>> HOMEpage


Procureurs-postulant (ook wel practizijns genoemd), en enkele advocaten (Dr.), met aantallen akten 
Leeuwarder stadsgerecht
1603-1634
     Vervolg >> 1635-1700


Bron: recesboeken Historisch Centrum Leeuwarden
Internetuitgave: M.H.H. Engels, november 2015 / aanvulling juli 2016

Deze lijsten, meestal aan het eind, soms aan het begin, komen niet in alle recesboeken voor: de namen van de procureurs zijn dan te ontlenen aan (het begin van) de akten zelf; in sommige
jaren worden de namen alleen sterk afgekort vermeld in de marge links van de akte!
Per akte waren de procureurs 12 penningen (leges) verschuldigd aan de rechtbank.

1603 F6/2694

Mathias • 1153
Nijenhuijs • 749
Lollii, Dominicus • 450
Boshemius • 287
Sixti, Cornelius • 282
Gerardi, Tarquinius • 279
Regneri, Hendricus • 245
Loon • 244
Adriani, Lambertus • 211
Boonstra, N. • 195
Beyma, Julius van • 143
Schingen • 134
Lentz, G. • 116
Aengium • 108
Campensis • 96
Stoltenburch, [Epe] • 83
Donia • 74
Broersma, Occo • 65
Ammama • 55
Hannia • 52
Harmans • 49
Heixan, L. • 47
Veno • 45
Attema • 22
Faber, L[?]. • 6

Franckena • rest 1602
Istma • rest 1602
Martinides • drie blancken

1606 F7/2695

Matthias • 781
Lollius • 497
Nyenhuijs • 407
Richaeus • 365
Aengium • 197
Nauta • 173
Aggeus • 166
Regneri, J. • 159
Jusum • 152
Tarquinius • 134
Stoltenburch • 129
Campen • 120
Lens • 116
Beshemius, [Mr. Sybren] • 115
Hardomans, J. • 114
Loon • 108
Lambertus • 90
Donia • 87
Heixan • 70
Schingen • 66
Attama • 30
Wiltetus • 24
Broersma • 23
Ossanaeus • 23
Hania • 17
Ottonides • 16
Martinides • 15
Faber • 6
Lens, Jelb. • 4
Heydema • 4
Loo, Dr. • 3
Franckena • 3
Stellingwerff • 3
Donia, Dr. • 2
Verspeeck • 2

Bornstra • rest 1605
Joachimius • rest 1605
Olphardus • rest 1605
1611 F8/2696

Mathias • 886
Lollius • 689
Nieuhuys • 578
Jusum • 551
Richeus • 377
Lambertus • 359
Loon • 309
Stellingwerff • 297
Beshemius • 284
Regneri • 224
Tarquinius • 193
Stoltenburch • 153
Aengium • 151
Henrix, A. • 146
Hardomans • 113
Aggeus • 92
Ossaneus • 81[?]
Dronrijp • 72[?]
Butenpost • 61
Campensis • 49
Schingen • 47
Hannia • 45[?]
Albertus • 26
Broersma, O. • 22
Siccama, L. • 21
Broersma, H. • 16
[onleesbaar] • 15
Lollius, Dr. • 14
Strigelius • 14
Rennema • 13
Sicma, Lub. • 10
Nauta • 9
Vinsemius • 8
Meinsma • 9
Feickens • 7
Heidoma • 6
Heixan • 4
junior, Lamb. • 4
Nicolaus • 2
Lamberti, Dr. • 2
Donia • 2
Lens • 1
1613 F9/2697

Mathias • 1089
Loon • 757
Stellingwerff • 549
Lollius • 498
Lambertus • 483
Jusum • 478
Boshemius • 338
Odulphus • 311
Andries • 287
Nijenhuijs • 286
Butenpost • 273
Regneri • 262
Alberti • 241
Salvius • 207
Estingha • 199
Hardomans • 178
Nicolai, Dr. • 161
Stoltenburgh • 109
Aengium • 106
Richaeus, A. • 106
Ossanaeus • 95
Dronrijp • 73
Nicolai, A. • 61
Joachimi • 54
Siccama • 50
Lollius, Dr. • 47
Campen • 44
Reneman • 33
Jeppema • 26
Burmania • 21
Lamberti, Dr. • 19
Aggaeus • 17
Jarges • 12

