>> HOMEpage

Huisnamen in het proclamatieboek Dokkum 1618-1632

Bron: Tresoar toegang 13-10 inv.nr. 192 (digitaal via AlleFriezen.nl, "proclamatieboeken Dokkum" inv.nr. 192; microfiches in het geval van de onzichtbare scans 14, 33, 51, 69, 88, 105, 122, 141, 160, 178)
Internetuitgave: M.H.H. Engels, juni 2019
Paginering noch foliëring aanwezig: daarom is de nummering overgenomen van de huidige digitale foto's (scans) op de website AlleFriezen.
4
op den Blokhuys after de Drie Lieuwen
7
opt blockhuys alwaer de Drie Ackers uthangen [ook in Franeker, Harlingen en Leeuwarden (Voorstreek Oz); refereert aan het drieslagstelsel: drie stukken land afwisselend zomergraan, wintergraan, braak]
19
op de meulen buiren daer d'blauwe Valck uthangt
21
aan de Diepswal daar de Witte swaan uuthangt
34
bij de Moeriaen
35
scheen over de Moriaen
in de Hoogstraet daer het Avontmael uthangt
60
opt Blockhuis naest d'blauwe valc
aent diepswal daer d'drie lelien uuthingen
63
bij de Woltpoort daer d'bock uuthangt
opt Blockhuis achter de drie Lieuwen
64
bij de Woltpoorte daer d'bock uuthanght
65
bij de Woltpoorte ... d'bock
85
bij de stads winde alwaer d'klock uuthanght
86
achter d'blauwe Valck recht over d'schermersweide
87
in de Hooghstraet alwaer de golden olymolen uuthanght
88
op 't Blockhuis over de Schermersweyde achter de blauwe Valck
113
alwaer d'swarte ruiter uthangt
128
alwaer tegenwoordich d'Bock uythangt
138
aen de stenen dam d'blaue bijll ten W
140
aen de diepswal alwaer d'witte swaen uuthanght
141
aen de Diepswal daer de witte swaen uthangt
143
aent Diepswal daer de witte Swan uthangt
147
opt Blockhuis daer Leuwarden uthanght
163
op het Blockhuis alwaer tegenwoordich het gulden hart uthangt / 15en 8bris 1630
186
dwarshuisinge met een hoyberch daerachter staende sampt een plaetze met vijff coyen ende sijn toebehoor alsmede d'ontruiming van acht[?] pondematen lants [ligging medegedeeld door Dokkumkenner Piet de Haan: uit inventarisatieboek 117 digitale bladzijden 211 en 214 blijkt dat het om wijlen de portier van de Halvemaanspoort ging]

>> begin