijendrager - 192 | Jan stijendrager - 190, 191 | Jheronimus stijendraeger - 188, 196 | Lodowijck stijendrager - 192 | Pieter stijendraeger - 192 | Rijenck stijendrager - 190 | Tijs sthijendrager - 192
stoelenmaker
Pouwels stoeldraeyer - 79 | Sibolt stoeldrayer - 167 | Syboldt stoeldrayer - 165 | Thomas stoeldraeyer - 102 | Tyerck stoeldrayer - 99 | stoel draijer, die - 68
tamboer                              >> begin
Hans tamper - 184 | Peter trommeslager - 71 | Peter tromslager - 130 | Pier tromslaeger - 124 | Thomas tromslaeger - 122 | Wendel trommenslager - 182
tapper, herbergier?
Edgije tapper - 50, 135 | Eepe tapper - 52 | Frans tapper - 151 | Hans pyffer - 182 | Hansken tapper - 54, 136, 173 | Henrick tapper - 142
tassenmaker
Anne Haiman taschmaeckers wed. - 100
timmerman, meester
meester Sijmon timmerman - 194 | Ane tymmerman - 152 | Anne timmerman - 162 | Anne tymmerman - 72 | Ariaen timmerman - 102 | Burgwert timmermans - 103 | Dirck timmerman - 80 | Dominicq temerman - 119 | Douwe timmerman - 104 | Douwe tymmerman - 63 | Dowe tymmerman - 169 | Frans timmerman - 197 | Haija timmerman - 55 | Hendrick timmerman - 101 | Jan Jan zoen timmerman - 165, 167 | Jan Petersz timmerman - 87 | Jan timmerman - 132, 141, 146 | Jorys timmerman - 88 | Joucke tim(m)erknecht - 193 | Joucke tim(m)erman - 190, 197 | Jucke tim(m)erknecht - 190, 194 | Peter tim(m)erknecht - 193 | Peter timmermans - 148 | Pieter tim(m)erknecht - 191, 192 | Pieter tim(m)erman - 190 | Pieter timmerknecht - 190, 193 | Pieter timmerman - 102, 103 | Pieter, timmerluyden - 183 | Pouwels tim(m)erknecht - 192, 193 | Pouwels tim(m)ermansknecht - 191 | Pouwels timmerknecht - 193 | Pouwels timmerman - 190 | Regneer timmerman - 197 | Roleff timerman - 143 | Roleff timmerman - 128 | Sijmon de tim(m)erman - 198 | Sijmon eenen tim(m)erknecht - 197 | Sijmon tim(m)erknecht - 191, 192, 193, 194 | Sijmon timmerman - 197, 200, 202 | Sijtthie timmermans wedue - 53 | Sioert timmerman - 196 | Sioeurt timmerman - 188, 189 | Sippe timmerman - 119 | Syerck Rompckes timmerman - 106 | Symen tymmerman - 169 | Syoerdt timmerman - 105 | Sytye timmerman - 172 | Wijbe timmerman - 139 | Willem Gouerdtsz timmerman - 110 | Willem staende voor tim(m)erknecht - 192 | Willem tim(m)ermr. - 193, 194 | Willem timmerknecht - 191 | Willem timmerman - 197, 199 | Wybe tymmerman - 62 | Zijmon timmerman - 198
tinnegieter
Botke kannegeetster - 156 | Butt kangieters - 169 | Claes kannemaker - 146 | Cornelis kannegieter - 121 | Fonger kannegieter - 149, 160 | Fonger kannegyeter - 69 | Funger kangieter - 163 | Gerrijdt kannegieter - 145 | Gerrijt kangieter van Sneeck - 149 | Gerrijt kannemaker - 165 | Gerryt kangieter - 164 | Gherrijt kannemaeker - 69 | Gheryt kannemaker - 130 | Jan kangieter - 161 | Jan kannemaker - 66, 128, 143
touwslager
Hans lynslagers - 61 | Hanss lynslager - 138 | Jacob lynslager - 83 | Jelte (s)lynslagher - 167 | Jelte lynslager - 88 | Tijesse lijndraijger - 169 | Tyaerdt Jellez lijndrayer - 89
tuinman
Fenrich van Sultz, gardenaer - 183
visser                              >> begin
Vulcke fischersz - 119 | Wylke fisger - 147 | Wylke fisker - 75, 132
voerman, koetsier
Ede waegenar - 72 | Eede wagener - 131 | Sijwert wagener - 164 | Syurd wagener - 71, 131
vrij draagster
Anna vrijdraechster - 118
wagenmaker                              >> begin
Warner waghenmaker - 141
wapensmid
Jan sweertfeger - 121
wasvrouw
Tyets begyne waschter - 93
wever
Aelthie weuer - 85 | Alijt Peters weuers weduue - 166 | Anna weuer - 54 | Anne veuer - 170 | Basteaen weuer - 103 | Bastiaen weuer - 151 | Bastiaen wewer - 153 | Bettije weuer - 171 | Coert wewer - 118 | Cornelius weuer - 54, 136 | Engle weuer - 55, 136 | Geerthien Job weuers - 110 | Gosso weuer - 58, 138 | Haije weuer - 156 | Hans weuer - 140 | Haye weuer - 153 | Haye wewer - 152 | Hendrick weuer - 56 | Henrick weuer - 101 | Jacob (Daemsz.) weuer - 161 | Jacob Daem zoen weuer - 162 | Jacob weuer Thijs zn. - 141 | Jacob weuer - 5, 74, 132, 146 | Jan vanden Bosch weuer - 90 | Jan weuer - 140 | Jelijs weuer - 169 | Jelys weuer - 141 | Meijnert weuer - 140 | Mews weuer - 55 | Noeij weuers - 178 | Peter weuer - 56, 140 | Pouwels weuer - 101 | Sebastiaen weuer - 150 | Seijger weuer - 131 | Seyger weuer - 72, 145 | Symen weuer - 102 | Thijs wewer - 124 | Willem weuer - 54, 133, 136, 147 | Willem weuers - 75
wielmaker
Boldwijn wijelmaeker - 131 | Boldwijn wijelmaker - 71 | Bouwen wielmaker - 164 | Bowen weelmaker - 158 | Hans wielmaker - 166 | Hans wijelmaker - 141 | Jacob wijelmaker - 141 | Jan wijelmaker - 141 | Sibren wijelmaker - 140 | Yeme wyelmaicker Lyeuwis knecht - 79
wijnheer?
Melgher brandewijn - 170
zadelmaker                              >> begin
Baerent saelmaeker - 124 | Claes saelmaeker - 124 | Claes saelmaker - 149 | Jacob Hilbrant zoen saelmaecker - 178 | Jacob saelmaeker - 124 | Jan saedelmaker - 162 | Jan saelemaeker - 71 | Jan saelmaker - 130, 159 | Jan saelmakers - 160
zanger
Anna sangers - 121
zangmeester meester
mr. Geert sangmeester - 107
?
Hebbelle copbuningh - 67
Gebakken haardsteen uit 1552 van Antwerpse makelij. - Een meer beschadigd exemplaar werd in 1838 uit de schoorsteenmantel van het Holdingahuis aan de Grote Kerkstraat verwijderd en gedeponeerd in het Fries Museum. - Het schild met de keizerskroon toont het wapen van Karel de Vijfde, een dubbele arend, geflankeerd door twee draken die de zuilen van Hercules omklemmen en erachter een lint met het devies van de Orde van het Gulden Vlies: PLVS OLTRE.

>> begin