>> HOMEpage

De alba amicorum van Bootsma, Nypoort en Popta

Overzicht van de schrijvers en data van de inscripties, naar Hs 1672 bewerkt door M.H.H. Engels
mei 1996; internet: juni 2005

Inleiding

Alba amicorum kunnen de informatie aanvullen die in druk uitgegeven matrikels - dat zijn inschrijvingsregisters van universiteiten - geven over de peregrinatio academica (buitenlandse studiereis) van studenten in de vroege moderne tijd. De wegen en contacten van de studenten zijn het best te volgen als de inscripties in de alba chronologisch worden weergegeven.

Onder de handschriften in de Provinciale Bibliotheek van Friesland die afkomstig zijn van het Fries Genootschap, bevindt zich een overzicht van de inhoud van drie alba amicorum uit de eerste helft van de 17de eeuw, n.l. die van Abel Bootsma (1614-1616), Johannes van Nypoort (1618-1626) en Tarquinius Suffridus a Popta (1635-1636). N.B. In de uitgave 1996 abusievelijk Popma i.p.v. Popta in de titel.
Van wiens hand het overzicht stamt, is niet bekend: het Fries Genootschap-nummer luidde I c 58b; in de PBF draagt het handschrift de signatuur Hs 1672. De alba, thans nog in het Fries Museum, hebben daar de nummers Hs 115, Hs 116 resp. Hs 119.

Hoe het album van de niet-Fries Nypoort in de bibliotheek van het Fries Genootschap terecht is gekomen, blijft nog een vraag. Joannes Nyportius Ultrajectinus heeft zich 26-5-1616 op 14-jarige leeftijd als student in de letteren laten inschrijven aan de universiteit van Leiden. Op dezelfde dag zijn onder meer ook de namen van Everardus Boner Leovardiensis, 20 j., Medicijnen, en Hermann Clingbijl Franequerensis, 21 j., Medicijnen, in het matrikel genoteerd. Op 21 juni 1622 promoveerde Nypoort te Leiden tot doctor in de rechten. In 1625 werd hij advocaat te Utrecht, in 1634 substituut-secretaris en in 1636 secretaris van Utrecht. Vanaf 1636 was hij tevens secretaris van de academische senaat van de Utrechtse universiteit. Nypoort overleed op 3 februari 1662. Hij is driemaal gehuwd geweest, met Quirine van de Perre, Catharina Jansdochter Boreel resp. Susanna Bartolotti. Vgl. NNBW III, 924.

