>> HOMEpage

Namen zee-officieren Friesland
tweede helft 17e eeuw

Bron: Tresoar, Nadere Toegang 5.18, II. Marine (C & I = commissie- en instructieboek; S.R. = staatsresolutie)
Internetbewerking: M.H.H. Engels, december 2012

Admiraal
 • Aylva, H.W., in plaats van T.H. de Vries 16 mrt. 1667, C & I

Luitenant admiraal
 • Aylva, H.W. v. 22 febr. 1667, S.R.
 • Fries, T.H. de, in plaats van A.A. Stellingwerff 29 juni 1665, C & I
 • Limburg Bronckhorst en Styrum, F.W graaf tot, in plaats van H.W. baron van Aylva 26 mrt. 1692, C & I
 • Stellingwerff, A.A. 17 mrt. 1665, C & I
 • Wassenaar Obdam, v., 30 sept. 1653, S.R.

Schout bij nacht
 • Bruynvelt, H., 18 apr. 1665, C & I
 • Middachten, S., in plaats van H. de Vries, 25 febr. 1705, C & I
 • Vries, H. de, in plaats van Jr. D.F. van Roorda 26 mrt. 1692, C & I

Commandeurs
 • Aylva, H. v. 19 febr. 1635
 • Aysma, H. v. 7 jul. 1635
 • Burmania, F. v. in plaats van J. Roorda 16 febr. 1666
 • Hania 3 okt. 1673
 • Hania, A. in plaats van J.J. de Haen 23 jun. 1666
 • Harinxma 18 apr. 1667
 • Hoppers, J. in plaats van G. van Hari[n]xma 25 jul. 1666
 • Houwerda v. Meckama, M[enne Pybes (1594-1666)] 7 jul. 1635
 • Luitiens, E., ondercommandeur in plaats van J. Hoppers 25 jul. 1666
 • Posthumus, F.F. in plaats van D. Fonck v. Linden 6 okt. 1666
 • Roorda, J. v. in plaats van Jr. G. v. Heerma 20 aug. 1658
 • Rumff, gener. in plaats van Sygers 9 jan. 1750