>> HOMEpage

Huisnamen Amsterdam

Bron: Jaarboek Amstelodamum 1905, blz. 129-196.
Correctie OCR, onder voorbehoud: John de Jong
Internetuitgave: M.H.H. Engels, maart 2016

Verklaring der verkortingen.
[N.B. Voor trefwoorden K zie C, voor Q zie K, voor Z zie S!]
A. C. = Amsterdamsche Courant • Coll. (perkament-brieven) = Collectie perkament-brieven • Ch. = Charterkamer • B. R. = Begrafenisregister • D. B. = Doopboek • D. R. = Doopregister • E. V. = Elias' Vroedschap van Amsterdam • G. B. = Grafboek of Begrafenis register • Kw. = Kwijtschelding • K. H. = Kerkhof • K. = Kerk • N. K. = Nieuwe Kerk • O. K. = Oude Kerk • P. R. = Puiregister • R. B. = Rentebrief • Reg. v. Cap. Imp. O. Z. = Register van Capitale Impositiën Oude Zijde • Reg. v. Req. a. Thesaurieren = Register van Requesten aan Thesaurieren • Req. = Requesten • Will. verkoop = Willige verkoopingen • W. K. = Weeskamer • N. Z. = Noordzijde of nieuwe zijde • O. Z. = Oostzijde of oude zijde • Z. Z. = Zuidzijde • W. Z. = Westzijde.

ALPHABETISCHE LIJST VAN HUISNAMEN.

A, De - Amsteldijk. E. V.
A, Letter - Kloveniersburgwal. E. V.
Ael, De graewen - St. Nicolaasstraat. Kw. Ch. 25 April 1566.
Ambeeld, In het gekroond - Karthuizerstraat 7.
Ambeelt, Het groen - Jonkerstraat. D. R. O. K. 22 Febr. 1632.
Aambeeld, Het gulden - N. Z. Voorburgwal. Kw. 2 A. fol. 48 Vso.
Aembeelden, De twee - Waal. D. R. O. K. 21 Febr. 1627.
Aan Godes Zegen, Is 't al gelegen - Weesperstraat W. Z. tusschen Prinsengr. en Lepelstr. Kw. 7 H. fol. 264 Vso.
Aensicht, In het lelyck - Kalverstraat. N. K. 12 Maart 1568.
Aap, De gekapte - O. Z. Houtt. E. V.
Aep, De geleersde - Moddermolensteeg. B. R. St. Anthon. K. H. 2 Juni 1647.
Aep, De gulden - Zeedijk. P. R. 20 Oct. 1590.
Aep, De slijpende - N. Z. Houttuinen. G. B. O. K. 6 April 1646.
Aepjen, Het - N. Z. Achterburgwal. G. B. O. K. 31 Dec. 1647.
Aapje, Het - Warmoesstraat. E. V.
Aapje, Het - E. V.
Aertesocken, De drie - Singel, [appelmarkt.] B. R. N. K. 8 Oct. 1666.
Abbekerk - Palmgracht 17.
Abdij van Egmond, De - aan de Haarlemmersluis tegenover de Engelschesteeg. Ch. 28 Febr. 1672.
Abels Offerhande - St. Annadwarsstraat 44.
Abraham - Lange Houtstraat 49.
Abraham - Kloveniersburgwal 6.
Abraham, De - Warmoesstraat. E. V.
Abrahams Offeranden - Waterlooplein 80.
Absalom - Singel. E. V.
Acolije, De - St. Annadwarsstraat O. Z. Kw. 26 fol. 126.
Adam en Eva - Keizersstraat. B. R. St. Anthon. K. H. 6 Nov. 1644.
Admiraal de Ruyter, De - zie de Ruyter.
Adolph, Keiser - Keizersgracht. E. V.
Aeschylus - boekwinkel. Zeedijk b/d. Nieuwmarkt. A. C. 26 Sept. 1693.
Aetna, De berg - zie Berg Aetna.
Aken - 1614. Pieter Jacobsteeg.
Aker, De - Damrak. Ch. 8 Maart 1566.
Aker, De - Haarlemmerdijk. G. B. O. K. 27 Aug. 1647.
Aker, De groene - Water. E. V.
Akerboom, De - Dirk van Hasseltsteeg in de Spanjaardspoort. Kw. 7 N. fol. 29.
Akerboom, De - St Nicolaasstraat 44.
Akerboom, De - Water. E. V.
Aker Hammen, De drie - zie Hammen.
Akers, De drie - Nieuwendijk. G. B. O. K. 23 Mei 1648.
Akers, De drie - Roozenstraat tusschen Baangracht en laatste Rozendwarsstraat. Kw. 3 R. fol. 2 Vso.
Akersloot - Achterburgwal. E. V.
Akertgens, De drie - uithangend, over de Haarlemmersluys. Kw. 26 fol. 198.
Akkerman, De - St. Annastraat 8.
Akkerman, De - hoek Doelenstr. E. V.
Ackerman, De - 1667. N. Z. Kolk.
Ackertyen, Het - Jonkerstraat. B. R. O. K. 14 Sept 1624.
Aldenwerrelt - Heerengr. 22 Juni 1627.
Almelo, Het huis te - zie Het Huis te Almelo.
Aluinvat, Het - Warmoesstraat. E. V.
Amandelboom, De - Warmoesstraat. B. R. O. K. 10 April 1624.
Amazoon, De - pakhuis. Nieuwe Rapenburgergracht E. V.
Amersfoort, Het veerschip van - zie Veerschip.
Anker, Het - Jonkerstraat. B. R. O. K. 28 Juni 1624.
Anker, Het - Monnikenstraat. B. R. O. K. 17 Aug. 1624.
Anker, Het - brouwerij. Korte Prinsengracht Kw. 7 M. fol. 886.
Ancker, Het - Warmoesstraat Reg. v. Cap. Imp. O. Z. 1587.
Anker, Het dubbelde - Damrak, 6de huis van de Tesselschekaai. Kw. 7 K. fol. 388 Vso.
Anker, Het dubbelde - zeepziederij. Keizersgracht W. Z. bij de Brouwersgracht. Kw. 6 F. fol. 282 Vso.
Anker, Het dubbelde - Warmoesstraat. B. R. O. K. 19 Oct. 1624.
Anker, Het dubbeld gekroonde - Korsjespoortsteeg. Kw. 2 A. fol. 244.
Ancker, Het gekroonde - Jonkerstraat. B. R. St Anthon. K. H. 13 Juni 1643.
Anker, Het groene - hoek Oude Schans. E. V.
Anker, Het gulden - Warmoesstr. E. V.
Anker, Het witte - Kolk. E. V.
Ankers, De twee - Zeedijk. B. R. O. K. 1 Oct. 1624.
Ankers, De drie - Jonkerstraat 26.
Ankertje, Het - Oude Kerksplein. P. R. 17 Febr. 1590.
Anna - Brouwersgracht 25.
Anna - Tuinstraat 19.
Antwerpen, De burgt van - zie De Burgt van Antwerpen.
Antwerpen, Het Oosterhuis van - zie Het Oosterhuis van Antwerpen.
Antwerpen, Het Raethuys van - zie Het Raethuys van Antwerpen.
Antwerpen, De stad - Zwanenburgwal 35.
Antwerpen, Het Stadhuis van - zie Het Stadhuis van Antwerpen.
Anysbael, De - Kalverstraat G. B. O. K. 10 Maart 1648.
Apendans, De - Kalverstraat
Apollo - Leidschestraat over de Prinsengracht. A. C, 23 Juli 1698.
Appelboom, De - Nieuwendijk bij de Kolksteeg. Kw. 2 A. fol. 234. B. R. O. K. 12 Nov. 1624.
Appelboom, De - Rapenburg. Kw, 2 A. fol. 260.
Appelboom, De - Warmoesstraat (?). E. V.
Appelboom, De gulden - O. Z. Voorburgwal. E. V.
Appelboom, De oude - Dam westhoek v/d Paerdestege, Beursstraat. Ch. 29 Mei 1556.
Arbeyd, De verlooren - Wolvenstr. 32.
Arend, De - Joden Breestraat 19.
Arend, De - Heerengracht 202.
Arend, De - Laagte Kadijk 12.
Arend, De - Lange Leidschedwarsstr. 27.
Arend, In den - Maagdelievestraat 9.
Arend, De - Nieuwendijk 144.
Arend, De - brouwerij. Prinsengracht. B. R. Leidsche K. H. 6 Oct 1694.
Arent, Den - Warmoesstraat 25e huis Tan de Nieuwebrugsteeg.
Arend, De blauwe - Kloveniersburgwal. E. V.
Arend, De dubbele - Brouwerskaay. E. V.
Arend, De dubbele - Engelschest. 7.
Arent, De dubbelde - Haarlemmerdijk N. Z. tusschen Haarlemmersluis en Buiten Visscherstraat Kw. 3 R. folio 76 Vso.
Arend, De gouden - twee pakhuizen. Prinsengracht over de Roozenstraat tusschen Reestraat en Westermarkt. Kw. 7 N. fol. 119.
Arend, De vergulde - zie ."Deelen der Wereld", De vier.
Arend, De vergulden dubbele - Heerengracht. E. V.
Arend, De vliegende - Roozenstraat Z. Z. voorbij de laatste dwarsstr. op d. hoek v. d. Vliegende Arendsgang. Kw. 7 M. fol. 416 Vso.
Arend, De witte - brouwerij. N. Z. Houttuinen hoek Trouwelooze Steegje. E. V.
Arend, De witte - St. Jansstraat. Kw. 2 B. fol. 210 Vso.
Arent, De witte - Warmoesstraat. Kw. 26 fol. 73.
Arend, De zwarte - Warmoesstr. E. V.
Arions op twee dolphynen, De twee - Heerengr. Kw. 3 E. fol. 80 Vso.
Arck, De - O. Z. Voorburgwal op den Z. hoek van het Leidekkerssteegje. Kw. 22 April 1587.
Arke Noach, De - Bloemgracht 20.
Arcke Noag, De - Elandsgracht Z. Z. Kw. 3 R. fol. 87.
Arke Noe, In de - Spuistraat 50.
Arm in de Beurs, De - O. Z. Voorburgwal O. Z. Kw. 2 A. fol. 188.
Arnhem, De toren van - zie De Toren van Arnhem.
Arnhems Veerman - zie Veerman.
Aston, De - Singel. B. R.N.K. 1 Sept 1607
Aschtonnen, De drie - pakhuis. Prinsengracht. Kw. 3 C. fol. 205.
Aschtonnen, In de drie - Singel 885.
Aschtonnen, De drie - Water. E. V.
Aschtonnetje, Het vergulden - Singel. E. V.
Aswerker, De - Tuinstraat 46.
Assenberg, Het Casteel van - zie Het Casteel van Assenberg.
Aukensteyn - werf. Kadijk. Regist v. Req. a. Thesaurieren.
Aurig, In de stad - Kuip of Stroomarkt 27.
Avontuer, Het - Over de Haarlemmersluis. Navorscher 1867, fol. 223.
Azia - Prinsengracht 749.
Assyntonnen, De drye - Boomsloot. B. R. O. K. 21 Sept. 1624.

B, de - Amsteldijk. E. V.
B, Letter - Kloveniersburgwal. E. V.
Baaf, De blauwe - Warmoesstraat. E. V.
Baard, De - Warmoesstraat hoek Molsteegje. E. V.
Baers, De - Engelschesteeg. D. R. O. K. 26 Febr. 1632.
Baarsen, De vier - Nieuwendijk. E. V.
Baarsen, De drie - O. Z. Voorburgwal. Oct. 1637.
Babilonie, De toren van - zie De Toren van Babilonië.
Bakker, De dolle - bij de Noorderkerk. D. R. O. K. 24 Dec. 1628.
Backerskist, De - Halvemaansteeg. D. R. O. K. 4 Juli 1632.
Balans, De - Warmoesstraat. B. R. O. K. 16 Maart 1624.
Balck, De - N. Z. Kolk 18.
Bandelier, De blauwe - Niezel. A. C, 16 Maart 1694.
Barent, De ionge - Dirk van Hasseltsteeg 49.
Bark, De Spaansche - St. Pieterskerkhof. E. V.
Barckman - St. Nicolaasstraat 51.
Bartolotti, Het huis van - Heerengracht E. V.
Bastaardpijp, De - Pijlsteeg. E. V.
Bataaff, De jonge - Kalverstraat. B. R. O. K. 14 Jan. 1796.
Batavia - Nieuwendijk 215.
Batavier, De - Palmgracht N. Z. tusschen Kromme Palmstraat en Baangracht. Kw. 7 N. fol. 7 Vso.
Batevier, De - pakhuis. Nieuwe Rapenburgergracht. E. V.
Bavejaen, De - Vlooienburg. B. R. St. Anthon. K. H. 7 April 1647.
Beeck, De - Heerengracht 134.
Beek, De - N. Heerengracht 133.
Beek, De gekroonde - Fluweelenburgwal. E. V.
Beeckvliet, Het schip - Lindengr. 45.
Beemster-Varken, Het - zie Varken.
Beer, De - Elandsstraat N. Z. Kw. 7 N. fol. 67.
Beer, De - KalverstraaL E. V.
Beer, De - Oude Nieuwstraat. B. R. Karthuizer K. H. 12 April 1651.
Beer met ringen, De - Warmoesstraat. G. B. O. Z. Kapel. 9 Sept. 1646.
Beer, De witte - zie "Druif en de witte beer".
Begravenis van de prins, De - Nieuwstraat. G. B. O. K. 3 Nov. 1646.
Beyerland, Oud - Prinsengracht 452.
Bel, De - Houttuinen. E. V.
Bel, In de - Laurierstraat 65.
Bel, De - Warmoesstraat W. Z. Kw. 3 C. fol. 180 Vso.
Bel, De gulde - Tuinstraat 72. D. R. O. K. 29 Maart 1637.
Bel, Het Schaap met de - zie "Schaap met de Bel". Het. E. V.
Benniste Bruiloft, De - zie Bruiloft, De benniste.
Bentem, Het huys te - zie Het Huys te Bentem.
Bentem, Het kasteel van - zie Het Kasteel van Bentem.
Berg, De - Singel 496.
Berg, De ijzeren - Water hoek Kamemelkssleeg. E. V.
Berg, De zilveren - Warmoesstr. E. V.
Berg Aetna, De - Damrak b d. Papenbrug. Zie "Keulen".
Bergh Sinaï, Den - Bergstraat 14.
Berg Thabor, In den - Singel 434.
Berg Zion, De - Ridderstraat 81.
Bergen, De Ruyter van - zie De Ruijter van Bergen.
Bergen in Noorwegen - Gelderschekade. G. B. O. K. 6 Juni 1646.
Bergen in Noorwegen - Nieuwendijk. Kw. 39 fol. 35 Vso.
Bergen in Noorwegen - N. Z. Voorburgwal. G. B. O. K. 13 Aug. 1646.
Bergen in Noorwegen - O. Z. Voorburgwal. E. V.
Bergen in Noonwegen - Warmoesstraat. B. R. O. K. 5 Juni 1624.
Bergen in Noorwegen, Het Kasteel van - Monckelbaensburgwal. E. V.
Bergen in Noorwegen, Het Kasteel van - Oude Schans. E. V.
Bergen-Op-Zoom - Binnen-Amstel. B. R. O. K. 2 April 1624.
Bergen-Op-Zoom, Het ontzet van - zie Het Ontzet van Bergen-Op-Zoom.
Berkeboom, De - Looiersstraat 42-44, 64-89.
Berkeboom, De - Lijnbaansgracht 197.
Berlin - N. Z. Voorburgwal 276.
Bernalenburg - Zandstraal 42.
Bessemcrouch, De - Zeedijk. E. V.
Bethlehem - Warmoesstraat. E. V.
Beugel, Den vergulden - Hoogstraat b/h Pouwels Broederserve. Navorscher 1867. fol. 222.
Beurs, De - Vijzelgracht 37.
Beurtman van Amersfoort, De - Nieuwstraat 7.
Beveren, Oost- - Rapenburgerplein 6.
Beveren, Het Casteel van - Prinsengracht 299.
Beverwijk, De - Tuinstraat. B. R.Karthuizer K. H. 6 Juni 1694.
Bierschuit, De - Weesperstraat O. Z. over het Oude Doolhof. Kw. 6 H. fol. 38.
Bierton, De gekroonde Luiksche - St. Annastraat. A. C, v. d. 7 Juli 1693.
Bisschop, De - Dam hoek Damrak.
Bisschop van Bremen, De - O.Z. Voorburgwal W. Z. Kw. 2 A. fol. 9.
Bisschop van Haarlem, De - Nieuwendijk. 24 Febr. 1609.
Blauwhuis, Het - Bierkaai of Fluweelenburgwal. E. V.
Blauwhuis, Het - Keizersgracht. E. V.
Blauhulk, De - Warmoesstraat P. R. 8 Mei 1593.
Bleekmand, De - Tigchelstraat 59-61.
Blindeman, De - Niezel. 19 April 1625.
Bloem, De Gelderse - N. Z. Armsteeg. B. R. O. K. 11 April 1624.
Bloemen in het Bosch, De - Bloemgracht 39.
Blomkool, De - Palmgracht 63-65.
Bloempot, De - Moddermolensteeg. B. R. St. Anthon. K. H. 24 Maart 1647.
Bloempot, De - Singel. E. V.
Bloempot, De - Waal. B. R. O. K. 5 Oct 1624.
Blompot, De porceleyne - Haarlemmerstraat 105.
Blok, Het - in den gevel, lakenbereiderij. Bloemgracht Will. Verk. 1681.
Blok, Het - uithangend. Nieuwendijk. Will. Verk. 1681.
Block, In het - Prinsengracht 821.
Block, Het - uithangend. Warmoesstraat. Zie De Spiegel.
Block, Het groene - Singel. B. R. N. K. 18 Maart 1667.
Blok, Het vergulde - Hartenstraat. A. C van 13 Jan. 1689.
Blokhuis van Staveren, Het - O. Z. Kolk. E. V.
Blockhuys van Staveren, Het - Zeedijk. B. R. O. K. 21 Oct 1624.
Bocht van Guine, De - Nieuwstraat B. R. Leidsche K. H. 8 Juni 1694.
Boede, Het huys ter - zie Het Huys ter Boede.
Boeier, In de - Goudsbloemstraat 108.
Boeier, De - Rouaansche Kade.
Boelhouwer, De - Lindengracht 52-54.
Boer, De - Smaksteeg 20. Alle Seegen Komt van Boven.
Boer, De Goyse - 1e Looiersdwarsstraat 12.
Boer, De Noortse - O. Z. Voorburgwal. 14 April 1614.
Boer, De Turksche - Goudsbloemstraat. B. R. O. Luth. K. 9 Maart 1694.
Boer, De Turckse - Goudsbloemdwarsstraat B. R. Karthuizer K. H. 19 Febr. 1651. D. R. O. K. 4 April 1621.
Boer, De Prins en de - zie De Prins en de Boer.
Boeredans, In den - Kalverstraat N. K. 16 April 1573.
Boerekermis, De - Kalverstraat G. B. O. K. 27 Dec. 1649. Kw. O. fol. 64 Vso; F. fol. 189. 255. Zie "Fruytmanghtge".
Boertien, Het - Singel. G. B. O. K. 15 Mei 1649.
Boheme, Het hoff van - zie Het Hoff van Boheme.
Bohemen, De koning van - zie De Koning van Bohemen.
Bok, De - Kolk. E. V.
Bock, De - O. Z. Voorburgwal (Bierkaay). B. R. O. K. 12 Maart 1624.
Bok, de groene - Barndesteeg 11.
Bok, De klimmende - Kalverstr. E.V.
Bok, De roode - N.Z. Voorburgwal. E.V.
Bok, De vergulde - Prinsengracht D. R. O. K. 21 Jan. 1627.
Bok, De witte - Heerengracht E. V.
Bok, De witte - N. Looiersstraat 263.
Bok, De swarte - St. Nicolaasstraat Kw. 26 fol. 99.
Bock, De swarte - Waal. B. R. St. Anthon. K. H. 3 Mei 1648.
Bok en Beer - pakhuis. Koggestraat 7.
Bocken, De onrustige - Zeedyk b/d. Oude Sluys. Kw. 3 Maart 1604.
Bollen, De [twee] harde - zie Harde bollen.
Bolwerck, Het - Haringpakkerij. G. B. O. K. 11 Dec. 1649.
Bolwerk, Het - Nieuwendijk. E. V.
Bolwerk, Het - Lange Niezel 24.
Bombasynen, De drie gecroonde - Hartenstraat Kw. 2 B. fol. 146 Vso.
Bonet, Het - Damrak. B. R. O. K. 14 Aug. 1624.
Bonnet, De Zwarte - Water. E. V.
Boogen, De drie - Nes O. Z. 2de huis bezuiden de Pieter Jacobstr. naar de Vleeschhallen. Kw. 7 M. fol. 334.
Boom, In de bloyende - Lauriersdwarsstraat. 29 Dec. 1617.
Boom, De Groene - N. Z. Kolk. Navorscher 1867 fol. 223.
Boom, De vergulden - Singel. E. V.
Boomen, De twee opgaande - Brouwersgracht 11.
Boompje, Het - Prinsengracht tusschen Elandsgracht en Elandsstraat. Kw. 7 N. fol. 45. Vso.
Boor, De - Zeedijk.
Boot, int - Zeedijk. R. B. 14 Juni 1548. Coll. W. K. 1 Sept. 1574.
Boot, De vergulde - Zeedijk. B. R. St Anthon. K. H. 25 Dec. 1644.
Boot, De swarte - Foeliestraat. B. R. St Anthon. K. H. 16 Juni 1647.
Bootshaken, De drie - Prinsengracht Boedelverkoop Weeskamer 7 Nov. 1628.
Bootshaken, De drie - Waal. B. R. O. K. 12 Oct 1624.
Bordeews, In de stad van - Gelderschekade 91.
Borkom, Het eiland van - zie Het Eiland van Borkom.
Bors, De - Kalverstraat. E. V.
Borssevel, Het - Vijgendam. Jan Klaasz int Borssevel. R. B. 28 Juli 1539.
Bos, Het - Haarlemmerstraat 6.
Bosch, Het Goyen - O. Z. Kerckhof. Navorscher 1867 fol. 224.
Bosch, Het Huis in 't - zie Het Huis in 't Bosch.
Boshuys, Het - Hoogstraat. B. R. O. K. 26 Sept 1624.
Boschlijn, In het geteerdt - Zeedijk. Boedelverk, Weeskamer. 24 April 1603.
Bosschyetter, De - Uilenburg.B. R. O. K. 19 Nov. 1624.
Bot, De - Blauwburgwal. B. R. O. K. 21 Juni 1635.
Bot, De vergulde - Rozenstr. 144-146.
Bot, De vergulde - Oude Teertuinen bij de Kolk. Kw. 7 H. fol. 296.
Boterton, De - Haringpakkerij. zie "De vergulde Harington".
Botterton, De - Bij de Hoofdsbrug. B. R. St Anthon. K. H. 20 Oct. 1644.
Botterton, De Engelse - O. Z. Kolk.
Bottervat, Het - Vijgendam. Ch. 7 Dec. 1558.
Bottelarij, In de - Vijzelstraat 116.
Botter, De bonte - Dam. E. V.
Bukanier, In de - Palmgracht 64.
Bourgonje - Achterburgwal. E. V.
Bourgonje - Kalverstraat E. V.
Op 12 november 1624 verkochten de broers Jacob en Thonis Gerritsz Plemp de helft van het huis 'genaemt het Ossenhooft' aan Jacob Janszn Goetcoop, die de andere helft reeds bezat en in het huis woonde. In het kohier van 1632 komt hij voor als Jacob Janszn schoenmaker. Hij moet het huis nog geruime tijd bezeten hebben. In 1675 is het pand echter eigendom van Jan Volkaertszn Oli. Op 16 februari 1677 verkocht de notaris Johannes Oli het huis aan Maria van Bourgongien, 'bejaarde dogter'. Van deze moet het vererfd zijn op Margaretha van Bourgonje, die gehuwd was met de architect Steven Vennekool. Toen Margaretha van Bourgonje na de dood van haar man een testament opstelde bij notaris Meerhout op 22 januari 1720, woonde zij op de Keizersgracht bij de Utrechtse straat. Het huis in de Kalverstraat vermaakte zij aan het Maagdenhuis, onder voorwaarde dat aan twee personen een lijfrente van elk f 50 zou worden uitgekeerd. Na haar dood in 1724 werd het huis aan het weeshuis overgedragen en voor de collaterale successie op f 4000 getaxeerd. Het huis, wijk 26, nr. 3522, werd na 1733 aangeslagen voor de honderdste penning voor f 29:3, de twaalfde penning was f 32:16. Het huis zal vrij oud geweest zijn. In 1733 werd er voor bijna f 8000 aan opgeknapt. Met ingang van 1740 werd de honderdste penning verhoogd tot f 58:6. Tot 1738 was het verhuurd aan een apotheker. In 1742 blijkt het verhuurd aan de tinnegieter Fred. Coelman, de huur wordt dan op f 700 getaxeerd. Uit de administratie van het Maagdenhuis blijkt dit f 750 te zijn geweest. Deze firma bleef lange tijd in dit pand gevestigd. In het archief van het Maagdenhuis bleef nog een plan tot het bouwen van een nieuw pakhuis aan de Begijnensloot bewaard dat uit 1876 dateert en door P.H. Coelewij werd vervaardigd. Het huis werd eerst na 1900 verkocht en in 1931 gesloopt, de geveltop werd opnieuw gebruikt bij het huis Anjelierstraat 23. R. Meischke: Amsterdam. Het R.C. Maagdenhuis en het St. Elisabeth-gesticht. Zeist / Den Haag 1980, blz. 218.
J. van Lennep en J. ter Gouw, De uithangteekens, in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd (2 delen). Amsterdam 1868, Zesde boek. Geografie en topografie. Blz. 280/281:
... was het huis Bourgonje, te Amsterdam op de Bloemmarkt, (thans F 123) zijn naam verschuldigd aan een Bourgondiër, die er wonen kwam, en die naam werd zelfs zijn geslachtnaam, zoodat wij aldaar nog in 't laatst der 17de eeuw een 'Maria van Bourgonje' aantreffen, toen reeds een 'bejaerde dochter, suster en erfgenaame van Dr. Gerardus van Bourgonje'. Zij verkocht het huis in 1681 aan den Oud-Schepen en Raad Jean Appelman, die er naast woonde.
Paul Kempeneers, Oude Tiense huisnamen [Tienen in Belgisch Brabant]: 133. Huis van Bourgogne: 1640 thuijs van Bourgoeignien. - G 353. Smal huis, later toegevoegd aan G 356. In 1979 vervangen door het Nieuw Stadhuis.
Bourgogne - Utrechtsche Stijger. "Daer Bourgogne teser tijt uythangen. Kw. 4 fol. 48 Vso.
Bourgoigne, Het huis van - zie Het Huis van Bourgoigne.
Bourketten, In de drie blauwe - Nes. 20 April 1609.
Bouten, De drie - Singel. G. B. O. K. 6 April 1647.
Bouten, De drie - 1605. N. Z. Voorburgwal b/d. N. Kerk.
Bouwer, De - Oude Waal 80.
Bouwkonst - Singel 390.
Bouman, De - Spuistraat. W. Z. achter de appelmarkt Kw. 3 R. fol. 44 Vso.
Bouman, De - Gelderschekade 48.
Bouman, De - Langestraat 19.
Braak, De oude - N. Z. Voorburgwal tusscben Armsteeg en St Jacobstraat. B R. N. Luth. K. 16 Nov. 1694.
Brandaris, De - Raamskooi W. Z. Stadsmissiven aangaande den Raad. 5 Sept 1732.
Branderij, De Fransche - Lindegracht Z. Z. b/d. 2e Lindendwarsstraat Kw. 7 N. fol. 75 Vso.
Brandewijnskeetel, De - Zeedijk 103.
Brandewijnstukken, De laag - Groenburgwal 37.
Brantijser, Het - Warmoesstraat. G. B. O. K. 13 April 1647.
Brandijzer, Het Vergulden - Nes. E. V.
Brasem, De - Verwersstraat. D. R. O. K. 29 Juni 1636.
Braspot, De - Egelantiersstraat 74.
Braspot, De - Kerkstraat A. C. 3 Juli 1694.
Breda, Het kasteel van - Egelantiersstraat 250.
Breda, Het turfschip van - zie Het Turfschip van Breda.
Brederode - Kalverstraat E. V.
Brederoede - Wijdesteeg b/d. Houtmarkt. Coll. Perkam. brieven 25 Mei 1590.
Breero, Het kasteel van - Westerstraat 34.
Bremen, De stad - St. Nicolaasstraat Z. Z. Kw. 7 M. fol. 297 Vso.
Breslaw - Keizersgracht 145.
Briel, Den - Fluweelenburgwal. E. V.
Brijl, Die - boek Halsteeg.
Brill, Den - Plaats. [Dam.] Navorscher 1867 lol. 222.
Bril, De - O. Z. Voorburgwal, Bierkaay. B. R. O. K. 28 Sept. 1624.
Bril, De vergulden - Nieuwend. E. V.
Brillen, De drie - bij de Zuijderkerk. Oostzijde. 10 Januari 1618.
Brocaat, Het gouden - Keizersgracht W. Z. Kw. 2 A. fol. 169.
Broeders, De twee - Passeerderstr. 27.
Brood, Het gezegend - Binnen Brouwersstraat 22.
Broodhuis van Brussel, Het - Zandstraat op den Westhoek v. d. Zanddwarstraat Kw. 7 M. fol. 353 Vso.
Brouwerije van 't hart, De - Brouwerskay over de Nieuwe Haarlemersluys. Kw. 36 fol. 353. 20 Mei 1615.
Brug, De steenen - Nieuwe Doelenstraat Z. O. Zijde. Kw. 7 I. fol. 155.
Bruiloft, De benniste - Oudebrugst. Notitiën v. Wijningen.
Bruinvis, De - Foeliestraat. B. R. St. Anthon. K. H. 30 Mei 1648.
Bruynvis, De - Keizersgracht O. Z. tusschen Leliegracht en Heerenstr. Kw. 6 A. fol. 9.
Bruinvis, De - Oudebrugsteeg. Resol. Boek van Thesaurieren. XI. fol. 80.
Bruinvisch, De - Waal. B. R. O. K. 17 Sept. 1624.
Buenos Aeyres - Langestraat 10.
Buis, De - Prinsengracht 424.
Buys, De - Vinkenstraat 8.
Buys, De groene - Singel. 15 Aug. 1609.
Buis, De gulden - Nieuwendijk. E. V.
Buis, De vergulde - Koningstraat hoek Suikerbakkerssteeg. Kw. 2 A. fol. 180 Vso.
Buijssen kool, De - Nieuwendijk. B. R. O. K. 11 Oct. 1624.
Bul, De - molen. Binnen-Amstel. B. R. St. Anthon. K. H. 30 Sept 1646.
Burg, De - brouwerij. O. Z. Achterburgwal. E. V.
Burg, De - Dijkstraat 23.
Burgh, De - Lindenstraat 43.
Burg, De - Warmoesstraat. E. V.
Burgt van Antwerpen, De - Zwanenburgwal. B. R. St Anthon. K. H. 2 Juli 1644. Kw. 3 R. fol. 182 Vso.
Burcht van Esens, De - N. Z. Kerkhof. E. V.
Burcht van Leyden, De - Haarlemmerstraat B. R. O. K. 2 Nov. 1624.
Burg, Het huis de - zie Het Huis de Burg.
Bussenschut, Het - Rapenburgerstraat 123-155.
Buren, De graef van - zie De Graef van Buren.
Bijbel, De - Laurierdwarsstraat. Kw. 2 B. fol. 102 Vso.
Bijbel, De - Warmoesstraat Ch. 31 Mei 1552 en 17 Juni 1555.
Bijbel, De Delftsche (1660) - Water.
Bijbel, De Fransche - Vijgendam N. Z. Kw. 7 M. fol. 258 Vso.
Bijbel, De Hoogh-Duytse - Haarlemmerdijk. G. B. O. K. 10 Nov. 1646.
Bijbel, De Liesveldsche - Warmoesstraat. Varia 17e eeuw, p. 86; Kw. 2 B. fol. 71 Vso.
Bijbel, De vergulde - Achter de Beurs. A. C. 28 Sept. 1694.
Bijbel, De vergulden - Warmoesstraat E. V.
Bijcorf, De - Kalverstraat. 22 Maart 1627.
Bijenkorf, De - Leidschegracht Z. Z. tusschen Heeren- en Keizersgrachten. Kw. 8 E. fol. 25 Vso.
Bijecorf, De (1605) - St. Luciënsteeg.
Bijecorff, De groene - Raamsteeg N. Z. "Daer de groene byecorff uythangt". Kw. 36 fol. 344 Vso.
Bijekorven, De twee vergulde - Keizersgracht W. Z. tusschen Ree- en Beerestraat Kw. 8 K. fol. 89 en 8 P. fol. 308 Vso.
Bijkorven, De drie - Heerengracht G. B. O. K. 24 Jan. 1645.
Bijel, De blauw- - Houttuinen. B. R. St Anthon. K. H. 8 Mei 1644.
Bijl, De blauwe - Kalverstraat. E. V.
Bijl, De blauwe - Molenpad. B. R. St. Anthon. K. H. 14 Mei 1645.
Bijl, De roo - Verwersstraat. B. R. St Anthon. K. H. 25 Nov. 1646.
Bijl, De vergulde - Nieuwe Hoogstraat. 24 April 1604.
Bijl, De vergulden - Ridderstraat B. R. St. Anthon. K. H. 24 Nov. 1647.
Bijl, De vergulde - Uilenburg. B. R. O. K. 7 Sept 1624.
Bijl, Swarte - Spuistraat 12.

