>> HOMEpage

Luitenants Friesland
1602-1793

Bron:
Tresoar, nadere toegangen 5.09 II (blz. 31-111), 5.18 I en 5.19
Transcriptie: John de Jong
Aanvulling, verbetering en internetbewerking (sorteerbare tabel):
M.H.H. Engels, november 2015; herzien februari 2016

Vooral in 5.18 zijn de hoofdletters H, I, M, S en U in het handschrift van een van de inventariseerders soms moeilijk te onderscheiden: men melde verbeteringen.
N.B. Voorletter N kan betekenen niet bekend.
C&I = Commissie- en Instructieboek; Sous Luitenants afgekort sl; zz resp. 00 dient voor de sorteervolgorde
Na sorteeractie terug naar oorspr. volgorde met functietoets F5.


aangesteldcompagniei.p.v.dagmndjaar
Meinsma, FoppezzHoernkens, Albert2431602
Houck, JanSagemanEminga, Tjaerdt2341602
Burmania, Rienck vanHeerma, capitainbroer2341602
faendrichDekemaBloemendal, N.2341602
Oosterzee, CiprianuszzMeinsma, F.1851602
Vos, StevenBurmania, R. v.zz391602
faendrichoverledene hopman Bloemzz1951603
Brunswijck, N. vanzzLieuwes, Taecke671603
Janssen, HillebrandtHagazz2171603
faendrichHaresco, hopman, nu Tenzz391603
faendrichBurmaniazz391603
Offerhuizen, Andries vanBurmaniazz28101603
Celsma, FoxHania, T.Hania, G.711604
Doornebosch, Lieuwezzzz711604
Haersma, JuwzzEntes, Evert3131604
faendrichFonseca, nu Eysingazz1971604
Pijtters, GerrytAernsma, hopmanzz2171604
Gerckes, JanzzSlijp, Rogier1091604
Baerdt, NFranssen, Joanniszz621605
Brugge, Jacques vanOldenslo, Hans vanzz1981605
Jacobs, PytterHarinxma, Jovius vanzz3101605
Sinderhorst, HansSelsma, Foxzz18111605
faendrichBurmania, Jan van, nu Aysmazz1511606
Burmania, R. v.zzzz2341607
Aysma, Hotse vanLieuwes, Taeckezz1351607
Hittinga, Anthonius vanzzzz971607
Ommen, van, faendrichHauboiszz19111608
Vries, Jacques deVries, Frans Gerryts dezz1821615
faendrichForbes, nu Bethunezz2651615
Burmania, Hero vanAylva, ritmeesterPijnappel, N.8121615
Huisen, van, faendrichzzFurmerius, B.1631616
AndreŽ, I. v.zzSanders, N.3131616
faendrichCornelis, Jan, nu van [Dirk Willem van] Hatten [Hattem, Hattum]zz2541616
faendrichSagemanHoeck, N.2541616
Haga, hopmanzzzz311618
Oenema, JacquesHarinxmazz311618
Scheltema, BonefaesHaniazz311618
Fonck, kornetAylva, ritmeesterzz3131618
Potter, GatseEminga, capitainzz3061618
faendrichSagemanzz2431621
Dorrel, GeorgeMortonzz14121621
Galema, Seerp vanOenemazz2511622
faendrichBassem, nu Jacob Sterkzz1431622
Villaer, CarelEynhouts, ritmeesterzz391622
Hottinga, faendrichHeringazz1111622
Jongbloedt, GisoBootsmazz6121622
Boijner, faendrichEysinga, Sjuckzz2931623
Furmerius, vaandrigScheltema, Scheltezz2931623
Dijxtra, Seerp vanHauboiszz881623
faendrichSlijp, hopmanzz2521624
faendrichSlijp, hopmanzz1511625
Hoptilla, Jan GerckesEijsinga, overstezz1511625
Bergh, Thomas van denScheltema, Frans vanBoijmer, Engbert3061625
Sijtsama, Rienck vanSageman, nu Aysmazz171625
Burmania, PoppeHouwerdaHottinga, N.17111625
Vianen, AdriaenSchwartsenberg, ritmeesterBacks, Jan741626
Veer, EduardtTreftkrij, capitainzz2241626
Roorda, Wibrandt vanBesten, vanzz1361626
Kock, NicolaesChristiaen, Furst, nu Azz2961626
Hettinga, Claes vanBlauzz7101626
Reichenbach, HansKemnitzMaersburgh, H. v.2411628
Feugen, M.zzFeugen, C. v.2621628
Hania, Tiete vanHania, W. v.Scheltema, B.541628
Iderda, Joannis vanDoniaGoslinga, Hoite van841628
Huseman, FransInthiemaDeppe, W.1741628
Stomp, CasparLauwickLauwick, I. v.2161628
Cohorn, GosseDonia, nu IdzardaIdzarda, N.2861628
Jans, AbelStellingwerff, nu BaerdBaerd, S.2611629
Andringa, Douwe vanLycklama, nu AysmaAijsma4121629
Burmania, Douwe vanBesten, vanRoorda, W. v.19121629
Juckes, ClaesHittingaVrijmoet, N.1551630
Holst, HendrickAdiusBolhaven, C.S. v.2681630
Borgne, LaRochette, Lazz991630
Adelen, Rienck vanAysma, SchelteHuisum, F. van9111630
Bernault, Charles dePompejus, ritmeesterzz9111630
Welderen, Bernardt vanKetsky, capitainWalstra, S. v.1811631
Amama, HarniusPotter, M.Coot, Claes1931631
Forbes, JanMoubraij, nu BruinsveltBruinsvelt, N.1451631
Boelens, FockeHoptille, J.G.Hoptille, J.G.271631
Hania, Gale vanHittinga, A. v.Juckes, Claes15101631
Ferraris, CarelAysma, nu JuckemaJuckema, N.1311632
Hemminga, Doco vanPotter, majŰrOckinga, H. v.1031632
Adrianus, Gillisveldt-timmerluidenzz2251632
Loo, Arent vanenige te lichten troupezz31101634
Roorda, Wopcke vanBurmania, P. v.Brugge, I. v.15111634
Eijnhouts, Jacob vanEijnhouts, Ivo van, ritRollen, C.2311635
Abels, AlbertBaerdt, S. v.Jans, Abel1441635
Bedel, WillemCromwelWalleij, R.2111636
Vos van Lingen, N.zzBonesteel2151636
Glijsenstral, Hans GeorghEijnhausen, nu NieulandNieulandt, N.871636
Sickema, DucoThissingh, E.zz1381636
Gaster, Mame ReinsBaerdtAbels, Albert2081636
Harmens, MeuwisAndringaWijgers, Pytter1091636
Wiegersma, Bouwe RommertsHolstein, T. v., capitainMenolts, Jan8101636
Drenhuisen, Jan Popckes vanBeringazz821637
Hattom, N. [= Dirk Willem van Hattem/Hattum]Rousselzz821637
Hettinga, JanLoo, B. v.zz821637
Snabelius, N.Oenema, collonelzz821637
Heteren, N.Herings, Janzz2841637
Siercks, Lieuwetimmerluidenzz2451637
Grovestins, Oene vanGrovestins, Foppe vanLoo, Arent van2971637
Formerius, Arent, capitainzzHeerma1591637
Walrich, AugustinusLoo, Arent vanMamma, w.25111637
Amama, PetrusHarings, JanHeteren, T.231638
Spaen, Jr. JacobLindelaer, ritmeesterLoo, G. v.931638
Walsdorffer, N.Nassau, graeff vanCleinsans, S.1331638
Lijcklama, SegerRoorda, Wybrant v.zz1741638
Buijgers, Pytterzzzz2541638
Spangiaerdt, HarmenEelsma v. Hottinga, WieOudaert, G.261638
Baerdt, Dirck vanHeerma, G.Sanderhorst, Hans30111638
Ottes, BarentHarings, JanAmama, P., w.1631639
Mol, PetrusMeckemaHeerma, O.2831639
Hoptilla, AnthoniusHoptilla, J.G.Boelens, F.11101639
Coehoorn, MennoHarinxma, H. van, capitainTjallings, Idsert26111639
Cruithoff, JochemGrovestins, S. v.Coehoorn, G. v.1121640
Hertoogh, JacobWeijer, J.Mullen, N.531640
Amama, MichielHeerma, D. v.Hannia, T.1231640
Ockema, Seerp vanMeckemaMol, P.1791640
Popma, SerapiusInthiema, H.F. v.Huisman, F.2591640
Wisma, JanHeerma, J. v.Hartenveldt, L.2591640
Amama, GerrytHemmema, D. v.Amama, H.13111640
Hannia, Boudewijn vanPopmaWessels, Coert, w.13111640
Mol, EpoHottinga, J. v.Studigh, I.G.14111640
Ferraris, FransLawick, J. v.Oluffs, T.3121640
Lemmen, Pytter vanBurmania, P. v.Lemmen, Jacob van2911641
Camerarius, DeonisHottinga, J. v.Mol, E.2031641
Stomp, JanLawick, J.N. v.Stomp, L.1041641
Gabbema, Bocke TabesBoelens, F.Feddema, H.1741641
Adelen, Serapius vanHeerma, J. v., capitainWisma, I.30111641
Feitsma, Jelger vanBesten, VanAdelen, R. v.30111641
Haubois, AbrahamSlijpJelsingh, J.30111641
Jelsingh, JurrienDijxtraBuijgers, P.30111641
Sierxma, TobiasAndringaHarmens, Meinse2631642
Hettinga, Hans vanHettinga, H. v.Harmens, Hendrick2941642
Baer, Jan deLoo, D.Walta, S. v.2681642
Levitzau, Moris vanRijffelaerN., w.1691642
Hekeren, O. de Rode van [zie RodeWeijer, J.H.zz15121642
Mertz, A.zzBrakel, N.25111642
Wijtinga, Wybe PyttersCoehoorn, G.Staphorst, E.1431643
Drevin, ThomasWijlde, H.zz2861644
Ockinga, Gerroldt vanHeerma, G. v.zz14121644
Stapert, EpoCoehoornzz321645
Grovestins, Ernst vanFrenckFeitsma, I. v.2821645
Siccama, RombartOginskyHoptilla, A.2821645
Roorda, Johan vanAylva, E. v.Roorda, B. v.2641645
Heijmans, Eyse PyttersFeitsma, J. v.Hettinga, I. v.1971645
Mortaigne, BartholdtNieulandt, J.J.Gysenthal, N.30121645
Scheltinga, DirckGrovestins, F. v.Sixma, T. v.1711646
Steenhoff, JohanCoehoorn, G. v.Stapert, E.1021646
Franckena, RegnerusOostheim, capitain, nuOckema1431646
Schalbroeck, HendrickLindenaer, ritmeesterSpaen, J.1321647
Schram, JoannisJongestal, S., capitainAmama, M.1321647
Raasveldt, Reinier vanBurmania, F. v.Lijcklama, Z. v.14101647
Oenkens, MennoOckema, S. v.Hannia, W. v.26111647
Bornaeus, BernardusHottinga, J. v.Camerarius, D.1821648
Schaffer, JanFeytsma, B. v.Schafter, C.771648
Bouricius, GelliusFormerius, A.Tzessens, S. v.14121648
Glins, Taco vanAylva, luitenant collonelRoorda, I. v.14121648
Aldershoff, QuintinHeerma, D. v.Amama, G.2321649
Hoeklum, Assuerus vanHittinga, H. v.Hittinga, H. v.22121648
Heimans, MatthijsLoo, Arent v.Walrich, A.2641649
Scheltinga, MatthaeusSixma, T. v.Marssum, I. van1181649
Tierin, JohanNieulandt, J.J.Mortaigne, B. v.1781650
Aenjen, Jellardus vanHottingaBouricius, G.25101651
Amama, JanJongestalGlins, R. v.25101651
Burmania, Watse v.Hettinga, H. v.Heuckelingh, N.25101651
Heukelingh, N.zzzz25101651
Idsinga, Aleff SakesOckinga, G. v., capitainRichenbach, H.25101651
Cocq, JurrienAylva, H.M. v.Ulenburgh, I. v.19121651
Douma, Jr. Andries vanSixma, T. v.Scheltinga, M.751652
Wigara, Dirck vanBruinsma, nu VerstevereVersteveren, I.2181652
Andringa, Poppe vanAysma, J. v.Amama, I. v.991652
Santen, Hans PaulGlins, R. v.Schram, I.15101652
Haij, JohnHam, G., ritmeesterMontgomary, R.531653
Rulaert, JoasSchwartzenberg, ritmeesterDaels, I.H.1431653
Voort, Barent vanLoo, Jan v., capitainWachren, C.C. v.1731653
Gausne, Monsr. deBrail, Le Sieur de, majzz191653
Hettinga, Anthonius vanSchwartzenberg, capitainHettinga, N. v.16121653
Vierssen, Willem vanSchwartzenberg, ritmeesterRoelandts, I.18111653
Waeijer, Adolff vanAesgema, E. v.Coehoorn van Houwer2581654
Vierssen, Arnoudt vanBouricius, nu AndringaAndringa, P. v.2121654
Rinia, RitskeRinia, S.Spangiaert, H.15121654
Schatenbach, Wolff Sigismundt vanSchwartzenberg, ritmeesterVierssen, W. v.1521655
Unia, Jr. Ritske vanInthiema, capitainPopma, Serapius2841655
Unia, Jr. Ritske vanSchwartzenberg, ritmeesterSchratenbach, W.S.2871655
Haulema, Lyckle PiersSchwartzenberg, J.G. v.Aengnium, I.2871655
Hittinga, Sibrandus vanInthiema, capitainUnia, R. v.2871655
Unia, Jr. B. v.zzAengnium v. Schrate2871655
Baar, Hendrick deRoorda, J. v.Sickema, R.10121655
Heemstra, Jr. FeioMarquette, ritmeesterWelderen, B. v.1111656
Cock, JacobHeerma, G. v., capitainOttes, Berent1811656
Sageman, JacquesRinia, S.Rinia, R. v.1621656
Dongen, Cornelis vanBurmania, F. v.Raasvelt, R. v.1051656
Alsrede, Coenraedt Burchart vanRiniaSageman, J.1991656
Hanenburgh, HendrickLoo, J. v.Voort, B. v.1991656
Heidoma, GelliusHogeveenzz1321657
Douma, Jr. Andries vanMarquette, ritmeesterHeemstra, Jr. F. v.2441657
Glins, Jr. Georgh vanSixma, capitainDouma, Jr. A. v.2441657
Heerma, Joost vanMaudrickzz661657