De inhoud van de drie alba tezamen geven we weer in alfabetische volgorde van de inscribenten.
alba amicorum Bootsma, Nypoort, Popta: alfabetische lijst van de inscribenten
Acronius, Vesselus, ecclesiastes HarlingensisPHarlingen1636-02-02
Adolphi, Johannes (eerst conrector later notaris te Harlingen)PHarlingen1636-01-02
Alterman, AlbertusBLyon1616-02-16(6/16)
Alterman, Georgius, Wolfenb. Brunsw.BLyon1616-02-16(6/16)
Altstedius, Johannes HenricusBHerborn1614-07-00
Andreae, Joachimus, prof. ord.BFraneker1614-04-13*3
Aquila, Bernardus, S. minist. cand. schol. Harling. praeceptor (later pred. te Oosterzee)PHarlingen1636-01-26
Barge, Gerardus tenPFraneker1635-12-18
Barlaeus, CasparusNLeiden1625-06-16#
Belida, Olphardus Henrici, schol. Harling. conrectorPHarlingen1636-01-27
Benthem, Jac.NUtrecht1625-04-13
Bentzius, Wolffgangus Theodoricus, ButingensisBMarburg1615-08-15*12
Bernardi, Carolus, regi Ludovico XIII christianissimo anagnostis (lecteur du roi)NParijs1618-09-01
Berthius, PetrusNLeiden1618-07-20
Bilstein, Herboldus, van Stadtberg in WestphalenBMarburg1615-08-15*13
Boetseler ab Asperen, Rutgerus aNLeiden1618-07-30
Boxhornius, ZueriusPLeiden1637-10-30
Bro[ek]sterhuisen, JoannesNLeiden1618-07-29
Burgh, Jacobus van derNLeiden1625-06-18
Camerarius, Henricus, van ButzbachBMarburg1615-08-01
Camerarius, JoachimusNParijs1625-09-05
Choray, Christianus L.Baro a, dominus in Wierskchovié et WolicaB
1614-00-00
Christianus, Cl(audius), C. Sept. Flor. fil.NParijs1626-04-06
Clingbijl, GeertruydaPFraneker1636-10-14
Clingbijl, J., ICtus, Ordin. Frisiae Deput.PFraneker1636-10-17
Coerdes, Gerhardus, Saxo, illustrium Liberorum Baronum a Kitlitz praefectusBFraneker1614-04-12*1
Cunaeus, PetrusNLeiden1625-06-13
Dammius, Daniel, logices prof.PFraneker1637-02-28
Dedel, Nicolaus, J.U.D.PLeiden1637-10-30
Doublet, G.R.NLeiden1621-07-21
Eberhardt, HieronimusBStrassburg1616-02-22
Empereur, Constantinus l'- ab OpwyckPLeiden1637-10-30
Faber, Timaeus, J.C.B[Franeker]1614-00-00
Florentius, HenricusNLeiden1625-06-20
Geldorpius, Henricus, conterraneusBMarburg1614-09-12*9
Gevartius, Janus CasperiusNParijs1618-09-05
Goclenius, Rodolphus senior, professor philosophiaeB[Marburg]1615-03-00*10
Goclenius, R.R., Med. Doctor et professorBMarburg1615-03-28*11
Gorai, Johannes Demetrius L.Baro a, dominus in Wierschovié et Wolica PolonusB
1614-00-00
Gouckerus, Daniel, CampensisBHeidelberg1615-09-30*20
Grotius, HugoNParijs1626-04-05
Hachtingius, Regnerus, minister ecclesiaeBLeeuwarden1614-04-29
Happel, Gerardus, notarius publicus et cervisiarius (= bierbrouwer)PFraneker1636-10-17
Heemskerk, Johannes ab, Amstel. Bat.NUtrecht1625-05-15
Heinsius, DanielNLeiden1625-06-13
Heurnius, O.PLeiden1637-10-30
Hooft, Guil. Guil.BHeidelberg1615-09-08*16
Hotman, Johannes, VilleriusNParijs1626-03-00
Johannes, Focco, ecclesiastes FranequeranusPFraneker1636-10-14
Juckema, Jacobus, consul Franeq.PFraneker1636-10-14
Kimedoncius, M. Abrahamus, professor logices (convictori suo suavissimo)BHeidelberg1615-09-24
Kitlitz, Albrecht Freyherr zu, Herr zu WaldeckBFraneker1614-04-13*4
Kitlitz, Christophorus L.Baro a, dominus in WaldeckBFraneker1614-04-13
Klencke, EberhardBLyon1616-02-16(6/16)
Klencke, Hans ErnstBLyon1616-02-15
Labbaeus, KarolusNParijs1618-09-06
Labbaeus, PetrusNParijs1618-09-04[?]
Laxten, Joannes Jun. a, [Omlandus] FrisiusB[Heidelberg]1616-03-20*21
Lindershusens, J.PLeiden1637-10-00
Lubbertus, SibrandusBFraneker1614-04-12
Makowsky, JohannesBFraneker1614-04-14
Matthaeus, AntoniusBMarburg1615-08-15
Meierus, Ericus, S. minist. cand.P
1635-12-18
Mellinga, Abrahamus, S.S. stud.PFraneker1636-02-04
Meursius, JoannesNLeiden1618-07-29
Molinaeus, PetrusNParijs1618-08-13
Moll, P., J.U.D. scholae rectorPSneek1635-11-20
Neonyhuis, Andr.PHarlingen1636-02-03
Neuhusius, Edo, schol. Leov. rectorBLeeuwarden1614-05-18*5
Nibelschitz, Wolff Christian von, Zilesius (seinem Tischgesellen)BLyon1616-02-17
Piscator, JohannesBHerborn1614-08-05*7
Pruys, Paulus, AmsterdamensisBFrankfort1615-09-20*18
Puteanus, EryciusNLeuven1625-07-14
Puteanus, PetrusNParijs1626-04-03
Pynacker, C.PFraneker1637-05-22
Rigaltius, NicolausNParijs1618-08-31
Roorda, Andreas, logicae professor et pro tempore rector (per aliquod tempus domestico)BFraneker1614-04-12*2
Roussel, Franciscus aBFraneker1614-04-12
Rovius, Wibrandus, med. Doctor et rector scholaePFraneker1636-10-14
Rutgersius, JohannesNLeiden1625-06-13
Sammarthanus, Scaevola et Ludovicus, Scaevolae fil., fratres geminiNParijs1626-04-00
Samplonius, Hesselus G., S. theol. stud.PFraneker1637-01-20
Sandius, Fredericus, GelrusBFraneker1614-03-11[?]
Sandius, J. (cognato suo)BLeeuwarden1614-03-27
Schotanus, Meinardus, theol. prof.PFraneker1636-10-14
Schottus, AndreasNAntwerpen1618-08-01
Screvelius, Ewaldus, prof. med.PLeiden1637-10-30
Scriverius, PetrusNLeiden1618-07-20
Sengelius, Johan Ludovicus, Dilleberga NassoviusBHeidelberg1615-09-12
Sozin, Abel, Wirt zum Storch in BaselB[Bazel]1616-02-19
Straten, Johan vanNUtrecht1618-07-22(12/22)
Stratenus, GulielmusNLeiden1618-07-24(14/24)
Teding Berckhout, VolckerusNParijs1626-02-02
Thuanus, Franciscus Augustus (du Thou) Jac. Aug. fil.NParijs1626-04-03
Thysius, Antonius, theol. prof.PLeiden1637-10-31
Thysius, Jacobus, illustrissimi Principis a secretis et bibliothecarius (conterraneo)BCassel1614-07-25*6
Ticinus, Wolfgangus, U.J.D. et professor Herbornae NassoviorumBHerborn1614-07-05
Timotheus Rolandus, BatavusBHeidelberg1616-03-20*22
Triglandius, JacobusPLeiden1637-10-30
Uterwyck, Henricus ab, (convictori)BHeidelberg1615-09-14*17
Velzen, Hadrianus, (conterraneo)BMarburg1614-09-02*8
Verhel, Arnoldus, J.U.D. philos. professorPFraneker1635-10-23
Verrutius, Wilhelmus, GroninganusBMarburg1615-08-15*14
Vinnius, ArnoldusPLeiden1637-10-31
Vorstius, AdolphusPLeiden1637-10-30
Vorstius, AdolphusNLeiden1625-06-13
Vorstius, JosephusNLeiden1625-06-13
Vossius, Gerardus JohannesNLeiden1625-06-00
Vulteius, Hermannus, J.C.BMarburg1615-08-15*15
Walaeus, AntoniusPLeiden1637-10-30
Weden, Quirinus aN
0000-00-00
Welth, Marcus, notarius publicusBFrankfort1615-09-24*19
Wibrandi, Regenerus, S.L. stud.PFraneker1637-03-06
Wilhelm Ludwig Graf zu Nassau enz.B
1614-00-00
Winsemius, Pierius, ill. Fris. Ord. historiographusP
1636-10-14
Wourdanus, JohannesPLeiden1637-10-31
Wouwius, BartholomeusNParijs1626-03-03
Wybyngha, Martinus, J.U.D. et prof. ord.PFraneker1636-07-20
Wybingha, Sybrandus Augustini, S.S. theol. stud.PFraneker1635-12-18

