>> HOMEpage

Vroedschap van Amsterdam 1578-1795
"Register op de namen der huizen in den tekst vermeld"

Bron: J.E. Elias, Vroedschap Amsterdam, 1903-1905, deel II, blz. 1111-1125
Internetuitgave: M.H.H. Engels, mei 2017
N.B. In KNAW's OCR zijn de kolommen doorelkaargehaald, vandaar onze alternatieve OCR!
Toegevoegd: Toren van Babilonië (de), I, 127, II, 1150.

A (de), Amsteldijk, I, 324.
A (Letter), Kloveniersburgwal, II, 678.
Aap (de gekapte), O. Z. Houttuinen, I,
87, 276.
Aapje ('t), Warmoesstraat, I, 265.
Aapje ('t), I, 91.
Abraham (de), Warmoesstraat, I, 430
Absalom, Singel, I, 200.
Admiraal de Ruyter (de), Raamskooi,
II, 993.
Adolph (de Keizer), z. Keizer Adolph (de).
Aker (de groene), Water, I, 142.
Akerboom (de), Water, I, 253, 377.
Akersloot, Achterburgwal, I, 141.
Akkerman (de), hoek Doelenstraat, I, 307.
Aluin vat ('t), Warmoesstraat, II, 966.
Amazoon (de), pakhuis, Nieuwe Rapen-
burgergracht, I, 364, II, 814.
Amsterdam ('t Wapen van), z. Wapen
van Amsterdam ('t).
Anker ('t groene), hoek Oude Schans,
II, 1033.
Anker ('t gulden), Warmoesstraat, I, 421.
Anker ('t witte), Kolk, I, 34, 302.
Appelboom (de), Dam, I, 71.
Appelboom (de), Nieuwendijk, I, 70.
Appelboom (de), Warmoesstraat(?), I, 72,
II, 1072.
Appelboom (de gulden), O. Z. Voorburg-
wal, I, 38.
Arend (de), Prinsengracht, I, 206.
Arend (de), Heerengracht, II, 601, 602, 684.
Arend (de blauwe), Kloveniersburgwal,
I, 530.
Arend (de dubbele), Brouwerskaay, I, 206.
Arend (de vergulden dubbele), Heeren-
gracht, II, 650.
Arend (de zwarte), Warmoesstraat, I, 102.
Arend (de witte), Warmoesstraat, I, 135.
Arend (de witte), brouwerij, N. Z. Hout-
tuinen, hoek Trouwelooze steegje, I, 43,
205, II, 1083.
Arrions of de twee dolphijnen ('t huis,
waar de twee) op den gevel staan,
Heerengracht, II, 862.
Aschtonnen (de drie), Water, I, 8.
Aschtonnetje ('t vergulden), Singel, I, 449,
II, 595.

B (de), Amsteldijk, I, 324.
B (Letter), Kloveniersburgwal, II, 576.
Baaf (de blauwe), Warmoesstraat, I, 120.
Baarzen (de vier), Nieuwendijk, I, 3.
Baard (de), Warmoesstraat, hoek Mol-
steegje, I, 466, II, 1001, 1006.
Babilonië (de Toren van), z. Toren van
Babilonië (de).
Bark (de Spaansche), Sint Pieterskerk-
hof, I, 285.
Bartolotti ('t huis van), Heerengracht
(nº. 170 en 172), I, 386, 388, 389, 501,
522, II, 553, 607, 628, 629, 658, 687, 845.
Bastaardpijp (de), Pijlsteeg, I, 350.
Batavier (de), pakhuis, Nieuwe Rapen-
burgergracht, I, 364, II, 814.
Beek (de gekroonde), Fluweelenburgwal,
II, 994.
Beer (de), Kalverstraat, I, 248.
Beer met Ringen (de), Warmoesstraat,
II, 746, 966.
Bel (de), Houttuinen, I, 374.
Bel (de), Warmoesstraat, I, 338.
Bel ('t Schaap met de), z. Schaap met
de Bel ('t).
Bentem ('t Huis te), z. Huis te Bentem ('t).
Berg (de ijzeren), Water, hoek Karne-
melkssteeg, I, 146, 259.
Berg (de zilveren), Warmoesstraat, I, 53,
413.
Bergen in Noorwegen, Warmoesstraat,
I, 421.
Bergen in Noorwegen, O. Z. Voorburg-
wal, I, 336.
Bergen in Noorwegen ('t Wapen van), z.
Wapen van Bergen in Noorwegen ('t).
Bergen in Noorwegen ('t Kasteel van),
Monckelbaensburgwal of Oude Schans,
I, 542, II, 734.
Bessemcrouch (de) 1), Zeedijk, I, 74.
Bethlehem, Warmoesstraat, II, 628.
Blauw-huis ('t), Bierkaai of Fluweelen-
burgwal, II, 671.
Blauw-huis ('t), Heerengracht, I, 308,
II, 750, 848.
Blauw-huis ('t), Keizersgracht, I, 437, 438,
440, 545.
Bloempot (de), Singel, I, 373, 477.
Blok ('t vergulden), Hartenstraat, II, 570.
Blokhuis van Staveren ('t), O. Z. Kolk,
I, 264.
Bok (de), O. Z. Ooster Voorburgwal, I, 225.
Bok (de), Kolk, I, 302.
Bok (de klimmende), Kalverstraat, II, 656.
Bok (de roode), N. Z. Voorburgwal, I, 149.
1) Kan dit woord wellicht beteekenen: de pot (of
kruik) met bessen?
Bok (de witte), Heerengracht, I, 72.
Boede ('t Huis ter), z. Huis ter Boede ('t).
Bollen (de Harde), z. Harde Bollen (de).
Bolwerk ('t), Nieuwendijk, I, 215.
Bonnet (de zwarte), Water, I, 165.
Boom (de vergulden), Singel, I, 306.
Boor (de), Zeedijk, I, 248.
Bors (de), Kalverstraat, I, 103.
Botter (de bonte), Dam, II, 698.
Bourgonje, Achterburgwal, I, 344.
Bourgonje, Kalverstraat, I, 72.
Bouten (de drie), Singel, I, 176.
Brabantsche Wagen (de), z. Wagen (de
Brabantsche).
Brandijzer ('t vergulden), Nes, II, 1005.
Brederode, Kalverstraat, I, 29, 404.
Briel (den), Fluweelenburgwal, I, 291.
Bril (de vergulden), Nieuwendijk (1557),
later aan den Dam (1582), I, 127, 130,
223, 233.
Brouwershaven, te Veere, I, 380.
Bruinvisch (de), Oudebrugsteeg, I, 85.
Bruinvisch (de), Keizersgracht, II, 562.
Buis (de gulden), Nieuwendijk, I, 108,
215, 420, 421.
Burcht van Esens (de), N. Z. Kerkhof,
I, 271.
Burg (de), brouwerij, O. Z. Achterburgwal,
I, 65, 209, 210, 328, 330, II, 1077.
Burg (de), Warmoesstraat, I, 328, II, 1077.
Bijbel (de vergulden), Warmoesstraat, I,
381.
Bijl (de blauwe), Kalverstraat, I, 94.

C en de Zwaan (de), Amsteldijk, I, 324.
Capelle ('t Wapen van), z. Wapen van
Capelle ('t).
Cleeff ('t Huis te), z. Huis te Cleeff ('t).
Coymans ('t huis van), Keizersgracht
(nº. 177), II, 681, 700, 762, 765, 766,
767, 918, 982.
Corvershof ('t), N. Heerengracht, I, 523.
Cromhout (de huizen van), Heerengracht,
I, 506, II, 571, 747, 944.
Culemburch, O. Z. Arm, I, 292.