Popma, Jr. Syds vanHiemstra, F. v.Hania, Jr. B. v.371657
Glins, Jr. Suffridus vanKingma, ritmeesterSchalbroeck, H.871657
Roelansweert, Caspar Johan vanAndringa, J. v., capitainzz591657
Hittinga, Taco vanLoo. J. v., capitainHanenburgh, H. v.,7111657
Pain et Vin, MosesSteckBeernts, Jacob, w.7111657
Gravers, HendrickRoorda, J. v.Baar, H. de14111657
Popma, Jr. Rein vanBurmaniaLemmen, P. v.2731658
Hollandt, Andries vanHaren, ritmeesterBubach, H.2851658
Wartensleben, Jr. N.Vierssen, A. v., capitainVierssen, A. v.1981658
Sanderen, Jr. Maximiliaen deAylva, ritmeesterGourdein, J. de2081658
Solstra, BernardusHeerma, G. v., capitainCock, Jacob2081658
Baerdt, MartinusVersteveren, capitainWigara, D. v.2681658
Abbas, JoannisMauderickHeerma, Jr. S. v.18111658
Fonck van Linden, Jr. JohanKingma, ritmeesterGlins, Jr. S. v.921659
Gauma, Jr. Gale vanVierssen, A. v., capitainHeijmans, M.1721659
Sanderen, Jr. Alexander deHarinxma, Jovius vanMarkenbach, I.A. v.1721659
Sanderen, Godefroij vanBurmaniaPopma, R. v.1821659
Lindenaer, Harmen JoostIngen Nieulandtzz2421659
Lycklama, Marcus vanSytsma, C. v.Frenckena, R.1831659
Sixma, Jr. Dominicus vanLoo, Douwe van, ritmeesterHaij, Jr. I.2531659
Swaert, Claes van, vaandrig comp.Hettinga, S. v., capitainHettinga, S.2851659
Laignier, Jr. Jacob vanSandra, ritmeesterUnia, Jr. R. v.3061659
Fonck van Linden, Dirck vanSchwartzenberg, J.V.G.THaulema, L.P.271659
Heemstra, Joannis vanHeerma, G. v., capitainAdelen, S. v.2371659
Kettelby, Th.zzzz391659
Bootsma, Hessel vanAylva, collonelGlins, T.17121659
Albin, TheodorusAylva, H. v., collonelCock, I.1821660
Coenen, Jr. Christiaen van, capitainAylva, E. v., collonelBootsma, Jr. H. v.1151660
Loenen, N.Bootsmazz671660
Heiden, Jacob van derHettinga, H. van, capitainBurmania, W. v.2271660
Glins, Hero vanSchwartzenberg, collonelHettinga, A.1081660
Heemstra, Feio vanLoo, Z.D.A. v.Sixma, D.1181660
Hemmema, ErnstWalta, capitainSagemans, N.1181660
Eckringa, Johan vanWaltaHemmema, E.30111660
Heremans, Serapius van,SchwartzenbergGlins, U.29121660
Lijcklama, Marcus vanUnia, ritmeesterSanderen, M. v.1111661
Mellama, AdriaenSytsama, capitainM. v. Lycklama1111661
Ipema, Jr. Douwe vanHogeveenHeidema, I.1421661
Embda, Jr. Popcke Everardt d'Frentz, ritmeesterDouma, A. v.1631661
Heckman, BernhardtWigarda, D. v., capitainzz1011662
Wiarda, H.zzIdzinga, A.S.721663
Heyden, Jacob van derHettinga, H. v., capitainBurmania, W. v.2271663
Heremans, Serapius van,SchwartzenbergGlins, H.29121663
Yttersum, D.A. v.zzPain et Vin, Moise19101664
Martin, J.zzIssa, P. C&I12111664
Wiarda, J.zzRisoir, C. C&I1831665
Morgan, JohanGalama, J. v.Hoppers, H. v.311666
Hoppers, HeroSixma, U. v.Wartensleben, N.1711666
Hacvort, Zeino van, [Jr.]Sandra, ritmeesterLaignier, I. de621666
Brakel, ArrienRoorda, J. v.Gravers, H.1521666
Singendonck, FranÁoisHettinga, H. v.Heijden, I. v. d.1521666
Coehoorn, Kempo vanLoo, J. v.Hittinga, T. v.1621666
Heimans, SimonDoijs, G.Heimans, E.1621666
Gravius, SytseGrovestins, L. v.Scheltinga, Jr. D.3131666
Sanders, N.FrenckGrovestins, E.3131666
AndreŽ, Scipio vanBurmania, P. v.Sanders, N.3131666
Teijens, BenedictusGrovestins, E. v.Sierxma, N.1951666
Schouten, AbrahamCoenders, capitainBoelens, S.2161666
Bechius, MartenSchwartzenberg, H.G. v.Schffer, J.2261666
Twernbergen, HaeyeCock, J.Soolstra, B.2361666
Wiarda, DoitseOckinga, S. v.Wiarda, H.2361666
Westerholt, N.Schwartzenberg, ritmeesterzz2071666
Boelens, SytseAndringa, T. v., capitainzz2171666
Murray, AlexanderHay, nu BruinsveldtBruinsveldt, S.2381666
Cocq, HansSixma, T. v.Fockens, M., w.2481666
Beverveurde, Christoffel Unico vaLintelo, nu AllendorphAllendorph, J.T. v.2581666
Heerma, Jr. Tjerck vanSytsama, D. v.Eijsinga, N. v.891666
Uma, NicolausDoumaMellama, A.19101666
Brandt, JoostGrubbeLoosraet, G.10111666
Loudewel, AugustinusDoumaUma, N.2131667
Dockum, Marten vanAndla, J. v.Hannia, G. v.2041667
Fullenius, KempoSixma, D. v.Baerdt, N.1051667
Sevenaer, Barent, capitain luitenantNassau, prins H.C. vanCoenen, C. v.2451667
Walrich, DominicusAllendorphBewerveurde, I.1561667
Hanekroth, Willem MauritzUnia, D. v.Stomp, I.2461667
Andringa, Tinco vanGrovestins, E. v.Teijens, B.591667
Hasius, CorneliusWalta, SybrandtEckringa, N.691667
Eijsma, DirckLoo, J. v.Coehoorn, K., w.1711668
Coenen, FrederickVierssen, collonelGalama, G. v.2441668
Tamminga, Boldewijn vanClair, J. leClair, I. Le2541668
Muller, SamuelLintelo, nu AllendorphSansterre, N.391668
Hania, Albert vanHittinga, H. v.Heide, I. v. d.2691668
Heldevier, N.Coehoornzz2691668
Hillebrants, DirckCoenenBlair, N.2691668
Hemmema, Duco van, capitain luitenantNassau, prins H.C. vanzz17101668
Quintus, AlbertDoisHeimans, S.321669
Heijmans, S., C&IFrenckGrawers1321669
Hoffman, JanNassau, prins W.M. vanWalsdorffer, A.2151669
Lijcklama, Laelius vanUnia, ritmeesterLycklama, M. v.581669
Hoppers, HeroSixma, U. v., capitainzz24121669
Hobbema, TiberiusHettinga, SibrantEijsma, D.1121670
Lemmen, JacobusMauderickAbbas, N.1121670
Eijsma, DirckHoldinga van Walta, T.HHasius, C., w.1821670
Heloma, MichaŽl, capitain luitenantNassau, prins H.C. vanzz831670
Heloma, W.zzHemmema, D. v.831670
Coenen, Frederick deVosbergenMensenburgh, I. v.2241670
Hoitema, DouweAysma, H. v.Rucker, N.2241670
Blau, Laurentius deBurmania, P. v.AndreŽ, I.P. v.461670
Unia, N.Schwartzenberg, ritmeesterHakvort, N.461670
Blondel, FranÁoisHeide, van der, capitainSlot, N.191670
Verhoek, JoannisScheltinga, L.Lycklama, S.2491670
Popma, Wytse Aleff vanVelsen, J. v.Hanekroth, W.M.2521671
Voort, Frederick vanBurmania, W. v.Haubois, C.2521671
Hillensbergen, HendrickAndla, J. v.Dockum, M. v.2821671
Romeda, BaviusHanekroth, E.Sanderen, A de1111672
AndreŽ, TobiasCoehoorn, M. v.Heldevier, T.3111672
Coehoorn, N.Ockinga, Jarich vanFrenck, N.2031672
Tiddinga, N.BoelensSevenaer, I.W. v.2741672
Bossaert, Gregorius vanWalrich, D. v.Overschouw, L.351672
Hoed, AnthonyVegilinDromont, N.1571672
Roer, Nicolaes Georgh vanDuynen, van, ritmeesterzz1871672
Baer, N. deSixmaHasius, N.2571672
Vierssen, Livius vanSanderen de Zurburgh, GSanderen de Zurburg981672
Ruigrok, JacobusSolms, graeff vanRuigrok, W.1681672
Aijsma, Hessel vanAylva, gener‚lzz3081672
Siegers, BerentLauderLauwerman, R.5101672
Breidenbach, N.Helmis, N., ritmeesterHelmis, N.2641673
Budde, JanGalama, J. v., capitainGalama2941673
Attume, N.Mauderick, majŰrL. v.Voort151673
Avercamp, N.zzSolckama151673
Baer, CornelisTeyensBaer, E.151673
Cochius, N.Gabbema, G. v.Hule, A.151673
Coeverden, Jan vanKuystenzz151673
Greve, N.Broekhuisenzz151673
Jeltinga, Gajus, capitain luitenaAmama, collonelzz151673
Jongh, Willem deRoper, T.Roper, T.151673
Jorna, SipckeBootsma, H. v.zz151673
Ketel, LucaszzEpma, W.151673
Loon, Pytter vanGlinstraJorna, S.151673
Sigers, TacoPolman, luitenant collozz151673
Burchorst, N. terBurum, luitenant collonelzz2651673
Michiels, LodewijckBaron, AbelAmoureux, W.2171673
RiviŤre, Abel de laHekman, B.Hekman, B.1481673
Beintema, LambertusVelsen, J. v., majŰrPopma, A. v.2981673
Paul de Rammingen, Ludwich FrederBescoHeiman, E.691673
Clant, EgbertAndla, capitainHillenbergh, N. van1791673
Ruitenburgh, Jurrien Jacob vanAppel, ritmeesterzz1891673
Jacobs, DirckUftenzz4101673
Edsema, FoccozzJacobs, Dirck14101673
Loo, Hendrick Arent vanAylva, H.E. van, capitainzz15111673
Meijer, Albert deUtterwijck, G. v.Camphuis, N.1121673
Hoen, Ernst vanNassau, prins W.M. vanHoffman, I.B.19121673
Benthem, Arnoldt vanHaersoltezz1511674
Etbach, Johan VictorMauderick, majŰrzz1511674
Fedder, GerrytRiemersmazz1511674
Suwolde, HendrickBeymazz1511674
Gramberringen, Willem Lodewijck dLycklama, ritmeesterzz2511674
Wisselpenningh, AnthonyHaniaJochems, Hepcke3111674
Wolff, Johan Hendrick deWelle, H. van, ritmeesterBreidenbach, N.621674
Sanderen, Ernst deKingma, kollonelEmda, P.E. de731674
Creij, SimonHopperszz1931674
Rietsma, Gerryt DircksBeveridgezz1931674
Welman, JurrienBurmania, Watse vanVoort, N.2541674
Bechius, MartinusAndlaClant, J. E.3041674
Clant, Jan EgbertSchwartzenbergBechius, M.3041674
AndreŽ, T.zzHeldevier, F.3161674
Klein, Hans FrederickKievirzz1191674
Raesvelt, Willem deHaersoltezz30101674
Acronius ŗ Buma, JuliusRoberzz5111674
Firmund, Johan Arnold vanBurmania, capitainBlau, N.5111674
Poelgeest, ConstantinBois, Duzz20121674
Echten, N.Tamminga, J.Gravius, I.2111675
Huigius, N.zzWeijer, N.2211675
Cleis, TacoSandra, ritmeesterVierssen, L. v.1831675
Challou, Pierre duSlootCaron, P.2041675
Lensen, N.Quiso, ritmeesterzz3041675
Clases, F.zzJelsingh, I.851675
Caps, N.Coevorden, ritmeesterCoevorden, N.461675
Costerus, N.AndlaBechius, N.461675
Jolij, M.Fonck, N., capitainFonk, N.461675
Rietsma, Gerryt DircksGabbema, w., compagniezz1071675
Roelandt, HansHanekroth, W.M.Hobbema, N., w.1071675
Bosman, N.CammingaRoelandt, H.681675
Budde, N.AndreŽHorn, N. de391675
Schram, N.Colbe, ritmeesterRoorda, N.6111675
Hoeuft, N.Clout, ritmeesterzz10121675
Merwede, N.Glinstra, H. v., capitainUitterwijck, N.611676
Schrader, JoannisMauritz, prins van Nasszz221676
Doijs, N.Hania, capitainWisselpenningh, L.421676
Faber, N.Hemmema, ritmeesterzz421676
Feerse, Herman Otto vanStirum, graeff vanzz421676
Vliet, Joachim vanBoxelBarchorst, N.521676
Feugen, Caspar vanPadborgh, ritmeesterzz2531676
Plasburgh, Otto vanAlbin, capitainRommerda, B.2531676
Meijers, B.zzVeersen C&I3131676
Pfeul, Johan Georghguardeszz2751676
Broune, N.Frenck de jongezz1561676
Firmont, N.Sygerszz2191676
Manel, CharlesManszz2191676
Martena van Burmania, DucozzPhuel, I.G.2191676
Phuel, J.G.zzMertre, de2191676
Tamsen, JanPaenzz2191676
Larive, N.Burmania, majŰrSanten, H.P. v.8121676
Stienstra, RoeloffFrenck, GeorgHeiman, N., w.15121676
Bothenius, EelcoCoehoorn, majŰrAndreŽ, N.911677
Winck, WillemJeltinghaSevenhuisen, N.911677
Hesener, N.Aysma, D.M. vanKijkol, N.721677
Appel, Otto HendrickAppel, ritmeesterRuitenburgh, I.I. v821677
Copelma, Johan JacobVegilin, capitainHoedt, A., w.331677
Livret, JeanRusiers, capitainzz831677
Meckhoff, NicolausHulMeckhoff, H.3031677
Wolters, RoeloffDongen, ritmeesterVos van Steenwijck,3031677
Meijers, SebastiaenStirum, graeff vanzz3131677
HeusenerzzKikol, A. C&I1141677
Jurje, HansLauwerman, capitainHeerma, T. v.1851677
Heppe, H.Jacob C&JVries, de, ritmeesterVries, de1081677
