>> HOMEpage

Beroepen in de Leeuwarder burgerboeken

Bron: Historisch Centrum Leeuwarden (HCL)
Internetuitgave in een sorteerbare tabel: M.H.H. Engels, december 2020
N.B. Dit zijn dus alleen de burgers die met een beroep vermeld zijn!
Voor meer zie De burgerboeken van Leeuwarden, circa 1530-1800, en andere bescheiden betreffende het burgerschap.
Sorteren: klik op de kolomtitel (bijv. beroep); sorteervolgorde blijkt uit een rood pijltje. Sorteren op naam wil hier zeggen op voornaam.
Na sorteren zoeken op pagina naar naam resp. beroep: toets # resp. * gevolgd door (beginletter van) voornaam resp. beroep.
Terug naar de top van de tabel/pagina: gebruik de HOMEtoets of zoek HOME!

bronjaar maand dagnaamberoep
M226, p. 00115440610 Voor#Abbe Tyaerts*Schoenmaker
Geboorteplaats: Arum
Betaalt: 2 g.g.
M226, p. 00115440610 Voor#Aesge Auckez.*Kramer
Geboorteplaats: Grouw
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 00115440610 Voor#Andla Minnes*Timmerman
Geboorteplaats: Jorwerd
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 00215440610 Voor#Aebele Rinthiez.*Schipper
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 00215440610 Voor#Alt Mertsz.*Schipper
Geboorteplaats: Kollum
Betaalt: 1 fl.
M226, p. 00215440610 Voor#Ariaen Jacopsz.*Metselaar
Geboorteplaats: Bolsward
Betaalt: 1 fl.
M226, p. 00215440610 Voor#Aucke Auckesz.*Arbeider ('Budder')
Geboorteplaats: Jelsum
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 00215440610 Voor#Aucke Auckez.*Smid
Geboorteplaats: Dokkum
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 00315440610 Voor#Aebe Piersz.*Timmerman
Geboorteplaats: Irnsum
Betaalt: 1 fl.
M226, p. 00315440610 Voor#Andries*Schoenmaker
Geboorteplaats: Gouda
Betaalt: 2,5 g.g.
M226, p. 00315440610 Voor#Arent Evertsz.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Oldenzaal
Betaalt: 2 g.g.
M226, p. 00315440610 Voor#Arent Willemsz.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Kampen
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 00315440610 Voor#Aucke Diorrez.*Koopman
Geboorteplaats: Warga
Betaalt: 3,5 g.g.
M226, p. 00415440610 Voor#Albert Albertsz.*Ketelboeter
Geboorteplaats: Luik, het land van
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 00415440610 Voor#Andries Pijbez.*Bakker
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 1 fl. 11 st.
M226, p. 00415440610 Voor#Ariaen Pietersz.*Brouwer
Geboorteplaats: Delft
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 00515440610 Voor#Aerrijs Lijobbez.*Bakker
Geboorteplaats: Wijns
Betaalt: 3,5 g.g.
M226, p. 00515440610 Voor#Alger Hotzez.*Bakker
Geboorteplaats: Oudega bij Sneek
Betaalt: 3 fl.
M226, p. 00515440610 Voor#Atte Iwz.*Kalkverkoper
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 2,5 g.g.
M226, p. 00515440610 Voor#Augustinus Harmansz.*Pelser
Geboorteplaats: Baard
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 00615440610 Voor#Aebe Kempoz.*Turfmeter
Betaalt: 15 st.
M226, p. 00615440610 Voor#Anna Heijnez.*Stoeldraaier
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 00615440610 Voor#Ariaen Hendricxz.*Glazenmaker
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 3 fl.
M226, p. 00615440610 Voor#Augustinus Janssen*Kuiper
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 00715440610 Voor#Aebe Douwez.*Korfmaker
Betaalt: 21 st.
M226, p. 00715440610 Voor#Aene Hemckez.*Schipper
Betaalt: 35 st.
M226, p. 00715440610 Voor#Aries Wener (Wever)*Rietmaker
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 00815440610 Voor#Aedge Rentsez.*Schuitevaarder
Geboorteplaats: Smallingerland
Betaalt: 1 fl.
M226, p. 00815440610#Ariaen Aertsz.*Glazenmaker
Geboorteplaats: Delft
Betaalt: 3 fl.
Opmerking: Met zijn kinderen.
M226, p. 00815450818#Albert Berentsz.*Kistemaker
Geboorteplaats: Visvliet
Betaalt: 3 g.g.
M226, p. 00815590000#Anne Claesen*Schipper
M226, p. 00915581212#Ariaen Luijthienz.*Wever
Geboorteplaats: Hitzum
Betaalt: 4 lb. 6 s.
M226, p. 00915590000#Albert Wolterz.*Metselaar
M226, p. 01015581223#Aernt Sanckmeester(?), Mr.*Zangmeester (?)
Betaalt: 4 lb. 6 s.
M226, p. 01015600529#Atte Meijntez.*Timmerman
Betaalt: 4 lb. 12 s.(een henricus nobel)
M226, p. 01015600621#Aessge Tiessez.*Koopman
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 5 lb. 5 s.
M226, p. 01115600919#Adie Assez.*Koopman
Geboorteplaats: Kollum
Betaalt: 5 lb. 5 s.
M226, p. 01115601224#Ariaen Thomasz.*Kistenmaker
Geboorteplaats: Utrecht
Betaalt: 4 lb. 6 s.
M226, p. 01115601231#Ariaen Lambertsz.*Metselaar
Geboorteplaats: Dordrecht
Betaalt: 4 lb. 6 s.
M226, p. 01215610000#Adie Lambertz.*Koopman
Geboorteplaats: Kollum
Betaalt: 4 lb. 14 s.
M226, p. 01215610000#Aucke Douwez.*Apotheker ('ofte' Kruidenier)
Betaalt: 4 lb. 15 s.
M226, p. 01215610000#Aucke Wobbez.*Lakenscheerder
Betaalt: 4 lb. 4 s.
M226, p. 01315620721#Abraham Stevens Bloemendall (?)*Kleermaker
Geboorteplaats: Bloemendaal (?)
Betaalt: 4 lb. 12 s.
Opmerking: NB op p. 013 belangrijke informatie m.b.t. het bedrag dat nieuw aangenomen burgers dienden te betalen.
M226, p. 01415620811#Allert Heijnez.*Lantaarnmaker
Betaalt: 4 lb. 12 s.
M226, p. 01415621109#Atte Rippertsz.*Apotheker
Betaalt: 5 lb. 5 s.
M226, p. 01415630322#Arent Jansz.*Smid
Geboorteplaats: Neuenhaus
Betaalt: 4 lb. 7 s.
M226, p. 01515630000#Aernt Pietersz.*Glazenmaker
Geboorteplaats: Leeuwarden* (?)
Betaalt: 2 lb. 2 s.
Opmerking: * Is een burgerszoon.
M226, p. 01515651016#Andries Jansz.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Zwartsluis
Betaalt: 3 g.g. 8 st.
M226, p. 01515651018#Allert Allertz.*Koperslager
Geboorteplaats: Leeuwarden*
Betaalt: Gratis
Opmerking: * Is een 'burgerszone allhier geboren'.
M226, p. 01515651231#Adolff Jeronimus*Goudsmid
Geboorteplaats: Keulen
Betaalt: 3 g.g. 8 st.
Opmerking: Voet 358.
M226, p. 01615651231#Aert Aeriaensz.*Kruidenier
Geboorteplaats: Dordrecht
Betaalt: 3 g.g. 8 st.
M226, p. 01615660000#Adriaen Govertz.*Kramer
Geboorteplaats: Rotterdam
M226, p. 01615660000#Aerndt Albertz.*Procureur postulant voor het gerecht van Leeuwarden
Geboorteplaats: Harderwijk
M226, p. 01615660000#Arent Hermens*Kleermaker
Geboorteplaats: Steenwijk
M226, p. 01615660000#Arent Simensz.*Chirurgijn
Geboorteplaats: Zutphen
M226, p. 01615680000#Albert Brongers*Hardhouwer
Geboorteplaats: Groningen
M226, p. 01615680000#Allert Roloffsz.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Groningen
Opmerking: In 1567 geen nieuwe burgers onder de letter A aangenomen.
M226, p. 01615690000#Andries Mensz.*Metselaar
Geboorteplaats: Irnsum
Opmerking: In ledenlijst metselaarsgilde Meus Andriesz.
M226, p. 01615700000#Aernt Jansz. Witten*Wijnheer
M226, p. 01615700000#Albert Henricx*Pasteibakker
M226, p. 01615700000#Albert Janson Ruijs*Klerk ter secretarie van Leeuwarden
M226, p. 01715720000 of 15730000#Albert Henricx*Procureur
Geboorteplaats: Zwolle
M226, p. 01715740000#Adriaen Janssen*Blauwverver
M226, p. 01715750000 of 15760000#Albert Albertsz.*Bakker
M226, p. 01715750000 of 15760000#Alberts Piettersz.*Bakker
M226, p. 01715780000#Andries Jelgersz.*Schipper
Opmerking: Tussen 15780513 en 15780627
M226, p. 01715780110#Aleff Tammez.*Steenhouwer
Opmerking: Aleff Tammez. eerst vermeld onder burgers aangenomen tussen 23-10-1577 en 10-1-1578; vervolgens vermeld als aangenomen in 1578. Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M226, p. 01715810000 of 15820000#Aernt Jansz.*Schoenmaker
Opmerking: Van 15810626 tot 15821009
M226, p. 01815840000 of 15850000#Albert Frericxs*Pelser
Geboorteplaats: Blandorf (Oost Friesland)
Opmerking: Van 8 mei 1584 tot 9 februari 1585
M226, p. 01815840000 of 15850000#Aucke Bauckesz.*Messenmaker
Geboorteplaats: Oldeboorn
Opmerking: Van 8 mei 1584 tot 9 februari 1585
M226, p. 01815850000#Aernt Ariensz.*Wever
M226, p. 01815870000#Albert Roeleffsz.*Bakker
M226, p. 01815870000#Aucke Eepes*Zadelmaker
Geboorteplaats: Beers
Opmerking: Met zijn 2 zonen.
M226, p. 01815890000#Aernt Willemsz.*Kistemaker
M226, p. 01815890000#Albert Eedesz.*Schoenmaker
M226, p. 01815890000#Awcke Henricxz.*Wever
M226, p. 01915900000#Andries Douwes*Schoenmaker
M226, p. 01915900000#Anne Henricxz.*Roermaker
M226, p. 01915900000#Ariaen Jansz.*Metselaar
Geboorteplaats: Sneek
M226, p. 01915910000#Albert Gaeijtijesz.*Kleermaker
M226, p. 01915910000#Allert Feckesz.*Brouwer
Opmerking: Met zijn zoon Wijbrant.
M226, p. 01915920000#Abel Jansz.*Wever
M226, p. 01915920000#Arndt Hendrixs*Zeilmaker
M226, p. 01915920000#Arnt Gerritsz.*Pottebakker
M226, p. 01915920000#Arnt Moliersz.*Gardenier
M226, p. 01915950000#Albert Beerntsz.*Bakker
M226, p. 01915960000#Anthonis Gielis van Hoboken*Steenhouwer
Geboorteplaats: Utrecht
Opmerking: Geb. plaats m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M226, p. 01915970000#Adriaen Cornelis*Schilder
Geboorteplaats: Bremen
M226, p. 01915970000#Albert Gijses*Bakkersgezel
Geboorteplaats: Delfzijl
M226, p. 02015990000#Abbe Atses*Schipper
Geboorteplaats: Deinum
M226, p. 02015990000#Abbe Freercx*Lakenbereider
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 02015990000#Augustinus Jacobs van Wittehuijs*Chirurgijn
M226, p. 02016030000#Abraham Alberts*Kleermakersgezel
M226, p. 02016030000#Adam Richeus*Klerk van de secretarie
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 02016050000#Arien Wolters*Haakmaker
Geboorteplaats: Amsterdam
M226, p. 02016060000#Agge Agges*Chirurgijn
M226, p. 02016070000#Albert Douwes*Kleermaker
M226, p. 02016080000#Albert Beernts*Linnenwever
M226, p. 02016090000#Anne Janties*Lakenbereider
M226, p. 02016090000#Anne Minnes*Bakker
M226, p. 02016090000#Arent Ruijrts*Schipper
M226, p. 02016110000#Andries Juckes*Kistemakersgezel
M226, p. 02016110000#Arent Wessels*Kammaker
M226, p. 02116130000#Abraham Cornelis*Kleermaker
M226, p. 02116130000#Arent Eelckesz.*Schipper
M226, p. 02116130000#Aut Andriesz.*Vleeshouwer
M226, p. 02116140000#Adriaen van der Chijs*Biersteker
M226, p. 02116140000#Arien Erasmi*Glazenmaker
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 02116150000#Albert Johanis*Wever
Geboorteplaats: Ee ( in Dongeradeel)
M226, p. 02116150000#Andries Claesz.*Kleermaker
M226, p. 02116160000#Andries Thomas*Kuiper
Geboorteplaats: Wirdum
M226, p. 02116170000#Aleph Pijbesz.*Postulant
M226, p. 02116180000#Aggaeus Nicolai*Notaris
M226, p. 02116180000#Albert Willemsz.*Herbergier
Geboorteplaats: Emden
M226, p. 02116180000#Andle Rieurdtsz.*Schipper
Geboorteplaats: Dronrijp
M226, p. 02116180000#Anne Thomasz.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Wijtgaard
M226, p. 02116180000#Arent Fockesz.*Zadelmaker en Vaandrig
M226, p. 02116190000#Albert Albertsz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Tietjerk
M226, p. 02116200000#Aleff Cornelis*Bakker
Geboorteplaats: Tzummarum
M226, p. 02116200000#Anske Eelckes*Apotheker
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 02116200000#Arnout Gielis*Bakker
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 02116210000#Allert Folckerts*Bakker
M226, p. 02116220000#Albert Sijdses*Metselaar
M226, p. 02216240000#Auke Auckes*Gardenier
Geboorteplaats: Wirdum
M226, p. 02216240000#Auke Wabbes*Schipper
Geboorteplaats: Grouw
M226, p. 02216260000#Albert Wolters*Kistemaker
Geboorteplaats: Marum
M226, p. 02216270000#Arien Erasmus*Glazenmaker
M226, p. 02216270000#Ate Folckerts*Schipper
Geboorteplaats: Goutum
M226, p. 02216280000#Ate Gerrits*Kleermaker
Geboorteplaats: Swichum
M226, p. 02216300000#Alle Wibrants*Metselaar
M226, p. 02216310000#Abel Alberts*Koekebakker
Geboorteplaats: Farmsum
M226, p. 02216310000#Ade Jans*Bakker
Geboorteplaats: Norden
M226, p. 02216310000#Aernt Everts*Vleeshouwer
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 02216310000#Albert Gerrits*Wever
M226, p. 02216310000#Anne Gerckes*Brouwer
Geboorteplaats: Risens
M226, p. 02216310000#Auke Atsma*Apotheker
Geboorteplaats: Jorwerd
M226, p. 023 & M227, p. 00816401106#Auke Folkerts*Schoenmaker
Geboorteplaats: Nes (Dongeradeel)
Betaalt: 6 fl.
M226, p. 023 & M227, p. 01816410916#Anne Jans*Kramer
Geboorteplaats: Kuikhorne
Betaalt: 6 fl.
M226, p. 023 & M227, p. 01816410916#Auke Alberts*Linnenwever
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 6 fl.
M226, p. 02316320000#Andries Willems*Kleermakersgezel
M226, p. 02316330000#Aernt Edes*Schipper
Geboorteplaats: Aduard
M226, p. 02316330000#Andries Jansz.*Glazenmaker
Geboorteplaats: Steenwijk
M226, p. 02316340000#Anne Piters*Schipper
Geboorteplaats: Jellum
M226, p. 02316350000#Andle Andles*Kleermakersgezel
M226, p. 02316360000#Abbe Abbes*Schipper
Geboorteplaats: Leeuwarden (klokslag)
M226, p. 02316370000#Aebe Jans*Koopman
Geboorteplaats: Berlikum
M226, p. 02316370000#Aernt Sijbrants*Schipper
Geboorteplaats: Buitenpost
M226, p. 024 & M227, p. 03516430512#Albert Hanssen*Bakker
Geboorteplaats: St. Jacobiparochie
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 024 & M227, p. 05716451202#Assuerus Franssen*Bakker
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 7 g.g.
Opmerking: Met zijn zoon Femme. Zoon niet in M226.
M226, p. 024 & M227, p. 05816451223#Aene Haijtses*Metselaar
Geboorteplaats: Marssum
Betaalt: 7 g.g.
Opmerking: Met zijn zonen Bote (8 jr.) en Claes (5 jr.). Zonen niet in M226.
M226, p. 024 & M227, p. 06116460327#Arien Iskes (Jetses)*Schipper
Geboorteplaats: Grouw
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 024 & M227, p. 06516461105#Ambrosius Cornelis*Koemelker
Geboorteplaats: Leeuwarden (Schilkampen)
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Belofte i.p.v. eed.
M226, p. 024 & M227, p. 08216481010#Abraham Jacobs*Glazenmaker
Geboorteplaats: Kollum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 02515440610 Voor#Berndt Jacobz.*Metselaar
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 02515440610 Voor#Botte Auckez.*Metselaar
Geboorteplaats: Goutum
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 02515440610 Voor#Botte Rijentsz.*Schipper
Geboorteplaats: Wartena
Betaalt: 2 g.g.
M226, p. 02515440610 Voor#Brant Douwez.*Stoeldraaier
Geboorteplaats: Warga
Betaalt: 1 fl.
M226, p. 02615440610 Voor#Baucke IJskes*Schuitevaarder
Geboorteplaats: Winsum
Betaalt: 1 fl.
M226, p. 02615440610 Voor#Bertolt Lambertsz.*Kistemaker
Geboorteplaats: Zutphen
Betaalt: 1 fl.
M226, p. 02615440610 Voor#Botte Peeckez.*Kistemaker
Geboorteplaats: Folllega
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 02715440610 Voor#Barendt Dircxz.*Bakker
Geboorteplaats: Münster
Betaalt: 1,75 g.g.
M226, p. 02715440610 Voor#Barnardus Hesselsz.*Kuiper
Geboorteplaats: Bolsward
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 02715440610 Voor#Bartelt Eedez.*Pelser
Geboorteplaats: Sneek
Betaalt: 2 g.g.
M226, p. 02715440610 Voor#Beenthie Hotthiez.*Schuitemaker
Geboorteplaats: Marssum
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 02815440610 Voor#Barent Pheltes*Kleermaker
Geboorteplaats: Groningen, bij
Betaalt: 3 fl.
M226, p. 02815440610 Voor#Botte Jettziez.*Schipper
Geboorteplaats: Wartena
Betaalt: 1 fl.
M226, p. 02815440610 Voor#Buwe*Smid
Geboorteplaats: Kollum
Betaalt: 2,5 g.g.
M226, p. 02915440610 Voor#Barent Tammez.*Bakker
Betaalt: 1 fl.
M226, p. 02915440610 Voor#Bertelt Berteltz.*Roggedrager of houtsnijder
Betaalt: 1 fl.
Opmerking: Roggedrager ofte holtsnijder
M226, p. 02915440610 Voor#Broer Gerrijtsz.*Gortmaker
Geboorteplaats: Arum
Betaalt: 21 st.
M226, p. 02915440610 Voor#Burgert*Kramer
Geboorteplaats: Oosterwolde
Betaalt: 1 g.g. 7 st.
M226, p. 03015450813#Botte Feijckez.*Timmerman
Geboorteplaats: Engelum
Betaalt: 2 g.g.
M226, p. 03015590000#Ballinck Lijeuwez.*Bakker
Opmerking: Met zijn zoon Lijeuwe
M226, p. 03015590000#Benedictus Idsersz.*Zuivelkoper
M226, p. 03015590000#Buwe Tzommez.*Schipper
M226, p. 03115601104#Buwe Wijbez.*Kleermaker
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 4 lb. 6 s.
M226, p. 03215610000#Baucke Tsiommez.*Koopman
Betaalt: 4 lb. 4 s.
Opmerking: een jonck coopman
M226, p. 03215620825#Bartel Lucasz.*Busmaker
Betaalt: 4 lb. 12 s.
Opmerking: Met zijn zoon Lucas.
M226, p. 03215621208#Buwe Foppez.*Kistemaker
Geboorteplaats: Weidum
Betaalt: 4 lb. 12 s.
M226, p. 03315560000#Baerndt Gerritz.*Bakker
M226, p. 03315630729#Bartel Hendrickz.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Deventer
Betaalt: 4 lb. 12 s.
M226, p. 03315660000#Berndt Pietersz.*Wever
Geboorteplaats: Rijnsburg
Opmerking: Plaatsnaam onzeker. In origineel Reijnsborch.
M226, p. 03415700000#Bartolomeus Cornelissen*Steenhouwer
Geboorteplaats: Leeuwarden
M226, p. 03415710000#Barent Louwesz.*Schoenmaker
M226, p. 03415710000#Baucke Sijbrants*Vlaskoper
M226, p. 03415730000 of 15740000#Bartelt Jansz.*Kaarsenmaker
M226, p. 03415781006 en 15851012, Tussen#Beernt Sipcke*Bakker
Geboorteplaats: Wouterswoude
M226, p. 03415781006 en 15851012, Tussen#Berent Dircxz.*Boekverkoper
Geboorteplaats: Groningen
M226, p. 03415781006 en 15851012, Tussen#Bernt Berntz.*Wever
Geboorteplaats: Doetinchem
M226, p. 03415781006 en 15851012, Tussen#Bernt Henricxz.*Schoenmaker
M226, p. 035 &. 05515880000#Claes Attzes*Schipper
Geboorteplaats: Deinum
M226, p. 035 &. 05515880000#Claes Janssen*Kistemaker
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 035 &. 05515880000#Claes Sijuerdtsz. (Sijerdtz.)*Weversgezel
Geboorteplaats: Dokkum
M226, p. 035 &. 06915880000#Doijttije Pijbez.*Kannegieter
Geboorteplaats: Wirdum
M226, p. 035 &. 08115880000#Edsert Haringhsz.*Barbiersgezel
M226, p. 035 &. 08115880000#Eeme Dircxz.*Koopman
Geboorteplaats: Britsum
M226, p. 035 &. 08115880000#Eepe Meijnertz.*Brouwer
M226, p. 035 &. 08115880000#Egbert Lubbertz.*Bakkersgezel
Geboorteplaats: Suawoude
M226, p. 035 & 11315880000#Gerrijt Bornstra, Mr.*Procureur postulant voor het gerecht van Leeuwarden
M226, p. 03515880000#Bronger Albertsz.*Kistemaker
Geboorteplaats: Groningen
M226, p. 036 & 19015880000#Jacob Claesz.*Lakenkoper
M226, p. 036 & 19015880000#Jan Cool (Coell)*Tinnegieter
Geboorteplaats: Boyl
M226, p. 036 & 19015880000#Jan Jansen*Bakker
Geboorteplaats: Ten Post
M226, p. 036 & 19015880000#Jan Ritsckez.*Bakkersgezel
Geboorteplaats: Anjum
M226, p. 036 & 19015880000#Jasper Wijbez.*Wever
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 036 & 21315880000#Lijuwe Gerbrantsz.*Bakker
Geboorteplaats: Blessum
M226, p. 036 & 21315880000#Lolco Mennesz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Lutjegast
M226, p. 036 & 22715880000#Meijnert IJsbrants*Timmerman
Geboorteplaats: Beetgum (p. 36) of Benthem (p. 227)
M226, p. 036 & 22715880000#Meijnert Lubbertz.*Wever
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 036 & 25415880000#Peter Jaspersz.*Kleermaker
M226, p. 037 & 27315880000#Rutger Hettesz.*Timmerman
Geboorteplaats: Boksum
M226, p. 037 & 29615880000#Sipcke Melijsz.*Lakenkoper
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 037 & 31615880000#Tijs Janssen*Kramer
Geboorteplaats: Visvliet
M226, p. 037 & 33715880000#Wijrdt Jacobsz.*Slotenmaker
M226, p. 037 & 33715880000#Willem Attzez.*Schipper
Geboorteplaats: Deinum
M226, p. 037 & 33715880000#Willem Uulbez.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 03715900000#Beernt Jacobsz.*Bakker
Geboorteplaats: Tolbert
M226, p. 03715910000#Bawcke Martensz.*Bakker
Geboorteplaats: Goingarijp
Opmerking: Worden na elkaar ingeschreven: Bawcke Martens van Gongrip en Bawcke Martensz. Naar alle waarschijnlijkheid betreft het hier één en dezelfde persoon.
M226, p. 03715910000#Bocke Henricxz.*Bakker
Geboorteplaats: Sneek
M226, p. 03715910000#Bocke Mertens*Schoenmaker
M226, p. 03815920000#Bernt Frericx*Wever
M226, p. 03815960000#Beernt Dircxz.*Bakker
Geboorteplaats: Roodkerk
M226, p. 03816000000#Bartelt Jacobsz.*Schipper
Geboorteplaats: Goënga
M226, p. 03816000000#Berendt Sporck*Hardhouwer
Geboorteplaats: Billerbeck (Munsterland)
Opmerking: (Bildebeck in Munsterland) Zie ook: Gildeboek metselaars en hardhouwers, p. 92.
M226, p. 03816010000#Boele Jansz.*Bode voor het Hof van Friesland
M226, p. 03816010000#Broerius Hannia, Dr.*Advocaat
M226, p. 03816040000#Berent Thomas*Biersteker
Geboorteplaats: Hattem
M226, p. 03916050000#Berent Rompckes*Schipper
Geboorteplaats: Dokkum
M226, p. 03916070000#Baucke Sioerts*Metselaar
Geboorteplaats: Tietjerk
M226, p. 03916070000#Beernt Harmens*Wever (linnenwever)
Geboorteplaats: Stadtlohn
Opmerking: 18-2-1609 ondertrouwden Berent Harmens van Stadt Loon, linnenwever, en Riemerich Jacobsdr.
M226, p. 03916070000#Berent Janss*Steenhouwer
Geboorteplaats: (Lutsenburch) (Luxemburg of Lütjenburg?)
M226, p. 03916070000#Broer Heres*Linnenwever
M226, p. 03916090000#Boldewijn van Loo*Zijdekramer
M226, p. 03916110000#Beernt Rijcks*Goudsmid
Geboorteplaats: Deventer
M226, p. 03916120000#Benne Geerts*Koemelker
Geboorteplaats: Niebert
M226, p. 03916120000#Berent Riencks*Metselaar
Geboorteplaats: Bergum
M226, p. 03916130000#Bote Claesz.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Dokkum
M226, p. 03916150000#Beernt Willems*Kuiper
Geboorteplaats: Oosterlittens
M226, p. 03916150000#Bote Wibrens*Schipper
Geboorteplaats: Oosterhaule
M226, p. 03916170000#Baucke Annes*Stoeldraaier
Geboorteplaats: Stiens
M226, p. 03916190000#Bouwen Philips*Wever
Geboorteplaats: Gouda
M226, p. 03916200000#Botte Bauckes*Slachter
Geboorteplaats: Wommels
M226, p. 03916200000#Buwe Remmerts*Metselaar
Geboorteplaats: Poppingawier
M226, p. 03916270000#Bote Sibrants*Kleermaker
Geboorteplaats: Spannum
M226, p. 040 & M227, p. 01516410528#Bauke Doekes*Schipper op Dokkum
Geboorteplaats: Dokkum
Betaalt: 6 fl.
M226, p. 04016290000#Binnert Sakes*Bakker
Geboorteplaats: Augsbuur
M226, p. 04016310000#Binnert Jacobs*Kramer
Geboorteplaats: Blija
M226, p. 04016310000#Bruijn Michiels*Brouwersgezel
M226, p. 04016350000#Baltasar Smid (?)*Smid (?)
Geboorteplaats: Pommeren (Pomeren)
M226, p. 04016360000#Beernt Beernts*Linnenwever
Geboorteplaats: Stadtlohn
Opmerking: Ondertrouwde 24-9-1636 met Bauck Jaspers. Beroep aldaar.
M226, p. 041 & M227, p. 04916441207#Bocke Sipkes*Kuiper
Geboorteplaats: Birdaard (M227) of Leeuwarden (Bilgaard) (M226)
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 041 & M227, p. 06016460318#Bocke Jelles*Brouwer
Geboorteplaats: Loinga
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: M226 vermeldt als beroep bakker. Echter geen Bokke Jelles in bakkersboek.
M226, p. 041 & M227, p. 06116460407#Baucke Siercx*Kleermaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 041 & M227, p. 06416461103#Beernt Jonas Donia*Kamerbode van G.S.
Geboorteplaats: Medemblik
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Met zijn zoon. Zoon niet in M226.
M226, p. 041 & M227, p. 09916501114#Beniamijn Stevens*Saaiwerker
Geboorteplaats: Norwich (Nortwijs uijt Engelant)
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 04215440610 Voor#Claes Edez.*Schipper
Geboorteplaats: Tjerkgaast
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 04215440610 Voor#Claes*Pottebakker
Geboorteplaats: Sneek
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 04215440610 Voor#Cornelijs Dircxz.*Doedelzakspeler (pijper)
Geboorteplaats: Utrecht, bij
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 04215440610 Voor#Cornelis Claesz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Bolsward
Betaalt: 2 fl. 7 st.
M226, p. 04315440610 Voor#Claes Janssen*Schoenmaker
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 04315440610 Voor#Cornelijs Claesz.*Ladenmaker
Geboorteplaats: Haarlem
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 04315440610 Voor#Cornelijs Janssen*Schipper
Geboorteplaats: Schoorl
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 04415440610 Voor#Claes Gerkez.*Arbeider ('budder')
M226, p. 04415440610 Voor#Claes Oegez.*Veengraver
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 04415440610 Voor#Cornelijs Wijnantsz.*Timmerman
Geboorteplaats: Antwerpen
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 04415440610 Voor#Kempo Lijeuwez.*Kramer
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 04515440610 Voor#Caerl Hansz. Becx*Kleermaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 04515440610 Voor#Claes Broers*Stadspraamvaarder
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 04515440610 Voor#Claes Jansz.*Zadelmaker
Geboorteplaats: Groningen
Betaalt: 1,5 g.g.
Opmerking: Met zijn zoon
M226, p. 04515440610 Voor#Cornelijs Evertsz.*Ketelboeter
Geboorteplaats: Luik
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 04515440610 Voor#Cornelijs Gerrijdtz.*Hardhouwer
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 04615440610 Voor#Claes Janssen*Koopman
Geboorteplaats: Wijns
Betaalt: 4 fl.
M226, p. 04615440610 Voor#Claes Olphertsz.*Koopman
Geboorteplaats: Sneek
Betaalt: 5 g.g. 7 st.
M226, p. 04615440610 Voor#Cornelijs Abbez.*Bakker
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 3 fl.
M226, p. 04615440610 Voor#Cornelijs Geertz.*Bakker
Geboorteplaats: (Lae)
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 04715440610 Voor#Claes Dircxz.*Schipper
Geboorteplaats: Deinum
Betaalt: 1,5 fl.
Opmerking: Tegelijkertijd met zijn broer Jochum aangenomen.
M226, p. 04715440610 Voor#Claes Sijbez.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Bildt, het
Betaalt: 2,75 fl.
M226, p. 04715440610 Voor#Claes Sijmonsz.*Kramer
Geboorteplaats: Oosterwolde
Betaalt: 2 g.g.
M226, p. 04715440610 Voor#Jochum Dircxz.*Schipper
Geboorteplaats: Deinum
Betaalt: 1,5 fl.
Opmerking: Tegelijkertijd met zijn broer Claes aangenomen.
M226, p. 04815440820#Claes Jansz.*Kuiper
Geboorteplaats: Sneek
Betaalt: 4 g.g.
Opmerking: Is weer uit de stad vertrokken na slecht 2 g.g. betaald te hebben.
M226, p. 04915461022#Claes Hanses*Gardenier
Betaalt: In Natura (20 dagen werk die hij 'soude arbeijden aen een haichdoorn deser stede'.)
M226, p. 04915461201#Cornelis Vrericxz.*Bakker
Geboorteplaats: Sloten
Betaalt: 3 g.g.
M226, p. 05015590000#Cornelis Florisz.*Goudsmid
M226, p. 05015590000#Cornelis Sipckez.*Timmerman
Opmerking: Samen met zijn zoon Tjerk.
M226, p. 05115620809#Casper van Wolde*Herbergier en Soldenier op het Blokhuis
Betaalt: 4 lb. 12 s.
M226, p. 05215560000#Claes Tijaerdtz. Modsert*Timmerman
Opmerking: In het burgerboek geregistreerd in 1564.
M226, p. 05215570000#Claas Fransz.*Teemsmaker
Opmerking: In het burgerboek geregistreerd in 1564.
M226, p. 05215570000#Claes Claesz.*Brouwer
Opmerking: In het burgerboek geregistreerd in 1564.
M226, p. 05215570000#Coep*Zadelmaker
Opmerking: In het burgerboek geregistreerd in 1564.
M226, p. 05215640000#Claes Hesselz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Jorwerd
M226, p. 05215640000#Claes Hesselz.*Koopman
Geboorteplaats: Workum
M226, p. 05315540225#Claes (Nijclaes) Cleutingh*Notaris
Betaalt: 3 g.g.
Opmerking: Geregistreerd op 25-8-1573, op vertoon van de originele cedulle door Cleutingh.
M226, p. 05315690000#Claes Jans*Bakker
Geboorteplaats: Münster
M226, p. 05315690000#Claes Willems*Chirurgijn
Geboorteplaats: Amersfoort
M226, p. 05315700000#Cornelis Janssen*Droogscheerder
Geboorteplaats: Eestrum
M226, p. 05315720000#Claes Renicxz.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Emden
M226, p. 05415730000 en 1575, beide jaren incluis, Tussen#Claes Fockesz.*Kramer
Opmerking: Datum ontbreekt.
M226, p. 05415730000 en 1575, beide jaren incluis, Tussen#Claes Wijbesz.*Bakker
Opmerking: Datum ontbreekt.
M226, p. 05415780613 en 15851021, Tussen#Claes Hansz.*Herbergier
M226, p. 05415780613 en 15851021, Tussen#Claes Petersz.*Kuiper
Opmerking: NB Dubbel vermeld?!? Als Claes en Cornelis?
M226, p. 05415780613 en 15851021, Tussen#Cornelis Joutsz.*Kramer
Geboorteplaats: Buitenpost
M226, p. 05415780613 en 15851021, Tussen#Cornelis Petersz.*Kuiper
Opmerking: NB Dubbel vermeld?!? Als Claes en Cornelis?