D en de Windhond (de), Amsteldijk, I, 324.
Daalder (de), Warmoesstraat, II, 625.
Daalder (de Hollandsche), Nieuwendijk,
I, 340.
Dam (de), pakhuis, Nieuwe Rapenburger-
gracht, I, 364, II, 814.
Dantzig, I, 168.
Dantzig ('t Raadhuis van), z. Raadhuis
van Dantzig ('t).
Deken (de blauwe), Nieuwendijk, hoek
Gravenstraat, I, 349.
Dekens (de drie), Nieuwendijk, hoek Gra-
venstraat, I, 349.
Denemarken (de jonge Koning van), z.
Koning van Denemarken (de jonge).
Denemarken (de oude Koning van), z.
Koning van Denemarken (de oude).
Denemarken ('t Wapen van), z. Wapen
van Denemarken ('t).
Derde Vrede Jaar ('t), z. Vrede Jaar
('t derde).
Deutzen-hofje ('t), Prinsengracht, II, 637.
Deventer Waag (de), Londonsche Kaey,
I, 125.
Diamant (de), N. Z. Achterburgwal, I,
261.
Diercquens Paradijs, suikerrafinaderij,
Houtgracht, II, 926.
Dog (de Engelsche), Dam, I, 256.
Dolphijn (de), Singel, I, 274, 275, 406, 450,
(z. ook: de kleine Dolphijn).
Dolphijn (de kleine), Singel, I, 506.
Dolphijnen (de twee), z. Arrions (de twee).
Doornik ('t Huis van), z. Huis van Door-
nik ('t).
Doos (de gulden), Warmoesstraat, I, 210.
Doos (de witte), Warmoesstraat, I, 406.
Doodshoofd ('t), Rockin, hoek Kromelle-
boogsteeg, I, 101, II, 598, 868.
Dordrecht (de Stad), Warmoesstraat, I,
530.
Dordrecht (de Toren van), z. Toren van
Dordrecht (de).
Dorhout ('t), Singel, I, 304.
Draak (de vergulden), Singel, I, 217, 379.
Dreggen (de twee vergulden), hoek Oude
Schans, II, 1033.
Druif (de), Water, I, 90.
Druif (de G en de blauwe), z. G en de
blauwe Druif (tle).
Duifje ('t), brouwerij, Rockin, I, 204.
Duivekater (de Hollandsche), Korte Tuin-
straat, II, 879

E en de Haan (de), Amsteldijk, I, 324.
Eenhoorn (de), brouwerij, Haarlemmer-
straat, I, 418.
Eenhoorn (de gulden), Water, I, 25, 51.
Eenhoorn (de witte), Warmoesstraat, I,
276, 279.
Eland (de gekroonde), Anjeliersgracht, I,
294.
Elandshoofd ('t), Nieuwendijk, I, 382.
Elandshoofd ('t), Zeedijk, II, 941.
Emden ('t Raadhuis van), z. Raadhuis
van Emden ('t).
Emden ('t Wapen van), z. Wapen van
Einden ('t).
Engel (de), Warmoesstraat, I, 94.
Engel (de blauwe), Nieuwendijk, I, 215,
403, 405.
Engel (de roode), Kalverstraat, I, 404.
Engel (de witte), Sint Antonisbreestraat,
I, 201.
Engelen (de drie), Water, I, 379, 383.
Engeland (de Koning van), z. Koning
van Engeland (de).
Engeland ('t Wapen en 'l oude Wapen
van), z. Wapen van Engeland ('t) en
('t oude).
Engelenburg, St. Anthonisbreestraat, II,
547, 556.
Engelenburg, Warmoesstraat, I, 108.
Engelschman (de), pakhuis, Nieuwe Ra-
penburgergracht, I, 364, II, 814.
Esens (de Burcht van), z. Burcht van
Esens (de).
Ezel (de blinde), Water, I, 57, 90, 91,
264, 265, 403, II, 596, 702, 733.
Ezel (de lastdragende), N. Z. Achter-
burgwal, I, 398.

F en de groene Valk (de), Amsteldijk, I, 324.
Flora, Heerengracht, II, 569.
Fontaine-hofje ('t), Keizersgracht, II, 751.
Fontein (de), Damsluis, I, 344.
Fontein (de), Warmoesstraat, I, 344.
Fontein des Levens (de), Warmoesstraat,
I, 419.
Fontein (de gulden), Middeldam, I, 99, 100.
Fontein (de roode), Keizersgracht, I, 154.
Fortuin (de), I, 57.
Fortuin (de), lijnbaan, bij de Haarlem-
merpoort, II, 859.
Fortuin (de), Keizersgracht, II, 739.
Fortuin (de), Nieuwe Waalseiland, II, 730.
Fortuin ('t vergulden), Keizersgracht, II,
832.
Fortuin (de witte), Nieuwe Leliestraat,
II, 953.
Franschman (de), pakhuis, Nieuwe Rapen-
burgergracht, I, 364, II, 814.
Friesland ('t Hof van), z. Hof van Fries-
land ('t).
Friesland ('t Wapen van), z. Wapen van
Friesland ('t).
Fuik (de), Liesdel, I, 100, II, 1080.

G en de blauwe Druif (de), Amsteldijk,
I, 324.
Gans (de), Water, I, 18, 226.
Gaperd (de), Rockin, II, 569.
Gelre ('t Slot van), z. Slot van Gelre ('t)
Gent, Kalverstraat, I, 95, 381.
Gent, Warmoesstraat, I, 227, II, 729.
Gerzijnenkorf (de), I, 27.
Gevel (de witte), Fluweelenburgwal, I, 508.
Gevel (de witte), Keizersgracht, II, 1018.
Gieters (de drie), Nieuwebrugsteeg, I, 372.
Glashuis ('t), O. Z. Ramen, I, 258.
Goudsbloem (de), suikerbakkerij en -rafi-
naderij, Prinsengracht, II, 888, 1021.
Granaatappel (de), (Keizersgracht) "bij
't Glashuis", II, 577.
Granaatappel (de), O. Z. Voorburgwal,
I, 138.
Grasmaaier (de), Zeedijk, I, 22.
Gravenhoed (de blauwe), Kalverstraat, II,
931
Griffioen (de), Warmoesstraat, hoek Gul-
dehandsteeg, I, 286, 322.
Groninger Wapen ('t), z. Wapen ('t Gro-
ninger).