Schwartsenbergh, Jan Heio WarnarzzVos, N. de1081677
Klein, H.F.zzzz1191677
Heide, Claes van derSlootzz30101677
Aeken, Lucas vanTeijensBaer, C. de, w.411678
Bema, BoetiusSlaunAcronius ŗ Buma, I.1011678
Pennebroek, Andreas vanHeide, v.d.Brakel, S., w.1121678
Sel, PaulHaeften, vanSchimmelpenningh, H1421678
Heerdt, BoudewijnzzHarinxma, G.1621678
Feugen, Caspar vanAylva, ritmeesterHoeuft, G.2621678
Feugen, Matthijs vanPadburgh, ritmeesterFeugen, C. v.2621678
Levitrouw, Gunther vanBeymaBeijma, M.2231678
Epstein, CarelAysmaHesener, N.1111679
Rocqueval, GabrielColbe, ritmeesterSchram, N.821679
Murraij, HectorStecke, D. van, capitainMurray, H.2221679
Penon, DammandusNassau, W.M. van, prinHoffman, I.2221679
Sevenhuisen, GerhardtHoppersUlenburgh, D.T. v.2421679
Taeckema, AlonsoBurmania, W. van, colloWelman, I.1041679
Rietsma, GelleScheltinga, Livius vanHoitema, D.561679
Hartsius, JelleHemmema, ritmeesterNijenhuisen, M. v.2571679
Ferrares, JacquesHeemstra, collonelFerrares, F.1581679
Vil, Joannis van derJongestalEijsma, Fecco1581679
Gerbens Foppinga, LieuweVelsen, vanTwenbergen, H. v.491679
Ockinga, Lodewijck vanOckinga, I. vanCoehoorn, I. v.17101679
Hiddingh, JohanBachmanzz1111679
Aijlva, Jr. G. vanzzBosman, G.19111679
Levetrouw, GŁnther vanBeijmaJeltinga, G. v.28111679
Bosman, GerbenTeijensHuiges, M. v.29111679
Schepper, SibrandtHettingaCoenen, Frederick d10121679
Beintema, PaulusVelsen, vanBeintema, L.711680
Ramak, PeterAppelWinck, W.811680
Adius, AdigerusBurumKetel, L.911680
Blondel, N., luitenantPaen, capitainTamson, N.1011680
Cleis, TacoHettingaSchepper, S. de2621680
Schepper, Sibrandus deSanderen, vanCleis, T.2621680
Epstein, CarelguardesBurmania, Jr.D. v.2821680
Krosigh, Wolrave Hendrick vanPlettenberg, vanEpstein, C.2821680
Jelgersma, AlbertWalrichWijckel, M. v.2941680
Geest, Hero deSanderen, vanSchepper, S. de3041680
Huppe, Hans JacobsSandra, ritmeesterHakvort, N.2851680
Martin, GabrielMartin, S. dezz1761680
Frenck, Gosewijn JurrienHeemstra, T.zz1961680
Prasun, ChristophorusBachmanHiddingh, N.29101680
Laek, Willem vanAijsmaSloot, A.H.1211681
Meima, HarmanusKetelAvercamp, N.2711681
Meijers, JohanCoehoorn, collonelBothenius, A.1731681
Tuchen, Mous vanHasten, D. vanSels, P.551681
Murraij, HoratiusBoxel, A.Vliet, J. v.2371681
Conter, L.zzAdius, A.1591681
Lijphaert, HarmenMonterWellenburgh, E. v.,1591681
Kuilenburgh, GerhardusJeltinga, capitainBeintema, P., w.1691681
Steenhuis, EllartVelsen, A.R. vanzz3111681
Scheltinga, Livius vanSchratenbachPlasburgh, N., w.14121681
Baar, N.VenedigerElberveldt, N.16121681
Jongestal, H.zzVil, N. v. d.16121681
Vil, N. van derBoxelMurraij, H.16121681
Murray, HorratiusJongestalVijl, van der N.zz121681
Baer, Gerroldt deBeijma, collonelSilwolde, H. v.1721682
Silwolde, Hendrick vanVenedigerBaar, G.1721682
Echten, Douwe vanHeemstraFerrares, N.1631682
Ferrares, N.I. TammingaEchten, D. v.1631682
Keller, N.HoppersSevenhuisen, I. v.141682
Noei, Jan HendrikGrovestins, ritmeesterHeemstra, F. v., w.141682
Wijntgen, HarmenWaijen, van der, capitainConter, H.141682
Post, Joannis tenTaeckamaStinstra, R.1471682
Hemminga, OdulphusJongestalH.Murraij1591682
Sevenaer, N.UnckelChevalier, N.27101682
Albin, Barent PhilipVoorstEsbach, I.511683
Donia, Jr. Ernst vanHeemstra, collonelEchten, D. v.2611683
Costerus, WesselSchepperMorel, N.1731683
Morel, N., luitenantMans, capitainCosterus, W.1731683
Pereboom, HendrickWijckelTheben, P.C.2641683
Hanekroth, WillemVegelin, vanKoppelsma, I.I.551683
Eck, Matthias vanScheltinga, luitenant collonelBudde, I.2961683
Incudides, TheodorusDoijsJorna, S.3061683
Bonaventure, ChristoffelSygersViermineth, I.P. v.2091683
Merwede, Johan Willem van derWubbemaA.W. van der Merwed29111683
Donia, Jr. Titus vanDoijsIncudides, T.2621684
Incudides, TheodorusRouseRoelingxweert, N.2621684
Gendt, Willem vanVries, J. deAeken, N. v., w.1531684
Durfort, Jacob de, seigneur D'Antguardeszz2631684
Sixma, Jr. Julius vanLoo, Arent v.Tullenius, K. v.241684
Conter, LaurensFullenius, capitainAdius, A.1741684 1685
Winholt van Eenschaete, BernhaltHoppersKelder, N.2541684
Feugen, Johan Matthijs vanStecke, collonelMurraij, I.2471684
Hamilton, RobertWelle, H. vanBema, B., w.881684
Scotsen, SegerFonck van LindenRuighrok, N.881684
Lannoij, Charles deLijf. Comp te Paerdtzz1891684
Donder, AdriaenMansMorel, C.24101684
Lannoij, Jr. Charles deLijf. Comp te Paerdtzz2841685
Tania, EpeusHeermaRiviere, N. La2941685
Sijtsama, Pico vanHeermaTania, E.811686
Tania, E.Vries, deGendt, W. van, w.811686
Westerbeek, Adam vanStiensmaLack, W. v.911686
Wildenraedt, Anthony vanPlettenbergh, vanWalrich, I.521686
Tulleken, ThomasSteelandtVrede, C.1441686
Aijlva, Jr. Douwe Feie vanViersen, L. vanzz151686
Gaesma, NicolausHanekroth, W.M. vanRoelandt, H.151686
Harinxma, Jr. N.Douma, E. vanSilwolde, N.2251686
Bosman, GerbenLycklama, R. vanMerwede, I. v.2861686
Merwede, JohanBuma, Acronius ‚Bosman, G.2861686
Olivier, LouÔsde Handt-grenadiers vanzz2861686
Nuijs, Benjamin vanSijgersBonaventure, C.2081686
Custos, Guilleaume deWelle, H. van, capitainHamilton, R.1091686
Hania, Jr. Titus vanMolenschotFedder, G.1091686
Rouse, HendrickViersen, vanAijlva, Jr. D.T. v.20101686
Doijs, Julius WillemHemmema, ritmeesterHartsius, I.22101686
Malet, N.AndreŽ, capitainBudde, H.11121686
Coste, Anthony de laMejontsmaMerckel, G.23121686
Donia, Titus vanSloot, A. vanTiddinga, S. v.23121686
Tiddinga, Sweer vanDoijsDonia, T. v.23121686
Monnikhuis, JacobusDoijsTiddinga, S. v.24121686
Bonaventure, ChristoffelGrovestins, ritmeesterNoei, I. H.1931687
Haenstra, BaviusAmamaCrosigh, N., w.241687
Coutis, Jacob WillemBachmanPrassum, N., w.2741687
Theben, Philip ChristiaenBois, G. duPoelgeest, C.2391687
Montrevost, Isack Perault deSchratenbachScheltinga, L. v.28101687
Camstra, Jr. Goffe vanSandra, ritmeesterHuppe, H., w.711688
Lauwerman, Rudolph Lodewijck vanHeermaSijtsama, P.G. v.711688
Martin, JacquesSijgersNuijs, B. v.711688
Tiddinga, Sweer vanBesco, deBalfour, N., w.711688
Milendonck, Jr. Herman vanBuman, Acronius ‚, capitainMerwede, I.H. v. d.921688
Vermeus, Cornelis, luitenantBoxel, capitainUil, I. v. d.441688
Huppe, Hans ChristoffelSchepperCosterus, W.641688
Berault, Salomon deKetelMeima, H.161688
Hittinga, N.Heiden, van derPennebroek, N.891688
Conter, JeremiasRoorda, D.T. vanRietsma, G.10111688
Gratema, T.Vierssen, W. vanRaesveldt, W., w.10111688
Borch, Folckert terNassau, prins W.M. van,Echten, Jr. R. v.27111688
Stapelmans, LeonardAijsma, H. vanAijlva, Jr. T. v.29121688
Adius, IsackDricourt, vanRamack, P.711689
Coenders, JohanSijtsemaTania, E.711689
Coenders tot Helpen, Frederick vaMonterLijphart, H.711689
Lavergne, Henry Ranchijn deOckingaOckinga, L.711689
Wiersma, ChristianusMorelClaix, N.711689
Metz, GijsbertusAijsma, T.Huppe, H.C.1811689
Kingma, Inte vanCoehoornLoŽ, I1221689
Feugen, Christiaen vanRochebruneFeugen, M. v.2131689
Camstra, Jr. Tjalling Goffe vanUnia, ritmeesterSanderen, E. de2941689
Sanderen, Ernst deSandra, ritmeesterCamstra, Jr. T.G. v2941689
Donia, Jr. Frans v.Loo, capitainHarinxma, Jr.3041689
Vierssen, Jacobus vanUnckelSevenaar, I. v.251689
Hooft, Otto HendrickAmamaHaenstra, B.2261689
Sixma, Jan vanDoumaSixma, Jr. Julius v1271689
Besco, Jacobus deBeilanusHeermans, N., w.2081689
Finck, EverhardtVierssen, vanRouse, H., w.2081689
Gockema, ArnoldtLijklamaBosman, N., w.2081689
Plasburgh, BogislausStiensmaWesterbeeck, A.2081689
Santen, N. v.Wijckelzz2081689
Nicolai, OttoVos, B.H.Loo, w.2791689
Wijnholdt, JohanSloot, B.Heerdt, B. v.14111689
Rinia, WibrandusCoehoorn, G. vanKingma, N., w.7121689
Thienen, George vanVoorst, ritmeesterOckinga, L.311690
Sterringa, Henricus vanBoxelVermees, C.1021690
Schotsin, Seger vanMorelWiersma, C.1321690
Wiersma, ChristiaenFonckSchotsin, S. v.1321690
Lantingh, JanSchratenbachPerault, I.1421690
Polman, Johan ChristoffelHartsiusLevitzouw, G. van1421690
Beijma, Julius vanOckingaLavergne, H.R. de2031690
Coenders, Jr. Sibrandt van,Sixma, capitainLoo, N. v.1841690
Coesen, Johan, 2e luitenantguardeszz1351690
Lorch, Jr. Godfrid Hillechem vanguardeszz1351690
Wolff, AndreasWijckel, capitainSanten, H. van1551690
Bougis, Pierre deMansDonder, A.2051690
Pistor, Johan GodtfridHemmema, ritmeesterDois, I. W., w.2051690
Swanenburgh, HendrickPeterson, capitainPeterson2051690
Gonnes, N. deSchratenbachSantingh, I., w.781690
Budde, RudolphCoutesVareilles, N., w.6111690
Donia, Sijds vanFulleniusConter, L.6111690
Verrier, Matthias, 1e luitenantguardesLorch, G.H. v.6111690
Doijs, GerrijtHaersolte, ritmeesterVerrier, M.28111690
Bougis, Pierre deManszz18121690
Frentz, Christiaen Victor vanClair, I. de, capitainMorgan, J., w.18121690
Rocqueval, GabrielHemmema, ritmeesterPistor, I.G.18121690
Bours, MartenCoehoornMetz, G., w.20121690
Scheene, HendrickRochebrune, P.B. de, capitainFeugen, C. v.20121690
Fortuin, Lambertus,Plettenbergh, van, capitainWildenraedt, A.W.311691
Luijdens, JoannisHeermaLauwerman, R.P.2111691
Marees, N. de,Lijf. Comp te Paerdtzz1431691
Vierssen, JacobusDoijsMunnikhuis, I.1431691
Olivier, LouisRouseIncudidus, T.2441691
Ghijsa, HansVierssen, P. vanHaersma, I. v.2541691
Cock, SwederusLeij, T. v.d.Tulleken, T.1251691
Polman, JoostVos, B.H.Nicolaij, O.1871691
Vedder, HarmenMeijerSchwartzenberg, F.T1871691
Adius, Isack Martin vanHeerdtHooft, N.2371691
Hooft, N.I. v. AijlvaAdius, I.M. v.2371691
Bachman, Hans WillemVierssen, L. vanFinx, E.28101691
Brakel, N.HeerdtAdius28101691
Doijs, JanLaekBeijma, I. v.28101691
Honstede, Jr. Carel JoachimMorelSchotsin, S. v.28101691
Pilack, Christoffel BarentSijgersSchena, H., w.31101691
Beaugarde, Jean Favre deHemmema, ritmeesterRocqueval, G.9121691
Brakel, N., luitenantPaan, L., capitainBrondel, N.9121691
Wartensleben, N.HeerdtBrakel, N.9121691
Polman, MatthijsVos van Lingen, B.H.Polman, I., w.12121691
Velde, I. tenBerault, S. deBerault, S. de2021692
Bernt, OrtwinRammingen, P. van, ritmBonavanture, C.2631692
Aijlva, Jr. Douwe vanSchepper, ritmeesterBentingh, Jr W. v.1341692
Bentingh, Jr. Wolff vanSchepper, ritmeesterDoijs, Jr. C.1341692
Bentingh, Jr. Wolff vanEminga, ritmeesterAijlva, Jr. D. v.1341692
Brakel, HesselAylva, D.T. van, capitainRossignal, P.1341692