1616 F10/2698

tot / vanaf 1 mei
Mathias • 306/591
Gellius, C. • 252/546
Jusum • 218/202
Loon • 205/439
Stellingwerff, A. • 190/352
Henrix, A. • 155/301
Lambertus • 90/182
Wopconis, J. • 90/561
Hardomans • 73/259
Joannis, T. • 71/110
Lollius • 68/184
Nicolai, S. • 65/221
Boshemius • 57/141
Riemersma • 47/23
Dronrijp • 38/77
Regneri, H. • 37/95
Alberti • 34/-
Nicolai, A. • 31/174
Joachimi, H. • 30/135
Oedzij, J. • 28/29
Nicolai, Dr. • 24/96
Estinga • 23/55
Lollius, Dr. • 14/61
Jeppema • 12/24
Benedicti, A. • 10/82
Ossanaeus • 6/42
Meinsma, D[r]. Hor. • 3/-
Aggaei, D. • 2/-
Schingen, Dr. • 1/31
Siccama, Dr. • 1/60
Albertus, Dr. • -/8
Lenzius, J. • -/7
Viersen, Dr. • -/7
Meinsma, Dr. Hor. • -/6
Broersma, O. • -/4
Lollius, Dr. • -/4
Campensis • -/1
Wiltetus • -/1

1611 F8/2696
[rest voorgaande jaren]
Tarquinius • '08,'09,'10 --- Jusum • '10 --- Schingen • '08,'09,'10 --- Aengium • '08,'09,'10 --- Ossaneus • '08,'09,'10 --- Broersma, Hier. • '09,'10 --- Hendrix • '10 --- Dronrijp • '10 --- Broersma, O. • '10 --- Nauta • '10 --- Donia, Sioert • '08 --- Broersma • '10 --- Liu Siccama • --- Attema • '10 --- Donia, Dr. • '08 --- Wiltetus • '10 --- Lens, Jelbe • '10 --- Sicama, Lubb. • '10 --- Buitenpost • '10 --- Lamb. junior • '10 --- Lamberti, Dr. • '10
1620 F12/2700

Wopconis • 726
Gellius, C. • 719
Mathias • 710
Joannis, T. • 637
Jusum • 551
Loon • 530
Henrix, A. • 528
Benedicti • 504
Regneri, H. • 355
Nicolai, A. • 330
Joachimi • 262
Lollius, S. • 235
Dronrijp • 209
Hardomans • 202
Rodehuijs, S. • 188
Dominici, L. • 179
Willema • 161
Lambertus • 149
Nicolai, Dr. • 144
Estinga • 118
Oedzij, J. • 89
Jeppema • 81
Fetzonis, S. • 60
Raard, B. • 55
Rouckema • 44
Meinsma, H. • 42
Wibrandi • 35
Jacobaeus, S. • 21
Schingen • 16
Jubema • 12
Riemersma • 11
Lens, J. • 9
Cnossens • 7
Siccama • 6
Heixan • 6
Renici, J. • 6

rest '16,'17,'18,'19
Estinga
S. Nicolai
Siccama, Dr.
Stellingwerff
Schingen
Jeppema
Jacobaeus, S.
Oedzij, J.
Ossanaeus
Riemersma
Lens, J.
Jubema
Cnossens
Viersen, Dr.
Heixan
Campensis
Raard, B.
1623 F13/2701