M226, p. 05515870000#Claes Claesz.*Slotmaker
M226, p. 05515870000#Claes Henricx*Brouwer
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 05515890000#Claes Conertsz.*Metselaar
M226, p. 05515900000#Claes Isbrantsz.*Timmerman
Geboorteplaats: Beetgum
M226, p. 05515910000#Coort Ottez.*Kleermaker
Geboorteplaats: Hantum
M226, p. 05515910000#Cornelis Jansz.*Hoedemaker
M226, p. 05515920000#Cornelis Cornelisz.*Kleermaker
M226, p. 05515930000#Christiaen Volckert*Smallekenswever
Geboorteplaats: Klootwijk
M226, p. 05615930000#Claes Hettesz.*Smid
Geboorteplaats: Britswerd
M226, p. 05615930000#Claes Ottesz.*Schipper
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 05615960000#Cornelis Cornelisz.*Timmermansgezel
Geboorteplaats: Haarlem
M226, p. 05615960000#Cornelis Jansz.*Bakker
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 05615970000#Cornelis Jochums*Kopergieter
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 05615980000#Coert Meijnnerdts*Metselaar
Geboorteplaats: Leeuwarden (Vliet)
M226, p. 05616000000#Claes Jansz.*Wever
Geboorteplaats: Gelderland
M226, p. 05616010000#Cornelis Cornelisz.*Schilder
Geboorteplaats: Hoorn
M226, p. 05616020000#Claes Rieurdts*Schipper
M226, p. 05716040000#Cornelis Jans*Blauwverver
Geboorteplaats: Hoorn
M226, p. 05716050000#Claes Wolters*Bakker
Geboorteplaats: Birdaard
M226, p. 05716090000#Claes Claesz.*Smid
Geboorteplaats: Dokkum
M226, p. 05716100000#Keimpe Tijaerds*Bakker
Geboorteplaats: Marssum
M226, p. 05716110000#Claes Gosses*Chirurgijn
Geboorteplaats: Oldemarkt
M226, p. 05716110000#Cornelis Claesz.*Lakenverver
Geboorteplaats: Hoorn
M226, p. 05716110000#Crijn Stoffels*Steenhouwer
Geboorteplaats: Delfzijl
M226, p. 05716120000#Claes Jansz.*Pasteibakker
Geboorteplaats: Den Bosch
M226, p. 05716120000#Claes Sents*Schipper
Geboorteplaats: Sneek
M226, p. 05716120000#Coenraat Harmens*Hardhouwer
Geboorteplaats: Amsterdam
M226, p. 05716130000#Keimpe Sickes*Kaarsenmaker
Geboorteplaats: Dronrijp
M226, p. 05716150000#Claes Tijercks*Schoenmaker
M226, p. 05716180000#Claes Lamberts*Kuiper
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 05716180000#Cornelis Martens*Lakenbereider
Geboorteplaats: Marssum
M226, p. 05816200000#Claes Gerbens*Paardenkoper
Geboorteplaats: Hilaard
M226, p. 05816220000#Claes Claesz.*Koopman
Geboorteplaats: Arum
M226, p. 05816240000#Claes Piters*Schoenmaker
Geboorteplaats: Teerns
M226, p. 05816280000#Christian Gieles*Apotheker
Geboorteplaats: Echten
M226, p. 05816280000#Claes Jansz.*Kleermaker
Geboorteplaats: (Ooijenborgh)
M226, p. 05816280000#Claes Piters*Schrijver van Abbe Bootsma
M226, p. 05816280000#Claude Fonteine*Boekdrukker
Geboorteplaats: Parijs
M226, p. 05816280000#Cornelis Douwes*Stoeldraaier
Geboorteplaats: Stiens
M226, p. 05816310000#Claes Claesz.*Brouwer
Geboorteplaats: Sibekarspel (NH)
M226, p. 05816310000#Cornelis Jeltens*Kleermaker
Geboorteplaats: Groningerland
M226, p. 05816330000#Cornelis Douwes*Lakenbereider
Geboorteplaats: Teerns
M226, p. 05816340000#Claes Claesz.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Ferwerd
M226, p. 05816340000#Keimpe Buwes*Brouwer
Geboorteplaats: Suawoude
M226, p. 059 & M227, p. 07316470918#Cornelis Jans*Linnenwever
Geboorteplaats: Drogeham
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 05916350000#Cornelis Gerrits Wijngaerden*Steenhouwer
Geboorteplaats: Bildt, het
Opmerking: Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M226, p. 05916380000#Claes Dircks*Bakker
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 060 & M227, p. 07616480329#Claes Hendrix*Biersteker
Geboorteplaats: Kollum
Betaalt: 8 g.g.
Opmerking: Met zijn zonen Pieter (3 jr.) en Hendrick (1,5 jr.). Zonen niet in M226.
M226, p. 060 & M227, p. 07816480509#Claes Feijckes*Schoenmaker
Geboorteplaats: Huizum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 060 & M227, p. 08016480801#Cornelis van Heemert*Deurwaarder van G.S.
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 060 & M227, p. 10316510401#Claes Claessen*Schoenmaker
Geboorteplaats: Weidum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 060 & M227, p. 10516510927#Christiaen Beerns*Linnenwever
Geboorteplaats: Horn (graafschap Lippe)
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Met zijn zoon Beernt (3 a 4 jr.). Zoon niet in M226. (Lippe is Duits staatje met als hoofdstad Detmold)
M226, p. 060 & M227, p. 10716511230#Claes Ruirdts*Koopman
Geboorteplaats: Berlikum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 06115440610 Voor#Dedde Idtsz.*Procureur
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 06115440610 Voor#Dijrck Wolvertsz.*Stoeldraaier
Geboorteplaats: Delft
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 06215440610 Voor#Dijrck Bruijnsz.*Tromslager
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 06215440610 Voor#Dirck Claesz.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 06215440610 Voor#Dirck Janssen*Vleeshouwer
Betaalt: 1 fl.
M226, p. 06215440610 Voor#Doecke Doeckez.*Schipper
Geboorteplaats: Winsum
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 06215440610 Voor#Douwe Broersz.*Biertapper
Geboorteplaats: Arum
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 06315440610 Voor#Dirck Janssen*Schoenmaker
Geboorteplaats: Horst ('Horstmer bij Deventer')
Betaalt: 2 fl. 7 st.
M226, p. 06315440610 Voor#Douwe Eelckez.*Koopman
Geboorteplaats: Oldeboorn ('Born')
Betaalt: 2 fl. min 8 st.
M226, p. 06315440610 Voor#Douwe Renicxz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Dongeradeel
Betaalt: 2,5 g.g.
M226, p. 06315440610 Voor#Douwe Sijeurtsz.*Timmerman
Geboorteplaats: Oosterend
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 06415440610 Voor#Denijs Jansz.*Wever
Geboorteplaats: Brabant
Betaalt: 2,5 fl.
M226, p. 06415440610 Voor#Dirck Coertsz.*Meier
Betaalt: 1,5 fl.
M226, p. 06415440610 Voor#Dirck Gossez.*Kok ('Cock bij Wirdumerpoirte')
Betaalt: 3 fl.
M226, p. 06415440610 Voor#Douwe Oedtsz.*Appelkoper
Geboorteplaats: Oosterlittens
Betaalt: 1 fl.
M226, p. 06515440610 Voor#Dirck Arentsz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 06515450813#Douwe Minnez.*Smid
Geboorteplaats: Marssum
Betaalt: 3 g.g.
M226, p. 06515590000#Dirck Taeckez.*Kleermaker
M226, p. 06515590000#Doede Sijbrantz.*Timmerman
Opmerking: Met zijn zonen Sijbrant en Hottie.
M226, p. 06515590000#Douwe Reijnerz.*Droogscheerder ('wantscheerier')
M226, p. 06615600522#Daniel Bennigz.*Boekverkoper
Geboorteplaats: Beverwijk
Betaalt: 4 lb. 6 s.
M226, p. 06615620000#Dirck Dirckz.*Wever
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 8 st.
Opmerking: Dirck was een geboren burger. Alleen registratie dus.
M226, p. 06715620218#Date Nannez.*Timmerman
Betaalt: 4 lb. 12 s.
M226, p. 06715620218#Dijorre Hauckez.*Timmerman
Betaalt: 4 lb. 12 s.
M226, p. 06715621218#Dionisius Ketel*Procureur en postulant
Betaalt: 4 lb. 12 s.
M226, p. 06815680000#Doede Suijrdtsz.*Bakker
Geboorteplaats: Birdaard
M226, p. 06815710000#Dirck Douwes*Koopman
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 06815710000#Dirck Warners*Herbergier
M226, p. 06815710000#Douwe Dircxz.*Houtkoper
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 06815730000 en 1576, beide jaren incluis, Tussen#Douwe Claesz.*Brouwer
M226, p. 06815730000 en 1576, beide jaren incluis, Tussen#Douwe Douwes*Koopman
M226, p. 06815780000#Dirck Dircxz.*Vlaster
M226, p. 06815780000#Doecke Sickesz.*Schipper
M226, p. 06915790612 en 15851108, Tussen#Douwe Tijaertsz.*Wever
M226, p. 06915790612 en 1585118, Tussen#Dirck Lambertsz.*Schoenmaker
M226, p. 06915860000 of 15870000#Dirck Govertsz.*Apotheker
M226, p. 06915860000 of 15870000#Dirck Rincksz.*Bakker
M226, p. 06915860000 of 15870000#Doede Jansz.*Brouwer
M226, p. 06915860000 of 15870000#Douwe Nijenhuis*Postulant
M226, p. 06915890000#Dodo Lolckez.*Gortmaker
M226, p. 06915920000#Derc Mevus*Bakker
M226, p. 06915920000#Derc Micheelsz.*Wielmaker
Geboorteplaats: Bildt, het
M226, p. 06915920000#Doie Frericx*Koekebakker
Geboorteplaats: Oostfriesland
M226, p. 07015930000#Dijoort Jansz.*Kramer
Geboorteplaats: Dokkum
M226, p. 07015930000#Dirck Jansz.*Koopman
Geboorteplaats: Warendorf ('Warenhove')
M226, p. 07015940000#Daniel Lieuwesz.*Bakker
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 07015940000#Dirck Lieuwesz.*Steenhouwer
Geboorteplaats: Ferwerd
Opmerking: Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M226, p. 07015960000#Dominicus Lollii*Postulant voor het gerecht van Leeuwarden
M226, p. 07015970000#Dirck Wijbesz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Sneek
M226, p. 07015980000#David Jansz.*Weversgezel
Geboorteplaats: Hulst
M226, p. 07015980000#Dijurd Wabbes*Metselaar
Geboorteplaats: Optwijzel
Opmerking: Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M226, p. 07016010000#Dirck Hickes*Viskoper
Geboorteplaats: (Botjagerslandt)
M226, p. 07016020000#Dirck Eebes*Passementswerker
M226, p. 07016020000#Dirck Gerrijtsz.*Tingieter
M226, p. 07116030000#Douwe Henricx*Kleermaker
Geboorteplaats: Eestrum
M226, p. 07116040000#Douwe Sioerts*Kleermaker
Geboorteplaats: Oostermeer
M226, p. 07116040000#Drijtse Gabbes*Timmerman
M226, p. 07116050000#Dirck Lamberts*Bakker
Geboorteplaats: Zuidhorn
M226, p. 07116050000#Theodorus Bruijnsvelt, Dr.*Medicus
M226, p. 07116070000#Dominicus Alberts*Wever
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 07116120000#Dirck Alberts*Boekbinder
Geboorteplaats: Deventer
M226, p. 07116120000#Douwe Douwes*Handschoenmaker
Geboorteplaats: Jorwerd
M226, p. 07116130000#Douwe Gerckes*Wagenmaker
Geboorteplaats: Suawoude
M226, p. 07116150000#Douwe Ennes*Timmerman
Geboorteplaats: Warga
M226, p. 07116160000#Dirck Dircks*Kleermaker
Geboorteplaats: Parrega
M226, p. 07116180000#Douwe Seerps*Kramer
Geboorteplaats: Oenkerk
M226, p. 07116190000#Dominicus Thonis*Lakenkoper
M226, p. 07116200000#Dirck Alberts*Kleermaker
M226, p. 07116200000#Doitse Dircks*Brouwer
Geboorteplaats: Deinum
M226, p. 07116230000#Dirck Claesz.*Kuiper
M226, p. 07116240000#Dirck Doeckles*Kuiper
M226, p. 07116250000#Dirck Riens*Schipper
Geboorteplaats: Aegum
M226, p. 07216280000#Dirck Willems*Mesmaker
Geboorteplaats: Sneek
M226, p. 07216310000#Dirck Dircksz.*Brouwer
Geboorteplaats: Hijlaard
M226, p. 07216310000#Dirck Jansz.*Bakker
Geboorteplaats: Aurik
M226, p. 07216310000#Douwe Lamberts*Haakmaker
M226, p. 07216320000#Doede Hansz.*Wever
M226, p. 07216330000#Dirck Dircksz.*Schipper
Geboorteplaats: Tietjerk
M226, p. 07216350000#Dirck Ales*Schipper
Geboorteplaats: Joure
M226, p. 07216350000#Dirck Gerrits*Koopman
M226, p. 07216350000#Douwe Jouws*Herbergier
M226, p. 07216360000#Dirck Dircks*Glazenmaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
M226, p. 07216380000#Dirck Tijssen*Linnenwever
Geboorteplaats: Leeuwarden
Opmerking: Ondertrouwde 30-12-1637 met Moeder Gaickes. Beroep aldaar.
M226, p. 073 & M227, p. 01216410503#Douwe Janties*Bakker
Geboorteplaats: Dokkum
Betaalt: 6 fl.
Opmerking: ('nae dat hij den eed na dispensatie der ordonnantie hadde gepraesteerd')
M226, p. 073 & M227, p. 02316420215#Dirck Teunis*Schoenmaker
Geboorteplaats: Hallum
Betaalt: 6 fl.
M226, p. 073 & M227, p. 03616430605#Douwe Claess*Goudsmid
Betaalt: 8 g.g.
Opmerking: Met zijn zonen Claes en Jan. ('voor ieder soon een goldt gldn')
M226, p. 073 & M227, p. 07016470202#Doecke Ritskes*Smidsgezel
Geboorteplaats: Sneek
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 073 & M227, p. 07916480710#Dirck Ariaens*Brouwer
Geboorteplaats: St. Jacobiparochie
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Eed volgens de ordonnantie. !?
M226, p. 073 & M227, p. 09016491214#Douwe Goijtjes*Kuiper
Geboorteplaats: Nes (Ameland)
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 073 & M227, p. 09316500403#Dirck Joannes Fros*Bontwerker
Geboorteplaats: Keulen
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 073 & M227, p. 09316500412#Doijtse Wopkes*Bakker
Geboorteplaats: Minnertsga
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 073 & M227, p. 09916501113#Dirck Melchiors*Roermaker
Geboorteplaats: Paderborn
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 07515440610 Voor#Ene Sitthiez.*Wielmaker
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 07515440610 Voor#Epe Rippertsz.*Metselaar
Geboorteplaats: Jelsum
Betaalt: 1,5 fl.
M226, p. 07515440610 Voor#Evert Arentsz.*Beeldsnijder
Geboorteplaats: Kampen
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 07615440610 Voor#Egbert Warnersz.*Schoenlapper
Geboorteplaats: Ruinen
Betaalt: 1 fl.
M226, p. 07615440610 Voor#Egbert Willemsz.*Bakker
Geboorteplaats: Sticht van Utrecht
Betaalt: 3 fl.
M226, p. 07615440610 Voor#Evert Dircxz.*Arbeider (Budder)
Geboorteplaats: Deventer
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 07615440610 Voor#Evert Dircxz.*Kolfmaker
Geboorteplaats: Jorwerd
Betaalt: 1,5 g.g,
M226, p. 07715440610 Voor#Eelke Watthiez.*Koopman
Geboorteplaats: Dronrijp
Betaalt: 5 fl.
M226, p. 07715440610 Voor#Egbert IJsbrantsz.*Kleermaker
Betaalt: 0,5 g.g.
M226, p. 07715440610 Voor#Eijsse Hommez.*Verver
Geboorteplaats: Groningerland
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 07715440610 Voor#Engle Oenez.*Dakdekker
Geboorteplaats: Beetgum
Betaalt: 1 c.g.
M226, p. 07815440610 Voor#Eelcke Pietersz.*Koopman
Geboorteplaats: Blessum
Betaalt: 4 fl.
M226, p. 07815440610 Voor#Egbert Douwez.*Dakdekker
Geboorteplaats: Jorwerd
Betaalt: 0,5 fl.
M226, p. 07815440610 Voor#Enno Jansz.*Lakenscheerder
Geboorteplaats: Marssum
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 07815440610 Voor#Epo*Kramer
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 2,5 fl. 4 st.
M226, p. 07915440610 Voor#Enthe Sijeurtsz.*Procureur
Geboorteplaats: Murmerwoude
Betaalt: 3 fl.
M226, p. 07915450817#Evert Janssen*Brouwer
Geboorteplaats: Kleef, land van
Betaalt: 4,5 g.g.
M226, p. 07915581025#Evert Janssen*Korfmaker
Betaalt: 4 lb. 6 s.
M226, p. 08015600319#Eepe Jansz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Lettelbert (Gr.)
Betaalt: 4 lb. 6 s.
M226, p. 08015650113#Egbert Wolterz.*Kleermaker
M226, p. 08015651010#Eelcke Lulloffsz.*Biersteker
Geboorteplaats: Workum
M226, p. 08015690000#Eelcke Wijnties*Bakker
Geboorteplaats: Delft
M226, p. 08015690000#Egbert Jansz.*Koopman
Geboorteplaats: Wesop (bij Deventer)
M226, p. 08115700000#Engbert Henricx*Wever
M226, p. 08115730000 en 15750000, Tussen#Eede Lieuwez.*Kuiper
M226, p. 08115760000#Egbert Karsijes*Bakker
M226, p. 08115791128 t/m 15851108, Van#Egbert Lambertsz.*Wever
M226, p. 08115791128 t/m 15851108, Van#Escken Essijes*Kleermaker
M226, p. 08115791128 t/m 15851108, Van#Evert Pietersz.*Herbergier
M226, p. 08115860000#Eelcke Jeeskez.*Wever
M226, p. 08115870000#Eede Hommes*Timmerman
M226, p. 08115870000#Eevert Harmens*Kramer
M226, p. 08215990000#Egbert Jansz.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Groenlo
M226, p. 08216000000#Eepe Claesz.*Schipper
Geboorteplaats: Dokkum
Opmerking: Met zijn zoon.
M226, p. 08216010000#Evert Gerrijtsz.*Wever
Geboorteplaats: Norden
M226, p. 08216020000#Eco Rieurds*Kuiper
Geboorteplaats: Deinum
M226, p. 08216020000#Eernst Assies*Schoenmaker
Geboorteplaats: Dokkum
M226, p. 08216030000#Eernst Jansz.*Hoenderkoper
M226, p. 08216030000#Egbert de Gruijter*Gezworen klerk van de secretarie van de stad Leeuwarden
Geboorteplaats: Utrecht
M226, p. 08216030000#Evert Everts*Linnenwever
M226, p. 08316050000#Eeske Goslix*Schipper
Geboorteplaats: Ipecolsga
M226, p. 08316080000#Epe Doedes*Schipper
Geboorteplaats: Ruigelollum
Opmerking: Met zijn zoon Dirck.
M226, p. 08316090000#Evert Meinerts*Vleeshouwer
Geboorteplaats: Jorwerd
M226, p. 08316110000#Eme Emes*Schedemaker
Geboorteplaats: Terschelling
M226, p. 08316120000#Eelke Jans Bleckma*Brouwer
Geboorteplaats: Janum
M226, p. 08316140000#Eeble Ockes*Bakker
Geboorteplaats: Eenrum (Gr.)
M226, p. 08316160000#Epe Tijercks*Kuiper
Geboorteplaats: Weidum
M226, p. 08316170000#Eesse Douwes*Koopman
Geboorteplaats: Jislum
M226, p. 08316170000#Egbert Douwes*Brouwer
Geboorteplaats: Krinserarm (Gehucht onder Rauwerd)
M226, p. 08316170000#Ege Lijauckes*Kramer
Geboorteplaats: Grouw
M226, p. 08316170000#Evert Jansz.*Linnenwever
M226, p. 08316180000#Eme Andries*Vlaskoper
Geboorteplaats: Goutum
M226, p. 08316190000#Eelcke Dircks*Koopman
Geboorteplaats: Hilaard
M226, p. 08316200000#Egbert Gerrits*Kuiper
Geboorteplaats: Utrecht
M226, p. 08316210000#Ele Jans*Bakker
Geboorteplaats: Norden
M226, p. 08316220000#Eecke Tijaerds*Schipper
Geboorteplaats: Leeuwarden (Kleijenburg)
M226, p. 08316220000#Elias Vos*Bombazijnwerker
M226, p. 08316220000#Engbert Luties*Bakker
Geboorteplaats: Groningen
M226, p. 084 & M227, p. 00416400213#Ede Karstes*Kistemaker
Geboorteplaats: Wittmund (Ofri.)
Betaalt: 6 fl.
M226, p. 084 & M227, p. 01916411111#Eelke Wijnties*Goudsmid
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 fl.
M226, p. 084 & M227, p. 03216421108#Esaias Fransen de Hollein*Linnenwever
Geboorteplaats: Haarlem
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 084 & M227, p. 03716431019#Evert Beerns*Linnenwever
Geboorteplaats: Ransdorp
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 08416250000#Eilert Piters*Schipper
M226, p. 08416250000#Eppe Heres*Bakker
M226, p. 08416260000#Eeff Melles*Stoeldraaier
M226, p. 08416280000#Egbert Sioerds*Bakker
Geboorteplaats: Groningen
M226, p. 08416280000#Eme Agges*Kleermaker
M226, p. 08416310000#Eme Emes*Wagenmaker
Geboorteplaats: Berlikum
M226, p. 08416370000#Eilart Dircks*Metselaar
Geboorteplaats: Oldenburg
M226, p. 08416380000#Evert Bartels*Kleermakersgezel
Geboorteplaats: Augustinusga
M226, p. 085 & M227, p. 09616500926#Evert Pouwels Schouwing*Brouwer
Geboorteplaats: Ferwerd
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 085 & M227, p. 10716511230#Engelbert van der Blesse, Dr.*Advocaat
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 08615440610 Voor#Fedde Jauckesz.*Bakker
Geboorteplaats: Bolsward
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 08615440610 Voor#Fox Doeckez. Chrijsman (?)*Chrijsmaker (?)
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 08615440610 Voor#Frans Martensz.*Kistemaker
Geboorteplaats: IJlst
Betaalt: 2,5 g.g.
M226, p. 08715440610 Voor#Feijcke Uuthez.*Metselaar
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 08715440610 Voor#Femme Lamkez.*Metselaar
Geboorteplaats: Deinum
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 08715440610 Voor#Foppe Enthez.*Schuitevaarder
Geboorteplaats: Oudkerk
Betaalt: Pro Deo
M226, p. 08815440610 Voor#Feije Douwez.*Praamvaarder van de stad
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 08815440610 Voor#Foppe Lijeuwez.*Schipper
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 1 fl.
Opmerking: Met zijn twee kinderen.
M226, p. 08815440610 Voor#Frans Jacobz.*Schipper
Geboorteplaats: Groningerland
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 08815440610 Voor#Friese Goessez.*Timmerman
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 1 kroon
M226, p. 08915440610 Voor#Faesse Janz.*Hardhouwer
Geboorteplaats: Aken
Betaalt: 2 fl. ('current')
M226, p. 08915440610 Voor#Fecko Uffckez.*Schuitevaarder
Geboorteplaats: Lekkum
M226, p. 08915440610 Voor#Feije Ackez.*Arbeider ('budder')
Geboorteplaats: Hallum
Opmerking: Post is doorgestreept.
M226, p. 08915440610 Voor#Folcquert Renicxz.*Tapper
Geboorteplaats: Minnertsga
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 08915440610 Voor#Fox Reijnersz.*Arbeider ('budder')
Geboorteplaats: Kollum
Betaalt: 1 fl.
M226, p. 08915440610 Voor#Frieske*Schipper
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 1 fl.
M226, p. 09015440610 Voor#Feijcke Tijesses*Visser
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 09015440610 Voor#Ferick Hiddez.*Koopman
Betaalt: 4 fl.
Opmerking: Als adres (?) vermeld 'op de hoeck'.
M226, p. 09015440610 Voor#Frans Dircxz.*Vleeshouwer
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 09015440610 Voor#Frans Renicxz.*Kuiper
Betaalt: 38 st.
M226, p. 09015440610 Voor#Frerick Janssen*Bakker
Geboorteplaats: (in Groningerland van Rolde (NB Rolde in Drente))
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 09115440610 Voor#Frans Cornelijsz.*Koopman
Geboorteplaats: Alkmaar
Betaalt: 3 fl.
M226, p. 09115450818#Focke Fockez.*Schipper
Geboorteplaats: IJlst
Betaalt: 3 g.g.
M226, p. 09115590000#Frans Georgienz.*Bakker
M226, p. 09115600729#Focke Scheltez. Aijsma*Koopman
Geboorteplaats: Marrum
Betaalt: 6 lb. 2 s.
M226, p. 09215601019#Freerck Cornelisz.*Hardhouwer
Geboorteplaats: Amsterdam
Betaalt: 4 lb. 6 s.
M226, p. 09315620811#Frans Romckez.*Bierslijter
Betaalt: 4 lb. 12 s.
M226, p. 09415630118#Frans Coertsz.*Buidelmaker
Geboorteplaats: Nijvel ('Nivelle in Waals Brabant')
Betaalt: 4 lb. 12 s.
M226, p. 09615640000#Frans Pieterz.*Goudsmid
M226, p. 09615640000#Frerick Reinerz.*Metselaar
Geboorteplaats: Bolsward
Opmerking: Beroep naar ledenlijst metselaarsgilde.
M226, p. 09615650615#Frederick Reijnerz.*Metselaar
Geboorteplaats: Jelsum
Betaalt: 3 g.g.
M226, p. 09615650828#Focx Focxz.*Schoenmaker
Betaalt: 3 g.g. 8 st.
M226, p. 09615651231#Frederick (Fedderick) Ariaensz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Aalzum
Betaalt: 3 g.g. 8 st.
M226, p. 09615670000#Floris Lenerts*Koopman
Geboorteplaats: Zeeland
M226, p. 09715780000 en 15850000, Tussen#Fedde Takez.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Grouw
M226, p. 09715780000 en 15850000, Tussen#Feecke Meijnsez.*Wever
M226, p. 09715780000#Feije Gerckesz.*Schipper
M226, p. 09715870000#Foecke Meuesz.*Wever
M226, p. 09715870000#Foppe Jansz.*Wever
Geboorteplaats: Rottum ('Olde Rottom')
M226, p. 09815890000#Fedde Aetesz.*Kaasdrager
M226, p. 09815890000#Frerick Janssen*Breider
M226, p. 09815960000#Frans Dircxz.*Schoenmakersgezel
Geboorteplaats: Blessum
M226, p. 09815970000#Frans Jacobsz.*Pottebakker
Geboorteplaats: Delft
M226, p. 09816010000#Fecke Joannis*Kleinreder
Geboorteplaats: Dokkum
M226, p. 09816010000#Folckert Folckertz.*Wever
Geboorteplaats: Joure
M226, p. 09916040000#Fonger Damus Schellingwou*Schipper
M226, p. 09916040000#Frans Rienx*Korfmaker
Geboorteplaats: St. Annaparochie
M226, p. 09916050000#Frederick Frederix*Koekebakker
M226, p. 09916060000#Frans Dircx*Bakker
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 09916110000#Focco Jacobs*Apotheker
M226, p. 09916110000#Focke Isbrants*Wever
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 09916110000#Fonger Hommes*Bakker
Geboorteplaats: Metslawier
M226, p. 09916110000#Foppe Rinties*Bakker
Geboorteplaats: Wons
M226, p. 09916120000#Fonger Gerrits*Kramer
Geboorteplaats: Giekerk
M226, p. 09916140000#Foecke Ripperts*Bakker
Geboorteplaats: Warga
M226, p. 09916160000#Freerck Jansz.*Pelser
Geboorteplaats: Dorum
M226, p. 09916170000#Frans Douwes*Schipper
M226, p. 09916180000#Frans Friese*Chirurgijn
M226, p. 09916190000#Focco Obbes*Koopman
Geboorteplaats: Sneek
M226, p. 09916190000#Frans Thonis*Wever
Geboorteplaats: Eindhoven
M226, p. 09916200000#Freerck Freercks Sodder*Borduurwerker
M226, p. 09916230000#Folckert Tites*Apotheker
M226, p. 09916230000#Frans Deddes*Timmerman
Geboorteplaats: Wirdum
M226, p. 09916230000#Frans Willems*Glazenmaker
M226, p. 10016250000#Folckert Bauckes*Slachter
Geboorteplaats: Emderland
M226, p. 10016250000#Freerck Cornelis*Schipper
M226, p. 10016270000#Feddrick Feddricks*Wever
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 10016280000#Floris Willems Schol*Schoenmaker
M226, p. 10016280000#Freerck Regneri*Zijdenlakenkoper
M226, p. 10016320000#Feicke Siuckes*Wagenmaker
M226, p. 10016320000#Fincent Boeles*Borduurwerker
M226, p. 10016350000#Frans Alberts*Mesmaker
Geboorteplaats: Dordrecht
M226, p. 101 & M227, p. 02016411211#Foppe Sappes (Saepes)*Slachter
Geboorteplaats: Warga
Betaalt: 4 g.g.
Opmerking: Was al eerder burger maar wegens afwezigheid nu opnieuw burgerrecht gewonnen. Samen met zijn zoon Sappe (2 jr.). Zoon niet in M226.
M226, p. 101 & M227, p. 04616440508#Feijcke Gerloffs*Bakker
Geboorteplaats: Warga
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 101 & M227, p. 06216460508#Foppe Claessen*Wagenmaker
Geboorteplaats: Beetgum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 101 & M227, p. 07016470208#Freerck Jans*Dopjeswever
Geboorteplaats: Groningen
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 101 & M227, p. 07516480126#Fedde Broers*Smid
Geboorteplaats: Winsum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 101 & M227, p. 09316500228#Freerck Gerbens*Smid
Geboorteplaats: Huizum
Betaalt: 7 g.g.
Opmerking: Met zijn zoon Johannes. Zoon niet in M226.
M226, p. 101 & M227, p. 09916501003#Freerk Simons*Koekebakker
Geboorteplaats: Aduard
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 101 & M227, p. 10516510904#Freerck Claessen*Schipper op Dokkum
Geboorteplaats: Offingawier
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 10215440610 Voor#Gerloff Lijeuwez.*Tromslager
Geboorteplaats: Hijum
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 10215440610 Voor#Gerrijt Arentsz.*Zadelmaker
Geboorteplaats: Vollenhove
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 10315440610 Voor#Gerbren Douwez.*Timmerman
Geboorteplaats: Dokkum
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 10315440610 Voor#Gercke Uthez.*Metselaar
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 10315440610 Voor#Gerrijt Tsommez.*Biertapper
Geboorteplaats: Sneek
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 10415440610 Voor#Geert Hendricxz.*Bakker
Geboorteplaats: Sticht van Munster
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 10415440610 Voor#Geert Roeloffsz.*Houtsnijder
Geboorteplaats: Stellingwerven
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 10415440610 Voor#Gerrijt Gerritsz.*Kramer
Geboorteplaats: Hijum
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 10415440610 Voor#Gerrijt Wijbez.*Timmerman
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 3 c.g.
M226, p. 10415440610 Voor#Gerrijt Willemsz.*Bakker
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 10515440610 Voor#Geer Jansz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Borken
Betaalt: 3 g.g.
Opmerking: Zelfde als hierboven?
M226, p. 10515440610 Voor#Ghijsbert Clos*Goudsmid
Geboorteplaats: Oldenzaal ('Oldenseel')
Betaalt: 3 fl.
Opmerking: Plaatsnaam onzeker. Oldenzijl (Gr.) of Oldenzaal (Ov.) (Bij Voet Oldenzaal.)
M226, p. 10515440610 Voor#Gosse Heerckez.*Koopman
Geboorteplaats: Spannum
Betaalt: 4 fl.
M226, p. 10615440610 Voor#Georgien Egbertsz.*Kruidenier
Geboorteplaats: Engeland
Betaalt: 4 fl.
M226, p. 10615440610 Voor#Gerbe Claesz.*Schipper
Geboorteplaats: Paesens
Betaalt: 1 fl.
M226, p. 10615440610 Voor#Gercke Coertz. Meijers*Barbier
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 10615440610 Voor#Gosse Eelckez.*Koopman
Geboorteplaats: Arum
Betaalt: 3 fl.
M226, p. 10715440519#Gerrijt Florijsz.*Zijdelakenkoper
Geboorteplaats: Delft
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Met zijn kinderen.
M226, p. 10715440610 Voor#Georgien Harmansz.*Schoenmaker
Betaalt: 0,5 fl.
M226, p. 10715440610 Voor#Georgijen*Slotmaker
Geboorteplaats: Sticht van Osnabrück ('Sticht van Osenbrugge')
Betaalt: 1,5 fl.
M226, p. 10715440610 Voor#Gerrijt Jansz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Delft
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 10815451026#Geert Janssen*Pelser
Betaalt: 4 g.g.
M226, p. 10915600508#Gerleff Romckez.*Tapper
Geboorteplaats: Dokkum
Betaalt: 4 lb. 12 s.
M226, p. 10915601007#Gerbrant Jacobz.*Slachter
Geboorteplaats: Leeuwarden (Jelgerahuis)
Betaalt: 4 lb. 6 s.
M226, p. 11015560000#Gerrit Hermanz.*Schoenmaker
Opmerking: Geregistreerd in 1564.
M226, p. 11015621217#Gerrijt Minnez.*Chirurgijn
Betaalt: 4 lb. 12 s.
M226, p. 11115650809#Gerit Gerbrandtz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Kuinre
Betaalt: 3 g.g. 8 st.
M226, p. 11115670000#Geert Luijtgiensz.*Bakker
Geboorteplaats: Borger ('Borchwert in Drent')
M226, p. 11115690000#Gercke Wijbesz.*Koopman
Geboorteplaats: Huins
M226, p. 11115690000#Gerrijt Wolters*Wever
Geboorteplaats: Kempen
M226, p. 11115720000#Gerrijt Joannes*Wever
Geboorteplaats: Engelum
M226, p. 11115730000 en 1575, beide jaren incluis, Tussen#Gale Galessen*Kuiper
M226, p. 11115730000 en 1575, beide jaren incluis, Tussen#Gerrijt Jochums*Wijnheer
M226, p. 11115730000 en 1575, beide jaren incluis, Tussen#Ghijsbert Louwerens*Koperslager
M226, p. 11215760000#Gerrit Henricxz.*Bakker
M226, p. 11215770000#Grijoelt Dircx*Schipper
M226, p. 11215780613 en 15851108, Tussen#Gaetze Claesz.*Wever
Geboorteplaats: Kollum
M226, p. 11215780613 en 15851108, Tussen#Gepke Salvius*Bierdrager
M226, p. 11215780613 en 15851108, Tussen#Gerbran Jacobsz.*Schoenmaker
M226, p. 11215780613 en 15851108, Tussen#Gercke Tzercksz.*Bakker
M226, p. 11215780613 en 15851108, Tussen#Gerleff Gerrijtsz.*Wever
M226, p. 11215780613 en 15851108, Tussen#Gerleff Jans*Timmerman
M226, p. 11215780613 en 15851108, Tussen#Gerleff Sappes*Bakker
Geboorteplaats: Finkum ('Fintium')
M226, p. 11215780613 en 15851108, Tussen#Gerrijt Beernsz.*Bakkersgezel
M226, p. 11215780613 en 15851108, Tussen#Gerrijt IJsbrandts*Kleermaker
M226, p. 11215780613 en 15851108, Tussen#Gerrijt Jansz.*Schipper
Geboorteplaats: Oosterbierum
M226, p. 11215780613 en 15851108, Tussen#Gerrijt Lambertsz.*Wever
M226, p. 11215780613 en 15851108, Tussen#Gerrijt Petersz.*Koperslager
M226, p. 11215780613 en 15851108, Tussen#Gerrijt Roertsz.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Oosterbierum
M226, p. 11215780613 en 15851108, Tussen#Godde Claesz.*Bakker
Geboorteplaats: Kollum
M226, p. 11315870000#Gabbe Doijtiesz.*Biersteker
M226, p. 11315870000#Gerrijt Jansz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Arum
M226, p. 11315880000#Gerbrant Jelkesz.*Schipper
M226, p. 11315900000#Gijsbert Augustinus*Brouwer
M226, p. 11315910000#Gosse Foppesz.*Postulant
M226, p. 11315920000#Geert Haisesz.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Kollum
M226, p. 11315920000#Gerrit Rinnerts*Schipper
M226, p. 11415970000#Gaele Buues*Gardenier
Geboorteplaats: Grouw
M226, p. 11415970000#Geert Harmens*Weversgezel
Geboorteplaats: Steenwijk
M226, p. 11415970000#Geert Hendricksz.*Pompmaker
Geboorteplaats: Antwerpen
M226, p. 11415970000#Gerrijt Alberdtsz.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Emden
M226, p. 11415980000#Gerrijt Jansz.*Wever
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 11416000000#Gerbrand Juckes*Schipper
Geboorteplaats: Veenwouden
M226, p. 11416000000#Gerbren Gerbrensz.*Bakker
M226, p. 11416010000#Gabinius Foppens, Dr.*Advocaat
M226, p. 11416010000#Gerrit Radijs*Deurwaarder van het Hof, eerste
M226, p. 11416020000#Geert Henricxz.*Brouwer
Geboorteplaats: Kollum
M226, p. 11416040000#Gabbe Gerleffsz.*Koopman
M226, p. 11416040000#Gaucke Epes*Bakker
Geboorteplaats: Marssum
M226, p. 11416050000#Gerrijt Jans*Schipper
Geboorteplaats: Grotegast
M226, p. 11416050000#Gerrijt Lourens*Schipper
M226, p. 11416050000#Gosse Jeltes*Stoeldraaier
M226, p. 11516070000#Gerbren Harckes*Kleermaker
M226, p. 11516070000#Gerrijt Harckes*Kuiper
Geboorteplaats: Warga
M226, p. 11516080000#Garbrant Beernts*Glazenmaker
Geboorteplaats: St. Annaparochie
M226, p. 11516080000#Gerrijt Beernts*Droogscheerder
Geboorteplaats: Winschoten
M226, p. 11516080000#Gerrijt Freercx*Sajetbereider
Geboorteplaats: Amsterdam
M226, p. 11516080000#Guert Cornelis
*Mutsmaker
Geboorteplaats: Arnhem
M226, p. 11516090000#Gerbren Beernts, Mr.*Chirurgijn
Geboorteplaats: Huizum
M226, p. 11516090000#Gerbren Douwes*Koopman
Geboorteplaats: Warga
M226, p. 11516110000#Gerben Takes*Bakker
Geboorteplaats: Blija
M226, p. 11516110000#Gerben Wolters van Hees (?)*Lakenbereider
Geboorteplaats: Hees (?)