Bouchardiere, Frederick BoudewijnguardesDurfort d'Artiges,2941692
Nuijs, Benjamin vanGraeff van Stirum, deMeijers, S.2941692
Hanekroth, W.zzMartin, I.3041692
Lieftrinck, WillemMeijersFedder, H.2751692
Coutes, GeorgesMolenschotHannia, W.1671692
Favre de Beaugarde, N.guardeszz1671692
Marraist, Pierre deHemmema, ritmeesterFavre de Beaugarde,1671692
Box, Johan deHixenius, capitainUften, W.N.1081692
Altingh, Johan, luitenantAdius, capitainAdius25111692
Dambitz, Valerius vanPreaux, duGermees, w.25111692
Doijs, AlexanderFulleniusDonia, I. v.25111692
Fournier de Fernault, PierreIdsingaTiddinga, S. v.25111692
Pritzelwitz, Hans CoenraadtLaek, vanDoijs, I.L.25111692
Bougis, Pierrezzzz26111692
Eelcoma, JohanGrovestins, B.H. vanBougis, P.26111692
Artiques, Joseph d'Albin, B.P. vanNieulandt, I.29121692
Cuper, DanielI. MartinOverman, M.821693
Donia, Jr. Frans vanRengersDonia, K. v.921693
Donia, Jr. Kempo vanLooDonia, F. v.921693
Aitzema van Walrich, LeoMerwedeHeerma, I. v.1721693
Fenema, JoannisHeemstraLoudwel, A.831693
Grandmaison, I.H.Unia, I.I. vanHarringa, H.2231693
LoŽ, Everzwijn vanSijgers, T.Pilack, C. B.2741693
Nuijs, Carel vanCoutesBudde, R.651693
Bougis, PierreVermeesSixma, I. v.1251693
Sixma, Jr. Jan vanMaletBougis, P.1251693
Boelens, RoelandusMarraist, de , ritmeesterHaersma, G. v.161693
Haersma, Gosewijn vanHemmema, ritmeesterMaraist, P. de161693
Scot, JoannisHanekroth, W.M. van, capitainGaesma, N.261693
Hoppers van Hamminga, ReinierTammingaFerraris, N., w.171693
Verhel, ArnoldusBoelens, P. vanConter, I.191693
Jolij, PhilipsHeerma, T. vanLuijdens, N.20101693
Kelderman, EngelbertUnckelViersen, I. v.1121693
Donia, Kempo vanBroekhuijsenTheben, P.C.511694
Theben, Philip ChristiaenLooDonia, K. v.511694
Suchtelen, Willem vanSandra, ritmeesterSanderen, E. de2421694
Richemont, NicolausRiviere, M.D. de laSchwartzenberg, N.331694
Copper, Johan Hermanzzzz1541694
Innes, ReinierBurmania, R. vanRunia, W. v., w.2541694
Toevan, Jr. Thilo vanWalrichTheben, C.2541694
Winholt van Eenschate, BernhartAmamaMolendonk, H. v.2541694
Fenema, JoannisClair, deGonnes, I. de1851694
Gonnes, Justus deHeemstraFennema, J.1851694
Keppel, WinanduszzVersteveren, A. v.1851694
Ketel, HermannusLoŽ, capitainSteenhuisen, E.2161694
Wichman, JohanClair, deFenema, I.2071694
Jolij, JacobusBouriciusHillebrandts, D.2891694
Atsma, JarichiusHeerma, T. vanJolij, P. de19101694
Veeker, EgbertRiviere, M. de laRichemont, N.13121694
Arnoldi, JoannisAlbinus, P. vanArtigues, I.D.411695
Aijlva, Jr. Feio vanHarinxmaBoelens, P. v.2511695
Boelens, Petrus vanHeermaAijlva, T. v.2511695
Mellama, HarmanusFeugen, C. vanHettinga, I.A. v.831695
Meijers, N.Heerma, I. vanAijlva, Jr. T. v.1331695
Loo, Jr. N.RosemaGratema, N.5041695
Coen, Aert vanWetsensGrandmaison, I.1671695
Andries, HaeijeHeemstraCopper, I.H.791695
Stakeman, WillemFulleniusHanekroth, N.2691695
Coesen, JohanIJselstein, ritmeesterHaersma, G.27111695
Coutes, GeorgeLannoij, ritmeesterNijsten, C. v.27111695
Heus de Mimet, CasparMolenschot, capitainCoutes, G.27111695
Morgan, CharlesBurmaniaClant, I.E.27111695
Nuijs, Carel vanBrokhuijsen, W. vanBours, M.27111695
Stassen Tornť, I.Albin, capitainArnoldi, I.27111695
Teijler, JohanPetersonSwanenburgh, N.27111695
Polman, WillemHartsiusPolman, I.C.811696
Salidť, JosephVosPolman, W.811696
NicolaÔ de la Naije, FrancoisMerwedeWalrick, L.A. v.1221696
Stelt, Bartholdt van derVermeesBougis, P.2341696
Eusum, Titus vanWalrichWalrich, Jr. A. de1761696
Eeleman HogenheimRusiersLivret, N.1861696
Sneek, Coenraedt vanGrovestins, D. vanPathuis, N., w.1961696
LoŽ, Ernst Willem vanLoŽKel, N.1571696
Bierfrint, N.Loo, jr. J. vanLoo, I. v.12111696
Limmalie, BrŻnetLooCarbon, B. de , w.12111696
Brouwer, JacobFulleniusStaakmans, I.W.11121696
Geest, Hero deClair, deWichmans, I.321697
Wichmans, JoannisWesterbeek, A.Geest, H. de321697
Unia, JoannisSchepper, ritmeesterAijlva, D. v.1221697
Papleij, GeorgeSixma, capitainDoijs, T.1461697
Mees, RobertusBiroJonkrinck, D.29111697
Bonnema, JacobusCustoszz18121697
Womrath, Christoph HermanPetersonTellier, N.2911698
Folkerts, JanMolenschotMimet, C.1381698
Hanekroth, Joost Mauritz vanIJselstein, ritmeesterCouse, I.1381698
Eusum, Jr. Ruird vanWalrich, capitainEusum, Jr. T. van15111698
Dambitz, Ernst vanBuddeDambitz, V. v.14121698
Haersma, AnneusWesterbeekWichman, I.14121698
Weijbelzzzz2421700
Dehnecamp, MarcelisSwitsersBurgh, T. ter2721700
Atsma, JarichiusEck, vanCuilenburgh, N., w.2831700
Unia, Jr. Sippe vanThileauAtsma, I.2831700
Coenders, Jr. AalbertusEminga, ritmeesterSchobbaert, N.1861700
Eijsinga van Feugen, Jr. Julius RWetsensCoenen, A. v.12101700
Loenen, Andries vanEck, vanI. Atsma12101700
Smitten, Joannis terRouseOlivier, L.12101700
Spree, Georgh deGeelphusOlivier, D.12101700
Kuen, RudolphusPaen, capitainMertz, A.4121700
Coenders, Albertte Paerdt van I.F.D.Hamerstein, N.2611701
Waslander, CoenraedtEminga, ritmeesterCoenders, A.2611701
Grotenhuis, Bernhardt Lourens vanMolenschot, capitainFolckerts, J.2711701
Guerin de Bois Nouveau, BenjaminCamstraEnnes, R.2221701
Harinxma van Donia, Jr. BonneMertzKeppel, I.W. v.2221701
Huisinga, faendrichPlasburghzz2421701
LoŽ, Jacob vanGrovestins, D.E. vanSneek, C. v.941701
Tamminga, SchottoGraeff van Witgenstein,Eusum, T. v.3041701
Boelens, BoelardusVegelin, ritmeesterHanekroth, I.M. v.451701
Stakebrandt, N.Burmania, capitainzz1151701
Broue, N. laGraeff van Stirum, deStirum, graaf O. v.1251701
Kuiper, SteffenJorgena, capitainDoijs, A.1251701
Meekama van Aijlva, Jr. ScipioGrovestins, B.H. van, rPereboom, H.1251701
Rudiger, N.zzzz1251701
Swier van Haersolte, RutgerVegelin, ritmeesterBoelens, B.1251701
Fenoij, Jacobnieuwe companiezz2151701
Rouse, GerhardtRouseSmitten, I. ter761701
Geest, Hero denieuwe companie paerdenzz1161701
Selhuisen, N.Albin, capitainTurine, N.271701
Stelt, Jr. Jillis van derBurmaniaGeest, H. de271701
Deltema, N.TammingaMamminga, R.H. v.1471701
Blankvoort, Steven GerrijtFeugen, C. vanEverts, H.1081701
Burmania, jr. Hobbe Laes vanThilauw, ritmeesterGeest, H. de1381701
Boelens, BoelardusHemmema, ritmeesterUma, N.891701
Cherge, N. duVerhoeff, capitainKock, S., w.2391701
Gonne, N. duSchratenbachLoudewel, A.2491701
Loudewel, A.zzGonne, N. Du2491701
Relingh, HendrickArdesCouper, D.2491701
Migue, Isack laVosSalide, I.14101701
Ockinga, N.Hamerstein, ritmeesterUma, I.18111701
Andronet de Cerceau, JeanMaletCarbon, J.B. de21121701
Bonet‚t de Carbon, JohanVerhoeff, capitainCerceau, I.A. Du21121701
Scheffer, N.Feugen, ritmeesterJongestal, P.24121701
Dortmont, JeanBachmanStakebrandt, C.E.3031702
Constantin, N.Marraist, de , ritmeesterVasal, N.3131702
Vasal, N.Mamminga, ritmeesterConstantin, N.3131702
Terville, JustinusSijgers, capitainEenschade, B.D.1761702
Sissingen, Gerhardt RudolphGraeff van Witgenstein,Tamminga, S. v.2991702
Aijta, Wibrandus vanUniaUnia, S.1211703
Pilack, Arent Joost Christoffel vPlantha, Lazz1211703
Atsma, JoannisMerwedeNaije, N.T. la1311703
Constantin, JacobEvers, ritmeesterFenoni, I.2221703
Fenonij, JacobMarraist, de , ritmeesterConstantin, J.2221703
Boelens, N.Tamminga, ritmeesterPost, I. ten2321703
Post, Johan tenPistorBoelen, N.2321703
Londe, Johan FrederickStaelPol, N.631703
Widenburgh, DiderickIdsingaLoŽ, E. v.631703
Cuiper, DirckBurmania, R. vanGeest, H. de831703
Bijnema, FolckertBeraultMees, N.1531703
Pilack, Arnoldt Joost vanWetsensFeugen, N.1531703
Lisle, Claudi NormandePlantaPilack, A.J. v.341703
Meijers, JohanUniaDonia, N.341703
Weerden, Nicolaus vanHemmema, ritmeesterBoelens, B.341703
Luiringa, YvoUniaMeijers, I.441703
Meijers, JoannisGeelphoes, capitainSpree, G.441703
Gerroltsma, N.HeemstraAndreŽ, N.1941703
Martini, N.JacotHonstede, N.2041703
Heisvelt, Otto vanBurmania, G.O. vanzz251703
Peterson, Boudewijn JohanMolenschotGrotenhuis, B.L. v.451703
Brada, N.Carpentier, ritmeesterCarpentier, N.1171703
Theben, Jan JacobLooTheben, P.C.2071703
Polman, AnthonyHartsius, capitainPolman, w.791703
Vierssen, Frederick vanThilau, ritmeesterBurmania, H.L. v.791703
Meijer, N.zzBucholts, N.10101703
Schilders, Gerhardt MatthijsVerduinArenstendt, T. v.12101703
LoŽ, Hendrick Dode vanGrovestinsLoŽ, I. v.2111703
Kruiger, Johan FrederickRamWeckelingh, I.W.24111703
Polnitz, N.zzzz25121703
Schrassert, OttoRusiersHogenheim, E.1121704
Matthaei, BernardusVoorst, ritmeesterErbach, N.631704
Kuen, RudolphusGrovestins, ritmeesterHaersolte, R.S. v.2231704
Meuven, Cornelius vanPaen, capitainKuen, R.2231704
Boer, Frederick deJacotMartini, N.1241704
Ruhle, Jacob ChristiaenFeugenBlankvoort, G.S.1241704
Cnollert, AntonyMarckelGeurnius, G.3041704
Kettler, Willem Mauritz vanUtterBiervrindt, N., w.851704
Coutes, Gerrijt AlexanderGlinstra, ritmeesterSuchtelen, N. v., w1671704
RŲhmer, Ernst Toliff vanLossner, ritmeesterFeijlnitz, W.H. v.2971704
Tschammer, Hanningh vanHackebornRiedwitz, C.P. v.2971704
Philippi, Johan LudwichSevenaar, ritmeesterKetler, G.D. v.491704
Brast, Wolff Thilo vanSeckendorf, capitainBischofe, I.G.24101704
Schaep, JoannisGraeff van Stirum, deClant, N.22111704
Siderius, JoannisKnippenburghDonia, N.13121704
Burchart, AggoeusCouperMeijers, N., w.711705
Kettler, Willem Mauritz vanKettlerLoŽ, E.W. v.711705
LoŽ, Ernst Willem vanOuterKettler, W.M. v.711705
Matthaei, Arnoldus AnthoniusHaniaAltingh, I.I.811705
Cerceau, Daniel duMaletCerceau, I. A. du1321705
Pisson, JoannisUniaLuiringa, Y.2831705
Rhijnbergh, N.Haersolte, ritmeesterRudiger, I.C.2831705
Pistor, JoannisGlinstra, ritmeesterPistor, I.G.2931705
Levitzouw, GuntherHumalda, capitainBrouwer, I.3031705
Vitzenhagen, LeopoldMoulart, ritmeesterRatrink, H.2951705
Beilanus, N.Brakel, ritmeesterPritzelwitz, N., w.881705
Glinstra, Oenesius Fredericus vanGlinstra, ritmeesterCoutes, N.991705
Barbauld, TheophilusVerduin, capitainSchilder, N.6111705
Aijlva, Jr. Feio vanHartsiusPolman, A.621706
Michorius, LubbertusRouse, G.Rouse, G.231706
Meijers, Frederick WillemMeijers, I.Meijers, I.2431706
Uittermark, GerrytGrovestinsLoŽ, H.D. v.2431706
Cuilenburgh, Anthony vanBerautRijnema, T.2731706
Taxius, N.BellinghausenLohee, N.1741706
Epstein, Carel vanHartsiusAijlva, Jr. T. v.2141706
Fenonij, Jan IgnatiusVoorstMatthaeus, B.1761706
Yselmuiden, MichielMoulart, ritmeesterVitzenhagen, L . v.2061706
