>> HOMEpage

Saeckma's buren in Keimpema-espel Leeuwarden 1606

espels Leeuwarden

e = eigenaar b = bewoner s = aantal schoorstenen x = aantekening

Wijkboek 1843Schoorsteengeldregister 1606
N.B. afwijkende benamingen
aantal huizen 16061843
A: Oost-Hoekster espelHoekster espel201313
B: Oost-KeimpemaOoster-Fendel168239
C: KeimpemaKempema (253)252312
D: West-KeimpemaWest Keijmpema (158)159184
E: Zuid-OldehoofsterSuijd Oldehofster (181)182454
F: Noord-OldehoofsterOldehoofster178447
G: West-MinnemaOosterquartier Oldehoofster (141)140253
H: MinnemaMinnema127131
J: Oost-Minnema(Oost) Minnema187359
K: West-HoeksterHoekster270342
L-P: de buitenbuurtenonder de clockslach (126)1271186


totaal19904220

1 * e - Jan Harmens * b - Jan Harmens * s - 6 * [Over de Kelders 20]


2 * e - Jan Dirckssen * b - Jan Dirckssen * s - 2 * x - met een smitte * [Over de Kelders 18]
3 * e - Dijrck Janssen * hopman van Kempema Espel * b - Dijrck Janssen * hopman van Kempema Espel * s - 3 * [Over de Kelders 16]
4 * e - Otte Sualua * docter * b - Otte Sualua * docter * s - 10 * [Over de Kelders 14]
5 * e - Bras * [advocaat Regnerus?] b - Jan Mijcgels * s - 3 * [Over de Kelders 12]
6 * e - Baltes * b - Baltes Wijllems * s - 4 * [Over de Kelders 10]
7 * e - Bauck Wijbes en Gerrit Wijbes dochter * b - Rijntse Andris * s - 7 * [Over de Kelders 8]
8 * e - Trincke * b - Bauck Wijbe Hettes * huijsvrouw * s - 6 * [Over de Kelders 6]
9 * e - Jan Willems, van Harlingen * b - Wijnolt Mijnnes en Lijeuve Gerbens * s - 5 * [Over de Kelders 4] x - met 2 ovens *
10 * e - Eene Jan Sijmens * b - Wijllem Jansen * s - 7 * [Over de Kelders 2]
11 * e - Huibert Jansen * b - Huibert Jansen * s - 6 *
12 * e - Arnt Andris * b - Wijllem Jansen Ferlan * s - 5 * [Groentemarkt 1, De vergulde Kat]
13 * e - Jan Sents * b - Jan Sents * s - 5 * [Groentemarkt 3]
14 * e - Lijsbet Jaspers * b - Lijsbet Jaspers * s - 4 * x - met een brouketel (2) en met een jest (2) [Groentemarkt 5] *
15 * e - Egbert Karstes * b - Egbert Karstes * s - 6 * x - met twee ovens *
16 * e - Lijeuve Mellema weesen * b - Homme Gosses * s - 3 * [Groentemarkt 11]
17 * e - Lijeuve Mellema weesen * b - Tijardt Duickes * s - 5 *
18 * e - Lijeuve Mellema weesen * b - Jochem Faeber * s - 3 *
19 * e - Jacop Mevis * b - Jacop Mevis * s - 4 *
20 * e - Sijmen Jansen * b - Aebelijn Franckene * s - 3 *
21 * e - Lijsbet Jaspers * b - Jacob Mevis * s - 1 *
22 * e - Lijsbet Jaspers * b - Imck * naijster * s - 1 *
23 * e - Huibert Jansen * b - Berber moeij appeltoijt * s - 1 * x - bewoont "om Gotswil" *
24 * e - Eene Jan Sijmens * b - Eene Jan Sijmens * s - 6 *
25 * e - Jan Sijmens * b - Ernst Goslinghe * s - 3 *
26 * e - Jan Willems * b - Peijma * dr. * s - 3 *
27 * e - * de muntemeister * [Willem van Vierssen] b - Nelttije Frerckx * s - 2 *