Joannis, Tetardus • 943
Henrici, Andreas • 842
Wopconis, Jarichus • 706
Gellii, Cornelius • 678
Everardi, Mathias • 649
Rodehuys, Suffridus • 591
Loon, Arent van • 535
Wibrandi, Joannes • 485
Nicolai, Aggaeus • 372
Jusum, Dr. Joannis • 272
Lollius, Dr. Scipio • 258
Rouckema, Dr. Honorius • 258
Dominici, Dr. Lollius • 243
Hardomans, Gerardus • 199
Jetzonis, Pierius • 193
Inthema, Dirck • 182
Goens, Rudolphus • 161
Stonebrinc, Mathaeus • 151
Willema, Nicolaus • 140
Raarda, Galenus • 135
Estinga, Emilius • 120
Strigelius, Dr. • 119
Dronrijp • 106
Nicolai, Dr. • 105
Petri, T. • 67
Ipckema, T. • 65
Wilhelmi, J. • 45
Loo, Dr. A. • 35
Joachimi, H. • 33
Heixan, P. • 29
Jeppema • 27
Raard, B. • 27
Lambertus • 22
Hansma, Dr. • 18
Jarichs, J. • 17
Oedzij, J. • 13
Schotanus, Dr. • 12
Riemersma • 9
Lens, J. • 8
Heilwarda, D. • 7
Schingen • 6
Campensis • 4
Hoptilla • 3
Joannis, C. • 3

1625 F15/2703

Joannis, Teotardus • 1065
Gellii, Cornelius • 835
Rodehuys, Suffridus • 760
Everardi, Mathias • 599
Henrici, Andreas • 598
Wibrandi, Joannes • 572
Goens, Rudolphus • 477
Rheen, Annius • 425
Rouckema, Homerus • 289
Ipckema, Tacitus • 265
Vopconis, J. • 218
Lollius, Schipio • 205
Loon, A. v. • 201
Ectinga • 198
Lollius, Dominicus • 190
Jusum, Joannes • 182
Dronrijp, Mr. Eelco • 176
Inthema, Theodorus • 165
Nicolai, Aggeus • 126
Joachimi, Henricus • 123
Fetzonis, Pierius • 114
Hommeri, Jacobus • 99
Strigelius • 92
Richaeus • 74
Nicolaij, Dr. • 68
Hardomans • 67
Henrici, E. • 65
Stonebrinck • 63
Echten • 53
Loo, A. • 52
Raarda, Galenus • 48
Jeppema • 41
Siccama • 25
Willema • 23
Hartius, Dr. • 20
Lenzius, J. • 10
Riemersma • 3
Heilvarda • 2
Raard, B. • 2
Lamberti, Cor. • 2
Jarges, Dr. • 2
1632 F24/2712

Rodehuijs, Suffridus • 879
Henrici, Everadus • 748
Joannis, Tetardus • 535
Ipckema, Tacitus • 494
Martini, Joannis • 417
Gellij, Cornelius • 405
Jacobi, Henricus • 400
Rheen, Annius • 380
Fungeri, Rutgerus • 330
Langweer, Hanso • 220
Wopconis, Jarichus • 216
Styp, Bernardus • 210
Faber, Andreas • 200
Everardi, Mathias • 182
Estinga, Emilius • 180
Vosmaer, Andreas • 170
Rouckema, Dr. Henricus • 160
Henrici, Andreas • 136
Lollius, Dr. Scipio • 136
Rheen, Joannes • 110
Richaei, Sibrandus • 110
Dronrijp, Mr. Elco • 108
Lycklama, L. • 100
Jusum, Dr. • 80
Willema, Nicolaus • 50
Dominici, Dr. Lollius • 40
Hartius, Dr. • 40
Inthiema, Theodorus • 37
Joachimi, N. • 16
Gravius, Martinus • 15
Atsma, Dr. • 13
Echten, Dr. Richaeus • 4
Lens, P[?]. • 4
Lo, Dr. • 2
Schotanus, Dr. • 1
1634 F25/2713

