MpaginaE * Uit Winsemius resp. Charterboek

>> HOMEpage

Uit Winsemius resp. Charterboek
Naamlijsten Nadere Unie 1578 resp. Malcontenten 1580

Samenstelling: M.H.H. Engels, juni 2011
voor Henk Zeinstra
Gebruik bij voorkeur Firefox: geeft na opening van de afbeeldingen een vergrootglas om met een klik daarop de ware grootte te zien!

Winsemius, Chronique
628-631
Request aen den Stadtholder Georgh van Lalayn [= graaf van Rennenberg]
Namen der personen die de nader Unye bevestiget hebben ... 1578
628 en 629
630 en 631
... de Grave van Rennebergh Stadtholder van Vrieslant noch weyffelende ... vreesende als noch de Spaensche ofte Conincks toorn, mitsgaders de ooghen niet afslaende van de macht der Reformeerde Bondtgenooten, heeft de verteyckinge van de Unye afgheslagen.
Deze Unie van Utrecht is in 1579 gesloten met als eerste bepaling de verdrijving van de Spanjaarden; de verdere artikelen van staatkundige aard maakten er een soort Grondwet voor de Republiek der Verenigde Nederlanden van.

Charterboek IV
160
Ordonnantie dat niemand ... aan Personen die ... uit den Lande vertrokken zijn, en volgens Register hier bijgevoegd, ofte aan derselver huisvrouwen ... zal mogen overleveren [hunne] Goederen, of betalen eenige opkomsten van dien
7 juni 1580
160
161

177
Citatie ... Malcontenten ... om op poene van eeuwig Bannissement en Confiscatie van Goederen, te compareeren op den 27 aanstaande in de Cancellarye binnen Leeuwarden; met een register der Gedaagden
7 juli 1580
178
179

190
Citatie van de Malcontenten ... op den 23ste ... der lopende maand te compareeren
6 augustus 1580
190
191
192
193

>> begin