28 * e - * de muntemeister * [Willem van Vierssen] b - Griet Wijlckes * s - 2 *
29 * e - Hendr. Pauvels * b - Teuen Harmens * s - 1 *
30 * e - Hendr. Pauvels * b - Hijl Dirckx * s - 1 *
31 * e - Dirck Jansen * hofs bode * b - Dirck Jansen * hofs bode * s - 3 *
32 * e - Bartemeuis Fraterman * b - Bartemeuis Fraterman * s - 4 * [Oude Oosterstraat]
33 * e - Wijtse Rijmers * b - Johannes Franckena * s - 4 *
34 * e - Sijppe Jochems * b - * s - 0 *
35 * e - Janttien Otten weduwe * b - Johannes Bernardus * s - 5 * [Nhoek Oude Oosterstraat/Tweebaksmarkt, t.o. Hillemahuis]
36 * e - Cornelis Faber * b - Cornelis Faber * s - 3 * [Tweebaksmarkt Wz]
37 * e - Lijsbet Douwe Tijsses weduwe * b - Lijsbet Douwe Tijsses weduwe * s - 7 *
38 * e - De Muntemeister * [Willem van Vierssen] b - Om Peter * munteknecht * s - 1 *
39 * e - Wijtse Rijmers * stadts * metseler * b - Cornelis van Aeniem met schamelle * weduwen * s - 7 * x - weduwen om Gotswil wonende *
40 * e - Foppe Groustens * b - Foppe Groustens * s - 8 *
41 * e - Jan Sens * b - Ernst Jansen * s - 4 * x - bij die Broll *
42 * e - Lijeuve Bauckes * b - Lijeuve Bauckes * s - 4 *
43 * e - Ints Lammert * b - Ints Lammmert * s - 2 *
44 * e - Hans Urbens * [de schilder Jan Urbeijns de Salle?] b - Hans Urbens en twee weduwen * s - 5 * x - weduwen om Gotswil wonende *
45 * e - Imck Gerbens * b - Imck Gerbens * s - 2 * x - weduwe om Gotswil wonende *
46 * e - Loll Pijers erfgen. Tot Sneek * b - Trin Jous * s - 1 *
47 * e - * b - Trijn Kuorts * backer * bewoner om Gotswil * s - 0 * x - doch aan te spreken Jan Fransen backer op Tuinen *
48 * e - Jan Frans * b - Aemerens Jacops * s - 1 * x - woont om Gotswil *
49 * e - Pijer Hettes * b - Nijes Ketels * s - 3 *
50 * e - Pijtter Harinx * b - Teuis Jansen * s - 2 *
51 * e - Pijtter Haerings * b - Pijtter Haerings * s - 2 *
52 * e - Obbe Asses erfgenamen * b - Ernst van Harrinsma * s - 6 *
53 * e - Aefke Allerts * b - Elckema * dr. * s - 8 *
54 * e - Hartman Benardi * b - Hartman Bernardi * s - 2 *
55 * e - Worp Jelles * b - Worp Jelles * s - 2 *
56 * e - Jan Harmens * b - Do. Reen * s - 4 * x - Jan Harmens in pot *
57 * e - Tijart Gaebes * b - Tijart Gaebes * s - 3 *
58 * e - Jaerg Knief * b - Jaerg Knief * s - 7 *
59 * e - Maijcke * b - Roelof Sijmens * stade * boode * s - 3 * x - woonachtig in Sleutelle *
60 * e - Tacke Machgijels * b - Tacke Machgijels * s - 3 *
61 * e - Wijtse Rijmers * b - Wijtse Rijmers * metseler * s - 3 *
62 * e - Eijlert Meijnerts * b - Aernt Eevarts * s - 4 * x - woont om Gotswil *
63 * e - Eijlert Meijnerts * b - Acht Eepes * s - 2 * x - woont om Gotswil *
64 * e - Botsma * b - Dije Sijpckes * s - 2 * x - woonachtig in Wirdum *
65 * e - Botsma * b - Bauck Cornelis * s - 1 * x - woonachtig in Wirdum *