Haan (de), mouterij, op Kattenburg, II, 780.
Haan (de Kalkoensche), z. Kalkoensche
Haan (de).
Haan (de roode), Warmoesstraat, I, 269.
Haan (de witte), later: de Haan, brou-
werij, Gelderschekade, I, 454, 455.
II, 535, 536, 778, 779, 780.
Halvemaan (de), Warmoesstraat, I, 336,
337.
Halvemaan (de gekroonde), Water, II, 733.
Halvemaan (de Turksche), Hoogstraat, I,
144.
Ham (de gulden), Water, I, 165, 372,
374, 375.
Hamburg, Heerengracht, I, 365, II, 846.
Hamburg, O. Z. Arm, II, 729.
Hamburg (de), Warmoesstraat, I, 113,
157, 272.
Hamburg, te Rotterdam, I, 83.
Hamer (de), Spinhuissteeg, I, 409.
Hamer (de), Water, I, 435.
Hamers (de vijf), buiten de Haarlemmer-
poort, I, 27, 189.
Hand (de blauwe), Kalverstraat, I, 35, 187.
Hand (de gulden), Warmoesstraat, I, 375.
Hand (de roode), N. Z. Wester Voor-
burgwal, I, 55, 56.
Hand (de schrijvende), N. Z. Achter-
burgwal, I, 428.
Hand (de schrijvende), Heintjehoekssteeg,
II, 855.
Hand (de gulden schrijvende), Warmoes-
straat, I, 336.
Hand (de vergulden), Water, I, 91.
Harde Bollen (de), Nieuwendijk, I, 201.
Hardebollen (de twee), Heerengracht, I,
508, II, 790.
Haring (de), Nieuwendijk, I, 320, 321.
Haringen (de drie), Kolk, I, 214.
Haringen (de vier), Kalverstraat, I, 329.
Haringen (de vijf), Nes, II, 1005.
Harington (de), Water, I, 108, 239.
Harington (de vergulden), Nieuwendijk,
I, 82, 264, 321, 322.
Harp (de), Gasthuismolensteeg, I, 347.
Hart ('t), brouwerij, Brouwerskaay, I, 186.
Hart ('t), Warmoesstraat, I, 123.
Hart ('t bonte), Singel, I, 90.
Hart ('t groene), Water, I, 403.
Hart ('t roode liggende), N. Z. Achter-
burgwal, I, 457/458, 467.
Hart ('t vergulden), Nieuwendijk, I, 254.
Hart ('t witte), brouwerij, Droogbak, II, 611.
Hek ('t gulden); Kloveniersburgwal, I,
328, 453, 585.
Hek ('t vergulden), Keizersgracht, I, 408.
Heemskinderen (de drie), Water, I, 56.
Helm (de), brouwerij, II, 790.
Helm (de), Nes, hoek Pieter Jacobssteeg,
I, 189.
Helm (de blauwe), Nieuwendijk, I, 408.
Helm (de groene), Keizersgracht, I, 347,
'I, 549.
Helm (de roode), Warmoesstraat, I, 102,
272.
Hen (de vette), Warmoesstraat, I, 1.
Hen (de witte), Kalverstraat, I, 60.
Hen (de zwarte), "aen de Stoofsbrugge",
II, 672.
Heresaaien (de drie), Stilsteeg, II, 731.
Herodes ('t Hof van), z. Hof van Hero-
des ('t).
Hert ('t roode), Heerengracht, II, 712.
Hert, z. ook: Hart.
Hertogenbosch ('s-), Warmoesstraat, I, 294.
Hertogenbosch ('t Stadhuis van 's-), z.
Stadhuis van 's-Hertogenbosch ('t).
Heuvelen (de drie), Heerengracht, I, 368,
524, II, 587, 682, 844, 846, 994, 995.
Hin(de)lopen, Nieuwendijk, I, 309, 315.
Hinlopen('tgekroond),Nieuwendijk, I, 515.
Hoefijzer ('t), nevens de Vleeschhal, I, 71.
Hoefijzer ('t), Water, I, 164.
Hoefijzer (de drie Roskammen en 't), z.
Roskammen (de drie).
Hoefijzer ('t witte), brouwerij te Delft, I,
357, 410, 41 1.
Hof van Friesland ('t), Warmoesstraat,
I, 323.
Hof van Herodes ('t), Oudebrugsteeg, II,
887.
Hof van Holland ('t), Kalverstraat, I, 379.
Hof van Pommeren ('t), Warmoesstraat,
1, 58.
Holft (de), I, 534.
Holland ('t Hof van), z. Hof van Hol-
land ('t).
Hollandsche Duivekater (de), z. Duive-
kater (de Hollandsche).
Holofernes (Judith en), z. Judith en Ho-
lofernes.
Hond (de roode), Damsluis, I, 344, 429,
430, 431, 434.
Hond (de witte), Warmoesstraat, I, 11.
Hond (de witte), I, 118.
Hond (de zwarte), Nes, hoek Pieter Ja-
cobssteeg, I, 189, 190, 254.
Hondje ('t blauwe), Kalverstraat, I, 58.
Hoofd ('t gulden), Warmoesstraat, I, 28,
30, 33, 113, 177, 293, 500, 504, 505.
Hoofddeugden (de drie Christelijke), De-
venterhoutmarkt, I, 355/356.
Hoofden ('t Huis met de), Keizersgracht,
I, 516, II, 610, 773, 914, 1009.
Hooge huis ('t), Water, I, 135.
Hoop (de), Deventerhoutmarkt, II, 849.
Hoop (de), Keizersgracht, I, 338, 525.
Hoop (de), Singel, II, 1002, 1006.
Hoop (de gekroonde), Water, II, 777.
Hoorntje ('t roo), Warmoesstraat, I, 119.
Hoorn (de Stad), Nieuwendijk, ï, 321.
Hoorn (de gulden), Warmoesstraat, I, 275.
Hoorn (de roode), Brouwerssteeg, I, 410.
Hoorn (de roode), Nieuwendijk, I, 237, 238,
II, 1089.
Hoorn (de vergulden), Zeedijk, I, 134.
Hoorn (de witte), Haringpakkerij, I, 517.
Hoorn (de zwarte), Zeedijk, I, 57.
Hoppezak (de), Warmoesstraat, I, 46.
Hoppetreder (de), N. Z. Melkmarkt, I,
372, II, 596.
Hubert (Sint), z. Sint Hubert.
Huydecoper ('t huis van), Singel (nº. 548),
I, 3«5, II, 575, 605, 829.
Huipot (de), N. Z. Achterburgwal, I, 149,
150.
Huis ('t Blauw), z. Blauw-huis ('t).
140
Huis ('t witte), Nieuwendijk, I, 182.
Huis te Bentem ('t), Keizersgracht, I, 530.
Huis ter Boede ('t), Heerengracht, II, 733.
Huis te Cleeff ('t), N. Z. YVester Voor-
burgwal, I, 329.
Huis van Doornik ('t) (eertijds: de
Zwaan), Warmoesstraat, II, 628.
Huis van Doornik ('t), Fluweelenburgwal,
II, 628.
Huis met de Hoofden ('t), z. Hoofden
('t Huis met de).
Huis van Nassauwen ('t), St. Antonis-
breestraat, I, 92.
Huis van Nassauwen ('t), Kloveniersburg-
wal, I, 201, 348.
Huis te Schagen ('t), Heerengracht, I, 249,
II, 565.
Hulk (de), Vijgendam, (Water), I, 379,
380.
Hulst, Singel, I, 5.

Ierland, Keizersgracht, I, 256.
Indische Raven (de), Monkelbaansburg-
wal, I, 80.

Jaar ('t derde Vrede), z. Vrede Jaar
('t derde).
Jacob (Sint), z. Sint Jacob.
Jezus (de Naam), z. Naam Jezus (de).
Jonas, bij de Oude Kerk, I, 420.
Judith en Holofernes, St. Antonisbree-
straat, I, 105, 431.
Jupiter, O. Z. Voorburgwal, achter de
Oude Kerk, I, 477, 485.