Besco, Isack deTamminga, capitainBoelens, N.1271706
Coutes, AdrianusVierssen, ritmeesterVierssen, T. v.1371706
Arents, EgbertusLoŽGonnes, I. de1181706
Carsel, Hendrickcapitain ÖSchmetta, J.291706
Kircher, Taco Hais VermelsJoly, capitainJoly, N.291706
Malkon, Ernst Sigismond vanzzRomer, N.291706
Meckama van Aijlva, SapioAppelthorn, ritmeesterBernits, O.291706
Post, Tarquinius tenBurmania, I. vanPost, I. ten491706
Theben, Coenraedt WillemLoo, A.J. vanTheben, J.491706
Rinia, AnthoniusHeemstraGerroltsma, G.2491706
Smit, Lammert EvertGrovestins, ritmeesterAijlva, S.M. v.22101706
Holwerda, MartinusMorel, capitainGaickema, N.23101706
Crijns, GerrijtBeraultCuilenburgh, A.G. v17121706
Huisen, Richert vanEminga, ritmeesterOckinga, N.18121706
Weideman, BarentVierssen, capitainJuchen, N., w.1311707
Stapelman, PaulusVitzenhagen, ritmeesterVasal, N.821707
Hamerstein, Hans WillemSmitten, Ter, capitainMellama, H.921707
Hamerstein, N.Eminga, ritmeesterWaslander, C.921707
Waslander, FerdinandtArdesVeelingh, H., w.1021707
Barbeau, N.Verduinzz1121707
Ebles, EbleGeursenSijssingh, G.1421707
Wigarda, ThomasWetsensPilack, A.I.1621707
Bapzihm, Georgh deSwitzens, I.F.D.Suchtelen, A. v., w2621707
Schaep, Albert LodewijckFeugen, ritmeesterWandelaer, P.2841707
Gijsolph, JohanGrovestins, ritmeesterzz1251707
Cramer, AlbartusMont, du, capitainReigers, N., w.1161707
Wietinghoff, F. v.zzPolnitz, G.H. v.2971707
Lennip, LucasVries, deEpstein, C.26101707
Bellinghausen, Otto JohanRhebinderIsraŽl, N.28101707
Kiemnitz, JohanStakelberghMeicheren, N.28101707
Laurentius, WigerusAijsma, H.Aijsma, H.28101707
Stakebrandt, N.BettinghLeffringh, N.25111707
Alberti, PhilippusDehnecamp, capitainBapzihm, G. de28111707
Loo, Coenraedt vanOuterLoŽ, W. v.28121707
Papleij, TarquiniusEck, vanLoenen, A. v.28121707
Plettenbergh, Lodewijck Baron vanHaersolte, ritmeesterRhijnbergh, N.30121707
Normandi, Claude leCarpentier, ritmeesterBrada, C.31121707
Gijsolph, JohanGrovestins, ritmeesterClaercamp, J.321708
Claercamp, JohanCamstra, ritmeesterGysolph, J.231708
Gijsolph, JohanCamstra, ritmeesterClaercamp, J.231708
Glinstra, Nicolaes Johan vanGlinstra, ritmeesterGlinstra, O.F. v.831708
Marinus, WobbertBrakel, capitainBeilanus, J.H.1831708
Cramer, JacobRochebruneHanekroth, E.W.2831708
Hesse, Hendrickguardezz3031708
Othildt, Joannis vanguardezz3031708
Swier, Anthonyguardezz3031708
Fournier du Fernaut, PierreUniaPesson, J.741708
Pesson, JoannisPilack, capitainFernaut, P.F. de741708
Boot, ChristoffelHaersolte, capitainReede, G. v.1551708
Dominicus, N.Schaep, ritmeesterSchaep, A.L.1551708
Camminga, Rudericus vanAijlvaBrakel, N., w.2381708
Hillebrants, N.CammingaJelgersma, N., w.1521709
Vierssen, IJsbrandt vanHijlckamaMeuven, C. v.1521709
Nijkerk, BinnertBeijma, majorzz2021709
Schaep, JoannisHaen, deUitrecht, H. v.2021709
Uitrecht, H. v.Graef van Stirum, deSchaap, J.2021709
Jonkheer, N.GoensWolff, N.2621709
Rinsma, N.Eck, vanPapleij, T.2721709
Bours, MartinusGonnis, P. deHaersma, A. v.2921709
Haersma, Anneus vanCustos, capitainBours, M.2921709
Mellama, AdrianusGeelphusMeijers, T.W.3021709
Hanekroth, EvertHonstedeSelhuisen, N., w.3041709
Schepper, BartholdtCoehoornBaeijen, N.661709
Veelker, N.HumaldaLeventzouw, N.661709
Loudewel, N.PlettenberghSchepper, A.1681709
Schepper, AbrahamHeemstraLoudewel, N.1681709
Portz, Johan DanielMellemaHaersma, I. v., w.12101709
Swaga, LubbertusKnippenburghSiderius, I. M.12101709
Hoffman, Age HendrickHijlckamaVierssen, I. v.7111709
Rumpff, WillemCustosHaersma, N.14111709
Cerceau, Jacques Andronet duKeldermanMarinus, N., w.15111709
Hamerstein, Arent Carel vanguardesMatelaer, N.5121709
Hertoghe, Abraham Christiaen dePilackPesson, I., w.5121709
Theben, Frederick LudolphLoo, A.J. vanTheben, C.W.5121709
Bergh, Ritzo tenVierssen, P. vanGisa, H.7121709
Mettingh, HarmanusCamstraCotshausen, P.B.17121709
Fecke, EngelbertusMaletCerceau, N. du27121709
Glinstra, Aulus vanGlinstra, ritmeesterzz27121709
Sijgers, Rudolph Dirck deMertzGonnes, N. du27121709
Thienen, Jacob vanBudde, capitainDambitz, E.27121709
Wit, Michiel deHeemstraRinia, A.1511710
Philippe, Johan LodewijckVries, de, ritmeesterHamerstein, A.C. v.1811710
Amia, N.MertzSijgers, N.621710
Guldenarm, cornetgroep van I.F.D.zz621710
Sijgers, N.granadiersChamps, N. des621710
Rinia, A., cornetLannoij, collonelzz721710
Evers, HendrickSevenaer, ritmeesterPhilippi, N.1421710
Koewald, NicolaesBellinghausenBellinghausen1721710
Plasburgh, Bogeslagh FrederickArdesWaslander, F.2121710
Waslander, FerdinandusMeijersPlasburgh, B.F.2121710
Ebels, cornetAppelthorn, ritmeesterzz1231710
Luijdens, TammeBeilanus, capitainEbels, E.1231710
Vliet, Egbert vanMerwedeAtsma, I.3131710
Alberti, PhilippusScharrenberghNant, N. du1741710
Houx de Cramant, Benjamin duHaen, de, capitainSchaep, N.1741710
Meerman, HendrickHaersolte, ritmeesterPlettenburgh, L. v.1741710
Looman, FrancoisStakebrandtLaurentius, N., w.2841710
Gisa, Hanso HermanniChamps, desBergh, R. ten1761710
Vos, Hendrick DiderickDambitzBoer, F. de, w.13121710
Kemp, AlbertusCarpentier, ritmeesterNormand, N., w.24121710
Lonckhuisen, BernardusGraeff van Stirum, deUitrecht, H. v.321711
Wijnbergen, Arent Jacob vanRouseMachorius, L.521711
Unia, WillemBettinghStakebrandt, N.1021711
Rietsma, DirckVierssen, vanCarbon, N.1121711
Wiersma, AnthonyRochebruneHertoghe, A. de1121711
Dominicus, AlbertGodin, ritmeesterDouwes, Wybe2021711
Atsma, JoannisGhelsusMellema, A., w.531711
Hoen, HendrickHarinxmaBarbut, P.531711
Lindenquist, Arnoldus vanMeijersThienen, I. v.941711
Mertz, JoannisKeldermanCerceau, N. du15101711
Pain, Francois duSmitten, terHamerstein, H.W. v.16101711
Haersma, BernhardusLoudewelBoijer, I.23101711
Meijer, MarcusAijlva, T. van, capitainCamminga, R. v.9121711
Keune, N.MorelHolwerda, N.911712
Holwerda, HaringhMoulin, duLoudewel, N., w.2721712
Sonbergh, TheodorusMellamaPortz, I.D.2431712
Dipelius, WillemIJselhoffLemouillet, B. de3131712
Knoppert, Arent JanMertzAmia, G.3131712
Bebingh, JoannisAijtaArents, E., w.2641712
Bijevoet, H.H.Saxen Eijsenach, hertogBougis, P. de261712
Venoge, Gerhardt deguardesWiersma, C.2961712
Bijevoet, H.H.KettlerKettler, M. v., w.3061712
Amersbeek, TijlmanSmitten, terPain, N. du, w.871712
Hanekroth, Everhardt vanNassau Dillenburgh, priMorgan, C.1181712
Morgan, CharlesHonstedeHanekroth, E. van1181712
Brandt, PetrusGlinstra, van, ritmeesterGlinstra, N.I. v.26111712
Bocquet, Adrianus Josephus deScharrenbergh, capitainSchepper, A.1011713
Abbas, HendrickGlinstra, ritmeesterGlinstra, A. v.1111713
Linck, JohanFeugen, ritmeesterScheffers, I.1311713
Hollander, JacobHarinxma, capitainHoen, H.331713
Arents, HansCoehoornSchepper, B.1431713
Valat, JanMolenschotCerceau, D. du741713
Elgersma, JoannisAitsemaBes, I. de2241713
Heckingh, N.WidenbrughHooft, O.H.2741714
Burmania, Laes vanHarinxmaHollander, I., w.1471714
Douma v. Burmania, BartholdtBeuckerLonckhuisen, B.2111714
Hettinga, AnthoniusTammingaCoenders, S. v., w.2111714
Tour, Duco Mauritz duNassau Dillenburgh, priHanekroth, E. v.3111714
Pierson, PetrusCustosRumpff, W.1461715
Olmius, Jan LouisLemoulletDortmont, J.2791715
Aijta, Gellius vanRochebruneMichorius, N., w.1611716
Graetsma, JacobusMosburgerStelt, B. v.d.1711716
Waeijen, Willem van derMoulin, duHolwerda, H., w.941716
Waeijen, Willem van derMertz, capitainKeppel, I.W. v.1041716
Wichman van Keppel, JacquesMoulin, duWaeijen, W. v.d.1041716
Homans, PieriusSchepperBonnema, N.1251716
Vilsteren, N.HanekrothSwaga, N., w.271716
Krul, LucasAijtaBebingh, I.4111716
Baumbach, Adolph HendrickguardesHamerstein, A.C. v.14111716
Moor, GerhardtHaersmaHaersma, A. v.10121716
Verrier, JacobBettinghUnia, W.E. v.611717
AndreŽ, D.zzWit, M. de1421717
Lemonon, IsackHeerdtKutsch, T.1721717
Olivier, JoannisHoitemaBours, M.2621717
Metz, CasparusMaletFecke, E., w.2941717
Noorda, N.UniaRietsma, N., w.2941717
Leeuwen, Alle vanScharrenberghBocquet, A.I.D., w.151717
Hilman Satingh, Arentguardes te voetHesse, I.H. de2251717
Holwerda, JoannisAijlva, H vanAtsma, I.1461717
Luther, MartinusMigue, laLoman, F., w.1671717
Bonet‚t de Carbon, JohanMaletzz2481717
Burmania, Bartholdt vanGlinstra, E. vanJonckeringh, D.2581717
Bergh, Christiaen Frederick van dPortzCrijns, G.1121717
Weleveldt, N. baron vanCoehoorn, capitainArents, H.1731718
Alema, SixtusSijtsama, F. vanPost, T. ten2981718
Bonet‚t de Carbon, JeanRumpffHeltinga, A.3181718
Hettinga, AnthoniusMaletCarbon, I.B. de3181718
Winter, Willemzzzz3181718
Winkelman, DidloffSchepper, A.Homans, P.2541719
Aijlva, Douwe vanSijtsamaVeelkers, N., w.2361719
Harpeslager, HarmanusMellamaSombergh, T.1371719
Cupers, JillisMolenschotKuipers, S.981719
Marinus, HarbertBuisonnetWijnhout, I.1081719
Burmania, Jan Frederick vanLemoulletOlmius, I.L., w.1591719
Ciersma, A.MeisbuchBurgert, N., w.6101719
Terville, Joost ChristiaenAijlva, H. vanHolwerda, I.28111719
Werp, Simon van derMoulin, duKeppel, N., w.29111719
Messchop, J.G.zzAlberti, P.421720
Dupelius, Christaen WillemHaersma, C. vanHoffman, L.2551720
Blanche, Pijtter deSmitten, terAmersbeek, N., w.12111720
Plasburgh, Otto Christoffel vanFeugenVliet, D. v., w.14111720
Kaskee, Petrus GerhardusMigue, laLuther, M.16111720
Geelandt, Jan vanGlinstraBurmania, B. v.13121720
Bottinga, FockeAijtaCroll, L.1011721
Croll, LucasNassau Dillenburgh, priTour, D. du, w.1611721
Homan, FrederickHumaldaVeelkers, A., w.521721
Malet, Donalt AlexanderHaersma, A. vanMorťe, G., w.621721
Tijdeman, H.W.JaussaudPeterson, B., w.721721
Sijtsama, Watse Andries vanSijtsama, P.W. vanRuhle, I.C.1231721
Munnikhausen, Otto Christoffel vaguardesBaumbach, A. H.1431721
Goldenarm, FopcoGlinstra, ritmeesterAbbas, H.841721
Nimwegen, Andreas EverhardusGlinstraGeelandt, N., w.2751721
Sijtsama, P. v.GoensAmersbeek, N., w.2751721
Linderoth, OloffHaersolteHettinga, A. v.1691721
Elshoff, LucasAijlvaMeijers, N., w.711722
Wolde, Harmanus tenAijsmaReen, N., w.711722
Beilanus, HendrickMertzWaeijen, W. v.d.621722
Bierens, Philippus baron vanHaersma, C. vanDupelius, N., w.2561722
Ancillon, Otto AemiliusBeuckerBurmania, B.D. v.681722
Masschop, Jacobus GodfridCamstraAlberti, P.421723
Changuion, Jan PierreBurmania, G.O. van, capBrouwer, I.931723