Bernardus Schotanus - Examen juridicumAbel=Abbe (van) BOOTSMA

Overleden te Roorda-Huysen (Roordahuizum) 3.9.1649; vgl. gedicht bij overlijden PBF sign. 3273 G; zoon van Hessel van Bootsma en Tinthje Baerthesd. van Idsaerda; gehuwd met Hylck Feyckesd. Herbranda; zoontje Hessel * 10-2-1627 + 8-8-1628. Zoon Hessel van zijn broer Johan was gehuwd met Helena Elisabeth Gerlichsd. Doys, dochter van Maria Johannes-Demetriusd. Goraisky
Uit database bij S. Zijlstra, Het geleerde Friesland - een mythe?, Leeuwarden 1996:
Album studiosorum Franeker, nr. 1448, 8.11.1613 Abelus Bootsma, iur. - Alb.Stud.Marburg 4.6.1614, geen studie vermeld; zie Caesar, Catalogus studiosorum IV,79
1622-1631 kapitein (RAF, Index officieren); cf. Stamb. I 43, II 39; Schwartz., Groot Plac. V 228; Visser, 'Adel' 435

Johannes van NYPOORT

# Gedicht "I. Neoportio in Galliam abeunti" in Casparis Barlaei Poematum pars II, elegiarum et miscellaneorum carminum, Amstelodami, apud Ioannem Blaeu, 1655, blz. 124 (PBF sign. A 4597 kluis)

Tarquinius=Taecke POPTA

Alb.Stud.Franeker nr. 3065, 9.10.1634, filosofie en rechten, afk. van Harlingen - Alb.Stud.Leiden nr. 282, 14.11.1636, rechten, 22 jaar, afk. van Harlingen; 1637 Dr.iuris - 1637 [1-12] advocaat Hof (RAF Hof. v. Frl. MMM); vgl. RAF Fam.archief Sminia 744 - Huwt met Catharina van Dorn, Gem.archief Leeuwarden, klapper DTB