66 * e - Botsma * b - Barnardis * diener des * gotlicken wort * s - 0 * x - woonachtig in Wirdum *
67 * e - Neltijen Dirck Bors * b - Jantijen Cornelis schildersweduwe * s - 6 * x - woont om Gotswil *
68 * e - Neltijen Dirck Bors * b - Grijet Jan Aernts * s - 1 * x - woont om Gotswil *
69 * e - Neltijen Dirck Bors * b - Anne Jacops * s - 1 * x - woont om Gotswil *
70 * e - Neltijen Dirck Bors * b - Neltijen Dirck Bors * s - 1 *
71 * e - * b - Trijn Feddes naest Neltijen Mors * s - 2 *
72 * e - Harmen * korfmaker * b - Broer Heeres * s - 1 *
73 * e - Wobbe Bouves * b - Wobbe Bouves * s - 0 *
74 * e - Alcke van Noerenborg * b - Jetse Tijartssen * s - 1 *
75 * e - Alcke van Noerenborg * b - Maeri Jans * s - 1 * x - woont om Gotswil *
76 * e - Alcke van Noerenborg * b - Auck * s - 1 *
77 * e - Eijbert Meijns * b - Harmen Berns * s - 1 *
78 * e - Eijbert Meijns * b - Anne Johannes * s - 1 *
79 * e - Alcke Wijttes * b - Alcke Wijttes * s - 1 *
80 * e - Huighe * b - Pijtter Lijauckes * s - 0 * x - woonachtig in Franeker *
81 * e - Aernt * kruidenier * b - Hans * brandewinbrander * s - 1 * x - met brandewinskeetel *
82 * e - Jan Gulcker * b - Janttijen Gerrits * s - 1 *
83 * e - Jan Gulcker * b - Grijet Rijtsckes * s - 1 * x - foer haer part om Gotswil *
84 * e - Jan Gulcker * b - Jan Gulcker * s - 1 *
85 * e - Meijnts Kornelis * b - Meijnts Kornelis * s - 1 * x - woont om Gotswil *
86 * e - Wijbe Douues * b - Wijbe Douues * s - 1 *
87 * e - Aerijen * metseler * b - Aerijen Jans * metseler * s - 2 *
88 * e - Aerijen (Jans) * metseler * b - Gijtscke Lammerts * s - 1 * x - woont om Godswil *
89 * e - Aerijen (Jans) * metseler * b - Trijn Jans * s - 1 *
90 * e - * b - Albert Klaessen * s - 2 *
91 * e - Janttijen Gerrits * b - Sijbren Johannes * s - 2 *
92 * e - Jan Brant * b - Doed Reijners en Anne Sijckes * s - 1 * x - wonen om Gotswil *
92 * e - Jan Brant * b - Anne Sijckes en Doed Reijners * s - 1 * x - wonen om Gotswil *
93 * e - Kort Andris * b - Anne Jans * s - 3 *
94 * e - Aebel * kamerboode * b - Grijet Hendrickx * s - 2 * x - woont om Gotswil *
95 * e - Johannes Auchestines erfgenamen * b - Sijbren Jans * statebode * s - 1 * x - woont om Gotswil *
96 * e - Reijner Jans * b - Bastijaen backers weduwe * s - 4 * x - twee om Gotswil *
97 * e - Jan Eelle * b - Faeletijn van Luick * s - 1 * x - woont om Gotswil *
98 * e - Jan van Eelle * b - Jancke Jans weduwe * s - 1 * x - woont om Gotswil *
99 * e - Jan van Eelle * b - Janttijen ende Aeff * s - 1 * x - woont om Gotswil *
100 * e - Jan van Eelle * b - Rijnts Jorrits * s - 1 *
101 * e - Jan van Eelle * b - Nijes Berns * s - 1 * x - woont om Gotswil *
102 * e - Jan van Ile * b - Griet Martens * s - 1 * x - woont om Gotswil *
