>> HOMEpage

De bibliotheek van rector Johannes Fungeri
veilingcatalogus 1613

Internetuitgave (verwijzingen naar foto's van de pagina's) van het exemplaar in
verzamelband 79 II 39 Kon. Bibl. Kopenhagen
M.H.H. Engels, augustus 2011
in honorem Dr. Philippi H. Breuker, qui collegit copias catalogorum auctionum bibliothecarum Frisicarum
Johannes Fungeri (Fungerus, Fongers) is geboren te Leeuwarden als zoon van de gelijknamige rector. Hij ging 1578 naar Leuven en liet zich vervolgens (24 maart) inschrijven aan de universiteit van Keulen. Nadat hij zijn kandidaats in de rechten en in de geneeskunde had behaald, reisde hij door Frankrijk en Duitsland. In Friesland teruggekeerd werd hij achtereenvolgens rector te Bolsward (1584), Leeuwarden (1592) en Franeker (1607). Op 4 juni 1607 komt hij voor in het album studiosorum van de universiteit van Franeker: Joannes Fungerus, iur. dr. et scholae Franekernesis rector; waar hij is gepromoveerd, is niet bekend. Hij was gehuwd met Ludts Wybes, een dochter van de Leeuwarder praeceptor Wybrandus Hallumensis. Hij overleed op 11 mei 1612 en werd begraven in de Martinikerk van Franeker; vgl. Cannegieter, Grafschriften, A80. Volgens het grafschrift door Pier Winsemius was Fungerus viermaal rector: zijn eerste standplaats moet Groningen geweest zijn, aldus Harm Oldenhof. In NNBW IV, 623/624, vindt men een overzicht van zijn filologische Neolatijnse werken. Eén jaar na zijn dood werd zijn rijke bibliotheek geveild te Leiden: van de 80 bladzijden tellende catalogus in quarto is slechts één exemplaar overgeleverd.
Libri theologici
in folio > 3
in quarto > 5
in octavo > 6
in decimo sexto > 12

Libri iuridici
in folio > 13
in quarto > 14
in octavo > 15
in decimo sexto > 18

Libri politici
in quarto > 19
in octavo > 19
in decimo sexto > 20

Libri medici
in folio > 21
in quarto > 22
in octavo > 24
in decimo sexto > 28

Libri astronomici, arithmetici, mathematici et geometrici
in folio > 28
in quarto > 29
in octavo > 30
Libri historici, poetici, philosophi et logici
in folio > 31
in quarto > 37
in octavo > 41
in decimo sexto > 51

Libri philologi
in folio > 53
in quarto, & alii libri varii > 54
in octavo, & alii libri varii > 56
in decimo sexto, & alii libri varii > 71

Sommighe Duytsche boecken > 73

Appendix

Theologici in folio > 73
Miscellanea in folio > 74

Theologici in quarto > 76
Miscellanea in quarto > 76

Theologici in octavo > 78
Miscellanea in octavo > 79

In 12 & 16 > 80


Eenighe Landt Caerten > 80
Twee groote Globen/ Terreste ende Coeleste > 80
titel en 3 4 en 5 6 en 7 8 en 9 10 en 11 12 en 13 14 en 15 16 en 17 18 en 19 20 en 21
22 en 23 24 en 25 26 en 27 28 en 29 30 en 31 32 en 33 34 en 35 36 en 37 38 en 39 40 en 41
42 en 43 44 en 45 46 en 47 48 en 49 50 en 51 52 en 53 54 en 55 56 en 57 58 en 59 60 en 61
62 en 63 64 en 65 66 en 67 68 en 69 70 en 71 72 en 73 74 en 75 76 en 77 78 en 79 80

>> begin