>> begin

Bootsma chronologisch
Choray, Christianus L.Baro a, dominus in Wierskchovié et Wolica B
1614-00-00
Faber, Timaeus, J.C. B [Franeker] 1614-00-00
Gorai, Johannes Demetrius L.Baro a, dominus in Wierschovié et Wolica Polonus B
1614-00-00
Wilhelm Ludwig Graf zu Nassau enz. B
1614-00-00
Sandius, Fredericus, Gelrus B Franeker 1614-03-11[?]
Sandius, J. (cognato suo) B Leeuwarden 1614-03-27
Coerdes, Gerhardus, Saxo, illustrium Liberorum Baronum a Kitlitz praefectus B Franeker 1614-04-12 *1
Lubbertus, Sibrandus B Franeker 1614-04-12
Roorda, Andreas, logicae professor et pro tempore rector (per aliquod tempus domestico) B Franeker 1614-04-12 *2
Roussel, Franciscus a B Franeker 1614-04-12
Andreae, Joachimus, prof. ord. B Franeker 1614-04-13 *3
Kitlitz, Christophorus L.Baro a, dominus in Waldeck B Franeker 1614-04-13
Kitlitz, Albrecht Freyherr zu, Herr zu Waldeck B Franeker 1614-04-13 *4
Makowsky, Johannes B Franeker 1614-04-14
Hachtingius, Regnerus, minister ecclesiae B Leeuwarden 1614-04-29
Neuhusius, Edo, schol. Leov. rector B Leeuwarden 1614-05-18 *5
Altstedius, Johannes Henricus B Herborn 1614-07-00
Ticinus, Wolfgangus, U.J.D. et professor Herbornae Nassoviorum B Herborn 1614-07-05
Thysius, Jacobus, illustrissimi Principis a secretis et bibliothecarius (conterraneo) B Cassel 1614-07-25 *6
Piscator, Johannes B Herborn 1614-08-05 *7
Velzen, Hadrianus, (conterraneo) B Marburg 1614-09-02 *8
Geldorpius, Henricus, conterraneus B Marburg 1614-09-12 *9
Goclenius, Rodolphus senior, professor philosophiae B [Marburg] 1615-03-00 *10
Goclenius, R.R., Med. Doctor et professor B Marburg 1615-03-28 *11
Camerarius, Henricus, van Butzbach B Marburg 1615-08-01
Bentzius, Wolffgangus Theodoricus, Butingensis B Marburg 1615-08-15 *12
Bilstein, Herboldus, van Stadtberg in Westphalen B Marburg 1615-08-15 *13
Matthaeus, Antonius B Marburg 1615-08-15
Verrutius, Wilhelmus, Groninganus B Marburg 1615-08-15 *14
Vulteius, Hermannus, J.C. B Marburg 1615-08-15 *15
Hooft, Guil. Guil. B Heidelberg 1615-09-08 *16
Sengelius, Johan Ludovicus, Dilleberga Nassovius B Heidelberg 1615-09-12
Uterwyck, Henricus ab, (convictori) B Heidelberg 1615-09-14 *17
Pruys, Paulus, Amsterdamensis B Frankfort 1615-09-20 *18
Kimedoncius, M. Abrahamus, professor logices (convictori suo suavissimo) B Heidelberg 1615-09-24
Welth, Marcus, notarius publicus B Frankfort 1615-09-24 *19
Gouckerus, Daniel, Campensis B Heidelberg 1615-09-30 *20
Klencke, Hans Ernst B Lyon 1616-02-15
Alterman, Albertus B Lyon 1616-02-16 (6/16)
Alterman, Georgius, Wolfenb. Brunsw. B Lyon 1616-02-16 (6/16)
Klencke, Eberhard B Lyon 1616-02-16 (6/16)
Nibelschitz, Wolff Christian von, Zilesius (seinem Tischgesellen) B Lyon 1616-02-17
Sozin, Abel, Wirt zum Storch in Basel B [Bazel] 1616-02-19
Eberhardt, Hieronimus B Strassburg 1616-02-22
Laxten, Joannes Jun. a, [Omlandus] Frisius B [Heidelberg] 1616-03-20 *21
Timotheus Rolandus, Batavus B Heidelberg 1616-03-20 *22
Nypoort chronologisch
Weden, Quirinus a N
0000-00-00
Berthius, Petrus N Leiden 1618-07-20
Scriverius, Petrus N Leiden 1618-07-20
Straten, Johan van N Utrecht 1618-07-22 (12/22)
Stratenus, Gulielmus N Leiden 1618-07-24 (14/24)
Bro[ek]sterhuisen, Joannes N Leiden 1618-07-29
Meursius, Joannes N Leiden 1618-07-29
Boetseler ab Asperen, Rutgerus a N Leiden 1618-07-30
Schottus, Andreas N Antwerpen 1618-08-01