M226, p. 11516140000#Gerrit Joris*Metselaar
Geboorteplaats: Sneek
M226, p. 11516150000#Gercke Gerrijts*Metselaar
Geboorteplaats: Schingen
M226, p. 11516150000#Gerrit Hendricks*Kleermaker
M226, p. 11516180000#Gote Willems*Kleermaker
Geboorteplaats: Wirdum
M226, p. 11516190000#Gabbe Doedes*Timmerman
Geboorteplaats: Warga
M226, p. 11516190000#Gijsbert Jansz.*Wever
Geboorteplaats: Goch
M226, p. 11516190000#Goffe Hansz.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Sneek
M226, p. 11516200000#Gerrijt Claesz.*Bakker
Geboorteplaats: Holwerd
M226, p. 11516210000#Gatse Tijercks*Olieslager
Geboorteplaats: Marrum
M226, p. 11516210000#Gerbrant Piters*Kleermaker
Geboorteplaats: Finkum ('Fintgum')
M226, p. 11516210000#Goslijck Martens*Schipper
M226, p. 11616230000#Gerrit Martens*Kleermaker
Geboorteplaats: Jelsum
M226, p. 11616240000#Gerrit Hendricks*Linnenwever
Geboorteplaats: Coesfeld
M226, p. 11616240000#Gerrit Sijnes*Kuiper
M226, p. 11616240000#Goslijck Arents*Timmerman
Geboorteplaats: Jelsum
M226, p. 11616250000#Gerben Mevis*Glazenmaker
M226, p. 11616250000#Gerleff Etes*Timmerman
Geboorteplaats: Bozum
M226, p. 11616250000#Gerrijt Dircks*Bakker
Geboorteplaats: Deventer
M226, p. 11616250000#Gerrijt Hijlckes*Visverkoper
Geboorteplaats: Heeg
M226, p. 11616260000#Gerben Gerrijts*Schipper
Geboorteplaats: Hempens
M226, p. 11616260000#Gerrit Bauckes*Boekverkoper
M226, p. 11616270000#Goitien Piers*Brouwer
Geboorteplaats: Wijnaldum
M226, p. 11616280000#Gercke Jansz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Tietjerk
M226, p. 11616280000#Gerrijt Ariens*Speldenmaker
M226, p. 11616350000#Gielis Buwes*Bakker
Geboorteplaats: Bildt, het
M226, p. 117 & M227, p. 02216420111#Gerrijt Gerrijts*Kleermaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 117 & M227, p. 03016421025#Geert Jans*Koekebakker
Geboorteplaats: Groningen
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 117 & M227, p. 05316450311#Geert Sibrens*Schipper
Geboorteplaats: Lemmer
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 117 & M227, p. 05316450428#Goitien Auckes*Smid
Geboorteplaats: Hijum
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Belofte onder ja en nee.
M226, p. 117 & M227, p. 05316450502#Gerrijt Gerrijts*Wagenmaker
Geboorteplaats: St. Jacobiparochie
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 117 & M227, p. 06516461105#Goswinus Spitholt, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Zutphen
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 117 & M227, p. 07516480122#Gabbe Piers*Schipper
Geboorteplaats: Grouw
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 117 & M227, p. 07816480516#Gosse Abbes*Schipper op Groningen
Geboorteplaats: Suawoude (?) (Olde Mieden) of Kleinegeest tussen Tietjerk en Leeuwarden?
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 117 & M227, p. 09016491206#Gerhardus Baardt, Dr.*Medicus
Geboorteplaats: Amsterdam
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 117 & M227, p. 09316500206#Gerben IJskesz. Vollinga*Schoenmaker
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 117 & M227, p. 09516500513#Gerrijt Franssen*Bakker
Geboorteplaats: Hemert
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 117 & M227, p. 10016501119#Gerbrandus Ansta, Dr.*Medicus
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 117 & M227, p. 10516511021#Gosse Joukes*Chirurgijn
Geboorteplaats: Beetgum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 11815440610 Voor#Hendrick Harmenz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Münster, bij
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 11915440610 Voor#Harman Gerrijts*Schipper
Geboorteplaats: Groningen1,5 g.g.
M226, p. 11915440610 Voor#Harman Olphartsz.*Bakker
Geboorteplaats: Goutum
Betaalt: 2 g.g.
M226, p. 11915440610 Voor#Hendrick Bertholomeus*Schoenmaker
Geboorteplaats: Kampen
Betaalt: 2 g.g.
M226, p. 12015440610 Voor#Hendrick Rijeurtsz.*Wever
Geboorteplaats: Tzummarum
Betaalt: 2 philipus guldens
M226, p. 12015440610 Voor#Here Herez.*Visser
Geboorteplaats: Sloten
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 12015440610 Voor#Holle Gioeltz.*Schipper
Geboorteplaats: Joure
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 12115440610 Voor#Harinck Egbertsz.*Smid
Geboorteplaats: Britsum
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 12115440610 Voor#Harmen Coertsz.*Bakker
Geboorteplaats: Münsterland (Sticht van Münster)
M226, p. 12115440610 Voor#Hendrick Lambertsz.*Smid
Geboorteplaats: Ekelenburg*
Betaalt: 1,5 g.g.
Opmerking: *Landgoed op de Veluwe bij Oldebroek.
M226, p. 12115440610 Voor#Henrick Janssen*Schipper
Geboorteplaats: Zwolle
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 12115440610 Voor#Hoijte Hittez.*Schoenlapper
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 1 fl.
Opmerking: Met zijn kinderen.
M226, p. 12215440610 Voor#Hendrick Albertsz.*Wever
Geboorteplaats: Oudeschoot ? ('Schoterbuijen')
Betaalt: 1 g.g.
Opmerking: Alias 'cleijn vriese'
M226, p. 12215440610 Voor#Hendrick van den Grave (?)*Schoenmaker
Geboorteplaats: Grave (?)
Betaalt: 2 g.g.
M226, p. 12215440610 Voor#Hilbrant Thimansz.*Smid
Geboorteplaats: Kollum
Betaalt: 3 fl.
M226, p. 12215440610 Voor#Hoijthe Jorckz.*Schipper
Geboorteplaats: Langweer
Betaalt: 1 fl.
M226, p. 12315440610 Voor#Hendrick IJsbrantsz.*Bakker
Geboorteplaats: Oudewater
Betaalt: 3 fl.
M226, p. 12315440610 Voor#Hendrick Janssen*Schoenmaker
Geboorteplaats: Bergsland
Betaalt: 2 fl. 7 st.
M226, p. 12315440610 Voor#Hendrick*IJzerkoper
Geboorteplaats: Bergen bij Trier
Betaalt: 4 fl.
M226, p. 12415440610 Voor#Hendrick Gerbrantsz.*Wielmaker
Geboorteplaats: Bildt, het
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 12415440610 Voor#Hendrick Janssen*Kleermaker
Geboorteplaats: Steenwijck
Betaalt: 2 fl. 7 st.
M226, p. 12415440814#Hendrick*Schoenmaker
Geboorteplaats: Neuenhaus
Betaalt: 3 fl.
M226, p. 12515450613#Hendrick Heijnz.*Bakker
Geboorteplaats: Oosterwolde
Betaalt: 2 g.g.
M226, p. 12515450818#Hercke Harckez.*Kleermaker
Geboorteplaats: Birdaard
Betaalt: 3 g.g.
Opmerking: Van de drie g.g. een betaald.
M226, p. 12515451021#Hendrick Janssen*Kleermaker
Geboorteplaats: Oldenzaal ('Oldenseel')
Betaalt: 3,5 g.g.
Opmerking: Van het bedrag heeft hij 1 g.g. 'betaelt ende met des reste es vertogen'
M226, p. 12515461027#Hendrick Janssen (jr.)*Schoenmaker
Geboorteplaats: Oldenzaal ('Oldenseel')
Betaalt: 2,5 g.g.
M226, p. 12615580916#Hendrick*Verver
Betaalt: 4 lb. 4 s.
M226, p. 12615581212#Hendrick Albertsz.*Wever
Betaalt: 5 lb. 5 schellingen
Opmerking: NB bedrag uiteindelijk vermeld als '5 lb. 5 s.'
M226, p. 12615590000#Hendrick Janssen*Wever
M226, p. 12615590000#Herman Pieterz.*Wever
M226, p. 12715580228#Hermen Janssen*Bakker
Betaalt: 4 lb. 6 s.
M226, p. 12715581004#Harmen Harmenz.*Bakker
Betaalt: 4 lb. 6 schellingen
Opmerking: NB bedrag uiteindelijk vermeld als '4 lb. 6 s.'
M226, p. 12815601123#Hermen Dircxz. ten Bos*Wever
Geboorteplaats: Deventer
Betaalt: 4 lb. 6 s.
M226, p. 12815610313#Haije Claesz.*Smid
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 4 lb. 6 s.
M226, p. 12915610000#Hendrick Jansz. van Eeck (?)*Wever
Geboorteplaats: Eek (?)
Betaalt: 1 fl. 14 st.
Opmerking: Bij bedrag opgemerkt 'tsuiphuis rest [1,5] sch.'
M226, p. 12915610000#Here Herez.*Brouwer
Betaalt: 3 fl. 14 st.
Opmerking: Heeft bedrag in nature voldaan in de vorm van leveranties aan het Lazerushuis.
M226, p. 12915610000#Hermen Janz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Leeuwarden (Wijlaard)
Betaalt: 4 lb. 4 s.
M226, p. 13015620000#Hermen Lenardtsz.*Wever
Geboorteplaats: Sittard
Betaalt: 4 lb. 12 s.
M226, p. 13015620817#Hidde Gerbrens*Vlaskoper ('flassenier')
Betaalt: 4 lb. 12 s.
M226, p. 13215570000#Hendrick Willemz.*Bakker
Opmerking: Geregistreerd in 1564.
M226, p. 13215570000#Hermen Jansz.*Bontwerker
Opmerking: Geregistreerd in 1564.
M226, p. 13215570000#Hessel Pieterz.*Kramer
Opmerking: Geregistreerd in 1564.
M226, p. 13215650711#Heinrick Wessels*Kleermaker
Geboorteplaats: Stellingwerven
Betaalt: 3 g.g. 8 st.
M226, p. 13215651223#Heinrick Fijtez.*Wever
Geboorteplaats: Kempen
Betaalt: 3 g.g. 8 st.
M226, p. 13215651231#Heinrick van Hungien (?)*Kramer
Geboorteplaats: (Hungien = Hungen (?) (Dui.))
Betaalt: 3 g.g. 8 st.
M226, p. 13315660000#Harmen Baerndtz.*Schoenmaker
M226, p. 13315660000#Herpert Laurensz.*Procureur postulant voor het gerecht van Leeuwarden
M226, p. 13315690000#Henrick Jansz.*Bakker
Geboorteplaats: Visvliet
M226, p. 13315690000#Henrick Jochums*Schoenmaker
M226, p. 13315700000#Harmen Gerrijts*Kleermaker
M226, p. 13315700000#Henrick Jansz.*Kleermaker
M226, p. 13315700000#Henrick Pouwels*Kleermaker
M226, p. 13315710000#Heercke Jansz.*Koopman
Geboorteplaats: Hempens
M226, p. 13315710000#Henrick Evertz.*Herbergier
M226, p. 13315710000#Henrick Petersz.*Wever
M226, p. 13315720000#Henrick Arensz.*Wever
Geboorteplaats: Diepenheim
M226, p. 13415730000 of 15740000#Hans Bartelts*Roermaker
M226, p. 13415740000 of 15750000#Hans Tijmonsz.*Schoenmaker
M226, p. 13415740000 of 15750000#Harmen Minss.*Kleermaker
Geboorteplaats: Wirdum
M226, p. 13415740000 of 15750000#Henrick Jansz.*Schoenmaker
M226, p. 13415740000 of 15750000#Henrick Jansz.*Wijnheer
M226, p. 13415760000#Heijn Engbertsz.*Bakker
M226, p. 13415760000#Henrick Andrisz.*Bakker
M226, p. 13415760000#Henrick Gertsz.*Wever
M226, p. 13415770000#Henrick Adriaensz.*Droogscheerder
Opmerking: Is mogelijk dezelfde als boven.
M226, p. 13415770000#Henrick Aerns*Droogscheerder
M226, p. 13415770000#Henrick*Slotmaker
M226, p. 13415780000#Henrick Henricxz.*Kuiper
M226, p. 13415790000#Hans Caerls*Kleermaker
M226, p. 13415790000#Harmen Aerijensz.*Kramer
M226, p. 13415790000#Heijn Petersz.*Kleermaker
M226, p. 13415790000#Henrick Jansz.*Kleermaker
M226, p. 13415790000#Henrick Wijbrantsz.*Schipper
M226, p. 13515800000#Hans van Colen (?)*Koldermaker
Geboorteplaats: Keulen (?)
M226, p. 13515800000#Harmen Harmensz.*Kramer
M226, p. 13515800000#Hermen Janssen*Wever
M226, p. 13515800000#Hessel Willemsz.*Mesmaker
M226, p. 13515810000#Harmen Henricxz.*Bakker
Geboorteplaats: Zwolle
M226, p. 13515810000#Homme Lollez.*Kleermakersgezel
Geboorteplaats: Raard
M226, p. 13515820000#Harmen Harmenz.*Lakenkoper
M226, p. 13515820000#Harmen Heijnesz.*Schoenmaker
M226, p. 13515820000#Hessel Feddricxz.*Bakkersgezel
M226, p. 13515830000#Hans van Gulick (?)*Pasteibakker
Geboorteplaats: Gulik (?)
M226, p. 13515830000#Henrick Henricxz., Mr.*Chirurgijn
M226, p. 13515840000#Harmen Gerrijtsz.*Kleermaker
M226, p. 13515840000#Harmen Hansz.*Schoenmaker
M226, p. 13615850000#Haije Sickes*Bakker
Geboorteplaats: Wieuwerd
M226, p. 13615850000#Harcke Folckertsz.*Wever
M226, p. 13615850000#Henrick Lamberts*Wever
M226, p. 13615850000#Homme Jurriens*Wever
M226, p. 13615850000#Hotzie Pietersz.*Stoeldraaier
M226, p. 13615860000#Harmen Henricx*Bakker
M226, p. 13615870000#Harmen Edgersz.*Bakker
M226, p. 13615870000#Harmen Jansz.*Droogscheerder
M226, p. 13615870000#Harmen Jansz.*Stalman
M226, p. 13615870000#Heijne Broersz.*Balmaker
M226, p. 13715890000#Heert Rippertsz.*Kaasdrager
M226, p. 13715890000#Helias Janssen*Kleermaker
M226, p. 13715890000#Henrick Coonertsz. (Rienertsz.)*Metselaar
Opmerking: Met zijn zoon Coenert. (In ledenlijst metselaarsgilde Hendrick Rienertsz.)
M226, p. 13715890000#Herman Gerloffs*Lakenbereider
M226, p. 13715890000#Herman Sijurdtsz.*Kleermaker
M226, p. 13715890000#Hoijte Wlckez.*Stalman
M226, p. 13715900000#Harmen Lubbertsz.*Bakker
Geboorteplaats: Bergum
M226, p. 13715900000#Huige Willems*Schipper
Geboorteplaats: Leeuwarden (Olde Galileën)
M226, p. 13715910000#Haringh Tiallings*Lijndraaier
M226, p. 13715910000#Huijge Auckez.*Mesmaker
M226, p. 13715920000#Hendrick Claesz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Visvliet
M226, p. 13715920000#Hendrick Stoffelsz.*Roermaker
Geboorteplaats: Zwolle
M226, p. 13715920000#Herman Gerritsz.*Kramer
Geboorteplaats: Hallum
M226, p. 13715920000#Herman Jansz.*Schipper
Geboorteplaats: Dokkum
M226, p. 13815940000#Hendrick van den Broecke*Pasteibakker
Geboorteplaats: Ieperen
M226, p. 13815960000#Hans Claas*Gardenier
Geboorteplaats: Leuven
M226, p. 13815960000#Hans Pietersz.*Schipper
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 13815960000#Hendrik Wibrants*Wijnheer
Geboorteplaats: Oldendorff ('Oldendorp')
M226, p. 13815970000#Hans Behout*Bontwerker
Geboorteplaats: Emden
M226, p. 13815970000#Hans Jurrijens*Bontwerker
Geboorteplaats: Reval (thans: Tallinn)
M226, p. 13815970000#Heercke Saackes*Schipper
Geboorteplaats: Oldeboorn
M226, p. 13915980000#Hendrick Arijensz.*Kleermaker
M226, p. 13915980000#Hendrick Hendricxz.*Chirurgijn
M226, p. 13915990000#Harmen Jelmers*Schoenmaker
Geboorteplaats: Emden
M226, p. 13915990000#Hendrick Freercx*Bakker
Geboorteplaats: Zuidhorn
M226, p. 13915990000#Hendrick Hendricxz.*Bakker
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 13916010000#Hans Clercqs*Schilder
Geboorteplaats: Mechelen
M226, p. 13916010000#Haringh Auckes*Schipper
Geboorteplaats: IJlst
M226, p. 13916010000#Henricus Regneri*Postulant
Geboorteplaats: Workum
M226, p. 13916010000#Hero Schingen, Dr.*Advocaat
M226, p. 13916010000#Hoijte Obbes*Deurwaarder van Gedeputeerde Staten
M226, p. 13916010000#Hoijte Reijners*Schipper
Geboorteplaats: Weidum
M226, p. 13916020000#Harmannus Abeli*Geweldige provoost
M226, p. 13916020000#Heert Jacobs*Schipper
Geboorteplaats: Driesum
M226, p. 13916020000#Henrick Gerrijt*Kuiper
Geboorteplaats: Oldeboorn
M226, p. 14016040000#Henrick Willems*Schoenmaker
Geboorteplaats: Groenlo
M226, p. 14016050000#Harmen van Bruijnsvelt*Goudsmid
M226, p. 14016050000#Here Indtses*Kistemaker
Geboorteplaats: Dokkum
M226, p. 14016060000#Hans Roeleffs*Wever
Geboorteplaats: Garijp
M226, p. 14016060000#Henrick Dinnickhoff*Wijnverlater
M226, p. 14016060000#Henrick Harmens*Lakenverver
M226, p. 14016070000#Harmen Berents*Kleermaker
M226, p. 14016070000#Hartman Annes*Kleermaker
Geboorteplaats: Koudum
M226, p. 14016070000#Hotse Epes*Kuiper
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 14016080000#Harmen Jacobs*Bakker
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 14016080000#Harmen Jans*Kleermaker
Geboorteplaats: Groningen
Opmerking: Met zijn drie zonen Jan, Gerrit en Claes.
M226, p. 14016080000#Henrick Pijters*Brouwer
Geboorteplaats: Pietersbierum
M226, p. 14016090000#Hans Isacks*Haardoekwerker
M226, p. 14016090000#Hans Jans Beker (?)*Wever (bekerwever?)
Geboorteplaats: Haarlem
M226, p. 14016090000#Henrick Segers*Slachter
Geboorteplaats: Grijpskerk
M226, p. 14016110000#Harmen Jansz.*Smid
Geboorteplaats: Jever
M226, p. 14016110000#Heere Tammes*Schoenmaker
Geboorteplaats: Jever
M226, p. 14016110000#Hoite Dircks*Smid
Geboorteplaats: Marssum
M226, p. 14016120000#Hans Bottes, Mr.*Chirurgijn
M226, p. 14016120000#Harmen Piters*Koemelker
Geboorteplaats: Zuidhorn
M226, p. 14016120000#Hidde Uijlckes*Kramer
Geboorteplaats: Visvliet
M226, p. 14016120000#Hille Gerbens*Glazenmaker
Geboorteplaats: Bolsward
M226, p. 14116130000#Hendrick Jansz.*Wollenwever
Geboorteplaats: Welberg
M226, p. 14116130000#Hette Tijercks*Vleeshouwer
Geboorteplaats: Berlikum
M226, p. 14116150000#Hillebrant Barres*Bakker
Geboorteplaats: Wirdum
M226, p. 14116150000#Homme Andriesz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Huins
M226, p. 14116160000#Harmen Hendricks*Kleermaker
Geboorteplaats: Emden
M226, p. 14116160000#Harmen Kienes*Glazemaker
M226, p. 14116160000#Harmen Piters*Koopman
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 14116160000#Hemme Takes*Vleeshouwer
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 14116160000#Hendrick Everts*Vleeshouwer
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 14116160000#Hobbe Gerrits*Linnenwever
Geboorteplaats: Jellum
M226, p. 14116160000#Hotse Saeckesz.*Koopman
M226, p. 14116170000#Haije Haijesz.*Korfmaker
Geboorteplaats: Stiens
M226, p. 14116170000#Harmen Claesz.*Koopman
Geboorteplaats: Holwerd
M226, p. 14116170000#Harmen Jurriens*Kleermaker
Geboorteplaats: Ditmarschen
M226, p. 14116170000#Hendrick Harmens*Wever
Geboorteplaats: Burgsteinfurt ('Steenford' *)
M226, p. 14116170000#Henricus Bra, Dr.*Medicus
Geboorteplaats: Dokkum
M226, p. 14116170000#Hette Claesz.*Apotheker
Geboorteplaats: Reitsum
M226, p. 14116180000#Harmen Bartels*Kleermaker
M226, p. 14116180000#Harmen Jansz.*Schipper
Geboorteplaats: Swichum
M226, p. 14116180000#Hendrick Gielis*Wever
Geboorteplaats: Wachtendonk
M226, p. 14116180000#Hendrick Meijer*Deurwaarder
M226, p. 14116180000#Hiddes Haijes*Schipper
Geboorteplaats: Lekkum
M226, p. 14116180000#Hubert Claesz.*Lakenkoper
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 14116190000#Hans Falck, Mr.*Klokgieter
M226, p. 14116190000#Harmen Tonis*Bakker
M226, p. 14116190000#Hendrick Hendricks*Wever
M226, p. 14116200000#Hendrick Hendricks*Herbergier
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 14116210000#Hendrick Jacobs*Schipper
Geboorteplaats: Wartena
M226, p. 14116210000#Hendrick Wouters*Kistemaker
M226, p. 14116210000#Hubert Jansz.*Bakker
Geboorteplaats: Lier of Leer ('Lier')
M226, p. 14216220000#Hans Aernts*Kleermaker
Geboorteplaats: Sneek
M226, p. 14216220000#Hartog Martens*Linnenwever
M226, p. 14216220000#Hendrick Dircks*Kleermaker
Geboorteplaats: Ham, den
M226, p. 14216230000#Haije Agges*Kleermaker
M226, p. 14216230000#Hendrik Smids*Glaskoper
Geboorteplaats: Antwerpen
M226, p. 14216230000#Hubert van Meurs*Wijnverlater
M226, p. 14216250000#Hendrick Harmens*Saietbreider
Geboorteplaats: Bolsward
M226, p. 14216250000#Hinne Wilckes*Gortmaker
M226, p. 14216250000#Hobbe Rinties*Brouwersgezel
Geboorteplaats: Minnertsga
M226, p. 14216260000#Harmen Gerbents*Bakkersgezel
Geboorteplaats: Rien
M226, p. 14216270000#Harmen Gerrijts*Schipper
Geboorteplaats: Grouw
M226, p. 14216270000#Hessel Heerts*Wieldraaier
Geboorteplaats: Minnertsga
M226, p. 14216280000#Hendrick Huberts*Brouwer
Geboorteplaats: Bildt, het
M226, p. 14216280000#Hendrick Ites*Bakker
Geboorteplaats: Kollum
M226, p. 14216290000#Harmen Willems*Wever
Geboorteplaats: Stadtlohn
M226, p. 14216290000#Hendrick Jans*Linnenwever
Geboorteplaats: Ammeloe
M226, p. 14216310000#Hans Hendricks*Roermaker
M226, p. 14216310000#Heijn Martens*Gortmaker
M226, p. 14216310000#Hendrick Douwes*Vleeshouwer
M226, p. 14216310000#Hendrick Hendricks*Schoenmaker
M226, p. 14216310000#Henricus Schotanus*Steenhouwer
Geboorteplaats: Franeker
Opmerking: Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M226, p. 14216310000#Here Simons*Koopman
Geboorteplaats: Wirdum
M226, p. 14316330000#Hendrick Piters*Wever
Geboorteplaats: Grijpskerk
M226, p. 14316340000#Hans Rudiger*Speelman
M226, p. 14316340000#Harmen Hendricks*Bakker
M226, p. 14316350000#Hans Wibes*Schipper
Geboorteplaats: Miedum
M226, p. 14316350000#Harmen Jansz.*Kuiper
M226, p. 14316350000#Hartman Willems*Bakker
M226, p. 14316360000#Harmen Hans*Linnenwever
Geboorteplaats: Zwartsluis
M226, p. 14316360000#Harmen Tiebbes*Kleermaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
M226, p. 14316370000#Hans Tietes*Schipper
Geboorteplaats: Oosterhaule
M226, p. 14316370000#Harmen Claesen*Timmerman
Geboorteplaats: Oenkerk
M226, p. 14316370000#Hector Epema, Dr.*Secretaris van Leeuwarderadeel
M226, p. 14316370000#Heere Taekes*Schoenmaker
M226, p. 14316370000#Hillebrant Heeres*Timmerman
Geboorteplaats: Hallum
M226, p. 144 & M227, p. 00616400429#Hein Cornelis*Timmermansgezel
Geboorteplaats: Leeuwarden (Klokslag)
Betaalt: 6 fl.
M226, p. 144 & M227, p. 00616400429#Hessel Jans*Bakker (M226) of Bakkersgezel (M227)
Geboorteplaats: Borkum (M227) of Burum (M226)
Betaalt: 6 fl.
M226, p. 144 & M227, p. 01116410203#Harmen Henrix*Kleermaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 fl. 10 st.
Opmerking: Samen met zijn zoon Gerrit Harmens (6 jr.). Zoon niet in M226.
M226, p. 144 & M227, p. 02216420117#Hendrick Jansen Bueker*Kleermaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 144 & M227, p. 02216420121#Hans Douwes*Schipper
Geboorteplaats: Grouw
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 144 & M227, p. 02216420124#Hans Aernts*Schipper
Geboorteplaats: Kolderveen
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 14416380000#Harke Sioerds*Schoenmaker
Geboorteplaats: Wijtgaard
M226, p. 145 & M227, p. 03916431107#Hubert Pouwels*Leerbereider
Geboorteplaats: Amsterdam
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 145 & M227, p. 04516440408#Hendrick Kelderknecht*Deckendrager()
Geboorteplaats: Oldenburgerland
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Met zijn zoon Harmen Hendrick. Zoon niet in M226.
M226, p. 145 & M227, p. 04516440502#Harmen Harmens*Linnenwever
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 145 & M227, p. 04816440824#Hans Pijtters*Brouwer
Geboorteplaats: Rinsumageest (?) (Claercampen)
Betaalt: 7 g.g.
Opmerking: Met zijn zonen Pijtter en Fecke. Zonen niet in M226.
M226, p. 145 & M227, p. 05516450623#Hendrick Cornelis*Spoormaker
Geboorteplaats: Sticht van Utrecht
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 145 & M227, p. 05516450630#Hendrick Pieters*Kamerbode
Geboorteplaats: Raard
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 145 & M227, p. 05616450927#Hendrick Claessen*Schipper
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 145 & M227, p. 05716451028#Hessel Johannis*Tabaksverkoper
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 145 & M227, p. 05916460203#Hillebrand Brongersma*Goudsmid
Geboorteplaats: Kollum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 145 & M227, p. 06416461023#Hendrick Hendrix*Linnenwever
Geboorteplaats: Enschede
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 145 & M227, p. 07016470215#Hendrick Harmens*Linnenwever
Geboorteplaats: Jeverland
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Met zijn zoon Bote. Zoon niet in M226. Belofte i.p.v. eed.
M226, p. 145 & M227, p. 07516480118#Hendrick Harings*Kistemaker
Geboorteplaats: Hallum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 145 & M227, p. 07716480502#Heerd Claesses*Bakkersgezel
Geboorteplaats: Weidum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 145 & M227, p. 08416481214#Hendrick Dircks*Metselaar
Geboorteplaats: Oudega
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M226, p. 145 & M227, p. 08616490102#Homme Dirx*Goudwerker
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 145 & M227, p. 09816500926#Harcke Jacobs*Brouwer
Geboorteplaats: Wijns
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 146 & M227, p. 10316510506#Hendrick Janssen*Linnenwever
Geboorteplaats: Friedrichstadt (Frederickstadt)
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Belofte i.p.v. eed.
M226, p. 146 & M227, p. 10616511114#Harmen Pieters*Bakkersgezel
Geboorteplaats: Kollum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 146 & M227, p. 10716511230#Heere Johannis (M227) Jochums (M226)*Apotheker
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 14715440610 Voor#Jan Andriesz.*Bontwerker
Betaalt: 2,5 g.g.
M226, p. 14715440610 Voor#Jan Hazart*Droogscheerder
Geboorteplaats: Oude Schoot ? ('Schoterbuijren')
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 14715440610 Voor#Jan Jansz.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Deventer
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 14815440610 Voor#Jan Willemsz.*Bakker
Betaalt: 2 g.g.
M226, p. 14915440610 Voor#Jan Jansz.*Tapper
Geboorteplaats: Garijp
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 15015440610 Voor#Jan Albertsz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Deventer, bij
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 15015440610 Voor#Jan Barentsz. van Wellenborch*Bakker
Geboorteplaats: Zwolle
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 15015440610 Voor#Jan Sijmonsz.*Bierkoper
Geboorteplaats: Hilaard
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 15115440610 Voor#Jan Meijez.*Schipper
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 15115440610 Voor#Jan Pietersz.*Droogscheerder
Geboorteplaats: Hallum
Betaalt: 2 g.g.
M226, p. 15115440610 Voor#Jan Willemsz.*Biertapper
Geboorteplaats: Sexbierum
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 15215440610 Voor#Jan Arijsz.*Metselaar
Geboorteplaats: Franeker, bij
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 15215440610 Voor#Jan Janssen*Kramer
Geboorteplaats: Groningen
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 15315440610 Voor#Jacob Jacobsz.*Timmerman
Geboorteplaats: Roordahuizum
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 15315440610 Voor#Jan Harmansz.*Wever
Geboorteplaats: Winsum (Gr.)
Betaalt: Pro Deo
M226, p. 15315440610 Voor#Jouwcke Gossez.*Pelser
Geboorteplaats: Dokkum
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 15415440610 Voor#Jan Bauckez.*Arbeider ('budder')
Geboorteplaats: Kollumerzijl
Betaalt: 1 c.g.
M226, p. 15415440610 Voor#Jan Sijeurtsz.*Schuitevaarder
Geboorteplaats: Akmarijp
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 15415440610 Voor#Jan Tijaertsz.*Opperman
Geboorteplaats: Anjum
Betaalt: 1 fl.
M226, p. 15415440610 Voor#Jan van Coelen (?)*Hardhouwer
Geboorteplaats: Keulen (?)
Betaalt: 2 fl.
Opmerking: Met zijn zoon Jan.
M226, p. 15415440610 Voor#Jan van Deventer (?)*Gardenier
Geboorteplaats: Deventer (?)
Betaalt: 1 fl.
M226, p. 15515440610 Voor#Jan Gerrijtsz.*Kramer
Geboorteplaats: Groningen
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 15515440610 Voor#Jan Janssen*Houtsnijder
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 15515440610 Voor#Jan Reijnersz.*Schipper
Geboorteplaats: Hem
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 15515440610 Voor#Jelmer Buwez.*Timmerman
Geboorteplaats: Menaldum
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 15515440610 Voor#Jetthie Eelckez.*Visser
Geboorteplaats: Wartena
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 15615440610 Voor#Jan Albertsz.*Bakker
Geboorteplaats: Coevorden
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 15615440610 Voor#Job Jansz.*Timmerman
Geboorteplaats: Leiden
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 15615440610 Voor#Jochum Janssen*Metselaar
Geboorteplaats: Bakkeveen
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 15715440610 Voor#Jacob Jansz.*Kaaskoper
Geboorteplaats: Britsum
Betaalt: 2 g.g.
M226, p. 15715440610 Voor#Jan Gerrijtsz.*Schilder ('maler')
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 15715440610 Voor#Jan Goesez.*Brouwer
Geboorteplaats: Zwolle
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 15715440610 Voor#Jan IJckelsz.*Schipper
Geboorteplaats: Groningerland
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 15715440610 Voor#Jan Wijbez.*Schuitevaarder
Geboorteplaats: Sneek, bij
Betaalt: Een schuit turf.
M226, p. 15815440610 Voor#Jacob Jansz.*Metselaar
Geboorteplaats: Mechelen
Betaalt: 2 c.g.
M226, p. 15815440610 Voor#Jan Berendtsz.*Metselaar
Geboorteplaats: Bolsward
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 15815440610 Voor#Jan Jacobsz.*Pelser
Geboorteplaats: Bolsward
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 15815440610 Voor#Jan Sircxz.*Arbeider ('budder')
Geboorteplaats: Sneek
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 15915440610 Voor#IJsbrant Hemmez.*Roggedrager
Geboorteplaats: Akkrum
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 15915440610 Voor#Jacob Thonijsz.*Metselaar
Geboorteplaats: Essen
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 15915440610 Voor#Jelger Martensz.*Tapper
Geboorteplaats: Trynwouden
Betaalt: 2 g.g.
Opmerking: Met zijn zoon Marten.
M226, p. 15915440610 Voor#Jochum Aetez.*Metselaar
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 2 Philipus Guldens
M226, p. 15915440610 Voor#Jouw Aelez.*Kramer
Geboorteplaats: Irnsum
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 16015440610 Voor#Jacob Claesz.*Bakker
Geboorteplaats: Stiens
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 16015440610 Voor#Jacob Claesz.*Schuitevaarder
Geboorteplaats: Hempens
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 16015440610 Voor#Jacob Janssen*Kleermaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 1,5 g.g.
Opmerking: Met zijn kinderen
M226, p. 16015440610 Voor#Jan Janssen*Kleermaker
Geboorteplaats: Marssum
Betaalt: 2 g.g.
M226, p. 16015440610 Voor#Joest Janssen*Glazenmaker
Geboorteplaats: Appingedam
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 16115440610 Voor#Jan Pietersz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Groningen
Betaalt: 2 g.g.
M226, p. 16115440610 Voor#Jan*Wever
Geboorteplaats: Sittard
Betaalt: 1,5 g.g.
Opmerking: ('Jan wever alzoe kort Jan van Sittert')
M226, p. 16215440610 Voor#Jacob Outgersz.*Tapper
Geboorteplaats: Leeuwarden, bij
Betaalt: 3 fl.
M226, p. 16215440610 Voor#Jacop Pietersz. Cock*Koopman
Geboorteplaats: Sneek
Betaalt: 5 fl.
M226, p. 16215440610 Voor#Jan Dircxz., Mr.*Barbier
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 3 fl.
M226, p. 16215440610 Voor#Jan Lammertsz.*Koopman
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 4 fl.
M226, p. 16215440610 Voor#Juicke Juickez.*Schipper
Geboorteplaats: Goïngarijp
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 16315440610 Voor#Jacop Sickez.*Kramer
Geboorteplaats: Groningen
Betaalt: 2,5 fl.
