>> HOMEpage

Monstercommissaris Friesland

Bron: o.a. Tresoar Statenarchief (Toegang 5), Nadere Toegang 5.09, Alle Friezen, Baerdt vam Sminia (Grietmannen), Register resolutiën Staaten Friesland 1570-1780, 498-499
Internetuitgave: M.H.H. Engels, december 2016
Er waren vier monstercommissarissen. Hun taken: soldaten of scheepsvolk inspecteren, nagaan of alle manschappen in behoorlijke orde aanwezig zijn, en ze daarbij in welke vorm ook aan hun plicht herinneren. Begin achttiende eeuw is het ambt afgeschaft.
C.J. Guibal, Democratie en oligarchie in Friesland tijdens de Republiek, Assen 1934, blz. 54-55: ... controle op de effectieve sterkte der compagnieën [om te voorkomen dat er werd betaald voor overleden of vertrokken militairen]. Monstercommissarissen ... moesten alle twee maanden monstering houden en bovendien zo vaak het hun en de Gedeputeerde Staten [door de Staten] werd opgedragen, de monsterrollen binnen drie dagen afsluiten en onmiddelijk aan GS zenden. In 1634 werd bepaald dat de Monstercommissarissen hun commissie [en instructie] zouden ontvangen van de Raad van State en daaraan ook de eed doen. Toen de almanakken in zwang kwamen, rouleerde dit ambt volgens de roosters der ambulatoire ambten om de drie jaar. In 1680 werd bepaald dat de Monster-commissarissen (ook?) een eed moesten afleggen aan Gedeputeerde Staten.
Besluiten van de Staten Generaal m.b.t. de "monsteringe" zijn gebundeld uitgegeven (Tresoar s 113 R).

Aanvullingen op deze zeer voorlopige naamlijst zijn welkom!

