>> HOMEpage

Cipiers Blokhuis Leeuwarden

Bron: Tresoar Nadere Toegang 5.09 deel 1
Internetuitgave: M.H.H. Engels, juni 2014

Gosse Takesz. Mockma (Mockema).
Vgl. Historisch Centrum Leeuwarden: Cipier in het Blokhuis (1592) Inventarisatieboeken, nr. 422. Leefde 1516-1595 volgens genealogieonline (Stamboom Jellema).

Jan Pieters Cock.
Opm. bij Grafschriften Grote Kerk Leeuwarden: Jan Pijtersz. Cock, cipier op 't gedemolieerde blokhuis, x 1. Geertruyt Harmensdr., x 2. Lwd. 25 mrt. 1604 Geertie Jansdr. Wobbema - 1603: z 5 blz. 83 Aestimatie betr. Yntske Gerritsdr., vrouw van Joanne Wobbema; 1604: z 5 blz. 228 Aestimatie betr. w. Geertruyd Harmensdr., vrouw van Jan Pyetersz., cipier opt Blockhuys, die hertrouwde met Geertyen Jansdr. Wobbema; veel schilderijen. 1598: H.v.Frl. WW 3 blz. 154 Proces van Jan Pytersz. Cock, cipier op 't "gewesene blockhuys" te L. contra Douwe Epema, grietman van HON.

• De cipierszoon [Harmen Janssen Cock] bij provisie aengestelt tot cipier in sijn vaders plaetse den 15 jan. 1606
• Rencke Sipckes gekoren tot cipier in plaets van Harmen Janssen Cock den 6. juni 1607. Hij bedankt voor de commissie en Jacques Vredeman weder aengestelt den 13. dito. Ook deze bedankt en weder aengestelt Gerryt Alberts den 19. dito.
Vgl. HCL Gerrijt Albertus, cipier (1626) Inventarisatieboeken, nr. 1165
- De cipier gelast om de namen van degenen die op het Blokhuis gebracht worden terstont aen de procureur generâl op te geven, den 28. aug. 1610.
• Wouter Jetses aengestelt tot cipier in plaets van Gerryt Alberts den 27 jan. 1626. De cipier W, Jetses wegens 't ontslaen van een gevangene tegens verbodt gecondemneert in een amende van een halff jaer tractement den 16. febr. 1649.
• Alert Heixan aengestelt tot cipier den 14. sept. 1650.
• Gerryt Oedses ut supra den 19. sept. 1656. De cipier G. Oedses wegens disrespect en ongehoorsaemheit gecondemneert in een boete van 50 £ den 8. sept. 1660.
• Isack Hanenburgh aengestelt tot cipier in plaets van Gerryt Oedses den 1. mei 1684.
Vgl. HCL Isack Hanenburgh, (Landschaps-)cipier (1709) Inventarisatieboeken, nr. 2963
• Ane (One) Boëtius ut supra in plaets van I. Hanenburgh den 18. maart 1693.
• Pytter van Houten ut supra in plaets van A. Boëtius den 16. juni 1717.
- De cipier wegens confrontatien van militaire gevangens vijff Car. glds. toegeleit den 21 febr. 1750.

>> begin