C en de Zwaan, De - Amsteldijk. E. V.
Kaagman, De Schiedammer - Singel. Appelmarkt. B. R. N. K. 12 Oct. 1666.
Kaers, De blawe - Niezel. G. B. O. K. 2 Dec. 1647.
Kaas, De groene - Kalverstraat. E. V.
Kaashuis, Het - Gasthuissteeg. E. V.
Cabel, De - Prinsengracht over de Noordermarkt Kw. 2 B. fol. 128.
Kabel, De gulden - Prinsengr. E. V.
Calff, Het - Dijkstr. B. R. O. K. 2 Jan. 1624.
Calff, Het - 1622. Zeedijk.
Kalf, Het bonte - Utrechtschestraat tusschen Achtergracht en Utrechtschedwarsstraat Kw. 3 R. fol. 89.
Calff, Het gulden - NiezeL R. B. Ch. 18 Aug. 1533.
Kalf, Het gulden - Ridderstraat E. V.
Kalff, Het gulden - Rokin. Coll. R.B. 15 Juli 1563.
Kalff, Het gulden - Verwersstraat. D. R. O. K. 16 Jan. 1639.
Kalf, Int out gekront - Wijde Kapelsteeg 2.
Kalf, Het vergulden - Boomsl. E. V.
Kalf, Het vergulde - Groeneburgwal of Verwersgr. B. R. St Anthon. K. H. 25 Juni 1645.
Kalf, Het vergulde - Looiersstraat. B. R. Leidsche K. H. 17 Jan. 1694.
Kalf, Het vergulden - Zeedijk. E. V.
Kalf, Het vliegende - Spuistraat 53. G. B. O. K. 14 Juni 1647.
Kalf, Het vliegende - Singel 173.
Kalf, Het witte - Kalverstraat E. V.
Kalf in de Ketel, Het - Reestraat 13.
Kalffgen Spaert uw Koytgen - uithangend. Kalverstraat over de Handboogsdoelen. 1634.
Kalfsvoet, De - Bloemgracht Z. Z. Kw. 2 B. fol. 208. Vso.
Calckdragers, De vier - 1603. Rokin bij de H. Stede.
Kalkoen, De - brouwerij. Zie de Lelie.
Calkoen, De - Bloemgracht 184.
Kalkoen, De - Egelantiersstraat 150.
Kalkoen, In de - Nieuwmarkt 12-14.
Kalkoen, De blauwe - Barberstr. E. V.
Kalkoen, De Witte - Niezel. E. V.
Kalkoensche-Haan, De - zie Haan.
Kalkschuit, De - O.Z. Achterburgw. E.V.
Kalckton, De - Utrechtschestraat 8.
Kalverendans De - Kalverstraat. E. V.
Kameel, De - Singel. E. V.
Kameel, De - Tichelstraat D. R. O. K. 19 Oct. 1636.
Kameel, De - O. Z. Voorburgwal 241. Kw. 3 E. fol. 290.
Cameel, Den gulden - Uithangend. Warmoesstr. Novorscher. 1867 fol. 222.
Kameel, De roode - Warmoesstr. E. V.
Kammel, De vergulde - Warmoesstraat. B. R. O. K. 6 Dec. 1623.
Camelotten, De - Kerkstraat N. Z. tusschen Vischsteeg en St. Annastraat. Reg. v. Cap. Imp. O. Z. 1587.
Kamelotten, De drie - Warmoesstraat. E. V.
Kamermuil, De vergulde - Raamsteeg. B. R. O. K. 12 Oct. 1624.
Kamerslodt, Het vergulde - Ridderstraat. B. R. O. K. 12 Juni 1624.
Kammen, De drie - Nieuwebrugsteeg. E. V.
Campen - Pakhuis. Leidschegracht 38-40.
Kampen - Ramskooi. Kw. 2 A. fol. 21.
Camper-Tooren, De - zie Tooren.
Kan, De gulden - bij de Regulierspoort. E. V.
Kan, De gulde - Warmoesstraat. G. B. O. K. 24 Aug. 1648.
Kan, De vergulde - Spuistraat. B. R. O. K. 13 Aug. 1624.
Kandelaar, De - in den gevel, "de Garenmolen" uithangend. Oude Hoogstraat tusschen Bethaniendwarsstraat en Kloveniersburgwal over het O.I. Huis. Kw. 3 D. fol. 45.
Kandelaars, De zeven - Halsteeg. B. R. O. K. 11 Febr. 1625.
Kandijpot, De koperen - Lauriergracht 69.
Kanifasbalen, De drie - Water hoek Kamemelksteeg. E. V.
Kanis, De - Warmoesstraat. E. V.
Cannon, Het duyts - Singel 77.
Canselarij van Friesland, De - Nieuwendijk 157.
Kantoor, Het Vergulde - Houttuinen. G. B. O. K. 12 Jan. 1646.
Cantoorslot, Het vergulde - uithangend. B/d. Haarlemmersluys.
Kantwinkel, De Haagsche - N. Z. Voorburgwal. E. V.
Kapraven, De - Singel. E. V.
Kar, De vergulde - Palmgracht 54.
Cardinaelshoed, De - zie De gulde Wiege.
Karman, De oude - Nieuwendijk 72.
Karseboom, De - Egelantiersstraat 107.
Karseboom, De - Kalverstraat O. Z. Kw. 3 K. fol. 240 Vso.
Karsseboom, De - Singel. E. V.
Karsseboom, De gulden - Water. E.V.
Cathuijsers, De groote - Tichelstraat tusschen de Gieterstraat en Lindegracht. Kw. 3 R. fol. 72 Vso.
Karthuijsers, De kleijne - Karthuizersstraat. Kw. 3 R. fol. 72 Vso.
Kastanjes, De drie gekroonde - Damrak b/d Papenbrug. B. R. Walen. K. 17 April 1694.
Casteel van Assenberg, Het - Weesperstraat O. Z. bezuiden de Prinsengracht op den n. hoek v. d. dwarsstraat Kw. 7 I. fol. 109.
Kasteel van Bentem, Het - St. Jacobstraat 40.
Kasteel Bergen in Noorwegen, Het - zie Bergen in Noorwegen.
Kasteel van Breda, Het - Egelantiersstraat 250.
Kasteel van Breero, Het - Westerstraat 34.
Casteel van Beveren, Het - Prinsengracht 299.
Kasteel van Edenburg, Het - Palmstraat op den hoek v. d. Kuipersgang, tusschen de Palmdwarsstraat en Lijnbaansgracht Kw. 7 N. fol. 78 Vso.
Casteel van Ipelen, Het - Singel. B. R. Fransche K. 21 Jan. 1642.
Casteel van London, Het - Keizersgracht W. Z. tusschen Leliegracht en Prinsenstraat naast en bezuiden de Remonstrantsche Kerk. Kw. 6 A. fol. 163 Vso.
Kasteel van Londen, Het - N. Z. Voorburgwal W. Z. Kw. 2 B. fol. 8 Vso.
Kasteel Ridock in Fye, Het - O.Z. Voorburgwal 161.
Kastooren, In de swarte - Rozengracht 208.
Kat, De - Looiersstraat 46.
Katte, De - Middeldam a d Oostzijde van de Sluis. Rooiboek. fol. 1. 1532.
Kat, De - Rokin. E. V.
Kat, De - Vijgendam. Stadsmissiven aangaande den Raad, Jan. 1713. Rapiamus 1573, fol. 64.
Kat, De roo - St. Jansstraat B.R.O.K. 11 Oct. 1624.
Kat, De swarte - Groeneburgwal of Verwersgracht B. R. St. Anthon. K. H. 21 Juli 1647 en 28 Juni 1648.
Kat met bellen, De - Nes. D. R. O. K. 10 Aug. 1634.
Kat met de speld, De - Roozenstraat. B. R. N. Luth. K. 28 Juli 1694.
Kater, De - Damrak. G. B. O. K. 18 Juli 1649.
Kater, De bonte - Water. Kw. 37 fol. 1.
Kater, De doeve - Vogelstraat B. R. . K. 1 Jan. 1625.
Kater, De gulde - Damrak. P. R. 17 Aug. 1591.
Cater in die Niev Stat, Die vergulden - Leidschegracht 97.
Kater, De swarte - Bloedstraat 20.
Katoenbaal, De - Nieuwstraat 25.
Catoenbaal, De - Singel 306.
Katoenbalen, De drie - uithangend. Warmoessstraat op den Z. hoek v/d. Enge Kerksteeg. Kw. 3 C. fol. 103.
Katrijn in de Zwan - zie De Zwaan.
Kauwe, De - Warmoesstraat Ch. 27 Aug. 1511.
Kauwen, De drie - Warmoesstr. E. V.
Kasen, De drie - Haarlemmerstraat D. R. O. K. 9 Juni 1638.
Kazen, De drie Edammer - Egelantiersstraat N.Z. tusschen de 1e en 2e dwarsstraat op den hoek van den Vlasbloemsgang. Kw. 7 N. fol. 16.
Kasen, De drie Tesselsche - Blauwbrugstraat achter aen 't Hoerenhuys. Kw. 36 laatste cahier, fol. 31 r.
Kasen, De drie Tesselsche - Gasthuissteeg. Kw. 86 laatste cahier fol. 34r.
Kasen, De drie Tesselsche - buiten de Jan Rooden poort op 't Kaetsbaenpadt. Kw. 36 fol. 27 Vso. 30 Mei 1615.
Kaese, De vijf - Batavierstraat B. R. St Anthon. K. H. 21 April 1647.
Keijzer, De - Spuistraat Kw. 2 B. fol. 5.
Keijzer, De - Bloemgracht N.Z. Kw. 2 B. fol. 230 Vso.
Keijser, De - Damrak. Kw. 2 B. fol. 78.
Keizer, De - Heerengracht. E. V.
Keizer, De - Keizersgracht W. Z. tutschen Beeren- en Runstraat. Kw. 6 F. fol. 161 Vso; fol. 190 Vso.
Keizer, De - Keizersstraat 11.
Keizer, De - Vijgendam. Water. E. V.
Keizer, De - Warmoesstraat. Rentebrieven. Ch. 13 Oct. 1530.
Keizerin, De - Oude Turfmarkt E. V.
Keizerin, De - Warmoesstraat E. V.
Keijserrijck, Het - Spuistraat. Zijn de drie woningen onder één dak gelegen achter de kaatsbaan. Kw. 4 fol. 51.
Keizerrijk, Het - Heerengracht. E. V.
Keizerrijk, Het - Leidschegracht 21.
Keizershoed, De - LiesdeL E. V.
Keijserhoet, De - de Messel (?) (met de zepery), Navorscher 1867. fol. 222.
Keizershof, Het - Zie "Stad Embden."
Keizershof, Groot - Logement. Zie Wapen van Emden.
Keizershoof, Het Romeinsch - Joden Breestraat 25-27.
Keizerskroon, De - Brouwersgracht 116-118.
Keizerskroon, De - Kalverstraat belend a/d noord-zijde door de "Blauwe roos". Kw. F. fol. 255.
Keizerskroon, De - Kalverstraat 71. G. B. O. K. 22 Nov. 1646.
Keizerskroon, De - brouwerij. Keizersgracht. E. V.
Keizerskroon, De - Lange Niezel 10.
Keizerskroon, De groote - N. Z. Voorburgwal 28.
Keizerskroon, De Vergulde - Damrak 97.
Kijsers Laers, De - Nieuwe Baangracht B. R. Leidsche K. H. 14 Nov. 1694.
Kelck, De - Spuistraat Coll. W. K. 5 Mei 1567.
Kelk, De - Warmoesstraat, tusschen Vischen Papenbrugsteeg.
Kelck, De gulden - Warmoesstraat Coll. R. B. 5 Juli 1563. Coll. W. K. 15 Maart 1566.
Kerfbijl, De - Lange Leidschedwarsstraat 40.
Kerfbijl, De vergulde - Uilenburg. B. R. O. K. 1 Jan. 1625.
Kerk van Diemen, De - Bloemstr. 76.
Kerk, De Goudsche - Zeedijk E. V.
Kerken van Rome, De zeven - Rokin 64.
Kerkkroon, De - Looiersstraat 29.
Kerkkroon, De - 1e Rozendw.straat 13.
Kerckkroon, De - Warmoesstraat. G. B. O. K. 12 Mei 1645.
Kerkkroon, De Neurenburger - O. Z. Voorburgwal 157.
Kerkkroon, De vergulde - Prinsengracht O. Z. over de Passeerdergracht tusschen Molenpad en Runstraat. Kw. 7 N. fol. 55 en 3 E., fol. 220 Vso.
Kerckstoel, De - Singel b/h. Treefsteegje. Kw. 2 B. fol. 202 Vso.
Kersvorm, De - Keizersstraat B. R. O. K. 30 April 1624.
Ketel, De - O. Z. Voorburgwal. E. V.
Ketel, De - Warmoesstraat E. V.
Ketel, De gulden - Benningenpad. E.V.
Ketel, De carmosijn - Looiersgracht Z. Z. tusschen de 2e brug en Baangracht. Kw. 3 R. fol. 146.
Ketel, De roô - Utrechtsche Baangr. 339.
Ketel, In de roô - Gordijnensteeg.
Ketel, De vergulde - O. Z. Achterburgwal 97.
Ketel, De vergulde - Singel b/d. Warmoesgracht Kw. 3 C. fol. 91 Vso.
Ketelvat van Aken, Het - zie De Poort van Gend.
Keeten, De gouden - Keizersgracht tusschen Ree- en Beerenstr. G. B. Fransche. K. 27 Apnl 1643.
Keulen - Damrak b/d. Papenbrug. Kw. 7 I. fol. 166.
Ceulen - Keizersgracht O. Z. benoorden de Hartestraat. Kw. 6 G. fol. 279 Vso.
Keulen - Kloveniersburgwal. Stadsmissiven aangaân den Raad 15 Juli 1729.
Keulen - Warmoesstraat. E. V.
Keurvorsten, De zeven - 1604. N. Z. Voorburgwal.
Keurvorster Heeren, De seven - E. V.
Kievit, De - kruitmolen. Overtoomscheweg. E. V.
Kyvitten, De drie - Nieuwendijk. Coll. R. B.
Kievitten, De drie - Oostenburger Middenstraat 28.
Kip Lengen, De - Beurssteeg. E. V.
Cirus Maior - Haarlemmerstraat N. Z. Kw. 2 A. fol. 36.
Kisten, De drie Pruysische - Oosthoek v/d. Olofscapel. Navorscher 1867 fol. 222.
Claeuw, De - Warmoesstraat tusschen Visch- en Papenbrugsteeg.
Klauw, De vergulden - Warmoesstraat. E. V.
Claverblat, Het - Spuistraat. Navorscher 1867 fol. 223.
Klaverblad, Het - O. Z. Achterburgwal W. Z. nevens het hoekhuis benoorden de Korte Niezel. Kw. 7 N. fol. 39. B. R. O. K. 4 Mei 1624.
Klaverblad, Het - brouwerij. Brouwersgracht. Kw. 2 A. fol. 212 Vso.
Klaverblad, Het - Egelantiersstraat Z. Z. tusschen de laatste dwarsstraat en Baangracht. Kw. 7 M. fol. 391 Vso.
Klaverblad, Het - brouwerij. Singel W. Z. Kw. 3 F. fol. 144 Vso.
Claverblat, Het - Water. Navorscher 1867 fol. 223 en 224.
Klaverblad, - Drukkerij aan den Overtoomschenweg. E. V.
Klaverblad, Het groene - Water hoek Zoutsteeg. E. V.
Klaverblat, Het gulde - Anjeliersstraat D. R. O. K. 24 Febr. 1636.
Claeverblat, Het gulden - Damrak. Kw. 4 fol. 188 en 3 Nov. 1535, coll. perkamentbrieven.
Klaverbladen, De drie - Keizersstraat 1.
Cleeff, De hartoch van - zie Hartoch van Cleeff.
Kleeff, Het hof van - zie Het Hof van Kleef.
Cleeff, Het huis te - zie Het Huis te Cleeff.
Kleerbezem, De - Bloemgracht E. V.
Cleermand, De bonte - Rozengracht. Jan. 1629.
Cleermant, De bonte - Singel. 24 April 1626.
Cloedt, De groene - Pijlsteeg. D. R. O. Z. Kapel. 12 Nov. 1580.
Klok, De - Kolk E. V.
Klok, De - Warmoesstraat B. R. O. K. 5 Nov. 1624.
Klock, De geele - Spuistraat 199.
Klok, De metalen - Nieuwendijk. E. V
Klock, De orangi - Nieuwe Hoogstraat G. B. O. K. 22 Nov. 1649.
Klok, De vergulde - Anjeliersstraat. B. R. Karthuizer K. H. 13 Febr. 1651.
Klok, De vergulde - St. AnthoniesBreestraat 20.
Klok, De vergulden - Deventerhoutmarkt.
Klok, De vergulden - Warmoesstraat.
Klock, De witte - Runs-Molenpad. B. R. St. Anthon. K. H. 24 Sept 1645.
Klockies, De - Karthuizerdwarsstraat over het Karthuizerskerkhof. Kw. 3 R. fol. 42.
Cloppenburg - Damrak tegenover de Korenbeurs. Kw. 7 G. fol. 147 Vso.
Kloppenburch - Utrechtschedwarsstraat 72.
Kluijs, De - O. Z. Voorburgwal, (Fluweelburgwal). A. C. 8 Juli l692.
Kluis, De blauwe - N. Z. Voorburgwal. E. V.
Knasser, De vergulde - O. Z. Achterburgwal 197.
Kodde, De - Kalverstraat. B. R. O. K. 11 Jan. 1625.
Coddeman, - N. Z. Voorburgwal 171.
Codden, De twee groene - Bloemgracht Z. Z. Kw. 2 A. fol. 7 Vso.
Codden, De twee vergulde - O. Z. Voorburgwal O.-Z. Kw. 3 D. fol. 158 Vso.
Kodden, De drie - N.Z. Voorburgwal. P. R. 12 Mei 1590.
Koe, De - Palmgracht 43.
Koe, De bonte - Anjeliersgracht D. R. O. K. 30 April 1624.
Koe, De bonte - op den hoek van de Muidergracht. Kw. 7 M. fol. 359.
Koe, De bonte - Zeedijk. E V.
Koe, De roode - Haarlemmerstr. tussch. Eenhoornsl. en Brouwersstr. Kw. 3 R. fol. 15.
Koe, De roo - Kalverstraat. B. R. O. K. 22 April 1624.
Koe, De roode - Rockin. E. V.
Hoe, De roode - Singel. E. V.
Koe, De witte - St. Annadwarsstraat. G. B. O. K. 8 April 1646.
Koe, In de swarte - Haarlemmerdijk 20.
Koyenkaesen, De drye - Kalverstraat. B. R. O. K. 16 Aug. 1624.
Coeck, De Deventer - op de appelmarkt. N. K. 25 Nov. 1583.
Koekebakker, De - Utrechtschedwarsstraat 113.
Koeketer, De - Binnen- Amstel over de Schutsluis. A. C 10 Juni 1692.
Koelvat, Het - Warmoesstraat 154.
Koesveld, Het - O. Z. Voorburgwal. E. V.
Coesvelt - Warmoesstraat. D. R. O. K. 19 Nov. 1617.
Koevoet, De - Dam. B. R. O. K. 29 April 1625.
Koevoet, De - Zeedijk. Ch. 2 Maart 1476.
Koevoet, De nieuwe - Zeedijk. R. B. Oct. 1616.
Koffivat, Het Sernaamse - St. Nicolaasstraat 58.
Coymans, Het huis van - zie Het Huis van Coymans.
Kok, De Poolsche - Bantammerstraat. B. R. Walen K. 5 April 1694.
Kolder, De - Warmoesstraat B.R.O.K. 20 Dec. 1624.
Kolk, De - Gasthuismolensteeg 14.
Kolom, De - Heerengracht G. B. O. K. 17 Juli 1646.
Klom, De- (de Kolom.) Warmoesstr. E.V.
Colom, De gouden - Heerengracht 57.
Colomme, De gulden - Warmoesstraat Coll. R. B. 5 Juli 1563. Coll. W. K. 15 Maart 1566.
Colom, De vijerighe - Damrak 45.
Calommen, De vijff - Singel. Kw. 2 B. fol. 254.
Colve, De - Warmoesstr. P. R. 20 Oct 1590.
Colvers, De - 1605. uithangend, b/d. Jan Rodenpoort.
Cobuijscooker, De - Uithangend. Halsteeg. 1604.
Compas, Het gekroond - Joden Breestraat 18.
Kompas, Het gekroonde - Waal. B. R. O. K. 18 Juni 1624.
Kompasmaker, De Jonge - Droogbak 16.
Kompassen, De twee - Gelderschekade. G. B. O. K. 9 Mei 1645.
Compassen, De drie - Nes. B. R. O. K. 1 April 1624.
Kompassen, De drie gekroende - Waal. B. R. O. K. 24 Febr. 1624.
Comptoir, Het gulden - Kistenmakerij. Rusland. 23 Mei 1609.
Condé, De stad - Warmoesstraat O. Z. 2e huis benoorden de Ravensteeg. Kw. 3 D. fol. 200 Vso.
Confituurschotel, De gecroonde - Nes W. Z. schuin over de Halsteeg. Kw. S R. fol. 156.
Koning van Bohemen, De - Boomsloot. B. R. O. K. 14 Sept. 1624.
Koning van Boheme, - Egelantiersgracht 145.
Koning van Denemarken, De - Haarlemmerdijk 192.
Koning van Denemarken, De - Heerengracht W. Z. Kw. 8 N. foL 2.
Koning van Denemarken, De - Waal. B. R. St. Anthon K. H. 6 Jan. 1647.
Koning van Denemarken, De Jonge - Nieuwendijk. E. V.
Koning van Denemarken, De oude - Warmoesstraat. E. V.
Koning van Engeland, De - boven de deur. Heerengracht, W. Z. tusschen Leliegracht en Heerenstraat Kw. 3 D. fol. 284 Vso.
Koning van Engeland, De - Nieuwendijk. Kw. 2 A. fol. 146 Vso.
Coninck van Vranckryck, De - Haarlemmerstraat naast het hoekhuis n/h. Wagenplein. Kw. 2 A. fol. 170.
Koninck van Vranckryck, De - Heerengracht Fransche Kerk. 3 Sept. 1682.
Koning van Polen, De - Heerengracht 192. Afgebroken in Februari 1896. voor den aanleg der Raadhuisstraat
Koninck van Polen, De - Heintjehoeksteeg. G. B. O. K. 19 Oct 1645.
Kooninck van Poolen, De - Nieuwendijk over de Ramskooi. D. R. O. K. 31 Juli 1681.
Cooninck van Poolen, De - Waal. G. B. O. K. 14 Juli 1649.
Koning van Zweden, De - Baefjessteeg. Renteboek St. Pietersgasthuis. fol. 89. 1548.
Koning van Sweeden, De - Haarlemmerstraat 10.
Koning van Zweeden, De - Keizersgracht 149.
Koning van Sweden, De - Ridderstraat. Kw. 3 R. fol. 3.
Koning van Zweden, De - Roozenstraat. B. R. Leidsche K. H. 23 Maart 1694.
Coninck van Sweden, De - WaaL B. R. St. Anthon K. H. 16 Juni 1647.
Koning van Zweden, Gustaaf Adolf, De oude - Warmoesstraat schuin over de Armsteeg. A. C. 1 April 1692.
Coningen, De - Nieuwendijk. Navorscher 1867 fol. 223.
Koningen, De drie - Kalverstr. E. V.
Koningen, De drie - Keizersgr. E. V.
Koningen, De drie - Prinsenstraat A. C. 10 Juli 1694.
Koningen, De drie - Warmoesstraat E. V.
Koningin van Portugal, De - Heerengracht hoek Vlasbloemsteeg b/d Oude Spiegelstraat. A. C. 8 Juni 1694.
Koningsbergen - Keizersgracht W. Z. benoorden de Prinsenstraat Kw. 6 E. fol. 282.
Coningsbergen, Het slot van - zie Het Slot van Coningsbergen.
Koningshoofd, Het - Water. E. V.
Konijncks knoepen, De drije - Laurierstraat B. R. O. K. 30 Jan. 1624.
Konjackpijp, De - Rokin. G. B. O. K. 29 Nov. 1647.
Konjackpijp, De - N.Z. Voorburgwal B. R. O. K. 11 Nov. 1624.
Konstabel, De - pakhuis. Nieuwe Rapenburgergracht. E. V.
Komvooij, De - Zeedijk. G. B. O. K. 4 Mei 1646.
Komvooij, De kleijne - Zeedijk. G. B. O. K. 8 Febr. 1648.
Kopman, De Vrysse - St. Nicolaasstraat B. R. O. K. 11 Oct 1624.
Koopman, De Friesche - zie St Eloy.
Koopman, De Noortse- zie "Thoom", Het.
Koopvaarder, De - kruitmolen. buiten de Heiligewegspoort. E. V.
Cop, De gulde - Nieuwebrugsteeg, Westerhoek. Register van door de stad verkochte erven V 271. fol. 21 Vso.
Kop, De vergulden - Warmoesstr. E.V.
Koopermolen, In de - Keizersgracht bij de Westermarkt 225.
Koopermolen, De - Warmoesstraat 5.
Kooperslager, De jonge - Tuinstraat 88.
Coppenhagen - Damrak. Kw. 4 fol. 228 Vso.
Korenaren, De drie bloeiende, - Hoogte Kadijk 101-103.
Koornbeurs, De - in den gevel. Rokin tusschen het valbruggetje en de Olislagerssteeg. "de zon" uithangend. Kw. 3 H. fol. 55 Vso.
Korenbloem, De - Bloemgracht. D. R. O. K. 24 Aug. 1842.
Korenbloem, De - Kloveniersburgw. 55.
Corenbloem, De - Roozengr. N. Z. 900. Kw. 3 R. fol. 279.
Korendrager, De - Engelsche of Geldersche Kaey. E. V.
Coornharp - Recht Boomsloot 76.
Korenlandt, In het - Gr. Bickersstraat 133.
Koorenmaat, De - Bergstraat 6.
Coornmaet, De - Dirk van Hasseltsteeg. "Daer de coornmaet uythangt". Kw. 26 fol. 154 Vso.
Corenmarkt, In de - Rozengracht. 22 Juni 1627.
Cornschoof - Rozengracht 198.
Korenschoven, De - Lange Leidschedwarsstraat 89-93.
Cornewalis - Heerengracht 246.
Kort beraad - Korte Reguliersdwarsstraat. Requesten en dispositiën daarop. Mei 1797.
Kortenhoef - Heerengracht. E. V.
Koussewinkel, De Groninger - Wijde Heisteeg 5.
Kraag, De - Warmoesstraat.
Kraai, De bonte - Marken. B. R. St. Anthon. K. H. 17 Febr. 1647.
Kraeij, De bonte - Rapenburg. B. R. St. Anthon. K. H. 28 Aug. 1844.
Kreij, De bonte - over Uilenburg. B. R. O. K. 7 Dec. 1628.
Craijen, De twee bonte - WaaL 11 April 1628.
Kraaien, De drie - Raamskooi. E. V.
Craeijen, De drie - uithangend. Warmoesstraat Kw. 3 G. fol. 67.
Kreijjen, De drie bonte - St.Anth. Breestraat G. B. O. K. 28 Mei 1647.
Kraaien, De drie bonte - O. Z. Houttuinen. E. V.
Kraaien, De drie bonte, - Waal. B. R. O. K. 20 Dec. 1623.
Craeck, De - Warmoesstraat Kw. Ch, 20 Oct 1541.
Craen, Den - Warmoesstraat. Navorscher 1867 fol. 222.
Kraan, De zwarte - Warmoesstr. E. V.
Krab en de Vos, De - Lindenstr. E. V.
Crabbe, In de - Water. N. K. 29 Sept 1579.
Krabben, De drie - Kalverstraat B. R. O. K. 1 April 1624.
Krakelingen, De twee - Nieuwendijk. G. B. O. K. 9 Nov. 1649.
Cramers, De twee - zie Woerden.
Kramers, De drie - Water. E. V.
Kranen, De drie - Damrak. B. R. O. K. 18 April 1624.
Cranenborgh - Nieuwendijk 2e huis v d Baafjessteeg. G. B. O. K. 22 Juli 1648.
Crans, De gulden - Achterburgwal tegenover de cellensusteren. Navorscher 1867 fol. 222.
Kristoffel - Leliegracht. G B. O. K. 28 Nov. 1647.
Krokodil, De - Kalverstraat E. V.
Krokodil, De - Prinsengracht over het oude Doolhof. A. C. 15 Aug. 1698.
Krol, De - Keizersgracht, oosterhoek van Keizersgr. en Reguliersgr. Kw. O. 7 fol. 225.
Kromhout, Het - Damrak. B. R. O. K. 18 April 1624.
Kromhout, Het - bij de Haarlemmerpoort R. B. 12 Oct. 1593. Coll. Perkament brieven.
Cromhout, Het - Haringpakkerij. 8 Aug. 1611.
Kromhout, Het - Dirk van Hasseltsteeg. B. R. Karthuizer K. H. 14 Febr. 1651.
Cromhout - Heerengracht 366.
Kromhout, Het - "op de Oude Heregracht tis nabij op het Noord end". D. R. O. K. 17 Febr. 1636.
Cromhout, Het - Houtmarkt. Coll. Weeskamer. 1 Juli 1564 en 30 Dec. 1564.
Kromhout, Het - Palmstraat B. R. Karthuizer K. H. 23 Apnl 1651.
Kromhout, Het - Peperstraat. B. R. St. Anthon. K. H. 22 Juli 1646.
Kromhout, Het - Ridderstraat G. B. O. K. 25 Juli 1645. D. R. O. K. 16 Febr. 1631.
Kromhout, Het - N. Z. Voorburgwal op de Houtmarkt bij de Wijdesteeg. Coll. R. B. 26 Aug. 1588.
Kromhout, Het - Warmoesstraat. E. V.
Kromhout, Het grone- Keizersstraat. B. R. O. K. 4 Oct. 1624.
Kromhout, Het groene - Water. E. V.
Kroon, De - brouwerij. Keizersgracht. B. R. O. K. 22 Oct. 1624.
Croon, De - Nieuwendijk bij het Hol. Ch. Coll. R. B. 16 Maart 1557. D. R. O. K. 26 Oct. 1628.
Kroon, De - azijnmakerij, Raamstraat 25.
Kroon, De blauwe - Water. E. V.
Croon, De gulde - Prinsengracht over de Elandsstr. B. R. Walen K. 6 Mei 1697.
Kroon, De gulde - Prinsengracht over de Leliesluis. B. R. N. Luth. K. 6 Juni 1694.
Kroon, De vergulden - Warmoesstraat E. V.
Kroon van Polen, De - Singel. B. R. O. K. 30 Mei 1625.
Kroonen, De twee - huis en pakhuis, N. Z. Voorburgwal W. Z. tegenover de Kolk tusschen de Klim- en Pottebakkerssteeg. Kw. 7 N. fol. 10.
Kronen, De drie - Kalverstraat E. V.
Croonen, De drie - Warmoesstraat. R. B. 12 Juli 1647. B. R. O. K. 19 Aug. 1624.
Kronenborgh - Nieuwstraat G. B. O. K. 15 April 1648.
Kronenburg - pakhuis. Oude-Teertuinen. Kw. 3 R. fol. 47 en 3 E. fol. 61 Vso.
Kruijken, De vijf - Spuistraat. G. B. O. K. 8 Juli 1645.
Kruiken, De zes - Spuistraat. Kw. no. 4 fol. 33, 8 Febr. 1564.
Kruijs, Het - Warmoesstraat G. B. O. K. 20 Febr. 1646.
Kruis, Het Bergonse - Bloemgracht. D. B. O. K. 24 Dec 1634.
Cruis, Het gulde - Lindegracht b/d. Saturdagsbrug. D. B. O. K. 15 Juli 1640.
Cruijs, Het gulde - Nieuwendijk b/d. Armsteeg. G. B. O. K. 22 Sept. 1649, D. B. O. K. 6 Sept 1687. dito n°. 5. 12 April 1618.
Kruis, Het Jeruzalemsche - O. Z. Voorburgwal. P. R. 30 Oct. 1592.
Kruis, Het roode - Spuistraat. P. R. 10 Febr. 1590.
Kruis, Het roode - Heerengracht 340.
Kruis, Het roode - St Pietersstraat. Kw. 5 C. fol. 221.
Cruijs, Het roo - Ridderstraat B. R St Anthon. K. H. 3 April 1644.
Kruis, Het roode - Oude-Teertuinen. Kw. 2 B. fol. 223.
Kruijs, Het roode - Verwerssteegje. Kw. L fol. 125.
Kruis, Het vergulde - Singel. B. R. O. K. 23 Febr. 1624.
Cruijs, Het vergulden - N. Z. Voorburgwal O. Z. Coll. R. B. 17 Dec. 1586.
Kruijs, Het Witte - Jonkerstraat. B. R. St. Anthon. K. H. 13 Sept 1644.
Kruijs, Het Witte - Prinsengracht over de Noorder Kerk, in 't slopjen daer . . . uythangt. D. R. O. K. 12 Aug. 1635.
Kruis, Het zwarte - Spuistraat.
Cruijs, Het swarte - Hartenstraat Z. Z. Kw. 2 A. fol. 99.
Kruijscosijn, Het - Oude-Looiersstraat N. Z. Kw. 3 R. fol. 42.
Kruijtmolen, De - Dollebagijnensteeg. Kw. 3 R. foL 196.
Kruijwagen, De - Brouwersgracht 53. G. B. O. K. 10 Mei 1647.
Kruiwagen, De - Singel E. V.
Kruiwagen, De - Tesselschekade b/d. Ramskooi. Kw. 7 M. fol. 369 Vso.
Kruiwagen, De gulden - Nieuwendijk E. V.
Kuijnder, De - Anjeliersgracht N. Z. tusschen de twee laatste bruggen. Kw. 3 R. fol. 58. Vso.
Kuijper, In den - Spuistraat 77.
Cuijpers, De twee - Spuistraat 8.
Kuijpersbaers, De - Anjeliersstraat tusschen 1e en 2e Anjeliersdwarsstraat. Kw. 3 R. fol. 48. Vso.
Cuijpers dissel en de passer, De - Bloemgracht Kw. 2 A. fol. 181.
Culenburch - O. Z. Armsteeg. Kw. 26 fol. 223 Vso.
Curaçao - N. Keizersgracht 55.
Curaçao - pakhuis. Prinsengracht b/d. Leidschestraat 715. Kw. 7 I. fol. 857 Vso.
Curaçao, Het eiland - zie Het Eiland Curaçao.
Kurck, Het stapel - Singel b/d. brouwerij "van 't Osje". G. B. O. K. 9 Jan. 1646.
Qualick geseten - Verwersstraat B. R. St. Anthon. K. H. 24 April 1644.