Molinaeus, Petrus N Parijs 1618-08-13
Rigaltius, Nicolaus N Parijs 1618-08-31
Bernardi, Carolus, regi Ludovico XIII christianissimo anagnostis (lecteur du roi) N Parijs 1618-09-01
Labbaeus, Petrus N Parijs 1618-09-04[?]
Gevartius, Janus Casperius N Parijs 1618-09-05
Labbaeus, Karolus N Parijs 1618-09-06
Doublet, G.R. N Leiden 1621-07-21
Benthem, Jac. N Utrecht 1625-04-13
Heemskerk, Johannes ab, Amstel. Bat. N Utrecht 1625-05-15
Vossius, Gerardus Johannes N Leiden 1625-06-00
Cunaeus, Petrus N Leiden 1625-06-13
Heinsius, Daniel N Leiden 1625-06-13
Rutgersius, Johannes N Leiden 1625-06-13
Vorstius, Adolphus N Leiden 1625-06-13
Vorstius, Josephus N Leiden 1625-06-13
Barlaeus, Casparus N Leiden 1625-06-16 #
Burgh, Jacobus van der N Leiden 1625-06-18
Florentius, Henricus N Leiden 1625-06-20
Puteanus, Erycius N Leuven 1625-07-14
Camerarius, Joachimus N Parijs 1625-09-05
Teding Berckhout, Volckerus N Parijs 1626-02-02
Hotman, Johannes, Villerius N Parijs 1626-03-00
Wouwius, Bartholomeus N Parijs 1626-03-03
Sammarthanus, Scaevola et Ludovicus, Scaevolae fil., fratres gemini N Parijs 1626-04-00
Puteanus, Petrus N Parijs 1626-04-03
Thuanus, Franciscus Augustus (du Thou) Jac. Aug. fil. N Parijs 1626-04-03
Grotius, Hugo N Parijs 1626-04-05
Christianus, Cl(audius), C. Sept. Flor. fil. N Parijs 1626-04-06
Popta chronologisch
Verhel, Arnoldus, J.U.D. philos. professor P Franeker 1635-10-23
Moll, P., J.U.D. scholae rector P Sneek 1635-11-20
Barge, Gerardus ten P Franeker 1635-12-18
Meierus, Ericus, S. minist. cand. P
1635-12-18
Wybingha, Sybrandus Augustini, S.S. theol. stud. P Franeker 1635-12-18
Adolphi, Johannes (eerst conrector later notaris te Harlingen) P Harlingen 1636-01-02
Aquila, Bernardus, S. minist. cand. schol. Harling. praeceptor (later pred. te Oosterzee) P Harlingen 1636-01-26
Belida, Olphardus Henrici, schol. Harling. conrector P Harlingen 1636-01-27
Acronius, Vesselus, ecclesiastes Harlingensis P Harlingen 1636-02-02
Neonyhuis, Andr. P Harlingen 1636-02-03
Mellinga, Abrahamus, S.S. stud. P Franeker 1636-02-04
Wybyngha, Martinus, J.U.D. et prof. ord. P Franeker 1636-07-20
Clingbijl, Geertruyda P Franeker 1636-10-14
Johannes, Focco, ecclesiastes Franequeranus P Franeker 1636-10-14
Juckema, Jacobus, consul Franeq. P Franeker 1636-10-14
Rovius, Wibrandus, med. Doctor et rector scholae P Franeker 1636-10-14
Schotanus, Meinardus, theol. prof. P Franeker 1636-10-14
Winsemius, Pierius, ill. Fris. Ord. historiographus P
1636-10-14
Clingbijl, J., ICtus, Ordin. Frisiae Deput. P Franeker 1636-10-17
Happel, Gerardus, notarius publicus et cervisiarius (= bierbrouwer) P Franeker 1636-10-17
Samplonius, Hesselus G., S. theol. stud. P Franeker 1637-01-20
Dammius, Daniel, logices prof. P Franeker 1637-02-28
Wibrandi, Regenerus, S.L. stud. P Franeker 1637-03-06
Pynacker, C. P Franeker 1637-05-22
Lindershusens, J. P Leiden 1637-10-00
Boxhornius, Zuerius P Leiden 1637-10-30
Dedel, Nicolaus, J.U.D. P Leiden 1637-10-30
Empereur, Constantinus l'- ab Opwyck P Leiden 1637-10-30
Heurnius, O. P Leiden 1637-10-30
Screvelius, Ewaldus, prof. med. P Leiden 1637-10-30
Triglandius, Jacobus P Leiden 1637-10-30
Vorstius, Adolphus P Leiden 1637-10-30
Walaeus, Antonius P Leiden 1637-10-30
Thysius, Antonius, theol. prof. P Leiden 1637-10-31
Vinnius, Arnoldus P Leiden 1637-10-31
Wourdanus, Johannes P Leiden 1637-10-31