Kaas (de groene), Kalverstraat, I, 70.
Kaashuis ('t), Gasthuissteeg, II, 697.
Kabel (de gulden), Prinsengracht, I, 292.
Kalf ('t gulden), Liesdel, I, 134.
Kalf ('t gulden), Ridderstraat, I, 134.
Kalf ('t vergulden), Boomsloot, I, 18, 135.
Kalf ('t vergulden), Zeedijk, I, 134.
Kalf ('t witte), Kalverstraat, I, 400.
Kalkoen (de), brouwerij, Binnen-Amstel,
II, 655.
Kalkoen (de blauwe), Barberstraat, II,
654, 656.
Kalkoen (de witte), Niezel, I, 21.
Kalkoensche Haan (de), I, 21.
Kalkschuit (de), O. Z. Achterburgwal,
I, 115.
Kalverendans (de), Kalverstraat, I, 103.
Kameel (de), Singel, II, 919.
Kameel (de 100de), Warmoesstraat, I, 38,
173, 221, 421, 505, II, 729.
Kamelotten (de drie), Warmoesstraat, I,
6, 25, 338.
Kammen (de drie), Nieuwebrugsteeg, I,
382.
Kan (de gulden), bij de Regulierspoort,
I, 500.
Kan (de gulden), Warmoesstraat, I, 159.
Kanifasbalen (de drie), Water, hoek Kar-
nemelkssteeg, I, 314.
Kanis (de), Warmoesstraat, I, 177, 530.
Kantwinkel (de Haagsche), N. Z. Voor-
burgwal, II, 1038.
Kapraven (de), Singel, I, 166.
Kardinaalshoed (de), over 't Weeshuis
(1596), I, 126.
Karsseboom (de), Singel, I, 192, 200,
II, 697.
Karsseboom (de gulden), Water, II, 697,
698.
Kasteel van Bergen in Noorwegen ('t),
z. Bergen in Noorwegen ('t Kasteel van).
Kat (de), Middeldam, I, 63, 134, 429.
Kat (de), Rokin, I, 492, II, 939.
Kauwen (de drie), Warmoesstraat, I, 68,
182.
Keizer (de), Vijgendam, (Water), I, 61,
62, 65.
Keizer (de), over de Oudekerkssteeg
(Warmoesstraat), I, 68.
Keizer (de), Heerengracht, I, 283.
Keizer (de), Keizersgracht, I, 302.
Keizer Adolph (de), Keizersgracht, I, 283,
II, 661,
Keizerin (de), Oude Turfmarkt, I, 96,
II, 853.
Keizerin (de), Warmoesstraat, I, 227.
Keizerrijk ('t), Heerengracht, I, 160, II, 963.
Keizershoed (de), Liesdel, I, 113, 266.
Keizerskroon (de), brouwerij, Keizers-
gracht, I, 415, 443.
Keizershof ('t Groot), z. Wapen van
Emden ('t).
Kelk (de gulden), Warmoesstraat, I, 259.
Kerk (de Goudsche), Zeedijk, I, 11.
Ketel (de), O. Z. Voorburgwal, I, 359, 435.
Ketel (de), Warmoesstraat, I, 37, II, 649.
Ketel (de gulden), Benningenpad, II, 685.
Ketel (de vergulden), Singel, I, 444, 488.
Ketting (de gouden), Keizersgracht, I,
503, 533, II, 636, 759, 766, 786, 800,
818, 830, 841, 845, 930, 944, 958, 1015.
Keulen, Warmoesstraat, I, 31, 228.
Keurvorster Heeren (de zeven), I, 366.
Kievit (de), kruitmolen, aan den Over-
toomschenweg, II, 888.
Kievitten (de drie), Nieuwendijk, I, 312.
Kip Lengen (de), z. Lengen (de Kip).
Klauw (de vergulden), Warmoesstraat, I,
357, 408.
Klaverblad ('t), brouwerij, Singel, I, 172.
Klaverblad (Lemenias' drukkerij van 't),
aan den Overtoomschenweg, II, 992.
Klaverblad ('t groene), Water, hoek Zout-
steeg, I, 272.
Klaverblad ('t gulden), Water, I, 8.
Kleerbezem (de), Bloemgracht, I, 475.
Klok (de), Kolk, I, 285.
Klok (de metalen), Nieuwendijk, II, 582.
Klok (de vergulden), Deventerhoutmarkt,
II, 597.
Klok (de vergulden), Warmoesstraat, I, 430.
Klom (de), z. Kolom (de).
Kluis (de blauwe), N. Z. Voorburgwal,
I, 33, 55, 74.
Kodden (de drie), N. Z. Voorburgwal,
I, 102, 458.
Kodden (de twee vergulden), O. Z. Voor-
burgwal, I, 183.
Koe (de bonte), Zeedijk, I, 25.
Koe (de roode), Singel, I, 31.
Koe (de roode), Rockin, I, 185.
Koelvat ('t), Warmoesstraat, II, 784.
Koesveld ('t), O. Z. Voorburgwal, I, 25.
Koesveld ('t), Warmoesstraat, II, 856.
Koevoet (de), Zeedijk, I, 27, 112.
K(o)lom (de), Warmoesstraat, I, 38.
Koning van Denemarken (de jonge),
Nieuwendijk, I, 259, 366.
Koning van Denemarken (de oude), War-
moesstraat, I, 259.
Koning van Engeland (de), Nieuwendijk,
I, 138.
Koning van Polen (de), Heerengracht,
1, 422, II, 595, 785, 976.
Koningen (de drie), Warmoesstraat, I,
102, 161, 162, 163, 224, 233, II, 1087.
Koningen (de drie), Kalverstraat, I, 340.
Koningen (de drie), Keizersgracht, I, 493,
494.
Koningshoofd ('t), Water, I, 219, 375.
Konstabel (de), pakhuis, Nieuwe Rapen-
burgergracht, I, 364, II, 814.
Konvooi (de), Zeedijk, I, 357, 358.
Koopvaarder (de), kruitmolen, buiten de
Heiligewegspoort, I, 295, 296, 298.
Kop (de vergulden), Warmoesstraat, I,
276, 307.
Kopenhagen, Water, I, 25.
Korenbloem (de), hoek Vischstraat, te
's-Hertogenbosch, II, 1080.
Korendrager (de), Engelsche (of Gelder-
sche) Kaey, I, 87.
Kortenhoef, Heerengracht, II, 668.
Kortenhoef ('t Wapen van), z. Wapen
van Kortenhoef ('t).
Kraag (de), Warmoesstraat, I, 324.
Kraaien (de drie), Raamskooi, I, 319.
Kraaien (de drie bonte), O. Z. Houttui-
nen, I, 251.
Kraak (de), Warmoesstraat, I, 486.
Kraan (de), Warmoesstraat, I, 128, 181, 226.
Kraan (de zwarte), Warmoesstraat, I, 85.
Krab en de Vos (de), Lindenstraat, II, 1029.
Kramers (de drie), Water, I, 397.
Krokodil (de), Kalverstraat, II, 569.
Kromhout ('t), Warmoesstraat, I, 16, 19.
Kromhout ('t groene), Water, I, 91, 170.
Kronen (de drie), Kalverstraat, I, 281.
Kronen (de drie), Warmoesstraat, I, 123,
511, II, 566.
Kroon (de), brouwerij, Keizersgracht, I,
489.
Kroon van Polen (de), Singel, I, 214,
274, 275.
Kroon (de blauwe), Water, I, 170, 171,
II, 792.
Kroon (de vergulden), Warmoesstraat,
I, 21, 248.
Kruiken (de vijf), N. Z. Achterburgwal,
I, 396.
Kruis ('t gulden), Nieinvendijk, I, 203.
Kruis ('t roode), I, 43, 488.
Kruis ('t vergulden), Singel, I, 206.
Kruis ('t zwarte), N. Z. Achterburgwal,
I, 95.
Kruiwagen (de), Singel, I, 255.
Kruiwagen (de gulden), Nieuwendijk, I,
203, 352, 354.
Krijgsman (de), kruitmolen, aan 't Zand-
pad op Amsterdam, even buiten Muiden,
II, 876, 877.

