>> HOMEpage

Catalogus voorraad boekhandel Dirck Alberts 1646
Leeuwarden, Sint Jacobsstraat, 13

Bron: microfilm Bibliotheca Angelica, Rome
Internetbewerking M.H.H. Engels, juni 2012
Wilhelmus Dolo (vulgo Willem/Wim Dolk) honoratus sit

drukkerij - papier, pennen etc. - alliantiewapen (gevelwijziging 1706 door eigenaar Hendrik Frieswijk) - binden - voorraad verzendklaar

* A1v In folio (140) * A2r * A2v * A3r
* A3v In quarto (206) * A4r * A4v * B1r * B1v * B2r
* B2v In octavo (337) * B3r * B3v * B4r * B4v * C1r * C1v * C2r
* C2v In duodecimo & 16. (71) * C3r
* C3v Libri compacti in folio (96) * C4r
* C4v Libri compacti in quarto (164) * D1r * D1v * D2r
* D2v Libri compacti in octavo (538) * D3r * D3v * D4r * D4v * E1r * E1v * E2r * E2v * E3r * E3v * E4r
* E4v Libri compacti in 12. & 16. minori forma (178) * F1r * F1v * F2r
* F2v Duytsche boecken in folio (24)
* F3r Duytsche boecken in quarto (160) * F3v * F4r * F4v
* G1r Duytsche boecken in octavo (141) * G1v * G2r * G2v * G3r
* G3v Duytsche boecken in duodecimo & 16. ende 32. (50) * G4r
* G4v Fransche ongebonden boecken in folio (5); Fransche ongebonden boecken in quarto (15)
* H1r Fransche ongebonden boecken in octavo (24); Fransche ongebonden boecken in duodecimno, 16. & minori forma (16)
* H1v Duytsche gebonden[?] boecken in folio (29)
* H2r Duytsche gebonden[?] boecken in quarto (93) * H2v
* H3r Duytsche gebonden[?] boecken in octavo (84) * H3v
* H4r Duytsche gebonden[?] boecken in 12., 16. ende minder formaet (39)
* H4v Finis
H4 verso: "Daer sal noch verkocht worden een schoone Druckerye
met alle sijn Gereedtschap ende toebehooren; Item
noch verscheyden schoon Papieren, ende een menichte van
School-Boecken, ende School-ghereedtschap; Boeck-
binders Gereedtschap; alderhande Caerten, ende noch
verscheydene Schrijf-Boecken, ende andere Boecken
ende Waren, in desen Catalogo niet ghestelt zijnde."
Dé literatuur over deze van Deventer afkomstige Dirck Alberts is geschreven door W. Dolk: Een Leeuwarder boekhandelaar timmerde aan de weg. Dirck Alberts en het huis St. Jacobsstraat 13, De Vrije Fries 90 (2010), 129-143.
terug naar > titelblad

drukkerij(benodigdheden)
boeken in verschillende formaten en bindwijzen; verzendmateriaal: kartonnen dozen en koker (voor kaarten), touw, houten vaten
binden - boek - lijmkwast

Reconstructie oorspronkelijke gevel St. Jacobsstraat 13 door R. Royaards - ten Holt
Links en rechts een leeuwenkop? Verder kan men zich afvragen of er een onderdeel van het boekenbedrijf in 1706 voor het alliantiewapen (van Frieswijk en echtgenote) in het midden van het fries heeft moeten wijken; of stond voorheen het alliantiewapen van Dirck Alberts en zijn vrouw Hylck Arendsdr. Jellama in de gevel? De wapens zijn afgehakt, evenals de koppen links en rechts. Waren laatstgenoemde misschien portretten van Dirck en Hylck vergelijkbaar met de koppen aan Nieuwestad 103?

>> begin