Smits, FrederickGalesCramant, B. de931723
Wyckel, SimeonHaersma, E. vanBroue, T. de la931723
Valat, JanCustosPierson, P., w.1831723
Winkelman, DidloffHeerdtValat, I.1831723
Heerma, Jodocus vanGrovestinsAndreŽ, I. v.2741723
Heide, Laes van derSchepper, A. deWinkelman, D.2741723
Winter, WilhelmusJolijVermelskircher, F.M2741723
Coops, LubbertusGlinstra, N.J. vanMertz, I.2661723
Harinxma, Feio Haringh vanAijsmaElgersma, I., w.2481723
Sloet, VolkierAbbasKnoppert, I.W. v.12111723
Aylva, Schelto vanKammingaHillebrandts, N., w331724
Sinderen, N. v.HixeniusOlivier, I.1431724
Womraedt, Carel AugustusMertzChanguion, P., w.2641724
Ahlers, Georgh AugustGeunsSijtsama, P.G. v.571724
Idsenga, Saco vanHanekrothVilsteren, H.D. v.571724
Surereij de St. Remij, PaulusBrunetAijta, G.W. ab571724
Vilsteren, Adolph Gisbert vanBeuckerAncillon, N.571724
Vilsteren, Hendrick Doede vanNassau Dillenburgh, priCrul, L., w.571724
Renouardt, Davidt SalomonSchepper, B., capitainGijsa, H.H.4101724
Lanoy, Louis deMoulin, duSiersma, A.2221725
Abinga van Humalda, Feio LaesRobersSchot, N., w.1331725
Morel, AdrianusKettlerByevoet, N.2641725
Tijssot, JeanRouseWijnbergen, A.J. v.1191725
Han, Louis duMellamaHarpeslager, H.9101725
Murraij, Jr. GabrielSwitsersDehnecamp, N., w.1011726
Olmius, Gerhardt Georghguardes te voetLatingh, N.2821726
Homans, MeinardusRochebruneHeckingh, N., w.2131726
Meesters, N.MerwedeBurmania, I. v.2341726
Geiso, N. baron vanBurmania, G.O. vanBeilanus, H.1391726
Rhee, Abraham deJaussaudTijdeman, H.W.521727
Fermin Verruci, HieronimusHaersma, C. vanBierens, P. baron.141727
Diepenbroek, Carel vanKettlerMorel, N., w.3041727
Coehoorn, Coenraedt Gideon vanAijlvaAijlva, S. v.151727
Coehoorn, Coenraedt Gideon vanGlinstra, A. vanDeltema, E.151727
Haersma, Eelco vanSaxen Eijsenach, prinsKettler, N., w.2751727
Sprottinga, JarighBeilanus, capitainBonnema, B. v.2751727
Sableau, Abraham duMaletMalet, D. A.2751727
Lentz, I.HanekrothIdsinga, S. v., w.2851727
Haersolte, Rutger vanAijlva, ritmeesterWeerden, C. v.2951727
Haen, Carel AdriaenRochebrune, capitainHomans, M.29101727
Hamilton, WillemSijtsamaAlma, N.27111727
Drevon, N. deVierssen, vanWeidema, N., w.29111727
Gogh, Andries vanCoehoornWelvelde, Z.A. v.931728
Bonnema, N.SijtsamaHamilton, W., w.2941728
Calimette, N.UniaWerp, S.N.D., w.1051728
Boscamp, HendrickAijtaBottinga, F.861728
Verhoeff, G.JaussaudRhee, A. de, w.671728
Conde, N.HertelDrevon, C. de871728
Goens, PijtterGeunsAhlers, G.A.2891728
Carbon, N.IdsingaLennep, L.3111728
Lennep, LucasRumpffCarbon, N.3111728
Elgersma, WibrandusCammingazz921729
Mennes, Adrianus AlbutiusUniaCalmette, N.831729
Drevon, Ch. dezzHoffman, A.H.1331729
Molanus, HermanusIdsingaHolwerda, M.2961729
Papot, JeanSchillingh, capitainMolanus, H.2961729
Hessels, Otto WillemHaersma, E. vanWijchels, I.381729
Stoete, Jan Carel deSijtsamaAijlva, D.F. v.3181729
Lohoff, L.RiniaKuen, N., w.9121729
Aebinga v. Humalda, Jan PoppeGlinstra, S. van, ritmeBrandt, P., w.1111730
Lindenquist, Johan Diderick vanMeijers, capitainLindenquist, C.A. v541730
Bergsma, N.FalaiseauFournier de Fournea2551730
Bock, MatthiasBloemendalWigarda, T., w.471730
Elerij, N.DongenLohoff, A.22121730
Beilanus, I.N.JaussaudVerhoeff, G.731731
Ommen, Tjerck vanBeilanusSprottinga, N., w.731731
Schmieder, Joannisguardes te voetVenoge, G. de, w.2441731
Smits, EverwijnBeilanusOmmen, T. v.2641731
Ommen, Tjerck vanSaumaiseSmits, E.2641731
Valat, I.GlinstraWinkelman, D.2641731
Vilsteren, N. v.VegelinMolanus, H.2741731
Idzardi, N.SichtermanVilsteren, N. v.2741731
Vos, Frederick Christiaenzzzz1151731
Verruci, Johan WillemHaersma, C. van, capitainWinter, W.1851731
Vaillandt, H. deGlinstraValat, I.2101731
Verhoeff, PetrusJaussaudBeilanus, I.N.111732
Vos, N.TullekensPlasburgh, N.821732
Bartholdi, FrancoiszzKuiper, J.131732
Wartensleben, faendrichzzzz331732
Cramer, JacobzzPlasburgh, N.2941732
Burmania, Rutger vanSaxen Eijsenach, prinsHaersma, E. van251732
Harringa, N.Haersma, C. vanVerruci, J.W.251732
Keijser, N., cornetzzzz251732
Saekma van Haersma, JoannisBurmania, ritmeesterAylva, S. v., w.1151732
Waslander, F.SijtsamaSijtsama, W.A. v.2751732
Sijtsama, Watse Andries vanIdsingaWaslander, F.2751732
Mont, Anthony Joost duBurmaniaThijssot, I.881732
Tiddinga, N.Heemstra, G. S. vanLannoij, I.L. de16101732
Heloma, Matthijs vanMerwedeMeesters, L.10121732
Lannoij, AbrahamHaersma, E. vanDiepenbroek, C. van611733
Adius, AdigerusTiddingaTiddinga, E. van1221733
Hagedoorn, Johan HermanVierssen, capitainDrevon, F.741733
Peaumiers, Jacob desPlettenbergh, ritmeesterCoutes, N.1041733
Bartholdi, F. cornetzzzz1041733
Aijsma, N.Drevon, capitainBartholdi, F.1041733
Thoon, N., cornetzzzz1041733
Sijtsama, N.GlinstraCoops, L.1041733
Bonnet, N.IdsingaSijtsama, N.1041733
Brunet de Rochebrune, Jacques TheBrunetSurereij de St. Rem1041733
Meckel, N.AlbertiMesschop, I.G.1041733
Camminga, N., faendrighzzzz2941733
Haersolte, Swier vanBigotCarbon, N., w.2951733
Tholen, Otto Nicolaes vanAijlva, ritmeesterHaersolte, R. v.2951733
Sijtsama, N.Burmania, capitainGeiso, W.2361733
Lindenquist, Jan Diderick vanGlinstraSijtsama, N.2361733
Smitten, N. terSloterdijckLindenquist, I.D. v2361733
Matthei, N.MolanusHaen, C. de2681733
Haen, Carel deHiemstraMatthei, N.2681733
Ladenius, GisbertusguardesSchmieder, I.1091733
Claubergen, WillemCalmetteSloot, N., w.19101733
Lande, Pijtter Daunis de laAijlva, capitainCoehoorn, N.21111733
Martena v. Burmania, DucoGlinstra, ritmeesterHumalda, I.P. v.12121733
Bruiningh, N.Tiddinga, capitainAdius, A., w.12121733
Camminga, N., faendrighzzzz511734
Humalda, Feio Laes vanGlinstraLindenquist, N., w.331734
Han, N. duTzermerHumalda, F.L. v.331734
Altena, N.ValatHan, N. du1331734
Matthaei, N.guardes te voetLadenius, G., w.1351734
LoŽ, N.MolanusMatthaei, N.1351734
Lannoij, N.HarrelHoman, N., w.1351734
Maneel, Warmold vanAlbertiMerckel, I.1261734
Mettingh, HarmanusMeijersWomraedt, M.2561734
Womraedt, N.zzMettingh, H.2561734
Fortuin, N.LaumaiseKaske, P.I.2121734
Aleon, N.ValatAltena, H.W. v.921735
Freger, Johan Christoffelzzzz1121735
Bergh, S.C. v.d.Saxen Eijsenach, hertogBurmania, R. v., w.1031735
Murraij, P.G.Camstra, capitainBergh, S.C. v. d.1031735
Bartholdi, FrancoisBigot, ritmeesterTholen, O.N.1231735
Ladenius, Z., sergeantzzzz1631735
Bergh, T. v.d.switzersMurraij, P.G.2931735
Ladenius, ZedoniusHaersma, E. vanVerhoeff, P.H.2641735
Alleon, Marc AndrťAijlvaLemonon, I.2161735
Knoppert, Harmannus FranciscusValatAlleon, M.A.2161735
Vliet, Egbert vanguardes te voetMatthei, A., w.2261735
Berlichingen, JohanAijtaVliet, E. v.2261735
Hartzingh, W.AijlvaAijlva, N., w.571735
Tietema, M., adjudantzzzz871735
Winkeler, AbrahamBurmaniaStakebrandt, I.30111735
Harinxma toe Sloten, Feio vanBouriciusHumalda, N.711736
Elshoff, Lucasguardes te voetzz821736
Gerstein, faendrichzzzz1031736
Goldenarm, faendrichzzzz1031736
Avenhuisen, Christiaen Willem, adzzzz1631736
Hubbelingh, PierHeldevierWolde, H. ten, w.2031736
Aijsma, N. v.HamersteinHessels, N., w.2641736
Elgersma, FranciscusHumalda, capitainNoorda, P.P.2641736
Camminga, Frederick Ignatius vanLijcklama, ritmeesterBurmania, D.G. M. v371736
Haersma, I.S. v.Glinstra, ritmeesterGoldenarm, F.371736
Keijer, H.F.Burmania, ritmeesterHaersma, I.S. van371736
Hixenius, Augustinus, cornetzzzz471736
Hubbelingh, PierMolanusLoŽ, N., w.381736
Hixenius, NicolausHeldevierHubbelingh, P.381736
Heloma, MatthijsRumpffLennep, L., w.30111736
Hondelshausen, N., faendrichzzzz2021737
Carbon, I.B. duHondelshausenPapo, J.1431737
Papo, JoannisIdsingaCarbon, I.B. du1431737
Meeckhoff, WillemMerwedeHeloma, M.1441737
Gansinga, wachtmeesterte paerdtzz461737
Abinga van Humalda, Binnert PhiliGrovestins, ritmeesterKuen, N., w.391737
Bouricius, Cornelius vanGlinstra, ritmeesterHaersma, I.I. v.10101737
Piekenbroek, HendrickHardijLeeuwen, A. v.711738
Ysarn, N.S.F.D.Vaillandt, H. de1821738
Linderoth, N.S.F.D.Alleon, M. de1821738
Alleon, M. deGlinstra, capitainLinderoth, N.1821738
Pan, N. du, faendrichzzzz1821738
Olmius, Gerhardt GeorghHaersolteUittermark, N., w.1331738
Harinxma thoe Sloten, Johan SippeguardesOlmius, G.G.2841738
Verschuir, Otto ChristiaenRouseHeide, L. v.d.2941738
Heslingh, PaulusVaillandtVerruci, H. v.2941738
Raedts, N.HismaldaMennes, A. A.151738
Sarraz, Hendrick de laBouriciusHarinxma, F. v.391738
Kuffelaer, Jacob Jan vanzzzz3101738
Godin, JoannisGrovestinsHeerma, I. v.521739
Godin, JoannisSchepperRenouardt, N.521739
Renouardt, N.GrovestinsGodin, I.521739
Sarraz, Hendrick de laPlettenbergh, ritmeesterPaumier, I. de1031739
Kloeck, N.BouriciusSarraz, H. de la1031739
Camminga, N.S.F.D.Sijgers, R.D. de3041739
Winter, N.Burmania, W. vanCuiper, D., w.561739
Heide, N. v. d.HaersolteOlmius, G.G.391739
Colquhoun, JoannisHardijPiekenbroek, H.2991739
Kuffelaer, Jacob Jan vanGlinstra, capitainAlleon, M.A. de23121739
Rivicourt, Georgh Hendrick vanguardeszz24121739
Schutter, N.HixeniusSinderen, W. v., w.421740
Vos, N.VierssenHagedoorn, N., w.241740
Vos, N.SchwartzenbergGogh, N. van, w.241740
Hoffman, N.Haersma, I. S. vanVos, N.1251740
Valcke, R.O. deBouriciusCloeck, F.I. v.1251740
Hixenius, AugustinusGlinstra, ritmeesterBouricius, C.L. v.2111740
Heloma, WillemSaumaiseFortuin, I.G.3111740
Vilsteren, A.G. v.VierssenVos, I.G.3111740
Vos, Jan GeertGlinstraVilsteren, A.G. v.29111740
Haersolte, N.BurmaniaSytsama, W.A. v.5121740
Matthei, N.Scharner, T.Haersolte, N.5121740
Dort, N. van, faendrichzzzz721741
Harinxma, N.TiddingaBruiningh, H.M. v.821741
Meijers, Franciscuszzzz2221741
Enis, OeneSchwartzenbergVos, H. de, w.431741
Meijers, Sebastiaenzzzz431741
Markloff, George Angelicus JacobucapitainRaedts, N.431741
Harinxma, I.S. v.guardesMunnikhausen, N.2841741
Sloet, Jan Arent, cornetzzzz2941741
Becq, MatthiasSchwartzenbergOenis, O.1271741
Oenis, OeneGraeff van Bijlant, deBecq, M.1271741
Wendt, G.B. dezzzz2981741
Plettenbergh, Jan Poppe vanritmeesterHumalda, B.A.G. v.191741
Nollides, N.HaersmaHarringa, I.W. v.28111741
Pan, M. du, cornetzzzz2011742
Matthei, L.zzManeel, W.1931742
Hubbelingh, N.TscharnerMatthei, L.1931742
Meijers, Sebastiaen NicolaeszzHubbelingh, N.1931742
Noorda, N.zzzz2231742
Wal, N. v.d.zzzz2231742
Wendt, N.ChalmotElshoff, N., w.441742