Ipckema, Tacitus • 790
Rodehuijs, Suffridus • 783
Henrici, Edoardus • 781
Jacobi, Henricus • 733
Rheen, Joannes • 712
Joannis, Tetardus • 587
Sybada, Joannes Martini • 523
Gellii, Cornelius • 443
Styp, Bernardus • 428
Rheen, Annius • 414
Langweer, H.J. • 336
Faber, Andreas • 311
Fungeri, Rutgerus • 287
Henrici, Andreas • 232
Everardi, Mathias • 193
Lycklama, Laelius • 179
Vopconis, Jarichus • 179
Estinga, Emilius • 141
Vosmaer, Andreas • 106
Wyaerda, R. • 96
Dronrijp, Mr. Elco • 83
Willema, Nicolaus • 78
Dominici, Dr. Lollius • 76
Annius, R. • 69
Jusum, Dr. • 58
Intema, Theodorus • 58
Atsma, Dr. Theodorus • 44
Joachimi, N. • 47
Cnoop, Abraham • 37
Hartius, Dr. • 32
Rouckema, Dr. Honorius • 12
Lenz, Dr. Jelbinus de • 9

Procureurs-postulant (en advocaten) in het Definitieve sententieboek 1600-1602; HCL inv.nr. 3169 (oud: O9)

1600
Adriani, Lambertus (procureur-postulant) - Amama, Dr. Sixtus - Annii, Dr. Regnerus - Barnardi/Bernardi, Simon - Broersma, Mr. Occo - Doenya, Suffridus - Doyema, Joannes - Echten, Dr. Petrus - Everardi, Mathias - Gerardi, Tarquinius - Gualthery, Dr. Henricus - Hannia, Dr. Broerius - Harmanni, Mr. Gerardus - Hore, Mr. Martinus ten - Idtzma, Rombertus (procureur-postulant) - Jusum, Dr. Joannes - Lollii, Dominicus - Loon, Joannes/Jan (van) - Nijenhuis, Dominicus/Douwe - Raerd, Titus - Regneri, Henricus - Schingen, Dr. Hero - Sixti, Cornelius - Tarquinii, Gerardus - Wybrandi, Jacobus
1601
Adriani, Lambertus - Amama, Dr. Sixtus - Annii, Dr. Regnerus - Broersma, Mr. Occo - Donya/Doenya, Suffridus - Echten, Dr. Petrus - Ens, Mr. Lodowicus Suffridi - Everardi, Mathias - Gerardi, Tarquinius - Gruyter, Egbert de (klerk secretarie) - Hannia, Dr. Brorius/Broerius - Harmanni/Hermanni, Mr. Gerardus - Jusum, Dr. Joannes - Lenzius, Dr. Joannes - Lollii, Dominicus - Loon/Loo[!], Joannes - Nyenhuis, Dominicus - Raerd, Titus - Regneri, Henricus - Schingen, Dr. Hero - Sixti/Sixtini[!], Cornelius - Tarquinii, Gerardus - Wibrandi, Jacobus
1602
Adriani, Lambertus/Lubertus[!] - Aengium, Cornelius - Amama, Dr. Sixtus - Beshemius, Sibrandus - Bornstra, Nicolaus - Brantzum, Dr. Jodocus - Broersma, Mr. Menno - Broersma, Mr. Occo - Campen/Campensis, Mr. Jacobus Jacobi (a) - Donya, Suffridus - Ens, Mr. Lodovicus - Everhardi, Matthias - Gerardi, Terquinius - Hannia, Dr. Brorius/Broerius - Harmanni/Hermanni, Mr. Gerardus - Hottinga, Dr. Hero - Idtzma, Rombertus - Jusum, Dr. Joannes - Lens, Gillis - Lenzius, Dr. Joannes - Lollii, Dominicus - Loon, Joannes - Nyenhuis, Dominicus - Nyenhuis, Dr. Suffridus - Raerdt, Titus - Regneri, Henricus - Richaeus de Postella, Dr. Dominicus - Schingen, Dr. Hero - Sixti, Cornelius - Stoltenbach, Epeus - Veno, Mr. Joannes de - Wibrandi, Jacobus

