>> HOMEpage

Leeuwarder boedelinventarissen zonder straatnaam
zoveel mogelijk gelocaliseerd

Bron: HCL database niet gelokaliseerde boedelinventarissen
Internetuitgave: M.H.H. Engels, juli 2017

 • Aernsmapijp, bij de - Inventarisatieboek nr. 676: 1603/06/24 y14 fol. 730 "wijlen Jacob Reynersz. scheedtmaker opten Zuydtwesterhoeck", volgens 'beroepen in Groot consentboeken' pijp Peperstraat-Oosterstraat
 • 'De drie starren' - Aestimatieboek nr. 1191: Wirdumerdijk Oz
 • De 'Drie Koningskeersen' - Inventarisatieboek nr. 3097: Voorstreek Wz bij de Amelandspijp
 • De Drie Leeuwen - Inventarisatieboek nr. 2659: Wortelhaven NOz
 • Harlinger Kelder (herberg) - Inventarisatieboek nr. 3180: Nieuwestad Zz
 • In de vijer witte pilaers op de hoeck - Aestimatieboek nr. 560: Voorstreek Oz bij de Amelandspijp
 • 'In't Rood Hard' - Aestimatieboek nr. 324,1: Wirdumerdijk Oz (Hart) Wz (Hert)
 • 'Int vliegende hart' - Aestimatieboek nr. 73: 1588/05/01 z1 fol. 603 Peter Petersz. cramer (burger 1582); in Harlingen volgens decretale verkoping 21 juli, 16 september 1606 (Hof van Frl., Tresoar toegang 14 inv.nr. 16807 fol. 458 verso) "op de niwe haven alwaer het roet vlegende hart uuthanckt"); in Naarden logement van die naam; in Gent deze gevelsteen:

Als vliegen niet letterlijk is bedoeld maar in de betekenis zich snel bewegen, kan ook gedacht worden aan een gevelsteen zoals de hieronder afgebeelde uit Dokkum
 • Naast het 'Rode Hart' - Aestimatieboek nr. 463: Wirdumerdijk
 • Op de hoek 'alwaer de olde Fries uijthangt' - Aestimatieboek nr. 563: Voorstreek Wz
 • Het Wapen van Swol - Inventarisatieboek nr. 2527: Tuinen Nz (Zwolse veerhuis)
 • In de dree lewen - Inventarisatieboek nr. 439: Nieuwestad Nz bij de Vrouwenpoort / Wortelhaven NOz
 • In de 'Drie Friessen' - Inventarisatieboek nr. 2628: Kleine Kerkstraat Wz / Nieuwestad Zz / Tweebaksmarkt Wz
 • In de lange steeg naast het huis waar Enkhuizen uithangt - Inventarisatieboek nr. 1119: Voorstreek Wz
 • In de 'Witte Son' - Inventarisatieboek nr. 1908: Nieuwestad Zz bij 't Schavernek
 • 'In den blauwe helm' OF 'In den blauwe engel' - Inventarisatieboek nr. 222: Wirdumerdijk Wz OF Nieuwestad Zz / Wirdumerdijk Wz
 • naest Balsers hoff - Inventarisatieboek nr. 1569: 1645/09/29 y35 fol. 228; Balser = Balthasar; Balser Ba(r)lsers of Balser Jaspers?
 • op de hoeck (de Vergulde Druif) - Inventarisatieboek nr. 1079: Voorstreek Wz
 • Voorboven opcamer in de huijsinge daer de halve maen wthangt - Aestimatieboek nr. 486: Kelders / Naauw Nz / Nieuwestad Zz tussen Schavernek en D. Martenapijp / Poststraat Zz / Kelders / Nieuwestad Zz

>> begin