Laars (de witte), O. Z. Voorburgwal, I,
396.
Laken ('t vergulden), Warmoesstraat, I,
119.
Lam ('t), brouwerij, buiten de Heypoort,
I, 325.
Lam ('t), brouwerij, Singel, I, 490, 492.
Lam ('t), Singel, naast de brouwerij
"het Lam", II, 584, 641.
Lam ('t vergulden), Warmoesstraat, I,
40, 115, II, 649.
Landmeter (de), Kalverstraat, I, 271.
Lansen (de drie), Water, I, 285, II, 1108.
Lansmans Lijnbaan, z. Zeevaart (de
Groote).
Laurierkrans (de), Hoogstraat, I, 20.
Leeuw (de blauwe), verwerij, Kloveniers-
burgwal, I, 328.
Leeuw (de klimmende), Singel, I, 251.
Leeuw (de roode), Schippersstraatje, I, 349.
Leeuw (de vergulden), Warmoesstraat, I,
408.
Leeuw (de witte), pakhuis, Oude Schans
(om den hoek), II, 1034.
Leeuw (de zwarte), Kalverstraat, I, 267.
Leeuw (de zwarte), Nieuwendijk, I, 202,
II, 1085.
Leeuw (de zwarte), brouwerij, I, 377.
Leeuwarden, Heerengracht, I, 28.
Leeuwen (de drie witte), Water, I, 8.
Leeuwenburg, N. Z. Voorburgwal, I, 54.
Leeuwtje ('t), brouwerij, Achterburgwal,
I, 30.
Leiden ('t Wapen van), z. Wapen van
Leiden ('t).
Lelie (de), brouwerij, van den Binnen-
Amstel tot de Regulierbreestraat, I, 137,
392, II, 655, 656.
Lelie (de), brouwerij, Rockin, I, 475.
Lelie (de), brouwerij, Nieuwendijk, I, 167.
Lelie (de), Prinsengracht, I, 492.
Lelie (de gulden), Vischsteeg, I, 51.
Lelie (de vergulden), Rockin, I, 100, 103.
Lelie (de witte), St. Anthonisbreestraat,
I, 543.
Lelie (de witte), Singel, I, 146.
Leliën (de drie), Warmoesstraat, I, 304.
Lemenias' drukkerij, z. Klaverblad ('t).
Lengen (de Kip), Beurssteeg, I, 154.
Levens (de Fontein des), z. Fontein des
Levens (de).
Liebaard (de), Nieuwebrugsteeg, I, 372.
Lieve Vrouwe in de Zon (de), Water,
I, 397.
Linnenwinkel (de), Koningsstraat, I, 462.
Lombard (de oude), N. Z. Houtmarkt,
I, 48.
Londensvaarder (de), N. Z. Achterburg-
wal, I, 158.
Loodsman (de gekroonde), Water, II, 647.
Loonen ('t zoogenaamde Stamhuis van de
van), Keizersgracht, hoek Molenpad,
(nº. 452), II, 809.
Lubeck, Warmoesstraat, II, 617.
Lubeck ('t Wapen van), z. Wapen van
Lubeck ('t).
Luipaard (de), O. Z. Voorburgwal, II, 761.
Luit (de), Nieuwendijk, I, 252.
Luit (de), I, 239.
Lijmketel (de), Leliegracht, I, 166.
Lijnwaadkist (de), N. Z. Voorburgwal,
I, 299.
Lijnwaadbaai (de), Heerengracht, II, 707.

Maan (de), Bantamstraat, II, 708.
Maan (de), Spinhuissteeg, I, 463.
Maan (de volle), Nieuwendijk, I, 178.
Maastricht, Heerengracht, II, 674.
Mantel (de bonte), Warmoesstraat, I,
120, 486, 488.
Mantel (de bonte), Heerengracht, II,
712, 988.
Marseille, Keizersgracht (nº. 401), II,
614, 7S4, 944, /038.
Marsje ('t gulden), Warmoesstraat, I, 46.
Martelaar (de), Water, I, 127.
Meebaal (de), Heerengracht, II, 913.
Meebalen (de), Singel, II, 569.
Meebalen(de drie gekroonde), Singel, I, 200.
Medemblik, Singel, I, 249.
Meer ('t roode), Water, I, 86.
Meerkat (de), Warmoesstraat, I, 290.
Meerman (de), Warmoesstraat, I, 218.
Messina, Keizersgracht, II, 909, 991.
Molen (de groene), Nieuwendijk, I, 321.
Molen (de roode), Water, I, 265.
Molensteen (de), Water, I, 47.
Monnickendam ('t Wapen van), z. Wapen
van Monnickendam ('t).
Moor (de), Heerengracht, I, 308, II, 708.
Moortje ('t), Heerengracht, II, 969.
Moriaan (de), Warmoesstraat, I, 116.
Moriaan (de), Water, I, 449.
Moriaanshoofd ('t), Warmoesstraat, I, 76,
86.
Moriaantjes (de), Heerengracht, I, 502.
Mortier (de), Warmoesstraat, I, 302.
Mosterdmolen (de), Zeedijk, II, 941.
Muiden, Oude Lastage, I, 262.
Muizennest ('t), Nieuwebrugsteeg, I, 372.
Muizentoren (de), O. Z. Ooster Voor-
burgwal, II, 656.
Muts (de), Water, II, 566.

Naald (de gulden), Bloemgracht, I, 101.
Naam Jezus (de), Warmoesstraat, II, 1018.
Nachtglas ('t), brouwerij, van den Singel
tot de Heerengracht, I, 34, 217, 219, 476.
Nachtglas ('t), mouterij, Heerengracht,
I, 338.
Nadorst (de), Nes, I, 120.
Namen, Deventerhoutmarkt, II, 710, 714.
Nassauwen ('t Huis van), z. Huis van
Nassauwen ('t).
Niclaas (Sinter), z. Sinter Niclaas.
Noach (de Patriarch), z. Patriarch Noach
(de).
Nobel (de), herberg, I, 74.
Nijptang (de geele of vergulden), Keizers-
gracht, II, 878, 992.

Odeon (het tegenwoordige gebouw), Sin-
gel, I, 492.
Oetgens ('t huis van), Singel, I, 331, 332,
509, 529(?), II, 781, 783, 806.
Oliekan (de), Kalverstraat, I, 60, 170.
Olijfberg (de), St. Antonisbreestraat, hoek
Snoekjessteeg, I, 340, 413.
Olijfboom (de), Dam, I, 251, 289.
Olof (Sint), z. Sint Olof.
Ooievaar (de), Barndesteeg, II, 645.
Ooievaar (de), Nieuwendijk, hoek Gra-
venstraat, I, 95, 125, 350, II, 597.
Ooievaar (de), N. Z. Voorburgwal, I, 95.
Ooievaars (de drie), Water, I, 121.
Oostwoude, hoek Bantamstraat, I, 81.
Opsie, O. Z. Houttuinen, I, 253.
Oranje (de Prins van), z. Prins van Oranje
(de).
Oranjeappel (de), Water, I, 54.
Oranjeappel (de), Keizersgracht, II, 722.
Oranjeboom (de), Keizersgracht, II, 772.
Orgel ('t groene), Singel, I, 487.
Os (de bonte), N. Z. Ooster Voorburgwal,
I, 372.
Osjes (de drie), Singel, I, 306.
Ossenhoofd ('t), Teertuinen, I, 448.
Ossenhoofd ('t), N. Z. Voorburgwal, II,
1025.
Otter (de), Water, I, 87.
Oven (de gloeiende), Dijkstraat, I, 406.