103 * e - Jan van Ile * b - Tijerck bijersdragers weduwe * s - 1 * x - woont om Gotswil *
104 * e - Jan van lle * b - Horstu ? Daluung ? , een flaming * s - 1 *
105 * e - Lijsbet Jacop Jans kijnderen * b - Nijcolaeij * hovenier * s - 1 * x - woont om Gotswil *
106 * e - Jan van Elle * b - Eevert Dongher, mvan Noeremborg, * gefangen * s - 1 *
107 * e - Hendrick Jochems * b - Wijllem * tondragher * s - 1 *
108 * e - Hendrick Jochems * b - Somerhuis * s - 1 *
109 * e - Sijne * b - Sijne * state-bode * s - 2 * x - woont om Gotswil *
110 * e - Egbert * Gruiter * b - Anne Jans * s - 2 * [Oude/Nieuwe? Oosterstraat Nz]
111 * e - Egbert Gruiter * b - Jacop Sijbes * s - 2 * [Oude/Nieuwe? Oosterstraat Nz]
112 * e - Pijtter Jelis * b - Sijmen Jacops * s - 2 *
113 * e - Hegman Sijbes * b - Hegman Sijbes * s - 2 *
114 * e - Jan Matissen * b - Jan Wijllem * s - 1 *
115 * e - Jan Matissen * b - Jan Andris * spelman * s - 1 * x - woont om Gotswil *
116 * e - Jan Matissen * b - Jurien Bendickttes * s - 1 * x - woont om Gotswil *
117 * e - Albert Eevarts * b - Sijdts Oedses * s - 1 * x - woont om Gotswil *
118 * e - Aebreham * b - Aebreham Aebes * s - 1 *
119 * e - Mathis Jan Bancken * b - Romcke Mennes * s - 1 *
120 * e - * b - Tijetse Klasen * s - 1 * x - woont om Gotswil *
121 * e - Hendrick * b - Pijbe Johannes * s - 1 *
122 * e - Hendrick Jochems * b - Dijrck Jansen * s - 0 *
123 * e - Hendrick Jochems * b - Jan Jansen * s - 1 * x - woont om Gotswil *
124 * e - Jan Hock * b - Kuort Hendrickx` * s - 2 *
125 * e - Berber Gerts * b - Berber Gerts * s - 2 * x - woont om Gotswil *
126 * e - Trijn Morre * b - Marten van Noerenborg * s - 1 *
127 * e - Jan Hock * b - Hijlttie Joris * s - 1 * x - (bewoner) geft maer fertijen stuivers *
128 * e - Frijscke Franses * b - Frijscke Franses * s - 2 *
129 * e - Steffen, schroer * b - Crijsteijan Friborg * s - 2 * x - woont om Gotswil *
130 * e - Aebreham Jacops * b - Aebreham Jacops * tijmmerman * s - 1 *
131 * e - Jan Hock * b - Anne Kaspers * s - 2 * x - (bewoner) ggeft maer fijftien stuivers *
132 * e - * b - Dijrck Pijtters * blende * s - 1 * x - woont om Gotswil *
133 * e - Tijart van Emmega * b - Anne Feddes * s - 1 * x - "leggende onder een komni" woont om Gotswil *
134 * e - wijllem * harnasmaeker * b - Eltscke van Stratsborg * s - 1 * x - woont om Gotswil *
135 * e - wijllem * harnasmaeker * b - Sijbe Sapes * s - 2 *
136 * e - Rommart Sijckes * schriver * b - Rommart Sijckes * schriver * s - 3 *
137 * e - Jan Hock * b - Sacke Aebema * s - 3 *
138 * e - Jan Hock * b - Hiecli ? * s - 1 * x - bewoner eigener voor Jan Hock deselve twee kaemers *
139 * e - Jan Hock * b - Pijtter Kemgae * s - 3 *
140 * e - Pijtter Kluiter * b - Luickes Frijes * s - 3 * [Oude Oosterstraat?]