D en de Windhond, De - Amsteldijk. E. V.
Daalder, De - Warmoesstraat. E. V.
Daalder, De Hollandsche - Keizersgracht 186.
Daalder, De Hollandsche - Nieuwendijk. E. V.
Daalder, De Overijsselsche - Kalverstraat B. R. N. K. 17 Aug. 1602.
Daalders, Duysent - Leidschestraat N. Z. Kw. 3 R. fol. 184.
Dam, De - pakhuis. Nieuwe Rapenburgergracht E. V.
Dambord, Het - Haarlemmerstraat B. R. O. K. 6 Juli 1624.
Dimiaat - Rozenstraat 148.
Damiaten, De - Haringpakkerij over den Zaandammersteiger. Kw. 7 L. fol. 138.
Damiaten, Het schip van - zie Het Schip van Damiaten.
Daniël, In - Buiten-Oranjestraat 10.
Daniël, De propheet - Leidschestr. 57.
Dankbaarheid, De - Kalverstr. A. C. 2 Febr. 1692.
Dantzig - E. V.
Dantzigh - uithangend. Keizersgr. tusschen Leliegracht en Prinsenstraat. Kw. 3 H. fol. 144.
Dantzig, Het raadhuis van - zie Het Raadhuis van Dantzig.
Dat voet is goet - Bloedstraat 16.
Davit, De coninck - Foeliedwarsstraat B. R. St Anthon. K. H. 22 Jan. 1647.
Davidt, De koninck - Houttuinen b/d. St Anthon. Poort G. B. O. K. 2 Dec. 1646.
David, Koning - Keizersgracht Kw. 3 R. fol. 145.
David, De Koning - Lindenstr. 4-6-19.
Davidt, Coningh - Nes. 7 Dec 1629.
David, Koning - Rozengracht 97 en 145.
David, Koning - Uilenburgerstraat 63.
David, De Coninck - Vinkenstraat 1.
David, Koning - Warmoesstraat B. R. O. K. 15 Oct. 1624.
Deelen der wereld, De vier - daar "de Vergulde Arend" boven de deur staat. Kerkstraat tusschen Leidsche- en Spiegelstr. A. C. 20 Juni 1693.
Deken, De blauwe - Nieuwendijk hoek Gravenstraat E. V.
Dekens, De drie - Nieuwendijk hoek Gravenstraat. E. V.
Dekker, De - Vischsteeg 2.
Deksel, Het gulden - O. Z. Voorburgwal. Kw. 5 Mei 1605.
Delft, Nieuw - Warmoesstraat. G. B. O. K. 30 Jan, 1651.
Demokriet en Herocliet - Bloemstraat 2.
Denemarken - Camperhoofd.
Denemarken, De koning van - zie De Koning van Denemarken.
Denemarken, De Oude Koning van - zie Koning van Denemarken, de Oude.
Denemarken, De jonge koning van - zie Koning van Denemarken (de jonge).
Denemarken, De prins van - zie De Prins van Denemarken.
Deventer - Warmoesstraat. G. B. O. K. 19 Oct 1646.
Diamant De - Spuistraat E. V.
Diamant, De rouwe - Rokin 130.
Dyemantspijl, De - Uilenburg. B. R. O. K. 6 April 1624.
Die kan leiden en verdragen, Die vint sijn vijant verslagen. St. Jacobstraat 21.
Diemen - Bloemstraat N. Z. b d Baangracht Kw. 7 N. fol. 27.
Dimen - Haarlemmerdijk. G. B. O. K. 3 Sept. 1646.
Diemen, De kerk van - zie De Kerk van Diemen.
Diemer-Tooren, De - zie Tooren.
Diercquens Paradijs - suikerraffinaderij. Houtgracht. E. V.
Dionisius - Pakhuis. Prinsengracht tusschen Spiegel- en Leidschestraat. Maandelijksche Rapporten van Schilling, 1809.
Dissel en de Passer, De cuipers - zie Cuypers dissel en de passer.
Divina Providentia et Humana Industria - O. Z. Voorburgwal 149.
Doelen, De - Kalverstraat. B. R. O. K. 1 Nov. 1624.
Doelen, De - O. Z. Voorburgwal O. Z. bij de Kerksbrug. Kw. 7 Nov. 1586, Coll. Perkament brieven.
Doelen, Garnalen - zie Garnalen Doelen.
Doesburg - uithangend. Rokin. Col. R. B. n°. 784.
Doesburgh - Oude Schans. B. R. N. K. 22 Febr. 1667.
Dog, De Engelsche - Dam. E.V.
Dolphijn, De - Elandsstraat 107.
Dolphijn, De - Singel E. V.
Dolfijn, De gulden - Singel benoorden de Bergstraat. Kw. 3 L fol. 156.
Dolphijn, De kleine - Singel E. V.
Dom, De Ceulsche - Rokin. Kw. 2 B. fol. 95.
Dom van Munster. De - Kampersteiger. 18 Mei 1625.
Doot, De snelle - Kalverstraat Kw. E fol. 71 Vso.
Doodkist, De geroefde - Haarlemmerstraal Z. Z. Kw. 2 B. fol 45 Vso.
Doodshoofd, Het - Rokin hoek Kromelleboogsteeg. E. V.
Doofpot, De - Binnen-Amstel. B. R. O. K. 27 Aug. 1624.
Doolhoff, In het - Looiersgracht. Fransche Kerk. 17 Juni 1630.
Doornkroon, De - Elandsstraat 152.
Doornik, Het huis van - zie Het Huis van Doornik.
Doornik, Het stadhuis van - zie Het Stadhuis van Doornik.
Doos, De - Kerkstraat. Reg. v. Cap. Imp. O. Z. 1587.
Doos, De gulden - Warmoesstraat. Coll. W. K. 2 Juli 1583.
Doos, De witte - Warmoesstraat. G. B. O. K. 28 Jan. 1645.
Dort, De maagd van - zie De Maagd van Dort.
Dordrecht, De stad - Warmoesstraat E. V.
Dordrecht, De toren van - zie De Toren van Dordrecht.
Dorhout, Het - Singel. E. V.
Draeck, In den - Warmoesstraat Zuidhoek v/d. Heintjehoeksteeg. Navorscher 1867 fol. 224.
Draek, Die blaeuwe - Warmoesstraat. D. R. O. K. 20 Febr. 1614.
Draak, De vergulden - Singel. E. V.
Draeck, De vergulde - Zeedijk. 20 Mei 1609.
Dregh, De vergulde - Waal. G. B. O. K. 2 Maart 1646.
Dreggen, De twee vergulden - hoek Oude Schans. E. V.
Driestal, De groene gekroonde - Binnen Wieringerstraat 11.
Drinckschoen, De swarte - Halsteeg.
Druif, De - zie "Land van Belofte".
Druif, De - Water. E. V.
Drijff, De blauwe - uithangend. St Barberstraat i/d. Nes. 1620.
Druijff, De blauwe - Utrechtsche Steiger. 19 April 1617.
Druif en de witte beer, De blauwe - boven de deur. Heerengracht W. Z. bezuiden de Hartestr. Kw. 3 C. fol. 389.
Druiff, De G. en de blauwe - zie G. en de blauwe druif.
Druijff, In de gulden - Besijden de Beurs. 25 April 1614.
Druiff, De moskadel - Zeedijk. 6. R. O. K. 9 Mei 1626.
Druijff, De witte - Oude Ossenmarkt O. Z. Kalverstraat. Kw. N. fol. 25.
Dubbeldue met de star, De - Kolk. G. B. O. K. 29 Mei 1645.
Duijf, In de - Slijkstraat 16.
Duijf, De blauwe - Raamgracht. Stadsmissiven aangaân den Raad. 1 Juli 1728.
Duijf van Vreede, De - Heerenstraat 9.
Duifjen, Het - Anjeliersgracht. D. R. O. K. 23 Febr. 1623.
Duifje, Het - brouwerij. Rokin E. V.
Duijnsigt - Zeedijk 82.
Duivel, In den armen - Rokin. G. B. N. K. 8 Oct. 1568.
Duivekater, De Hollandsche - Korte Tuinstraat E. V.
Dijl, Het huis te - Goudsbloemstr. 60-62.

E en de Haan, De - Amsteldijk E. V.
Edijmburg - Haarlemmerdijk 169.
Edenburg, Het huis - zie Het Huis Edenburg.
Edenburg, Het kasteel van - zie Het Kasteel van Edenburg.
Eendragt, De - Singel 516-618.
Eenhoorn, De - brouwerij. Haarlemmerstraat.
Eenhoorn, De - Keizersgracht O. Z. Kw. 2 A fol. 113 Vso.
Eenhoorn, De - Warmoesstraat. Coll. Perkam. brieven 21 Oct. 1542.
Eenhoorn, De gulden - Water. E. V.
Eenkoorn, De vergulde - Kalverstraat 2.
Eenhooren, De witte - Haarlemmerstraat 78.
Eenhoorn, De witte - Warmoesstraat. E. V.
Egmont - Rapenburg. G. B. O. K. 24 Juni 1648.
Egmont - O. Z. Voorburgwal 2e huis ten zuiden v. Zaksteeg. 1557.
Egmond, De Abdij van - zie De Abdij van Egmond.
Egmont op den Hoef - Rapenburg. G. B. O. K. 27 Dec. 1649.
Egmondt, Het slodt van - zie: Het Slodt van Egmond.
Egypte, De seven vette Jaren van - Rapenburgerstraat 82.
Eikekoom, De - Verwerij. Vijzelgracht over het Walen Weeshuis. Kw. 3 R. fol. 175
Eiland van Borkom, Het - naast "De Schaepherder". Haarlemmerstraat D. R. O. K. 3 Febr. 1630.
Eiland Curaçao, Het - Rapenburgerstraat 47.
Eiland van Marken, Het - Haringpakkerij. Stadsmissiven aangaân den Raad. 5 Sept 1782.
Eijland van St. Marten, Het - O. Z. Achterburgwal. Kw. 3 R. fol. 268.
Eijland van der Schellling, Het - Boomstraat. D. R. O. K. 19 Mei 1641.
IJland van der Schelling, Het - Keizersgracht O. Z. tusschen Harte- en Wolvenstraat. Kw. 6 E. fol. 22 Vso.
Eland, De - Prinsengracht 276.
Eland, De - Warmoesstraat P.R. fol. 37 Vso. 30 Juni 1590.
Eland, De gekroonde - Anjeliersgracht. E. V.
Elant, De groene - Bij de Hoofdsbrug. G. B. O. K. 4 Juni 1647.
Elandshoofd, Het - Nieuwendijk. E. V.
Elandshoofd, Het - Zeedijk. E. V.
Elias, In - Dirk van Hasseltsteeg 51.
Elias, De ongestorven - Spiegelstraat tusschen Keizersgracht en Kerkstraat. Kw. 7 M. fol. 400 Vso.
Elk grond sijn eijgen Kolk - in den gevel, "de Schelvischvangst", uithangend. Singel O. Z. tusschen Korsjes- en Lijnbaansbrug. Kw. 3 L. fol. 77 Vso.
Emaus - Binnen-Brouwersstraat G. B. O. K. 6 April 1648.
Emaus - Hartenstraat. 15 April 1625.
Emaus - Oude-Kerksplein. Kw. 2 A. fol. 14.
Emaus - Tuinstraat vooraan aan de Noord-Zijde tusschen Prinsengracht en Ie Tuindwarsstraat Kw. 3 R. fol. 51 Vso.
Emden, Het raadhuis van - zie Het Raadhuis van Emden.
Embden, De stad - nevens Het Keizershof. Nieuwendijk. Kw. 2 D. fol. 18.
Emmer, De blauwe - Pijlsteeg. O. Z. Kapel. 3 Sept 1654.
Emmer, De lere - St Jansstraat Kw. 20 Aug. 1583. Coll. Perkamentbrieven.
Emmer, De witten - Pieter Jacobsstraat D. R. O. K. 21 Aug. 1611.
Emskerck, Het schip - zie Het Schip Emskerck.
Engel, De - St. Anthonies-Breestraat B. R. St. Anthon. K. H. 28 Aug. 1644.
Engel, De - hoek Oude Doelenstr. 1644.
Engel, De - Nieuwendijk over de St. Jacobsstraat. P. R. 5 Aug. 1589. Kw. 4. fol. 49 Vso. Kw. 22 Sept. 1518. Coll. perkamentbrieven.
Engel, De - Vlooienburg. B. R. O. K. 21 Oct. 1624.
Engel, De - O. Z. Voorburgwal over de Academie. 9 Maart 1637.
Engel, De - Warmoesstraat E. V.
Engel, De blauwe - Nieuwendijk E. V.
Engel, De gouden - Uilenburg. B. R. O. K. 24 Aug. 1624.
Engel, De gulden - Heintjehoeksteeg. P. R. 5 Aug. 1589.
Engel, De gulden - Nieuwendijk. 27 Jan. 1573. Verschill. brieven, Ch.
Engel, De roode - Kalverstraat E. V.
Engel, De witte - St Antonies-Breestraat. E. V.
Engel, De witte - Lindengracht. D. B. O. K. 12 Aug. 1640.
Engel, De witte - Noorderkerkstraat O. Z. tusschen Lindengracht en Goudsbloemstraat. Kw. 3 R. fol. 91.
Engel, De witte - Prinsengracht Z. Z. b/d Binnen-Amstel. Kw. 3 G. fol. 78 Vso.
Engeland, De koning van - zie De Koning van Engeland.
Engelen, De drie - Water. E. V.
Engelenlburg - St Antonies-Breestr. E. V.
Engelenburch - aan de Haarlemmersluis. Rapiamus fol. 27. 1573.
Engelenburg - Warmoesstraat. E. V.
Engelenburg, De - Keizersgracht O. Z. bezuiden de Leliegracht. Kw. 6 A. fol. 89 Vso.
Engelschman, De - pakhuis. Nieuwe Rapenburgergracht. E. V.
Enkhuizen, De maagd van - zie De Maagd van Enkhuizen.
Erasmus - Wester Voorburgwal. Daar "Erasmus" in den gevel staet en tegenwoordig uithangende is "St. Lucas de Schilde". Kw. 36 foL 363 Vso.
Erasmus van Rotterdam - Singel. N. Z. Kapel. 13 Aug. 1659.
Erweteschuur, De- Haarl. Houtt. 31.
Esens, De burcht van - zie De Burcht van Esens.
Esseboom, De - Vijzelgracht 15.
Estericken, De drie - Pieter Jacobsstraat O. Z. Doodboek Wester K. 24 Apr. 1578.
Europa - Prinsengracht 747.
Evangelist Johannes, De - zie Johannes.
Evangelisten, De Vier - Vinkenstr. D. R. O. K. 19 Febr. 1640.
Evangelisten, De vier gekroonde - Kolksteeg 5.
Ezel, De blinde - Spuistraat. W. Z. Kw. 2 B. fol. 23 Vso.
Ezel, De blinde - zeepziederij. Damrak. 2e Gr. memoriaal fol. 139. 7 Oct 1569. P. R. 6 April 1591.
Ezel, De Indianse - Lindengracht 11.
Esel, De lastdragende - Spuistr. E. V.

F en de groene Valk, De - Amsteldijk. E. V.
Vlesch, De - Dam. E. V.
Feronica - zie Veronica.
Vlesch, De - Middeldam. E. V.
Vles, De groene - Singel bij de Lijnbaanssteeg. 30 Sept. 1608.
Vles, De gulde - Hasselaarssteeg op den hoek. D. R. O. K. 24 Nov. 1622.
Flesschen, De twee - Heerengracht B. R. O. K. 27 Febr. 1625.
Flesschen, De twee - Houttuinen N. Z. B. R. O. K. 20 Dec. 1624.
Vlesschen, De drie - Dam E. V.
Flora - Groeneburgwal of Verwersgracht. B. R. St Anthon. K. H. 3 Juli 1644.
Flora - Heerengracht. E. V.
Flora - Keizersgracht. 7 Nov. 1628.
Fontein, De - Damsluis. E. V.
Fontein, De - Gasthuismolensteeg. Kw. 7 N fol. 129.
Fontein, De - Warmoesstraat. E. V.
Fontein, De gulden - Middeldam. E. V.
Fontein, De gulden - Nieuwendijk. P. R. 17 Mei 1591.
Fontein, De roode - Keizersgracht. E. V.
Fontein, De witte - Gravenstraat naast de "Vlasbloem" N. Z. Kw. 3 C. fol. 127.
Fonteijn des Levens, De - Uilenburg achterom bij de werven gelegen. G. B. O. K. 29 Oct. 1646.
Fontein des levens, De - Warmoesstraat. P. R. 14 Juli 1590.
Fontijne, De drie - Lijnbaansgr. 189.
Fortuin, De - E. V.
Fortuijn, Het - Brouwersgracht 280.
Fortuin, Het - Haarl. Houttuinen 109.
Fortuin, De - lijnbaan bij de Haarlemmerpoort. E. V.
Fortuin, De - Keizersgracht. E. V.
Fortuin, Het - Prinsengracht over de Tuinstraat 802. D. R. O. K. 6 Maart 1629
Fortuin, Het - Smaksteeg 11.
Fortuijn, Het - Korte Tuinstraat O. Z. tusschen de Tuinstraat en Egelantiersstraat, Kw. 3 R. fol. 280 Vso.
Fortuin, Het - brouwerij. Vlooienburg. A. C. 27 Oct. 1693.
Fortuin, De - Nieuwe Waalseiland. E. V.
Fortuin, Het - pakhuis. Zwanenburgwal. Kw. 6 H. fol. 84 Vso.
Fortuin, Het vergulden - Keizersgracht. E. V.
Fortuin, Het vliegende - Achtergracht over de ossenmarkt. Kw. 3 R. fol. 29 Vso. B. R. Leidsche K. H. 23 Maart 1694.
Fortuin, De witte - Nieuwe Leliestraat. E. V.
Fortuijn, Het witte - Nieuwendijk. G. B. O. K. 8 April 1647 en 3 December 1624.
Fortuin, Het witte - timmerwerf met woning. Uilenburg. Kw. 3 R. fol. 84.
Fortuna, De - Zeedijk 9e huis a/d. Stormsteeg. Requesten met dispositien daarop. 7 Juli 1796.
Frankrijk - Spuistraat 218.
Vranckrijk, De coninck van - zie De Coninck van Vranckrijk.
Franschman, De - pakhuis. Nieuwe Rapenburgergracht E. V.
Vries, De - Singel 112.
Vries, De - Warmoesstraat Navorscher 1867. fol. 224.
Vriesland - Prinsengracht 691.
Vriesland - Singel 24.
Friesland, Het hof van - zie Het Hof van Friesland.
Fruijtmanghtge, Het - Kalverstraat hoek Duifjessteeg belend a/d. Zuid-Zijde door "de Boerenkermis". Kw. F. fol. 189.
Fuik, De - Liesdel E. V.
Fuijk, De - Warmoesstraat Reg. v.Cap. Imp. O. Z. 1587.
Fuijken, De twee - Warmoesstr. 196.

G en de blauwe Druif, De - Amsteldijk. E. V.
Galbalen, De drie - Nieuwendijk. G. B. O. K. 28 Sept. 1660.
Galeij, De - Warmoesstraat over Oudebrugsteeg. Reg. v. Cap. Imp. O. Z. 1587.
Galij, De roode - N. Teertuinen 28.
Galeij, De Spaense - Rokin b/d Oude Regulierspoort Kw. 2 B. fol. 185 Vso.
Galeij, In de Turksche - 1601. Warmoesstraat.
Gangel, De stad - O. Z. Achterburgwal b/h St Jorishof. Kw. 3 C. fol. 378 Vso.
Gans, De - Water. E. V.
Gapert, De - Rokin. G. B. Fransche K. 28 Mei 1647.
Garen, De stapel - Kolksteeg bij de Nieuwendijk. A. C 29 Aug. 1698.
Garenhuis, Het - Nieuwendijk. B. R. O. K. 30 Maart 1624.
Garenmolen, De - uithangend, zie Kandelaar.
Garenvat, Het - Gasthuismolensteeg. G. B. O. K. 15 Nov. 1647.
Garenwinkel, De Oude Damster - N. Z. Voorburgwal 89.
Garnalen-Doelen - Singel. zie Het Lam.
Garstenbrooden, De vijf - Binnen Dommerstraat 11.
Garstenbroeden, De vief - Marken. B. R. St Anthon. K. H. 22 Jan. 1647.
Gasthuijsmolen, De - Singel O. Z., 2e huis bezuiden de Gasthuismolensteeg. Kw. 7 M. fol. 396.
Gebed, Salomons - St. Nicolaasstraat A. C. 13 Aug. 1693.
Gebroeders, De twee - N. Achtergracht 74-90.
Gebroeders, De twee - Looiersstr. 1.
Geelvinck, De - Singel 530.
Gehoor, Het - Anjeliersstraat. Z. Z. Kw. 2 B. fol. 214.
Gehoor, Het - Joden Heerengracht b/d. Rapenburgerbrug schuin over de Nieuwe Plantage. Kw. 3 R. fol. 136.
Gehoor, Het - Utrechtschestraat 27.
Geit, De bonte - N. Looiersstraat 258.
Gelder - Boomstraat Z. Z. b/d. Noordermarkt. Kw. 3 R. fol. 177 Vso.
Gelre, Het Slot van - zie Het Slot van Gelre.
Gelderland - Prinsengracht 687.
Geloof - Heiligenweg 10.
Geloof, Het - Laagte Kadijk 18.
Oeloof, Het - Joden Kerkstraat 18.
Geloof, Het - Koestraat 7.
Geloof, Het - Leidschestraat 69.
Geloof, Het - Reguliersdwarsstraat 82.
Geloof, Het - Reguliers- of Botermarkt O. Z. tusschen Utrechtschestraat en Amstelstraat. Kw. 7 M. fol. 424 Vso.
Geloof, Het - Spiegelstraat 42.
Geloof, Het - 1666. Thorbeckeplein 15.
Geloof, Hoop en Liefden - Noorderkerkstraat 14.
Gent - Kalverstraat E. V.
Gent - Warmoesstraat G. B. O. K. 27 Febr. 1646. B. R. O. K. 26 Sept. 1624.
Gend, De poort van - zie De Poort van Gend.
Geneveren, De stad van - Boomsloot. 20 April 1617.
Genueesvaerder, De - Oude Doelenstraat. G. B. O. K. 13 Mei 1648.
Genueesvaerder, De - Gelderschekade Stadsmissiven aangaande den Raad 6 Mei 1732.
Gerecht, (Salomons) - Nes. Register van door de Stad verkochte perceelen V 271.
Gerechtigheid, De - Leidschedwarsstraat. B. R. Leidsche K. H. 28 Maart 1694.
Gerzijnenkorf, De - E. V.
Gevel, De witte - Keizersgracht E. V.
Gevel, De witte - Fluweelenburgwal. E. V.
Gevel, De witte - O. Z. Voorburgwal, 6de huis v/d. hoek naast "de Kameel".
Gevoel, Het - Joden Heerengracht b/d. Rapenburgerbrug schuin over de Nieuwe Plantage. Kw. 3 R. fol. 134.
Gevoel, Het - Utrechtschestraat 31.
Gesicht, Het - Anjeliersstraat Z. Z. Kw. 3 R. fol. 270.
Gesicht, Het - Joden Heerengracht b/d. Rapenburgerbrug schuin over de Nieuwe Plantage. Kw. 3 R. fol. 135.
Gesicht, Het - Utrechtschestraat 29.
Gieters, De twee - Warmoesgracht D. R. O. K. 21 October 1635.
Gieters, De twee gekroonde - Keizersgracht W. Z. tusschen Leliegracht en Prinsenstraat. Kw. 3 K. fol. 128.
Gieters, De drie - Nieuwebrugst. E. V.
Gilde Kalf, Het - Goudsbloemstr. 21.
Gildos, De - Ridderstraat. G. B. O. K. 26 Maart 1648.
Giltos, De - Water b/d. Nieuwebrug. N. K. 14 April 1584.
Glashuis, Het - Keizersgracht. A. C. 2 Dec. 1692.
Glashuis, Het - O. Z. Ramen E. V.
Glascramer, De Jonge - Zoutst. 9.
Gleye, De rode - Teertuinen. D. R. O. K. 12 April 1618.
God is mijn Burgh - O. Z. Achterburgwal 52-54.
Godt is mijn Burg - Bloemgracht 24.
God is mijn burg - (boven de deur). Heerengracht W.Z. Kw. 3 H. fol. 13 Vso.
God is mijn Burg - Singel 8.
Godt is mijn Burgh - O. Z. Voorburgwal 65.
Goedkoop, In de - Elandsstraat 127.
Goyen Bosch, Het - Zie Bosch. Het Goyen.
Gooyer van Naarden, Dit is in de oude - Nieuwendijk 203.
Gooyland, Het - Noorderdw.straat 10.
Gorcum - Nes. Reg. v. Cap. Imp. O. Z. 1587.
Gortsacken, De - Uilenburg. B. R. St. Anthon. K. H. 18 Jan. 1643.
Gortsacken, De drie - Uilenburg. O. Z. Kapel. 13 Jan. 1636.
Gothenburg, De stad - Ridderstraat Z. Z. tusschen de twee dwarsstraten. Kw. 7 N. fol. 2 Vso.
Goudsbloem, De - Keizersgracht. 10 Dec. 1624.
Goudsbloem, De - (Suikerbakkerij en raffinaderij). Prinsengracht. E. V.
Goudsbloem, De - Roozenstraat B. R. Leidsche K. H. 23 Nov. 1694.
Goudsbloem, De - Verwersstraat. B. R. St. Anthon. K. H. 2 Juni 1647.
Goudsbloem, De jonge - Goudsbloemstraat 72.
Goudsbloem, De nieuwe - Prinsengracht 327.
Goutschael, De - Egelantiersgracht. G. B. O. K. 16 Aug. 1647.
Graaf, De oude - Kalverstraat 12.
Graaf, De oude - Rozenstraat 154.
Graef van Buren, De - O. Z. Voorburgwal. G. B. O. K. 16 Febr. 1646.
Graef van Hollandt, De - Rechtboomsloot 61. B. R. St. Anthon. K. H. 3 Juli 1644.
Graaf van Oldenburg, De - zie "Hertog van Mommout".
Graafman, De - Egelantiersgracht 34.
Granaatappel, De - Kapelst. (St.Jacobskapelsteeg), circa in 't midden Z. Z. Kw. 7 H. fol. 195.
Granaatappel, De - Keizersgracht b/h. "Glashuis". E. V.
Granaatappel, De - Kloveniersburgwal, schuin over de Oude Manhuispoort. A. C. 1 April 1694.
Granaatappel, De - Nieuwendijk over de Kapelsteeg, 2e huis v/d Armsteeg. Stadsmissiven aangaande den Raad. 6 Mei 1732.
Granaatappel, De - O. Z. Voorburgwal. E. V.
Granaetappel, De - Waal. B. R. St. Anthon. K. H. 3 Mei 1643.
Granaetappel, De cleyne - St. Jacobscapelstege. Kw. 26. fol. 131.
Grasmayer, De - Bethaniendwarsstr. 18.
Grasmayjer, De - Ridderstraat. G. B. O. K. 14 Mei 1648. Kw. 3 R. fol. 230 Vso.
Grasmaaier, De - Zeedijk. E. V.
Gravenhoed, De blauwe - Kalverstraat. E. V.
Griffoen, De - Ridderstr. Kw. 26 fol. 224.
Griffioen, Den - Warmoesstraat hoek Guldehandsteeg. E. V.
Grol - Nieuwendijk. B. R. O. K. 29 Jan, 1624.
Groningen - Nieuwendijk, Navorscher 1867 fol. 223.
Groeningen - Prinsengracht 693.
Groeninger-Toorn, De - zie Toorn.
Grooten Burg - Kattengat 1.
Grootvorst van Muscovien, De - Koningsstraat over de St. Anthonismarkt. Kw. 2 B. fol. 198 Vso.
Grotius, Hugo - Kalverstraat 10.
Guine, De Bocht van - zie De Bocht van Guine.
Gulick, De stad - Hazenstraat b/d. Lauriergracht. B. R. Luth. K. H. 1 April 1694.
Gustaaf Adolf - (De oude koning van Zweden) zie "Koning van Zweden Gustaaf Adolf" (De oude).