Paard ('t gulden), Warmoesstraat, I, 15,
128.
Paard ('t witte), Heerengracht, I, 261.
Paardshoofd ('t roode), bij 't Raampoortje,
I, 202, 203, 204.
Paardshoofd ('t zwarte), Keizersgracht,
II, 672.
Papegaai (de), Nieuwendijk, I, 451.
Papegaaien (de drie), Veemarkt over den
Doelen, I, 241.
Papegaaitje ('t groene), Kalverstraat, I, 60.
Papiermolen (de), Water, hoek Valksteeg,
II, 655, 769.
Paradijs ('t), Kalverstraat, I, 66.
Paradijs (Diercquens), z. Diercquens Pa-
radijs.
Parcae (de), Deventerhout- of Bloem-
markt, I, 355, II, 680.
Passer (de), brouwerij, Kattegat, I, 237.
Patriarch Noach (de), Keizersgracht, II,
645.
Pauw en de dubbelde Bijlen (de), brou-
werij te Delft, I, 12.
Pauw (de groote), Singel, I, 192, 199,
200, II, 547.
Pauw (de gulden), Warmoesstraat, I, 120,
177, 302, 303, 455, 456, 486, 500.
Pauw (de gulden), Keizersstraat, I, 455.
Pauw (de kleine), Singel, I, 200.
Pelikaan (de), aan de Nieuwe Zijde, I, 65.
Pelikaan (de), Keizersgracht, II, 635.
Pelikaan (de witte), Ossenmarkt, I, 404.
Pels (de bonte), Nieuwendijk, I, 490, II,
1103.
Pels (de Pakhuizen van), Keizersgracht,
II, 814, 816.
Peperbaai (de), Nieuwendijk, II, 994.
Pernambuco ("Pharnabucq"), Haarlem-
merdijk, I, 244.
Pers (de gulden), Warmoesstraat, I, 85.
Pfarkerk (de), Singel, I, 168, 485.
Pieter (Sint), z. Sint Pieter.
Pinas (de), Gelderschekade, II, 877.
Ploeg (de), Dam, hoek Gasthuissteeg, I, 7 1.
Ploeg (de), Heerengracht, (Schagermarkt),
I, 403.
Ploeg (de), Singel, I, 319, II, 1002, 1003.
Ploeg (de), Warmoesstraat, II, 1002.
Planeten (de zeven), Gelderschekade, I, 289.
Polen (de Koning van), z. Koning van
Polen (de).
Polen (de Kroon van), z. Kroon van
Polen (de).
Polen ('t Wapen van), z. Wapen van
Polen ('t).
Pommeren ('t Hof van), z. Hof van
Pommeren ('t).
Pompenboorderij (de), Gelderschekade, II,
1033.
Pool (de), Nieuwendijk, I, 319.
Poort (de gulden), I, 344.
Poort (de gulden), Kalverstraat, I, 528.
Poortje ('t), Warmoesstraat, I, 21.
Poppen ('t huis van), Kloveniersburgwal
(nº. 77), I, 110, 288, II, 839.
Portugal ('t Wapen van), z. Wapen van
Portugal ('t).
Pot (de), Bierkaai, I, 138.
Pot (de), Singel, I, 53.
Pot (de), O. Z. Voorburgwal, I, 25.
Pot (de gulden), Damsluis, I, 212, 379.
Potaschvat ( t), Nieuwe Doelenstraat, II,
862.
Potaschvat ('t), Heerengracht (nº. 533),
II, 835.
Potten (de drie), Nieuwendijk, II, 1035.
Praag (de Stad), Heerengracht, II, 562, 888.
Prins van Oranje (de), Nes, hoek Pieter
Jacobssteeg, I, 189, 254.
Pruisen (de Vorst van), z. Vorst van
Pruisen (de).
Putjes (de drie), Nieuwendijk, I, 149,
II, 721.
Putjes (de drie), Heerengracht, II, 587.
Putjes (de drie), Singel, II, 625.
Pijnappel (de vergulden), Singel, II, 740.

Raadhuis van Dantzig('t), Warmoesstraat,
I, 120.
Raadhuis van Emden ('t), N. Z. Voor-
burgwal, I, 159.
Raap (de), Warmoesstraat, I, 294.
Rapen (de drie), Nieuwe Doelenstraat,
I, 294, 365, II, 600.
Rad ('t), Rouaansche Kaai, I, 89.
Rad van Avonturen ('t), Dam, I, 98, 398.
Reaal (de gouden), Water, I, 136, 137,
239, 264, 265.
Reaal (de gouden), N. Z. Voorburgwal,
I, 260, II, 1038.
Reaal (de zilveren), N. Z. Ooster Achter-
burgwal, I, 260, 261.
Regenboog (de vergulden), Nes, I, 382.
Reval, Warmoesstraat, I, 25.
Ring (de), O. Z. Armsteeg, I, 169.
Ring (de), Spinhuissteeg, I, 222.
Roeibaar(d)s(e) (de), Warmoesstraat, I,
275, 399.
Roemer (de), Koningsstraat, I, 462.
Roemers (de drie), Water, I, 303.
Rog (de vergulden), Warmoesstraat, I,
357, 406, 408.
Rogjes (de twee), Warmoesstraat, I, 409,
II, 855.
Rome, Rockin, I, 94.
Rome ('t Wapen van), z. Wapen van
Rome ('t).
Romenijboot (de), Water, I, 108.
Roos (de), brouwerij, Achterburgwal,
I, 131
Roos (de), Singel, II, 558.
Roos (de blauwe), Burgwal, I, 44.
Rooster ('t), St. Antonisbreestraat, I, 104.
Rooster ('t), Keizersgracht, I, 218.
Rosbeier (de), suikerrafinaderij, op de
Haringplaats, te Middelburg, II, 926.
Roskammen (de drie) en het Hoefijzer,
brouwerij, Binnen-Amstel, II, 798, 970,
1022, 1023.
Rotgans (de), Fluweelenburgwal, I, 103.
Rotgans (de), Water, I, 170, 173.
Rozen (de drie roode), Warmoesstraat,
I, 11, 41, 98, 397.
Rozenkrans (de witte), Warmoesstraat,
I, 44, 287.
Ruitenburg, O. Z. Achterburgwal, I,
425, 430, 432.
Ruitenburg, Middeldam, I, 428, 429, II,
1099.
Ruyter (de Admiraal de), z. Admiraal
de Ruyter (de).
Rustenburg, Dam, I, 99.
Rijder (de Geldersche), Kalverstraat, hoek
Jonge Roelensteeg, I, 527.
Rijder (de gouden), Keizersgracht, II,
839.
Rijssel (de Stad), Keizersgracht, I, 373,
II, 655.

