>> HOMEpage

Stenen boogbruggen in Leeuwarden

Bronnen o.a.: plattegrond Wopke Eekhoff 1845, Repertorium Jan de Roos 1980, Leeuwarder straatnamen Wim Dolk 1997, huisnamentabellen Henk Oly 2014
Internetuitgave: M.H.H. Engels, maart 2017; aanvullingen zijn welkom

 • Aaltje Hieronimus-, Jheronimus- of Ansck mr. Eelckes- later Hoogstraatspijp
 • Aernsmapijp (1603 Peperstraat-Oosterstraat)
 • Adje Lammerts- of Westerpijp
 • Amelandspijp, Heer van
 • Ansck mr. Eelckes- of Aaltje Hieronimus-, Jheronimus- later Hoogstraatspijp
 • Bagijnepijp
 • Beulspijp (16e eeuw, later Brol)
 • Blokhuis(ter)- later Rhalapijp (Eekhoff I 207)
 • Boterhoek, pijpje
 • Brol, "driewegpijp"
 • Camminghapijp, Hayo van
 • Cruysepijp (Eekhoff I 190: Tuinster-, Vlietster- of)
 • Doelepijp
 • Druifspijp
 • Dubbele pijp (Voorstreek Nieuweburen)
 • Duco Martenapijp
 • Fonteinspijp(je) (Westersingel Fonteinstraat)
 • Franciscus- of Korfmakerspijp
 • Galeister- of Galileërpijp
 • Galileëer- of Galeisterpijp
 • Gasthuispijp (Grote Kerkstraat, bij St. Anthonygasthuis)
 • Geweldige pijp, achter de Munt (Kl. Consentboek 1631)
 • Hayo van Camminghapijp
 • Heer van Amelandspijp
 • Hillemapijp (Oude, Nieuwe Oosterstraat)
 • Hoeksterpijp
 • Hoogstraats- of eerder Ansck mr. Eelckes-, Aaltje Hieronimuspijp, Jheronimuspijp
 • Huizumerpijp (Weaze waterpoort)
 • Jan Jeronimus Bechels-, Jeronimus wijntappers- of Jeronimuspijp (Eekhoff, Gesch. beschr. Lwd., I 267)
 • Kanselarijpijp
 • Konings- of Vismarktpijp
 • Korfmakers- of Franciscuspijp
 • Lange pijp
 • Leertouwers- of Pijlsteegsterpijp
 • Lieve Vrouwenpoortspijp
 • Minnemapijp
 • Nieuwbuursterpijp
 • Nieuwe Oosterstraatspijp
 • Nieuwepijp (Nieuwestad Nieuwesteeg)
 • Oosterstraatspijp
 • Paardepijp (Eekhoff II 39: Keimpema- of)
 • Peperstraatspijp
 • Perkspijp (1856 i.p.v. de Perksbrug of Gerkesbrug)
 • Pijlsteegster- of Leertouwerspijp
 • Potmargepijp
 • Pottenbakkerspijp
 • Raadhuispijp (in koopbrief van 1619)
 • Rhala- eerder Blokhuis(ter)pijp
 • Roukemapijp (tussen Nieuwepijp en Langepijp, 1695 weggeruimd; Eekhoff II 141)
 • Schavernekspijp
 • Seigneuriepijp (Eekhoff II 142)
 • Sparreboomspijp
 • St. Anthonygasthuis, pijpje bij (Grote Kerkstraat)
 • St. Jacobs- of Tontjepijp
 • Tontje- of St. Jacobspijp
 • Vismarkt- of Koningspijp
 • Waags- of Tontjepijp (Eekhoff II 18)
 • Weerdspijp (met Jurjen Innespijp 1611 samengevoegd tot Langepijp; Eekhoff II 38)
 • Wester- of Adje Lammertspijp

>> begin