Haal en Waterland, De - Foeliedwarsstraat 15.
Haan, De - (mouterij) op Kattenburg. E. V.
Haan, De - Keizersgracht Z. Z. tusschen Leidsche- en Spiegelstraat. Kw. 6 C. fol. 291.
Haan, De - Lindengracht 194.
Haan, De - O. Z. Voorburgwal. B. R. O. K. 29 Nov. 1624.
Haan, De blauwe - Heintjehoeksteeg b/d. Burgwal. Kw. 7 M. fol. 352.
Haen, De blauwe - Lindestraat Z. Z. Kw. 2 A. fol. 86.
Haan, De blauwe - St. Nicolaasstr. 48.
Haan, De E en de - zie "E en de Haan".
Haen, De engelsche - Boomstraat. B. R. Karthuizer H. 10 April 1651.
Haan, De kalkoensche - E. V.
Haan, De roode - Boomstraat Z. Z. Kw. 7 M. fol. 305. Vso.
Haen, De roo - Warmoesstraat. G. B. O. K. 7 Mei 1648.
Haan, De vergulde - Keizersgracht 2e huis benoorden den Schouwburg. Kw. 3 P. fol. 276.
Haan, De vergulde - Warmoesstraat. B. R. O. K. 21 Dec. 1624.
Haan, De witte - (brouwerij) Gelderschekade. E. V. Later "de Haan".
Haen, De witte - Nieuwendijk. B. R. N. K. 12 Febr. 1667.
Haen, De witte - Warmoesstraat. G. B. O. K. 3 Febr. 1646.
Haentgen, Het - Nieuwendijk. belend a/d. N. Z. door "Spaigniën" a/d. Z. Z. door "De drie Ossehoofden". Kw. 2 B. fol. 50.
Haarlemmerhout, Het - Rapenburg. G. B. O. K. 8 Aug. 1645.
Haarlemmer-Veerschip, Het - Zie Veerschip.
Haas, De - Oude Kerksplein 38.
Haas, De - Leidschegracht 37.
Haes, In de witte - Nes. 17 Mei 1623.
Haesgen, Het roode - Grimnessesluis (op den Westerhoek). Coll. Perkam.-brieven 29 Mei 1589.
Haesken, Het roode - Wijngaardstraat. Kw. 4 Sept 1542. Coll. perkam.-brieven.
Halvemaan, De - Damrak. O. L. V. Gasthuis. 10 Nov. 1530.
Halvemaen, De - Goudsbloemdwarsstraat. Kw. 3 R. fol. 62.
Halvemaan, De - Hasselaarsteeg 4.
Halvemaan, De - Warmoesstraat. E. V.
Halvemaan, De gekroonde - Water. E. V.
Halvemaan en dry starre, De gulde - N. Z. Kolk 26.
Halvemaan, De Turksche - Hoogstraat. E. V.
Halvemaantjes, De drie - Warmoesstraat. B. R. O. Luth. K. 6 Nov. 1694.
Ham, De stad - Ridderstraat 97.
Ham, De blancke - Molenpad. B. R. St. Anthon. K. H. 5 Mei 1647.
Ham, De Groninger - Pijlsteeg. Coll. W. K. 12 Februari 1561. Coll. R. B. 8 April 1578.
Ham, De gulden - Water. E. V.
Hammen, De drie Aker - Dirk van Hasseltsteeg 17.
Hammen, De drie Westvaalsche - Waal. B. R. St. Anthon. K. H. 11 Nov. 1646.
Hamburg - O. Z. Armsteeg. E. V.
Hamburg - Heerengracht. E. V.
Hamburg - (1578). Nes hoek Cellebroerssteegje (Zuiderhoek).
Hamborch - Warmoesstraat. G. B. O. K. 18 Jan. 1646.
Haemer, Den - Spuistraat 189.
Hamer, De - Spinhuissteeg. E. V.
Hamer, De - Water. E. V.
Hamers, De drie - Heerengracht. B. R. O. K. 2 Juli 1624.
Hamers, De drie - Waal. B. R. St. Anthon. K. H. 21 Juli 1647.
Hamers, De vijf - Haarlemmerstr. 47.
Hamers, De vijf - buiten de Haarlemmerpoort E. V.
Handt, De blauwe - Bierkaay. 30 Sept. 1608.
Hant, De blaue - Groeneburgwal of Verwersgracht. B R. St. Anthon. K. H. 1 Maart 1648.
Hand, De blauwe - Kalverstr. E. V.
Hant, De geele - Kloveniersburgwal recht over 't Rusland. Will. Verkoop. 1667.
Hand, De groene - N. Z. Voorburgwal over de appelmarkt achter 't Paleis. Coll. R. B. 2 Oct. 1556.
Hand, De Gulde - achter de Hal. G. B. O. K. 31 Aug. 1647.
Hand, De gulde - Heerengracht 73.
Hand, De gulden - Warmoesstr. E. V.
Hand, De gulden schryvende - Warmoesstraat. E. V.
Hand, De roode - N. Z. Voorburgwal. E. V.
Hand, De schryvende - N. Z. Achterburgwal. E. V.
Hand, De schryvende - Egelantiersstraat 2e huis beoosten de 1e dwarsstraat. Kw. 7 M. fol. 361 Vso.
Hand, De schryvende - Heintjehoeksteeg. E. V.
Hand, De schryvende - St. Olofssteeg. B. R. N. K. 30 Sept. 1584.
Hand, De vergulde - Singel. 9 Maart 1637.
Hand, De vergulde - Verwersstraat B. R. St. Anthon. K. H. 28 Juni 1648.
Hand, De vergulden - Water E. V.
Hant, De swarte - Molenpad. D. B. O. K. 26 Oct. 1628.
Harde Bollen, De - Nieuwendijk. E. V.
Hardebollen, De twee - Heerengracht. E. V.
Harderwijk - Jonkerstraat. B. R. St. Anthon. K. H. 2 Febr. 1648.
Haring, De - Nieuwendijk. E. V.
Haring, De - Vierwindendwarsstraat 1.
Haring, De gekroonde - Looiersstraat. D. B. O. K. 12 Febr. 1640.
Haring, De gekroonde - Reguliersbreestraat 6.
Haarinc, De gekroonde - 1e Tuindwarsstraat 6.
Haeringh, De gekroonde - Violettenstraat 7.
Harinc, De vergulde - Foeliedwarsstraat 3.
Haringbuis, In de vergulde - Singel 358.
Haringen, De drie - Kolk. E. V.
Haringen, De drie vergulde - Haringpakkerij. 21 Jan. 1638.
Haringen, De vier - Kalverstraat. E. V.
Haringen, De vijf - Nes. E. V.
Harington, De - Water. E. V.
Harington, De vergulde - (in den gevel) Haringpakkerij b/d. Haringpakkerstoren. Sedert de vertimmering "de Boterton". Kw. 7 L. fol. 203 Vso.
Harington, De vergulden - Nieuwendijk. E. V.
Harp, De - Gasthuismolensteeg. E. V.
Harp, De - Nieuwendijk. Oct. 1624.
Hart, Het - (brouwerij). Brouwersstraat. E. V.
Hart, Het - Kerkstraat 6.
Hart, Het - Warmoesstraat. E. V.
Hart, Het blauwe - N. Z. Kolk. Kw. 14 Aug. 1587 (coll. perkament-brieven).
Hart, Het bonte - Singel. E. V.
Hart, Het bonte - Walenplein. B. R. Walen K. 24 Jan. 1697.
Hart, Het groene - Damrak b d. Dam. Kw. 7 M. fol. 54.
Hart, Het gulde - Dijkstraat G. B. O. K. 14 Oct. 1647.
Hart, Het roode - Boomstraat D.B. O.K. 22 April 1640.
Hart, Het roode - Elandsstraat N. Z. Kw. 7 N. fol. 67.
Hart, Het roode - (brouwerij) Prinsengracht O. Z. over de Lauriergracht. Kw. 3 G. fol. 65 Vso. A. C. 6 Oct 1693.
Hart, Het root - Warmoesstraat. G. B. O. K. 20 Oct 1647.
Hart, Het roode liggende - N. Z. Achterburgwal. E. V.
Hart, Het vergulde - Egelantiersgracht b/d. 2e brug. G. B. O. K. 16 Sept 1647.
Hart, Het vergulden - Nieuwendijk. E. V.
Hart, Het verlangende - Leliedwarsstraat D. B. O. K. 21 October 1635.
Hart, Het witte - (brouwerij) Droogbak. E. V.
Hart, Het witte - O. Z. Voorburgwal. Kw. 3 R. fol. 124 Vso.
Hart, Het witte - Uilenburg. Juni 1626.
Hart - zie ook Hert.
Hasselsche-Veerhuis, Het - zie Veerhuis.
Habich, (havik) Den - Beulingstraat 14.
Haver, De laten - Nieuwendijk. G. B. O. K. 6 Aug. 1646.
Heemskinderen, De drie - Water. E. V.
Heemskinderen, De vier - Damr. 47.
Heemskinderen, De vier - Gelderschekade. B. R. St. Anthon. K. H. 9 Augustus 1648.
Heemskinderen, De vier - Heerengracht hoek Leidschegracht.
Heemskinderen, De vier - Niezel. Weeskamer diverse memoriën. fol. 78. 3 Dec. 1514.
Heemskinderen, De vier - Westermarkt. Kw. 2 A. fol. 147.
Heemskinderen, De vier - Westerstraat 26.
's Heerenbergh. O.Z. Armsteeg. G. B. O K. 21 Nov. 1616.
Heerlijkheid Udinck, De - Kadijkskerkstraat 8.
Heidelberchs Vadt, Het - zie Vadt.
Heye, De vergulde - N. Z. Vest. Kw. 1.
Hek, Het gulden - Kloveniersburgwal. E. V.
Heck, Het vergulde - Keizersgracht. G. B. O. K. 5 Juni 1646.
Hekel, De groene - St. Nicolaasstr. 43.
Heeckel, De groene - 1604. N. Z. Voorburgwal.
Hekels, De drie groene - (uithangend) N. Z. Voorburgwal. Kw. 19 Maart 1604.
Helder, Den - Kerkstraat 404.
Helm, De - Nes. hoek Pieter Jacobst. E. V.
Helm, De - (brouwerij) Prinsengracht. B. R. Karthuizer K. H. 21 Febr. 1694.
Helm, De - (1557) Warmoesstraat 24c huis v/d. Nieuwebrugsteeg.
Helm, De blauwe - Nieuwendijk. E. V.
Helm, De blauwe - Warmoesstraat voorbij de Oudebrugsteeg.
Helm, De groene - Keizersgracht. E. V.
Helm, De roode - Warmoesstraat. B. R. O. K. 25 Oct. 1624.
Henne, De vette - Warmoesstraat. Coll. R. B. 13 Aug. 1574.
Hen, De witte, - Kalverstraat E. V.
Hen, De zwarte - aan de Stoofsbrugge. E. V.
Hen, De zwarte vette - Kalverstraat. Kw. S. fol. 85 Vso.
Hendrik, Prins - Haarlemmerstraat 85. (Broeder van Frederik de Groote 1761?)
Hercules, De groote - Raamgracht hoek Groenburgwal. Kw. 2 B. fol. 132.
Hercules, De kleine - Groeneburgwal of Verwersgracht. Kw. 2 B. fol. 132 Vso.
Harder, De - Taanstraat 16.
Herder, De trouwe - O. Z. Achterburgwal over het Rusland. A.C. 15 April 1692.
Heresaaien, De drie - Stilsteeg. E. V.
Herfst, De - Karthuizerstraat 17.
Herodes, Het Hof van - zie Het Hof van Herodes.
Hert, Het - Keizersgr. tusschen Leidsche- en Spiegelstraat Kw. 6 G. fol. 238. Vso.
Hert, Het - Lijnbaansgracht 239.
Hert, Het - Raamskooy. 29 Maart 1610.
Hert, Den - Warmoesstraat. Kw. 21 Maart 1475 Coll. perkament-brieven.
Hert, Het doorschoten - St. Annastraat. Kw. 39 fol. 38.
Hert, Het groene - Brouwersgracht 204-206.
Hert, Het groote groene - Brouwersgracht 210-212.
Hert, Het vijfde groene - Brouwersgracht 205.
Hert, Het roode - Heerengracht E. V.
Hert, Het wit - Groeneburgwal of Verwersgracht. B. R. St. Anthon. K. H. 9 Febr. 1642.
Hert - zie ook Hart.
Hartoch van Cleeff, De - bij de Beurs. 15 Juli 1626.
Hertog van Mommout, De - Zeedijk. Daar de ... . op de eene zijde en de "Graaf van Oldenburg" op de andere zijde van het bord uithangt A. C. 21 Nov. 1693.
Hartogh van Statyn, De - (uithangend). Zie "Ruitenburg".
Hartych van Venetyen, De - Warmoesstraat. B. R. O. K. 7 Oct. 1624.
's Hertogenbosch - Warmoesstraat 201.
's Hertogenbosch, Het stadhuis van - Zie Het Stadhuis van 's Hertogenbosch.
Hessen, De lantgraaff van, - zie De Lantgraaff van Hessen.
Heuvelen, De drie - Heerengr. E. V.
Hindelopen - (uithangend). Nieuwendijk. Kw. 26. fol. 150.
Hinlopen - Nieuwendijk O. Z. Kw. 2 B. fol. 108. Vso.
Hinlopen, Het gekroond - Nieuwendijk E. V.
Hoed, De - Keizersgracht 104.
Hoet, De Bredaesche graeuwe - Driekoningenstraat N. Z. Kw. 3 R. fol. 216.
Hoed, De gekroonde - Ridderstraat Z. Z. tusschen de Montelbaansburgwal en de 1e Ridderdwarsstr., Schepenarchief No. 241 fol. 65.
Hoet, De groene - op het einde der Roozenstraat G. B. Fransche K. 16 Juli 1648.
Hoedbanden, De drie - Leliegracht tusschen Heeren- en Keizersgracht B. R. Walen K. 4 Juni 1694.
Hoetbanden, De drie - Zeedijk. G. B. O. K. 1645.
Hoedtbanden, De drye dosyn - Middel of Vijgendam. B. R.O.K. 7 Nov. 1624.
Hoeden, De drie roode - Kalverstraat W. Z. b/d. St. Luciënsteeg. Kw. 7 N. fol. 53.
Hoeden, De vergulde - Heintjehoeksteeg. G. B. O. K. 26 Nov. 1644.
Hoedemakery, De Hollanse - Prinsengracht 494.
Hoefijzer, Het - nevens de Vleeschhal. E. V.
Hoefijzer, Het - Water. E. V.
Hoefijzer, De drie Roskammen en het - zie Roskammen (De drie) en het hoefijzer. E. V.
Hoeksteen, De - Looiersstraat 65 - 73.
Hoepel, De - Rapenburgerstraat 120.
Hoep, Den ijseren - Nieuwendijk. Ch. 3 Aug. 1538.
Hoepgen, Het ijseren - Nieuwendijk. Ch. 23 Aug. 1548.
Hoerenhuys, Het - zie De drie Tesselsche Kasen.
Hoff van Boheme, Het - (1625) Prinsengracht.
Hof van Friesland, Het - Warmoesstraat E. V.
Hof van Herodes, Het - Oudebrugsteeg. E. V.
Hoff van Holland, Het - Buiten Amstel buiten de Weesperpoort a/h. Muideren Weesperveer. Kw. 3 R. fol. 66.
Hof van Holland, Het - Egelantiersstraat N. Z. tusschen de 2e en 3e dwarsstraat van de Prinsengracht. Kw. 7 N. fol. 47.
Hof van Holland, Het - Kalverstraaat. E. V.
Hof van Kleef, Het - Nieuwendijk. G. B. O. K. 12 Aug. 1645.
Hof van Pommeren, Het - Warmoesstraat. E. V.
Hogerhuis, Het - N. Z. Voorburgwal O.Z. b/d. Oude Haarlemmersluis. Kw. 3 F. fol. 168.
Holft, De - E. V.
Holland - Prinsengracht 685.
Hollandt, De graef van - zie De Graef van Hollandt.
Holland, Het Hof van - zie Het Hof van Holland.
Hollanders, De drie - Heerengracht b/d. Warmoesgracht. Kw. 30 fol. 111.
Hollanders, De drie - N. Z. Voorburgwal. G. B. O. K. 2 Nov. 1646.
Hollanders, De vier - Heerengracht. G. B. O. K. 19 Sept. 1644. D. B. O. K. 15 Febr. 1635.
Holophernus, Het hooft van - Zie Het Hooft van Holophemus.
Hondt, De groene - Singel b/d, Heijsteeg. 1 Maart 1607.
Hond, De roode - Damsluis. E. V.
Hond, De roode - Vijgendam Z. Z. tusschen Nes en Beurspoort. Kw. 7 N. fol. 400.
Hondt, Die roede - Middel- of Vijgendam. B. R. O. K. 5 Aug. 1566.
Hond, De Witte - Warmoesstraat Kw. 4 fol. 36 Vso. 18 Febr. 1564.
Hond, De witte - E. V.
Hond, De gekroonde witte - Nieuwe Leliestraat 109.
Hond, De witte en swarte - Korte Prinsengracht 48.
Hond, De zwarte - Nes, hoek Pieter Jacobsteeg. E. V.
Hondt, De swarte - Ridderstraat. B. R. St. Anthon. K. H. 10 Juli 1644.
Hond, De zwarte - O. Z. Voorburgwal bij de Liesdelsbrug. Coll. R. B. 23 April 1562.
Hondt, De swarte - Weespad. B. R. St. Anthon. K. H. 20 Maart 1644.
Hond in de pot, De - Dam. hoek Nieuwe Kerk. Kw. 3 R. fol. 245 Vso.
Hont op 't kussen, De - Binnen Amstel. D. R. O. K. 17 Maart 1630.
Hont op het kussen, De - Vlooienburg. B. R. O. K. 30 Dec. 1623.
Hondje, Het blauwe - Kalverstr. E. V.
Hoofd, Het gouden - Keizersgracht W. Z. 3e huis bezuiden de Reguliersgracht. Kw. 7 M. fol. 409 Vso. en L. fol. 80 Vso.
Hooft, Het gulde - Heerenstraat. B. R. O. K. 17 Sept. 1624. id. Walen K. 1 April 1694.
Hooft, Het gulde - Singel. G. B. O. K. 19 Jan. 1648.
Hoofd, Het gulde - Warmoesstraat, schuins over de Oudebrugsteeg. Kw. 3 C. fol. 61 Vso.
Hoofd, Het turcksche - St. Annastr. B. R. O. K. 31 Jan. 1625.
Hooft van Holophernus, Het - Leliegracht N. Z. tusschen Heeren- en Keizersgracht. Kw. 3 R. fol 50.
Hoofddeugden, De drie Christelijke - Deventerhoutmarkt. E. V.
Hooi, In het - Leidschestraat 108.
Hooiberg, De - (brouwerij) N. Z. Achterburgwal. D. B. O. K. 6 Aug. 1626.
Hoybergh, De vergulde - Kalverstraat. Kw. V. fol. 1.
Hoeywagen, De - Engelschesteeg 25.
Hooiwagen, De - Kalverstraat. B. R. O. K. 2 Dec. 1624.
Hooywagen, De - Rokin tusschen de Olieslagers- en Katersteeg. Kw. 3 R. fol. 209 Vso.
Hooywagen, De - Warmoesstraat. G. B. O. K. 6 Juli 1647.
Hoop, De - 2e Batavierdwarsstraat 11.
Hoop, De - Binnen-Brouwersstraat. Kw. 2 B. fol. 166. Vso.
Hoop, De - Heiligeweg 6.
Hoop, De - Laagte Kadijk 19.
Hoop, De - Keizersgracht O. Z. tusschen Hartestr. en Westermarkt. Kw. 3 C. fol. 438.
Hoop, De - Kerkstraat 115.
Hoop, De - Koestraat 11.
Hoop, De - Langestraat 27.
Hoop, De - Leidschestraat 67.
Hoop, De - Lijnbaansgracht 26.
Hoop, De - Palmgracht 33.
Hoop, De - Prinsengracht 224.
Hoop, De - Prinsengracht b/d. BinnenAmstel. Kw. 3 C. fol. 436.
Hoop, De - Reguliers- of Botermarkt O. Z. tusschen Utrechtschestraat en Amstelstraat. Kw. 7 M. fol. 424 Vso.
Hoop, De - Rozengracht 141.
Hoop, De - Singel 244.
Hoop, De - Kromme Tuinstraat N. Z. Kw. 7 N. fol. 76 Vso.
Hoop, De - (Deventer Houtmarkt). N. Z. Voorburgwal. Kw. 2 A. fol. 30.
Hoop, De gekroonde - Water. E. V.
Hoop, De roo - (brouwerij) vooraan op de Lauriergracht. A. C. 30 Oct. 1691.
Hoop, Het schip de - zie Het Schip de Hoop.
Hoorn, De stad - Nieuwendijk. E. V.
Hoorn, Het stadhuis van - zie Het Stadhuis van Hoorn.
Hoorn, De - N. Z. Achterburgwal. B. R. O. K. 11 Nov. 1624.
Hooren, De - Stroomarkt. B. R. Karthuizer K. H. 4 Maart 1651.
Hoorn, In den - Warmoesstraat W. Z. Coll. W. K. 22 Aug. 1647.
Hoorn, De blouw - O. Z. Kolk.
Hoorn, De blaeuwe - Lindestraat D. B. O. K. 20 April 1636.
Hoorn, De groene - Zeedijk. Coll. R. B. 6 Juni 1564.
Hoorn, De gulden - Warmoesstr. E. V.
Hoorn, De roode - Brouwerssteeg. E. V.
Hoorn, De roode - Nieuwendijk E. V.
Hoorn, De vergulde - Zeedijk. B. R. O. K. 18 Jan. 1624.
Hoorn, Den witten - St. Annastraat strekkende achter tot aan het Verwerssteegje. Kw. 4 fol. 145.
Hoorn, De witte - Haringpakkerij. E. V.
Hoorn, De witten - Rokin D. B. O. K. 22 Maart 1620.
Hoorn, De swarten - Zeedijk. G. B. O. K. 2 Dec. 1648. Coll. R. B. 17 Oct. 1564.
Hoorntje, Het roo - Warmoesstr. E. V.
Hoppetreder, De - N. Z. Melkmarkt. E. V.
Hoppezak, De - Warmoesstraat. E. V.
Houtkramer, De jonge - Elandsgracht 71-77.
Houtsnippen, De drie - Rapenburg. B. R. O. K. 20 Dec. 1624.
Houtzachgen, Het - Kalverstr. omtrent de Watersteeg. Kw. N. fol. 18.
Houtsagers, De twee - Tuindwarsstraat. D. B. O. K. 19 Febr. 1637.
Huydecoper, Het huis van - Zie Het Huis van Huydecoper.
Huycken, De drie - 1605. Nieuwstr.
Huipot, De - N. Z. Achterburgwal. E. V.
Huis de Burg, Het - (logement) Dijkstraat. Kw. 7 N. fol. 132 Vso.
Huis-Duinen - Kerkstraat 402.
Huis Edenburg, Het - Haarlemmerstraat. Kw. 2 A. fol. 117.
Huys Ringenberg, Het - Kromme Waal 28.
Huis Schuilenburg, Het - Damrak b/d. Oudebrugsteeg. Kw. 3 C. fol. 168.
Huis in 't Bosch, Het - Weesperveld. (Gebouw voor Publieke vermakelijkheden).
Huis met de Hoofden, Het - Keizersgracht. Kw. 7 M. fol. 141 Vso.
Huis te Almelo, Het - Rapenburgerstraat 55.
Huys te Bentem, Het - Keizersgracht. G. B. O. K. 23 Juli 1646.
Huys te Bentem, In 't - Kloveniersburgwal 8.
Huis te Cleeff, Het - N. Z. Voorburgwal E. V.
Huys te Dyl, Het- Goudsbloemstr. 60-62.
Huis te Medemblik, Het - Dirk v. Hasseltsteeg. 21 Jan. 1606.
Huis te Merwe, Het - (uithangend). Keizersgracht W. Z. tusschen Leliegr. en Prinsenstraat. Kw. 3 K. fol. 203.
Huis te Schagen - Heerengracht E. V.
Huys ter Boede, Het - Heerengr. 293.
Huis ter Lucht, Het - achter het Reguliershof. Kw. 2 Y. 22 Juni 1606.
Huis ter Voort, Het - Utrechtsche Baangracht 316-317.
Huis van Bartolotti - zie Bartolotti.
Huis van Bourgoigne, Het - Kalverstraat. Kw. B. fol. 198. [Vgl. de vermelding onder letter B]
Huis van Coymans, Het - Keizersgr. E. V.
Huis van Doornik, Het - Warmoesstraat Kw. 3 D. fol. 37. B. R. O. K. 14 December 1623.
Huis van Huydecoper, Het - Singel E. V.
Huis van Nassauwen, Het - St. Antonisbreestraat E. V.
Huis van Nassauwen, Het - Kloveniersburgwal E. V.
Huys van Nassau, Het - Zanddwarsstraat 12.
Huis van Oetgens, Het - Singel. E. V.
Huys van Rotterdam, Het - Vlooienburg. 16 Maart 1610.
Huis, Het Blauw - zie Blauw Huis.
Huis, Het blauwe - Heerengracht. B. R. Walen K. 10 Sept. 1694.
Huis, Het bonte - Recht-Boomsloot. G. B. O. K. 5 Dec. 1648.
Huys, Het bonte - Leliegracht. G. B. O. K. 31 Januari 1645.
Huis, Het hoge - Marken. B. R. St. Anthon. K. H. 17 Jan. 1644.
Huys, Het hooge - op den hoek van de Nieuwe brug en Damrak. Weesboek 4 fol. 270 Vso.
Huis, Het onvolmaakte - Kattenburg a/d. W. Z. v/d Nieuwe Vaart; het 3e huis van het Kattenburgerplein. Kw. 7 M. fol. 355. Vso.
Huis, Het onvolmaakte - Maagdelievenstraat 8.
Huis, Het witte - Heerengracht. W. Z. Kw. 2 B. fol. 205 Vso.
Huis, Het witte - Keizersgracht. B. R. Walen K. 21 Juni 1694.
Huis, Het witte - Nieuwendijk. E. V.
Huis, Het zwarte - Uilenburg. B. R. O. K. 27 Aug. 1624.
Huis, Het swarte - Waal, daar "de Swarte bok" uithangt. Kw. 3 R. fol. 117 Vso.
Huysman, De - O. Z. Achterburgwal 187.
Huyzen, De twee nieuwe - Vinkenstraat 75.
Huisgezin van Koning van Boheme, Het - (1675) hoek Brouwersgracht en Prinsengracht.
Hulk, De - Damrak 90.
Hulk, De - Vijgendam. P. R. fol. 7. 6 Juli 1591.
Hulk, De blauw - Warmoesstraat Zie "Blauhulk".
Hulst - Singel. E. V.
Hulst, De - N. Z. Voorburgwal op de Appelmarkt. Coll. W. K. 3 Aug. 1558.
Hulst, De - met het opschrift; Het tijdelijk vergaat, 't Eeuwige bestaat. Zeedijk 123.

Ierland - Keizersgracht. E. V.
Ik hoop op Vreede - gedempte Elandsgracht 100-102.
Indiaan, De - Keizersgracht W. Z. tusschen Ree- en Beerenstr. Kw. 5 IJ. fol. 294.
Indigoton, De - (boven de deur). Singel tusschen Romeinsarmsteeg en Oude Spiegelstraat. Kw. 3 E. fol. 19.
Ingenio et asiduo labore - Heerengr.
Iniuria ulciscenda oblivione - Bagijnhof 25.
Injuria ulciscenda oblivione - N. Z. Voorburgwal 365.
Inval, De soeten - later "De drie Rozen". Weesperstraat W. Z. tusschen Keizersgracht en Kerkstraat. Kw. 6 H. fol. 41.
Ipelen, Het casteel van - zie Het Casteel van Ipelen.
't Is niet anders - Korte Koningstr. 26.
Italiën - Heerengracht 160.
Izaak - Lange Houtstraat 47.
Izaak - Kloveniersburgwal 8.

Jaaglijn, De gekroonde - Reguliersbreestraat 1.
Jacob - Lange Houtstraat 45.
Jacob in het Wythhof - Egelantiersgracht 87.
Jacobs, De worsteling - Zie Worsteling.
Jacobus - Joden Kerkstraat 57.
Jalousie - Gelderschekade 28.
Jaren, De seven vette ... van Egypte - Zie Egypte.
Geneverboom, De - Jonkerstraat. A. C. 10 Dec. 1693.
Janneverboom, De - Leidschestraat. B. R. Leidsche K. H. 16 Mei 1694.
Jeronimus - Lindegracht. D. R. O. K. 16 Dec. 1632.
Jerusalemsvaarders, De twee - N. Z. Houttuinen. D. R. O. K. 31 Juli 1639. Kw. 2 A. fol. 18. B. R. O. K. 24 December 1624.
Jeruzalemsvaarders, De drie - Nieuwendijk b/d. St. Jacobscapel. B. R. N. K. 8 Nov. 1582.
Jesse, De stam - Martelaarsgracht 26.
Jezus, De naam - Warmoesstraat. E. V.
Joachim-Daelder, De - Warmoesstraat. Kw. 2 A. fol. 209 Vso.
Job - Spuistraat 189.
Job, De geduldige - Langestraat 30.
Job, De goede - Engelschesteeg. D. R. O. K. 26 Febr. 1632.
Job, De goede - Langestraat 30. Stads missiven aangaande den Raad. 27 November 1732.
Johannes, De evangelist - Bagijnhof 23.
Jonas - bij de Oude Kerk. E. V.
Jonas, De profit - Goudsbloemstr. 133.
Jonker, De - Jonkerstraat. B. R. O. K. 4 Oct. 1624.
Jonker, De Poolsche - Heerengracht b/d Heerenstraat. Keurboek. L. fol. 274 Vso. 22 Nov. 1646.
Josua - Waterlooplein 105.
Journaal, Het - Boekwinkel. Achter de Beurs. b/h Rokin. A. C. 8 Maart 1692.
Judith en Holofernes - St. Anthonisbreestraat. E. V.
Jupiter, De - O. Z. Achterburgwal O. Z. achter de Oude Kerk. Kw. 3 R. fol. 57.
Jupiter - Gieterstraat 20.
Jupiter - Haarlemmerdijk 33.
Jupiter - O. Z. Voorburgwal achter Oude Kerk. E. V.
Juweel Coffer - Nes O. Z. Kw. 3 R. fol. 166 Vso.

K zie C.
Laers, De Groene - Kalverstraat O. Z. Kw N. fol. 190.
Laers, De groene - Nieuwstraat 8.
Laers, De Kyzers - zie "De Kyzers Laers".
Laars, De witte - O. Z. Voorburgwal. E. V.
Laken, Het Engelse - Warmoesstraat. G. B. O. K. 10 Maart 1648.
Laken, Het gekroont - Prinsengracht 959-961.
Laecken, Het Groen - Bloemgracht voorbij de eerste brug. B. R. N. K. 28 Dec. 1666.
Laecken, Het inlandsche - zie Het Wapen van Dokkum.
Laecken, Het inlands - Keizersgracht tusschen Harte- en Wolvestraat. Kw. 3 N. fol. 256 Vso.
Laecken, Het persse - Gasthuissteeg. B. R. O. K 23 Sept. 1624.
Laecken, Het pack - Warmoesstraat. B. R. O. K. 30 Mei 1624.
Laecken, Het vergulden - Warmoesstraat. E. V.
Laecken, Het swarte - Kalverstraat b/d. Heiligeweg. B. R. N. K. 8 Oct. 1666.
Lam, Het - (brouwerij) buiten de Heypoort. E. V.
Lam, Het - Oude Hoogstraat 16.
Lam, Het - Paardenstraat 7.
Lam, Het - Singel. Brouwerij tegenover de Universiteits bibliotheek voorheen "garnalen doelen". D. R. O. K. 1 Maart 1685.
Lam, Het blauwe - Heerengracht. B. R. O. K. 30 April 1624.
Lam, De Bonte - N. Z. Kapelsteeg. Kw. 2 B. fol. 188.
Lam, Het bonte - Uilenburg. D. R. O. K. 26 Febr. 1637.
Lam, Het vergulden - Warmoesstraat. E. V.
Lam, Het verlooren - (een distillateurswinkel). Oude Turfmarkt Requesten ende dispositiën daarop. Sept. 1795.
Lam, Het witte - 2e Laurierdwarsstraat. B. R. Leidsche K. H. 11 Aug. 1694.
Lam, Witte - Noordermarkt 19.
Lammerduijn - 2e Boomdwarsstraat 12.
Lammeren, De twee onnoozele - Joden Breestraat 10.
Lammereberg, De - Oude Waal 17.
Lamonenboom, De - Waal. B. R. O. K. 29 Jan. 1624.
Lamp, De - Boomstraat. D. R. O. K. 24 Dec. 1634.
Lampetkan, De Delfse - Kleeresl. 3.
Land van belofte, Het - Anjeliersgracht. D. R. O. K. 26 Oct. 1628.
Land van belofte. Het - of De Druif, - Bloemstr. D. R. O. K. 27 Dec. 1629.
Land van belofte, Het - L. Leidschedwarsstr. B. R. Leidsche K. H. 29 Aug. 1694.
Land van Belofte, Het - Rozengr. 80.
Land van Belofte, Het - Utrechtschestraat 44.
Lantgraaff van Hessen, De - (1637). Leliedwarsstraat.
Landman, De - Bloemgracht Z. Z. b/d. 2e dwarsstraat Kw. 7 N. fol. 117.
Landmeter, De - Halsteeg. Kw. 11 Febr. 1604.
Landmeter, De - Kalverstraat. E. V.
's Lands welvaren - Hasselaarsteeg. B. R. N. Luth. K. 6 Sept 1694.
's Lands welvaren - O. Z. Voorburgwal O. Z. 4e huis bezuiden de Korte-Niezel. Kw. v d. 7 Juni 1704.
Landswelvaeren, Het - Waal. B. R. St. Anthon. K. H. 22 April 1646.
Langendijk, In - Haarlemmerdijk 79-81.
Lang gewagt - Wijdesteeg 17.
Lanssen, Dye drye - Waal. B. R. O. K. 8 Febr. 1624.
Lansen, De drie - Water. E. V.
Lansmans Lijnbaan - zie "De Groote Zeevaart". E. V.
Lanterren, De vergulden - Halsteeg. B. R. O. K. 8 Juli 1624.
Laurierboom, De - Koestraat. D. R. O. K 28 Dec. 1640.
Laurierboom, De - Laurierstraat. D. R. O. K. 2 Dec. 1627.
Laurierkrans, De - Damrak. Kw. 3 R. fol. 25.
Laurierkrans, De - Hoogstraat. E. V.
Leedekant, De - Ridderstraat B. R. O. K. 4 Juli 1624.
Leef op Hoop, Denk op Sterven - Overtoom 502.
Leer, De onvolmaeckte ongemaeckte - Recht-Boomsloot B. R. St. Anthon. K. H. Medio Jan. 1644. Kw. 3 R. fol. 70.
Leerhuis, Het goude - Weespad. B. R. St. Anthon. K. H. 22 Sept. 1647.
Leerkint, In het - Nes. 1 Nov. 1609.
Leertouwer, De - Prinsengracht over de Westermarkt Kw. 2 B. fol. 17.
Leest, De groene - Goudsbloemstraat N. Z. tegenover de laatste dwarsstraat Kw. 3 R. fol. 127 Vso.
Leest, De groene - St. Jacobstraat 7.
Leeuw, De - Lauriergracht 98.
Leeuw, De - Nieuwmarkt naast 't hoekhuis v/d. St. Anthoniebreestraat. Kw. 3 F. fol. 26.
Leeuw, De - Ridderstraat 19.
Leeuw, De - Spiegelgracht 28.
Leeuw, De - (apotheek) Utrechtschestraat A. C. 25 Dec. 1691.
Leeuw, De blauwe - (ververij) Kloveniersburgwal. E. V.
Leeuw, De gekroonde - Westerstraat 104.
Leeu, De gouwe - Jonkerstraat. G. B. O. K. 24 Febr. 1646.
Leeuw, De klimmende - Singel. E. V.
Leeuw, De roô - Recht-Boomsloot 83.
Leeuw, De roode - Dam. Kw. v/d. 23 Febr. 1531. (Coll. perkament-brieven).
Leeuw, De roo - Oude Hoogstraat D. B. O. K. 23 Aug. 1643.
Leuw, De ro - Jonkerstraat. G. B. O. K. 13 Juli 1649.
Leeuw, De roode - Schippersstraatje. E. V.
Leeuw, De roo - (boven de deur). Singel. W. Z., tusschen Korsjes- en Molensteeg. Kw. 3 P. fol. 34 Vso.
Leeuw, De Roô - (1629). Tuinstraat
Leew, De roo - Uilenburg. B. R. B. K. 18 Jan. 1624.
Leeuw, De roo - Utrechtschedwarsstraat. B. R. Leidsche K. H. 4 April 1694.
Leeuw, De roô - Valkenburgerstr. 195.
Leeuwe, De roode - Warmoesstraat Kw. 7 Dec. 1585.
Leeuw, De vergulde - Haarlemmerstraat b/d Prinsensluis. D. R. O. K. 12 Jan. 1642.
Leeuw, De vergulde - Nieuwmarkt. G. B. O. K. 16 Sept 1645.
Leeuw, De vergulde - Pijlsteeg. B. R. O. K. 28 April 1625.
Leeuw, De vergulden - Warmoesstraat. E. V.
Leeuw, De witte - Egelantiersstraat. B. R. Karthuizer. K. H. 5 April 1651.
Leeuw, De witte - Jonkerstraat. B. R. St. Anthon. K. H. 24 Sept. 1644.
Leeuw, De witte - (pakhuis). Oude Schans (om den hoek). E. V.
Leeuw, De witte - Uilenburgerstraat 8.
Leeuw, De swarte - Heerenmarkt. G. B. O. K. 8 Dec. 1644.
Leeuw, De zwarte - Kalverstraat. E. V.
Leeuw, De zwarte - Nieuwendijk. E. V.
Leeuw, De swarte - (brouwerij) later "de Zon". Vlooienburg tusschen de Nieuwe Houtgracht en de -straat. Kw. 3 K. fol. 60 Vso.
Leeuwen, De drie climmende - Raamskooy. Decreetboek Weeskamer. 1565.
Leeuwen, De drie witte - Damrak. Kw. 3 R. fol. 106 Vso.
Leeuwenburg - N. Z. Voorburgwal. E. V.
Leeuwin, De - Rapenburgergracht over de Plantage. R. v. Req. a. Thesaurieren. 1792.
Leeuwtje, Het - (brouwerij). Achterburgwal. E. V.
Leeutgen, Het witte - Sleutelstraat buiten de oude Regulierspoort. Kw. 39 fol. 28 Vso. en fol. 29.
Leeuwtjes, De twee - Haarl. Houttuinen 179-181.
Leeuwaarden - Bethanienstraat 35.
Leeuwarden - Heerengracht. E. V.
Leeuwarden - Kerkstraat h d Leidschestraat. Stadsmissiven aangaande den Raad. 28 Oct. 1733.
Leeuwarden, Het veerschip van - zie Veerschip.
Leicester, In - (1627). Warmoesstraat.
Leydeckershamer, De - St. Janstraat. G. B. O. K. 2 Jan. 1648 en 13 en 20 Dec. 1624.
Leyhamer, De vergulde - Nes. B. R. O. K. 2 Dec. 1624.
Leijden, De burch van - zie De Burch van Leijden.
Leijen, De stapel - Lindegracht Z. Z. tusschen de Noorderkerkstraat en de Saturdagsbrug. Kw. 3 F. fol. 266. Vso.
Lijmuyen - Palmgracht 50.
Leipzig - Heerengracht 225.
Lelie, De - later de Kalkoen, (brouwerij). Binnen-Amstel b/d Halvemaansbrug. Kw. 3 F. fol. 142.
Lely, De - Keizersgracht O. Z. bezuiden de Heerenstraat. Kw. 6 A. fol. 332.
Lelie, De - Lauriergracht 73.
Lely, In de - Leliegracht 30.
Lelie, De - (brouwerij). Nieuwendijk. E. V.
Lelie, De - Prinsengracht 673. zie ook E. V.
Lelie, De - (brouwerij). Rockin. E. V.
Lelie onder de Doornen, De - (1617). Keizersgracht.
Leli onder de doornen, De - Wijde Kerksteeg. G. B. O. K. 15 Nov. 1649.
Lelij, De gulde - Palmstraat. D. R. O. K. 19 Febr. 1640.
Lelie, De gulden - Vischsteeg. E. V.
Lely, De vergulde - Damrak. G. B. O. K. 9 Aug. 1646.
Lelie, De vergulde - Pijlsteeg. Kw. 2 B. fol. 111. Vso.
Lelie, De vergulden - Rockin, E. V.
Leeli, De witte - St. Anthonies-Breestr. B. R. St. Anton. K.H. 24 Mei 1648.
Lelie, De witte - Utrechtsche Baangracht 365.
Lelie, De witte - Heerengracht 274.
Lely, De witte - Nieuwe Hoogstraat over de Zandstraat. Kw. 3 R. fol. 269.
Lelie, De witte - Singel. E. V.
Lelyen, De twee witte - St.Jacobsstraat. Kw. 2 B. fol. 69. Vso.
Leliën, De drie - Warmoesstraat. E. V.
Lengen, De kip - zie Kip Lengen.
Lente, De - Karthuizerstraat 13.
Lepelaer, De - Goudsbloemstraat 185.
Lepelaers, De drie - Nieuwebrugsteeg. Kustingbrief 9 Dec. 1595.
Leuven, De stad - St. Jacobsstraat. B. R. Karthuizer K. H. 5 Juni l694.
Levantvaarder, De - Nieuwe Hoogstraat. Kw. 3 R. fol. 147. Vso.
Lichter, In de - Brouwersgracht 300.
Liefde, De - Egelantiersstraat 39.
Liefde, De - Heiligeweg 8.
Liefde, De - Laagte Kadijk 20.
Liefde, De - Koestraat 9.
Liefde, De - Langestraat 29,
Liefde, De - Leidschestraat 65.
Liefde, De - Leidschestraat 91.
Liefde, De - Reguliersdwarsstraat 80.
Liefde, De - Slootstr. tusschen Tuin- en Anjeliersstr. B. R. N. Luth. K. 9 Febr. 1694.
Liefde, De - Spiegelstraat 40.
Lieve vrouw van de Wijnberg, De - Damrak 60.
Lieve vrouwe in de Zon, De - Water. E. V.
Liever Vrouwe in de zonne, Onser - uithangend Warmoesstraat. Kw. 4 fol. 97 Vso. Coll. W. K. 10 Mei 1564
Limborgh, De poort van - Spuistraat 137.
Lindenboom, De - Batavierstraat (op den hoek der str.) B. R. St. Anton. K. H. 24 Sept. 1645.
Lindeboom, De - Lindegracht. B. R. O. K. 2 Aug. 1624.
Lindeboom, De - 1e Lindendwstraat 3.
Lindeboom, De - Reguliersdwstraat 37.
Lindeboom, De - Zeedijk. Kw. 39. fol. 32. Vso.
Linnenwinkel, De - Koningsstr. E. V.
Lindtworm, De - (pakhuis). Lindegracht. Kw. 2 A. fol. 24. Vso.
Lion, De stad - Nes O. Z. Kw. 7 N. fol. 22. Vso.
Loenen, In - Heiligeweg 44.
Lombard, De oude - N. Z. Houtmarkt. E. V.
Londen - Warmoesstraat. B. R. O. K. 12 Maart 1624.
Londen, Het kasteel van - zie Het Kasteel van Londen.
Londensvaarder, De - N. Z. Achterburgwal. E. V.
Loosman, De - Spuistraat 295.
Lootsman, De - Raamskooi 7-9.
Loodsman, De gekroonde - Water. E. V.
Lootsman, De grote - Jonkerstraat. G. B. O. K. 15 Dec. 1649.
Lootsje, Het - Anjeliersstraat hoek Madelievenstraat. A. C. 14 Aug. 1692.
Lootsje, Het - Rozengracht 111.
Lot - Leidschestraat N. Z. tusschen Heeren- en Keizersgracht. Kw. 3 R. fol. 77. Vso.
Loverboom, De - Spuistraat 12.
Lubeck - Warmoesstraat. E. V.
Lucas - Utrechtschedwstraat 64.
ter Lucht, Het Huis - zie Het Huis ter Lucht.
Leupart, De - Spuistraat 6.
Luypaert. De - Kampersteiger. Kw. 3 R. fol. 217.
Luipaard - Keizersgracht 422.
Luipaard, De - Singel 140.
Luipaard, De - O. Z. Voorburgwal. E. V.
Liebaard, De - Nieuwebrugsteeg. E. V.
Lybaert, De - Zeedijk b/h Waterpoortje. Navorscher 1867. fol. 223.
Luit, De - E. V.
Luit, De - Nieuwendijk. E. V.
Luijt, De bonte - Gravenstraat. Kw. 4 fol. 57 Vso.
Lunburch - Huidenstraat. D. R. O. K. 22 April 1635.
Lijmketel. De - Leliegracht. E. V.
Lijmketel, De - Prinsengracht. B. R. O. K. 9 Aug. 1624.
Lijnbaen, De Alkmaarder - dwarsKlooster 1.
Lijnbaan, Lansmans' - zie Lansmans' Lijnbaan.
Lijnwaadbaal, De - Heerengracht E. V.
Lijnwaadkist, De - N. Z. Voorburgwal. E. V.
Lijst, De vergulde - (1625) Wolvenstr.