Procureurs-postulant in de Groot Consentboeken (tot 1680)

Hieronder ook procureurs-postulant die elders gevestigd waren (zoals Petrus Rudolphi te Franeker), maar ook in Leeuwarden onroerend goed bezaten of bij transacties betrokken waren.
Adriaens, Lammert - Tweebaksmarkt - 1599/1609 - 210/214 * Benedictie, Albartus - Herestraat - 1615/1616/1617 - 26/115/119 * Bentingh, Abelus - niet aangegeven - 1667/1668/1670 - 15/78/37 * Brongersma, Bronger - Klokstraat - 1593 - 6 * Campen, Petrus Joannes van - niet aangegeven - 1661/1664 - 26/31 * Estinga, Emelius - niet aangegeven - 1619/1637 - 109/243 * Everts, Mathijs - Hoogstraat, Grote - 1599 - 156 * Everts, Pieter - niet aangegeven - 1601 - 58 * Flasbloem, Jacobus Henrici - Vismarkt, bij de - 1659 - 61 * Gellii, Anthoni - niet aangegeven - 1674 - 196 * Gerardi, Tarquinius - Kerkstraat, Grote - 1605 - 194 * Gerbrandi, Jurgien - Hoogstraat - 1590 - 134 * Goens, w. Roelofs - Raadhuisstraat - 1629 - 213 * Henrici, Andreas - Vrouwenpoort, bij de - 1613/1648 - 28/16 * Hoornbrugh, Wibrandus Nicolaij - Droevendal - 1639/1641/1647 - 108,160/7/244 * Inthema, Dirck - Hoogstraat, Grote - 1633 - 53,61 * Jacobi, Henrico - Vismarkt - 1642 - 63 * Jacobi, Wilhelmus - Sint Jacobstraat - 1584/1586/1588 - 26/72/96 * Jacobi, w. Wilhelmus - Hoogstraat, Grote - 1599 - 177 * Jusum, Cornelus - Bagijnestraat - 1664/1665 - 18/113 * Ley, Antonius van der - niet aangegeven - 1681 - 238 * Lollius, Douwe - Hoogstraat, Kleine - 1599/1606 - 185/232 * Loon, Arent van - Jacobijnerkerkhof - 1609/1614/1615 - 191/16/173 * Loon, Jan van - Beijerstraat - 1603 - 128 * Martens, Harmen - niet aangegeven - 1602 - 63 * Mellema, Pierius Sibrandus - Nieuwestad ZZ - 1666/1677 - 185/58 * Nicolay, Agge - Ruiterskwartier - 1620 - 12 * Nicolay, Keympo - Sint Jacobstraat - 1591 - 2 * Nicolay, w. Kempo - Hoogstraat, Grote - 1599 - 156 * Nijenhuis, Douwe - Nieuwestad ZZ - 1583/1592 - 88/287,188 * Nijenhuis, w. Douwe - Sint Jacobstraat - 1616 - 65,70 * Offringa, Jan Baniers - Camstraburen - 1668/1669 - 93/178 * Richaeus, Sibrandus - niet aangegeven - 1630/1632 - 23/243 * Rudolphi, Petrus - niet aangegeven - 1645 - 23 * Schoonhoven, Meynardus - Kerkstraat - 1680 - 183 * Stellingwerff, Andreas - Groeneweg - 1617/1618 - 106/207 * Styp, Bernardus - Oosterstraat, Nieuwe - 1647/1649 - 248/104 * Tyerx, Gerryt - niet aangegeven - 1599 - 163 * Voocht, Albertus - niet aangegeven - 1678 - 110 * Wibrandus, Jacobus - Beijerstraat - 1610 - 29 * Wieringa, Philippus - Sint Jacobstraat - 1670 - 77 * Wopconis, Jarichus - Tuinen - 1631/1650 - 156/203

>> begin