M226, p. 16315440610 Voor#Jan Buwez.*Mesmaker
Geboorteplaats: Appingedam
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 16315440610 Voor#Jan Dircxz.*Borduurwerker
Geboorteplaats: Oldeboorn
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 16315440610 Voor#Jan Sijgersz.*Mesmaker
Geboorteplaats: Winsum (Gr.)
Betaalt: 1,5 fl.
M226, p. 16315440610 Voor#Juijcke Douwez.*Koopman
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 16415440610 Voor#Jan Claesz.*Kolfmaker
Geboorteplaats: Cornjum
Betaalt: 2 fl. 7 st.
M226, p. 16415440610 Voor#Jan Douwez.*Kleermaker
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 2,5 fl.
M226, p. 16415440610 Voor#Jan Gerrijtsz.*Boekbinder
Geboorteplaats: Gouda
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 16415440610 Voor#Jochum Wijbez.*Tapper
Geboorteplaats: Jellum
Betaalt: 3,5 fl.
M226, p. 16515440610 Voor#Jacob Pietersz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Steenwijk
Betaalt: 2,5 fl.
M226, p. 16515440610 Voor#Jan Jacopsz.*Bakker
Geboorteplaats: Schoterland
Betaalt: 1,5 fl.
M226, p. 16515440610 Voor#Jarich Bauckez.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Terschelling
Betaalt: 2,5 fl.
M226, p. 16515440610 Voor#Johannes Sijeurtsz.*Visser
Geboorteplaats: Akmarijp
Betaalt: 20 st.
M226, p. 16615440519#Jan Cornelijsz.*Kruidenier
Betaalt: 3 fl.
M226, p. 16615440610 Voor#Jan Harmansz.*Boogmaker ('boechmaker')
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 16615440610 Voor#Jan Hendricxz.*Pelser
Geboorteplaats: Ommen
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 16615440610 Voor#Jan Verhoel*Glazenmaker
Betaalt: 3,5 fl.
M226, p. 16715440610#Jacob Scheltez.*Kramer
Betaalt: 4 fl.
M226, p. 16815450223#Jan Pieterz.*Wever
Geboorteplaats: Hilaard
Betaalt: 2 g.g.
M226, p. 16815450504#Jan Hansz. Becx*Kleermaker
Betaalt: 2 g.g.
M226, p. 16815450622#Jan Wijmersz.*Kistenmaker
Geboorteplaats: Marssum
Betaalt: 2,5 g.g.
M226, p. 16815450813#Jan Pietersz.*Timmerman
Geboorteplaats: Leeuwarden (Bilgaard)
Betaalt: 4 g.g.
M226, p. 16915450505#Jan Janssen*Wever
Geboorteplaats: Den Bosch
Betaalt: 3 g.g.
M226, p. 16915460724#Jan Govertsz.*Bakker
Geboorteplaats: Weert (Sticht van Keulen)
Betaalt: 3 g.g. 7 st.
M226, p. 16915461209#Jacob van Straeten*Glazenmaker
Betaalt: 2 c.g.
Opmerking: Doorgehaald 'Jan Janssen van Loeven'
M226, p. 17015590000#Jacob Janssen*Bakker
M226, p. 17015590000#Jacob Mathijsz.*Kleermaker
M226, p. 17015590000#Jan Claesz.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Dronrijp
M226, p. 17015590000#Jan Huijgensz. Staels*Kleermaker
M226, p. 17015590000#Jan Sipckez.*Kleermaker
M226, p. 17015590000#Jan van Alten (?)*Herbergier
Geboorteplaats: Alten (Du.) (?)
Opmerking: Met zijn zonen Dirck en Willem
M226, p. 17015590000#Jelle Hesselz.*Bakker
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 17115580504#Jan Willemz.*Bakker
Betaalt: 4 lb. 6 sch.
M226, p. 17115590000#Jacob Adriaenssen*Glazenmaker
Opmerking: Met zijn zoon Pieter.
M226, p. 17115590000#Jan Lambertsz.*Wever
Geboorteplaats: Helmond
M226, p. 17115590000#Johan Thonisz.*Bakker
M226, p. 17215600127#Jan Jansz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Diever (Dieuweren)
Betaalt: 4 lb. 6 sch.
M226, p. 17215600507#Jan Janz.*Tapper
Geboorteplaats: Winsum
Betaalt: 4 lb. 6 sch.
M226, p. 17215600508#IJge Wijbez.*Tapper
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 4 lb. 6 sch.
M226, p. 17315600522#Ids Nanninckz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Leeuwarden (Vliet)
Betaalt: 4 lb. 6 sch.
M226, p. 17315600727#Jan Aelckesz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Groningen
Betaalt: 4 lb. 6 sch.
M226, p. 17415600127#Jemme Ritscke*Metselaar
Betaalt: 3 g.g.
Opmerking: Op het moment dat Jemme Ritscke in het Burgerboek wordt ingeschreven, is hij al overleden. NB dus enige tijd tussen aannemen van burgers en bijhouden burgerboek.
M226, p. 17415600827#Jan Janssen*Wever
Geboorteplaats: Goor
Betaalt: 4 lb. 6 sch.
M226, p. 17515610301#Jan Harmenz.*Timmerman
Geboorteplaats: Ammeloe (Du.)
Betaalt: 4 lb. 6 sch.
M226, p. 17615620126#Jan van den Wall, Mr.*Procureur postulant
Betaalt: 4 lb. 12 sch.
M226, p. 17715620416#Jan Beerntz.*Mesmaker
Betaalt: 4 lb. 12 sch.
M226, p. 17715620421#Isbrant Aerdtz.*Droogscheerder
Betaalt: 4 lb. 12 sch.
M226, p. 17715620516#Jochim Janz.*Pelser
Betaalt: 4 lb. 12 sch.
M226, p. 17715620628#Johannes Jeppez.*Koopman
Betaalt: 5 lb. 5 sch.
M226, p. 17715620811#Jasper Aerndtz.*Droogscheerder
Betaalt: 4 lb. 12 sch.
M226, p. 17815620817#Ju Mockema (jr.)*Wijnheer
Betaalt: 5 lb. 11 sc. 9 d.
M226, p. 17915630104#Jacob Baertz.*Pottebakker
Geboorteplaats: Leeuwarden (Vliet)
Betaalt: 4 lb. 12 sc.
Opmerking: Wonende op het Vliet.
M226, p. 18015560000#Ids Wijbez.*Droogscheerder
Opmerking: Geregistreerd in 1564.
M226, p. 18015560000#Jan Jellez.*Mesmaker
Opmerking: Geregistreerd in 1564.
M226, p. 18015560000#Joest Tijrij*Bontwerker
Opmerking: Geregistreerd in 1564.
M226, p. 18115540509#Jonghe Jan Sijbrandtss.*Koopman
Geboorteplaats: Jellum
Betaalt: 3 g.g.
Opmerking: Pas in 1573 in Burgerboek geregistreerd.
M226, p. 18115570000#Jan Aerndtz.*Smid
Opmerking: Geregistreerd in 1564.
M226, p. 18115570000#Jan Hansz.*Bakker
Opmerking: Geregistreerd in 1564.
M226, p. 18115640000#Jan Ebez.*Kleermaker
Geboorteplaats: Leeuwarden (burgerszoon)
Opmerking: Burgerszoon ?!?! Wordt bij opgemerkt: 'heeft verthoent dat hij een burgerszoen was'.
M226, p. 18115640000#Jeppe Wilckez.*Pelser
M226, p. 18115640000#Jorijs Robertz.*Bonetverkoper
M226, p. 18115651207#Jan Aronse*Bakker
Geboorteplaats: Waasten (Warneton)
Betaalt: 3 g.g. 8 st.
Opmerking: Aronse per abuis als Aconse geschreven. Vergelijk Bakkersboek, p. 124. (Daar Jan Aarnse.)
M226, p. 18215660000#Jacob Lambertz.*Bakker
M226, p. 18215660000#Jelte Jeltez.*Lakenkoper
M226, p. 18215670000#Jan Egbertsz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Borculo
M226, p. 18215670000#Joest Lambertss.*Bakker
Geboorteplaats: Deventer
M226, p. 18215680000#Jan Egbertssen*Koopman
M226, p. 18215690000#Isbrant Adriaenssen*Droogscheerder
M226, p. 18215690000#Jacob Jouwss.*Smid
M226, p. 18215690000#Jan Petersz.*Kleermaker
M226, p. 18215690000#Jan Willems*Bakker
M226, p. 18315700000#Jan Jansz.*Kleermaker
M226, p. 18315700000#Jan Wolffs Rijckmans*Procureur
M226, p. 18315700000#Jarich Hansz.*Bakker
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 18315700000#Jelte Gossesz.*Bakker
M226, p. 18315700000#Joest Janssen*Kleermaker
Geboorteplaats: Blessum
M226, p. 18315710000#Jacob Janz.*Schipper en Lakenkoper
M226, p. 18315710000#Jacob Thommez.*Kleermaker
M226, p. 18315710000#Jan Peters*Schoenmaker
Geboorteplaats: Leeuwarden ('vant Nijlant)
M226, p. 18315710000#Jan Thomasz.*Lakenkoper
M226, p. 18315710000#Jelte Scheltez.*Koopman
M226, p. 18315710000#Joest Jeronijmus*Koopman
M226, p. 18315720000#Jacob Dirckz. Valck*Goudsmid
M226, p. 18315720000#Jacob Janz.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Stellingwerf
M226, p. 18315720000#Jan Coenertsz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Hasselt
M226, p. 18315720000#Jan Jacobz.*IJzerkramer
M226, p. 18415730000 of 15740000#IJoost Claesz.*Hoedenmaker
M226, p. 18415730000 of 15740000#IJsbrant Peters*Wagenaar
M226, p. 18415730000 of 15740000#Jacob Joris*Staalmeester
M226, p. 18415730000 of 15740000#Jacob Mattijs*Brouwer
M226, p. 18415730000 of 15740000#Jan Chaerls*IJzerkramer
M226, p. 18415730000 of 15740000#Jan Dirricx*Hoedemaker
M226, p. 18415730000 of 15740000#Jan IJetes*Kramer
M226, p. 18415730000 of 15740000#Jan IJsbrants*Wielmaker
M226, p. 18415730000 of 15740000#Jetthie Aenes*Schipper
M226, p. 18515760000#IJesck Sijuertsz.*Bakker
M226, p. 18515770000#Jan Claesz.*Schipper
M226, p. 18515770000#Jan Jansz.*Barbier
M226, p. 18515770000#Jurgien Sijbez.*Kleermaker
M226, p. 18515780000#IJsbrant IJsbrantsz.*Schipper
M226, p. 18515780000#Jan Jansz.*Ladenmaker
M226, p. 18515780000#Jan Jansz.*Zeepzieder
M226, p. 18515780000#Jannes Claesz.*Brouwer
M226, p. 18515780000#Johan Henricxz.*Roermaker
M226, p. 18515790000#Jacob Claesz.*Metselaar
M226, p. 18515790000#Jan Roeleffsz.*Kleermaker
M226, p. 18515790000#Jurien Juriensz.*Kleermaker
M226, p. 18615790000#Jan Henricx*Bakker
M226, p. 18615790000#Jan Henricxz.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Deventer
M226, p. 18615790000#Jan Luluffsz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Noordhorn
Opmerking: ('Northorrum')
M226, p. 18615790000#Jan Riencxz.*Pelser
M226, p. 18615800000#Jan Petersz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Den Haag
M226, p. 18615800000#Jelle Innez.*Schipper
Geboorteplaats: Irnsum
M226, p. 18715810000#Jacob Thonisz.*Bakker
Geboorteplaats: Kollum
M226, p. 18715810000#Jacop Nannesz.*Koopman
Geboorteplaats: Dokkum
M226, p. 18715810000#Jan Arris*Koopman
Geboorteplaats: Wirdum
M226, p. 18715810000#Jan Eppes*Pottenbakker
M226, p. 18715810000#Jan Henricxz.*Schoenmaker
M226, p. 18715810000#Jan Janz.*Schoenmaker
M226, p. 18715810000#Jan Roeleffz.*Smid
M226, p. 18715810000#Jeelt Janz.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Kollum
M226, p. 18715820000#IJts Sijbe*Pelser
Geboorteplaats: Oldeboorn
M226, p. 18715820000#Jan Gerrijtsz.*Bontwerker
M226, p. 18715820000#Jan Janssen*Kleermaker
Geboorteplaats: Groningerland
M226, p. 18715820000#Jan Peters*Bakker
Geboorteplaats: Gasselte
M226, p. 18815830000#Jacob Claesz.*Koekenbakker
Geboorteplaats: Amsterdam
M226, p. 18815830000#Jan Harmens*Kuiper
Geboorteplaats: Kollum
M226, p. 18815830000#Jan Jacobz.*Vlasser
M226, p. 18815830000#Jan Jansz.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Noordhorn of Nordhorn ('Northorrum')
M226, p. 18815830000#Joris Claesz.*Verver
Geboorteplaats: Breda
M226, p. 18815840000#Jan Melisz.*Bakker
Geboorteplaats: Grouw
M226, p. 18815840000#Jeppe Claesz.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Stiens
M226, p. 18815850000#Impcke Petersz.*Wever
M226, p. 18815850000#Jacob Gerrijtsz.*Wever
M226, p. 18815850000#Jaen Claesz.*Bakker
Geboorteplaats: Boksum
M226, p. 18815850000#Jan Cornelisz.*Wever
M226, p. 18815850000#Jan Jansz.*Linnenwever
M226, p. 18815850000#Jelle Wijbesz.*Wever
M226, p. 18915870000#Isbrant Cornelisz.*Timmerman
M226, p. 18915870000#Jacob Harmensz.*Brouwer
Geboorteplaats: Amsterdam
M226, p. 18915870000#Jacob Jansz.*Boekbinder
M226, p. 18915870000#Jacob Willemsz.*Schuitenmaker
M226, p. 18915870000#Jan Dircxz.*Zeepzieder
M226, p. 18915870000#Jan Henricx*Klerk 'van den comptoire'
M226, p. 18915870000#Jan Jansz.*Mesmaker
Opmerking: En voor zijn zoon Lolle.
M226, p. 18915870000#Jan Jansz.*Wever
Geboorteplaats: Rheinberg
M226, p. 18915870000#Jan Tiedesz.*Kleermakersgezel
Geboorteplaats: Rinsumageest
M226, p. 18915870000#Jan Willemsz.*Brouwer
Geboorteplaats: ('Holts')
M226, p. 18915870000#Jurien Henrix*Kuiper
M226, p. 19015890000#Jan Idses*Koekebakker
M226, p. 19015890000#Jan Janssen*Bakker
Geboorteplaats: Leer
M226, p. 19015890000#Jan Sijuertsz.*Kleermaker
M226, p. 19015890000#Jan Sijurtsz.*Kleermaker
M226, p. 19015900000#Jacob Gerritsz.*Wever
M226, p. 19015900000#Johan Hansz.*Kleermaker
M226, p. 19015910000#Jelle Eevertsz.*Schipper
Geboorteplaats: Heeg
M226, p. 19115910000#Jan Jans*Vetermaker
Geboorteplaats: Kollum
M226, p. 19115910000#Jan Jansz.*Wever
Geboorteplaats: Kempen (bij Wesel)
M226, p. 19115910000#Jan Kiers*Barbier
Geboorteplaats: Blesdijke
M226, p. 19115910000#Jurien Berntsz.*Bakker
Geboorteplaats: Sneek
M226, p. 19115920000#Jan Dickij*Breider en schotsman
Geboorteplaats: Schotland (?)
M226, p. 19115920000#Jan Reijnersz.*Kistenmaker
Geboorteplaats: Bolsward
M226, p. 19115920000#Jelle Jansz.*Bode
Geboorteplaats: Heeg
M226, p. 19115930000#Jacob Pietersz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Beers
M226, p. 19115930000#Jacob Thomasz.*Schotsman
Geboorteplaats: Schotland (?)
M226, p. 19115930000#Jan Jansz.*Vlaskoper
M226, p. 19115930000#Joest de Mesmaecker*Bakker
Geboorteplaats: Brussel
M226, p. 19215940000#Jacob Gerrijtsz.*Lijndraaier
M226, p. 19315960000#Jan Jansen*Linnenwever
Geboorteplaats: Horst ('van der Horst')
M226, p. 19315960000#Jan Willemsz.*Weversgezel
Geboorteplaats: Gelder
M226, p. 19315960000#Jochum Andriesz.*Glazenmakersgezel
M226, p. 19315970000#Jan Dirxz.*Schipper
Geboorteplaats: Marssum
M226, p. 19315970000#Jan Pijetersz.*Weversgezel
Geboorteplaats: Kempen
M226, p. 19315980000#Jacob Claesz.*Bakker
Geboorteplaats: Winsum
Opmerking: Zie ook p. 214.
M226, p. 19315980000#Jan Crijns*Weversgezel
Geboorteplaats: Wirdum
Opmerking: Zie ook p. 214.
M226, p. 19315980000#Jan Reijners*Zijdekramer
Geboorteplaats: Amsterdam
Opmerking: Zie ook p. 214.
M226, p. 19315980000#Joucke Piersz.*Bakker
Geboorteplaats: Warga
Opmerking: Zie ook p. 214.
M226, p. 19315990000#Isbrandt Auckes*Timmerman
Opmerking: Zie ook p. 214.
M226, p. 19315990000#Jan Dirxz.*Brouwer
Geboorteplaats: Boksum
Opmerking: Zie ook p. 214.
M226, p. 19416000000#IJge Poppes*Pelser
Geboorteplaats: Weidum
M226, p. 19416000000#Jacob Goetgeluck*Haardoekmaker
M226, p. 19416000000#Jan Cornelisz.*Bakker
Geboorteplaats: Groningerland
M226, p. 19416000000#Jan Jacobsz.*Kleermakersgezel
M226, p. 19416000000#Jan Jouckes*Schipper
Geboorteplaats: Driezum
M226, p. 19416000000#Jan Semmes*Zijdekramer
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 19416010000#Jacob Hendricx*Koopman
M226, p. 19416010000#Jan Claesz.*Schipper
Geboorteplaats: Wommels
M226, p. 19416010000#Jan Eedes*Schipper
Geboorteplaats: Emden
M226, p. 19416010000#Jan Heerckesz.*Schipper
Geboorteplaats: Emden
M226, p. 19416010000#Jan Michielsz.*Teemsmaker
Geboorteplaats: Kollum
M226, p. 19416020000#Jan Dircx*Schipper
Geboorteplaats: Houwerzijl
M226, p. 19416020000#Jan Henricx*Wever
Geboorteplaats: Eindhoven
M226, p. 19416020000#Jan Henricxz.*Brouwer
M226, p. 19416020000#Jan Jansz.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Kollum
M226, p. 19416020000#Jan Siouckesz.*Herbergier
M226, p. 19416020000#Jetze Jeips*Schipper
Geboorteplaats: Oldeboorn
M226, p. 19416020000#Jochum Nitters*Schoenmaker
Geboorteplaats: Noordhorn of Nordhorn ('Noordhorn')
M226, p. 19416030000#Jacob Buwes*Schippersgezel
M226, p. 19416030000#Jan Lieuwes*Stalmeester
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 19516040000#Jan Arents*Bakker
Geboorteplaats: Olst (bij Deventer)
M226, p. 19516040000#Jan Jacobs*Schipper
Geboorteplaats: Enkhuizen
M226, p. 19516040000#Jelte Johannes*Metselaar
Geboorteplaats: Stiens
M226, p. 19516050000#Jacob Feddes*Koopman
M226, p. 19516050000#Jacob Gosses*Schoolmeester
Opmerking: Mede voor zijn twee zonen Abel en Claes.
M226, p. 19516050000#Jan Beernts*Schipper
Geboorteplaats: Dokkum
M226, p. 19516050000#Jan Dircx*Koekebakker
Geboorteplaats: Oostfriesland (Emderland)
M226, p. 19516050000#Jan Dircx*Mesmaker
Geboorteplaats: Wirdum
M226, p. 19516050000#Jan Jaspers*Kleermaker
Geboorteplaats: Rohel ('wt de Hel')
M226, p. 19516050000#Jan Pijters*Kleermaker
Geboorteplaats: Groningen
M226, p. 19516050000#Jelle Minnes*Brouwer
Geboorteplaats: Kimswerd
M226, p. 19516050000#Jelmer Jans*Garenkoper
Geboorteplaats: Stavoren
M226, p. 19516050000#Joest Jeltes*Vlaskoper
Geboorteplaats: Ferwerd
M226, p. 19516060000#Jan Harmens*Wever
Geboorteplaats: Ham, den
M226, p. 19516060000#Jan Henrix*Kleermaker
Geboorteplaats: Stellingwerven
M226, p. 19516060000#Jan Jacobs*Bakker
Geboorteplaats: Groningen
M226, p. 19516060000#Johannes Sijtses*Kleermaker
Geboorteplaats: Dokkum
M226, p. 19516070000#Jacob Ebles*Schipper
Geboorteplaats: Hempens
M226, p. 19516070000#Jelle Cornelis*Kuiper
Geboorteplaats: Leeuwarden (Vliet)
M226, p. 19516070000#Johan van Nuruenich (?)*Kuiper ('vastbinder')
Geboorteplaats: (Nuruenich ?)
M226, p. 19516070000#Johannes Rintses*Kuiper
Geboorteplaats: Marssum
M226, p. 19516080000#Jan Jelles*Brouwer
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 19516080000#Jan Jelles*Kleermaker
M226, p. 19516080000#Jan Pijters*Bakker
Geboorteplaats: Bolsward
M226, p. 19516080000#Jetse Eelckes*Schipper
Geboorteplaats: Raard
M226, p. 19516090000#Jacob Pijters*Kleermaker
M226, p. 19516090000#Jacob Willems*Wever
Geboorteplaats: Veldhoven
M226, p. 19516090000#Jan Andries*Wever
Geboorteplaats: Emden
M226, p. 19516090000#Jan Claesz.*Bakker
Geboorteplaats: Visvliet
M226, p. 19516090000#Jan Jacobs*Schipper
Geboorteplaats: Menaldum
M226, p. 19516090000#Jan Piers*Kleermaker
Geboorteplaats: Warga
M226, p. 19516090000#Jeroen Sibrens*Kuiper
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 19516090000#Joost Bockes*Zadelmaker
M226, p. 19616100000#Ipe Claesz.*Metselaar
Geboorteplaats: Leer (Ofr.)
M226, p. 19616100000#Jan Innes*Kramer
M226, p. 19616100000#Jan Jansz.*Kramer
M226, p. 19616100000#Johannes Jacobs*Sergeant
M226, p. 19616110000#Intse Riemers*Kleermaker
M226, p. 19616110000#Jan Alberts*Kleermaker
Geboorteplaats: Burum
M226, p. 19616110000#Jan Dates*Slachter
Geboorteplaats: Visvliet
M226, p. 19616110000#Jan Piters*Bontwerker
Geboorteplaats: Grijpskerk ('Bomsterzijl')
M226, p. 19616120000#Jacob Jansz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Foudgum
M226, p. 19616120000#Jacob de Haen*Hekelmaker
M226, p. 19616120000#Jan Dircks*Schipper
Geboorteplaats: Hinte (Ofr.)
M226, p. 19616120000#Jan Gerrits*Lademaker
Geboorteplaats: Deventer
M226, p. 19616120000#Jan Hendricks*Smid
M226, p. 19616120000#Jan Intses*Brouwer
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 19616120000#Jan Lutiens*Bakker
Geboorteplaats: Kollum
M226, p. 19616120000#Jan Piters Ens*Lakenkoper
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 19616120000#Jike Jetses*Schipper
Geboorteplaats: Sneek
M226, p. 19616120000#Johannes Pouwels*Schipper
Geboorteplaats: Oosterlittens
M226, p. 19716130000#Jacob Alberts*Koopman
Geboorteplaats: Visvliet
M226, p. 19716130000#Jacob Westerman*Kleermaker
M226, p. 19716130000#Jan Adams*Hoedstoffeerder
Geboorteplaats: Antwerpen
M226, p. 19716130000#Jan Claesz. Suijs*Trijpwerker
Geboorteplaats: Alkmaar
M226, p. 19716130000#Jan Gerrijts*Klerk van de ontvanger generaal
M226, p. 19716130000#Jan Malde (Schotsman ?)*Kleermaker
Geboorteplaats: Schotland (?)
M226, p. 19716130000#Jelle Benedictus*Kleermaker
Geboorteplaats: Tietjerk
M226, p. 19716130000#Joost Stoffels*Zadelmaker
M226, p. 19716130000#Jurrien Harmens*Kruidenier
M226, p. 19716140000#Ine Ines*Kleermaker
M226, p. 19716140000#Jacob Jansz.*Schipper
Geboorteplaats: Dokkum
M226, p. 19716140000#Jan Bockes*Linnenwever
M226, p. 19716140000#Jan Goijes*Kuiper
M226, p. 19716140000#Jan Jansz. Starter*Boekverkoper
M226, p. 19716140000#Jelle Claesz.*Steenhouwer
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 19716150000#Jacob Sijps*Schipper
Geboorteplaats: Dokkum
M226, p. 19716150000#Jan Ballings*Kleermaker
M226, p. 19716150000#Jan Everts*Kleermaker
Geboorteplaats: Bolsward
M226, p. 19716150000#Jan Reiners*Bakker
Geboorteplaats: Peize
M226, p. 19716150000#Juw Sipkes*Wever
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 19716160000#Ide Martens*Brouwer
M226, p. 19716160000#Ite Gerbens*Gortmaker
M226, p. 19716160000#Jan Aerts*Hoedenmaker
Geboorteplaats: Utrecht
M226, p. 19716160000#Jan Egberts*Koekenbakker
Geboorteplaats: Emden
M226, p. 19716160000#Jan Geerts*Goudwerker
Geboorteplaats: Dordrecht
M226, p. 19716160000#Jan Jacobs*Bakkersgezel
Geboorteplaats: Hallum
M226, p. 19716160000#Jan Jacobs*Koopman
Geboorteplaats: Jorwerd
M226, p. 19716160000#Jan van Langenberch*Wijnheer
Geboorteplaats: Keulen
M226, p. 19716160000#Jelle Riencks*Koopman
Geboorteplaats: Wirdum
M226, p. 19716160000#Joucke Simons*Bakker
Geboorteplaats: Ee
M226, p. 19816170000#Jacob Harmens*Kleermaker
Geboorteplaats: Jellum
M226, p. 19816170000#Jacob Hiddes*Grootschipper
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 19816170000#Jacob Sents*Gardenier
Geboorteplaats: Leiden
M226, p. 19816170000#Jan Dircks*Bakker
Geboorteplaats: Trynwouden
M226, p. 19816170000#Jan Egberts*Kleermaker
Geboorteplaats: Schilberg (Schelburgh)
M226, p. 19816170000#Jan Enes*Poppenkramer
Geboorteplaats: Ezinge (Eesens)
M226, p. 19816170000#Jan Willems van der Wilde*Schilder
Geboorteplaats: Leiden
Opmerking: Zie artikel H. Nijboer in Fryslân (1999), nr. 3.
M226, p. 19816180000#Jacob Jacobs*Lakenkoper
Geboorteplaats: Hollum
M226, p. 19816180000#Jacob Piters*Schipper
Geboorteplaats: Cornjum
M226, p. 19816180000#Jan Hendricks*Weversgezel
M226, p. 19816180000#Jelte Jans*Lijndraaier
M226, p. 19816180000#Johannes Riencks*Schipper
Geboorteplaats: Raard
M226, p. 19816190000#Inte Douwes*Schipper
Geboorteplaats: Dokkum
M226, p. 19816190000#Jacob Jansz.*Schoenmakersgezel
Geboorteplaats: Vrouwenparochie
M226, p. 19816190000#Jan Beernts*Kuiper
Geboorteplaats: Amsterdam
M226, p. 19816190000#Jan Gerrits*Glazenmakersgezel
Geboorteplaats: Sneek
M226, p. 19816190000#Jelte Jeltes*Kleermaker
Geboorteplaats: Menaldum
M226, p. 19816190000#Johannes Abbes*Bakker
M226, p. 19816200000#Inte Ruijrds*Schipper
Geboorteplaats: Dronrijp
M226, p. 19816200000#Jacob Claesz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Wier
M226, p. 19816200000#Jasper Aleffs*Koopman
Geboorteplaats: Dokkum
M226, p. 19816200000#Jochem Meintses*Kramer
Geboorteplaats: Wirdum
M226, p. 19816200000#Johannes Tijssen*Kleermaker
M226, p. 19916200000#Joannes Wibrandi*Notaris
Geboorteplaats: Mildam
M226, p. 19916200000#Johannes Jansz.*Kleermakersgezel
Geboorteplaats: Huizum
M226, p. 19916210000#Jan Cents*Lakenkoper
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 19916210000#Jan Davids*Kistenmaker
Geboorteplaats: Dokkum
M226, p. 19916210000#Jan Harmensz.*Kleermakersgezel
Geboorteplaats: Marssum
M226, p. 19916210000#Jan Jansz.*Zadelmaker
Geboorteplaats: Groningen
M226, p. 19916210000#Jan Nannings*Kuiper
M226, p. 19916210000#Jarich Wijbes*Schipper
M226, p. 19916220000#Jacob Andriesz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Blessum
M226, p. 19916220000#Jacob Olferts*Schipper
Geboorteplaats: Goutum
M226, p. 19916220000#Jacob Singel*Kok
Geboorteplaats: Dillenburg
M226, p. 19916220000#Jan Beernts*Metselaar
Geboorteplaats: Reide (thans: Punt van Reide)
M226, p. 19916220000#Jan Gerrits*Lakenverver
M226, p. 19916220000#Jan Hendricks Lepol*Kleermaker
Geboorteplaats: Groningen
M226, p. 19916220000#Jarich Fransz.*Chirurgijn
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 19916220000#Jochem Scheltes*Kleermaker
M226, p. 19916220000#Joris Thijsz.*Ketelaar
Geboorteplaats: Helsteren
M226, p. 19916230000#Ide Anes*Wagenmaker
Geboorteplaats: Arum
M226, p. 19916230000#Jacob Ruijrds*Schoenmakersgezel
M226, p. 19916230000#Jan Jansz.*Schipper
M226, p. 19916240000#Jan Eelckes*Schipper
Geboorteplaats: Dijken (Westerdijcken)
M226, p. 19916240000#Jan Wibrants*Kleermakersgezel
Geboorteplaats: Sneek
M226, p. 19916240000#Jan Willems*Dopjeswever
Geboorteplaats: Kempen
M226, p. 19916240000#Jochem Piters*Schoenmakersgezel
M226, p. 20016250000#Jacob Claesz.*Glazenmaker
Geboorteplaats: Stiens
M226, p. 20016250000#Jacob Simons*Schipper
Geboorteplaats: Jelsum
M226, p. 20016250000#Jan Ebes*Bakker
Geboorteplaats: Marrum
M226, p. 20016250000#Jan Gabbes*Slachter
M226, p. 20016250000#Jan Gerrijts*Goudsmidsgezel
Geboorteplaats: Sneek
M226, p. 20016250000#Jan Gerrits*Kleermaker
Geboorteplaats: Den Haag
M226, p. 20016250000#Jan Hendricks*Spoormaker
Geboorteplaats: Groningen
M226, p. 20016250000#Jan Jansz.*Schipper
M226, p. 20016250000#Jan Jansz.*Schoenmakersgezel
Geboorteplaats: Groningen
M226, p. 20016250000#Jan Wolters*Kleermakersgezel
Geboorteplaats: Vredewold (Leek e.o.)
M226, p. 20016260000#Ipke Jochems*Kruidenier
Geboorteplaats: Oenkerk
M226, p. 20016260000#Jan Andriesz.*Kistenmakersgezel
Geboorteplaats: Kampen
M226, p. 20016260000#Jan Jetses*Bakkersgezel
Geboorteplaats: Achlum
M226, p. 20016260000#Jan van Ceulen (?)*Zeilmaker
Geboorteplaats: Keulen (?)
M226, p. 20016260000#Jelle Douwes*Koopman
Geboorteplaats: Hantumhuizen
M226, p. 20016260000#Jieff Melles*Stoeldraaier
Geboorteplaats: Ternaard
M226, p. 20016270000#Jetse Auckes*Schipper
Geboorteplaats: Tietjerk
M226, p. 20016280000#Inse Hendricks*Moutmaker
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 20016280000#Jacob Foppes*Kleermaker
M226, p. 20016280000#Jacob Jacobs*Wijnheer
Geboorteplaats: Doetinchem
M226, p. 20016280000#Jan Jarichs*Schipper
Geboorteplaats: Leeuwarden (Vliet)
M226, p. 20016280000#Jan Luloffs*Bakker
Geboorteplaats: Bielefeld
M226, p. 20016280000#Jelle Reiners*Glazenmaker
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 20016280000#Joannes Swildeaflietius, Dr.*Medicus
M226, p. 20116290000#Jan Roeloffs*Biersteker
M226, p. 20116290000#Jelle Idses*Kuiper
Geboorteplaats: Huizum
M226, p. 20116300000#Jacob Simons*Kleermakersgezel
M226, p. 20116300000#Jan Olferts*Kleermakersgezel
M226, p. 20116300000#Johannes Harts*Bakker
Geboorteplaats: Leeuwarden (Vliet)
M226, p. 20116310000#Isaac Jansz.*Passementswerker
Geboorteplaats: Aken
M226, p. 20116310000#Jacob Jacobs*Roermaker
Geboorteplaats: Alkmaar
M226, p. 20116310000#Jacob Piters*Hoedenmaker
Geboorteplaats: Calais
Opmerking: ('Cales')
M226, p. 20116310000#Jan Pibes*Linnenwever
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 20116310000#Johannes Gerrijts*Schilder ('schildenar')
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 20116320000#Jacob Dimers*Smidsgezel
Geboorteplaats: Oudega
M226, p. 20116320000#Jacob Seles*Koopman
M226, p. 20116320000#Jan Cornelisz.*Kleermaker
M226, p. 20116320000#Jan Freercks*Schoenmaker
Geboorteplaats: Zwolle
M226, p. 20116320000#Jan Sioerds*Kleermakersgezel
Geboorteplaats: Wirdum
M226, p. 20116320000#Jan Willems*Kleermakersgezel
M226, p. 20116320000#Jeppe Claesz.*Koopman
M226, p. 20116320000#Jucke Hendricksz.*Bakker
Geboorteplaats: Kollum
M226, p. 20116330000#Jan Aernts*Linnenwever
Geboorteplaats: Emden
M226, p. 20116330000#Jan Jansz.*Weversgezel
Geboorteplaats: Deventer
M226, p. 20116330000#Jelle Piers*Wagenmaker
Geboorteplaats: Rinsumageest
M226, p. 20116330000#Jillis Alles*Turfboer('')
M226, p. 20116330000#Johannes Hermannus*Goudsmidsgezel
M226, p. 20216340000#Jan Martens*Bakker
Geboorteplaats: St. Jacobiparochie
M226, p. 20216350000#Jacob Freercks*Blauwverver
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 20216350000#Jan Takes*Stoeldraaier
Geboorteplaats: Sneek
M226, p. 20216360000#Jan Boniour*Korporaal van 'graeff Willem'
M226, p. 20216360000#Jelle Jacobs*Schipper
Geboorteplaats: Woudsend
M226, p. 20216360000#Johan Beerns*Brouwer
Geboorteplaats: Weidum
M226, p. 20216360000#Jurien Scherier*Dopjeswever
Geboorteplaats: Hombeek
M226, p. 20216370000#Jan Dircks*Kuiper
Geboorteplaats: Blija
M226, p. 203 & M227, p. 00616400430#Jan Clasen*Bakker
Geboorteplaats: Emden
Betaalt: 6 fl.
M226, p. 20316390000#Joannes Samuels*Dopjeswever
Geboorteplaats: Leeuwarden
Opmerking: Ondertrouwde 13-4-1639 Piercke Pietersdr., beroep aldaar.
M226, p. 204 & M227, p. 01316410517#Jacob Clasen*Wagenmaker
Geboorteplaats: Dokkum
Betaalt: 6 fl.
M226, p. 204 & M227, p. 01816410910#Jan Rinnerts*Reidmaker
Geboorteplaats: Brantgum
Betaalt: 6 fl.
M226, p. 204 & M227, p. 01816410916#Jan Tijssen*Uitdrager
Geboorteplaats: Osnabrück (sticht van)
Betaalt: 6 fl.