Salamander (de), Kloveniersburgwal, I,
495.
Salus huic domui, Heerengracht, II, 585.
Samson, Warmoesstraat, I, 120.
Samson (de), Plaetse, te 's-Hage, II, 1105.
Sardam, Keizersgracht, II, 745.
Saxenburg, Keizersgracht, II, 563, 1040.
Schaak ('t), Nieuwendijk, I, 251.
Schaakbord ('t), Zeedijk, I, 53.
Schaal (de vergulden), aan 't N. Z. Kerk-
hof, II, 698.
Schaap met de Bel ('t), N. Z. Burgwal,
I, 431.
Schaap ('t blauwe), Heerengracht, I, 6,
503, II, 878, 1002.
Schaap ('t blauwe), Kalverstraat, I, 281.
Schaap ('t Emder), Zeedijk, I, 2.
Schaapherder (de), N. Z. Melkmarkt, I, 35.
Schaapskooi (de), Keizersgracht, II, 926.
Schaar (de vergulden), Nieuwendijk, I, 90.
Schagen, Haarlemmerdijk, I, 244.
Schagen ('t Huis te), z. Huis te Schagen ('t).
Scharbiervat ('t), I, 10.
Scharlaken ('t roode), Water, I, 11, 44, 170.
Scheepje ('t), Waalseiland, II, 1033.
Scheepje (Sint Pieters), N. Z. Voorburg-
wal, II, 598.
Scheepsgereedschap ('t), Nieuwe Eiland,
I, 463.
Schel (de vergulden), Singel, I, 301.
Schellinger Wapen ('t), z. Wapen ('t
Schellinger).
Schellingwoude, Nieuwendijk, I, 17.
Schepel ('t), Singel, I, 227.
Schepel ('t gouden), N. Z. Voorburgwal,
l 95.
Schepel ('t gulden), O. Z. Voorburgwal,
II, 592.
Schepel ('t vergulden), I, 64.
Schild ('t gulden), Nieuwendijk, I, 448, 449.
Schild ('t witte), Warmoesstraat, I, 1.
Schildpad (de), Kloveniersburgwal, II, 749.
Schol (de gulden), Dam, I, 134, 399.
Schol (de gulden), Nes, I, 134.
Scholtenburg, Buitenkant, II, 857.
Schoppen (de drie), Water, II, 698.
Schrobbertjes of Schrobbers (de drie),
Bierkaai, I, 396.
Schrijfboek ('t vergulden), Warmoesstraat,
I, 511.
Schuier (de), I, 199.
Schuilenburg, Rusland, I, 336.
Schuit (de Utrechtsche), Water, I, 375.
Schuitje ('t), brouwerij, N. Z. Achter-
burgwal, I, 3.
Schuitje ('t), Sint Olofspoort, I, 2.
Schulpen (de drie), brouwerij, Prinsen-
gracht, I, 536.
Schuldboek ('t), Water, I, 511.
Sekboot (de vergulden), Nieuwe Waals-
eiland, II, 582.
Sint Christoffel, Water, I, 8, 306.
Sint Hubert, Nieuwendijk, hoek Graven-
straat, I, 349.
Sint Jacob, Warmoesstraat, I, 31, 505.
Sint Jan, Nieuwendijk, I, 97.
Sint Job, N. Z. Voorburgwal, I, 244.
Sint Joris, Warmoesstraat, I, 16, 80.
Sinter Niclaas, Water, hoek Dam, I,
269, 270, 273.
Sint Olof, O. Z. Wester Voorburgwal,
I, 411.
Sint Pieter, over de Nieuwe Appelmarkt
(1586), I, 271.
Sint Pieter, Warmoesstraat, hoek Mol-
steegje, I, 466.
Sint Pieters Scheepje, z. Scheepje (Sint
Pieters).
Sleutel (de), brouwerij, O. Z. Achter-
burgwal, I, 113, 174, 178.
Sleutel (de), Warmoesstraat, hoek Papen-
brugsteeg, I, 139, 140, 260.
Sleutel (de), brouwerij te Weesp, I, 40.
Sleutel (de gulden), Warmoesstraat, I, 318.
Sleutel (de vergulden), N. Z. Kolk, II, 855.
Slot van Gelre ('t), N. Z. Voorburgwal,
I, 264.
Sluis, Heerengracht, II, 707.
Snoek (de), lijnbaan, bij de Haarlemmer-
poort, II, 1010.
Snoek (de), Oude Schans, I, 96, 263, 392.
Snuiter (de gulden), Warmoesstraat, I, 500.
Soli Deo Gloria, Heerengracht, I, 125,
II, 597, 706, 922.
Sollenburg, buskruitfabriek, aan den Over-
toomschenweg, buiten Amsterdam, I,
464, II, 877.
Spanje, Nieuwendijk, I, 19.
Spek (de Zijde), z. Zijde Spek (de).
Speld (de gekroonde), Keizersgracht, II,
812.
Sperwer (de), Rokin, I, 18.
Spiegel (de), Singel, I, 400.
Spiegel (de), Water, I, 88, 403.
Spiegel (de gulden), Warmoesstraat, I,
188, 189, 190, 272, 304, II, 1091.
Spiegel (de roode), I, 159, 160.
Spiegels (de drie), Keizersgracht, I, 399.
Spiegels (de drie), N. Z. Melkmarkt,
I, 293, II, 596.
Spiegels (de drie), Rockin, I, 399.
Spiegels (de twee), Kalverstraat, I, 400.
Spoortje ('t vergulden), Nieuwendijk, I,
381.
Sprenkhuizen, Oude Turfmarkt, I, 457,
458, 459.
Spijkervat ('t), Water, I, 239.
Stadhuis ('t groene), Nieuwendijk, II, 698.
Stadhuis van 's-Hertogenbosch ('t), N. Z.
Melkmarkt, II, 596.
Staveren ('t Blokhuis van), z. Blokhuis
van Staveren ('t).
Ster (de), Keizersgracht, II, 606, 633.
Ster (de), Kloveniersburgwal, II, 649,
650, 651, 1073.
Ster (de gulden), Warmoesstraat, I, 133»
135, II, 649, 1073.
Steur (de), Nes, I, 534.
Steur (de), Verwerijen, I, 185, 188.
Steur (de gulden), Kloveniersburgwal, I,
286, 287, 288, II, 1097.
Steur (de gulden), Zeedijk, I, 286, II, 1097.
Stokvisschen (de drie), Nieuwendijk, I,
281, II, 1080.
Straalsond, Liesdel, I, 232.
Sufflet ('t), achter de Nieuwe Kerk, I, 200.
Suikerbakkerij (de), Bloemmarkt, II, 722.
Suikerbakkerij (de), Marken, II, Suikerriet ('t), Keizersgracht, II, 917.

Tapijthuis ('t), Nieuwe Voorhout, te
's-Hage, II, 934.
Teerketel (de), N. Z. Achterburgwal, I, 344.
Testoen (de), Kalverstraat, I, 330.
Texel, Warmoesstraat, I, 70.
Toren van Babilonië (de), I, 127, II, 1150.
Toren van Dordrecht (de), hoek Huis-
zittensteeg, II, 570.
Toren (de gulden), Warmoesstraat, I,
183, 227.
Tortelduiven (de drie), N. Z. Voorburg-
wal, I, 170.
Tralie (de ijzeren), I, 101, 105, 106.
Trippenhuis ('t), Kloveniersburgwal, II,
547, 549, 550, 556/557, 586, 614, 615,
718, 1012, 1027.
Trompet (de), of 't Trompetje, O. Z.
Voorburgwal, I, 182, 396.
Tulp (de), Keizersgracht, I, 348, 351, 413.
Tijgers (de twee), Oude Schans, I, 542.

Uil (de), Gasthuissteeg, I, 57.
Uiltje ('t), Warmoesstraat, I, 183.
Uiltje ('t kleine), O. Z. Wester Voorburg-
wal, I, 398.
Utrecht, Prinsengracht, II, 1033.
Utrecht ('t Wapen van), z. Wapen van
Utrecht ('t).

Vaandrager (de Duitsche), O. Z. Ach-
terburgwal, I, 61, 131, 246.
Vagevuur ('t), N. Z.Voorburgwal, II, 1025.
Valk (de F en de groene), z. F en de
groene Valk (de).
Valk (de gulden), Middeldam, I, 146.
Valk (de vergulden), Rockin, I, 458.
Valk (de vergulden), Dam te Middelburg,
I, 299.
Valkenaar (de), Keizersgracht, I, 147.
Valkjes (de drie), O. Z. Voorburgwal,
I, 130.
Varken ('t vliegende), Nieuwendijk, I,
41, 45, 69, 108.
Varkenshoofd ('t), N. Z. Wijde Kerk-
steeg, I, 152.
Velasco (de oude), Singel, II, 859.
Verlanger (de), Zeedijk, I, 87.
Visch (de), brouwerij te Delft, I, 386.
Vischkorven (de drie), Deventerhout-
niarkt, II, 558.
Visscher (de), Keizersgracht, II, 766.
Vlasvat ('t vergulden), Nieuwendijk, I,
125, 182, 321.
Vlesch (de), Dam, I, 99.
Vlesch (de), Middeldam, I, 99.
Vlesschen (de drie), Dam, I, 99.
Vlies ('t gulden), Rokin (achter de Olie-
slagers), I, 88.
Vlies ('t gulden), N. Z. Wijde Kerksteeg.
I, 152.
Voet (de witte), Nieuwendijk, I, 147, 474,
II, 1075.
Vogelaar (de jonge), Fluweelenburgwal,
II, 895.
Vogelhein (de), O. Z. Houttuinen, I, 87.
Vogelstruis (de), Singel, I, 117, 443.
Vogelstruis (de), Warmoesstraat, I, 117.
Vogelzang (de), Water, I, 199.
Vogelzang (de oude), Water, I, 199.
Voorne ('t Wapen van), z. Wapen van
Voorne ('t).
Vorst van Pruisen (de), Nieuwebrug-
steeg, I, 96.
Vos (de Krab en de), z. Krab en de
Vos (de).
Vos (de witte), Kalverstraat, I, 60.
Vosje ('t), hoek Kolk, I, 298.
Vosje ('t), N. Z. Voorburgwal, I, 244.
Vosje ('t), II, 626.
Vrede Jaar ('t derde), Keizersgracht
(nº. 604), I, 523, II, 930.
Vredenburg, Oude Turfmarkt, I, 467.
Vrouw (de Engelsche), Water, I, 285.
Vrouwe (de Lieve) in de Zon, z. Lieve
Vrouwe in de Zon (de).
Vulcanus, Stilsteeg, II, 848.
Vuurpan (de), Zeedijk, I, 462.
Vijfhoek (de), brouwerij, Singel, I, 418.
Vijfhoek (de groene), Keizersgracht, I, 312.
Vijfhoek (de groene), Nieuwendijk, I, 312,
475.
Vijgenkorf (de), Vijgendam, I, 3.
Vijzel (de gulden), Kalverstraat, I, 29.