Maagd van Dort, De - Jonkerstraat. B. R. St Anthon. K. H. fol. 10.
Maagd van Dord, De - Keizersgracht O. Z. bezuiden de Leidschestraat, het 4e huis achter het hoekhuis. Kw. 3 L. fol. 54.
Maagd van Enkhuizen, De - Haarl. Houttuinen 7.
Maagd van Enkhuizen, De - N. Z. Houttuinen. B. R. O. K. 12 Maart 1624.
Maegden, De drie - Elandstraat. N. Z. Kw. 2 A. fol. 62.
Maelpot, De - Nes. Navorsch. 1867. fol. 222.
Maen, De - Bantammerstraat. Kw. 37.
Maan, De - Keizersgracht O. Z. 5e huis bezuiden de Hartestraat. Kw. 3 N. fol. 19.
Maan, De - Spinhuissteeg. E. V.
Maen, De groene - Foeliestraat. B. R. St. Anton. K. H. 14 Aug. 1644.
Maan, De volle - Nieuwendijk. E. V.
Maastricht - Heerengracht. E. V.
Mainstroom, De - O.Z. Achterburgw. 42.
Maltha - N. Z. Achterburgwal b/d Torensteeg. Kw. 7 N. fol. 76.
Man, De - St. Jansstraat 48.
Man, De naeckte - Egelantiersstraat. D. R. O. K. 28 April 1620.
Man, De oude - achter perceel Heerengracht hoek Koningsplein (kleedermakerij Broekmans).
Man, De reijsende - Foeliedwarsstraat Kw. 2 B. fol. 140.
Man, De reijsende - Rapenburg. B. R. St. Anthon. K. H. 31 Aug. 1642.
Mandemaker, In de - Heiligeweg 17.
Mannasses, De koning - Nieuwe Leliestraat D. R. O. K. 23 Aug. 1620.
Mannetje in de Laers, Het - Utrechtsche Baangracht 333.
Mantel, De bonte - Heerengracht 270.
Mantel, De bonte - Warmoesstr. E. V.
Marcus - Utrechtschedwarsstraat 66.
Maria - Brouwersgracht 27.
Marken, Het eiland van - zie Het Eiland van Macken.
Marken, De port van - zie de Port van Marken.
Marktschip, In het groote - Noort der markt 21.
Marmersteenrotsen, De - Reguliersgracht 77.
Marseille - Keizersgracht 401. Kw. 3 A. fol. 104.
Marsje, Het gulden - Warmoesstr. E. V.
Martelaar, De - Egelantiersstraat N. Z. Kw. 2 B. fol. 124 Vso.
Martelaar, De - Water. E. V.
Maurits, Graeff - Dam belend a/d. Z.Z, door "Het Schild van Vranckryk", a/d. N.Z. door "Moses". Kw. 2 B. fol. 157.
Maurits de Nassau - (Prins). Egelantiersgracht 149-151.
Medemblick - Boomsloot Kw. 36 fol. 360 Vso.
Medemblik - Singel. E. V.
Medemblik, Het huis te - zie Het Huis te Medemblik.
Meekrapvat, Het - (pakhuis) O. Z. Achterburgwal 78.
Meebaal, De - Heerengracht 252.
Meebalen, De - Singel. E. V.
Meebalen, De drie gekroonde - Singel E. V.
Meer, De groote - Joden Kerkstraat 18.
Meer, Het roode - Damrak. Kw. fol. 285. (1565.) Weesb. 9 fol. 332 Vso.
Meerbladt, Het - Singel. G. B. O. K. 26 Maart 1647.
Meerkat, De - Warmoesstraat. E. V.
Meerman, De - Rozengracht 127.
Meerman, De - Warmoesstraat. E. V.
Meermin, De - Goudsbloemstraat 37.
Meeremin, De - Handboogstraat 16. Kw. 3 R. fol. 50 Vso.
Meermin, De - Looiersstraat, B. R. Leidsche K. H. 29 Aug. 1694.
Meerminne, De - Warmoesstraat. Kw. 1 fol. 224 Vso.
Meerschuitje, Het - Jonkerstraat 83.
Meijboom, De - Heerengracht 82.
Meijboom, De - Heerenstraat 2.
Meijerij, De - Keizersgracht 1.
Melkketel, De - Reguliersbreestraat 39.
Melckmeisje, Het - (1610). Amstel b/h Backhuijs.
Melckmeisje, Het - Lindestraat Z. Z. Kw. 3 R. fol. 87 Vso.
Melkmeisje, Het - Warmoesstr. tusschen Vischsteeg en Papenbrugsteeg.
Mercurius - Haarlemmerdijk 41.
Merwe, Het huis te - zie Het Huis te Merwe.
Messina - Heerengracht 164.
Messina - Keizersgracht. E. V.
Metselaar, De - Anjeliersstraat 116.
Metselair, De - werckende - Eerste Klooster 7.
Metshamer, De - Prinsengracht. Kw. 2 A. fol. 205.
Metshamer, De gecroonde - Vijzelstraat. G. B. Fransche. K. 8 Maart 1646.
Min, De - N. Leliestraat 82.
Moerbijekboom, De - N. Z. Voorburgwal 216.
Mol, De - Molsteeg. Ch. 29 Maart 1557.
Moll, De gulden - St. Janstraat. R. B. 14 Jan. 1589 en 12 Juni 1572.
Mol, De vergulde - Jonkerstraat. B. R. St. Anthon. K. H. 14 April 1647.
Mol, De vergulde - Monnikenstraat. B. R. O. K. 2 Mei 1624.
Molen, De - Houtgracht 64.
Molen, De - N. Z. Voorburgwal op de Appelmarkt Coll. R. B. 28 Maart 1558.
Molen, De - zie "Schaapshoofd".
Molen, De blauwe - (1690). Singel b/d Korsjespoortsbrug.
Molen, Blauwe - Vijzelstraat. Kw. 26 fol. 15 Vso.
Molen, De gouden - Egelantiersgracht. B. R. N. Luth. K. 1 Oct 1623.
Molen, De groene - Nieuwendijk. E. V.
Molen, De gulden - Zeedijk. Coll. W. K. 17 Oct. 1564 en 1 Sept. 1574. Kw. 26 Nov. 1498 (Coll. Perkament brieven). B. R. N. Luth. K. 2 Febr. 1694.
Molen, De malende - Vijzelstraat. B. R. Leidsche K. H. 1 Sept. 1694.
Moolen, De roode - Binnen-Amstel tusschen de Halvemaansteeg en Regulierstoren. Kw. 3 R. fol. 14.
Molen, De roô - Bloemstraat Z. Z. Kw. 2 A. fol. 36 Vso.
Moolen, De roode - Lindestraat Z. Z. Kw. 3 R. fol. 87 Vso.
Molen, De roode - Rokin 30.
Molen, De roode - Water. Kw. 26 fol. 186 Vso.
Molen, De vergulde - Anjeliersstraat Z. Z. b/d Baangracht. Kw. 3 R. fol. 20 Vso.
Molen, De vergulde - Laurierstraat Kw. 2 B. fol. 63.
Meulen, De vergulde - Water. Boedelverkoop : W. K. 10 Febr. 1625.
Moolen, De swart - Nieuwendijk. B. R. O. K. 9 Juli 1624
Molenhuis, Het - Water. Weesboek 2.
Molensteen, De - Water. E. V.
Molensigt - Valkeniersstraat 21.
Mollen, De drie jonge - Heerengracht O. Z., op den noorderhoek der Oude Leliestraat. Schepenarchief no. 2141. fol. 108. Vso.
Molqueren - Oude Waal 1.
Mommout, De hertog van - zie De Hertog van Mommout.
Munnickendam - Kleine Leidschedwarsstraat. Kw, 3 R. fol. 231.
Montpellier, De tempel van - zie De Tempel van Montpellier.
Moor, De - Heerengracht E. V.
Moor, De - Groote Houtstraat 3.
Moor, De - Kampersteiger over het wachthuis. Kw. 3 R. fol. 16 Vso.
Moor en de Dageraad, De - 3e Egelantiersdwarsstraat 6.
Moor, De jonge - Keizersgracht tusschen Prinsenstraat en Brouwersgracht. Kw. 6 G. fol. 71.
Moortje, Het - Heerengracht. E. V.
Moortje, Het - Singel. (1637).
Moorken, Het - Warmoesstraat hoek Armsteeg. Kw. 26. fol. 204.
Morgenstar, De - Prinsengracht b/d Elandsgracht 294.
Morgenster, De - Weesperstraat tusschen Keizersgracht en Kerkstraat. Kw. 7 K. fol. 97. Vso.
Morgenstond, De - Verwerstraat. B. R. St. Anthon. K. H. 11 Nov. 1646.
Morgenzon, De - Haarlemmerdijk, 5e huis v/d Binnen Visscherstraat. Kw. 7 N. fol. 90.
Moriaen, De - Warmoesstraat op den n. hoek v/d O. Z. Armsteeg. Kw. 4. fol. 210.
Moriaan, De - Water. E. V.
Moriaenshooft, Het - Damrak b/d Nieuwbrug. Kw. 3 R. fol. 3. Vso.
Moerjaenshooft, Het - Goudsbloemstraat. D. R. O. K. 19 Febr. 1640.
Moriaenshooft, Het - Prinsengracht, 2e huis bezuiden de Looiersstraat 252. Kw. 3 R. fol. 128. Vso.
Moorjanshooft, Het - Waal. B. R. St. Anthon. K. H. 22 Mei 1644.
Moeriaenshooft, Het - Warmoesstr. Kw. 26. fol. 111. Vso.
Moerrejaenshoofden, De drie - Ridderstr. B.R. St. Anthon. K.H. 18 Aug.1647.
Moriaantjes, De - Heerengracht. E. V.
Morijanen, De twee - Middel- of Vijgendam. B. R. O. K. 28 Oct. 1624.
Morijanen, De drie - Bierkaaij. O. K 13 Juli 1627.
Morianen, De drie - Nieuwendijk. P. R. 6 Jan. 1590. B. R. O. K. 31 Juli 1624. A. C. 22 Dec. 1693.
Morianen, De drie - Rembrandtpl. 44.
Mortijer, De - Warmoesstraat. B. R. O. K. 15 Maart 1624.
Moskadel-Druif, De - zie Druif.
Muscovien, De grootvorst van - zie De Grootvorst van Muscovien.
Moses - Dam. zie "Graeff Maurits".
Moses - Korte Houtstraat 7.
Moses - (verwerij). Zwanenburgwal, beoosten de Korte Zwanenburgerstr. Kw. 7 N. fol. 37 Vso.
Mosselman, De - Binnen Wieringerstraat 1.
Mosterdmolen, De - Zeedijk. E. V.
Mosterdpot, De - Houtgracht 58.
Mosterpot, De - Stilsteeg. Kw. 26 fol. 151.
Mosterdpodt, De - Zeedijk. G. B. O. K. 3 Mei 1647. D. R. O. K. 17 April 1636.
Mosterdpot, De vergulde - Zeedijk. B. R O. K. 8 Jan. 1625.
Muiden - Oude Lastage. E. V.
Muijen - Vlooienburg. B. R. O. K. 24 Mei 1624.
Muiden, Het slot van - Weesperstraat zie "Het Slot van Muiden".
Muis, De - O.Z. Achterburgwal. 72.
Muijsen, De drie France - (1626) O.Z. Armsteeg.
Muijsenest, Het - Nieuwebrugsteeg. Rapiamus 1573. fol. 25. 2e Gr. Memoriaal fol. 14.
Muizentoren, De - O. Z. Ooster- Voorburgwal. E. V.
Munster - Prinsengracht Kw. 2 A. fol. 40 Vso.
Munster, De dom van - zie De Dom van Munster.
Mosketten, De twee - Singel. D. R. O. K. 25 Oct. 1640.
Musketten, De twee vergulde - Singel 7e huis v/d Lijnbaan straat. A. C. 7 Juni 1692.
Muts, De - Water. E. V.
Mijlpael, De - Nieuwe Leliestraat. D. R. O. K. 24 Dec. 1634.
Mijn glas loopt ras - Heerengracht W. Z. b/d Brouwersgracht. Kw. 3 R. fol. 68 Vso.

Naaykussen, Het groene - Nes. B. R. Walen K. 2 Febr. 1695.
Naald, De gulden - Bloemgracht E.V.
Naelden, De vier - Ridderstraat B. R. St. Anthon. K. H. 12 Mei 1647.
Naam Jezus, De - Warmoesstr. E. V.
Naboths Wijnberg - Vinkenstraat 4.
Nachtegael, De - Leidschestraat 22.
Nachtglas, Het - (brouwerij). Brouwersgracht. D. R. O. K. 22 Juni 1623.
Nachtglas, Het - (mouterij). Heerengracht E. V.
Nachtslot, Het vergulde - Nieuwendijk. B. R. O. K. 8 Febr. 1625.
Nadorst, De - Nes. E. V.
Nagel, De vergulde - Kalverstraat. B. R. N. K. 7 Sept. 1602.
Namen - N. Z. Voorburgwal 288.
Napels - Warmoestraat G. B. O. K. 23 Nov. 1646.
Napels, De stad - (1601). O. Z. Achterburgwal.
Nassau, Het Huys van - Zanddw.str.12.
Nassauwen, Het huis van - zie Het Huis van Nassauwen.
Neede - O. Z. Voorburgwal 126.
Neptunis - Gelderschekade. G. B. O. K. 1 Dec. 1646.
Nurenberg - Roosmarijnsteeg. B. R. N. Luth. K. 1 Mei 1694.
Niemant sonder vyant - (uithangend) (1679). Vischmarkt achter de Warmoesstraat
Nieuw-Delft - zie Delft.
Nuwediep - Kerkstraat 406.
Noag, De Arcke - zie De Arcke Noag.
Noach, De Patriarch - Keizergr. E. V.
Nobel, De - (herberg) E. V.
Non, De - Laagte Kadijk 36.
Noyt-Gedacht - Vinkenstraat 123.
Nooyt-gedagt - Wijdesteeg 4.
Norwich - Spuistraat 88.
Noorwegen - Gelderschekade 45.
Noteboom, De - Ridderstraat B. R. St. Anthon. K. H. 17 Oct 1644.
Nootenboomen, De twee Ostyndyse - Keizersdwarsstraat. B. R. O. K. 19 Aug. 1624.
Nosce te ipsum - Heerengracht 272.
Niekerk - Heerengracht W. Z. Kw. 3 H. fol. 132.
Nimwegen, De toren van - zie De Toren van Nimwegen.
Nijptang, De - Water. D. R. O. K. 18 Sept 1592.
Nijptang, De geele of vergulden - Keizersgracht E. V.
Nijptangen, De drie - Reguliers- of Botermarkt. Kw. 3 R. fol. 199.

Odeon - Singel. E. V.
Oetgens, Het huis van - zie Het Huis van Oetgens.
Okervat, Het - (pakhuis). Koggestraat.
Oxhooft, Bijernze Tossane - O. Z. Achterburgwal 61.
Oldenburg, De graaf van - zie Graaf van Oldenburg.
Oldenburgh, De Stad - Monnik.str. 12.
Oldenzeel - Molensteeg. Reg. v. Cap. Imp. O. Z. 1587.
Oldmarsum - Noordermarkt 38.
Olihuis, Het Swarte - Spui 21.
Olijkan, De - Kalverstraat W. Z. over de Gapersteeg. Kw. 7 N. fol. 119 Vso.
Olijmolen, De Roo - Singel 188.
Olijmolen, De witte - Singel b d. Gasthuismolenbr. D. R. O. K. 16 Maart 1623.
Olijpot, In de - (1625) Dam.
Olijpodt, De - Kalverstraat. G. B. Fransche K. 15 April 1651.
Olijpijp, In de - (1612). Utrechtsche steiger.
Olijphant, De - Kl. Kattenburgerstr. Z. Z. bij het dwarsstraatje. Kw. 3 R. fol. 51 Vso.
Olifant, De - Nieuwe Looiersstraat. B. R. Leidsche K. H. 28 Mei. 1694.
Olifant, De - Prinsengracht 799.
Olifandt, De - Ridderstraat. B. R. St. Anthon. K. H. 27 April 1642.
Olijfant, De - Rokin O. Z. D. R. O. K. 22 Dec. 1639.
Olijphant, De witte - Batavierstr. 16.
Olifant, De witte - Nieuwendijk. P. R. 22 Jan. 1594 en 15 Nov. 1596.
Olijfberg, De - St. Antoniebreestraat hoek Snoekjessteeg E. V.
Olijfberg, De - Oude Leliestraat. B. R. O. K. 28 Febr. 1625.
Olijfboom, De - Joden Breestraat 75.
Ontzet van Bergen-op-Zoom, Het - Nieuwmarkt B. R. O. K. 4 Oct. 1624.
Ooijevaar, De - St. Anthoniebreestr. 15.
Ooievaar, De - Barndesteeg E. V.
Ooievaar, De - Houtgracht 32.
Oijevaar, De - Keizersgracht O. Z. Kw. 2 A. fol. 53.
Ooievaar, De - Nieuwendijk hoek Gravenstraat E. V.
Oijevaer, De - Nieuwendijk O. Z. tusschen de Zout- en Baefjessteeg. Kw. 3 R. fol. 31.
Ooievaar, De - Noorderstraat 40 - 42.
Ooievaar, De - N. Z. Voorburgwal E. V.
Ooievaars, De drie - St. Anthoniesbreestraat Z. Z. b/d. groote Anthoniesluis. Kw. 17 Mei. 1617.
Ooievaars, De drie - Water E. V.
Oudevaersnest, Het - Kalverstraat Coll. W. K. 11 Juli 1572.
Oost-Beveren - zie Beveren.
Oostendorp - Oostenb.-Middenstraat 77.
Oosterhuys van Antwerpen, Het- Bloedstraat. "Daer 't Oosterhuys van Antwerpen" uythangt Kw. 2 A. fol. 168.
Oost-Friesland - Warmoesstraat 14.
Oostindiesvaarder, De - Dijkstr. 19.
Oostindisvaeris, De drie - Bethaniendwarsstraat 20.
Oostwoude - hoek Bantammerstraat E. V.
Opsie - O. Z. Houttuinen. E. V.
Oranje, De Prins van - zie De Prins van Oranje.
Oranjeappel, De - Anjeliersgracht N. Z. b/d. Tigchelstraat. Kw. 7 M. fol. 306.
Oranjeappel, De - Heerengracht 346.
Oranjeappel, De - Keizersgracht over de Schouwburg thans R. C. Oude Armenkantoor. Kw. 3 R. fol. 38.
Oranjeappel, De - Water. E. V.
Oranjeappel, De - Westerstraat 198.
Oranjeboom, De - Boomsloot. D. R. O. K. 11 April 1641.
Oranjeboom, De - Keizersgracht W. Z. tusschen Leliegracht en Westerkerk. Kw. 6 E. fol. 313 ; 3 P. fol. 95.
Oranjeboom, De - Ridderstraat B. R. St. Anthon. K. H. 3 Febr. 1647.
Oranjeboom, De - Spuistraat 74 - 76.
Orgel, Het groene - Singel E. V.
Orleans - (Deventer Houtmark). N. Z. Voorburgwal. A. C. 22 Januari 1692
Os, De bonte - Prinsengracht 175.
Os, De bonte - Uilenburg. B. R. O. K. 27 Aug. 1624.
Os, De bonte - N. Z. Ooster Voorburgwal E. V.
Os, In de Deense - Noordermarkt 1.
Os, In de vergulde - (1617). Reguliersdijk.
Os, De wilde - N. Looiersstraat 86.
Os, De swarte - 2e Looiersdw.str. 14-16.
Os, In den Swarten - (1619). Nieuwstr.
Osje, van 't - (brouwerij), zie "Kurck" (Het stapel).
Osje, Het swarte - Rapenburg. G. B. O. K. 5 Oct. 1645.
Osjes, De drie - Singel E. V.
Ossebrug, De - Hazenstraat 62.
Ossenbrug - Kalverstraat over de Osjessluis. Kw. Z. fol. 90.
Ossenhoofft, Het - Kalverstraat strekkende achter tot aan de Bagijnensloot. Kw. A. fol. 245.
Ossenhoofd, Het - Nieuwendijk. P. R. 22 Jan. 1594.
Ossenhoofd, Het - Teertuinen E. V.
Ossenhoofd, Het - N. Z. Voorb.w. E. V.
Ossehoofden, De drie - Nieuwendijk. zie "Haentgen", Het.
Ossenhoofden, De drie - Nieuwmarkt Kw. 3 R. fol. 165. Vso.
Ossehoofden, De drie - Oude-Schans. B. R. N. K. 8 April 1669.
Ossehoofden, De drie - O. Z. Voorburgwal. B. R. O. K. 7 Juli 1624,
Ossekop, De - Marken. Kw. 7 M. fol. 359.
Ostende, De poort van - Tuinstr. 222.
Otter, De - Lindengracht 209.
Otter, De - Rozengracht 205.
Otter, De - Water E. V.
Otter, De - Westerstraat 42.
Oud-Beyerland - zie Beijerland.
Ouwerkerck - Rapenburg. G. B. O. K. 30 Mei 1648.
Oud-Zaandam - Haringpakkerij 18.
Oven, De gloeiende - Dijkstraat E. V.
Oven, De gloeiende - Handboogstr. 14.
Oven, De gloeiende - Nieuwendijk tusschen de Haarlemmersluizen. Kw. 21 Mei 1641.
Oven, De rode - Kalverstraat O. Z. Kw. R. fol. 172.
Oven, De gekroonde roode - Haarlemmerstraat 4.
Ovens, De twee gekroonde - Lange Houtstraat 48.
Ovens, De drie gloeiende - (bakkerij). Bloemgracht 195.
Overijsel - Prinsengracht 681.