M226, p. 204 & M227, p. 01916410929#Jan Meijnerts*Linnenwever
Geboorteplaats: Coesfeld
Betaalt: 6 fl.
M226, p. 204 & M227, p. 01916411028#Jelle Annes*Tingieter
Geboorteplaats: Dokkum
Betaalt: 6 fl.
M226, p. 204 & M227, p. 02016411217#Jan Edes*Kleermaker
Geboorteplaats: Oosterlittens
Betaalt: 6 fl.
M226, p. 204 & M227, p. 02316420210#Joannes Plumiers (Plumioen), Dr.*Advocaat
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 204 & M227, p. 03116421025#Jan Nicols Engelsman (?)*Zilvertrekker
Geboorteplaats: Engeland
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 205 & M227, p. 03416430308#Jan Heerts*Weversgezel
Geboorteplaats: Lioesens
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 205 & M227, p. 03516430410#Jacob Claessen*Kleermaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 205 & M227, p. 03616430525#Johannes Ottes*Schipper op Dokkum
Geboorteplaats: Roordahuizum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 205 & M227, p. 03816431031#Jan Hendricks Prigge(r)*Boekbinder
Geboorteplaats: Emden
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 205 & M227, p. 03816431107#Johannes Johannis*Brouwer
Geboorteplaats: Joure
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 205 & M227, p. 03916431107#Jacob Jansen*Brouwer
Geboorteplaats: Stiens
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 205 & M227, p. 03916431113#Jan Jansen*Linnenwever
Geboorteplaats: Coesfeld
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 205 & M227, p. 04116431123#Jacobus a Tipsma, Dr.*Medicus
Geboorteplaats: Haarlem
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 205 & M227, p. 04116431123#Joannes Louws*Molenaar
Geboorteplaats: Burum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 205 & M227, p. 04516440408#Jan Nanninghs van der Werff*Schoenmaker
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 205 & M227, p. 04816440720#Johannes Jansen*Schoenmaker (M226) Schoenmakersgezel (M227)
Geboorteplaats: Wirdum (Barrahuis)
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 205 & M227, p. 04816440824#Jelis Jochems*Koopman
Geboorteplaats: Ferwerd
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 205 & M227, p. 05116450213#Jaen (Jan) Fransen*Koopman
Geboorteplaats: Heeg
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 205 & M227, p. 05416450607#Jan Alberts*Lakenbereider
Geboorteplaats: Ter Idzard
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Ondertrouwde 11-1-1645 Girtie Doedes, beroep aldaar.
M226, p. 205 & M227, p. 05416450623#Julius Brongersma, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Kollum
Betaalt: 12 g.g.
Opmerking: Met zijn zonen Bronger en Sioerd.
M226, p. 205 & M227, p. 05616451019#Jan Aerts*Kleermakersgezel
Geboorteplaats: Heerenveen
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 206 & M227, p. 05916460203#Intse Everts*Brouwer
Geboorteplaats: Witmarsum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 206 & M227, p. 06216460513#Jacob Claessen*Bakker
Geboorteplaats: Oostrum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 206 & M227, p. 06316460530#Jillis Fransen*Kuiper
Geboorteplaats: Borsum (über Papenburg ?!?!) (Borssum (is Borsum of Borßum)
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Belofte i.p.v. eed.
M226, p. 206 & M227, p. 06416460914#Jan Berchman (Berchum)*Dopjeswever
Geboorteplaats: Lüneburg
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 206 & M227, p. 06516461105#Jacob Claessen*Winkelier
Geboorteplaats: Brantgum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 206 & M227, p. 06516461105#Jan Wubbes*Brouwer
Geboorteplaats: Leeuwarden (Vliet)
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Belofte i.p.v. eed.
M226, p. 206 & M227, p. 07316471207#IJe Fransen*Kuiper
Geboorteplaats: Visvliet
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 206 & M227, p. 07516480131#Jan Thomas*Linnenwever
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: God tot een getuige i.p.v. eed.
M226, p. 206 & M227, p. 07616480219#Jentje Wisses*Schipper
Geboorteplaats: Smalle Ee
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 206 & M227, p. 07616480302#Joost Jacobs*Linnenwever
Geboorteplaats: Haarlem
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 206 & M227, p. 07716480418#Jacob Hans Hes*Generale constabel in Friesland
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 206 & M227, p. 07816480710#Jan Folckert*Brouwer
Geboorteplaats: Engwierum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 206 & M227, p. 07916480710#Jan Ruirdts*Brouwer
Geboorteplaats: Niawier
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 206 & M227, p. 07916480710#Johannes Janssen*Brouwer
Geboorteplaats: Lioessens
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 206 & M227, p. 08216481016#Joannes Cuilenburg, Dr.*I.U.D.
Geboorteplaats: Mantgum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 206 & M227, p. 08316481102#Jetse Alberts*Linnenwever
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Ondertrouwde 16-10-1648 Trijntie Franses, beroep aldaar.
M226, p. 206 & M227, p. 08716490507#Johannes (Jannes) Foppes*Goudsmid
Geboorteplaats: Bolsward
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 206 & M227, p. 08816490611#Jelcke Coops*Herbergier
Geboorteplaats: Beetsterzwaag
Betaalt: 8 g.g.
Opmerking: Met zijn twee zonen Minse en Ate. Zonen niet in M226.
M226, p. 206 & M227, p. 09216500205#Jan Jacobs*Bakker
Geboorteplaats: Garijp
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 206 & M227, p. 09316500419#Jorijt Uijlckes*Bakker
Geboorteplaats: Rinsumageest
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 206 & M227, p. 09516500808#Jeppe Montzma*Wijnherbergier
Geboorteplaats: Dokkum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 206 & M227, p. 09616500925#Jan Jellis*Brouwer
Geboorteplaats: Heeg
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 206 & M227, p. 09716500926#Inte Ockes*Apotheker
Geboorteplaats: Bolsward
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 206 & M227, p. 09916501003#Jacob Gerrijts*Wijnkoper
Geboorteplaats: Jellum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 206 & M227, p. 09916501003#Jan Pieters*Koopman
Geboorteplaats: Jorwerd
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 206 & M227, p. 09916501015#Jacob Goslijx*IJzerkoper
Geboorteplaats: Britsum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 20715440610 Voor#Lauwerens Wijnandtsz.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Grave
Betaalt: 2 rijders
M226, p. 20715440610 Voor#Lijeuwe Feddez.*Timmerman
Geboorteplaats: Pietersbierum
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 20815440610 Voor#Lenart Wolfartz.*Hardhouwer
Geboorteplaats: Geertruidenberg
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 20815440610 Voor#Lijopcke Jacobss.*Ketelboeter
Geboorteplaats: Blija
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 20815440610 Voor#Luijthien Jacobsz.*Arbeider (budder)
Geboorteplaats: Bergum
Betaalt: 1 fl.
M226, p. 20915440610 Voor#Lammert IJsbrantsz.*Kuiper
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 1,5 fl.
M226, p. 20915440610 Voor#Lolle Rinthiez.*Kramer
Geboorteplaats: Akkrum
Betaalt: 2,5 fl.
M226, p. 21015440610 Voor#Lammert Harmansz.*Kistenmaker
Geboorteplaats: Gelderland
Betaalt: 2,5 fl.
M226, p. 21015440610 Voor#Lijeue Jansz.*Bakker
Geboorteplaats: Oudewater
Betaalt: 3 fl.
M226, p. 21015440610 Voor#Luijthien Lambertsz.*Kramer
Geboorteplaats: Oosterwolde
Betaalt: 1,5 fl.
M226, p. 21015590000#Luijthien Theuesz.*Brouwer
M226, p. 21115600826#Luijtthien Luijthensz.*Wever
Geboorteplaats: Hitsum
M226, p. 21115620000#Lijeuwe Dircxs.*Kistenmaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Opmerking: NB 'Heeft geprobeert ende bewesen hem een geboren burger te zijn'.
M226, p. 21215560000#Laurens Janss.*Bode van het Hof
Opmerking: In het burgerboek geregistreerd in 1564.
M226, p. 21215660000#Luijdtien Jansz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Delden
M226, p. 21215690000#Lambert Willems*Chirurgijn
Geboorteplaats: Antwerpen
M226, p. 21215730000 en 15750000, Tussen#Luijthien Aerns*Kramer
M226, p. 21215760000 of 77#Lodewick Focks*Notaris
Geboorteplaats: Beetsterzwaag
M226, p. 21215760000#Lijeuwe Kempez.*Schoenmaker
M226, p. 21315790000 t/m 15850000#Lambert Jans*Wever
M226, p. 21315790000 t/m 15850000#Lambert Lambertz.*Koperslager
M226, p. 21315790000 t/m 15850000#Lammert Gerrijtz.*Bakker
M226, p. 21315790000 t/m 15850000#Lenert Stoffelsz.*Roermaker
M226, p. 21315790000 t/m 15850000#Lodewijck Jacobsz.*Wever
M226, p. 21315790000 t/m 15850000#Luijttien Gerrijtsz.*Schipper
M226, p. 21315860000#Lodewijck Harmensz.*Glazenmaker
M226, p. 21315860000#Luckas Jansz.*Wever
M226, p. 21315870000#Lambert Coortsz.*Wever
Geboorteplaats: Steenwijk
M226, p. 21315870000#Leenert Stoffelsz.*Roermaker
M226, p. 21315890000#Lijwe Harmensz.*Kaasdrager
M226, p. 21315900000#Luijtien Roeleffsz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Stellingwerven
M226, p. 21415930000#Lijeuwe Sijoortsz.*Timmerman
M226, p. 21415930000#Lolle Sijurdtsz.*Viskoper
M226, p. 21415960000#Lijeuwe Buwez.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Oudega
M226, p. 21415970000#Lammert Dirxz.*Brouwer
Geboorteplaats: Kollum
M226, p. 21415970000#Lodewijck Alewijn*Oud muntmeester van het Landschap
M226, p. 21415970000#Lucas Andrijesz.*Hoedenmaker
Geboorteplaats: Dokkum
M226, p. 21416000000#Lubbert Jansz.*Bakkersgezel
M226, p. 21516010000#Lijeuwe Doeckes*Schrijver van de hopman Tijlte Hania
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 21516010000#Lijeuwe Lijeuwesz.*Kramer
Geboorteplaats: Wijckel
M226, p. 21516010000#Lolle Olphertsz.*Koopman
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 21516030000#Lueliff Henricxz.*Wever
M226, p. 21516040000#Luitien Joostes*Koopman
Geboorteplaats: Vrouwenparochie
M226, p. 21516050000#Lambert Harmens*Droogscheerder
Geboorteplaats: Enkhuizen
M226, p. 21516060000#Lubbert Lubberts*Wever
Geboorteplaats: Nordhorn of Noordhorn
Opmerking: (Noorthorn)
M226, p. 21516070000#Lourens Wijtses*Kuiper
Geboorteplaats: Weidum
M226, p. 21516100000#Lambert Wolters*Bakker
Geboorteplaats: Marssum
M226, p. 21516120000#Lou Ruijrds*Kramer
Geboorteplaats: Jelsum
M226, p. 21516130000#Lourens Claesz.*Kistenmaker
M226, p. 21516170000#Lolke Jorrijts*Kleermaker
M226, p. 21516210000#Lambert Jacobs*Schilder ('schildenâr')
Geboorteplaats: Amsterdam
M226, p. 21516210000#Lutien Luloffs*Schipper
M226, p. 21616220000#Lourens Beernts*Koffermaker
Geboorteplaats: Middelburg
M226, p. 21616230000#Lioerd Jans*Metselaarsgezel
M226, p. 21616290000#Lambert Siccama*Goudsmid
Geboorteplaats: Bolsward
M226, p. 21616310000#Lambert Laurents*Uurwerkmaker
M226, p. 21616310000#Lou Ripperts*Steenhouwer
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 21616360000#Lambert Sijtses*Schipper
Geboorteplaats: Bergum
M226, p. 21616370000#Lubbert Jans*Kleermaker
Geboorteplaats: Marssum
M226, p. 217 & M227, p. 05716451202#Lucas Arents*Bontwerker
Geboorteplaats: Groningen
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 217 & M227, p. 06216460502#Lammert Hendrick*Bakker
Geboorteplaats: Zuidhorn
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 217 & M227, p. 07116470220#Lammert Lammerts*Kleermaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 217 & M227, p. 07116470511#Lieuwe Jelgers*Kuiper
Geboorteplaats: Blija
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 217 & M227, p. 08916491023#Lijckle Lijckles*Bakker
Geboorteplaats: Marrum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 217 & M227, p. 10616511218#Liewe Dirx*Metselaar
Geboorteplaats: Oudega
Betaalt: 8 g.g.
Opmerking: Met zijn zoons Douwe (8 jr.) en Burchart (2 jr.). Zonen niet in M226.
M226, p. 21815440610 Voor#Marck Foppez.*Droogscheerder
Geboorteplaats: Smallingerland
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 21915440610 Voor#Marten Goesez. Honselaer*Gortmaker
Geboorteplaats: Sticht van Keulen
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 21915440610 Voor#Marten Harmansz.*Slotenmaker
Geboorteplaats: Osnabrück, bij
Betaalt: 2 g.g.
M226, p. 21915440610 Voor#Marten Martensz.*Koopman
Geboorteplaats: Oosterwierum
Betaalt: 2 g.g.
M226, p. 21915440610 Voor#Melle Janssen*Kramer
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 22015440610 Voor#Marten Taeckez.*Kramer
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 5 oord gouds
M226, p. 22015440610 Voor#Marten, Mr.*Barbier
Betaalt: 5 c.g.
M226, p. 22015440610 Voor#Michiel Lijeuwez.*Schipper
Geboorteplaats: Oosterwierum
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 22115440610 Voor#Meijnart Sijeurtsz.*Houtsnijder
Betaalt: 1 fl.
M226, p. 22115440820#Michiel Jacobsz.*Glazenmaker
Betaalt: 4 fl.
M226, p. 22115460000#Meijnart Pibez.*Linnenwever
Betaalt: 2 g.g.
M226, p. 22215451005#Meijnert Pijbez.*Wever
Geboorteplaats: Dokkum
Betaalt: 3 g.g.
M226, p. 22215461005#Merck Wopkez.*Schuitenmaker
Betaalt: 3 g.g.
M226, p. 22215461229#Mauweritius Dirxz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Henegouwen
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 22215590000#Marten Janz.*Schedemaker
Opmerking: Met zijn zoon Jan.
M226, p. 22315610000#Jan Pietersz., Mr.*Barbier
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 2 lb. 16 sc.
Opmerking: Een 'burgerssoon nu weder in gecomen zijnde'. (NB bij de M gezet vanwege het voorvoegsel Mr.)
M226, p. 22315610000#Melchior Braem*Kannegieter
Geboorteplaats: Antwerpen
Betaalt: 4 lb. 4 sc.
M226, p. 22415620211#Marten Gerrijts.*Kleermaker
Betaalt: 4 lb. 12 sc.
M226, p. 22415620811#Meijnert Pietersz.*Uurwerkmaker
Betaalt: 4 lb. 12 sc.
M226, p. 22415620811#Meijnert Wijgerz.*Zuivelkoper
Betaalt: 5 lb. 10 sc.
Opmerking: Mede voor zijn zoon Wijcher.
M226, p. 22515621027#Michiel Aerentz. Vin*Lakenverkoper en droogscheerder
Betaalt: 4 lb. 12 sc.
M226, p. 22515630415#Michiel Simenss*Droogscheerder
Betaalt: 4 lb. 12 sc.
M226, p. 22615641230#Marius Germeijnsz. van der Goes (?)*Kramer
Geboorteplaats: Goes (?)
Betaalt: 3 g.g. 8 st.
M226, p. 22615660000#Marten Jansz.*Vlaskoper
M226, p. 22615680000#Marten Gerrijtsz.*Kleermaker
M226, p. 22615780000#Marten Gerritsz.*Schipper
M226, p. 22715810000#Marten Willems*Mesmaker
M226, p. 22715830000#Meijnert Eepez.*Smid
Geboorteplaats: Beers
M226, p. 22715830000#Michiel Frericxz.*Teemsmaker
Geboorteplaats: Kollum
M226, p. 22715830000#Minne Lamberts*Kuiper
Geboorteplaats: Kollum
M226, p. 22715850000#Marten Alberts*Wever
M226, p. 22715850000#Minne Gerrijts*Metselaar
Opmerking: Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M226, p. 22715870000#Meije Broersma*Chirurgijn
M226, p. 22815890000#Marten Martensz.*Schoenmaker
M226, p. 22815900000#Martijn Cornelisz.*Kleermaker
M226, p. 22815900000#Meijnert Wijbesz.*Bakker
M226, p. 22815910000#Marten Gerritsz. Haen*Kleermaker
M226, p. 22815910000#Meijnert Martensz.*Schipper
M226, p. 22815920000#Marten Claesz.*Wijnheer
Geboorteplaats: Deventer
M226, p. 22815920000#Marten Jaspersz.*Smid
Geboorteplaats: Mechelen
M226, p. 22815920000#Mijnne Haijkesz.*Koopman
Geboorteplaats: Langewold (is Grijpskerk e.o.)
M226, p. 22815960000#Marten Hepckez.*Monsterschrijver
M226, p. 22816000000#Meijle Eelckesz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Dronrijp
M226, p. 22916010000#Mathias Everhardi*Postulant voor het gerecht van Leeuwarden
Geboorteplaats: Amsterdam
M226, p. 22916010000#Michiel Swardt*Herbergier
Geboorteplaats: Hamburg
M226, p. 22916020000#Meinert Jacobs*Wielmaker
Geboorteplaats: Sneek
M226, p. 22916020000#Meinse Jansz.*Lijnslager
M226, p. 22916030000#Marten Albertsz.*Metselaar
M226, p. 22916030000#Meinert Jochumsz.*Bakker
M226, p. 22916090000#Melle Tiaerts*Bakker
Geboorteplaats: Marssum
M226, p. 22916110000#Matthaeus Geerts*Tafellakenwever
Geboorteplaats: Hansbeke
M226, p. 22916110000#Matthaeus Jans Loijs*Koperslager
M226, p. 22916110000#Meile Outgers*Brouwer
Geboorteplaats: Rauwerd
M226, p. 22916140000#Marten Gerrijts*Schoenmaker
M226, p. 22916140000#Mevis Jansz.*Kistenmaker
M226, p. 22916170000#Mintse Reins*Schipper
Geboorteplaats: Sloten
M226, p. 22916190000#Meinte Gosses*Kleermakersgezel
M226, p. 22916190000#Michiel Rinses*Kleermaker
Geboorteplaats: Wirdum
M226, p. 22916200000#Marten Pibes*Linnenwever
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 22916220000#Marten Oeges*Kleermaker
M226, p. 22916220000#Matthaeus Stonebrinck*Notaris
Geboorteplaats: Swichum
M226, p. 23016230000#Meinse Meinses*Lakenbereidersgezel
Geboorteplaats: Dokkum
M226, p. 23016260000#Matthijs Piters*Kleermaker
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 23016270000#Meinte Tijaerds*Bakkersgezel
Geboorteplaats: Berlikum
M226, p. 23016280000#Matthaeus Jetses*Kleermakersgezel
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 23016290000#Minne Ulbesz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Huizum
M226, p. 23016320000#Minne Hendricks*Kleermakersgezel
Geboorteplaats: Sexbierum
M226, p. 23016330000#Marten Doijtses*Schipper op Dokkum
M226, p. 23016350000#Marten Martens*Brouwer
M226, p. 23016350000#Melle Tijercks*Apotheker
M226, p. 231 & M227, p. 04716440715#Marcus Entes*Apotheker
Geboorteplaats: Bolsward
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 231 & M227, p. 08316481102#Marten Pijtters*Apotheker
Geboorteplaats: Tzum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 231 & M227, p. 09016491206#Mevis Jaspers*Koperslager
Geboorteplaats: Peer (in het land van Luik)
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 231 & M227, p. 09416500419#Marten Jillis*Bakkersgezel
Geboorteplaats: Hantum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 231 & M227, p. 09416500427#Marten Jacobs*Bakker
Geboorteplaats: Stiens
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 23215890000#Neele Henricxz.*Wever
M226, p. 23215900000#Noij Noijz.*Kleermaker
M226, p. 23215960000#Nittert Ritskesz.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Groningerland
M226, p. 23215970000#Nanninck Allerts*Kleermakersgezel
Geboorteplaats: Bellingwolde
M226, p. 23316220000#Nanne Claesz.*Leertouwer
Geboorteplaats: Roordahuizum
M226, p. 23515440610 Voor#Oene Piers*Kramer
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 1 fl.
M226, p. 23515440610 Voor#Olphert Aesgez.*Bakker
Betaalt: 2 fl. 7 st.
M226, p. 23515440610 Voor#Otte Feckez.*Schipper
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 23615450818#Oscke Osckez.*Korfmaker
Betaalt: 3 g.g.
M226, p. 23715770000#Oedts Thijsz.*Kleermaker
M226, p. 23715770000#Otte Folckers*Schipper
M226, p. 23715860000#Obbe Jellesz.*Wever
M226, p. 23816010000#Outger Laesz.*Hoedenmaker
Geboorteplaats: Bolsward
M226, p. 23816020000#Otte Ottes*Metselaar
Geboorteplaats: (Redtburch)
Opmerking: Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M226, p. 23816120000#Olfert Olferts*Kuiper
Geboorteplaats: Bolsward
M226, p. 23816150000#Okle Fockes*Schipper
Geboorteplaats: Irnsum
M226, p. 239 & M227, p. 01116410125#Oene Sioukes*Metselaar
Geboorteplaats: Oudkerk
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: ('nae dat hij Godt hadde tot een getuige genomen' etc.) Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M226, p. 239 & M227, p. 01316410517#Oene Jacobsz.*Spoormaker
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Met zijn twee jonge zoontjes Jacob en Ate. Zonen niet in M226.
M226, p. 23916250000#Oene Edesz.*Schipper
Geboorteplaats: Wirdum
M226, p. 23916260000#Otto Benting*Kleermakersgezel
Geboorteplaats: Groothuizen
M226, p. 23916340000#Oeds Tijallings*Lakenkoper
Geboorteplaats: Minnertsga
M226, p. 240 & M227, p. 07916480722#Outger Isbrandts*Vleeshouwer
Geboorteplaats: Groningen
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 240 & M227, p. 10016501203#Obbe Hanses*Timmerman
Geboorteplaats: Joure
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 24115440610 Voor#Pouwels Janssen*Wever
Geboorteplaats: Kempen, de (streek)
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 24215440610 Voor#Peter Tzeijten*Tapijtmaker (legwercker)
Geboorteplaats: Diest
Betaalt: 1 fl.
M226, p. 24315440610 Voor#Pieter Ariaensz.*Timmerman
Geboorteplaats: Wijk bij Duurstede
Betaalt: 3 g.g.
M226, p. 24315440610 Voor#Pieter Gerrijtsz.*Arbeider (Budder)
Geboorteplaats: Valenciennes (Valesijn)
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 24315440610 Voor#Pieter Willemsz.*Wever
Geboorteplaats: Heeswijk (NB)
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 24315440610 Voor#Pouwels Janssen*Stoeldraaier
Geboorteplaats: Amsterdam
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 24315440610 Voor#Pouwels Roelofsz.*Timmerman
Geboorteplaats: Stiens
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 24415440610 Voor#Pieter Folckertsz.*Wever
Geboorteplaats: Buitenpost
Betaalt: 5 oord gouds
M226, p. 24415440610 Voor#Pieter Gerrijtsz.*Timmerman
Betaalt: 2 Philipsguldens
M226, p. 24415440610 Voor#Pieter Janssen*Arbeider (Budder)
Geboorteplaats: Wallonië
Betaalt: ('zes daigen arbeijdens')
M226, p. 24415440610 Voor#Pieter Pouwelsz.*Bakker
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 24515440610 Voor#Pauwels*Schipper
Geboorteplaats: Sneek
Betaalt: 1,5 fl.
M226, p. 24515440610 Voor#Pier Sinnez.*Koopman
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 3 fl.
M226, p. 24515440610 Voor#Pieter Jorgensz.*Kistenmaker
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 24515440610 Voor#Pieter Pietersz.*Koopman
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 4 fl.
M226, p. 24615440610 Voor#Pieter Pietersz.*Kuiper
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 3,5 fl.
M226, p. 24615450818#Pieter Arentsz.*Pelser
Geboorteplaats: Steenwijk
Betaalt: 3 g.g.
M226, p. 24615460723#Pieter Lijeuwez.*Kuiper
Betaalt: 3 g.g.
M226, p. 24715580000 of 15590000#Pieter Ritsma*Koopman
Betaalt: 4 lb. 10 sc.
M226, p. 24715590000#Pieter Janz.*Kleermaker
M226, p. 24815600124#Pieter Douwez.*Kleermaker
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 4 lb. 6 sc.
M226, p. 24915600927#Pieter Janssen*Wever
Geboorteplaats: Herentals
Betaalt: 4 lb. 6 sc.
Opmerking: (Herendall)
M226, p. 24915601011#Pieter Jacobz.*Brouwer
Geboorteplaats: Amsterdam
Betaalt: 4 lb. 6 sc.
M226, p. 24915610000#Pier Wopkez.*Schuitenmaker
Betaalt: 4 lb. 18 s.
M226, p. 25015620000#Pieter Janz.*Chirurgijn
Geboorteplaats: Workum
Betaalt: 4 lb. 12 s.
M226, p. 25015620817#Philippus Philippusz.*Schuitenmaker
Betaalt: 4 lb. 12 s.
M226, p. 25015630104#Pieter Pietersoon*Wever
Geboorteplaats: Helmond
Betaalt: 4 lb. 12 s.
M226, p. 25115560000#Pieter Eepez.*Bode van het hof
Opmerking: In burgerboek geregistreerd in 1564.
M226, p. 25115570000#Pieter Cornelijsz.*Kleermaker
Opmerking: In burgerboek geregistreerd in 1564.
M226, p. 25215650828#Pieter de Cock*Kunstenaar (Constemaicker)
Geboorteplaats: Brussel
Betaalt: 3 g.g. 8 st.
M226, p. 25215651022#Pieter Pietersz.*Koperslager
Geboorteplaats: Kampen
Betaalt: 3 g.g. 8 st.
M226, p. 25215660000#Peter van Kempen (?)*Wijnheer
Geboorteplaats: Kempen (?)
M226, p. 25215670000#Peter Lijauckes*Metselaar
M226, p. 25215690000#Peter Harmens*Kistenmaker
Geboorteplaats: Alkmaar
M226, p. 25215690000#Peter Huijbertsz.*Wever
Geboorteplaats: Kempen
M226, p. 25215710000#Paije Jettiez.*Goudsmid
Geboorteplaats: Sneek
M226, p. 25215710000#Paulus Jellez.*Koopman
Opmerking: Mede voor zijn zoon.
M226, p. 25215710000#Peter Augustinusz.*Brouwer
M226, p. 25215710000#Peter Evertsz.*Lakenkoper
Geboorteplaats: Hijlaard
M226, p. 25215710000#Peter Jansz.*Pelser
Geboorteplaats: Sneek
M226, p. 25215720000#Peter Gerrijtz.*Vleeshouwer
Geboorteplaats: Grijpskerk
M226, p. 25315730000 of 15740000#Peter Albertsz.*Bakker
M226, p. 25315730000 of 15740000#Peter Claesz.*Schipper
M226, p. 25315730000 of 15740000#Peter Hommes*Koopman
M226, p. 25315730000 of 15740000#Peter Jansz.*Kuiper
M226, p. 25315760000#Pijecke Wlckesz.*Schipper
M226, p. 25315770000#Peter Peters*Kleermaker
M226, p. 25315790000#Peter Dircxz.*Schoorsteenveger
M226, p. 25315790000#Peter Peterz.*Schipper
M226, p. 25315800000#Peter Riencxz.*Schipper
Geboorteplaats: Irnsum
M226, p. 25315810000#Peter Claesz.*Wielmaker
M226, p. 25315820000#Peter Petersz.*Kramer
M226, p. 25315830000#Paebe Jans*Korfmaker
Geboorteplaats: Pingjum
M226, p. 25315830000#Peter Aernsz.*Pelser
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 25315830000#Peter Thomasz.*Schipper
Geboorteplaats: Deinum
M226, p. 25415840000#Peter Ritskez.*Steenhouwer
Geboorteplaats: Ee
Opmerking: Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M226, p. 25415850000#Peter Albertsz.*Wever
M226, p. 25415850000#Peter Jansz.*Kramer
M226, p. 25415870000#Peter Jacobsz.*Linnenwever
Geboorteplaats: Sneek
M226, p. 25415870000#Peter Sijckez.*Kleermaker
M226, p. 25415890000#Pieter Jochums*Paardenkoper
M226, p. 25415910000#Pieter Tiepkes*Zeepzieder
Geboorteplaats: Dokkum
M226, p. 25515930000#Pieter Scheltesz.*Kuiper
M226, p. 25515930000#Pieter Sijurdtsz.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Bolsward
M226, p. 25515940000#Popke Bont Jans*Smid
Geboorteplaats: Visvliet
M226, p. 25515960000#Petrus van Echten, Dr.*Advocaat
M226, p. 25515960000#Pieter Gerroltsz.*Brouwer
Geboorteplaats: Oosterend
M226, p. 25515960000#Pijbe Johannesz.*Breider
M226, p. 25515970000#Pijeter Gossesz.*Bakkersgezel
Geboorteplaats: Beetgum
M226, p. 25515970000#Pijeter Hartmans*Verver
M226, p. 25615980000#Pijer Jansz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Huizum
M226, p. 25615980000#Pijter Jansz.*Kamerbode
Geboorteplaats: Hallum
M226, p. 25615980000#Pijter Riencxz.*Bakker
Geboorteplaats: Aalzum
M226, p. 25615990000#Pijter Stijps*Timmerman
Geboorteplaats: Kollum
M226, p. 25616000000#Pijbe Rintkesz.*Schoenmaker
M226, p. 25616000000#Pijeter Iskes*Goudsmid
Geboorteplaats: Raard
Opmerking: Voor beroep zie Voet nr. 226.
M226, p. 25616000000#Pijeter Jansz.*Wannenmaker
Geboorteplaats: Oudenaarde
Opmerking: (Oudenaeren)
M226, p. 25616000000#Pijeter Pijetersz.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Buitenpost
M226, p. 25616000000#Pouwels Bockes*Schipper
M226, p. 25616010000#Philps van Tongeren (?)*Notaris
Geboorteplaats: Tongeren (?)
M226, p. 25616020000#Pieter Arentsz.*Bakker
Geboorteplaats: Brussel
M226, p. 25616020000#Pieter Dircx*Wielmaker
M226, p. 25616030000#Paulus Andries*Steenhouwer
M226, p. 25616040000#Piecke Tackes*Vleeshouwer
Geboorteplaats: Weidum
M226, p. 25616040000#Pieter Auckes*Schipper
Geboorteplaats: Hijlaard
M226, p. 25616060000#Pieter Henrixs.*Kleermaker
M226, p. 25616060000#Pijter IJsbrants*Wever
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 25616070000#Pijter Broers*Kuiper
M226, p. 25616070000#Pijter Gauckes*Bakker
Geboorteplaats: Dokkum
M226, p. 25616070000#Pijter Harts*Kuiper
Geboorteplaats: Lukaswolde of Lukswoude (St. Lucas)
M226, p. 25716080000#Pijter Pijters*Bakker
M226, p. 25716090000#Pier Dircx*Brouwer
M226, p. 25716090000#Pijter Caspers*Wever
Geboorteplaats: Harburg (vande Harborch)
M226, p. 25716090000#Pijter Liemans*Wijnverkoper
M226, p. 25716090000#Pijter Pijters*Wijnkoper
Geboorteplaats: Arum
M226, p. 25716090000#Pouwel Pouwels*Koopman
M226, p. 25716090000#Pouwels Berents*IJzerkramer
M226, p. 25716100000#Piter Claesz.*Steenhouwer
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 25716100000#Piter Jansz.*Schoenmaker
M226, p. 25716110000#Pieter Jansz.*Metselaar
Geboorteplaats: Huizum
M226, p. 25716110000#Piter Hendricks*Bakker
Geboorteplaats: Bildt, het
M226, p. 25716110000#Piter Meinarts*Kleermaker
Geboorteplaats: Joure
M226, p. 25716110000#Piter Wigers*Brouwer
Geboorteplaats: Oosterend
M226, p. 25716120000#Philippus Jacobs*Herbergier
Geboorteplaats: St. Annaparochie
M226, p. 25716120000#Pibe Ulbesz.*Breider
Geboorteplaats: Wartena
M226, p. 25716120000#Pibo Regneri*Notaris
M226, p. 25716120000#Piter Harmens*Schoenmaker
Geboorteplaats: Jellum
M226, p. 25716120000#Piter Ulbesz.*Lakenkoper
Geboorteplaats: Huins
M226, p. 25716130000#Piter Bauckes*Kramer
Geboorteplaats: Blija
M226, p. 25716130000#Piter Piters*Bakker
Geboorteplaats: (bij Munckedijck)
M226, p. 25716140000#Piter Jansz.*Schipper
M226, p. 25716150000#Piter Oeges*Schipper
Geboorteplaats: Woudsend
M226, p. 25716160000#Piter Claesz.*Metselaar
Geboorteplaats: Speers
M226, p. 25716160000#Piter Piters*Koopman
M226, p. 25716170000#Piter Moll*Schilder
Geboorteplaats: Sneek
M226, p. 25816180000#Piter Ariensz.*Kuiper
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 25816180000#Pouwels Hijlckes*Schipper
M226, p. 25816190000#Piter Geerts*Koekenbakker
M226, p. 25816230000#Pijtter Joannes Langweer*Goudsmid
Geboorteplaats: Langweer (?)
Opmerking: Voor beroep zie Voet, nr. 390.
M226, p. 25816250000#Pijtter Dircks*Koopman
Geboorteplaats: Cornjum
M226, p. 25816250000#Pijtter Jarichs*Schipper op Groningen
M226, p. 259 & M227, p. 00416400212#Philip(u)s Egberts*Kleermaker
Geboorteplaats: Warfum
Betaalt: 6 fl.
M226, p. 25916290000#Pijtter Pijtters*Kleermaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
M226, p. 25916300000#Pijtter Freerx*Bakker
Geboorteplaats: Berlikum
M226, p. 25916310000#Pier Douwes*Stalman
Geboorteplaats: Hempens
M226, p. 25916310000#Pijtter Dircks*IJzerkramer
Geboorteplaats: Dokkum
M226, p. 25916310000#Pijtter Pijtters*Metselaar
Geboorteplaats: Cornjum
M226, p. 25916320000#Pijtter Pijtters*Linnenwever
Geboorteplaats: Strijck
Opmerking: (Strijcx)
M226, p. 25916350000#Pijtter Frids*Herbergier
M226, p. 25916350000#Pijtter Gerrijts*Linnenwever
Geboorteplaats: Stadtlohn
Opmerking: Ondertrouwde 11-4-1635 Martien Jouckes, beroep aldaar.
M226, p. 25916350000#Pijtter Tierx*Schipper
Geboorteplaats: Beetgum
M226, p. 25916380000#Petrus Scotanus*Schilder
Geboorteplaats: Britswerd
M226, p. 260 & M227, p. 01216410407#Pieter Goslijcx*Brouwer
Geboorteplaats: Britsum
Betaalt: 6 fl.
M226, p. 260 & M227, p. 01316410517#Pieter Jacobs*Kleermaker
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 fl.
M226, p. 260 & M227, p. 01416410517#Pijtter Jansen*Goudslager
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 260 & M227, p. 01516410522#Pieter Henrix*Bakker
Geboorteplaats: St. Jacobiparochie
Betaalt: 6 fl.
Opmerking: God tot een getuige in plaats van eed.
M226, p. 260 & M227, p. 01816410910#Pieter Tossain (Tossum)*Kleermaker
Geboorteplaats: Utrecht
Betaalt: 6 fl.
M226, p. 260 & M227, p. 04616440504#Pijtter Jacobs*Bakkersgezel
Geboorteplaats: Hallum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 260 & M227, p. 04716440715#Pijtter Eeckes Fogelsangh*Apotheker
Geboorteplaats: Oosterwierum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 260 & M227, p. 05316450502#Pijtter Ulbes*Bakker
Geboorteplaats: Huizum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 260 & M227, p. 05616450930#Pieter Pieters*Metselaar
Geboorteplaats: Dongjum (M227) of Deinum (M226)
Betaalt: 7 g.g.