Waag (de nieuwe), Nieuwendijk, I, 322.
Waarheid (de), N. Z. Voorburgwal, II, 570.
Waagdrager (de), O. Z. Achterburgwal,
I, 246.
Wachter (de), Heerengracht, I, 528.
Wagen (de Brabantsche), Stilsteeg, II, 848.
Wagen (de gulden), Kolk, I, 57.
Wagen (de roo), Water, I, 83, 402.
Wagen (de vergulden), bij de Spaarn-
dammerbrug, I, 86.
Walvisch (de), YVarmoesstraat, I, 84.
Walvisch (de), Keizersgracht, I, 486, II,
610.
Walvisch (de), Bloemgracht, II, 953/954.
Walvischbaard (de), Nieuwendijk, II, 1035.
Wapen van Amsterdam ('t), Warmoes-
straat, I, 411.
Wapen van Bergen in Noorwegen ('t),
Zeedijk, I, 9.
Wapen van Capelle ('t), Antonisbreestraat,
I, 305.
Wapen van Denemarken ('t), Warmoes-
straat, I, 38, 325.
Wapen van Emden ('t) of Groot Keizers-
hof, logement, II, 920.
Wapen van Engeland ('t), Singel, I, 289.
Wapen van Engeland ('t), Water, I, 449.
Wapen van Engeland ('t oude), Water,
I, 449.
Wapen van Friesland ('t), Water, I, 199.
Wapen ('t Groninger), Nieuwendijk, I, 350.
Wapen van Kortenhoef('t), Heerengracht,
I, : 04.
Wapen van Leiden ('t), O. Z. Achter-
burgwal, I, 187.
Wapen ('t Leidsche), Warmoesstraat, I,
192.
Wapen van Lubeck ('t), Warmoesstraat,
I, 11.
Wapen van Monnickendam ('t), Nieu-
wendijk, II, 846.
Wapen van Polen ('t), Fluweelenburg-
wal, I, 185, 401.
Wapen van Portugal ('t), Nieuwe Hoog-
straat, I, 60, II, 600.
Wapen van Rome ( t), Rockin, I, 124,
204, 535.
Wapen ('t Schellinker), I, 303.
Wapen van Utrecht ('t), Fluweelenburg-
wal, I, 220, 530.
Wapen van Voorne ('t), Rockin, hoek
Duifjessteeg, II, 966.
Waterhond (de bonte), Warmoessiraat,
I, 419.
Weesp, Dam, I, 6.
Weiman (de), Warmoesstraat, I, 421, II,
1 107.
Wereld (de), brouwerij, II, 1021.
Wereld (de), brouwerij te Rotterdam, II,
763.
Wereld op Stelten (de), Nieuwendijk, II,
994.
Wereld (de blauwe), N. Z. Achterburg-
wal, I, 13.
Wereld (de blinde), Vijgendam, I, 42.
Wildeman (de), Keizersgracht, II, 815.
Wildeman (de vergulden), Warmoesstraat,
I, 9, 123.
Windhond (de), Water, II, 655.
Windhond (de ü en de), z. D en de
Windhond (de).
Windhond (de zwarte), Botermarkt, te
Gent, I, 224, 225, 233, 234, 235, II, 1096.
Wissel (de), Warmoesstraat, I, 499.
Wittebrood-eter (de), Gasthuissteeg, I, 291.
Wolf (de), Heintjehoekssteeg, I, 321.
Wolf (de vergulden), Nieuwe Doelenstraat,
I, 45S.
Wolf (de witte), Warmoesstraat, II, 1005.
Wolspinsters (de), Kalverstraa.t, I, 33.
Wormer, Nieuwendijk, I, 158, 167.
Wijnberg (de), Singel, II, 786.
Wijnberg (de), suikerrafinaderij, Wijn-
bergsche Kaay, te Vlissingen, II, 926.
Wijn-ezel (de), Liesdel, I, 357.
Wijnpers (de vergulden), O. Z. Voorburg-
wal, hoek Liesdel, I, 58.
Wijnrank (de), Fluweelenburgwal, I, 12.

IJzerhuis ('t), Water, I, 8.

Zaandam, z. Sardam.
Zalm (de), Water, I, 165,
Zandlooper (de), Heerengracht, II, 804.
Zandlooper (de), Warmoesstraat, II, 559,
713.
Zeepketel (de gulden), St. Jacobskapel-
steeg, I, 227.
Zeegoden ('t huis waar de twee) op den
gevel liggen, Heerengracht, II, 873.
Zeevaart (de Groote), of Lansmans Lijn-
baan, lijnbaan, benoorden de Haarlem-
merpoort, II, 877.
Zon (de), Singel, I, 399.
Zon (de), Warmoesstraat, I, 505.
Zon (de), Hartenstraat, II, 768.
Zon (de), Heerengracht, II, 779.
Zon (de), Mennonietenkerk, Singel, II,
989.
Zon (de Lieve Vrouwe in de), z. Lieve
Vrouwe in de Zon (de).
Zon (de vergulden), Singel, I, 352, 481.
Zonnenburg, Warmoesstraat, I, 85.
Zonnewijzer (de), Singel, I, 476.
Zonnewijzer (de), Warmoesstraat, II, 157.
Zonnewijzer (de vergulden), Water, I, 475.
Zoutberg (de), Nes, I, 92.
Zoutberg (de), Oostindischekaai, I, 307.
Zoutmaat (de gulden), Water, I, 4.
Zurich, Keizersgracht, II, 916.
Zwaan (de), brouwerij, Singel, I, 167,
315, 332, 417, 419, 527, 529, II, 568,
670, 677, 699, 712, 783, 787, 842.
Zwaan (de), lijnbaan, bij de Bullebaksluis,
I, 368, II, 877.
Zwaan (de), Warmoesstraat, z. Huis van
Doornik ('t).
Zwaan (de C en de), z. C en de Zwaan (de).
Zwaan (de), Nieuwendijk, I, 215, II, 644.
Zwaan (de gulden), Nieuwendijk, I, 85.
Zwaan (de jonge), Rockin, I, 248.
Zwaan (de vergulden), Water, I, 6, 374.
Zwaan (de witte), Nieuwendijk, I, 85.
Zwaantjes (de drie), Water, I, 25, 239,
264, 378, II, 733, 734.
Zwaard ('t vergulden), Warmoesstraat,
I, 486.
Zweden rijk, Heerengracht (nº. 462), II,
910, 955.
Zwol, Keizersgracht, I, 449.
Zijde Spek (de), Gasthuissteeg, I, 80.
Zijde Spek (de), Vijgendam, I, 304.

>> begin