Faber, M.GockingaValcke, M. de2951742
Hemert, N.AijsmaBerlichingen, N.2951742
Fortuin, I.SchepperGoddingh, N., w.3051742
Bastide, N. dezzzz271742
Tietema, MattheusritmeesterPlettenbergh, I.P.A281742
Papo, N.Schaumburgh Lippe, de GVilsteren, I. v.2981742
Harinxma thoe Heegh, Douwe HartmaChalmotWendt, G.2981742
Noblingh, N.Larraz, laHartzingh, N.30101742
Holwerda, N.HumaldaPapo, N.31101742
Lamij, N. deKempenaerBergh, N. v. d.1111743
Rietsma, DirckSijtsamazz1111743
Bergh, N. v. d.Haersma, E. vanLannoij, N. de1311743
Sloet, N. slBouricius, ritmeesterzz1411743
Meyers, F. slGlinstra, ritmeesterzz1411743
Isselmuiden, N. slBigot, ritmeesterzz1411743
Hubert, N. slRengers, ritmeesterzz1411743
Rengers, N. slPlettenbergh, ritmeesterzz1411743
Alama, N.Bouricius, ritmeesterzz221743
Stirum, Frederick Willem graaf vaguardesRivecourt, G.H. v.2121743
Welvelde, N. v.ValckePapleij, G.731743
Papleij, Hendrick GerhardusKnechtWelvelde, N. v.731743
Harinxma, N.HumaldaMarkloff, N.1331743
Welvelde, N.TiddingaHarinxma, N.1331743
Roij, Servas vanzzzz1331743
Bonnet, N.AijlvaMeijers, N.1831743
Waslander, CoenraedtSijtsamaBonnet, N.1831743
Sluiterman, N.EusumKuffelaar, I.I. de1831743
Meeckhoff, N.zzzz1461743
Everts, N.Burmania, collonelzz1461743
Bentingh, N.guardeszz1461743
Bastide, N. deRiedeselMarinus, H.681743
Lannoij, N.AijlvaLande, La, w.881743
Winter, JacobusBurmaniaMurraij, G. P.881743
Schalwijck, Albert vanBurmania, W. vanWinter, J.881743
Vliet, Jan vanHarrelLannoy, N.591743
Heerdt, N.zzzz911744
Hanebuth, N.zzzz911744
Freger, N.HiemstraHaen, C. de, w.1221744
Meeckhoff, GerrijtRiedeselBastide, N. de1221744
Verschuir, O.E. deAijlvaLannoij, C.W. de1421744
Vos, I.R.RouseVerschuir, O.E. de1421744
Ramack, N.zzzz1231744
Mulder, N.zzzz1631744
Tebbens, N.Burmania, ritmeesterEverts, N., w.2741744
Mulder, N.KnechtBlanche, P. de, w.1951744
Welvelde, N.HartelCondÍ, N., w.2351744
Durrij, N.Tiddinga, capitainWelvelde, N.2351744
Swarthoff, N.zzzz2351744
Spree, H.CalmotteClaubergen, N., w.2871744
Weijbingh, Ballinghzzzz2871744
Waldeck, N.zzzz2871744
Velsen, Pijtter vanzzzz2871744
Wolknits, N. baron vanguardeszz3171744
Hixenius, NicolausHixenius, ritmeesterHixenius, A.10121744
Valckenaer, Pijtter AlexanderHeidevierHixenius, N.1121745
Sloet, N.Bouricius, ritmeesterSarraz, H. de la2631745
Piederitz, N. slzzSloet, N.2631745
Womraedt, A.zzBergh, N. v. d.1241745
Bergh, N. v. d.zzWomraedt, A.1241745
Petraeus, JoannisLarraz, laHubbelingh, N.2841745
Michorius, N.Larraz, laAijsma, I.L. v.1551745
Hoven, N. v.zzFortuin, N., w.861745
Guldenarm, N.zzColquihorn, N., w.861745
Camminga, N.Larraz, laPetraeus, I.1161745
Simonides, N.zzzz871745
Appel, N.zzzz871745
Stuirman, N.zzSluiterman, B.971745
Theben, N.Acronius, capitainHijllama, N., w.191745
Ladenius, HermannusHixeniusHoffman, N.391745
Mont, N. duRumpffHeloma, M.2891745
Vliet, Jan vanBurmaniaMont, N. du2891745
Meijerinck, N.GrovestinsRenouardt, N.2891745
Erpel, N.zzSableau, N. du28101745
Schutter, N.GrovestinsMeijerinck, N.3111745
Meijerinck, N.HixeniusSchutter, N.3111745
Bach, N. duzzzz9121745
Swarthoff, N.HundelshausenCarbon, N.1221746
Borneus, N.zzMeeckhoff, W., w.2841746
Visser, N.SchepperHoven, N. v., w.2841746
Knoppert, H.T.SijgersHaersolte, D.S. v.251746
Appel, N. van,ValatKnoppert, H.T.251746
Staffkens, Hendrick,Weissenburgh, I.M. vanzz2161746
Waert, Nicolaus Hubertus van deBruin, W.B. dezz2161746
Casimir, Carel Lodewijck dezzzz2161746
Heerdt, Boudewijn vante paerdtzz1271746
Vierssen, M. v. slBouricius, ritmeesterPiederitz, N.1271746
Rheber, N.guardeszz2271746
Weel, Johan Frederickzzzz2891746
Greefkens, N.zzzz26101746
Erpel, N.Aijlva, capitainSableau, N. du28101746
Bach, N. du en Valat, N.zzzz9121746
Stirum, A.D. grf. v. slBouricius, ritmeesterVierssen, M. v.411747
Bach, N. duzzYsarn, P.511747
Valat, N.HiemstraAijsma, N., w.611747
Plettenbergh, Daniel AnthonyGroinGuldenarm, N., w.711747
Jaimont, O.B.BurmaniaWinter, N., w.711747
Vierssen, Martinus vanHumalda, ritmeesterzz711747
Holten, N.Dongen, capitainElerij, N., w.921747
Stirum, L. graaf vanguardesWilkenitz, N.2421747
Merwede, E.S. v. d.SijtsamaLadenius, S., w.1631747
Heerdt, B. slBouricius, ritmeesterzz2231747
Nobelen, N.AijlvaVerschuir, N.951747
Verbrugge, N.Larraz, laNobelen, N.951747
Polman Gruijs, Roeloffzzzz1851747
Heide, Laes van derzzzz861747
Elgersma, F.A.MosburgerSeverijn, I.W.481747
Severijn, I.W.Sijtsama, F.D. vanElgersma, F.A.481747
Bensbergh, N.Baden Durlach, prins vaBeck, M.491747
Caps, Wouter vanzzzz6101747
Luicken, Johan HendrickDiepenbroek, capitainWelvelde, C.W. v.24101747
Entingh, Gerrijt LodewijckBurmaniaRam v. Schalwijck,24101747
Versveldt, Willem slDiepenbroek, capitainLuicken, I.H.24101747
Gerrits, Johan slBurmaniaEntingh, G.L.24101747
Duick, G.MerwedeVoet, N., w.621748
Rijck, Hendrick Ignatius deAijsmaWildt, N. de, w.1221748
Robert, A.L.SaumaiseOmmen, N. van1421748
Kuineman, I.A. slHeemstraRobert, A.L.1421748
Kamerlingh, N.AijlvaErpel, W.1621748
Hardenbergh, Egbertus slAijlvaKamerlingh, N.1621748
Elgersma, Frans AdriaenSijtsamaBoscam, N., w.2321748
Harringa, H.H.Rathen, vanBergh, N. v. d., w.2321748
Elgersma, AnthonyBeusinghHarinxma, N., w.2321748
Nauta, Marius slTripHarringa, H.H. v.2321748
Cordeman, Georgh Hendrick, slValatRaedt, N. de2921748
Gerrits, Willem, slHaersolte, capitainCordeman, G.H.2921748
Haersma, C. v. slNiewenheimSuirmondt, W.2921748
Velsen, Nicolaus, slChalmotSomers, N., w.931748
Bruggen, Pytter Cornelis van derHaersmaAcker, A., w.931748
Hoffman, Frederick HendrickHiemstraValat, I.S.1231748
Manteuffel Zoege, N. slAijtaGasijnjet, N., w.1231748
Waslander, Francois, slBrunetHoffman, F.H.1431748
Caps, N. slSijgersWalrecht, N.1431748
Nauta, M.zzzz2131748
Greefkes, I.N.HiemstraFreger, N., w.2231748
Lijphart, A.BrunetRochebrune, I.F. de2231748
Valckenaer, N.Burmania, D.M. vanMichorius, N.2231748
Michorius, N.HeldevierValckenaer, N.2231748
Peijman, A. slRiedeselMalet, C. de, w.2231748
Ingen, N. v.DiepenbroekLuicken, I.H.2531748
Hopbergen, Johan Frederick, slKruithIngen, N. v.2531748
Winter, Willem Gellius, slBuisinghHuibert, I.2531748
Hernschwam, AmadusSwitzersWomraedt, N., w.2631748
Meijers, FranciscusBouricius, ritmeesterSloet, N.2931748
Petraeus, Reinier Sixtus, slCalmetteElgersma, A.841748
Dockum, Gerhardt van, slHaersmaBruggen, P.C. v.d.2241748
Huibert, Ignatius, slcavallerijezz2541748
Vos, N.Humalda, ritmeesterViersen, M. v.2941748
Budde, ChristoffelCriniere, capitainBorneus, M., w.3041748
Burgen, Asseurus, slBrunetSijphart, N.2151748
Rudolphi, Joannis, slMosburgerElgersma, F.A.2251748
Grandt, I.F. le, slCriniereBudde, C.2081748
Fransen, Isack GodtfridDiepenbroekStuten, N.4101748
Kool, Gerrijt van, slBurmaniaHerema, N.12121748
Herema, N.Man, deBonnet, N.1011749
Markloff, N.Kempenaer, ritmeesterHixenius, N.2911749
Hanebuth, MichielMuissonBrusius, N, w.2731749
Steffens, Johan IgnatiusAlbertiMatthei, N., w.341749
Meijer, AlbrechtErpel, M.Nauta, M.941749
Haes, Jan Christiaen de slVerbruggeNauta, N.941749
Eertman van Delsnitz, HendrickKruithKramer, N.1541749
Eertman, HendrickSijtsamaWaslander, N.1541749
Gruijs, Roeloff Polman, slValcke, deVoorst, N.2541749
Voorst, Dirck vanHumaldaHolwerda, N.2941749
Wintgens, Johan Leonardt slRumpff, capitainRive, N. de la1451749
Meijers, Frederick WillemBoulanger, ritmeesterIsselmuiden, N., w.1261749
Isselmuiden, N.Glinstra, ritmeesterMeijers, F.W.1261749
Erpel, Philip ErnstSableau, duEslingh, N.2171749
Muller, Jochem, slVerschuirErpel, N.1681749
Eckelman, M.I. slValatFrantsen, N.691749
Muller, I. slValatClasen, N.1691749
Hoornstra, JoachimBeilanusTervile, N.22101749
Meijnarda, N. slCalmette, laPetraeus, I.22101749
Zeel, N. slSijtsamazz22101749
Hees, Hendrick van, slAcroniuszz22101749
Hachenbergh, N. slHumalda, ritmeesterMarkloff, N.21111749
Dreij, N. v. slnieuwe companieWeil, N.9121749
Portz., I.D. v. slMerwede, van deDuick, G.12121749
Crous, Jan Philip slManteuffelDaniels, N.321750
Gaden, N. slgranadiers van de collozz421750
Rooij, Servaes vanKnechtzz1821750
Ruhl, N. slLoozz2321750
Meekhoff, Livius FrancisVerschuirLindenroth, O., w.2521750
Merwede, I.S. v. d.grenadiersVos, W.G. de731750
Flick, Johan Pijter, slMuissonHanebuth, N.1231750
Clasen, Wierd slValatCordemans, N.1831750
Hengevelt, N. slLichtenvoortAlberda, D. v.141750
Ardesch, Pelgrum, slBurmaniaHensbergen, A.1441750
Kensbergen, I.H. slHelomaMerwede, N. v.d.1441750
Albarda, Dirck vanValat, capitainAppel, N., w.1841750
Idsinga, Matthijs Arent van, slGroinWeibings, N.3041750
Roijen, Stephanus van, slDongen, capitainCapotti, M.A.1861750
Nieuwmeester, N. slHumaldaBax, I.1861750
Burmania, Frans Laes van, slgranadiersKaps, W.1861750
Bergarda, Theodurus Joannis, slCornuaudSteffens, N.1961750
Krijn, Pijtter, slRathen, vanMeekhoff, N.1961750
Cremer, Bernardt slAijtaManteuffel, T.M.1961750
Croumeyer, N. slAlbertiHamilton, N.1961750
Begtholt, Casimir, slSloterdijckSimonides, N.1961750
Kaps, N.WoltergrenadiersKamerlingh, N., w.1571750
Kuneman, Jan AugustVerschuirMeekhoff, N.1671750
Schel, Johan Philip vanErpelMoorman, N.1671750
Winter, Wolfgangh Ludewich, slHaersmaUtenweerde, F.1671750
Strick, Christiaen Daniel Willem,HiemstraKuneman, A.891750
Bremer, Philippus Sigismundus, slRouseAmama, N.891750
Haersma, Gerlach Arent vanNijlandtJanette, P.A.891750
Cerceau, Willem Hendrik AndroinetLannoijMettingh, N.2121750
Moorman, Steven slSchulCerceau, W.A.H. de4121750
Groothuisen, N. slNiewenheimWeteringh, N. de921751
Astaniere de Corbiere, Francois LSloterdijckSmitten, N. ter2041751
Tubern, Johan JacobCornuaudBelgarda, T.2041751
Schoon, Frederick Pijtter slFeratGrand, N. La2261751
Hake, Johan Philip, slRathen, vanCrijn, P.2371751
Burchenstein, Justus Frederick, sSijtsamaKetgens, N.2371751
Avercamp, DirckBurmaniaEntink, N.28101751
Haersma, Gerlach ArentNijlandtVaudrij, N. de22111751
Overschie, Adam, slNijlandt, capitainHaersma, G.A. v.14121751
Franssen, CornelisHaersmaBergsma, N., w.1211752
Ernst, EgbertValcke, deRij, N. du261752
Winter, Willem Gellius, slHaersolteErnst, E.261752
Franssen, CornelisSchepperVisser, F.881752
Pijman, Abraham, slHeldevierFranssen, C.881752
Holtzer, Johan HendrickLichtenvoortCamminga, R. v.7121752