Opmerking: Met zijn drie zonen Pieter, Willem en Jan. Zonen niet in M226.
M226, p. 260 & M227, p. 06316460530#Pijtter Wibrandts*Zeepzieder
Geboorteplaats: Workum
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Belofte i.p.v. eed.
M226, p. 260 & M227, p. 07116470422#Pijtter Tijedegers*Schoenmaker
Geboorteplaats: Sonnega
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 261 & M227, p. 08916491102#Pieter Djorres*Kaagschipper
Geboorteplaats: Sloten
Betaalt: 7 g.g.
Opmerking: Met zijn zonen Djorre (10 jr.) en Reijn (8 jr.). Zonen niet in M226.
M226, p. 261 & M227, p. 09416500510#Pijtter Jacobs*Kuiper
Geboorteplaats: Leeuwarden (Olde Galileën)
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 261 & M227, p. 09516500815#Pijtter Hendricks*Zeemleerbereider
Geboorteplaats: (Waltluier uijt het land van Guilick)
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 261 & M227, p. 10116501220#Pieter Pieters*Kleermaker
Geboorteplaats: Leer
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 261 & M227, p. 10616511229#Pier Piers*Brouwer
Geboorteplaats: Jorwerd
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 26215870000#Quintijn Smidts*Goudsmid
M226, p. 26316080000#Quirijn Frederix*Timmerman
Geboorteplaats: Leeuwarden (Vliet)
M226, p. 26415440610 Voor#Reijner Jellez.*Bakker
Geboorteplaats: (Inden haech bij Sneeck)
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 26415440610 Voor#Rompcke Autsz.*Arbeider (budder)
Betaalt: Pro Deo
M226, p. 26415440610 Voor#Rompcke Wopckez.*Visser
Geboorteplaats: Tietjerk
M226, p. 26515440610 Voor#Reijer Gerbrantsz.*Schilder
Geboorteplaats: Amsterdam
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 26515440610 Voor#Renick Takez.*Kramer
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 26515440610 Voor#Rijeurt Nannez.*Metselaar
Geboorteplaats: Cornjum
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 26515440610 Voor#Rinthie Rinthiez.*Houtsnijder
Geboorteplaats: Berlikum
Betaalt: 2 g.g.
M226, p. 26515440610 Voor#Roeloff Jelmersz.*Schipper
Geboorteplaats: Beets
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 26615440610 Voor#Reijner Potter*Parelsteker
Betaalt: 4 g.g.
M226, p. 26615440610 Voor#Renick Ebelesz.*Kuiper
Geboorteplaats: Dokkum
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 26615440610 Voor#Roeloff Bartoltz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Marrum (Gr.)
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 26615440610 Voor#Rommert Fransz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Kollum
Betaalt: 3 fl.
M226, p. 26715440610 Voor#Renick Ennez.*Visser
Geboorteplaats: Oppenhuizen
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 26715440610 Voor#Ritscke Herckez.*Tapper
Geboorteplaats: Britsum
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 26715460723#Roeloff Willemsz.*Bakker
Betaalt: 3 fl.
M226, p. 26815600213#Reijner IJdez.*Metselaar
Geboorteplaats: Oldeboorn
Betaalt: 4 lb. 6 s.
M226, p. 26915610205#Rijeuurt Claesz.*Bakker
Geboorteplaats: Holwerd
Betaalt: 3 lb. 18 s.
M226, p. 27015570000#Reiner Meijnertz.*Bakker
Opmerking: Pas in 1564 in burgerboek geregistreerd.
M226, p. 27015570000#Roeloff Willemz.*Wever
Opmerking: Pas in 1564 in burgerboek geregistreerd.
M226, p. 27015620305#Rinthie Haeijtiez.*Metselaar
Betaalt: 4 lb. 12 st.
M226, p. 27115640000#Roeloff Janssen*Droogscheerder
M226, p. 27115650821#Reijner Anesz.*Schipper
Betaalt: 3 g.g. 8 st.
M226, p. 27115651031#Reijner van Raessvelt*Kruidenier
Betaalt: 3 g.g. 8 st.
M226, p. 27115710000#Roeloff Meijerinck*Hoedenmaker
M226, p. 27115720000#Rutger Willemsz.*Bakker
M226, p. 27215790000#Reiner Willemz.*Schoenmaker
M226, p. 27215800000#Roeleff Jansz.*Bakker
Geboorteplaats: Borger
Opmerking: Weer in 1582 !?!
M226, p. 27215820000#Roeleff Jansz.*Bakker
Opmerking: Al eerder in 1580 ?!?
M226, p. 27215830000#Reiner Jansz.*Schipper
Geboorteplaats: Kollum
M226, p. 27315870000#Reijtse Fockez.*Goudsmid
M226, p. 27315880000#Ruth Cristiaenz.*Weversgezel
M226, p. 27315900000#Roeleff Henricx*Brouwer
Geboorteplaats: Coevorden
M226, p. 27315900000#Roleff Claesz.*Kleermaker
Geboorteplaats: (Bludtsteen)
M226, p. 27315920000#Rienck Gabriels*Kleermaker
Geboorteplaats: Lekkum
M226, p. 27315920000#Riort Janss.*Chirurgijn
Geboorteplaats: Jelsum
M226, p. 27315920000#Roleff Heresz.*Wever
Geboorteplaats: Aurik
M226, p. 27315920000#Rommert Sickes*Kruidenier
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 27415950000#Rienck Kempesz.*Schipper
M226, p. 27415970000#Rienck Hendricxz.*Schipper
M226, p. 27416020000#Reiner Tietes*Bakker
M226, p. 27416020000#Rieurd Piersz.*Hoedenmaker
Geboorteplaats: Sneek
M226, p. 27416030000#Rein Vitusz.*Schipper
Geboorteplaats: Dokkum
M226, p. 27416040000#Rienck Sijties*Vleeshouwer
Geboorteplaats: Cornjum
M226, p. 27416050000#Ritske Minnes*Schipper
Geboorteplaats: (wt de Marne)
M226, p. 27416050000#Ruijrt Mintses*Schipper
Geboorteplaats: Bergum
M226, p. 27416060000#Rienck Lieuwes*Schipper
Geboorteplaats: Grouw
M226, p. 27416080000#Reiner Jans*Pottebakker
Geboorteplaats: Wirdum
M226, p. 27416080000#Roeleff Abels*Kleermaker
Geboorteplaats: Slijkenburg
M226, p. 27416080000#Rommert Jaspers*Schoenmaker
Geboorteplaats: Wirdum
M226, p. 27516090000#Rintie Eges*Schipper
Geboorteplaats: Sneek
M226, p. 27516100000#Roelof Geerts*Metselaar
Geboorteplaats: Tolbert
Opmerking: Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M226, p. 27516110000#Rijck (Rinck) Wabes*Steenhouwer
Geboorteplaats: Oosterzee
Opmerking: Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M226, p. 27516150000#Roelef Lous*Spicker(?)
Geboorteplaats: Groningen
M226, p. 27616280000#Romke Sickes*Timmerman
Geboorteplaats: Oosterend
M226, p. 27616320000#Roelef Pijtters*Kleermakersgezel
M226, p. 277 & M227, p. 00516400321#Reijner Dirks*Kleermaker
Geboorteplaats: Leeuwarden (Oldegalileën)
Betaalt: 6 fl.
M226, p. 277 & M227, p. 01316410517#Ruird Ruirds*Koopman
Geboorteplaats: Jellum
Betaalt: 6 fl.
M226, p. 277 & M227, p. 01616410827#Rinse Hinnes*Schipper op Groningen
Geboorteplaats: Wartena
Betaalt: 6 fl.
M226, p. 277 & M227, p. 02016411217#Ruird Rinnerts*Slachter
Geboorteplaats: Cornwerd
Betaalt: 6 fl.
Opmerking: Samen met zijn twee zonen Rinnert (17 fr.) en Here (15 jr.). Zonen niet in M226.
M226, p. 277 & M227, p. 03116421103#Rombartus (Rembertus) Ockama, Dr.*Advocaat
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 27716370000#Redmer Jans*Bakker
Geboorteplaats: Buitenpost
M226, p. 278 & M227, p. 05416450517#Ruird Martens*Brouwer
Geboorteplaats: Berlikum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 278 & M227, p. 05516450623#Regnerus Wibranda, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 278 & M227, p. 05516450630#Richard Bolten, Dr.*Advocaat
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 278 & M227, p. 06616461109#Ruardus Bantert, Dr.*Advocaat
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 278 & M227, p. 06916470111#Ruird IJdes*Schoenmaker
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 278 & M227, p. 08016480831#Remens van Orwege (van Erswegen)*Kisten- en ebben lijstenmaker
Geboorteplaats: Gent
Betaalt: 8 g.g.
Opmerking: Met zijn twee zonen Jacob en Isaack. Zonen niet in M226.
M226, p. 278 & M227, p. 08916491201#Rienk Hettes*Schoenmaker
Geboorteplaats: Hallum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 278 & M227, p. 09016491206#Reinicus (Reinius) Hanzma, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 278 & M227, p. 10316510502#Rijemer (Reiner) Douwes*Schoenmaker
Geboorteplaats: Swichum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 27915440610 Voor#Sijmon Olfertsz.*Timmerman
Geboorteplaats: Irnsum
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 28015440610 Voor#Sicke Sickez.*Varkenskoper
Geboorteplaats: Goutum
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 28015440610 Voor#Sipcke Upckez.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Rauwerd
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 28015440610 Voor#Sits Lijewez.*Houtsnijder
Geboorteplaats: Hallum
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 28115440610 Voor#Sapcke Jetthiez.*Metselaar
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 28115440610 Voor#Sijeurt Doeckez.*Bakker
Geboorteplaats: Dokkum
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 28115440610 Voor#Sijouck Wijbrensz.*Kuiper
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 28115440610 Voor#Sijrck Evertsz.*Schuitmaker
Geboorteplaats: IJlst
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 28215440610 Voor#Sijbren Taeckez.*Arbeider (budder)
Geboorteplaats: Oenkerk
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 28215440610 Voor#Sijeurt Wijbes*Timmerman
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 3 c.g.
M226, p. 28215440610 Voor#Sijtthie Claesz.*Bakker
Geboorteplaats: Driesum
Betaalt: 2,5 g.g.
M226, p. 28215440610 Voor#Staes Tijelmanz.*Schilder
Geboorteplaats: Sticht van Keulen
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 28315440610 Voor#Schelte Wijbrantsz.*Koopman
Geboorteplaats: Rauwerderhem
Betaalt: 2,5 fl.
M226, p. 28315440610 Voor#Sencke Sijeurtsz.*Kramer
Geboorteplaats: Tzumarum
Betaalt: 1 fl.
M226, p. 28315440610 Voor#Sippe Witthiez.*Koopman
Geboorteplaats: Langweer
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 28415440610 Voor#Sascker Andriesz.*Brouwer
Geboorteplaats: Marssum
Betaalt: 1,5 fl.
M226, p. 28415440610 Voor#Sipcke Minnez.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Marssum
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 28415440610 Voor#Sippe Sijnez.*Metselaar
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 2,5 fl.
M226, p. 28515440610 Voor#Sander de Wael*Bedelaar
Geboorteplaats: Rijssel
Betaalt: 10 st.
M226, p. 28515440610 Voor#Sijrck Gossez.*Visser
Geboorteplaats: (Haech bij Sneeck)
Betaalt: 2,5 fl.
M226, p. 28515440610 Voor#Sinne Wijbez.*Visser (Botjager)
Geboorteplaats: Nijhuizum (Nijenhuijs bij Worckum)
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 28615440610 Voor#Sicke Meijnez.*Kramer
Geboorteplaats: Smallingerland
Betaalt: 1,5 fl.
M226, p. 28615440610 Voor#Sijmon Janssen*Kistenmaker
Betaalt: 3 fl.
M226, p. 28615460724#Saecke Roeloffz.*Bakker
Betaalt: 4 g.g.
M226, p. 28715580427#Sijrck Aggez.*Bakker
Geboorteplaats: Friens
Betaalt: 4 lb. 6 s.
M226, p. 28715590000#Steven Weelinck*Barbier
M226, p. 28715590000#Sthoffel Homsckes*Metselaar
M226, p. 28815580422#Saecke Ottez.*Koopman
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 5 lb.
M226, p. 28915580830#Sicke Janssen*Koopman
Geboorteplaats: Bolsward
Betaalt: 5 lb.
M226, p. 28915600503#Sijuijcke Claesz.*Koopman
Geboorteplaats: Boksum
Betaalt: 5 lb.
M226, p. 28915600806#Steven Allez.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Beetsterzwaag
Betaalt: 4 lb. 6 s.
M226, p. 29015610000#Schelte Douwez.*Koopman
Geboorteplaats: Hallum
Betaalt: 5 lb. 5 s.
Opmerking: Komende van Franeker.
M226, p. 29015610317#Sijbrant Willemsz.*Wever
Geboorteplaats: Ferwerd
Betaalt: 4 lb. 6 s.
M226, p. 29115620127#Sijbolt Hottiez. Aisma*Lakenbereider
Betaalt: 6 c.g.
M226, p. 29115620422#Sijbe Broeticxz.*Koopman
Betaalt: 5 c.g. 6 st.
M226, p. 29115620623#Sijuerdt Auckez.*Biertapper ('biertapper bij haelcannen')
Betaalt: 4 c.g. 12 st.
Opmerking: Is bij provisie aangenomen.
M226, p. 29215620821#Sijmon IJsbrantz.*Schipvoerder
Betaalt: 4 c.g. 12 st.
Opmerking: Mede voor zijn zoon IJsbrant.
M226, p. 29215621109#Sipcke Pietersz., Mr.*Landmeter
Betaalt: 4 c.g. 12 st.
M226, p. 29315640000#Steffen Feddez.*Metselaar
Geboorteplaats: Ferwerd
M226, p. 29415700000#Sijmonem Diericx*Smid
M226, p. 29415710000#Sijbe Orcksz.*Kramer
Geboorteplaats: Menaldum
M226, p. 29415720000#Sijbrant Renicks*Bakker
M226, p. 29415720000#Sipke Idsz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Holwerd
M226, p. 29415730000 of 1574, In#Sander Gerridtss*Wever
Opmerking: Met zijn zoon.
M226, p. 29415730000 of 1574, In#Sijbe Jansz.*Kleermaker
M226, p. 29415730000 of 1574, In#Sijmon Paijes*Brouwer
M226, p. 29415730000 of 1574, In#Sijmon Petersz.*Gardenier
M226, p. 29415730000 of 1574, In#Sijthie Euess.*Slotenmaker
M226, p. 29415760000#Sijbe Gosses*Bakker
M226, p. 29415770000#Sijtie Jochumz.*Schipper
Geboorteplaats: Ferwerd
M226, p. 29515780000#Sijttien Juijrgiensz.*Bakker
M226, p. 29515790000#Seerp Peters*Bakker
M226, p. 29515820000#Sijtse Jochgems*Bakker
Geboorteplaats: Bergum
M226, p. 29515820000#Sinne Annesz.*Bakker
M226, p. 29515840000#Sijbe IJdtsz.*Pelser
M226, p. 29515850000#Schelte Tijepkez.*Smid
M226, p. 29515850000#Sijdtse Sicksz.*Wever
M226, p. 29515850000#Siourt Douwesz.*Wielmaker
M226, p. 29515850000#Siourt Jouckesz.*Kistenmaker
M226, p. 29615870000#Sarvaes Sarvaes*Bodenbinder() (kuiper?)
M226, p. 29615870000#Schelte Sijurtsz.*Vleeshouwer
M226, p. 29615870000#Sijurdt Dircxz.*Vleeshouwer
M226, p. 29615890000#Sijmon Dercxz.*Smid
M226, p. 29615900000#Sijme Goslicx*Schipper
Geboorteplaats: Woudsend
M226, p. 29615900000#Sijurt Jeltes*Bakker
Geboorteplaats: Holwerd
M226, p. 29615910000#Sasker Jacobsz.*Kuiper
M226, p. 29615910000#Stoffel Stoffelsz.*Kleermaker
M226, p. 29615920000#Sijmon Dercxz.*Bakker
Geboorteplaats: Raard
M226, p. 29715980000#Severinus Eugalenus, Dr.*Medicus
M226, p. 29716000000#Sijbe Sipckesz.*Schipper
Geboorteplaats: Woudsend
M226, p. 29716000000#Sijmon Freecxz.*Apotheker
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 29716010000#Saecke Abbema*Deurwaarder van G.S.
M226, p. 29716010000#Scherns Tijlmanni*Herbergier
Geboorteplaats: Xanten
M226, p. 29716010000#Sijmon Sijmonsz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Groningerland
M226, p. 29716010000#Sijurdt Gerrijtsz.*Metselaar
Geboorteplaats: Ferwerd
M226, p. 29716020000#Sibrandus Beshemius*Notaris
M226, p. 29716020000#Stoffel Joostes*Zadelmaker
M226, p. 29716030000#Sierck Jans*Brouwer
Geboorteplaats: Jorwerd
M226, p. 29816040000#Sijts Rienx*Kramer
Geboorteplaats: Garijp
M226, p. 29816050000#Sicke Hans*Slachter
Geboorteplaats: Akkrum
M226, p. 29816050000#Simon Ides*Wever
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 29816060000#Sijtse Gerrijts*Kleermaker
Geboorteplaats: Oosterend
M226, p. 29816060000#Sijtse Sijtses*Kleermaker
Geboorteplaats: Leeuwarden (Vliet)
M226, p. 29816060000#Stoffel Janssen*Kleermaker
Geboorteplaats: Bildt
M226, p. 29816070000#Sicke Douwes*Kuiper
Geboorteplaats: Jorwerd
M226, p. 29816070000#Simon Heres*Schipper
Geboorteplaats: Berlikum
M226, p. 29816070000#Sioert Eelckes*Kuiper
Geboorteplaats: Leeuwarden (Vliet)
M226, p. 29816070000#Sipcke Gerrijts*Kistenmaker
M226, p. 29816080000#Sijtse Hommes*Bakker
Geboorteplaats: Metslawier
M226, p. 29816080000#Sioert Aerns*Schoenmaker
Opmerking: Mede voor zijn 3 zonen Arent, Claes en Tiete.
M226, p. 29816100000#Sijtse Jelles*Gortmaker
Geboorteplaats: Leeuwarden (Vliet)
M226, p. 29816100000#Sipke Gerbens*Schipper
Geboorteplaats: Hempens
M226, p. 29816110000#Simon Haies*Apotheker
Geboorteplaats: Goutum
M226, p. 29916180000#Sijbbe Wijbbes*Bakkersgezel
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 29916200000#Saecke Gerbrants*Schipper
M226, p. 29916200000#Sijbbe Jacobs*Schoenlapper
Geboorteplaats: Berlikum
M226, p. 30016210000#Simon Willems*Haarwever
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 30016230000#Seerp Heris*Schipper
Geboorteplaats: Bildtzijl
M226, p. 30016240000#Seerp Sierx*Schoenmakersgezel
M226, p. 30016240000#Sijds Doekes*Koopman
Geboorteplaats: Ferwerd
M226, p. 30016240000#Simon Simons*Schoenmakersgezel
M226, p. 30016250000#Saecke Beerns*Kleermaker
Geboorteplaats: Amsterdam
M226, p. 30016250000#Saeke Saekes*Kamerbode van G.S.
M226, p. 30016270000#Sijbrant Feickes*Schoenmaker
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 30016280000#Sijbbe Tiercks*Olieslager
Geboorteplaats: Marrum
M226, p. 30016280000#Sijtse Folckerts*Schipper
Geboorteplaats: Britsum
M226, p. 30016280000#Sioerd Ewerts*Brouwer
Geboorteplaats: Roordahuizum
M226, p. 30016280000#Sioerd Jenties*Kuiper
Geboorteplaats: Akkrum
M226, p. 30116290000#Sijmon Beerns*Kleermaker
Geboorteplaats: Vollenhove
M226, p. 30116290000#Sioerd Claessen*Schipper
M226, p. 30116290000#Sweer Dircks*Linnenwever
Geboorteplaats: Doetinchem
M226, p. 30116300000#Siuerd Sents*Bakkersgezel
Geboorteplaats: Amsterdam
M226, p. 30116310000#Simon Faber*Apotheker
Geboorteplaats: Marssum
M226, p. 30116310000#Simon Hendrix*Brouwer
Geboorteplaats: Holwerd
M226, p. 302 & M227, p. 00716400729#Sibrant Martens*Glazenmaker
Geboorteplaats: Dokkum
Betaalt: 6 fl.
Opmerking: Met aantekening dat het geld niet ontvangen is.
M226, p. 30216360000#Selke Andrijs*Bakkersgezel
Geboorteplaats: Vrouwenparochie
M226, p. 303 & M227, p. 01516410825#Sierk Pieters*Kramer
Geboorteplaats: Rinsumageest
Betaalt: 6 fl. (c.g.)
Opmerking: Met zijn zonen Cipriaen (2 jr.) en Pieter (8 wkn.). Zonen niet in M226.
M226, p. 303 & M227, p. 02016411211#Sipke Folkerts*Herbergier
Geboorteplaats: Stiens
Betaalt: 6 fl.
M226, p. 303 & M227, p. 05116450213#Siprianus Peeckama (Pekema), Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: St. Nicolaasga
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 303 & M227, p. 05716451222#Sijds Andries*Kruidenier
Geboorteplaats: Finkum (onder de klokslag van) (M227) of Leeuwarden (Klokslag) (M226)
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 303 & M227, p. 05916460121#Sierck Tietses (Tiates)*Kuiper
Geboorteplaats: Marssum
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Belofte i.p.v. eed.
M226, p. 303 & M227, p. 06316460609#Sioucke (Sciouke) Jouws (Joncs)*Schipper op Dokkum
Geboorteplaats: Ferwerd
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 303 & M227, p. 07916480710#Siboldt Pijtters*Brouwer
Geboorteplaats: IJlst
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 303 & M227, p. 08216481016#Sibrandus Augustini*Deurwaarder v.h. Hof v. Frl.
Geboorteplaats: Kollum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 303 & M227, p. 08316481114#Sibrandis Hettinga (Hittinga), Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Kollum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 303 & M227, p. 08916490807#Simon Eggerlingh*Goudsmid
Geboorteplaats: Hamburg
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 303 & M227, p. 09016491206#Sijds Oenes*Timmerman
Geboorteplaats: Welsrijp
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 304 & M227, p. 10316510509#Saeke Buwes*Bakker
Geboorteplaats: Buitenpost
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 304 & M227, p. 10516511025#Sioerd Arents*Metselaar
Geboorteplaats: Ferwerd
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M226, p. 30515440610 Voor#Thijmen Roeloffsz.*Kannengieter
Geboorteplaats: Coevorden, bij
Betaalt: 2 g.g.
M226, p. 30515440610 Voor#Thijmen Willemsz.*Houtzager
Geboorteplaats: Groningerland
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 30515440610 Voor#Thomas Dircxz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Groningen
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 30615440610 Voor#Taecke Rijdtskez.*Tapper
Geboorteplaats: Hardegarijp
Opmerking: Als geboorteplaats wordt opgegeven Bargerrijp, hiermee moet het toen nog aan de Wijde Ee gelegen Hardegarijp zijn bedoeld. (Bergumer Rijp)
M226, p. 30615440610 Voor#Thomas Feijckez.*Opperman
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 1 fl.
M226, p. 30615440610 Voor#Tiaert Binnema*Visser
Geboorteplaats: Damwoude
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 30615440610 Voor#Tijaert Eesckesz.*Schuitevaarder
Geboorteplaats: Grouw
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 30715440610 Voor#Taecke IJsckez.*Kalkvoerder
Betaalt: Zes schuiten zand.
M226, p. 30715440610 Voor#Thijs Dircxz.*Houtsnijder
Geboorteplaats: Leeuwarden
M226, p. 30715440610 Voor#Thomas Willemsz.*Stoeldraaier
Geboorteplaats: Deventer
M226, p. 30715440610 Voor#Tijaert Jellez.*Arbeider (budder)
Geboorteplaats: Goutum
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 30715440610 Voor#Tijerck Tijercxz.*Schipper
Geboorteplaats: Anjum
Betaalt: 1 g.g.
Opmerking: Met zijn zoon.
M226, p. 30815440610 Voor#Thijlman*Boekverkoper
Geboorteplaats: Land van Kleef
Betaalt: 2 fl.
Opmerking: (Reeds in 1534 in Leeuwarden, zie Oebele Vries, ‘Naar ploeg en koestal, p. 125.)
M226, p. 30815440610 Voor#Thijs Bockez.*Kramer
Geboorteplaats: Terkaple
Betaalt: 2,5 fl. 7 st.
M226, p. 30815440610 Voor#Thomas Bispijn*Koopman
Geboorteplaats: Engeland
Betaalt: 4 fl.
M226, p. 30915440521#Thonijs Hendricxz.*Bakker
Betaalt: 3 fl.
M226, p. 30915441210#Thiethe Renicx*Stratenmaker
Betaalt: 3 fl.
M226, p. 31015580908#Tijs Janz.*Smid
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 3 g.g. 8 st.
M226, p. 31015581025#Themen Ariaenz.*Bontwerker
Betaalt: 4 lb. 6 st.
M226, p. 31015581025#Thijmen Pietersz.*Goudsmid
Betaalt: 4 lb. 11 s. 6 d.
M226, p. 31015590000#Tiaerdt Douwez.*Kleermaker
M226, p. 31115580908#Thijs Jansz.*Smid
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 4 lb. 13 s.
M226, p. 31115581213#Thijs Evertz.*Kramer
Betaalt: 4 lb. 6 st.
M226, p. 31215601113#Taecke Kempez.*Droogscheerder
Geboorteplaats: Stiens
Betaalt: 4 lb. 6 st.
M226, p. 31215610000#Thonis Reijnersz.*Kistenmaker
M226, p. 31315621020#Thomas Sibbez., Mr.*Chirurgijn
Betaalt: 4 c.g. 12 st.
M226, p. 31415560000#Thimen*Busmaker
Opmerking: Geregistreerd in 1564.
M226, p. 31415560000#Thonijs Dirckz.*Bakker
Geboorteplaats: Den Ham
Opmerking: Geregistreerd in 1564.
M226, p. 31415560000#Thonijs Hendrickz.*Wever
Opmerking: Geregistreerd in 1564.
M226, p. 31415560000#Thonijsz. Jacobz.*Bakker
Opmerking: Geregistreerd in 1564.
M226, p. 31415570000#Thijs Janssen*Lijnslager
Opmerking: Geregistreerd in 1564.
M226, p. 31415570000#Thijs Pieterz.*Paardenkoper
Opmerking: Geregistreerd in 1564.
M226, p. 31415570000#Thonijs Thonijsz.*Bakker
Opmerking: Geregistreerd in 1564.
M226, p. 31415651231#Tiaerdt Tiercksz.*Brouwer
Geboorteplaats: Bozum
Betaalt: 3 g.g. 8 st.
M226, p. 31515690000#Toenis van Bronckharst (?)*Kleermaker
Geboorteplaats: Bronkhorst ?
M226, p. 31515700000#Tijaert Gerrijtsz.*Koopman
M226, p. 31515710000#Taecke Dames*Apotheker
M226, p. 31515730000#Taecke Lolckesz.*Smid
M226, p. 31515730000#Tijerck Eepesz.*Kleermaker
M226, p. 31515730000#Toenis Jans*Roermaker
M226, p. 31515730000#Toenis Pouwels*Brouwer
M226, p. 31515770000#Thijmen Lamberts*Glazenmaker
M226, p. 31515770000#Thomas Gerleffsz.*Kleermaker
M226, p. 31515780000#Taecke Jansz.*Schipper
M226, p. 31515800000#Taecke Hesselsz.*Schipper
M226, p. 31515810000#Taecke Jelmersz.*Schipper
M226, p. 31615830000#Thonis Tamme*Kleermaker
Geboorteplaats: Kollum
Opmerking: Met zijn zoon Dominicus.
M226, p. 31615850000#Taecke Meijnertsz.*Wever
M226, p. 31615860000#Tacko Alberts*Schoenmaker
M226, p. 31615870000#Tijetse Andriesz.*Biersteker
M226, p. 31615890000#Taco Petersz.*Wever
M226, p. 31615900000#Tijaerdt Tijaerdt*Timmerman
Geboorteplaats: Poppingawier
M226, p. 31615930000#Tijaerdt Gabbesz.*Koopman
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 31615930000#Tomas Andriesz.*Apotheker
M226, p. 31715970000#Titus Thania*Advocaat
M226, p. 31716000000#Tijepcke Sipckesz.*Schoenmaker
M226, p. 31716010000#Titus Raerd*Postulant
Geboorteplaats: Krinserarm
M226, p. 31716030000#Tijebbe Tiercx*Smid
Geboorteplaats: Warstiens
M226, p. 31716030000#Tijel Bastiaens*Herbergier
M226, p. 31716030000#Tonis Jansz.*Kramer
Geboorteplaats: Nijmegen
M226, p. 31716040000#Take Lieuwes*Schipper
Geboorteplaats: Dokkum
M226, p. 31716040000#Thijs Thijsz.*Kuiper
Geboorteplaats: Sloten
M226, p. 31716040000#Thomas Dircx*Chirurgijn
Geboorteplaats: Huizum
M226, p. 31716040000#Tzietse Sickes*Vleeshouwer
Geboorteplaats: Wons
M226, p. 31716050000#Thomas Alles*Brouwer
Geboorteplaats: Marrum
M226, p. 31716060000#Thimotheus Doultreleau*Borduurwerker
M226, p. 31716060000#Thomas Pieters*Wever
Geboorteplaats: Armentiers
M226, p. 31716070000#Thijs Jelles*Kuiper
Geboorteplaats: Emden
M226, p. 31716070000#Tiaert Meinerts*Kuiper
Geboorteplaats: Leeuwarden (Vliet)
M226, p. 31716070000#Tiebbe Janssen*Wever
Geboorteplaats: Zuidhorn
M226, p. 31716080000#Tiaert Claesz.*Kistenmaker
Geboorteplaats: Oudkerk
M226, p. 31716080000#Tiaert Rutgers*Schoenmaker
M226, p. 31716090000#Thonis Juckes*Schipper
M226, p. 31716090000#Tiepcke Freerx*Wagenmaker
M226, p. 31816190000#Tiaerd Claes*Bakker
Geboorteplaats: St. Annaparochie
M226, p. 31816190000#Tialling Jans*Kuiper
Geboorteplaats: Holwerd
M226, p. 31816200000#Tijs Pijers*Bakker
Geboorteplaats: Leeuwarden (Klokslag)
M226, p. 31816200000#Tomas Egberts*Kleermaker
M226, p. 31916220000#Tonis Jans*Voerman
M226, p. 31916230000#Tace Jacobs*Brouwer
M226, p. 31916250000#Tiebbe Jacobs*Kleermaker
Geboorteplaats: Joure
M226, p. 31916280000#Tamme Pijtters*Slotenmaker
Geboorteplaats: Suawoude
M226, p. 31916280000#Tierck Jetses*Timmerman
Geboorteplaats: Grouw
M226, p. 31916290000#Tialling Jans*Schoenmaker
Geboorteplaats: Lichtaard
M226, p. 31916300000#Tijs Doues*Bakker
Geboorteplaats: Oldeklooster
M226, p. 31916300000#Tonis Beernts*Wever
Geboorteplaats: Stadtlohn
M226, p. 32016340000#Tialling Piers*Schipper
Geboorteplaats: Abbega
M226, p. 32016340000#Tijs Jacops*Schipper
M226, p. 32016350000#Taco Buwes*Schoenmaker
Geboorteplaats: Bolsward, bij
M226, p. 32016360000#Tierck Sipckes*Schipper
Geboorteplaats: Hallum
M226, p. 32016370000#Tace Pijtters*Kuiper
Geboorteplaats: Huizum
M226, p. 32016370000#Tonis Willems*Speldenmaker
M226, p. 321 & M227, p. 00416400226#Tierck Seerps*Schipper op Sneek
Geboorteplaats: Miedum
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Met zijn zoon Jan van negen maanden. (Zoon niet genoemd in M226.)
M226, p. 321 & M227, p. 02716420808#Tonis Janssen*Metselaar
Geboorteplaats: Sticht van Minden
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M226, p. 321 & M227, p. 04916441018#Tomas Tomas*Schoolmeester
Geboorteplaats: Bildtzijl
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 321 & M227, p. 05116450213#Tiallingh Inses*Koopman
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 10 g.g.
Opmerking: Met zijn vier zonen Inse, Sieger, Egbert en Joannes. Voor iedere zoon 1 g.g. Zonen niet in M226.
M226, p. 321 & M227, p. 05416450510#Take Takes*Bakker
Geboorteplaats: Ferwerd
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 321 & M227, p. 06216460427#Tiomme Gerrijts*Kuiper
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Hernieuwd burgerschap i.v.m. langdurige afwezigheid uit de stad.
M226, p. 321 & M227, p. 06316460530#Tierck Jelmers Schellinger*Zeepzieder
Geboorteplaats: Amsterdam
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Belofte i.p.v. eed.
M226, p. 321 & M227, p. 07116470518#Tiaert Tiaerts*Wever
Geboorteplaats: Jever
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 321 & M227, p. 07716480408#Tialling Carstes*Kleermaker
Geboorteplaats: Minnertsga
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 321 & M227, p. 07916480722#Tiete Nannes*Brouwer
Geboorteplaats: Schingen
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 321 & M227, p. 08016480803#Take Hillebrandts*Schipper
Geboorteplaats: Bolsward
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 321 & M227, p. 08716490406#Tonis Feijckes*Kleermaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 321 & M227, p. 09516500917#Taecke Harmens*Linnenwever
Geboorteplaats: Oudkerk
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 321 & M227, p. 09616500925#Tieerd Wijtses*Bouratwerker
Geboorteplaats: Optwijzel
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 322 & M227, p. 10216510311#Tite Tites*Kaagschipper
Geboorteplaats: Jorwerd
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 32315440610 Voor#Witthie Sickez.*Varkenskoper
Geboorteplaats: Goutum
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 32415440610 Voor#Ubele Aeltijez.*Schuitenmaker
Geboorteplaats: Hempens
Betaalt: 1 gouden kroon
M226, p. 32415440610 Voor#Uuthe Gerckez.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Grouw
Betaalt: 1 fl.
M226, p. 32415440610 Voor#Wicher Auckez.*Arbeider (Budder)
Geboorteplaats: Buweklooster
Betaalt: 1 fl.
M226, p. 32415440610 Voor#Wijbe Minnez.*Houtsnijder
Geboorteplaats: Sexbierum
M226, p. 32515440610 Voor#Vincent Egbertsz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 2 g.g.
M226, p. 32615440610 Voor#Warner Luijthienz.*Kuiper
Geboorteplaats: Steenwijk
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 32615440610 Voor#Willem Evertsz.*Steelmaker
Geboorteplaats: Land van Kleef
Betaalt: 2,5 fl.
M226, p. 32615440610 Voor#Willem*Bakker
Geboorteplaats: Borculo
Betaalt: 2,5 fl.
M226, p. 32615440610 Voor#Wolter Hendricxz.*Wever
Geboorteplaats: Den Bosch
Betaalt: 2,5 fl.
M226, p. 32715440610 Voor#Vincent Buwez.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 1,5 fl.
M226, p. 32715440610 Voor#Vincent Egbertsz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 32715440610 Voor#Vincent Sijmonss.*Tapper
Geboorteplaats: Goutum
Betaalt: 2 fl. min vier st.
M226, p. 32715440610 Voor#Wolter Lammertsz.*Bakker
Geboorteplaats: Zwolle
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 32815440610 Voor#Vincent Oedtsz.*Timmerman
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 32815440820#Willem*Apoteker
Geboorteplaats: Zwolle
Betaalt: 3 fl.
Opmerking: Mede voor zijn zoon Wicher.
M226, p. 32915450508#Wiert Fransz.*Kleermaker
Betaalt: 2,5 g.g.
M226, p. 32915450521#Willem Rutgersz.*Schoenmaker
Betaalt: 3 g.g.
M226, p. 32915460723#Willem Hendricxz.*Bakker
Geboorteplaats: Zwolle
Betaalt: 3 g.g. 5 p.