141 * e - Jan Hock * b - Aeltije Gerrits * s - 1 * x - woont om Gotswil *
142 * e - Tijetske Baerthe * b - Tijetske Baerthe * s - 1 *
143 * e - Bartel Fraterman * b - Claes Jelis * stoeldraijer * s - 2 * x - -15 st., voer schamele weduwe(n) *
144 * e - Gerrit Alberts * b - Gerrit Alberts * s - 1 *
145 * e - Flip Kornelis * b - Gerrit Kornelis * s - 2 *
146 * e - Sijn Wijef suster * b - Jan Wijllems * s - 1 *
147 * e - * b - Roelof * tur(f)dragher * s - 1 *
148 * e - Nijelttijen moer * b - Roelof * statebode * s - 4 *
149 * e - Claes Janssen * b - Claes Janssen * s - 2 *
150 * e - Kuiper * b - Jan Jansen * popmacker * s - 2 *
151 * e - Jan Jansen * b - Lijsbet Jochems * s - 1 * x - woont om Gotswil *
152 * e - Jan Hock * b - Hans van Paterborg * s - 1 * x - woont om Gotswil *
153 * e - Jan Hock * b - Sijcke Suickerdoes * s - 1 * x - woont om Gotswil *
154 * e - Jan Hock * b - Bernt * bijerdragher * s - 1 * x - woont om Gotswil *
155 * e - Jan Hock * b - Wijllem van Berg * s - 1 * x - woont om Gotswil *
156 * e - Jan Hock * b - Jan Juriens * s - 2 * x - woont om Gotswil *
157 * e - Jan Hock * b - Bartel * bijerdrager * s - 2 * x - woont om Gotswil *
158 * e - Jan Hock * b - Harmen van Blickxem * s - 1 *
159 * e - Jan Hock * b - Gerrit Lous * s - 1 * x - woont om Gotswil *
160 * e - Hijllema * b - Hijllema * s - 7 * [Zhoek Oude Oosterstraat/Druifstreek]
161 * e - Hendrick Haen * b - Hendrick Haen * s - 3 *
162 * e - Aerijen Jacops * b - Aerijen Jacops * s - 4 *
163 * e - Hendrick Martens * b - Hendrick Martens * s - 2 *
164 * e - Tijepcke * bleeker * b - Pijtter * hanschoenmacker * s - 2 *
165 * e - Hoijte Obbes * b - Hoijte Obbes * s - 3 *
166 * e - * b - Flijppes Kornelis * schriver * s - 4 * [Oude Oosterstraat, hoek; GC 1607 fol. 46 verkoop voor 1500 car.g.; de gladde gevel?]
