>> HOMEpage

Veilingcatalogus bibliotheek Balthasar Bekker 1698

Bron: microfiche UB Halle: Catalogus variorum, insignium, & rarissimorum in quavis facultate ac lingua librorum ...
Internetuitgave: M.H.H. Engels, november 2022

In 1974 kwam ik als wetenschappelijk medewerker van de Provinciale Bibliotheek van Friesland de titel van de veilingcatalogus Bekker tegen in de Catalogus bibliothecae Bunavianae (Leipzig 1750; signatuur KF 215 AW). Een volgende rondvraag bij diverse Europese wetenschappelijke bibliotheken leverde het onderhavige exemplaar in de UB Halle op. Eind vorige eeuw bleek er ook nog een aanwezig te zijn in de Koninklijke bibliotheek te Kopenhagen. Beide exemplaren bevatten helaas geen aantekeningen van veilingprijzen of namen van kopers.
Het grootste aandeel vormen uiteraard de theologica in de bibliotheek van dominee Bekker. Daarnaast valt de belangstelling voor reisverhalen op: niet zo verwonderlijk aangezien Bekker zelf in 1683 een reis door de Verenigde Nederlanden, Engeland en Frankrijk heeft gemaakt; zie de uitgave door J. van Sluis, Ljouwert 1998 (Tresoar C 49519). Misschien wel het meest opmerkelijk is wat aan het eind van blz. 61 staat: 7 Manuscripta van Drusius, 2 van Amama.


>> begin