NOTEN bij Bootsma

1. ASF 1461 30.3.1614 aulae magister, iur. cand. 20 apr. prom. a Fabro
2. Rector 1613/1614, bij wie Bootsma enige tijd inwoonde
3. ASF 1459 30.3.1614
4. Albertus ASF 1460 30.3.1614
5. Alb.Stud.Marburg 4.6.1614
6. Alb.Stud.Heidelberg 5.10.1585
7. Prof. theol.
8. Alb.Stud.Heidelberg 26.10.1614
9. Alb.Stud.Heidelberg 21.10.1614
10. Leefde 1547-1628
11. Rodolphus Goclenius, zoon van de vorige; Med. Doctor et Mathematum professor, obiit 2 Martii 1621, anno aetatis suae 49
12. Alb.Stud.Marburg 7.6.1614
13. Alb.Stud.Marburg 24.5.1614
14. Leefde 1555-1634
15. I.U. Doctor et Institutionum professor
16. Alb.Stud.Genève 3.10.1612 Jacobus Guil. Hooft, Amstelodamo-Batavus
17. Alb.Stud.Heidelberg 12.5.1615 Uterwick, Campensis
18. Alb.Stud.Heidelberg 26.10.1614 Brussius
19. Gandavensis, filius rectoris
20. Alb.Stud.Heidelberg 21.10.1614 Goykerus
21. Alb.Stud.Heidelberg 4.10.1615
22. Alb.Stud.Heidelberg 22.12.1613 Delphensis

>> begin