Paard, Het bonte - Boomsloot. B. R. O. K. 24 Oct. 1624.
Paerd, Het bonte - Kalverstraat Kw. E. fol. 61. Vso.
Paert, Het bruine - Marken. B. R. St. Anthon. K. H. 6 Maart 1644 en 26 Maart 1645.
Paard, Het bruine - Nieuwendijk. B. R. O. K. 26 Oct. 1624.
Paard, Het getoomde - Dirk van Hasseltsteeg. B. R. N. Luth. K. 19 Maart 1694.
Paert, Het gulden - Lauriersgracht. Daer "'t Gulden Paert op de deur staet". 9 Maart 1637.
Paard, Het gulden - Warmoesstr. E. V.
Paert, Het rode - Nieuwendijk hoek Vrouwensteeg. D. R. N. K. 12 Dec. 1567.
Paert, Het springende - Goudsbloemstraat. B. R. O. K. 19 Febr. 1626.
Paard, Het springende - Oude Hoogstraat. B. R. O. K. 5 Sept. 1624.
Paert, Het vliegende - (1606). Kalverstraat.
Paard, Het vliegende - (zijdeverwerij). Prinsengracht tusschen Beeren- en Runstraat. Kw. 7 M. fol. 411. Vso.
Paert, Het vliegende - Warmoesstr. Kw. 4 fol. 84.
Paard, Het witte - Bantammerstraat B. R. O. K. 2 Jan. 1625.
Paard, Het witte - Haarlemmerplein. A. C. 22 Sept. 1693.
Paard, Het witte - Heerengracht E. V.
Paard, Het witte - Jonkerstraat B. R. St. Anthon. K. H. 3 April 1644.
Paard, Het witte - Keizersgracht W. Z. tusschen Leidschegracht en Runstraat. Kw. 3 C. fol. 149 Vso.
Paert, Het witte - Rapenburg. G. B. O. K. 16 Dec. 1647.
Paert, Het swarte - Bloedstraat. G. B. O. K. 12 Dec. 1644.
Paard, Het swarte - Groote Kattenburgerstraat 46-48.
Paert, Het swarte - 2e Leliedwarsstraat. G. B. Fransche K. 12 Jan. 1649.
Paard, Het swarte - Slijkstraat 32.
Paart, Het swarte - Utrechtschedw.straat 59.
Paertshooft, Het - Molensteeg. B. R. O. K- 9 Aug. 1566.
Paardshoofd, Het roode - bij het Raampoortje. E. V.
Paertshooft, Het vergulde - Molensteeg. Navorscher 1867 fol. 223.
Paardshoofd, Het zwarte - Keizersgracht E. V.
Paerl, De - (1637). O. Z. Achterburgw.
Parel, De - (brouwerij) Wittenburg bezuiden de brug a/d. Nieuwe Vaart Kw. 3 L. fol. 79. A. C. 23 Jan. 1694.
Paerl, Het schip de - Heerengr. 589.
Paarlslot, Het - Handboogstraat W. Z. Kw. 7 N. fol. 88. Vso.
Paarlsnoer, Het - Keizersgracht. W. Z. tussch. Leidsche en Spiegelstr. Kw. 6 G. fol. 120.
Pas-Avent - Droogbak 13.
Pasbrooden, De - Batavierstraat B. R. St. Anthon. K. H. 6 Dec. 1643. Kw. 2 B. fol. 237 Vso.
Paes Kaers, De - 's Gravenstraatje. Navorscher 1867. fol. 223.
Pachuijs van de gouwe wagen, Het - Korte Prinsengracht 16.
Pakker, De - Brouwersgracht 185.
Pallas - Prinsengracht tusschen Bloemgracht en Leliestraat Kw. 2 B. fol. 142 Vso.
Palmboom, De - Hazenstraat 33.
Palmboom, De - Kalverstraat tusschen Heiligenweg en Osjessluis Kw. 7 N. foL 27 Vso.
Palmboom, De - Lijnbaansgracht 158.
Palmboom, De - (uithangend). N. Z. Oosterburgwal. Kw. 37.
Palmboom, De - Prinsengracht 353.
Palmboom, De - Rusland 21.
Papegaai, De - Nieuwendijk. E. V.
Papegaaij, In de - (1627). Warmoesstr.
Papegaij, De groene - Kalverstraat Kw. E. fol. 238.
Pappegaij, De groene - Molenpad. B. R. St. Anthon. K. H. 4 Aug. 1647.
Papegaai, De groene - Prinsengracht B. R. O. K. 9 Juli 1624.
Pappegaijen, De drie - Singel b/d. Munt Kw. 3 R. fol. 278.
Papegaaien, De drie - Veemarkt over de Doelen. E. V.
Papegaijen, De drie groene - Nes over de groote Vleeschhal. Kw. 3 R. fol. 17 vso.
Papegaaitje, Het groene - Kalverstraat. E. V,
Papegaijties, De drie - Korte Tuinstraat tusschen de Tuinstraat en Egelantiersstraat Kw. 3 R. fol. 232.
Papiermolen, De - Damrak op den hoek v/h. Hanssen- of Valckssteegje. Kw. 3 R. fol. 84.
Papiermolen, De Fransche - Damrak tusschen de Oude- en Papenbrugsteeg. Kw. 3 R. fol. 52 Vso.
Paradijs, Het - Kalverstraat. Perkamentbrieven v/h. St. Pietersgasthuis. Ch.
Paradijs, In het - Rokin. G. B. N. K. 24 Sept 1568.
Paradijs, Diercquens - zie Diercquens Paradijs.
Paradijsvogel, De - Beurs (achter de). G. B. O. K. 8 April 1647.
Paaradisvogels, De drie - Voetboogstraat B. R. N. K. 15 Sept. 1666.
Parcae, De - Deventerhout of Bloemmarkt E. V.
Pardesaen, De - Recht-Boomsloot G. B. O. K. 27 Aug. 1647.
Parijs - (1604) Beulingstraat
Parijs - Stoofst. B. R. O. K. 29 Febr. 1624.
Parijs - O Z. Voorburgwal 232.
Parijs - Vijgendam. G. B. Fransche K. 7 Oct. 1651.
Passer, De - (brouwerij) Kattegat. E. V.
Passer, De - Kerkstraat. Reg. v. Cap. Imp. O. Z. 1587.
Passer, De vergulde - St Jacobstr. N. K. 17 Dec. 1574.
Passer, De vergulde - Warmoesstraat G. B. O. K. 21 April 1648.
Passer, De Cuijpers dissel en de - zie De Cuijpers dissel en de Passer.
Passers, De twee vergulde - N. Z. Armsteeg 23.
Paternoster, Het - O. Z. Voorburgwal. op den Z.hoek van het Paternostersteegje. Kw. 4 fol. 267 Vos.; fol. 32.
Paternostert, De vergulde - Singel.
Patriarch Noach, De - zie Noach.
Paulus - Looiersstraat 2-4.
Pauw, De - St. Anthonisbreestraat 63.
Pauw, De - (bierbrouwerij). (1614). Bierkaaij.
Pauw, De - Damrak 92.
Paeu, De - Groeneburgwal of Verwersgr. B. R. St. Anthon. K. H. 15 Mei 1644.
Paeu, De - Keizersstraat B. R. St. Anthon. K. H. 1 Mei 1644.
Pauw, De - b/d. Leliesluis. Boedelverkop. W. K. 5 Dec. 1624.
Pauw, De - Warmoesstraat B. R. O. K. 29 Oct 1624.
Paw, De gekroonde - Verwersstr. 32.
Pauw, De groote - Singel. E. V.
Pauw, De gulden - Keizersstr. E. V.
Pauw, De gulden - Warmoesstraat Kw. 1 fol. 200.
Pauw, De kleine - Singel. E. V.
Pauw, De oude, (1618). Nieuwendijk.
Pauwe, De twee - Groeneburgwal of Verwersgracht B. R. St. Anthon. K. H. 17 April 1647.
Pauwen, De twee witte - Buiten-Amstel. Kw. 2 B. fol. 74.
Pauken, In het - (1627). Buiten-Amstel.
Pellicaen, De - Bloemstraat 16.
Pellicaan, De - Heerenstraat Kw. 2 B. fol. 127.
Pelikaan, De - Hoogte Kadijk 37-39.
Pelikaan, De - Keizersgracht. E. V.
Pellikaan, De - Lauriergracht 109.
Pelikaan, De - Prinseneiland. B. R. Karthuizer K. H. 24 Maart 1694.
Pellekaen, De - Rapenburg 9. B. R. St. Anthon. K. H. 3 Mei 1648.
Pelikaan, De - aan de Nieuwe Zijde. E.V.
Pellicaen, De witte - St. Annadw.straat O. Z. Kw. 26 fol. 126.
Pelikaan, De witte - Ossenmarkt E. V.
Pellecaen, De witte - Prinseneiland 111-113.
Pels, De bonte - Nieuwendijk E. V.
Pels, De witte - Nieuwendijk. P. R. 15 Jan. 1594.
Pen, De gekroonde - Egelant.str. 52.
Peperbaal, De - Nieuwendijk. E. V.
Pereboom, De - Spuistraat 122.
Pars, De - Haarlemmerdijk N. Z. tusschen de Eenhoornsluis en Brouwersstr. Kw. 3 R. fol. 192 Vso.
Pers, De gulden - Warmoesstr. E. V.
Pars, De vergulde - Haarlemmerstr. Kw. 2 A. fol. 41 Vso.
Pfarkerk, De - Singel. E. V.
Pernambuco - (Pharnabucq). Haarlemmerdijk. E V.
Pinas, De - Gelderschekade. E. V.
Pijnnas, De - Singel. B.R.O.K. 5 Jan. 1625.
Pistolen, De twee - Keizersgracht W. Z. 8e huis bezuiden de Beerenstraat. Kw. 6 B. fol. 156 Vso.
Place-Roijla, De - (uithangbord) Kalverstraat W. Z. benoorden de St. Luciënsteeg. Kw. 3 A. fol. 286. Vso.
Planeten, De zeven - Gelderschek. E.V.
Plantagiezicht - (tapperij) N. Rapenburgstr. hoek dw.str. b. d. Kadijk. Stads missiven aangaande den Raad. 6 Nov. 1726.
Ploegh, De - St. Anthonisbreestraat. O. Z. Kapel. 6 Febr. 1633.
Ploeg, De - Dam hoek Gasthuissteeg. E.V.
Ploeg, De - Heerengracht. E. V.
Ploeg, De - Singel W. Z. Kw. 3 R. fol. 73. Vso.
Ploeg, De - WarmoesstraaL E. V.
Ploeg, De gouden - Reestraat 11.
Ploegh, De gulde - Singel. G. B. O. K. 9 April 1647.
Poelenburg - Bagijnhof 83.
Polen, De koning van - zie De Koning van Polen.
Polen, De kroon van - zie De Kroon van Polen.
Polsbroeck - Prinsengracht 785.
Pommeren, Het hof van - zie Het Hof van Pommeren.
Pomp, Den gulden - Zeedijk. Navorscher 1867. fol. 224.
Pomp, De roo - Pijlsteeg. G. B. O. K. 20 Nov. 1645.
Pomp, De vergulde - Pijlsteeg. D. R. O. K. 4 Jan. 1626. B. R. O. K. 15 Jan. 1626.
Pompenboorderij, De - Gelderschekade. E. V.
Pool, De - Buitenkant, zie Safierberg.
Pool, De - Kerkstraat 323.
Pool, De - Nieuwendijk. E. V.
Pool, De - Uilenburg. B.R.O.K. 11 Oct. 1624.
Pool, De jonge - Kapelsteeg. B. R. St. Anthon. K. H. 25 Dec. 1644.
Pool, In de oude - (1617). Oude VarckensmarkL
Poort, De gouden - Bagijnensteeg (hoeksloot). Kw. 1743-1750.
Poort, De gulden - E. V.
Poort, De gulden - Kalverstraat. E.V.
Poort, De steenen - Buiten-Dijkstraat Kw. 36 fol. 355. 20 Mei 1615.
Poort, De vergulde - Houttuinen 18.
Poort, De vergulde - Monnikenstr.2.
Poort van Gend, Die - Singel O. Z. bezuiden de Lijnbaanssteeg, waar "Het Ketelvat van Aken" uithangt. Kw. 3 D. fol. 17.
Port van Cleve, Die - N.Z. Voorburgwal 178.
Poort van Limborgh, De - Spuistraat 137.
Port van Marken, De - Marken. B. R. St. Anthon. K. H. 11 Dec. 1644.
Poort van Ostende, De - Tuinstr. 222.
Poort van de Suijkerbrooden, De - O. Z. Voorburgw. G. B. O. K. 24 Dec. 1647.
Poortje, Het - Warmoesstraat. E. V.
Poppen, Het huis van - Kloveniersburgwal. E. V.
Portorico - N. Keizersgracht 57.
Portugal, De koningin van - zie De Koningin van Portugal.
Posijen, De drije vergulde - Gravenstraat. B. R. O. K. 2 Juni 1626.
Posthoorn, De - Anjelierstraat. B. R. Karthuizer K. H. 13 April 1651.
Posthoorn, De - Engelschesteeg 5.
Posthoorn, De - Prinsengracht 7.
Postpaert, Het - (1601). Middeldam.
Postpaart, Het - Nieuwendijk. Boedelverkop. W. K. 6 Dec. 1624.
Postwagen, De Haagsche - Singel 74.
Postwagen, De vergulde - Korte Leidschedw.straat 69.
Pot, De - Bierkaai. E. V.
Pot, De - Singel. E. V.
Pot, De - O. Z. Voorburgwal. E. V.
Pot, De gulden - Damsluis. E. V.
Pot, De gulden - O. Z. Oosterb.wal. Kw. 26 fol. 56.
Pot, De coperen - bij de Blaubrug. Kw. 26 fol. 187. Vso.
Pot, In de verkeerde - (1606). Rokin.
Potten, De drie - Nieuwendijk. E. V.
Potaschvat, Het - Nieuwe Doelenstr.
Potaschvat, Het - Heerengracht. E. V.
Praag - (waar ... uithangt). Heerengr. tusschen Harte en Wolvestr. Kw. 3 N. fol. 40.
Preekstoel, De - (1612). hoek Water en Baefgensteeg.
Preeckstoel, De - Warmoesstraat. B. R. O. K. 9 Nov. 1624.
Preekstoel, De groene - Enge Kerksteeg. Kw. 3 D. fol. 264. V«o.
Prins, De - Anjeliersstraat. B. R. Karthuizer. K. H. 13 April 1651.
Prins, De - 1617. Dam.
Prins, De - Haarlemmerstraat. D. R. O. K. 8 Jan. 1626.
Prins, De - Reestraat. D. R. O. K. 17 Aug. 1634.
Prins, De - Ridderstraat. B. R. St. Anthon. K. H. 12 Juni 1645.
Prins, De - Uilenburg. B. R. O. K. 3 Oct. 1624.
Prins en de Boer, De - Tuinpad. B. R. St Anthon. K. H. 29 Sept. 1647.
Prins, De oude - (steentjesbakkerij van Jan Hack). Anjeliersstraat. A. C. 12 Sept. 1693.
Prins, In de ouwe ... int spikerboor - Kalverstr. G. B. O. K. 16 Oct 1647.
Prins Hendrik - Haarlemmerstraat 85. (broeder van Frederik de Groote 1761?).
Prins Maurits de Nassau - Egelantiersgracht 149-151.
Prins van Deenmarken, De - Lastage (gelegen b/d. Hooftsbrug). G. B. O. K. 4 Febr. 1647.
Prins van Denemarken, De - Warmoesstraat. B. R. O. K. 30 Oct. 1624.
Prins van Oranje, De - Nes hoek Pieter Jacobssteeg E. V.
Prinsen, De drie - Haarlemmerdijk. G. B. O. K. 27 Aug. 1647.
Princen, De drie - Haarlemmerstraat D. R. O. K. 4 Oct 1637.
Prinsen, De drie - Kamperhoofd b/d. Nieuwerdammerstijger tusschen de ophaalbrug en O. Teertuinen. Kw. 7 L. fol. 316 Vos.
Prinsen, De drie - Schans bij de Heiligenwegspoort. "Daer de 3 Princen uijthangen". Kw. 2 A. fol. 148. Vos.
Prijnsen ruijter, De - Anjeliersstraat B. R. Karthuizer K. H. 26 Maart 1651.
Prinsgen, In het jonge - Niewendijk. Boedelverkop. W. K. 20 Maart 1603.
Provinciën, De zeventien - Looiersstraat Kw. 2 B. fol. 216.
Pruimenboom, De - Anjeliersgracht hoek Rosemarijnsgang. Kw. 2 B. fol. 238. Vso.
Prumbom, De - Westerstraat 163.
Pruijssemast, De - N. Z. Achterburgwal op den Zuidhoek v/h. Hemelrijk. R. B. 10 Jan. 1564.
Pruijssen, De vorst van - zie Vorst.
Prijsen, De seeven - Warmoesstraat b/d. St. Olofspoort. B. R. O. K. 17 Sept. 1624.
Puntring, De - Koningstraat D. R. O. K. 15 Jan. 1637.
Purmerend - Nieuwendijk 70.
Purmerland - Prinsengracht 783.
Put, In de - Waterlooplein voorheen Houtgracht 18.
Putjes, De drie - Heerengracht E. V.
Putjes, De drie - Nieuwendijk. E. V.
Putjes, De drie - Singel. E. V.
Putten, De drie - Keizersgracht O. Z. tusschen Heerenstraat en Brouwersgr. Kw . 6 A. fol. 203 Vso.
Pijl, De vergulde - Buitenkant b/d. Kweekschool. Kw. 7 M. fol. 349.
Pijnappel, De - Singel. B. R. O. K. 3 Feb. 1625.
Pijnappel, De vergulde - Singel W. Z. tusschen Lijnbaans- en Jan Roodepoortsbrug. Kw. 2 B. fol. 14.

Q zie K.

Raethuijs van Antwerpen, Het - Pijlsteeg D.R.O.K. 18 Febr. 1627.
Raadhuis van Dantzig, Het - Warmoesstraat E. V.
Raadhuis van Emden, Het - N. Z. Voorburgwal. E. V.
Raethuijs van Emde, Het - Water hoek Baeffgensteeg. N. K. 21 Oct. 1580.
Raethuijs van Staveren, Het - Zeedijk. B. R. O. K. 2 Febr. 1624.
Raaf, De swarte - Slijkstraat 22.
Raef, De swaerte - Verwersstraat. B. R. St. Anthon. K. H. 19 Juni. 1644.
Raap, De - Warmoesstraat. E. V.
Raep, De gekroonde - O. Z. Achterburgwal 46a.
Rad, Het - Rouaansche Kaai. E. V.
Rad van Avonturen, Het - N. Achtergracht 108.
Radt van Aventuren, Het - Dam. Kw. 2 B. fol. 218. Vso.
Radt van Avonturen, Het - Oude Doelenstr. Kw. 4 fol. 69 en fol. 67. 27 Apr. 1564.
Rad van Avonturen, Het - Keizersgracht O. Z. bezuiden de Westermarktsluis. Kw. 07. fol. 232 en 6. H. fol. 71 Vso.
Ram, De vette - Haarlemm.str. Daar "de vette Ram" in den gevel staat. Kw. 36. fol. 347.
Ramen, In de gulden - O. Z. Kolk. Navorscher 1867. fol. 224.
Rapen, De drie - Beursstr. (Boekdrukkerij van de Wed. Pr. Arentz.) A. C. 29 Oct. 1693.
Rapen, De drie - N. Doelenstr. E. V.
Raven, De - Houttuinen voorbij de Brouwersstraat. Kw. 3 R. fol. 191.
Raven, De - Laurierstraat. B. R. O. K. 24 Sept. 1624.
Raven, De Indische - Monkelbaansburgwal. E. V.
Raven, De vergulde - Teertuinen, B. R. O. K. 14 Nov. 1624.
Raven, De zwarte - Nieuwebrugsteeg. Coll. W. K. 10 Juni 1597. Coll. R. B. No. 831.
Reael - Warmoesstr. Navorsch. 1867. fol. 223.
Reaal, De gouden - N. Z. Voorburgwal. E. V.
Reaal, De gouden - Water. E. V.
Reael, De gulden - Ramskoij of "Daer den gulden of zilveren reael uijthangt". Navorscher 1867. fol. 222.
Reaal, De zilveren - N. Z. Ooster Achterburgwal. E. V.
Ree, Het Groene - (restaurant). Nieuwendijk 5e huis v/d. Dam. A. C. 20 Nov. 1691.
Ree, Het wilde - Brouwersgr. 67-69.
Reerust - Reestraat 8.
Regenboog, De - Marken. B. R. St. Anth. K. H. 10 Nov. 1647. D. R. O. K. 30 Nov. 1617.
Regenboog, De - Nes. Kw. 4 fol. 202.
Regenboog, De - Tuinstraat. D. R. O. K. 20 Oct. 1630.
Regenboog, De vergulden - Nes. E. V.
Regenbogen, De drie - of "De Brabantsche Schilt". Kalverstr. Kw. E. fol. 71 Vso.
Regenbogen, De drie - Tuinstraat. B. R. O. K. 1 Mei 1624.
Reiger, De - Palmgracht 45-47.
Reuk, De - Joden Heerengracht b/d. Rapenburgerbrug schuin over de nieuwe plantage. Kw. 3 R. fol. 137.
Reuk, De - Vijzelstraat O. Z. tusschen Prinsengr. en Kerkstr. Kw. 7 N. fol. 3 Vso.
Reus, De - Zeedijk. G. B.O. K. 14 Aug. 1648.
Reval - Warmoesstraat E. V.
Rinoceros, De - Damrak b/d. Koornbeurs. B.R. Walen K. 14 Aug. en 31 Dec. 1694.
Ridder, De christelijcke - Kalverstraat b/d. Osjessluis. Kw. R. fol. 219 Vso. F. fol. 106 Vso.
Ridock in Feije, Het kasteel van - zie Het Kasteel Ridock in Fije.
Riga, De stad - (1605). Raamskoolj.
Ring, De - O. Z. Armsteeg. Coll. R. B. 6 Oct. 1576.
Ring, De - Spinhuissteeg. E. V.
Rinck int diep, De - St. Luciënst. 2.
Ringenberg, Het huijs - zie Het Huijs Ringenberg.
Rochelle - St. Anthonies-Breestraat Kw. 3 R. fol. 159 Vso.
Rodenburch - Kerkstraat b/d. Utrechtsche lange brugge. Coll. Donker Curtien.
Roeibaar(d)s(e), De - Warmoesstraat. E. V.
Roemen, Oude - O. Z. Voorburgwal op den Z. hoek v/d. Pieter Jacobsteeg. Kw. 5 Jan. 1519.
Roemer, De - Koningsstraat. E. V.
Roemer, De gouden - Gelderschekade. Kw. 3 R. fol. 277 Vso.
Roemer, De vergulde - O. Z. Achterburgwal. B. R. O. K. 6 Juni 1624.
Roemer, De vergulde - Lindedwarsstraat. Kw. 3 R. fol. 170 Vso.
Roemers, De drie - Water. E. V.
Roemers, De drie Keulse - Haarlemmerd. B. R. Karthuizer K. H. 21 Febr. 1651.
Roep, De - Halsteeg N. Z. Reg. v. Cap. Imp. O. Z. 1587.
Roep, De - (1638). N. Z. Voorburgwal.
Roch, De - Warmoesstr. Ch. 9 Nov. 1555.
Rog, De Vergulden - Warmoesstr. E. V.
Rogjes, De twee - Warmoestr. E. V.
Roggebrooden, De drie - Ridderstr. b/d. Oudeschans. Kw. 3 R. fol. 50. Vso.
Rok, Onse lieven Heers - Jonkerstr. B. R. St. Anthon. K. H. 20 Maart 1644.
Rocken, De twee - Warmoesstraat. B. R. O. K. 15 Juni. 1624.
Roeland, De steene - Kw. 3 B. fol. 308. 24 Mei. 1685.
Rolblock, Het vergulde - Laurierstraat N. Z. tusschen Baangracht en laatste dwarsstraat. Kw. 3 R. fol. 86. Vso.
Rome - Rokin. E. V.
Rome, De zeven kerken van - zie de zeven Kerken van Rome.
Romenijboot, De - Water. E. V.
Rondeijl, Het - Roozengracht. B. G. O. K. 14 Febr. 1624.
Rondvisch, In den - Eggertstraat
Roos, De - (brouwerij). O. Z. Achterburgwal. B. R. O. K. 13 Jan. 1625.
Roos, De - Heerengracht O. Z. tusschen Molen- en Korsjessteeg. Kw. 3 F. fol. 7. Vso.
Roos, De - Singel. E. V.
Roos, De - Wieringerstraat. D. R. O. K. 1 Jan. 1640.
Roos, De blauwe - Burgwal. E. V.
Roos, De blauwe - Kalverstr. belend a/d. N. Z. door de Boerekermis. Kw. F. fol. 189 en fol. 255.
Roos, De grote - Nes. G. B. O. K. 24 Nov. 1644.
Roos, De Lipse - Lindengracht 97.
Roos, De Provens - Haarlemmerd. 73.
Roos, De witte - Haarlemmerdijk 71.
Roos, De witte - Kerkstraat. Navorsch. 1867. fol. 224.
Roos, De witte - Westerstraat 117.
Roosring, De - St. Luciënsteeg. D. R. O. K. 13 April 1623.
Rooster, Het - St. Anthonisbreestr. E. V.
Rooster, Het - Keizersgracht. E. V.
Rooster, De - Kolk. Coll. W. K. 23 Mei 1534.
Rooster, De - Uilenburg. G. B. O. K. 16 Juli 1648.
Roskammen, De drie - Binnen-Amstel 198. B. R. St. Anthon. K. H. 11 Nov. 1646.
Roskammen, (De drie) en het Hoefijzer - (brouwerij). Binnen-Amstel. E. V.
Rotgans, De - Binnen-Brouwersstraat. D. R. O. K. 25 Aug. 1639.
Rotgans, De - Foeliedwarsstraat. B. R. St. Anthon. K. H. 14 Juni 1648.
Rotgans, De - Fluweelenburgwal. E. V.
Rotgans, De - Nieuwendijk tusschen de 2 Haarlemmersluizen. Kw. 2 A. fol. 185 Vso.
Rotgans, De - Singel tusschen Korsjes- en Molensteeg. Kw. 3 C. fol. 118.
Rotgans, De - Water. E. V.
Rotgans met jongen, De - Lindedwarsstraat. B. R. O. K. 11 Sept. 1624.
Rotsteen, De - Reguliersdw.straat O. Z. Kw. 3 R. fol. 93.
Rotterdam, Het huis van - zie Het Huis van Rotterdam.
Rowaenvaerder, De - (1636) Prinsengracht b/d. Westerkerk.
Rouwaensvaerder - Wieringerstraat. D. B. O. K. 19 Dec. 1632.
Rozeboom, De - (boven de deur). Keizersgracht W. Z. 't Wapen van Groningen (uithangend). Kw. 3 E. fol. 277. Vso.
Roozeboom, De roode - Nieuwend. hoek Passeerdersteeg. Stadsmissiven aangaande den Raad. 31 Oct 1719.
Rosemerreijnboomen, De drie - Foeliestr. B. R. St. Anth. K. H. 3 Jan. 1644.
Rosemarijnpotten, De drie - Foeliestraat G. B. O. K. 26 Nov. 1649.
Roosen, De twee - Warmoesstraat over St. Jansstraat. Kw. 6 H. fol. 185.
Roosen, De drie - Jonkerstraat. G. B. O. K. 2 Juli 1648 en 27 Febr. 1624.
Rozen, De drie - (1679). (in den gevel). Vischmarkt achter de Warmoesstraat.
Roesen, De drie - Warmoesstraat. Kw. 31 Aug. 1547. Ch.
Rozen, De drie - Weesperstraat. zie "De soeten Inval".
Rozen, De drie roode - Warmoesstraat. E. V.
Roosekrans, De - Binnen-Brouwersstr. B. R. O. K. 29 Oct. 1624.
Rosekrans, De - Nes. G. B. O. K. 9 Juni 1646.
Roosekrans, De - Niezel. B. R. O. K. 18 Febr. 1626.
Rozekrans, De - Ridderstraat 54.
Rosekrans, De - Oude Turfmarkt 10.
Rosencrans, De - Warmoesstraat Navorscher. 1867. fol. 222.
Rozenkrans, De witte - Warmoesstraat. E. V.
Rosenobel, De - Goudsbloemstraat. D. R. O. K. 21 Juni 1622.
Roosenoobel, De - Haarlemmerdijk. B. R. Karthuizer K. H. 15 Febr. 1651.
Razijnkorven, De drie - Nieuwend. A. C. 8 Juli 1694.
Rosijncorven, De drie - (1638) Water.
Rosijnvat, Smirrens (Smyrnaasch). - Reguliersbreestraat 20.
Ruijsschensteijn - N. Z. Wester Voorburgwal b/d. St. Nicolaasbrug. Weesboek 1 fol. 74 en 7 fol. 91. R. Boek. 1 fol. 209.
Ruijt, De - Damrak tusschen de Papen- en Oudebrugsteeg. Kw. 3 R. fol. 163.
Ruijdt, De geele - St. Annastraat B. R. O. K. 21 Dec. 1623.
Ruitenburg - O. Z. Achterburgwal. E. V.
Ruitenburg - (in den gevel). Bantammerstraat. "De Hartogh van Statijn" (uithangend). Kw. 2 A. fol. 39.
Ruitenburg - Middeldam. E. V.
Ruitenborch - Warmoesstr. h. Halsteeg. Reg. V. Cap. Imp. O. Z. 1587.
Ruijtenburch - Zeedijk. Weesboek 2 fol. 206. 1496.
Ruijter, De - (herberg). Weesperplein. Kw. 7 H. fol. 247 Vso.
Ruijter, De Prijnsen - zie "De Prijnsen Ruijter".
Ruijter, In de zwarte - op de Uijttersche Steijger. Navorscher 1867. fol. 222.
De Ruyter, Admiraal - Raamskooi E. V.
Ruijter van Bergen, De - Driekoningenstraat. Kw. 3 R. fol. 258 Vso.
Ruijtters, In de drie swarte - Bloemstr. B. R. Karthuizer K. H. 25 Juli 1629.
Ruijtge, Het blauwe - Kalverstraat bij en bezuiden de St Luciënsteeg. Kw. O. fol. 296 Vso.
Rint, Het vliegende - Kalverstraat van achter belend door het St. Luciën klooster. Kw. X. fol. 73.
Rustenburg - Dam. E. V.
Rustenburg - Waterlooplein voorheen Leprozengracht 17.
Ruttenburch - St. Nicolaasstraat. B. R. O.K. 31 Aug. 1624.
Rijder, De geldersche - Kalverstraat hoek Jonge Roelensteeg. E. V.
Rijder, De gouden - Keizersgr. E. V.
Rhijn, De - (verwerij). Rozengracht. Z. Z. A. C. 8 April 1694.
Rijnhout, Het - Leidschegracht. Stadsmissiven aangaande den Raad 11 Juli 1732.
Rijnbosch, Het - Lange Leidschedw.straat N. Z. tusschen Spiegelstraat en Leidschekruisstraat. Kw. 7 M. fol. 365.
Rijsdam - Korte Prinsengracht 49.
Rijssel - Keizersgracht W. Z. tusschen Leliegracht en Prinsenstraat. Kw. 6 H. fol. 292 Vso. en 2 B. fol. 128 Vso.