167 * e - * b - Pijtter Jansen * kaemerbode * s - 7 *
168 * e - Wijtse * metser * b - Andris Folckerts * s - 3 *
169 * e - Wijtse * metser * b - Boete Wijbrans * s - 3 *
170 * e - Jan Hendrickx * ontfangher * b - Jan Hendrickx * ontfangher * s - 7 * [Ossekop]
171 * e - Wijllemborg * b - Wijllemborg * s - 8 *
172 * e - Bartelmes Aeckes * b - Jel Aelue * s - 5 *
173 * e - Bartel Hendrickx * b - Bartel Hendrickx * s - 3 *
174 * e - Aerijen Wijllems * b - Aerijen Wijllems * s - 4 *
175 * e - Tijerk Tijerckssen * b - Tijerk Tijerckssen * s - 3 *
176 * e - Lijsbet Jacop Janssers * b - Hendrick Janssen * lertouver * s - 4 *
177 * e - Aerijen Jacops * b - Aerijen Jacops * s - 5 *
178 * e - Jacop Jansen * b - Tijets Wijdmers * s - 3 * x - woonachtig in Harlingen *
179 * e - Jacop Jansen * b - Suer Suers * s - 2 * x - woonachtig in Harlingen *
180 * e - Jacop Jansen * b - Gerrit Fries * s - 1 * x - woonachtig in Harlingen *
181 * e - Jacop Jansen * b - Luibert Jansen * s - 1 * x - woonachtig in Harlingen *
182 * e - Jacop Jansen * b - Albert Alberts * s - 1 * x - woonachtig in Harlingen *
183 * e - Jacop Jansen * b - Tanneke * naester * s - 1 * x - woonachtig in Harlingen *
184 * e - Dirck Gauckes * b - Sijbe Jansen * brouuer met * een brouuerie (2) en met een jest (2) * s - 1 *
185 * e - Jan Feijckes * b - Jan Feijckes * s - 2 *
186 * e - Jelle Hessels * gortmacker met een jest * b - Jelle Hessels * gortmacker met een jest * s - 3 *
187 * e - Baucke Iedes weduwe * b - Baucke Iedes weduwe * s - 3 *
188 * e - Sapck Gerrits * b - Sapck Gerrits * s - 1 *
189 * e - Julius van Eijssinghe * b - Sijcke van Deckema * dr. * s - 11 *
190 * e - Sapck Gerrits * b - Trin Jans * s - 1 *
191 * e - Idsert Aeges * b - Jan Kuorts * s - 1 *
192 * e - Jan Sents * b - Jan Sijmens * s - 2 *
193 * e - Jan Hanckes * b - Jan Hanckes * s - 1 *
194 * e - Sijordt Martens * b - Sijordt Martens * s - 1 *
195 * e - Hendrick Pouvels * b - Jan Jansen * metseler * s - 1 * x - woont om Gotswil *
196 * e - Hendrick Pouvels * b - Hijlck Nannes * s - 1 * x - woont om Gotswil *
197 * e - Hendrick Pouvels * b - Albert Alberts * s - 1 *
198 * e - Hendrick Pouvels * b - Griet Joris * s - 1 * x - woont om Gotswil *
199 * e - Hendrick Pouvels * b - Mari Rijnckx * s - 1 * x - woont om Gotswil *
200 * e - * b - Grijet Wijgers * s - 1 * x - woont om Gotswil *
201 * e - * b - Alcke Hanses ofte Alck Faes * s - 1 *
202 * e - Albert * pelser * b - Aebe Jansen * s - 1 *
203 * e - Albert * pelser * b - Trijen Oets ? * s - 1 * x - woont om Gotswil *
204 * e - Foeckel Jans weduwe * b - Luibbert Pijtters * s - 1 *
205 * e - Bernt Roelofs * b - Bernt Roelofs * s - 1 *
206 * e - Obbe Sijmens * b - Obbe Sijmens * s - 1 *
207 * e - Kararelis * backer * b - Grijet Heeres * s - 1 * x - woont om Gotswil *
208 * e - Gatse Douves Cornelis * backer * b - Gatse Douves Cornelis * backer * s - 1 * x - woont om Gotswil *
209 * e - Pitter * mr. * b - Claes Weges * s - 1 * x - woont om Gotswil *
210 * e - Pitter * mr. * b - Grijet Jans * s - 2 * x - woont om Gotswil *
211 * e - Eijlert Focles * b - Ael Reijners * s - 1 * x - woont om Gotswil *
212 * e - Eijlert Fockles * b - Eijlert Fockles * s - 1 *
213 * e - Jetse Ieges * schansmeister * b - Rijordt Rijtsckes * s - 2 * [Druifstreek?]