familienaam/patroniemvoornaamaanstellingbron
D. v. [?]1686?]i2614
AcroniusIsaac1683?]; 1694 †i2614
AcroniusGellius Dominicus1700ca.?]AF, De Heeren van den Raede
AdiusAdigerus1637AF
AemingaPetrus1650]i2611
AestwardaJ.1725, 8 Augustii2614
AestwardaJ. H.1728, 10 Juliii2614
AestwardaSamuel1724ca.?]HCL weesboek
AlbardaC.1725i2614
AlbertsDirck1637AF
AllertsClaes1610, 11 April.NT
AndringaS.[?]1683i2614
AndryngaP. /R. ?]1656, 24 Maiii2611
ArnoldiN.1725?]i2614
ArnoldiN.1728, 30 Novemb.i2614
AylvaT.[?] v.1650]i2611
AylvaHessel van1637AF
AysmaH. van1662?]i2611
AysmaHessel van1665AF
AysmaHessel van1667AF
AytaWiglius ab1686?]i2614
BangaC.[?]
1731i2614
BeernsThonis1665AF
BèreArent Julianus Carel de1781-1782RKD
BijenkorfJan Everts1647i2610
BlauHieronimus de1704-1706NT, Ndl. gelacht-, stam- en wapenboek I
Blocq van HaersmaDaniël de-AF
BoelensW.1659i2610
BootzmaEpeus van1667AF
Botnia
1602NT
BouriciusJ. v.1650i2611
BruinsmaCyprianus1662, 1 Maiii2611; MpaginaE advocaten, Lijkstatie Willem Frederik
BurmaniaHobbe van-AF
BurmaniaSiuck Tiaerd van1683?]i2614
BurmaniaUlbo van-AF
CammingaTaco van1660, 14 Juliii2611, BvS
Cooycker
1671NT
CôpalFrançois1637AF
CrackHippolitus1618, 21 Febr.NT, BvS
Crack van BouriciusJohannis1678AF
DanckelmanV. B.1683?]i2614
Dankelman
1683NT
DompselaerH. v.1683?]i2614
DoumaDr.1622, 9 MaiiNT
EminghaSydts van1666AF
EnsDirck Sioerts1665AF
Eysinga
1680NT
Eysma
1606NT
FockensMarten/Martinus1596, 6 Mrt.; 1602RRS, BvS, NT
FockensSaeke1653, 20 MaiiNT
GalesVincentius1696AF
GhemmenichCorn.1660?]i2611
GhemmenichJ[acob] v[an]1662, 21 Martiii2611
GlinstraClaes1622, 9 MaiiNT
GlinstraEpeus van-AF
GlinstraHector Epeusz. van1675ca.?] † 19 aug. 1705web: genealogie online
GlinstraO.[?] v.1683?]i2614
GlinstraOene Frederik van-AF
Grevingh
1606NT
GrovestinsBote van1616, 28 Febr.NT
GrovestinsFrederick van1640, 6 MartiiNT
HaersmaArent Aulus van-AF
HaersmaDaniël de Blocq van1775ca.?]De Ndl. Leeuw 41 (1923)
HaersmaE.1686?]i2614
HaersmaEelco van-AF
HaarsmaHector Livius van1761AF
HaersmaJacob Boreel van-AF
HaersmaWicherus Henricus van-AF
Hambroick van WeleveldW.H. van1791-1792web: Parlement & Politiek
Harinxma
1676NT
Harinxma thoe HeegJuw van1620ca.?] † 1626web: WAZAMAR
Haubois
1668NT
HeemstraFeye VI van-AF
HeemstraNicolaes (Nicolaus) van-AF
Heerma
1635NT
Heringa van EysingaAe.1683?]i2614
Heringa van EysingaTiallingh Aedo Johan1681AF
HiddingaC.?]
1686, 15 Juliii2614
Hiemstra
1635NT
HillamaAernt van1666AF
Hillebrandts
1603NT
HillemaArent van1653, 26 April.i2611
HittingaHomme van1616, 12 MartiiNT
Holdinga vrijheer van SwartsenberghWilco van1667AF
HornDirck de1665AF
Houwerda van MeckamaMinne1622, 9 MaiiNT
HuberUlricus1667AF
HubertsClaes1665AF
HumaldaP.1656, 30 Feb.i2611
InthiemaFrid. van1653, 21 April.i2611
InthiemaReynolt van1632AF
JillisClaes1665AF
KempenaerD. de1697NT
KempenaerRegnerus Livius Andringa de1778web: Europa nu
LautenbachJacob1585 † 17 mrt. 1604NT
LooAlbertus1637AF
LooGerardus1637AF
LooGerryt1637AF
LourensLourens1666AF
Lycklama à NijeholtSuffridus1639BvS
Lycklama à NyholtLubbartus van1675AF
LyklamaJ. B.1728, 9 Juliii2614
MaccoviusJoannes1637AF
MammingaH.1659i2610
MoeselJoan Ernst van der1703, 1705NT, AF
NicolayPetrus1667AF
Oenema
1606NT
Oosterzee
1609NT
PetraeusJ. W.1728, 7 Augusty; 6 Septemb. weeri2614
RanauwWillem van1710ca.?]van der Aa
Recalf
1698AF
RecalffHenricus-AF
RecalffJacobus-AF
ReynersHarcke1665AF
Rispens
1666NT
RoeloffsAeltie1665AF
Rollema
1606NT
RoordaJohan van1654, 11 Febr.i2611
RoordaSyds van1614, 2 April.NT
RosemaPetrus van1662ca.?]web: Tadema State te Kollum
Roussel
1603NT
SakesTeye1616, 28 Febr.NT
SalomonsLucas1665AF
ScheltemaSixtus van1596, 6 Mrt.; 1602RRS, NT
Schwartzenberg
1609NT
SchwartzenbergG. Wilco vrijheer toe1660, 18 Febr.i2611
SimonsDouwe1646, 27 April.NT
SloterdijckWillem Augustijn van1730ca.?]web: Geni
SybrantsLolle1665AF
Sytsma
1637AF
TabesIde1665AF
ThijssenDirck1618, 21 Febr.NT
TiaartsSiuck1665AF
TieertsSiuck1665AF
UlenburgAnne1637AF
UlenburgIdzart1637AF
UlenburgUlricus1637AF
UniaJulius van1596, 6 Mrt.RRS
Vegilin van ClaerbergenHessel1686, 26 Juniii2614
VelsenW. v.1661[?], 27 April.i2611
VelsenWilhelm van1663AF
ViersenArnold. van1669BvS
VierssenR. van1683?]i2614
VincentsHere1665AF
WalthaPytter van1616, 29 Febr.NT
WesmaPyter Lucas1665AF
WesterhuisSuffridus1700ca.?]HCL FDPORTRA1928
Wijdenbrug(ge)Ernst Willem van1759De Ndl. Leeuw 46 (1928)
WincentsHeere1665AF
WissesWabbe1596, 6 Mrt.; 1602RRS, NT
WyckelAnne van1627, 1635BvS

>> begin