Saech, De witte - Haarlemmerstraat. D. R. O. K. 9 Juni 1638.
Saaijer, De - Bloemgracht 77.
Saaijparssen, De drie - Voetboogstraat. Kw. 7 M. fol. 308 Vso.
Zaal, De - (in den vergulde Zaalsgang). Anjeliersstraat. Kw. 7 M. fol. 306. Vso.
Sael, De groene fluwele - Warmoesstraat zie "De Vogel struijs".
Zaandam - zie Sardam.
Zaandam, Oud - Haringpakkerij 18.
Safierberg, De - Buitenkant tusschen Foeliestraat en "De Pool". Kw. 7 K. fol. 343.
Salmander, De - Kloveniersburgw. b/d. Nieuwmarkt. B. R. N. K. 16 Maart 1667.
Salamander, De - Lijnbaansgracht bezuiden de Leidschepoort. Kw. 3 R. fol. 261.
Salamander, De - Oudeschans 45.
Salm, De - Bokkinghangen 9.
Zalm, De - Brouwersgracht. D. R. O. K. 5 April 1621.
Salm, De - Damrak Kw. Coll. W. K. 8 Maart 1566.
Salm, In den - Gasthuismolensteeg. N. K. 11 Mei 1585.
Salm, De - Nieuwe Houtmarkt D. R. O. K. 20 Nov. 1614.
Salm, De geele - Keizersgr. 5e huis benoorden de Heerenstraat Kw. 6 B. fol. 114 en 6 G. fol. 236; 3 N. fol. 37 Vso.
Zalm, De goede - Korte Houtstraat 8.
Salm, De vergulde - Damrak. B. R. St. Anthon. K. H. 24 Sept. 1644.
Saelemon, De koonijnck - 1e Boom dw.str. B. R. Karthuizer K. H. 2 April 1651.
Salomons, eerste recht - Oostenburgergracht 37.
Salomons Gebed - zie "Gebed Salomons."
Salomons Gerecht - zie Gerecht Salomons.
Salomons Tempel - Kalverstraat. G. B. O. K. 10 Juli 1649.
Salus huic domui - Heerengr. 619.
Sampson - buiten de Raampoort. Kw. 26 fol. 228.
Samson - Warmoesstraat. E. V.
Samson, In de woedende - N. Z. Voorburgwal 17.
Samsons Kracht - Tuinstraat. B. R, Karthuizer K. H. 12 Febr. 1651.
Santbergh, De - Keizersgracht W. Z. tusschen Beeren- en Runstraat. Kw. 6 C. fol. 100 Vso.
Zandlooper, De - Heerengracht. E. V.
Zandlooper, De - Warmoesstraat E. V,
Santlopers, De drije - Damrak. B. R. O. K. 4 Dec. 1623.
Santvoort - Spuistraat 117.
Sardam - Keizersgracht. E. V.
Sassendaelder, In de - bij het Gravenstraatje. Navorscher 1867. fol. 223.
Saturdagshuis, Het - Lindegracht b/d, Saturdagsbrug. Kw. 3 R. fol. 21.
Saturnus - Gieterstraat 22.
Saturnus - Prinsengracht 394.
Saul, De Koning - Oude Hoogstraat, Huurceel van 1675.
Saxenburg - Keizersgracht. E. V.
Schaaff, De vergulde - N. Z. Voorburgwal over de Kolk.
Schaeffbanck, De vergulde - Langestr. B.R. Karthuizer K.H. 31 Maart 1651.
Schaak, Het - Nieuwendijk. E. V.
Schaakbord, Het - Dirk van Hasseltsteeg. Stadsmissiven aangaande den Raad van 19 Jan. 1734.
Schaakbord, Het - Zeedijk E. V.
Schaal, De vergulden - aan het N. Z. Kerkhof. E. V.
Schaap, Het - Spuistraat 289.
Schaap, Het - Elandsgracht 14.
Schaap, Het blauwe - Heerengr. E. V.
Schaap, Het blauwe - Kalverstr. E. V.
Schaap, Het blauwe - (1609). Utrechtschesteiger.
Schaap, Het Emder - Zeedijk. E. V.
Schaap, In het roode - St. Nicolaasstraat 4.
Schaap met de Bel, Het - N. Z. Burgwal. E. V.
Schaapscheren, In het - (1628). Heerengracht.
Schaepharder, De - N. Z. Ooster Voorburgwal. Navorsch. 1867. fol. 223.
Schaepherder, De - zie Het Eiland van Borkom.
Schaapherder, De - N. Z. Melkmarkt. E.V.
Schaepshooft, Het - Anjeliersstraat. D. R. O. K. 19 Oct. 1628.
Schaapshoofd, Het - Warmoesstr. W. Z. weleer "De Molen", Kw. 3 C. fol. 125 Vso.
Schaapskooi, De - Keizersgracht. E. V.
Schaer, De - Weesperstraat tusschen de Keizersgr. en Kerkstr. Kw. 3 R. fol. 241 Vso.
Schaer, De groene - Rozengracht over het Doolhof. Kw. 3 R. fol. 30.
Schaer, De roode - Kalverstraat. Kw. 36 fol. 365 Vso.
Schaar, De roode - (1591). Nieuwend.
Schaar, De roode - Prinsengracht b/d. Tuinstraat. Kw. 2 B. fol. 141. Vso.
Schaar, De roô - Rokin tusschen Olislagersst. en 't Valbruggetje. Kw. 7 M. fol. 423.
Schaar, De vergulden - Nieuwendijk E. V.
Scheer, De witte - Houttuinen. B. R. St. Anthon. K. H. 8 Mei 1644.
Schaer, De swarte - Bloemgracht. B. R. O. K. 22 Febr. 1624.
Schaar, De zwarte - Prinsengracht. B. R. O. K. 18 Oct. 1624.
Schaatsenrijder, De - Prinsengr. 72.
Schagen - Haarlemmerdijk.
Schagen - Oude Waal 82.
Schagen, Het huis te - zie Het Huis te Schagen.
Schans, De oude - Bloemgracht 117.
Scharbiervat, Het - E. V.
Scharen, De twee - O. Z. Achterb.wal. B. R. O. K. 23 Oct. 1624.
Scharlaken, Het root - Damrak. G. B. O. K. 26 Nov. 1646.
Scheepje, Het - (pakhuis). Brouwersgr. b/d. Langestraat. Kw. 7 N. fol. 32.
Scheepje, Het - Keizersgracht 454.
Scheepje, Het - Waalseiland. E. V.
Scheepsgereedschap, Het - Nieuwe Eiland. E. V.
Scheepskan, De - Warmoesstraat. B. R. O. K. 13 Aug. 1624.
Scheepspot, De - Gr. Bickersstraat 29.
Schel, De - Singel. G. B. O. K. 23 Nov. 1646.
Schel, De vergulden - Singel. E. V.
Schellingwoude - Nieuwendijk. E. V.
Schelfvis, De - Palmdwarsstraat 22.
Shellevis, De oude - Regul.dw.str. 27.
Schelvis, De oude - Singel 500.
Schelvisch, De varsse - Barndesteeg. B. R. Walen K. 9 Maart 1694.
Schelvisijen, Het - Waal. B. R. O. K. 16 Sept. 1624.
Schelvischvangst, De - (uithangend), zie "Elk grond sijn eijgen kolk".
Schenkkan, De - Utrechtschestr. tusschen Boterm. en Heerengr. Kw. 3 F. fol. 372.
Schenkkan, De vergulde - Haarlemm.str. N. Z. Kw. 2 B. fol. 189 Vso.
Schepel, Het - Singel B. R. O. K. 6 April 1624.
Schepel, Het gouden - N. Z. Voorburgwal E. V.
Schepel, Het gulden - O. Z. Voorburgwal. E. V.
Schepel, Het vergulden - E. V.
Schiedam - Nieuwendijk 197.
Schietschuit, De Utterse - Bethaniendwarsstraat 4 - 6.
Schilt, Het - Nieuwendijk. Kw. Ch. 15 Mei 1590.
Schilt, In het blaeuwe - (1617). Looijers Kruisstraat.
Schilt, Het blauwe - Warmoesstraat. Brief van 1620 handelend over een loden goot. Kleermakersgild.
Schilt, De Brabantsche - zie "De drie Regenbogen".
Schild, Het gulden - E. V.
Schilt, De gulden - Nieuwendijk. Vidimus v. d. 5 Mei 1589.
Schild, Het witte - Warmoesstr. E. V.
Schilt, Het silvere - Kalverstraat. Kw. 36 fol. 347. Vso.
Schild van Vranckrijk, Het - zie "Maurits" (Graeff).
Schild van Vrankrijk, Het - Gelderschekade. Kw. 3 R. foL 180. Vso.
Schildpad, De - Kloveniersburgw. E. V.
Schinckelkens, De drie - N. Z. Voorburgwal. Navorscher 1867. fol. 222.
Schip Beeckvliet, Het - Lindengr. 45.
Schip Damiaten, Het - Pr. Hendrikskade 6.
Schip van Damiaten, Het - Ridderstraat G. B. O. K. 9 Oct. 1647. Kw. 3 R. fol. 45. Vso.
Schip van Damiaten, Het - Waal. G. B. O. K. 25 Oct. 1647.
Schip Emskerck, Het - (1629) 3e Goudsbloemstraat.
Schip de Hoop, Het - Heerengr. 390.
Schip de Hoop, Het - Heerengr. 193.
Schip de Parl, Het - Heerengr. 589.
Schoen, De vergulde - (1601). Halst.
Schoen, De witte - Kalverstraat Kw. IJ. fol. 12.
Schoen, De swarte - Haarlemmerstraat b/d. Brouwerstraat B. R. Karthuizer K. H. 12 April 1651.
Schoenen, De drije witte - Hoogstraat. B. R. O. K. 1 April 1625.
Schol, De - (Vranck in de Scholl). Pieter Jacobsdwarsstr. Kw. 23 Juni 1584. (Coll. Perkament-brieven).
Schol, De gulden - Dam. E. V.
Schol, De gulden - Nes. E. V.
Schol, De kleine - Haarl. Houttuinen tusschen Roodebrug en Buiten Oranjestraat. Kw. 7 N. fol. 86.
Schol, In de swarte - o/d. hoek v/d. Vischmarkt. Navorscher 1867. fol. 224.
Scholtenburg - Buitenkant E. V.
School, Het - (herberg). Koestraat A. C. 18 Juli 1693.
Schoonenburgh - Bloemgracht 68.
Schoonhoven, Het stadhuis van - zie Het Stadhuis van Schoonhoven.
Schoppen, De drie - Damrak. Kw. 4 A. fol. 195. Vso.
Schottenburg - (8 pakhuizen). Dwarsboomsloot W. Z. tusschen de Keizers- en Koningsstraat. Kw. 3 R. fol. 288.
Schrikkeljaar, Het - Bloemgracht 172.
Schrobbertjes of Schrobbers, De drie - Bierkaai. E. V.
Schroeff, De vergulde - Nieuwe Zeedijk. Kw. 26 fol. 116 en 136.
Schrijfboek, Het - Damrak. B. R. O. K. 27 Juni 1626.
Schrijfboek, Het - Warmoesstraat hoek Guldehandssteeg. Kw. 3 R. fol. 33.
Schrijfboek, Het vergulden - Warmoesstraat. E. V.
Schuier, De - E. V.
Schuiftang, De - Waal. G. B. O. K. 28 Nov. 1647.
Schuilenburg - Rusland. E. V.
Schuilenburg, Het huis - zie Het Huis Schuilenburg.
Schuit, De - Korte Prinsengracht tusschen Haarlemmerdijk en Houttuinen tegenover "Het Anker". Kw. 7 M. fol. 335.
Schuit, De Rotterdammer - Noordermarkt 21.
Schuijt, De Uijtersche - Damrak. Ch. (Coll. Perkament-brieven.) 18 Febr. 1599.
Schuijt, De Utersche - Singel (appelmarkt). Rapiamus 1573. fol. 71 Vso.
Schuijten, De drie - Kleine Wittenburgerstraat 29.
Schuitje, Het - (brouwerij). N. Z. Achterburgwal. E. V.
Schuijtgen, Het - (brouwerij). Kattegat. Coll. W. K. 10 Mei 1591.
Schuitje, Het - St. Olofspoort E. V.
Schuldboek, Het - Water. E. V.
Schulp, De vergulde - (1611) Nieuwendijk.
Schulpen, De drie - (brouwerij). Prinsengracht O. Z. Kw. 2 A. fol. 66. B. R. N. Luth. K. 15 Jan. 1695.
Schutterop, De Stad - Keizersstr. 12.
Schuurtje, Het - Looierskruisstraat. Stadsmissiven aangaande den Raad. 7 Juli 1721.
Schijven, De drie vergulde - Waal. G. B. O. K. 29 Nov. 1647. B. R. O. K. 23 Scpt. 1624.
Seevortuin, Het - Teertuinen. G. B. O. K. 4 Aug. 1648.
Zeegoden, (Het huis waar de twee) - op den gevel liggen. Heerengracht. E. V.
Zeeland - Prinsengracht 689.
Zeemansrust - Amstel 270.
Zeepaerd, Het - Anjeliersstraat tusschen 1e en 2e Anjeliersdwarsstraat Kw. 3 R. fol. 48.
Zeepketel, De gulden - St. Jacobskapelsteeg. E. V.
Zeepton, De - Warmoesstraat, zie "Het Thoom".
Zeerob, De - (pakhuis). Keizersgracht. W. Z. b d. Brouwersgr. Kw. 6 E. fol. 138. Vso.
Zeerust - Keizersgracht 668.
Zeevaart, De groote - of Lansmans Lijnbaan ... benoorden de Haarlemmerpoort E. V.
Zeevrugt - Singel 36.
Zeegen des Heere, De - 1e Egelantiersdwarsstraat 8.
Seijlnaelden, In de drie vergulden Dantsijcker - Looiersgracht 27.
Sekboot, De vergulden - Nieuwe Waalseiland. E. V.
Serpent, De - Warmoesstraat tusschen Visch- en Papenbrugsteeg.
Sevenbergen, De - Warmoesstraat (Damrakzijde). Kw. 30 April 1605.
Zevenster, De - Rozengracht. B. R. O. K. 3 Febr. 1625.
Zevenster, De - Halsteeg. B. R. O. K. 7 Febr. 1625.
Seevenster, De - Warmoesstraat. B. R. O. K. 17 Dec. 1624.
Si Deus pro nobis quis contra nos - Keizersgracht 351. Het 11e huis bezuiden de Hartestr. Kw. 6 D. fol. 28
Si Deus pro nobis quis contra nos - N. Z. Kolk 22.
Si Deus pro nobis quis contra nos - Oudebrugsteeg 5.
Silesien - Singel 300.
Silverbergh, De - St. Annastraat G. B. O. K. 15 Juli. 1648.
Sinai, Den Bergh - zie "Bergh Sinai".
Zinnebeeld, Het - Nes b/d. Brakkegrond. A. C. 27 Maart 1694.
Sinnen, In de vijf - St. Nicolaasstraat 25.
Zinnen, De vijf - Rozendwarsstraat b/d. Mennonietenbrug. Stadsmissiven aangaande den Raad. 10 April 1737.
St. Andries - (uithangend). Kerkstraat. Navorscher 1867. fol. 224.
St. Andries - Warmoesstraat b/d. Vischsteeg. Kw. 4 fol. 198.
St. Andries - Vinkenstraat 159.
St. Bavo - Heerengracht W. Z. tusschen Huiden- en Wolvenstraat Kw. 3 K. fol. 50 Vso.
St. Caterina - Dijkdwarsstraat 7.
St. Catarina - Markensteeg 13.
St. Crispijn - Lauriersstraat 125.
St. Cristoffel - Damrak. Kw. 4 fol. 108.
St. Eloij - later "De Friesche Koopman". Zeedijk b/h. Waterpoortsteegje. Kw.3 R. fol. 180 Vso. Stadsmissiven aangaande den Raad 6 Mei 1732.
St. Geertruijen, over - N. Z. Voorburgwal. Navorscher 1867 fol. 224.
St. Hubert - Nieuwendijk hoek Gravenstraat E.V.
St. Jacob - Warmoesstr. P. R. 26 September 1592.
St. Jacobsschaep, Het - Nieuwstr. Z.Z. Kw. 3 R. fol. 236 Vso.
St. Jago - (Werf.) Groote Bickersstraat Reg. V. Req. a. Thesaurieren 1793.
St. Jan - Leidschestraat 23.
St. Jan - Nieuwendijk E. V.
St. Jan Baptista - Langestraat 78.
St. Jan in den Ketel - Nieuwendijk hoek Karnemelkssteeg. Losrentebr. v. d. 22 Nov. 1635.
St. Janshoofd, Het - Keizersgracht 4e huis bezuiden de Heerenstraat. Kw. 7 M. fol. 316. Vso.
St. Jans Lam - Korte Prinsengracht 9.
St. Job - Warmoesstraat. E. V.
St. Joris - Binnen Bantammerstraat 17.
St. Joris - Joden Breestraat 22.
St. Joris - Korte Keizersdwarsstr. achter den Breemer Thuijn. Kw. 3 R. fol. 266.
St. Joris - Prinsengracht 487.
St. Joris - Rozengracht 10.
St. Joris - Warmoesstraat. Coll. W. K. 2 Maart 1584.
St. Lucas - Vijgendam. Rapiamus 1673. fol. 67.
St. Lucas de schilder - Wester- Voorburgwal, zie "Erasmus".
St. Maarten - Spuistraat 90.
St. Marten - Warmoesstr. P.R. 25 Augustus 1690.
St. Marten, Het eylant van - zie Het Eijlant van St. Marten.
St. Malo - (1620). Singel b/d. Raambrug.
St. Mattheus - Spuistraat 90.
St. Niclaas - Water hoek Dam. E. V.
St. Olof - O. Z. Wester Voorburgw. E. V.
St. Paulus - Lange Keizersstraat. Kw. 2 B. fol. 156.
St. Pieter - over de Nieuwe Appelmarkt E. V.
St. Pieter - Brouwersgracht. Kw. 2 B. fol. 73 Vso.
St. Pieter - Buiten Brouwersstr. N. W. Z. Kw. 7 N. fol. 58.
St. Pieter - Goudsbloemdwarsstraat B. R. Karthuizer K. H. 19 Febr. 1651.
St. Pieter - (uithangend). Nieuwe Leliestraat Z. Z. Kw. 5 Maart 1644.
St. Pieter - Warmoesstraat hoek Molensteegje E. V.
St. Pieter - Wijdesteeg 15.
Sinte Peterskerck - Achter de Hal. G. B. O. K. 19 Febr. 1647.
St. Pietersscheepje, Int - Rozengracht 3.
St. Pietersscheepje, Het - N. Z. Voorburgwal E. V.
St. Ursala - Bagijnhof 24.
St. Willebrodus - Dirk v. Hasseltst. 53.
St. Willebrort - Bagijnhof 11.
Zion, De Berg - zie Berg Zion.
Slaaf, De Turckse - 1e Batavierdwarsstraat 1.
Slaaf, De Turckse - Uilenburgerstraat O.Z. Kw. 3 R. fol. 248 Vso.
Slagzwaard, Het - Damrak. B. R. O. K. 31 Oct. 1624.
Sleutel, De - (brouwerij). O. Z. Achterbargwal E. V.
Sleutel, De - (brouwerij) Prinsengracht B. R. Leidtche K. H. 19 Nov. 1694.
Sleutel, De - Warmoestraat hoek Papenbrugsteeg E. V.
Sleutel, De blauwe - Nieuwendijk. G. B. O. K. 22 Nov. 1644.
Sleutel, De vriesse - Rozengracht N. Z. Kw. 2 A. fol. 68.
Sleutel, De gulden - Warmoesstraat E. V.
Sleutel, De vergulde - (1615). St. Anthonisbreestraat.
Sleutel, De vergulde (1649). Keizersgracht
Sleutel, De vergulden - N. Z. Kolk. E. V.
Sleutel, In den vergulden - (1614). Nes.
Sleutel, De vergulde - Ridderstraat. B. R. St. Anthon. K. H. 24 Sept. 1644.
Sleutels, De - (pakhuis). Keizersgracht W. Z. tusschen Prinsenstr. en Brouwersgr. Kw. 6 E. fol. 364.
Sleutels, De gekroonde dubbele - (brouwerij). Prinsengr. O. Z. over het Oude Doolhof. Kw. 3 N. fol. 71. Vso. B. R. Leidsche K. H. 20 April 1694.
Sleutels, De twee - (uithangend). Niezel. Coll. perkament-brieven. Kw. 1076b.
Sleutels, De drie vergulde - (1606) Bierkaaij.
Slodt, Het vergulde - Ridderstraat. B. R. St. Anthon. K. H. 19 Juni 1644.
Slot van Coningsbergen, Het - Keizersgracht W. Z. tusschen Westermarkt en Leliegracht. Kw. 3 L. fol. 20.
Slot van Coningsbergen, Het - (pakhuis). Prinsengracht Kw. 3 C. fol. 205.
Slodt van Egmondt, Het - O. Z. Voorburgwal 22.
Slot van Gelre, Het - N. Z. Voorburgwal E. V.
Slot van Muiden, Het - Weesperstr. Z. W. Z. tusschen Heeren- en Keisersgr. Kw. 6 F. fol. 184. Vso.
Sloterdijck - Rapenburg. G. B. O. K. 23 Aug. 1647.
Sluijs - Haarlemmerdijk 109.
Sluis - Heerengracht E. V.
Smaak, De - Joden Heerengracht b/d. Rapenburgerbrug schuin over de nieuwe plantage. Kw. 3 R. fol. 136 Vso.
Smaeck, De - Utrechtschestraat 86.
Smak, In de - Binnen Brouwerstr. 20.
Smack, De - Warmoesstraat W.Z. Coll. W. K. 4 Juni 1558. Varia 17e eeuw p. 86. P. R. 7 Juli 1590. Kw. 26 fol. lll Vso.
Smakken, De drie - Stilsteeg. B. R. O. K. 29 Oct 1624.
Smakschip, Het - Bickersgracht 12.
Smeerpot, De - (molen). Schans b/d. Bullebakssluis. D. R. O. K. 19 Aug. 1640.
Smit, De werckende - Leidschestr. 76.
Smid, In den werkende - Prinsengracht b/d. Elandsgracht
Smijntten, De drije - Dwarsboonsloot. B. R. O. K. 29 Oct 1624.
Smijrna - O. Z. Voorburgwal 127.
Snoek, De - (lijnbaan) bij de Haarlemmerpoort E. V.
Snoeck, De - Nieuwendijk b/d. Jacobskapelsteeg. Coll. R. B. No. 555.
Snoeck, De - Oude Schans. E. V.
Snuijftabaksbaal, De - Stilsteeg 27.
Snuiter, Den gulden - Warmoesstraat. E. V.
Soest - Warmoesstr. G. B. O. K. 5 Sept. 1646.
Sole Justitiae diricitur mola fortunae - Keizersgracht 195.
Soli Deo Gloria - Heerengracht 166.
Soli Deo Gloria - N. Z. Voorburgw. 35.
Sollenburg - (buskruitfabriek), aan den Overtoomschen weg buiten Amsterdam. E. V.
Zomer, De - Karthuizerstraat 15.
Son, De - Damrak 6. G. B. O. K. 3 Mei 1645.
Son, De - Haarlemmerdijk 147.
Zon, De - Hartenstraat E. V.
Zon, De - Dirk van Hasseltst N. Z. 4e huis acht. h. hoekh. v. d. Voorb.w. Kw. 7 M. fol. 307.
Zon, De - Heerengracht E. V.
Son, De - Keizersstr. B. R.O. K. 18 Oct. 1624.
Son, De - (uithangend). N. Z. Kolk over Korenmetershuis.
Son, de - Korte Koningsstraat. B.R. O.K. 27 Dec. 1623.
Zon, De - (herberg). Nieuwendijk tegenover de Baafjessteeg. Stadsmissiven aangaande den Raad 29 Mei. 1732.
Zon, De - Pijlsteeg. B. R. O. K. 2 Aug. 1624.
Zon, De - (uithangend). Rokin. zie "De Koornbeurs."
Zon, De - (zeepziederij). Roozeboomsteeg.
Zon, De - (Mennonietenkerk). Singel. E. V.
Zon, De - Spiegelstraat 6.
Zon, De - (brouwerij). Vlooienburg. zie "De swarte Leeuw".
Zon, De - Warmoesstraat. E. V.
Son, De groene - Batavierstraat G.B. O. K. 14 Sept. 1646.
Zon, De vergulde - Prinsengracht 725.
Zon, De vergulden - Singel. E.V.
Sonderburg - Korte Koningdwarsstr. 6.
Zonnehof of Zonnewijzer, Het - Heerengracht 183.
Zonnenburg - Warmoesstraat. E. V.
Zonnewijzer, De - Singel. E. V.
Zonnewijzer, De - Warmoesstr. E. V.
Zonnewijzer, De vergulden - Water E. V.
Soon, De verloren - Uilenburg. D. R. O. K. 20 Dec. 1637.
Soon, De verloren - Waal. B. R. O. K. 29 Febr. 1624.
Southbergh, De - Huiszittensteeg. R. B. 4 April 1640.
Zoutberg, De - Keizersgracht. Kw. 3 E. fol. 28 Vso.
Zoutberg, De - Nes. E. V.
Zoutberg, De - Oostindische kaai. E. V.
Zoutmaat, De gulden - Water. E.V.
Soutpan, De Haerlemsche - Rokin. 22 Juni 1637.
Soutvat, Het - Warmoesstraat B. R. O. K. 11 Juni 1634.
Zoutvat, Het gulde - St. Jansstraat. P. R. fol. 37 Vso. 30 Sept. 1589.
Spaarpot, De - Hoogstraat. D. R. O. K. 29 Aug. 1638.
Spaerpot, De - Rokin. Navorscher 1867. fol. 224.
Spaerpot, De - Singel. 8 Nov. 1638.
Spaarpot, De - Warmoesgracht. B. R. O. K. 20 Dec 1624.
Spaarpotten, De drie - Rozengr. 81.
Spaigniën - zie "Het Haentgen."
Spanjola - Nieuwe Keizersgracht over het Weesperveld. Kw. 6 G. fol. 115 Vso.
Sparreboom, De - N. Z. Houttuinen. B. R. O. K. 2 Juli 1624. B. R. Walen K. 16 Oct. 1694.
Speelhoff, Het - Verwersgracht Kw. 11 Juli 1605.
Spek, De zijde - zie Zijde-Spek.
Speck, De sij - Singel over de Appelmarkt. Zie "De Sijspek."
Speckhuis, Het - Brouwersgracht. D. R. O. K. 8 Febr. 1626.
Speckhuis, Het Nieuwe - Rozenstraat Z.-Z. Kw. 2 B. Fol. 217.
Speld, De grekroonde - Keizersgr. E. V.
Speld, De vergulde - (in den gevel.) (1670.) Anjeliersstr. (N.-Z.) tusschen Violettenstraat en 1e dwarsstraat.
Spelt, De vergulde - Keizersgr. W.-Z. tusschen Leliegracht en Westermarkt. Kw. 3 R. fol. 26. Vso.
Sperwer, De - Rokin. E. V.
Spiegel, De - Damrak. Op 't Water. 2e huis benoorden de Zoutsteeg. Ch. 5 Febr. 1551.
Spiegel, De - Singel. E. V.
Spiegel, De - Warmoesstraat, en daert "Block" uithangt Kw. 3 R. fol. 142.
Spiegel, De gulden - Warmoesstr. E. V.
Spiegel, De Cristallijne - Dam. Extra orden. reg. No. 762a. fol. 42. 29 Oct 1596.
Spiegel, De roode - E. V.
Spiegels, De twee - Kalverstr. E. V.
Spiegels, De twee - Warmoesstraat. W. Z. 6e huis v/d Papenburgsteeg. Kw. O7 fol. 276.
Spiegels, De drie - Keizersgr. E. V.
Spiegels, De drie - N. Z. Melkmarkt. E. V.
Spiegels, De drie - Rokin. W. Z. tusschen Gapers- en Duifjessteeg. hingen er weleer en later "Het Wapen van Delft" Kw. 3 N. fol. 284.
Spiering, De - Buiten-Brouwersstraat 8.
Spiesemaker, De - Rapenburgerstr. 116.
Spinnewiel, Het - St. Jacobstraat 17.
Spinnewiel, Het - Kalverstraat over Bagijnhof.
Spijnnewijel, Het - Korsjespoortsteeg. B. R. O. K. 17 Aug. 1624.
Spinnewiel, Het - Nieuwendijk. Kw. 36 fol. 349.
Spoortje, Het vergulden - Nieuwendijk. E. V.
Sprenkhuizen - Oude Turfmarkt. E. V.
Spijckelbooren, De drie - Bloemgracht. Kw. Febr. 1629.
Spiker, De minnisten - Singel. O.K. 12 Juli 1636.
Spijckers, De roode - Kattegat. Navorscher. 1867. fol. 222.
Spijkers, De drie gulde - Lijnbaansgracht. D. R. O. K. 17 Juni 1640.
Spijkervat, Het - Damrak. Stadsrekening 1550. fol. 105 Vso.
Stadhuis, Het groene - Nieuwend. E. V.
Stadhuis van Antwerpen, Het - Nieuwendijk. P. R. 4 Juli 1593.
Stadhuis van Doornik, Het - Stilsteeg. N. Z. Kw. 3 R. fol. 225. Vso.
Stadhuijs van 's Hertogenbosch, Het - N. Z. Voorburwal. Kw. 6 Juni 1591. Reg. W. K. No. 13. fol. 154.
Stadhuis van Hoorn, Het - Teerketelsteeg.
Stadhuis van Schoonhoven, Het - Bagijnensteeg. Kw. 3 F. fol. 255 Vso.
Stal in 't Nuland, De - Zandstr. 38.
Stallen, De drie - Kalverstraat. Coll. Req. 5 Febr. 1664.
Stam Jesse, De - Martelaarsgracht 26.
Standvastigheid - Heiligenweg 4.
Stang, De gekroonde - Korte Reguliersdwarsstraat 14.
Star, De - Buitenkant tusschen Kalkmarkt en Schippersstraat, het 9e huis v/d Kalkmarkt. Kw. 7 N. fol. 283 Vso.
Star, De - Keizersgracht naast en benoorden het huis met de Hoofden. Kw. 6 A. fol. 230 Vso.
Ster, De - Kloveniersburgwal. E. V.
Star, De - O. hoek Spinhuisdwarsstraat. Kw. 2 A. fol. 81.
Star, De - (brouwerij). Prinsengracht over de Anjeliersgracht o/d Noorderkerk. Kw. 3 L. fol. 266 Vso. A. C. 27 Dec. 1692.
Star, De - 6 April 1620. Warmoesstraat.
Star, De - Weesperstraat W. Z. 3e huis benoorden de kerkstraat Kw. 7 N. fol. 295.
Ster, De gekroonde - Bloemstraat. Z. Z. Kw. 2 B. fol. 35.
Star, De gekroonde - Lauriergracht. G. B. O. K. 2 Juli 1648.
Ster, De gulden - Warmoesstr. E. V.
Star, De vergulde - N. Z. Armsteeg 21.
Star, De witte - Haarlemmerdwarsstraat. D. R. O. K. 10 Juli 1689.
Sterren, De vijf - (1629). Jonge Roelensteeg.
Statenwapen van Utrecht, Het - Rozengracht N. Z. Kw. 2 A. fol. 148. Vso.
Staveren, Het Blockhuis van - zie Het Blockhuis van Staveren.
Staveren, Het Raethuijs van - zie Het Raethuijs van Staveren.
Steendragers, De twee - Tuinstraat D. R. O. K. 28 Maart 1624.
Steenstucken, De twee - Ridderstraat G. B. O. K. 27 Juli 1646.
Stijenstucken, De twee vergulde - Jonkerstraat. B. R. O. K. 1 Jan. 1625.
Steentjes Backerij, De - Anjelierstraat 89.
Steenwijk - Kerkstraat W. Z. b/d. Leidschegracht Kw. 29 Nov. 1753.
Steigerschuit, De - Jonkerstraat 90.
Steigerscuit, In de - Langestraat 5.
Statijn, De hartogh van - zie De Hartogh van Statijn.
Steur, De - Nes E. V.
Steur, De - (verwerijen). E. V.
Stoer, De - (herberg). Utrechtsche steiger. Kw. 4 fol. 52.
Steur, De gulden - Kloveniersburgwal. E. V.
Steur, De gulden - Zeedijk. E. V.
Stockholm - O. Z. Achterburgwal N. Z. tusschen de Korte Niezel en "Het groote Wijnvat". Kw. 3 R. fol. 271.
Stokvissen, De twee - Brouwersgr. 162.
Stokvissen, De twee - Heintjehoeksteeg 11.
Stokvisschen, In de drie - Dam. G. B. N. K. 30 Juni 1575.
Stokvisschen, De drie - Nieuwendijk. Kw. 3 Oct. 1591.
Stooff, De achtkante - Anjeliersstr. B. R. 12 Jan. 1796.
Stoomboot, De - Prinsen Eiland 153.
Straalsond - Niezel.
Straatsburch - Engekerksteeg. Reg. v. Cap. Imp. O. Z. 1587.
Stroojoncker, De - Gelderschekade. G. B. O. K. 22 Juni 1648.
Strijkijsers, De drie - Leidschestr. 94.
Sufflet, Het - Achter de N. K. E. V. [soufflet = blaasbalg]
Suikerbakkerij, De - Bloemmarkt. E. V.
Suikerbakkerij, De - Marken. E, V.
Suijkerbrooden, De twee - Pieter Jacobstraat Z. Z. Kw. 7 M. fol. 379.
Suikerbroden, De drie - Weesperstraat O. Z. b/d N. Heerengracht. Kw. 7 H. fol. 195. Vso.
Suijkerbrooden, De poort van - zie De Poort van Suijkerbrooden.
Suijkerhuijs, Het - Rozenstraat. G. B. O. K. 24 Aug. 1644.
Suckerkijsten, De drije - Damrak. B. R. O. K. 21 Nov. 1624.
Suijckermoolen, De - Spuistraat 28.
Suikerriet, Het - Keizersgracht. E. V.
Suijlen - Kromboomsloot 43.
Suratte - Nieuwendijk 199.
Zurich - Keizersgracht O. Z. o/d Westermarkt. Kw. 3 C. fol. 158.
Zutphen, De stad - Runstraat 20.
Zwaan, De - (lijnbaan) b/d Bullebaksl. E. V.
Swaen, De - Haarlemmermiddenstraat. D. R. O. K. 19 Dec. 1638.
Zwaan, De - N. Hoogstraat 30.
Swaan, De - Keizersgracht 421.
Zwaan, De - Korte Korsjespoortsteeg 8.
Zwaan, De - Lijnbaansteeg 85.
Zwaan, De - Nieuwendijk. E. V.
Swaen, De - Palmgracht 25.
Zwaan, De - (brouwerij) Singel. E. V.
Zwaan, De - (Katrijn in de Zwan.) N. Z. Voorburgwal. Akte v/d 18 Dec. 1538. (Coll. Perkament-brieven).
Zwaan, De - zie "Het Huis van Doornik".
Zwaan, De C en de - zie C en de Zwaan.
Zwaan, De gulden - Nieuwendijk E. V.
Zwaan, De jonge - Rokin E. V.
Zwaan, De vergulde - (1605) (Uithangend.) N. Lijnbaansteeg.
Swaen, De vergulde - Nieuwendijk. W. Z. G. B. O. K. 17 Apr. 1648. Kw.2 A. fol.116.
Zwaan, De vergulden - Water E. V.
Swaen, De witte - Keizersdwarsstraat. B. R. St. Anthon. K. H. 27 Maart 1644.
Zwaan, De witte - Nieuwendijk. A. C. 28 Sept. 1694.
Swaen, De witte - O. Z. Teertuinen. R. B. 13 Maart 1597 (Coll. perkamentbrieven).
Swaentgens, De drie - Kapelsteeg. (St. Jacobskapelstecg.) Kw. 2 A. fol. 197. Vso.
Swaentjes, De drie - Damrak. "Daar de drie Swaentjes uijthangen." Kw. 26 fol. 71.
Sweert, Het - Damrak. G. B. O. K. 12 Mei. 1648.
Swaert, Het vergulde - Damrak. G. B. O. K. 1 Oct. 1647.
Zwaard, Het vergulden - Warmoesstraat. E. V.
Sweertveger, De - (1629) Lindengracht.
Swammerdam, Jan - 1756-1680. Zijn onderzoek. der natuur blijft een voorbeeld voor alle tijden. 17 Febr. 1880. Oude Schans 18.
Swanenburch - Staalstraat 17.
Swanenburch - Vlooienburg. B. R. O. K. 24 Sept 1624.
Swarteldoosen, De twee - Ridderstraat. B. R. O. K. 9 Nov. 1624.
Sweden - Uilenburgerstraat 1.
Zweden, De koning van - zie De Koning van Zweden.
Zwedenrijk - Heerengracht E. V.
Swol - Keizersgr. B. R. O. K. 23 Mei 1624.
Swijght Utrecht - N. Doelenstr. 24. a/d N. O. zijde van het "Doelen Hotel" hoek Kloveniersburgwal.
Zijde, De ses packen - Rozengracht N. Z. Kw. 3 R. fol. 27.
Sijdbael, De - Prinsengracht. D. R. O. K. 25 Oct 1635.
Zijbael, In de - (1637). Warmoesstr.
Sijtmolen, De gulde - Runstraat D. R. O. K. 21 Juni 1622.
Zijde spek - Gasthuissteeg. E. V.
Sijspeck, De - Singel over de Appelmarkt G. B. O. K. 13 Mei 1647.
Zijde Spek, De - Vijgendam. E. V.

Toebackrollen, De twee - Molensteeg. B. R. O. K. 7 Aug. 1624.
Tabaksvat, Het - Gelderschekade 8.
Tabaksvat, Het - Dirk van Hasseltsteeg. B. R. Noorder K. 15 Maart 1801.
Tafel, De Rijssche - Warmoesstraat. Reg. v. Cap. Imp. O. Z. 1587.
Tafellaken, Het gekroonde - Bloemgracht B. R. O. K. 25 Nov. 1624.
Tafellaecken, In het wit - Bloemstraat. Boedelverkop. W. K. 29 Juni 1620.
Tand, De groote - Haarlemmerstraat 14-16.
Tarweakker, De - N. Leliestraat 22.
Taschbeugeltje, Het - Lauriersstraat b/d 2e Lauriersdwarsstraat Kw. 3 R. fol. 52.
Teijken van Campen, Deventer en Swoll, Int ... - Niezel. Coll. W. K. 14 Aug. 1571.
Teerhoff, Dat - O. Z. Houttuinen. Kw. 1 fol. 152 Vso.
Teerketel, De - N. Z. Achterburgwal. E. V.
Tempel van Montpellier, De - Bloedstraat. B. R. Walen K. 5 Mei 1694.
Tent, De gulden - (uithangend.) Water b/d Papenbrug. Kw. 26 Febr. 1605.
(Ter) Schellling, Het eylant van der - zie Het Eijlant van der Schelling.
Testoen, De - Kalverstraat E. V.
Texel - Warmoesstraat. E. V.
Thabor, In den Berg - zie Berg Thabor.
Thobias, In den - Singel b/d Nieuwe Haarlemmersluis. 11 Dec. 1601.
Thoom, Het - Warmoesstraat benoorden de Armsteeg, waar "De Noortse Koopman" uithangt, belend a/d N. Z. door "De Zeepton." Kw. 2 B. fol. 261. Vos.
Tilburg - Oude-Kerksplein 42.
Timmerman, De - Egelantiersgracht N. Z. tusschen de laatste brug en Baangr. Kw. 7 N. fol. 56.
Timmermanswelvaren, Het - Heerengr. O. Z. b/d Heisteeg. Kw. 3 R. fol. 78.
Tinberg, De Malakse - Halvemaansteeg 10.
Tijnberch, De - Warmoesstr. B. R. O. K. 11 Nov. 1624.
Toelast, De - Koestraat Z. Z. 4e Register van verkochte erven fol. 222. (V 277).
Toelast, De - Nes. Kw. 7 N. fol. 23.
Toetssteen, De - Keizersgracht over het Molenpad. Kw. 6 H. fol. 280 Vos.
Ton, De Schotse - Nieuwendijk. G. B. O. K. 23 Mei 1648.
Tonnetgen, Het - N. Z. Kolk. Kw. 4 fol. 11.
Toren van Arnhem, De - (logement). Rokin. Kerkboek 5 fol. 83. 1589.
Toren van Babilonië, De - zie Babilonië (de toren van). E. V.
Toren van Dordrecht, De - hoek Huiszittensteeg. E. V.
Toren van Nimwegen De - Zeedijk. G. B. O. K. 5 Nov. 1646 en 25 Sept. 1624.
Tooren, De Diemer - Vijzelstraat 86.
Toorn, De Groeninger - Warmoesstraat W. Z. Kw. 4 Mei 1610.
Toren, De gulden - Warmoesstraat E. V.
Tooren, De Camper - O. Z. Voorburgwal. 22 April 1621.
Tortelduiven, De drie - N. Z. Voorburgwal. E V.
Tralij, De groene - Warmoesstraat Reg. V. Cap. Imp. O. Z. 1587.
Tralie, De ijzeren - E. V.
Trektafel, De vergulde - Prinsengracht O. Z. tusschen Run- en Beerenstraat Kw. 3 L. fol. 150 Vos.
Trip, Den gulden - St Annastraat (strekkende achter tot aan het Verwerssteegje). Kw. 4 fol. 82 Vso.
Trijpen, De twee - Oude-Schans bij Boomsloot. G. B. Fransche Kerk. 9 April 1642.
Trijpen, De twee - Verwerstraat D. R. O. K. 16 Jan. 1639.
Trijpen, De drie - Singel. 15 April 1625.
Trippenhuis, Het - Kloveniersburgwal. E. V.
Tripenschoenen, De drie - Uilenburg. B. R. St. Anthon. K. H. 19 Maart 1645.
Troffel, De - (Het slopje waar de ... aanstaat). Egelantiersgr. D. R. O. K. 1 Oct. 1623.
Troffel, De - vermoedelijk N. Z. Voorburgwal. Coll. W. K. 10 April 1553.
Troffel, In de blauwe - Vinkenstr. 77.
Troffels, De blauwe - St. Niclaasstr. 23 April 1609.
Troffels, De drie - Dwarsboomsloot B. R. St. Anthon. K. H. 20 Maart 1644.
Troffeltjen, Het - Korte Dijkstraat. B. R. St. Anthon. K. H. 21 April 1647.
Trompet, De - Jonkerstraat O. Z. Kapel. 26 Aug. 1625.
Trompet, De - Keizersgr. O. Z. tusschen Leidschestr. en -gracht Kw. 3 E. fol. 100 Vso.
Trompet, De - O. Z. Voorburgwal. Kw. 1 fol. 170 Vso.
Trompet, In de gulden - Lauriergracht. 9 Maart 1637.
Trompet, De vergulde - Zeedijk. G. B. Fransche K. 30 Aug. 1649.
Trompetter, Graeff Maurits - St. Anthon. Breestraat 13 Aug. 1612.
Tuin, De Hollandsche - Anjeliersgracht. B. R. N. Luth. K. 26 Maart 1694.
Tuin, De Hollandsche - Leliegracht N. Z. tusschen Heeren- en Keizersgracht. Kw. 3 H. fol. 34 en 3 D. fol. 178.
Tuin, De Hollandsche - Tesselschekade tusschen Damrak en Hasselaarssteeg. Kw. 7 O. fol. 344 Vso.
Tuin, De Hollandsche - Utrechtschedwarsstr. B. R. Leidsche K. H. 26 Dec. 1694.
Tuinpot, De Delftsche - Uilenburgerstraat 34.
Tulp, De - Keizersgracht. E. V.
Tulpen, De drie - Looierskruisstraat. G. B. Fransche K. 13 Sept. 1647.
Turfdrager, De - Kerkstraat 76.
Turfschip van Breda, Het - Rozengracht. Herberg van ligtvaardige bijeenkomsten, alwaar zich meer van de ongebonde jeugd bevonden. (Dadelbeek contra Pancras 1708).
Turck, De groten - Keizersgracht G. B. O. K. 8 Jan. 1647.
Twalef uren - Dijkstraat 6.
Twijfelaar, De - Rapenburgerstraat 45.
Tijt, De onseeckere - Kalverstraat Kw. E. fol. 298.
Tijd, De slechte - Kalverstraat b/d Kapel. A. C. 22 Dec. 1693.
Tijeger, De - Kromboomsloot 61 - 63.
Tijgers, De twee - Oude Schans. E. V.

Udinck, De heerlijkheid - zie De Heerlijkheid Udinck.
Uil, De - St. Annastraat. B. R. O. K. 9 Jan. 1625.
Uil, De - Gasthuissteeg. E. V.
Ulenborch - a/d Haarlemmersluis. Kw. 22 Nov. 1525. Coll. (perkament-brieven).
Uilenburg - Uilenburg. B. R. O. K. 7 Sept. 1624.
Uilenspiegel, De - Zeedijk. P. R. 31 Juli 1593 en 17 Mei 1603.
Uiltje, Het - Warmoesstraat E. V.
Uiltje, Het kleine - O. Z. WesterVoorburgwal. E. V.
Uithoorn - Leidschegracht. B. R. Leidsche Kerkhof. 23 Maart 1694.
Ulm, Stad - Nieuwe Looiersstraat 118. Kw. 3 R. fol. 228. Vso.
Utrecht - Prinsengracht 683.
Utrecht, Het statenwapen van - zie Het Statenwapen van Utrecht.
Uurwijzer, In den - (manufactuurw.) Pijlsteeg. Boedelverkop. W. K.Jan. 1621.