214 * e - Albert Claessen * b - Bets Roelofs weduwe * s - 2 * x - eigenaar woont in Goutum *
215 * e - weduwe van Jacop Jansen * b - Douve Jorijens * s - 1 *
216 * e - Jacop Andris * b - Marten Tackes * s - 1 *
217 * e - Aerbt Aerijens * b - Aernt Aerijens * s - 1 *
218 * e - Jacop Andris * b - Jacob Andris * s - 2 *
219 * e - Jantijen Groets * b - Janttijen Groets * s - 1 *
220 * e - Jan Walckes dochter * b - Anne Theuis * s - 1 *
221 * e - Jan Walckes dochter * b - Sijbbel Martens * s - 1 *
222 * e - Jan Walckes dochter * b - Gerben Romckes * s - 2 *
223 * e - Jacop Rommert * b - Jacob Salues * s - 2 * x - woonachtig in Groningen *
224 * e - Worp Jelijs * b - Lourens Fre * s - 3 *
225 * e - Jan Sents * b - Tijedt Meijnert * s - 1 *
226 * e - Hendrick Pouvels * b - * s - 1 *
227 * e - Hendrick Pouvels * b - Sijts Sijtssen * s - 1 *
228 * e - Hendrick Pouvels * b - * s - 1 * x - leeg staand *
229 * e - Johannes * wijelmacker, becrodet * b - Pijter Wijbes * s - 1 *
230 * e - Pijtter * gesuoren wacker afte die Schoele * b - Jouck Romckes * s - 1 * x - woont om Gotswil *
231 * e - Dominicus Albert * b - Dominicus Albert en een weeduwe * s - 4 * x - weduwe woont om Gotswil *
232 * e - Wessel Alberts * b - Wessel Alberts * s - 3 *
233 * e - Harmen Karstens * b - Harmen Karstens * s - 3 *
234 * e - Roelof , in die Peperstraet * b - Brecht Gosses, in Dockum * s - 1 *
235 * e - Jan * laedmacker * b - Gerben * wever * s - 3 *
236 * e - Jan * laedmacker * b - Dije caemer (die naest) * s - 2 *
237 * e - Reijner Jansen * moller tot Harlingen * b - * s - 1 * x - leeg staand *
238 * e - Reijner Jansen * moller tot Harlingen * b - Pijtter * moller * s - 2 *
239 * e - Bartel Hendrickx * b - Maijcke Sijmens * s - 2 *
240 * e - Bartel Hendrickx * b - Aeff Thoenis * s - 2 *
241 * e - Bartel Hendrickx * b - Aemerents Entes * s - 1 *
242 * e - Aerijen * metseler * b - Pijtter Romckes * s - 3 *
243 * e - Hendrick Pauvels * b - Jacop Roelofs * s - 1 *
244 * e - Hendrick Pauvels * b - Meijnert Caspers * s - 4 * x - met een foernoeis (1) * [Berlikumermarkt, hoekhuis]
245 * e - Hendrick Gerrits * b - Hendrick Gerrits * [Berlikumermarkt, Hanenburg] s - 5 *
246 * e - Sackema * b - Sackema * s - 9 * [Berlikumer markt]
247 * e - Meijster Jacop Fos * b - Meijster Jacop Fos * s - 6 *
248 * e - Belij Hendrickx * b - Belij Hendrickx * s - 5 *
249 * e - Maeri Bartels * b - Maeri Bartels * s - 3 *
250 * e - Mari Bartels * b - Gertke Tijardts * s - 3 *
251 * e - Aerijen * metseler * b - Stoffel Stoffels * s - 3 *
252 * e - Wijbren Eckes * wachtmeister * b - Wijbren Eckes * wachtmeister * s - 4 *
253 * e - Tijerck Eppes * onder wachtmr. * b - Tijerck Eppes * onder wachtmr. * s - 3 *
open afbeelding via rechtsklik in nieuw tabblad ter vergroting

>> begin