Clasen, Wierd, slSijtsama, I. A. van,Holtzer, I.H.7121752
Muller, JochemAijtaHarringa van Hatsum29121752
Hengeveldt, Otto Christoffel, slValatMuller, J.29121752
Guere, JanSloterdijckAstaniere de Corbie2411753
Smit, EelckeRochebrune, B. deLijphart, A.2441753
Glan, Johan Carel Gustaff vanHaersolteMeekhoff, N.3051753
Limbergen, Jan Coenraedt, slCriniereSchroder, N., w.2591753
Brugmans, N. slAijtaBorkenstein, N.2591753
Winter, Wolffgangh LodewijckCornuaudErpel, P.E.29111753
Westerwijck, Minholt EvoSchepperVerbruggen, N.811754
Vrolijk, Joannis Valentijn, slAijlvaWesterwijck, M.E.811754
Gorsse des Egrons, N. deHaersma, capitainWiersma, A.831754
Lange de Bauevier, Gideon deSchepperFranssen, Cornelis2131754
Franssen, Cornelisgranadiers van de generWesterwijk, M.2231754
Moorman, Steven, slLannoijBeauvisier, G.D.L.2251754
Severijn, I.W.zzOelnits25111755
Hemessen, N.zzMan, Du25111755
Rudolphi, J. slzzSeverijn25111755
Hopbergen, Ch. slzzHemessen25111755
Vrolijk, J.V.zzVliet, J. van1151756
Meijer, A.zzAlberda1151756
Rosenorans, G.Ch. slzzVrolijk, J.V.1151756
Sidelaar, G.M.zzWijbingh, B. van2481756
Ports, J.D. v. slzzHofstede, W.J.29111756
Franchje, Ch.H. dezzv. Haersma30111756
Sieburg, M.E. slzzFranchje30111756
Brugmans, P.zzGraatsma2221757
Menetre, L. slzzPortz, D. van2221757
Nijenhuijs, E. slzzPreijsing, J.3181757
Burmania Rengers, E.S.V.zzzz961759
Heijden, M. v. d.zzDatz, A.961759
Martin, P.F. slzzFlinc, I.P.911760
Wolbrands, S. slzzVeen, G.821760
F.L. BurmaniazzKlopman, C.F. br. v581760
Albrecht van Groin, I.C. slzzv. Hees681760
VoszzMarkloff241761
GrosinjetzzVos241761
Freese, F.C. slzzFalkenstein1181761
Rudolphie, I.zzBrugmans1591761
SchoonzzRudoplhi, I.1591761
Jansen, I.I.zzGoens24111761
Spree, M.zzBerg, v.d.671762
Greven, I.L. v.zzFransen, C.671762
Hardenberg, E.zzSteffens, J.A.391762
Geurin, W. slzzHardenberg, E.391762
Meuver, I.P.zzRitmuller, H.2791762
Schwartz, H. slzzMeuver2791762
Charon de St. Germain, M.F.B. dezzHarinxma, F. v.3091762
Eekelen, J. v. slzzCharon de St. Germa3091762
Schwartz, H.zzMeuver26101762
Meuver, J.PzzRitmuller28101762
Weijdenbach, A.W.zzSpree, M.1521763
Burmania Rengers, D. Gerrolt v.zzBurmania Rengers, S1521763
Beuttel, W.R.zzVelsen, P.2751763
Zollenburg, W.zzHardenberg, E.2861763
Begtholt, C. slzzZallenburg, W.2861763
Tubern, J. slzzBurmania, F.L. van691763
Rhus, J.F.zzElgersma10101764
Broesthart, F.zzRog, S. van10101764
Nieuwenheim, van slzzBroeshart10101764
Witten, H.B.zzBossij, L. de811765
Beek, G.zzStapff, I.811765
Grull, F.G.zzWaller, v. de911765
Hopbergen, J.F.zzWaslander421765
Queissen, H.zzBeutel2351765
Hopbergen, J.F.zzWaslander2351765
Pelkwijk, G. ter slzzQueissen, H.2351765
Leij, F. v. d.zzzz1061765
Greefkes, J.N.zzFranche1161765
Crous, I.F.zzHopbergen1671765
Winkler, A.G.zzNollides2181765
WinklerzzWinkler, A.2491765
Winkler, A.zzWinkler2491765
Nassette, I.zzBoekholt, v.3121765
Hake, S.C. slzzSiborg731766
Meijers, C.F.zzzz1641766
Eberstein, O.F. v.zzMeurer, J.Ph.1741766
Idsenga, M. v.zzElgersma1541767
Thomsen, A.zzEberstein, F. van3071767
Quadt, O.L v.zzTheeben2121767
Geurin, W.zzHofman00001767
Budler, brn. dezzPaplij1031768
Paplij, H.G.zzQuadt, v.1031768
Thieleman, A.zzWitten, M. B.1941768
Schwartz, H.zz05jer, M.2551768
Kremer, W.zzRobert2551768
Rotte, J.T.F. de slzzConradi2551768
Robert, A. slzzKremer2551768
Ferchnand, A. grf. tot OrtenburgzzSchwartz, H.2771768
Pelkwijk, G.zzNimwegen, v.981768
Groin, J.C. v.zzElgersma981768
Conradi, J.M.zzzz1011769
Tebbens, A.zzCamminga, T.I.V.1211769
Erbach Furstenau, C.C.A.A. grf. vzzBaptista brn. v. Ul1021769
Holwerda, G.J. slzzPelkwijk231769
Kool, G.J.zzBeauveser, G.L. de2061769
Zijllenhard, A.R. brn. v.zzHeijfelder, F.I.1581769
Ortenburg, A.F. grf. v.zzMotz, E.1681769
Guerin, J. dezzGruhs2591769
Houx, G.zzTerville, S.C.2441770
Leij, T. v.d.zzPaplij, H.G.2441770
Hunold, J.Chzzgraaf v. Ortenburg17101770
Monhof, J.G.zzFransen, J.F.4121770
Bose, C.A.C. B. v.zzMeetz, E. v.2821771
Ottinger, I.M. v.zzNeumiller de Borgst271771
Bogaty, A.I.zzSchell, P.B. von271771
Tubern, I.I. v.zzSturman, T.A.4121771
Waslander, A.zzTubern, I.I. van841772
Breidenbach, I.P.zzCramant, G.H. de2361772
Winter, G.zzRhull2361772
Sijburg, I.I.zzGuerin, W.191772
Evers, H.zzVroolijk, I.N.13101772
Beilanus, G. v.zzRentz, C.F. v.26101772
Begtholt, C.zzBreidenbach, P.8121772
Lom, A.P. v.zzHemessen, Z. I.611773
Dornberg, F.W.E. v.zzPaplaij, H.G.121773
Pijman, A.zzArdesch, P.121773
Limberger, I.C.zzRudolphie, I.121773
Ernst, E.zzAverkamp, D.121773
Budler, O.M. v.zzWinkler, A.G.2221773
Zorreth, L.F.zzMuller, I.641773
Hagenberg, C.C.H.C. v.zzBartholdi871773
Dolleman, D.zzBonnema, T.AE.281773
Robert, A.zzKaps, W.5101773
Gasinjet, I.B.zzVos5101773
Merwede, P.E. v.d.zzIngen, I.I. v.5101773
Busecy, G. vanzzHerrenschwan[d], A.6101773
Wageningen, J. v.zzHanebuth, M.511774
Henrich de 17e grf. v. ReneszzBos, v.651774
Laurenberg, C.L.B.L. v.zzBeck, I.G.571774
Schell, A.C.W.B. v.zzBeilanus, v.281774
Stirum, F.T.E. grf. v.zzCrous, I.P.4101774
Rijn, J. v.zzQueise6121774
Coutes, S.zzRijn, v.6121774
Frank, A.zzzz251775
Geusan, Ch.zzzz881775
Moorman, I.zzzz881775
Geurin, W.zzzz661776
Grevestein, W.C.zzzz881776
Heinsius, D.zzzz4121776
Rotte, J.Th.F. dezzConradij711777
Verster, J.L.zzZielenhardt, A.R. b891778
Zorreth, I.F. slzzZorreth, L.T.891778
Burmania, J. v.zzRam, A.H.P. v.2521779
Holwarda, H.I.zzHarinxma thoe Heegh1731779
Nagel, F. v.zzButtler, O.M. v.291779
Yske, J.zzGuerin, W.2111779
Merwede, R.A.W. v. d.zzDomberg, F. E. v.7121779
Houth, F.M.zzWinter7121779
Katwinkel, J.W.zzSieborg, I.I.351780
Schutter, J.C.zzGuerin, J.881780
Bommel, A.J. v.zzKatwinkel, J.W.881780
Matthe de Valet, P.zzWinkler, A.591780
Walbrun, F.A. v.zzLeij, T. v. d.3111781
Schummelketel, J.zzConradi, J.M.631781
Ramaker, C.G.zzVos, I.R. de631781
Nijwenheim, W. v.zzBurmania, I. v.661781
Haas, J.P.zzBommel, A.I.V.371781
Uxcul, C. brn. v.zzMerwede, P.E. v. d.3101781
Reitsenstein, C.B. v.zzMotz, L. v.8111781
Ladenius, C.zzGreven, I.L.14111781
Beerenstein, D.M. v.zzYske, I.531782
Bassewits, F.W.zzLadenius, H.1231782
Tinne, H.Ph.zzRobert, A.4121782
Pijman, F.A.L.zzEvers, U.521783
Haerlem, Ph. Ch. v.zzGrevestein, W.C.1721783
Scherpingh, L.U.L.zzKreemer, W.1721783
Robert, I.BzzTinne, H.Ph.1551783
Michorius, W.H.zzDolleman, D.971783
Houth, H.zzIdsenga, M.A. van581783
Knol, M.A.D.zzGreefkes, I.N.1891783
Bruijn, H.F. dezzSwarthoff, I.8101783
Schwartz, Ch.zzNagel, F.W. van5111783
Nimwegen, J.D. v.zzZueijse, H.2121783
Lahrbusch, C. v.zzNijvenheim, W. v.3121783
Slijpe, J.C. G. vanzzRamaker, C.G.5121783
Vulteť, C.J. v.zzLaurenberg, C. br.11121783
Fransen, B.G.zzStirum, F.T.E. grf.641784
Idsenga, H.A. v.zzWanhof, I.G.641784
Vilsteren, M.A.zzNassette, I.641784
Spree, J.zzCapitein, W. de1251784
Vallat, J.W. dezzWalbrunn, C.F.A. de2151784
Ingen, P.O. v.zzzz1661784
Seiffard, F.W.zzKremer, J.P.30111784
Becking, J.L.zzRotte, I.T.F. de30111784
Weber, J.C.ThzzVerster, L.231785
Schreurer, G.Th. dezzzz281785
Moraij, R.zzzz281785
Frantsman, H.P.zzzz281785
Katwinkel, O.zzHoltzer5101785
Eijckelen, J. v.zzGroin, J.A. v.9111785
Rees, B.M.J.zzRamaker, J.C.C.411786
Schutter, C.zzIdsenga, I.A. v.1531786
Tour, M.C.W. duzzLahrbusch, C. v.761786
Kaps, W.zzSmit, K.H.2061786
Ville, J.C. terzzRijn, v.571786
Braun, J.A.zzHouth, H.571786
Rook, P. dezzVallat, P.M. de3151787
Herwich, J.G.zzValtť, C.J.571787
Dalbenden, J.G.A.zzMerwede, W. v. d.881787
Meijerinck, W.zzContis, S.881787
Muet, H.T.zzBuseck, G.881787
Schenk de Nijdeggen, M.J.I. brn.zzWeber, I.C.F.2481787
Camps, F.L.zzBekking, I.S.3101787
Ladenius, J.zzSchutter, J.C.17101787
Graaff, S. v. d.zzIngen, P.O. van24101787
Slijpe, G. v.zzMichorius, W.U.31101787
Vos, N. v.zzTebbens, A.5121787
Janssens, J.W.zzKool681788
Gasinjet, P.zzHaihenberg, V.291788
Ladenius, W.L.zzJanssens, I.W.3121788
Yske, A.zzHaerlem, P.C. v.611789
Cotshausen, J.A. v.zzWalbrun, C.F. v.811789
Oester, R.FzzGuerin, W.321789
Clas, J.W.J. duzzUxkull, C. v.1221789
Milly, J.W. dezzTour, M.C.W. du1221789
Swart, I. dezzHouth, F.M.1221789
Engelen, E.zzNimwegen, I.D. v.2721789
Groin, J.B.B. v.zzHouth, H.2721789
Zulekom, W. vanzzSlijpe, I.C.G.V.841789
Diert, C.F.zzGraaf, S. v. d.4111789
Leekens, P.G.zzSwart, I. de521790
Nijvenheim, W.G. v.zzVallat, I.W. de1921790
Thieleman, J.A.zzSchenk de Nijdeggen1031790
Errenst, J.J.zzNieuwenheim, W.Y. v1531790
Panhuis, W.H.C. v.zzRobert, I.B.641790
Sloet, F.W.zzMilliden, van de461790
Benfer, H.zzWinter, G.W.3111790
Lip, J.zzHolwerda, G.I.3111790
Philip prins van Hessen HombergzzPaix, A.H. d'8121790
Preuschen, L.L.zzRook, P. de361791
Quadt, C.H.L.M.H.S. v.zzWinter, W.G.861791
Winsheim, G.W. v.zzBassewitz, C.W. v.861791
Evers, J.C.zzSchummelketel, I.821792
Horsum, F.W. v.zzErrenst, I.I.1721792
Thielen, C. v.zzHerbig, J.G.1721792
LutherzzQuadt, C.H.L.U.H.S.2221792
Linde, W. van d'zzVilsteren Dalhoff,131792
Hoije Kijnsel, H. v. d.zz05jering, W.1331792
Gemmingen, C.D. v.zzSchenk v. Nijdeggen441792
Galles, E.D.zzFranzen, B.G.681792
Weelwijk, D.V. v.zzSwartz, C.881792
Schummelketel, A. slzzLadenius, W.L.591792
Hugenpoth, W.O. v. slzzIdsenga, H.A. v.591792
Koese, M. slzzLimberger, C.591792
Westenberg, A.A. slzzGallas, E.D.5121792
Michorius, J. slzzFranck, A.151793
Richard, W.F. slzzKatwinkel, I.W.1051793
Caps, P.J. v. slzzBerestein, D.M. v.1051793
Wageningen, M. v. slzzGeurre, I.1051793
Ghijben, F.A. slzzGasinjet, I.B.361793
Smit, C.H. slzzHaas, I.P.661793
Schummelketel, H.W. slzzPeiman, F.A.L.661793
Toewater, C. slzzHeersum, I.W. v.371793
Straten, J. v. d. slzzHoltzer, I.W.9101793
Faber, O. slzzHaerlem, P.C. v.5111793
Ardesch, J. slzzMoorman, S.6111793
Bruijn, J.zzDalbender, I.G.A.4121793
Roell, J.A. slzzArquet, G.A. d'4121793
Ezau, J.F.A. slzzIngen, P.O. v.4121793
Dolleman, W. slzzSlijpe, G. v.4121793
Groin, C. v. slzzSpree, I.4121793
Buschman, J.W. slzzLadenius, I.4121793
Glokman, O.F. v.zzMichorius, J.811794
Vosch v. AvestatezzBruin, H.S. d'1221794
Bisdom, D.R.zzCotshausen, F.P. vo941794
Huis, N.zzzz941794
Sulekom, O. v.zzVliet, I. v.3071794
Avenhusen C&Izzzz00000000
Baer, G. de C&Izzzz00000000
Gerstein C&Izzzz00000000
Goldenaren C&Izzzz00000000
Scheltinga, L.zzPlasburgh C&I00000000
Stienhuis, E. C&Izzzz00000000

>> begin