M226, p. 33015590000#Wijbe Feijkez.*Metselaar
M226, p. 33015600422#Wilcke Allertsz.*Bakker
Geboorteplaats: Leeuwarden (Vliet)
Betaalt: 4 lb. 8 ?
M226, p. 33015600703#Willem Lucasz.*Wever
Geboorteplaats: Breugel (Breghel)
Betaalt: 4 lb. 6 s.
M226, p. 33115601025#Wijttzie Dircxz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 4 s. 6 s.
M226, p. 33215620213#Willem Annesz.*Schoenmaker
Betaalt: 4 c.g. 12 st.
M226, p. 33215621009#Wijbren Douwez.*Chirurgijn
Betaalt: 4 c.g. 18 st.
M226, p. 33315621205#Wijcher Adsertsz.*Bakker
Betaalt: 4 c.g. 12 st.
M226, p. 33315640000#Valentijn Rousworm, Mr.*Steensnijder
Geboorteplaats: Schmalkalden
M226, p. 33315651215#Wopke Claesz., Mr.*Barbier
Betaalt: 3 g.g. 8 st.
M226, p. 33415660000#Wijtthe Aenez.*Bakker
Geboorteplaats: Wijnaldum
M226, p. 33415670000#Watthie Petersz.*Schipper
Geboorteplaats: Sloten
M226, p. 33415670000#Wijne Hessels*Wever
Geboorteplaats: Amsterdam
M226, p. 33415690000#Wijbe Hobbesz.*Koopman
M226, p. 33415690000#Wijbe Urcx*Schoenmaker
M226, p. 33415690000#Willem Heertsz.*Koopman
M226, p. 33415720000#Willem van Holtten ?*Wijnheer
Geboorteplaats: Holten ?
M226, p. 33515730000 en 15750000, Tussen#Warner Oeges*Korfmaker
M226, p. 33515730000 en 15750000, Tussen#Wattie Claesz.*Bakker
M226, p. 33515730000 en 15750000, Tussen#Wijnolt Bernts*Uitdrager
M226, p. 33515770000#Wpcke Sijurtsz.*Kleermaker
M226, p. 33515780000 of 15790000#Wigle Uulbesz.*Kuiper
M226, p. 33515800000 of 15810000#Uulcke Bauckez.*Schipper
M226, p. 33515800000 of 15810000#Wijbe Olfertsz.*Brouwer
M226, p. 33515800000 of 15810000#Wijbe Sijbrenz.*Schoenmaker
M226, p. 33615820000 of 15830000#Wijbe Beinsz.*Lakenkoper
M226, p. 33615820000 of 15830000#Willem Claesz.*Zeemtouwer
M226, p. 33615840000 of 15850000#Uulcke Gerbez.*Koopman
M226, p. 33615840000 of 15850000#Wessel Albertsz.*Wever
M226, p. 33615840000 of 15850000#Wolter Jacobz.*Kleermaker
Geboorteplaats: Bolsward
M226, p. 33615860000 of 15870000#Ulbe Joannesz.*Schipper
M226, p. 33615860000 of 15870000#Uudtse Melisz.*Bakker
Geboorteplaats: Grouw
M226, p. 33615860000 of 15870000#Wijbe Claesz.*Kistenmaker
M226, p. 33615860000 of 15870000#Wijbe Oenez.*Brouwer
M226, p. 33615860000 of 15870000#Wolter Woltersz.*Kleermaker
M226, p. 33615860000 of 15870000#Worp Jelles*Wieldraaier
M226, p. 33715890000#Wijbe Rienicx*Kaasdrager
M226, p. 33715890000#Willem Albertsz.*Roggedrager
M226, p. 33715920000#Willem Jansz.*Glazenmaker
Geboorteplaats: (Meenl.)
M226, p. 33715930000#Uuijttie Pijersz. (Rijemersz.)*Metselaar
Geboorteplaats: Marssum
Opmerking: In ledenlijst metselaarsgilde Uuttie Rijemersz.
M226, p. 33715930000#Willem Engbertsz.*Koekenbakker
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 33715930000#Wolter Hendricxz.*Wollenwever
M226, p. 33815950000#Wijnolt Uulbes*Schipper
M226, p. 33815950000#Willem Egberts*Glazenmakersgezel
M226, p. 33815980000#Willem Hansz.*Wever
Geboorteplaats: Tzumarum
M226, p. 33816000000#Wijger Annesz.*Koopman
Geboorteplaats: Genum
M226, p. 33816010000#Wijbe Wijbrandtsz.*Horlogemaker (cleijn uurwerckmaker)
Geboorteplaats: Sneek
M226, p. 33816020000#Wieger Piers*Metselaar
Geboorteplaats: Marssum
Opmerking: Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M226, p. 33816020000#Wlcke Wijbesz.*Kuiper
M226, p. 33816020000#Wolff Hansz.*Zadelmaker
M226, p. 33816030000#Wibren Jansz.*Apotheker
M226, p. 33816040000#Wibrant Wibrants*Timmerman
Geboorteplaats: Minnertsga
M226, p. 33816040000#Winolt Willems*Schilder
Geboorteplaats: Rinsumageest
M226, p. 33816040000#Wolff Wolff*Glazenmaker
Geboorteplaats: Dokkum
M226, p. 33816050000#Waetse Luitiens*Korfmaker
M226, p. 33916080000#Uuble Feddrix*Linnenwever
M226, p. 33916080000#Willem Clotz*Schrijver van de stadhouder
M226, p. 33916080000#Wolter Arens*Gardenier
M226, p. 33916090000#Warner Henrix*Kleermaker
Geboorteplaats: Beetgum
M226, p. 33916090000#Watse Henrix*Vleeshouwer
M226, p. 33916120000#Willem Jarichs*Metselaarsknecht
M226, p. 33916130000#Willem Reiners*Apotheker
M226, p. 33916180000#Willem Radijs*Deurwaarder van het Hof
M226, p. 33916180000#Willem Willems*Brouwer
Geboorteplaats: Raard
M226, p. 34016270000#Warner Hendrix*Dopjeswever
Geboorteplaats: (Herverde in Cleve)
M226, p. 34016280000#Willem Jans*Leidekker
Geboorteplaats: Gorinchem
M226, p. 34016300000#Wibrant Cornelis*Bakker
Geboorteplaats: Berlikum
M226, p. 34016300000#Wijntien Claesses*Kleermaker
Geboorteplaats: Tzum
M226, p. 34016310000#Wijbe Jansen*Borduurwerker
M226, p. 341 & M227, p. 00316400204#Wilhelmus Gemmenich, Dr.*Advocaat
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 341 & M227, p. 00716400730#Wilhelmus Joannis*Kleermaker
Geboorteplaats: Lekkum
Betaalt: 6 fl.
M226, p. 34116320000#Willem Heeres Wiarda*Schoenmaker
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 34116330000#Uulke Wibrants*Smid
Geboorteplaats: Idskenhuizen (Eeskenhuizen)
M226, p. 34116330000#Willem Gielis*Kleermaker
Geboorteplaats: Dokkum
M226, p. 34116330000#Willem Willems*Kleermaker
M226, p. 34116340000#Willem Willems*Kleermaker
Geboorteplaats: Bolsward
M226, p. 34116360000#Willem Douwes*Koopman
M226, p. 34116370000#Wijtse Gerrijts*Schipper op Dokkum
M226, p. 342 & M227, p. 04616440511#Willem Janssen*Lakenbereider
Geboorteplaats: Groningen
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 342 & M227, p. 04816440920#Wibren Sakes*Schipper op Groningen
Geboorteplaats: Garijp
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 342 & M227, p. 05516450918#Wessel Hendricx*Linnenwever
Geboorteplaats: Sticht van Münster
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 342 & M227, p. 06016460224#Wijsse Claessez.*Schipper
Geboorteplaats: Grouw
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 342 & M227, p. 06516461105#Vincentius Plecker*Notaris
Geboorteplaats: Sneek
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 342 & M227, p. 08916491026#Watje Andries*Schipper op Groningen
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Met zijn zoon Andries Watjes (2,5 jr.). Zoon niet in M226.
M226, p. 342 & M227, p. 09716500926#Wibe Jenties*Tingieter
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Belofte i.p.v. eed.
M226, p. 41515690000#Tijaert Heeres*Klerk van de secretarie van Leeuwarden
M226, p. 67a15620000#Dominicus Piersz.*Koopman
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 4 lb. 5 s.
M226, p. 67a15630609#Douwe Eckez.*Schipper
Geboorteplaats: Jorwerd
Betaalt: 4 lb. 12 s.
M226, p. 67a15631206#Dirck Sentsesz.*Bakker
Betaalt: 4 lb. 12 s.
M226, p. 67a15660825#Douwe Lambertsz.*Koopman
Geboorteplaats: Beetgum
Betaalt: 3 g.g. 8 st.
M226, p. 85a & M227, p. 10216510405#Jan Willems (?) Wilens (?)*Kleermakersgezel
Geboorteplaats: Utrecht
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 85a & M227, p. 10416510606#IJte Willems*Koopman (graan en zuivel)
Geboorteplaats: Oosternijkerk
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Belofte i.p.v. eed.
M226, p. 85a & M227, p. 10616511217#IJntze Jeltzes Aedema*Lakenbereider
Geboorteplaats: Folsgara
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 85a & M227, p. 10616511229#Isbrand Doedes*Brouwer
Geboorteplaats: Jelsum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 00516400226#Haie Simens*Schipper op Sneek
Geboorteplaats: Woudsend
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: NB niet in M226.
M227, p. 02216420122#Pijtter Doeckes*Schipper
Geboorteplaats: Hallum
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Niet in M226.
M227, p. 02616420610#Tomas Romkes*Schoenmaker
Geboorteplaats: Dokkum
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Niet in M226.
M227, p. 04416440321#Harcke Reiners*Timmerman
Geboorteplaats: Huizum
Betaalt: 7 g.g.
Opmerking: Met zijn zoon Reiner Harckes. Niet in M226.
M227, p. 05116450213#Pijtter Doeckes*Schrijver
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Niet in M226.
M227, p. 09916501113#Gerhardus Heslinga*Advocaat
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Niet in M226.
M227, p. 10916520206#Harmen Jans*Linnenwever
Geboorteplaats: Nienborg (Nijenburgh int Sticht Munster)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 10916520324#Pier IJeckes*Lichtervoerder
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 11016520508#Eelke Florus*Bakker
Geboorteplaats: Visvliet
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 11016520514#Meinte Pijtters*Schipper
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 11116520712#Sibe Upts*Bakkersgezel
Geboorteplaats: Anjum
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Belofte i.p.v. eed.
M227, p. 11116520803#Simon Pouwels*Lakenkoper
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 11216520817#Joannes Feitema*Apotheker
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 11216521015#Gijsbert Hendricx*Wever
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 11216521016#Tomas Velthuisen*Kleermaker
Geboorteplaats: (Het Lant vander Marck)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 11316521023#Ate Goslijcks*Schipper
Geboorteplaats: Grouw
Betaalt: 8 g.g.
M227, p. 11316521025#Johannes Gerrijts*Kleermaker
Geboorteplaats: Joure
Betaalt: 7 g.g.
Opmerking: Met zijn zoontje Cornelis Johannis (3/4 jr.)
M227, p. 11316521116#Pijtter Claessen*Koopman
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: God tot een getuige i.p.v. eed.
M227, p. 11416521206#Petrus Lautenbach, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Goutum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 11416521209#Aernt van Bolten, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Zwolle
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 11416521209#Dominicus Coops, Dr.*Advocaat
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 11416521209#Robertus Hintingh, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Ter Oele
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 11416521210#Andreas Rispens, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Oosterend
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 11416521210#Johannes Schouwen, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Ouwsterhaule
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 11516521230#Claes Imes*Kamerbode v.d. Staten van Friesland
Geboorteplaats: Winsum (Gr.)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 11516521230#Cornelius Viglii, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Foudgum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 11716530113#Geurt van Vierssen*Winkelier
Geboorteplaats: Sneek
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 11716530113#Sierd Janssen*Koopman
Geboorteplaats: Holwerd
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 11816530118#Anthoni Waterloo*Schilder
Geboorteplaats: Rijssel (Rijssel in Flaenderen)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 11816530131#Jelle Simons (Sijnes)*Steenhouwer
Geboorteplaats: Balk
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M227, p. 11916530212#Joannes Thijssen, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Sneek
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 11916530309#Ernestus Noijsz*Student in de rechten (der rechten licentiaet)
Geboorteplaats: Amsterdam
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 12016530318#Frans Hendricx*Bode van G.S. (ordinaris)
Geboorteplaats: Münster
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 12016530318#Rutgerus Joannis*Bode van het Hof van Friesland
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 12016530505#Joannes Scaverii*Lakei (gewezen)
Geboorteplaats: Sluis (in Vlaanderen)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 12116530507#Ipe Beerns*Timmerman
Geboorteplaats: Marssum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 12116530512#Cornelis Jacobs*Koekebakker
Geboorteplaats: Hoorn (?)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 12116530512#Jelle Takes*Apotheker
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 12116530512#Philippus Rhala, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 12116530512#Poulus Jans*Pasteibakker
Geboorteplaats: Delft
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 12216530804#Frans Jans*Koopman
Geboorteplaats: Ee (Dongeradeel)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 12216530804#Paulus Metsma*Notaris
Geboorteplaats: Sneek
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 12316531117#Cornelius Franckena, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Wolvega
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 12316531121#Henricus Steindam, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Hallum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 13116540531#Foppius Tania, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Bozum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 13116540531#Joannes Wijpkes*Kleermaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 13216541129#Bernardus Sualue, Dr.*Medicus
Geboorteplaats: Emden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 13316541220#Jan Lieuwrick*Kleermakersgezel
Geboorteplaats: Zutphen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 13616550205#Siboldus Hemsterhuijs, Dr.*Medicus
Geboorteplaats: Sneek
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 13616550302#Pieter Jansen*Linnenwever
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 13716550302#Auke Hessels*Schoenmaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 13716550421#Pijtter Alons*Hellebaardier van de stadhouder
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 13816551116#Douwe Mellinga, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Huizum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 13816551217#Jan Arent van Baccum*Procureur postulant
Geboorteplaats: Hamburg
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 13816551218#Hilarius Livii Hilarius, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 13916551222#Lodowijck Jurriens Cres*Boekbinder
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 13916551222#Pijtter Folckerts*Brouwer
Geboorteplaats: Engwierum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 14216560125#Jurrien Hanssen Sicmeijer*Kleermaker
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 14216560223#Louis Gombre*Kleermakersgezel
Geboorteplaats: Sedan (Fr. of ZN)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 14316560417#Jan Jansen*Bakkersgezel
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 14316560502#Evert Sijdses*Soldaat te paard
Geboorteplaats: Cornjum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 14516561021#Ruird Dircx*Schipper
Geboorteplaats: Warga
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 14516561125#Cornelis Claessen*Brouwer
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 14616561125#Albert Simons*Deurwaarder van het Hof van Friesland
Geboorteplaats: Oosterend
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 14616561125#Luloff Janssen*Bombazijnwerker
Geboorteplaats: Bremen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 14616561201#Dirck Sibrens*Stoeldraaier
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 14616561201#Jochem Hansma*Bode van G.S.
Geboorteplaats: Hallum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 14916570303#Jan Eelkes*Schipper
Geboorteplaats: Dijken (Westerdijcken inde grijttenije van Doniewerstal)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 15016570508#Laurentius Grascamp*Klerk van de secretarie van Leeuwarden
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: Gratis
Opmerking: Met zijn zoon Harmen bij Aeffke Lolckes in echte verwekt.
M227, p. 15016570910#Gerrit Hendrix*Weversgezel
Geboorteplaats: Burgsteinfurt
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 15116570917#Doede Hansen*Kleermakersgezel
Geboorteplaats: Leeuwarden ?
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 15116571215#Feijo Joannis Winter, Dr.*Medicus
Geboorteplaats: Balk
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 15216571215#Geert Jans*Koekenbakker
Geboorteplaats: Farmsum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 15416580115#Albert Pieters*Linnenwever
Geboorteplaats: Heerenveen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 15416580220#Marten Melis*Metselaar
Geboorteplaats: Wijns
Betaalt: 7 g.g.
Opmerking: Met zijn drie zonen Melis, Hans en Claes. Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M227, p. 16016590118#Jan Jansen*Schoenmaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 16016590215#Hessel Doitses*Timmerman
Geboorteplaats: Beers
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 16116590412#Pibe Roeloffs*Glazenmaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 16316590610#Tietse Auckes*Bode van G.S.
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 16416590627#Jan du Bois*Wolkammer
Geboorteplaats: Artesië
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 16416590627#Tiberius Taecoma*Notaris
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 16516590628#Aert Piers van de Leij*Kammaker
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 16516590628#Jan Esges*Gortmaker
Geboorteplaats: Dokkum
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Belofte i.p.v. eed. (menonijtgesint sijnde)
M227, p. 16516590628#Jan Jans*Koopman
Geboorteplaats: Westerstede (bij Oldenburg)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 16516590628#Pier Harkes*Speldenmaker
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 7 g.g.
Opmerking: Met zijn zoon Harke.
M227, p. 16516590628#Reinier Swart*Passementwerker
Geboorteplaats: Zwolle
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 16516590701#Jacob Jansen*Blauwverver
Geboorteplaats: Ferwerd
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 16616590704#Jentie Jacobs*Kaasdrager
Geboorteplaats: Goutum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 16616590704#Pieter Pijters*Koopman
Geboorteplaats: Deinum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 16616590704#Sipke Sipkes*Timmermansgezel en Schipper op Sneek
Geboorteplaats: Hempens
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 16616590706#Isbrandus Stonebrinck*Notaris
Geboorteplaats: Swichum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 16616590711#Douwe Janssen*Leidekker
Geboorteplaats: Wartena
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 16616590711#Ruird Douwes*Leidekker
Geboorteplaats: Wartena
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 16716590822#Claes Itzes*Passementwerker
Geboorteplaats: Leeuwarden (Klokslag)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 16816591121#Michiel Snijers*Passementwerker
Geboorteplaats: Antwerpen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 16816591212#Petrus Cup*Advocaat
Geboorteplaats: Leiden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 17016600229#Remmel Tiaerts*Bakkersgezel
Geboorteplaats: Oosternijkerk
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 17016600526#Willem Thomas*Dopjeswever
Geboorteplaats: Burgsteinfurt
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Ondertrouwde 17-4-1647 Antie Sijmons, beroep aldaar.
M227, p. 17116600605#Eernst Ras, Dr.*Medicus
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 17216601105#Bastiaen Ublis*Passementwerker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 17216601105#Joost Liboris*Passementwerker
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 17216601105#Jurrien Pieters*Passementwerker
Geboorteplaats: Kollumerzwaag (Huis ter Noord)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 17316601222#Pier Gerloff*Passementwerker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 17316601224#Cornelis Folkerts*Brouwer
Geboorteplaats: Engwirden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 17516610100#Bonne Pieters*Kuiper
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 17616610507#Cornelis Jansen*Timmerman
Geboorteplaats: Holwerd
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 17616610522#Jacob te Water*Glazenier
Geboorteplaats: Tolbert
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep naar akte ondertrouw.
M227, p. 17716611108#Joris Joritsen van Nuijs*Tuchtmeester
Geboorteplaats: Leiden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 17716611219#Amelius Hup, Dr.*Medicus
Geboorteplaats: Luik
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 17916620221#Agge van Juikema*Statenbode
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 18016620630#Harmen Meijer*Deurwaarder van G.S.
Geboorteplaats: Den Haag
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 18016620630#Jan Clemens*Messenmaker
Geboorteplaats: Solingen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 18016620630#Joannes Bevers, Dr.*Medicus
Geboorteplaats: Amsterdam
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 18016620807#Arnoldus Copius, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Vollenhove
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 18016620818#Abram Lodewijx*Kleermaker
Geboorteplaats: Danzig
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 18016620902#Jan Alberts Altena*Boekdrukker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 18116620930#Jan Cornelis*Chirurgijn
Geboorteplaats: Amsterdam
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 18116621121#Jan Pieters*Steenhouwer
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M227, p. 18116621128#Pieter Jacobs*Metselaar
Geboorteplaats: Hallum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 18116621208#Simon Hanssen*Kuiper
Geboorteplaats: Jorwerd
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 18116621217#Saecke Ruijrts*Metselaar
Geboorteplaats: Ferwerd
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 18416630127#Ernst Hessels*Kleermakersgezel
Geboorteplaats: Ternaard
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 18416630319#Jan Ottes*Kuiper
Geboorteplaats: Goutum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 18516630601#Hans Scheffer*Kleermakersgezel
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 18516630602#Claes Janssen*Koemelker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 18616630917#Pieter Thijssen*Dopjeswever
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 18616631102#Keimpe Hansen*Bakker
Geboorteplaats: Wirdum (Klokslag van)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 18616631114#Jiscke Jansen*Metselaar
Geboorteplaats: Wirdum (Barrahuis)
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M227, p. 18616631214#Jan Pieters*Schipper op Bolsward
Geboorteplaats: Berlikum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 18616631214#Philippus Scheffer, Dr.*Advocaat
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 18616631214#Poppe Hommis*Schipper op Sneek
Geboorteplaats: Miedum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 18616631219#Offe Jans*Brouwer
Geboorteplaats: Buitenpost
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 18616631219#Wijbbe Sipkes*Brouwer
Geboorteplaats: Boksum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 18916640120#Pier Sipkes*Timmermansgezel
Geboorteplaats: Oosterzee
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 18916640223#Sijtse Gravius*Bode van G.S.
Geboorteplaats: Grouw
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 18916640506#Marten Martens*Bakkersgezel
Geboorteplaats: Boksum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 19016640516#Jochum Jans*Bakker
Geboorteplaats: Oldambt
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 19216641209#Marten Scheltes*Metselaar
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M227, p. 19216641212#Marten Pieters*Schoenmaker
Geboorteplaats: Beers
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 19516651027#Claes Schoenmaecker (?)*Schoenmaker ?
Geboorteplaats: Bronkhorst
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 19816660209#Cornelis Cornelissen*Schoenmakersgezel
Geboorteplaats: Burgwerd
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 19816660421#Thomas Janssen*Kleermaker
Geboorteplaats: Buren
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 19916660423#Jan Liutiens*Pompmaker
Geboorteplaats: (Oostwold)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 20016661011#Swierd Hendrix*Linnenwever
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 20016661122#Gerard van Walrich*Ontvanger generaal van Friesland
Geboorteplaats: Workum
Betaalt: 9 g.g.
Opmerking: Met zijn zoon Gijsbert Aernzma van Walrich.
M227, p. 20116661218#Joecke Montis*Schipper
Geboorteplaats: Leeuwarden (Vliet)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 20416670622#Joannes Jansoni*Bode van het Hof van Friesland
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Met zijn zoontje Mathijs Joannis.
M227, p. 20416671031#Nicolaus Blancardus, Dr.*Medicus
Geboorteplaats: Leiden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 20716680104#Jilles Jans*Zadelmaker
Geboorteplaats: Breda
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Zie ook p. 296. (Daar doorgehaald.)
M227, p. 20816680317#Allard Edes*Schoenmaker
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 20916680403#Aenanias van der Meer, Dr.*Medicus
Geboorteplaats: Leiden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 21216690216#Gerben Clasen*Brouwer
Geboorteplaats: Beers
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 21316690510#Joannes Rinties*Bakker
Geboorteplaats: Hallum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 21316690707#Jacob Oenis*Kleermaker
Geboorteplaats: Dokkum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 21616700112#Albert Douwes*Metselaar
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 7 g.g.
Opmerking: Met zijn zoon Douwe Alberts (7 jr.). Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M227, p. 21616700129#Joannes Heijmans*Schilder ?
Geboorteplaats: Venlo
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep n.a.v. opmerking in margine.
M227, p. 21716700516#Joannes Wisselpenningh*Bode van G.S.
Geboorteplaats: Amsterdam
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 21716700604#Claes Sipkis*Kleermakersgezel
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 22116710112#Ulbe Ulbes Bantert*Kleermaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 8 g.g. ?
M227, p. 22116710330#Ate Pijtters*Schipper
Geboorteplaats: Leeuwarden (Vliet)
Betaalt: 8 g.g.
M227, p. 22116710414#Andries Carstes*Hoedenmaker
Geboorteplaats: Glückstadt, bij (bij Geluckstadt)
Betaalt: 8 g.g. ?
M227, p. 22116710414#Hans Michels*Zadelmaker
Geboorteplaats: Deventer
Betaalt: 8 g.g. ?
M227, p. 22216710704#Hesselus Brandenburgh*Bode v.h. Hof van Friesland
Geboorteplaats: Kollum
Betaalt: 8 g.g. ?
M227, p. 22216710704#Simpcke Jentjes*Schipper op Bolsward
Geboorteplaats: Sneek
Betaalt: 8 g.g. ?
M227, p. 22316710925#Petrus Owerneij*Klokgieter
Geboorteplaats: Suawoude
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 22316710925#Pijtter Janssen*Koemelker
Geboorteplaats: Minnertsga
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 22316711017#Haije Minnes*Koemelker
Geboorteplaats: Beetgum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 22316711017#Jongker Broers*Schipper op Bolsward
Geboorteplaats: Witmarsum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 22316711017#Richard Brakenburgh*Schilder
Geboorteplaats: Haarlem
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 22416711018#Pijter Wijtses*Chirurgijn
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 22416711114#Louw Claessen*Schipper op Bolsward
Geboorteplaats: Rinsumageest
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 22416711114#Sierck Sickes*Schippersknecht
Geboorteplaats: Goënga
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: God tot een getuige i.p.v. eed.
M227, p. 22416711120#Claes Pijters*Koopman
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 22416711206#Rienck Idtses*Bakker
Geboorteplaats: Wanswerd
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 22416711213#Jan Jacobs*Schipper
Geboorteplaats: Oost Dongeradeel
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Woonachtig op het Vliet. Aangenomen op voorwaarde dat hij m.i.v. 1 mei van het Vliet naar de stad verhuist.
M227, p. 22616720328#Gabriel Schuijringha*Boekdrukker
Geboorteplaats: Delfshaven
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 22716720520#Gaucke Willems*Schoenmaker
Geboorteplaats: Leeuwarden (Vliet)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 22816721113#Bernardus Schotanus a Sterringa, Dr.*Medicus
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 22816721120#Feijco IJsselstein, Dr.*Medicus
Geboorteplaats: St. Annaparochie
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 22816721120#Hanso Acronis, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Britswerd
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 22816721120#Jan Jansen*Schoenmaker
Geboorteplaats: Wanswerd
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 22816721209#Jacob Johannis*Schoenmaker
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23016730103#Claes Jansen*Bakker
Geboorteplaats: Snakkerburen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23016730328#Jacob Claesen*Kaagschipper
Geboorteplaats: Leeuwarden (Vliet)
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Aangenomen op voorwaarde dat hij m.i.v. 1 mei van het Vliet naar de stad verhuist.
M227, p. 23116730429#Jan Gerrits*Pasteibakker
Geboorteplaats: Amsterdam
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23116730509#Arnoldus Minnes*Kleermaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23116730523#Jacob Warners*Bakkersgezel
Geboorteplaats: Kollum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23116730529#Barthold Nicolaij*Bode van G.S.
Geboorteplaats: Bolsward
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23116730529#Jacob Wijtses*Bode van G.S.
Geboorteplaats: Holwerd
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23116730529#Jentje Johannis*Koopman
Geboorteplaats: Leeuwarden (Klokslag)
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: God tot een getuige i.p.v. eed.
M227, p. 23116730529#Rommert Pouwels*Bode van G.S.
Geboorteplaats: Akkerwoude
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23216730703#Sijbrandt Vermeulen*Wijnverlater
Geboorteplaats: Leeuwarden (Klokslag)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23216730724#Joannes Davidts Pouts, Dr.*Medicus
Geboorteplaats: Simmern
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23316730926#Luijrd Jurriens*Kleermaker
Geboorteplaats: Bolsward
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23316731009#Pijter Pijters*Glazenmaker
Geboorteplaats: Lekkum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23316731014#Jan Jansen*Stalman
Geboorteplaats: Tietjerk
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23416731104#Douue Jeltes*Brouwer
Geboorteplaats: Stiens
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23416731210#Bernardus ten Tooren, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Steenwijk
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23416731222#Eduardus Nieuhusius, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Alkmaar
Betaalt: 8 g.g.
M227, p. 23616740107#Pierius Rheen, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23616740107#Tialcke Johannes*Koopman
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23616740502#Joannes Jans*Passementwerker
Geboorteplaats: Sneek
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23616740504#Lambert Harmens*Schoenmaker
Geboorteplaats: Wolvega
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23716740519#Hendrick Lucas*Handschoenmaker
Geboorteplaats: Kampen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23716740630#Claes Haringa*Apotheker
Geboorteplaats: Bolsward
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23716740630#Jochum Janssen*Zadelmaker
Geboorteplaats: Beierland
Betaalt: 9 g.g.
Opmerking: Met zijn zoon Matheus.
M227, p. 23716740630#Nannius Ockama*Apotheker
Geboorteplaats: Poppingawier
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23716740714#Remmert Warners*Bakker
Geboorteplaats: Kollum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23816740714#Andries Minnes*Koopman
Geboorteplaats: Goutum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23816740714#Bieningh Jans*Gardenier
Geboorteplaats: Leeuwarden (Klokslag)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23816740714#Claes Joeckes*Bode van G.S. (extraordinaris)
Geboorteplaats: Britsum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23816740714#Keimpe Luitsmaterp*Bode van G.S.
Geboorteplaats: Giekerk
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23816740715#Gelt Sijmons*Distillateur
Geboorteplaats: Suawoude
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23816740715#Tierck Tiedses*Stalman
Geboorteplaats: Balk
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23816740715#Wijbren Sierdts*Trekschipper op Bolsward
Geboorteplaats: Rinsumageest
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23816740717#Focco Claessen*Schoenmaker
Geboorteplaats: Cornjum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23916740828#Gerrijt Jans*Linnenwever
Geboorteplaats: Neuenkirchen (Nijekerck in Munsterlant)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23916740922#Hobbe Schotanus, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23916740922#Theotardus van der Sluijs, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23916740922#Tiaerd Douwes*Kleinreder
Geboorteplaats: Bolsward
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23916740922#Wibrandus Faber*Kamerbode van G.S.
Geboorteplaats: Heerenveen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 23916740924#Georgius Proost, Dr.*Klerk ter griffie van het Hof van Friesland
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 10 g.g.
Opmerking: Met zijn zonen Jacob, Joannes en Petrus.
M227, p. 24016740924#Sierck Wopckes*Trekschipper op Sneek
Geboorteplaats: Oosterwierum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 24016741015#Ritske Jans*Verver
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 24116741110#Jan Coerts*Kaasdrager
Geboorteplaats: Wouterswoude
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 24116741217#Gerrijt Willems*Metselaar
Geboorteplaats: Irnsum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 24316750108#Claes Jansen*Schoenmaker
Geboorteplaats: Warfsum (Gr.)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 24416750422#Tijlleman Cornelis*Sergeant onder majoor Roper
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Als beroep stond in burgerboek passementwerker vermeld, maar dit is doorgehaald. Terecht, want op 17-1-1675 trouwde Tileman Cornelis, sergeant onder majoor Roper, met Wopckjen Juriens.
M227, p. 24516750830#Joannes Winter*Apotheker
Geboorteplaats: Balk
Betaalt: 8 g.g.
Opmerking: Met zijn zoon Jilles.
M227, p. 24516751001#Pijtter Binnemans*Kleermaker
Geboorteplaats: Mechelen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 24616751215#Marten Janssen*Zeemleerbereider
Geboorteplaats: Dokkum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 24816760424#Siouck Pijters*Brouwer
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 24816760609#Wopke Wopckes*Schuitevaarder
Geboorteplaats: Wartena
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Handtasting i.p.v. eed. Op voorwaarde dat hij per 1 mei in de stad zal komen wonen.
M227, p. 24816760622#Sijmen Tieerts*Schoenmaker
Geboorteplaats: Itens
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 24816760705#Jan van Lieuwarden (?)*Uitdrager
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 12 g.g.
Opmerking: Met zijn twee zonen Gerrijt en Jan Jansen, die eveneens de eed hebben afgelegd.
M227, p. 24916760714#Nanne Keijser*Schoenmaker
Geboorteplaats: Haselünne
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 24916760801#Conradus Luidinga, Dr.*Medicus
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 24916760807#Jan Oenes*Gardenier
Geboorteplaats: Jelsum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 24916761223#Joannes Balck, Dr.*Medicus
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 25016761229#Harmanus Ladenius*Notaris
Geboorteplaats: Oost Friesland
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 25216770205#Beernt Sterenburgh*Linnenwever
Geboorteplaats: Graafschap Benthem
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 25216770219#Hendrick Hendrix*Kleermaker
Geboorteplaats: Bolsward
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 25216770303#Haije Gâtses*Kleermaker
Geboorteplaats: Stavoren
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 25316770502#Claes Hoijtes*Koekenbakker
Geboorteplaats: Berlikum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 25316770505#Jan Arents*Linnenwever
Geboorteplaats: Den Ham (Ov.)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 25316770628#Joannes Faber*Apotheker
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 25316770702#Joannes Mancadam*Stempelsnijder
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 25316770702#Ruijrdt Siccama*Apotheker
Geboorteplaats: Hidaard
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 25316770702#Willem Sneedoot*Mesmaker
Geboorteplaats: Wesel
Betaalt: 8 g.g.
Opmerking: Met zijn zoon Willem Willems Sneedoot.
M227, p. 25416770714#Jan Harnts*Verver
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 25416770721#Aucke Hanssen*Gortmaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 25516770726#Pijter Philippus*Molenaar
Geboorteplaats: Dokkum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 25516770905#Pijter Jansen*Timmerman
Geboorteplaats: Berlikum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 25616771114#Martinus Arnoldi*Advocaat
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 25616771115#Alardus Estwerda, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Bolsward
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 25616771115#Franciscus Fullenius, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 25716771127#Marten Pijtters Lutor*Metselaar
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep en achternaam naar ledenlijst metselaarsgilde.
M227, p. 25716771212#Joannes Bruinsvelt*Advocaat
Geboorteplaats: Joure
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 25716771214#Poulus Thommerij*Advocaat
Geboorteplaats: Wommels
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 26216781011#Claes Fonck*Uurwerkmaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 26516790820#Joannes Bouritius*Bode v.h. Hof van Friesland
Geboorteplaats: Cornjum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 26516790820#Tobias van Dessel*Deurwaarder v.d. Staten van Friesland
Geboorteplaats: Nijmegen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 26816800921#Hendrick Sluiter*Sergeant onder kapitein Hamstein
Geboorteplaats: Wesel
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 26916801012#Wibren Jeroens*Pasteibakker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 27016801213#Aernt Joosten Raackhuijsen*Stadstrompetter
Geboorteplaats: Graafschap Benthem
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 27016801213#Nicolaus ten Toorn, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Steenwijk
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 27016801223#Wopco Faber, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Heerenveen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 27216810121#Reiner Gerbens Grauta (later: Van der Haven)*Metselaar
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep en achternaam m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M227, p. 27316810701#Jan Hendricks*Verver
Geboorteplaats: Neuenkirchen (Nijkerk in Munsterland)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 27416811010#Joannes de Vos*Goudsmid
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep, zie Voet, nr. 442,
M227, p. 27416811017#Joannes Pijters Lutor*Metselaar
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep en achternaam m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M227, p. 27616820106#Duco Tijmens*Metselaar
Geboorteplaats: Joure
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M227, p. 27616820118#Claas Fonck*Slotmaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 8 g.g.
Opmerking: (Claas Fonck burger ende mr. slotmaker binnen Leeuwarden heeft voor sijn soonen Claas old 21 jaaren, tegenwoordig absent, ende Sijdse old 12 jaaren, beijde geboortigh binnen voors. stad, gewonnen ...)
M227, p. 27616820124#Jacob Clouberh*Messenmaker
Geboorteplaats: Zwolle
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 27616820130#Geert Joosten*Grofsmid
Geboorteplaats: Hijum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 27616820130#Jan Troij*Stadsbode
Geboorteplaats: Amsterdam
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Met zijn zonen Jasper (4 jr.) en Melchert (1 jr.).