Vaendrigh, De Duijtsche - O. Z. Achterburgwal. O. Z. Kw. 3 R. fol. 1.
Vaandrich, In den - Gravenstraatje, Boedelverkop. W. K. 24 Oct. 1605.
Vagevuur, Het - N. Z. Achterburgwal tusschen de Korsjessteeg en Kattegat Kw. 3 F. fol. 103 Vso.
Valck, De - N. Z. Armsteeg 30.
Valk, De - Damrak 61.
Valck, De - Elandsgracht. 96.
Valck, De - Jonkerstr. B. R. St Anthon. K. H. 29 Juli 1646.
Valk, De - Hoogte Kadijk 75.
Valck, De - Lavendelstraat D. R. O. K. 3 Nov. 1633.
Valk, De - Rembrandtplein 15.
Valck, De - Warmoesstr. G. B. O. K. 2 Oct 1647.
Valk, De F en de groene - E. V.
Valk, De gulden - Middeldam E. V.
Valck, De gulde - Warmoesstr. schuin tegenover de St. Annastraat Kw. 3 R. fol. 203 en 4 fol. 83 Vso.
Valk, De vergulden - Rokin E. V.
Valk, De witte - Elandsstraat 13.
Valck, De witte - Goudsbloemstraat B. R. Karthuizer K. H. 16 Febr. 1651.
Valk, De witte -Jonkerstraat B.R.O.K. 16 Oct. 1624.
Valkenaar, De - Keizersgracht. E. V.
Valkenburg - Nieuwendijk 62.
Valckenburch - O. Z. Voorburgwal. Coll. R. B. 17 Dec 1575.
Valckgen, Het - Dam. Rapiamus 1578. fol. 28.
Valkjes, De drie - O. Z. Voorburgwal E. V.
Varken, Het Beemster - St. Nicolaasstraat 21.
Varcken, Het magere - (1629.) Elandsstraat.
Varcken, Het magere - (1629.) Goudsbloemgracht.
Varken, Het vliegende - Nieuwendijk E. V.
Varcken, Het vergulde - Water tusschen O. en N. brug.
Vercken zonder Hoofd, Het - Boomstraat N. Z. tusschen Lindenboomkruisstraat en Noorderkerk. 5e register van verkochte erven fol. 125 Vso. (V 275).
Varkenshoofd, Het - N. Z. Wijde Kerksteeg E. V.
Vadt, Het Heidelberchs - Rokin 9.
Veerhuis, Het Hasselsche - Damr. 37.
Veerman, Arnhems - Voetboogstr. 31.
Veerschip van Amersfoort, Het - Nieuwstraat. D. R. O. K. 30 Oct 1608.
Veerschip, Het Haarlemmer - Ridderstraat B. R. St. Anthon. K. H. fol. 10. No. 1191. B. R. O. K. 28 Juni 1624.
Veerschip van Leeuwarden, Het - Anjeliersgracht. D. R. O. K. 23 Dec. 1621.
Veervercopers, De twe - Dirk van Hasseltsteeg 16.
Veeresak, De - O. Z. Voorburgwal b/h Rusland. D. R. O. K. 4 Aug. 1633.
Veersack, De - Nieuwendijk 139.
Veersack, De - Rusland. B. R. O. K. 8 Oct. 1624.
Velasco, De oude - Singel. E. V.
Venetia - (1655). Elandsstraat
Venetia - Spui hoek Handboogstraat B. R. Walen K. 19 September 1696.
Venetijen, De hartijch van - zie De Hartijch van Venetijen.
Venlo - Binnen Amstel 143.
Verlanger, De - Zeedijk. Kw. 4 fol. 21. 15 Jan. 1564.
Veronica - Kalverstraat. O. Z. benoorden de Duifjessteeg. Kw. 7 N. fol. 39 Vso.
Vilt, De vlaemse - Rozenstraat. D.R. O. K. 21 April 1639.
Fyijool, De - Boomstraat. B. R. Karthuizer K. H. 26 Febr. 1651.
Viool, De - Goudsbloemstraat Kw. 2 A. fol. 23.
Vischkippers, De twee - Buiten de Gasthuispoort op de Achtergracht of Burchwal. Kw. 26 fol. 156.
Vischkooper, De - Rozenstraat 64.
Vischkorven, De drie - Deventerhoutmarkt E. V.
Viskorven, De drie - N. Z. Voorburgwal b/d Armsteeg. D. R. O. K. 27 Dec. 1612.
Visser, De - Bickersgracht 52.
Visser, De - Groote Houtstraat 25.
Visscher, De - Keizersgracht E. V.
Visscher - (in den gevel). Kloveniersburgwal 62.
Visser, De Huijsduijnder - Leidschestraat 27.
Visser, De jonge - 1e Lindendw.str.11.
Visser, De oude - Haarlemmerdijk b/h. Haarlemmerplein. Kw. 7 N. fol. 104 Vso.
Visschers, De - Rokin. Navorscher 1867. fol. 223.
Vlasbloem, De - Gravenstraat zie "De witte Fonteijn".
Vlasbloemen, De drie - N. Z. Voorburgwal. Kw. 7 N. fol. 56 Vso.
Vlasboom, De - Bloemstraat. B. R. Leidsche K. H. 17 Juni 1694.
Vlashandelaar, De - Rapenburgerplein 5.
Vlaston, De vergulde - Uilenburg. B. R. St Anthon. K. H. 12 April 1648.
Vlasvat, Het - Keizersgracht 3e huis bezuiden de Leliegr. Kw. 07 fol. 245.
Vlasvat, Het vergulden - Nieuwendijk. E. V.
Vlassack, Dulxsen - (uithangend). Nes. Kw. Dec. 1603.
Vlieger, De Oostindise - Haarlemmerstraat D. R. O. K. 9 Juni 1638.
Vlierboom, De - Nieuwmarkt 40.
Vlijes, Het - O. Z. Voorburgwal (Bierkaay). B. R. O. K. 10 Febr. 1624.
Vlies, Het gulde - Cornelis Banningsteeg. N. Z. Wijde Kerksteeg. Kw. 1 fol 188 Vso.
Vlies, Het gulde - (herberg). Nieuwendijk. A. C. 19 Juni 1692.
Vlies, Het cleijne - Rokin W. Z. Kw. 2 A. fol. 149 Vso.
Vlotschuit, De - Korte Keizersstraat 10.
Vlotschuijt, De - Prinsengracht 22.
Vlucht naar Egypte, De - Bagijnh. 19.
Vlucht naar Egypte, De - Staalstr. 4.
Vlugt naar Egypte, De - Utrechtschestraat 42.
Vlugt van Egipte, De - Amstelstraat O. Z. b/d. Botermarkt Kw. 3 R. fol 154. Vso.
Vlught van Egipten, De - Egelantiersstraat 159.
Vlught van Egypten, De - St. Jacobsstraat. G. B. O. K. 7 Maart 1647.
Vlught van Egipte, De - Koningsstraat. G. B. O. K. 30 April 1648.
Vlucht van Egipten, De - Leidschegracht 45.
Vlucht van Egipte, De - N. Z. Voorburgwal hoek Sloterdijksteegje. Kw. 2 B. fol. 255.
Vlucht van Egypte, De - Westerstr. 40.
Voet, De blauwe - Nieuwendijk. D. B. N. K. 2 Nov. 1574.
Voet, De goude - Rapenburg 63.
Voet, De witte - Haringpakkerij. G.B. O. K. 22 Aug. 1648.
Voet, De witte - Nieuwendijk. B. R. O. K. 25 Oct 1624.
Voetboog, De - Kalverstraat B. R. N. K. 19 Aug. 1602.
Vogelaar, De jonge - Fluweelenburgwal E. V.
Vogelheim, De - O. Z. Houttuinen E. V.
Vogel, Struijs - Batavierstraat 28.
Vogelstruis, De - Heerengracht 329.
Vogel Struijs, In den - O. Z. Houttuinen. Navorscher 1867. fol. 224.
Vogel Struijs, De - Rozengracht Z.Z. Kw. 3 R. fol. 164. Vso.
Vogel Struijs, De - Singel 370. B. R. O. K. 26 Juni 1624.
Vogel Struijs, De - Warmoesstraat Daer "De groene fluwele Sael" uithangt Kw. 2 B. fol. 210.
Vogelensangh, De - Halsteeg. G. B. O. K. 1647.
Vogelsanck - Keizersgracht 165.
Vogelzang, De - Water. E. V.
Vogelzang, De oude - Water. E. V.
Vollenhove - Singel 369.
ter Voort, Het huis - zie Het Huis ter Voort.
Vorst van Pruijsen, De - Nieuwebrugsteeg. Kw. 14 Juni 1583. Coll. (perkament-brieven).
Vos, De - O. Z. Armsteeg 26.
Vos, De bonte - Keizersgracht 25.
Vos, De gecroonde - Nieuwendijk. G. B. O. K. 10 Mei 1649.
Vos, De jonge - (1620). Heerengracht.
Vos, De roo - Nieuwe Teertuinen 14. B. R. Karthuijser K. H. 16 Febr. 1651.
Vos, De vliegende - Blauwburgwal 1.
Vos, De witte - Kalverstraat Kw. E. fol. 238.
Vos, De witte - Prinsengracht Kw. 20 Juni 1639. Coll. (perkament-brieven).
Vosje, Het - E. V.
Vosje, Het - hoek Kolk. E. V.
Vosje, Het - Lange Leidschedwarsstraat hoek Leidschekruisstr. Kw. 7 N. fol. 68. Vso.
Vosgen, Het - NieuwendijK b/d St. Jacobsstraat 2e huis benoorden de St. Jacobsstraat. Kw. 2 A. fol. 199 en 3 F fol. 120 Vso. P.R. 5 Febr. 1594; B. R. O. K. 17 Sept 1624.
Vosje, Het - N. Z. Voorburgwal. E. V.
Voskuil, De - Houtgracht D. R. O. K. 12 Maart 1619.
Voskuijl, De groene - Uilenburg. G. B. Fransche K. 9 April 1642.
Vossegat, Het - Molenpad. B. R. St. Anthon. K. H. 8 Dec. 1647.
Vossen, De twee - Kalverstraat B. R. O. K. 15 Dec. 1623.
Vreede, De - Haarlemmerstraat 61.
Vrede, De gekroonde - Kalverstr. 145,
Vrede, Best - Haarlemmerdijk. N. Z. b/h Haarlemmerplein. Kw. 7 N. fol. 104.
Vrede Jaar, In 't derde - Keizersgr. tusschen Vijzel- en Spiegelstr. Kw. 6 B. fol. 119.
Vredenberg - Singel 22.
Vredenburg - Kleine-Leidschedwarsstr. B. R. Leidsche K. H. 15 Sept. 1694.
Vredenburg - Oude Turfmarkt E. V.
Vreedenhof - Hoogte Kadijk 171.
Vreelant, In - Bickersgracht 22.
Vrouw, De Engelsche - Water. E. V.
Vrouw van de Wijnberg, De Lieve - zie Lieve Vrouw van de Wijnberg.
Vrouwe in de Zon, De Lieve - zie Lieve Vrouwe in de Zon.
Vulcanus - Stilsteeg E. V.
Vuurpan, De - Zeedijk. E. V.
Vijfhoek, De - St. Jacobstraat. Kw. 5 Oct 1634.
Vijfhoek, De - (brouwerij). Singel. E. V.
Vijfhoek, De groene - Keizersgr. E. V.
Vijfhoek, De groene - Nienwend. E.V.
Vijfhoek, De groene - Singel tusschen Korstgens- en Lijnbaansbrug. Kw. 2 B. fol. 13.
Vijgeboom, De - O. Z. Voorburgw. 42.
Vijgeboom, De - Vijgendam h. Beurstr.
Vijgenkorf, De - Vijgendam op den zuiderhoek van Cornelis Banningensteeg. Coll. W. K. 7 April 1562.
Visel, De - Waal. G. B. O. K. 22 Febr. 1647.
Vijzel, De gulden - Kalverstraat E. V.
Vijsels, De drie - op den boek van de Vischmarkt. Navorscher 1867. fol. 224.

Waech, De gulden - N. Z. Kerkhof. Z. Z. Navorscher. 1867. fol. 224.
Waag, De nieuwe - Nieuwend. E. V.
Waagdrager, De - O. Z. Achterb.w. E.V.
Wakhond, In den - Dam.
Waarheid, De - N. Z. Voorburgw. E. V.
Wachter, De - 1643. Dam.
Wachter, De - Heerengracht E. V.
Wachter, De - Nieuwendijk. W. Z. benoorden de Engelschesteeg. Kw. 7 N. fol. 130. B. R. O. K. 26 Oct. 1624.
Wafelhuis, Het oude - Slijkstraat Kw. 7 M. fol. 421.
Wagelaer, De Brabantsche - Bloemgracht Febr. 1629.
Wagen, De Brabantsche - Stilsteeg. E. V.
Wage, De Deventer - Singel. 7e register diverse memoriën weeskamer fol. 87. D. R. O. K. 20 Nov. 1633.
Wagen, De gouden - Leidscheplein b/d Leidschepoort A. C. 27 Dec. 1691.
Wagen, Het pachuijs van de gouwe - Korte Prinsengracht 16.
Wagen, De gulden - Kolk. E. V.
Wagen, De Roo - Damrak. G.B. O.K. 11 Aug. 1646.
Wagen, De vergulde - Buiten de St. Anthonispoort 7 April 1611.
Wagen, De vergulde - Reguliers- of Botermarkt A. C. 9 Jan. 1694.
Wagen, De vergulde - Reguliersstraat A. C. 11 Dec 1692.
Wagen, De vergulden - Bij de Spaarndammerbrug. E. V.
Wagenmaker, De - Reguliers- of Botermarkt W. Z. tusschen Reguliersdw.str. en Heerengracht 4e huis van Reguliersdw.str. Kw. 7 M. fol. 394.
Waitman, In den - Warmoestr. 85.
Walvis, De - Gr. Bickerstraat 28.
Walvisch, De - Bloemgracht E. V.
Walvisch, De - Keizersgracht E. V.
Walvis, De - Kromelleboogsteeg (Gelderschekade).
Walvisch, De - Warmoesstraat E. V.
Walvis, De - Willemstraat 123.
Walvischbaard, De - Nieuwendijk. E. V.
Het Walvisbeen, Is nu steen - Haarlemmer Houttuinen 195.
Wambays, Het flueele - Schoolsteegje. Verschillende brieven. Ch. 7 Febr. 1569.
Wan, De - Looiersgracht 14.
Wan, De - Warmoesstraat Brief van 162O handel. over een loden goot, Kleermakersgild.
Wan, De verghulde - Enge Kerksteeg 4.
Wandelaar, De - Gordijnensteeg 6.
Wapen van Aemlant, Het - Nieuwendijk. D. R. O. K. 25 Aug. 1622.
Wapen van Amsvort, Het - Uilenburgerstraat 83.
Wapen van Amstelveen, Het - Vinkenstr. Z. Z. tusschen Korte Prinsengr. en Binnen-Oranjestr. Kw. 7 N. fol. 15. Vso.
Wapen van Amsterdam, Het - Goudsbloemstraat. Januari 1629.
Wapen van Amsterdam, Het - Jonkerstr. B. R. St Anthon. K. H. 27 April 1642.
Wapen van Amsterdam, Het - Warmoesstraat. E. V.
Wapen van Antwerpen, Het - Kalverstr. b/d. Osjessl. D. B. O. K. 16 Aug.1618.
Wapen van Assendelft, Het - Realeneiland a/d. Zandhoek, 2e huis v/d. Taanstraat Kw. 3 R. fol. 184. Vso.
Wapen van Batavia, Het - Keizersgracht W. Z. tusschen Leidschegr. en Runstr. Kw. 3 R. fol. 129 Vso.
Wapen van Batavia, Het - Tigchelstraat 33.
Wapen van Bergen in Noorwegen, Het - Lindengracht. D.B. O.K. 17 Juni 1640.
Wapen van Bergen in Noorwegen, Het - Zeedijk. E. V.
Wapen van Bergen-op-Zoom, Het - Vlooienburg. B. R. O. K. 30 Oct. 1624.
Wapen van Bern, Het - Spui achter de Bagijnen. B. R. Walen K. 9 July 1782.
Wapen van Bos - St. Anth. Breestr. 9 Febr. 1638.
Wapen van Breda, Het - Lauriergracht 16-26.
Wapen van Capelle, Het - St. Antonisbreestraat. E. V.
Wapen van Delft - (uithangend). Rokin. Zie De drie Spiegels.
Wapen van Denemarken, Het - (uithangend). Raamskooy. 15 April 1604.
Wapen van Denemarken, Het - Warmoesstraat, Kw. 26 fol. 74.
Wapen van Dockum, Het - Kalverstraat. Later "Het inlandsche Laeken." Kw. N. fol. 224 en 36. fol. 365. Vso.
Wapen van Emden, Het - Batavierstraat. B. R. St. Anthon. K. H. 13 Juni 1643.
Wapen van Embden, Het - Warmoesstraat Kw. 26. fol. 216 en fol. 132.
Wapen van Engeland, Het - Spuistraat B. R. O. K. 9 Jan. 1624.
Wapen van Engeland, Het - Singel. E. V.
Wapen van Engeland, Het - Vijzelgr. B. R. Leidsche K.H. 15 Juni 1694.
Wapen van Engeland, Het - Water. E. V.
Wapen van Engeland, Het oude - Water. E. V.
Wapen van Enkhuizen, Het - Westerstraat 122.
Wapen van Frankendael, Het - Warmoesgracht. A. C. 21 Juli 1693.
Wapen van Frankrijk, Het - Gelderschekade. B. R. O. K. 25 Oct. 1624.
Wapen van Vranckrick, Het - Uilenburg. B. R. St. Anth. K. H. Jan. 1644.
Wapen van Frankrijk, In Het - b h Waterpoortje. O. Z. 15 April 1610.
Wapen van Friesland, Het - Korte Houtstraat 26.
Wapen van Vrislant, Het - Singel 62.
Wapen van Vriesland, Het - Uilenburg. D. R. O. K. 1 April 1629.
Wapen van Friesland, Het - Water, E. V.
Wapen van Groningen, Het - (uithangend.) Keizersgr. zie "De Rozeboom.*
Wapen van Groningen, Het - Oude Kerksplein 60.
Wapen van Groningen, Het - Weesperstraat (Z. W. Z.) tusschen Prinsen -en Achtergracht. Kw. 7 N. fol. 60.
Wapen van Haerlem, Het - N. Z. Achterburgwal. G. B. O. K. 13 Sept. 1646.
Wapen van Haarlem, Het - Korte Dijkstraat B.R. St. Anthon. K.H. 27 Juni 1643.
Wapen van Haarlem, Het - Elandsgracht 39.
Wapen van Haarlem, Het - Dirk van Hasseltsteeg 2.
Wapen van Haarlem, Het - Lange Houtstr. B. R. St. Anthon. K.H. 12 Juli 1643.
Wapen van Haarlem - Keizersgr. 660.
Wapen van Hamborg, In het - N. Z. Armsteeg 19.
Wapen van Hasselt, Het - Damrak. Kw. 7 G. foL 145. B. R. Karthuizer K. H. 28 Maart 1694.
Wapen van Hattem, Het - Prinsengracht G. B. O. K. 19 Oct. 1645.
Wapen van Hoorn, Het - Langestraat N. W. Z. Kw. 2 A. fol. 149.
Wapen van Jijsp, Het - Oostenb. Middenstraat 30.
Wapen van Campen, Het - buiten de oude St. Anth. poort op de oude graft. Kw. 26 fol. 163. Vso.
Wapen van Kampen, Het - St. Jacobsstraat. Kw. 3 R. fol. 110.
Wapen van Cleeff, Het - Egelantiersgracht. D. B. O. K. 21 Juni 1637.
Wapen van Keulen, Het - Vlooienburg. G. B. O. K. 21 Maart 1647.
Wapen van Colen, In het - Kalverstraat. Navorscher 1867. fol. 224.
Wapen van Kortenhoef, Het - Heerengracht. E. V.
Wapen van Leiden, Het - O. Z. Achterburgwal. E. V.
Wapen van Leiden, Het - Dirk van Hasseltsteeg 4.
Wapen van Leiden, Het - Warmoesstraat. B. R. O. K. 31 Jan. 1625.
Wapen van Leiden, Het - Weesp.str.66.
Wapen van Lijmborch, Het - Haarlemmerstraat 64.
Wapen van Lingen, Het - Tuinstr. 3.
Wapen van London, Het - Binnen-Amstel 14.
Wapen van London, Het - Lindengracht hoek Goudsbloemdwarsstr. aan N. Z. v/d. Noorderkerksbrug. Kw. 3 R. fol. 264.
Wapen van Lubeck, Het - (uithangend). Warmoesstraat E. V.
Wapen van Luik, Het - Jonkerstraat. B R. St. Anthon. K. H. 15 Dec. 1647.
Wapen van Malta, Het - Foeliestr. B. R. St. Anthon. K. H. 30 Mei 1643.
Wapen van Malta, Het - Rapenburg. D. B. O. K. 6 Dec. 1637. B. R. O. K. 6 Sept. 1624.
Wapen van Medemblick, Het - Nieuwendijk. 17 Juni 1627.
Wapen van Monnickendam, Het - Nieuwendijk. E. V.
Wapen van Muiden, Het - Boomsloot. Kw. 2 B. fol. 221.
Wapen van Munster, Het - Dirk van Hasseltsteeg 35.
Wapen van Nimwegen, Het - Keizersgracht O. Z. tusschen Harten- en Wolvenstraat Kw. 3 E. fol. 135. Vso.
Wapen van Osenbrugh, Het - Engelschesteeg. Kw. 3 R. fol. 176.
Wapen van Overijsel, Het - NiezeL B. R. 7 Juli 1802. (No. 1120).
Wapen van Overijsel, Het - Warmoesstraat. Varia 17e eeuw p. 86.
Wapen van Parijs, Het - Dijkstr. Kw. 2 L. fol. 178 Vso.
Wapen van Parijs, Het - Keizersgracht Z. Z. tusschen Spiegel- en Vijzelstr, Kw. 6 F. fol. 71. Vso. en 3 D. fol. 270 Vso.
Wapen van Polen, Het - Fluweelenburgwal E. V.
Wapen van Polen, Het - Marken. B. R. St. Anthon. K. H. 13 Sept. 1648.
Wapen van Portugal, Het - (uithangend). N. Hoogstraat Kw. 26 fol. 133. Vso.
Wapen van Reevel, Het - Halsteeg. B. R. O. K. 28 Sept 1624.
Wapen van Rome, Het - Rokin. E.V.
Wapen van Rotterdam, Het - (in den gevel.) Enge Heilige of Kapelst Z. Z. Boedelverkop. W. K. 18 April 1620. (uithangend.) Enge Heilige of Kapelsteeg Z. Z. Boedelverkop. W. K. 18 April 1620.
Wapen van Schagen, Het - (zeepziederij.) Damrak. Kw. 2 B. foL 63.
Wapen van Schotland, Het - Palmstraat Jan. 1629.
Wapen van Spanje, Het - Nieuwendijk. Boekelverkop. W. K. 6 Maart 1603.
Wapen van Stratsburg, Het - Heerengracht 184.
Wapen van Stralsont, Het - Kattegat 3.
Wapen van Terschelling, Het - Raamskooij 14.
Wapen van Terschelling, Het - Roomolensteeg tusschen Heerengracht en Langestraat. Kw. 7 M. fol. 353.
Wapen van Tessel, Het - Haarlemmerdijk 14.
Wapen van Utrecht - Fluweelenburgwal. E. V.
Wapen van Utrecht, Het - Rozengracht. Kw. 2 A. fol. 148. Vso.
Wapen van Utrecht, Het - Singel 404.
Wapen van Venetiën, Het - Kalverstraat 20 Maart 1612.
Wapen van Venetië, Het - Kuip- of Stroomarkt 9.
Wapen van Voorne, Het - Rokin hoek Duifjessteeg. E. V.
Wapen van IJsselsteijn, Het - Gelderschekade. Kw. 2 B. fol. 32.
Wapen van Zeeland, Het - Egelantierstraat 102.
Wapen van Seelandt, Het - Ridderstraat. B. R. St. Anthon. K. H. 24 Juni 1646.
Wapen van Sutfen, Het - Rapenburg. B. R. St. Anthon. K. H. 15 Nov. 1643.
Wapen van Swol, Het - Anjeliersgracht. G. B. O. K. 2 Maart 1647.
Wapen, Het Aalsmeerder - Op het eind van Het Mennonietenpad. Maandel. Rapporten van Schilling 1805.
Wapen, Het ammeraleteijts - Ridderstraat G. B. O. K. 10 Jan. 1646.
Wapen, Het Amsterdamsche - Weleer logement. Kloveniersburgwal hoek Rusland.
Wapen, Het Delftsche - N. Z. Voorburgwal. P. R. 29 Maart 1597.
Wapen, Het Friesche - Vinkenstraat 73.
Wapen, Het Vriesse - Westerstnuit 130.
Wapen, Het Groninger - Nieuwendijk. E. V.
Wapen, Het Huidevetters - Barndesteeg. D. R. O. K. 24 Oct. 1624.
Wapen, Het Huijvetters - Bloedstraat G. B. O. K. 31 Maart 1648.
Waapen. Het Leidsche - Weesperstraat O. Z. b/d N. Heerengr. Kw. 7 G. fol. 24.
Wapen, Het Schellinger - E. V.
Wargaren, Het - Lindengracht 53.
Was, De stapel - Paleisstraat 9.
Waskeerssen, De drie - Wijde Kerksteeg. P. R. 6 Jan. 1590.
Waterhond, De bonte - Warmoesstraat E. V.
Waterland, De Haal in - Foeliedwarsstraat 15.
Waterpoort, De vergulde - Haarlemmerdijk. G. B. O. K. 22 Oct. 1646.
Waterschip, Het - Haarlemmerstraat. Kw. 2 B. fol. 14 Vso.
Waterschip, Het - Lindengracht. D. R. O. K. 23 Dec. 1632.
Waterschip, Het - (uithangend.) b/d Oudebrugsteeg. zie "In de Windmolen".
Waterschuijt, De - Passeerderdwarsstraat 5 - 7.
Webben, De stapel - St. Annadwarsstraat 1.
Wedsteen, De - Jonge Roelensteeg 2.
Weesp - Dam. E. V.
Weg, De rechte - N.-Leliestraat B. R. O. K. 3 Febr. 1625.
Wenteltrap aan de Akerboom, De - Prinsengracht O. Z. schuins tegenover de Noorderkerk. Executie-brieven. Kw. 93. No. 4.
Wenteltrap, D' ongemaeckte - Schans hoek Keizerstr. Kw. 2 B. fol. 222. Vso.
Wereld, De - (brouwerij.) E. V.
Werelt, De - (brouwerij.) Uilenburg. Kw. 3 R. fol. 66 Vso. en 3 H. fol. 76 Vso.
Wereld, De - (uithangend). Zeedijk. R. B. 20 Mei 1575.
Wereld op stelten, De - Nieuwendijk op den Zuiderhoek der Baafjessteeg. Coll. W. K. 7 Juni 1577.
Wereld vol Neyd, De - Tuinstr. 196.
Wereld, De blauwe - N. Z. Achterburgwal. E. V.
Wereld, De blauwe - Jonkerstraat. B. R. O. K. 8 Oct. 1624.
Wereld, De blinde - Vijgendam. E. V.
Wereld, De vergulde - (uithangend.) Bantammerstr. Kw. Ch. 12 Dec. 1640.
Werrelt, De vergulde - Keizersgr. G. B. O. K. 22 Juni 1648.
Werelt, De vergulde - Uilenburg (achterom). B. R. St. Anthon. K. H. 1 Mei 1644.
Wereld, De verkeerde - Ridderstr. B. R. St. Anthon. K. H. 29 Mei 1644.
Wereld, De witte - Molensteeg. Reg. V. Cap. Imp. O. Z. 1537.
Werff, De Molen - Haarlemmerstr. Kw. 37 fol. 1.
Werck, Int begonne - Vinkenstr. 71.
Worptol, De - Ridderstr. Kw. 3 R. fol. 194.
Werptol, De - Singel b/d. Oude Luth. Kerk. Kw. 2 A. fol. 42 Vso.
Werptol, De blaeuwe - Huijdenstr. 15 April 1625.
Westerhout - Singel 194.
Wesel - Gelderschekade. G. B. O. K. 15 Dec. 1646.
Westvaalsche Hammen, De drie - zie Hammen.
Weverij, De - Warmoesstraat 68.
Wiege, De gulde - Kalverstr. belend aan de Z. Z. door "de Cardinaelshoed", strekkende achter tot aan het Koehuis van het Weeshuis. Kw. C. fol. 169 Vso.
Wieringen - Kerkstraat 408.
Wildeboer, De - Spuistraat 1.
Wildeman, De - Bloemgr. Febr. 1629.
Wildeman, De - Jonkerstraat. B. R. St. Anthon. K. H. 3 Jan. 1644.
Wildeman, De - Keizersgracht E. V.
Wildeman, De - Koningsstraat. B. R. O. K. 12 Oct. 1624.
Wildeman, De - Nieuwend. 8 April 1567.
Wildeman, De - Warmoesstraat. Coll. Weeskamer. 21 Nov. 1560.
Wildeman, De gekroonde - (schild boven de deur). Pijlsteeg 31.
Wildeman, De groene - Kalverstr. G. B. O. K. 5 Juli 1646.
Wildeman, De gulden - Nieuwend. Navorscher. 1867. fol. 222.
Wildeman, De vergulden - Warmoesstraat. E. V.
Wijltschut, De - Nieuwstraat 1. B. R. O. K. 16 Sept. 1624.
Willemstadt - 1624. Ridderstraat.
William, De koning - Weesperstr. W. Z. midden tusschen Heeren- en Keizersgracht. Kw. 7 K. fol. 385.
Winden, In de vier blazende - 1638. Lindengr. b/d Saterdagsbrugge.
Windhond, De D en de - Amsteldijk. E. V.
Windhond, De - Water. E. V.
Windhond, Kleine - Prinsen-Eiland 50.
Windmolen, In de - bij de Oudebrugsteeg. daar uijt "Het Waterschip" hangende is. Kw. 1 fol. 135. Vso.
Wintmolen, De - Utrechtschestr. O. Z. tusschen Keizersgracht en Kerkstraat 3 R. fol. 80. Vso.
Wissel, De - Warmoesstraat E. V.
Witwerker, De - Pijlsteeg. G. B. O. K. 20 April 1645.
Woerden - Rokin belend a/d. Z. Z. door ,de twee Cramers" strekkende achter tot aan het huis "de Keizerskroon" in de Kalverstraat. Kw. F. fol. 261 Vso.
Wolbaal, De Spaansche - Nieuwe Looiersdwarsstraat. B. R. Leidsche K. H. 10 Maart 1694.
Wolbalen, De drie Spaense - Rozengracht N. Z. Kw. 2 A. fol. 79 Vso.
Wolf, De - Brouwersgracht 99.
Wolf, De - Heintjehoekssteeg. E. V.
Wolf, De - Warmoesstraat. G. B. O. K. 31 Dec. 1646.
Wolf, De cleijne - Warmoesstr. W. Z. Coll. W. K. 14 Juni 1593.
Wolf, De ouwe wilde - Wolvenstr. 30.
Wolf, De vergulden - Nieuwe Doelenstraat. E. V.
Wolf, De witte - Warmoesstraat E. V.
Wolven, De twee - Warmoesstraat B. R. O. K. 9 Nov. 1624.
Wolspinsters, De - Kalverstraat met een uitgang in het Zwartepaardsteegje. Kw. O. fol. 276. B. R. N. K. 11 Sept 1602.
Wormer, - Nieuwendijk. E. V.
Worsteling Jacobs, De - N. Z. Armsteeg 7.
Wout, Het groene - Utrechtsche Baangracht 494.
Wout, Het groene - Leidschekruisstr. 14.
Wijck bij Duursteede - St. Nicolaasstraat 39.
Wijck tot Maastricht, De - Gasthuismolensteeg 20.
Wijnaem, De - Recht Boomsloot N. Z. tusschen Gelderschekade en 1e Ridderdw.str. Kw. 3 R. fol. 45.
Wijnbecke, Het gekroonde - N. Lijnbaansgracht 7.
Wijnberg, De - Haarlemmerdijk 2.
Wijnberg, De - Singel. E. V.
Wijnberg, De rinse - Bloemstraat. B. R. Leidsche K. H. 7 Sept 1694.
Wijnberg, De oude - Warmoesstraat 33.
Wijn-ezel, De - Liesdel. E. V.
Wijngaard, De groote - Damrak. 4e huis bezuiden de Kapelsteeg. Kw. 7 G.. fol. 170. Vso.
Wijngaard, De groote - Kalverstr. B. R. O. K. 31 Juli 1624.
Wijnpers, De - Gelderschekade. B. R. O. K. 25 Jan. 1625.
Wijnpars, Den - Liesdel. Navorscher 1867. fol. 222.
Wijnpars, In de - Palmdwarsstr. 11.
Wijnpars, De - Warmoesstraat tusschen "Z. naam Jezus" en Wijdekerksteeg. Reg. v. Cap, Imp. O. Z. 1587.
Wijnpers, De vergulden - O. Z. Voorburgwal hoek Liesdel. E. V.
Wijnrank, De - Fluweelenburgw. E.V..
Wijnsleeper, De - Reguliersdwarsstr. 85-87.
Wijnvat op de kar, Het - Palmgr. 52,
Wijnvat, Het gekroonde - Engelschesteeg. D. B. O. K. 23 Juni 1633.
Wijnvat, Het gekroonde - Op den Oosthoek v/d Lange Leidschedwarsstraat Kw. 7 M. fol. 422.
Wijnvat, Het groote - O. Z. Achterburgwal. N. Z. Kw. 3 R. fol. 271.
Wijsselmunde - N. Prinsengracht 3-5.
Wijttebroodt-Eter, De - Gasthuissteeg. B. R. O. K. 20 Aug. 1624.

IJma - Elandsstraat 21.
Eijselstin, De stat - Wijde Kapelst. 2..
IJterweg - Bloemstraat 9.
IJzerhuis, Het - Water. E. V.

Z zie S.

>> begin