M227, p. 27716820201#Eijse Andeles*Goudsmid
Geboorteplaats: Kollum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 27716820228#Lucas van Greven*Klerk (Eerste klerk der stad)
Geboorteplaats: Bolsward
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 27716820310#Lieuwe Gosses*Bode van G.S.
Geboorteplaats: Wolvega
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 27716820310#Tiomme Sibersma*Deurwaarder v.h. Hof v. Friesland
Geboorteplaats: Cornjum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 27716820324#Lourens Claesen*Metselaar
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 27816820421#Harmen Dircxen*Ladenmaker
Geboorteplaats: Velbert (?) (Velbird in Berghslandt)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 27816820429#Pijter Claesen*Bakker
Geboorteplaats: Grouw
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 27816820502#Claes Coegel*Roermaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 27816820619#Joannes Coopmans*Bontwerker
Geboorteplaats: Meurs
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 27816820619#Joannes Wiarda*Kleermaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 27816820718#Hans Luijrdts*Koopman
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 27916820808#Petrus Smedingh*Apotheker
Geboorteplaats: Amsterdam
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 28016821010#Marten Wijmer*Slotmaker
Geboorteplaats: Eisleben (?) (Is:leben)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 28016821103#Tierck Tiebbes*Bakker
Geboorteplaats: Lioessens
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 28016821220#Jan Tiaerdts*Bakker
Geboorteplaats: Sebaldeburen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 28016821221#Christiaen Pool*Scheer- en mesmaker
Geboorteplaats: Amsterdam
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 28216830413#Tiaerdt Ruierdtz.*Schoenmaker
Geboorteplaats: Rinsumageest
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 28216830423#Jacob du Frenne*Bakker
Geboorteplaats: Vlissingen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 28216830525#Feito Wesselius, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Emden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 28316830803#Joannes Riencks*Trekschipper op Dokkum
Geboorteplaats: Bolsward
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 28316830822#Lovis van Froijenhove*Herbergier
Geboorteplaats: Brugge
Betaalt: Pro Deo
Opmerking: Zie GAL, M 14, f. 60. (resolutie 3-8-1683). Beroep aldaar.
M227, p. 28316831012#Jan Alberts Ketel*Goudsmid
Geboorteplaats: Diever (Diverden)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 28316831024#Folckert Bock*Kunstschilder
Geboorteplaats: Dokkum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 28416831030#Hendrick Wassenaar*Statenbode
Geboorteplaats: Amsterdam
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 28416831127#Sioucke Auckes*Passementwerker
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 28416831217#Sijtse Rommerts*Schoenmaker
Geboorteplaats: Rinsumageest
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 28416831217#Wijtse Bauckes*Bezemmaker
Geboorteplaats: Leeuwarden (Klokslag)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 28616840102#Assien Claesen*Kuiper
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 28616840102#Ruierdt Claesen*Kuiper
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 28616840131#Simen Simens*Gortmaker
Geboorteplaats: Leeuwarden (Vliet)
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: God tot een getuige i.p.v. eed. (Mennoniet)
M227, p. 28616840216#Sijbren Freercks*Bakker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: God tot een getuige i.p.v. eed. (Mennoniet)
M227, p. 28716840502#Arien Pijters*Schoenmaker
Geboorteplaats: Marssum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 28716840512#Hendrick Douwes*Knoopmaker
Geboorteplaats: Coevorden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 28716840512#Jan Kingma*Bakker
Geboorteplaats: Nijland
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 28716840512#Taeke Minnes*Brouwer
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 28716840516#Boote Pijters*Schipper op Harlingen
Geboorteplaats: Morra
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 28716840521#Crijn Franssen*Koopman
Geboorteplaats: Grouw
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: God tot een getuige i.p.v. eed. (Mennoniet)
M227, p. 28816840616#Franciscus Frisius, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 28816840616#Tijallingius van der Sluijs, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 28816840912#Hendrick Vastenou*Kleermaker
Geboorteplaats: Zwolle
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 28916840918#Gijsbert Hendricks*Zeemleerbereider
Geboorteplaats: Dokkum
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: God tot een getuige i.p.v. eed.
M227, p. 28916841014#Rein Tieetses*Schoenmaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 28916841228#Taeke Wijbes*Bakker
Geboorteplaats: Birdaard
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 29016841129#Gerrit Penterman*Roermaker
Geboorteplaats: Groenlo
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 29016841215#Nicolaus Winsemius, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 29216850127#Gerrit Lourens*Schipper
Geboorteplaats: Ameland (Nes)
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: God tot een getuige i.p.v. eed. (Mennoniet)
M227, p. 29216850316#Joris Romckes Teijtsma*Koekenbakker
Geboorteplaats: Stiens
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 29316850430#Arien Ariens*Steenhouwer
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 29316850430#Ocker Buwes*Bakker
Geboorteplaats: Vrouwenparochie
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 29316850502#Haringh Feddes*Brouwer
Geboorteplaats: Huizum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 29316850717#Hendrick Pijters*Zeemleerbereider
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: God tot een getuige i.p.v. eed. (Mennoniet)
M227, p. 29416850727#Timaeus Beilanus, Dr.*Advocaat
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 29416850821#Jelle Marcus*Kleermaker
Geboorteplaats: Oosterlittens
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 29416851002#Hamco Phocilides, Dr.*Advocaat
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 29416851002#Uijlcke Jans*Schoenmaker
Geboorteplaats: Oudeschans (Benningwolder Schans)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 29416851020#Jan Alberts de Ruijter*Kistenmaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 29516851113#Petrus Florentius van Nijsten, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Hogebeintum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 29516851113#Wilhelmus Acronius, Dr.*Medicus
Geboorteplaats: Britswerd
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 29516851130#Henricus Julius Huber, Dr.*Secretaris v.h. Hof van Friesland
Geboorteplaats: Holwerd
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 29516851130#Jacobus Beintema van der Meulen, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Dokkum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 29816860125#Joannes Sijbes*Schuitevaarder
Geboorteplaats: Heerenveen
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Handtasting i.p.v. eed. (Mennoniet)
M227, p. 29816860330#Poulus Wijtses*Grofsmid
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 29916860402#Willem Andries*Koekenbakker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 29916860423#Vitus Salverda, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 29916860430#Lieuwe Foppes Tania*Bakker
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 29916860611#Daniel van Anstenrad*Wijnkoper
Geboorteplaats: Amsterdam
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 29916860705#Jacob van Juckema, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 29916860705#Suffridus de Bucquoij, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Ferwerd
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 29916860707#Hermannus Botma*Notaris
Geboorteplaats: Morra
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 30016860805#Minne Sijbes*Grofsmid
Geboorteplaats: Hallum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 30016860909#Pijter Feickes*Smalschipper
Geboorteplaats: Grouw
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: God tot een getuige i.p.v. eed. (Mennoniet) Woonachtig op het Vliet. Aangenomen op voorwaarde dat hij per 1 mei 1687 in de stad komt wonen.
M227, p. 30016860910#Daniel Gossâ*Hoedenmaker
Geboorteplaats: Nijvel
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 30016860923#Siboldt Harmens*Schipper
Geboorteplaats: Leeuwarden (Klokslag)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 30216861108#Hessel van Sminia*Advocaat en Secretaris van de Provinciale Rekenkamer
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 30216861110#Dominicus Sloterdijck, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 30216861116#Boudewijn Venijs*Zevenmaker
Geboorteplaats: Zwolle
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 30516870310#Oege Mircks*Schipper
Geboorteplaats: Grouw
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: God tot een getuige i.p.v. eed. (Mennoniet)
M227, p. 30616870425#Joannes Haies Sinnema*Bakker
Geboorteplaats: Berlikum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 30616870603#Maturin Guitet*Franse kramer
Geboorteplaats: Den Haag
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 30716870603#Claes Lous*Pannenbakker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 30716870603#Harmen van Dorsten*Kastenverkoper
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 30716870603#Pijter Tiercks Koijcker (?)*Kooiker (?)
Geboorteplaats: Lemmer
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 30716870604#Jean Baptist*Bombazijnwerker
Geboorteplaats: Brugge
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 30716870624#Joannes Phelten, Dr.*Medicus
Geboorteplaats: Sneek
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 30816870808#Wijbe Willems*Blauverver
Geboorteplaats: Beetgum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 30816870820#Jan Claessen Kalck*Koopman
Geboorteplaats: Haarlem
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 30816871111#Theodorus Otten*Wijnkoper
Geboorteplaats: Deventer
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 30916871124#Hendrick Martens*Kleermakersgezel
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 31016871228#Jan ter Horst*Stoelmaker
Geboorteplaats: Deventer
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 31116880203#Wierdt Sijbes*Schipper
Geboorteplaats: Warstiens
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 31216880317#Adolph Teecklenborgh*Kleermaker
Geboorteplaats: Lingen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 31216880406#Folckert Sapes*Bakkersgezel
Geboorteplaats: Oudkerk
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 31316880426#Hans Christoffels*Schoenmakersgezel
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 31316880501#Jan Gerritz.*Brouwer
Geboorteplaats: Uelsen (Ulsen int Graefschap Benthem)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 31316880507#Jan Tiepckes*Bakker
Geboorteplaats: Marrum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 31416881207#Vincent Heimans*Kleermakersgezel
Geboorteplaats: Heusden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 31516881214#Egbert Jans*Kleermaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: Pro Deo
Opmerking: Volgens resolutie van de Raad van dezelfde datum. Beroepsvermelding aldaar.
M227, p. 31716890424#Jacob Taedis*Bakker
Geboorteplaats: Cornjum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 31716890424#Jan Heerts*Brouwer
Geboorteplaats: Vrouwenparochie
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 31716890511#Douwe Martens*Bakkersgezel
Geboorteplaats: Makkum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 31716890529#Albert Rooswinckel*Klerk van de secretaris Horatius Vitringa
Geboorteplaats: Ternaard
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 31716890529#Harmen Sijmens*Handelaar in Deventer koek
Geboorteplaats: Dokkum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 31816890928#Joannes Arnoldi, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 31816891011#Edo Alma van Idema*Klerk van de financien dezer provincie
Geboorteplaats: Beetsterzwaag
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 31816891012#Pijter Jacobs*Metselaar
Geboorteplaats: Ee (Oostdongeradeel)
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Aanvulling geboorteplaats m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M227, p. 31916891115#Jochem Harmens*Schilder
Geboorteplaats: Nes
Opmerking: NB doorgehaald 'op ordre van de E. Raad'.
M227, p. 31916891210#Matthijs Reneman*Bontwerker
Geboorteplaats: Utrecht
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 31916891220#Dirck Lamberts*Brouwer
Geboorteplaats: Augustinusga
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 32016891230#Popcke Uilckes*Schoenmaker
Geboorteplaats: Rauwerd
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 32216900505#Schelte Scheltis*Koopman
Geboorteplaats: Leeuwarden (Vliet)
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Eed volgens het formulier als mennoniet afgelegd.
M227, p. 32216900507#Nanningh Binnerts*Schoenmaker
Geboorteplaats: Ameland
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 32416900922#Joannes Sijmons*Chirurgijn
Geboorteplaats: Wolvega
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Komende van Joure.
M227, p. 32516901118#Jan Huige*Wolkaertmaker()
Geboorteplaats: Amsterdam
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 32516901118#Zacharias Huber, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 32716910203#Luierdt Gerrits*Timmerman
Geboorteplaats: Groningen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 32716910502#Dirck Rompckes*Trekschipper op Dokkum
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 32716910502#Jocobus Thoma van de Wijnpersse*Verfverkoper
Geboorteplaats: Middelburg
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 32816911020#Bernardus Swalue, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 32916911201#Marius Beuckens, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Heerenveen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 32916911217#Feicke Jans*Kleermaker
Geboorteplaats: Leer
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 32916911218#Douwe Puttingh*Schoenmaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 33116920102#Rienck Hendricks*Schuitevoerder
Geboorteplaats: Bergum
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Woonachtig op het Vliet. Op voorwaarde dat hij binnen de stad komt wonen.
M227, p. 33116920428#Jan Taekes*Bakkersgezel
Geboorteplaats: Dokkum
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: God tot een getuige i.p.v. eed. (Mennoniet)
M227, p. 33116920429#Joannes Pijters*Bakkersgezel
Geboorteplaats: Oudkerk
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 33116920522#Allardt van Langen*Schoenmaker
Geboorteplaats: Nieuweschans (Langhackerschans)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 33416921031#Tiaerdt Benedictus*Bombazijnwerker
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 33416921104#Joannes Noorstra*Kleermaker
Geboorteplaats: Kollumerzwaag (Huijs ten Noordt)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 33516921209#Andries Tiepckes Hillema*Brouwer
Geboorteplaats: Hantum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 33516921212#Timon van Oosten*Brouwer
Geboorteplaats: Snakkerburen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 33516921222#Claes Centses*Schipper
Geboorteplaats: Wartena
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 33716930111#Hijlcke Harmens*Schuitevoerder
Geboorteplaats: Leeuwarden (Vliet)
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: God tot een getuige i.p.v. eed. (Mennoniet)
M227, p. 33716930127#Harmen Bruninck*Timmermansgezel
Geboorteplaats: Fürstenau (Niedersachsen)
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: (Vasteneau int Sticht van Osnabrugge)
M227, p. 33816930512#Sioerdt Sijtses*Bakker
Geboorteplaats: Eestrum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 33816930531#Isacq Staphorstius*Deurwaarder v.h. Hof van Friesland
Geboorteplaats: Workum
Betaalt: 8 g.g.
Opmerking: Met zijn zoon Nicolaus (3/4 jr.)
M227, p. 33916930321#Arnoldus Huppe, Dr.*Medicus
Geboorteplaats: Huizum (Schrans) (In de Schrans buijten dese stadt)
Betaalt: 8 g.g.
Opmerking: Met zijn zoon Amilius Johannes Huppe.
M227, p. 33916931007#Harmen Schmits*Schoenmaker
Geboorteplaats: Schermbeck (Kr. Rees?)
Betaalt: 8 g.g.
Opmerking: Met zijn zonen Dirck en Petrus.
M227, p. 33916931011#Keimpo Bruinsma*Secretaris
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 33916931025#Wijbrandus Heineman*Chirurgijn
Geboorteplaats: Stavoren
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 34016931115#Jan de Haen*Kleermaker
Geboorteplaats: Oudega
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 34016931207#Gerrit Foppis*Pompmaker
Geboorteplaats: Jorwerd
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 34016931207#Joannes Lamberti*Schoenmaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 34016931212#Albert Beuwes*Schuitenvoerder
Geboorteplaats: Weite (Wije in Groningerland)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 34016931216#Beernt Hendricks*Molenaar
Geboorteplaats: Wieringen (het eiland)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 34116931222#Jelte Hansen*Schoenmaker
Geboorteplaats: Huizum (Schrans) (de Schrans buijten deser steede)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 34216940313#Freerck Roelofs*Kistenmaker
Geboorteplaats: Marrum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 34316940504#Hendrick Crol*Bakker
Geboorteplaats: Zwolle
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 34316940609#Hendrick Reiners*Kleermaker
Geboorteplaats: Dokkum
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: God tot een getuige i.p.v. eed. (Mennoniet)
M227, p. 34416941013#Harmen Willems*Linnenwever
Geboorteplaats: Epe kr. Ahaus
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 34516941116#Beernt Kaspers*Linnenwever
Geboorteplaats: (Graafschap Steinfort)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 34516941123#Evert Pijters Swart*Kleermaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 34616941231#Jacobus Bouritius*Schoenmaker
Geboorteplaats: Stiens
Betaalt: 9 g.g.
Opmerking: Met zijn zonen Jan (4jr.) en Buwe (5jr.).
M227, p. 34716950101#Freerk Ipes*Schoenmaker
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Zie tevens p. 346.
M227, p. 34716950111#Piter Roelandt*Schilder
Geboorteplaats: Ieper (Vl.)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 34816950322#Hetmannus Tijlli*Wijnverkoper
Geboorteplaats: Diest
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 34916950401#Bavius Nauta*Notaris
Geboorteplaats: Holwerd
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 34916950401#Philippus Æsges*Brouwer
Geboorteplaats: Dronrijp
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 34916950401#Sijds Rompckes*Koekebakker
Geboorteplaats: Hantum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 349a16950723#Pieter Roelofs*Metselaar
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M227, p. 349a16951209#Jentie Dirx*Brouwer
Geboorteplaats: Haskerdijken
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 35016960103#Christiaen de Hertoghe*Klerk van G.S. en gewezen secretaris van Menaldumadeel
Geboorteplaats: Den Haag
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 35016960222#Jan Thomas*Steenhouwer
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep en plaats van herkomst m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde. (Heeft leertijd doorgebracht in Sneek.)
M227, p. 35216960502#Pijter Theunis*Bakker
Geboorteplaats: Rinsumageest
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 35616970111#Jan Alberts*Schipper
Geboorteplaats: Leeuwarden (Vliet)
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Op voorwaarde dat hij per 1 mei in de stad komt wonen.
M227, p. 35716970412#Tierck Sijtses*Glazenmaker
Geboorteplaats: Heerenveen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 35716970422#IJpke Simons*Brouwer
Geboorteplaats: Leeuwarden (Camstraburen)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 35716970507#Pier Hiddes*Wagenmaker
Geboorteplaats: Menaldum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 35716970604#Baltus Hagenbergh*Kleermaker
Geboorteplaats: Hamburg
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 35816970831#Jetse Tiercks*Bakker
Geboorteplaats: Huizum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 35816971213#Age Duierts Alcama*Gerechtsweibel der Friesche Nassausche regimenten
Geboorteplaats: Boksum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 35816971213#Dirck van der Weijde*Wijnkoper
Geboorteplaats: Montfoort
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 35816971220#Eco Scheltinga*Advocaat
Geboorteplaats: Ternaard
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 36116980203#Pijter Alberts*Schipper
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 36216980408#Pijter Pijters*Bakkersgezel
Geboorteplaats: Mook
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 36216980511#Rintie Hoites*Bakkersgezel
Geboorteplaats: Sloten
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 36216980712#Mathijs Streren*Schoenmaker
Geboorteplaats: Danzig
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 36316980815#Douwe Meijes*Bakkersgezel
Geboorteplaats: Britswerd
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 36316980906#Hans Hendrick Schefer*Kleermaker(sgezel)
Geboorteplaats: (Graefsschap Spiegelbergh)
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Zie GAL, GG91, f. 61v.
M227, p. 36316980914#Hendrick Hillebrants*Brouwer
Geboorteplaats: Rijperkerk
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 36416981230#Dirck Kuijck*Apotheker
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 36616990113#Claes Jansen*Linnenwever
Geboorteplaats: Stad-Delden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 36616990117#Thomas Bartholomaeus Sorns*Bakkersgezel
Geboorteplaats: Groningen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 36616990309#Gosse Beuckema*Chirurgijn
Geboorteplaats: Ameland (Ballum)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 36716990505#Sioerdt Atses*Bakkersgezel
Geboorteplaats: Joure
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 36816990630#Coenraedt Nicolaes*Wieldraaier
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 36816990703#Claes Claesen*Kleermaker
Geboorteplaats: Steenwijk
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 36816991216#Cornelius Eisma, Dr.*Medicus
Geboorteplaats: Dokkum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 36916991223#Albart Brunsvelt, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Sneek
Betaalt: 8 g.g.?
M227, p. 37317000920#Johan Knock*Ontvanger der genegotieerde penningen van Friesland
Geboorteplaats: Groningen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 37517010118#Hendrick Wittingh*Bakkersgezel
Geboorteplaats: Oudeschans
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 37517010331#Franciscus Grussoij*Smidsgezel
Geboorteplaats: Walcourt
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 37617010413#Jacob Jansen*Wagenmaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 37617010527#Rein Clasen*Schipper
Geboorteplaats: Harlingen (Koningsburen)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 37717010902#Joannes van Waerdt*Drogist
Geboorteplaats: Amsterdam
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 37717010913#Jan IJpis*Tabaksverkoper
Geboorteplaats: Holwerd
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 38017020120#Johan van der Moesel*Monstercommissaris van Friesland
Geboorteplaats: Den Haag
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 38017020222#Jan Clasen Bijl*Slotenmaker
Geboorteplaats: Sneek
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 38117020509#Dirck Halbes*Schipper
Geboorteplaats: Wartena
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 38117020526#Hendrick Rimmeri*Kleermaker
Geboorteplaats: Elsloo
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 38117020615#Gerrit Wesselingh*Slotmaker
Geboorteplaats: Borculo
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 38217021121#Arnoldus van den Bergh*Bakkersgezel
Geboorteplaats: Sint-Truiden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 38417031012#Allert Jacobz. van Leeuwen*Kleermakersgezel
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 38417031029#Jacobus Christiaen Pool*Scheermesmaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 38717040508#Fredericus Sloterdijck, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Sneek
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 38717040508#Joannes Feicama, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 38717040521#Pierre Dat*Bakker
Geboorteplaats: (Gienne in Gasconien) (= Geaune of St. Gein??)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 38717040806#Joannes Poulus*Blikslager
Geboorteplaats: Groningen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 38717040811#Doite Sibrants Dicklant*Vlaskoper
Geboorteplaats: Bolsward
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 38817041110#Georgius Hiddema, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 38817041110#Joannes van den Tempel*Gewezen gecommitteerde in de Generaliteits rekenkamer te Den Haag
Geboorteplaats: Amsterdam
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 38817041110#Steven Brandenburgh*Hoedenmaker
Geboorteplaats: Rheinberg
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 38817041117#Adriaan Penterman, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Utrecht
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 38817041124#Jacobus Gosses*Hoedenmaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 39017050313#Petrus Hamconius Schultingh, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Joure
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 39117050529#Friso Jans*Kopersmid
Geboorteplaats: Dokkum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 39117050619#Justus Schellinger, Dr.*Doctor in de medicijnen
Geboorteplaats: Ameland
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 39217051017#Jacob Jans*Trekschipper
Geboorteplaats: Ferwerd
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 39417060301#Pijter Wiaarda*Bontwerker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Met zijn zoon Joannes (oud 24 weken) die gratis het burgerrecht verwerft.
M227, p. 39517060515#Gerhardus Acker*Notaris
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 39517060703#Joannes van Driel*Kleermaker
Geboorteplaats: Den Bosch
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 39817070311#IJpe Freercks*Schoenmaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 39917070917#Willem Barents*Blauwverver
Geboorteplaats: Blokzijl
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 39917071209#Sjoerdt Jans*Wolkammer
Geboorteplaats: Dokkum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 39917071209#Tieetse Harmens*Distillateur
Geboorteplaats: Rinsumageest
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 40017071219#Arnoldus Droge*Blikslager
Geboorteplaats: Bergen op Zoom
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 40017071228#Jacobus Peckhorn*Drapier
Geboorteplaats: Leiden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 40417090219#Willem Arents*Schoenmakersgezel
Geboorteplaats: Huizum (Schrans)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 40417090311#Hendrick Cheaumau*Schoenmaker
Geboorteplaats: Bouvignes (Namen)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 40517090323#Daniel Block*Loodgieter en leidekker
Geboorteplaats: Amsterdam
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 40517090405#Daniel Meinerts*Kleermakersgezel
Geboorteplaats: Amsterdam
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 40517090503#Bernardus Jacobs*Brouwer
Geboorteplaats: St. Jacobiparochie
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 40517091025#Hendrick Hendricks*Linnenwever
Geboorteplaats: (Nijenburgh in Munsterland)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 40617091121#Sioerdt Jans*Wolkammer
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 40917100530#Hendrick Coertsen*Spoormaker
Geboorteplaats: Arnhem
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 40917100905#Hendrick Creems*Kleermaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 41017101208#Dirck Upts*Lakenkoper
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 9 g.g.
Opmerking: Met zijn zoon Upt, ruim 3/4 jaar oud.
M227, p. 41017101208#Thijs IJpis*Koopman in tabak
Geboorteplaats: Hallum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 41017101216#Wopco Acker, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 41017101229#Wilhelmus Augustinus Sloterdijck*Schrijver van een compagnie te voet
Geboorteplaats: Sneek
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 41317110523#Sibrandt Outgers Brouwer?*Brouwer?
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 41417111124#Hero Herringa*Schoenmaker
Geboorteplaats: Deinum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 41517120217#Sibren Willems*Varensgezel
Geboorteplaats: (t Vlie???) NB mist stukje op kopie.
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 41617121024#Livius Druk van Andringa*Ontvanger generaal van Friesland
Geboorteplaats: Lemmer
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 42017130123#Gerardus Wijpkes Backer*Bakker
Geboorteplaats: Sneek
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Cf. Bakkersboek
M227, p. 42117131117#Hesselis Hesselius, Dr.*Doctor in de medicijnen
Geboorteplaats: Dokkum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 42917150522#Hijlcke Douwes Hijlcama*Mathematicus?
Geboorteplaats: Bolsward
Betaalt: 10 g.g.
Opmerking: Met zijn zoon Dominicus (6 jr.). In marge aantekening (van Eekhoff?): 'Mathematicus, berekende in 1770 de Leeuw. Alm.'
M227, p. 43217161017#Hendrick Grevestein, Dr.*Doctor in de medicijnen
Geboorteplaats: Terschelling
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 43217161017#Jan Reijding, Dr.*Doctor in de medicijnen
Geboorteplaats: Drachten
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 43217161017#Willem Hendrick Frijswijck*Advocaat
Geboorteplaats: Sneek
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 44017181128#Sixtus Acronius*Procureur voor het gerecht van Leeuwarden
Geboorteplaats: Joure
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 44617201109#Julius Fopma*Advocaat
Geboorteplaats: Bolsward
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 44817211119#Gulbartus Knock, Dr.*Ontvanger der genegotieerde penningen in Friesland
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 44817211205#Siuwk van Burmannia*Gewezen raadsheer in het Hof van Friesland
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 44817211223#Crispinus Stellingwerff*Koperslager
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 12 g.g.
Opmerking: Met zijn zoon Claas Crispinus Stellingwerf.
M227, p. 45117211230#Barold Knock*Gewezen raadsheer in het Hof van Friesland
Geboorteplaats: Groningen
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Is na het sluiten van de rekening aangenomen, maar wordt alsnog in rekening verwerkt.
M227, p. 46317250514#Sibrandus Rheen, Dr.*Advocaat
Geboorteplaats: Makkum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 46717260527#Petrus Stellingwerff*Bakkersgezel
Geboorteplaats: Stiens
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 47317271224#IJpe Feijma*Klerk ter secretarie van de stad Leeuwarden (2e)
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 47617281130#Joannes Posthumus*Koopman
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 47717281202#Jan IJdes Coopman (?)*Koopman (?)
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 47717281203#Jan de Vries*Kleermaker
Geboorteplaats: Minnertsga
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 47717281203#Michiel Arjens van der Wal*Marktmeester
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 47917281217#Bartholomeus Schuirer*Koopmansbode (Emder bode)
Geboorteplaats: Oranjewoud
Betaalt: 10 g.g.
Opmerking: Met zijn 5 zonen Jacobus, Joannes, Pijtter, Mathijs en Samuel.
M227, p. 48017281224#Cornelis Gabes*Wachtmeester van het Vliet
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 49017311221#Joannes Eigenhuisen*Pruikmaker
Geboorteplaats: Bremen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 49017311221#Pijtter Alberts*Benlosser
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 49117311221#Carel Amelius du Bois*Kleermaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 49117311221#Joannes Bottinga*Stadsbode
Geboorteplaats: Oudkerk
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 49117311231#Gellius Nauta*Brouwer
Geboorteplaats: Itens
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 49117311231#Pijtter Willems*Kastenmakersgezel
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Met zijn zonen Willem en Hotze Pijters.
M227, p. 49117311231#Uijlke Gerbens*Korfmaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 49817331211#Johannes Postumus*Boelgoedschrijver
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 50017340909#Heert Jacobs Voerman (?)*Voerman (?)
Geboorteplaats: Boksum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 50117341202#IJede Bruins*Koopman
Geboorteplaats: Schingen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 50117341202#Jan Claassen*Koopman
Geboorteplaats: Westergeest
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 50117341202#Klaas Rooswinkel*Koopman
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 50117341202#Miente Dirks*Brouwer
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 50117341202#Wilhelm Mulder*Koopman
Geboorteplaats: Hessen
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 50117341221#Bruijn Jeltes*Verver
Geboorteplaats: Ee
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Met zijn zonen Jelte en Hendrik, die beiden te Oosternijkerk zijn geboren.
M227, p. 50117341221#Johannes Datz*Passementwerker
Geboorteplaats: Leeuwarder
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 50317350105#Sjoerd Lieuwes*Schipper
Geboorteplaats: Wartena
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Woonachtig op het Vliet.
M227, p. 50317350121#Bernardus Dik*Commissaris ter recherge
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 50517351228#Hans Hendrik van Haarsma*Secretaris van de Rekenkamer van Friesland
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 50717360301#Klaas Helma*Deurwaarder van het Hof van Friesland
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: ('Geboren soo hij meent tot Franeker')
M227, p. 50817360612#Gosse Eiberts*Bakker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Woonachtig op het Vliet.
M227, p. 50817361213#Bernardus Munniks*Klerk op de stedelijke secretarie (eerste)
Geboorteplaats: Ankum (in het Hanoverse)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 50917361217#Pierius Gabini*Bode bij het Hof van Friesland
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Met zijn zoon Gabe Gabini.
M227, p. 50917361227#Age Hermannides*Stadsbode
Geboorteplaats: Stavoren
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 51817381227#Hermanus van Loo*Pruikmaker
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Met zijn zoontje Albertes.
M227, p. 51917681219#Jan Nieuwenhuis*Procureur
Geboorteplaats: Morra
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 51917681220#Dirk Feenstra*Procureur
Geboorteplaats: Oostermeer
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 52317391230#Douwe Douwes Sixma*Schoenmaker
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Met zijn zonen Frederik en Tobias Douwes.
M227, p. 52817401220#Gerke Bottinga*Klerk op de stedelijke secretarie (eerste)
Geboorteplaats: Idaard
Betaalt: Vrij
Opmerking: Met zijn zoon.
M227, p. 53017410407#Doede Feites*Bakker
Geboorteplaats: Westhem
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Zie Bakkersboek.
M227, p. 53017410519#Pijtter Jouckes*Bakker
Geboorteplaats: Workum
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Zie Bakkersboek.
M227, p. 53317421221#Harmen Clasen*Grofsmid
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Woonachtig op het Vliet n.z.
M227, p. 53417421227#Martinus Bourboom*Hopman
Betaalt: 8 g.g.
Opmerking: Met zijn zoon Gijsbertus.
M227, p. 53717431122#Petrus Nauta*Notaris
Geboorteplaats: Oudkerk
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 53717431206#Hendrik Brinksma*Gorter
Geboorteplaats: Oldeberkoop
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 53717431206#Jillis Kuijper*Koster van de Jacobijner Kerk
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 54317451105#Dirk Berduin*Bakker
Geboorteplaats: Joure
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 54317451218#Jan Dechans*Koopman
Geboorteplaats: Hasselt
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 54417460504#Johannes Jansma, Dr.*Jurist()
Geboorteplaats: Ferwerd
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 54517461223#Pijtter Boscha*Rollarius van het Hof van Friesland
Geboorteplaats: Wolvega
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 54517461224#Jan Zijlstra*Procureur fiscaal van Leeuwarden
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 54517461228#Joachim van Arum, Dr.*Medicus
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 54717470102#Claas IJpei*Executeur van Leeuwarderadeel
Geboorteplaats: Hogebeintum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 54817471218#Boije Martens de Bois*Horlogemaker
Geboorteplaats: Kollum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 54817471222#Feio Udo de Winter, Dr.*Medicus
Geboorteplaats: Emden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 54817471223#Anthonij Hendrick Pomerol*Procureur postulant
Geboorteplaats: Wons
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 55917501207#Jr. Idzert Hobbo van Burmania*Raad ordinaris in het Hof van Friesland
Geboorteplaats: Ferwerd
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 57017550418#Claas Jans*Grofsmid
Geboorteplaats: Loquard (Oost Friesland)
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Met zijn zoon Jan Clazen.
M227, p. 57017550502#Aemilius Coulon, Dr.*Medicus
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 57017550523#Johannes Jabels*Kleermakersgezel
Geboorteplaats: (Aldenhoven in't Nieuwburgse)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 57117550926#Hendrik Christoffel*Timmerman
Geboorteplaats: Hannoverse, het
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 57117551227#Hendrik Pluim*Deurwaarder van het Hof van Friesland
Geboorteplaats: Beetsterzwaag
Betaalt: 8 g.g.
Opmerking: Met zijn zonen Julius, Nicolaas en Sjouke.
M227, p. 57717571021#Hendrik Semler*Landschaps bouwmeester
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 58317591228#Levi Polak*Koopman
Geboorteplaats: Polen
Betaalt: 8 g.g.
Opmerking: Jood. Alleen.
M227, p. 58517600109#Tjebbe Bartels*Schippersknecht
Geboorteplaats: Drachten
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 58617600718#Hart Benedictus*Militair
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Met aantekening 'onder conditie dat hij zig zal moeten onderwerpen deze stads regtbank om redenen dat hij militair is.'
M227, p. 60117640203#Jan Georg Sutter*Militair
Geboorteplaats: (Canter in Duitschland)
Betaalt: 7 g.g.
Opmerking: Met zijn zoon Frederik Sutter. Onder conditie dat hij zich aan de stedelijke rechtsspraak zal onderwerpen vermits hij militair is.
M227, p. 60617650226#Meinardus Tijdeman, Dr.*Gewezen rector van de Latijnse School te Leeuwarden, nu beroepen als professor te Harderwijk
Betaalt: Pro Deo
Opmerking: Wordt het burgerrecht verleend vanwege 'sijne gedane justitutie en bestieringe der schoole' volgens magistraatsresolutie d.d. 22-2-1765.
M227, p. 60917660000#Jane van Slooten*Bode van het gerecht
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Met zijn vier zonen Jan, Rutger, Sikko en Pier, eveneens geboren te Harlingen.
M227, p. 60917660000#Marten Croese*Procureur fiscaal van Leeuwarden
Geboorteplaats: Oldemarkt
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Met zijn zonen Auke en Hendrik.
M227, p. 61117661119#Jan de Goeij*Schoenmaker
Geboorteplaats: Boxmeer
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Met zijn zoon Jacobus. Met aantekening: 'verklaarde deselve dat hij in de qualiteijt als burger en als schoenmaker wanneer hij inr gilde zal weesen aangenomen zig submitteerd aan de jurisdictie van deese stad en regeeringe.'
M227, p. 61517670930#Jan Anthonij van der Brug*Ritmeester in het 'lijffregement cavallerij Orange Vrieslant'
Geboorteplaats: (Rembang in Oostindien)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 62217690411#Sweitse Westra*Deurwaarder
Geboorteplaats: Drogeham
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 63617730330#Sijbout Posthumus*Metselaar
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep naar ledenlijst metselaarsgilde.
M227, p. 65017761111#Caspar Posthumus*Kassier van de Bank van Lening
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: Vrij
Opmerking: Met zijn zoon Martinus. Met aantekening: 'sijnde de jura bij de E. Raad hem geremitteerd in qlt. Als cassier van de Bank van Leening.
M227, p. 66117780717#Jelle Bruinsma*Metselaar
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep naar ledenlijst metselaarsgilde.
M228, p. 00117830110#Abel Radix*Metselaar
Geboorteplaats: Bodegraven
Betaalt: 8 g.g.
Opmerking: Met zijn twee zonen Jan en Harmanus. Beroep naar ledenlijst metselaarsgilde.
M228, p. 00617840130#Johannes Gonggrijp, Dr.*Medicus
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 8 g.g.
Opmerking: Met zijn zoon Harmanus.
M228, p. 00717840602#Marten Kroonder*Kleermakersgezel
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M228, p. 00817841119#George Fredrik Kratzch, Dr.*Medicus
Geboorteplaats: (Roda in Saxen Gotha)
Betaalt: 6 g.g.
M228, p. 01117850503#Jurjen Hofman*Metselaar
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep naar ledenlijst metselaarsgilde.
M228, p. 02217831222#Wijgerus Folkertsma, Dr.*Medicus
Geboorteplaats: Veenwouden
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Ondertekent met naam.
M228, p. 02917880725#Cornelis Uni*Blikslager
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Ondertekent met naam.
M228, p. 07317960628#Jan Schaap*Metselaar
Geboorteplaats: Nassau Dillenburg
Betaalt: 25 car.g.
Opmerking: Beroep naar ledenlijst metselaarsgilde. Ondertekent met naam.

>> begin